Page 1

Zadarmo Free

2017/2018

Stará tržnica / The Old Market Hall 1 Trh – Piac – Markt 1–5 3–5 Street Food Park Výber trhovníkov / The Selection 7 of Marketeers 8 Prevádzky / Residents 8 O nás / About us

Námestie SNP 25 811 01 Bratislava

www.staratrznica.sk

Tržnica znovuotvorená od roku 2013  The Old Market Hall re-opened since 2013

Stará tržnica The Old Market Hall

Vedeli ste, že… • Budova tržnice bola postavená v roku

Did you know… • The market building was built in

1910 na mieste Chlebového trhu, ktorý

1910 on the spot of the Bread Market,

na tomto priestranstve fungoval vyše

which operated for over five

päťsto rokov. • Tržnica má bazilikálnu oceľovú

hundred years. • It has a basilical steel structure with

konštrukciu, ktorá nesie znaky súdobej

features of contemporary eclectic

eklektickej architektúry a jej symbolom

architecture and its symbol is

je Eiffelova veža.

the Eiffel Tower.

KAŽDÁ SOBOTA EVERY SATURDAY 10.00 – 15.00

je bez pochýb jednou z najvýraznejších stavieb v bratislavskom Starom meste, no napriek tomu bola po dlhú dobu nevyužívaná. Dnes už sú tomu však viac ako štyri roky, odkedy sme jej brány znovuotvorili a začali ju postupne napĺňať životom. Čakalo nás množstvo opráv, aj väčších renovačných zásahov, organizácia prvých potravinových trhov a kultúrnych podujatí, ako aj hľadanie nájomníkov do prevádzok na obvode budovy. V rukách držíte prvé vydanie novín, v ktorých nájdete aktuálne informácie o tržnici, podujatiach z našej produkcie a prevádzkach. Samozrejme, okrem spomínaných sa u nás koná aj množstvo ďalších akcií, medzi nimi prednášky, konferencie, divadelné predstavenia a pod., o ktorých sa dozviete z programu na našom webe. Na najbližších stránkach nájdete informácie o našich verných predajcoch na sobotných potravinových trhoch, ako aj o procese, akým trhovníkov vyberáme. Taktiež sa dozviete zaujímavosti o pravidelných stánkaroch na našom mini-festivale kvalitného pouličného jedla s názvom Street Food Park, ktorý organizujeme raz mesačne. Okrem jarných a jesenných vydaní sme tento rok prvýkrát otestovali aj letný Street Food Park a pripravujeme tiež zimnú edíciu. Nechýba ani aktuálny prehľad prevádzok pôsobiacich v Starej tržnici. Vedeli ste, že sa u nás vyrábajú sódová voda aj pivo? Ak nie, začítajte sa do najbližších riadkov a všetko sa dozviete.

is undoubtedly one of the most outstanding buildings in Bratislava’s Old Town. And yet it hadn’t been in use for a very long time. Today, it’s been more than four years since we reopened its gates and began to fill it with life. Awaiting us were many renovations, both small and big, the organization of the first food markets and cultural events, as well as the quest to rent out all the spaces on the perimeter of the building. In your hands is the first edition of our newspaper, full of information about the market hall, events from our production and the business currently in operation here. Of course, apart from the ones we mention here, there are many other events taking place in the building. Those include seminars, conferences, theatre plays etc., and you can find out more about them on our website. On the following pages, you can read about our regular food market sellers and how and why we select them. You can also find out about the regular stallholders involved in our small ‘Street Food Park’ festival that takes place once a month. Besides the spring and autumn editions, this year we’ve tested a summer Street Food Park, and we’re also planning a winter edition. There‘s also a list of the businesses currently in operation in the building. Did you know that both soda water and beer are being produced in the Old Market Hall? If not, keep on reading and you‘ll find out more!

Návrat k remeselným potravinám Return to craft food BÉLA MAGYARICS

LADISLAV GORCSAKOVSZKÝ

Naozajstná zelenina zo Žitného Ostrova — Rohovce —

Poctivé mäsové výrobky

Béla sa venuje pestovaniu už desiatky rokov a práca je pre neho zároveň koníčkom. Zeleninu a ovocie pestuje s úctou k pôde a životnému prostrediu. Je naším verným predajcom odkedy sme otvorili brány prvého sobotného trhu a bez jeho voňavej sezónnej zeleniny si trhy už ani nevieme predstaviť.

— Kvetoslavov —

Ladislav, ako vyučený mäsiar, pokračuje v mäsiarskej tradícii, ktorú začal ešte jeho starý otec. Jeho absolútnou prioritou je kvalitná vstupná surovina, mäso preto berie od overeného slovenského dodávateľa. Prevádzkuje malé mäsiar­ stvo v Kvetoslavove, ale jeho úžasné klobásky, jaternice, krvavničky, oškvarky a najlepšiu tlačenku si môžete kúpiť aj v Bratislave – v sobotu v Starej tržnici.

LADISLAV GORCSAKOVSZKÝ High-quality meat products — Kvetoslavov —

As a trained butcher, Ladislav follows a family tradition started by his grandfather. His absolute priority is the quality

BÉLA MAGYARICS Fresh veggies from Žitný Ostrov — Rohovce —

of meat, which is why he only buys it from a verified Slovak supplier. He runs a small butchery in Kvetoslavovo, but you can get his sausages, blood sausages, pork scratchings and amazing head cheese in Bratislava too – at the Old Market Hall on the regular Saturday market.

Growing veggies is something Bela has been doing for decades. It’s become his job, and a hobby. His methods are all environment-friendly. He has been with us since the first Saturday market, and by now we can‘t even imagine the markets without his delicious seasonal products.


Trh – Piac – Markt

2

GITKA A ALEXANDER SOMORJAI

GITKA AND ALEXANDER SOMORJAI

Remeselné cestoviny

Craft pasta

— Hurbanovo —

— Hurbanovo —

Príbeh manželov Somorjaiovcov sa začal písať ešte na začiatku 90-tych rokov, kedy ich na výlete v Taliansku očarila rozmanitosť a chuť cestovín. Tie im pripomenuli aj zabudnutú pochúťku z detstva, lekvárové perky s makom. Po návrate kúpili svoj prvý stroj a v roku 1995 začali podnikať. Najskôr v suteréne rodinného domu, z ktorého sa prepracovali k malej dielni. V ich ponuke nájdete široký sortiment plnených a sušených cestovín.

When the married couple first visited Italy in the early 90s, they were mesmerized by the taste and variety of the local pasta. They even reminded them of a long-forgotten childhood dish, perky with poppy seeds. After returning home, they bought their first machine and in 1995, they opened their own business. First, in the basement of their house, later, in a small manufactory. Today, they sell a wide variety of filled and dried pasta.

