Page 1

Sjock | nr. 25 | maart-april-mei 2014

Foto: Marie Bouly

Gas? Sj(r)ock & Roll. Win tickets! Lig jij wakker van de verkiezingen?

o v t f i r h c s d HĂŠt tij

! n e r e g n o j e s l e m m o L r o


Nostalgie? Niet nodig! Op facebook werden we de laatste weken overspoeld met nostalgische berichten over onze stad in de groep “Ge zijt van Lommel als …”. Leuk om te lezen. Maar in deze Sjock is er geen plaats voor nostalgie. Want ook deze uitgave staat weer boordevol toffe activiteiten waaraan jullie de komende weken kunnen deelnemen. Van feestjes, festivals tot toffe zomerkampen voor de jongsten onder jullie.

Colofon

Veel plezier daarmee!

Kris Verduyckt Schepen van jeugd

Huis van de Jeugd Norbert Neeckxlaan 50 3920 Lommel 011 51 01 50 www.jeugdlommel.be De jeugddienst is elke dag open van 9 tot 12 uur. Buiten de schoolvakanties is de jeugddienst ook open op dinsdag van 13 tot 19 uur en op woensdag van 13 tot 17 uur. Stedelijke jeugddienst jeugddienst@lommel.be Stedelijke jeugdraad jeugdraad@lommel.be Werkten mee aan dit nummer: Bram Bernaerdts, Rudi Lavreysen, Kris Verduyckt, Marie Bouly, Jade Brouns, Katrien Grevendonck, Isabel Molenberghs Lay-out en drukkerij: Elite Priester Daensstraat 8, 3920 Lommel Redactie-adres: SJOCK! Norbert Neeckxlaan 50, 3920 Lommel of sjock@lommel.be

Silvie, Isabel, Bram, Valerie, Nicole, (Sofie)

Vrijwilligers gezocht! Wil jij er mee voor zorgen dat honderden kinderen de tijd van hun leven beleven? Dat kan! Want we zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor de Grabbelen Froezelpasactiviteiten tijdens de zomervakantie en voor ‘Grabbelpas in de wijken’ op woensdagnamiddagen. Voorwaarden? Je bent minstens 16 jaar oud. Je hebt interesse in de leefwereld van kinderen, je bent enthousiast, creatief en hebt verantwoordelijkheidszin. Wat krijg je in ruil? Een toffe vrijetijdsbesteding, superleuke activiteiten én een leuke verrassing. Interesse? Mail dan naar jeugddienst@lommel.be.

Wist je dat… Je evenementen digitaal kan aanvragen via http://evenementen.lommel.be? Papierbesparend, maar vooral superhandig!


Kinderburgemeesters Daan Jorissen is 11 jaar en is sinds eind vorig jaar de kinderburgemeester van Lommel. De 11e al ondertussen. Hij had dus al heel wat voorgangers. Enkelen van hen hebben we uitgenodigd voor een babbeltje.

Memories… Jens Vandenboer was 10 jaar geleden onze kinderburgemeester. Zijn leukste herinnering is dat de ‘echte’ gemeenteraad het plan voor een nieuwe speeltuin en skatepark goedgekeurd. “We hadden als kinderraad advies gegeven en ze hadden er rekening mee gehouden.” Enkele jaren laten was Floris Geypen de kinderburgemeester. Hij herinnert zich vooral de leuke uitstapjes. “Zo gingen we naar het federale parlement waar we kennis konden maken met de nationale politiek. We mochten ook vragen stellen aan burgemeester Peter Vanvelthoven die toen minister van Werk was.” Het jaar na Floris was het de beurt aan Louis Bouly om de sjerp van kinderburgemeester aan te doen. Louis vond de vergaderingen het leukste. “Het was fijn om in die grote, mooie zaal allerlei voorstellen te bespreken met de andere kinderraadsleden.” Bram Verbeeck was kinderburgemeester in 2009 en zijn leukste herinnering is het verkozen worden. “Het was een spannende strijd! We hadden allemaal een speech voorbereid en het was een nek-aan-nek-race. Ik had niet verwacht dat ik ging winnen!” Anouk Leen mocht in 2011 als kinderburgemeester mee naar de finale van de verkiezing van de ‘vetste gemeente van Vlaanderen’. “Ik mocht voor een jury van bekende Vlamingen deel uit maken van het Lommelse team. Dit was een hele mooie en leerrijke ervaring.”

