Page 1

Maas eik inform atief www.maaseik.be

Stedelijk informatieblad | editie juli 2011 | jaargang 23 - nr. 7

Amadeo wordt jeugdhuis Neeroeteren

uctenmarkt

prod Oude Ambachten- en Streek ren

Zondag 7 augustus - Opoete info: www.maaseik.be


Hoe de stadsdiensten bereiken? Correspondentieadres

Stad Maaseik Lekkerstraat 10 – 3680 Maaseik

Loketten

Administratief centrum Maaseik (Lekkerstraat 10) of Administratief centrum Neeroeteren (Scholtisplein 1). Open: elke werkdag van 9u. tot 12u. dinsdag eveneens van 14u. tot 17.45u. woensdag eveneens van 14u. tot 16u. laatste zaterdag van de maand: op afspraak (enkel dienst burgerzaken)

Telefonisch

Via het centrale telefoonnummer van de stad Maaseik: 089/560 560

E-mail/website

stad.maaseik@maaseik.be – www.maaseik.be

Info

www.maaseik.be is de officiële website van de stad Maaseik. Radiopraatje: elke maandag om 14.30 uur via 107.6 FM (Radio LRM). Elektronische nieuwsbrief: abonneer u via het e-mail adres info@maaseik.be

spreekuren schepencollege Burgemeester Jan Creemers Voorzitter politiecollege en politieraad, brandweer, interne en externe communicatie en informatie, public-relations, Europese aangelegenheden, voorzitter gemeenteraad, voorzitter schepencollege, kerkfabrieken, woonwagenterrein, alternatieve sancties. Tel.: 089/560.560 - e-mail: jan.creemers@maaseik.be Woensdag van 17 tot 19 uur in het Administratief Centrum Maaseik Schepen Dirk Verlaak Eerste schepen, sport, verkeer, openbaar vervoer, parkeren, financiën, rekeningen en begroting, voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf Maaseik (AGBM) en Autonoom Gemeentebedrijf Sport Maaseik (AGBSM) Tel.: 0495/210.386 - e-mail: dirk.verlaak@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Toine Schaefer Openbare werken, werken in eigen beheer, begraafplaatsen, plantsoendienst. Tel.: 0495/501.520 - e-mail: antoine.schaefer@skynet.be Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Johan Tollenaere Ruimtelijke ordening, monumenten en landschappen, bijzonder plan van aanleg en ruimtelijk uitvoeringsplan, stedenbouw. Tel.: 089/56.26.40 - e-mail johan.tollenaere@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak.

TV Publiek: Special Maaseik - elke 10de en 20ste van de maand. 18u op TV Limburg en daarna herhaald van 0u., 7u. en 12u.

Schepen Mariette Janssen Middenstand, industrieterrein, landbouw, grondregie, grondbeleid, GIS, huisvesting, toerisme, musea. Tel.: 0495/501.590 - e-mail: mariette.janssen@maaseik.be Wekelijkse nieuwsflash in ‘Knapkook’ en ‘Bakkemieske’. Donderdag van 16.00 tot 17.00 uur in het stadhuis. Dagelijks na telefonische afspraak.

Wachtdiensten

www.maaseik.be/wachtdiensten Dokters: ▪▪Maaseik. Centraal oproepnummer 089/75 41 04 ▪▪Neeroeteren. Centraal oproepnummer 089/62 22 62 ▪▪Opoeteren. Centraal oproepnummer 0903/99 767 Apothekers: 0909/999 10 (enkel voor apotheek van wacht tussen 23u. en 9u.).

Colofoon

Maaseik Informatief is een uitgave van het stadsbestuur van Maaseik. Verantwoordelijke uitgever: Jan Creemers, Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik. Samenstelling, eindredactie en lay-out: Communicatiedienst, tel. 089/560 560 of info@maaseik.be.

2 Frequentie: maandelijks

Oplage: 11.500 exemplaren Vragen of opmerkingen over de bedeling kunnen gemeld worden bij de Communicatiedienst van de stad Maaseik.

Schepen Yvonne Van Dooren Leefmilieu en groenbeheer, jacht en bosbouw, gevaarlijke en ongezonde bedrijven, exploitatievergunningen, energiebeleid, netwerking onderwijs, hulpverleningsspel, CAD, Stedelijke Academie voor Muziek en Woord, automatisatie van de diensten, personeel. Tel.: 0473/283.101 - e-mail: yvonne.vandooren@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Mia Reeskens Bibliotheek, jeugd, kinderopvang, gezinswerking, cultuur, tewerkstelling, emancipatiebeleid, wijkwerking, Lokaal Sociaal Beleid, gemeenschapswachten. Tel.: 0478/682.291 - e-mail: mia.reeskens@maaseik.be Jongerenspreekuur, iedere eerste zaterdag van de maand van 11 tot 12 uur in Fuego. Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen - OCMW-voorzitter Jacques Cuppens Schepen van welzijn (OCMW-voorzitter), integratiebeleid, volksgezondheid, mensen met een handicap, ziekenhuis, senioren, feestelijkheden, kermissen, ontwikkelingssamenwerking, noord-zuidbeleid, Alternatieve gerechtelijke maatregelen. Tel.: 0495/533.948 - e-mail: jacques.cuppens@skynet.be Dagelijks na telefonische afspraak.


inhoud Beste inwoners Ik durf de hoop bijna niet uit te spreken, maar toch duim ik er met u voor dat we dit jaar een fantastisch mooie en warme zomer krijgen. Maaseik bereidt er zich in ieder geval op voor. Op alle terreinen staat toeristisch Maaseik klaar om de bezoekers op te vangen en om ook aan de inwoners een vakantie in eigen stad aan te bieden. Slogan dit jaar is: Volop zomeren in Maaseik. Over dit programma vindt u verder in deze uitgave meer informatie. Maar uiteraard kan u ook genieten van het klassieke aanbod in onze stad: de musea, de wandelroutes, de fietsroutes, rondritten met de Sajelaer, tentoonstelling in Musea Maaseik, Aquadroom, enz. Na de zomer wacht voor iedereen een drukke periode. Voor een 5-tal grote werken werd de voorbereidende fase afgerond, zodat met de uitvoering kan worden begonnen. Verspreid over Opoeteren, Neeroeteren en Maaseik zal dit zorgen voor hinder in het straatbeeld. Toch moeten we doorbijten. Het is immers belangrijk dat Maaseik een aantrekkelijke stad blijft om in te wonen en dat vergt de nodige aanpassingen. De verbouwing van ontmoetingshuis De Riet, de heraanleg van de Maaseikerlaan, de heraanleg van de Burgemeester Philipslaan zijn daarom grote, maar noodzakelijke werken. Bovendien start de bouw van het nieuwe rust- en verzorgingstehuis en horen we positieve geluiden over de bouw van een nieuw ziekenhuis. Iemand die zegt dat er in Maaseik, Neeroeteren of Opoeteren niets te beleven valt slaat de bal totaal mis. Onze stad is één grote bijenkorf waar het gonst van bedrijvigheid. De komende maanden zal er zeker stof zijn om verder te werken aan de ontplooiing van onze stad. Via diverse kanalen houden wij u op de hoogte over de actuele stand van zaken voor en tijdens de werken. Wij zijn vooral geïnteresseerd in uw mening en in uw opmerkingen. U kan die natuurlijk aan ons kwijt via email (info@maaseik.be) of via het gratis infonummer van de stad 0800/20 560. In de mate van het mogelijke wordt zeker rekening gehouden met uw bijdrage. Dit zijn echter “zorgen” voor straks. Nu is het belangrijk dat u geniet van de zomer. Ik wens u in eigen naam en in naam van stadsbestuur en stadspersoneel een prettige en fijne vakantie toe! Jan Creemers uw burgemeester

4

Werken

17 Duinengordel is toegankelijk

26

22

Fuego, meer dan een jeugdhuis

Levenseinde en zorgplanning

verder in dit nummer Onderhoud wegen Grond voor bijkomende wijngaard Sportbeleidsplan 2008-2013 Kids-ID Zomerse Zondagen Maaseik Zomer van het spannende boek Swappas in augustus Toegankelijke wandeling Opoeteren Huisvuilophaling Opvoedingswinkel Maasland

7 9 10 12 14 18 23 28 29 31

3


actueel Start werken in Opoeteren, Neeroeteren en Maaseik In de loop van dit jaar starten er een aantal belangrijke werken: ▪▪verbouwing en uitbreiding ontmoetingshuis De Riet Opoeteren ▪▪herinrichting deel Maaseikerlaan, deel Spilstraat, deel Ophovenstraat en kruispunt de Corner in Neeroeteren ▪▪heraanleg Burgemeester Philipslaan in Maaseik ▪▪aanleg van een ovonde aan de Pater Sangersbrug (Maasbrug) in Maaseik ▪▪bouw nieuw rusthuis. Het zijn werken die voor hinder zullen zorgen. De aannemers, de studiebureau’s en het stadsbestuur zullen er echter alles aan doen om die hinder tot een minimum te beperken. In samenwerking met de diensten van de Vlaamse Gemeenschap, met Aquafin, met Infrax en met Unizo wordt er voor gezorgd dat u zo vlug mogelijk op de hoogte kan gebracht worden van hetgeen er gaat gebeuren en waarmee u rekening moet houden.

