Page 1

Utförsäljning P R O D U K T K A M PA N J E R 2 0 1 7


Sandsten, Silver Grey

Sandsten, Modac

Sandsten Sandsten passar bra i många olika miljöer, från den stora ytan runt poolen till den lilla uteplatsen. Strukturen i plattorna och de mjuka nyanserna gör beläggningen livfull med känsla av åldrad historia. Sandstenen säljs styckevis eller som Europack, ett färdigt urval av storlekar blandade på pallen.

Sandsten, Fossil Buff


UTGÅENDE

SANDSTEN CIRKEL 22 MM Cirkel med diameter ca 2460 mm. Säljes enbart i hel sats. 4,8 m²/sats

D I M E N S I ON M M

KG / SATS

ANTAL

R E F.N R

Ø 24 6 0X22

28 0 KG

25 D E LAR

78 010

E G E N S KAPE R

FÄR G E R AUTU M N G R E E N 6, FOS S I L B U F F 7, M O DAC 8, S I LVE R G R EY.

SANDSTEN Varje platta är unik och kännetecknas av otaliga variationer i nyans och struktur.

D I M E N S I ON M M

KG / M 2

ST/ M 2

R E F.N R

3 00X3 00X22

52

10,4

7833 0

6 00X3 00X22 FÄR G M ODAK.

52

5,3

78 6 3 0

6 00X6 00X22

52

2,7

78 6 6 0

52

5,3

78 6 3 0

6 00X3 00X22 FÄR G AUTU M N G R E E N O C H FOS S I L B U F F.

E G E N S KAPE R

FÄR G E R AUTU M N G R E E N 6, M O DAC 8

SANDSTEN EUROPACK Varje platta är unik och kännetecknas av otaliga variationer i nyans och struktur. Vi erbjuder tre olika format i en Europack med blandade storlekar.

D I M E N S I ON M M

KG / M 2

ST/ M 2

R E F.N R

4 8 D E LAR P E R SATS, 10,1 M²: 20 ST 3 00X3 00X22

56 6 KG /

18 ST 6 00X6 00X22

SATS

10 ST 6 00X3 00X22 FÄR G E R AUTU M N G R E E N 6, M O DAC 8.

78 010

E G E N S KAPE R


Granit Storgatsten, Grå

Granit 400 Helplatta, grå

Granit 400 Helplatta, Grå och Granit Smågatsten, Antracit

GRANIT I två olika kulörer – ljusgrå och mörkgrå, erbjuder vi plattor i tre varierande storlekar, gatsten i två storlekar, samt trappsteg och kantsten.


UTGÅENDE

GRANIT PLATTOR 30 MM

EUROPACK 30 MM

I detta sortiment återfinns 400 Heloch Halv-platta, 600 2/3-platta.

I detta sätt som ligger färdigblandad på pall återfinns 400 Hel- och Halvplatta, 600 2/3-platta.

D I M E N S I ON M M

KG / M 2

ST/ M 2

R E F.N R

4 00X4 00X3 0

82

6,25

78 02001

E G E N S KAPE R

KG / M 2

ST/ M 2

26 ST 4 00X4 00X3 0

910

11,1

20 ST 6 00X4 00X3 0

KG /SATS

M²/SATS

D I M E N S ION M M

R E F.N R

E G E N S KAPE R

72 D E LAR P E R SATS:

4 00X200X3 0

82

12,5

78 02005

26 ST 4 00X200X3 0

6 00X4 00X3 0

82

4,17

78 02003

FÄR G E R M Ö R KG RÅ

78 0200 8

Sågade kanter och flammad överyta!

FÄR G E R LJ US G RÅ, M Ö R KG RÅ

Sågade kanter och flammad överyta!

SMÅGATSTEN 90/110-40/60 TRAPPSTEG

Traditionell små-gatsten med klyvda sidor.

Granitblock i exklusivt utförande som primärt används för att ta upp nivåskillnader i terrängen eller som trappsteg vid entrétrappa.

D I M E N S I ON M M

KG / ST

ST/ LPM

1000X350X150

142

1

1200X350X150

170,1

0,8

R E F.N R

E G E N S KAPE R

78 02019, 78 02020 78 02021

FÄR G E R LJ US G RÅ, M Ö R KG RÅ

Sågad undersida och baksida. Övriga sidor flammade!