Meer interesse in politiek? Jens heeft meer interesse in politiek sinds hij kinderburgemeester was. “Doordat je vaak in contact komt met de schepen van jeugd, zie je hoe beslissingen van de gemeenteraad invloed hebben op het dagelijks gebeuren in Lommel. Daardoor groeide bij mij ook de interesse in de federale en nationale politiek.” Ook bij Anouk was dat het geval. “Voor mijn kinderburgemeesterschap was ik al een beetje geïnteresseerd in politiek, maar door mijn jaren in de kinderraad en de uitstapjes naar het Vlaams Parlement kon ik het allemaal met eigen ogen zien en is mijn interesse alleen maar gegroeid.”

Tips voor Daan? “Luister naar de hints en tips van de gemeenteraad,” zegt Jens, “en ga dan pas je eigen ideeën en meningen formuleren.” Bram en Anouk vinden dat hij vooral naar de kinderraadsleden moet luisteren. “Probeer samen te werken om jullie doelen te bereiken,” zegt Anouk. Floris en Louis voegen er nog aan toe dat hij zeker niet mag vergeten om veel plezier te hebben en er van te genieten!


Lig jij wakker van de verkiezingen in mei? Helden van Later: welke bedenker krijgt een standbeeld? Iedereen heeft ideeën. En sommige van die ideeën… kunnen de wereld redden! Kunnen politici zelfs inspireren! Op www.heldenvanlater.be vind je een hoop simpele vragen over belangrijke problemen. Problemen waar politici hét antwoord nog niet op weten. Jouw ideeën zijn jouw superpowers: post voor 31 maart zoveel mogelijk kleine en grote ideeën op de website!

WinWinWin! Politici kiezen de drie meest inspirerende ideeën. Ideeën met toekomstmuziek. De bedenkers ervan worden onze Helden van Later. Zij winnen: - hun eigen borstbeeld in het Vlaams parlement (3D printed) - een roadtrip (met de trein) naar enkele Europese bestemmingen met een GoPro-camera er bovenop. - coaching voor hun toekomstplannen met het idee Ook als niet-winnaar krijg je een welverdiende plaats. Want alle ideeën worden gebundeld in een “groot Ideeënboek”. Jouw idee gaat dus mee de geschiedenis in. Participeren was nooit leuker! “Helden van later” is een project van Karuur.

Op 25 mei trekken we naar de stembus. We kiezen dan een nieuw Europees, federaal, Vlaams én Brussels parlement. Wil jij meedenken, info op maat van jongeren, jouw mening laten horen,…? Hou dan zeker deze projecten in de gaten!

De schoonmoeder aller verkiezingen 100 jongeren tonen dat ze wél wakker liggen van politiek, een duidelijke mening hebben én goed weten wat er beter kan! Veilig openbaar vervoer? Stemmen vanaf 16 jaar? In het buitenland studeren? Je eigen onderneming opstarten? Goedkoop door Europa reizen? …? Deze 100 jongeren laten hun mening hierover horen. Wil jij dit op de voet mee volgen? Dat kan op www.deschoonmoeder.be! “De Schoonmoeder aller Verkiezingen” is een project van De Ambrassade met de steun van de Vlaamse Jeugdraad, Youth in Action, Vlaanderen in Actie (VIA), de Vlaamse Overheid en Muntpunt.


Gemeentelijke Administratieve Sancties

of de GAS Wat?

De regels uit de GAS-codex zijn afspraken om een prettige leefomgeving te verzekeren. Hiermee kunnen storende handelingen aangepakt kunnen worden.

meer dan 5 meter van de geluidsbron. - zet je muziek op in je auto, dan mag die niet storend zijn buiten je auto.

Voor wie?

Deze afspraken gelden voor iedereen vanaf 16 jaar. In Lommel werd de minimumleeftijd dus niet verlaagd naar 14 jaar.

Gevolg? Bemiddeling of boete?

Als je een GAS-boete krijgt als minderjarige, dan volgt er altijd eerst een bemiddelingsvoorstel. Je ouders worden steeds op de hoogte gebracht van de overtreding en in gezamenlijk overleg proberen we een manier te vinden waarop de aangerichte schade hersteld of vergoed kan worden. Als de bemiddeling slaagt, dan volgt er geen GAS-boete. In het andere geval, volgt er een boete van maximum 175 euro. Als meerderjarige kan je ook een bemiddelingsaanbod krijgen, maar dat is niet verplicht. Wil je meer info over de bemiddeling? Dat kan via Anne Beysen, bemiddelaar GAS, gasbemiddelaar@poltrudo.be.

