Živé Námestie Elaborát 2018

Page 1

Živé námestie

1. máj 2018


Zámerom projektu Živé námestie je zjednotenie a revitalizácia Námestia SNP a Kamenného námestia, ktoré by mali byť príkladom funkčného a prístupného mestského priestoru. Návrh, ktorý predkladáme v tomto dokumente má za cieľ riešiť súčasný akútny zlý stav námestí. Robili sme ho s vedomím, že navrhované zmeny budú prechodné a skutočné dlhodobé riešenie prinesie až otvorená medzinárodná súťaž návrhov. Napriek tomu zmeny, ktoré urobíme teraz majú svoju hodnotu, môžu urobiť priestor už čoskoro príjemnejším, ukazať jeho potenciál a cenu pre mesto.

2


„Živé námestie“ je spoločný projekt Aliancie Stará Tržnica (AST) a Inštitútu SGI. Spolupracujú na ňom aj architektonické štúdio 2021 a Laboratórium architektúry krajiny. Na projekte participovalo Hlavné mesto SR Bratislava. Konzultácie poskytli aj ďalší stakeholderi, odborníci, obyvatelia a návštevníci mesta. Na projekte pracovali: Andrej Morávek Anna Cséfalvay Ctibor Košťál Danica Pišteková Denisa Chylová Gábor Bindics Ján Mazúr Ján Urban Juraj Hurný Laura Murguía Lenka Balážová Lenka Borecká Lucia Budzáková Marek Dinka Marianna Maczová Marián Lucký Michal Marcinov Michaela Domiňáková Michaela Lörinczová Milk Monika Bočková Ondrej Marko Pavol Sabol Peter Lényi Peter Netri Veronika Hliničanová Veronika Prachárová Veronika Trnovská

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

svoje komentáre a názory poskytli: Eva Pevná iConsulting Ivan Bútora Katarína Tomanová Lucia Streďanská Matúš Čupka Slavomíra Salajová Stanislav Skýva Tomáš Vašek

Shared Cities: Creative Momentum je európskou kultúrnou platformou, ktorá adresuje aktuálne výzvy európskych miest. SCCM je spoločným projektom partnerov Goethe-Institut (DE), Česká centra (CZ), reSITE (CZ), Vysoká škola výtvarných umení (SK), Association of Belgrade Architects (RS), Hungarian Contemporary Architecture Centre - KÉK (HU), Katowice City of Gardens (PL), KUNSTrePUBLIK (DE), Mindspace (HU), Aliancia Stará Tržnica (SK), Res Publica - Cities Magazine (PL). Spolufinancované z programu Európskej únie Kreatívna Európa. 3


Harmonogram 0. fáza - príprava analýz - príprava návrhu quick wins 1. fáza - realizácia prvej skupiny quick wins - príprava verejnej súťaže návrhov 2. fáza - realizácia druhej skupiny quick wins - vyhlásenie verejnej súťaže návrhov 3. fáza - realizácia víťazného návrhu

4


Obsah

A Analýzy

1 kde sa nachádzame? ... 7 2 čomu dnes slúžia budovy? ... 8 3 kto vlastní budovy a verejný priestor? ... 9 4 aké problémy generuje súčasný stav námestí? ... 10 5 ako hodnotia priestor experti a užívatelia? ... 11 6 z akých ďalších podkladov sme vychádzali? ... 12

B

Quick wins pre 1. fázu

1 Osvetlenie ... 14 2 Mobiliár a - sedenie ... 23 b - herné prvky ... 35 c - stĺpiky ... 39 d - kvetináče ... 51 e - smetné koše ... 61 f - cyklostojany ... 69 3 Zeleň ... 77 4 Vizuálny smog ... 85 5 Mobilita a - komplexné riešenie ... 95 b - zacelenie spevnených plôch ... 105 6 Informačný a navigačný systém ... 112 7 Správa námestia ... 118 * Montáž a demontáž ... 121

C

Quick wins pre 2. fázu

2 Mobiliár c - stĺpiky ... 124 d - kvetináče ... 131 g - kiosky ... 136 5 Mobilita a - komplexné riešenie ... 142 b - zacelenie spevnených plôch ... 152 * Montáž a demontáž ... 159

