Page 1

WWW.NAARSCHOOLINMENEN.BE 1

4

BS DE KLEINE PRINS

August Debunnestraat 15 8930 Menen 056 53 25 91 info@dekleineprins.be www.dekleineprins.be 2

VBS BLIJDHOVE

Guido Gezellelaan 77 8930 Menen 056 51 10 01 directie@blijdhove.be www.blijdhove.be 5

VBS BINNENHOF

Binnenhof 53 8930 Menen 056 51 29 05 directie@blijdhove-binnenhof.be www.vbsbinnenhof.be 3

7

VBS BINNENHOF - AFDELING CC Charles Cappellestraat 124 8930 Menen 056 51 36 86 directie@blijdhove-binnenhof.be www.vbsbinnenhof.be

GO! BS DE DUIZENDPOOT Onderwijsplein 10 8930 Menen 056 51 35 78 bs.menen@g-o.be www.bsdeduizendpoot.be

8

BULO BLIJDHOVE

Guido Gezellelaan 106 8930 Menen 056 51 31 91 directie@buloblijdhove.be www.bloblijdhove.be 6

10

Vlamingenstraat 172 8930 Menen 056 51 30 74 directie@basisschoolvlam.be www.basisschoolvlam.be LEGENDE NAAMGEVING SCHOLEN BS = basisschool BULO = buitengewoon lager onderwijs GBS = gemeentelijke basisschool GO! = onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap VBS = vrije basisschool

GO! LEEFSCHOOL KAMELEON René Gombertstraat 1a 8930 Menen 056 51 24 00 directie@leefschool-kameleon.be www.leefschool-kameleon.be

9

VBS SINT-JANSSCHOOL J.M. Sabbestraat 132 8930 Menen 056 51 28 90 directie@sint-jansschool.net www.sint-jansschool.net

VBS VLAM

VBS SINT-JORIS

Sint-Jansmolenstraat 7 8930 Menen 056 51 28 89 directie@sint-joris.net www.sint-joris.net

3

2

1

7 1

6 5 4 8

2

1

9

10

2

3

3

1 SCHOLENGEMEENSCHAPPEN

Grote Molenstraat 113 8930 Lauwe 056 41 30 14 bs.lauwe@g-o.be www.schooltermolen.be

Scholengemeenschap De Leiebrug Grote Markt 1 8930 Menen Scholengemeenschap Basisonderwijs GO! Kortrijk-Menen Veldstraat 17 8560 Wevelgem

2

GBS DE WONDERWIJZER

3

VBS DE STAP

Wevelgemstraat 2A 8930 Lauwe 056 41 34 97 directie@destap.be www.destap.be

VBS ONS KASTEELTJE Kasteeldreef 5 8930 Rekkem 056 41 35 93 directie@vbsrekkem.be www.vbsrekkem.be

2

Hospitaalstraat 14 8930 Lauwe 056 41 14 72 info@dewonderwijzer.be www.dewonderwijzer.be

Scholengemeenschap Sint-Vincentius Kasteeldreef 4 8930 Rekkem LEGENDE NAAMGEVING SCHOLEN BS = basisschool BULO = buitengewoon lager onderwijs GBS = gemeentelijke basisschool GO! = onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap VBS = vrije basisschool

GO! BS TER MOLEN

1

GBS BARTHEL

Moeskroenstraat 525 8930 Rekkem 056 41 47 88 info@barthelschool.be www.barthelschool.be 3

VBS ONS KASTEELTJE - PARADIJS Paradijsstraat 118 8930 Rekkem 056 41 53 15 directie@vbsrekkem.be www.vbsrekkem.be

WWW.NAARSCHOOLINMENEN.BE


INFORMEER JE OVER DE SCHOLEN IN MENEN • • • •

Neem een kijkje op www.naarschoolinmenen.be. Daar vind je een overzicht van alle basisscholen in Menen. Op de website van een school vind je informatie over hoe de school onderwijst, opvoedt en ouders betrekt. Bekijk op de website ook het reglement van de school. Het reglement vermeldt afspraken over wat mag en moet. Sommige scholen organiseren een infoavond of een bezoekmoment. Vraag ernaar in de school.

