Jaarverslag 2023

Page 1

Jaarverslag 2023

S AMEN MAKEN WE DE BUURT

1

Verantwoording

Dit jaarverslag is een uitgave van Stadsdorp Westerpark.

De foto’s zijn gemaakt door Doris, Willem, Nellie, Corrie en Peter.

De foto op de omslag en de buurtfoto’s binnenin zijn gemaakt door Gerrit Alink en zijn eigendom van Stadsdorp Westerpark.

De tekst is geschreven en geredigeerd door de kerngroep van Stadsdorp Westerpark. De vormgeving is eveneens door de kerngroep gemaakt.

Je kunt dit verslag ook online lezen. Kijk op onze website of scan de code.

Amsterdam, februari 2024

© Stadsdorp Westerpark

www.stadsdorpwesterpark.nl

welkom@stadsdorpwesterpark.nl

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Kerngegevens Stadsdorp Westerpark in 2023 4 Stadsdorpactiviteiten 5 Onze communicatie 10 Organisatie van het stadsdorp 13

Voorwoord bij ons verslag over het 6e jaar

In online woordenboeken komt het woord Stadsdorp (nog) niet voor. Als je Google de vraag stelt wat een stadsdorp is krijg je links naar een van de vele stadsdorpen die Amsterdam rijk is. En stel je dezelfde vraag aan chatGPT dan krijg je de volgende reactie: ‘Een Stadsdorp is een lokaal initiatief waarin bewoners van een stadswijk samenwerken om de leefbaarheid te verbeteren. Dit kan onder andere inhouden dat buurtbewoners elkaar ondersteunen, activiteiten organiseren of informatie delen. Het doel is vaak om een hechtere gemeenschap te creëren en de betrokkenheid van bewoners te vergroten.’

Dat is een goede beschrijving van datgene wat het Stadsdorp Westerpark nastreeft. Om een gemeenschap te creëren is het van belang activiteiten te organiseren waar buurtbewoners elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen, met elkaar in gesprek gaan. Activiteiten die we in 2023 organiseerden zijn aantrekkelijk op zich maar dienen ook als basis voor een hechtere gemeenschap en veel betrokkenheid. De activiteiten zijn gemakkelijk te beschrijven maar hoe beschrijf je die hechtere gemeenschap en grotere betrokkenheid? Niet door te melden dat we hier met ruim 60 vrijwilligers mee bezig zijn. Of dat zo’n 1000 mensen de nieuwsbrieven ontvangen. Of door te wijzen op de organisaties en bedrijven met wie we samenwerken. En toch kunt u hierover lezen in dit jaarverslag.

Waar het wel om gaat is dat buurtbewoners bevriend raken met elkaar, dat ze bekenden tegenkomen als ze naar de winkel gaan, dat ze plezier met elkaar hebben, dat ze elkaar helpen bij klusjes, dat ze actief zijn voor de buurt, dat ze zich verdiepen in elkaars achtergrond, dat ze ….. En dat gebeurt allemaal in het stadsdorp. En juist dat is moeilijk te beschrijven. Dat is niet uit te drukken in cijfers of tabellen. Maar dat is wel te merken bij de activiteiten en in de buurt. Daar mogen we met ons allen trots op zijn. En daar gaan we in 2024 mee door! Laten we hopen dat volgend jaar in minimaal één van de online woordenboeken het woord Stadsdorp is opgenomen.

Angèle Goossens, Annemiek Schenkels, Margriet Lenglet, Nellie Grent en Peter Zijlema kerngroep Stadsdorp Westerpark

3

Kerngegevens Stadsdorp Westerpark in 2023

Meer dan 25 verschillende activiteiten

Ruim 60 vrijwilligers Ongeveer 2400 deelnemers

Ruim 1000 nieuwsbriefabonnees

Waar waren we actief?

Onze activiteiten richten zich op de Staatsliedenbuurt, de Frederik Hendrikbuurt, het Marcanti-eiland en op de Spaarndammerbuurt.

Iedereen blijft welkom om mee te doen.

In welke buurt wonen stadsdorpers?