D E F

Prehľad odhadovaných nákladov Komplexný návrh Final win - súťaž návrhov

... 161 ... 164 ... 207 5


A Analýzy

6


JÁN NA,

BAH IGO , J ÚLI

R P ALČ O US A,

TOM

NA,

BAH

OBC

, P DOM . V ODI ALA EVA CH, NIA 198 5

LIK

R M IHÁ

OMÍ

LUB

HAL BANKO HAR VÝ P MIN C, ALÁC 192 5

MIC

NA

R TO ÁŠ KL 728 1 MI

R W. EHO VO LN N Ý OS DO TE M PA RT KA VI AG RO LÓ , L N I. ŠL FA FE AC BI IG DO HT ÁN LE MI M U A A LA ME R, N NI A CH A P 17 KO AV OR 28 VÁ LE OL T, KT 19 Í 61 V, ÚS 20 EM TRE 03 IL DN BE É D LU RU Š, ŽS CE 19 TVO 35 EM NTR IL ÁL A BE D LU RU RO Š, ŽS EM LNÍ 19 TIE IL CK 39 V Y BE D LU OM Š, 19 35

HOD CHRNÝ DO IST M B MIL ČE IAN ROU OŠ SKO LUD K A JUR SLO WIG BAB ÁNI VEN , 1 KA , M SKÁ 936 IRO OB C S LAV HOD ČES TOM NÁ B JIN KÁ P ÍK, ANK POĽ DŘI RIE SKÝ 199 A CH MYS 8 MER ELN INŠ GAN Á B TIT IC, ANK ÚT/ BÝV 194 A N.K ALÁ 2 ASE BA R, NKA 191 2

JÁN

AN

OL ST KO 92 16 VŠ V TÍ EN IA

LO

P

SR

N AN Y

Ý DN CH

MÁ RI

TO

A BR

E

V

Y ET 5 ŽB 74 AL 1 . M, SV GRA OL IL ST P KO ON, T AN

MIL

Z

AN

FR

BUDO VA GYUL HLAVN A PÁ EJ P RTOS OŠTY , 19 12

,

EK

ÁN

T D HE RU UŠA E DO N UR LF KR OP E ŽÁ EPO UM KO P, VS P KÝ AV , EL 20 S 03 UC H 70

Ž ŠT ELE EF ZI AN AR A SK PA A LL PR EH ED NE AJ RA ŇA , 18

,

ER

OBY TNÝ D KY E. OM DES A OB STEIS OBC H IDE YTN N R Q Ý D ER, 1ODOM UAS OM 9 CHR TLE ORI 36 IST IAN CA R, 1 ON, 9 F 31 LUD É R WIG EGI , 1 NA 938 VLAD DOM SLU IMÍR Ž KARF IEB BAŤA ÍK, 1930

OG

STOL Y KO 13 ÍNSK , 19 KALVPATERNY IS O

ÁRS

TR

FLÓR

CEL

UL

ER,

KAN

PA

IM M NC W

HISTORICKÁ BUDOVA NÁRODNEJ RADY SR, IGNÁC FEIGLER,1844

DOM OVÝ T., BYTLER S ČIA G RO FEI STO ÁC 19. IGNPOL. 1.

KOSTOL SV. JÁNA Z MATHY J.L.von HILDEBRANDT, FRANZ JANGGL,1725 FERE

RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD FRANZ ZIMMER,ENDRE SZONYI, 1938

ME ST SK Á MO

NE IC

A A IG KO NÁ ST C OL FE S IG V. LE L R AD st IS ., LA 18 VA, 31

ZAR SKÉ ČEN 0 O L SPO 198 NO- K, HOD UŠÍ OBC N MAT IVA IAD

OR PRI 68 9 OM Ý D ÍK, 1 N D UŠ HO OBC N MAT IVA

DOM ER, OVÝ EIN BYT RE ST D EN 193 5 HEN RIC . H K DOM OVÝ 32 BYT K, 19 R STA

36 LIGY SKEJ RMINC, 19 A LOVEN DOM S MICHAL H MILAN

1974

77 A, 19

SOMOR

NEK,

FABIA

LAV II. RANIS OMNIA LACKO, B JOZEF

OZEF OMNIA N KUSÝ, J MARTI

A BAŤ 919 DOM Š, 1 OVÝ ENE BYT TOR B VIK

KY BAN 74 9 UB A V , 1 OČK LUŠ POB OL PA KAR

LOVENSKÁ NKA ČESKOS NÁRODNÁ BA EMIL BELUŠ, 1939

ĽŇA ITE 931 OR POR , 1 LUX Á S ŽEK TSK ARO DOM 1939 MES AJ TV OVÝ K, BYT VÍŠE JUR JAN

A IC ŽN 10 TR , 19 Á ÁK SK ER RL 5 ST BN DE 193 N ME LAU MA IS, A UL EL GY Ž NI Á A S 29 D A P 9 ÍN ÁL 1 ST TR NYI, GU N U A CE SZO , ER E TZ DR I N E SP , CH ER RI MM E I W EM VA Z HVIEZDOSLA 55 G, AN 19 VADLO P. O. WI FR D BANKA A DI , ŠTEFAN LUKAČOVIČ, ÁR LU AM EUGEN KR AN TI IS R CH

