__MAIN_TEXT__

Page 1

www.naarschoolinmenen.be 1

BS DE KLEINE PRINS

2

3

6

VBS SINT-JANSSCHOOL

VBS BINNENHOF

7

FUTURA ONS DORP

VBS BINNENHOF AFDELING CC

8

FUTURA VANDER MERSCHPLEIN

August Debunnestraat 15 8930 Menen 056 53 25 91 info@dekleineprins.be www.dekleineprins.be

Binnenhof 53 8930 Menen 056 51 29 05 directie@blijdhove-binnenhof.be www.vbsbinnenhof.be

J.M. Sabbestraat 132 8930 Menen 056 51 28 90 directie@sint-jansschool.net www.sint-jansschool.net

Onderwijsplein 10 8930 Menen 056 51 35 78 carine@futurascholen.be www.futurascholen.be/basisschoolonsdorp

Charles Cappellestraat 124 8930 Menen 056 51 36 86 directie@blijdhove-binnenhof.be www.vbsbinnenhof.be

4

5

LEGENDE NAAMGEVING SCHOLEN BS = basisschool BULO = buitengewoon lager onderwijs GBS = gemeentelijke basisschool GO! = onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap VBS = vrije basisschool

R. Gombertstraat 1A 8930 Menen 056 51 24 00 carine@futurascholen.be www.futurascholen.be/basisschoolVDM

VBS BLIJDHOVE

VBS SINT-JORIS

9

Guido Gezellelaan 77 8930 Menen 056 51 10 01 directie@blijdhove.be www.blijdhove.be

BULO BLIJDHOVE

Sint-Jansmolenstraat 7 8930 Menen 056 51 28 89 directie@sint-joris.net www.sint-joris.net

VBS VLAM

10

Guido Gezellelaan 106 8930 Menen 056 51 31 91 directie@buloblijdhove.be www.bloblijdhove.be

Vlamingenstraat 172 8930 Menen 056 51 30 74 directie@basisschoolvlam.be www.basisschoolvlam.be

t raa

wb

Lau 3 2

tra

at

t aa str

em

elg ev W ne

ns

ug

raat

1

m ns

a

.J St

9

Moe

Waalvest

Vla m

2

M

enst

2

at

10

LAR

skro

at ra

str aa t

at

rtstr aat

R.Go

mbe

iss W ah

Kasteeldreef

a str

n

k es

e ro

o

raat

Rekkem Par a

dijs

stra

at

traat

s Paradijs

Vaandelpad

Neerweg

3 Va an

de

lstr aat

Wer

straat

eman Gen. L

at

aat vikstr

we g ge Ho

stra

st

en

ol

n

at

str aa t

aa

tra

es

nn

sel

nhof

1

lal

io bu

Rij

Binne

Lar

i

at Moeskroenstra

b Fa

Scholengemeenschap Sint-Vincentius Kasteeldreef 4 8930 Rekkem

De

Scholengemeenschap Basisonderwijs GO! Kortrijk-Menen Veldstraat 17 8560 Wevelgem

8

A.

Scholengemeenschap De Leiebrug Grote Markt 1 8930 Menen

tra

ein

pl

SCHOLENGEMEENSCHAPPEN

3

4

at tra s jk

J-M Sabbestraat

ijs

an

ela

pe

5

Lauwe 1

emst

rw

ell ez

7

Ko

6

de

oG

Vo

rtr

On

id

Gu Ca p

str aa t

ing

an

Ieperstraat

C.

ge

la lks

t raa

alst

pita

Hos

Mo Grot len e str aa t

Rekk

Br

Me

Menen

st erg

lle

str aa t

1

2

3

GO! BS TER MOLEN Grote Molenstraat 113 8930 Lauwe 056 41 30 14 directie@bstermolen.be www.bstermolen.be

GBS DE WONDERWIJZER Hospitaalstraat 14 8930 Lauwe 056 41 14 72 info@dewonderwijzer.be www.dewonderwijzer.be

VBS DE STAP Wevelgemstraat 2A 8930 Lauwe 056 41 34 97 directie@destap.be www.destap.be

1

VBS REKKEM VESTIGING ONS KASTEELTJE Kasteeldreef 5 8930 Rekkem 056 41 35 93 directie@vbsrekkem.be www.vbsrekkem.be

2

GBS BARTHEL

3

VBS REKKEM VESTIGING ‘T PARADIJS

Moeskroenstraat 525 8930 Rekkem 056 41 47 88 info@barthelschool.be www.barthelschool.be

Paradijsstraat 118 8930 Rekkem 056 41 35 93 directie@vbsrekkem.be www.vbsrekkem.be

