SCENE by Harri Koskinen (SE-EN)

Page 1

SCENE

A PATTERNED STAINLESS STEEL COLLECTION BY HARRI KOSKINENTHE STORY OF STALA

Stalas berättelse tog sin början i staden Lahtis år 1972. Idén var enkel: att skapa den perfekta diskbänken. Under årens gång växte idén till en affärsverksamhet, där design och material av högsta kvalitet präglar allt vi gör. Kärnan i Stalas expertkompetens ligger i förmågan att kombinera det rostfria stålets alla fördelar med skandinavisk design och en förståelse för livet i vardagen. Design, funktionalitet och kvalitet är våra grundvärderingar. År 2019 uppfann Stala en ny lasermetod som vi döpt till StalaTex. Denna teknik gav nya möjligheter att skapa mönster i det rostfria stålet och därigenom lyfta materialet in i en ny era.

Stala’s story began in the city of Lahti in 1972. The idea was simple: to design the perfect kitchen worktop. During the years, the idea grew into a business where high quality design and materials permeate everything we do. The core of Stala´s expertise is the ability to unify the benefits of stainless steel, Scandinavian design and the understanding of everyday life. Design, functionality and quality are the guiding principles. In 2019 Stala invented a new laser method, called StalaTex. This technology enables new ways to pattern stainless steel, lifting the material to a new era.


SCENE / LÖV - LEAF


STAINLESS FOR LIFE

StalaTex ger stålet en mjukhet. Vår lasermönstrade, rostfria stålkollektion är designad för att stå pall under en hel livstid. StalaTex-mönstren nöts inte ens vid hårt slitage och mönstringen gör att repor och smuts inte framträder lika tydligt i stålets yta. Genom olika användningsområden och ett stort urval av olika mönster för alla typer av miljöer väcker Stala liv i fantasin bortom diskbänken. Det mönstrade rostfria stålet bygger på en teknik som kombinerar konstnärlig kreativitet med extrem hållbarhet, vilket skapar en hel värld av nya möjligheter. Vi är fast beslutna att förse världen med hållbara kvalitetsprodukter med minsta möjliga negativa klimatpåverkan. För oss är rostfritt på livstid.

StalaTex adds softness to steel. Our laser-patterned stainless steel collection is designed to last a lifetime. StalaTex patterns do not wear out even in hard use, and the patterns also make scratches and dirt less noticeable on the surfaces. Stala triggers the imagination beyond the countertop, through different applications and a wide array of patterns to suit any environment. The patterned stainless steel technology combines artistic creativity with extreme durability, resulting in a world of new possibilities for the material. We are committed to providing durable, high-quality products with the least possible negative climate impact. For us, stainless is for life.SCENE A PATTERNED STAINLESS STEEL COLLECTION BY HARRI KOSKINEN

Harri Koskinen (f. 1970) är en internationellt känd finsk designer. Koskinen klev ut på allmänhetens scen i samband med lanseringen av Blocklampan år 1996. Block ses som en klassiker inom skandinavisk design och ingår i bassamlingarna på Museum of Modern Art i New York. Som designer har Koskinen en mycket stor bredd och han ses som en av de mest framgångsrika samtida formgivarna i Finland. Koskinens mångsidiga designobjekt har tilldragit sig omfattande intresse internationellt. Han har formgivit möbler, konstglas, högtalare, brandalarm, lampor, klockor och textilier för flera välkända företag. Koskinens arbeten kännetecknas av sin renodlade estetik, tydlighet och funktionalitet. Sedan 1998 har han arbetat i sin egen studio under namnet Friends of Industry.

Harri Koskinen (b. 1970) is an internationally renowned Finnish designer. Koskinen jumped to the attention of the general public in connection with the launch of Block lamp in 1996. Block is considered a classic of Scandinavian design and is in the base collection of the Museum of Modern Art in New York. Koskinen is a very wide-ranging designer and he is considered one of Finland’s most successful contemporary designers. Koskinen’s versatile design objects have attracted extensive international attention. He has designed furniture, art glass, speakers, fire alarms, lamps, watches and textiles for numerous well-known companies. Koskinen’s work is characterized by reduced aesthetics, clarity and functionality. Since 1998, he has worked in his own studio called Friends of Industry.