CN

3 197 EV KYJ ŠÍK, U EL HOT N MAT IVA

ENI E

A KOL Á Š 11 NSK H, 19 E Č G V DIE ERCZE H ŠIA VYŠ GMOND I ZS

kde sa nachádzame? 7

F

ZE

JO

,

ÉS

LT

ŠO


čomu dnes slúžia budovy? 8


kto vlastnĂ­ budovy a verejnĂ˝ priestor? 9


aké problémy generuje súčasny stav námestí? (podnety z www.odkazprestarostu.sk) 10


ako hodnotia priestor experti a užívatelia? (podnety z workshopu WhatCity o bezpečnosti zelenou farbou pozitívne, červenou negatívne) 11


- Návrh informačného a navigačného systém pre centrum mesta Bratislava, zóna Námestie SNP a Kamenné námestie a okolie, 2018 - Hĺbkové zisťovanie názorov stakeholderov a odborníkov v oblasti mestského rozvoja týkajúce sa Námestia SNP a Kamenného námestia v Bratislave, 2017 - Zisťovanie názorov a skúseností s územím Kamenného námestia a Námestia SNP, 2017 - Podnety z portálu Odkazprestarostu.sk týkajúce sa Námestia SNP a Kamenného námestia, 2017 - Analýza vonkajšej reklamy na území Kamenného námestia a Námestia SNP, 2017 - Analýza dopravy na území Kamenného námestia a Námestia SNP, 2017 - Dátové podklady k územiam Kamenného námestia a Námestia SNP, 2017 - Návrh správy Kamenného námestia a námestia SNP v Bratislave, 2017 - Revitalizácia Kamenného námestia a Námestia SNP: Stručná analýza majetkovo-právneho stavu pre účely pripravovanej humanizácie priestoru vymedzeného Kamenným námestím a Námestím SNP, 2017 - Inventarizácia zelene na územiach Kamenného námestia a Námestia SNP, 2017 - WhatCity? o bezpečnosti - záznam z konferencie, 2017 - Pocitová mapa k územiam Kamenného námestia a Námestia SNP, 2017 - Zápis z participatívnych stretnutí - fokusové skupiny (seniori, zrakovo postihnuté osoby, matky) k územiam Kamenného námestia a Námestia SNP , 2017 - Prípadová štúdia Bratislava: Porovnávacia štúdia procesov tvorby mesta so zameraním na tvorbu verejných priestorov, 2017 - Etnografický výskum Kamenné námestie - Námestie SNP, 2016 - Výskum urbanistických vzťahov a výkonnosti územia / Kamenné námestia a širšie okolie, Bratislava, 2016

z akých ďalších podkladov sme vychádzali? 12


B Quick wins pre 1. fรกzu

13


Quick win Ä?.1 Osvetlenie

14


výška 8,7 m sodíková výbojka výška 6 m sodíková výbojka výška 5,8 m metalhalogenidová výbojka výška 12,5 m sodíková výbojka výška 10 m sodíková výbojka výška 8 m sodíková výbojka výška 4 m sodíková výbojka výška 4 m ortuťová výbojka výška 4 m sodíková výbojka

Pôvodné osvetlenie je celoplošné, no bez podpory dôležitých častí a vizuálneho prepojenia jednotlivých celkov. Toto riešenie nerešpektuje potrebné zónovanie a charakter tohto územia, nespĺňa potrebné bezpečnostné kritéria na strategických miestach a prepojeniach s bočnými ulicami.