KOZIA FARMA KAROLA TARRA

GORIFFEE

Kozie syry na chuť i pre zdravie

Direct trade káva čerstvo

— Vráble —

pražená na Slovensku — Bratislava —

Karol Tarr sa chovu kôz a spracovávaniu kozieho mlieka venuje už viac ako 25 rokov. Pri chove kladie dôraz na slobodu, prirodzenosť a voľnosť zvierat a pri výrobe na kvalitu mlieka a tradičné postupy spracovania. Mlieko, kefír a čerstvý syr chodí do Starej tržnice predávať počas väčšiny roka, a vždy spolu so svojou usmiatou manželkou.

Pražiareň a kaviareň Goriffee čerpá kávu z tých najkvalitnejších plantáží v Afrike, kde ju kupuje priamo od farmárov. Ponúka tiež africké čaje a špeciálny čaj z kávových čerešní – cascaru. V Bratislave prevádzkujú dve kaviarne, kde sa o vás postarajú profesionálni baristi.

KAROL TARR GOAT FARM Goat cheese with taste and health benefits — Vráble —

GORIFFEE

Karol Tarr has been breeding sheep and processing their cheese for more than 25 years. He gives his animals all the freedom, nature, and movement they need, and uses traditional methods of cheese production. His milk, milk kefir, and cheese make a regular appearance at our market throughout the year, along with his lovely wife.

Direct trade coffee roasted fresh in Slovakia — Bratislava —

Goriffee buys their coffee from the best plantations in Africa, straight from the farmers. They also offer African tees and a special tea from coffee cherries, cascara. They have two permanent cafes in Bratislava, and you can always expect the best from their baristas.

MLIEČNA FARMA BRAUNVIEH RODINY HIADLOVSKÝCH

BRAUNVIEH MILK FARM OF THE HIADLOVSKY FAMILY

Zrejúce syry horského typu z

Ripening mountain cheese from

nepasterizovaného kravského mlieka

unpasterized cow milk

— Slovenská Ľupča —

— Slovenská Ľupča —

Farma rodiny Hiadlovských leží nad Slovenskou Ľupčou. Ich kravičky plemena Braunvieh sa pasú na kopcovitých lúkach v okolí a celý rok sú kŕmené plodinami, ktoré sami dopestujú. Hiadlovec – syr s charakteristickou vôňou a výnimočnou pikantnou chuťou je vyhľadávaným produktom našich verných návštevníkov.

This family farm is perched atop mountains that surround Slovenská Ľupča. Their cows from the Braunvieh breed feed by grazing the surrounding meadows, or on food that is grown on the farm. Hiadlovec, the resulting cheese with a characteristic aroma and an exceptional spicy flavor, is a crowd-favorite on our market.

Vedeli ste, že… • Prvý trh v novej ére Starej tržnice sa uskutočnil 21. 9. 2013. • V úvode sa trhy konali raz mesačne, postupne sa ich periodicita zvyšovala až k aktuálnemu stavu. • V kaviarni Dobre & Dobré zamestnávajú ľudí bez domova. • Výčap u Ernöho dostal svoj názov po majiteľovi obchodu U Bieleho holuba, ktorý sa v týchto priestoroch nachádzal v minulosti. Jeho meno bolo Ernő Dworák Did you know…

GREEN PLANTATION

GREEN PLANTATION

Čerstvo pražená výberová káva

Fresh roasted premium coffee

— Komárno —

— Komárno —

Green Plantation je pražiareň kávy špecializujúca sa na výberovú kávu. Tá tvorí najlepších 5 až 10% celosvetovej produkcie a jej kvalita je presne definovaná. Záleží im na tom, aby sa k milovníkom kávy dostávala káva z fariem, ktoré rešpektujú životné prostredie a vážia si svojich zamestnancov. Každá káva má svoj príbeh, ktorý začína na farme a vďaka presnému označeniu každého balenia sa vždy dozviete, kto je vaším hrdinom.

Green Plantation roasts their own coffee, and specializes in premium brands, which make up 5–10% of the whole world’s production. They care about the production process, and only buy coffee from farms that treat the environment and their employees with care. All of their coffees have a story that begins on a farm, and thanks to their packaging, you’ll always know who’s your hero.

• The first market in the Old Market Hall new era took place on the 21. September 2013. • At first, the markets took place only once a month; gradually their periodicity increased up to the current state. • The Dobre & Dobré café employs homeless people • The Ernö’s Draught House was named after the former owner of the shop „At the White Pigeon“ which was situated in the same slot in the past. His name was Ernő Dworák.


Street Food Park

KAŽDÝ MESIAC

IMRE LŐRINC BÖŐSY

IMRE LŐRINC BÖŐSY

Bio med z Dunajských luhov

Bio honey from Dunajské luhy

— Ásványráró, Maďarsko —

— Ásványráró, Maďarsko —

Imre bol 20 rokov starostom vo svojej rodnej obci Ásványráró v Dunajských luhoch neďaleko maďarsko-slovenských hraníc, ale už 5 rokov sa venuje iba včelárstvu. Šťastie skúšal na trhoch v Budapešti aj vo Viedni, nakoniec však vyhrala Stará tržnica a Imreho agátový Bio med tu patrí k najobľúbenejším produktom.

Imre had been the mayor of his native town Asvanyraro near the Slovak-Hungarian border for 20 years. But for the last 5 years, his only passion has been beekeeping. He tried his luck on markets in Budapest and Vienna, but in the end the Old Market Hall was the one to draw him in, and now his locust bio honey is a crowd’s favorite.

3

EVERY MONTH

Jedlo ako vášeň Food as passion Streetfood Park prináša raz mesačne predajcov s kvalitným a nápaditým pouličným občerstvením. V príjemnej atmosfére a nastojáka si tak v spoločnosti priateľov, kolegov či známych môžete vychutnať obed, neskorý snack alebo sa posilniť pred večerným programom v meste. Streetfood Park is a monthly event, bringing all the local high-quality street food deliciousness together. Take your friends, colleagues, and whoever else you’d like, for lunch, late snack, or a pre-game of good food before you hit the town in the evening. The atmosphere is so magical you won’t even mind eating while standing.

GLUTENFREEAKS je bezlepkový bufet na kolesách, ktorého zakladateľ Michal pôvodne túžil po reštaurácii. Namiesto toho si otvoril food truck, ktorého kompletné menu je bez lepku. Vybrať si môžete napríklad divinový bezlepkový burger, populárnu zemiakovo-tekvicovú placku, kuraciu tortillu alebo sa opýtajte na ich sezónne špeciality.

ZOLTÁN DOLEZSA Keď je pestovanie koníčkom — Kolíňany —

Jeho mama pracovala ako agronómka, otec ako zootechnik na miestnom družstve, takže od malička bol spojený s poľnohospodárstvom. Doma pestovali hlavne jahody, ktoré zdedili ešte po starých rodičoch. Počas letných prázdnin s bratrancom oberali marhule, papriky z fóliovníka a chodili ich predávať pred obchod. Hospodárenie na pôde zostalo jeho koníčkom dodnes. Najdôležitejšia je pre neho kvalita produktov.