Info over de werken Het stadsbestuur legt op dit moment de laatste hand aan een extra uitgave van het stedelijk informatieblad, dat in begin augustus bij u in de brievenbus zal vallen. Daarin krijgt u informatie over de plannen, over de fasering, de timing, over de verkeersomleidingen, enz. Speciale aandacht gaat naar de beperking van de hinder voor de zelfstandige ondernemers. Samen met Unizo worden er minder-hinder-maatregelen genomen, zodat de handelaars tijdens de werken een minimum aan hinder ondervinden. In de komende maanden worden er infovergaderingen georganiseerd, om u te informeren over de plannen. Een eerste vergadering – over de werken in Neeroeteren – vond plaats op dinsdag 28 juni. Onder ruime belangstelling werd er toelichting gegeven door aannemer en studiebureau. Vanaf 1 augustus 2011 kan u trouwens het geheel van de werken en plannen en omleidingen volgen via de website www.maaseik.be. Vanaf die datum is er eveneens een speciaal gratis info- en meldnummer waarop u uw opmerkingen en vragen kwijt kan: 0800/20 560.

Ovonde

Groene infolijn

4

0800/20 560


Burgemeester Philipslaan

Nieuw rusthuis

Kruispunt De Corner Ontmoetingshuis De Riet

5


Jeugd Neeroeteren wint: Amadeo wordt jeugdhuis in Neeroeteren Reeds jaren is er de vraag naar de oprichting van een jeugdhuis in Neeroeteren. Na lang zoeken en na vele pistes te hebben onderzocht, is er nu eindelijk de oplossing. De jongeren vinden sedert 1 juli 2011 hun vaste stek in het vroegere cultuurcafé Amadeo, het cafetaria bij het cultureel centrum in Neeroeteren. De concessie van de huidige uitbater verloopt in december 2014. Met hem werd, in samenspraak met brouwerij Sint-Jozef uit Opitter, een overeenkomst getroffen om die concessie vroegtijdig te beëindigen. “Deze locatie past volledig in onze visie op de uitbouw van accommodatie voor de jeugd in Neeroeteren,” aldus schepen voor jeugd Mia Reeskens. “Amadeo wordt gezien in combinatie met het cultureel centrum, waar dan ook activiteiten voor de jongeren in de toekomst kunnen doorgaan. Op die manier kan het cultureel centrum uitgroeien tot een cultuur-en jongerencentrum. Het biedt op die manier plaats aan de verenigingen uit Neeroeteren en aan de behoeften die de jongeren hebben bij de uitbouw van een ontmoetingsplaats.” De jeugdhuiswerker voor Neeroeteren is Mark Claes. Hij zal nauw samenwerken met de verantwoordelijke van het cultureel centrum, Chris Deconinck, zodat de activiteiten hier niet in het gedrang komen. Samen met een groep vrijwilligers zal er een volwaardige jeugdhuiswerking worden uitgebouwd met en door jongeren. Ook de jongeren, waar de schepen contacten mee had, kunnen zich uitstekend vinden in deze locatie.

6

Jeugdhuiswerker Mark Claes


Onderhoud van wegen: extra inspanning na zware winter 2010-2011 Ook in 2011 moeten er een aantal wegen hersteld worden. Dit jaar zal deze herstelling zelfs een extra inspanning vragen, gezien de schade aan de vele wegen na de strenge winter die we meemaakten. De klemtoon ligt in 2011 dus vooral op herstellen van wegen. Het ontwerp voor deze herstellingen werd opgesteld door de Provinciale Technische Wegendienst Limburg. De kosten voor de werken worden geraamd op €500.000 (incl. BTW) en de voorlopige reeks van herstellingen omvat volgende straten: 1. Dornerstationsstraat (Dorne voetbal tot 1ste bocht Driepaal 850 m overlagen): €25.000 2. Dornerstationsstraat bestrijken: €12.000 3. Nielerlochstraat: €2.000 4. Hoevenweg: €28.000 5. Wouterbos: bestrijken + herstellingen + gracht: €30.000 6. Meurenstraat (400 m bestrijken): €7.500 7. Bergerstraat (250 m laatste deel voor Volmolen overlagen): €9.500 8. Kampstraat bestrijken: €5.000 9. Warstraat + bestrijken: €6.000 10. De Hove (200 m overlagen): €10.000 11. Opoeterseweg (Ketelstraat-kapel nieuwe toplaag): €10.000 12. Volmolenstraat (Neeroeterenstraat-Kleinbeek): €6.000 13. Waterlozeweg (voorbij Meyldersweg na scherpe bocht) bestrijken: €5.500 14. Zijweg Waterlozeweg (tegenover Groenwegje) bestrijken: €2.000 15. Wieersweg frezen+ stabiliseren+overlagen: €28.000 16. Molenweg (Breeerweg-Ophovenstraat bestrijken): €9.000 17. Wijk Dorperveld: €32.000 18. Elerweg (van Rotemerlaan naar brug 400 m bestrijken): €13.000 19. Dennenstraat bestrijken: €6.000 20. Goyenspad herstellingen: €4.000 21. Grinaraweg bestrijken: €5.000 22. Rond Kerk Aldeneik frezen + overlagen: €17.500 23. Leeuwerikstraat (ri Geistingen overlagen): €16.000 24. Oude Ophoverbaan (wegversmallingenfrezen + overlagen): €11.000 25. Krekerhofweg, Genveurderweg: €50.000 26. Siemkensheuvel bestrijken: €17.000 27. Wolfsvijverstraat bestrijken: €15.000 28. Bokkerijdersweg bestrijken: €8.000 29. Waaierhofweg overlagen: €15.000 30. Maasweg: €9.000 31. Zonnelaan overlagen + bestrijken: €23.500 32. Neeroeterenstraat (betonstraatstenen vervangen door 2 lagen asfalt): €12.500 Naast deze werken werd ook een ontwerp opgesteld voor het uitvoeren van onderhoudswerken aan het fietsroutenetwerk. Ook dit ontwerp gebeurde door de Provinciale Technische Wegendienst Limburg, waarbij de kosten worden geraamd op €200.000 (incl. BTW.) voor de volgende fietspaden: Jaenendijk, Raamweg, Waaierhofstraat-Krauwelsbosweg, verbinding Ketelstraat-Weertersteenweg en Solterdijk. “De stad Maaseik heeft jaarlijks een budget van €500.000 ter beschikking voor de herstelling van wegen”, aldus schepen voor openbare werken Antoine Schaefer. “Deze keer moet dit volledige budget gebruikt worden voor de herstelling van winterschade aan wegen. Dat betekent dat wegen, die ook zouden moeten hersteld of verstevigd worden, maar waar er geen winterschade is, verschoven worden naar volgend jaar. Uitstel betekent echter geen afstel”.

7


Eerste akkoorden voor aanleg fietspad langs Rotemerlaan In het kader van de verkeersveiligheid van de fietsers wordt er langs de Rotemerlaan tussen Neeroeteren en Elen een fietspad aangelegd. De plannen daarvoor werden opgesteld door de diensten Wegen en Verkeer Limburg. Om het plan te kunnen uitvoeren, moeten er een aantal innames van gronden gebeuren. Er zijn 43 verschillende onteigeningen die moeten gebeuren. Dit vergt uiteraard de nodige tijd en dit geeft ook aanleiding tot de nodige moeilijkheden. Het stadsbestuur kon zopas een akkoord bereiken met 4 bewoners, die hun grond willen afstaan aan de stad Maaseik voor de aanleg van het fietspad. In totaal gaat het om een oppervlakte van 1a 72ca voor de prijs van €36.360. Deze 4 overeenkomsten zijn slechts een aanzet tot de volledige verwerving van de gronden die nodig zijn om het fietspad aan te leggen. Het stadsbestuur gaf het Aankoopcomité van de Vlaamse Gemeenschap in ieder geval de opdracht om de onderhandelingen met de andere eigenaars verder te zetten en om dit zo vlug mogelijk tot een goed einde te brengen.

Stad verlengt huurovereenkomst met vo Op 28 juni 2010 keurde de stad Maaseik de huurovereenkomst voor één jaar/sportseizoen met Real Neeroeteren-Maaseik FC goed. Deze overeenkomst eindigde op 31 mei 2011 en er moest dus een nieuwe huurovereenkomst met de club afgesloten worden voor de voetbalaccommodatie van het sportpark De Borg.

8

Het stadsbestuur geeft in huur aan Real een deel van het Stedelijk Sportpark de Borg Neeroeteren, met name: a. voetbalveld A, met twee tribunes voor zit- en staanplaatsen, de terreinverlichting en de nodige omheiningen en ballenvangers, b. voetbalveld B, gelegen binnen de atletiekpiste, met bijhorende terreinverlichting, c. voetbalveld C, gelegen langs de Komweg, met bijhorende verlichtingspylonen, d. voetbalveld D, gelegen langs de Komweg, met bijhorende ballenvangers, e. de cafetaria met een oppervlakte van 234 m², gelegen op de eerste verdieping van het centrale hoofdgebouw, samen met 8 lokalen (een vergaderzaal, twee berglokalen, twee toiletlokalen, een lokaal voor keuken-sanitair, een lokaal dat momenteel dienst doet als cafetaria-loge en het secretariaatslokaal/omroepkamer met een toilet). De stad behoudt zich het recht voor, om voetbalvelden B, C ter en D beschikking te stellen van de scholen en andere verenigingen of groeperingen, voor het organiseren van sportevenementen zoals o.a. atletiekevenementen, met dien verstande dat de competitiewedstrijden van Real op het B-veld en haar trainingen op het C- en D-veld, steeds absolute voorrang krijgen. In de huur zit ook het gebruik van een aantal lokalen op het gelijkvloers van het centrale hoofdgebouw, die nodig zijn voor het


openbare bekendmaking.

