Page 1

Obec Majcichov, Základná škola Jána Palárika v Majcichove, Materská škola v Majcichove, Slovenský Červený kríž v Majcichove, OFK Majcichov, Slovenský bežecký spolok

usporiadajú 24. ročník medzinárodného cestného behu

MAJCICHOVSKÁ DESIATKA Putovný pohár Ing. Vladimíra Remeka, prvého česko-slovenského kozmonauta

Majcichov (okres Trnava), nedeľa 2. marca 2014 Organizačný štáb: Predseda: Podpredseda: Technický riaditeľ: Lekár pretekov: Hlavný rozhodca: Členovia štábu: Moderátor a manažér: Zástupca moderátora:

Ing. Tibor MAREK, starosta obce Ing. Juraj KUČERA, zástupca starostu Milan KRAIC, tel. kontakt: 0910 861 350 MUDr. Vladimír ŽÁK Karol DUFFEK Mgr. Ľuboš URBANOVIČ, Ing. Branislav ŠTURDÍK, Ing. Jozef ŠTEFUNKO, Ing. Anton FROLKOVIČ, Ing. Mgr. Marcel BILČÍK, Mgr. Viliam SEDLÁK, Mgr. Ladislav MASNÍK, Vladimír REMENÁR Mgr. Jaroslav LIESKOVSKÝ Konštantín KOLLÁR

Technické ustanovenia: Kategórie (10 km, cesta): A – muži do 39 rokov, B – muži od 40 do 49 rokov, C – muži od 50 do 59 rokov, D – muži od 60 do 69 rokov, E – muži od 70 rokov, F – ženy do 34 rokov, G – ženy od 35 do 49 rokov, H – ženy od 50 rokov, J – juniori a juniorky do 19 rokov. Slávnostný štart celého pelotónu o 11.45 h pred obecným úradom, ostrý štart o 12.00 h. Rámcové preteky: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

predškolský vek žiačky 1. a 2. ročníka ZŠ žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ žiačky 3. a 4. ročníka ZŠ žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ žiačky 5., 6. a 7. ročníka ZŠ žiaci 5., 6. a 7. ročníka ZŠ žiaci a žiačky 8. a 9. ročníka ZŠ

90 m 125 m 125 m 250 m 333 m 444 m 555 m 1 000 m

10.00 h 10.10 h 10.15 h 10.20 h 10.25 h 10.30 h 10.40 h 10.50 h

Vyhlásenie výsledkov a dekorovanie najrýchlejších trojíc o 11.00 h pred kultúrnym domom. Osobitne bude hodnotené poradie dievčat, osobitne chlapcov. Informácie: Obecný úrad, 919 22 Majcichov, okres Trnava, e-mail: saskova@mail.t-com.sk Prezentácia: V deň pretekov: Kultúrny dom v Majcichove (9.00 – 11.00 h). Online registrácia: http://prihlasky.vos-tpk.sk/index.php?p=race&id=108 Štartový vklad: 4 € / hlavná kategória Ceny: Finančné odmeny pre všetky vekové skupiny mužov a žien sú rovnaké: 1. miesto 30 €, 2. miesto 25 €, 3. miesto 20 €. Ďalšie hodnotné ceny budú vylosované v pretekárskej tombole medzi účastníkov klasifikovaných v M-10 (vlani vyše 100 vecných cien). Ostatné kategórie (juniori, juniorky, žiactvo, predškolský vek) odmeníme vecnými darmi.


Pretekárska tombola: Žrebovanie (od 15. ceny vyššie) sa uskutoční v priebehu hlavných pretekov, zoznam bude vyvesený v priestoroch prezentácie a v hlavnej sále. Stane sa tak kvôli urýchleniu záverečného ceremoniálu. Počas neho, okrem dekorovania troch najrýchlejších aktérov všetkých vekových kategórií M-10, sa tombolovo pridelí pretekárom pätnásť najhodnotnejších cien. Popis trate: Asfaltový okruh bez prevýšenia v uliciach Majcichova, dĺžka okruhu 2 995 m. Trať je úradne certifikovaná. Ostrý štart hlavného pelotónu už tradične býva súbežne s hlaholom poludňajších zvonov. Pretekári musia po každom okruhu prebehnúť cez koberec na cieľovej méte. Občerstvenie: Po skončení pretekov pozveme bežcov a bežkyne (10 km) na občerstvenie. Doprava: Mimoriadny autobus, s označením M-10, odíde o 10.30 h spred železničnej stanice v Trnave. Odchod späť po vyhlásení výsledkov približne o 15.30 h. Bezplatná preprava. Prémie a ligové body: Absolútny víťaz a absolútna víťazka Majcichovskej desiatky navyše získajú finančnú prémiu po 20 €. Osobitné ceny budú udelené za prekonanie rekordov Majcichovskej desiatky. Z mužov dosiahol najrýchlejší čas víťaz 4. ročníka (1982) Jozef Lenčéš, atlét Interu Bratislava, 29:41,2 min; medzi ženami drží rekordný zápis 34:21,2 min víťazka 9. ročníka (1987) Ľudmila Melicherová zo Slávie PF Banská Bystrica. V M-10 sa bude zároveň súperiť o body do oboch trnavských líg, župnej a regionálnej. Poznámka: Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť (za zúčastnené deti sú zodpovední ich rodičia, vedúci, tréneri alebo učitelia).

Víťazi Majcichovskej desiatky 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1992 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jozef EICHENBAUM, ZŤS Dubnica nad Váhom Anton JAVORKA, TJ Družba Piešťany Milan SEMAN, Slávia SVŠT Bratislava Jozef LENČÉŠ, Inter Bratislava Milan SEMAN, Slávia SVŠT Bratislava Milan SEMAN, Slávia SVŠT Bratislava Mojmír LÁNÍČEK, Dukla Banská Bystrica Milan SEMAN, Inter Bratislava Pavol KUPEC, Slávia UK Bratislava Milan SLIVKA, ZVL Kysucké Nové Mesto Milan SEMAN, Inter Bratislava Milan SEMAN, Inter Bratislava Ján KRIŽÁK, Považan Nové Mesto nad Váhom Miroslav HLÚPIK, AŠK Grafobal Skalica Ján KRIŽÁK, AŠK Grafobal Skalica Imrich MAGYAR, AMK Nové Zámky Imrich MAGYAR, AC Nové Zámky Milan FEDÁK, AK Martin Imrich MAGYAR, AC Nové Zámky

31:04,5 30:24,2 32:25,2 rekord 29:41,2 30:41,8 31:09,8 30:25,3 31:25,4 31:50,2 30:16,7 30:44 31:34 31:47 31:41 31:34 31:08 31:23 33:04 33:24

2010 Imrich MAGYAR, AC Nové Zámky 32:25 2011 Matej FEDÁK, Slávia UK Bratislava 32:17 2012 Ondrej PUŠKÁR, AŠK Slávia Trnava 31:31 2013 Lukáš HÝL, Malatiná 32:54 Vlani absolvovalo hlavnú trať 269 mužov, žien, juniorov a junioriek (účastnícky rekord).

Majcichov  

http://www.ebin.sk/files/dokumenty/majcichov.pdf

Majcichov  

http://www.ebin.sk/files/dokumenty/majcichov.pdf

Advertisement