Page 1

LEIEDRAAD #MRT2017

STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM

CARNAVALSTOET OP ZONDAG 12 MAART STAD MENEN ZET IN OP DIGITALE DIENSTVERLENING

www.menen.be


STADSMAGAZINE LEIEDRAAD

WOORD VOORAF Beste inwoner Daar is weldra de lente! De ideale tijd om te genieten van buitenactiviteiten. Als schepen van Evenementen en Toerisme stelde ik samen met de collega’s een mooi programma samen. Varen op de Leie, wandelen of fietsen, Salto, summer@ Lauwe, Grensrock, de Breughelkermis, de braderie in de Barakken, de jaarmarkt, seniorenfeesten, de stadsambassadriceverkiezing, de Wieltjesfeesten. Een greep uit het ruime aanbod van activiteiten. Artisanale producten van eigen bodem krijgen een bijzondere plaats op de vernieuwde bloemen- en hoevemarkt op zaterdag 29 april. De carnavalsstoet, met deelname van Meense verenigingen, kleurt op zondag 12 maart onze stad. Omdat de inhoudelijke vernieuwing van de Wieltjesfeesten vorig jaar een schot in de roos was, grijpen we opnieuw terug naar het wiel en betrekken we vele Menenaars bij hun feest! Sommige activiteiten worden door de stadsdiensten georganiseerd, anderen vinden plaats dankzij de inzet van vele vrijwilligers en met financiële steun van onze stad. Allemaal met als doel onze inwoners in eigen stad te laten genieten. Steeds

meer wijken organiseren een buurtfeest. Iedereen kan gratis feestmateriaal lenen. Want samen feesten is top! We spreken graag onze bankrekening aan, ook om te feesten. Zolang het evenwicht van inkomsten en uitgaven wordt gerespecteerd. Dat betekent iedere dag rekenen en keuzes maken. Dat rendeert in meer investeringsruimte. Bijvoorbeeld voor de uitbouw van het digitaal loket. Sedert februari kan je vele attesten digitaal bekomen, zonder naar het stadhuis te komen. De bouw van Park Ter Walle en van het rust- en verzorgingstehuis in Lauwe schieten goed op. Straks wordt de bouw van het nieuw cultureel centrum in Lauwe aangevat. De Paulientjes, een privé-investering, maken plaats voor een hedendaags groen woonproject. Menen heeft voldoende geld om zijn schulden af te betalen. Bovendien verminderen we tijdens de komende jaren flink onze schuld. En dit allemaal zonder de belastingen te verhogen.

LAURENT COPPENS

Schepen van Financiën, Juridische Zaken, Economie, Kerkfabrieken, Landbouw, Evenementen en Toerisme. T 0479 324 830, laurent.coppens@menen.be

INHOUD p. 3 DIGITAAL LOKET | Burgerzaken 7 op 7 open p. 4 CAMERASCHILD IS AF | in 2017 ook camera’s op grens E17 p. 5 GEEN ZWAAR VERKEER | in onze stadskern p. 6 MENEN ZET DE ZOTSKAP OP | programma carnavalsweekend p. 7 OPWARMERTJES | op naar het toeristisch seizoen 2017 p. 8 SPEELSTRAAT AANVRAGEN | deze zomer extra speelruimte p. 9 INFOAVOND VERHUURDERS | op dinsdag 7 maart p. 10 DE BIB VAN A TOT Z | Jeugdboekenweek, spellen, e-readers... p. 11 INSCHRIJVEN IN MEENSE SCHOOL | #KORTNIEUWS + UiT

2

www.menen.be

in MENEN agenda

COLOFON

DRUK Drukkerij Pattyn,Veurne

REDACTIE & VORMGEVING Stad Menen, dienst Communicatie communicatie@menen.be

V.U. Martine Fournier, Burgemeester Grote Markt 1 - 8930 Menen


STADSMAGAZINE LEIEDRAAD

NOG MEER DIGITAAL WOONPREMIES

DIGITAAL LOKET burgerzaken 7 op 7 open Goed nieuws voor onze inwoners: vanaf nu kunnen zij makkelijk via www.menen.be/digitaalloket 15 attesten direct online aanvragen en thuis ontvangen in hun mailbox. Deze uitbreiding van ons Digitaal Loket Burgerzaken is een nieuwe stap vooruit op het vlak van klantvriendelijkheid. DIGITAAL LOKET Het grote voordeel van een digitaal loket zijn de openingsuren: je kunt er 24 uur per dag én 7 dagen per week terecht. Het is dus niet meer nodig om voor dienstverlening die via het digitaal loket aangeboden wordt, naar het stadhuis te komen.Voortaan kun je 15 attesten van Burgerzaken online aanvragen via de stedelijke website. Tot voor kort kon je via het digitaal loket op onze website deze attesten al aanvragen, maar je moest de attesten zelf wel nog op het stadhuis afhalen. Voortaan kan alles dus van thuis uit!

HOE WERKT HET? Het Digitaal Loket Burgerzaken vind je op www.menen.be/digitaalloket. Een van de 15 attesten online aanvragen kan met een kaartlezer, een token of een app. Nadat je het gewenste attest hebt opgevraagd, ontvang je het binnen enkele minuten in je mailbox. Aangezien onze stedelijke webstek ook responsive is, kun je

dit ook makkelijk met je smartphone of tablet doen.

WELKE ATTESTEN? Via het Digitaal Loket Burgerzaken kun je 15 attesten online aanvragen én meteen ontvangen. Het gaat over: • • • • • • • • • • • • • • •

attest van woonst attest van verblijf voor een huwelijk attest van woonst met historiek attest van woonplaatshistoriek attest van nationaliteit attest van verblijf en nationaliteit attest van wettelijke samenwoning attest samenstelling gezin attest van leven attest wijze van teraardebestelling uittreksel bevolkingsregister afschrift geboorteakte afschrift huwelijksakte afschrift overlijdensakte uittreksel strafregister

INFO

burgerzaken@menen.be T 056 529 250

Sinds kort kun je onze gemeentelijke woonpremies online aanvragen: de premie voor gevelrenovatie en binneninrichting (handelszaken), de premie voor groendaken, de premie van 2 woningen naar 1 (aankoop aanpalende woning), de verbeteringspremie, de verbeteringspremie voor particuliere huurwoningen, de aanpassingspremie en de slooppremie. Via www.menen.be/premies kun je vlot een digitale aanvraag voor één van deze gemeentelijke premies indienen. Je kunt er meteen ook alle bijhorende stukken opladen en doorsturen.

BOUWAANVRAAG In Menen kun je ook al een tijdje via www.omgevingsloket.be een digitale bouwaanvraag indienen. Het internetloket ‘Het Omgevingsloket’ laat namelijk toe om digitaal een aanvraag of melding in te dienen met alle bijhorende stukken. De bouwheer of de architect hoeft dus geen veelvoud aan plannen meer te bezorgen, maar kan deze in PDF eenvoudig opladen. Nadien kunnen de betrokkenen de stand van zaken opvolgen tot en met de definitieve beslissing.

EVENEMENTENFORMULIER Als uitsmijter geven we nog mee dat je als organisator van een evenement in Menen, Lauwe of Rekkem ook steeds het digitale evenementenformulier moet invullen. Dat formulier zorgt ervoor dat alle facetten van je evenementen op een vlotte en efficiënte manier afgehandeld worden. Het evenementenformulier vind je op www.menen.be/digitaalloket. INFO

www.menen.be

www.menen.be

3


STADSMAGAZINE LEIEDRAAD

CAMERASCHILD ROND MENEN IS AF in 2017 ook ANPR-camera’s op grens E17

In de strijd tegen de (grens)criminaliteit investeerden de stad Menen en de politiezone Grensleie de voorbije jaren fors in de uitbouw van een cameraschild op ons grondgebied. De grensovergang op de E17 in Rekkem bleef lange tijd een leemte in dat schild: de stad was op die locatie niet bevoegd en dus afhankelijk van de hogere overheid. In 2017 komen aan die grensovergang nu wel camera’s besliste de federale regering onlangs. Dat het de stad Menen al lange tijd ‘menens’ is in de strijd tegen de (grens)criminaliteit is een understatement. Al vele jaren leveren het stadsbestuur en de politiezone Grensleie op dat vlak grote inspanningen. Een belangrijke sleutel in die strijd is het monitoren van verkeersen andere bewegingen op strategische plaatsen in de stad.