Inhoud?

Wat staat er nu zoal in die GAS-codex? We halen er enkele bepalingen uit die voor jullie relevant kunnen zijn. - zet je muziek op op een openbare plaats in open lucht, dan mag dit niet storend zijn op

- Vuurwerk, voetzoekers, thunderflashes,… mag je enkel laten ontploffen op oudejaarsavond vanaf 23 uur tot nieuwjaarsdag 1 uur.

ook niet op trappen, trapleuningen van en toegangen tot openbare gebouwen. - neem je blikjes, snoeppapiertjes en ander afval mee of doe het in een vuilnisbak. Laat het niet rondslingeren op het skatepark, in een park, in een vijver,… Ook kauwgom of sigarettenpeuken gooi je niet op de grond.

- je mag geen vuur maken in de Sahara of op andere openbare plaatsen. - plassen of braken doe je niet op het openbaar domein of tegen gebouwen of voertuigen.

- je mag niet crossen met een motor of een auto in bossen en natuurgebieden.

De volledige GAS-codex vind je op www.lommel.be. - als je een activiteit met elektronisch versterkte muziek organiseert, dan moet je dit melden bij het stadsbestuur. Gaat de activiteit door in openlucht, dan moet je hiervoor een vergunning aanvragen. - een speeltoestel dient om te spelen en niet om andere dingen mee te doen. - skaten mag op openbare pleinen en speelterreinen. Het mag niet op de wandelpaden in het Prinses Astridpark en

Cijfers?

In 2013 werden er 95 GAS-pv’s gemaakt waarvan 17 aan jongeren tussen 16 en 25 jaar. 1 GAS-pv daarvan was voor een minderjarige, hiervoor werd een bemiddeling opgestart. De meest voorkomende overtredingen in 2013 waren: sluikstorten (33%), geluidsoverlast (30%) en wildplassen (10%).

Meer info over de GAS krijg je via de juridische dienst in het Huis van de Stad, 011 39 98 11 of juridische.dienst@lommel.be.


Centen voor jouw ideeën? Sinds kort is er één subsidiereglement voor de jeugd-, sport- en cultuurverenigingen. Ook de subsidies voor projecten zijn gewijzigd. GEWIJZIGD! Subsidies voor projecten met een lokale uitstraling

(= de vroegere project- en pop- en rocksubsidies) Tot € 1 000 voor: - Activiteiten met als hoofddoel podiumkansen aan te bieden aan Lommels talent. - Wijkgerichte activiteiten. - Vernieuwende en experimentele activiteiten. - Activiteiten gericht op een eigen creatie of schepping of op het vormen van de bezoekers.

Hulpmoni Hulpmoni is een cursus van 5 dagen waar je leert hoe je best kunt omgaan met kinderen en hoe de werking van speelpleinwerking Kriebelboom in elkaar zit.

Wanneer? Van 7 tot 11 april. Voor wie? Iedereen die ouder dan 16 jaar is of 16 jaar

wordt in het jaar 2014. Ben je 16 jaar? Dan ontvang je binnenkort een brief met nog meer info! Prijs? € 20 voor 5 dagen. Via subsidies krijg je een deel van dit cursusgeld terug. Meer info via kriebelboompost@gmail.com.

NIEUW! Subsidies voor het inzetten van security

Tot € 1 000 voor: fuiven of festivals die zich richten naar jongeren van 16 tot en met 30 jaar die een bewakingsonderneming inzetten die erkend is overeenkomstig de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen (meer info op www.vigilis.be). Subsidies voor projecten met een regionale uitstraling Tot € 6 200 voor: - Open culturele of sportieve activiteiten. - Activiteiten die zich richten op de maatschappelijke vorming of podiumkunstactiviteiten. - Het opstarten van vernieuwende en/of experimentele initiatieven die tot doel hebben om de bezoekers te laten participeren aan een kunstvorm. Subsidies voor uitwisselingsprojecten Tot € 500 voor jongeren of verenigingen die naar het buitenland trekken en zich daar zinvol inzetten voor de Millenniumdoelstellingen.

GEWIJZIGD! Ondersteuning voor beloftevol talent: Een financiële ondersteuning van belofte- en talentvolle jonge Lommelaars (+ 14 jaar) met het oog op de uitbouw van een succesvolle carrière in o.a. sport, cultuur, kunst, ondernemerschap,….. Meer informatie en voorwaarden vind je terug in het reglement op www.jeugdlommel.be.