Nepodporuje aktívne využitie jednotlivých zón a ako celok pôsobí svetelne disharmonicky. Neprehľadnosť znásobujú početné, svetelne rôznorodé reklamy a prvky. Celá hodnotená oblasť naviac nedisponuje možnosťou redukcie osvetlenia v neskorších nočných hodinách.

osvetlenie - dnešný stav 15


A | Svetelné girlandy

01

01

B | Svetelné telesá inštalované na jestvujúci stĺp VO

02

03

C | Svetelné riešenia inštalované na konkrétne jestvujúce povrchy, e.g. fasády, stupne

04

05

D | Osvetlenie stromov a prvkov zón

06

dnes

1. fáza

45 000 € 16


01 02

04 03

01

05 06

01 | Fasády a dopravný priestor

osvetlenie Liga pasáže

02 | Námestie SNP a park 03 | Meeting point 04 | Dom umenia 05 | Stará tržnica 06 | Kamenné námestie

Pre sfunkčnenie a využitie potenciálu územia je nevyhnutné diferencovať spôsoby a typológiu osvetlenia. Je dôležité zamedziť nežiadúce osvetlenie zón a fasád, a to úpravou výšok, prípadne len optík verejného osvetlenia, aby sa zabezpečilo homogénne osvetlenie len pre vymedzený dopravný úsek, prechody, parkovíská a príslušne komunikáciíe. K zlepšeniu orientácie v lokalite prispeje zvýraznenie dôležitých objektov ako navigačných bodov, napr. kostolných veží, vysokých budov a nároží. Celkovo je potrebné zlepšiť bezpečnosť, zrakový komfort a vizuálne prepojenie zón návrhom vhodných typológií osvetlenia, optík a farebnosti pre ťažiskové pobytové plôchy.

Svetelná schéma | dopravný úsek a doplnkové komunikácie - električka, chodníky, parkoviská difúzne homogénne 3000 K / min Ra 70, prechod pre chodcov - 4000 K / min Ra 80 | zóny - akcentačné - spot, flood, ovale, gobo - 3000K / min Ra 80 | prvky - ghirlandy a integrované nepriame difúzne 3000 K / min Ra 80 | fasády - optika podľa typológie - nutná štúdia - žltá farba 3000 K a modrá farba 4000K / min Ra 80 .

osvetlenie - návrh 17


osvetlenie - nรกvrh 18


osvetlenie - nรกvrh na doplnenie 19


osvetlenie - nรกvrh na doplnenie 20


osvetlenie - nรกvrh na doplnenie 21


osvetlenie - nรกvrh na doplnenie 22


Quick win ฤ .2 Mobiliรกr a. sedenie

23


Dnešné možnosti sadnúť si tu bez nutnosti platiť sú veľmi obmedzené. Väčší problém než rozmanitosť druhov mobiliáru je jeho množstvo a stav.

Dobrý mobiliár podporuje pobytovosť územia, umožňuje zotrvať v ňom, stretávať sa, čakať, čítať, učiť sa, pracovať. Musí byť funkčný, estetický, čistý, na vhodnom mieste a musí ho byť dostatok.

mobiliár na sedenie - dnes 24


letné mobilné sedenie /// femob bistro collection /// (od mája do októbra)

celoročné fixné sedenie /// drevený obklad existujúcich múrikov + nové konštrukcie okolo stromov ///

dnes

1. fáza

25


37 stolov 74 stoličiek + zimné sedenie

35 000 € Navrhujeme široké použitie jednoduchých stoličiek a stolov podobne, ako sa deje v Prahe prostredníctvom projektu Pražské židle & stolky. Sú ľahké, jednoducho transportovateľné, odolné. Ich prevádzka a údržba sú bližšie popísané v kapitole Správa námestia.

Zároveň navrhujeme jednoduchým spôsobom prispôsobiť miesta, ktoré to prirodzene umožňujú (múriky okolo stromov) tak, aby si bolo možné na ne pohodlne sadnúť - pridaním dreveného obkladu. Pri odstraňovaní lavičiek pri pamätníku SNP je nutný súhlas Krajského pamiatkového úradu.

mobiliár na sedenie - návrh

26


mobiliรกr na sedenie - dnes 27


mobiliรกr na sedenie - nรกvrh 28


mobiliรกr na sedenie - dnes 29


mobiliรกr na sedenie - nรกvrh 30


mobiliรกr na sedenie - dnes 31


mobiliรกr na sedenie - nรกvrh 32


mobiliรกr na sedenie - dnes 33


mobiliรกr na sedenie - nรกvrh 34


Quick win č.2 Mobiliár b. herné prvky

35


priamo na Námestí SNP a Kamennom námestí sa dnes nenachádzajú herné prvky

prvky + povrch ihriska

19 000 €

dnes

Navrhujeme vytvorenie miesta pre hru a stretávanie sa na Kamennom námestí. V rámci iných zásahov, ktoré sú navrhované v 1. fáze pokladáme realizáciu ihriska za vhodný prvok, ktorý prinesie na toto miesto sociálnu kontrolu. Prítomnosť detí a ich rodičov z okolia nastolí určitý nárok na bezpečnosť a prevádzku okolitého priestoru, bude znakom premeny dnes asociálneho miesta na verejný priestor s ambíciou slúžiť širokej verejnosti.

