Page 1

Årsregnskap 2011 – Stavanger kommune og kommunale foretak

Layout: Impress Media – impressmedia.no. Trykk: Gunnarshaug. Forsidefoto: Elisabeth Tønnessen.

Øvre Kleivegate 15, 4005 Stavanger. Telefon 04005 Faks 51 50 70 20 postmottak@stavanger.kommune.no – www.stavanger.kommune.no

Årsregnskap 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak

SAMMEN FOR EN LEVENDE BY

er til stede – vil gå foran – skaper framtiden


Ă…rsregnskap 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak


Innhold Hovedtall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Hovedoversikt drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Hovedoversikt investering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Endring i arbeidskapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Hovedoversikt balanse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Regnskapsskjema 1A og 2A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Regnskapsprinsipper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Noter 2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note

nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr.

1: Brukerbetaling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2: Lønnsutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3: Spesifikasjoner fra investeringsregnskapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4: Årsverk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 5: Pensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 6: Kjøp av varer og tjenester samt overføringer – Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 7: Anleggsmidler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 8: Renter og utbytte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 9: Gjeldsforpliktelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 10: Avsetninger og bruk av avsetninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 11: Utlån. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 12: Aksjer og andeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 13: Utestående fordringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 14: Finansielle omløpsmidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 15: Endringer i regnskapsprinsipp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 16: Fordringer og gjeld til kommunale foretak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 17: Avdrag på gjeld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 18: Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 18: Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket (underskudd) investering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 19: Garantier gitt av kommunen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 20: Interkommunalt samarbeid Ryfylke Friluftsråd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 21: Selvkostområder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 22: Avgiftsituasjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 23: Investeringsprosjekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 24: Kapitalkonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Revisjonsberetning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Investeringsregnskap pr. tjeneste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Investeringsregnskap pr. prosjekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Driftsregnskap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Netto driftsregnskap pr. kostrafunksjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Balanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Tilskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Årsregnskap 2011 – Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing i Sør-Rogaland, IUA . . . . . . . 88 Årsregnskap 2011 – Sølvberget KF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Årsregnskap 2011 – Stavanger Natur og idrettsservice KF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Årsregnskap 2011 – Stavanger Byggdrift KF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Årsregnskap 2011 – Stavanger Parkeringsselskap KF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127


Hovedtall Resultattall

2011

2010

2009

2008

2007

6 001

Driftsinntekter

7 663

7 179

6 929

6 589

Driftsutgifter *)

7 589

7 359

6 933

6 474

5 756

Skatteinntekter (ekskl. eiendomsskatt)

4 098

4 088

3 690

3 630

3 300

255

38

270

262

534

55

0

0

77

206

2011

2010

2009

2008

2007

Netto driftsresultat Årsoverskudd/underskudd

Investeringer

Brutto investeringsutgifter

1 159

1 018

1 377

1 185

953

Finansiert med lån

1 027

1 082

985

778

106

183

97

197

297

294

0

0

0

0

44

2011

2010

2 009

2 008

2 007

Anleggsmidler

18 146

17 455

15 888

14 145

13 102

Omløpsmidler

1 809

1 488

1 564

1 880

1 775

Egenkapital

6 178

6 774

6 471

5 949

5 891

12 307

10 987

9 715

8 759

7 821

6 960

6 185

5 671

5 224

4 764

1 469

1 183

1 266

1 317

1 165

Finansiert fra årets drift Finansiert fra Nær. og Byutv.fondet

Balansetall

Langsiktig gjeld - herav pensjonsforpliktelser Kortsiktig gjeld Alle tall i millioner kroner *) Driftsutgifter er inklusive ordinære avskrivninger.

4


Hovedoversikt drift Noter

Regnskap 2011

Reg.budsjett

Oppr.budsjett

Regnskap 2010

Driftsinntekter Brukerbetalinger

1

383 329

365 584

353 214

Andre salgs- og leieinntekter

1

661 137

620 363

606 312

603 123

862 255

758 663

700 134

1 163 044

1 340 820

1 429 924

1 429 700

188 852

123 257

111 956

112 117

565 994

Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Sum driftsinntekter

362 688

38 350

71 374

33 882

53 157

4 098 368

3 896 300

3 865 300

4 088 426

155 543

155 000

155 000

154 146

7 663 059

7 409 164

7 255 659

7 179 432

Driftsutgifter Lønnsutgifter

2,4

3 260 635

3 195 610

3 050 663

3 151 170

Sosiale utgifter

2,5

834 777

842 031

828 269

806 441

908 634

894 143

1 177 488

897 756

1 498 816

1 441 801

1 403 516

1 318 213

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod. Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod.

6

Overføringer

6

720 096

731 434

757 221

840 530

Avskrivninger

7

405 647

400 467

389 690

387 637

-39 929

-41 303

-360 469

-42 902

7 588 676

7 464 183

7 246 378

7 358 845

74 383

-55 019

9 281

-179 413

Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak

8

296 975

276 566

290 735

259 074

Gevinst på finansielle instrumenter (oml.)

8

2 573

0

0

42 117

1 188

877

877

1 202

300 736

277 443

291 612

302 393

200 524

205 030

219 535

168 617

19 390

0

0

19 700

302 979

303 000

316 900

283 526

Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.

9

Tap på finanselle instrumenter (oml.) Avdragsutgifter Utlån

17

Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger

7

Netto driftsresultat

2 422

1 250

1 250

943

525 315

509 280

537 685

472 785

-224 579

-231 837

-246 073

-170 392

405 647

400 393

389 420

387 637

255 452

113 537

152 628

37 832

66 384

Interne finanstransaksjoner Bruk av disposisjonsfond

10

61 424

24 061

0

Bruk av bundne fond

10

59 601

68 490

33 672

89 428

121 026

92 551

33 672

155 812

Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet

10

182 565

171 059

186 300

96 978

Avsetninger til disposisjonsfond

10

88 896

32 802

0

52 853

Avsetninger til bundne fond

10

50 399

2 227

0

43 813

321 859

206 088

186 300

193 644

54 618

0

0

0

Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

18

5


Hovedoversikt investering Noter

Regnskap 2011

Reg. budsjett

Oppr. budsjett

Regnskap 2010

Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom

107 651

180 250

193 400

66 271

Andre salgsinntekter

14 283

3 000

0

13 671

Overføringer med krav til motytelse

28 257

14 340

140

5 207

36 288

27 600

12 600

40 408

Statlige overføringer

3

3

Andre overføringer Sum inntekter

4 380

5 000

0

36 080

190 859

230 190

206 140

161 637

29 192

Utgifter Lønnsutgifter

2,4

30 387

28 084

26 783

Sosiale utgifter

2,5

6 729

6 396

6 097

6 306

1 135 822

990 751

1 056 370

1 024 283

27 188

8 650

0

13 542

169 024

8 478

650

117 182

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon

3

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. Fordelte utgifter Sum utgifter

15

0

0

320

-209 882

-39 390

-39 390

-172 473

1 159 282

1 002 969

1 050 510

1 018 352

Finanstransaksjoner Avdrag på utlån

132 863

122 536

57 536

74 228

Utlån

262 591

355 000

300 000

329 466

20 033

18 600

10 400

10 010

0

48 150

0

0

66 927

0

0

45 192

482 415

544 286

367 936

458 896

1 450 838

1 317 065

1 212 306

1 315 612

Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond

10

Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån

1 026 700

979 870

924 870

1 082 267

Mottatte avdrag på utlån

3

181 405

166 136

101 136

124 060

Overføringer fra driftsregnskapet

10

182 565

171 059

186 300

96 978

Bruk av disposisjonsfond

10

0

0

0

4 081

Bruk av bundne fond

10

42 852

0

0

8 226

1 433 523

1 317 065

1 212 306

1 315 612

-17 316

0

0

0

Sum finansiering Udekket/udisponert Beløp i hele 1 000 kroner

6


Endring i arbeidskapital Del 1: Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler

Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel

2011

2010

7 663 059

7 179 432

190 859

161 637

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksj.

1 508 842

1 508 720

Sum anskaffelse av midler

9 362 760

8 849 789

2011

2010

Anvendelse av midler

Utgifter driftsdel

7 183 587

6 973 247

Utgifter investeringsdel

1 158 760

1 016 003

Utbetalinger ved eksterne finanstransaksj. Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring/korrigering regnskapsprinsipp Endring i arbeidskapital

940 818

886 809

9 283 165

8 876 059

79 595

-26 270

-45 500

33 856

252

206

34 347

7 792

2011

2010

Del 2: Endring av arbeidskapital i Balanseregnskapet Konto

Omløpsmidler

2.1

Endring betalingsmidler

2.10

218 194

55 632

Endring obligasjoner

2.11

14 677

-122 032

2.13 - 2.17

101 547

-40 872

2.19

-13 969

32 077

320 450

-75 195

Endring kortsiktige fordringer Premieavvik Endring omløpsmidler Kortsiktig gjeld Endring annen kortsiktig gjeld Endring arbeidskapital

2.3

0

0

2.32 - 2.38

-286 103

82 987

34 347

7 792

Beløp i hele 1 000 kroner

7


Hovedoversikt balanse Noter

Regnskap 2011

Regnskap 2010

18 146 001

17 455 286 8 718 639

EIENDELER Anleggsmidler Herav: Faste eiendommer og anlegg

7

9 573 738

Utstyr, maskiner og transportmidler

7

310 781

302 756

2 125 185

2 044 233

Utlån

11,16

Aksjer og andeler

12

839 504

815 256

Pensjonsmidler

5

5 296 793

5 574 401

1 808 860

1 488 410

Omløpsmidler Herav: Kortsiktige fordringer

13

517 242

415 695

Premieavvik

5

271 538

285 507

Obligasjoner

14

358 557

343 880

661 522

443 328

19 954 861

18 943 696

6 178 274

6 773 850

Kasse, postgiro, bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Herav: Disposisjonsfond

10

100 306

72 835

Bundne driftsfond

10

84 280

93 482

Bundne investeringsfond

10

92 594

68 519

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift

15

-39 841

-39 841

Regnskapsmessig mindreforbruk

18

54 618

0

Udekket i inv.regnskap

18

-17 316

0

Kapitalkonto

24

5 903 634

6 578 856

12 307 457

10 986 818 6 184 685

Langsiktig gjeld Herav: Pensjonsforpliktelser

5

6 960 096

Sertifikatlån

9

948 225

793 067

Andre lån

9

4 399 136

4 009 067

1 469 130

1 183 027

1 469 130

1 183 027

19 954 861

18 943 696

120 749

155 569

Ubrukte lånemidler

90 274

135 774

Andre memoriakonti

30 475

19 795

-120 749

-155 569

Kortsiktig gjeld Herav: Annen kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

16

MEMORIAKONTI Memoriakonto Herav:

Motkonto til memoriakontiene Beløp i hele 1 000 kroner

8


Regnskapsskjema 1A og 2A Regnskapsskjema 1A – Drift Regnskap 2011

Reg.budsjett

Oppr.budsjett

Regnskap 2010

Skatt på inntekt og formue

4 098 368

3 896 300

3 865 300

4 088 426

Ordinært rammetilskudd

1 340 820

1 429 924

1 429 700

188 852

155 543

155 000

155 000

154 146

0

0

0

0

Andre generelle statstilskudd

123 257

111 956

112 117

565 994

Sum frie disponible inntekter

5 717 988

5 593 180

5 562 117

4 997 419

296 975

276 566

290 735

259 074

2 573

0

0

42 117

200 524

205 030

219 535

168 617

Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter

Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)

19 390

0

0

19 700

302 979

303 000

316 900

283 526

-223 345

-231 464

-245 700

-170 651

Til ubundne avsetninger

88 896

32 802

0

52 853

Til bundne avsetninger

50 399

2 227

0

43 813

0

0

0

0

61 424

24 061

0

66 384

59 601

68 490

33 672

89 428

-18 269

57 522

33 672

59 145

Avdrag på lån Netto finansinnt./utg.

Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet

182 565

171 059

186 300

96 978

Til fordeling drift

5 293 809

5 248 179

5 163 789

4 788 935

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)

5 239 191

5 248 179

5 163 789

4 788 935

54 618

0

0

0

Regnskap 2011

Reg.budsjett

Oppr.budsjett

Regnskap 2010

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Beløp i hele 1 000 kroner

Regnskapsskjema 2A – Investering

Investeringer i anleggsmidler

1 159 282

1 002 969

1 050 510

1 018 352

Utlån og forskutteringer

282 624

373 600

310 400

339 476

Avdrag på lån

132 863

122 536

57 536

74 228

66 927

48 150

0

45 192

1 641 697

1 547 255

1 418 446

1 477 248

1 082 267

Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på lån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

1 026 700

979 870

924 870

107 651

180 250

193 400

66 271

40 668

32 600

12 600

76 488

209 662

180 476

101 276

129 267

14 283

3 000

0

13 671

1 398 964

1 376 196

1 232 146

1 367 964

182 565

171 059

186 300

96 978

42 852

0

0

12 307

1 624 382

1 547 255

1 418 446

1 477 248

-17 316

0

0

0

Beløp i hele 1 000 kroner

9


Regnskapsprinsipper Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regn­ skapsskikk, herunder kommunale regnskaps­standarder, (KRS), utgitt av forening for god kommunal regn­ skapsskikk, (GKRS).

Regnskapsprinsipper Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Regnskapet føres etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke er gjort fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter og inntekter i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts-eller investeringsregnskapet i året, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslag i årsregnskapet(beste estimat).

Virkning av endring i regnskapsprinsipp Som følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning skal virkning i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av regn­ skapsprinsipp.

Mva-plikt og mva-kompensasjon Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjeneste­ områdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomheter, eksklusiv de som er i konkurranse med andre, krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet.

10

Private alders- og sykehjem og barnehager Stavanger kommune dekker driftskostnader til private barnehager og private alders- og sykehjem. Etter KOSTRA-forskriften skal slike kostnader ikke inngå i kommunens lønnskostnader/andre driftskostnader, men regnskapsførers som kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon. Kommunen fakturerer foreldrebetalingen for alle private barnehager med kommunalt tilskudd. Alle egenbetalinger i alders-og sykehjem faktureres, bokføres og innkreves i kommunens regnskaper. Dette godskrives de aktuelle alders- og sykehjem når kommunen beregner sin andel av utgiftene.

Selvkostberegninger På de områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer av kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar 2003. Det tas mindre enn selvkost innenfor følgende områder: · Barnehager · Kommunale boliger · Pleie- og omsorgstjenester · Skolefritidsordningen · Forvaltningsoppgaven etter Matrikkelloven

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen er i balanseregnskapet klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdi­ papir som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Kommunen følger KRS(F) nr 4 ved avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå


utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen, utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

vedr. startlån, blir nyttet til nedbetaling el. innfrielse av innlån til kommunen.

Tilskudd til investeringer føres brutto, og det gjøres således ikke fradrag for disse beløp ved aktivering og avskrivning av anleggsmiddelet.

Aksjer og andeler er oppført til anskaffelseskost. Dette gjelder ikke aksjer i Lyse AS, som er bokført til andel av aksjekapital i selskapet.

Klassifisering av gjeld

Organisering av kommunens virksomhet

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av pensjonsforpliktelsene. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.

Vurdering av omløpsmidler Utestående fordringer

Utestående fordringer er bokført til kostpris. Tap på utestående fordringer avskrives fortløpende gjennom året. Fordringsmassen er gjennomgått og det er gjort avsetning for påregnelig og forventet tap pr. 31.12.11.

Finansielle omløpsmidler Markedsbaserte finansielle omløpsmidler inngår i en handelsportefølje og er vurdert til markedsverdi pr 31.12.11. Urealisert gevinst behandles i tråd med Finansreglement.

Vurdering av anleggsmidler Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggs­ midler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlig beløp over levetiden til anleggs­ middelet. Avskrivningene starter året etter at an­leggs­ midlet er anskaffet /tatt i bruk av virksomheten. Avskriv­ ningsperioden er tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Aksjer og andeler

Det er to beslutningsnivåer i administrasjonen, råd­mannen med stabsavdelinger og det utøvende nivået, -virk­som­ hetene. Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor den ordinære organisasjon, med unntak av: · · · · · · · · · · · ·

Natur og idrettsservice KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Parkeringsselskap KF Sølvberget KF Brannvesenet i Sør Rogaland IKS IVAR IKS Renovasjonen IKS Rogaland Revisjon IKS Stavangerregionen Havn IKS Stavanger Konserthus IKS Sørmarka Flerbrukshall IKS (Sørmarka Arena) Multihallen og Storhallen IKS

Viser for øvrig til note.12 – Aksjer og andeler, som viser hvilke andre selskaper som kommunen har eierinteresser i.

Utlån Utlån er oppført til anskaffelseskost. Unntak her er lån til Lyse AS, som står bokført til kommunens andel av selskapets lån. Ekstraordinære innbetalinger på utlån

11


Noter 2011 Beløp i hele 1. 000 kroner der ikke annet er oppgitt.

Note nr. 1: Brukerbetaling 2011

Foreldrebetaling barnehager Foreldrebetaling skole- og fritidsordning Egenbetaling institusjoner Annet Sum totalt

2010

2009

104 767

99 746

97 834

86 944

78 060

72 479

144 082

141 823

131 736

47 536

43 060

38 961

383 329

362 689

341 010

Andre salgs- og leieinntekter Kommunale avgifter

327 989

314 031

295 764

Leieinntekter

215 375

196 831

180 850

Annet

117 744

92 253

81 114

Sum totalt

661 108

603 115

557 728

2011

2010

2009

Note nr. 2: Lønnsutgifter Lønnsutgifter drift

2 742 592

2 577 890

2 453 395

Lønn til vikarer

Fastlønn

145 685

178 912

180 091

Lønn til ekstrahjelp

116 101

76 784

86 418

42 764

48 368

46 752

123 978

116 145

110 294

60 163

70 508

56 186

834 777

806 441

726 189

Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse Godtgjørelse folkevalgte/introduksjonsordningen Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige Sum

29 351

82 054

128 517

4 095 412

3 957 102

3 787 841

2011

2010

2009

28 246

25 862

23 260

1 100

2 193

455

648

586

598

Lønnsutgifter investering

Fastlønn Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige Sum

12

258

373

547

6 729

6 306

5 384

136

93

150

37 116

35 413

30 393


Note nr. 3: Spesifikasjoner fra investeringsregnskapet Mottatte avdrag på utlån

Mottatte avdrag fra Lyse AS Mottate avdrag formidlingslån Andre mottatte avdrag på utlån

2011

2010

2009

43 676

43 676

43 676

132 834

74 228

55 959

4 895

6 156

9 189

181 405

124 060

108 824

2011

2010

2009

44 445

36 194

58 122

1 560

1 814

2 952

Vedlikehold byggetjenester nybygg

799 579

619 936

853 283

Materialer til vedlikehold og nybygg

83 446

105 586

100 004

Konsulenttjenester

90 619

100 061

93 713

108 094

151 193

230 683

Sum

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon

Kjøp av driftsmidler Kjøp av transportmidler

Grunnerverv, kjøp av eksisteredne bygg/anlegg Andre kjøp av varer og tjenester Sum

8 079

9 499

7 112

1 135 822

1 024 283

1 345 869

2011

2010

2009

Statlige overføringer

Overføringer fra staten

8 337

4 353

7 900

Tilskudd fra husbanken

10 528

16 383

14 178

STUI overføringer

17 423

19 672

4 124

Sum

36 288

40 408

26 202

2011

2010

2009

Salg av driftsmidler

Salg av driftsmidler

869

49

620

Salg av bygninger

11 083

2 200

90 360

Salg tomter/arealer

95 699

57 021

0

0

7 000

31

107 651

66 270

91 011

Refusjon privat grunnmark/råmark Sum

13


Note nr. 4: Årsverk Årsverk 2011

2010

2009

2008

Antall årsverk

6 869

Antall ansatte

8 449

6 806

6 738

6 561

9 054

8 965

Antall kvinner

8 761

6 876

7 399

7 349

7 223

Antall menn

1 538

1 573

1 655

1 616

Antall kvinner høyere stillinger

421

397

383

421

Antall menn i høyere stillinger

286

287

284

288

2010

2009

2008

Hovedtariffavtalens kapittel 3.4.1, 3.4.2 og 5.2 er i oversikten definert som høyere stillinger.

Fordeling heltid/deltid 2011

Antall ansatte i deltidsstillinger

3 693

4 670

4 639

4 634

Antall kvinner i deltidsstillinger

3 236

4 032

4 029

4 050

457

638

610

584

Antall menn i deltidsstillinger

Som deltid har en i denne oversikten definert alle med arbeidstid mindre enn 100 % stilling.

Lønn, godtgjørelse og pensjon Lønn og godtgjørelser

Andel pensjon

Rådmann

1 149 590

73 343

Ordfører

1 431 127

278 019

I tabellen er det tatt med lønn, godtgjørelser og arbeidsgivers andel pensjon utbetalt fra Stavanger kommune. Tallene inkluderer etterlønn for avgående ordfører.

Revisjonshonorar

Honorar for regnskaps- og forvaltningsrevisjon

2011

2010

2009

2008

3 365

3 252

3 421

2 968

Honorar for rådgivning

778

583

524

594

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat

571

550

508

636

14


Note nr. 5: Pensjon Stavanger kommune har kollektive tjenestepensjonsordninger for sine ansatte og frikjøpte folkevalgte. For sykepleiere og lærere er ytelsene lovbestemte. For øvrige yrkesgrupper omfatter ordningene de tariffestede ytelser som gjelder i kommunal sektor. Ordningene er ytelsesbaserte. Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygden sine ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget. Fremtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningene sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjonen og omfatter i tillegg ektefelle- og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. Stavanger kommune har fra 1.1.2003 vært selv­assurandør for deler av denne ordningen. Prinsippene for presentasjon av pensjoner i kommuneregnskapet følger av Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 13. I tråd med forskriften inntar kommunen brutto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i balansen samt at avvik mellom beregnet pensjonskostnad og premieinnbetalinger (premieavviket) blir balanseført. Kommunen har valgt å amortisere premieavviket over 15 år. Kommunal- og regionaldepartementet har fastsatt enkelte endringer i regnskapsforskriften § 13. Amortiseringstiden for premieavvik kortes ned fra 15 til 10 år for premieavvik oppstått fra og med 2011. Estimatavviket som tidligere ble amortisert over 15 år skal fra og med 2011 balanseføres fullt ut, herunder tidligere års estimatavvik.

Årets pensjonskostnad spesifisert: KLP 1103-001

SPK

Sum

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

267 684

87 417

355 101

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpl.

233 532

57 320

290 852

Brutto pensjonskostnad

501 216

144 737

645 953

Forventet avkastning på pensjonsmidlene

217 570

46 938

264 508

Netto pensjonskostnad (ekskl.adm.)

283 646

97 799

381 445

21 773

243

22 016

Sum amortisert premieavvik Avregning for tidligere år

313

313

15 832

2 416

18 248

321 251

100 771

422 022

KLP 1103-001

SPK

Sum

Brutto pensjonsmidler 31.12.2011

4 240 246

1 056 547

5 296 793

Brutto pensjons-forpliktelser 31.12.2011

5 336 048

1 418 504

6 754 552

Netto pensjonsforpliktelser (før AGA)

1 095 802

361 957

1 457 759

Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser

154 508

51 036

205 544

Akkumulert premieavvik pr 31.12.10

251 580

-1 355

250 225

24 232

-14 460

9 772

Sum amortisert premieavvik

-21 773

243

-21 530

Akkumulert premieavvik 31.12.11

254 039

-16 058

281 527

-3 070

34

-3 036

Administrasjonskostnad Samlet pensjonskostnad (inkl adm) Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik:

Årets premieavvik

Arbeidsgiveravgift av amortisert premieavvik

Årets premieavvik er differansen mellom årets premie innbetalinger til KLP/SPK og netto pensjonskostnad. Hvis pensjonspremien overstiger (er lavere enn) netto pensjonskostnad, skal årets premieavvik inntektsføres (utgiftsføres) og balanseføres mot kortsiktig fordring (gjeld). Virkningen i regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et lavere (høyere) beløp enn den faktiske premien, nemlig pensjonskostnaden.

15


Økonomiske forutsetninger 2011:

Årlig avkastning

2010

2011

6,00/5,35%

5,5/4,85% 4,50%

Diskonteringsrente (risikofri rente)

5,00%

Årlig lønnsvekst

3,35%

2,96%

Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp

3,35%

2,96%

Årlig vekst i pensjonsreguleringen

3,35%

2,96%

1,6

1,5

Forholdstallet fra Kommunal- og regionaldepartementet

Spesifikasjon av estimatavvik

KLP-001

Faktisk forpliktelse 01.01.2011

5 008 991

1 273 767

Estimert forpliktelse 01.01.2011

4 533 083

1 576 186

Årets estimatavvik forpliktelse

475 908

-302 419

Akkumulert estimatavvik pensjonsforpliktelser tidl. år IB 1.1

410 714

-225 093

Estimatavvik i 2011

SPK

65 194

-77 325

475 908

302 418

0

0

Estimerte pensjonsmidler 01.01.2011

4 210 622

1 363 778

Faktiske pensjonsmidler 01.01.2011

3 888 956

925 957

Årets estimatavvik pensjonsmidler

321 666

437 821

Akkumulert estimatavvik pensjonsmidler tidl. år IB 1.1

327 822

318 086

Amortisert avvik i 2011 Gj.st samlet estimatavvik pensjonsforpliktelse UB 31.12

Estimatavvik i 2011 Amortisert avvik i 2011 Gj.st samlet estimatavvik pensjonmidler UB 31.12

-6 157

119 735

321 665

437 821

0

0

Eks.arbeidsgiveravgift

Det skal foretas ny beregning av de pensjonsforpliktelsene som balanseført i foregående års regnskap. Ved ny beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsforpliktelser i foregående år og ny beregning kalles årets estimatavvik for pensjonsforpliktelser. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i foregående år og faktiske pensjonsmidler, kalles årets estimatavvik for pensjonsmidlene.

16


Note nr. 6: Kjøp av varer og tjenester samt overføringer – Drift Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Omfatter alle utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonsfaktorer i kommunens egen

produksjon, det vil si. alle ordinære drifts- og vedlikeholdsutgifter, samt kjøp av inventar og utstyr.

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon Her føres alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester som videreføres direkte til brukerne uten at kommunen selv bearbeider disse tjenestene videre. Betaling for tjenester utført av andre offentlige institusjoner, og betaling for tjenester utført av private som kommunen har driftsavtale med føres her. Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon

2011

2010

Kommunalt tilskudd private barnehager *)

333 394

127 126

Tilskudd private alders- og sykehjem

371 816

367 890

48 922

59 168

Kjøp fra kommunale foretak (KF)

Kjøp fra staten

273 516

298 979

Kjøp fra interkommunale selskap (IKS)

244 846

231 035

Tilskudd til privatpraktiserende ( leger, fysioterapeuter) Overf. til andre Totalt

69 736

65 331

156 586

168 684

1 498 816

1 318 213

*) Fra og med 2011 innførte Kunnskapsdepartementet ny forskrift for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Tilskuddet skal nå beregnes med utgangspunkt i budsjettet til tilsvarende kommunale barnehager i kommunen. Dette medførte en betydelig endring for de private barnehagene da tilskuddet tidligere har vært basert på regnskap.

Overføringer Overføringer er utgifter som ikke medfører noen konkret forpliktelse om gjenytelse fra mottakerens side. Her føres bl.a. overføringer til stat og kommuner, tilskudd til private institusjoner, lag og organisasjoner. Overføringer:

2011

2010

Overføringer *)

428 225

553 046

Økonomisk sosialhjelp

127 453

126 437

Kommunal oppreisning Fritak eiendomsskatt MVA knyttet til kompensasjonsordningen Tap på krav Totalt

2 664

984

26 064

25 521

126 537

126 747

9 153

7 795

720 096

840 530

*) 53 168 gjelder tilskudd til kommunale foretak (KF) *) 35 483 gjelder tilskudd til Nytt konserthus IKS til dekking av renter og avdrag på lån. *) Tilsvarende er det gitt 12 636 i tilskudd til Sørmarka flerbrukshall til dekking av renter og avdrag. Samt noen driftsutgifter. Nytt konserthus IKS har pr 31.12.11 en langsiktig gjeld til KLP og Kommunalbanken på 460 mill. Stavanger kommune har forpliktet seg til å dekke avdrag og renter på denne gjelden som fremtidige tilskudd. Sørmarka Flerbrukshall IKS har pr 31.12.11 en langsiktig gjeld til Kommunalbanken på 201 960. Stavanger kommune skal dekke renter og avdrag på denne gjelden i henhold til eierbrøk som er 64,02 %.

17


Note nr. 7: Anleggsmidler Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i henhold til regnskapsforskriftens § 8. Kommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivingsplan: Anleggsmiddelgrupe

Avskrivn.plan

Eiendeler

Gruppe 0

0 år

Kunst, tomtegrunn

Gruppe 1

5 år

EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.

Gruppe 2

10 år

Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy, transportmidler og lignende.