Sj(r)ock en Roll Maak een kaars van oud materiaal! Tips! Stap 4: knip ondertussen een cirkel uit

karton en maak er een gaatje in

Stap 5: trek een nieuw lont door het gat en leg aan het uiteinde een knoop, aan de andere kant bind je iets zwaars (bijvoorbeeld een moer)

Stap 1: neem een dikke glazen pot of een oud theeglas

Tip 1: leg de pot in kokend water om de etiketten eraf te weken Tip 2: je kan ook een oude smalle kaars gebruiken i.p.v. een lont, hou deze recht met een stuk karton tijdens het stollen

Stap 2: snij resten kaarsvet in stukken (zorg

Stap 6: als het kaarsvet volledig

Tip 3: gebruik papieren tape om te

dat oude lontjes eruit gesneden zijn)

gesmolten is, hang je de lont erin en laat je het kaarsvet een aantal uur stollen

Stap 3: warm het kaarsvet op au-bain-marie

Stap 7: nu kun je de kaars versieren

Let op, want het kaarsvet kan erg heet worden!

1

Zomeraanbod De zomervakantie nog ver weg? Maar nee, binnen 4 maanden is het al zover! En om jullie al in de mood te brengen lichten we een tipje van de sluier op van onze activiteiten voor jongeren.

Tieneractiviteiten

Wij staan ook te popelen om jullie een knalzomer te laten beleven. Elke week kan je in het Huis van de Jeugd terecht voor een eersteklas vrijetijdsaanbod. Wat we jullie precies voorschotelen is nog een verrassing. Weet al wel dat lasergamen, dé topper, opnieuw op het programma zal staan. Ook de keuken maken we sowieso weer onveilig. De volledige kalender en alle info vind je in de volgende SJOCK!.

2

2

3

Wakasa

Filmkamp, 7 – 11 juli, 10 – 14 jaar, Huis van de Jeugd Een scenario schrijven? Acteren? Regisseren van je eigen film? Je leert de nieuwste cameratechnieken en duikt de studio in om een film te monteren. Wa kost da? € 109 Inschrijven? Via www.wakasa.be.

Vibez!

Vibez is het bruisende out of the box vakantieen vrijetijdsaanbod van De Voorzorg. Een on the edge aanbod waarin je je passie kan ontdekken en verder ontwikkelen. En waar je natuurlijk een supertoffe tijd tegemoet gaat. •Rhythm vibez, 30 juni – 4 juli, + 14 jaar, Huis van de Jeugd Creëer je de coolste beats, schrijf je je eigen urban songs en neem je je eigen nummer op!

versieren want plakband gaat smelten

4&5

6

•360, 28 juli – 1 augustus, +15 jaar, De Soeverein Klaar om jezelf de lucht in te schieten of supersnel een parcours af te leggen? Ready, Set GO!! •Soul train, 4 – 8 augustus, + 12 jaar, De Soeverein Ben jij een electric boogaloo? Een locker? Een fierce waacking King of Queen? Come with us and bring back the funk! •Xtreme vibez, 25 – 29 augustus, 7 – 14 jaar, De Soeverein Klaar om coole stunts uit te halen? Grenzen te verleggen? Prove it! Wa kost da? Als je lid bent van De Voorzorg betaal je € 130. Geen lid? Dan betaal je € 200. Inschrijven? www.beleefjevibez.be, info@beleefjevibez.be of 011 30 10 99.

7


Hé het is oké... Om een gratis ijsje te komen halen Om gezellig bij ons te komen zitten tijdens de tieneractiviteiten van de jeugddienst Om je zomerse vragen rond vakantiewerk, vakantieliefdes, overbezorgde ouders, vrienden,… bij ons te komen stellen. Om een zomerse foto van jou en je vrienden te laten maken op de JAC fotowall.

Wij komen uit ons kot. In de zomermaanden gaan we tijdens de tieneractiviteiten van de jeugddienst een heus terras openen. Je kan komen chillen in onze festivalstoeltjes of gewoon komen hangen in onze comfi zeteltjes. Je kan genieten van een lekker verfrissend, maar vooral gratis, ijsje uit onze JAC ijskar! Wanneer kan je ons JAC-terras voor het eerst bewonderen? Op 10 mei bij het Huis van de Jeugd tijdens de garageverkoop van de jeugddienst. Last but not least:  Hou onze facebookpagina ‘JAC Limburg’ in de gaten voor meer nieuwtjes en concrete data.