CAMERA’S OP INVALSWEGEN EN PUBLIEKE PLAATSEN En dat kan dankzij de (deels gesubsidieerde) investeringen in ANPR- en omgevingscamera’s. 6 ANPR-camera’s registreren verkeersbewegingen en herkennen langs al onze invalswegen nummerplaten. Omgevingscamera’s zijn er op publieke plaatsen zoals de Grote Markt, het zwembad, de bedrijvenzone MenenGrensland en binnenkort ook aan het station.

4

www.menen.be

EINDELIJK OOK CAMERA’S OP GRENS E17 Binnen het ANPR-cameraverhaal dicht de federale overheid nu ook de leemte langs de grootste invalsweg, de E17. Aan de grensovergang in Rekkem komen in beide rijrichtingen op de E17 ANPRtoestellen. De aankoop van de camera’s zal nog dit jaar door de federale politie gebeuren. Op de zitting van 30 januari gaf de gemeenteraad hierover advies, een wettelijke formaliteit, gezien de camera’s op het grondgebied van de stad Menen komen. De federale overheid doet deze ingreep niet enkel in de strijd tegen terrorisme, maar ook in functie van de verhoging van de verkeersveiligheid binnen het verhaal van de trajectcontrole. Hoe dan ook is de stad Menen zeer tevreden dat het ANPR-cameraschild op ons grondgebied hiermee af is.


STADSMAGAZINE LEIEDRAAD

MENEN ZET VERDER IN OP stadskern zonder zwaar verkeer In

het centrum van onze stad proberen we in te zetten op verkeersveiligheid door onder andere het zwaar vervoer zo veel mogelijk uit onze stadskern te weren. Alternatieve routes, duidelijke signalisatie én politiecontroles moeten hierbij ondersteunen. Op de kwetsbare straten gaat onze politie ook meer controleren. Zwaar vervoer buiten het stadscentrum houden en op grotere wegen naar hun bestemming leiden. Het is de droom van elke stad of gemeente. Toch is het niet altijd evident om dat ook effectief zo af te dwingen.

PRIMA ALTERNATIEVEN In het centrum van onze stad moeten bijvoorbeeld handelszaken én bedrijven bevoorraad kunnen worden en dus bereikbaar zijn voor zware vrachtwagens. Maar die instroom blijft beperkt. Op ons grondgebied is alle verkeer zwaarder dan 7,5 ton in principe verboden, tenzij voor plaatselijke leveringen. Menen heeft voor de rest een prima ‘stadsring’ om de bedrijvenzones te bereiken zonder door de stad te moeten. We bieden vanop de autosnelweg ook voldoende ondersteuning door bewegwijzering. Vrachtwagens die toch nog in

onze centrumstraten terecht komen, hebben zich mogelijks verkeerdelijk laten leiden door hun GPS of zoeken een sluipweg.

WAHISSTRAAT: KWETSBARE STRAAT Om ook die groep attent te maken op het verbod voor vrachtverkeer boven 7,5 ton voert onze politiezone Grensleie regelmatig controles uit. De politie richt naast een algemene waakzaamheid ook specifiek zijn pijlen op extra kwetsbare zones en straten. Een typisch voorbeeld van zo’n straat is de Wahisstraat, waar zelfs een beperking tot 3,5 ton geldt. In de Wahisstraat heeft onze politie vorig jaar liefst 62 specifieke toezichten uitgevoerd en dat op verschillende tijdstippen voornamelijk tijdens de spitsuren ’s avonds en ’s morgens. Een beperkt aantal

voertuigen had toestemming om plaatselijk te leveren. Meerdere vrachtwagens maakten rechtsomkeer bij het zien van de politiecontrole. Een 20-tal vrachtwagens werden teruggestuurd richting Wervikstraat. Tijdens die controles zijn bijna 100 onmiddellijk te betalen boetes uitgeschreven en dat voor hoofdzakelijk Belgische overtreders.

POLITIECONTROLE BLIJFT De politie evalueerde die controles op zwaar vervoer (waar, wanneer, hoelang…) en zal deze voor 2017 bijsturen en verfijnen. Zo kunnen we het probleem van ongeoorloofd zwaar vervoer in onze stad nog beter aanpakken. Verkeershandhaving door de politie blijft hierbij belangrijk, maar we zetten ook verder in op de bekendmaking van de routes voor vrachtverkeer op de grotere wegen rond ons stadscentrum. www.menen.be

5


STADSMAGAZINE LEIEDRAAD

MENEN ZET DE ZOTSKAP OP Carnaval minnend Menen maakt zich op voor een dol carnavalsweekend op zaterdag 11 maart en zondag 12 maart. Het hoogtepunt moet de 41ste carnavalsstoet op zondag 12 maart worden. PARCOURS De start van de stoet vindt dit jaar opnieuw plaats ter hoogte van het kruispunt Ieperstraat – Zandputstraat. Het vertrek is voorzien om 14:45, de stoet eindigt op de Grote Markt omstreeks 17:00. De omloop gaat via de Ieperstraat, Koningstraat, Weststraat, Bruggestraat, Kortrijkstraat tot aan het rondpunt met het Leopoldplein, naar de Fabiolalaan, Rijselstraat tot op de Grote Markt.

DEELNEMERS In totaal nemen een 20-tal groepen deel. De 41ste carnavalsstoet wordt geopend door de Prinsenwagen met daarop Prins Carnaval Stad Menen 2017 Ayrton I, Keizer Carnaval Stad Menen Geert I alsook

Ambassadrice Celien en haar Eredames Sofie en Melissa. Tekenen ook present: groepen uit Roeselare, Koekelare en Zottegem. Blikvangers worden zeker de nieuwe praalwagens van de orde van d’ Akkerleuzen uit Maldegem en de Orde van de Potüls Poperinge. Daarnaast zullen ook diverse verenigingen uit onze stad van de partij zijn.

CONFETTI Confetti is enkel toegelaten aan het begin en einde van de stoet. Dit is in de Ieperstraat, tussen de Zandputstraat en de Sint-Franciscuskerk, en vanaf de Grote Markt tot aan de eretribune. Elders langs het parcours mag dus geen confetti gegooid worden. Dit om afvaloverlast na de stoet te beperken.

IN DE RAND Wie vroeger wil feestvieren, kan op vrijdag 10 maart vanaf 19:33 naar het 1ste Carnavalsbal in de cafetaria van de Sporthal ‘Ter Steenlandt’ Rekkem. Op zaterdag 11 maart wordt de Prins Carnaval 2017 Ayrton I, om 15:11 in het stadhuis aangesteld met de officiële opening van de carnavalskermis (za., zo., ma. vanaf 16:00 en woe. vanaf 14:00). Op zaterdag 11 maart kunnen jong en oud zich vanaf 20:33 uitleven tijdens de Boemel in diverse cafés in Menen (zie affiche ‘We boemelen mee’). Zowel het carnavalsbal als de boemel in Menen zijn een organisatie van de Kandeeleters Menen. INFO

evenementen@menen.be T 056 529 415

BOEK | MENEN verrassende grensstad aan de Leie MENENnsstad aan de Leie ssende gre Verra Weinig steden

in West-Vlaanderen kunnen bogen op een dergelijk rijk erfgoed als Menen. Denk maar aan het stadhuis en belfort (Unesco-werelderfgoed), de sporen van de vestingen, de rijke kerkarchitectuur, maar ook tientallen schitterende gevels uit de 18de en 19de eeuw naast pareltjes in art-decostijl. Jan Yperman belicht de bezienswaardigheden van Menen en focust ook op de Leie, de natuur en cultuur in de grensstad. Het boek telt 144 blz., met 160 vaak verrassende foto’s. Van 4 tot 25 maart 2017 loopt er in CC De Steiger een tentoonstelling met een 50-tal foto’s uit het boek (zie Steigernieuws verder in dit magazine).Te koop voor 24,99 euro in CC De Steiger, ’t Schippershof, het stadhuis en Standaard Boekhandel.