*) G R AN IT TR AP PSTEG 1000X350X150, LJ US G RÅ KAM PANJ P R I S 275 K R /ST

STORGATSTEN Traditionell stor-gatsten med klyvda sidor.

D I M E N S I ON M M

KG / ST

ST/ M 2

210X14 0X14 0

10,7

32

R E F.N R

E G E N S KAPE R

78 02115, 78 02116

FÄR G E R LJ US G RÅ, M Ö R KG RÅ

Alla sidor klyvda!

D I M E N S ION M M

KG / ST

ST/ M 2

R E F.N R

9 0/110X9 0/110X4 0/6 0

1,3

100

78 02112

E G E N S KAPE R

FÄR G E R M Ö R KG RÅ

Alla sidor klyvda!


Villa Exklusiv Nivå 400 Helplatta, Vitpeppar

Halksand

Fiberduk

Sandlådesand

Terrano Nova, Ljusgrå


UTGÅENDE

ÖVRIGT EXKLUSIV NIVÅ 40 MM

TERRANO NOVA 60 MM

Slät platta i formatet 400x400x40 mm med slipad yta som framhäver ballastmaterialet. Finns i två kulörer.

Terrano säljs med fyra olika storlekar blandade på pallen. Med stenarnas tydliga distanser får du enkelt vackra och något bredare fogar. Terrano Nova är skarpkantad!

D I M E N S I ON M M

KG / M 2

ST/ M 2

R E F.N R

4 00X4 00X4 0

93

6,25

214 04

E G E N S KAPE R

FÄR G E R

D I M E N S ION M M

SVARTP E P PAR 50, VITP E P PAR 51.

4 8 0X28 0X6 0, 370X28 0X6 0, 26 0X28 0X6 0, 220X28 0X6 0

YTBEHANDLING

KG / M 2

R E F.N R

13 0

26 016

E G E N S KAPE R

FÄR G E R LJ US G RÅ 12, ANTR AC IT 10, SAN D 14.

TYP

LITE R

R E F.N R

I N F OR MATI ON

I M P R EG N E R I N G

5

72610

Motverkar smuts, alger och mossa.

KALK B O RTTAG N I N G

5

72500

Koncentrerat och djuprengörande medel mot kalk.

Sandlådesand

SANDPRODUKTER TYP

VI KT KG

F ÖR PACK N I N G

FÄR G E R

R E F.N R

I N F OR MATI ON

HALKSAN D

20

PÅS E

NATU R

72252

Kornstorlek 1–3 mm. Ger bra strävhet och ökat grepp på trappor, gångar och uppfarter.

SAN D LÅD ESAN D

20

PÅS E

NATU R

72252

Kornstorlek 1–3 mm. Finkornig natursand för sandlådor, utfyllnad i gräsmattan eller fogar.

GEOTEXTIL TYP

M2

MÅTT M

VI KT KG

F ÖR PACK N I N G

FÄR G

R E F.N R

I N F OR MATI ON

O G R ÄS D U K

20

10X2

2,5

R U LLE

SVART

G EO2210

Läggs med fördel mellan jord och dekorsten.

FIBERDUK

10

1X10

1

R U LLE

G EO2110

Vår fiberduk används som ett materialavskiljande lager för separation av jord och ytskikt eller för filtrering.


KAMPANJ- OCH LEVERANSVILLKOR Kampanjerna gäller så länge lagret räcker. Beställning sker hos återförsäljaren. Välkommen med er beställning!

Av trycktekniska skäl kan broschyrbildernas färger avvika från verkligheten. Betong är ett naturmaterial, vilket gör att färgen varierar på produkterna. För att trolla bort effekterna kan du plocka produkterna stapelvis i stället för lavvis från pallen – allra helst från flera pallar samtidigt.

WWW.STA RK A .SE

|

INFO@S TARKA. S E

Kalkutfällningar kan förekomma. Det är en naturlig del av härdningsprocessen som inte påverkar produktens kvalitet. All information är endast avsedd för att underlätta val och användning av våra produkter och lämnas utan ansvar för produkternas lämplighet i det enskilda fallet.

|

FAC EBOOK. C OM/S TARKABE TONG

Utförsäljningskampanj 201709åf  

Höstkampanj från Starka

Advertisement