Gruppe 3

20 år

Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende.

Gruppe 4

40 år

Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningsnett og lignende

Gruppe 5

50 år

Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende.

Gruppe 0

Gruppe 1

1 348 503

133 401

431 384

0

-85 454

-176 831

128 435

30 702

26 949

6 981

-739

0

0

-5 091

Avskrivninger i regnskapsåret

0

-14 263

-35 107

Nedskrivninger

0

0

0

Reverserte nedskrivninger

0

0

1 476 199

64 386

Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Tilgang i regnskapsåret Avgang i regnskapsåret*

Bokført verdi

Gruppe 2

Gruppe 3

246 395

Gruppe 4

Gruppe 5

69 040

7 792 067

1 893 890

-32 827

-1 984 209

-367 822

750 187

183 508

-2 280

-171 975

-33 596

0

-334

0

0

0

0

35 823

6 385 736

1 675 980

0

1) Faste eiendommer og anlegg

9 573 738

2) Utstyr, maskiner og transportmidler 3) Avskrivninger

310 781 Sum eksl. kalkulatoriske avskrivninger

148 426

Sum kalkulatoriske avskrivinger

257 221

Sum avskrivinger

405 647

*) Gevinst kr 25 525,- ved avgang av anleggsmidler. Beløpet er ikke ført i balansen. Tap kr 843 120,- ved avgang av driftsmidler.

Note nr. 8: Renter og utbytte 2011

2010

2009

Renter bankinnskudd

26 860

17 030

20 714

Renter/kursgevinst finansforvaltn.

17 910

47 198

35 962 64 439

Urealisert kursgevinst Forsinkelsesrenter Utbytte Lyse Energi AS Utbytte andre

0

9 913

1 867

1 406

1 459

148 498

142 821

156 360

3 735

1 547

541

Andre renteinntekter *1)

100 677

81 277

83 749

Sum

299 547

301 192

363 224

*1) I andre renteinntekter inngår renter fra Lyse Energi AS med 58 903 tusen kroner

18


Note nr. 9: Gjeldsforpliktelser Type gjeld og fordeling mellom långivere

Kommunens samlede lånegjeld

31.12.2011

31.12.2010

5 347 361

4 802 134

1 191 147

892 910

Fordelt på følgende kreditorer: Annuitets og serielån Husbanken startlån, flytende rente Husbanken investeringslån flytende rente Kommunal bank flytende rente Kommunal bank fast rente KLP flytende rente

29 816

31 693

1 563 868

1 116 849

604 088

986 748

30 624

165 400

KLP fast rente

324 576

140 876

Kommunekredit flytende rente

130 422

145 522

3 874 541

3 479 998

523 133

526 933

Sum Obligasjonslån Sparebank 1 SR-Bank, fast rente Sertifikatlån Fokus bank sertifikatlån fadt rente

0

484 861

Kommunalbank sertifikatlån fast rente

701 158

242 083

DNB sertifikatlån

204 000

0

43 067

66 123

948 225

793 067

Rest låneopptak 2010 Sum Andre lån

0

130

Finansiell leasing

Andre låneavtaler

1 462

2 006

Sum

1 462

2 136

Stavanger kommune har obligasjons- og sertifikatlån. Det avsettes avdrag tilsvarende en nedbetalingstid på 25 år på disse lånene. I noten vises saldo på lånene redusert med avsatte avdrag. Kommunen beregner minste tillatte avdrag jfr. Kommunelovens(KL) § 50 nr. 7 ved å beregne minste tillatte avdrag etter forenklet formel utgitt av KRD ved overføring av dagens KL § 50. Denne forenklede formel benyttes etter anbefaling fra Norges Kommunerevisorforbund, da den gir et minste-krav til avdrag som tilsvarer avskrivningene, kapitalslitet, på lånefinansierte anleggsmidler. Det er i driftsregnskapet utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen 302 979 tusen kroner. Minste lovlige avdrag etter KL § 50 nr. 17 utgjør 119 987 tusen kroner. Det er ikke behov for å betale ytterligere avdrag for 2011. Kommunen har inngått flere rentebytteavtaler i 2011 og ligger innenfor finansreglementets retningslinjer med hensyn til rentesikring. Kommunen har nå sikret om lag 100 % av netto rentebærende gjeld og er tilnærmet immun overfor renteendringer (når vi ser aktiva og passiva i sammenheng) de nærmeste årene. Låneopptak i Kommunale foretak regnskapsføres og betjenes av det enkelte foretak, jf vedlagte årsregnskap 2011 for foretakene.

19


Note nr. 10: Avsetninger og bruk av avsetninger Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet Alle fond

KOSTRA-art

Avsetninger til fond

530-560, 580

206 221

141 858

Bruk av avsetninger

930-960

-163 877

-168 119

Til avsetning senere år

980

Netto avsetninger

2011

2010

0

0

42 344

-26 261

2011

2010

90 446

Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond

KOSTRA-art

IB 0101

956

72 834

Avsetninger driftsregnskapet

540

88 896

52 853

Bruk av avsetninger driftsregnskapet

940

-61 424

-66 384

Bruk av avsetninger investerings-regnskapet

940

0

-4 081

UB 31.12

956

100 306

72 834

UB 31.12 viser saldoen på disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål. Bruk av disposisjonsfond er i henhold til bystyrets vedtatte Handlings- og økonomiplan og vedtak i hht tilhørende reglement.

Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond

KOSTRA-art

2 011

2 010

139 097

IB 0101

952

93 482

Avsetninger driftsregnskapet

550

50 398

43 813

Bruk av avsetninger driftsregnskapet

950

-59 601

-89 428

UB 31.12

952

84 279

93 482

UB 31.12 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål, og kan ikke endres av kommunestyret.

Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investerings fond

KOSTRA-art

2 011

2 010

IB 0101

954

0

0

Avsetninger

548

0

0

Bruk av avsetninger

948

0

0

UB 31.12

954

0

0

UB 31.12 viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål.

Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet investerings fond

KOSTRA-art

2 011

2 010

IB 0101

955

68 520

31 554

Avsetninger

550

66 927

45 192

Bruk av avsetninger

950

-42 852

-8 226

UB 31.12

955

92 595

68 520

UB 31.12 viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investerings­formål og kan ikke endres av kommunestyret.

20


Del 6 Overføring drift til investering Overføring fra drift til investering med 11,5 mill over budsjettert nivå tilsvarer 40 % av merinntekter på momskompensasjon fra investeringsregnskapet i forhold til budsjettet. Regelverk tilsier at 40 % av momskompensasjon fra investeringer skal tilbakeføres til finansiering av investeringer i 2011.

Note nr. 11: Utlån Startlån

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

552 647

924 095

802 022

Avsatt til tap på framtidige utlån

-11 784

-11 784

-11 784

Sum utlån startlån

912 311

790 238

540 863

Renovasjonen IKS Natur og Idrettsservice KF Stokka Kirke Viking Fotball ASA Stavanger Symfoniorkester Ansvarlig lånekapital Lyse Rogaland Rideklubb Kino 1 Stavanger-Sandnes Tou Scene SKP Sølvberget KF Varmestuens venner

4 950

6 600

8 250

11 250

6 800

2 100

300

400

500

5 050

5 550

6 050

0

1 049

1 112

1 179 252

1 222 928

1 266 604

2 800

800

800

0

0

2 933

1 500

1 700

1 700

95

106

117

6 765

7 150

7 200

913

913

913

Sum andre utlån

1 212 875

1 253 996

1 298 279

Sum utlån

2 125 186

2 044 234

1 839 142

8 781

8 781

8 781

Avsatt på bundne investeringsfond

21


Note nr. 12: Aksjer og andeler Aksjekapital

SK’andel av aksjekapital

SK’andel aksjer

Bokført verdi

Mottatt utbytte

1 008 983

440 683

43,68

440 683

148 498

108

28

25,50

3

Universitetsfond Rogaland AS

3 800

1 379

36,30

13 800

SF Kino Stavanger/Sandnes AS

1 000

332

33,15

5 119

Fagforum Mat og Drikke AS

703

12

1,71

10

Nord-Jæren bompengering AS

240

40

16,67

40

Glad Mat AS

123

5

4,00

5

83 334

8 333

10,00

9 109

500

48

9,60

298

Stavanger Sentrum AS

250

100

40,00

104

Smartcity Stavanger AS

100

0

1 950

50

2,56

50

Aksjer

Lyse Energi AS Rogaland Teater AS

Buøy Invest AS Lysefjorden Utvikling AS

Blue Planet AS

2 530

860

34,00

43

Allservice AS

2 958

1 490

50,38

1 490

400

400

100,00

400

Region Stavanger BA

0

Rogaland bilbransjeforening

0

Forus Næringspark AS

15 100

7 400

50 1 49,00

7 400 35

Filmkraft AS

100

35

35,00

Museum Stavanger AS

100

50

50,00

55

Ryfast AS

700

200

28,56

200

8 200

8 200

100,00

Hafrsfjord Eiendomsutvikling AS Kjøpt rettighet Hafrsfjord eiend Sum

8 218 1 000

1 131 179

469 646

Totale andeler

SK’ andeler

Stavangerregionen Havn IKS* IVAR IKS *

Andeler

488 138

150 824

SK eierandel

Bokført verdi

Mottatt utbytte

0

80,69

0

0

43,60

0

51,00

2 595

Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

5 000

2 595

Rogaland Revisjon IKS

4 000

1 278

31,95

1 278

0

50,00

7 397

Renovasjonen IKS Nytt konserthus i Stavanger IKS

100

89

89,00

89

Sørmarka flerbrukshall IKS

600

384

64,02

384

Multihallen og Storhallen IKS

600

62,40

374

0

100,00

2 000

210

35,00

210

Stavanger Natur-og idrettserv. KF Rogaland Kontrollutvalgsekr.

600

A/L Biblioteksentralen

0

Vestenfj. Bykred.

0

2

Egenkapitalinnskudd KLP

0

115 562

Andeler i borettslag Sum Sum aksjer og andeler *Skrevet ned til kr 1

22

1 000

25

Forus Industri AS Invivo AS

1 326

1

0

221 470

10 900

4 556

351 362

0

1 142 079

474 202

839 500

150 824


Note nr. 13: Utestående fordringer 31.12.2011

Eiendom, vann og avløp (sikret ved legalpant)

31.12.2010

31.12.2009

1 163

1 946

1 920

Sentrale styringsorganer

38 648

81 682

149 103 20 006

Stavanger Eiendom

19 245

16 892

Oppvekst

14 816

3 188

10 876

Levekår

18 716

50 931

38 747

Kultur og byutvikling Teknisk Mva-kompensasjon Syke-svangerskap reskontro** Kortsiktige fordringer lønn

4 526

3 246

3 821

13 042

11 173

13 027

90 607

56 206

69 093

118 090

38 656

33 840

-73

-758

-894

Andre korts.fordringer

210 662

163 232

122 779

Sum totalt

529 442

426 394

462 318

Avsatt til dekning av tap på utestående fordringer

-12 200

-10 700

-5 752

Sum utestående fordringer *

517 242

415 694

456 566

*) Herav innen konsernet kr 22 551,- jfr. note 16. **) Utfordringer med nytt lønns-og personalsystem har medført en innbyrdes forskyvning på ca. 85 mill i mest likvide omløpsmidler mellom henholdsvis bank og syke-svangerskapsreskontro.

Vi har vurdert avsetningen til å dekke fordringsmassen for 2011. Deler av fordringsmassen er sikret ved legalpant. I tillegg er momskompensasjonen å regne som en sikker fordring. Det er gjort egne vurderinger når det gjelder sykeog svangerskapsfordringer. Stavanger kommune har saksøkt Forusstranda Næringspark AS, med krav om at sistnevnte dømmes til å betale Stavanger kommune et beløp oppad begrenset til 5 mill. Forusstranda Næringspark AS har tatt til motmæle og påstått seg frifunnet. Forusstranda Næringspark AS har i tillegg krevd erstatning for tap grunnet manglende overskjøting av en eiendom på 1,5 da. Kravet er oppad begrenset til 20 mill. Stavanger kommune har anført at dette kravet er foreldet, subsidiært at kravet er satt alt for høyt. Begge krav springer ut av rettsforlik mellom Gauselparken AS og Stavanger kommune inngått den 12.06.08. Sak for Stavanger tingrett er berammet til 24. – 26. april 2012.

Note nr. 14: Finansielle omløpsmidler Aktiva klasse

Egenkapitalbevis

Markedsverdi 31.12.2011

Bokført verdi 31.12.2011

Årets resultatførte verdiendring

5 028

5 388

-360

57 883

64 752

-6 869

124 074

127 175

-3 101

48 599

49 074

-475

Bankobligasjoner og bankinnskudd

182 171

183 129

-958

- Herav bankinnskudd

-60 434

-60 434

0

1 236

1 240

-4

Aksjefond/Allokeringsfond Ansvarlige lån, fondsobligasjoner Industriobligasjoner/sertifikater

Andre verdipapir * Kursregulering pr 01.01.11 Urealisert gevinst pr 31.12.11** Sum

358 557

6 618

-6 618

-18 385

18 385

358 557

0

* 1 200 av markedsverdi gjelder Byhistorisk verk (Skagen global). Skagenfondene har garantert minst hovedstol av plasserte midler ved utbetaling, en kursgevinst tilfaller kommunen. Det er ikke resultatført urealiserte verdiendringer i 2011 på dette verdipapiret. Markedsverdi er satt lik bokført verdi. ** Urealisert tap eller gevinst legges ikke på det enkelte verdipapir men samles og legges til anskaffelseskost pr 31.12 slik at bokført verdi blir lik markedsverdi. Realiserte gevinster på 1 mill er avsatt til kursreguleringsfond i 2011. Det er brukt 9 mill av fondet til dekning av det urealiserte tapet pr 31.12. Kursreguleringsfondet er pr 31.12.11 på 40,3 mill. og er stort nok til finansreglementet.

Markedsverdi er bokført i henhold til årsoppgave fra VPS. Regelverket krever at finansielle omløpsmidler skal vurderes med resultateffekt til markedsverdi. 23


Bokført verdi 31.12.11 = Anskaffelseskost med tillegg av urealiserte gevinster og tap pr. 31.12.11. Investeringene i finansielle omløpsmidler ligger hovedsakelig innenfor rammer i gjeldende finansreglement av 15.02.2010. Vi har vært noe overeksponert i et par verdipapir i forhold til debitorbegrensninger, men dette er rettet opp i januar 2012.

Note nr. 15: Endringer i regnskapsprinsipp Som en følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av endringer i regnskapsprinsipp i 2007 og tidligere, som er regnskapsført mot likviditetsreserven, ført over til egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Tilsvarende ble virkningen av at tilskuddet til ressurskrevende brukere er lagt om fra 2008 ført mot konto for endring av regnskapsprinsipp. 31.12.2011

31.12.2010

IB

39 841

39 841

Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)

0

0

Tilskudd til ressursrevende brukere

0

0

39 841

39 841

Sum Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr 31.12.2011 av følgende poster: Utbetalte feriepenger

År

Beløp

1993

98 967

Varebeholdning

2001

6 472

Kompensasjon for mva

2001

-13 989

2008

-85 521

Øvrige endringer periodiseringsprinsipp Tilskudd til ressurskrevende brukere

33 912

Sum bokført mot konto for prinsippendring

39 841

Note nr. 16: Fordringer og gjeld til kommunale foretak Kommunens samlede fordringer

31.12.2011

31.12.2010

22 551

16 492

Herav kortsiktig fordring på:Stavanger Parkeringsselskap KF

1 609

56

Herav kortsiktig fordring på:Sølvberget KF

1 384

1 480

Herav kortsiktig fordring på:Stavanger Byggdrift KF

1 530

770

13

236

4 536

2 542

11 250

6 800

6 765

7 150

45 936

30 785

Herav kortsiktig fordring på:Stavanger Natur- og Idrettsservice KF Sum kortsiktige fordringer Herav langsiktig fordring på:Stavanger Natur- og Idrettsservice KF Herav langsiktig fordring på:Sølvberget KF Kommunens samlede gjeld Herav kortsiktig gjeld til:Stavanger Parkeringsselskap KF

7

87

7 965

4 260

Herav kortsiktig gjeld til:Stavanger Byggdrift KF

19 112

19 263

Herav kortsiktig gjeld til:Stavanger Natur- og Idrettsservice KF

18 852

7 175

Herav kortsiktig gjeld til:Sølvberget KF

24


Note nr. 17: Avdrag på gjeld Avdrag

Utgiftsført avdrag

Budsjett

2011

303 000

2010

2009

237 098

302 979

283 526

Beregnet minste lovlige avdrag

119 987

108 462

91 928

Differanse

182 992

175 064

145 170

Budsjett

2011

2010

2009

303 000

294 337

283 526

237 098

283 526

257 365

Kommunen betaler mer enn lovens krav til minste avdrag.

Kostnadsførte avdrag

Betalte avdrag Ikke forfalte avdrag Sum avdrag

8 642 302 979

20 267

Note nr. 18: Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift Regnskapsmessig mindreforbruk

Budsjett 2011

2011

2010

Tidligere opparbeidet mindreforbruk

0

0

0

Årets disponering av mindreforbruk

0

0

0

Nytt mindreforbruk i regnskapsåret

0

54 618

0

54 618

0

Budsjett 2011

2011

2010

Tidligere opparbeidet udekket

0

0

0

Årets avsetning til inndekking

0

0

0

Nytt udekket i regnskapsåret

0

17 316

0

17 316

0

Totalt mindreforbruk til disponering

Note nr. 18: Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket (underskudd) investering Regnskapsmessig merbruk

Totalt udekket til inndekking

25


Note nr. 19: Garantier gitt av kommunen Garanti gitt til:

IVAR IKS 43,60% 1) Brannvesenet Sør-Rogaland IKS Stiftelsen Ullandhauggarden

Garantibeløp:

Garantien utløper:

463 391

2017/22/29/30/31/32/33/ 34/35/36/37/39/40/41

3 640

2025

384

2016

Stiftelsen Øyane sykehjem

1 411

2019

Stiftelsen Blidensol sykehjem

1 084

2018

Rogaland Rideklubb

800

2015

24 802

2033

Borettslaget Krosshaug I

11 322

2035

Borettslaget Ramsvik

12 085

2033

Borettslaget Ramsvik

5 873

2033

Borettslaget Gauselparken

Forus Utvikling AS

44 000

2031

Private barnehager/andelsbarnehager

35 298

2030

1 617

2011

Med hjemmel i sosiallovgivningen Sum garantier

605 707

*1) oppført med andelen som Stavanger kommune garanterer for.

Note nr. 20: Interkommunalt samarbeid Ryfylke Friluftsråd Overføring fra Stavanger kommune, (kontorkommunen) Overføring fra de 10 andre deltakerkommunene

2011

2010

1 117

1 063

990

943

Sum overføringer fra deltakerkommunene

2 107

2 005

Investeringsinntekter prosjekter

2 282

942

Andre tilskudd, Fylke,stat,private

3 765

3 382

Sum andre inntekter/overføringer

6 047

4 324

Sum inntekter/overføringer/tilskudd/ekstraord.poster

8 154

6 329

966

942

Prosjektutgifter etter formålet Avsetning til investeringsfond

1 316

0

Andre driftsutgifter, avskrivninger, lønn mv

6 508

5 851

Sum

8 790

6 793

10

16

626

448

Finansielle poster Resultat oveføres til neste år, (underskudd) Mva-kompensasjon på kr 569 190,- er inkludert.

Deltakerkommunene er: Rennesøy, Stavanger, Randaberg, Finnøy, Suldal, Forsand, Hjelmeland, Kvitsøy, Sandnes, Strand, Sauda. Kontingenten pr. innbygger har i 2011 vært kr. 9,18. Medlemskommunene hadde et samlet folketall på ca. 234 900 ved inngangen til 2011. Medlemsbidraget utgjør 1/3 del av driftsbudsjettet. Statlige og fylkeskommunale tilskudd utgjør 1/3 del. Prosjektinntekter og andre inntekter utgjør den siste 1/3 del.

26


Note nr. 21: Selvkostområder Resultat 2011

Renovasjon

Inntekter

Utgifter

Balansen 2011 Mer(+)/ mindreforbruk (-)

Årets dekningsgrad i % *1)

Avsetn(+)/ bruk av (-) dekningsgradsfond

Dekningsgradsfond pr. 31.12 *2)

123 748

122 017

1 731

101%

0

0

Vann

93 199

98 759

-5 560

94%

-5 560

26 166

Avløp

123 729

143 830

-20 101

86%

-13 366

0

23 265

22 838

427

102%

427

10 027

Byggesak

*1) Årets dekningsgrad før evt.avsetning/bruk av dekningsgradsfond. *2) Dekningsgradsfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på selvkostområdet.

Det avlegges ikke selvkostregnskap for feiing, kart- og delingsforretning og plansaksbehandling. Utgiftene på disse områdene er høyere enn gebyrinntektene, og innebærer således et underskudd innenfor det enkelte område. Samlet underskudd i 2011 utgjør 31,5 mill.

Note nr. 22: Avgiftsituasjonen Mva-kompensasjon sosiale boliger Stavanger kommune har siden innføringen av mva-kompensasjonsordningen i 2004 krevd mva-kompensasjon for sosiale boliger jfr mva-kompensasjonslovens § 4. Det ble da foretatt en vurdering som konkluderte i at alle kommunens sosiale boliger var å anse som særlig tilrettelagt for helse- eller sosiale formål, jfr. forskrift § 7 og sosialtjenestelovens § 3-4. Denne vurderingen bestrider nå Skatt Vest som har foretatt en vurdering og mener at kun 42 % av boligmassen er å anse som særlig tilrettelagt for helse- og sosiale formål. Stavanger kommune bestrider denne vurderingen og har sendt inn klage på vedtaket. Det forventes svar på klagen i løpet av våren 2012. Dersom vi ikke får medhold på klagen vil saken gå videre til direktoratet for uttalelse.

Mva Nytt konserthus i Stavanger IKS På bakgrunn av enkelte uklarheter rundt praktiseringen av et nytt unntak i kompensasjonsloven, ble Finansdepartementet den 30. januar 2008 tilskrevet for nærmere avklaring. Følgelig er det ved avleggelse av årsregnskapet 2011 knyttet usikkerhet til størrelsen på den momsrefusjonen som vil oppnås.

27


Note nr. 23: Investeringsprosjekter Prosjekt

Kostnadsramme

Årets-kostnad

Kostn. tidligere år

Sum kostnad

42 292

Noah’s Ark Barnehage

47 300

4 057

38 235

Madlavoll Skole

48 000

130

0

130

Austre Åmøy Skole/Bhg

51 500

264

16 926

17 189

Hinna Skole

52 520

30 020

3 091

33 111

Roaldsøy Skole - Nybygg

52 700

35 924

15 410

51 335

Kuppelhallen

55 000

19 707

0

19 707

Sølvberget Ombygging

55 736

4 630

35

4 665

Nye omsorgsboliger Haugåsveien

60 000

5

0

5

Park/Amfi Nytt Konserthus

68 000

13 417

0

13 417

Søra Bråde Bofellesskap

68 000

7 728

16

7 744

Kvernevik Svømmehall

90 000

471

0

471

Hundvåg Svømmehall

90 000

605

0

605

Husabøryggen Bofellesskap

99 800

19 535

5 600

25 134

102 700

20 608

73 647

94 255

Jåttå Barnehage

110 100

36 075

65 792

101 867

Rådhuset Nytt Vent.Anlegg

143 000

52

64

116

Bergåstjern Sykehjem

167 300

75 646

31 677

107 323 84 850

Hafrsfjord Skole

Kulturskolen

170 000

44 211

40 638

Kristianslyst Skole, Nybygg

190 000

1 934

123

2 057

Områdeutvikling Stavanger

210 000

28 718

41 705

70 423

Forum Ny Ishall

252 100

171 855

30 506

202 361

Utstillingshall

275 800

14 725

11 160

25 885

2 459 556

530 318

374 624

904 942

Sum prosjekter *Oppgitt eks. finansieringsinntekter.

Oversikten viser større pågående/planlagte flerårige investeringsprosjekter.

28


Note nr. 24: Kapitalkonto Kapitalkonto

01.01.2011 Balanse (underskudd i kapital)

01.01.2011 Balanse (kapital)

Debetposteringer i året:

Kreditposteringer i året:

Salg av fast eiendom og anlegg

739

Aktivering av fast eiendom og anlegg

Nedskrivninger fast eiendom

334

Oppskriving av fast eiendom

Avskriving av fast eiendom og anlegg

6 578 856

205 571

1 099 813 0

Aktivering BBL-leil

4 197

Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler

26 949

51 650

Kjøp av aksjer og andeler

20 050

Avdrag på formidlings/startlån

132 863

Utlån formidlings/startlån

255 141

Avdrag på utlånte egne midler

48 571

Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler

Avskrevet andre utlån

5 091

115

Bruk av midler fra eksterne lån

1 026 700

Pensjonsmidler (krediteringer under AM)

1 053 019

31.12.2011 Balanse (Kapital)

5 903 634

Utlån egne midler Avdrag på eksterne lån

7 450 435 842

Annet

-11

31.12.2011 Balanse (undersk i kapital)

Stavanger 15.02.2012

Inger Østensjø Solveig L. Kirketeig Rådmann Daglig leder SK-Regnskap

Kjartan C. Møller Mette Rita Hegdal Fung. direktør økonomi Regnskapssjef

29


Revisjonsberetning

30


31


Investeringsregnskap pr. tjeneste Regnskap 2011

Justert budsjett 2011

Regnskap 2010

5 961 540

4 424 000

0

111 769

0

407 516

Rådmann, stab og støttefunksjoner Tjeneste 12000 Administrasjon 1008 It 1023 Nettutvikling 1028 Hr-system

13 639 448

0

2 773 102

1161 E-ordre, e-bilag

0

0

523 425

2001 It-invest. Skoler

0

0

275 720

333 713

0

0

755 429

0

0

32 825

0

0

0

0

107 641

1042 Etablerte hybelhus

0

0

-29 983

2001 It-invest. Skoler

0

0

3 355

346 403

346 000

0

0

0

343 783

282 960

0

0

0

0

2 034 624

2001 It-invest. Skoler

4 863 250

0

5 086 895

2004 It i barnehager

167 179

0

0

3 279 796

3 280 000

344 938

2054 Kunnskapsløftet

0

0

725 520

2227 Datautstyr

0

0

534 663

0

0

1 381 244

0

0

388 281

36 163

36 000

0

3010 Nødstrøm sykehjem 10086 It-prosjekt papirløse møter Tjeneste 24400 Barneverntjeneste 3072 Nytt barnevern system Tjeneste 38500 Andre kulturaktiv. Og tilsk. Til andres kulturbygg 1044 Inventar og utstyr

Oppvekst og levekår Tjeneste 12000 Administrasjon

2060 Fritid 3001 Utskiftn. It pleie/omsorg Tjeneste 20100 Barnehage 2004 It i barnehager 2015 Inventar og utstyr Tjeneste 20200 Grunnskole

2015 Inventar og utstyr

Tjeneste 20290 Pp-tjenester grunnskole 2015 Inventar og utstyr Tjeneste 21300 Voksenopplæring 2015 Inventar og utstyr Tjeneste 22200 Rehabilitering/nybygg skoler 2015 Inventar og utstyr Tjeneste 23200 Helsestasjon 3002 Utstyr 3034 Inventar sykehjem

0

0

969 478

224 495

123 000

0

0

101 000

0

430 500

431 000

0

Tjeneste 23245 Psykologtjeneste 3034 Inventar sykehjem Tjeneste 23400 Aktivisering og servicetjenester eldre og funksj.Hemmede. 3003 Biler levekår

32


Regnskap 2011

Justert budsjett 2011

Regnskap 2010

252 194

252 000

0

0

0

2 559

Tjeneste 24130 Legevakt/legetjeneste 3002 Utstyr Tjeneste 24200 Råd, veiledning ogsosialt forebyggende arbeid 3630 Bosetting enslige mindrårige 2009-2010 Tjeneste 24400 Barneverntjeneste 3002 Utstyr 3058 Flytting 2007 bv 3072 Nytt barnevern system

0

0

341

353 377

353 000

479 556

1 452 179

1 800 000

1 918 290

0

0

1 037 082

-11 690

Tjeneste 25210 Institusjon/ bokollektiv 3630 Bosetting enslige mindrårige 2009-2010 Tjeneste 25300 Pleie,omsorg i institusjon 1000 Kjøp/salg eiend.