nen, als ruim 30 jaar in Me Jan Yperman werkte ur van CC De cte dire en is cultuurfunctionar ershof. useum ’t Schipp Steiger en Stadsm hij ook le initiatieven lag ure cult oze tall Naast heel wat de ontsluiting van aan de basis van nen. erfgoedsites in Me pakt hij uit zijn pensionering UW Precies een jaar na ELLING en een NIE NST TOO TEN met een . nen Me r ove EK BO in CC De art 2017 loopt er Van 4 tot 25 ma elling met een 50nst too ten een Steiger Menen .be). k (www.ccdesteiger tal foto’s uit het boe valt. Met wordt zien uur te l 30 vee 19. t nie om avond 3 maart d dat er in Menen pend en het rman het tegendeel Op vrijdag Vaak wordt beweer elling feestelijk geo dit boek wil Jan Ype nst en g ers too ellin ten imm nst de nen too deze ten laanderen kun en welkom! steden in West-V huis boek voorgesteld. Iedere bewijzen. Weinig k maar aan het stad jk rijk erfgoed. Den tingen, ves de van bogen op een dergeli ren spo erelderfgoed), de rende en belfort (Unesco-w tientallen schitte ectuur, maar ook es in art-decostijl. de rijke kerkardechit eltj de par st naa w en 19 eeu gevels uit de 18 igheden van an de bezienswaard

6

www.menen.be


STADSMAGAZINE LEIEDRAAD

OPWARMERTJES VOOR

het toeristisch seizoen 2017! Ondertussen liggen de koudste dagen achter ons en kijken we vooruit naar een hopelijk zonnige lente én zomer boordevol activiteiten. De dienst Toerisme warmt al op en schotelt je nu al enkele klassiekers voor. Zet daarom de Grensleie Smikkeltocht op 7 en 8 mei, de Leie Lekker Zoete Tocht op 2 juli en natuurlijk onze zomerboottochten in juli en augustus (boekingen vanaf april) nu al in je agenda. ERFGOEDDAG & KUNSTZOMER Tevens werkt onze Gidsenkring MenenWevelgem een mooi programma uit voor Erfgoeddag op 23 april. Dit jaar staat Erfgoeddag in het teken van ‘Zorg’. In september staat kunst centraal. Dan ontvangt Menen, samen met Wervik ‘Kunstzomer Toerisme Leiestreek’.

MENENWALD Tijdens het nieuwe toeristisch seizoen gaat extra aandacht naar Menenwald, de

Duitse Militaire Begraafplaats uit de 1ste WO, gelegen op de grens met Menen en Wevelgem. In 2017 is het precies 100 jaar geleden dat gestart werd met de aanleg hiervan. 1917 was ook een belangrijk jaar in de evolutie van de luchtvaart. Allerlei activiteiten en tentoonstellingen lichten deze gebeurtenissen toe. Vanaf april tot oktober valt er iedere maand wel iets te ontdekken. Volg het op de voet via www.menen.be/toerisme, de UiT-kalender, de Facebookpagina Toerisme Menen en de komende nummers van het stadsmagazine LEIEDRAAD.

© stock.adobe.com

IN DE KIJKER FIETSTRIP ‘PARIS À VÉLO’ In augustus nemen ‘Les Parisiens’ vakantie en als het ook nog eens een weekenddag is, is het volgens Parijse normen kalm op de weg. Tijdens de vakantiemaanden hebben de fietsers zelfs voorrang op weekenddagen en de Champs Elysées oprijden is dan een echte must. Op zaterdag 19 augustus 2017 geven we aan 38 fietsers de kans die ervaring te beleven en dit met de eigen fiets.

KICK-OFF Op zaterdag 25 maart 2017 bijten we de spits er af met de wandeling ‘A la découverte d’Halluin’. Stadsgids Philiep Ghekiere neemt je mee op ontdekking door Halluin. Maak kennis met het minder bekend (industrieel) erfgoed van onze Franse buurgemeente. Afspraak: 15:00 - Stadsmuseum ’t Schippershof (Rijselstraat 77, Menen). Deelname: 2 euro/persoon. INFO

toerisme@menen.be T 056 532 363

Over de ganse dag fietsen we 50 km door Parijs. Met start ten zuiden van Parijs, rijden we door de volkstuinen van de Parisiens om dan de tuinen en kastelen van Versailles te verkennen. Via Bois de Boulogne doen we dan klassiek Parijs aan. Er zijn tal van stops. Prijs: 85 euro. Wil je deze kans niet laten schieten? Informeer dan nu al bij de dienst Toerisme naar alle details over deze unieke uitstap. En vooral: schrijf meteen in! INFO

toerisme@menen.be T 056 532 363

www.menen.be

7


STADSMAGAZINE LEIEDRAAD © stock.adobe.com

VRAAG NU JOUW SPEELSTRAAT AAN Ook deze zomer willen we opnieuw extra ruimte geven aan kinderen om te spelen. Daartoe kunnen opnieuw (delen van bepaalde) straten worden ingericht als ‘speelstraat’. DIT BETEKENT DAT...

HOE AANVRAGEN?

1. de gehele straat voorbehouden is voor spelen, er mag ook wegneembare speelinfrastructuur geplaatst worden op de straat (een tent, kegels...); 2. enkel de bewoners van de straat, mensen die er een garage hebben, prioritaire voertuigen en fietsers de straat mogen inrijden; 3. bestuurders stapvoets moeten rijden en spelende kinderen niet in gevaar brengen of hinderen; 4. spelende kinderen worden gelijkgesteld met voetgangers en dus voorrang krijgen.

Het aanvraagformulier kun je downloaden op www.menen.be/jeugd of kun je op de Jeugddienst verkrijgen. Enkel die formulieren komen in aanmerking voor een geldige aanvraag. Deadline voor het indienen van het aanvraagformulier is 31 maart 2017.

PERIODES EN UREN? Uren: 8:00 tot 20:00 of 13:00 tot 20:00 of 16:00 tot 20:00. Periodes: 1 week; 2 aaneensluitende weken; 1 maand; 2 maanden; verlofperiode

(van 21/07 tot en met 15/08). Er kan slechts 1 mogelijkheid gekozen worden.

BUURTBEWONERS Dit alles moet wel ondersteund worden door de buurtbewoners. Bij de aanvraag dient de enquête ingevuld te worden die bij de Jeugddienst of via de website voorhanden is. Hierbij moet 60% van de bewoners van de straat met de aanvraag akkoord gaan. INFO

jeugddienst@menen.be T 056 529 237

LEIEDRAADJE Alle kinderen in alle Meense basisscholen kregen onlangs het nieuwste Leiedraadje mee naar huis. Daarin staan alle werkingen/activiteiten die de stedelijke vrijetijdsdiensten en ook verenigingen in het voorjaar van 2017 voor ons jong geweld organiseren. Je kunt het Leiedraadje online bekijken op www.menen.be.

INHOUD | VOORJAARSNUMMER: De kinderkrant voor jong geweld van 3 tot 15 uit Menen, Lauwe en Rekkem VOORJAARSEDITIE 2017 © Shutterstock / Sunny studio

8

www.menen.be

• • • •

Speelpleinwerkingen D’n Molshoop en De Speelveugel Kleurpaletje, Maksimum, Mobspel allerlei sportkampen en kleuterkampen nieuws uit de bib en activiteiten voor kinderen in CC De Steiger


STADSMAGAZINE LEIEDRAAD

Verhuurder zijn en blijven Infoavond verhuurders I

7 maart 2017 om 20 uur

TE HUUR

Bent u op de hoogte van premies? Voldoet uw woning aan de kwaliteitseisen? Kom dan naar onze infoavond!

