TRACE by Gert Wingårdh (SE-EN)

Page 1

TRACE

A PATTERNED STAINLESS STEEL COLLECTION BY GERT WINGÅRDHTHE STORY OF STALA

Stalas berättelse tog sin början i staden Lahtis år 1972. Idén var enkel: att skapa den perfekta diskbänken. Under årens gång växte idén till en affärsverksamhet, där design och material av högsta kvalitet präglar allt vi gör. Kärnan i Stalas expertkompetens ligger i förmågan att kombinera det rostfria stålets alla fördelar med skandinavisk design och en förståelse för livet i vardagen. Design, funktionalitet och kvalitet är våra grundvärderingar. År 2019 uppfann Stala en ny lasermetod som vi döpt till StalaTex. Denna teknik gav nya möjligheter att skapa mönster i det rostfria stålet och därigenom lyfta materialet in i en ny era.

Stala’s story began in the city of Lahti in 1972. The idea was simple: to design the perfect kitchen worktop. During the years, the idea grew into a business where high quality design and materials permeate everything we do. The core of Stala´s expertise is the ability to unify the benefits of stainless steel, Scandinavian design and the understanding of everyday life. Design, functionality and quality are the guiding principles. In 2019 Stala invented a new laser method, called StalaTex. This technology enables new ways to pattern stainless steel, lifting the material to a new era.STAINLESS FOR LIFE

StalaTex ger stålet en mjukhet. Vår lasermönstrade, rostfria stålkollektion är designad för att stå pall under en hel livstid. StalaTex-mönstren nöts inte ens vid hårt slitage och mönstringen gör att repor och smuts inte framträder lika tydligt i stålets yta. Genom olika användningsområden och ett stort urval av olika mönster för alla typer av miljöer väcker Stala liv i fantasin bortom diskbänken. Det mönstrade rostfria stålet bygger på en teknik som kombinerar konstnärlig kreativitet med extrem hållbarhet, vilket skapar en hel värld av nya möjligheter. Vi är fast beslutna att förse världen med hållbara kvalitetsprodukter med minsta möjliga negativa klimatpåverkan. För oss är rostfritt på livstid.

StalaTex adds softness to steel. Our laser-patterned stainless steel collection is designed to last a lifetime. StalaTex patterns do not wear out even in hard use, and the patterns also make scratches and dirt less noticeable on the surfaces. Stala triggers the imagination beyond the countertop, through different applications and a wide array of patterns to suit any environment. The patterned stainless steel technology combines artistic creativity with extreme durability, resulting in a world of new possibilities for the material. We are committed to providing durable, high-quality products with the least possible negative climate impact. For us, stainless is for life.TRACE A PATTERNED STAINLESS STEEL COLLECTION BY GERT WINGÅRDH

Gert Wingårdh har varit verksam som arkitekt i över 40 år. År 1977 grundade han Wingårdh arkitektkontor som under årens gång har kommit att bli ett av Sveriges mest framstående. Kvaliteten på kontorets stora produktion har genererat många priser och utmärkelser såväl i Sverige som internationellt. Gert Wingårdh är idag den ende arkitekt som har belönats med det prestigefyllda Kasper Salin -priset fem gånger. Flygledartornet på Arlanda, Universeum i Göteborg och de svenska ambassaderna i Berlin och Washington är några av de byggnader som bär hans signum. År 1999 utsågs han till hedersdoktor vid Chalmers universitet. Han medverkar även som arkitekturexpert i Sveriges Televisions succéprogram Husdrömmar.

Gert Wingårdh has been active as an architect for over 40 years. In 1977, he founded Wingårdh Architects, which over the years has become one of Sweden’s most prominent architecture firms. The quality of the office’s large production has generated many prizes and awards both in Sweden and internationally. Gert Wingårdh is the only architect to have been awarded the prestigious Kasper Salin Prize five times. The air traffic control tower at Arlanda, Universeum in Gothenburg and the Swedish embassies in Berlin and Washington are some of the buildings that bear his signature. In 1999, he was appointed honorary doctorate at Chalmers University of Technology. He also participates as an architecture expert in Swedish Television’s show Husdrömmar.


Nu som då är det handen och pennan som är Gert Wingårdhs primära verktyg. En flyktig tanke måste snabbt kunna sparas ned och bli till en skiss på en servett eller ett papper. Arbetet med mönsterkollektionen för Stala är inget undantag. Med Trace utforskar Wingårdh den kreativa processens innersta väsen; det ögonblick när tanke blir till streck. Med en arsenal av pennor, bläck och penslar låter Wingårdh streck och stänk flöda i olika riktning och densitet. Resultatet är sju mönster, lättast beskrivna som handritade tankebanor. Trace är, således, en portal rakt in arkitekten Gert Wingårdhs hjärna.

Now as then, the hand and pen are Gert Wingårdh’s primary tools. A fleeting thought must swiftly be able to turn into a sketch on a napkin or a piece of paper. The work with the pattern collection for Stala is no exception. With Trace, Wingårdh explores the innermost essence of the creative process; the moment when a thought becomes a line. With an arsenal of pencils, inks and brushes, Wingårdh lets dashes and splashes flow in different directions and densities. The result is seven patterns, most easily described as hand-drawn traces of thoughts. Trace is, thus, a portal straight into the mind of architect Gert Wingårdh.
TRACE / GW07


TRACE / GW06


TRACE / GW02

TRACE / GW04


TRACE / GW05


TRACE / GW04
TRACE / GW01


TRACE / GW03


TRACE

GW01

GW02

GW03

GW04

GW05

GW06

GW07

StalaTex-produkterna måttillverkas på vår fabrik i Lahtis, Finland.

StalaTex products are manufactured according to the desired dimensions at out factory in Lahti, Finland.


STALATEX PRODUCTS

PRODUCT

LENGTH (mm) WIDTH (mm) THICKNESS (mm) HEIGHT (mm)

DISKBÄNKAR

300-3000

Vi erbjuder åtta olika diskbänkar och en bänkskiva utan diskho. Stalas Seven-modeller kan förses med både spis- och blandarhål. WORKTOPS Eight sink options and a worktop without sink. Stala Seven models can include a cut out for a hob or a tap. VÄGGPANEL

400 450 500 550 590 600 610 620 635

20 30 40

200-3000

8

50-700

100-3000

0,7

50-1000

Robust underbyggnad av mdf. Monteringsfärdiga stänkpaneler för kök och tvättrum. WALL PANELS Sturdy mdf-under construction. Ready-to-assemble wall panel for kitchens and utility rooms. TÄCKSIDOR För inklädnad av till exempel skåpväggar eller som bakre vägg inuti skåpen. COVER PANELS Suitable for covering the sides of kitchen cabinets or as a background plate for wall cabinets. LUCKOR För inklädnad av köksluckornas fronter. Läs mer på stala.se DOORS The front covers of the kitchen cabinet doors. More info: stala.com


ES-SE-EN-TEX2-GW 05/2022

Stala Oy Box 450 63 104 30 Stockholm Sverige

023-275 10 sink.sales@stala.com stala.se

stala.com

Alla rättigheter förbehålls. All rights reserved.