Omdat we geen leden hebben zijn onze nieuwsbrieflezers een goede indicatie van waar onze stadsdorpers wonen. Dat zag er in december 2023 zo uit:

AANTAL NIEUWSBRIEFLEZERS PER BUURT

Frederik Hendrikbuurt Houthavens Zeeheldenbuurt Marcanti/GWL Spaarndammerbuurt Staatsliedenbuurt Buiten Westerpark Onbekend

Financiën

Onze inkomsten bedroegen € 7.520, hiervan werd ruim € 2.000 vrijwillig bijgedragen door stadsdorpers. De kosten waren € 6 400, hoofdzakelijk voor activiteiten en communicatie.

4
12% 4% 2% 7% 13% 40% 13% 9%

Stadsdorpactiviteiten

We hebben dit jaar onze activiteiten in acht c lusters verdeeld, te weten:

gesprek

ZomersZomers

Buurttradities Zomers

Deze indeling is ook terug te vinden op onze driemaandelijkse stadsdorpladder met activiteiten en op de website. In dit verslag blikken we aan de hand van deze clusters terug

Het cluster Buurttraditie omvat grotere activiteiten die meestal één maal per jaar plaatsvinden. In 2023 vonden 4 & 5 mei-activiteiten plaats. Andere buurtradities zoals de Nieuwjaarsduik en de Kerstborrel werden niet georganiseerd. Deels om praktische redenen (niet beschikbaar lokaties), maar soms ook door gebrek aan voldoende mensen om het te organiseren.

Burenborrel, bureneettafel en koffieochtenden

Eten en drinken blijven een uitstekende activiteit om nieuwe mensen te leren kennen. We werkten daarvoor samen met een aantal locaties in de buurt. Dit waren: Het Paviljoen op het Van Beuningenplein voor één maal per maand gezamenlijk eten en Café Kosmos voor een buurtborrel (elke derde donderdag van de maand). Na de zomervakantie zijn er twee restaurants bijgekomen: De Gruyter en Walvis Ook werd er in de zomer twee keer gezamenlijk geluncht bij de Buurtboerderij. De koffieochtend bij museum Het Schip is gestopt begin 2023. De belangstelling voor deze activiteit nam af.

Bij deze activiteiten is het streven om tegen zo laag mogelijke kosten samen te eten en te borrelen, zodat ook mensen met een lager inkomen kunnen aansluiten. Een lastig punt is dat eten in restaurants in het algemeen steeds duurder is geworden en dat het moeilijk voor de restaurants is om voldoende korting te geven aan het stadsdorp.

Op deze activiteiten kwamen steeds zo’n zes tot vijftien mensen af. De samenstelling van de groep en het aantal was heel wisselend.

5
Film
Wandelen In
Kunst & Cultuur Eten & Drinken Sport & Spel
Eten & Drinken

Opnieuw organiseerden we met Het Ketelhuis Film & Soep, elke twee weken op de donderdagochtend. Samen een film bekijken en daarna een kop soep eten is heel populair en trekt regelmatig volle zalen. Inmiddels heeft deze activiteit er al ruim 65 keer (sinds 2019) plaatsgevonden!

Boek & Film in de OBA kon weer van start gaan. Vier keer keken we dit jaar naar de verfilming van een Nederlands boek, gevolgd door een nagesprek met een hapje en een drankje. Per avond waren er ongeveer 30 deelnemers.

We maakten voor het eerst afwisselend gebruik van de OBA-vestigingen in de Spaarndammerstraat en de Van Hallstraat. We trokken hierdoor nieuwe bezoekers uit andere delen van Westerpark, zoals de Houthavens en de Spaarndammerbuurt.

De Filmclub ging als vanouds weer elke laatste vrijdagmiddag van de maand naar de film. De mailing over de maandelijkse film op vrijdagmiddag gaat naar ruim 1 30 mensen. Steeds kwamen daar meerdere stadsdorpers op af die samen een film beke ken en na afloop onder het genot van een drankje gezellig de film en andere zaken bespraken.

Dat stadsdorpers van kunst en cultuur houden werd ook dit jaar duidelijk. Kunst kan verbinden maar ook schuren of discussie oproepen. Discussie ontstond vooral na het bezoek aan het Tropenmuseum en een bezoek aan de Maasdamme Collectie in het Amsterdam Museum.

Kunst die het meest schuurde was met name te zien bij Art Zuid. Een voorbeeld van verbinden was het bezoek aan het Cobra Museum waar op dat moment een tentoonstelling te zien was van kunstenaars die zijn geboren in Afrika.