INFOAVOND 7/3 voor verhuurders Je verhuurt een woning en daar komt heel wat bij kijken. Als verhuurder heb je bepaalde rechten en plichten die je moet naleven. Ook moet jouw woning aan een aantal minimale kwaliteitseisen voldoen. Je kunt ook een beroep doen op bepaalde voordelen en premies. Wij willen de verhuurders stimuleren om kwaliteitsvolle huurwoningen aan te bieden. Daarom hebben een aantal organisaties de krachten gebundeld en een infoavond georganiseerd, waarop al deze topics aan bod komen. Wat komt er op deze avond aan bod: • mogelijke premies • renovatiebegeleiding • kwaliteitseisen en conformiteitsattesten • sociale dakisolatiepremie,Vlaamse energielening • werking van het CAW • werking van SVK De Woonsleutel • Leiedal - renovatiecoach

INTERNATIONALE DAG TEGEN RACISME Dinsdag 21 maart is het wereldwijd de Internationale dag tegen Racisme. Ook stad Menen streeft naar gelijke kansen voor al zijn burgers. Dit jaar willen we vooral jongeren attent maken op het feit dat niemand thuishoort in een hokje. En dat televisie, vluchtige sociale media, nieuwsberichten… onze blik kleuren. Daarom zullen de scholen en jeugdverenigingen postkaartjes ontvangen waarmee ze een selfie kunnen nemen. Onder de #GeefMij1Minuut worden de jongeren aangemoedigd te zeggen wat ze denken over racisme en discriminatie.. Deze nationale actie is een initiatief van UNIA, het Interfederaal Gelijkekansencentrum. INFO integratie@menen.be

T 056 529 231

Je staat er als verhuurder dus niet alleen voor.Allerlei instanties kunnen je op diverse manieren helpen. Na een introductiemoment met algemene info zijn ook tal van organisaties aanwezig met infostands. Daar kun je met vragen terecht.

PRAKTISCH EN INSCHRIJVEN De infoavond vindt plaats op dinsdag 7 maart om 20:00 in CC De Steiger (Waalvest 1, Menen - lokaal 3). Inschrijven kan bij huisvesting@menen.be of via T 056 529 285. Inschrijven is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden.

WOONMARKT OP 29 APRIL Bouwen, verbouwen, aanvragen van woonpremies, verhuren, op zoek naar een serviceflat, een huurcontract ondertekenen… Het brengt ongetwijfeld heel wat vragen met zich mee. Negen studenten van de hogeschool Vives Kortrijk organiseren daarom samen met de stedelijke dienst Huisvesting op zaterdag 29 april een Woonmarkt.

De Woonmarkt vindt plaats in het stadhuis van 9:00 tot 14:00. Daar krijg je een antwoord op al je ‘woonvragen’. De toegang is gratis, de studenten verzorgen kinderanimatie en er wordt een hapje en drankje voorzien. Noteer de datum alvast in je agenda én hou de volgende LEIEDRAAD in de gaten!

www.menen.be

9


STADSMAGAZINE LEIEDRAAD

DE BIB VAN A TOT Z SPELLEN IN BIBLIOTHEEK MENEN Vanaf 1 maart 2017 vind je in bibliotheek Menen allerlei spellen. De bibliotheek werkt voor dit project samen met de Meense speel-o-theek de Speelkoffer (Koningsstraat, onder de vleugels van CAW Stimulans) en biedt circa 100 spellen aan voor kinderen vanaf 2 jaar tot een jaar of 12. De Speelkoffer koos vooral spelletjes die razend populair zijn bij kinderen, zoals Camel Up, Bunny Hop Party, Rumba Rups en Vallende Aapjes. Daarnaast gingen we ook op zoek naar duurzame en educatieve spellen. Een greep uit het aanbod: rekenspelletjes (zoals 3.4= Klatsch), coöperatieve spellen (waar iedereen samenwerkt tegen het spelbord, dus iedereen wint of verliest samen, zoals Boomgaard), geheugenspellen (zoals Spokentrap), tactische spellen (zoals Carcassonne Junior), smartgames (bij elk spel zit een boekje met opdrachten om na te doen met de voorwerpen, zoals Castle Logix), vaardigheids- of bewegingsspelletjes, zoals Eierdans en Speed Cups), deductiespellen (zoals Wie is het ?), ‘varia’-spellen (niet onder een noemer te brengen, zoals Saboteur, Monza). De spelletjes dragen een groene bol met een cijfer volgens de leeftijdscategorie. Spelletjes met cijfer 1 zijn voor de allerjongsten. Dozen met cijfer 8 zijn de spelletjes voor de 6de klas. Je kan de spellen 1 maand lenen aan 0,50 euro per spel voor 1 maand met een maximum van 3 stuks per lenerspas (5 per onderwijspas). Boeiend voor het hele gezin, maar ook interessant voor leerkrachten uit het kleuter- en lager onderwijs om spelenderwijs taal en rekenen aan te leren. Kom ze ontdekken in de bibliotheek! Urenlang spelplezier verzekerd voor de hele familie of de hele klas!

JEUGDBOEKENWEEK IN DE BIB Thema? MVX – je bent wie je bent. MVX geeft geen antwoorden maar stelt open vragen. MVX begint bij jongens en meisjes. Maar het wil hen niet lijnrecht tegenover elkaar zetten. Het wil hen doen bewegen. Kriskras en door elkaar. Dan danst straks iedereen van lichtblauw naar fuchsia naar appelblauwzeegroen, huppelen we in glitterjurken en op legerbottines, slepen we taart naar een boomhut met bloemengordijntjes voor het raam. Wie danst mee? Voor het vierde leerjaar nodigt bibliotheek Menen twee auteurs uit, de Nederlander Harmen Van Straaten en de Vlaamse Kristien Dieltiens. Leerlingen uit het vijfde leerjaar komen naar bibliotheek Menen voor een educatief spel dat helemaal draait rond jongens, meisjes, rolpatronen, stereotyperingen, hoe je jezelf ziet en hoe je een ander ziet... De Jeugdboekenmaand is de ideale periode voor oma’s, opa’s, papa’s of mama’s om met de kinderen of kleinkinderen een bezoekje te brengen aan de bib. Bibliotheek Menen, bibliotheek Lauwe en bibliotheek Rekkem zorgen voor nieuw kijk-, luister- en leesvoer en presenteren voor de gelegenheid alles in een aangepast sfeertje. Weet ook dat een bibliotheekpas voor de kinderen (tot 18 jaar) gratis is!

10

www.menen.be

10 E-READERS 353 E-BOEKEN! Bibliotheek Menen leent 10 e-readers uit en bezit ondertussen reeds 353 e-boeken. Je leest deze boeken op een e-reader van de bib! Bekijk de beschikbare e-boeken via de catalogus: menen.bibliotheek. be of via de website www.bibliotheekmenen.be. Tik in het zoekveld ‘e-boek’ en verfijn daarna in de linkerkolom bij materiaal op ‘E-boek’. * Opgelet: Je kan geen e-boeken van de bib op je persoonlijke e-reader meenemen!

LEEN EENS EEN E-READER MET EEN E-BOEK Een e-reader ontlenen doe je zo: » Reserveer je e-reader via bibliotheek@menen.be. Vermeld in je mail eveneens de e-boeken die je wil lezen. Controleer de aanwezigheid van de e-boeken in de catalogus! » Voor het reserveren van een ereader betaal je 0,60 euro. Je betaalt niets voor de e-boeken die je op de e-reader laat plaatsen. » Uitleentermijn: 31 dagen [geen verlenging mogelijk omwille van het beperkte aantal beschikbare ereaders] » Aantal: Je kan maximaal 7 e-boeken ontlenen. » Je wordt per mail verwittigd wanneer je de e-reader kan afhalen aan het Infopunt in bibliotheek Menen. » Indien een e-reader beschikbaar is in de bib, kan een bibliotheekmedewerker deze onmiddellijk laden met de gevraagde e-boeken. INFO

Bibliotheek T 056 515 870 bibliotheek@menen.be www.bibliotheekmenen.be Facebook Bibliotheek Menen


Volgende groepen krijgen tijdens periode 1 voorrang en mogen eerder inschrijven dan

2. HEEFT MIJN KIND VOORRANG?

STADSMAGAZINE LEIEDRAAD

De basisregel voor inschrijven is: wie eerst komt, krijgt als eerste een plaats. Maar er zijn uitzonderingen: bepaalde kinderen krijgen voorrang. Wacht niet te lang om je kind in te schrijven, zeker als het geboren is in november of december.