Stad Maaseik verpacht grond in gebied Heerenlaak-Aldeneik. de stad Maaseik gaat over tot de openbare verpachting van grond, gelegen in het gebied Aldeneik-Heerenlaak. Dit gebeurt in het kader van het ontwikkelen van een wijngaard met voetpaden en zitbanken. Het lastenkohier met de aanbestedingsvoorwaarden en het inschrijvingsformulier evenals bijkomende inlichtingen kunnen verkregen worden bij stad Maaseik – dienst ruimtelijke ordening/G.I.S. in het Administratief centrum Neeroeteren, Scholtislpein 1, T. 089/560 595 of e-mail:

jan.telen@maaseik.be. De aanbiedingen moeten onder aangetekende en verzegelde omslag toekomen bij de stad Maaseik uiterlijk op 28 september 2011 om 24.00 uur. De inschrijvingen worden geopend in openbare zitting op 4 oktober 2011 om 11.00 uur bij de Technische Dienst van de stad Maaseik, Scholtisplein 1 te 3680 Maaseik.

oetbalclub Real Maaseik-Neeroeteren FC organiseren van voetbalwedstrijden en trainingen, zoals kleedlokalen, doucheruimten, toiletten, een EHBO-lokaal en een bergplaats. Al deze laatste lokalen, staan ook ten dienste van andere verenigingen voor het organiseren van sportevenementen. “De huur wordt aangegaan voor een periode van één jaar: gaat in op 1 juni 2011 en eindigt op 31 mei 2012.”, zegt schepen voor sport Dirk Verlaak”. “De huur wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd indien hij, één maand voor de jaarlijkse einddatum, niet wordt opgezegd door één van de partijen. De huurprijs bedraagt 2 euro per m² kantine-oppervlakte zijnde 468 euro, maar dit bedrag wordt - zoals in alle andere huurcontracten met voetbalclubs - geïndexeerd. Real zal maandelijks en dit voor aanvang van elke maand (behalve in juli en augustus), voor dit energieverbruik, een voorschot van 80 euro betalen aan de stad. Voor het verbruik van gas en water in het appartement op het verdiep zijn een aparte netteller geïnstalleerd. Het verbruik van gas en water in het appartement zal door de stad worden vergoed aan Real.”

9


Aanpassing erkenningsreglement voor sportverenigingen Einde 2008 keurde de stad Maaseik de erkenningsvoorwaarden voor sportverenigingen goed en dit in functie van het ‘Sport voor Allen-decreet’ van de Vlaamse Gemeenschap, dat de subsidiëring van de gemeenten regelt voor het voeren van een ‘sport voor allen-beleid’. Het ‘Sport voor Allen-decreet’ bepaalt dat: ▪▪de subsidiëring die de stad jaarlijks ontvangt van Bloso, gedeeeltelijk moet besteed worden aan directe financiële ondersteuning van de Maaseikse sportclubs, ▪▪deze subsidiëring van sportverenigingen enkel mag besteed worden aan de door het stadsbestuur erkende sportverenigingen. De stad Maaseik paste het bestaande erkenningsreglement voor sportclubs, op advies van de stedelijke sportraad, als volgt aan: ▪▪voortaan wordt de erkende sporttakkenlijst van de Provincie Limburg gebruikt voor de erkenning van sporttakken, om discussie te vermijden over het al dan niet erkennen van sporten die (te) weinig of geen fysieke inspanning vereisen, ▪▪er wordt geen erkenning gegeven aan clubs die toelage ontvangen via andere lokale adviesraden of van buurgemeenten, maar clubs wel te erkennen die lid zijn van andere adviesraden, maar via deze raden geen toelagen ontvangen, ▪▪de erkenningsvoorwaarden voor sportclubs voor personen met een handicap worden aangepast: -- daar zij niet lokaal werken (lokaal is te kleinschalig voor hun werking en ledenwerving) maar verplicht zijn regionaal te werken en daardoor momenteel geen lokale erkenning en subsidiëring kunnen verwerven; -- daar zij dikwijls maar een beperkt aantal leden hebben (vb. zitbadmintonclub). Wie een kopie van het volledige reglement wenst, kan dit aanvragen bij de Stedelijke Sportdienst, Sportlaan Maaseik. T. 089/56 34 36 of e-mail: info@maaseik.be. U kan het reglement eveneens downloaden via www.maaseik.be.

Positieve tussentijdse evaluatie van het sportbeleidsplan 2008-2013 Op basis van het ‘Sport voor Allen-decreet’ krijgt de stad Maaseik jaarlijks om en bij 59.000 euro subsidies. In het kader van dit decreet werd er in het beging van deze legislatuur het ‘Sportbeleidsplan 2008-2013’ opgezet. Het decreet bepaalt eveneens dat in het derde jaar van de sportbeleidsplanperiode het sportbeleidsplan moet geëvalueerd worden op het bereiken van de doelstellingen en op de beoogde beleidseffecten over de periode 2008-2010. Deze evaluatie moet vóór 1 september 2011 worden ingediend bij Bloso. In de evaluatie moet duidelijk worden weergegeven of de doelstellingen en de beoogde beleidseffecten geheel, gedeeltelijk (bezig) of niet werden gerealiseerd volgens de vooropgestelde timing. Niet enkel de doelstellingen maar ook de aanpak (maatregel, timing, financiële prognose) moet worden geëvalueerd en per operationele doelstelling moet worden vermeld of deze integraal behouden blijft, aangepast of wordt gestopt en dat indien er indicatoren werden opgevolgd, dan moet de meting van deze indicatoren tot en met 2010 worden weergegeven.

10

De Stedelijke Sportraad heeft deze evaluatie doorgevoerd. Het Sportbeleidsplan werd besproken en gunstig geadviseerd door de Sportraad. Er zijn intussen geen nieuwe knelpunten, behoeften of beleidsuitdagingen vastgesteld en het bestaande sportbeleidsplan of onderdelen ervan moeten niet worden bijgestuurd. Wie het plan wenst, kan dit aanvragen bij de Stedelijke Sportdienst, Sportlaan Maaseik. T. 089/56 34 36 of e-mail: info@maaseik.be. U kan het reglement eveneens downloaden via www.maaseik.be.


Viering Nationale Feestdag op donderdag 21 juli 2011 Het stadsbestuur van Maaseik heeft de eer u te laten weten, dat naar aanleiding van de Nationale feestdag op 21 juli aanstaande er een plechtigheid wordt georganiseerd, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd. Programma: 10.45 uur: samenkomst op de Markt te Maaseik. 10.50 uur: begeleid dor de Koninklijke Harmonie concordia Maaseik in stoet via de Grote Kerkstraat naar de Catharinakerk. ▪▪11.00 uur: Te Deum, gezongen door het Maaseiker Mannenkoor. ▪▪11.15 uur: in stoet naar de Markt, via de Mgr. Koningsstraat en de Bleumerstraat. ▪▪11.25 uur: Belgisch Volkslied en einde van de plechtigheid. Wij vragen u vriendelijk om uw huis op deze dag met het nationaal vaandel te versieren.

Kanaal van Wessem Herdenking bevrijding Maaseik na Wereldoorlog II Op donderdag 8 september zal het Regiment bevrijding – 5de Linie in Maaseik te gast zijn voor de herdenkingsplechtigheid rond het ‘Kanaal van Wessem’. Het regiment brengt elk jaar een officieel bezoek aan Maaseik, als herinnering aan de bevrijding van Maaseik na de Tweede Wereldoorlog. Maaseik is Peter Op 10 september 2008 nam de stad Maaseik tijdens een militaire plechtigheid op de markt van Maaseik het peterschap op zich van de Brigade Bevrijding en bij uitbreiding van het Regiment 5de Linie. Het stadsbestuur Maaseik en de Landmachteenheid wensen hiermee de wederzijdse verbondenheid van de natie met de Krijgsmacht te benadrukken. Het peterschap is de uitdrukking van de goede band die er tussen de stad Maaseik en de eenheid bestaat. Op belangrijke evenementen zal er steeds naar worden gestreefd een delegatie van beide partijen af te vaardigen. Het stadsbestuur nodigt u uit om aanwezig te zijn op de Markt op 8 september 2011 ter gelegenheid van de 67ste verjaardag van de bevrijding van Maaseik door de Brigade Piron: ▪▪17.45u. Vertrek van het Bataljon Bevrijding-5de Linie vanaf het cultuurcentrum Achterolmen. ▪▪17.50u. Aankomst op de Markt en opstelling van de troepen. ▪▪18.00u. Militaire plechtigheid met troepenschouwing, toespraken en kransneerlegging aan de gedenkplaat in het stadhuis. Aansluitend défilé.

Stadsdiensten gesloten De stadsdiensten zijn gesloten op: ▪▪donderdag 21 juli: Nationale feestdag. ▪▪vrijdag 22 juli: brugdag. ▪▪maandag 15 augustus: OLV Hemelvaart. Wij vragen u vriendelijk om bij uw eventuele planning met deze sluitingsdagen rekening te houden.

Vernieuwing telefooncentrale Op maandag 18 juli wordt er bij de stad Maaseik een nieuwe telefooncentrale geïnstalleerd. Voor u als gebruiker verandert er niets. Het centrale oproepnummer voor de stad Maaseik blijft 089/560 560. Het omschakelen naar een nieuwe overkoepelende telefooncentrale voor alle stadsdiensten kan echter aanleiding geven tot korte onderbrekingen, zodat op bepaalde momenten de telefoon niet bereikbaar kan zijn gedurende enkele seconden. Info: ICT-dienst, T. 089/560 560, E. info@maaseik.be

11


Kids-Id.