Maar in alle gevallen ontstonden er geanimeerde gesprekken bij de zestien keren dat er een bezoek aan een museum of aan kunst in de openbare ruimte werd georganiseerd. Een van de hoogtepunten was het bezoek aan het familiehuis van Jan Six aan de Amstel.

6
Film

En er was meer: twee keer konden mensen deelnemen aan de muzikale middag. Tijdens die middagen werd zowel live muziek gemaakt als geluisterd naar opnames. Het bijzondere was niet alleen de keuze van de muziek maar de verhalen erachter: waarom wilde iemand iets laten horen. En dat waren vaak persoonlijke verhalen. Wat ook voorkwam: stadsdorpers die voor het eerst voor een groep zongen of een instrument bespeelden.

We weten allemaal dat Amsterdam een rijke historie heeft en dat er veel interessante buurten zijn met gebouwen die deze historie weerspiegelen. De rondleidingen door een ervaren stadsgids zijn geliefd in ons stadsdorp. In het voorjaar werd duidelijk dat we op zoek moesten naar een nieuwe formule. Die hebben we gelukkig gevonden: de ervaren stadsgids bereidt vanaf de zomer de rondleidingen voor en geeft achtergrondinformatie aan drie anderen die de rondleidingen begeleiden. Vanaf dat moment is er gekozen voor een nieuwe naam: Bertine’s Rondleidingen. Maar liefst zestien keer konden mensen deelnemen aan deze rondleidingen oude en nieuwe stijl.

Voor degenen die zowel van literatuur als van wandelen houden is de Literair-historische wandeling georganiseerd. Wat is er mooier dan voorgelezen worden uit een boek terwijl je vlakbij de locatie bent die in dat boek wordt beschreven? Stof tot napraten genoeg.

4 & 5 mei: Herdenking en Bevrijding

Herdenkingswandeling

In de avond van 4 mei liepen 40 stadsdorpers onder leiding van Willem de Herdenkingswandeling langs plekken in de buurt die door de oorlog een speciale betekenis kregen. De route kan ook nu nog zelfstandig gelopen worden, de beschrijving staat op onze website. De wandeling sloot aan bij de Herdenking op het Zaanhof, georganiseerd door het 4 en 5 mei Comité Westerpark, waar circa 400 aanwezigen op respectvolle wijze de Tweede Wereldoorlog herdachten.

Vrijheidsgedicht

Op 4 mei wordt de Tweede Wereldoorlog herdacht. Sarah Ashkol las het gedicht ‘Oorlogs-mei’ van Victor E. van Vriesland voor. De video-opname en de tekst zijn online op onze website terug te zien.

7

Wandelen

je dat .. ?

Stadsdorpers waren weer volop actief in de buurt als gids. Kees leidde stadsdorpers acht keer door bekende en onbekende delen van de Spaarndammerbuurt, het Westerpark en de Houthavens. Het GWL-terrein en de Staatsliedenbuurt werden vanuit diverse invalshoeken en langs verschillende routes vier keer getoond en toegelicht door buurtgidsen Ineke, Pim, Ruud en Jet.

Tijdens het Westerpark Wonderwoud in november en december liepen ruim 100 mensen met de wandeling langs de lichtwerken in het park onder leiding van Willem.

In gesprek

In elke buurt wonen mensen met een interessante hobby, een bijzonder beroep of kennis over allerlei onderwerpen. Ook in 2023 organiseerden we bijeenkomsten waarin stadsdorpers met elkaar in gesprek konden gaan. De ene keer in een kleine groep, zodat er ook daadwerkelijk een gesprek kan plaatsvinden. De andere keer in een wat grotere groep en heeft de bijeenkomst meer het karakter van een lezing.

Afgelopen jaar gingen de drie themagesprekken over ‘Koeien in de kunst’, ‘Papier-kunst kijken in een atelier/woning in een oud schoolgebouw’ en ‘224 kilometer lopen in 24 uur. Hoe kan dat?’ Het waren inspirerende bijeenkomsten waar veel belangstelling voor was en waar geanimeerde gesprekken ontstonden.

Zomers

In de zonnige maanden konden stadsdorpers deelnemen aan Zonnig Fietsen: samen een route buiten de stad fietsen. Dit is drie keer georganiseerd en veertien bewoners namen hieraan deel.