INSCHRIJVEN IN MEENSE SCHOOL Je moet je kind inschrijven als het voor het eerst naar de school gaat. Als je kind geboren is in 2015, schrijf het dit jaar in.

1. WANNEER MOET IK MIJN KIND INSCHRIJVEN?

voor het schooljaar 2017-2018?

WWW.NAARSCHOOLINMENEN.BE

Alle ouders van een kind dat in 2015 geboren is, kunnen hun spruit binnenkort inschrijven in een school in Menen. Wacht niet tot je kind twee en half jaar is. Ook al kan je kind pas naar school na de zomervakantie van 2018. Van 6 tot en met 19 maart 2017 kunnen alle kinderen worden ingeschreven. Het kan gebeuren dat tijdens deze inschrijvingsperiode één contingent van een geboortejaar of een leerjaar tijdelijk volzet is. In dat geval krijg je vanaf 20 maart van de school te horen dat de inschrijving definitief is of dat ze geweigerd wordt. Het kan ook gebeuren dat tijdens deze inschrijvingsperiode alle plaatsen van een geboortejaar of leerjaar zijn ingenomen. Na de inschrijving ontvang je dan een weigeringsdocument en kom je op een wachtlijst terecht. Vanaf 18 april 2017 starten de vrije inschrijvingen voor alle kinderen die nog steeds niet zijn ingeschreven in een basisschool in Menen. Stel de inschrijving van je kind dan echt niet langer uit!

2017-2018

SCHOOL

SCHOOLJAAR

ZOEK EEN

Op www.menen.be vind je een overzichtsplan met alle basisscholen en veel gestelde vragen over inschrijvingen. Bijna 400 gezinnen met ‘instappers’ ontvingen onlangs zo’n folder (zie cover hiernaast) in de brievenbus.

SECUNDAIR ONDERWIJS

IN MENEN, LAUWE OF REKKEM OP WWW.NAARSCHOOLINMENEN.BE

Voor het eerste leerjaar van de eerste graad (gewoon secundair onderwijs) kunnen broers en zussen en kinderen van personeel inschrijven van maandag 13 tot en met vrijdag 24 maart 2017. De vrije inschrijvingen (alle andere leerlingen) starten vanaf dinsdag 18 april 2017. INFO

www.naarschoolinmenen.be

#KORTNIEUWS #KORTNIEUWS #KORTNIEUWS SPOORWERKEN Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet, voert volop vernieuwingswerken uit aan de spoorlijn L69 (Y Kortrijk-West – Poperinge), waardoor onze overwegen dicht moeten. Binnenkort gaan de overwegen in de Bruggestraat en de Groenestraat weer open. Dan is het de beurt aan de Hogeweg (22/03/2017 tot 20/05/2017) en de Charles Cappellestraat (22/03/2017 tot 3/06/2017). De overweg in de Ieperstraat gaat voor de passage van de werktrein dicht op 24/03/2017 vanaf 22:00 tot 25/03/2017 22:00. Daarna zal de overweg in de Ieperstraat dicht moeten van 18/04/2017 tot 24/05/2017. Op vraag van de stad Menen wordt de overweg in de Ieperstraat met voorrang afgewerkt. Samen met de politie wordt

telkens een wegomleiding opgesteld. Volg de werken op de voet via: www.menen.be/spoorwegwerken

OPENBARE VERKOOP De Stad Menen gaat over tot een openbare verkoop van een perceel landbouwgrond “La Coquille” in Rekkem, nabij de Grote Weg. Groot volgens kadaster: 59 a 93 ca. Gekadastreerd in de vijfde afdeling, sectie B nr. 101 B (partitie P0000). Verpacht aan de echtgenoten Verhulst-Desmet te Menen (Rekkem), Grote Weg 66 zonder geschreven overeenkomst, sedert meer dan 30 jaar. Stedenbouw: volgens het Gewestplan Kortrijk: agrarisch gebied / GDV-GVV. Blanco bodemattest. Gedeeltelijk gelegen in mogelijk overstromings-

gevoelig gebied. Geen brandstoftank. Instelprijs: 24.000 euro. Enige zitdag op woensdag 22 maart 2017 om 17:00, stadhuis Menen, Grote Markt 1. Alle inlichtingen op het kantoor van de notaris. Kopers, gehuwd onder een stelsel van gemeenschap dienen beiden aanwezig te zijn, met trouwboekje en eventueel huwelijkscontract. Vennootschappen moeten statuten en bevoegdheden mandataris(sen) voorleggen. Notariaat Develter & Hendryckx, T 056 532 176, francis.develter@belnot.be.

GRENSLOOP 2017 Noteer in je agenda, en vooral sla aan het trainen voor onze 4de GRENSLOOP op vrijdag 19 mei 2017. Binnenkort meer info op www.menen.be/grensloop. www.menen.be

11


UiT in MEnEn Maandblad van Cultuurcentrum De Steiger v.z.w., 25ste jaargang, nr. 7 Afgiftekantoor 8500 Kortrijk Mail - Erkenning: P2A6007

www.ccdesteiger.be

Maandelijks - maart 2017 - verschijnt niet in augustus - V.U. G.Vanryckegem, Waalvest 1, 8930 Menen. Afz.: Cultuurcentrum De Steiger v.z.w., Waalvest 1, 8930 Menen

CUltUUrCEntrUM MEnEn StEiGErniEUWS MAArt 2017 HUMOr

MUZiEK

DOnDErDAG 02/03 - 20.15 U. - tHEAtErZAAl

VriJDAG 10/03 - 20.15 U. - tHEAtErZAAl

Punten sparen? Het kan bij ons!

YGOr Uit POPErinGE: ‘30 februari’

WAAr iS KEn?: ‘Dwaaltuin’

‘Dertig februari’ is een begrip, een dag, een rare dag, zo ‘n dag waarop alles fout loopt, het hoeft niet eens februari te zijn, het kan ook in oktober, in april, mei … geen mens die eraan ontsnapt, ook voor mij is het af en toe ‘dertig februari’ Ygor is het alter ego van filip Haeyaert, een kleine man uit Poperinge met een blonde krullenkop en aardig wat pluimen op z ’n muts, zoals o.a. Humo’s Comedy Cup, Persoonlijkheidsprijs Cameretten rotterdam, Crazy Comedy Cover Contest Gent en Parkstad Cabaretfestival Heerlen. Ygor is een vaste waarde op de Vlaamse comedy-scène!

De dromerige pop van ‘Waar is Ken?’ nestelt zich moeiteloos in je trommelvlies en blijft de rest van de dag ergens in je bovenkamer rondwaren. De singles ‘Grasgewijs’, ‘Wimperzoen’, ‘Hebjelief’, ‘Dat kind’, ‘Badpak’ en ‘Woordenstroom’ zorgden voor goed gekruid, poëtisch electro-beleg op de dagelijkse boterham van menig nationaal radiostation. Meer nog … ze behoren ondertussen tot het collectief geheugen van heel wat luisteraars. ‘Waar is Ken?’ neemt je tijdens een live-optreden mee op een trip vol grooves, vibes en wonderlijke visuals … want niks is fijner dan samen verdwalen in een roes.