ZOLTÁN DOLEZSA

GLUTENFREEAKS is a gluten-free buffet on wheels. While its inventor originally dreamed of a restaurant, he opened this food truck instead, and serves a whole menu without gluten. You can get a gluten-free burger made of game meat, the very popular potato-pumpkin pancake, chicken tortilla, or their seasonal specialties. Just ask.

When growing crops becomes a hobby — Kolíňany —

His mother was an agronomist, his father a zootechnician in the local cooperative, so agriculture was pretty much in Zoltan’s blood At home his family mostly grew strawberries that they inherited from Zoltan’s grandparents. During summer holidays, he would collect apricots and peppers together with his cousin, and then sell them in front of a local shop. Farming is, to this day, his hobby, the most important factor being the quality of his products.

POĽNÁ KUCHYŇA je stálicou na našom podujatí s pouličným jedlom. Majú svoju základňu milovníkov jedla, ktoré je pripravované priamo pred ich očami a zmyslami. Známi sú najmä svojimi fish & chips, teda rybou obalenou v chrumkavom pivnom cestíčku so sviežimi dipmi, za vyskúšanie však stoja aj ich sezónne špeciality.

FOLCÍK je reinkarnovaný kultový Volkswagen T2 ročník 1972, ktorý je vďaka svojim bielym bodkám neprehliadnuteľný. Folcík je dušou hipisák, ktorý sa vozí po Slovensku a prináša zážitok z dobrej kávy tam, kde ho ľudia ocenia – a to aj na našom Street Food Parku. FARMA RODINY HALFAROVÝCH

HALFAROVY FAMILY FARM

Autentické produkty z hrušovských lazov

Authentic products from Hrušov

— Hrušov —

— Hrušov —

Halfarovci sa pred deviatimi rokmi presťahovali z Českej republiky na Slovensko, do malebnej dedinky Hrušov neďaleko Veľkého Krtíša. Hospodária ekologicky na dvanástich hektároch, pestujú ovocie, zeleninu, zemiaky, obilniny a chovajú hospodárske zvieratá: kozy, ošípané a králiky. Kváskový chlieb a vynikajúce zemiakové lokše, ktoré sú pravidelne počas sobotných trhov vypredané, sú dôkazom jedinečnosti ich produktov a charizmy Ilony, Mareka a ich detí Kateřiny a Jiřího, ktorí pomáhajú aj počas trhov.

Nine years ago, the Halfarovy family moved from Czechia to a small Slovak village Hrušov near Veľký Krtíš. Their farming is environment-friendly, and spreads across 12 hectares of land. They grow fruit, vegetables, potatoes, crops, and breed goats, pigs, and rabbits. Their leaven bread and amazing potato pancakes are always sold-out during the Saturday markets, so take that as proof of their products’ undeniable qualities (and perhaps a bit of their family charisma – Ilona, Marek, and their children Kateřina and Jiří, who help out).

FOLCÍK is a reincarnation of the iconic Volkswagen T2 1972, unmissable due to its white polka dot design. In his heart Folcík is a hippie, driving around Slovakia to spread the experience of drinking good coffee wherever people appreciate it, and especially at our Street Food Park.

POĽNÁ KUCHYŇA is a well-known stop at our street food event. They prepare their food right in front of their customers, engaging all the senses. They’re mostly known for their beer battered fish & chips served with fresh dips, but their seasonal specialties are no less worth a try.


Trh – Piac – Markt

4

ANDREA GAŽOVÁ

ANDREA GAŽOVÁ

Pekáreň štastia

The Joy Bakery

— Veľké Úľany —

— Veľké Úľany —

Aďka pečie už 30 rokov, najskôr ako robotníčka v priemyselnej pekárni, neskôr ako vedúca smeny a dnes ako majiteľka malej remeselnej rodinnej pekárne. Vybudovali ju spolu s manželom pred piatimi rokmi. Ona pečie a on na seba zobral úlohu servisáka a predajcu, keďže predaj je doslova jeho vášňou. Veľkých pomocníkov majú v deťoch, Adelke a Jergušovi, ktorí svoje výrobky predávajú každý druhý týždeň počas detského trhu. Gažovci pečú úžasné koláče, ktoré si našli verných konzumentov.

Aďka has been baking for 30 years, at first in an industrial bakery as a regular worker, then as the shift manager, and now she is the boss in her own little baking manufactory. She founded it together with her husband five years ago. While she bakes, he takes on the role of a serviceman and vendor, as selling has become his passion. Their children, Adelka and Jerguš, help out a lot, and sell their products every other week during the Children’s Market. The Gažová family bake amazing cakes that have found their fan base.

FARMA MANŽELOV FRANKOVÝCH Kvalitné mäso sa nedá vyrobiť rýchlo

VINOHRADNÍCTVO A VINÁRSTVO ČAVOJSKÝ

— Martin nad Žitavou —

Tekuté dedičstvo z pezinských vinohradov — Pezinok —

Chov zvierat je pre nich splneným snom. Na svojej farme v Martine nad Žitavou chovali najprv králiky, neskôr pribudla hydina a dnes sa môžu pochváliť aj menším stádom oviec. Hydina je však ich hlavnou komoditou. Pri chove sa snažia čo najviac priblížiť tradičným spôsobom. Zvieratá kŕmia plodinami, ktoré si sami dopestujú, svojej hydine zabezpečujú denné svetlo, dostatok pohybu a teplý domov na slame. Na hospodárstve s nimi pracuje aj ich najmladší syn, ale veľkú nádej vkladajú tiež do trojročného vnuka, ktorého už teraz nemôžu dostať z traktora.

Vinárstvo Čavojský vzniklo v roku 2000, kedy boli rodine Čavojských vrátené vinohrady. Mária a Ľubomír sú už druhou generáciou vinárov v rodine a spoznali sa pri štúdiu vinárskeho odboru na záhradníckej fakulte Mendelovej univerzity v Brne. Pestovanie hrozna je pre nich zároveň krajinotvorbou, akýmsi záväzkom voči prírode a miestu, kde žijeme a pracujeme. Ich cieľom je vyrábať víno, ktoré bude reprezentovať nielen vinohrad, z ktorého pochádza, ale aj ich celoročnú usilovnú prácu vo vinohrade a v pivnici. Pri výrobe používajú moderné postupy, šetrné spracovávanie hrozna, reduktívnu technológiu výroby vína a riadené kvasenie. Snažia sa vyrábať moderné vína s citom, tradíciou a zachovávať tak jedinečnosť malokarpatských vín.

FRANKOVY FARM High-quality meat takes time — Martin nad Žitavou —

WINERY ČAVOJSKÝ

Animal farming is their dream-come-true. On their farm, they first started with rabbits, later added in some poultry, and today they also pride themselves with a small herd of sheep. Their main commodity is poultry. They try to keep their farming as traditional as possible. They feed the animals with self-grown crops, provide their poultry daylight, sufficient movement, and a warm place to sleep on hay. Their youngest son helps them out, but they also put a lot of hopes into their three years old grandson, who is already crazy about tractors.