1. fáza

36


hernĂŠ prvky - dnes 37


herné prvky - návrh 38


Quick win č.2 Mobiliár c. stĺpiky návrh pre 1. fázu

39


stÄşpiky - dnes 40


variant 1: model Isac od mmcité (použitý na Štúrovej ulici)

variant 2: Donat od mmcité (jednoduchší variant modelu Isac, použitý pre cenový odhad)

variant 3: model použitý na Dunajskej ulici Na námestí sa nachádza veľké množstvo rôznych typov stĺpikov a zábran, ktorých účelom je moderovať prístup automobilovej dopravy na plochy, kde je neželaná. Niektoré typy zábran nevhodným spôsobom obmedzujú aj pohyb chodcov a cyklistov.

dnes

Navrhujeme zjednotenie, používanie iba jedného modelu stĺpika. Je používaný nielen ako náhrada a doplnenie pôvodnej siete stĺpikov, ale aj ako náhrada za kvetináče, ktorých účelom bolo regulovanie prístupu automobilovej dopravy, ale zároveň tvorili nevhodnú bariéru aj pre ostatných užívateľov priestoru

1. fáza

41


400 nových stĺpikov, 2 výsuvné stĺpiky, 310 nahradených stĺpikov, 68 m bariérový obrubník

146 000 €

stĺpiky - návrh pre 1. fázu 42


stĺpiky - súčasný stav 43


stĺpiky - návrh pre 1. fázu 44


stĺpiky - súčasný stav 45


stĺpiky - návrh pre 1. fázu 46


stĺpiky - súčasný stav 47


stĺpiky - návrh pre 1. fázu 48


stĺpiky - súčasný stav 49


stĺpiky - návrh 50


Quick win č.2 Mobiliár d. kvetináče návrh pre 1. fázu

51


kvetináče - dnes 52


33 kvetináčov po 1500 €

49 500 € Na námestiach sú používané kvetináče rôznych druhov. Podľa ich polohy a množstva je čitateľné, že ich primárny účel je byť dopravnou zábranou, sekundárne kultivovať prostredie zeleňou. Ich problémom je, že zároveň vytvárajú aj bariéru pre peší a cyklistický pohyb a že zeleň, ktorá sa v nich nachádza nemá vyššiu hodnotu.

dnes

V prípadoch, kde sú potrebné ako zábrana proti automobilom navrhujeme ich nahradenie zahradzovacími stĺpikmi. Namiesto drobnej zelene v nich navrhujeme investovať energiu a financie do údržby hodnotnejšej zelene osadenej priamo v teréne. Nový typ kvetináčov navrhujeme vo väčšom formáte a so stromami, ktorých prínos pre komfort prostredia bude citeľnejší. Kvetináče navrhujeme umiestniť rytmicky v dvoch líniách: popri Špitálskej ulici a Dunajskej ulici. V priestore Kamenného námestia ich navrhujeme rozmiestniť plošne, reflektujúc ostatné navrhované objekty a pešie trasy.

1. fáza

53


kvetináče - návrh pre 1. fázu 54


kvetináče - dnes 55


kvetináče - návrh 56


kvetináče - dnes 57


kvetináče - návrh 58


kvetináče - dnes 59


kvetináče - návrh 60


Quick win č.2 Mobiliár e. smetné koše

61


smetnĂŠ koĹĄe - dnes 62


9 nových košov, výmena 17 košov po 500 €

13 000 € Na námestí sa nachádzajú rozličné typy smetných košov. Prevahu majú tie inštalované Mestom, v menšom množstve sú koše na zastávkach MHD a koše pri rôznych prevádzkach.

2017

Navrhujeme použitie výhradne jedného typu. Doplnenie počtu v miestach, kde sa to ukáže ako vítané. Uprednostňujeme ich umiestňovanie spôsobom, kedy nebudú vytvárať barieru pri pohybe.