Tekst, muziek en spel: Filip Haeyaert - Coaching: Robin Stevens Kaarten: € 12,00 - € 11,00 met reductie - € 9,00 -26 jaar

Kaarten: € 12,00 - € 11,00 met reductie - € 9,00 -26 jaar

tHEAtEr DOnDErDAG 23/03 - 20.15 U. - tHEAtErZAAl

SiEn EGGErS, SOfiE PAlMErS En JESSA WilDEMEErSCH: ‘L’etude(nu slaat de chaos toe) Drie vrouwen ontmoeten elkaar en wagen zich aan een studie over Shakespeare. ieder heeft hier zo haar eigen reden voor. Ze drinken wijn. Verliezen zich in taal en onderzoeken Shakespeares vrouwenrollen in zichzelf, gaande van lady Macbeth, tot de getemde feeks, van Portia tot Ophelia. naarmate de studie vordert, vermengen de levens van de drie vrouwen zich steeds meer met de rollen van Shakespeare en omgekeerd, met alle gevolgen van dien … Drie rasactrices bundelen hun krachten in deze wervelende Shakespeare-trip. Jessa bracht hier onlangs haar prachtige Dagen zonder Data. Sien Eggers en Sofie Palmers kennen we van Eigen Kweek, De Helaasheid der Dingen, voorstellingen van De Koe, Skagen en andere gezelschappen. Concept: Jessa Wildemeersch i.s.m. Sofie Palmers en Sien Eggers Tekst en spel: Sien Eggers, Sofie Palmers en Jessa Wildemeersch naar William Shakespeare Coaching dramaturgie: De Koe - Coaching spel: Jan Eelen Kaarten: € 16,00 - € 15,00 - € 13,00 -26 jaar Extra: inleidende babbel om 19.30 u.


tEntOOnStEllinGEn

MEnEn, VErrASSEnDE GrEnSStAD AAn DE lEiE

MUZiEK ZAtErDAG 25/03 - 20.00 U. - GC fOrUM WErViK

van 4 maart tot 25 maart in de tentoonstellingszaal

GÜntHEr nEEfS & SWinGBAnD

Precies een jaar na zijn pensionering pakt Jan Yperman uit met een tentoonstelling en een nieuw boek over Menen. Vaak wordt beweerd dat er in Menen niet veel te zien is. Met deze tentoonstelling en dit boek wil Jan Yperman het tegendeel bewijzen. Weinig steden in West-Vlaanderen kunnen immers bogen op een dergelijk rijk erfgoed. Denk maar aan het stadhuis en belfort (Unesco-werelderfgoed), de sporen van de vestingen, de rijke kerkarchitectuur, maar ook tientallen schitterende gevels uit de 18de en 19de eeuw naast pareltjes in art-decostijl. in Menen valt er echter meer te ontdekken dan enkel stenen getuigen van het rijke verleden. Zo komt het cultureel patrimonium uitgebreid aan bod. Alleen al in de openbare ruimte staan er een 20-tal moderne beelden. Menen bezit ook drie fraaie stadsparken, telt heel wat verrassende stukjes natuur en kan prat gaan op de mooie leieboorden. in de tentoonstelling ontdekt de bezoeker een uitgelezen selectie met de mooiste beelden van de grensstad.

in de theatershow ‘Special request’ grijpen Günther neefs & Swingband terug naar Günthers grote liefde: de swing. De warmste stem van Vlaanderen neemt u mee op een stijlvolle muzikale reis met meer dan 20 stevige standards en tijdloze ballads van blanke en zwarte stemmen uit diverse genres.

Samen met de opening van de tentoonstelling verschijnt er ook een boek met dezelfde titel, dat 144 blz. telt boordevol informatie en foto’s over de bezienswaardigheden van de grensstad. Het boek is verkrijgbaar in CC De Steiger. Op vrijdagavond 3 maart om 19.30 uur wordt de tentoonstelling geopend en het boek gepresenteerd. Openingsuren: van dinsdag tot vrijdag, van 14 tot 18 uur, en op zaterdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.

Organisatie: GC Forum Wervik m.m.v. CC De Steiger Kaarten: € 18,00 - € 16,00 met reductie € 14,00 -26 jaar HOBBY & VOrMinG KUnStBEOEfEninG / KUnSt Fotografie: flitstechnieken Deze cursus is geschikt voor mensen die een goede basiskennis van fotografie hebben en over een reportageflits beschikken. • begeleiding: Kate Neels, fotografe • maandag 27 maart van 18.30 tot 21.30 u. - € 16 Acteercursus ‘Stemgebruik en ademhaling’ in deze cursus stemvorming leer je om je stem correct en op een creatieve manier te gebruiken. • begeleiding: Hilde Vanderstraeten is.m. Opendoek • 25/04, 27/04, 02/05 en 04/05, telkens van 19.30 tot 22.30 u. - € 41/29 Voordracht ‘Colors in art’ We leren het werk kennen van de grote coloristen van de kunstgeschiedenis. • begeleiding: Peter Jonnaert, kunsthistoricus • donderdag 27 april van 19.00 tot 21.30 u. - € 15 PErSOOnliJKHEiD En GEZOnDHEiD Energetische voetmassage • 3 maandagen vanaf 06/03 om 19 u. o.l.v. Daniël Defruyt - € 48 Eenvoudige basisvisagie • woensdag 15/03 om 14.00 of 19.00 u. o.l.v. Marijke Holvoet - € 12 Introductie EHBO • dinsdag 07/03 om 14.00 u. o.l.v. Johan Duvillier - € 5

MEnEnS!

van 11 maart tot 3 september in Stadsmuseum ‘t Schippershof Een tentoonstelling die focust op de stad Menen met vooral aandacht voor architectuur, erfgoed en ruimtelijke ordening, of ‘het gezicht van Menen’. De pleinen, straten, bruggen, parken en vooral de sfeer die daaruit resulteert staan centraal. ‘Hoe zag, ziet en zal Menen er uit zien, en welke impact heeft dat op de Menenaars?’ is dé kernvraag van de tentoonstelling, die de bezoeker wil aanzetten om na te denken over de stad en haar ruimtelijke vormgeving, maar evengoed de waarde van haar erfgoed en verleden. De expo start met een nostalgische blik op dat verleden aan de hand van foto’s, kaarten en objecten. Daarna wordt via stadsfotografie stil gestaan bij hoe de stad er vandaag uit ziet. Verder gaat de tentoonstelling in op de toekomstplannen in de stad én is er ruimte voor een utopische/artistieke blik op de ideale (toekomstige) stad. Doorheen het museum is er ruimte voor (maandelijks wisselende) artistieke interpretaties met werk gemaakt door leerlingen van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst. Openingsuren: van woensdag tot en met zondag van 14.00 tot 17.30 u. en op aanvraag via tschippershof@menen.be

interesse in ons tentoonstellingsaanbod? Schrijf je in op de tentoonstellingsnieuwsbrief via www.ccdesteiger.be (expo). fOtOGrAfiECirCUit

HEnDriK BrAEt: ‘Vlaams Eclecticisme’ nog tot 9 maart

BrAM DEClErCQ: ‘Emotive moments’ van 13 tot 30 maart

Elementaire vergadertechnieken • 2 donderdagen vanaf 09/03 om 19 u. o.l.v. Linda Accou (Vormingplus) - € 25 Ontspannend ligconcert ‘frisse lenteklanken’ • begeleiding: Andy Vanbeveren, i.s.m.VormingPlus • dinsdag 21 maart van 19.30 tot 21.30 u. - € 18 En VErDEr ... Bloemencreaties thema ‘Lente’ • 2 vrijdagen (10/03 en 05/05) van 13.30 tot 15.30 u. - € 15 (+ € 15 materiaal) Bakles ‘Zonnebrood’ • woensdag 29 maart van 13.30 tot 16 u. o.l.v. Bernard De Brabandere - € 4 On tHE rOAD - BlUES & rOOtS donderdag 16 maart om 20.15 u. - cafetaria

JAMES ARMSTRONG (usa) De uit l.A. afkomstige James Armstrong staat bekend om zijn podiumpresence, geweldige stem en een prachtige gitaartechniek. Een topper dus!