Heb je nog meer vragen! Aarzel niet en neem contact op met het JAC.

JAC Lommel Norbert Neeckxlaan 50 011 85 00 05 (algemeen JAC Limburg nummer) jaclommel@cawlimburg.be

Openingsuren: woensdag en donderdag 12 – 18 uur of maak een afspraak als je buiten de openingsuren wil langskomen. Chat met een JAC – medewerker: Maandag van 13 tot 20 uur. Dinsdag tot vrijdag van 13 tot 19 uur. www.jaclimburg.be


Dichters in de kijker Geen DJ’s of bands deze keer, maar dichters in de kijker! Lees hier twee gedichten die in de prijzen vielen tijden de poëziewedstrijd. Afscheid Afscheid is wanhoop Afscheid is pijn het besef dat iemand er niet meer zal zijn

Felicia Houbraken WICO Campus St. Jozef 2e plaats categorie 16 tot 18 jaar

Afscheid is verdriet een leegte die niemand echt ziet

The shoot is the limit

We zijn op zoek naar een nieuwe huisfotograaf op School’s Out 2014. Kom je talent tonen tijdens Jong op de Planken en wie weet word jij de enige echte partyproof picturemaker tijdens School’s Out. Niet alleen krijg je een mooie beloning van € 100, ook mag jouw foto tweemaal de cover van SJOCK! sieren.

Afscheid is angst Afscheid is iemand laten gaan maar je wil het niet

Afscheid is rouw Gemis

DJ Contest Jong op de Planken

eerst hij dan zij plof! allemaal op de grond alleen ik nog hij schiet rennen, verstoppen, vluchten ze zoeken, vinden niet ik kan opgelucht zuchten

Afscheid is hetgeen dat soms zo onvermijdelijk is Amber Jacobs Campus Mercurius Speciale prijs van de jury categorie 13 tot 15 jaar

Hoe?

Mail twee foto’s in hoge resolutie naar jeugddienst@lommel.be voor 1 mei. - Een foto gemaakt tijdens Jong op de Planken op vrijdag 25 april - Een foto naar keuze gemaakt tussen 1 maart en 1 mei 2014.

Voor wie?

Voor iedereen uit Lommel die jonger is dan 30 jaar. Meer info via jeugddienst@lommel.be.

We gieten Jong op de Planken in een nieuw jasje. We trekken volop de kaart van jonge en aanstormende DJ’s. De winnaar van deze avond krijgt alvast een mooi plaatsje gereserveerd op het podium van School’s Out 2014. Kom uit je kot en toon je talent!

Hoe?

Inschrijven doe je via jeugddienst@lommel.be voor 1 april.

Voor wie?

Voor iedereen uit Lommel die jonger is dan 30 jaar. Meer info via jeugddienst@lommel.be.


OP SJOCK Vrijdag 11 en zaterdag 12 april

Daydream-festival Festivalweide Lommel

Dream with your eyes open op dit outdoor dancefestival mét camping. Wa kost da? Zie website voor verschillende prijzen (dagtickets, combitickets) Meer info www.daydreamfestival.be.

Vrijdag 25 april

Jong op de planken

Zaterdag 24 mei

Brainwash Festival Barrierspark Van 13 tot 1 uur

Het Barrierspark wordt weer omgedoopt tot een prachtig decor voor Brainwash Festival. Meer info, namen en tickets op www.brainwashfestival.be.

Cultuurcentrum De Adelberg Vrijdag 11 april

Danstheater Aya Om 20.15 uur

Harnas, de nieuwe voorstelling van AYA, is een krachtig statement vol verschillende dansstijlen: van moderne dans en hiphop tot acrobatiek en popping. Wa kost da? € 10,20 (-26), € 12

Huis van de Jeugd Vanaf 20.30 uur

29 april tot 4 mei

Vrijdag 2 mei

Kom uit je hok en ontdek de wereld op dit filmfestival. Zes dagen na elkaar worden vijftien films vertoond uit het actuele wereldwijde aanbod.

DJ-contest met jonge, Lommelse aanstormende DJ’s. Wa kost da? Gratis Meer info www.jeugdlommel.be.