Weldra op reis naar het buitenland met kinderen? Vraag tijdig de kids-ID aan voor uw kind(eren)! Met het oog op de zomervakantie en het reizen naar het buitenland herinneren we u eraan dat ouders de Kids-ID voor hun kroost best tijdig aanvragen. Een kind jonger dan 12 jaar moet in het bezit zijn van een geldige Kids-ID, die het paspoort vervangt voor reizen binnen Europa. Als u een Kids-ID wil aanvragen, moet u aan enkele voorwaarden voldoen: ▪▪het ouderlijk gezag hebben over het kind ▪▪samen met het kind naar de gemeente gaan voor de aanvraag. ▪▪een pasfoto met witte achtergrond van het kind meebrengen. ▪▪de kostprijs is 3 euro. Om uw Kids-ID tijdig te ontvangen, moet u de kaart ten laatste 4 weken voor uw vertrek naar het buitenland, bij de stad Maaseik aanvragen. Als u de Kids-ID niet binnen deze termijn bij het stadsbestuur aanvraagt, zal het enkel nog mogelijk zijn om ofwel een KidsID voor uw kind te bekomen via de spoedprocedure(120 euro), ofwel een paspoort in spoedprocedure(210 euro) aan te vragen. Voor elk vertrek naar het buitenland, is het ook aangeraden zich te informeren over de vereiste reisdocumenten voor het land dat men bezoekt. Deze informatie vindt u in uw reisbureau of op de website van Buitenlandse Zaken: www.diplomatie.be. Voor al uw vragen omtrent de Kids-ID kan u steeds terecht tijdens de openingstijden bij de Dienst Burgerzaken, Lekkerstraat 10 3680 Maaseik: Maandag – Vrijdag: 9 – 12 uur +dinsdag: 14h00 -17h45 +woensdag: 14h00-16h00 De dienst is telefonisch bereikbaar op het nummer: 089/560.560.

12


Meer comfort in uw nieuwbouw met minder energie vanaf 2012 Op 1 januari 2012 wordt de energieprestatieregelgeving strenger. Voor nieuwe woon-, kantoor- en schoolgebouwen met aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning vanaf 1 januari 2012 geldt E70 als maximale E-peil. Voor alle bestemmingen (wonen, kantoor, school, andere specifieke bestemmingen en industrie) wordt het maximale K-peil verlaagd naar K 40. Daarnaast wordt ook de isolatiegraad voor buitenmuren, daken, vloeren, vensters, … verstrengd voor alle types werkzaamheden (nieuwbouw, uitbreidingen en verbouwingen). Om de nieuwe isolatie-eisen te behalen moet er minstens 1.3beglazing worden geplaatst. Ook zal ofwel een dikkere, ofwel een beter isolerende thermische isolatie nodig zijn in buitenmuren, daken en vloeren. Praktisch bekeken zal er in buitenmuren zeker ca. 11 cm minerale wol, ca. 9 cm XPS of ca. 8 cm PUR nodig zijn. In hellende daken is minstens 16 cm minerale wol vereist. Vloeren worden minstens geïsoleerd met ca. 6 cm EPS of ca. 5 cm XPS of gespoten PUR. Mogelijks zijn er wel grotere dikten nodig zodat het gebouw ook voldoet aan maximum E70 en K40. De eisen voor de minimale gecontroleerde ventilatie voor een gezond binnenklimaat blijven behouden.

Stad Maaseik verlengt overeenkomst ‘Regionaal Woonbeleid Bree-Maaseik’ Er bestaat de noodzaak om het interlokaal project “Regionaal Woonbeleid Bree – Maaseik”, goedgekeurd op 26 mei 2008, te verlengen om een goed woonbeleid uit te bouwen. Het Ruimtelijk structuurplan Limburg geeft aan dat Bree en Maaseik best samenwerken in hun verdere ontwikkeling. Beide steden voelden tijdens de eerste projectperiode, 2009 – 2011, de nood aan tot verdere samenwerking en hebben hierover in de stuurgroepvergadering van het project op 19 april 2011 overeenstemming bereikt. Het stadsbestuur besliste om de deelname in het project “Regionaal Woonbeleid Bree – Maaseik” verder te zetten. Info: Ingrid Rutten, woonloket stad Maaseik, T. 089/560 560, E. ingrid.rutten@maaseik.be

Het bouwen van een meer energiezuinige woning zal wat extra investering vergen, maar met de huidige en te verwachten energieprijzen wordt die investering binnen een aanvaardbare termijn terugverdiend door een lagere energiefactuur. Daarna hebt u zuivere winst in de portemonnee. Uw architect zal u bijstaan en begeleiden om aan de nieuwe eisen te voldoen. De verslaggever zal voor de start van de werken een voorafberekening maken van het ontwerp. Indien nodig kunnen er op dat moment nog bepaalde materialen of instanties bijgestuurd worden om na de uitvoering de eisen te behalen. Meer informatie vindt u bij het Vlaams energieagentschap op www.energiesparen.be. Een lijst van architecten die het label van ‘energiebewust architect’ hebben verkregen, kunt u raadplegen via www.energiebewustarchitect.be

13


14


cultuur Shakespeare in de tuin van het Agnetenklooster Speelgroep Van Eyck houdt er al enkele jaren de gewoonte op na om tijdens de vakantiemaanden op bijzondere locaties klassiek “zomertheater” te brengen. Zo werd in het verleden Molière met “De Ingebeelde Zieke” en “De Vrek” opgevoerd in boerderij Nuchelenhof en in de tuin van het Agnetenklooster waar men thans met “Midzomersnachtsdroom” van Shakespeare opnieuw te gast is. Op 19, 20 en 21 augustus wordt dit sprookjesachtig stuk in een feeëriek decor tot uiting gebracht. In openlucht en bij het vallen van de avond, krijgt men, begeleid door blokfluit, clavecimbel en dansende elfjes, de kans om even weg te dromen. Laat u betoveren en koop snel tickets in Dagbladhandel “Bij Rooske” Bosstraat Maaseik. Wees er snel bij want het aantal plaatsen is beperkt tot 120. Meer informatie op: www.speelgroepvaneyck.be ▪▪Adres: B&B Agnetenklooster, Sionstraat 7, Maaseik. ▪▪Data: vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 augustus. ▪▪Aanvangsuur: 20.45u.

15


16


toerisme Ontdek de schatten van de unieke Duinengordel in Limburg Vier gemeenten en Administratie Natuur en Bos van de Vlaamse Gemeenschap ondertekenen officieel partnership Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek, Maaseik, Bree en Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) werken momenteel aan één visie en toegankelijkheidsplan voor de unieke Duinengordel. Het doel is het behoud én de verdere ontwikkeling van dit gebied te stimuleren. Vandaag ondertekenden alle betrokken partijen daarover een statutair partnership op de Oudsberg onder toeziend oog van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege. De Duinengordel is een uniek duinenlandschap dat zich uitstrekt over de vier Limburgse gemeenten Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek, Maaseik en Bree en wordt gekenmerkt door uitzonderlijke natuurlijke, landschappelijke en recreatieve waarden. ANB wil samen met de betrokken gemeenten voor het gebied een geïntegreerde visie uitwerken. Deze visie omvat de verdere ontwikkeling van natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden. Ook de educatieve en toeristische mogelijkheden van het gebied worden erin opgenomen. Daarnaast wordt er een toegankelijkheidsplan met bijhorende bebording uitgewerkt.

Samenwerking en betrokkenheid centraal in het project In april 2011 startten reeds een aantal werkgroepen rond de thema’s toerisme, natuur, landschap en erfgoed. In de werkgroepen werden alle betrokken partijen en lokale actoren samengebracht om zoveel mogelijk informatie over het gebied te verzamelen. Eind juni 2011 start dan een tweede reeks werkgroepen waarin de verzamelde visies en ideeën zullen worden voorgesteld en afgetoetst. Uiteindelijk is de lancering van de nieuwe visie, identiteit en het toegankelijkheidsplan van het natuurgebied gepland voor maart 2012.

Partnership officieel van kracht Op de top van de hoogste zandduin van het gebied, de Oudsberg genaamd, werd vandaag door de 4 betrokken burgemeesters en Minister Joke Schauvliege het partnership officieel ondertekend. Daarna was het tijd om de handen uit de mouwen te steken en een schatkist op te graven met daarin enkele ‘verborgen schatten’. De verborgen schatten waren kunstwerkjes van de unieke fauna en flora van het gebied vb. bosbeekjuffer, vinpootsalamander, zandloopkever, .... Minister Schauvliege erkende meteen het belang van dit soort projecten: “De samenwerking door lokale partners, zoals hier gebeurt op maat van een uniek natuurgebied, is de beste garantie om onze natuur in stand te houden én tegelijk zo goed mogelijk ten dienste te stellen van de mensen.”

Voor meer informatie: www.duinengordel.be of Dries Gorissen Hoofd cel Beheer ANB Limburg dries.gorissen@lne.vlaanderen.be T. 011/74 24 77 of 0479/679 490.

Gebied van de Duinengordel Het gevarieerde en uitgestrekte heide- en boslandschap bestrijkt maar liefst 3.000 hectare, verspreid over MeeuwenGruitrode, Opglabbeek, Maaseik en Bree. De Duinengordel bestaat in hoofdzaak uit duinen, vennen, heide, akkers, weiden en vooral veel bos. Bovendien omvat het domein natuurwaarden van internationaal belang, monumenten en waardevol erfgoed en heeft het toeristisch en recreatief potentieel. Kortom, de Duinengordel is een uniek landschap dat het ontdekken én het beschermen meer dan waard is.

