Issuu on Google+

Ιδιότθτεσ των υλικών

Γουρηισ Στάκθσ – Φυςικόσ Συνεργάτθσ ΕΚΦΕ Λευκάδοσ 2008 – 2011 Εργαςτιριο Φυςικών Επιςτθμών 2ου Λυκείου Λευκάδοσ


… από τον εργαςτθριακό οδθγό Χθμείασ Β΄ Γυμναςίου – ςελ. 17


… από τον εργαςτθριακό οδθγό Χθμείασ Β΄ Γυμναςίου – ςελ. 17


… από τον εργαςτθριακό οδθγό Χθμείασ Β΄ Γυμναςίου – ςελ. 17


… από τον εργαςτθριακό οδθγό Χθμείασ Β΄ Γυμναςίου – ςελ. 17


…τζλοσ πειράματοσ


28 - Ιδιότητες των υλικών