Ook was er Zomers Buiten; vier keer is in een kleine groep in de buitenlucht een gezellige middag georganiseerd. In totaal namen er ruim 20 mensen aan deel.

8

Sport & Spel

De wekelijkse Bridgeclub trok veel stadsdorpers aan, zowel beginners als gevorderden. Inmiddels wordt er ook lesgegeven. Als locatie wordt gebruik gemaakt van de gemeenschappelijke ruimte van een woongroep.

Nieuwe ideeën

Aan het eind van het jaar plaatsten we een oproep. Een aantal stadsdorpers reageerde met ideeën voor nieuwe activiteiten. Deze worden in het nieuwe jaar uitgewerkt en waar mogelijk in ons aanbod opgenomen. De aanbrengers spelen zelf een grote rol in de organisatie van deze nieuwe activiteiten.

o er meer dan 140 mensen zijn die niet in Westerpark wonen en af en toe deelnemen aan onze activiteiten? En dat we dat een hele eer vinden?

o we in november een zeer geslaagde bijeenkomst organiseerden om al onze vrijwilligers te bedanken?

o we nog steeds elke maand borrelen bij Café Kosmos (voorheen Rooster)?

o Corrie en Elly samen alle aanmeldingen verwerken? En dat we daar blij mee zijn?

o we één van de grootste stadsdorpen zijn in Amsterdam en omgeving?

o we bij elke activiteit deelnemers vragen om een vrijwillige bijdrage?

o en dat we daarvoor (nog steeds) onze spaarvarkens gebruiken, maar inmiddels ook QR-codes?

o er drie nieuwe kerngroepleden van start gingen in 2023?

o er twee leesclubs in het stadsdorp zijn begonnen?

o een stadsdorpteam meedeed met de Grote Amsterdam Quiz en in de stadsbrede finale in de top tien eindigde?

o we onze gastheren en -vrouwen koesteren?

9

COMMUNICATIE

Een stadsdorp leeft alleen als er buurtbewoners aan deelnemen. Die moeten dan wel weten dat je er bent en wat er te doen is. Dat maakt communicatie zo belangrijk. En daar besteden we veel aandacht aan. Via diverse kanalen en op een zo aantrekkelijke mogelijke manier.

Informatieavond voor nieuwe stadsdorpers

In juni kwamen zes nieuwe nieuwsbrieflezers naar een avond met een presentatie over het stadsdorp en gingen we met elkaar in gesprek over de mogelijkheden om zelf iets te doen voor elkaar en voor Stadsdorp Westerpark.

In de krant

Op de markt

We stonden met of in een kraam (met anderen) op de volgende plekken: op Festival op de Tunnel (Houthavens), op de Kom Erbij Dag (Zaandammerplein) en op de Dag van het Westerpark

Om ook buurtbewoners te kunnen bereiken die niet digitaal vaardig zijn, plaatsen we sinds dit jaar een advertentie van het stadsdorp in buurtkrant de Staatskrant. Ook is in elke editie onze agenda voor de daarop volgende periode te vinden.

Onze website

In de Gemeentekrant Amsterdam, editie West met 90.000 lezers, kwam Stadsdorp Westerpark uitgebreid aan bod. Twee stadsdorpers vertelden in een interview enthousiast over de mooie, interessante en vooral gezellige activiteiten die voor en door buurtbewoners georganiseerd worden.

De website werd eenvoudiger ingericht. Op de beginpagina staat een overzicht van de eerstkomende activiteiten en het laatste nieuws. In het menu aan de rechterkant staan de activiteiten nu per c luster bij elkaar Ook de onderwerpen ‘Wie we zijn’ , 'Stadsdorp online' en 'Nieuws uit de buurt' zijn nu duidelijker zichtbaar.

10

Onze nieuwsbrief

Onze stadsdorpladder en ander drukwerk

De papieren driemaandelijkse ladder kwam vier keer uit en bood een breed scala aan geclusterde activiteiten Ruim 800 exemplaren werden verspreid over bijna 30 horecagelegenheden, bioscopen, winkels, buurthuizen en andere plekken in de buurt. Voor sommige activiteiten zijn aparte flyers gemaakt en samen met de ladders worden die ook uitgedeeld aan deelnemers van activiteiten.

Maandelijks verscheen de digitale nieuwsbrief, vol nieuws en activiteiten van en over andere buurtinitiatieven. Een kleurrijk en informatief geheel!

