Page 1

BETONGELEMENT

ENTREPRENAD

MARK & MUR

STÖDMURAR

NATURLIG KVALITET

VA-system

FABRIKSBETONG


02


03

VÄLKOMMEN TILL STARKA! Som självständigt familjeföretag med cirka 250 medarbetare tillverkar och levererar vi kvalitetsprodukter för bygg- och anläggningsändamål. Med vårt engagemang och vår hantverksskicklighet utgör vi en trygg och smidig samarbetspartner. Min farfars främsta avsikt då han startade verksamheten år 1930 var att skapa kvalitetsprodukter. De ledorden bär vi med oss i vårt arbete än idag. Så enkelt, men så viktigt. Efter 80 års arbete i farfars fotspår vet vi på Starka vad vi talar om. Ta till exempel våra syrade väggelement i varma gula nyanser eller vår självkompakterande betong – fråga gärna våra fabriksbetongkunder vad de tycker om den. Sand, sten, cement och vatten – betong består av rena naturprodukter och passar överallt där flexibilitet och miljö eftersträvas. Det brinner inte, ruttnar inte och ger ett behagligt inomhusklimat. Dessutom har betong lång hållbarhet och sett över materialets hela livscykel påverkar det vår miljö minimalt. Starka - vi skapar i betong för hus och mark.

LARS HENRIK PERSSON VD


04

Konstruktörer, betongexperter, montörer och projektledare – alla med flera års gemensamt kunnande. Tillsammans står de bakom våra arenor, höghus, skolor, bostadshus och industrihallar. Basen är våra egenproducerade prefabricerade betongelement. Tillverkade av den naturliga betongen som ger många positiva egenskaper. Det är energieffektivt. Det brinner inte. Det möglar inte. Ett naturmaterial som är estetiskt tilltalande och går att variera i det oändliga.

BETONGELEMENT MONTAGE

Starka svarar, utöver konstruktion och tillverkning, även för montaget av betongelementen. Att uppföra råbyggnaden med isolerade väggar av sandwichkonstruktion och betongbjälklag ger snabbt väderskyddade lokaler och därmed arbetsvänligt inneklimat. Det innebär att den fortsatta byggverksamheten kan skötas effektivt och säkert, något som ger ökad trygghet i byggandet. Detta säkerställer slutresultatets kvalitet för både byggare och beställare.


05

ENTREPRENAD

Som underentreprenör erbjuder vi helheten till våra kunder. Med nordens modernaste maskinpark erbjuder C. Holmqvist Entreprenad industrigolv, formsättning, armering och gjutning samt plintgjutning. Fokus ligger på starka industrigolv, där nivåerna milimeterpassas med senaste teknikens laserläggning.


06 Våra markprodukter finner du i både offentliga och privata miljöer – på torg och parkeringsplatser, i den egna trädgården, på industritomter och runt den stora arenan. Med egen produktion vid två anläggningar i Skåne förser vi återförsäljare och entreprenörer i Sverige och Danmark med våra kvalitetsprodukter. Från estetiskt krävande stadsrumsmiljöer och trädgårdar till tungt belastade industriytor – plattor, marksten, murar, block och dekorsten från Starka fungerar precis överallt.

MARK & MUR


07

STÖDMURAR

Stödmurar i betong är en mycket flexibel produkt med varierande användningsområden. Det kraftiga utförandet lämpar sig väl för exempelvis trafiksäkerhet och som materialfickor på industriområden, likväl som de är estetiskt tilltalande installationer i den privata villaträdgården och för planteringar i det större bostadsområdet. Idag är vi ledande tillverkare av dessa murar tack vare en gedigen hantverksskicklighet och en långlivad passion.