Liquid heritage of Pezinian vineyards — Pezinok —

The Čavojský winery was founded in 2000 when the family got their vineyards back from the state. Mária and Ľubomír represent the second generation of winemakers in the family, and they met while they were both studying winemaking at the Mendelu Faculty of Horticulture in Brno. For them, growing grapes is also about landscaping, a commitment to nature and the place, where we live and work. Their goal is to produce wine, that will not only represent the vineyard it comes from but also their year-round work in the vineyard and winery. They use up-to-date and friendly grapes processing, a reductive technology of winemaking and a controlled fermentation. They try to produce modern wines with emotion, tradition and in this way preserve the uniqueness of Little Karpathian wines.

TOMÁŠ NAGY

Vedeli ste, že…

Did you know…

— Križovany nad Dudváhom —

• V kaviarni Dobre & Dobré hrá každú

• Mrs. Maria plays the piano every

S chovom prepelíc začal pred štyrmi rokmi. Jeho prvými klientmi boli rodinní príslušníci, kamaráti a známi. Pri chove kladie dôraz na kvalitné prírodné krmivo a na čerstvosť vajíčok. Prepeličie vajíčka sú delikatesou v surovom aj vo varenom stave. Majú vysokú nutričnú hodnotu a pozitívne vplývajú na imunitu. Patria k vyhľadávaným produktom.

• Počas trhov nám môžete priniesť

Veľký zázrak v malej škrupinke

sobotu na klavíri pani Mária.

Saturday in the Dobre & Dobré café. • You can bring your used and filtered

použitý prefiltrovaný kuchynský olej

kitchen oil during the markets to

vo fľaši a my ho za vás odovzdáme

us, and we’ll take care of its further

na ďalšie spracovanie. • Na trhu sa každú sobotu o 11:00 koná divadelné predstavenie pre deti.

processing. • Every Saturday at 11:00 on the market, we host a theatre performance for kids.

TOMÁŠ NAGY A big miracle in a little shell — Križovany nad Dudváhom —

TOMÁŠ KLIMKO MODRAN KLIMKO WINE

TOMÁŠ KLIMKO MODRAN KLIMKO WINE

Odrodové vína z modranského chotára

Varietal wines from the Modran area

— Modra —

— Modra —

Rodinné vinárstvo MODRAN KLIMKO WINE založil Tomáš Klimko, ktorý mal k vínu, alebo skôr k vinohradom, blízko už od detstva. Aktuálne pestuje hrozno výhradne v modranskom chotári o rozlohe vyše dvoch hektárov. Každý z vinohradov predstavuje samostatný ekosystém so špecifickými geologickými, pôdnymi a mikroklimatickými podmienkami. Víno vyrábajú predovšetkým z odrôd typických pre modranský chotár. Je to hlavne Veltlínske zelené, MüllerThurgau, Pinot blanc, Tramín červený, Muškát moravský, Rizling vlašský, Svätovavrinecké a Frankovka modrá.

The family winery Modran Klimko Wine was founded by Tomáš Klimko, who has always been a fan of wine and winemaking. He grows grapes in the Modra forest area on two hectares of land. Every vineyard is its own ecosystem with a specific geologic, soil and microclimatic conditions. Their wine sorts are typical for the Modra area: Green Veltliner, Müller-Thurgau, Pinot blanc, Gewurztraminer, Muskat Moravsky, Welschriesling, Svatovavrinecke, and Blue Frankovka. Their wines are typical of their taste purity and character.

Tomáš started breeding quails four years ago. His first clients were family, friends, and acquaintances. He pays special attention to high-quality feeding and the freshness of the eggs. Quail eggs are a delicacy both raw and cooked. They have a high nutritional value and a positive effect on immunity.

DOLCE MANUFACTORY

DOLCE MANUFACTORY

Neoklamané sladkosti

True sweets

— Bernolákovo —

— Bernolákovo —

Sladké dobroty od Dolce Manufactory sú výsledkom poctivej práce, tradičných postupov a moderných receptúr. Na začiatku bolo snáď aj tisíc cupcakekov, ktoré doma testovali, aby trafili ten správny pomer ingrediencií a výsledok bol presne ako cupkace – original. Nájsť ten správny spôsob, aby mali tvar, nechutili umelo a ladili so zdravým životným štýlom si vyžadovalo čas a trpezlivosť. V produktoch Dolce Manufactory nenájdete žiadne náhrady ani nekvalitné suroviny a sú vyrobené tak, ako by ste si ich upiekli sami doma – poctivo a s láskou.

Sweets from the Dolce Manufactory are a result of hard work, traditional methods, and modern recipes. To get the right results, thousands of cupcakes were tested until the founders settled on the right one – the original. Finding the right methods to achieve the perfect shape, taste, and look required time and patience. You won’t find any substitutes or low-quality ingredients in the Dolce Manufactory products, and they are all produced the same way as homemade treats – with love.


Street Food Park

5

FANTASTICO Sladká tradícia — Bratislava —

FantastiCo vyrábajú Bratislavské Rožky už od roku 2013. Rozhodnutie v nich dozrievalo pomerne dlho, no nakoniec v dobe masovej priemyselnej produkcie potravín a absurdného konzumu našli odvahu a pustili sa do remeselnej výroby. Celý výrobný cyklus je pod ich kontrolou, a to už od spracovania základných surovín. Vlastnými silami vyrábajú cesto aj náplne, čím preberajú úplnú zodpovednosť za každý jeden výrobok, ktorý sa dostane k zákazníkom. Výroba je rozdelená na dve hlavné fázy – prípravnú (mletie orechov a maku, varenie náplní a technologická príprava) a realizačnú (miesenie cesta, delenie, plnenie, tvarovanie a pečenie). Tieto dve hlavné výrobné fázy sa prelínaju podľa vopred naplánovaných cyklov, v závislosti od aktuálnej sezóny.

FANTASTICO Sweet tradition — Bratislava —

FantastiCo had been making amazing traditional Bratislava rolls since 2013. It took them a while to make the choice, but finally, in a time of industrial production and absurd consumerism, they have found the courage to establish their own manufactory. They are in control of the whole production cycle – they make the dough and fillings, taking the responsibility for every product that reaches their customers. Production is divided into two parts: preparatory (grinding nuts and poppy seeds, cooking the filling, technical preparations), and realizational (kneading the dough, dividing individual pieces, filling, shaping, and baking them). The two parts overlap according to cycles that are planned ahead and change according to the season.

KAŽDÝ MESIAC

EVERY MONTH

SALT’N’PEPA Foodtruck založili manželia Zuzana a Radovan, ktorí spojili lásku pre cestovanie s láskou k dobrému jedlu, dali výpoveď z práce a kúpili si prvý food truck. Úspech na seba nenechal dlho čakať a so svojimi jedinečnými burgrami sa stali stálicou na slovenskej a českej street food scéne. SALT’N’PEPA is the food-truck-child of husband and wife Zuzana and Radovan. They found an overlap between their love of travel and love of food, quit their jobs and bought a food truck. It didn’t take long for them and their amazing burgers to find an audience, and eventually became one of the top players on the Slovak and Czech street food scene.