1. fáza

63


smetné koše - návrh 64


smetnĂŠ koĹĄe - dnes 65


smetné koše - návrh 66


smetnĂŠ koĹĄe - dnes 67


smetné koše - návrh 68


Quick win ฤ .2 Mobiliรกr f. cyklostojany

69


cyklostojany - dnes 70


2017

1. fรกza

71


22 nových stojanov po 150 €

3300 € + stanice pre bikesharing

cyklostojany - návrh 72


cyklostojany - dnes 73


cyklostojany - nรกvrh pre 1. fรกzu 74


cyklostojany - dnes 75


cyklostojany - nรกvrh 76


Quick win č.3 Zeleň

77


zeleĹˆ - dnes 78


2017

1. fรกza

79


úprava stromov a povrchov pri kmeňoch

71 000 €

zeleň - návrh 80


zeleĹˆ - dnes 81


zeleล - nรกvrh 82


zeleĹˆ - dnes 83


zeleล - nรกvrh 84


Quick win ฤ .4 Vizuรกlny smog

85


nosiÄ?e vonkajĹĄej reklamy - dnes 86


1. prioritné odstránenie tých nosičov vonkajšej reklamy, ktoré: - sú vo vlastníctve mesta, - sú potenciálne ilegálne, - zamedzujú realizácii niektorého z quick wins (napríklad bránia vysadeniu stromu), - tvoria fyzickú bariéru pri pohybe alebo spôsobujú nebezpečné situácie, - výrazne znižujú možnosti využitia verejných priestranstiev tým, že ich nevhodne delia. 2. zavedenie plošných pravidiel pre: - vonkajšiu reklamu, - označenie prevádzok, - výstrče a panely, - označenie prevádzok v dvoroch a pasážach, - sezónne terasy, - výklady a polepy, - vlajky a kvetináče. Ako základ pre vytvorenie pravidiel je možné použiť dokument Nová Obchodná: Sprievodca pravidlami umiestnenia reklamných a informačných zariadení na Obchodnej ulici a okolí, ktorý vydalo občianske združenie Obchodná ulica a okolie. Moderovanie diskusie s dotknutými účastníkmi a prípravu materiálu bude viesť správa námestia.

2017

1. fáza

87


nosiče vonkajšej reklamy - 1. odporúčané pre prioritné odstránenie 88


nosiče vonkajšej reklamy - 2. odporúčané pre úpravu prostredníctvom plošných pravidiel 89


Quick win č.5 Mobilita a. komplexné riešenie návrh pre 1. fázu

90


mobilita - dnes 91


~40 000 €

verejný priestor s autami

dnes

verejný priestor bez áut (Hviezdoslavovo námestie, nábrežie pri Eurovei)

1. fáza

92


mobilita - nรกvrh pre 1. fรกzu 93


mobilita - bilancia parkovacích miest pre návrh v 1. fáze 94


mobilita - dnes 95


mobilita - nรกvrh pre 1. fรกzu 96


mobilita - dnes 97


mobilita - nรกvrh pre 1. fรกzu 98


mobilita - dnes 99


mobilita - nรกvrh 100


mobilita - dnes 101


mobilita - nรกvrh pre 1. fรกzu 102


mobilita - dnes 103


mobilita - nรกvrh 104


Quick win č.5 Mobilita b. zacelenie spevnených plôch návrh pre 1. fázu

105


Výškové vyrovnanie spevnených plôch, ktoré boli pôvodne parkoviskom alebo cestou + rozšírenie chodníka.

Treskoňova ulica (medzi Domom umenia a nemocnicou)

dnes

úzky chodník na Rajskej ulici

1. fáza

106


1400 m² po 60€/m²

84 000 € zacelenie spevnených plôch - návrh pre 1. fázu 107


spevnené plochy v rôznej výškovej úrovni - dnes 108


zacelenie spevnených plôch - návrh 109


spevnené plochy v rôznej výškovej úrovni - dnes 110


zacelenie spevnených plôch - návrh 111


Quick win č.6 Informačný a navigačný systém

112


nosiče informácií, pokynov a navigačné prvky - dnes 113


Nový jednotný informačný a navigačný systém zjednoduší orientáciu návštevníkom, poskytne informácie, dovzdelá, pomôže vybudovať hrdosť obyvateľom 1. informačný systém k budovám - kedy bola táto budova postavená? - kto ju navrhol? - aká inštitúcia v nej sídli? atď. 2. informačný systém k verejným priestorom - ako vyzeralo Kamenné námestie predtým, ako tu postavili Prior a Kyjev? - čo sa na námestí SNP dialo 17. novembra 1989? - na aké udalosti sa odkazuje pamätník SNP? atď. 3. navigačný systém pre peších návštevníkov, cyklistov a vodičov - kde sa nachádzam? - ktorým smerom je historické centrum? - ako sa dostanem na vlakovú stanicu? atď.