08

Vi tillhandahåller va-produkter i både plast och betong – rör och brunnar för transportering och rening, avskiljare för slam, fett och oljor samt pumpstationer. Vi föredrar nämligen ett naturligt material när det ska grävas ner i marken. Samarbetet med Alfa Rör AB, ett marknads- och utvecklingsbolag för va-system i Sverige, innebär samlad kunskap och erfarenhet för våra kunder. Starka säljer va-produkter i södra Sverige.

VA-SYSTEM


09

FABRIKSBETONG

Våra betongstationer levererar kvalitetsbetong till både privatpersoner och entreprenörer i hela Skåne. Med den senaste maskinparken av rotorbilar och pumpbilar levereras betongen på ett säkert och effektivt sätt till kunden. Våra betongstationer finns i Kristianstad och Södra Sandby utanför Lund. Med stolthet kan vi beskåda många garage- och industrigolv, husgrunder, väggar, bjälklag och uppställningsplatser för tunga maskiner.


10

GRÖN, GRÖNARE, GRÖNAST Vår miljö är det viktigaste vi har. Den bryr vi oss mycket om. Vi är stolta över att arbeta med betong – ett naturligt material tillverkat av cement, vatten och ballast. Med en lång livslängd och ett innehåll som därefter går att återanvända eller använda som fyllnadsmaterial får vi ett kretslopp som visar på liten påverkan på vår miljö. Under hela sin livstid tar betongen upp koldioxid och kompenserar för de koldioxidutsläpp som sker under tillverkningen. I vårt miljöarbete vill vi vara en part som starkt bidrar till att hitta nya produkter och vägar för att skapa en hållbar framtid för oss, våra barn och miljön. Grönast? Vi är extra stolta över vår EcoNox-platta som bryter ner kväveoxiderna i våra trafikbelastade miljöer. Med hjälp av solljuset fungerar plattan som en katalysator och bryter ner kväveoxiderna till ofarliga partiklar som sedan sköljs bort vid regn. Våra EcoNox-plattor på Amiralsgatan i Malmö filtrerade bort 20 % av de hälsofarliga ämnena. Det är avgaserna från var femte bil det. Bland övriga miljöprodukter, kan nämnas Ecoprec, Siena Eco, samt en fortsatt utveckling av EcoNox inom andra områden.


11

Våra produkter skall överträffa kundens förväntningar och alltid hålla högsta kvalitet. Hög kvalitet har alltid varit och kommer alltid att vara vår ledstjärna. Vår gemensamma syn innebär att allt som lämnar oss, vare sig det gäller en produkt eller vårt omhändertagande av kunder, alltid ska vara det bästa. Vi arbetar hela tiden med ständiga förbättringar.

DET ALLRA BÄSTA LOGISTIK

Vi framhåller gärna vår höga logistikservice – rätt produkt, plats och tid når vi genom specialanpassade logistiklösningar för varje kundsegment och behov. Vårt breda produktsortiment kräver naturligt sina anpassade flöden och fordonstyper, allt från öppna lastbilar och trailers till våra egna roterbilar för fabriksbetongleveranser. För våra hämtande kunder och transportörer lovar vi snabb service på våra lagergårdar. Vår logistik erbjuder en hög flexibilitet som vi är stolta över.


SKAPAR I BETONG FÖR HUS OCH MARK

VÄ X E L 0 4 4 - 2 0 2 5 0 0

W WW. STA R K A . S E | I N F O @ STA R K A . S E

FAC E B O O K .C O M / STA R K A B E TO N G

Art.nr. 8800106 Produktion: Bravissimo Kommunikation, Kristianstad 201311 Foto: Starka och Mats Persson Tryck: Tryckfolket, Malmö

Ända sedan 30-talet har våra ledord varit kvalitet, engagemang och ett gediget hantverkskunnande. Med ett naturligt och återanvändbart material med lång livslängd bygger vi en hållbar framtid för oss, våra barn och miljön. Det är vi stolta över. Läs mer om oss och våra produkter på www.starka.se

Företagspresentation 12 sidor 2013  

Starka företagspresentation i broschyrform