NYC CORNER vznikol v roku 2015 na vôbec prvom Street Food Parku pred Starou tržnicou. Dvojica zakladateľov, Oto Kóňa a Jakub Noel Adásek, chceli do bratislavských ulíc priniesť kvalitný street food založený na čerstvosti. V ich ponuke nájdete najmä originálne hot dogy, ktorých náplne sezónne obmieňajú. NYC CORNER was a project born in 2015, just in time to witness our very first Street Food Park in front of the Old Market Hall. Its two founders Oto Kóňa and Jakub Noel Adásek wanted to give the streets of Bratislava a taste of high-quality fresh street food products. They offer hot dogs and change their filling every season.

VOTABO

VOTABO

Pôžitok vo fľaštičke

Pleasure in a bottle

— Sládkovičovo —

— Sládkovičovo —

Firmu v roku 2013 založili traja kamaráti s pôvodne úplne iným cieľom, no prvé plány sa rozplynuli a o ďalšom osude firmy rozhodla náhoda, ktorou bolo ochutnanie vynikajúceho maďarského lekváru. V čase, keď začali predávať v Starej tržnici dovážali famózne džemy a lekváre, ktoré varil známy budapeštiansky šéfkuchár. S odstupom času sa veľa zmenilo. Dnes má pán Ladislav Takács v prenájme bývalú závodnú kuchyňu v sládkovičovskom cukrovare a džemy varí sám, podľa tradičných receptov, z kvalitného ovocia a zeleniny. Džemy Votabo obsahujú minimálne 80% deklarovaného ovocia a v ponuke sa nachádza až 38 druhov. V Starej tržnici najviac chutia levanduľovojahodový a rebarborovo-višňový džem, šípkový lekvár, cviklové čatní a paprikové pomazánky.

The company was founded in 2013 by three friends, who originally had a completely different goal in mind. That one was abandoned, and the next steps of their business were dictated by coincidence – by getting a taste of the amazing Hungarian marmelade. When they first started selling their delicious jams and marmalades, they were made by a famous Budapest chef. Today, Ladislav Takács rents an old factory kitchen in a sugar refinery and makes his jams on his own, with traditional recipes, from high-quality fruits and vegetables. Votabo jams contain at least 80% fruit, and altogether, they offer 38 kinds of them. The ones most popular at the Old Market Hall are the lavender-straw­ berry and rhubarb-cherry jams, rosehip marmalade, beetroot chutney and pepper spreads.

TRHANCE JAK PÁRANCE reprezentujú tradičný, slovenský a poctivo pripravený pokrm. Zákazníci si pri párancoch radi zaspomínajú na detské časy, či prázdniny u babičky. Ručne natrhané párance podávajú zamiešané s tvarohom, orechmi, makom, opraženou strúhankou, alebo aj s pečenými zemiakmi, smotanou a slaninkou. TRHANCE JAK PÁRANCE is one of the few traditionally Slovak street foods on the scene. They remind our local customers of their childhood holidays spent at grandma’s, and will give you, the foreign customers, an insight into what people used to eat in the past in Slovakia. The thick and short potato-dough noodles are all hand-made and served with curd, nuts, poppy seeds, or fried breadcrumbs, and for those who prefer savory foods: with potatoes, cream and bacon.

WAFF, stánok s pouličnými waffličkami, založila Kristínka, ktorá chcela na slovenskú street food scénu priniesť sladkú dobrotu. Waffličký alebo aj mini-waffličky vyrábajú podľa vlastnej receptúry a pečú priamo na mieste. Celkový zážitok dopĺňajú lahodné polevy, ovocie alebo šľahačka.

UNAS BISTRO sa z malého “Lokálu” na Dunajskej ulici rýchlo vyprofilovalo na stabilnú prevádzku v centre, ako aj na pravidelného predajcu Street Food Parku. Unas Bistro počúva nápady svojich verných fanúšikov, sleduje trendy na svetovej street food scéne a transformuje ich do podoby netradičných kombinácií hamburgerov. UNAS BISTRO used to be a small place at Dunajska street, but quickly became a bigger player in the city centre, and a regular participant of our Street Food Park. The bistro listens to its customers, follows the latest trends on the street food scene, and reflects this in their unconventional array of burgers.

WAFF, a waffle street stand, is the brainchild of Kristina. She wanted to bless the Slovak street food scene by a heavenly sweet treat, and did just that. The mini waffles are made according to her own recipe, and baked on the spot. You can have them with delicious toppings, fruit, or whipped cream.


Trh – Piac – Markt

6

KOMUNITNÁ KUCHYŇA Ochutnajte jedlá z celého sveta — Bratislava —

V komunitnej kuchyni sa pod taktovkou Azima Farhadiho striedajú nové menšiny žijúce na Slovensku a prezentujú svoje národné jedlá. Za viac ako pol roka sa tu vystriedalo až 9 komunít a každá priniesla svoju špecifickú gastronómiu. Okrem jedla robili aj workshop pre deti na ktorom ich učili, ako si urobiť chutnú špecialitu sambusu – pečenú plnenú taštičku.

COMMUNAL KITCHEN Get a taste of foreign specialties — Bratislava —

The communal kitchen is a place where Azim Farhadi brings together minorities living in Slovakia, and together, they present their national foods. In more than six months, nine communities hosted the event. Besides food, they also organized a workshop for children, where they taught them how to make a tasty specialty, sambusa, a baked and filled dumpling.

KNIP

JURAJ VLADÁR

Veľké sobotné syrovanie

Víno z bratislavských vinohradov

— Bratislava —

— Bratislava —

Začiatkom roka 2014, vtedy ešte v rámci firmy Wafličky, začal Holanďan Frank van Knippenbergh predávať syry u nás v Starej tržnici. V priebehu roka sa jeho ponuka z pôvodných siedmych druhov niekoľkokrát znásobila a na jeseň toho istého roku už založil spoločnosť KNIP. Dnes dováža kvalitné syry a delikatesy z viacerých krajín Európy, z rodného Holandska, Francúzska, Talianska, Švajčiarska aj Chorvátska. Syry si môžete kúpiť počas týždňa v kamennej predajni v Cubicone v Bratislave a každú sobotu na našich trhoch. V sortimente majú unikátne syry s chráneným označením pôvodu a výnimočnou chuťou, ktoré na Slovensku inde nenájdete. Príďte sa pozrieť naživo a zažiť pravú syrovú atmosféru.

Juraj Vladár sa venuje pestovaniu hrozna už 34 rokov. Najskôr ako brigádnik, neskôr zamestnanec v PD Vinohrady Bratislava. Z toho 15 rokov spolu so synom v pozícii samostatne hospodária­ ceho roľníka. Hrozno pestujú v prenajatých viniciach v bratislavskom Novom Meste. Pre Vladárovcov je dôležité, aby ich vína boli vyrobené z hrozna, ktoré sami dopestujú a vedia tak ustrážiť jeho kvalitu. Návštevníci Starej tržnice si okrem vín a burčiaku v čase vinobrania obľúbili ich mušty, v sezóne čerstvé a po sezóne pasterizované.