0

0

3002 Utstyr

0

-4 000 000

0

3003 Biler levekår

0

-789 000

469 000

128 488

-1 388 000

0

0

0

11 690

0

0

58 096

3034 Inventar sykehjem 10000 Inv.Utstyr og maskiner 300703 Utstyr til tunge løft sykehjem Tjeneste 25400 Pleie,omsorg til hjemmeboende 3002 Utstyr

0

0

241 386

569 001

569 000

0

2 650

0

0

-2 650

0

0

357 596

358 000

0

0

0

37 204

0

0

0

4819 Nye tou, redusert 1.Byggetrinn

1 187

0

0

8900 Prosjektkostnader til fordeling

0

0

0

5 370 356

-100 000

3 416 395

894 148

0

1 731 184

-210 952

0

3 910 244

0

0

12 557

52 438

0

63 781

3 770

0

60 768

0

0

3 517

0

0

21 285

320001 Ambulant team Tjeneste 25440 Bofellesskap 320000 Psykiatriplan Tjeneste 25443 Miljøtjenester i hjemmet 320000 Psykiatriplan Tjeneste 27500 Introduksjonsordningen 3003 Biler levekår 3630 Bosetting enslige mindrårige 2009-2010 Tjeneste 28300 Bist.Etabl.Og beg.Egen bolig 4003 Tilskudd modernisering/botilskudd

Bymiljø og utbygging Tjeneste 12000 Administrasjon

Tjeneste 13000 Administrasjonslokaler 4700 Utbedring adm.Bygg 4709 Enøk div. Bygg 4729 Adm bygg ok 23 4807 Legionellaforebygging 4843 Rådhuset nytt vent.Anlegg Tjeneste 18000 Diverse fellesutgifter 4816 Slåtthaug barnehage rehab Tjeneste 19063 I.Serv. Arbeid for andre 652094 Duesvei vva anlegg Tjeneste 19072 Skoler/spesialskoler 4703 Inventar/utst./uteanl.

33


Regnskap 2011

Justert budsjett 2011

Regnskap 2010

0

0

54 994

4021 Bhg inventar og utstyr

0

0

175 921

4705 Uforutsett rehab bhg

0

0

1 943 965

4815 Bamsefaret barnehage rehab

0

0

39 474

0

0

400 671

0

0

329 098

4706 Uforutsett rehab. Skoler Tjeneste 19073 Barnehager

Tjeneste 19074 Sykehjem/legevakt 4711 Rehab. Inst./bofel.. M.V. Tjeneste 19075 Adm bygg levekår 4812 Heimly hybelhus Tjeneste 20100 Barnehage 199 Div. Næringsrelaterte prosjekter 4779 Forurensede masser 4791 Ishallen barnehage 6911 Uforutsatt rehab barnehager 691101 Kløvereng b.H. Storhaug

15 298

0

0

6 198 032

0

-630 079 0

6 513

0

477 530

0

0

0

0

500 000

902 047

0

100 000

0

0

336 035

112 905

0

1 759 056

Tjeneste 22100 Rehabilitering/nybygg barnehager 199 Div. Næringsrelaterte prosjekter 4018 Bhg rehab planl.Midler 4019 Bekkefaret bhg heis og solskjerming 4020 Vålandshaugen barnehage

6 381 131

0

552 447

4021 Bhg inventar og utstyr

2 761 244

-454 000

489 081

4225 Tasta barnehage 8 avd

0

0

39 768

84 064

0

76 602

5 872 597

-4 900 000

1 683 512

4706 Uforutsett rehab. Skoler

0

0

15 164

4708 Strakstiltak bydelshus

0

0

-203 870

4727 Heddev bhg

0

0

2 162 625

4734 Solvang bhg rehab

0

0

1 892 500

176 548

0

177 058

0

0

200 000

36 075 245

-1 000 000

46 016 561

4226 Johannes skole ombygging 3 avd 4705 Uforutsett rehab bhg

4736 Kjøp av eiendommer bhg 4738 Ullandhaug skole 4747 Jåttå barnehage (jåtten øst bhg) 4764 Gosen bhg 4765 Austre åmøy skole/bhg 4783 Emmaus barnehage 4787 St johannes barnehage

0

0

4 006 871

263 558

0

358 572

0

0

-22 526

5 920 131

0

2 119 186

4788 Søra bråde barnehage

0

0

318 444

4789 Noah’s ark barnehage

4 057 287

-493 000

14 827 903

4791 Ishallen barnehage

8 252 199

-389 000

22 220 097

-11 000

0

0

0

0

70 000

4815 Bamsefaret barnehage rehab

10 645 264

-260 000

9 646 175

4816 Slåtthaug barnehage rehab

10 751 055

-274 000

9 274 133

422 735

0

0

0

0

500 000

4794 Husabøryggen bofellesskap 4796 Nav kontor klubbgaten

4833 Skeiehagen bhg 4912 Skille drift/inv korr. 2009 473602 Internasj.Hus bhg

428 170

0

437 696

473605 Kløvereng bhg storhaug

0

0

11 200 000

473606 Kløvereng bhg sunde

0

0

12 889 905

0

0

-1 374

30 019 954

0

2 557 750

12 000

0

488 550

1 933 904

-5 000 000

123 119

4223 Madlavoll skole ny ato-avd/ombygging

129 836

0

0

4224 Lenden skole ombygg johannes

441 202

1 000

0

0

0

34 084

42045404 Emmaus barnehage Tjeneste 22200 Rehabilitering/nybygg skoler 4017 Hinna skole reform 2006 4220 Kannik skole tilpassing 4222 Kristianslyst skole, nybygg

4700 Utbedring adm.Bygg

34


Regnskap 2011

Justert budsjett 2011

Regnskap 2010

4703 Inventar/utst./uteanl.

5 055 337

-614 000

3 747 437

4706 Uforutsett rehab. Skoler

6 149 348

0

5 281 527

4738 Ullandhaug skole

2 454 359

0

25 377 731

20 468 475

-959 000

40 222 182

6 703 840

0

42 574 560

0

0

2 243 777

4763 Kulturskolen

44 211 194

-5 000 000

26 252 119

4785 Austbø skole

4753 Hafrsfjord skole 4755 Skeie skole 4756 Gymsal eiganes

1 658 890

0

30 976

4807 Legionellaforebygging

14 969

0

85 311

4822 Buøy skole

11 050

0

0

5 100

1 000

0

0

0

2 500 000

4824 Smiodden skole 4912 Skille drift/inv korr. 2009 6910 Utearealer skoler 49111 Roaldsøy skole - nybygg/rehab 42000401 Gosen skole

0

-660 000

0

35 924 468

-564 000

13 415 672

0

0

13 075 602

3 966 152

0

48 308 071

42030402 Gausel skole

0

0

1 014 773

42030403 Skeie skole

0

0

-2 266 189

42040405 Kulturskolen videreg skole

0

0

800 000

42050403 Auglend skole trinn 3

0

0

1 653 381

97 861

0

442 888

0

0

27 935

2 103 225

0

0

55 829

0

1 851 438

691004 Gautesete skole

0

0

17 831

691007 Kvalaberg skole lys ballbinge

0

0

49 375

14 543

0

2 794 652

42030401 Vardeneset skole

Tjeneste 22210 Utearealer skoler 6910 Utearealer skoler 503201 Vålandstårnet 691001 Løpende rehab skoler 691003 Jåtten skole

691008 Byfjord skole 691009 Hundvåg skole

153 366

0

1 890 190

3 065 630

0

269 030

296 773

0

236 826

691012 Hafrsfjord skole

98 879

0

0

691013 Vassøy skole

93 013

0

0

1 347 776

0

100 925

3 737

0

75 451

0

0

2 385

691017 Kvernevik skole

833 769

0

65 088

691018 Storhaug skole

217 225

0

523 153

8 490

0

620 615

1 058 772

0

34 648

234 550

0

26 595

15 600

0

102 178

691010 Kampen skole 691011 Planlegging

691014 Buøy skole 691015 Åmøy skole 691016 Kannik skole

691019 Storhaug skolehage 691020 Madlamark skole 691021 Nylund skole 691022 St.Svithun skole 691023 Ullandhaug skole

0

0

200 000

691024 Lassa skole

545 092

0

1 442 135

691025 Lunde skole

322 681

0

203 384

691026 Sunde skole

265 369

0

151 013

691027 Tastaveden skole

151 789

0

48 275

44 025

0

37 765

691029 Hundvåg skole del 2

558 979

0

0

691031 Storhaug skolehage del 2

276 024

0

6 500

691028 Byfjord skole del 2

691032 Roaldsøy skole 691033 Gautesete skole del 2 5003219 Kyviksmarka 5003234 Rehab skateanlegg

0

0

765

166 437

0

0

154 026

0

0

45 200

0

0

1 338 741

-500 000

377

48 885

0

45 230

Tjeneste 24130 Legevakt/legetjeneste 4332 Legevakten ombygging Tjeneste 25185 Barnehage/sfo & fritidsaktiviteter 4020 Vålandshaugen barnehage

35


Regnskap 2011

Justert budsjett 2011

Regnskap 2010

4336 Søra bråde bofellesskap

0

-15 000 000

0

4794 Husabøryggen bofellesskap

0

-1 800 000

0

1350 Døves hus kjøp

0

0

12 301 548

4330 St. Petri aldershjem kjøp

0

0

2 200 000

136 850

1 000 000

0

4 675

0

270

58 912

0

2 411

7 728 310

0

15 536 10 228

Tjeneste 25400 Pleie,omsorg til hjemmeboende

Tjeneste 26100 Institusjonslokaler

4332 Legevakten ombygging 4333 Haugåsveien 26/28 15 nye leiligh 4334 Krosshaug 8 stk nye omsorgsboliger 4336 Søra bråde bofellesskap 4337 Lervig sykehjem

90 720

0

4610 Kjøp våland vgs.

28 189 048

700 000

0

565 538

-3 200 000

41 782

75 165 883

0

21 689 780

0

0

362 500

29 548

0

114 053

1 433 710

0

1 100 956

2 505 800

0

393 584

19 306 598

0

4 086 742

4711 Rehab. Inst./bofel.. M.V. 4744 Bergåstjern sykehjem 4748 Slåtthaug omsorgsboliger, fellesrom 4754 Plan.Midler sykehj/bofellesskap 4761 Sunde/vågedalen brannsikringstiltak 4792 Morteveien puh boliger 4794 Husabøryggen bofellesskap 4807 Legionellaforebygging

560 540

0

226 271

4838 Ramsvigtunet sykehjem nytt ventilasjon

584 504

-10 000 000

0

8 160

400 000

0

4873 Sykesignalanlegg sykehjem

3 066 039

3 000 000

0

4913 Avfallsanlegg ved 4 sykehjem

1 470 412

0

0

4856 Krisesenteret

Tjeneste 26500 Kommunalt disponerte boliger 198

Div. Boligrelaterte prosjekter

6 910 000

0

0

13 729 803

8 000 000

15 164 628

4015 Kjøp av boliger rosenberggt/åkragt

0

-8 000 000

0

4022 Ungkarshjemmet anneks musegt 98

9 298 119

-7 500 000

3 111 420

4000 Kjøp boliger vanskeligst.

4331 Ungkarshjemmet personalrom rehab

0

0

-2 300 000

384 905

-2 330 000

-1 698 774

0

0

-853 000

4775 Boligsprinkling gamle stavanger

7 819

0

8 150

4793 Bjørn farmannsgate 10

8 900

0

191 774

4812 Heimly hybelhus

0

0

1 375 901

4912 Skille drift/inv korr. 2009

0

0

7 000 000

-4 773 401

0

0

4 289 613

0

2 985 530

0

7 500 000

0

513 656

0

1 404 306

4710 Rehab. Eldre boliger 4711 Rehab. Inst./bofel.. M.V.

9991 Generell fin. Salg av eiendom/råmark Tjeneste 26502 Omsorgsboliger 4000 Kjøp boliger vanskeligst. 4022 Ungkarshjemmet anneks musegt 98 4710 Rehab. Eldre boliger 4711 Rehab. Inst./bofel.. M.V.

0

0

1 145 760

32 775

0

0

185 980

0

0

16 493

0

0

3 880

0

0

199 Div. Næringsrelaterte prosjekter

21 694

0

0

205 Kverntorget

26 145

0

0

209 Jåttavågen 2

297 180

0

0

211 Fjellhall bergeland

114 773

0

0

24 938

0

0

3 400

0

0

111 695

0

-163 477

4792 Morteveien puh boliger 4794 Husabøryggen bofellesskap Tjeneste 30100 Plansaksbehandling 128 Urban sjøfront 140 Revheim

212 Lervig reguleringsplan 2218 Tjeneste 31500 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 100 Kjøp/salg eiendommer 104 Gauselbakken nord

36


105 Badedammen

Regnskap 2011

Justert budsjett 2011

Regnskap 2010

29 467

0

18 077

4 360 463

0

9 461 677

111 Gauselbakken sør 4d

29 048

0

0

112 Søra bråde 1

76 564

0

-1 520 950

109 Husabø

114 Jåtten øst 115 Jåttåvågen-området 123 Tastarustå

12 446

0

6 352

1 976 568

0

2 001 173

340 547

0

117 895

126 Stavanger forum

0

0

139 213

132 Vassøy

0

0

3 000

386 634

0

2 196 252

135 Friområde/veier bolig 138 Søra bråde 2

2 408 384

0

-2 610 609

140 Revheim

78 148

0

179 335

141 Jåtten gravlund

97 006

0

199 081

142 Jåtten nord

91 633

0

676 763

144 Løkkev/bjergsted sør

10 690

0

44 032

159 758

0

3 498 738

-65 105 441

0

8 601 955

4 383 052

0

595 349

70 180

0

2 411

822 780

0

4 818 498 106 223

146 Nytorget 148 Turvei dobbeltspor 149 Rosenvang 150 Torfæusgate (holme egenes) 151 Nore sunde 152 Søre sunde

0

0

164 931

0

30 350

2 169 889

0

1 436 793

199 Div. Næringsrelaterte prosjekter

4 168

0

4 156

200 Diverse bistand/spesialoppgaver

1 077 177

0

4 449 953

108 566

0

0

0

0

19 434 995

-26 859

0

0

1 558 423

0

337 154

97 819

0

207 781

0

-1 900 000

0

4 687

2 000 000

0

0

13 400 000

0

-25 782 558

0

-330 650

113501 Vei-plan 2205,2263 og 2291

1 173 084

0

3 094 463

113502 Uteanlegg 2

1 620 426

0

55 125

4 188 437

0

0

0

0

-39 793

153 Emmaus 198

Div. Boligrelaterte prosjekter

203 Bjergstedvisjonen 207 Områdeutvikling stavanger forum 208 Stavanger forum, ny energisentral 209 Jåttavågen 2 211 Fjellhall bergeland 1000 Kjøp/salg eiend. 1135 Infrastruktur og vei 9990 Generell finansiering 9991 Generell fin. Salg av eiendom/råmark

Tjeneste 32000 Kommunal næringsvirksomhet 4026 Sølvberget ombygging av kinosenteret 4700 Utbedring adm.Bygg 4703 Inventar/utst./uteanl. 4709 Enøk div. Bygg

73 313

0

6 500

-44 922

0

15 775

253 270

0

90 459

0

0

592 318

Tjeneste 32500 Tilr.Legging & bistand for næringslivet 103 Dusavik-finnestad 109 Husabø 110 Austbø næringsområde

0

0

8 274

114 Jåtten øst

111 468

0

-28 813 403

115 Jåttåvågen-området

319 767

0

-669 259

116 Boganes

113 477

0

10 202

117 Forus næringspark

109 700

0

62 826

118 Paradis-hillevåg kdp

-40 527

0

-21 955 928

119 Tou-forus

3 051 578

0

-557 754

122 Buøy næringsområde

44 813

0

0

124 Konserthuset

11 346

0

0

168 348

0

-10 657 205 14 922 211

126 Stavanger forum 128 Urban sjøfront

-475 362

0

136 Friområde/veier næring

0

0

9 764

144 Løkkev/bjergsted sør

0

0

-953 423

-24 914

0

112 155

0

0

750

146 Nytorget 148 Turvei dobbeltspor

37


Regnskap 2011

Justert budsjett 2011

Regnskap 2010

149 Rosenvang

84 491

0

-100 000

150 Torfæusgate (holme egenes)

23 925

0

0

0

0

18 437 344

197 Infrastruktur sørmarkveien

13 044

0

6 565 572

198

16 449

0

3 150

5 852 550

0

15 823 706

203 Bjergstedvisjonen

347 295

0

247 812

205 Kverntorget

485 798

0

103 415

206 Ny utstillingshall stavanger forum

0

0

-283 812

207 Områdeutvikling stavanger forum

14 846 839

-3 910 000

18 628 155

208 Stavanger forum, ny energisentral

593 859

0

1 518 267

-4 731 878

0

-6 000 000

211 Fjellhall bergeland

47 263

0

0

212 Lervig reguleringsplan 2218

47 894

0

0

214 Hafrsfjord eiendomsutvikling

8 524 521

0

0

215 Dusavik ii næringsområde

9 435 132

0

0

25 827 572

0

30 505 691

153 Emmaus Div. Boligrelaterte prosjekter

199 Div. Næringsrelaterte prosjekter

209 Jåttavågen 2

4112 Forum ny ishall 4773 Rehabilitering vålandstårnet 4850 Utstillingshall 9991 Generell fin. Salg av eiendom/råmark

343 477

0

833 350

14 724 382

0

11 159 810

-64 658 314

0

0

12 164

0

0

5 844

0

0

139 668

0

0

Tjeneste 32501 Diverse utleiebygg 115 Jåttåvågen-området 146 Nytorget 4753 Hafrsfjord skole Tjeneste 33000 Samferdelsbedrifter/transporttiltak 1134 Kaianlegg, nytt konserthus

0

0

-6 234 493

-200 000

0

45 847

100 Kjøp/salg eiendommer

-1 700

0

0

117 Forus næringspark

11 563

0

0

119 Tou-forus

2 040

0

0

135 Friområde/veier bolig

1 798

0

0

138 Søra bråde 2

17 219

0

0

150 Torfæusgate (holme egenes)

27 450

0

0

5 725

0

0

199 Div. Næringsrelaterte prosjekter

13 150

0

0

205 Kverntorget

12 615

0

0

522 416

0

0

60 297

0

0

2 966 666

0

4 421 761

6010 Sykkelprosjektet

0

0

100 000

6014 Trafikksikkerhet

562 729

0

460 273

6015 Gatelys

0

1 500 000

0

6017 Gatetun/miljøgater

0

-1 500 000

-2 399 090

6019 Asfaltering

0

0

-5 500 000

6052 Rehabilitering

0

2 000 000

0

6062 Andre tiltak i sentrum

0

0

39 918

1139 Kaianlegg nytt konserthus 3. Byggetrin Tjeneste 33300 Kommunale veier

198

Div. Boligrelaterte prosjekter

207 Områdeutvikling stavanger forum 211 Fjellhall bergeland 1135 Infrastruktur og vei

601000 Prosjektledelse/administrasjon

20 900

0

163 350

601003 Rehabiliteringstiltak

0

0

140 318

601020 Dalsetveien

0

0

2 800

4 500

0

8 400

601026 Jåtten øst

0

0

6 900

601027 Hannasdahlsgt.

0

0

11 200 0

601024 Musegata gangvei

601028 Pyntesundveien

30 550

0

512 314

0

0

65 450

0

134 200

601306 Gatenavnskilt

2 057

0

10 550

601319 Tastamyr/eskelandsveien

1 300

0

2 016 713

601030 G/s vei rideklubben 601300 Prosjektledelse/administrasjon

38


601321 Halvorstraen - park og p-plass

Regnskap 2011

Justert budsjett 2011

Regnskap 2010

0

0

361 600

601323 Ragnhildsgate

31 563

0

0

601324 Ormøyveien

14 300

0

0

5 200

0

0

601327 Hjaltlandsgate

216 250

0

0

601328 Eiganesveien

150 000

0

0

601333 Vardeneset snuplass

-10 939

0

0

601335 Ormøyveien snuplass

21 775

0

0

601337 Dalsetveien snuplass

85 636

0

0

601338 Snuplasser

54 825

0

0

601400 Prosjektledelse/administrasjon

48 900

0

0

-25 696

0

0

0

0

1 050 000

10 707 161

0

1 135 684

1 300

0

19 600

23 075

0

904 800

601325 Liveien

601425 Mindre trafikksikkringstiltak 601433 Fortau chr.Tranesgate/sverdrupsgate 601441 Auglendsbakken 601444 Bersagel/sandviksveien undergang 601445 Snuplasser renovasjon 601446 Duesvei utvidelse fortau

4 783 867

0

1 378 900

601447 Lindeveien

121 550

0

259 596

601454 Bjerkreimsgata

117 210

0

0

601455 Kvernevik ring

450

0

0

601460 Peder klowsgate

0

0

9 848

601464 Skadesundbrua

0

0

1 446 900

601471 Jåttåvn g/s

0

0

25 247

731 734

0

140 700

601472 Skeie skole snuplass 601473 Mur verksgata

6 200

0

0

114 950

0

70 675

601501 Nyanlegg

0

0

626 840

601502 Rehablitering

0

0

2 259 336

601500 Prosjektledelse/adm

601503 Belysningsplan sentrum

384 812

0

1 996 041

601505 Lys turvei gausel

0

0

1 307 500

601507 Kulturaksen

0

0

1 200 000

601508 Peder klowsgate

0

0

1 100 000

601509 Søra bråde 2

0

0

328 625

24 700

0

77 350

129 800

0

0

601704 Mindre tiltak gatetun

0

0

20 738

601710 Nymannsveien

0

0

3 000

601714 Peder klowsgate

0

0

3 296 868

601510 Rideklubben sørmarka 601700 Prosjektledelse/administrasjon

601718 Admiaral cruysgate

0

0

2 838 789

263 170

0

37 800

601724 Kannik etappe 2

44 850

0

0

601725 Sleipnersgt

85 580

0

0

601727 Spilderhayg, dokkssmauet

17 500

0

0

601728 Køhlersvei

411 400

0

0

601729 Kongsteinsgt/breibakken

120 900

0

0

601730 Haugvaldstad minde

433 050

0

0

601900 Prosjektledelse/administrasjon

624 250

0

415 800

601901 Hundvågveien

0

0

0

601906 Torgveien/gartnerveien

0

0

0

601934 Lager hold

0

0

0

601952 Petroliumsveien

0

0

0

601953 Bretlandsgata

0

0

0

601964 Osmund revheimsvei

0

0

0

601965 Petter reimersvei

0

0

1

601968 Gauselbakken

0

0

336 525

762 720

0

0

0

0

455 850 127 875

601721 Kannikgt/oscarsgt

601986 Lars hertervigsgate 601988 Jåttåveien 605200 Prosjektledelse/adm

99 000

0

605209 Rep.Sluk kantstein v/grøfter

222 512

0

0

605215 Rehabilitering

783 445

0

1 200 428

2 250

0

0

605219 Nilsebuveien

39


Regnskap 2011

Justert budsjett 2011

605220 Gauselbakken

0

0

0

605261 Hannadalsgate/færøygate

0

0

8 400

605274 Botaniker resvollsgt

0

0

1

605275 Langøy

0

0

166 471

605276 Nedre stokkavei

110 902

0

0

606200 Prosjektledelse/administrasjon

147 950

0

93 775

606202 Møblering torget 606211 Havneringen 606212 Bra-program (universiell utforming) 606217 Valberget 606219 Rehabilitering veier 606220 Steingata 606221 Kleivetrappene 606223 Gatetun breibakken 606224 Havneringen del 2 699999 Skille drift/inv vei 2009 5006953 Kulturaksen

Regnskap 2010

0

0

225

4 168 537

0

604 514

-800 516

0

2 955 804

169 342

0

371 723

0

-2 000 000

0

501 273

0

975 600

6 475

0

26 950

0

0

37 600

105 500

0

0

0

0

5 500 000

0

0

306 863

6014100 Kringsjåveien snuplass

8 450

0

0

6014101 Hognesgt snuplass

5 200

0

0

6014102 Boknaveien snuplass

11 700

0

0

6014106 Nymannsvn/østre ring

28 250

0

0

6014107 Krossbergvn g/s vei

10 000

0

0

6019100 Flatelapping/sprøyting

0

0

0

6019105 Lysebuveien/sørmarkkroken

0

0

598 543

6019107 Stokkatunet/stokkahagen

0

0

1 035 850

6019108 Gjerdeveien/gullfaksveien

0

0

1 162 590

6019112 Herlaugsbakken

501 037

0

0

6019113 Kjell arholmsgate

399 318

0

0

6019118 Sjalgsbakken

391 243

0

0

1 823 642

0

0

6019122 Bergåsveien

242 089

0

0

6019123 Solliveien

336 387

0

0

54 463 340

0

0

-2 500 000

3 000 000

0

0

0

1 375

502118 Kleivatrappa

0

0

218 122

601001 Sykkelparkering

0

0

118 807

402 039

0

55 950

0

0

3 000

2 688

0

44 203

6019119 Sjøveien

Tjeneste 33400 Kommunale veier,miljø og trafikksikkerhetstiltak 148 Turvei dobbeltspor 6014 Trafikksikkerhet 6015 Gatelys

601003 Rehabiliteringstiltak 601004 Adferdstiltak 601021 Sjøhagen 601030 G/s vei rideklubben

186 359

0

0

601305 Mindre tiltak

0

0

60 812

601306 Gatenavnskilt

63 592

0

33 330

0

0

108 015 151 975

601314 Snuplass piggvarveien 601319 Tastamyr/eskelandsveien 601326 Krossbergkroken 601400 Prosjektledelse/administrasjon 601412 Skiltvedtak 601425 Mindre trafikksikkringstiltak 601439 Miljøgate asbj.Klostersgt/karlsminnesg

0 0

0

1 564 900

0

1 193 500

324 242

0

378 305

1 385 003

0

1 855 101 12 000

0

0

601441 Auglendsbakken

10 464

0

0

601444 Bersagel/sandviksveien undergang

14 099

0

167 034

601446 Duesvei utvidelse fortau

112 435

0

0

601449 Kampen skole

0

0

-300 000

601460 Peder klowsgate

0

0

491

601464 Skadesundbrua

0

0

2 993 012 371 250

601470 Fotgjengerfelt 601472 Skeie skole snuplass 601501 Nyanlegg

40

0 64 823

27 230

0

-461 250

0

0

0

0

2 705 014


601502 Rehablitering

Regnskap 2011

Justert budsjett 2011

Regnskap 2010 1 052 875

2 677 664

0

601503 Belysningsplan sentrum

0

0

63 768

601507 Kulturaksen

0

0

308 175 976 750

601508 Peder klowsgate 601700 Prosjektledelse/administrasjon 601704 Mindre tiltak gatetun 601722 Nedre stokkavei

0

0

46 195

0

89 650

0

0

305 603

0

0

100 963

31 613

0

114 708

0

0

256 319

605276 Nedre stokkavei

584 375

0

0

606207 Mindre tiltak sentrum

191 018

0

122 464

606211 Havneringen

297 375

0

0

606212 Bra-program (universiell utforming)

151 875

0

-56 000

606215 Søppeldunker sentrum

487 545

0

0

78 750

0

112 358

601723 Rosenberggt. Trapp 605215 Rehabilitering

606221 Kleivetrappene 606223 Gatetun breibakken 6014107 Krossbergvn g/s vei

0

0

12 250

30 825

0

0

Tjeneste 33500 Parker,plasser, torg m.V. 109 Husabø 112 Søra bråde 1 119 Tou-forus 128 Urban sjøfront 135 Friområde/veier bolig 136 Friområde/veier næring

0

0

-296 159

46 832

0

0

4 800

0

0

993 560

0

0

19 154

0

44 966 0

344

0

139 Stadion-område eiganes

15 175

0

0

144 Løkkev/bjergsted sør

10 298

0

58 337

146 Nytorget

4 922

0

4 922

56 399

0

0

203 Bjergstedvisjonen

766 656

0

0

205 Kverntorget

224 800

0

0

207 Områdeutvikling stavanger forum

12 648 457

0

0

208 Stavanger forum, ny energisentral

4 500

0

0

1 020 966

0

0

13 416 940

3 000 000

0

8 734

0

298 690

199 Div. Næringsrelaterte prosjekter

214 Hafrsfjord eiendomsutvikling 1144 Park/amfi nytt konserthus 4016 Historiske bygg planl.Midl 4750 Åsen sonestasjon 4779 Forurensede masser 4851 Driftsbygning botanisk hage 5003 Løkker/baner/skatb/nærm. 5019 Sikring av lekeplasser 5021 Rehab.Parkanlegg

0

0

5 556 482

-439 000

0

1 150 000

726 623

0

204 599

-1 222 000

-3 973 000

0

0

-7 000

-2 414

0

516 000

0

5023 Prosjekt friområde gj.Før

715 247

0

1 282 105

5032 Kunst i offentlige rom (lekeplasser)

296 038

0

0

6075 Tasta idrettspark

207 611

0

708 594

501433 Tasta skatepark

199 200

0

0

501902 Husabøåkeren 1.Pl.

0

0

14 350

501907 Lindevn-vølstadvn 1.Pl.

0

0

40 532

501932 Lysebuv.1 pl.

0

0

21 408

501934 Håvollvn 1.P

0

0

47 357

501937 Aftenbladet 1.Pl.

0

0

8 399

501946 Engesmindegt l.Pl.

0

0

107 238

501947 Smalevn l.Pl.

0

0

23 975

501951 Hannadalsgt l.Pl.

0

0

32 317

140 365

0

0

501963 Slettmarkvn l.Pl.

0

0

23 395

501974 Robert scottsgate l.Pl.

0

0

19 264

501983 Brønngata, lekeplass

0

0

86 768

476 005

0

499 065

0

0

58 423

963

0

23 529

501953 Kvalfangervn l.Pl.

502108 Parkutstyr 502110 Sven oftedalsplass 502111 Byparken nyplanting

41


Regnskap 2011

Justert budsjett 2011

Regnskap 2010

502115 Utvikling mosvannsparken

356 383

0

306 275

502117 Bytrær

140 800

0

41 509

0

0

309 424

109 463

0

0

93 875

0

0

707 876

0

1 124 614

17 957 062

0

650 607

0

0

1 005

2 306

0

1 898 884

502118 Kleivatrappa 502119 Kiellandshagen 502316 Madlatua-skytebanen 503201 Vålandstårnet 601503 Belysningsplan sentrum 606202 Møblering torget 606221 Kleivetrappene 606223 Gatetun breibakken

0

0

58 438

131 400

0

941 606

606808 Lekeplass sør

0

0

22 500

606810 Sentralt aktivitetsområde

0

0

738 790 0

606807 Joggeløype

606813 Mellomarealer stadion

46 951

0

228 120

0

0

691018 Storhaug skole

0

0

265

691019 Storhaug skolehage

0

0

10 222

691021 Nylund skole

0

0

22 240

691024 Lassa skole

0

0

817 028

607803 Nytt hundeluftingsområde

691026 Sunde skole 5003134 Rehab. Turveier 5003199 Bangarvågen

0

265

0

1 467 986

0

0

1

5003205 Skogstøstraen

81 675

0

0

5003209 Kong haraldsgate balløkke

60 500

0

0

665 644

0

0

0

0

188 204

5003219 Kyviksmarka

2 298 701

0

101 789

5003221 Hundremeterskogen

1 404 107

0

29 150

15 360

0

0

0

0

180 400

5003211 Sølvspenneveien 5003215 Badedammen

5003224 Lunde friområde 5003226 Tastaveden friområde 5003227 Atlanteren balløkke 5003229 Drenering 5003230 Austbøjordet turvei 5003231 Adolph tiedemansvei 5003232 Rehab balløkker 5003233 Strakstiltak sykkel turveier 5003234 Rehab skateanlegg

0

0

-24 000

507 437

0

237 995

0

0

132 689

1 123 845

0

137 638

425 178

0

0

0

0

89 288

283 220

0

870 812

5003235 Kvalaberg tårn

11 224

0

84 088

5003236 Dusavik

26 125

0

17 325

0

0

8 250

5003238 Nedre tastasjøen

159 424

0

0

5006930 Kjerringholmen

180 238

0

0

5006953 Kulturaksen

0

0

-306 862

5006962 Turveier stat

0

0

10 718

5006964 Husabøryggen

0

0

-98 830

5006965 Sjøparken

1

0

1

5006968 Stavanger forum

0

0

0

577 584

0

0

5019106 Brattåsvn. L.Pl.

0

0

27 491

5019125 Traneveien l.Pl.

0

0

24 291

5019134 Vaulakroken l.Pl.

0

0

23 950

5019139 Sandnesgt. L.Pl.

0

0

191 788

5019146 A.B.Grøndalensvei l.Pl.

0

0

17 740

5019153 Heimdalskroken l.Pl.

0

0

38 152

5019209 Solsletteveien

0

0

33 604

5019243 Rudlå øst

0

0

71 371

5019249 Molkeholen

0

0

20 335

5019251 Leiteveien

0

0

129 058

5003237 Mosvannet camping

5006970 Phiolen

5019254 Markveien - hindalsbakken

42

0 1 610 680

211 453

0

0

5019258 Ospeveien lekeplass

0

0

44 384

5019270 Åkragata lekeplass 1

0

0

-44 391


Regnskap 2011

Justert budsjett 2011

Regnskap 2010

5019273 Plutoveien - jupiterveien lekeplass

0

0

16 490

5019283 Restaurasjonsv. L.Pl.

0

0

15 888

5019284 Norheimsv. L.Pl.

0

0

98 289

5019285 Øvre teinebakken l.Pl.