Inmiddels hebben we de 1000ste aanmelding voor de nieuwsbrief gekregen! Daar zijn we heel trots op.

Stadsdorp online

Op onze website staat ons eigen blog ‘Stadsdorpers’

De webserie ‘Westerpark door de jaren heen’ toonde de geschiedenis van een straat in beeld gedurende de laatste honderd jaar. Onder andere de Houtmankade, het Hugo de Grootplein en de Jacob Catskade passeerden de revue. Inmiddels zijn er al 25 afleveringen gemaakt!

Ons foto- en filmarchief

Sinds 2017 hebben we al meer dan 20 video’s gemaakt van stadsdorpactiviteiten. Wil je nog eens grasduinen in het verleden? Neem dan hier eens een kijkje

Op fotosafari in onze buurt

De afgelopen jaren hebben we een mooie collectie foto’s opgebouwd van onze prachtige buurt. Die zijn gemaakt door onze vaste fotograaf Gerrit Alink. We gebruiken die beelden steevast in de nieuwsbrief, op de website en in ons drukwerk.

Op de volgende pagina krijg je een impressie van de verschillende delen van Westerpark in diverse seizoenen. Wat wonen we in een prachtige omgeving!

11

WESTERPARK: MOOI BUURTJE!

12

Organisatie van het stadsdorp

Vrijwilligers: voorwaarde voor ons functioneren Wat zou het stadsdorp zijn zonder onze vrijwilligers? Laten we daar duidelijk over zijn: dan zouden we niet bestaan. Van rondleiders, gastheren en -vrouwen, redacteuren, inleiders tot kerngroepleden: zij dragen allemaal op hun eigen manier een steentje bij om van Stadsdorp Westerpark een succes te maken. In 2023 was een groep van ruim 60 vrijwilligers actief.

In november kwamen ruim 40 van onze vrijwilligers bij elkaar in Salon EPS in de Spaarndammerbuurt. Iedereen werd bedankt voor de inzet voor het stadsdorp. Na een terugblik op het voorgaande jaar, een bezoek aan Museum Het Schip en het nuttigen van een heerlijke maaltijd konden nieuwe ideeën en praktische ondersteuning worden ingebracht voor de organisatie, activiteiten en communicatie.

Hulp bij de boekhouding en administratie, initiatieven voor fiets- en wandeltochten, spelletjes, koken, kunst, dansen, buurt schoonhouden, themagesprekken of juist informeel samen koffie drinken – van alles kwam voorbij. We gaan of zijn er al mee aan de slag!

Gastheren en gastvrouwen

Voor de eerste keer haalden we gastheren en -vrouwen van het stadsdorp bij elkaar om ervaringen en tips uit wisselen. Dit bleek bijzonder nuttig en leerzaam.

De kerngroep faciliteert en organiseert

De kerngroep zorgde voor de randvoorwaarden waardoor stadsdorpers in staat werden gesteld om buurtactiviteiten te ondernemen. Het gaat hierbij om planning, eventuele financiering, communicatie en contacten met vrijwilligers en buurtorganisaties.

We besteedden dit jaar ook extra aandacht aan hoe we met onze vrijwilligers omgaan en hoe we inclusie in het stadsdorp kunnen bevorderen.

De kerngroep begin 2023

De kerngroep vergaderde twaalf keer. Daarnaast was er veel tussentijds overleg. Maar liefst drie nieuwe leden zijn de kerngroep komen versterken. Drie andere kerngroepleden stopten met hun lidmaatschap van de kerngroep. Alle drie blijven ze gelukkig actief als vrijwilliger.

13

Onze inkomsten in 2023

Bij de meeste activiteiten konden mensen in een spaarvarken of via een Tikkie vrijwillig bijdragen aan het stadsdorp. Daarnaast kregen we veel giften. In 2023 vormden de bijdragen en giften (samen € 2.057) ruim 25% van onze inkomsten. Dit jaar ontvingen we een buurtbudgetsubsidie ter grootte van € 4.950 van de Gemeente Amsterdam plus nog een bijdrage van € 500 voor onze vrijwilligersdag in 2022 De overige inkomsten in 2023 bedroegen € 513. Dit bestond hoofdzakelijk uit een donatie van de Stichting De Koperen Knoop. De totale inkomsten bedroegen hiermee in 2023 € 8.020.