Folle Fak Fuif Tenten Barrierspark Van 21 tot 3 uur

KSA-Chiro Lommel Barrier organiseert hun jaarlijkse Folle Fak Fuif met cocktailbar en gratis busdienst. Wa kost da? VVK € 5, Kassa € 7 Meer info www.follefakfuif.be.

Filmfestival MOOOV

Meer info www.ccdeadelberg.be.

Zaterdag 10 mei

Opgeruimd staat netjes! Huis van de Jeugd Van 10 tot 18 uur

Wij doen samen met enkele jongeren mee aan de garageverkoop. Kom voor een prijsje iets leuks kopen!

Rommel teveel op je kamer? Kan je geen onderscheid meer maken tussen je bureaustoel, kleerkast of pluchen huisdier? Hoog tijd om deel te nemen aan de garageverkoop! En je moet niet alleen thuis aan je garage gekluisterd blijven. Samen met de jeugddienst en het JAC verkopen we op zaterdag 10 mei samen jullie spulletjes aan het Huis van de Jeugd. We starten om 10 uur en stoppen rond 18 uur. Inschrijven via jeugddienst@lommel.be!


Foto’s: Monique Bogaerts, Marie Bouly, Terrazza

Geflitst


‘OP SJOCK’

Books&Faces

7 – 8 – 9 maart

Kinderstad – Soeverein

8 maart

Belgium Landskip Contest - Festivalweide

15 maart

Out of Control – Hemejo Lutlommel

15 tot 30 maart

Jeugdboekenweek – Bib

29 maart

sportactiviteit jeugdraad - Soeverein

30 maart

Overdriverun – Soeverein

2 april

Buitenspeeldag – Burgemeesterspark

11 + 12 april

Daydream – Festivalweide Kristalpark

25 april

Jong op de Planken – Huis van de Jeugd

25 april tot 4 mei

Week van de Amateurkunsten – diverse locaties

29 april tot 4 mei

Mooov – CC De Adelberg/Utopolis

1 – 4 mei

Eurosunday – Kristalpark

2 mei

Folle Fak fuif – Barrierspark

2 mei

Vur d’leut Quiz – Klosterhof

10 – 11 mei

Garageverkoop – Huis van de Jeugd

10 mei

Deejays for the World – Burgemeesterspark

16 mei

The 90’s live – Soeverein

24 mei

Brainwash Festival – Barrierspark

Winwinwin Hou onze facebookpagina HuisvandeJeugd in de gaten! Want we geven er binnenkort tickets voor Daydream Festival, Brainwash Festival en Folle Fak weg!

Als je problemen hebt, kan je twee zaken doen. Ofwel ga je op zoek naar een oplossing ofwel ga je op de vlucht. Tabby en Eppo kiezen in het boek ‘Rotmovie’ voor de tweede weg. Hoewel ze op hun vlucht ook een oplossing voor hun problemen vinden. De titel Rotmovie is min of meer een woordspeling, want het boek is opgevat als een roadmovie. Het vertelt over de rotte ervaring van de twee hoofdpersonages. Maar het is geen rotte trip die ze samen ondernemen. Tabby, een Vlaams meisje, is op de vlucht voor haar vriend Rob. Waarom, ontdek je later in het verhaal. Met de auto rijdt ze naar Frankrijk en onderweg neemt ze de lifter Eppo mee. Een Nederlandse jongen die ook problemen in zijn rugzak heeft zitten. Zijn pleegbroer Maarten, waarmee hij een bijzondere relatie had, is overleden,. Tussen de regels door lees je min of meer dat Eppo homo is. Een schitterende prestatie van de auteur dat ze dit niet letterlijk weergeeft, maar dat je het als lezer echt voelt. Je voelt als het ware hoe moeilijk het kan zijn om ermee naar buiten te komen. De auteur, Marian De Smet, schrijft prachtige zinnen en metaforen. Wat denk je bijvoorbeeld van deze (ga er gerust even voor zitten): “Hij stond op en ging in de gietende regen staan. Hij dacht dat ik zo zijn tranen niet zou zien. Maar het was anders nat en ogen liegen nooit.” Ze slaagt er ook in om de hele 190 bladzijden spannend te houden. Beetje bij beetje lost ze stukjes van de puzzel, zodat je als lezer honger krijgt naar meer. Maar we vertellen al te veel. Lezen moet je dat boek. Haal het snel in de bib of in de boekhandel. Veel leesplezier!

Sjock maart 2014  

Sjock is hét tijdschrift voor Lommelse jongeren!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you