0

0

89 237

5019286 Gerhard munthesv. L.Pl.

0

0

19 003

5019287 Sigurd syrsgt. L..Pl.

0

0

84 275

5019288 Utstyr lekeplass

0

0

181 368

5019291 Halfdan kjerulfsv.

195 581

0

0

5019296 Makrellv-størjeve

164 790

0

0

5019302 Hillevåg terrasse lekeplass

115 391

0

0

4777 Holme egenes

43 460

0

0

6078 Gjerder, port hundehold

19 088

0

0

1 856

0

0

29 500

0

0

22 507

0

0

5019268 Fasanveien lekeplass

0

0

46 670

5019273 Plutoveien - jupiterveien lekeplass

0

0

8 484

352 729

2 000 000

0

Tjeneste 33540 Parkvedlikehold

6910 Utearealer skoler 502108 Parkutstyr 5003232 Rehab balløkker

Tjeneste 33541 Botanisk hage 4851 Driftsbygning botanisk hage Tjeneste 33800 Forebygging av brann/ulykker 115 Jåttåvågen-området 4712 Rehab idrettshaller 4855 Brannsikring gamle hus 44042401 Brannsikring trehusbebyggelsen

269

0

0

339 195

0

0

90 815

1 500 000

0

0

-1 500 000

1 320 445

0

0

-1 319 291

-1 700

0

0

1 700

0

0

-2 394

0

0

17 121

0

0

0

0

26 054

777 609

0

709 541

0

0

386 872

596 891

0

751 674

22 785 766

0

3 817 504

Tjeneste 33900 Beredskap brann og ulykker 49161 Brannstasjon - skifte el.Tavle Tjeneste 34500 Distribusjon av vann 100 Kjøp/salg eiendommer 199 Div. Næringsrelaterte prosjekter 207 Områdeutvikling stavanger forum 6000 Vålandstårnet opprusting 6003 Simuleringsprogram, vann 6004 Transformasjonsområder, vann 6006 Biler, vann 6021 Vannmålere 6024 Ringledn./forsterkn. 6026 Vannledn. I utb.Områder

2 519 511

0

1 860 572

16 209 551

0

15 319 639

6048 Strakstiltak

1 122 603

0

0

6063 Intern planlegging

1 689 462

0

1 985 400

6074 Aksjon jærvassdrag

1 349 834

0

100 000

19 500

0

0

304 930

0

0

300 943

0

0

6027 Fornyelse/renovering

6614 Brutt vannforsyning 6615 Strømaggregater Tjeneste 34540 Kummer og kumutstyr 6021 Vannmålere Tjeneste 34550 Ledninger 207 Områdeutvikling stavanger forum

2 394

0

0

18 110

0

0

6006 Biler, vann

-25 525

0

0

6007 Simuleringsprogram, avløp

479 169

0

195 289

2 049 394

0

3 373 763

6021 Vannmålere Tjeneste 35300 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann

6011 Transformasjonsområder, avløp

43


Regnskap 2011

Justert budsjett 2011

6012 Servicebiler, avløp

0

0

-22 568

6028 Kloakkrammeplan

9 702 921

0

11 144 315

6029 Separering

27 099 114

0

26 526 892

6030 Fornyelse/renovering

28 209 676

0

26 684 359

6048 Strakstiltak

1 046 180

0

205 149

6063 Intern planlegging

3 742 775

0

3 223 850 1 551 176

6074 Aksjon jærvassdrag

Regnskap 2010

500

0

6084 Aksjon ferskvann

7 407 358

0

0

6614 Brutt vannforsyning

3 259 437

0

2 030 524

63251 Nedre vågen, sanering utslipp

0

0

12 300

68800 Pa-141 buøy kai

0

0

24 453

68801 Pa 212 jorenholmen

0

0

356 401

68802 Pa-137 engøyklubben

0

0

132 799

68803 Pa-167 lundsvågen

0

0

49 428

68804 Pa-213 skansekaien

197 486

0

188 690

68805 Pa-428 hottavikstraen

271 310

0

0

68807 Pa-209 paradis nord

195 385

0

0

68808 Pa-101 bjørnøyhavna

248 352

0

0

69968 Ombygging pa-144 hunstein

284 750

0

0

69988 Pa-424 hestnes

462 910

0

0

2 268 523

0

415 053

129 104

0

155 000

1 385 338

0

1 907 763

0

Tjeneste 35500 Innsamling av avfall 6005 Nye spann 6036 Miljøstasjoner 6072 Nedgravde containere Tjeneste 36000 Naturforvaltning & friluftsliv 141 Jåtten gravlund

890

0

154 Flørliprosjektet

0

1 200 000

0

-3 041 793

0

-2 997 424 102 110

5023 Prosjekt friområde gj.Før

2 500

0

502115 Utvikling mosvannsparken

6078 Gjerder, port hundehold

181 825

0

0

502303 L. Stokkavann - volstadvn

30 913

0

2 176 418

502306 Lunde

501 047

0

13 818 125

502309 Hestnesvn-vallhallvn.

651 548

0

2 500

502311 Skåle skytebane

233 018

0

0

502314 Tømmervika-lundsvågen

841 824

0

1 415 487

502316 Madlatua-skytebanen

1 375 313

0

0

502319 Boganes (investering)

5 245 091

0

150 448

16 465

0

12 419

3 719

0

936 054

4 524 294

0

0

20 921

0

0

502326 Ref. Skytebanen

5 825

0

0

502327 Turvei gauselvåg

325 676

0

0

502328 P-plass stokkavatnet

605 110

0

0

1 138 774

0

95 696

502393 Diverse eiganes

0

0

73 636

502394 Diverse madla

0

0

6 898

502399 Diverse hinna

309 588

0

4 106 346

503201 Vålandstårnet

0

0

135 892

605923 Framtidens byer

0

0

184 328

605924 Answer

0

0

200 000

607801 Skilting

197 261

0

127 086

607803 Nytt hundeluftingsområde

108 490

0

0

97 569

0

0

61 909

0

3 531

502320 Hindal gård 502321 Turvei lunde nord 502324 Plan 1811 delstrekk a boganes 502325 Plan 1811 delstrekk b & c boganes

502392 Diverse tasta

607804 Lunde hundelufting 5003134 Rehab. Turveier 5003219 Kyviksmarka

1 921

0

0

427 043

0

146 850

5003226 Tastaveden friområde

0

0

42 216

5003227 Atlanteren balløkke

0

0

65 650

5003224 Lunde friområde

44


5003238 Nedre tastasjøen

Regnskap 2011

Justert budsjett 2011

Regnskap 2010

693

0

0

5006962 Turveier stat

0

0

-10 718

5006964 Husabøryggen

0

0

98 831

199 Div. Næringsrelaterte prosjekter

3 750

0

0

200 Diverse bistand/spesialoppgaver

94 234

0

0

3 902 191

0

0

439 676

0

35 181

53 171

0

0

-3 485 109

0

4 166 847

0

0

25 523

0

0

114 004

Tjeneste 36041 Småbåthavner

Tjeneste 36500 Kulturminnevern 150 Torfæusgate (holme egenes) Tjeneste 37300 Kino 4026 Sølvberget ombygging av kinosenteret 4794 Husabøryggen bofellesskap Tjeneste 37500 Museer og samlinger 4777 Holme egenes Tjeneste 37700 Kunstformidling 1136 Danseundervisning Tjeneste 37730 Visuell kunst 5006970 Phiolen Tjeneste 38000 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 4709 Enøk div. Bygg

50 000

0

0

449 834

0

3 213 210

4722 Knudamyrå garderobe

0

0

-3 844 200

4750 Åsen sonestasjon

0

0

27 188

169 700

0

560 548

4712 Rehab idrettshaller

4786 Prosjekteringsutgifter idrettsbygg 4795 Garderober sørmarka 4807 Legionellaforebygging 6083 Sørmarka idrettspark 49201 Kvernevikhallen - rehab. Tak og fasade 501206 Lassa stat

0

0

12 700 000

1 194 973

0

2 698 625

0

0

1 856

0

0

1 855 008

0

0

-50 227

19 800

0

0

2 500

0

0

0

0

53 681

741 551

0

2 439 145

10 736 774

0

991 486

32 151

0

0

6 250

0

0

207 Områdeutvikling stavanger forum

699 828

0

0

208 Stavanger forum, ny energisentral

15 752 956

0

0

84 888

0

0

85 456

0

18 169

604910 Sørmarka kunstgress 604915 Iss kunstgras 45053402 Stavanger stadion - riving 45053403 Stavanger stadion - tribune Tjeneste 38053 Uteidrettsanlegg 4762 Madla, garderober Tjeneste 38100 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 197 Infrastruktur sørmarkveien 199 Div. Næringsrelaterte prosjekter

213 Folkebadet jåttåvågen 1351 Folkebadet 4112 Forum ny ishall

138 434 631

-7 000 000

0

4762 Madla, garderober

0

-173 000

0

4807 Legionellaforebygging

0

-300 000

0

4844 Kvernevik svømmehall

470 884

0

0

4845 Hundvåg svømmehall

605 084

-25 850 000

0

11 379 848

0

0

5003 Løkker/baner/skatb/nærm.

-163 000

0

0

5014 Rehab idr./anlegg

-576 000

-2 206 000

0

0

2 000 000

-1 120 000

12 925

0

-530 864

0

0

19 885

4853 Tastahallen rehabilitering basseng

6068 Stvgr stadion, uteanlegg 6075 Tasta idrettspark 6077 Knudamyrå parkering

45


Regnskap 2011

Justert budsjett 2011

6083 Sørmarka idrettspark

0

0

478 150

9990 Generell finansiering

0

0

-7 040 000

501206 Lassa stat 501433 Tasta skatepark 501451 Utstyr idrettslanlegg 501452 Gjerder idrettsanlegg 501456 Hundvåg idr.Park rehab friidrett 501458 Hinna idr.Park rehab friidrett

Regnskap 2010

0

0

50 227

549 276

0

0

2 023 437

0

0

368 148

0

0

0

0

47 742 60 053

327 025

0

501459 Sif stadion

0

0

19 822

501463 Svømmehallen lydanlegg

0

0

262 914

501464 Lassa joggeløype

23 790

0

458 747

501465 Oppgradering 3 div

190 162

0

0

501467 Tennisbaner

865 613

0

0

501468 Øyane

101 750

0

0

501469 Grunnundersøkelser kunstgress

319 900

0

0

0

0

-2 500 000

604904 Tasta idr.Park 604907 Lassa idrettspark

0

0

-1 435 000

604908 Kunstgress tastaveden

-2 450 000

0

18 397

604910 Sørmarka kunstgress

14 528 454

0

5 344

604911 Revheim skole kunstgress

-2 425 350

0

16 500

604912 Kunstgress buøy 2 604913 Midjord 2 604914 Stavanger stadion kunstgrass

0

0

16 000

373 649

0

6 497 099

62 213

0

1 280 217

717 900

0

8 993 794

604916 Stemmen kunstgras

-1 598 133

0

5 103 264

606806 Uteområde tribune

29 150

0

37 360

606807 Joggeløype

267 993

0

4 939 860

606810 Sentralt aktivitetsområde

107 234

0

5 282

0

0

1 101 250

767 375

0

0

0

0

3 858 7 125

604915 Iss kunstgras

606811 Lys hovedbane 606812 Lys kunstgress 608302 Planlegging 608303 Kunstgrasbane 5003229 Drenering 5014102 Hetlandshallen 5014122 Grus baner 5014125 Lassa 5014130 Stavanger turnhall utstyr

0

0

29 278

0

0

0

0

389 687

466 384

0

0

0

0

401 264

2 000 000

0

220 314

0

0

36 164

33 581

0

0

0

0

-484 343

1 700

0

0

0

-3 000 000

0

5 281 019

0

1 772 770

11 085 095

11 000 000

0

0

-11 000 000

0

0

0

-3 559

150 000

0

0

323 147

0

318

Tjeneste 38150 Nybygg idrettsanlegg 5014130 Stavanger turnhall utstyr Tjeneste 38151 Svømmeanlegg 213 Folkebadet jåttåvågen Tjeneste 38500 Andre kulturaktiv. Og tilsk. Til andres kulturbygg 4708 Strakstiltak bydelshus Tjeneste 38600 Kommunale kulturbygg 4026 Sølvberget ombygging av kinosenteret 4600 Sølvberget kulturhus skifte av himling 4819 Nye tou, redusert 1.Byggetrinn 4821 Kuppelhallen rehabillitering 4854 Kuppelhallen 44049999 Avsetning byggeprosjekt se Tjeneste 39000 Den norske kirke - stavanger fellesråd 141 Jåtten gravlund 4440 Revheim kirke rehab 4441 Jåttå gravlund driftsbygning

46

551 465

0

0

4726 Vår frue kirke

6 322 180

0

1 485 008

4745 Krematoriet

1 741 769

0

2 825 554


Regnskap 2011 4768 Hundvåg kapell restaurering

Justert budsjett 2011

Regnskap 2010

0

0

2 129 514

4 354 591

-1 000 000

482 488

4817 Tjensvoll gravlund ny driftsbygning

1 700

0

0

4850 Utstillingshall

1 092

0

0

0

0

21 761

4809 Domkirken restaurering

49211 St petri kirke - uteområder 44049999 Avsetning byggeprosjekt se 45006402 St.Johannes kirke r.Orgel 45036401 St. Petri kirke, rehabilitering 45046401 St. Johannes kirke rehab 45046402 Hinna kirke

0

0

3 559

-125 037

0

1 448 745

0

0

2 479 263

18 503

0

1 141 746

2 230 359

0

178 591

17 148 620

Tjeneste 39300 Kirkegårder, gravlunder og krematorier 141 Jåtten gravlund

2 649 227

-3 500 000

143 Utvidelse hundvåg gravlund

0

-350 000

5 249

147 Overføring av kirkelige eiendommer

0

0

33 993

4441 Jåttå gravlund driftsbygning

3 475 511

-77 000

0

4808 Hundvåg gravlund, ny driftsbygning

4 567 699

-78 000

1 958 224

4817 Tjensvoll gravlund ny driftsbygning

3 670 053

0

1 955 045

4870 Reparasjon orgel domkirken

1 016 306

1 300 000

0

0

0

0

0

0

491

44049999 Avsetning byggeprosjekt se

Kultur og byutvikling Tjeneste 18000 Diverse fellesutgifter 7001 Frikjøp tilfl.Rom Tjeneste 22100 Rehabilitering/nybygg barnehager 70811 Kunstnerisk utsmykking heddeveien bhg

-372 000

0

0

70823 Kunstnerisk utsmykking slåtthaug barne

0

274 000

0

70824 Kunstnerisk utsmykking bamsefaret barn

0

260 000

0

70829 Kunstnerisk utsmykking ishallen barneh

0

389 000

0

70830 Kunstnerisk utsmykking noah`s barnehag

0

493 000

0

70831 Kunstnerisk utsmykking jåtten øst barn

0

1 000 000

0

-552 000

0

0

-52 521

0

0

70822 Kunstnerisk utsmykking hafrsfjord skol

0

958 000

0

70828 Kunstnerisk utsmykking roaldsøy skole,

0

564 000

0

0

0

1 000 000

70812 Kunstnerisk utsmykking bergåstjern syk

-13 960

0

0

70836 Kunstnerisk utsmykking morteveien puh

27 000

0

0

-47 000

0

0

233

0

0

0

0

184 000

Tjeneste 22200 Rehabilitering/nybygg skoler 70813 Kunstnerisk utsmykking vardenestet sko 70819 Kunstnerisk utsmykking gosen skole

42000401 Gosen skole Tjeneste 26100 Institusjonslokaler

Tjeneste 26500 Kommunalt disponerte boliger 70815 Kunstnerisk utsmykking heimly hybelhus Tjeneste 30100 Plansaksbehandling 5023 Prosjekt friområde gj.Før 7052 Byutv.Transport bil Tjeneste 37730 Visuell kunst 5017 Kunstinnkjøp

255 025

0

0

-1 210 142

0

1 213 089

70811 Kunstnerisk utsmykking heddeveien bhg

372 000

0

13 982

70812 Kunstnerisk utsmykking bergåstjern syk

13 960

0

0

70813 Kunstnerisk utsmykking vardenestet sko

552 000

0

348 568

52 521

0

14 438

0

0

348 877

7017 Kunstprosjekt blå promenade badedammen

70819 Kunstnerisk utsmykking gosen skole 45043502 Sørmarka arena

47


Regnskap 2011

Justert budsjett 2011

Regnskap 2010

0

173 000

0

70834 Kunstnerisk utsmykking hundvåg gravlun

0

78 000

0

70835 Kunstnerisk utsmykking driftsbygg jått

0

77 000

0

0

0

0

-770 017

-4 770 000

0

6083 Sørmarka idrettspark

0

0

-374 000

9100 Egenkapitalinnskudd

10 631 368

0

10 333 091

4703 Inventar/utst./uteanl.

0

0

-21 285

4706 Uforutsett rehab. Skoler

0

0

-54 994

4021 Bhg inventar og utstyr

0

0

-175 921

4705 Uforutsett rehab bhg

0

0

-1 943 965

4815 Bamsefaret barnehage rehab

0

0

-39 474

0

0

-400 671

0

0

-329 098

0

0

-2 034 624

-2 358 753

-3 280 000

-516 125

0

0

-1 381 244

0

0

-388 281

4021 Bhg inventar og utstyr

0

0

175 921

4705 Uforutsett rehab bhg

0

0

1 943 965

4815 Bamsefaret barnehage rehab

0

0

39 474

9990 Generell finansiering

0

5 354 000

0

4703 Inventar/utst./uteanl.

0

0

21 285

4706 Uforutsett rehab. Skoler

0

0

54 994

-36 163

1 237 000

-7 341

-224 495

-13 000

-969 478

Tjeneste 38100 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 70833 Kunstnerisk utsmykking garderobe madla Tjeneste 39300 Kirkegårder, gravlunder og krematorier

Tjeneste 88000 Interne finansieringstransaksjoner 7001 Frikjøp tilfl.Rom

Felles inntekter og utgifter Tjeneste 12000 Administrasjon 9990 Generell finansiering Tjeneste 18000 Diverse fellesutgifter

Tjeneste 19072 Skoler/spesialskoler

Tjeneste 19073 Barnehager

Tjeneste 19074 Sykehjem/legevakt 4711 Rehab. Inst./bofel.. M.V. Tjeneste 19075 Adm bygg levekår 4812 Heimly hybelhus Tjeneste 20100 Barnehage 9990 Generell finansiering Tjeneste 20200 Grunnskole 9990 Generell finansiering Tjeneste 20290 Pp-tjenester grunnskole 9990 Generell finansiering Tjeneste 21300 Voksenopplæring 9990 Generell finansiering Tjeneste 22100 Rehabilitering/nybygg barnehager

Tjeneste 22200 Rehabilitering/nybygg skoler

9990 Generell finansiering Tjeneste 23200 Helsestasjon 9990 Generell finansiering

48


Regnskap 2011

Justert budsjett 2011

Regnskap 2010

-430 500

0

0

-252 194

-252 000

0

-353 377

97 000

-667 044

0

4 727 000

-758 000

Tjeneste 23400 Aktivisering og servicetjenester eldre og funksj.Hemmede. 9990 Generell finansiering Tjeneste 24130 Legevakt/legetjeneste 9990 Generell finansiering Tjeneste 24400 Barneverntjeneste 9990 Generell finansiering Tjeneste 25300 Pleie,omsorg i institusjon 9990 Generell finansiering Tjeneste 25400 Pleie,omsorg til hjemmeboende 4812 Heimly hybelhus

0

0

329 098

9990 Generell finansiering

0

-569 000

-241 386

Tjeneste 26100 Institusjonslokaler 4711 Rehab. Inst./bofel.. M.V.

0

0

400 671

9990 Generell finansiering

0

3 200 000

0

0

2 330 000

0

-357 596

0

0

-4 556 017

0

4 585 613

0

0

-184 000

Tjeneste 26500 Kommunalt disponerte boliger 9990 Generell finansiering Tjeneste 27500 Introduksjonsordningen 9990 Generell finansiering Tjeneste 28300 Bist.Etabl.Og beg.Egen bolig 8500 Renter/avdrag/utlån etableringslån Tjeneste 30100 Plansaksbehandling 9990 Generell finansiering Tjeneste 32500 Tilr.Legging & bistand for næringslivet 8014 Flørli

61 127

0

32 994

9100 Egenkapitalinnskudd

200 000

200 000

0

9990 Generell finansiering

0

-200 000

0

Tjeneste 33300 Kommunale veier 606003 Tauferjå (etappe 8a) 606009 Etappe 4, galleri sult - utenrikstermi

0

0

1 261 229

653 514

0

16 297 274

0

1 464 000

0

0

0

0

11 713

0

429 324

Tjeneste 33500 Parker,plasser, torg m.V. 9990 Generell finansiering 602003 Kontormateriell/utstyr o.L. 602006 Tusenårsstedet, torget 602007 Tusenårsstedet, kaiene

186 889

0

425 947

4 089 545

0

12 526 679

604304 Vann skagen

0

0

83 355

604305 Vann kongsgårdbakken

0

0

14 592

604306 Vann haakon vii gate

0

0

138 675 4 080

602008 Tusenårsstedet, haakon vii gt Tjeneste 34500 Distribusjon av vann

604308 Vann strandkaien

0

0

34 858

0

0

0

0

1 615 427

604304 Vann skagen

0

0

7 000

604504 Avløp skagen

0

0

189 127

604505 Avløp kongsgårdbakken

0

0

29 184

606006 Skansekaien (etappe 7b) 606009 Etappe 4, galleri sult - utenrikstermi Tjeneste 35300 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann

49


Regnskap 2011

Justert budsjett 2011

Regnskap 2010

604506 Avløp haakon vii gate

0

0

351 642

604508 Avløp strandkaien

0

0

9 520

606009 Etappe 4, galleri sult - utenrikstermi

0

0

2 794 322

0

0

-100 000

0

910 000

-5 064 000

0

206 000

0

0

0

-107 641

0

0

55 000

8 622 062

0

0

0

3 000 000

0

0

1 450 000

0

Tjeneste 36000 Naturforvaltning & friluftsliv 9990 Generell finansiering Tjeneste 38000 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 9990 Generell finansiering Tjeneste 38100 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 9990 Generell finansiering Tjeneste 38500 Andre kulturaktiv. Og tilsk. Til andres kulturbygg 9990 Generell finansiering Tjeneste 38520 Tilskudd kulturorganisasjoner 9100 Egenkapitalinnskudd Tjeneste 38600 Kommunale kulturbygg 4821 Kuppelhallen rehabillitering 9990 Generell finansiering Tjeneste 39000 Den norske kirke - stavanger fellesråd 9990 Generell finansiering Tjeneste 39300 Kirkegårder, gravlunder og krematorier 5015 Maskiner gravlundene 7022 Eiganes urnelund 9990 Generell finansiering

0

-450 000

0

239 457

0

390 761

0

350 000

0

Tjeneste 87000 Renter/utbytte og lån 8550 Renter/avdrag/utlån andre utlån 9990 Generell finansiering

-41 121 309

5 000 000

-44 282 118

-766 974 106

-5 000 000

-762 936 325

-177 592 013

48 150 000

-93 562 296

-17 315 573

0

0

0

0

0

Tjeneste 88000 Interne finansieringstransaksjoner 9990 Generell finansiering Tjeneste 89900 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk 9999 Udisponert/udekket investering Nettosum alle tjenester

50


Investeringsregnskap pr. prosjekt Regnskap 2011

Justert budsjett 2011

Regnskap 2010

5 961 540

4 424 000

0

111 769

0

407 516

Rådmann, stab og støttefunksjoner 1008 It 1023 Nettutvikling 1028 Hr-system

13 639 448

0

2 773 102

1044 Inventar og utstyr

0

0

107 641

1161 E-ordre, e-bilag

0

0

523 425

2001 It-invest. Skoler

0

0

275 720

333 713

0

0

32 825

0

0

755 429

0

0

1000 Kjøp/salg eiend.

0

0

-11 690

1042 Etablerte hybelhus

0

0

-29 983

4 863 250

0

5 090 250

3010 Nødstrøm sykehjem 3072 Nytt barnevern system 10086 It-prosjekt papirløse møter

Oppvekst og levekår

2001 It-invest. Skoler 2004 It i barnehager 2015 Inventar og utstyr 2054 Kunnskapsløftet 2060 Fritid 2227 Datautstyr 3001 Utskiftn. It pleie/omsorg