Kaarten: € 11,00. Bijna uitverkocht!

infO OPEninGSUrEn:

CUltUUrCEntrUM DE StEiGEr, Waalvest 1, 8930 Menen, t 056 51 58 91 info@ccdesteiger.be - www.ccdesteiger.be

- maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: 8.30 - 12.00 u. en 13.00 - 17.00 u. - donderdag: 10.00 - 12.00 u. en 13.00 - 19.00 u. - zaterdag: 9.00 - 12.00 u.


UiT in MENEN

STADSMAGAZINE LEIEDRAAD

V.U. UiT in MENEN (agenda): Culturele Raad, Grote Markt 1, 8930 Menen - evenementen@menen.be - T 056 529 412 Deadline aprilnummer: voer je activiteiten vóór 10 maart in via www.uitdatabank.be.

UiT in MENEN AGENDA MAART 2017

INFO www.menen.be/uitinmenen

ZONDAG 5 MAART

De Schoondochters TONEEL | DE SCHOONDOCHTERS Thriller. Na de dood van hun vader komen vier broers en hun echtgenotes samen met de notaris bijeen voor de voorlezing en uitvoering van het testament. Nadien blijkt al snel dat de vader geen natuurlijke dood gestorven is. Wat THRILLER van JACQUES ROBERT REGIE „ CHRIS BATTAILLE nu? | 25/02 om 20:00, 26/02 om 18:00, Theaterzaal DE KLEINE PRINS / A. Debunnestraat / Menen 04/03 RESERVATIE om 20:00februari en 05/03 ommaart 15:00 | VBS 2017 bij ‘Fix-it’ De Kleine Prins, Aug. Debunnestraat 15, vanaf 7 febr. 25 26 04 05 op 056 51 01 61 Menen | 7 euro | www.cietabloo.be of (niet op maandag)

www.cietabloo.be

20u 18u

20u 15u

Na de dood van hun vader komen vier broers en hun echtgenotes samen met de notaris bijeen voor de voorlezing en uitvoering van het testament. Nadien blijkt al snel dat de vader geen natuurlijke dood gestorven is. Wat nu?

VRIJDAG 3 MAART

SPEL:Katty Christiaens, Mieke D’Heedene, Ilse Hendryckx, Barri Vandamme, Katrien Vandamme, Christian Decoene, Gregory Derudder, Dimitri Vandamme, Stefaan Vanhaute, Marc Verfaillie.

BOEGIE-WOEGIE | FILM ‘SOMER’ | Eerste langspeelfilm van sociaal-artistieke organisatie Victoria Deluxe. ‘Ensoriaanse muziek van gezinnen en drarries op een camping aan zee’ | 20:00 | ‘t pAnd van boEgie-woEgie, Grote Markt 37, Menen | Gratis | woegieboegie@gmail.com ZATERDAG 4 MAART EVENT | TWEEDEHANDSBEURS | Tweedehandsbeurs van Gezinsbond Menen voor kinderartikelen, speelgoed, kleertjes, kinderboeken… | 11:00 tot 16:00 | CC De Steiger, Menen | Gratis | gezinsbondmenen.be/tweedehandsbeurs BOEGIE-WOEGIE | PINBALL WIZARD & MORE REAL EIGHTIES STUFF | We kegelen je terug naar de fantastische 80’s! | 20:00 | ‘t pAnd van boEgie-woEgie, Grote Markt 37, Menen | Gratis | woegieboegie@gmail.com

VOETBAL | KSCT MENEN – E. AALST | Wedstrijd in 2de Klasse Amateurs A | 15 u. | Vaubanstadion, Menen | 10 euro | www.ksctmenen.be MAANDAG 6 MAART VOORDRACHT | BIER, BROUWERIJEN EN CAFÉLEVEN IN WO I | Zeker niet te missen voor de liefhebbers van bier en geschiedenis met degustatie van 3 bieren | 14:00 | LDC Allegro, Menen | 10 euro | 056 527 280 DINSDAG 7 MAART CURSUS | MOESTUINCURSUS | In deel 3 zien we onder andere de bemesting, plant- en of zaaiafstanden, mogelijke plagen... Natuurlijk staan we ook stil bij het oogsten, verwerken en bewaren van de groenten | 19:00 | Veerkracht 4, Buurtcentrum, Kazernestraat 11, Menen | 10 euro (leden Velt: 5 euro) | velt.be/ activiteiten/moestuincursus-deel-3 DONDERDAG 9 MAART VOORDRACHT | RITUELEN IN DE VRIJMETSELARIJ | De vrijmetselarij is ontstaan in het begin van de 18de eeuw en over deze organisatie doen de wildste verhalen de ronde. Hoe zijn ze georganiseerd en welk doel streven ze na? Zijn ze ook actief bij ons? Op deze en tal van andere vragen krijgt u een antwoord | 19:30 | VC De Bezatse, Vaubanstraat 8, Menen | 2 euro (leden VC: gratis) | www.debezatse.be VOORDRACHT | DE REKENING VAN HET GEZIN | Een gezin is een economie op zich, zo wordt wel eens gezegd. Over de financiële impact van tal van beslissingen voor gezinnen maakt VRTjournalist Michaël Van Droogenbroeck de rekening aan de hand van twee con-

crete voorbeelden, een klassiek tweeoudergezin en een alleenstaande ouder | 20:00 | CC De Steiger, Menen | 10 euro (leden Gezinsbond: 5 euro) | eric.nemegeer@gmail.com | 056 422 902 VOORDRACHT | JOODSE GEWOONTEN EN GEBRUIKEN | Een lezing van het Davidsfonds Menen | 20:00 | CC De Steiger, Menen | 056 512 193 | nadine. vandaele1@telenet.be ZATERDAG 11 MAART VOLLEYBAL | PREFAXIS MENEN ANTWERPEN | Play-offwedstrijd uit de EuroMillions Volley League. Doen de Volleystars hun kunstje van januari nog eens over? | 20:30 | Sporthal Vauban, Menen | 10 euro - studenten 5 euro | www.volleymenen.be ZONDAG 12 MAART DANSSTAGE | JAC DELSING EN ELIANE DE GHENDT | Er zijn 2 sessies voorzien: semi-gevorderden en gevorderden. Op voorhand inschrijven bij dorine.vanhulle@skynet.be, 056 418 381 (headcoach Danstheater Arte) | Sporthal Ter Leie, Lauwe | 10 euro/sessie (leden Vaste Vuist: 7 euro) | www. vastevuist.be PRIJSUITREIKING | JUNIOR JOURNALIST WEDSTRIJD | De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van de scholen in Lauwe schreven leuke verhalen. De jury selecteerde uit elke klas 1 winnaar. Alle deelnemers worden uitgenodigd. Het Davidsfonds Lauwe maakt ook de winnaar bekend die mag deelnemen aan het provinciale luik en misschien de grote nationale finale | 10:30 | CC Lauwe, Wevelgemstraat, Lauwe. EVENT | 41STE CARNAVALSTOET | Met ook de Carnavalskermis | 14:45 tot 17:11 | Centrum Menen | Zie LEIEDRAAD pag. 6