17


bibliotheek Winnaars leesproject ‘Leesbeesten’

Op weg naar het eerste leerjaar

Net als vorig jaar organiseerde de bibliotheek een leesproject voor de vierde leerjaren waarin dierenverhalen centraal stonden. Twaalf klassen namen de uitdaging aan. Deze 185 kinderen lazen samen 1755 boeken, een gemiddelde score van 9,48 dieren (boeken) per kind. Daarnaast voerden zij 40 opdrachten uit en werden 4 werkstukken ingeleverd. Dit zijn de winnende klassen: ▪▪Vrije Basisschool Neeroeteren ‘Oeterveld’ – 4A (juf Anita Versleegers) ▪▪Vrije Basisschool Neeroeteren ‘Oeterveld’ – 4B (meester Gerard Swennen) ▪▪Buitengewoon Basisonderwijs ‘De Wikke’ (meester Tony Volbragt) ▪▪Vrije Basisschool Voorshoven ‘Oogappel’ (juf Mariet Schroyen)

Na de grote vakantie breekt er voor de zesjarigen een nieuwe spannende periode aan in hun jonge leven. Ze gaan naar het eerste leerjaar waar ze leren lezen! Sommige kinderen krijgen de leesmicrobe al op jonge leeftijd te pakken. Je kind herkent bijvoorbeeld de ‘M’ van McDonalds of ontcijfert op eigen houtje de eerste letter van zijn/haar eigen naam. Daarmee is alvast een belangrijke stap gezet naar het latere ‘echte’ lezen, dat begint bij het besef dat elk (schrift)teken iets betekent. Leren lezen is een mijlpaal in de ontwikkeling van elk kind. Het ene kind doet het eerder dan het andere, maar één ding staat vast: uiteindelijk leren ze allemaal ‘echt’ lezen.

Proficiat aan de winnaars! Als beloning namen deze klassen op donderdag 9 juni in de bibliotheek deel aan een de workshop ‘Allemaal Beestjes’.

Nieuw programma voor de Basisscholen van A tot Z De bibliotheek heeft voor het schooljaar 2011-2012 weer heel wat acties op stapel staan. Net als vorig jaar dragen we er zorg voor dat het programma evenwichtig is, met een aanbod voor elk leerjaar. Klassiekers (auteurslezingen, luisterkabinetten, jeugdboekenweek en vertelkoffers) ontbreken vanzelfsprekend niet, maar we lanceren ook enkele nieuwe leesbevorderingsprojecten. Op http://www.maaseik.be/Bibliotheek-Info-voor-scholen. html lichten we een tip van de sluier op. De volledige brochure is vanaf midden augustus beschikbaar. Ben je leerkracht binnen de fusie Maaseik en wens je meer info over de aangeboden activiteiten of wil je de vertelkoffers eens inkijken? Breng een bezoek aan de infomarkt, die we op woensdag 7 september organiseren in de hoofdbibliotheek!

18

Bereid je leergierige kleuter op een speelse manier voor op het eerste leerjaar. In de bib bieden we je een aantal materialen aan die kunnen dienen als aanzet! Bezoek de bib met je kleuter en wij maken je wegwijs in het aanbod. Via de blog presenteren we je alvast een kort overzicht, zie http://bibmaaseik.blogspot.com/2011/05/op-weg-naar-het-eersteleerjaar.html

De Zomer van het Spannende Boek Het Vlaamse boekenvak selecteerde 48 superspannende titels die je een zomer lang op het puntje van je stoel laten balanceren. Naast kleppers van eigen bodem (o.a. Pieter Aspe, Bavo Dhooge en Bob Mendes) kan je kennismaken met het nieuwste werk van een hele reeks internationale auteurs (o.a. Arnaldur Indridason, Nicci French en Val McDermid). Je treft deze boeken (als ze niet uitgeleend zijn) de hele zomer lang aan via een speciale boekenstand in de buurt van de klantenservicebalie.

De bibliotheek is gesloten op donderdag 21 juli en maandag 15 augustus.


Openbare bibliotheek Bleumerstraat 68 - 3680 Maaseik T. 089/564 074 E. maaseik@bibliotheek.be I. www.maaseik.be

Leesclub seizoen 2011-2012 In het najaar start de bibliotheek van Maaseik (i.s.m. het Davidsfonds en het Cultuurcentrum Achterolmen) met het achtste seizoen van de ‘leesclub’. Het programma? ▪▪Woensdag 5 oktober: ‘Reynaert de Vos’. Een graphic novel van René Broens en Marc Legendre ▪▪Woendag 9 november: ‘Extreem luid en ongelooflijk dichtbij’ / Jonathan Safran Foer ▪▪Woensdag 7 december: ‘Met oprechte deelneming’ / Erling Jepsen ▪▪Woensdag 1 februari: ‘Norwegian wood’ / Haruki Murakami ▪▪Woensdag 14 maart: ‘De maagd Marino’ / Yves Petry ▪▪Woensdag 25 april: ‘Twee cowboys’ / Annie E. Proulx + ‘Weg van haar’ / Alice Munro + ‘Zijde’ / Alessandro Baricco. De besprekingen vinden telkens plaats van 19.30 uur tot 21.30 uur. Begeleiding: Marietje Broens Kostprijs: 30 euro Maximum aantal deelnemers: 20 De bibliotheek zorgt voor voldoende exemplaren van elk boek. Wil u graag deelnemen? Bezorg de bib dan zo snel mogelijk uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum via maaseik@bibliotheek.be. Vergeet echter vooral niet het bedrag te storten op het volgende rekeningnummer van het CC Achterolmen: 068-2054024-76. Vermeld in de mededeling de naam van de deelnemer + ‘leesclub’. Opgelet: de inschrijving is pas geldig na ontvangst van de betaling!

Knutselen met Vlieg Wanneer: donderdag 11 augustus van 14.00 tot 16.00 uur Voor jongens en meisjes vanaf de 3de kleuterklas tot ... Papa, mama, (groot)ouders,... mogen meehelpen. Gelieve vooraf in te schrijven via maaseik@bibliotheek.be of 089/56 40 74.

Wil je de nieuwsbrief van de bibliotheek ontvangen in je mailbox? Stuur een e-mail naar maaseik@bibliotheek.be met als onderwerp ‘inschrijven’.

19


werkgroep documentatie Volg de Wauweleurkes van de Documentatiegroep Maaseik De Werkgroep Documentatie Maaseik bestaat uit vrijwilligers met belangstelling voor het verleden, heden en toekomst van de stad Maaseik. Zij verzamelen en archiveren alle documenten over Maaseik zoals boeken, bidprentjes, foto’s, prentkaarten en stambomen. Sinds enkele jaren organiseert de werkgroep regelmatig een ‘wauweleurke’ in de bib van Maaseik. Tijdens die wauweleurkes vertellen de aanwezige deelnemers hun verhalen en wetenswaardigheden. Dit gebeurt aan de hand van foto’s. De volgende wauweleurkes in de nieuwe leeszaal van de bib gaan door op dinsdag 20 september, dinsdag 18 oktober, dinsdag 22 november en dinsdag 20 december. Belangrijk is dat de ‘mondelinge’ info die tijdens deze wauweleurkes verzameld wordt niet verloren gaat. Alles wordt geregistreerd en komt, indien bruikbaar, terecht in één van de eigen publicaties van de werkgroep. Info en contactgegevens van de werkgroep Kleine Kerkstraat 30, bus 1 B-3680 Maaseik Open op maandag en donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. Tel. +32 89 61 34 00

Wie herkent zich nog op deze foto? Bij welke gelegenheid en wanneer werd deze foto gemaakt? Graag uw bijdrage aan: Werkgroep Documentatie Maaseik, Kleine Kerkstraat 30. E. werkgroep@maaseik.be I. http://sites.google.com/site/dcmaaseik T. 089/61 34 00.

20

Email: werkgroep@maaseik.be Website: http://sites.google.com/site/dcmaaseik/


sport Speelpleinwerking

Vrije plaatsen omnisportkamp

Heel de maand juni hebben kinderen van de wijken in Maaseik, kunnen deelnemen aan verschillende speelpleinwerken. Deze werden georganiseerd door de dienst maatschappelijke integratie, samen met de sportdienst. Op 25 mei, 1, 8, 15 en 22 juni zijn we achtereenvolgens aan de slag gegaan in de volgende wijken: Geisterveld, Egelsberg , Achter de Melkerij, De Leu en Gasthuisveld. Al de kinderen van de wijken waren telkens welkom en ze konden genieten van tal van sportactiviteiten: tikkertje, hockey, volleybal, voetbal, touwtrekken,... we hebben het allemaal samen gedaan. De ouders hebben ook zelfs een keertje meegedaan tijdens het touwtrekken. Maar deallerkleinsten hebben laten zien dat, wanneer ze hun krachten samen bundelen, ze veel sterker zijn dan hun stoere ouders.

Er zijn nog enkele plaatsen voor de omnisportkampen tijdens de grote vakantie. U kan hiervoor nog inschrijven bij de sportdienst, T. 089/56 58 78.

“Het mooie aan dit concept is dat jong en oud samen buiten kunnen spelen, op een steenworp van hun thuis. Daarom zullen we ook volgend jaar in juni elke woensdag een wijk opzoeken om samen met de kinderen te sporten en te spelen.”, aldus schepen voor wijkwerking Mia Reeskens.

OMNISPORTKAMP MAASEIK Periode 3. ▪▪Plaats: Sporthal Maaseik ▪▪Periode: 16-19 augustus 2011

OMNISPORTKAMP NEEROETEREN Periode 1 ▪▪Plaats: Sporthal “ De Borg” ▪▪Periode: 12-15 juli 2011 OMNISPORTKAMP NEEROETEREN Periode 2. ▪▪Plaats:: Sporthal “ De Borg” ▪▪Periode: 01-05 augustus 2011

kinderopvang Kinderopvang nodig? Zoekt u kinderopvang in Maaseik, Neeroeteren of Opoeteren? Dan zijn Robbedoes en Hopsa een ideale oplossing. Beide opvangvormen worden georganiseerd door de stad Maaseik. Robbedoes is een buitenschoolse kinderopvang voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar met opvanglocaties in Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren. Hopsa is een zelfstandig kinderdagverblijf in Maaseik voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Voor meer info kan u terecht op het nummer 089/560.567 of op de website www.kinderopvangmaaseik.be. Eenmaal ingeschreven, kan u voor Robbedoes via deze site trouwens ook gebruik maken van het handige online aan- en afmeldsysteem.