KIES EEN SCHOOL VOOR JE KIND • Bepaal welke school of scholen je verkiest. Als je meerdere scholen verkiest, zet ze in de volgorde van je voorkeur. • De school kiest op welke manier ze kinderen inschrijft. Hieronder vind je de twee verschillende systemen van inschrijven: 1 met aanmelden, en 1 zonder.

MELD JE KIND AAN

SCHRIJF JE KIND IN

WAT IS AANMELDEN?

INSCHRIJVEN: HOE EN WAT?

Aanmelden betekent dat je laat weten in welke school of scholen jij je kind wil inschrijven.

Een kind inschrijven gebeurt in de school (tijdens de openingsuren van de school). Als je akkoord gaat met: • de wijze waarop de school je kind onderwijst en opvoedt • het reglement van de school (dat zegt wat mag en wat moet) dan is je kind eigenlijk automatisch ingeschreven. De basisregel voor inschrijven is: wie eerst komt, krijgt als eerste een plaats. Bepaalde kinderen krijgen voorrang (zie: ‘Wanneer kan ik mijn kind inschrijven?’).

HOE AANMELDEN? Je meldt je kind aan door een formulier in te vullen op de website www.kieseenschoolinmenen. be. In dat formulier zet je de scholen in de volgorde van je voorkeur. VOOR WELKE SCHOLEN MOET JE EERST AANMELDEN EN DAN INSCHRIJVEN? In Menen schrijven volgende scholen in via een aanmeldingssysteem: • Menen: De Duizendpoot, Kameleon, De Kleine Prins. • Lauwe: Ter Molen, De Wonderwijzer. • Rekkem: Barthel.

WELKE SCHOLEN VOORZIEN RECHTSTREEKSE INSCHRIJVINGEN?

WANNEER AANMELDEN? Je moet je kind aanmelden tussen 15 februari en 1 maart 2019 via www.kieseenschoolinmenen. be. Het tijdstip van aanmelden speelt geen rol. Als je niet aangemeld bent, kun je je kind pas inschrijven vanaf 2 mei 2019. WAT NA HET AANMELDEN? Als er voor een geboorte- of leerjaar minder kinderen aangemeld zijn dan er vrije plaatsen zijn, dan kunnen alle kinderen ingeschreven worden in de school van eerste voorkeur van de ouders. Als er meer aangemelde kinderen zijn dan er beschikbare plaatsen zijn, dan worden de aanmeldingen gerangschikt. Er wordt eerst rekening gehouden met de rangorde van de schoolvoorkeur. Daarna telt de afstand van het thuisadres van het kind tot de school. Het gaat om de wandelafstand via de openbare weg (en berekend door Google Maps). In beide gevallen komen eerst de broers of zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn in de school in aanmerking. Daarna de andere kinderen.

In Menen schrijven de katholieke scholen in via dit systeem: • Menen: Binnenhof (Binnenhof en Charles Cappellestraat), Blijdhove, Sint-Jansschool, Sint-Joris, Vlam. • Lauwe: De Stap. • Rekkem: Ons Kasteeltje (Kasteeldreef en Paradijs). WANNEER INSCHRIJVEN? • •

Een kind dat een al een broer of zus heeft die ingeschreven is in de school of een kind van een personeelslid van de school krijgt voorrang. Deze kinderen worden ingeschreven van 15 februari tot 1 maart 2019. Andere kinderen worden ingeschreven van 18 maart tot 5 april 2019. Als je dan nog niet bent ingeschreven, moet je wachten tot 2 mei 2019 om je kind in te schrijven.

