Page 1

Історія України Найважливіші події історії середніх століть Рубіж II—I тис. до н.е.

Поява слов’ян.

VII—IV ст. до н.е.

Грецькі колонії в Північне Причорномор’ї.

VII—III ст. до н.е.

Скіфи.

історія України

III ст. до н.е. -III ст. н.е. Сармати.

930

II—IV ст.

Готи.

375 р.—середина V ст.

Гуни.

IV—початок VII ст.

Анти.

V ст., кінець

Заснування Києва.

VI ст., кінець

Вторгнення аварів у Північне Причорномор’я.

IX—XIIIст.

Давньоруська держава.

882—912 рр.

Князювання Олега в Києві.

907, 911 рр.

Договори Русі з Візантією.

912—945 рр.

Князювання Ігоря.

945 р.

Повстання древлян.

945—957 рр.

Князювання Ольги.

957—972 рр.

Князювання Святослава Ігоровича.

965 р.

Розгром Хазарського каганату.

968, 970 рр.

Походи князя Святослава на Балкани.

980—1015 рр.

Князювання Володимира Святославича.

988 р.

Прийняття християнства на Русі. Заснування першої школи на Русі.

1019—1054 рр.

Князювання Ярослава Мудрого.

1037 р.

Початок будівництва собору святої Софії в Києві.

1068 р.

повстання в Києві.

XI ст., середина

Поява першого збірника письмових законів «Руська Правда».

1097 р.

Лубецький з’їзд князів.

1113—1125 рр.

Князювання Володимира Мономаха.

1113 р.

Завершення Нестором “Повісті минулих років”.

1125—1132 рр.

Перебування на Київському престолі Мстислава Воло­ димировича.

1169 р.

Спалення Києва військами Андрія Боголюбського.

1189 р.

Похід Ігоря Святославича на половців.


Князювання Романа Мстиславича в Галичині.

1205—1264 рр.

Князювання Данила Галицкого.

1223 р.

Перша зустріч руських дружин з монголо-татарами на річці Калка.

1239—1241 рр.

Наступ монголо-татар на Україну.

1240 р.

Оборона Києва. Захоплення Києва ордою Батия.

1255 р.

Заснування Львова.

1264—1301 рр.

Князювання Лева Даниловича.

1325—1340 рр.

Правління останнього галицько-волинського князя Юрія-Болеслава II.

1349 р.

Захоплення Польщею та Литвою галицько-волинських земель.

1363 р.

Розгром Литвою татарського війська на річці Сині Води.

1385 р.

Кревська унія.

1392 р.

Острозька угода.

1410 р.

Грюнвальдська битва.

1413 р.

Городецька унія.

1430-і рр.

Створення Кримського ханства.

1490—1492 рр.

Повстання під керівництвом Мухи.

1508 р.

Повстання Михайла Глинського.

історія України

1199—1205 рр.

931

7 ist  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you