HULP NODIG BIJ HET INSCHRIJVEN? Brugfiguur Menen Noorderlaan 1, 8930 Menen 056 52 71 48 brugfiguur@menen.be facebook.com/BrugfiguurMenen CAW Koningstraat 32, 8930 Menen 0800 13 500 onthaal@cawzuidwestvlaanderen.be www.caw.be Vrij CLB Leieland Oude Leielaan 83 A, 8930 Menen 056 23 72 50 info@clbleieland.be www.clbleieland.be GO! CLB Mandel en Leie Ontvoogdingsstraat 32, 8930 Menen 056 22 56 61 info@clbmandelenleie.be www.clbmandelenleie.be Het Hoekhuis Kortrijkstraat 39, 8930 Menen 056 53 23 91 Inloopteam.hethoekhuis@wiegwijs.be www.wiegwijs.be Huis van het Kind Sociaal huis Menen Noorderlaan 1, 8930 Menen 056 52 71 00 0470 02 47 28 huisvanhetkind@menen.be www.huisvanhetkindmenen.be

www.naarschoolinmenen.be

Kind en Gezin Kortrijkstraat 39, 8930 Menen 078 150 100 info@kindengezin.be www.kindengezin.be


www.naarschoolinmenen.be Beste ouder, lnschrijving school zoon/dochter geboren in 2019.

Naar school in Menen

Alle scholen in Menen, Rekkem en Lauwe. Meld je kind aan voor de school of scholen van je voorkeur

Heb je een kind dat al naar school gaat? Werk jij of je partner in een school?

via de website www.naarschoolinmenen.be. Gaat er al een broer/zus naar school? Schrijf je kind dan op die school in tussen 8 februari en

JA

NEE

28 februari 2021. Als dat niet zo is, dan moet je je kind aanmelden voor de school of scholen die je kiest. Daarna kan je je kind inschrijven in de school of scholen als er plaatsen vrij zijn.

Maak een top 3 van je scholen.

Schrijf je kind in tussen maandag 8

Is er geen plaats vrij? Wie het dichtst bij de school woont, gaat

februari en zondag 28 februari 2021. Je hebt zeker plaats.

Zet je school van 1ste voorkeur op plaats

voor.

1; je school van 2de voorkeur op plaats Laat deze periode niet voorbijgaan!

2; je school van 3de voorkeur op plaats 3.

Aanmelden tussen 8 maart en 28 maart 2021.

Meld je kind aan tussen maandag 8

Naar school in een andere gemeente? Neem best contact op

maart (vanaf 9 uur) en zondag 28 maart 2021 (tot 12 uur)

met de school.

via www.naarschoolinmenen.be

Naar het buitengewoon onderwijs? Het CLB helpt je verder, Op de ommezijde van deze folder vind je een overzicht van de

Uiterlijk op 2 april 2021 ontvang je

scholen in Menen met hun contactgegevens.

een e-mail met meer nieuws over de inschrijving van je kind.

Nog vragen? Neem contact op met een van de scholen! Schrijf je kind in van maandag 19 april tot en met vrijdag 7 mei 2021.

Inschrijvingen 2021 - 2022

Instapdagen kleuters geboortejaar 2019 KIND GEBOREN TOT EN MET..

STAPT TEN VROEGSTE IN NA…

DUS VANAF…

1 maart 2019

de grote vakantie

woensdag 1 september 2021

8 mei 2019

de herfstvakantie

maandag 8 november 2021

10 juli 2019

de kerstvakantie

maandag 10 januari 2022

1 augustus 2019

de 1ste schooldag februari

dinsdag 1 februari 2022

7 september 2019

de krokusvakantie

maandag 7 maart 2022

19 oktober 2019

de paasvakantie

dinsdag 19 april 2022

30 november 2019

het hemelvaartweekend

maandag 30 mei 2022

31 december 2019

de zomervakantie van 2022

donderdag 1 september 2022

Kies een school Geboren in 2019 www.naarschoolinmenen.be

MEER INFO Verantwoordelijke uitgever: Nele Hofman (voorzitter LOP BaO Menen), Blekerijvesting 39, 8930 Menen Contactpersonen: • Scholengemeenschap De Leiebrug: Lynsey Nuttin, stafmedewerker@sgdeleiebrug.be • Scholengemeenschap Sint-Vincentius: Benny Tarras; codi@sgstvincentius.be • Scholengemeenschap GO! basisonderwijs Menen: Stefaan Vanbiervliet; stefaan.vanbiervliet@bstermolen.be EDITIE 2021 / Een initiatief van het LOP BaO Menen in samenwerking met de Stad Menen Credits: Adobe Photostock (foto’s) - Team Communicatie Stad Menen (lay-out)

Vlaanderen

is onderwijs & vorming

© Foto: Johan Martens

Profile for Stad Menen

Basisscholenkaart 2021-2022 | Menen, Lauwe, Rekkem  

Deze informatiefolder is een initiatief van het LOP in samenwerking met de stad Menen. Meer info over inschrijven in een school in Menen vin...

Basisscholenkaart 2021-2022 | Menen, Lauwe, Rekkem  

Deze informatiefolder is een initiatief van het LOP in samenwerking met de stad Menen. Meer info over inschrijven in een school in Menen vin...

Profile for stadmenen
Advertisement