Page 20

werkgroep documentatie Volg de Wauweleurkes van de Documentatiegroep Maaseik De Werkgroep Documentatie Maaseik bestaat uit vrijwilligers met belangstelling voor het verleden, heden en toekomst van de stad Maaseik. Zij verzamelen en archiveren alle documenten over Maaseik zoals boeken, bidprentjes, foto’s, prentkaarten en stambomen. Sinds enkele jaren organiseert de werkgroep regelmatig een ‘wauweleurke’ in de bib van Maaseik. Tijdens die wauweleurkes vertellen de aanwezige deelnemers hun verhalen en wetenswaardigheden. Dit gebeurt aan de hand van foto’s. De volgende wauweleurkes in de nieuwe leeszaal van de bib gaan door op dinsdag 20 september, dinsdag 18 oktober, dinsdag 22 november en dinsdag 20 december. Belangrijk is dat de ‘mondelinge’ info die tijdens deze wauweleurkes verzameld wordt niet verloren gaat. Alles wordt geregistreerd en komt, indien bruikbaar, terecht in één van de eigen publicaties van de werkgroep. Info en contactgegevens van de werkgroep Kleine Kerkstraat 30, bus 1 B-3680 Maaseik Open op maandag en donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. Tel. +32 89 61 34 00

Wie herkent zich nog op deze foto? Bij welke gelegenheid en wanneer werd deze foto gemaakt? Graag uw bijdrage aan: Werkgroep Documentatie Maaseik, Kleine Kerkstraat 30. E. werkgroep@maaseik.be I. http://sites.google.com/site/dcmaaseik T. 089/61 34 00.

20

Email: werkgroep@maaseik.be Website: http://sites.google.com/site/dcmaaseik/

Info juli 2011  
Info juli 2011  
Advertisement