Onze uitgaven in 2023

De kosten voor de activiteiten bedroegen € 2 .790 en voor onze communicatie € 2.536 De organisatiekosten kwamen uit op € 1 .078. Onze uitgaven waren over de hele linie minder dan in ons jubileumjaar 2022. Een belangrijk verschil was dat een aantal grote (en kostbare) activiteiten niet plaatsvond. De verhouding tussen de kosten soorten bleef gelijk in vergelijking met eerdere jaren. De totale uitgaven bedroegen in 2023: € 6.404.

Onze kascommissie controleerde en adviseerde

Onze financiële boekhouding werd ook dit jaar gecontroleerd door een commissie van twee stadsdorpers. Aan de hand van hun advies werd een aantal punten in onze boekhouding en verslaglegging opnieuw aangepast.

14
5450 2057 513 Inkomsten 2023 Subsidies Vrijwillige bijdragen Overige inkomsten

Lid worden is niet nodig

We willen zoveel mogelijk buren de gelegenheid geven om aan onze activiteiten deel te nemen. Daarom hoef je geen lid te worden van Stadsdorp Westerpark om mee te doen. Bijna 75% van onze activiteiten was gratis. Bij andere activiteiten, zoals voor de film en maaltijden betaalden mensen hun kosten zelf. We hielden de deelnamekosten zo laag mogelijk. In Het Ketelhuis kon de Stadspas met groene stip worden gebruikt voor korting op Film & Soep. De toegangsprijs voor Boek & Film in de OBA werd met 50% verlaagd.

Een bescheiden administratie

We voerden een eenvoudige boekhouding en een beperkte persoons- en activiteitenregistratie die voldoet aan de privacywetgeving (AVG). We willen een informele organisatie blijven met een zo licht mogelijke structuur en lage kosten. Omgerekend maakte het stadsdorp per deelnemer ongeveer € 2,60 aan kosten.

Het stadsdorp werkt veel samen in en met de buurt

Een aantal van onze activiteiten zou niet mogelijk zijn geweest zonder de samenwerking met andere organisaties, zoals Het Ketelhuis, de OBA, Buurtlicht, Café Kosmos, Stichting Kerk & Buurt en Het Ruim We kunnen het stadsdorp zijn dat we zijn door de organisaties waarmee we samenwerken. Op de achterzijde van dit verslag vermelden we onze sponsors, vrienden en partners bij naam. Hartelijk dank voor jullie bijdragen.

We geven publiciteit aan buurtinitiatieven

In de nieuwsbrief en op de website gaven we bekendheid aan meerdere buurtactiviteiten en organisaties. Denk daarbij aan Kerk & Buurt, De Tuinen van Westerpark, de buurtactiviteiten in buurtkamer De Nieuwe Reiger en het 4 & 5 mei Comité Westerpark

Netwerk Amsterdamse Stadsdorpen

We zijn al jaren aangesloten bij het Netwerk Amsterdamse Stadsdorpen. Daarin werken we samen met de ruim 30 andere stadsdorpen in Amsterdam en omgeving. Tijdens bijeenkomsten en rondetafelgesprekken zijn vele ervaringen en tips uitgewisseld. Omdat elk stadsdorp haar eigen koers bepaalt, valt er veel van elkaar te leren.

15

SAMEN MET JULLIE MAKEN WE DE BUURT

Dankjewel voor je bijdrage aan het stadsdorp

al onze vrijwilligers

Angèle, Anne-Marie, Annemiek, Ans, Bertine, Carla, Constance, Corrie, Daniél, Doris, Elly, Erica, Eveline, Fanny, Gijsbert, Greetje, Hans, Henriëtte, Hokon, Ineke, Ineke, Irma, Jacques, Jan, Jeanette, Jet, Joke, José, Josje, Kees, Kyra, Letty, Lilian, Loes, Loes, Lucie, Lydeke, Maarten, Macky, Margriet, Marion, Mia, Mieke, Nellie, Norbert, Paula, Peter, Pieter, Pim, Ria, Ruud, Sabine, Siu, Sonja, Sophia, Sylvia, Theo, Willem, Willem, Willy, Wilna en Wim

en onze sponsors, vrienden en partners

16
Stichting De Koperen Knoop

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.