„SA.lt“ (Statyba ir architektūra) | 2019 vasaris

Page 1

Šv. Jokūbo ligoninės kompleksas – ko išmokome? Paprasčiau nebūtinai prasčiau Biuras – be standartinių elementų SEMC konkursas: sėkmę lėmė įdirbis Verslo centro „Asgaard Keys“ atrijus – jungiamoji grandis tarp darbo ir poilsio

Kaina 2,9 Eur

2019 vasaris (2)

STATYBA IR ARCHITEKTŪRA


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.