KNIP Saturday is meant for cheese — Bratislava —

Back in 2014, while still in the company Wafličky, the Dutch Frank van Knippenbergh started selling cheese in our Old Market Hall. Throughout the year, his sortiment of seven cheeses grew in size, and in autumn of the same year, he founded the company KNIP. Today he imports high-quality cheeses from many European countries, including his native Netherlands, France, Italy, Switzerland, and Croatia. You can buy the cheeses during the week at the permanent store in Cubicon in Bratislava, or visit our market on Saturdays. They offer unique cheeses with a testament of origin and of special taste that you won’t find anywhere else in Slovakia.

JURAJ VLADÁR Wine from Bratislava — Bratislava —

Juraj Vladár has an astounding 34 years worth of experience of growing grapes. First he did it as a volunteer, then as an employee in PD Winery Bratislava. For the last 15 years he is working as an independent farmer. He grows his grapes in rented vineyards in Nové Mesto. It’s important to him that his wine is made of grapes that he grows himself, and whose quality he has control over. Visitors of our markets have fallen in love his wine and ciders. During the season they’re fresh, otherwise they’re pasteurized.

WAFLIČKY Tradičné holandské Wafličky — Bratislava —

Dovozu sa venujú už viac ako 8 rokov. Holandské wafličky im učarovali svojou chuťou, ktorá je prudko návyková. Každá čerstvá waflička, ktorá sa dostane k zákazníkovi je z originálnych holandských surovín a pri jej príprave dbajú na zachovanie postupov, ktoré používajú v Holandsku v spojení s ich vlastnou prezentáciou značky. Výnimočnosť Stroopwafels, čo je originálny názov produktu v Holandsku, spočíva v ich histórií. Ich pečenie sa počíta na storočia a siaha až do roku 1784. Pekár z holandského mesta Gouda sa pokúsil upiecť sušienky zo starých omrviniek a korenia. Vznikla však wafla, ktorú rozdelil na dve časti a naplnil karamelovým sirupom.

WAFLIČKY Traditional Dutch waffles — Bratislava —

They’ve been importing for the last 8 years. Dutch waffles impressed them with their taste, which is highly addictive. Every fresh waffle that reaches a customer is made from original Dutch ingredients, and the making process is also traditionally Dutch. Stroopwafels, which is the original Dutch name for them, are iconic because of their history. Their production dates back to 1784 when a baker in Gouda tried making cookies from old bread crumbs and some spices. The rest is history – he made the waffle, which he then split into two and filled with caramel syrup. Ta-da!

KATARÍNA A JIŘÍ JELÍNKOVCI Paštéty pre labužníkov — Brno —

Prvú paštétu vyrobili pred 8 rokmi, no ešte ďalšie dva roky venovali jej zdokonaľovaniu, kým finálny produkt priniesli ku kamarátom na žúr. Priatelia ich vtedy poprosili, aby ju vyrábali do ich kaviarne. Podobných žiadostí začalo pribúdať, a tak si založili Paštikárnu. Manželia Jelínkovci však stále pristupujú k výrobe rovnako, ako kedysi – akoby svoje paštéty vyrábali pre tých najbližších. Ručne, s dôrazom na chuť, úctu k surovinám a za použitia dôslednej technológie.

KATARÍNA AND JIŘÍ JELÍNKOVCI Gourmet pâtés

WI-FIRE/TERRA CRETA

WI-FIRE/TERRA CRETA

— Brno —

Zelené zlato z Kréty

Green gold from Crete

— Bratislava —

— Bratislava —

Dovozu kvalitných Krétskych produktov sa venujú od septembra 2012. Život na Kréte ich naučil dbať na kvalitu potravín a ponúkol množstvo informácií o pestovaní, ošetrovaní a šetrnom zaobchádzaní s prírodou. Na prvom mieste je spokojnosť zákazníkov, preto im prinášajú len tie najkvalitnejšie produkty, ktoré dlho a hlavne osobne vyberajú. Všetky produkty pochádzajú z ostrova Kréta, sú kvalitné, množstvo z nich v BIO kvalite, certifikované a oceňované na svetových úrovniach.

Inspired by their life on Crete, they have been importing Cretan delicacies since September 2012. Their previous experiences taught them to care about the quality of the food they use and provided them with a lot of knowledge about growing and taking care of crops in harmony with nature. Customers’ happiness comes first, which is why they carefully select the best products on offer. All their products are from the island of Crete, many of them in bio quality and awarded on an international level.

They made their first pâté 8 years ago, then spent the next two years perfecting it until they were ready to offer the results to their friends on a party. Their friends then asked them to produce and supply the pâté to their cafe. Similar offers started flowing in, so they have founded their own pâtérie – Paštikárna. The couple still uses the same production methods as they did when their only customers were their closest friends. Handmade, with an emphasis on the taste and respect for their ingredients, all joined together in a detailed production process.


7

ČOKOLÁDA KOLLER

ŠVEC

Čarovné figúrky z čokolády

Stupavské zelé

— Malinovo —

— Stupava —

Malá rodinná firma začala s výrobou čokolád pre sedemnástimi rokmi. Inšpiráciou im boli príbuzní v zahraničí, ktorí sa venovali podobným činnostiam. Dnes sa Kollerovci venujú výrobe ručne maľovaných čokoládových figúrok, salónok a ručne vyrábaných tabuľkových čokolád, lízaniek a praliniek. Pre ich prácu a výrobu je najdôležitejší výber najkvalitnejších surovín a výnimoční sú aj ručnou výrobou každého jedného kusu čokolády. Ich produkty nenájdete vo veľkých obchodných reťazcoch, ale iba v malých obchodíkoch v okolí Bratislavy, na strednom Slovensku a u nás, v Starej tržnici.

Rodinná firma, ktorá sa výrobe kvasenej kapusty venuje po generácie. Kapustu pestujú v Stupave, odkiaľ aj pochádzajú. Spracovávajú ju klasickým spôsobom, tak, ako v minulosti. Jediný rozdiel je v technológiách, ktoré spĺňajú trendy modernej doby. Inovujú a snažia sa zlepšovať pestovanie ako i samotnú výrobu. Ich cieľom je udržať sa v dnešnej konkurencii, stále napredovať a nakoniec dostať „Stupavské zelé“ na vrchol kvality, ktorý mu právom patrí.

KOLLER CHOCOLATE Magic figures made of chocolate — Malinovo —

The small family business began making their own chocolate 17 years ago. They were inspired by their relatives from abroad, who shared this hobby. Today, the Kollers make hand-painted, hand-made chocolate figures, candy, lollipops, and pralines. The most important components of their work are good ingredients. You won’t find their products in any food store chains, only in small shops around Bratislava, Central Slovakia, and – naturally – in the Old Market Hall.