Allt handlade om att föra in mera värme och komfort i hemmen. Nyfikenheten inför den nya tekniken skapade själva gnistan när det gäller designen. Temat för de olika mönstren har sitt ursprung i kontraster, geometri och associationer till miljön, vilket också går att se i den färdiga kollektionen. Målet med kollektionen var enkelhet och att föra över de handritade mönstren till ytan på det rostfria stålet. Scenerier står för en ståndpunkt som förverkligats till en personlig och mänsklig kollektion. Utgångspunkten för formgivningsarbetet var att ta till sig den nya tekniken och att skapa en ny generation av rostfritt stål – först i världen. Det var ett nöje att sätta igång att skapa något helt nytt, eftersom det gick att bygga vidare på Stalas mångåriga utvecklingsarbete. Slutresultatet blev en kollektion som tog rostfria stålytor in i en helt ny era.

This was all about bringing more warmth and comfort into homes. A curiosity towards a new technique created a spark for the design. The themes for the patterns stem from contrasts, geometry and associations with the environment, which can be acknowledged from the finished collection. The aim of the collection was simplicity and the transfer of handdrawn geometry to the surface of the stainless steel. Scene stands for a view which has been realized into a personal and human collection. The starting point for the design work was to adopt a new technology and to create a new generation of stainless steel - first in the world. It was a pleasure to start creating something completely new, because there was Stala’s years of development work where to build on. The end result was a collection that brought stainless steel surfaces into a whole new era.
SCENE / FISKBEN - HERRING


SCENE / STERCK - LINE


SCENE / LÖV - LEAF
SCENE / ISFLAK - ICE FLOE


SCENE / FJÄLL - HILLSCENE / LERJORD - CLAY


SCENE / GRANRIS - SPRUCE


SCENE / VAXKAKA - HONEYCOMB
SCENE

LERJORD / CLAY

FISKBEN / HERRING

LÖV / LEAF

STRECK / LINE

VAXKAKA / HONEYCOMB

GRANRIS / SPRUCE

FLÄLL / HILL

ISFLAK / ICE FLOE

StalaTex-produkterna måttillverkas på vår fabrik i Lahtis, Finland.

StalaTex products are manufactured according to the desired dimensions at out factory in Lahti, Finland.


STALATEX PRODUCTS

PRODUCT

LENGTH (mm) WIDTH (mm) THICKNESS (mm) HEIGHT (mm)

DISKBÄNKAR

300-3000

Vi erbjuder åtta olika diskbänkar och en bänkskiva utan diskho. Stalas Seven-modeller kan förses med både spis- och blandarhål. WORKTOPS Eight sink options and a worktop without sink. Stala Seven models can include a cut out for a hob or a tap. VÄGGPANEL

400 450 500 550 590 600 610 620 635

20 30 40

200-3000

8

50-700

100-3000

0,7

50-1000

Robust underbyggnad av mdf. Monteringsfärdiga stänkpaneler för kök och tvättrum. WALL PANELS Sturdy mdf-under construction. Ready-to-assemble wall panel for kitchens and utility rooms. TÄCKSIDOR För inklädnad av till exempel skåpväggar eller som bakre vägg inuti skåpen. COVER PANELS Suitable for covering the sides of kitchen cabinets or as a background plate for wall cabinets. LUCKOR För inklädnad av köksluckornas fronter. Läs mer på: stala.se DOORS The front covers of the kitchen cabinet doors. More info: stala.com


ES-SE-EN-TEX2-HK 05/2022

Stala Oy Box 450 63 104 30 Stockholm Sverige

023-275 10 sink.sales@stala.com stala.se

stala.com

Alla rättigheter förbehålls. All rights reserved.
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.