21


jeugd Fuego, meer dan een jeugdhuis! ▪▪Er is naast ruimte voor alle soorten muziek, ook aandacht

voor andere activiteiten. Onder het moto do it yourself zijn we nog steeds op zoek naar actievelingen die meer willen dan enkel aan de toog plakken. Sta je graag achter de tapkraan, in plaats van ervoor? Laat het weten, een avond het jeugdhuis open houden is een boeiend tijdverdrijf. Tapcursus krijg je er voor nul euro bij. ▪▪Meedenken over activiteiten zoals themafeestjes, drum n base-avonden, film, sportactiviteten, cantus, quiz, ... Sluit je aan bij de werkgroep activiteit. Alle ideeën zijn welkom, ook de meest zotte. ▪▪Goesting om wat affiches, flyers, ... te verdelen op scholen, bus, fuif? Laat ons gerust iets weten. We bezorgen je al het materiaal en soigneren je extra in het jeugdhuis. ▪▪Zoals jullie waarschijnlijk al weten (maar toch blijven we het herhalen) verhuren we nog steeds onze repetitieruimtes aan bands. Schade: een schamele 8 euro per sessie. ▪▪Optredens organiseren? Spelen voor eigen publiek? Alles kan, want we beschikken over een zanginstallatie en een podium die ter beschikking staan van muzikaal en ander talent. Lichtinstallatie en geluidstechnicus hebben we ook in huis dus kom maar af met je kunsten. ▪▪Heb je een eigen clubje of vereniging en kun je nergens terecht voor je maandelijkse of wekelijkse bijeenkomst? Effe bellen en vragen of onze vergaderlokalen vrij zijn. 2.5 euro. Drank tegen kostprijs aanwezig. Simpel toch! SO now you know! Alle hulp is welkom! Meld je gewoon aan achter de toog, stuur een mailtje of bel FUEGO-Koen op het nummer 089/41.06.50.

22


Swappasactiviteiten in augustus Toverland Dinsdag 02/08/2011 Toverland is een attractiepark met een binnen- en buitenspeeltuin waar tieners veel pret beleven. Er zijn verschillende avontuurlijke attracties met o.a. de achtbaan Troy. Kom het allemaal ontdekken. Ben je nieuwsgierig, neem alvast een kijkje op www.toverland.nl Jeugdcentrum Fuego: 9u00 tot 17u30 Kost: 20,00 euro Leeftijd: 12 tot 14 jaar (max. 20 deelnemers) Meenemen: Lunchpakket, eventueel zakgeld Quad-rijden Dinsdag 09/08/2011 Het zand vliegt om je oren en de adrenaline giert door je lijf: quadrijden biedt alle ingredi毛nten voor een spectaculaire middag ... zeker inschrijven dus!!! Jeugdcentrum Fuego: 09u30 tot 17u00 Kost: 30,00 euro Leeftijd: 12 tot 16 jaar (max. 15 deelnemers) Meenemen: Lunchpakket, eventueel zakgeld

Initiatie Duiken Dinsdag 23/08/2011 Wist je dat in duikflessen geen zuurstof zit maar gewoon lucht? Zo kan je nog verschillende nieuwe dingen bijleren als je je inschrijft voor deze workshop duiken... Aquadroom Maaseik: 13u30 tot 16u30 Kost: 10,00 euro Leeftijd: 12 tot 14 jaar (max. 8 deelnemers) Meenemen: Zwemgerief, eventueel zakgeld JUST DOE IT DAY Donderdag 25/08/2011 Vandaag kan je kiezen uit verschillende workshops die de jeugddienst speciaal voor jullie ontwikkelde. De Just Doe it day is de perfecte afsluiter van je zomervakantie en zal doorgaan in het Cultureel Centrum van Neeroeteren. Tijdens deze afsluitingsdag kan je kiezen uit de volgende workshops: koken, graffiti spuiten, skaten, freerun parcours of T-shirts pimpen. Cultureel Centrum Neeroeteren: 10u00 tot 16u00 Kost: 7,50 euro (incl. alle workshops) Hoe inschrijven? Ban je 12 jaar of ouder, dan kan je inschrijven voor deze activiteiten. Om deel te nemen aan deze activiteiten moet je in bezit zijn van een doepas (3 euro per persoon per jaar) Gewoon bellen of mailen naar 089/410.652, jeugddienst@ maaseik.be. Contactgegevens Jeugddienst stad Maaseik Jeugdcentrum Fuego Sportlaan 36, 3680 Maaseik T. 089/41 06 52 E. jeugddienst@maaseik.be

Ski- en snowboard vierdaagse 16-17-18-19 augustus 2011 Op deze dagen vindt de jaarlijkse ski- en snowboardvierdaagse plaats. Opletten bij deze activiteit want je moet hiervoor inschrijven bij de sportdienst: peter.germeau@maaseik.be of 089/56.34.36 Sporthal Maaseik (Lotto D么me): 13u30 tot 17u15 Sporthal Neeroeteren: 13u45 tot 17u00 Kost: 55,00 euro voor 4 dagen Leeftijd: 12 tot 16 jaar Meenemen: Handschoenen, warme kledij Opmerking: Gelieve je keuze (ski of snowboard) door te geven bij de inschrijving

23


Workshops in Fuego of Achterolmen Graffiticursus voor beginners Binnenkort start de jeugddienst met een graffiticursus voor beginners, tijdens een lessenreeks van 7 weken (2,5 uren per week) leer je de kneepjes van het vak. Er wordt gestart met een uitgebreide sessie over de geschiedenis van graffiti en de vele kunstvormen binnen deze stijl. Daarna ga je zelf aan het werk…eerst leer je schetsen, lettervormen, verscheidene dimensies en kleurenpaletten. Vervolgens ga je aan de slag met de spuitbus. De kostprijs voor de volledige lessenreeks bedraagt € 150,00 all-inn (er zijn minimum 10 deelnemers nodig om de lessenreeks te starten). Op het einde van de lessenreeks krijgen de deelnemers een heuse opdracht waarbij ze op een locatie samen een masterpiece moeten maken! Om deel te nemen aan de cursus moet je minimum 12 jaar zijn. Docent: Werner Zwakhalen (Nash) Lessenreeks graffiti van 7 weken telkens op woensdag tussen 13u30 en 16u00 (Tijdens de vakanties zijn er geen lessen) Start: woensdag 21 september 2011, laatste les woensdag 9 november 2011. (2 november is geen les, Allerzielen) Voor meer info of inschrijvingen : tel: 089/410.652 of jeugddienst@maaseik.be Gitaarcursussen voor beginners in Fuego Lessenreeks gitaar voor beginners op vrijdagavonden tussen 18u00 en 20u00. Een lessenreeks bestaat uit 10 lessen van telkens 1 uur. Binnen elke les laten we maximum 5 deelnemers toe. Voor deze lessen moet je minimum 12 jaar zijn geworden! Start: vrijdag 23 september 2011 Einde: 9 december 2011 Eventuele inhaalles (enkel bij ziekte van docent): 16 december 2011. Prijs: €120.

Tapdansen in Fuego Wie tapdans zegt, denkt onmiddellijk aan Fred Astaire, Gene Kelly, Ginger Rogers, de vaandeldragers van de Amerikaanse Hollywood tapdans. Maar wat weinigen weten is dat tapdans ontstaan is uit de versmelting van verschillende culturen. De oorsprong ervan vind je in de Engelse klompendans, Afrikaanse rituele dansen en de Ierse jig. Het tapdansen zoals wij het nu kennen, zag en hoorde je voor het eerst in de Newyorkse gemengde ghetto’s, waar Ieren en zwarten lief en leed deelden. Tapdansen is een dansstijl waarbij al dansend ritmische klanken gemaakt worden met het klikken van de schoenen die voorzien zijn met metalen plaatjes aan de zolen. De danser beoefent dus niet alleen een dansvorm, maar ook een vorm van percussie. Ronny Cuyt begon met tapdansen toen hij zeven jaar oud was van zijn vader en haalde meerdere titels als Europees kampioen tapdansen. Lessenreeks tapdans van 12 weken telkens op maandag tussen 19u00 en 20u30. (Tijdens de vakanties zijn er geen lessen) Start: 9 januari 2012. Einde: 16 april 2012. Eventuele inhaalles (enkel bij ziekte van docent): 23 april 2012. Prijs: - 26 jaar: € 131 + 26 jaar: € 146 Minimum aantal deelnemers: 10 Maximum aantal deelnemers: 16

Creatiedoe Kinderatelier Creatiedoe werd door de jeugddienst van Maaseik in het leven geroepen voor kinderen van 3 tot 12 jaar die graag creatief bezig zijn. Al spelenderwijs maken ze kennis met allerhande knutselmaterialen en knutseltechnieken. Alle lessen vinden plaats op zaterdag en dit in jeugdcentrum Fuego (Sportlaan 36, 3680 Maaseik). De kleutergroep, 1ste en 2de leerjaar krijgen les van 09u00 tot 10u30. Het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar van 10u30 tot 12u00. De eerste les vindt plaats op zaterdag 24 september 2011. Voor 20 lessen betaal je bij de inschrijving 60,00 euro. In deze prijs zitten zowel de lessen als het materiaal vervat.

