Stala vastuullisuus 2021 FI

Page 1

Matkamme kohti kestävää tulevaisuutta

VA S T U U L L I S U U S


Matkamme kohti tulevaisuutta Olemme matkalla. Emme ole valmiita tai täydellisiä, mutta otamme suuria askelia kohti parempaa tulevaisuutta. Meillä on kunnianhimoiset tavoitteet ja vastuu niihin pääsemiseksi. Sitoudumme ihmisten hyvinvointiin, turvallisuuteen, luontoon, yhteiseen hyvään sekä kestävään tulevaisuuteen.

Huominen on sellainen, millaiseksi itse teemme sen - yhdessä.


Toimitusjohtajan viesti Olemme olemassa, koska haluamme luoda kestävää muotoilua, joka on osa ihmisen elämää. Osaamisemme ydin on kyvyssä yhdistää ruostumaton teräs, suomalainen muotoilu sekä ymmärrys elämästä. Suunnittelemme ja valmistamme tuotteita, jotka ovat laadukkaita ja joilla on pitkä elinkaari. Vastuullisuus tarkoittaa Stalalle sitä, että toimimme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kunnioittaen sekä toisiamme että luontoa.SISU-arvomme näkyvät käytännössä mm. siten, että olemme suorapuheisia sekä uudistuvia. Sertifioidut johtamisjärjestelmämme antavat eväät vastuulliselle johtamiselle ja riskienhallinnalle. Valikoimme kumppaneiksemme vain sellaisia tahoja, joiden toiminnasta olemme vakuuttuneita. Kehitämme jatkuvasti valmistusmenetelmiä ja pyrimme parempaan materiaalitehokkuuteen. Stalan strategia on olla kiinnostava, kasvava ja kannattava. Uudistuminen lisää mielenkiintoa meitä kohtaan ja parhaiten se näkyy innovaatioissamme, kuten StalaTex-materiaalissamme. Asiakkaidemme ja kumppaniemme luottamus meitä kohtaan varmistavat liiketoiminnan jatkuvuuden. Kuuntelemme tarkalla korvalla asiakkaidemme toiveita ja pidämme kiinni korkeasta toimitusvarmuudestamme. Haluamme olla alan paras kumppani, joka pitää kiinni siitä mitä lupaa ja jonka kanssa on helppo olla yhteistyössä. Ilmastonmuutos on vakava asia ja olemmekin sitoutuneet tavoittelemaan hiilineutraalia tulevaisuutta. Olemme vuosien mittaan onnistuneet vähentämään syntyvän jätteen määrää, veden ja energia käyttöä sekä muokanneet pakkauksiamme ympäristöviisaammiksi. Olemme matkalla, mutta tavoittelemme jotain suurta. Työmme on vasta alussa, mutta päättäväisesti kuljemme kohti kestävää tulevaisuutta. Yhdessä ponnistellen onnistumme varmasti! - Pasi Kallio


Stalan matka kestävämpään tulevaisuuteen Postilaatikoita ylijäämäteräksestä Stalan rst-postilaatikot syntyivät 80-luvun alussa, kun mietittiin, miten pesupöytien allasaukoista syntyvää hukkaa voisi hyödyntää.

1972 Stalan matka alkaa Lahdesta vuonna 1972 Stalan tarina on suomalaisen muotoilun, toimivuuden ja laadun tarina. Se alkoi arjen yksinkertaisesta tarpeesta – tiskipöydästä – ja on vuosien varrella kasvanut liiketoiminnaksi, jota ohjaa ajatus huippudesignin toteutumisesta kaikessa tekemisessä.

1980

1983

Stala kehitti EkoLinejätelajitteluvaunut kotitalouksiin EkoLine-jätelajitteluvaunut kehitettiin parantamaan kotitalouksien mahdollisuutta lajitella jätteet tehokkaammin jo 1980-luvulla.

Ympäristöjärjestelmän käyttöönotto Stala otti ympäristöjärjestelmän käyttöön toiminnassaan.

1986 Lean-filosofian käyttöönotto Stalalla Stala otti käyttöön Leantyökalut, joiden keskeisenä tavoitteena on eliminoida hukkaa.

1994


Kierrätämme jätteemme 100%:sti Stala kehitti uuden ympäristöystävällisen StalaTex-menetelmän Kemikaalivapaa ja vain vähän energiaa kuluttava StalaTex– valmistusmenetelmä on ainutlaatuinen tapa tuottaa kuvioituja, ruostumattomia teräspintoja.