DINSDAG 14 MAART CURSUS | MOESTUINCURSUS | In deel 4 bespreken we het telen van kruiden en nog enkele speciale groenten.We besteden veel aandacht aan natuurlijke hulpmiddelen om onze slaagkansen op een lekkere oogst te vergroten | 19:00 | Veerkracht 4, Buurtcentrum, Kazernestraat 11, Menen | 10 euro (leden Velt: 5 euro) | velt.be/activiteiten/moestuincursus-deel-4 WOENSDAG 15 MAART MUZIEK | NEAPOLIS OU LES CHANSONS DU VENTRE DE NAPLES | Liederen uit de buik van Napels gebracht door Ensemble Neapolis. Luisteren naar het Neapolis Ensemble is het echte Napels proeven en achter de barokke paleizen en zongebleekte huizen een verborgen schat ontdekken. Een muzikale schat, rijk aan een intellectuele en tegelijkertijd populaire geschiedenis, die permanent verweven en heruitgevonden wordt: heilige gezangen en profane liederen, muziek om op te werken of te dansen, om overal mee te neuriën | 19:30 | StNiklaaskerk, Rekkem | 15 euro/18 euro | info@hostens.be

van groenten met elkaar te delen. We starten de ronde in het prille voorjaar in de moestuin van Katrien en Bart | 9:30 | Moestuin van Bart en Katrien, Groenestraat 153, Menen | Gratis | velt.be/ activiteiten/moestuinronde ZONDAG 19 MAART EVENT | PAASONTBIJT EN KLEUTERAPERITIEF tijdens een openklasmoment | 8:30 tot 12:00 | Basisschool GO! Ter Molen, Grote Molenstraat 113, Lauwe | Ontbijt volwassenen: 6 euro; ontbijt kinderen: 3 euro | 056 413 014 VOETBAL | KSCT MENEN – FC GULLEGEM | Wedstrijd in 2de Klasse Amateurs A | 15 u. | Vaubanstadion, Menen | 10 euro | www.ksctmenen.be MAANDAG 20 MAART VOORDRACHT | OMGAAN MET ROUW EN VERLIES | In het kader van onze reeks ‘een overlijden in de familie, je kan maar beter goed voorbereid zijn’. I.s.m. het palliatief netwerk ZW Vlaanderen. Met van Mevr. Katrien Vanhauwaert | 14:00 | LDC Allegro, Menen | 4 euro | 056 527 280

DONDERDAG 16 MAART

DINSDAG 21 MAART

VOORDRACHT | HET GEBRUIK VAN DE ROBOT IN DE OPERATIEKAMER | Door Neos met Dr. Jos Vander Sloten | 14:00 | LDC Dorpshuis, Rekkem | 5 euro | 056 433 700

VOORDRACHT | ZORG VOOR JE RUG | I.s.m. KVLV met Mevr. Charlotte Callens | LDC Dorpshuis, Rekkem | 3 euro (koffie + koffiekoek inbegrepen) | 056 433 700

ZATERDAG 18 MAART BOEGIE-WOEGIE | SPORT HABILLÉ | Fantastisch zotte thema-avond, frans getint èn met gastoptreden van de Wervikse Sandra Kim | 20:00 | ‘t pAnd van boEgie-woEgie, Grote Markt 37, Menen | Gratis | woegieboegie@gmail.com HOBBY | MOESTUINRONDE | Velt start dit jaar met een MOESTUINRONDE! We bezoeken gedurende het groeiseizoen hier en daar een tuin om weetjes en nuttige tips over het kweken

732 | www.vastevuist.be ZATERDAG 25 MAART MUZIEK | DUBBELCONCERT REIMS-MENEN ‘14-’18 | De Koninklijke Volksharmonie Sint-Jozef Menen ontvangt ruim 60 Franse muzikanten van het fameuze Orchestre Municipale de Reims. Rode draad is de herdenking ‘14 ‘18, die beide steden met elkaar verbindt met als climax een gezamenlijk concert | 20:00 | CC De Steiger, Menen | 8 euro | www.ccdesteiger.be VOLLEYBAL | PREFAXIS MENEN - KNACK ROESELARE | Play-offwedstrijd uit de EuroMillions Volley League. Sturen de Volleystars de buren van Knack nog eens zonder punten terug naar Roeselare? Dé derby van het jaar! | 20:30 | Sporthal Vauban, Menen | 10 euro - studenten 5 euro | www.volleymenen.be MAANDAG 27 MAART VOORDRACHT | VEILIG MEDICATIEGEBRUIK | I.s.m. Samana of je nu vaak of sporadisch, één of verschillende soorten medicatie inneemt, veilig met medicijnen omgaan is altijd de boodschap | 14:00 | LDC Dorpshuis, Rekkem | Gratis | LDC Dorpshuis 056 433 700 DINSDAG 28 MAART

VOORDRACHT | MENSEN ALS HANDELSWAAR | Voordracht van de gidsenkring Menen-Wevelgem over de slavenhandel in Frankrijk 1600-1830 | 19:30 | CC De Steiger, Menen | Gratis | 0473 750 455

HOBBY | BLOEMSCHIKAVOND | Maken van een paasbloemstuk. Vooraf inschrijven op rek.nr BE70 0682 0935 4925 met mededeling ‘bloemschikavond + naam’. Max.35 personen | 19:00 | De Statie, Vrijheidsboomplaats 2, Lauwe | 22 euro | dries.defossez@gmail.com | www.vastevuist.be

WOENSDAG 22 MAART

DONDERDAG 30 MAART

EVENT | AEROBIC - DJEMBÉ AVOND | Een mix van aerobic, zumba, jazz, salsa, afro... op livemuziek, gebracht door professionele percussionisten! 20:30 | Sporthal Ter Leie, Lauwe | 10 euro (leden Vaste Vuist/Arte: 5 euro) | 0486 741

VOORDRACHT | HEROPFRISSING WEGCODE | De wegcode wordt door iemand van de politie heropgefrist | 19:00 | CC De Steiger, Menen | 5 euro (leden Gezinsbond: 3 euro) | www.gezinsbondmenen.be | 0484 169 500

UiT in MENEN is dé informatiebron voor jouw vrije tijd. Wil je jouw evenement GRATIS gepubliceerd zien in vrijetijdskalenders, websites en e-nieuwsbrieven van de stad Menen en andere overheden? Surf dan naar www.

uitdatabank.be, maak een login aan en geef er jouw activiteiten in. Check www.menen.be/uitinmenen. Zeker doen! Zo zet je jouw activiteit maximaal in de kijker.


Nelly Vantomme met haar Mini beschikt net als haar moeder over een paar gouden handen. Zij tovert in een wip een onbenullig lapje stof om tot een stijlvol kleedje. Zij had een stoffenwinkeltje in de Guido Gezellelaan nr 12. Foto:Veerle Knockaert. De afdeling Fotografie van de Stedelijke Academie Beeldende Kunst publiceert maandelijks een beeld opgenomen in of rond Menen. www.academiemenen.be

NUTTIGE INFO STADHUIS MENEN

Grote Markt 1 - T 056 529 200 info@menen.be - www.menen.be Openingsuren: Ma. & Di.: 8:30-12:00 Wo.: 8:30-12:00 & 14:00-17:00 Do.: 8:30-12:00 & 16:00-18:30 Vr.: 8:30-12:00 1ste & 3de Za.: 9:30-11:30

GEMEENTEHUIS LAUWE

Lauweplaats 21 - T 056 411 030 Openingsuren: Ma. & Di.: 9:00-12:00 Wo.: 14:00-17:00 Do.: 16:00-18:30

DORPSHUIS REKKEM

Lokaal Diensten- & Cultuurcentrum Plaats 30 - T 056 433 700 Openingsuren: Ma. t.e.m. Do.: 9:00-12:00 & 13:30-17:00 Vr.: 9:00-12:00 & 13:30-16:30

WACHTDIENST DOKTERS

Menen en Rekkem: Wachtpost De Meander Fabiolalaan 1-3, Menen, T 1733 Openingsuren: za., zo. en feestdagen van 8:00-20:00 www.wachtpostdemeander.be Lauwe: Centraal nummer: 056 520 820

WACHTDIENST APOTHEKEN

Op www.apotheek.be, T 0903 99 000 of via het uithangbord aan elke apotheek.

WACHTDIENST TANDARTSEN

Centraal nummer: T 0903 399 69 op za. en zo. van 9:00-18:00.

BUURTINFORMATIENETWERK

Volg BIN Menen: www.bin-pzgrensleie.be

WOONLOKET OP 9 MAART

14:00-16:00: LDC Dorpshuis Rekkem 16:15-18:00: Gemeentehuis Lauwe

LEIEDRAAD is op FSC®-

gelabeld papier gedrukt. Het FSC®-keurmerk is een bewijs dat het papier uit bossen komt die beheerd worden conform de FSC®standaard. Deze standaard geldt internationaal gezien als een garantie voor verantwoord bosbeheer. INFO www.fsc.be

Stadsmagazine LEIEDRAAD | Stad Menen | maart 2017  

Stadsmagazine van de stad Menen. Verschijnt maandelijks.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you