OMIDREZA SONEI Autentické chute a vône exotiky — Bratislava —

V roku 2014 si otvoril malý obchodík s iránskymi potravinami na neďalekej Obchodnej ulici. K nám do Starej tržnice ho prilákalo podujatie Nedeľná Paráda, ktorého sa pravidelne zúčastňoval. Na sobotných trhoch ho návštevníci vyhľadávajú hlavne kvôli iránskym datľám a kvalitnému šafránu.

OMIDREZA SONEI Authentic taste and exotic aroma — Bratislava —

In 2014 he opened his own little store that sells Iranian food and products on the nearby Obchodná street. Nedeľná paráda, an event that used to take place on Sundays at the Old Market Hall, ones that Omidreza regularly attended, convinced him to join us as a seller. During the Saturday market, people come here for his Iranian dates and high-quality saffran.

ŠVEC Stupavské zelé — Stupava —

Vedeli ste, že…

Did you know…

• Cyklokuriérska služba Švihaj Šuhaj má v tržnici uskladnené nákladné bicykle, ktorými v meste distribuujú našu sódovú vodu a pivo. • V suteréne kaviarne Lab sa nachádza zdieľaná dielňa; • Vo Výčape u Ernőho si môžete kúpiť limitovanú edíciu spontánne kvaseného svetlého piva S, ktoré vzniklo zo spolupráce Starej tržnice, Pivovaru Shenk a vinárstva Strekov 1075.

• The cycle courier service Švihaj Šuhaj stores it‘s cargo-bikes in the Old Market Hall. They also distribute our the soda water and beer in the city. • There is a shared workshop situated in the underground of the Lab café. • In the Ernö’s Draught House you can buy a limited edition of a spontaneously fermented lager beer S, which is the product of a cooperation between the Old Market Hall, The Shenk beer brewery and the winery Strekov 1075.

PARÁDA

PARÁDA

Zberný bod použitých vecí

Collecting point for used items

— Bratislava —

— Bratislava —

Paráda je zberný bod použitých vecí a zbierka na rekonštrukciu budovy Starej tržnice v jednom. Chcete nám niečo darovať? Prineste to počas trhov priamo do tržnice alebo sa s nami dohodnite na prevzatí vecí v iné dni.

Paráda is a collection point of used items and at same times serves as a donation system for the renovation of the Old Market Hall. Would like to donate something? Bring it right here during the Saturday’s food market or make an appointment on another day.

VÝBER TRHOVNÍKOV Výber predajcov a organizácia potravinového trhu v Starej tržnici sa riadi tzv. Kódexom potravinových trhov, ktorého presné znenie nájdete na webovej stránke Starej tržnice, ako aj priamo na trhoch v informačnom bode. Kódex bol vypracovaný v spolupráci so Slow Food Pressburg. Pri výbere trhovníkov sa riadime najmä nasledujúcimi bodmi: •  uprednostňujeme predajcov roľníckych prebytkov, farmárov a výrobcov potravín, ktorí pôsobia v regióne a predávaný tovar preukázateľne pochádza priamo od nich – farmárov alebo výrobcov potravín •  pri obchodníkoch s potravinami zohľadňujeme, či nimi ponúkané produkty sú dopestovateľné alebo vyrobitelné na Slovensku. V takom prípade uprednostňujeme farmárov alebo výrobcov pred obchodníkmi.

Making sauerkraut is a craft this family has been perfecting for generations. They get their cabbage in Stupava, which is also where they’re based. They process their cabbage using traditional methods that have been proven effective in the past — the only difference is that they’ve upgraded their equipment to fit the modern era. The family business is always looking for ways to innovate their farming and processing techniques, trying to stay ahead in the competitive food scene, while also upholding the quality that they want „Stupavské zelé” to be known for.

THE SELECTION OF MARKETEERS •  Pri obchodníkoch ponúkajúcich zahraničné produkty overujeme pôvod tovaru a uprednostňujeme produkty výnimočné svojou kvalitou, tradičné špeciality, remeselne vyrobené potraviny alebo produkty v bio kvalite či fair trade. Zároveň uprednostňujeme malých dovozcov, ktorí sa špecializujú na krajinu/región alebo konkrétny produkt. •  V prípade gastro–predajcov overujeme pôvod a kvalitu vstupných potravín a uprednostňujeme takých, ktorí časť svojich potravín zabezpečujú priamo od farmárov či výrobcov. •  Dbáme na väčšinové zastúpenie regionálnych produktov (min. 70%) oproti dovozovým potravinám (max. 30%) •  Kozmetické produkty nesmú tvoriť viac ako 5% z celkového množstva predajcov a uprednostňujeme slovenských výrobcov kvalitnej prírodnej kozmetiky

The selection of sellers and the organization of the food market in the Old Market Hall is guided by the so-called Codex of Food Markets, the exact wording of which can be found on the Old Market website as well as at the markets at the information point. The code was developed in cooperation with Slow Food Pressburg. In selecting traders, we mainly follow the following rules: •  we prefer sellers who are farmers and food producers who operate in the region and the goods sold can be proven to come directly from them – the farmers or food producers •  in the case of food merchants we take into account whether it’s possible to grow or produce the offered products in Slovakia. In this case, we prefer direct farmers or producers to the merchants.

•  In the case of traders offering foreign products, we verify the origin of goods and prefer products that are exceptional in terms of quality, traditional specialties, crafted food or bio-qua­ li­ty products or fair trade. We also prefer small importers specializing in one country/region or in a specific product. •  In the case of gastronomy vendors, we verify the origin and quality of the ingredients, and we prefer those who take supplies directly from farmers or producers. •  We make sure to have mostly regional products (at least 70%) compared to imported food (max. 30%) represented at the market •  Cosmetic products may not account for more than 5% of the total number of dealers and we prefer Slovak producers of quality natural cosmetics


Prevádzky – Residents

8

Navštívte nás každý deň Visit everyday PREVÁDZKY • Aktuálne 8 prevádzok • Pri výbere prevádzok zohľadňujeme aj ich pridanú hodnotu – pre priestor, lokalitu či verejno-prospešnosť všeobecne BUSINESSES • Currently 8 running businesses • When choosing these businesses, we consider the added value they could bring to the building, it’s surroundings or the general public.

DOBRE & DOBRÉ Kaviareň Dobre & Dobré spravuje občianske združenie Vagus, ktoré sa orientuje na pomoc ľuďom bez domova. Inak tomu nie je ani pri tejto prevádzke, v rámci ktorej zamestnávajú práve ľudí bez domova, čím im pomáhajú začleniť sa naspäť do bežného života. Ponúknu vás kávou, aj chutnými zákuskami.