2016

2019

Ympäristöpalkittu pakkausuudistus Stala voitti Skanskan ympäristöideakilpailun vuonna 2016 uudistamalla pesupöytäpakkausta ympäristötehokkaammaksi.

2020 Stala lanseerasi uudet vastuullisuustavoitteet Stalan kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet julkaistaan sitoutumisen ilmentymäksi.

Olemme sitoutuneet vähentämään jätemääräämme 10 % vuosittain.

2035 2030 2021 Lahti on Euroopan Ympäristöpääkaupunki 2021 Ylpeänä olemme lahtelainen yritys, osa Suomen ja Euroopan johtavaa ympäristökaupunkia ja suunnannäyttäjää ilmastotyössä.

Stalan hiilineutraaliustavoite Olemme sitoutuneet olemaan hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Matka on alkanut vaiheittaisella CO2 -kartoituksella ymmärtääksemme toimintamme vaikutukset ilmakehään.


Vastuullisuuden neljä kivijalkaa

Hyvinvoinnin edistäminen

Tehokas resurssien käyttö

• Työntekijöiden terveyden ylläpidosta huolehtiminen • Ihmisten hyvä kohtelu • Turvallinen työ • Vapaus sanoa ja organisoitua • Tasa-arvo • Hyvä johtaminen

• Ympäristö-kuormituksen vähentäminen • Kiertotalouden mahdollisuudet • Jatkuva parantaminen • Kokonaislaatu, ”kerralla oikein” • Valmistusmenetelmien kehittäminen ja syntyvän jätteen vähentäminen


Hiilijalanjäljen pienentäminen

Vastuullinen yritystoiminta

• Kestävät tuotanto-menetelmät ja vastuulliset materiaalivalinnat pohjana uusille tuotteille ja innovaatioille • Kuljetukset • Energiaratkaisut • Tuotteen pitkä elinkaari

• Eettisesti vahvaa yritystoimintaa raamittavat eettiset toimintaohjeet • Ympäristövaikutukset, liiketoiminnan etiikka ja ihmisten hyvinvointi huomioidaan myös toimitusketjussa • Kannattava liiketoiminta mahdollistaa työllistämisen • Verojen maksaminen • Vastuullisuutta tukevat liiketoimintamallit ja innovaatiot


Hyvinvoinnin edistäminen Sitoutunut ja osaava henkilöstö on toimintamme tärkein yksittäinen tekijä. Arvojemme mukaisesti kohtelemme toisiamme tasaarvoisesti ja puhumme asioista suoraan. Meillä on kiusaamiseen ja syrjintään nollatoleranssi. Kaikki työntekijämme saavat ilmaista itseään ja organisoitua työyhteisössä haluamallaan tavalla. Tutkimme henkilöstötyytyväisyyttä säännöllisesti ja tavoittelemme kokonaisarvosanaksi yli yhdeksää. Olemme panostaneet tehtaallamme erityisesti työergonomiaan ja –turvallisuuteen. Työtapaturmien suhteen tavoitteemme on nolla. Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa ylläpidämme terveyttä ja pyrimme ennaltaehkäisemään sairastumisia. Kiinnitämme näihin asioihin huomiota myös kumppaniverkostossamme. Teemme yhteistyötä oppilaitosten kanssa mm. tarjoamalla mahdollisuuden tutustua työelämään, opinnäytetöihin ja yhteistyöprojekteihin. Hankimme palveluita omien alojensa asiantuntijoilta, tutkimme ja testaamme tuotteitamme viranomaistahojen kanssa.

”Meillä Stalalla ollaan yhtä suurta perhettä. Jos jokin painaa mieltä, niin aina voi vetää toista hihasta ja purkaa sydäntään. Tittelit eivät meillä rajoita asioiden puimista millään lailla, asioista voi puhua juuri niin kuin niistä ajattelee. Stalalla on hyvä elää ja olla.”