24

Meer informatie over het kinderatelier Creatiedoe bekomt u via Christel Martinet, jeugddienst Maaseik, op volgend telefoonnummer (089)41 06 51 of stuur een mail naar christel. martinet@maaseik.be.


Workshops in de herfstvakantie 2011

Rondleiding LRM (Lokale radio Maaseik) Voor iedereen vanaf 12 jaar kan je vandaag ontdekken hoe een echt radiostation werkt! Misschien krijg je wel de kans om zelf achter de micro een programma te presenteren of om een aantal plaatjes de wereld in te sturen. Ga je mee op ontdekking in radioland? Datum: donderdag 3 november van 14u00 tot 16u00 Vertrek: Fuego Prijs: gratis.

overtuigen dat gezond eten en koken niet moeilijk en zeker niet duur is. Na een kort woordje uitleg kunnen jullie aan de slag, op een grote tafel staan alle ingrediënten klaar. Er is keuze uit een 10tal gerechten die gekookt kunnen worden. Als alles klaar is kunnen jullie natuurlijk zelf proeven ... en daarna afwassen! Datum: Vrijdag 4 november van 10u00 tot 14u00 Locatie: Fuego Prijs: € 5.

De jeugd kookt ook! Koken is hip en koken is in, wil je je vrienden of ouders eens verassen met een lekkere lunch? De jeugddienst heeft ondertussen 2 kookboekjes voor jongeren ontwikkeld. Aan de hand van deze kookboekjes proberen we jullie ervan te

Inschrijven voor deze lessen of workshops kan via de jeugddienst of het Cultuurcentrum Achterolmen. Mail jeugddienst: jeugddienst@maaseik.be – T. 089/410.652 Mail CCAO : jacques.dalemans@maaseik.be – T. 089/569.951.

Poepsjiek koken voor kinderen tot 12 jaar! Vandaag ben je uitgenodigd op een poepsjiek etentje! Je bereidt samen met een chefkok een lekker driegangenmenu. Tussen het koken in leer je de tafel dekken als een echte ober. Daarna mag je al het lekkers wat je gemaakt heb zelf opeten... maar opgepast... geen vuile handen aan tafel want de etiquettespecialist ligt op de loer! Datum: donderdag 3 november van 10u00 tot 14u00 Locatie: JSC Fuego Prijs: € 5

25


senioren Levenseinde en voorafgaande zorgplanning Binnenkort geeft de stad Maaseik een brochure uit die gemaakt is door de Werkgroep Eigentijds SeniorenBeleid (WESB). De WESB hoort bij de seniorenraad en werkt elk jaar een ander thema uit. Is deze brochure dan alleen voor senioren bedoeld? Zeker niet. Iedereen die vooraf wil nadenken over het levenseinde, kan in deze uitgave nuttige informatie vinden. Maar ook na een overlijden is hij een leidraad voor degenen die achterblijven en o.m. de uitvaart gaan regelen. Meer info over deze brochure krijgt u via Sandra Vancleef, seniorenconsulente stad Maaseik, T. 089/560 560 of E. sandra.vancleef@maaseik.be.

De nieuwe begroetingsluifel op begraafplaats Opoeteren.

Zeker proberen met de (klein-)kinderen deze zomer: Kubb!

26

Kubb is een spel voor jong en oud. Het laat zich ook nog eens spelen met een drankje in de hand. Ideaal! Kubb is oorspronkelijk een Zweeds buitenspel dat gespeeld wordt in twee teams van één tot zes leden. Het komt erop aan de ridders van je tegenstanders omver te gooien met houten stokken. De ridders zijn houten rechtopstaande blokken. Wie er als eerste in slaagt alle ridders van de tegenpartij en vervolgens de koning in het midden neer te kegelen, wint het spel. Behendigheid en tactiek zijn je bondgenoten. Wat heb je nodig om Kubb te spelen? Een speeldveld van 5 op 8 meter (kleiner als je met kinderen speelt) op gras, gravel of zand. 21 houten Kubbstukken en zes werpstokken en vier hoekstokken. Kubb is een fijne variant op pétanque. Het spel is makkelijk overal mee te nemen, wordt snel opgezet en is gauw aan te leren en te spelen. Kortom een ideaal buitenspel voor elke gelegenheid! Kubb Original kost ongeveer € 35,00. Op het internet vind je verkoopadressen. Meer info vind je op www.kubb.be of www.kubb.nl

Noteer 17 november alvast in je agenda. De seniorenraad organiseert in het Ontmoetingshuis Voorshoven de jaarlijkse senioreninfomiddag. Het thema van 2011 is ‘Armoede’, net zoals dat van de Vlaamse ouderenraad. Je vindt meer informatie in het infoblad van september en oktober.


2011-2012 RUNDSKOP - di 27.09.11 - 14.15 u De jonge boer Jacky Vanmarsenille kreeg van zijn vader het opfokken van beesten met de paplepel ingegoten. Maar niet alleen de runderen worden vetgemest, ook zijn eigen lichaam propt hij vol met allerlei illegale hormonenpreparaten tot hij bijna uit zijn vel barst. Via zijn lokale dealer komt Jacky in contact met een West-Vlaamse groothandelaar. Maar de dood van een van ’s lands meest notoire speurders op vlak van de hormonentrafiek doet Jacky twijfelen aan de deal met de West-Vlaamse clan van De Kuyper Hij wil de boot afhouden, maar een ontmoeting is al geregeld... Rundskop is een beest van een film, grazend in het glooiende Haspengouwse landschap, opgefokt en briesend van een onderhuidse spanning die u moeiteloos twee uur lang in zijn ban houdt, feilloos bereden door topcast, met een ijzersterk verhaal als ruggengraat en overgoten met een smakelijk sausje Truiens dialect. Met Nederlandse ondertitels. THE KING’S SPEECH- di 25.10.11-14.15 u Albert George is de jongste zoon van koning George V. Albert is het kneusje van de Koninklijke familie: terwijl zijn oudere broer en troonopvolger Edward er op los leeft en de ene vrouw na de andere binnendoet, is Albert soms pijnlijk teruggetrokken als het gevolg van een zwaar stotterprobleem. Via zijn echtgenote Elizabeth komt hij uiteindelijk terecht bij de logopedist Lionel Logue, die hem niet alleen vlotter leert praten, maar hem en passant zelfs confronteert met zijn eigen minderwaardigheidscomplex. Na de dood van George V besluit Edward dat hij wil trouwen met zijn minnares, de tweemaal gescheiden Wallis Simpson - aangezien de Anglicaanse kerk echtscheidingen niet erkent en de Engelse koning automatisch het hoofd van de Church of England is, betekent dit dat hij moet aftreden. Albert wordt nu, met of tegen zijn zin, koning George VI. De Tweede Wereldoorlog staat er ondertussen aan te komen, en een koning die met een goed functionerende tong af en toe een radiospeech kan geven, is dan ook meegenomen. Winnaar van de Oscar voor beste film 2011. POTICHE - di 29.11.11-14.15 u Het is 1977, in het burgerlijke stadje Sainte-Gudule in het noorden van Frankrijk. Hier woont Suzanne Pujol, een toegewijde huisvrouw wiens man directeur is van een paraplufabriek die van de vader van Suzanne is geweest. De rollen zijn duidelijk, Robert is de baas en Suzanne is een huisvrouw. Haar plek is thuis in een schort, daar zullen geen misverstanden over bestaan. Robert leidt de fabriek met ijzeren hand. Als de arbeiders gaan staken omdat ze meer loon en betere werkomstandigheden eisen, zijn ze bij Robert aan het verkeerde adres. Van socialistische ideeën wil hij niets weten. Als hij door de stress van de staking een hartaanval krijgt en rust moet nemen, breekt de spreekwoordelijke hel los. Om de fabriek draaiende te houden, besluit Suzanne de fabriek te gaan leiden met behulp van de vakbondsleider Maurice Babin. Suzanne kent de werknemers nog vanuit de tijd dat haar vader de baas van de fabriek was en in een mum van tijd bereiken ze een overeenstemming. Ze geeft haar zoon Laurant en dochter Joelle een baan en het bedrijf floreert als nooit te voren. De “simpele huisvrouw” ontpopt zich langzaam maar zeker tot een geboren leider en bewijst dat ze veel meer is dan de vrouw van. Met Gérard Depardieu en Cathérine Deneuve. !Rechtzetting: in de vorige uitgave kon u lezen dat u achtereenvolgens naar Rundskop, Potiche en Mother And Child kon gaan kijken. Het filmaanbod/de volgorde is echter veranderd: wij bieden dit najaar achtereenvolgens Rundskop, The King’s Speech en Potiche aan.

27


mensen met een beperking Toegankelijke wandeling in Opoeteren Zin in een fijne wandeling met een gezellig terrasje achteraf? Van aan ’t Dorpshuys vertrekt een rolstoelvriendelijk parcours van vier km. Als je niet bergop wil, leg je de wandeling in tegenwijzerzin af! Liever wandelen in Maaseik? De splinternieuwe 10.000-stappenroute is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Er zijn twee lussen voorzien: de roze is 10.000 stappen (7000 m), de blauwe is 4000 stappen (3000 m). Startpunt: parking Heerenlaakplassen.

Adviezen woningaanpassing Als u een fysieke beperking hebt zijn aanpassingen aan uwwoning soms nodig. Maar waar te beginnen? U kan zich met raad en daad laten bijstaan door Lieve Houbrechts van het Toegankelijkheidsbureau. Lieve bekijkt uw woning en werkt oplossingen voor u uit. De Stad Maaseik betaalt de volle-

28

dige kosten van dit advies (€ 100,00). U hoeft dit bedrag niet voor te schieten. U kan een advies aanvragen bij de stedelijke dienst welzijn, Sandra Vancleef, 089/560 552 of via mail: sandra.vancleef@maaseik.be.

