Page 1


Les fulles seques fan sardana d'ací d'allà saltironant i dintre el bosc la tramuntana sembla la cobla al lluny sonant I quin seguit de fulles roges que enjogassades porta el vent les que més corren, semblen boges, altres se'n venen dolçament. Àngel Guimerà Albert i Marian


Les fulles seques fan sardana d'ací d'allà saltironant, i dintre el bosc la tramuntana sembla la cobla al lluny sonant. I quin seguit de fulles roges que enjogassades porta el vent, les que més corren, semblen boges, altres se'n venen dolçament. Àngel Guimerà Alejandro i Marcel


Les fulles seques fan sardana d'ací d'allà saltironant, i dintre el bosc la tramuntana sembla la cobla al lluny sonant I quin seguit de fulles roges que enjogassades porta el vent, les que mes corren, semblen boges, altres se´n venen dolçament. ÀNGEL GUIMERÀ Alejandra i Alexia


Les fulles seques fan sardana d'ací d'allà saltironant i dintre el bosc la tramuntana sembla la cobla al lluny sonant I quin seguit de fulles roges que enjogassades porta el vent, les que més corren, semblen boges , altres se'n venen dolçament Àngel Guimerà Arnau Oscar


Les fulles seques fan sardana d'ací d'allà saltironant, i dintre el bosc la tramuntana sembla la cobla al lluny sonant. I quin seguit de fulles roges que enjogassades porta el vent, les que més corren, semblen boges, altres se'n venen dolçament Àngel Guimerà Carmen i Gabriela


Les fulles seques fan sardana d'ací d'allà saltironant, i dintre el bosc la tramuntana sembla cobla al lluny sonant I quin seguit de fulles roges que enjogassades porta el vent, les que mes corren , semblen boges, altres se'n venen dolçament.

Àngel Guimerà ALBA I GEMMA


Les fulles seques fan sardana d'ací d'allà saltironant, i dintre del bosc la tramuntada sembla la cobla al lluny sonant

I quin seguint de fulles roges que enjogassades porta el vent, les que mes corren ,semblen boges, altres se'n venen dolçament. Àngel Guimerà Hugo i Guillermo


Les fulles seques fan sardana d'ací d'allà saltironant, i dintre el bosc la tramuntana sembla la cobla al lluny sonant. I quin seguit de fulles roges que enjogassades porta el vent. Les que més corren, semblen boges, altres se'n venen dolçament. Àngel Guimerà Jan i Rodrigo


Les fulles seques fan sardana d'ací d'allà saltironant i dintre el bosc la tramuntana sembla la cobla al lluny sonant I quin seguit de fulles roges que enjogassades porta el vent, Les que més corren, semblen boges, altres se'n venen dolçament. Àngel Guimerà PABLO I JORDI


Les fulles fan sardana d'ací i d'allà saltironant, i dintre el bosc la tramuntana sembla la cobla al lluny sonant. I quin seguit de fulles roges que enjogassades porta el vent, les que mes corren,sembleu boges, altres se'n venen dolçament. (Àngel Guimerà)

Sílvia i Laia


Les fulles seques fan sardana d'ací d'allà saltironant,i dintre el bosc la tramuntana sembla la cobla al lluny so I quin seguit de fulles roges que enjogassades porta el vent, les que més corren, semblen boges, altres se'n venen dolçament. Àngel Guimerà Oriol Xicart i Blanca Taboada


Les fulles seques fan sardana d'ací d'allà saltironat, i dintre el bosc la tramuntana sembla la cobla al lluny sanant I quin seguint de fulles roges que enjogassades porta el vent, les que més corren, semblen boges, altres s´en venen dolçament. Àngel Guimerà Tomas i Eric


Les fulles seques fan sardana d'ací d'allà saltironant i dintre el bosc la tramuntana sembla la cobla al lluny sonant. I quin seguit de fulles roges que enjogassades porta el vent les que més corren, semblen boges altres se'n venen dolçament Àngel Guimerà Pau i Xavi


Les fulles seques fan sardana d'ací d'allà saltironant , i dintre el bosc la tramuntana sembla la cobla al lluny sonant I quin seguit de fulles roges que enjogassades porta el vent, les que mes corren,semblen boges, altre se'n venen dolçament. Àngel Guimerà

Martina B. Zhaoru.


Les fulles seques fan sardana d'ací dallà saltironant i dintre el bosc la tramuntana sembla la cobla al uny sonant I quin seguit de fulles roges que enjogassades porta el vent, Les que mes corren, semblen boges, ÀNGEL GUIMERÀ ALEX i AMARO


Les fulles seques fan sardanas d'ací d'allà saltironant, i dintre el bosc la tramuntada sembla la cova al lluny sonant. I quin seguit de fulles roges que enjogassades porta el vent, les que més corrent,semblen boges, altres se'n venen dolçament. Àngel Guimerà Claudia y Laura


Les fulles seques fan sardana d'ací d´allà saltironant, i dintre el bosc la tramuntana sembla la cobla al lluny sonant I quin seguit de fulles roges que enjogassades porta el vent les que mes correu semblen boges altre se'n venen dolçament. Àngel Guimerà Diego


Les fulles seques fan sardana d´ací d`allà saltironant. I dintre el bosc la tramuntada sembla la cobla al lluny sonat. I quin seguit de fulles roges que enjogassades porta el veut, les que més correu , sembleu boges, altre se'n venen dolçament Àngel Guimerà Victor Hugo


Les fulles seques fan sardana d'ací d'allà saltironant i dintre el bosc la tramuntana Sembla la cobla lluny sonant I quin seguit de fulles roges que enjogassades porta el vent, Les que més corren,semblen boges, altres se'n venen dolçament. Àngel Guimerà

Maria i Adrià.