ALLE PLAATSEN ZIJN INGENOMEN: WAT DAN? Als er geen vrije plaatsen meer zijn in een geboortejaar of leerjaar kan je je kind toch inschrijven. Je ingeschreven kind staat dan op een wachtlijst. In dat geval bezorgt de school je een officieel document waarop de reden van weigering staat en de plaats van je kind op de wachtlijst.

WWW.NAARSCHOOLINMENEN.BE

WANNEER KAN IK MIJN KIND INSCHRIJVEN? AANMELDEN EN INSCHRIJVEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2019-2020  er zijn 2 manieren om in te schrijven  Periodes 15 februari tot 1 maart 2019

Basisscholen van het GO! - De Kleine Scholen van het katholiek onderwijs Prins - Gemeentelijke Basisscholen (Scholengemeenschap St-Vincentius) Digitaal aanmelden van alle kinderen Inschrijven* van broer/zus van leerling (via www.kieseenschoolinmenen.be) van de school en van kind van personeelslid van de school

11 tot 15 maart De ouders van aangemelde kinderen 2019 ontvangen een inschrijvingsticket 18 maart tot 5 april 2019

Inschrijven* van aangemelde kinderen Inschrijven* van alle kinderen (voor zomet een inschrijvingsticket ver er beschikbare plaatsen zijn)

vanaf 2 mei 2019

Inschrijven* van alle kinderen die nog niet zijn ingeschreven (voor zover er beschikbare plaatsen zijn)

(*) Je kan inschrijven tijdens de openingsuren van de school. Als de school de inschrijving weigert, dan bezorgt ze daarvoor een document met de reden van weigering.

WANNEER INSTAPPEN?

DATUM INSTAP?

Tot en met 2 maart 2017

Na de zomervakantie 2019

Op maandag 2 september 2019

Tot en met 4 mei 2017

Na de herfstvakantie

Op maandag 4 november 2019

Tot en met 6 juli 2017

Na de kerstvakantie

Op maandag 6 januari 2020

Tot en met 3 aug. 2017

1ste schooldag van feb. 2020

Op maandag 3 februari 2020

Tot en met 2 sep. 2017

Na de krokusvakantie

Op maandag 2 maart 2020

Tot en met 20 okt. 2017

Na de paasvakantie

Op maandag 20 april 2020

Tot en met 25 nov. 2017

Na Hemelvaartweekend

Op maandag 25 mei 2020

Vóór of op 31 dec. 2017

Na de zomervakantie 2020

Op dinsdag 1 september 2020

KIES EEN

SCHOOL

MEER INFO Contactpersoon: Johan De Backere, 0473 93 89 27, johan.debackere@ond.vlaanderen.be Verantwoordelijke uitgevers: directeurs coördinatie van de scholengemeenschappen De Leiebrug – GO! Kortrijk-Menen – Sint-Vincentius Adressen: zie ommezijde (links onder stadsplan met scholen) EDITIE 2019 | Een initiatief van het LOP BaO Menen in samenwerking met de Stad Menen Credits: Kris Seynhaeve (kaart) - Adobe Photostock (foto’s) - Team Communicatie Stad Menen (lay-out)

WWW.NAARSCHOOLINMENEN.BE

Vlaanderen

is onderwijs & vorming

INSCHRIJVINGEN

WANNEER GEBOREN?

2019-2020

WANNEER KAN MIJN KIND STARTEN OP SCHOOL?

GEBOREN IN 2017? WWW.NAARSCHOOLINMENEN.BE

Profile for Stad Menen

Basisscholenkaart 2019-2020 | Menen, Lauwe, Rekkem  

Deze informatiefolder is een initiatief van het LOP in samenwerking met de stad Menen.

Basisscholenkaart 2019-2020 | Menen, Lauwe, Rekkem  

Deze informatiefolder is een initiatief van het LOP in samenwerking met de stad Menen.

Profile for stadmenen
Advertisement