Tehokas resurssien käyttö Toimivat prosessit ja Lean-periaatteet ovat toimintamme ydin. Kestävästi tuotetut, vastuulliset materiaalivalinnat ja valmistusmenetelmien kehittäminen ohjaavat tekemistämme niin omassa tehtaassamme kuin kumppaneillammekin. Jatkuvan parantamisen ja kerralla oikein –filosofian keinoin pyrimme ympäristökuormituksen vähentämiseen. Valmistusmenetelmiä kehittämällä ja syntyvän jätteen vähentämisellä saamme resurssit tehokkaampaan käyttöön. Kiinnitämme erityistä huomiota tuotteiden elinkaaren hallintaan. Mitä pidempi tuotteiden käyttöikä on, sitä pienempiä ympäristövaikutuksia niiden elinkaaren aikana syntyy. Hyvänä esimerkkinä tuotteen käyttöiän pidentämisestä on StalaTex – kuviointimenetelmämme, jonka ansiosta tuote pysyy kauniina ja käyttökelpoisena pidempään. Tuotteiden mukana toimitettavat, yksityiskohtaiset huolto-, asennus- ja kierrätysohjeet ovat kaikkien saatavissa verkkosivuiltamme. Tekninen tukemme palvelee ongelmatilanteissa ja avustaa varaosiin liittyvissä asioissa.

Jatkuvan parantamisen ja kerralla oikein –filosofian keinoin pyrimme ympäristökuormituksen vähentämiseen.


Hiilijalanjäljen pienentäminen Sidosryhmämme ovat enenevässä määrin kiinnostuneita tuotteidemme hiilijalanjäljestä. Olemme aloittaneet vaiheittaisen CO2 -kartoituksen ymmärtääksemme toimintamme vaikutukset ilmakehään. Tavoitteenamme on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Henkilöstömme on aina ollut kiinnostunut kierrätyksen edistämisestä ja jätteen vähentämisestä. Ympäristöjärjestelmä on ollut Stalalla käytössä jo vuodesta 1994 lähtien. Pyrimme vähentämään syntyvän jätteen määrää omalla tehtaallamme 10 % vuosittain. Sama tavoite koskee myös veden- ja energiankäyttöä. Seitsikko-pesupöytien pääraaka-aine, ruostumaton teräs, on lähes 90 %:sesti kierrätettyä. Vuoteen 2030 mennessä tavoitteemme on, että kaikista käyttämistämme materiaaleista 100 % on kierrätettävissä. Kaikki omassa tuotannossamme syntyvä rst-hukka päätyy uudeksi teräksen raakaaineeksi.

Tavoitteena hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.

Tavoitteena kaikkien käyttämiemme materiaalien 100 % kierrätettävyys vuoteen 2030 mennessä.


Vastuullinen yritystoiminta Eettiset periaatteet ovat toimintamme kulmakivi. Sitoutamme oman henkilöstömme sekä toimitusketjumme niiden noudattamiseen. Toimivien prosessien avulla takaamme kannattavan yritystoiminnan, jonka ansiosta voimme investoida ja kehittää toimintaamme niin ekologisesti kuin liiketaloudellisestikin kestävään tulevaisuuteen. Auditoimme toimittajamme ja vaadimme kaikilta sitoutumista Supplier Code of Conductiin. Haluamme näin varmistaa ihmisten hyvinvoinnin myös toimitusketjussamme. Eettiset toimintaohjeemme on laadittu kansainvälisen ISO 26000 -standardin, Guidance on social responsibility, pohjalta.

Eettiset periaatteet ovat toimintamme kulmakivi.

Arvostamme avoimuutta, joten asiakkaamme ovat erittäin tervetulleita tehtaallemme, jossa he voivat itse nähdä ja kokea toimintamme. Korkea toimitusvarmuus, tuotteiden tekninen laatu sekä ystävällinen ja nopea asiakaspalvelu luovat pohjan pitkäikäisille yhteistyösuhteille. Vastuullinen yritystoiminta tarkoittaa meille kannattavaa kasvua kestävään tulevaisuuteen – niin ekologisesti, sosiaalisesti kuin liiketaloudellisestikin. Olemme olleet olemassa lähes 50 vuotta ja haluamme kehittää maailmaa myös tulevaisuudessa. Kannustamme omia työntekijöitämme sekä yhteistyökumppaneitamme uusien innovaatioiden kehittämiseen sekä vastuullisuutta tukeviin liiketoimintamalleihin. Kannamme vastuumme tulevaisuuden luomisesta, Lahdessa jo vuodesta 1972.


Lue lisää Stalan vastuullisuudesta stala.fi/vastuullisuus

StalaOy

Stala Oy Yrittäjänkatu 4 15170 Lahti

stala_official

03 882 1133 sink.sales@stala.com stala.fi

stala_official

StalaOy

Stala Oy