450 139

0

0

3 315 959

3 316 000

4 149 087 725 520

0

0

346 403

346 000

0

0

0

534 663

0

0

343 783

3002 Utstyr

252 194

-3 748 000

1 211 205

3003 Biler levekår

788 096

0

469 000

3034 Inventar sykehjem

352 983

-1 164 000

0

3058 Flytting 2007 bv

353 377

353 000

479 556

3072 Nytt barnevern system

1 452 179

1 800 000

1 918 290

3630 Bosetting enslige mindrårige 2009-2010

0

0

1 076 845

4003 Tilskudd modernisering/botilskudd

0

0

0

0

0

11 690

10000 Inv.Utstyr og maskiner 300703 Utstyr til tunge løft sykehjem

0

0

58 096

569 001

569 000

0

103 Dusavik-finnestad

253 270

0

90 459

104 Gauselbakken nord

111 695

0

-163 477

320001 Ambulant team

Bymiljø og utbygging

105 Badedammen 109 Husabø 110 Austbø næringsområde 111 Gauselbakken sør 4d 112 Søra bråde 1 114 Jåtten øst

29 467

0

18 077

4 360 463

0

9 757 836 8 274

0

0

29 048

0

0

123 396

0

-1 520 950

123 914

0

-28 807 051

2 308 768

0

1 331 914

116 Boganes

113 477

0

10 202

117 Forus næringspark

121 263

0

62 826

118 Paradis-hillevåg kdp

-40 527

0

-21 955 928

3 058 418

0

-557 754

44 813

0

0

340 547

0

117 895

115 Jåttåvågen-området

119 Tou-forus 122 Buøy næringsområde 123 Tastarustå 124 Konserthuset

11 346

0

0

126 Stavanger forum

168 348

0

-10 517 991

128 Urban sjøfront

534 691

0

14 922 211

0

0

3 000

407 587

0

2 241 218

344

0

9 764

132 Vassøy 135 Friområde/veier bolig 136 Friområde/veier næring

51


138 Søra bråde 2

Justert budsjett 2011

Regnskap 2010 -2 610 609

2 425 603

0

139 Stadion-område eiganes

15 175

0

0

140 Revheim

82 028

0

179 335

2 897 123

-3 500 000

17 347 702

91 633

0

676 763

0

-350 000

5 249

20 988

0

-851 055

145 610

0

3 615 815

0

0

33 993

-10 642 101

0

8 602 705

149 Rosenvang

4 467 543

0

495 349

150 Torfæusgate (holme egenes)

4 023 746

0

2 411

822 780

0

4 818 498

141 Jåtten gravlund 142 Jåtten nord 143 Utvidelse hundvåg gravlund 144 Løkkev/bjergsted sør 146 Nytorget 147 Overføring av kirkelige eiendommer 148 Turvei dobbeltspor

151 Nore sunde 152 Søre sunde 153 Emmaus 154 Flørliprosjektet 197 Infrastruktur sørmarkveien 198

Div. Boligrelaterte prosjekter

0

0

106 223

164 931

0

18 467 695

0

1 200 000

0

45 195

0

6 565 572

9 102 062

0

1 439 943

199 Div. Næringsrelaterte prosjekter

6 877 005

0

15 927 862

200 Diverse bistand/spesialoppgaver

1 171 411

0

4 449 953

203 Bjergstedvisjonen

1 222 517

0

247 812

749 358

0

103 415

206 Ny utstillingshall stavanger forum

0

0

-283 812

207 Områdeutvikling stavanger forum

28 717 541

-3 910 000

38 063 150

208 Stavanger forum, ny energisentral

16 324 456

0

1 518 267

209 Jåttavågen 2

-2 876 275

0

-5 662 846

320 152

0

207 781

72 832

0

0

118 469

0

0

214 Hafrsfjord eiendomsutvikling

9 545 486

0

0

215 Dusavik ii næringsområde

9 435 132

0

0

1000 Kjøp/salg eiend.

0

-1 900 000

0

1134 Kaianlegg, nytt konserthus

0

0

-6 234 493

1135 Infrastruktur og vei

2 971 352

2 000 000

4 421 761

1136 Danseundervisning

0

0

25 523

-200 000

0

45 847

13 416 940

3 000 000

0

0

0

12 301 548

205 Kverntorget

211 Fjellhall bergeland 212 Lervig reguleringsplan 2218 213 Folkebadet jåttåvågen

1139 Kaianlegg nytt konserthus 3. Byggetrin 1144 Park/amfi nytt konserthus 1350 Døves hus kjøp 1351 Folkebadet 4000 Kjøp boliger vanskeligst. 4015 Kjøp av boliger rosenberggt/åkragt 4016 Historiske bygg planl.Midl 4017 Hinna skole reform 2006 4018 Bhg rehab planl.Midler 4019 Bekkefaret bhg heis og solskjerming

85 456

0

18 169

18 019 416

8 000 000

18 150 158

0

-8 000 000

0

8 734

0

298 690

30 019 954

0

2 557 750

0

0

336 035

112 905

0

1 759 056 597 677

4020 Vålandshaugen barnehage

6 430 016

0

4021 Bhg inventar og utstyr

2 761 244

-454 000

665 002

4022 Ungkarshjemmet anneks musegt 98

9 298 119

0

3 111 420

4026 Sølvberget ombygging av kinosenteret 4112 Forum ny ishall 4220 Kannik skole tilpassing

4 629 813

0

35 181

164 262 203

-7 000 000

30 505 691

12 000

0

488 550

1 933 904

-5 000 000

123 119

4223 Madlavoll skole ny ato-avd/ombygging

129 836

0

0

4224 Lenden skole ombygg johannes

441 202

1 000

0

0

0

39 768

84 064

0

76 602

0

0

2 200 000

4222 Kristianslyst skole, nybygg

4225 Tasta barnehage 8 avd 4226 Johannes skole ombygging 3 avd 4330 St. Petri aldershjem kjøp 4331 Ungkarshjemmet personalrom rehab 4332 Legevakten ombygging 4333 Haugåsveien 26/28 15 nye leiligh 4334 Krosshaug 8 stk nye omsorgsboliger

52

Regnskap 2011

0

0

-2 300 000

1 475 591

500 000

377

4 675

0

270

58 912

0

2 411


Regnskap 2011

Justert budsjett 2011

Regnskap 2010

7 728 310

-15 000 000

15 536

90 720

0

10 228

323 147

0

318

4 026 976

-77 000

0

0

-3 000 000

0

28 189 048

700 000

0

4700 Utbedring adm.Bygg

5 370 356

-100 000

3 410 686

4703 Inventar/utst./uteanl.

5 128 650

-614 000

3 775 222

4705 Uforutsett rehab bhg

5 872 597

-4 900 000

3 627 477

4706 Uforutsett rehab. Skoler

6 149 348

0

5 351 685

0

0

-688 213

4709 Enøk div. Bygg

899 226

0

1 746 959

4710 Rehab. Eldre boliger

898 561

-2 330 000

-294 468

4711 Rehab. Inst./bofel.. M.V.

565 538

-3 200 000

735 213

4712 Rehab idrettshaller

789 029

0

3 213 210

4336 Søra bråde bofellesskap 4337 Lervig sykehjem 4440 Revheim kirke rehab 4441 Jåttå gravlund driftsbygning 4600 Sølvberget kulturhus skifte av himling 4610 Kjøp våland vgs.

4708 Strakstiltak bydelshus

4722 Knudamyrå garderobe

0

0

-3 844 200

6 322 180

0

1 485 008

0

0

2 162 625

-210 952

0

3 910 244

0

0

1 892 500

176 548

0

177 058

2 454 359

0

25 577 731

75 165 883

0

21 689 780

1 741 769

0

2 825 554

36 075 245

-1 000 000

46 016 561

4748 Slåtthaug omsorgsboliger, fellesrom

0

0

362 500

4750 Åsen sonestasjon

0

0

5 583 670

20 608 143

-959 000

40 222 182

29 548

0

114 053

6 703 840

0

42 574 560

4726 Vår frue kirke 4727 Heddev bhg 4729 Adm bygg ok 23 4734 Solvang bhg rehab 4736 Kjøp av eiendommer bhg 4738 Ullandhaug skole 4744 Bergåstjern sykehjem 4745 Krematoriet 4747 Jåttå barnehage (jåtten øst bhg)

4753 Hafrsfjord skole 4754 Plan.Midler sykehj/bofellesskap 4755 Skeie skole 4756 Gymsal eiganes

0

0

2 243 777

1 433 710

0

1 100 956

4762 Madla, garderober

10 736 774

-173 000

991 486

4763 Kulturskolen

44 211 194

-5 000 000

26 252 119 4 006 871

4761 Sunde/vågedalen brannsikringstiltak

4764 Gosen bhg

0

0

263 558

0

358 572

4768 Hundvåg kapell restaurering

0

0

2 129 514

4773 Rehabilitering vålandstårnet

343 477

0

833 350

7 819

0

8 150

-3 441 649

0

4 166 847

4779 Forurensede masser

5 759 032

0

519 921

4783 Emmaus barnehage

0

0

-22 526

1 658 890

0

30 976

169 700

0

560 548 2 119 186

4765 Austre åmøy skole/bhg

4775 Boligsprinkling gamle stavanger 4777 Holme egenes

4785 Austbø skole 4786 Prosjekteringsutgifter idrettsbygg 4787 St johannes barnehage

5 920 131

0

4788 Søra bråde barnehage

0

0

318 444

4789 Noah’s ark barnehage

4 057 287

-493 000

14 827 903

4791 Ishallen barnehage

8 258 711

-389 000

22 220 097

4792 Morteveien puh boliger

2 538 575

0

393 584

8 900

0

191 774

19 534 749

-1 800 000

4 086 742

4795 Garderober sørmarka

0

0

12 700 000

4796 Nav kontor klubbgaten

0

0

70 000

4807 Legionellaforebygging

1 770 481

-300 000

3 022 764

4808 Hundvåg gravlund, ny driftsbygning

4 567 699

-78 000

1 958 224

4809 Domkirken restaurering

4 354 591

-1 000 000

482 488

0

0

1 704 999

4815 Bamsefaret barnehage rehab

10 645 264

-260 000

9 685 648

4816 Slåtthaug barnehage rehab

10 754 825

-274 000

9 334 901

4817 Tjensvoll gravlund ny driftsbygning

3 671 753

0

1 955 045

4819 Nye tou, redusert 1.Byggetrinn

5 282 206

0

1 772 770

4793 Bjørn farmannsgate 10 4794 Husabøryggen bofellesskap

4812 Heimly hybelhus

53


Regnskap 2011

Justert budsjett 2011

Regnskap 2010

11 085 095

11 000 000

0

11 050

0

0

4824 Smiodden skole

5 100

1 000

0

4833 Skeiehagen bhg

422 735

0

0

4838 Ramsvigtunet sykehjem nytt ventilasjon

584 504

-10 000 000

0

52 438

0

63 781 0

4821 Kuppelhallen rehabillitering 4822 Buøy skole

4843 Rådhuset nytt vent.Anlegg 4844 Kvernevik svømmehall

470 884

0

4845 Hundvåg svømmehall

605 084

-25 850 000

0

14 725 474

0

11 159 810

4850 Utstillingshall 4851 Driftsbygning botanisk hage

1 079 352

2 000 000

204 599

11 379 848

0

0

0

-11 000 000

0

90 815

1 500 000

0

8 160

400 000

0

4870 Reparasjon orgel domkirken

1 016 306

1 300 000

0

4873 Sykesignalanlegg sykehjem

3 066 039

3 000 000

0

0

0

10 000 000

4853 Tastahallen rehabilitering basseng 4854 Kuppelhallen 4855 Brannsikring gamle hus 4856 Krisesenteret

4912 Skille drift/inv korr. 2009 4913 Avfallsanlegg ved 4 sykehjem 5003 Løkker/baner/skatb/nærm. 5014 Rehab idr./anlegg 5019 Sikring av lekeplasser 5021 Rehab.Parkanlegg 5023 Prosjekt friområde gj.Før 5032 Kunst i offentlige rom (lekeplasser) 6000 Vålandstårnet opprusting 6003 Simuleringsprogram, vann 6004 Transformasjonsområder, vann

0

0

-3 973 000

0

-576 000

-2 206 000

0

0

-7 000

-2 414

0

516 000

0

-2 326 547

0

-1 715 320

296 038

0

0

17 121

0

0

0

0

26 054

777 609

0

709 541

6005 Nye spann

2 268 523

0

415 053

6006 Biler, vann

-25 525

0

386 872

6007 Simuleringsprogram, avløp

479 169

0

195 289

0

0

100 000

2 049 394

0

3 373 763

6010 Sykkelprosjektet 6011 Transformasjonsområder, avløp 6012 Servicebiler, avløp 6014 Trafikksikkerhet

0

0

-22 568

-1 937 271

3 000 000

460 273

6015 Gatelys

0

1 500 000

1 375

6017 Gatetun/miljøgater

0

-1 500 000

-2 399 090 -5 500 000

6019 Asfaltering 6021 Vannmålere 6024 Ringledn./forsterkn. 6026 Vannledn. I utb.Områder 6027 Fornyelse/renovering 6028 Kloakkrammeplan

0

0

915 944

0

751 674

22 785 766

0

3 817 504

2 519 511

0

1 860 572

16 209 551

0

15 319 639

9 702 921

0

11 144 315

6029 Separering

27 099 114

0

26 526 892

6030 Fornyelse/renovering

28 209 676

0

26 684 359

129 104

0

155 000

2 168 784

0

205 149

6052 Rehabilitering

0

2 000 000

0

6062 Andre tiltak i sentrum

0

0

39 918

6036 Miljøstasjoner 6048 Strakstiltak

6063 Intern planlegging

5 432 237

0

5 209 250

0

2 000 000

-1 120 000

6072 Nedgravde containere

1 385 338

0

1 907 763

6074 Aksjon jærvassdrag

1 350 334

0

1 651 176

220 536

0

177 730

0

0

19 885

21 588

0

102 110 480 006

6068 Stvgr stadion, uteanlegg

6075 Tasta idrettspark 6077 Knudamyrå parkering 6078 Gjerder, port hundehold 6083 Sørmarka idrettspark

0

0

6084 Aksjon ferskvann

7 407 358

0

0

6614 Brutt vannforsyning

3 278 937

0

2 030 524

6615 Strømaggregater

304 930

0

0

6910 Utearealer skoler

99 717

-660 000

442 888

477 530

0

0

6911 Uforutsatt rehab barnehager

54

1 470 412 -1 385 000


Regnskap 2011

Justert budsjett 2011

Regnskap 2010

8900 Prosjektkostnader til fordeling

0

0

0

9990 Generell finansiering

0

13 400 000

-7 040 000

9991 Generell fin. Salg av eiendom/råmark

-95 214 272

0

-330 650

35 924 468

-564 000

13 415 672

49161 Brannstasjon - skifte el.Tavle

0

0

-1 319 291

49201 Kvernevikhallen - rehab. Tak og fasade

0

0

1 855 008

49211 St petri kirke - uteområder

0

0

21 761

63251 Nedre vågen, sanering utslipp

0

0

12 300

68800 Pa-141 buøy kai

0

0

24 453

68801 Pa 212 jorenholmen

0

0

356 401

68802 Pa-137 engøyklubben

0

0

132 799

68803 Pa-167 lundsvågen

0

0

49 428

68804 Pa-213 skansekaien

197 486

0

188 690

68805 Pa-428 hottavikstraen

271 310

0

0

68807 Pa-209 paradis nord

195 385

0

0

68808 Pa-101 bjørnøyhavna

248 352

0

0

69968 Ombygging pa-144 hunstein

284 750

0

0

69988 Pa-424 hestnes

462 910

0

0

113501 Vei-plan 2205,2263 og 2291

1 173 084

0

3 094 463

113502 Uteanlegg 2

1 620 426

0

55 125

428 170

0

437 696

473605 Kløvereng bhg storhaug

0

0

11 200 000

473606 Kløvereng bhg sunde

0

0

12 889 905

748 476

0

0

2 023 437

0

0

368 148

0

0

0

0

47 742 60 053

49111 Roaldsøy skole - nybygg/rehab

473602 Internasj.Hus bhg

501433 Tasta skatepark 501451 Utstyr idrettslanlegg 501452 Gjerder idrettsanlegg 501456 Hundvåg idr.Park rehab friidrett 501458 Hinna idr.Park rehab friidrett

327 025

0

501459 Sif stadion

0

0

19 822

501463 Svømmehallen lydanlegg

0

0

262 914

501464 Lassa joggeløype

23 790

0

458 747

501465 Oppgradering 3 div

190 162

0

0

501467 Tennisbaner

865 613

0

0

501468 Øyane

101 750

0

0

501469 Grunnundersøkelser kunstgress

319 900

0

0

501902 Husabøåkeren 1.Pl.

0

0

14 350

501907 Lindevn-vølstadvn 1.Pl.

0

0

40 532

501932 Lysebuv.1 pl.

0

0

21 408

501934 Håvollvn 1.P

0

0

47 357

501937 Aftenbladet 1.Pl.

0

0

8 399

501946 Engesmindegt l.Pl.

0

0

107 238

501947 Smalevn l.Pl.

0

0

23 975

501951 Hannadalsgt l.Pl.

0

0

32 317

140 365

0

0

501963 Slettmarkvn l.Pl.

0

0

23 395

501974 Robert scottsgate l.Pl.

0

0

19 264

501983 Brønngata, lekeplass

0

0

86 768

505 505

0

499 065 58 423

501953 Kvalfangervn l.Pl.

502108 Parkutstyr 502110 Sven oftedalsplass

0

0

963

0

23 529

502115 Utvikling mosvannsparken

538 208

0

306 275

502117 Bytrær

140 800

0

41 509

0

0

527 546

109 463

0

0

30 913

0

2 176 418

502306 Lunde

501 047

0

13 818 125

502309 Hestnesvn-vallhallvn.

651 548

0

2 500

502311 Skåle skytebane

233 018

0

0

502314 Tømmervika-lundsvågen

841 824

0

1 415 487

502316 Madlatua-skytebanen

1 469 188

0

0

502319 Boganes (investering)

5 245 091

0

150 448

502111 Byparken nyplanting

502118 Kleivatrappa 502119 Kiellandshagen 502303 L. Stokkavann - volstadvn

55


Regnskap 2011

Justert budsjett 2011

16 465

0

12 419

3 719

0

936 054

4 524 294

0

0

20 921

0

0

502326 Ref. Skytebanen

5 825

0

0

502327 Turvei gauselvåg

325 676

0

0

502328 P-plass stokkavatnet

605 110

0

0

1 138 774

0

95 696

502393 Diverse eiganes

0

0

73 636

502394 Diverse madla

0

0

6 898

502399 Diverse hinna

309 588

0

4 106 346

503201 Vålandstårnet

707 876

0

1 288 441

20 900

0

163 350

0

0

118 807

402 039

0

196 267

601004 Adferdstiltak

0

0

3 000

601020 Dalsetveien

0

0

2 800

601021 Sjøhagen

2 688

0

44 203

601024 Musegata gangvei

8 400

502320 Hindal gård 502321 Turvei lunde nord 502324 Plan 1811 delstrekk a boganes 502325 Plan 1811 delstrekk b & c boganes

502392 Diverse tasta

601000 Prosjektledelse/administrasjon 601001 Sykkelparkering 601003 Rehabiliteringstiltak

4 500

0

601026 Jåtten øst

0

0

6 900

601027 Hannasdahlsgt.

0

0

11 200 0

601028 Pyntesundveien

30 550

0

698 673

0

0

65 450

0

134 200

601305 Mindre tiltak

0

0

60 812

601306 Gatenavnskilt

65 649

0

43 880

0

0

108 015

1 300

0

2 168 688

0

0

361 600

601323 Ragnhildsgate

31 563

0

0

601324 Ormøyveien

14 300

0

0

5 200

0

0

64 823

0

0

601327 Hjaltlandsgate

216 250

0

0

601328 Eiganesveien

150 000

0

0

601333 Vardeneset snuplass

-10 939

0

0

601335 Ormøyveien snuplass

21 775

0

0

601337 Dalsetveien snuplass

85 636

0

0

601338 Snuplasser

54 825

0

0

1 613 800

0

1 193 500

601030 G/s vei rideklubben 601300 Prosjektledelse/administrasjon

601314 Snuplass piggvarveien 601319 Tastamyr/eskelandsveien 601321 Halvorstraen - park og p-plass

601325 Liveien 601326 Krossbergkroken

601400 Prosjektledelse/administrasjon 601412 Skiltvedtak

324 242

0

378 305

1 359 307

0

1 855 101

601433 Fortau chr.Tranesgate/sverdrupsgate

0

0

1 050 000

601439 Miljøgate asbj.Klostersgt/karlsminnesg

0

0

12 000

10 717 625

0

1 135 684

601444 Bersagel/sandviksveien undergang

15 399

0

186 634

601445 Snuplasser renovasjon

23 075

0

904 800

4 896 302

0

1 378 900

121 550

0

259 596

0

0

-300 000

601454 Bjerkreimsgata

117 210

0

0

601455 Kvernevik ring

450

0

0

0

0

10 339

601425 Mindre trafikksikkringstiltak

601441 Auglendsbakken

601446 Duesvei utvidelse fortau 601447 Lindeveien 601449 Kampen skole

601460 Peder klowsgate 601464 Skadesundbrua 601470 Fotgjengerfelt 601471 Jåttåvn g/s 601472 Skeie skole snuplass 601473 Mur verksgata 601500 Prosjektledelse/adm 601501 Nyanlegg 601502 Rehablitering

56

Regnskap 2010

0

0

4 439 912

27 230

0

371 250

0

0

25 247

270 484

0

140 700

6 200

0

0

114 950

0

70 675

0

0

3 331 854

2 677 664

0

3 312 211


601503 Belysningsplan sentrum

Regnskap 2011

Justert budsjett 2011

Regnskap 2010

18 341 874

0

2 710 416

601505 Lys turvei gausel

0

0

1 307 500

601507 Kulturaksen

0

0

1 508 175

601508 Peder klowsgate

0

0

2 076 750

601509 Søra bråde 2

0

0

328 625

24 700

0

77 350

175 995

0

89 650

601704 Mindre tiltak gatetun

0

0

326 341

601710 Nymannsveien

0

0

3 000

601714 Peder klowsgate

0

0

3 296 868 2 838 789

601510 Rideklubben sørmarka 601700 Prosjektledelse/administrasjon

601718 Admiaral cruysgate

0

0

263 170

0

37 800

0

0

100 963

601723 Rosenberggt. Trapp

31 613

0

114 708

601724 Kannik etappe 2

44 850

0

0

601725 Sleipnersgt

85 580

0

0

601727 Spilderhayg, dokkssmauet

17 500

0

0

601728 Køhlersvei

411 400

0

0

601729 Kongsteinsgt/breibakken

120 900

0

0

601730 Haugvaldstad minde

433 050

0

0

601900 Prosjektledelse/administrasjon

624 250

0

415 800

601901 Hundvågveien

0

0

0

601906 Torgveien/gartnerveien

0

0

0

601934 Lager hold

0

0

0

601952 Petroliumsveien

0

0

0

601953 Bretlandsgata

0

0

0

601964 Osmund revheimsvei

0

0

0

601965 Petter reimersvei

0

0

1

601968 Gauselbakken

0

0

336 525

601721 Kannikgt/oscarsgt 601722 Nedre stokkavei

601986 Lars hertervigsgate

762 720

0

0

601988 Jåttåveien

0

0

455 850

604904 Tasta idr.Park

0

0

-2 500 000

604907 Lassa idrettspark

0

0

-1 435 000

604908 Kunstgress tastaveden

-2 450 000

0

18 397

604910 Sørmarka kunstgress

14 548 254

0

5 344

604911 Revheim skole kunstgress

-2 425 350

0

16 500

604912 Kunstgress buøy 2 604913 Midjord 2 604914 Stavanger stadion kunstgrass

0

0

16 000

373 649

0

6 497 099

62 213

0

1 280 217

720 400

0

8 993 794

604916 Stemmen kunstgras

-1 598 133

0

5 103 264

605200 Prosjektledelse/adm

99 000

0

127 875

605209 Rep.Sluk kantstein v/grøfter

222 512

0

0

605215 Rehabilitering

783 445

0

1 456 747 0

604915 Iss kunstgras

605219 Nilsebuveien

2 250

0

605220 Gauselbakken

0

0

0

605261 Hannadalsgate/færøygate

0

0

8 400

605274 Botaniker resvollsgt

0

0

1

605275 Langøy

0

0

166 471

605276 Nedre stokkavei

695 277

0

0

605923 Framtidens byer

0

0

184 328

605924 Answer

0

0

200 000

147 950

0

93 775

0

0

1 230

191 018

0

122 464

4 465 912

0

604 514

-648 641

0

2 899 804

606215 Søppeldunker sentrum

487 545

0

0

606217 Valberget

169 342

0

371 723

0

-2 000 000

0

501 273

0

975 600

606200 Prosjektledelse/administrasjon 606202 Møblering torget 606207 Mindre tiltak sentrum 606211 Havneringen 606212 Bra-program (universiell utforming)

606219 Rehabilitering veier 606220 Steingata

57


Regnskap 2011

Justert budsjett 2011

Regnskap 2010

87 531

0

2 038 192

0

0

108 288

606224 Havneringen del 2

105 500

0

0

606806 Uteområde tribune

29 150

0

37 360

399 393

0

5 881 465

0

0

22 500

107 234

0

744 072

606221 Kleivetrappene 606223 Gatetun breibakken

606807 Joggeløype 606808 Lekeplass sør 606810 Sentralt aktivitetsområde 606811 Lys hovedbane

0

0

1 101 250

767 375

0

0

46 951

0

0

607801 Skilting

197 261

0

127 086

607803 Nytt hundeluftingsområde

336 610

0

0

97 569

0

0

608302 Planlegging

0

0

3 858

608303 Kunstgrasbane

0

0

7 125

652094 Duesvei vva anlegg

0

0

3 517

2 103 225

0

0

55 829

0

1 851 438

691004 Gautesete skole

0

0

17 831

691007 Kvalaberg skole lys ballbinge

0

0

49 375

14 543

0

2 794 652

606812 Lys kunstgress 606813 Mellomarealer stadion

607804 Lunde hundelufting

691001 Løpende rehab skoler 691003 Jåtten skole

691008 Byfjord skole 691009 Hundvåg skole

153 366

0

1 890 190

3 065 630

0

269 030

296 773

0

236 826

691012 Hafrsfjord skole

98 879

0

0

691013 Vassøy skole

93 013

0

0

1 347 776

0

100 925

3 737

0

75 451

0

0

2 385

691017 Kvernevik skole

833 769

0

65 088

691018 Storhaug skole

217 225

0

523 418

8 490

0

630 837

1 058 772

0

34 648

234 550

0

48 835

15 600

0

102 178

691010 Kampen skole 691011 Planlegging

691014 Buøy skole 691015 Åmøy skole 691016 Kannik skole

691019 Storhaug skolehage 691020 Madlamark skole 691021 Nylund skole 691022 St.Svithun skole 691023 Ullandhaug skole

0

0

200 000

691024 Lassa skole

545 092

0

2 259 163

691025 Lunde skole

322 681

0

203 384

691026 Sunde skole

265 369

0

151 278

691027 Tastaveden skole

151 789

0

48 275

44 025

0

37 765

691029 Hundvåg skole del 2

558 979

0

0

691031 Storhaug skolehage del 2

276 024

0

6 500 765

691028 Byfjord skole del 2

691032 Roaldsøy skole 691033 Gautesete skole del 2 691101 Kløvereng b.H. Storhaug 699999 Skille drift/inv vei 2009

0 0

0

0

0

500 000

0

0

5 500 000

1 672 589

0

1 471 517

0

0

1

5003205 Skogstøstraen

81 675

0

0

5003209 Kong haraldsgate balløkke

60 500

0

0

665 644

0

0

0

0

188 204

5003219 Kyviksmarka

2 454 648

0

101 789

5003221 Hundremeterskogen

1 404 107

0

29 150

442 403

0

146 850

5003226 Tastaveden friområde

0

0

222 616

5003227 Atlanteren balløkke

0

0

41 650

536 715

0

237 995

0

0

132 689

1 123 845

0

137 638

5003134 Rehab. Turveier 5003199 Bangarvågen

5003211 Sølvspenneveien 5003215 Badedammen

5003224 Lunde friområde

5003229 Drenering 5003230 Austbøjordet turvei 5003231 Adolph tiedemansvei

58

0 166 437


5003232 Rehab balløkker 5003233 Strakstiltak sykkel turveier 5003234 Rehab skateanlegg

Regnskap 2011

Justert budsjett 2011

Regnskap 2010

447 685

0

0

0

0

89 288

328 420

0

870 812

5003235 Kvalaberg tårn

11 224

0

84 088

5003236 Dusavik

26 125

0

17 325

0

0

8 250

5003238 Nedre tastasjøen

160 117

0

0

5006930 Kjerringholmen

180 238

0

0

5006953 Kulturaksen

0

0

0

5006964 Husabøryggen

0

0

0

5006965 Sjøparken

1

0

1

5006968 Stavanger forum

0

0

0

577 584

0

114 004 389 687

5003237 Mosvannet camping

5006970 Phiolen 5014102 Hetlandshallen 5014122 Grus baner 5014125 Lassa 5014130 Stavanger turnhall utstyr

0

0

466 384

0

0

0

0

401 264

2 000 000

0

256 478

5019106 Brattåsvn. L.Pl.

0

0

27 491

5019125 Traneveien l.Pl.

0

0

24 291

5019134 Vaulakroken l.Pl.

0

0

23 950

5019139 Sandnesgt. L.Pl.

0

0

191 788

5019146 A.B.Grøndalensvei l.Pl.

0

0

17 740

5019153 Heimdalskroken l.Pl.

0

0

38 152

5019209 Solsletteveien

0

0

33 604

5019243 Rudlå øst

0

0

71 371

5019249 Molkeholen

0

0

20 335

5019251 Leiteveien

0

0

129 058

5019254 Markveien - hindalsbakken

211 453

0

0

5019258 Ospeveien lekeplass

0

0

44 384

5019268 Fasanveien lekeplass

0

0

46 670

5019270 Åkragata lekeplass 1

0

0

-44 391

5019273 Plutoveien - jupiterveien lekeplass

0

0

24 974

5019283 Restaurasjonsv. L.Pl.

0

0

15 888

5019284 Norheimsv. L.Pl.

0

0

98 289

5019285 Øvre teinebakken l.Pl.