G-clubbing Noteer alvast in uw agenda: vrijdag 21 oktober 2011 – 19u. tot 03u.: Club lazzura G-Clubbing. uitgaan voor mensen met een mentale en:of fysieke beperking! Meer info vindt u in de volgende uitgave van dit blad.


Sfeerwinkel De Passage Maaseik De Passage is een sfeerwinkel in het hart van Maaseik. Je vindt er o.m. handgeschept papier, originele, handgemaakte wenskaarten, kaarsen, keramiek en kunstwerken. Het hele aanbod wordt gemaakt door personen met een verstandelijke handicap. De Passage wil de beeldvorming over mensen met een verstandelijke handicap positief bijsturen. De Passage geeft de inwoners van Maaseik de kans kennis te maken met mensen met een verstandelijke handicap, met hun mogelijkheden en hun aandeel in de samenleving. De Passage streeft een volwaardig burgerschap na voor mensen met een beperking door de deelname aan het economische leven van de stad. De Passage schept een platform voor verenigingen die actief zijn rond personen met een handicap. De Passage schept kansen voor inclusie en integratie voor personen met een verstandelijke handicap. De Passage is een partnership tussen de stad Maaseik, Dienstencentrum Ter Engelen en vrijwilligers. Bleumerstraat 58a Maaseik T. 089/30 84 04 Openingsuren: ▪▪Maandag tot vrijdag van 13u. tot 17u. ▪▪Woensdag van 10u. tot 12.30u.

milieu & groen Gewijzigde ophaalregeling door feestdag Donderdag 21 juli 2011 De ophaling van huisvuil in ophaalzone A (Neeroeteren en Opoeteren) van 21 juli 2011 vervalt omwille van de Nationale feestdag. De ophaalronde wordt ingehaald op zaterdag 23 juli. Vergeet niet om tijdig uw afval op een goed zichtbare plaats buiten te zetten. Net zoals op de vaste ophaaldag start men om 6.00 uur met de ophaalronde. Het tijdstip waarop uw huisvuil wordt opgehaald, kan variëren afhankelijk van de chauffeur, verkeer en weersomstandigheden. Uw afval de avond voordien buiten zetten is dus de boodschap! Zo voorkomt u dat uw afval blijft staan. Maandag 15 augustus 2011 De ophaling van papier en karton in ophaalzone a (Opoeteren, Dorne, Waterloos en Berg) van 15 augustus 2011 vervalt omwille van de feestdag O.L.V. Hemelvaart. De ophaalronde wordt ingehaald op zaterdag 20 augustus. Vergeet niet om tijdig uw afval op een goed zichtbare plaats buiten te zetten. Net zoals op de vaste ophaaldag start men om 6.00 uur met de ophaalronde. Het tijdstip waarop uw papier en karton wordt opgehaald, kan variëren afhankelijk van de chauffeur, verkeer en weersomstandigheden. Uw afval de avond voordien buiten zetten is dus de boodschap! Zo voorkomt u dat uw afval blijft staan.

29


welzijn Fairtrade eetavond

Zaterdag 3 september 2011 - Zaal van Eyck Maaseik - 18.00u of 19.30u Een organisatie van Oxfam Wereldwinkel Maaseik Dat fair trade meer en meer ingeburgerd geraakt, zal niemand verbazen. Wil je fair trade een “boost” geven en daarmee onze wereldwinkel steunen, kom dan naar onze eetavond en laat je verleiden door een heerlijk fairtrade menu. Bovendien kan je diezelfde avond kennismaken met tal van andere voedingsproducten en artisanaat aan onze verkoopstand. Uiteraard schenken we je ook onze fair trade wijnen, zalige frisdranken en zuivere koffie & thee. In naam van alle Oxfam-medewerkers heten we jullie van harte welkom! Inschrijven kan door onderstaande strook binnen te brengen in de wereldwinkel. Betalen doe je contant in de winkel of via overschrijving met vermelding van menukeuze en tijdstip. Inschrijvingen mogelijk tot maandag 29/08--> rek nr 001-2680203-72.

Inschrijvingsstrook Fairtrade eetavond: in te leveren tot uiterlijk 29/08 Naam: ......................................................................................................................... Aantal pers.: ............................ Tijdstip: O 18.00u O 19u30 Voorgerecht à 2,5 euro: Tomatenpompoensoep: ........................... Koude vegetarische couscoussalade: ............................. Hoofdgerecht: Koude vegetarische couscoussalade à 8 €: ..................................... Rijst met kip en currygroentensaus à 10€: ................................ Dessert:

Huisgemaakte chocomousse à 2,5€: .........................

Kinderspaghetti à 5 €: .........................

Cornetto à 1,5€: ...........................................

Totaalbedrag: ............................ Betaling: O contant in de wereldwinkel, Pelserstraat 41, Maaseik O via overschrijving op het rek.nr. 001-2680203-72 Wereldwinkel, Pelserstraat 41, Maaseik, tel. 089-57.25.99 * Open op woe-vrij-zat. van 10-18u

Wilde u ook al lang orgaan- of weefseldonor worden? U staat er eigenlijk niet bij stil. Niet omdat u niet wilt, maar omdat u er eigenlijk onvoldoende over weet. Of, omdat u zich officieel moet registeren en u niet weet waar en hoe. Daar doen de Stad Maaseik en de provincie Limburg wat aan. Sedert 15 oktober 2010 geeft de dienst bevolking van Maaseik, samen met de identiteitskaart een foldertje mee met informatie over orgaandonatie en de mogelijkheid om u te laten registreren als orgaandonor.

30

Eerste hulp... poepsimpel! Rode Kruis afdeling Neeroeteren-Opoeteren-Dorne organiseert een cursus Eerste hulp. In deze cursussen eerste hulp leert u hoe u verschillende letsels en aandoeningen verzorgt: van een kleine schaafwonde tot een ernstige bloeding, van een breuk tot een wervelletsel. Door veel te oefenen raakt u vertrouwd met het proces van eerstehulpverlening en merkt u dat het helemaal niet zo moeilijk is.

In de folder worden veel gestelde vragen beantwoord en u kan ook altijd bij de dienst terecht voor extra info. Tevens vindt u meer informatie op website: www.beldonor.be.

De cursus start op zaterdag 17 september en bestaat uit 10 zaterdagen, steeds van 9u. tot 12.15u. De lessen gaan door in het rodekruislokaal, Ophovenstraat 69 te Neeroeteren. De cursus volgen is gratis, maar aankoop van een handboek is aan te raden. Iedereen vanaf 16 jaar mag deze opleiding volgen.

Tot slot nog dit: het aantal orgaandonaties daalde in België. De vraag van mensen wiens overleven hiervan afhangt is echter groot. Een kleine moeite betekent hier een groot gebaar.

Voor meer informatie en om in te schrijven, gelieve zich te wenden tot conny.vossen@telenet.be of 0495/265 132. Website: neeroeteren-opoeteren-dorne.rodekruis.be.


Als volwassene nog een diploma secundair onderwijs behalen? Dat kan!

Het Tweedekansonderwijs biedt middelbaar onderwijs aan voor volwassenen die een diploma hoger secundair onderwijs willen behalen. Iedereen die 18 jaar of ouder is, en die om de één of andere reden nog geen diploma of getuigschrift heeft, is welkom. Tweedekansonderwijs werkt met een modulaire structuur. Dit betekent dat: ▪▪de leerstof wordt verdeeld in kleine pakketten ▪▪u zelf een studiepakket kan samenstellen naargelang de u beschikbare tijd. Als u van een vak alle modules doorlopen hebt, behaalt u een deelattest. De optelsom van alle deelattesten geeft recht op een diploma HSO. Wat biedt Tweedekansonderwijs? 1. Derde graad secundair onderwijs richting humane wetenschappen. Deze studies duren minimaal 2 jaar. De lessen worden overdag gegeven. 2. Derde graad beroepssecundair onderwijs richting kantooradministratie. Deze studies duren minimaal 2 jaar. De lessen van deze richting worden zowel ‘s avonds als overdag gegeven! 3. Derde graad technisch onderwijs richting webdesign, computeroperator en netwerktechnicus. Deze studies duren minimaal 2 jaar. De lessen worden overdag gegeven. Praktisch Adres : Genkerbaan 84 – 3520 Zonhoven T. 011/82.48.66 E. tko@cvo-step.be. Lesuren: Dag: 8u30 - 16u10 Avond: 18u - 21u40. De lessen starten op woensdag 1 september. Werklozen kunnen vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt verkrijgen. De school is erkend voor kinderbijslag. Inschrijven en inlichtingen Heeft u beslist om in te schrijven of wenst u nog bijkomende informatie dan kan u alle werkdagen bij Tweedekansonderwijs terecht : van 9u tot 15u en van 18u tot 21u. Inschrijvingen eerste semester: 1 juni – 30 juni en 22 augustus 30 september. Inschrijvingen tweede semester :13 december – 30 januari.

opvoedingswinkel Maasland Opgelet: vakantieregeling opvoedingswinkel! In de maanden juli en augustus zal de opvoedingswinkel Maasland enkel op afspraak werken. Ouders en andere opvoeders met vragen kunnen bij ons terecht op het nummer 0474/300.300 of via de website www. opvoedingswinkelmaasland.be. Een medewerker van de opvoedingswinkel neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Wijziging spreekuur Vanaf 1 september is er terug vrij spreekuur. Voor Maaseik gaat dit vanaf 1 september echter door op woensdagvoormiddag tussen 9u. en 12u in het OCMW-gebouw, in plaats van woensdagnamiddag . Een afspraak is ook steeds mogelijk.

31


Info juli 2011  
Info juli 2011  
Advertisement