ŠKOLA VARENIA JEM INÉ Jem iné založili Aneta a Janica, ambasádorky Jamieho Olivera na Slovensku, ktoré sa venujú propagácii zdravej stravy. Škola varenia pripravuje chutné a zdravé jedlá pre viaceré škôlky aj firmy v Bratislave. Okrem toho ponúkajú rôzne otvorené kurzy varenia a pečenia, kde vás naučia variť sezónne, pripravovať bezlepkové sladkosti či domáci kváskový chlieb.

ŠKOLA VARENIA JEM INÉ Jem iné (Eat different) was founded by Aneta and Janica, Jamie Oliver’s ambassadors in Slovakia. Their ultimate goal is to promote healthy eating. Together with their team, they make delicious healthy meals for several local nurseries and companies. They also offer cooking and baking courses for the public, and will teach you how to make seasonal dishes, gluten-free sweets, and home-made leaven bread.

DOBRE & DOBRÉ

VÝČAP U ERNÖHO A PIVOVAR SHENK

SÓDOVKÁREŇ Malá výrobňa sódovej vody nadväzuje na tradíciu tržnice, ktorá bola v minulosti výmenným bodom pre sódové fľaše. Niektoré zdroje uvádzajú, že sa tu sódovka aj priamo vyrábala, no nie je to jednoznačné. Každopádne, sódovku si teraz môžete zakúpiť pravidelne počas trhov, denne vo Výčape u Ernöho a stretnúť sa s ňou môžete aj vo viacerých gastronomických prevádzach v Bratislave.

This café is run by a civic association called ‘Vagus’, which helps people without a home. These people are employed in the café, which is a very helpful way for them to improve their life. They’ll serve you coffee and cakes.

LAB A café ideal for business meetings and creative work. It includes a co-working space and a shared workshop in the basement. 3D printers, laser cutters and other tools are at your disposal. Lab also offers various trainings and creative seminars that you’ll find useful if you work with any of their machines.

The Foodstock Bistro offers a taste of Asian cuisine. Their most popular dish is Japanese gyoza, filled and fried dumplings. You may know those from the Street Food Park, but in their bistro, Foodstock experiments with other variations of gyoza. Other delicious dishes included ramen, hummus, as well as kimchi.

UP! CITY

VÝČAP U ERNÖHO AND PIVOVAR SHENK Ernö’s Draught House serves beers from the Shenk Brewery, located in the basement of the Old Town Hall. Here, you get to try a wide array of delicious craft beers. The spontaneous collaboration between the Old Market Hall and Strekov 1075 winery created a special edition of Pivo S, a spontaneously fermented light beer.

LAB Kaviareň stvorená na pracovné stretnutia, či kreatívne chvíle. Zahŕňa v sebe priestor na „co-working“ a v suteréne sa nachádza aj zdieľaná dielňa. K dispozícii sú 3D tlačiarne, laserové rezačky, ako aj ďalšie prístroje. Lab navyše ponúka viaceré zaškolovacie, aj kreatívne semináre, poznatky z ktorých sa vám pri práci na strojoch určite zídu!

Výčap u Ernöho vás pohostí pivom z Pivovaru Shenk, ktorý sídli priamo v suteréne Starej tržnice. Rôzne druhy remeselne vyrábaného piva potešia nejedného milovníka tohto zlatého moku. V spontánnej spolupráci so Starou tržnicou a vinárstvom Strekov 1075 vznikla tiež špeciálna edícia Piva S.

FOODSTOCK

Spoločný projekt Starej tržnice, Volkswagen Slovakia, Švihaj Šuhaj a mesta Bratislava predstavuje prvú službu požičovne elektronických áut v meste. K dispozícii je 7 VW e-up, ako elektro-kolobežky a bicykle. Vybrať si môžete z tradičných, elektro alebo nákladných bicyklov. Projekt zároveň skultivoval námestie pred tržnicou, kde pribudlo vonkajšie sedenie a v lete tiež pravidelný program. V neposlednom rade, ide o prvý krok smerom k mestskému systému zdieľaných áut.

FOODSTOCK

SÓDOVKÁREŇ Did you know the Old Market Hall used to be a trade point for soda bottles in the past? Well, now you do. And you can participate on the revived tradition in this soda-place that sells their products (sódovka) on the regular food markets in the Old Market Hall, and every day at Ernö’s Draught House. You might also run across them them in other food/drink places in Bratislava.

Bistro Foodstock sa orientuje na ázijský štýl kuchyne. Ich najvýraznejším produktom je japonská gyoza, čo sú plnené opražené taštičky. Poznať ich môžete zo Street Food Parku, vo svojej kamennej prevádzke však experimentujú s viacerými verziami. Okrem taštičiek ponúkajú aj ďalšie dobroty, napríklad ramen, hummus alebo kimchi.

UP! CITY This electric car-rental service is a joint project of the Old Market Hall, Volkswagen Slovakia, Švihaj Šuhaj, and the municipality, and it is the first of its kind in the city. It’s the first step the city has taken towards a car-sharing system. You can rent a 7 VW e-up, as well as electric bikes and scooters, but you can also go for a traditional bike, or a cargo bike. Thanks to the project, the square in front of the market hall was renovated and modernized – you’ll now find an outdoor sitting area available, and regular entertainment during the summer.

PÔDORYS

O NÁS

ABOUT US

1  Trh – Piac – Markt

Aliancia Stará Tržnica je občianske združenie, ktoré vzniklo za účelom revitalizácie budovy Starej tržnice v Bratislave. Pôvodných jedenásť členov pripravilo projekt, na základe ktorého združenie získalo budovu do prenájmu od jej vlastníka, Mesta Bratislava. Aktuálne zloženie tímu, ktorý sa stará o tržnicu, nájdete nižšie.

Aliancia Stará Tržnica (Old Market Hall Alliance) is a civic association created to revitalize the Old Market Hall in Bratislava. Its 11 original members put together a project that won them the chance to rent the building from the city of Bratislava. The current team members who take care of the Old Market Hall operation are listed below.

Program, externé podujatia Events Pavol Murín Alexandra Hajeková

Spolupráce na externých projektoch Cooperation on external projects Veronika Hliničanová Illah van Oijen

Fotografie Photography Nora a Jakub Dáša Šimeková Marek Palacka

Street Food Park Jana Vašáková Silvia Puchovská

Dizajn Design Milk Design Directors

2  Street Food Park 1  Prevádzky

FLOOR PLAN 1  Trh – Piac – Markt 2  Street Food Park 1  Full-time businesses

Partnerstvá, stratégia Partnership, strategy Gábor Bindics

Marketing, PR, Sociálne siete Marketing, PR, Social media Denisa Chylová

Potravinové trhy Food markets Petra Molnárová Ingrid Szántová Daniela Kytková

Správa budovy Building administration Marek Čulen Zoltán Ferencz Gábor Németh

Administratíva a financie Administrative & Finances Miriam Chlpíková Alena Hrušková Mirek Karas Ján Mazúr

www.staratrznica.sk

Profile for Aliancia Stará Tržnica

Stará tržnica - Noviny no. 1 (2017)  

Stará tržnica - Noviny no. 1 (2017)  

Advertisement