0

0

89 237

5019286 Gerhard munthesv. L.Pl.

0

0

19 003

5019287 Sigurd syrsgt. L..Pl.

0

0

84 275

5019288 Utstyr lekeplass

0

0

181 368

5019291 Halfdan kjerulfsv.

195 581

0

0

5019296 Makrellv-størjeve

164 790

0

0

5019302 Hillevåg terrasse lekeplass

115 391

0

0

6014100 Kringsjåveien snuplass

8 450

0

0

6014101 Hognesgt snuplass

5 200

0

0

6014102 Boknaveien snuplass

11 700

0

0

6014106 Nymannsvn/østre ring

28 250

0

0

6014107 Krossbergvn g/s vei

40 825

0

0

6019100 Flatelapping/sprøyting

0

0

0

6019105 Lysebuveien/sørmarkkroken

0

0

598 543

6019107 Stokkatunet/stokkahagen

0

0

1 035 850

6019108 Gjerdeveien/gullfaksveien

0

0

1 162 590

6019112 Herlaugsbakken

501 037

0

0

6019113 Kjell arholmsgate

399 318

0

0

6019118 Sjalgsbakken

391 243

0

0

1 823 642

0

0

6019122 Bergåsveien

242 089

0

0

6019123 Solliveien

336 387

0

0

0

0

13 075 602 48 308 071

6019119 Sjøveien

42000401 Gosen skole 42030401 Vardeneset skole

3 966 152

0

42030402 Gausel skole

0

0

1 014 773

42030403 Skeie skole

0

0

-2 266 189

42040405 Kulturskolen videreg skole

0

0

800 000

59


Regnskap 2011

Justert budsjett 2011

42045404 Emmaus barnehage

0

0

-1 374

42050403 Auglend skole trinn 3

0

0

1 653 381

44042401 Brannsikring trehusbebyggelsen

0

-1 500 000

1 320 445

44049999 Avsetning byggeprosjekt se

0

0

0

-125 037

0

1 448 745

45006402 St.Johannes kirke r.Orgel 45036401 St. Petri kirke, rehabilitering

Regnskap 2010

0

0

2 479 263

18 503

0

1 141 746

2 230 359

0

178 591

0

0

53 681

741 551

0

2 439 145

255 025

0

0

233

0

0

0

0

491

-1 210 142

0

1 213 089

0

0

184 000

70811 Kunstnerisk utsmykking heddeveien bhg

0

0

13 982

70813 Kunstnerisk utsmykking vardenestet sko

0

0

348 568

70815 Kunstnerisk utsmykking heimly hybelhus

45046401 St. Johannes kirke rehab 45046402 Hinna kirke 45053402 Stavanger stadion - riving 45053403 Stavanger stadion - tribune

Kultur og byutvikling 5017 Kunstinnkjøp 5023 Prosjekt friområde gj.Før 7001 Frikjøp tilfl.Rom 7017 Kunstprosjekt blå promenade badedammen 7052 Byutv.Transport bil

-47 000

0

0

70819 Kunstnerisk utsmykking gosen skole

0

0

14 438

70822 Kunstnerisk utsmykking hafrsfjord skol

0

958 000

0

70823 Kunstnerisk utsmykking slåtthaug barne

0

274 000

0

70824 Kunstnerisk utsmykking bamsefaret barn

0

260 000

0

70828 Kunstnerisk utsmykking roaldsøy skole,

0

564 000

0

70829 Kunstnerisk utsmykking ishallen barneh

0

389 000

0

70830 Kunstnerisk utsmykking noah`s barnehag

0

493 000

0

70831 Kunstnerisk utsmykking jåtten øst barn

0

1 000 000

0

70833 Kunstnerisk utsmykking garderobe madla

0

173 000

0

70834 Kunstnerisk utsmykking hundvåg gravlun

0

78 000

0

70835 Kunstnerisk utsmykking driftsbygg jått

0

77 000

0

27 000

0

0

42000401 Gosen skole

0

0

1 000 000

45043502 Sørmarka arena

0

0

348 877

70836 Kunstnerisk utsmykking morteveien puh

60


Regnskap 2011

Justert budsjett 2011

Regnskap 2010

0

Felles inntekter og utgifter 4821 Kuppelhallen rehabillitering

8 622 062

0

5015 Maskiner gravlundene

0

-450 000

0

6083 Sørmarka idrettspark

0

0

-374 000

239 457

0

390 761

61 127

0

32 994

-4 556 017

0

4 585 613 -44 282 118

7022 Eiganes urnelund 8014 Flørli 8500 Renter/avdrag/utlån etableringslån 8550 Renter/avdrag/utlån andre utlån

-41 121 309

5 000 000

9100 Egenkapitalinnskudd

10 831 368

200 000

10 388 091

9990 Generell finansiering

-949 349 212

58 391 000

-868 917 784

-17 315 573

0

0

0

0

0

11 713

0

429 324

9999 Udisponert/udekket investering 602003 Kontormateriell/utstyr o.L. 602006 Tusenårsstedet, torget 602007 Tusenårsstedet, kaiene

186 889

0

425 947

4 089 545

0

12 526 679

604304 Vann skagen

0

0

90 355

604305 Vann kongsgårdbakken

0

0

14 592

604306 Vann haakon vii gate

0

0

138 675

604308 Vann strandkaien

0

0

4 080

604504 Avløp skagen

0

0

189 127

604505 Avløp kongsgårdbakken

0

0

29 184

604506 Avløp haakon vii gate

0

0

351 642

604508 Avløp strandkaien

0

0

9 520

606003 Tauferjå (etappe 8a)

0

0

1 261 229

602008 Tusenårsstedet, haakon vii gt

606006 Skansekaien (etappe 7b) 606009 Etappe 4, galleri sult - utenrikstermi Nettosum alle prosjekter

34 858

0

0

653 514

0

20 707 023

0

0

0

61


Driftsregnskap

Regnskap 2011

Justert budsjett 2011

Regnskap 2010

Rådmann, stab og støttefunksjoner Rådmann 10

Lønn

2 935 114

2 645 000

2 881 721

11

Forbruk

531 991

220 000

436 914

12

Drift

142 518

350 000

83 553

13

Kjøp av tjenester

0

0

7 500

14

Overføringer

778 732

610 000

9 972

4 388 355

3 825 000

3 419 661

Sum utgifter 16

Salgsinntekter

17

Refusjoner

Sum inntekter Nettosum Rådmann

-2 780

0

0

-269 829

-10 000

-80 944

-272 609

-10 000

-80 944

4 115 746

3 815 000

3 338 717

Økonomi 10

Lønn

20 616 452

20 901 000

19 400 551

11

Forbruk

4 380 805

3 533 000

3 620 492

12

Drift

1 037 891

1 732 000

1 171 101

13

Kjøp av tjenester

5 000

0

0

14

Overføringer

371 014

547 000

410 820

15

Finansutgifter/finanstransaksjoner

Sum utgifter 16

Salgsinntekter

17

Refusjoner

19

Finansinntekter/finanstransaksjoner

46 962

50 000

47 069

26 458 124

26 763 000

24 650 034

0

-21 000

-1 502

-1 197 860

-558 000

-880 247

-46 944

-50 000

-46 944

Sum inntekter

-1 244 804

-629 000

-928 692

Nettosum Økonomi

25 213 320

26 134 000

23 721 342

SK-Regnskap 10

Lønn

30 945 215

28 382 000

27 890 890

11

Forbruk

6 776 068

5 470 000

5 703 527

12

Drift

1 548 226

1 985 000

2 344 053

13

Kjøp av tjenester

2 606

20 000

0

14

Overføringer

1 595 830

1 443 000

4 125 602

15

Finansutgifter/finanstransaksjoner

178 261

25 000

85 806

Sum utgifter

41 046 206

37 325 000

40 149 879

16

Salgsinntekter

-3 535 547

-3 015 000

-4 058 606

17

Refusjoner

-7 352 488

-5 328 000

-5 669 434

19

Finansinntekter/finanstransaksjoner

-126 008

-32 000

-287 739

Sum inntekter

-11 014 042

-8 375 000

-10 015 779

Nettosum SK-Regnskap

30 032 163

28 950 000

30 134 100

IT 10

Lønn

17 193 419

17 182 000

15 375 325

11

Forbruk

12 458 932

13 266 000

11 328 012

12

Drift

38 382 296

34 126 000

38 854 913

13

Kjøp av tjenester

16 100

0

17 150

14

Overføringer

12 609 580

11 587 000

11 012 465

15

Finansutgifter/finanstransaksjoner

Sum utgifter

62

3 279 460

3 562 000

3 593 791

83 939 786

79 723 000

80 181 656


Regnskap 2011

16

Salgsinntekter

17

Refusjoner

18

Overføringer

19

Finansinntekter/finanstransaksjoner

Justert budsjett 2011

Regnskap 2010

-872 201

-466 000

-917 730

-19 408 371

-14 870 000

-17 773 244

0

-204 000

0

-5 099 684

-5 392 000

-3 562 584

Sum inntekter

-25 380 256

-20 932 000

-22 253 558

Nettosum IT

58 559 530

58 791 000

57 928 098

15 649 011

15 758 000

15 331 054

3 406 198

3 445 000

3 659 144

316 329

374 000

283 620

0

15 000

0

795 959

1 115 000

807 255

Kemner 10

Lønn

11

Forbruk

12

Drift

13

Kjøp av tjenester

14

Overføringer

15

Finansutgifter/finanstransaksjoner

5 417

5 000

5 412

Sum utgifter

20 172 913

20 712 000

20 086 485

16

Salgsinntekter

-2 709 903

-2 010 000

-2 190 728

17

Refusjoner

-1 490 573

-776 000

-1 827 876

19

Finansinntekter/finanstransaksjoner

-544 017

-544 000

-5 412

-4 744 493

-3 330 000

-4 024 016

15 428 420

17 382 000

16 062 468

Sum inntekter Nettosum Kemner Personal og organisasjon 10

Lønn

86 573 703

84 128 000

82 543 362

11

Forbruk

23 791 361

19 935 000

22 026 894

12

Drift

13 931 696

14 307 000

13 687 047

13

Kjøp av tjenester

208 876

90 000

258 661

14

Overføringer

3 805 121

3 242 000

4 631 962

15

Finansutgifter/finanstransaksjoner

Sum utgifter 16

Salgsinntekter

17

Refusjoner

18

Overføringer

19

Finansinntekter/finanstransaksjoner

740 719

193 000

377 875

129 051 474

121 895 000

123 525 801

-1 639 597

-5 826 000

-4 016 428

-18 112 274

-11 038 000

-13 999 802

-1 676 580

0

-105 718

-474 369

-463 000

-501 118

Sum inntekter

-21 902 820

-17 327 000

-18 623 066

Nettosum Personal og organisasjon

107 148 655

104 568 000

104 902 735

4 181 224

4 962 000

4 356 693

594 805

822 000

1 599 678

1 094 339

386 000

978 157 532 110

Kommunikasjonsavdeling 10

Lønn

11

Forbruk

12

Drift

14

Overføringer

320 491

312 000

15

Finansutgifter/finanstransaksjoner

389 152

223 000

51 197

6 580 011

6 705 000

7 517 834

Sum utgifter 16

Salgsinntekter

17

Refusjoner

18

Overføringer

19

Finansinntekter/finanstransaksjoner

Sum inntekter Nettosum Kommunikasjonsavdeling

3

-130 000

-96 194

-809 553

-312 000

-1 256 747

0

-172 000

0

-51 084

-51 000

-51 084

-860 634

-665 000

-1 404 025

5 719 377

6 040 000

6 113 809

1 748 135

1 726 000

2 257 694

404 304

447 000

435 098

Næring 10

Lønn

11

Forbruk

63


12

Drift

13

Kjøp av tjenester

14

Overføringer

15

Finansutgifter/finanstransaksjoner

Sum utgifter 16

Salgsinntekter

17

Refusjoner

18

Overføringer

Sum inntekter Nettosum Næring

Regnskap 2011

Justert budsjett 2011

Regnskap 2010

739 518

684 000

765 278

0

70 000

57 953

9 380

12 000

20 442

286

0

120

2 901 623

2 939 000

3 536 586

0

-70 000

0

-25 014

-12 000

-18 056

0

0

-150 000

-25 014

-82 000

-168 056

2 876 609

2 857 000

3 368 530

Støtte til næringsutvikling 10

Lønn

11

Forbruk

12

Drift

14

Overføringer

Sum utgifter 17

Refusjoner

Sum inntekter Nettosum Støtte til næringsutvikling

2 432

0

0

74 111

0

11 538

96 440

1 986 000

10 572

3 239 699

2 570 000

2 374 855

3 412 682

4 556 000

2 396 964

-24 699

-70 000

-25

-24 699

-70 000

-25

3 387 982

4 486 000

2 396 940

Kommuneadvokat 10

Lønn

3 233 213

3 298 000

3 023 152

11

Forbruk

1 627 966

1 587 000

1 583 336

12

Drift

218 418

158 000

281 580

14

Overføringer

64 930

85 000

96 296

5 144 526

5 128 000

4 984 364

Sum utgifter 16

Salgsinntekter

17

Refusjoner

Sum inntekter Nettosum Kommuneadvokat

5 500

-40 000

0

-96 599

-85 000

-139 045

-91 099

-125 000

-139 045

5 053 428

5 003 000

4 845 319

Politisk sekretariat 10

Lønn

8 542 228

8 449 000

8 255 044

11

Forbruk

3 035 409

3 218 000

3 496 583

12

Drift

1 044 113

1 063 000

1 068 584

14

Overføringer

461 209

476 000

589 452

15

Finansutgifter/finanstransaksjoner

954 003

0

707 014

14 036 963

13 206 000

14 116 677

Sum utgifter 17

Refusjoner

-449 495

-434 000

-844 631

18

Overføringer

-561 157

0

-100 000

19

Finansinntekter/finanstransaksjoner

-723 056

-393 000

-897 722

Sum inntekter

-1 733 708

-827 000

-1 842 353

Nettosum Politisk sekretariat

12 303 254

12 379 000

12 274 324

269 838 484

270 405 000

265 086 382

Nettosum Rådmann, stab og støttefunksjoner

64


Regnskap 2011

Justert budsjett 2011

Regnskap 2010

Oppvekst og levekår Stab Oppvekst og levekår 10

Lønn

51 458 839

49 000 000

49 946 370

11

Forbruk

11 004 039

10 208 000

9 962 320

12

Drift

1 183 356

1 637 000

1 848 623

13

Kjøp av tjenester

844 020

426 000

1 029 408

14

Overføringer

2 191 710

1 269 000

2 032 385

15

Finansutgifter/finanstransaksjoner

6 093 745

3 668 000

5 019 877

72 775 709

66 208 000

69 838 983

Sum utgifter 16

Salgsinntekter

17

Refusjoner

18

Overføringer

19

Finansinntekter/finanstransaksjoner

-348 081

-701 000

-413 500

-7 972 706

-2 744 000

-5 452 450

-100 000

0

-75 000

-4 103 212

-3 905 000

-5 211 130

Sum inntekter

-12 524 000

-7 350 000

-11 152 080

Nettosum Stab Oppvekst og levekår

60 251 709

58 858 000

58 686 903

Barnehage 10

Lønn

586 421 202

591 632 000

559 491 581

11

Forbruk

107 396 994

100 806 000

100 068 167

12

Drift

16 639 930

198 000

14 523 657

13

Kjøp av tjenester

330 886 777

326 886 000

133 590 928

14

Overføringer

30 008 710

11 847 000

213 667 023

15

Finansutgifter/finanstransaksjoner

12 793 362

7 914 000

6 949 295

1 084 146 976

1 039 283 000

1 028 290 652

-116 054 281

-105 681 000

-110 025 873

-70 692 615

-49 603 000

-399 992 528

-1 150 465

-5 971 000

-440 889 091

-11 523 985

-6 364 000

-10 962 637

Sum inntekter

-199 421 347

-167 619 000

-961 870 127

Nettosum Barnehage

884 725 629

871 664 000

66 420 525

1 039 806 544

1 053 355 000

994 185 210

277 432 198

276 981 000

269 349 835

Sum utgifter 16

Salgsinntekter

17

Refusjoner

18

Overføringer

19

Finansinntekter/finanstransaksjoner

Grunnskole 10

Lønn

11

Forbruk

12

Drift

34 686 265

19 206 000

33 738 877

13

Kjøp av tjenester

35 731 789

37 274 000

38 089 107

14

Overføringer

20 018 512

26 153 000

18 775 678

15

Finansutgifter/finanstransaksjoner

27 672 465

18 746 000

18 015 979

1 435 347 774

1 431 715 000

1 372 154 686

-94 661 552

-87 517 000

-85 531 518

-108 709 346

-94 675 000

-102 821 028

Sum utgifter 16

Salgsinntekter

17

Refusjoner

18

Overføringer

19

Finansinntekter/finanstransaksjoner

Sum inntekter Nettosum Grunnskole

-2 591 900

-8 715 000

-2 473 700

-25 734 557

-24 384 000

-19 103 155

-231 697 355

-215 291 000

-209 929 400

1 203 650 418

1 216 424 000

1 162 225 285

132 044 085

131 937 000

126 171 491

18 268 726

15 234 000

18 353 099

3 620 567

1 915 000

2 624 574

0

977 000

9 499

Johannes læringssenter 10

Lønn

11

Forbruk

12

Drift

13

Kjøp av tjenester

14

Overføringer

5 725 499

6 285 000

5 113 625

15

Finansutgifter/finanstransaksjoner

2 059 448

2 220 000

2 221 879

65


Sum utgifter 16

Salgsinntekter

17

Refusjoner

18

Overføringer

19

Finansinntekter/finanstransaksjoner

Regnskap 2011

Justert budsjett 2011

Regnskap 2010

161 718 325

158 568 000

154 494 167

-7 222 553

-7 165 000

-4 525 880

-68 785 827

-65 282 000

-67 718 352

-40 000

0

-865 331

-3 409 163

-3 601 000

-2 222 307

Sum inntekter

-79 457 543

-76 048 000

-75 331 870

Nettosum Johannes læringssenter

82 260 782

82 520 000

79 162 297

Stavanger kulturskole 10

Lønn

36 216 890

35 213 000

34 502 865

11

Forbruk

5 517 827

5 246 000

5 292 544

12

Drift

1 888 526

3 772 000

1 665 214

13

Kjøp av tjenester

274 731

164 000

159 233

14

Overføringer

696 611

646 000

700 487

15

Finansutgifter/finanstransaksjoner

534 488

426 000

95 828

45 129 072

45 467 000

42 416 172

-13 366 272

-13 194 000

-10 174 505

-2 195 495

-1 346 000

-1 540 965

Sum utgifter 16

Salgsinntekter

17

Refusjoner

18

Overføringer

-12 364

-345 000

0

19

Finansinntekter/finanstransaksjoner

-95 828

-96 000

-1 430 772

-15 669 959

-14 981 000

-13 146 241

29 459 113

30 486 000

29 269 930

26 416 713

25 786 000

23 195 288

4 016 340

4 076 000

4 037 465 722 549

Sum inntekter Nettosum Stavanger kulturskole Pedagogisk-psykologisk tjeneste 10

Lønn

11

Forbruk

12

Drift

481 847

597 000

13

Kjøp av tjenester

177 261

130 000

72 705

14

Overføringer

843 780

515 000

1 027 893

15

Finansutgifter/finanstransaksjoner

Sum utgifter 16

Salgsinntekter

17

Refusjoner

18

Overføringer

19

Finansinntekter/finanstransaksjoner

180 024

0

53 414

32 115 965

31 104 000

29 109 314

-8 600

0

-1 920

-2 525 509

-1 745 000

-2 296 593

-700

0

0

-180 024

0

-273 369

Sum inntekter

-2 714 833

-1 745 000

-2 571 882

Nettosum Pedagogisk-psykologisk tjeneste

29 401 132

29 359 000

26 537 431

Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 10

Lønn

41 925 434

41 992 000

38 252 668

11

Forbruk

2 896 422

2 607 000

2 760 705

12

Drift

1 257 292

284 000

1 333 438

13

Kjøp av tjenester

0

0

2 392

14

Overføringer

707 490

1 103 000

656 789

15

Finansutgifter/finanstransaksjoner

Sum utgifter 16

Salgsinntekter

17

Refusjoner

19

Finansinntekter/finanstransaksjoner

140 256

0

140 256

46 926 894

45 986 000

43 146 248

-8 059

0

-56 212

-7 175 984

-4 768 000

-29 112 933

-675 276

-535 000

-140 256

Sum inntekter

-7 859 319

-5 303 000

-29 309 401

Nettosum Ressurssenter for styrket barnehagetilbud

39 067 575

40 683 000

13 836 847

66


Regnskap 2011

Justert budsjett 2011

Regnskap 2010

Ungdom og fritid 10

Lønn

46 331 620

42 896 000

43 263 967

11

Forbruk

26 228 352

23 719 000

23 686 543

12

Drift

4 809 969

2 692 000

4 901 937

13

Kjøp av tjenester

502 224

200 000

3 447 414

14

Overføringer

14 970 913

13 003 000

14 103 076

15

Finansutgifter/finanstransaksjoner

Sum utgifter 16

Salgsinntekter

17

Refusjoner

18

Overføringer

19

Finansinntekter/finanstransaksjoner

1 202 002

542 000

1 081 935

94 045 080

83 052 000

90 484 871

-6 165 337

-3 379 000

-4 992 678

-17 132 649

-12 153 000

-15 156 507

-2 595 738

-528 000

-2 432 639

-2 495 656

-1 537 000

-2 795 448

Sum inntekter

-28 389 379

-17 597 000

-25 377 272

Nettosum Ungdom og fritid

65 655 701

65 455 000

65 107 599

Helsestasjon og skolehelsetjenesten 10

Lønn

42 493 510

40 644 000

38 407 187

11

Forbruk

8 795 187

8 739 000

8 171 223

12

Drift

1 274 597

732 000

1 891 918

13

Kjøp av tjenester

2 099 718

2 007 000

2 085 048

14

Overføringer

2 408 075

2 016 000

2 523 946

15

Finansutgifter/finanstransaksjoner

780 669

202 000

212 970

57 851 757

54 340 000

53 292 293

Sum utgifter 16

Salgsinntekter

-30 053

0

3 798

17

Refusjoner

-5 705 892

-3 016 000

-4 031 874

18

Overføringer

-1 843 275

-1 467 000

-1 557 910

19

Finansinntekter/finanstransaksjoner

-308 368

-211 000

-515 494

-7 887 588

-4 694 000

-6 101 480

49 964 169

49 646 000

47 190 813

Sum inntekter Nettosum Helsestasjon og skolehelsetjenesten Sentrale midler/bistandsprosjekt 10

