SCENE by Harri Koskinen (FI-EN)

Page 1

SCENE

A PATTERNED STAINLESS STEEL COLLECTION BY HARRI KOSKINENTHE STORY OF STALA

Stalan tarina sai alkunsa Lahdessa vuonna 1972. Kaikki alkoi tavoitteesta suunnitella täydellinen työtaso. Vuosien varrella tästä ajatuksesta kehittyi menestyksekäs yritys, jonka ytimessä ovat moderni muotoilu ja laadukkaat materiaalit. Osaamisemme ydin on kyvyssä yhdistää ruostumaton teräs, skandinaavinen muotoilu sekä ymmärrys elämästä. Muotoilu, toimivuus ja laatu ohjaavat toimintaamme. Vuonna 2019 Stala kehitti uuden laserteknologian, StalaTexin. Tämä teknologia mahdollistaa ruostumattoman teräksen aivan uudenlaisen kuvioinnin. Ruostumattoman teräksen uusi aikakausi on koittanut.

Stala’s story began in the city of Lahti in 1972. The idea was simple: to design the perfect kitchen worktop. During the years, the idea grew into a business where high quality design and materials permeate everything we do. The core of Stala´s expertise is the ability to unify the benefits of stainless steel, Scandinavian design and the understanding of everyday life. Design, functionality and quality are the guiding principles. In 2019 Stala invented a new laser method, called StalaTex. This technology enables new ways to pattern stainless steel, lifting the material to a new era.


SCENE / LEHTI - LEAF


STAINLESS FOR LIFE

StalaTex tuo teräkseen pehmeyttä. Laserkuvioidut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteemme on suunniteltu kestämään elämää. StalaTex -kuosit eivät kulu tai haalistu kovassakaan käytössä ja ne häivyttävät lisäksi naarmujen ja tahrojen erottuvuutta tasopinnoista. Stala antaa mielikuvitukselle siivet työtasojen lisäksi monenlaisiin käyttökohteisiin. Laajasta kuosivalikoimasta löytyy varmasti sopiva vaihtoehto jokaiseen ympäristöön. Uudessa teknologiassa yhdistyvät luovuus ja äärimmäinen kestävyys, ja se luo lukemattomia uusia mahdollisuuksia teräsmateriaalin hyödyntämiseen. Olemme sitoutuneita toimittamaan kestäviä ja huippulaadukkaita tuotteita, joiden ilmastovaikutus on mahdollisimman pieni. Meille, ruostumaton teräs on elinikäinen valinta elämää varten.

StalaTex adds softness to steel. Our laser-patterned stainless steel collection is designed to last a lifetime. StalaTex patterns do not wear out even in hard use, and the patterns also make scratches and dirt less noticeable on the surfaces. Stala triggers the imagination beyond the countertop, through different applications and a wide array of patterns to suit any environment. The patterned stainless steel technology combines artistic creativity with extreme durability, resulting in a world of new possibilities for the material. We are committed to providing durable, high-quality products with the least possible negative climate impact. For us, stainless is for life.SCENE A PATTERNED STAINLESS STEEL COLLECTION BY HARRI KOSKINEN

Harri Koskinen (s. 1970) on kansainvälisesti tunnettu suomalainen muotoilija. Suuren yleisön tietoisuuteen Koskinen ponnahti Block -valaisimen lanseerauksen yhteydessä vuonna 1996. Blockia pidetään skandinaavisen designin klassikkona, ja se on Museum of Modern Art’n peruskokoelmassa New Yorkissa. Koskinen on hyvin laaja-alainen suunnittelija ja häntä pidetään yhtenä Suomen menestyksekkäimpänä nykymuotoilijana. Koskisen monipuoliset designesineet ovat herättäneet laajaa kansainvälistä huomiota. Hän on suunnitellut lukuisille tunnetuille yrityksille niin huonekaluja, taidelasia, kaiuttimia, palovaroittimia, valaisimia, rannekelloja sekä tekstiilejä. Koskisen töille on leimallista pelkistetty estetiikka, selkeys ja funktionaalisuus. Vuodesta 1998 lähtien hän on työskennellyt omassa Friends of Industry -studiossaan.