dnes

1. fáza

114


33 prvkov

33 000 €

informačný a navigačný systém - návrh polohy prvkov 115


informačný a navigačný systém - návrh 116


informačný a navigačný systém - návrh 117


Quick win ฤ .7 Sprรกva nรกmestia

118


1. Situácia - Námestia sú na pomery Bratislavy relatívne veľké, prechádza nimi veľa ľudí a pôsobí veľa rôznych hráčov. Zároveň ich technický stav je zjavne nedostatočný, chýba im koncepcia a hlas jednotiaci rôznorodé záujmy. - Námestia vyžadujú denno-dennú pozornosť.

2. Riešenie - Navrhujeme vytvoriť správcu námestí, ktorým bude združenie Živé námestie. - Bude vykonávať správu námestí nad rámec súčasnej správy. - Mesto a ďalší veľkí hráči na námestiach. - Silná, odborná správna rada.

119


3. Vízia Združenie Živé námestie sa stane nielen kvalitným a flexibilným správcom námestí, no najmä aktívnym advokátom záujmov námestí s víziou vytvoriť z nich kvalitný, moderný, prístupný a otvorený verejný priestor hodný metropoly 21. storočia. Cieľmi združenia je, aby námestia poskytovali veľkú hodnotu pre ľudí a boli dobre spravované.

4. Obsah Aktívne presadzovanie záujmov námestí: - realizácia quick wins a súťaže, - správa a bezpečnosť, - údržba a drobné opravy, - programové návrhy.

120


* Montáž a demontáž v 1. fáze

121


Demontovanie a odstránenie/uskladnenie nepotrebných alebo neželaných prvkov (mobiliáru, konštrukcií, nosičov) je nákladom rovnako, ako montáž a doprava nových prvkov. Vzhľadom na veľkú variabilitu ich rozmerov a náročnosti operácie odhadujeme ako priemerný náklad na manipuláciu s jedným prvkom približne 40 €. Množstvo manipulácií je dané približným množstvom prvkov v prostredí.

1150 prvkov po priemerne 40 €/kus

46 000 € prvky nutné demontovať 122


C Quick wins pre 2. fรกzu

123


Quick win č.2 Mobiliár c. stĺpiky návrh pre 2. fázu

124


stĺpiky - návrh pre 1. fázu 125


65 nových stĺpikov, 50 posunutých stĺpikov, 1 výsuvný stĺpik

29 000 €

stĺpiky - návrh pre 2. fázu 126


stĺpiky - návrh pre 1. fázu 127


stĺpiky - návrh pre 2. fázu 128


stĺpiky - návrh pre 1. fázu 129


stĺpiky - návrh pre 2. fázu 130


Quick win č.2 Mobiliár d. kvetináče návrh pre 2. fázu

131


kvetináče - návrh pre 1. fázu 132


13 kvetináčov po 1500 €

19 500 € kvetináče - návrh pre 2. fázu 133


kvetináče - dnes 134


kvetináče - návrh pre 2. fázu 135


Quick win ฤ .2 Mobiliรกr g. kiosky

136


kiosky - dnes 137


2 pásy kioskov (370 m2)

90 000 €

príklad jednoduchého dizajnu kioskov v mestskom centre (Hello Wood - BÓDÉ 2.0 catalogue) Na námestí sa nachádza veľké množstvo malých prevádzok - sezónnych aj celoročných, nízkej aj vyššej kvality, ktoré sídlia v drobnej architektúre veľmi rôznorodej kvality. Najmä v oblasti Kamenného námestia to vytvára problematické zákutia, znehodnocuje to hodnotnú architektúru - Obchodný dom Prior.

dnes

Navrhujeme ich odstránenie/presun na miesto, kde ich forma bude kontrolovaná, zjednotená do línie dvoch pavilónov, rámujúcich novo definovaný pobytový priestor v ťažisku Kamenného námestia. Drobnú architektúru navrhujeme najmä z priestorotvornej stránky, je otázkou ďalšej diskusie, aká by mala byť jej budúca náplň a ako bude programovo dopĺňať voľné plochy námestia.