Les fulles aquestes fan sardana d'ací d'allà saltironant, i dintre el bosc la tramuntana Sembla la cobla lluny sonant I quin seguit de fulles roges que enjogassades porta el vent, Les que mes corrent semblen boges, altres se'n venen dolçament. Àngel Guimerà

Martí i Maria R.


Les fulles seques fan sardana d'ací d'allà saltironant, i dintre el bosc la tramuntana sembla la cobla al lluny sonant I quin seguit de fulles roges que enjogassades porta el vent, Les que més corren ,semblen boge altre se´n venen dolçament. Àngel Guimerà Martina A. Carla F.


Les fulles seques fan sardana d´ací d´allà saltironant, i dintre el bosc la tramuntana sembla la cobla lluny sonant I quin seguit de fulles roges que enjogassades porta el vent, Les que més corren semblen bojes, altre sén venen dolçament. Àngel Guimerà Martina R i Marina


Les fulles seques fan sardana d'ací d'allà saltironant, i dintre el bosc la tramuntana sembla la cobla al lluny sonant I quin seguit de fulles roges que enjogassades porta el boges. Les que més correu,semblen boges, altre se'n venen dolçament. Àngel Guimerà

Pau i Edgar


Les fulles seques fan sardana d´ací d´allà saltironant, i dintre el bosc la tramuntana sembla la cobla al lluny sonant. I quin seguit de fulles roges que enjogassades porta el veut, les que més corren, semblen boges, altre se'n venen dolçament. Àngel Guimerà Sara i Laura m.


Les fulles seques fan sardana d´ací d´allà saltironant, i dintre el bosc la tramuntana sembla la cobla al lluny sonant. I quin seguit de fulles roges que enjogassades porta el vent, les que més corren, sembleu boges, altre se´n veneu dolçament.

Àngel Guimerà Guillem i Sergi


Les fulles seques fan sardana d'ací d'allà saltironant, i dintre el bosc la tramuntana sembla la cobra al lluny sonant I quin seguit de fulles roges que enjogassades porta el vent, les que mes corren,semblen boges , altre se'n venen dolçament Àngel Guimerà

Xavi i Bruno


Les fulles seques fan sardana d'ací d'allà saltironant, i dintre el bosc la tramuntana sembla la cobra al lluny sonant. I quin seguit de fulles roges que enjogassades porta el vent les que mes corren, semblen boges, altres se'n venen dolçament. (Àngel Guimerà)

Alejandro i Pau


Les fulles seques fan sardana d'ací d'allà saltironant, i dintre el bosc la tramuntana sembla la cobla al lluy sonant. I quin seguit de fulles roges que enjogassades porta el vent, les que més corren, semblen boges, altres se'n venen dolçament. Àngel Guimerà Martí i Àlex


Les fulles seques fan sardana d'ací d'allà saltironant, i dintre el bosc la tramuntana sembla la cobla al lluny sonant. I quin seguit les fulles roges que enjogassades porta el vent, les que mes corren, semblen boges, altres se'n venen dolçament. (Àngel Guimerà) Ariadna i Anna


Les fulles seques fan sardana d'ací d'allà saltironant, i dintre el bosc la tramuntana sembla la cobla al lluny sonant. I quin seguit de fulles roges que enjogassades porta el vent, les que més corren, semblen boges altres se'n venen dolçament. (Àngel Guimerà) Clara i Beth


Les fulles seques fan sardana d'ací d'allà saltironant, i dintre el bosc la tramuntana sembla La cobla al lluny sonant. I quin seguit de fulles roges que enjogassades porta el vent, les que més corren,semblen bolles, altres se'n venen dolçament. (Àngel Guimerà) Nacho Biel G.


Les fulles seques fan sardana d'ací d'allà saltironant i dintre el bosc la tramuntana sembla la cobla al lluny sonant I quin seguit de fulles roges que enjogassades porta el vent les que mes corren semblen boges altres se'n venen dolçament . (Àngel Guimerà) Biel i Àlex M.


les fulles seques fan sardana d'ací d'allà saltironant, i dintre el bosc la tramuntana sembla la cobla al lluny sonant. I quin seguit de fulles roges que enjogassada porta el vent, les que mes corren, semblen boges, altres se'n venen dolços. (Àngel Guimerà)

Sofia i Joan


Les fulles seques fan sardana d'ací d'allà saltironant, i dintre el bosc la tramuntana sembla la cobla al lluny sonant. I quin seguit de fulles roges que enjogassades porta el vent, les que més corren, semblen boges, altres se´n venen dolçament. (Àngel Guimerà)

Lucia P. i Laura


Les fulles seques fan sardana d'ací d'allà saltironat, i dintre el bosc la tramuntana sembla la cobla la lluny sonant I quin seguit de fulles rolles que enjogassades porta el vent les que mes corren ,semblen boges, altres se'n venen dolçament. Àngel Guimerà

Martina i Ainhoa


Les fulles seques fan sardana d'ací d'allà saltironat, i dintre el bosc la tramuntana sembla la cobla la lluny sonant I quin seguit de fulles rolles que enjogassades porta el vent les que mes corren ,semblen boges, altres se'n venen dolçament. (Àngel Guimerà) Tania i Aitor


`

Les fulles seques fan sardana d'ací i d'allà saltironant i dintre el bosc la tramuntana sembla la cobla al lluny sonant.

I quin seguint de fulles roges que enjogassades porta el vent les que mes corren,semblen boges, altres se'n venen dolçament.

(Àngel Guimerà)

Eric i Victor.

Recull poemes tardor 3rep 16 17  
Recull poemes tardor 3rep 16 17  

Recull poemes tardor 3rep 16 17

Advertisement