Lønn

11

Forbruk

12

Drift

13

Kjøp av tjenester

14

Overføringer

15

Finansutgifter/finanstransaksjoner

Sum utgifter 16

Salgsinntekter

17

Refusjoner

18

Overføringer

19

Finansinntekter/finanstransaksjoner

Sum inntekter Nettosum Sentrale midler/bistandsprosjekt

365 593

0

1 213 154

1 272 749

0

2 484 862

130 255

0

137 334

0

0

36 338

44 731

0

71 300

1 291 607

0

45 671

3 104 935

0

3 988 658

-30 000

0

-151

-977 813

0

-999 815

-1 952 807

0

-2 426 681

-144 315

0

-562 011

-3 104 935

0

-3 988 658

0

0

0

138 045 554

131 405 000

147 582 571

29 091 425

27 744 000

30 061 317

1 187 152 986

1 137 189 000

1 179 972 982

Helse- og sosialkontor 10

Lønn

11

Forbruk

12

Drift

13

Kjøp av tjenester

14

Overføringer

15

Finansutgifter/finanstransaksjoner

Sum utgifter

82 539 773

57 451 000

102 469 715

130 673 792

147 150 000

129 452 421

5 151 167

1 250 000

3 682 788

1 572 654 697

1 502 189 000

1 593 221 794

67


Regnskap 2011

16

Salgsinntekter

17

Refusjoner

18

Overføringer

19

Finansinntekter/finanstransaksjoner

Sum inntekter Nettosum Helse- og sosialkontor

Justert budsjett 2011

Regnskap 2010

-471 914

0

-1 256 547

-37 062 425

-14 661 000

-78 406 843

-2 000

0

-432 000

-4 564 662

-2 350 000

-6 273 905

-42 101 001

-17 011 000

-86 369 294

1 530 553 696

1 485 178 000

1 506 852 500

31 887 296

33 503 000

30 285 629

6 115 579

5 658 000

5 426 982

674 609

1 198 000

367 401

17 411 825

17 838 000

15 663 237

1 545 538

2 089 000

904 828

272 681

270 000

269 904

57 907 528

60 556 000

52 917 981

Fysio- og ergoterapitjenesten 10

Lønn

11

Forbruk

12

Drift

13

Kjøp av tjenester

14

Overføringer

15

Finansutgifter/finanstransaksjoner

Sum utgifter 16

Salgsinntekter

17

Refusjoner

19

Finansinntekter/finanstransaksjoner

-40 497

-11 000

-10 856

-10 336 651

-10 182 000

-9 657 098

-840 391

-840 000

-545 693

Sum inntekter

-11 217 538

-11 033 000

-10 213 647

Nettosum Fysio- og ergoterapitjenesten

46 689 990

49 523 000

42 704 334

Barnevernstjenesten 10

Lønn

111 225 117

105 279 000

97 730 616

11

Forbruk

27 660 536

26 656 000

25 584 175

12

Drift

15 563 930

15 350 000

13 306 563

13

Kjøp av tjenester

31 386 084

33 041 000

35 201 974

14

Overføringer

7 975 228

8 389 000

7 976 331

15

Finansutgifter/finanstransaksjoner

1 141 810

142 000

268 093

194 952 705

188 857 000

180 067 752

Sum utgifter 16

Salgsinntekter

17

Refusjoner

18

Overføringer

19

Finansinntekter/finanstransaksjoner

-120 722

0

-15 000

-21 462 611

-15 778 000

-14 938 068

-12 713

-65 000

-12 500

-113 580

-77 000

-824 624

Sum inntekter

-21 709 626

-15 920 000

-15 790 192

Nettosum Barnevernstjenesten

173 243 079

172 937 000

164 277 561

Hjemmebaserte tjenester 10

Lønn

584 015 275

562 956 000

541 288 163

11

Forbruk

27 799 520

37 864 000

30 569 394

12

Drift

31 821 286

22 520 000

38 533 204

13

Kjøp av tjenester

4 368 002

1 567 000

3 793 972

14

Overføringer

4 945 858

25 822 000

4 973 041

15

Finansutgifter/finanstransaksjoner

22 991 583

5 955 000

17 639 523

675 941 524

656 684 000

636 797 298

Sum utgifter 16

Salgsinntekter

17

Refusjoner

18

Overføringer

19

Finansinntekter/finanstransaksjoner

-8 957 642

-8 207 000

-7 247 065

-524 430 737

-499 655 000

-499 738 756

-71 000

-5 524 000

-363 345

-21 081 692

-20 950 000

-14 220 026

Sum inntekter

-554 541 071

-534 336 000

-521 569 192

Nettosum Hjemmebaserte tjenester

121 400 453

122 348 000

115 228 106

402 595 721

399 310 000

403 281 986

71 733 577

125 695 000

68 007 818

Alders- og sykehjem 10

Lønn

11

Forbruk

68


Regnskap 2011

12

Drift

13

Kjøp av tjenester

14 15

Justert budsjett 2011

Regnskap 2010

30 776 294

6 685 000

28 295 855

394 812 223

352 974 000

386 764 036

Overføringer

10 870 182

19 357 000

10 648 180

Finansutgifter/finanstransaksjoner

11 732 407

10 224 000

3 149 365

922 520 404

914 245 000

900 147 240

Sum utgifter 16

Salgsinntekter

-145 612 921

-143 891 000

-143 597 904

17

Refusjoner

-695 966 107

-692 606 000

-685 953 087

18

Overføringer

0

-7 703 000

-600 000

19

Finansinntekter/finanstransaksjoner

-3 855 561

-3 138 000

-2 638 913

-845 434 590

-847 338 000

-832 789 904

77 085 814

66 907 000

67 357 336

Sum inntekter Nettosum Alders- og sykehjem Akuttjenesten 10

Lønn

32 878 126

29 675 000

31 334 339

11

Forbruk

8 585 661

6 581 000

6 975 810

12

Drift

2 243 451

1 546 000

2 038 987

13

Kjøp av tjenester

314 668

891 000

1 102 523

14

Overføringer

5 321 347

5 492 000

5 320 975

15

Finansutgifter/finanstransaksjoner

595 948

595 000

21 804

49 939 200

44 780 000

46 794 439

Sum utgifter 16

Salgsinntekter

-11 254 475

-9 622 000

-10 460 957

17

Refusjoner

-11 669 927

-11 009 000

-13 102 235

18

Overføringer

-2 331 693

-2 743 000

-473 131

19

Finansinntekter/finanstransaksjoner

-21 804

15 000

-21 804

Sum inntekter

-25 277 899

-23 359 000

-24 058 128

Nettosum Akuttjenesten

24 661 302

21 421 000

22 736 312

33 007 798

31 901 000

32 261 221

5 186 297

7 289 000

7 501 253

Rehabiliteringsseksjonen 10

Lønn

11

Forbruk

12

Drift

279 869

577 000

443 354

13

Kjøp av tjenester

573 740

487 000

565 914

14

Overføringer

551 460

940 000

723 829

15

Finansutgifter/finanstransaksjoner

853 998

78 000

607 150

Sum utgifter

40 453 162

41 272 000

42 102 721

16

Salgsinntekter

-1 780 468

-3 712 000

-3 643 634

17

Refusjoner

-4 649 582

-4 327 000

-4 550 074

19

Finansinntekter/finanstransaksjoner

-941 048

-941 000

-1 139 337

-7 371 098

-8 980 000

-9 333 045

33 082 063

32 292 000

32 769 676

Sum inntekter Nettosum Rehabiliteringsseksjonen Arbeidstreningsseksjonen 10

Lønn

8 046 971

8 061 000

7 824 280

11

Forbruk

2 478 599

2 707 000

2 138 979

12

Drift

585 226

1 148 000

636 613

13

Kjøp av tjenester

1 002 999

1 260 000

955 620

14

Overføringer

589 443

989 000

633 588

15

Finansutgifter/finanstransaksjoner

180 744

198 000

180 744

12 883 982

14 363 000

12 369 824

Sum utgifter 16

Salgsinntekter

17

Refusjoner

19

Finansinntekter/finanstransaksjoner

Sum inntekter

-31 311

-35 000

-54 021

-2 792 881

-3 505 000

-3 094 220

-506 784

-487 000

-180 744

-3 330 976

-4 027 000

-3 328 985

69


Nettosum Arbeidstreningsseksjonen

Regnskap 2011

Justert budsjett 2011

Regnskap 2010

9 553 006

10 336 000

9 040 839

Mottak, oppfølging og intro flyktninger 10

Lønn

6 656 396

7 299 000

0

11

Forbruk

1 540 963

1 503 000

0

12

Drift

772 787

490 000

0

13

Kjøp av tjenester

77 101

0

0

14

Overføringer

363 279

491 000

0

15

Finansutgifter/finanstransaksjoner

159 720

52 000

0

9 570 246

9 835 000

0

Sum utgifter 16

Salgsinntekter

-777 586

-130 000

0

17

Refusjoner

-674 036

-1 394 000

0

19

Finansinntekter/finanstransaksjoner

-159 720

-52 000

0

Sum inntekter

-1 611 342

-1 576 000

0

Nettosum Mottak, oppfølging og intro flyktninger

7 958 904

8 259 000

0

Barneverninstitusjon enslige mindreårige flyktninger 10

Lønn

38 926 684

36 375 000

33 002 521

11

Forbruk

6 551 638

5 833 000

6 348 710

12

Drift

1 143 585

1 575 000

1 686 446

13

Kjøp av tjenester

43 965

75 000

165 171

14

Overføringer

362

0

963 874

15

Finansutgifter/finanstransaksjoner

0

0

52 064

46 666 235

43 858 000

42 218 787

Sum utgifter 16

Salgsinntekter

17

Refusjoner

18

Overføringer

19

Finansinntekter/finanstransaksjoner

Sum inntekter Nettosum Barneverninstitusjon enslige mindreårige flyktninger

-473 445

-180 000

-921 911

-46 376 351

-43 649 000

-32 151 978

-16 340

0

0

0

0

-452 032

-46 866 136

-43 829 000

-33 525 922

-199 901

29 000

8 692 865

126 968 651

120 097 000

123 949 731

14 588 748

10 845 000

14 208 292

1 965 548

1 840 000

1 882 136

520 565

270 000

443 940

1 989 366

3 985 000

1 782 466

Dagsenter og avlastningsseksjonen 10

Lønn

11

Forbruk

12

Drift

13

Kjøp av tjenester

14

Overføringer

15

Finansutgifter/finanstransaksjoner

Sum utgifter 16

Salgsinntekter

17

Refusjoner

18

Overføringer

19

Finansinntekter/finanstransaksjoner

Sum inntekter Nettosum Dagsenter og avlastningsseksjonen

4 278 479

4 278 000

633 468

150 311 358

141 315 000

142 900 033

-3 290 689

-548 000

-2 859 076

-59 216 312

-45 710 000

-56 430 876

0

-3 645 000

-29 000

-632 844

-633 000

-632 844

-63 139 844

-50 536 000

-59 951 796

87 171 513

90 779 000

82 948 237

Tekniske hjemmetjenester 10

Lønn

3 652 578

3 794 000

3 439 281

11

Forbruk

1 260 450

1 372 000

1 229 390

12

Drift

859 807

785 000

1 340 055

13

Kjøp av tjenester

80 005

98 000

79 705

14

Overføringer

536 806

508 000

627 772

15

Finansutgifter/finanstransaksjoner

Sum utgifter

70

185 556

186 000

185 575

6 575 202

6 743 000

6 901 777


Regnskap 2011

Justert budsjett 2011

Regnskap 2010

16

Salgsinntekter

-4 670 632

-4 680 000

-4 515 639

17

Refusjoner

-560 181

-470 000

-707 145

19

Finansinntekter/finanstransaksjoner

-246 906

-247 000

-185 556

Sum inntekter

-5 477 719

-5 397 000

-5 408 340

Nettosum Tekniske hjemmetjenester

1 097 483

1 346 000

1 493 437

8 737 607

7 959 000

8 735 494

361 659

1 708 000

1 705 709

1 483 506

245 000

371 787

28 534

0

12 638

168 751

-25 000

174 906

Sum utgifter

10 780 056

9 887 000

11 000 533

17

Refusjoner

-1 401 990

-845 000

-388 849

18

Overføringer

0

0

-9 364 679

Sum inntekter

-1 401 990

-845 000

-9 753 528

Nettosum Krisesenteret i Stavanger

9 378 066

9 042 000

1 247 005

Krisesenteret i Stavanger 10

Lønn

11

Forbruk

12

Drift

13

Kjøp av tjenester

14

Overføringer

Sentrale midler levekår 10

Lønn

3 318 806

16 998 000

2 201 624

11

Forbruk

2 957 872

3 215 000

2 400 074

12

Drift

3 127 542

4 576 000

2 715 514

13

Kjøp av tjenester

12 395 645

13 898 000

13 913 710

14

Overføringer

18 276 178

20 688 000

22 435 201

15

Finansutgifter/finanstransaksjoner

8 422 395

2 839 000

5 133 446

48 498 438

62 214 000

48 799 569

Sum utgifter 16

Salgsinntekter

17

Refusjoner

-172 349

-883 000

-572 928

-99 817 504

-115 610 000

-66 131 495

18 19

Overføringer

-1 048 092

-1 640 000

-2 795 743

Finansinntekter/finanstransaksjoner

-6 365 008

-6 338 000

-4 066 218

-107 402 954

-124 471 000

-73 566 383

-58 904 516

-62 257 000

-24 766 815

4 223 094

3 975 000

4 147 289

21 225

602 000

12 506

3 423

3 000

738

55 241 211

54 612 000

50 778 463

Sum inntekter Nettosum Sentrale midler levekår Sentrale midler legetjeneste 10

Lønn

11

Forbruk

12

Drift

13

Kjøp av tjenester

14

Overføringer

70 856

0

119 076

Sum utgifter

59 559 807

59 192 000

55 058 071

17

-4 658 311

-4 390 000

-4 409 628

-4 658 311

-4 390 000

-4 409 628

54 901 497

54 802 000

50 648 442

4 562 108 677

4 508 037 000

3 629 667 465

Refusjoner

Sum inntekter Nettosum Sentrale midler legetjeneste Nettosum Oppvekst og levekår

Bymiljø og utbygging Stab Bymiljø og utbygging 10

Lønn

3 492 690

3 969 000

3 067 879

11

Forbruk

727 421

407 000

205 460

12

Drift

207 754

152 000

197 218

71


Regnskap 2011

13

Kjøp av tjenester

14

Overføringer

15

Finansutgifter/finanstransaksjoner

Sum utgifter 16

Salgsinntekter

17

Refusjoner

19

Finansinntekter/finanstransaksjoner

Sum inntekter Nettosum Stab Bymiljø og utbygging

Justert budsjett 2011

Regnskap 2010

0

0

158 556

194 716

111 000

92 884

0

0

0

4 622 582

4 639 000

3 721 996

0

0

-72 196

-199 027

-111 000

-99 919

0

0

0

-199 027

-111 000

-172 115

4 423 555

4 528 000

3 549 881

Administrasjon 11

Forbruk

1 322 000

1 322 000

1 205 007

12

Drift

0

0

2 126 464

13

Kjøp av tjenester

0

0

41 240

14

Overføringer

0

0

571 647

15

Finansutgifter/finanstransaksjoner

Sum utgifter

22 008

66 000

5 502

1 344 008

1 388 000

3 949 859

16

Salgsinntekter

-213 000

-541 000

-100 000

17

Refusjoner

-255 000

0

-1 008 647

19

Finansinntekter/finanstransaksjoner

-22 008

-66 000

-1 955 896

Sum inntekter

-490 008

-607 000

-3 064 543

Nettosum Administrasjon

854 000

781 000

885 317

0

410 000

0

0

410 000

0

Brann- og feiervesen 13

Kjøp av tjenester

Sum utgifter 16

-5 949 407

-6 100 000

-5 499 172

Sum inntekter

Salgsinntekter

-5 949 407

-6 100 000

-5 499 172

Nettosum Brann- og feiervesen

-5 949 407

-5 690 000

-5 499 172

Miljø og utbyggingsprosjekter 10

Lønn

6 502 560

5 727 000

5 443 373

11

Forbruk

1 425 897

2 977 000

1 379 735

12

Drift

1 892 279

1 756 000

1 904 247

13

Kjøp av tjenester

15 246

0

718 484

14

Overføringer

4 787 389

1 666 000

2 725 272

15

Finansutgifter/finanstransaksjoner

Sum utgifter

2 050 819

75 000

1 768 189

16 674 191

12 201 000

13 939 299

16

Salgsinntekter

-180 662

-100 000

-195 000

17

Refusjoner

-4 012 596

-3 250 000

-4 167 025

18

Overføringer

-2 788 350

-400 000

-1 304 500

19

Finansinntekter/finanstransaksjoner

-1 901 279

-75 000

-1 072 115

Sum inntekter

-8 882 887

-3 825 000

-6 738 640

Nettosum Miljø og utbyggingsprosjekter

7 791 303

8 376 000

7 200 659

Stavanger Eiendom 10

Lønn

29 350 725

28 268 000

27 155 740

11

Forbruk

92 151 270

88 287 000

92 316 572

12

Drift

62 896 692

68 238 000

60 738 921

13

Kjøp av tjenester

156 472 979

167 594 000

168 854 615

14

Overføringer

15

Finansutgifter/finanstransaksjoner

Sum utgifter

72

23 828 151

14 263 000

27 086 698

242 399 400

239 216 000

227 102 299

607 099 216

605 866 000

603 254 844


Regnskap 2011

Justert budsjett 2011

Regnskap 2010

-572 013 267

-566 351 000

-527 692 105

-35 052 898

-22 687 000

-40 371 120

-2 052 370

0

-2 075 599

-242 421 940

-239 216 000

-245 919 471

Sum inntekter

-851 540 475

-828 254 000

-816 058 295

Nettosum Stavanger Eiendom

-244 441 259

-222 388 000

-212 803 451

16

Salgsinntekter

17

Refusjoner

18

Overføringer

19

Finansinntekter/finanstransaksjoner

Park og vei 10

Lønn

24 986 045

23 957 000

0

11

Forbruk

19 228 378

18 414 000

12 736

12

Drift

26 998 990

28 149 000

0

13

Kjøp av tjenester

59 418 788

60 088 000

0

14

Overføringer

13 144 605

12 747 000

3 184

15

Finansutgifter/finanstransaksjoner

19 231 850

26 003 000

109 044

Sum utgifter

163 008 657

169 358 000

124 965

16

Salgsinntekter

-21 824 814

-19 722 000

0

17

Refusjoner

-17 880 828

-14 770 000

-3 184

18

Overføringer

19

Finansinntekter/finanstransaksjoner

Sum inntekter Nettosum Park og vei

-2 630 010

-5 300 000

0

-20 701 793

-27 475 000

-109 044

-63 037 445

-67 267 000

-112 228

99 971 212

102 091 000

12 736

Idrett 10

Lønn

3 353 702

2 460 000

25 113 227

11

Forbruk

39 411 204

39 636 000

57 566 596

12

Drift

10 532 390

10 069 000

30 143 367

13

Kjøp av tjenester

28 014 712

29 312 000

94 657 143

14

Overføringer

18 160 925

16 143 000

26 140 713

15

Finansutgifter/finanstransaksjoner

16 654 296

6 282 000

32 286 361

116 127 229

103 902 000

265 907 406

Sum utgifter 16

Salgsinntekter

-8 073 896

-6 466 000

-26 686 534

17

Refusjoner

-4 852 233

-3 334 000

-14 605 179

18

Overføringer

-1 800 000

0

-2 653 665

19

Finansinntekter/finanstransaksjoner

-16 953 431

-6 582 000

-32 285 097

Sum inntekter

-31 679 560

-16 382 000

-76 230 475

Nettosum Idrett

84 447 670

87 520 000

189 676 931

20 514 876

19 747 000

19 920 761

3 975 363

4 465 000

3 752 275

Vannverket 10

Lønn

11

Forbruk

12

Drift

12 817 174

12 220 000

14 282 653

13

Kjøp av tjenester

46 613 250

48 820 000

45 735 640

14

Overføringer

114 039

1 410 000

179 444

15

Finansutgifter/finanstransaksjoner

26 991 434

30 230 000

27 665 054

111 026 136

116 892 000

111 535 827

-104 924 370

-102 498 000

-104 849 117

-589 694

0

-708 453

-5 559 777

-14 394 000

-5 978 257

-111 073 841

-116 892 000

-111 535 827

-47 705

0

0

8 836 866

5 980 000

7 113 778

Sum utgifter 16

Salgsinntekter

17

Refusjoner

19

Finansinntekter/finanstransaksjoner

Sum inntekter Nettosum Vannverket Avløpsverket 10

Lønn

73


Regnskap 2011

Justert budsjett 2011

Regnskap 2010

11

Forbruk

8 270 919

9 482 000

7 260 465

12

Drift

13 363 728

10 862 000

12 958 014

13

Kjøp av tjenester

55 303 777

54 059 000

46 504 566

14

Overføringer

1 612 782

1 647 000

597 450

15

Finansutgifter/finanstransaksjoner

57 792 783

61 825 000

60 473 553

145 180 856

143 855 000

134 907 828

-124 695 595

-122 515 000

-125 985 716

-336 591

-62 000

-1 174 960

-13 365 891

-21 278 000

-7 747 152

-138 398 077

-143 855 000

-134 907 828

6 782 779

0

0

Sum utgifter 16

Salgsinntekter

17

Refusjoner

19

Finansinntekter/finanstransaksjoner

Sum inntekter Nettosum Avløpsverket Renovasjon 10

Lønn

4 690 323

4 300 000

4 272 997

11

Forbruk

12 600 886

11 625 000

11 444 244

12

Drift

11 206 174

1 450 000

2 051 330

13

Kjøp av tjenester

89 004 020

87 774 000

81 616 358

14

Overføringer

15

Finansutgifter/finanstransaksjoner

Sum utgifter 16

Salgsinntekter

17

Refusjoner

19

Finansinntekter/finanstransaksjoner

Sum inntekter Nettosum Renovasjon

323 845

540 000

234 565

4 351 397

6 434 000

5 571 431

122 176 646

112 123 000

105 190 924

-122 768 650

-111 983 000

-100 143 112

-979 636

0

-263 991

0

0

-562 020

-123 748 286

-111 983 000

-100 969 123

-1 571 640

140 000

4 221 801

11 025

Plan og anlegg 10

Lønn

0

0

11

Forbruk

0

0

50 530

12

Drift

0

0

107 240

13

Kjøp av tjenester

0

0

62 060

14

Overføringer

0

0

6 174

15

Finansutgifter/finanstransaksjoner

474 828

475 000

276 744

474 828

475 000

513 773

Sum utgifter 16

Salgsinntekter

0

0

219 760

17

Refusjoner

0

0

-456 789

19

Finansinntekter/finanstransaksjoner

-474 828

-475 000

-474 828

-474 828

-475 000

-711 857

0

0

-198 084

-47 739 492

-24 642 000

-12 953 381

Sum inntekter Nettosum Plan og anlegg Nettosum Bymiljø og utbygging

Kultur og byutvikling Stab Kultur og byutvikling 10

Lønn

3 867 606

4 671 000

3 639 182

11

Forbruk

9 220 443

9 784 000

9 201 415

12

Drift

2 531 979

2 067 000

2 510 166

14

Overføringer

1 067 129

1 075 000

1 323 845

15

Finansutgifter/finanstransaksjoner

263 689

402 000

676 966

16 950 846

17 999 000

17 351 575

-47 429

-2 921 000

-2 133 818

-3 492 960

-2 075 000

-1 211 315

Sum utgifter 16

Salgsinntekter

17

Refusjoner

74


Regnskap 2011

Justert budsjett 2011

Regnskap 2010

18

Overføringer

-207 612

0

0

19

Finansinntekter/finanstransaksjoner

-533 629

-676 000

-1 068 526

Sum inntekter

-4 281 630

-5 672 000

-4 413 659

Nettosum Stab Kultur og byutvikling

12 669 216

12 327 000

12 937 916

15 227 414

14 470 000

13 138 355

529 520

462 000

1 051 196

6 659 435

91 000

5 384

231 640

113 000

73 833

Byggesaksavdelingen 10

Lønn

11

Forbruk

12

Drift

14

Overføringer

15

Finansutgifter/finanstransaksjoner

Sum utgifter 16

Salgsinntekter

17

Refusjoner

19

Finansinntekter/finanstransaksjoner

Sum inntekter Nettosum Byggesaksavdelingen

427 568

0

0

23 075 577

15 136 000

14 268 769

-22 513 028

-13 525 000

-9 574 992

-562 548

-55 000

-1 769 193

0

-1 556 000

-2 925 076

-23 075 576

-15 136 000

-14 269 261

0

0

-492

Planavdelinger 10

Lønn

42 034 308

37 334 000

38 584 415

11

Forbruk

3 171 398

536 000

1 047 830

12

Drift

1 583 886

1 030 000

961 426

14

Overføringer

542 249

2 308 000

449 999

15

Finansutgifter/finanstransaksjoner

1 632 682

1 100 000

1 099 479

48 964 523

42 308 000

42 143 149

-13 022 110

-11 626 000

-10 405 808

-5 404 368

-808 000

-2 931 119

0

-500 000

-866 119

-1 107 144

-1 100 000

-1 354 568

Sum inntekter

-19 533 623

-14 034 000

-15 557 614

Nettosum Planavdelinger

29 430 900

28 274 000

26 585 535

Sum utgifter 16

Salgsinntekter

17

Refusjoner

18

Overføringer

19

Finansinntekter/finanstransaksjoner

Kulturavdelingen 10

Lønn

4 092 513

4 923 000

4 150 880

11

Forbruk

1 044 960

407 000

1 785 340

12

Drift

3 785 050

3 777 000

3 248 902

13

Kjøp av tjenester

12 945

0

-88 864

14

Overføringer

137 458 118

131 796 000

127 833 158

15

Finansutgifter/finanstransaksjoner

Sum utgifter 16

Salgsinntekter

17

Refusjoner

18 19

889 113

787 000

787 440

147 282 699

141 690 000

137 716 857

-64 750

0

-34 000

-431 582

-286 000

-1 649 782

Overføringer

-9 000 000

-9 000 000

-35 000

Finansinntekter/finanstransaksjoner

-6 320 315

-787 000

-6 131 530

Sum inntekter

-15 816 646

-10 073 000

-7 850 312

Nettosum Kulturavdelingen

131 466 053

131 617 000

129 866 545

Nettosum Kultur og byutvikling

173 566 169

172 218 000

169 389 503

8 502

0

8 580

Felles inntekter og utgifter 608001 TUSENÅRSSTEDET Sum utgifter

75


Sum inntekter Nettosum

Regnskap 2011

Justert budsjett 2011

Regnskap 2010

-300

0

-2 016

8 202

0

6 564

608003 BYPARKEN Sum utgifter Sum inntekter Nettosum

460 524

0

38 396

-460 524

0

-38 396

0

0

0

41 541 706

40 702 000

40 926 229

-653 475

-500 000

-625 370

40 888 232

40 202 000

40 300 859

800000 FOLKEVALGTE Sum utgifter Sum inntekter Nettosum 800010 REVISJON Sum utgifter

5 881 172

5 200 000

5 723 570

Sum inntekter

-1 506 786

0

-1 339 327

Nettosum

4 374 386

5 200 000

4 384 243

8 976 587

7 577 000

7 408 698

-273 341

-20 000

-144 739

8 703 247

7 557 000

7 263 959

800014 HOVEDTILLITSVALGTE Sum utgifter Sum inntekter Nettosum 800015 FELLESUTGIFTER Sum utgifter

141 047 434

31 925 000

62 800 577

Sum inntekter

143 100 947

184 060 000

124 318 202

Nettosum

284 148 381

215 985 000

187 118 779

7 072 530

5 350 000

29 142

-793 551

0

-231 631

6 278 978

5 350 000

-202 489

Sum inntekter

0

0

0

Nettosum

0

0

0

800017 VALG Sum utgifter Sum inntekter Nettosum 800021 SKOGBRUK

800022 ANDR. NÆRINGSFORM. Sum inntekter

-2 710 146

-2 750 000

-2 690 630

Nettosum

-2 710 146

-2 750 000

-2 690 630

800025 LIVSSYNSSAMFUNN Sum utgifter

7 144 132

6 200 000

8 044 583

Nettosum

7 144 132

6 200 000

8 044 583

800028 INNTEKT FRIKRAFT Sum utgifter

0

0

87 301

Sum inntekter

-22 399 780

-23 000 000

-25 072 819

Nettosum

-22 399 780

-23 000 000

-24 985 518

800029 DIVERSE TILSK. SAMFERDSEL Sum utgifter

596 339

600 000

595 000

Nettosum

596 339

600 000

595 000

28 240

280 000

228 530

800031 EIENDOMSDRIFT ANDRE KOMM. Sum utgifter

76


Regnskap 2011

Justert budsjett 2011

Regnskap 2010

Sum inntekter

-2 011

0

-1 703

Nettosum

26 229

280 000

226 827

800032 STAVANGER FELLESRÅD Sum utgifter

71 544 000

71 544 000

69 899 000

Nettosum

71 544 000

71 544 000

69 899 000

Sum utgifter

14 288 430

4 942 000

3 187 783

Sum inntekter

-8 158 824

0

-599 508

Nettosum

6 129 606

4 942 000

2 588 275

800036 TALL SHIPS RACE

800099 RESERVE TILL.BEVILGN Sum utgifter

-4 200 000

-1 838 000

4 200 000

Nettosum

-4 200 000

-1 838 000

4 200 000

800200 SKATT PÅ INNT./FORM. Sum inntekter

-4 098 367 621

-3 896 300 000

-4 088 426 467

Nettosum

-4 098 367 621

-3 896 300 000

-4 088 426 467

800201 EIENDOMSSKATT Sum utgifter

26 063 626

25 000 000

25 520 546

Sum inntekter

-155 543 063

-155 000 000

-154 146 152

Nettosum

-129 479 437

-130 000 000

-128 625 606

800202 RAMMETILSKUDD Sum inntekter

-1 340 820 000

-1 429 924 000

-188 852 374

Nettosum

-1 340 820 000

-1 429 924 000

-188 852 374

800204 DIVERSE KOMP.TILSKUDD Sum utgifter

76 053

0

2 368

Sum inntekter

-102 252 400

-106 100 000

-101 053 823

Nettosum

-102 176 348

-106 100 000

-101 051 455

800300 RENTER/UTBYTTE OG LÅN Sum utgifter

225 881 983

205 030 000

182 310 114

Sum inntekter

-398 870 314

-373 055 000

-412 358 112

Nettosum

-172 988 331

-168 025 000

-230 047 998

302 943 457

303 000 000

281 577 183

0

0

106

302 943 457

303 000 000

281 577 289

800302 AVDRAG PÅ INNLÅN/UTLÅN Sum utgifter Sum inntekter Nettosum 800403 OVERF. KAP.REGNSK. Sum utgifter

182 564 761

171 059 000

108 672 806

Nettosum

182 564 761

171 059 000

108 672 806

18 399

0

54 649 848

-525

0

-55 835 464

17 874

0

-1 185 616

-4 957 773 838

-4 926 018 000

-4 051 189 970

0

0

0

800500 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING Sum utgifter Sum inntekter Nettosum Nettosum Felles inntekter og utgifter Nettosum Stavanger kommune

77


Netto driftsregnskap pr. kostrafunksjon

Regnskap 2011

Justert budsjett 2011

Regnskap 2010

49 996 600

43 165 000

41 444 701

4 602 862

5 200 000

4 121 151

318 850 022

290 871 000

319 433 314

121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen

17 409 642

14 418 000

14 607 082

130 Administrasjonslokaler

26 513 628

17 268 000

28 294 923

-11 150 641

-20 778 000

-53 629 974

171 Amortisering av tidligere års premieavvik

25 119 392

24 843 000

21 553 261

180 Diverse fellesutgifter

-9 313 625

55 890 000

1 147 663

0

342 384 000

-3 517

807 729 712

752 759 000

19 165 674

100 Politisk styring 110 Kontroll og revisjon 120 Administrasjon

170 Årets premieavvik

190 Interne serviceenheter 201 Førskole 202 Grunnskole

1 045 496 358

1 029 914 000

1 001 213 436

211 Styrket tilbud til førskolebarn

97 797 864

99 169 000

66 452 925

213 Voksenopplæring

30 973 821

29 848 000

25 109 818

9 425 107

9 179 000

7 176 274

26 178 515

23 395 000

25 049 150

61 806 060

18 271 000

48 082 048

188 864 915

55 067 000

181 429 817

214 Spesialskoler 215 Skolefritidstilbud 221 Førskolelokaler og skyss 222 Skolelokaler 223 Skoleskyss

4 993 609

5 361 000

5 409 898

231 Aktivitetstilbud barn og unge

28 960 713

26 998 000

28 485 952

232 Forebygging, helsest.- og skoleh.Tjeneste

54 977 568

52 202 000

53 783 024

233 Annet forebyggende helsearbeid

15 704 437

18 486 000

13 175 303

234 Aktivisering- og servicetj overfor eldre og funksjonshemmede

48 275 740

46 201 000

51 807 928

137 383 959

135 062 000

131 808 992

242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid

61 049 629

66 269 000

52 461 590

243 Tilbud til personer med rusproblemer

51 733 988

50 585 000

54 617 122

244 Barneverntjeneste

58 058 925

55 011 000

57 152 606

251 Barneverntiltak i familien

18 452 991

21 893 000

12 389 265

252 Barneverntiltak utenfor familien

104 348 903

95 307 000

105 169 149

253 Bistand pleie, omsorg i institusjon for eldre og fuksjonshemmede

830 774 452

727 296 000

813 008 595

254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende

678 708 103

611 994 000

669 600 571

37 484 730

37 614 000

59 054 821

265 Kommunalt disponerte boliger

-32 709 212

-26 179 000

-20 789 764

273 Kommunale sysselsettingstiltak

14 722 295

15 596 000

15 346 979

275 Introduksjonsordningen

29 486 954

24 111 000

25 861 917

276 Kvalifiseringsprogrammet

30 965 382

35 418 000

20 677 317

117 466 481

114 729 000

114 091 609

283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig

13 770 578

9 542 000

12 760 757

285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde

308 622

697 000

1 030 135

52 062 926

50 318 000

27 920 677 -2 052 578

241 Diagnose, behandling, re-/habilitering

261 Institusjonslokaler

281 Økonomisk sosialhjelp

301 Plansaksbehandling 302 Byggesaksbehandling og seksjonering

1 127 264

-7 000

303 Kart og oppmåling

8 580 312

7 970 000

7 917 489

-1 597 875

0

-1 542 257

-12 025 095

-10 749 000

20 890 860

-9 005 915

-1 124 000

-42 580 940

315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 320 Kommunal næringsvirksomhet 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling

705 513

612 000

668 777

2 751 276

1 580 000

7 879 042

333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold

56 617 479

47 849 000

54 995 266

334 Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak

2 545 644

16 799 000

15 757 700

335 Rekreasjon i tettsted

35 923 344

42 473 000

35 347 273

338 Forebygging av branner og andre ulykker

18 158 106

18 516 000

17 867 266

339 Beredskap mot branner og andre ulykker

61 945 357

61 767 000

60 480 153

0

0

0

-3 083 072

0

-1 327 221

0

0

0

330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak

340 Produksjon av vann 345 Distribusjon av vann 350 Avløpsrensing

78


353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann 354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L. 355 Innsamling av husholdningsavfall 357 Gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall

Regnskap 2011

Justert budsjett 2011

Regnskap 2010

2 115 828

0

-1 990 826

0

0

0

-51 710 289

-49 950 000

-43 562 200

49 978 854

49 950 000

48 067 640

360 Naturforvaltning og friluftsliv

9 589 773

10 187 000

10 464 210

365 Kulturminnevern

1 660 286

456 000

1 221 147

36 526 413

42 865 000

30 488 496

370 Bibliotek 373 Kino

-10 341

0

-7 036

375 Museer

18 650 943

18 244 000

19 778 497

377 Kunstformidling

56 972 188

49 121 000

57 131 019

380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg

31 081 818

39 584 000

28 656 667

381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg

50 081 313

54 681 000

70 108 665

383 Musikk- og kulturskoler

29 037 876

26 865 000

31 249 020

385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg

58 875 849

60 185 000

40 124 213

386 Kommunale kulturbygg

17 576 004

10 824 000

23 682 534

390 Den norske kirke

66 547 236

73 639 000

65 791 925

7 150 970

6 200 000

8 044 583

-3 069 048

0

-3 987 870

800 Skatt på inntekt og formue

-4 227 817 855

-4 026 300 000

-4 217 201 915

840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd

-1 345 075 405

-1 468 624 000

-192 989 374

-63 489 055

-67 400 000

-66 449 634

-405 647 160

-397 901 000

-387 637 491

870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)

223 636 736

231 464 000

171 852 117

880 Interne finansieringstransaksjoner

172 795 045

184 850 000

77 392 596

54 617 673

0

0

0

0

0

392 Andre religiøse formål 393 Kirkegårder, gravlunder og krematorier

850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv. 860 Motpost avskrivninger

899 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk Nettosum alle funksjoner

79


Balanse (alle beløp er i hele tusen kroner)

Regnskap 2011

Regnskap 2010

18 146 001

17 455 286

EIENDELER Anleggsmidler Herav: Faste eiendommer og anlegg 92711001 TOMTEGRUNN & OPPARB. NÆRINGS-/BOLIGA 92711002 KUNST 92811001 BOLIGER 92812001 SKOLER OG BARNEHAGER 92813001 IDRETTSHALLER 92814001 FORRETNINGSBYGG 92815001 ADMINISTRASJONSBYGG

9 573 738

8 718 639

1 470 215

1 342 821

5 983

5 681

399 958

386 115

3 044 428

2 857 953

858 980

639 848

17 539

17 973

475 582

458 719

92816001 ALDERSHJEM OG INSTITUSJONER

866 581

769 104

92817001 KULTURBYGG

301 861

265 388

92818001 KIRKER OG BRANNSTASJONER

14 418

14 886

92900005 EIEND./ANLEGG UTEN AVSKR.

8 291

8 291

23 162

23 654

1 279 132

1 189 546

803 238

734 391

4 370

4 270

310 781

302 756

22 418

25 359

92911001 TEKN.ANL.(VAR),RENSEANL, PUMPEST,FOR 92912001 LEDNINGSNETT 92913001 VEIER 92914001 PARKERINGSPLASSER, TRAFIKKLYS Utstyr, maskiner og transportmidler 92511001 PERSON- VARE- OG LASTEBILER 92512001 ANLEGGSMASKINER 92513001 BRANNBILER 92611001 MASKINER, VERKTØY, INVENTAR OG UTSTY 92612001 EDB-UTSTYR, KONTORMASKINER Utlån 92268001 UTLÅN KF/IKS - FELIX 92270000 LYSE ENERGI AS&KINOZ AS

150

198

1 249

1 315

222 578

227 937

64 386

47 948

2 125 185

2 044 233

22 965

20 550

1 179 252

1 222 928

92270001 KINO Z AS

0

0

92275000 STARTLÅN

924 095

802 022

92275009 TAPSFOND FORMIDLINGSLÅN

-11 784

-11 784

92375000 ANDRE UTLÅN

95

106

92375001 ANDRE UTLÅN

10 563

10 412

Aksjer og andeler

839 504

815 256

92141010 EGENKAPITALINNSKUDD KLP

115 563

104 931

92170000 AKSJER

488 139

478 720

92170001 ANDELER 92170004 BORETTSLAGSLEILIGHETER Pensjonsmidler

14 332

14 332

221 470

217 273

5 296 793

5 574 401

92041000 PENSJONSMIDLER KLP

4 240 246

4 210 622

92041001 PENSJONSMIDLER SPK

1 056 547

1 363 778

1 808 860

1 488 410

517 242

415 695

90 607

56 206

Omløpsmidler Herav: Kortsiktige fordringer 91310014 TILGODE MVA-KOMP. SKATTEDIREKTORATET

80

91468001 FORFALTE TERMINER UTLÅN IKS (UIKS)

369

0

91470020 RESTANSER STARTLÅN

746

1 423

91475000 PERIODISERTE RENTEINNT.

7 030

1 408

91475001 TILG.INNT. SENTRALADM.

34 092

34 359

91475002 TILG.INNT. OPPVEKST

10 178

580

91475003 TILG.INNT. LEVEKÅR

131 264

119 384


Regnskap 2011

Regnskap 2010

91475004 TILG.INNT. STV. EIENDOM

5 681

-114

91475006 TILG.INNT. BYMILJØ OG UTBYGGING

1 341

3 771

91475007 TILG.INNT. BYUTVIKLING

9 268

176

91475008 FORFALTE TERMINER UTLÅN ANDRE FORMÅL

335

0

91475904 INTERIM BOSTØTTE

-1 083

2 304

91575000 INTERIM LØNN - NETTO LØNN

-1 427

-759

91575001 INTERIM LØNN - FORSKUDD 91575003 INTERIM LØNN - FOR MYE UTBETALT 91575004 INTERIM LØNN - NEGATIV NETTO 91699002 INTERIM REGNSKAP 91699009 INTERIM REGNSKAP LEGEVAKT

230

0

-159

0

1 283

0

15

-5

-7

-11

91710000 FORDRING SYKE-/SVANGERSK.

41 432

38 656

91710001 SYKE-FORELDREPENGER

69 297

0

-111

0

91710002 HJELPEKONTO 91710003 AVSETN.FERIEPENGER SP/FP

7 472

0

91775001 UNIQUE FAKT.REST. SENTR.

-56

-44

-12 200

-10 700

1 163

1 946

91775009 AVSETN. TAP UTEST.FORDR. 91775100 RESTANSER 001 - EIENDOMSAVGIFTER 91775101 RESTANSER 002 - BEVILLINGSAVGIFT

41

15

91775102 RESTANSER 006 - RÅDMANNEN

13 801

17 503

91775103 RESTANSER 041 - UTBYGGINGSAVDELINGEN

23 311

62 804

91775104 RESTANSER 072 - IT

883

895

91775105 RESTANSER 008 - LØNN

124

314

487

151

91775200 RESTANSER 005 - BARNEHAGE KOMMUNALE

91775106 RESTANSER 016-TALL SHIP RACE

-586

-1 000

91775201 RESTANSER 010 - SFO

-165

-382

91775202 RESTANSER 018 - KULTURSKOLEN 91775203 RESTANSER 043 - OPPVEKST 91775204 RESTANSER 062 - BARNEHAGE PRIVATE 91775205 RESTANSER 028 - OPPVEKST FRITID 91775206 RESTANSER 027 - OPPVEKST/LEVEKÅR - D 91775207 RESTANSER 038 - LUNDSVÅGEN NATURSKOL

191

164

12 432

2 836

1

1

94

135

2 847

1 396

3

37

91775300 RESTANSER 015 - LEVEKÅR PLEIE OG OMS

17 696

19 126

91775301 RESTANSER 023 - LEVEKÅR HINNA OG TAS

3 310

3 183

91775302 RESTANSER 034 - LEVEKÅR RAMSVIGTUNET

144

81

33

79

91775304 RESTANSER 044 - LEVEKÅR STAB

79

563

91775305 RESTANSER 048 - LEVEKÅR VÅGEDALEN S.

12

1

208

158

91775303 RESTANSER 040 - LEVEKÅR STORHAUG

91775306 RESTANSER 050 - LEVEKÅR ”BYDEKKENDE” 91775307 RESTANSER 051 - LEVEKÅR HUNDVÅG OG M 91775308 RESTANSER 053 - LEVEKÅR EIGANES/VÅLA 91775309 RESTANSER 058 - LEVEKÅR HILLEVÅG

44

18

149

59

1 080

529

735

703

91775311 RESTANSER 052 - LEVEKÅR BARNEVERNTJE

5 237

24 562

91775312 RESTANSER 054 - LEGEVAKTEN

1 471

1 860

91775310 RESTANSER 060 - LEVEKÅR REHABILITERI

91775313 RESTANSER 055 LEVEKÅR - VAKSINASJON 91775400 RESTANSER 003 - STAVANGER EIENDOM HU 91775401 RESTANSER 029 - STAVANGER EIENDOM

8

8

17 594

15 973

0

1

91775402 RESTANSER 035 - STAVANGER EIENDOM HU

1 651

919

91775600 RESTANSER 009 - BYMILJØ OG UTBYGGING

1 130

2 324

91775603 RESTANSER 026 - BYMILJØ OG UTBYGGING

432

3 853

91775604 RESTANSER 024 - BYMILJØ OG UTBYGGING

927

974

91775606 RESTANSER 073 - BYMILJØ OG UTBYGGING

233

435

10 321

3 588

91775700 RESTANSER 011 - KBU BYGGESAK

91775608 RESTANSER 037 BMU FAGAVDELING RENOVA

1 352

1 431

91775701 RESTANSER 013 - KBU OPPMÅLING

1 320

678

330

101

91775702 RESTANSER 017 - KBU 91775703 RESTANSER 039 - KBU

46

30

91775706 RESTANSER 007 - KBU

1 478

1 006

81


Premieavvik

Regnskap 2011

Regnskap 2010

271 538

285 507

91914000 ARBEIDSGIVERAVGIFT AV PREMIEAVVIK KL

35 820

35 473

91914001 ARBEIDSGIVERAVGIFT AV PREMIEAVVIK SP

-2 264

-191

91941000 PREMIEAVVIK KLP

254 040

251 580

91941001 PREMIEAVVIK SPK

-16 057

-1 355

Obligasjoner 91131000 IHENDEHAVEROBLIGASJONER Kasse, postgiro, bankinnskudd

358 557

343 880

358 557

343 880

661 522

443 328

91000000 HOVEDKASSEN SK-REGNSKAP

48

38

91000001 KONTANTKASSER SENTRALADM.

13

15

91000002 KONTANTKASSER OPPVEKST

513

471

91000003 KONTANTKASSER LEVEKÅR

425

468

91000004 KONTANTKASSER STV.EIENDOM 91000005 KONTANTKASSER ”KIK”

1

1

11

13

91000006 KONTANTKASSER BYMILJØ OG UTBYGGING

3

3

91000007 KONTANTKASSER BYUTVIKLING

0

3

529 877

346 442

91020000 BANK SENTRALADM. 91020002 BANK OPPVEKST

2 013

3 732

91020003 BANK LEVEKÅR

1 898

21 657

762

1 093

91020005 BANK ”KIK” 91020006 BANK BYMILJØ OG UTBYGGING 91098000 BANK SKATTETREKK SUM EIENDELER

12

320

125 947

69 072

19 954 861

18 943 696

6 178 274

6 773 850

EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Herav: Disposisjonsfond 95600000 DISPOSISJONSFOND Bundne driftsfond

72 835 72 835

84 280

93 482

95200001 SENTRALADM.

4 176

1 618

95200002 OPPVEKST

9 550

11 971

95200003 LEVEKÅR

30 250

24 570

95200006 BYMILJØ OG UTBYGGING

28 331

46 030

95200007 KULTUR OG BYUTVIKLING

11 972

9 293

92 594

68 519

5 681

5 492

Bundne investeringsfond 95500001 SENTRALADM. 95500002 OPPVEKST

178

178

9 804

6 773

95500004 STAVANGER EIENDOM

19 997

19 997

95500006 BYMILJØ OG UTBYGGING

56 933

36 080

95500003 LEVEKÅR

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 95810000 ENDRING I REGNSKAPSPRINSIPP SOM PÅVI Regnskapsmessig mindreforbruk 95950000 REGNSKAPSMESSIG OVERSKUDD Udekket i inv.regnskap 95970000 UDEKKET INV.REGNSKAPET Kapitalkonto 95990000 KAPITALKONTO 95990001 KAP.KONTO GJENSTAND

82

100 306 100 306

-39 841

-39 841

-39 841

-39 841

54 618

0

54 618

0

-17 316

0

-17 316

0

5 903 634

6 578 856

-847 557

690 789

6 751 191

5 888 068


Langsiktig gjeld

Regnskap 2011

Regnskap 2010

12 307 457

10 986 818

6 960 096

6 184 685

Herav: Pensjonsforpliktelser 94014000 ARB.G.AVGIFT AV NETTO FORPLIKTELSE K

154 508

45 467

94014001 ARB.G.AVGIFT AV NETTO FORPLIKTELSE S

51 036

29 949

94041000 PENSJONSFORPLIKTELSER KLP

5 336 048

4 533 083

94041001 PENSJONSFORPLIKTELSER SPK

1 418 504

1 576 186

Sertifikatlån 94320001 FOKUS BANK, SERTIFIKATLÅN, FELIX 94320002 DNB NOR, SERTIFIKATLÅN, FELIX

948 225

793 067

0

500 000

204 000

0

94320009 MOTKONTO SERTIFIKATLÅN FORR./SPAREB

0

-15 139

94331001 KOMMUNALBANKEN SERTIFIKATLÅN, FELIX

706 000

250 000

94331002 LÅNEOPPTAK (OBLIGASJON OG SERTIFIKAT

43 067

66 123

94331009 MOTKONTO SERTIFIKATLÅN KREDITT OG FI

-4 842

-7 917

4 399 136

4 009 067

1 462

2 006

Andre lån 94531000 FINANSIELL LEASING LANGSIKTIG GJELD 94570000 BUØY IDR. RENTE/AVDR.FRIT 94619001 HUSBANKEN - FORMIDLINGSLÅN ,FELIX 94619002 HUSBANKEN - INVESTERINGSFORMÅL, FELI 94719001 KOMMUNALBANKEN, FELIX

0

130

1 191 147

892 910

29 817

31 693

2 167 956

2 103 597 570 000

94820001 SPAREBANK1 SR-BANK OBLIGASJONSLÅNFEL

570 000

94820002 MOTKONTO SPAREBANK 1 SR-BANK OBLIGAS

-46 867

-43 067

94941001 KLP, FELIX

355 200

306 276

94941002 KLP KOMMUNEKREDITT, FELIX

130 422

145 522

1 469 130

1 183 027

Kortsiktig gjeld Herav: Annen kortsiktig gjeld

1 469 130

1 183 027

93214010 SKATTEINSPEKTØREN

11.1

-19 974

-18 360

93214011 SKATTEINSPEKTØREN

11.2

-1 272

517

0

567

93214028 UTGÅENDE MVA KJØP TJENESTER UTLANDET

2 148

0

93214100 ARBEIDSGIVER AVGIFT

93214029 MVA-FAKTURA ORDINÆR 11.1

131 647

131 093

93214101 SKATTETREKK/PÅL.TREKK

126 065

110 030

93241000 INTERIM PENSJON 93275001 AVSATTE FERIEPENGER 93275003 RETUR UTBETALINGSKORT LØNN 93275004 MELLOMREGN. SENTRALADM. 93275010 LEVERANDØRGJELD 93275011 REMITTERINGSKONTO UTLAND 93475000 PERIODISERTE RENTEUTG. 93475001 SENTRALADM.

599

-3

337 941

318 041

3

1

63

37

486 492

291 401

2 332

91

51 818

39 177

239 414

201 828

93475002 OPPVEKST

17 613

8 433

93475003 LEVEKÅR

36 336

44 554

93475004 STAVANGER EIENDOM

23 028

30 947

93475006 KTD

12 793

6 356

93475007 KBU

717

447

93475008 SKYLD.UTG. SK

496

450

93475016 PLAN OG ANLEGG, PROSJEKTER 93475020 MELLOMREGN. STAVANGER EIENDOM 93675001 TREKK FAGFORENINGER

9 120

4 518

10 808

12 194

0

-1

93770001 DIV.TREKK SENTRALADM.

105

88

93770002 DIV.TREKK OPPVEKST/LEVEK.

702

522

90

68

93770003 DIV.TREKK LEVEKÅR 93770004 DIV.TREKK STV. EIENDOM

4

3

93770005 DIV.TREKK ”KIK”

5

5

21

16

93770006 DIV.TREKK BYMILJØ OG UTBYGGING 93770007 DIV.TREKK BYUTVIKLING

7

4

93770011 DIV.TREKK SENTRALADM. M/TREKKEIER

5

0

83


Regnskap 2011

Regnskap 2010

93770012 DIV.TREKK OPPVEKST M/TREKKEIER

0

0

93770013 DIV.TREKK LEVEKÅR M/TREKKEIER

0

0

93775000 MOTP.SMÅ UTBETALINGER

1

1

19 954 861

18 943 696

120 749

155 569

SUM EGENKAPITAL OG GJELD MEMORIAKONTI Memoriakonto Herav: Ubrukte lånemidler 99100001 SENTRALADM. 99100004 STAVANGER EIENDOM Andre memoriakonti 99200007 MEMORIA MVA-JUSTERINGSRETT/PLIKT 99300003 MEMORIA SOCIO/BVPRO Motkonto til memoriakontiene 99999001 MOTKONTO MEMORIAKONTI 99999002 MOTKONTO MEMORIA MVA-JUSTERINGSRETT/ 99999003 MOTKONTO SOCIO/BVPRO

84

90 274

135 774

0

135 774

90 274

0

30 475

19 795

9 396

0

21 079

19 795

-120 749

-155 569

-90 274

-135 774

-9 396

0

-21 079

-19 795


Tilskudd Tilskudd lag og organisasjoner

Rådmannens forslag 2011

Vedtatt budsjett 2010

Utbetalt i 2011

1 622 000

1 622 000

1 622 000

176 000

176 000

176 000

1 037 000

1 037 000

1 037 000

- Ravnene. Oppdragsavtale

663 000

663 000

663 000

- Gateprest

110 000

156 000

110 000

- Jobb 1

830 000

900 000

830 000

Fontenehuset. Driftstilskudd SMSO Rogaland. Oppdragsavtale Kirkens Bymisjon, Albertine. Oppdragsavtale

- Ravnene, intro.program for innvandrere.

0

- Albertine. Holdningskampanje i skolen.

0

0 0

Skipper Worse AS, eldresenter. Oppdragsavtale

3 231 000

3 231 000

5 040 320

Engøyholmen kystkultursenter, inkl. brannbåt Nøkk

1 894 000

1 992 000

1 894 000

Hinnasenteret

1 067 000

1 060 000

1 026 040

367 000

238 000

367 000

84 000

84 000

84 000

136 000

159 000

136 000

Kirkens SOS Amathea, veiledning for gravide Rus-Nett Rogaland Ungkarshjemmet

66 000

95 000

66 000

DIXI Ressurssenter for voldtatte

107 000

57 000

107 000

Stavanger Døvesenter

163 000

233 000

163 000

LLH Rogaland

43 000

61 000

43 000

Røde Kors Flyktningguide

95 000

135 000

95 000

0

100 000

0

1 061 000

1 123 000

1 061 000

140 000

200 000

140 000

153 000

153 000

153 000

20 000

29 000

20 000

235 000

300 000

235 000

Veiledningssenteret for pårørende Stiftelsen PårørendeSenteret Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning - Psykopp Info - Schizofrenidagene Tjensvoll menighetsdagsenter Selvhjelp for innvandrere og flyktninger. Kreftomsorg i Stavanger Stimuleringsmidler barne- og ungdomsorganisasjoner Stavanger Røde Kors, driftstilskudd OCD-Ananke Prosjekt oppreisning

200 000

300 000

200 000

7 840 000

8 090 000

6 937 000

25 000

25 000

0 25 000

0

100 000

100 000

100 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Skipper Worse, prosjekt 60+

420 000

600 000

420 000

Mental helse

105 000

150 000

105 000

10 000

10 000

10 000

140 000

200 000

140 000

Bistands- og støttesenter, vold i nære relasjoner

LPP- Landsforening for Pårørende innen Psykiatri Senter for spiseforstyrrelser Sosialt/ helsefremmende arbeid, sekkepost

422 000

603 000

418 714

24 562 000

25 882 000

25 424 074

Drift idrettslag, sekkepost

6 186 000

6 186 000

5 561 000

Stavanger ishall

4 192 000

2 662 000

4 198 000

Stimuleringstilskudd, sekkepost

682 000

682 000

680 000

Private lekeplasser, sekkepost

464 000

464 000

456 800

Jæren friluftsråd

1 062 000

1 042 000

1 107 724

Ryfylke friluftsråd

1 062 000

1 367 000

1 116 544

Rogaland arboret

438 000

438 000

438 000

22 000

22 000

25 000

Stavanger Sentrum AS

480 000

1 520 000

900 000

Blomsterfestivalen 2011

200 000

0

200 000

Stavanger turnforening

300 000

0

229 429

Ynglingehallen

812 000

812 000

514 420

72 000

72 000

72 000

15 972 000

15 267 000

15 498 917

11 572 000

10 837 000

11 572 000

141 000

141 000

141 000

Sum Oppvekst og levekår Bymiljø og utbygging

Viltstell

Verdens Energibyer Sum Bymiljø og utbygging Kultur og byutvikling MUST - Museum Stavanger Jernaldergården v/Arkeologisk Museum

85


Tilskudd lag og organisasjoner Utstein kloster

Rådmannens forslag 2011

Vedtatt budsjett 2010

Utbetalt i 2011

436 000

436 000

436 000

1 663 000

1 663 000

1 663 000

Utvandrersenteret

530 000

530 000

530 000

Rogaland kunstsenter

853 000

853 000

853 000

2 052 000

2 052 000

2 052 000

Norsk Oljemuseeum

Tou Scene Kunstskolen i Rogaland Filmkraft Rogaland Stiftelsen Veteranskipet Rogaland

504 000

504 000

504 000

1 530 000

1 530 000

1 530 000

293 000

293 000

293 000

Rogaland Teater, inkl. barne- og ungdomsteateret

15 067 000

14 652 000

15 067 000

Stavanger symfoniorkester

17 620 000

17 090 000

17 620 000

Sum

52 261 000

50 581 000

52 261 000

Kommunalt finansierte institusjoner Stavanger Sjøfartsmuseum

0

54 000

0

2 219 000

2 219 000

2 255 000

STAR driftstilskudd

600 000

600 000

600 000

Stavanger kunstforening

861 000

961 000

861 000

0

250 000

0

223 000

223 000

258 000

Norsk lydinstitutt

Tilskudd Vestnorsk filmsenter Frida Hansens hus Internasjonalt Hus Sum

865 000

1 730 000

850 000

4 768 000

6 037 000

4 824 000

Div. tilskudd (sekkeposter), stipend, priser Tilskudd kulturarrangører

1 681 000

2 000 000

*

Rytmisk musikk tilskudd

388 000

438 000

*

Konserttilskudd

121 000

121 000

*

Tilskudd litteratur, ytringsfrihet

200 000

230 000

*

4 240 000

5 000 000

*

Andre tilskudd kunstformidling

219 000

219 000

*

Tilskudd til kor og korps

442 000

442 000

*

Tilskudd kulturorganisasjoner

293 000

293 000

*

Internasjonal kulturformidling

550 000

800 000

*

0

102 000

0

Voksenopplæring

28 000

123 000

*

Tilskudd kulturtiltak eldre

50 000

75 000

22 800

1 kulturstipend innen scenekunst

30 000

30 000

30 000

1 kulturstipend innen musikk

50 000

60 000

50 000

1 kulturstipend innen visuell kunst

50 000

60 000

50 000

1 kuratorstipend innen visuell kunst

50 000

50 000

50 000

1 filmstipend manusutvikling

50 000

50 000

50 000

1 kulturstipend innen litteratur

50 000

30 000

50 000

Odd Noregers stipend for sakprosa

50 000

50 000

50 000

Stavanger kommunes kulturpris

50 000

75 000

50 000

2 866 000

3 612 000

**

11 458 000

13 860 000

402 800

45 963 000

48 163 000

51 713 842

0

340 000

Tilskudd til festivaler og større arrangementer

Vennskapsbyer

Reservekonto kultur/ diverse kunst og kulturprosjekter Sum Interne Sølvberget KF Leie kulturskolebygget Byhistorisk verk Sum Sum Kultur og byutvikling

3 595 000

3 595 000

2 823 659

49 558 000

52 098 000

54 537 501

118 045 000

122 576 000

112 025 301

Diverse tilskudd Kristent interkulturelt arbeid - KIA

53 000

53 000

53 000

187 000

187 000

187 000

1. mai arrangement, LO

0

54 000

0

Solborg Folkehøgskole

0

60 000

Petrad

0

150 000

Gladmat festival

700 000

700 000

700 000

Studentersamfunnet Folken

610 000

610 000

610 000

Senter for interkulturell kommunikasjon

86

0 0


Tilskudd lag og organisasjoner

Rådmannens forslag 2011

Vedtatt budsjett 2010

Utbetalt i 2011

Kyproskomiteen

0

50 000

0

Stavangerspeiderne

0

0

1 550 000

1 864 000

0

186 000

Sum

1 550 000

Medlemsavgift / kontingent Yrkesmessen Tilskudd ASSS-samarbeid Region Stavanger BA Nordsjøvegen - medlemsavgift Norsk pasientskadeerstatning Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing Sum

210 000

104 000

172 800

2 600 000

2 554 000

2 600 850

50 000

55 000

50 850

1 350 000

1 900 000

3 967 307

487 000

487 000

468 552

4 697 000

5 286 000

7 260 359

Kommunalt råd o.a. Eldrerådet

530 000

530 000

505 392

Funksjonshemmedes råd

33 000

33 000

27 131

Innvandrerrådet

33 000

33 000

9 331

124 000

116 000

131 100

Bidrag TV-aksjonen 17. mai komiteen Sum

585 000

525 000

666 160

1 305 000

1 237 000

1 339 114

1 500 000

1 500 000

*** ***

Sentrale konti Disposisjonskonto, rådmannen Ordinær reservekonto inkl. 1 mill. næringfondet/ kulturfondet

8 900 000

8 900 000

Sum

10 400 000

10 400 000

0

Sum diverse tilskudd

17 952 000

18 787 000

10 149 473

176 531 000

182 512 000

163 097 765

Sum alle tilskudd *Sekkepostene kultur er disponert/utbetalt innenfor formålet. **Reservekontoen blir disponert av kommunalstyret forkultur og idrett. *** Reservekontoene disponeres av formannskapet

87


Årsregnskap 2011 – Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing i Sør-Rogaland, IUA

88


89


90


91


Årsregnskap 2011 – Sølvberget KF

92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


Årsregnskap 2011 – Stavanger Natur og idrettsservice KF

103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


Årsregnskap 2011 – Stavanger Byggdrift KF

115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


Årsregnskap 2011 – Stavanger Parkeringsselskap KF

127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


Årsregnskap 2011 – Stavanger kommune og kommunale foretak

Layout: Impress Media – impressmedia.no. Trykk: Gunnarshaug. Forsidefoto: Elisabeth Tønnessen.

Øvre Kleivegate 15, 4005 Stavanger. Telefon 04005 Faks 51 50 70 20 postmottak@stavanger.kommune.no – www.stavanger.kommune.no

Årsregnskap 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak

SAMMEN FOR EN LEVENDE BY

er til stede – vil gå foran – skaper framtiden

Årsregnskap 2011 - Stavanger kommune og kommunale foretak  

Årsregnskap 2011

Årsregnskap 2011 - Stavanger kommune og kommunale foretak  

Årsregnskap 2011

Advertisement