Harri Koskinen (b. 1970) is an internationally renowned Finnish designer. Koskinen jumped to the attention of the general public in connection with the launch of Block lamp in 1996. Block is considered a classic of Scandinavian design and is in the base collection of the Museum of Modern Art in New York. Koskinen is a very wide-ranging designer and he is considered one of Finland’s most successful contemporary designers. Koskinen’s versatile design objects have attracted extensive international attention. He has designed furniture, art glass, speakers, fire alarms, lamps, watches and textiles for numerous well-known companies. Koskinen’s work is characterized by reduced aesthetics, clarity and functionality. Since 1998, he has worked in his own studio called Friends of Industry.


Lisää lämpöä ja viihtyvyyttä kotiin, siitä tässä on kyse. Uteliaisuus uutta teknologiaa kohtaan synnytti kipinän suunnitteluun. Kuosien aiheet kumpusivat kontrasteista, geometriasta ja assosiaatioista ympäristöön, jotka voi tunnistaa valmiista mallistosta. Tavoitteena oli yksinkertaisuus ja käsin piirretyn geometrian siirtäminen ruostumattoman teräksen pintaan. Scene tarkoittaakin näkymää, joka on realisoitunut henkilökohtaiseksi ja inhimilliseksi mallistoksi. Suunnittelutyön lähtökohtana oli ottaa uusi teknologia haltuun ja luoda uusi ruostumattoman teräksen sukupolvi – ensimmäisenä maailmassa. Taustalla oli Stalan vuosikausien kehitystyö, jonka pohjalta oli ilo lähteä luomaan jotain täysin uutta. Lopputuloksena syntyi vähäeleinen mallisto, joka toi ruostumattomat teräspinnat aivan uudelle aikakaudelle.

This was all about bringing more warmth and comfort into homes. A curiosity towards a new technique created a spark for the design. The themes for the patterns stem from contrasts, geometry and associations with the environment, which can be acknowledged from the finished collection. The aim of the collection was simplicity and the transfer of handdrawn geometry to the surface of the stainless steel. Scene stands for a view which has been realized into a personal and human collection. The starting point for the design work was to adopt a new technology and to create a new generation of stainless steel - first in the world. It was a pleasure to start creating something completely new, because there was Stala’s years of development work where to build on. The end result was a collection that brought stainless steel surfaces into a whole new era.
SCENE / RUOTO - HERRING


SCENE / VIIVA - LINE


SCENE / LEHTI - LEAF
SCENE / JÄÄLAUTTA - ICE FLOE


SCENE / TUNTURI - HILLSCENE / SAVI - CLAY


SCENE / HAVU - SPRUCE


SCENE / KENNO - HONEYCOMB
SCENE

SAVI / CLAY

RUOTO / HERRING

LEHTI / LEAF

VIIVA / LINE

KENNO / HONEYCOMB

HAVU / SPRUCE

TUNTURI / HILL

JÄÄLAUTTA / ICE FLOE

StalaTex -tuotteet valmistetaan haluttujen mittojen mukaan Lahden tehtaallamme.

StalaTex products are manufactured according to the desired dimensions at out factory in Lahti, Finland.


STALATEX PRODUCTS

PRODUCT

LENGTH (mm) WIDTH (mm) THICKNESS (mm) HEIGHT (mm)

TYÖTASOT

300-3000

Kahdeksan allasvaihtoehtoa tai työtaso ilman allasta. Stala Seitsikko -malleissa voi olla aukko liesitasoa tai hanaa varten. WORKTOPS Eight sink options and a worktop without sink. Stala Seven models can include a cut out for a hob or a tap. VÄLITILALEVYT

400 450 500 550 590 600 610 620 635

20 30 40

200-3000

8

50-700

100-3000

0,7

50-1000

Tukeva mdf-alustarakenne. Asennusvalmis välitilalevy keittiöön ja kodinhoitohuoneeseen. WALL PANELS Sturdy mdf-under construction. Ready-to-assemble wall panel for kitchens and utility rooms. TAUSTALEVYT Soveltuu kaapin päätysivujen, sokkelin tai hyllykaapin taustaseinän verhoiluun. COVER PANELS Suitable for covering the sides of kitchen cabinets or as a background plate for wall cabinets. ETUSARJAT Keittiökaapistojen etusarjat. Lisätietoa: stala.fi DOORS The front covers of the kitchen cabinet doors. More info: stala.com


ES-FI-EN-TEX2-HK 05/2022

Stala Oy Yrittäjänkatu 4 15170 Lahti FINLAND

03 882 1133 sink.sales@stala.com

stala.fi

stala.com

Oikeudet muutoksiin pidätetään. All rights reserved.
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.