2. fáza

138


Návrh berie do úvahy Manuál pre osadzovanie a posudzovanie predajných stánkov vo verejnom priestore HM SR Bratislavy, Útvar Hlavného architekta 03/2016. Vzhľadom na povahu návrhu sa jedná o atypický prístup, pri konkretizovaní riešenia budú adekvátne zohľadnené usmernenia z Manuálu.

Nájomci kiskov budú vyberaní transparentne a programovo tak, aby ich prevádzky priniesli miestu život. Prevádzky, ktoré budú mať výraznú pridanú hodnotu alebo budú neziskového charakteru budú mať zvýhodnený nájom.

kiosky - návrh 139


kiosky - dnes 140


kiosky - nรกvrh 141


Quick win č.5 Mobilita a. komplexný návrh návrh pre 2. fázu

142


mobilita - nรกvrh pre 1. fรกzu 143


~20 000 €

mobilita - návrh pre 2. fázu 144


mobilita - bilancia parkovacích miest pre návrh v 2. fáze 145


mobilita - nรกvrh pre 1. fรกzu 146


mobilita - nรกvrh pre 2. fรกzu 147


mobilita - nรกvrh pre 1. fรกzu 148


mobilita - nรกvrh pre 2. fรกzu 149


mobilita - nรกvrh pre 1. fรกzu 150


mobilita - nรกvrh pre 2. fรกzu 151


Quick win č.5 Mobilita b. zacelenie spevnených plôch návrh pre 2. fázu

152


zacelenie spevnených plôch - návrh pre 1. fázu 153


2381 m² po 60€/m²

142 860 € zacelenie spevnených plôch - návrh pre 2. fázu 154


spevnené plochy v rôznej výškovej úrovni - návrh pre 1. fázu 155


zacelenie spevnených plôch - návrh pre 2. fázu 156


spevnené plochy v rôznej výškovej úrovni - návrh pre 1. fázu 157


zacelenie spevnených plôch - návrh pre 2. fázu 158


* Montáž a demontáž v 2. fáze

159


Demontovanie a odstránenie/uskladnenie nepotrebných alebo neželaných prvkov (mobiliáru, konštrukcií, nosičov) je nákladom rovnako, ako montáž a doprava nových prvkov. Vzhľadom na veľkú variabilitu ich rozmerov a náročnosti operácie odhadujeme ako priemerný náklad na manipuláciu s jedným prvkom približne 40 €. Množstvo manipulácií je dané približným množstvom prvkov v prostredí.

50 prvkov po priemerne 40 €/kus + kiosky odhadom 10 000 €

12 000 €

prvky nutné demontovať 160


D Prehľad odhadovaných nákladov

161


základný balík na to aby sa udiala zmena

Quick win sedenie

549 800 €

35 000 €

(návrh na realizáciu v 1. fáze)

príspevok od stakeholderov (návrh na realizáciu v 1. fáze)

1. osvetlenie 45 000 € 2.b herné prvky 19 000 € 2.c stĺpiky 146 000 € 2.d kvetináče 49 500 € 2.e smetné koše 13 000 € 2.f cyklostojany 3 300 € 3 zeleň 71 000 € 5.a mobilita - komplexné riešenie 40 000 € 5.b mobilita - zacelenie spevnených plôch 84 000 € 6 informačný a navigačný systém 33 000€ * montáž a demontáž 46 000 €

celkový prehľad odhadovaných nákladov na realizáciu v 1. fáze 162


základný balík

Quick win kiosky

223 360 €

90 000 €

(návrh na realizáciu v 2. fáze)

(návrh na realizáciu v 2. fáze

2.c stĺpiky 29 000 € 2.d kvetináče 19 500 € 5.a mobilita - komplexné riešenie 20 000 € 5.b mobilita - zacelenie spevnených plôch 142 860 € * montáž a demontáž 12 000 €

celkový prehľad odhadovaných nákladov na realizáciu v 2. fáze 163


E Komplexný návrh (realizácia quick wins pre obe fázy)

164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193


194


195


196


197


198


199


200


201


202


203


204


205


206


F Final win vyhlásenie súťaže návrhov v 3. fáze

207


Návrh bol konzultovaný so zástupcami spoločností a inštitúcií prítomných v riešenom území: - OD Dunaj, - Kunsthalle, - Poľský inštitút, - SNP REAL, a.s., - Marianum, - Lordship, a.s., - Lokál UNAS, - Bratislava Tourist Board, - Bratislavská reštaurácia Flagship, ktorých viaceré pripomienky boli doňho zapracované.

208


ÄŽakujeme!

209