Page 1

Lommel PURE ENERGIE

nummer 172 - juli 2012

Lommel Leeft

Een zomer boordevol leuke evenementen

info

Akindo wint prestigieuze vrijwilligersprijs Toerisme in Lommel zit in de lift


HuWelijKsjuBilArissen

DiAmAnt jozef maes en Anna Vandecraen

GouD jean Bertels en Karin oeyen

VoorWoorD

ColleGe VAn BurGemeester en van de Stad Lommel sCHePenen Huis Hertog janplein 1 tel. 011 39 97 99 - fax 011 39 97 40 - info@lommel.be open elke werkdag van 9 tot 12 uur en dinsdag bijkomend van 14 tot 16 uur en van 17.30 tot 19 uur Peter Vanvelthoven Kerkstraat 32A tel. 011 39 97 01 peter.vanvelthoven@lommel.be Bevoegdheden algemeen beleid, oCmW, burgerlijke stand, preventie en veiligheidsdienst, industrie, personeel en communicatie Spreekuren Huis van de stad dinsdag van 18 tot 19 uur en vrijdag van 9 tot 10.30 uur Burgemeester

Kris Verduyckt schamprood 88 tel. 011 39 97 02 - Gsm 0496 96 23 79 kris.verduyckt@lommel.be Bevoegdheden sport, jeugd, mobiliteit en lommel leeft Spreekuren Huis van de stad dinsdag van 18 tot 19 uur en donderdag van 9 tot 10.30 uur Schepen

GouD joseph machielsen en Dymphna engelen

GouD Karel faes en Alda Brebels

Liesbet Vanwelsenaers Pijnvenstraat 49 tel. 011 39 97 06 - Gsm 0494 52 43 81 liesbet.vanwelsenaers@lommel.be Bevoegdheden welzijn, seniorenbeleid, kinderopvang, toerisme, internationale betrekkingen en burgerlijke stand Spreekuren Huis van de stad dinsdag van 18 tot 19 uur en vrijdag van 9 tot 10.30 uur

Ook toeristen houden van Lommel

Schepen

Veronique Caerts Konijnenpijp 66 tel. 011 39 97 04 - Gsm 0475 94 48 84 veronique.caerts@lommel.be Bevoegdheden ruimtelijke ordening en huisvesting Spreekuren Huis van de stad dinsdag van 9 tot 10.30 uur en van 18 tot 19 uur Schepen

GouD jozef mertens en irène engelen

DiAmAnt julius Vervoort en maria suykerbuyk

Rina Ven Grote fosséstraat 9 tel. 011 39 97 07 - tel. 011 64 92 07 (thuis) rina.ven@lommel.be Bevoegdheden milieu en natuur, openbare werken, begraafplaatsen en dierenwelzijn Spreekuren Huis van de stad dinsdag van 18 tot 19 uur en vrijdag van 9 tot 10.30 uur Schepen

Geert Jansen Koningsstraat 30 tel. 011 39 97 08 - Gsm 0495 99 70 56 geert.jansen@lommel.be Bevoegdheden middenstand, onderwijs, administratieve vereenvoudiging, nieuwe technologieën en grondbeleid Spreekuren Huis van de stad dinsdag van 18 tot 19 uur en donderdag van 13,45 tot 14.30 uur Schepen

GouD Gerardus leroy en rita samyn

DiAmAnt michiel Verdonschot en elisa Haveneers

Jean Kuyken Beemdstraat 5 tel. 011 39 97 05 - Gsm 0475 86 53 57 jean.kuyken@lommel.be Bevoegdheden groendienst, landbouw, stadswerken en containerpark Spreekuren Huis van de stad dinsdag van 9 tot 10.30 uur en van 18 tot 19 uur en vrijdag van 9 tot 10.30 uur

lommel is een gastvrije stad. Dat bleek eens te meer uit de cijfers die toerisme Vlaanderen afgelopen maand bekend maakte. Het aantal toeristische overnachtingen in onze stad steeg in 2011 met 7 procent. met 1,1 miljoen overnachtingen op jaarbasis doet onze stad het beter dan bijvoorbeeld Gent en oostende. enkel Brussel, Antwerpen en Brugge doen het beter. Dit resultaat is het gevolg van de inspanningen die wij als stadsbestuur, samen met toerisme lommel vzw, elke dag leveren. met het regionaal toeristisch Bezoekerscentrum, het Glazen Huis, onze kindvriendelijke

en goed uitgeruste verblijfsmogelijkheden kan lommel heel wat toeristische troeven uitspelen. onze talrijke evenementen zoals lommel leeft, de Profronde, de Dag van het Zand en de internationale glaskunstprijs zetten lommel als gastvrije stad extra in de kijker. Kortom, om een geweldige tijd te beleven moet je deze zomer niet ver rijden. We ontmoeten elkaar tijdens kleine en grote evenementen en genieten van muziek, topsport, straattheater of gewoon een frisse pint. tot dan!

Peter Vanvelthoven Uw burgemeester

Schepen

inHouD 6

lommel leeft 2012: een zomer boordevol leuke evenementen

9

Aantal toeristische overnachtingen in lommel stijgt met 7%

13

Crossen in de bossen, lommel treedt streng op

Jan Swinnen norbert neeckxlaan 78 tel. 011 39 97 99 jan.swinnen@lommel.be Bevoegdheden cultuur, volwassenenonderwijs, uitleendienst, bibliotheek, AGB sport en recreatie Spreekuren Huis van de stad dinsdag van 18 tot 19 uur en vrijdag van 14 tot 16 uur Schepen

GouD GouD franciscus Verdonschot en Bertilia Vangerven jacobus Geens en françoise Buteneers

Schepen en OCMW-voorzitter Jean Lavreysen

Hertog janplein 22D tel. 011 39 97 50 - Gsm 0492 27 74 25 jean.lavreysen@ocmwlommel.be Bevoegdheden sociale dienstverlening, financiën en budget Spreekuren Huis van de stad maandagvoormiddag of op afspraak

COLOFON

nummer 172 juli 2012. Verantw. uitg.: College van Burgemeester en schepenen, Hertog janplein 1 te 3920 lommel. maandelijks tijdschrift, verschijnt niet in augustus. eindredactie: Greet Poets en Claudie Van endert. met medewerking van: het College van Burgemeester en schepenen, johan Claes, Koen Berghmans, Bram Bernaerdts, Ann Gadeyne, rudi lavreysen, sylvie lodewijks, Peter maes, isabel molenberghs, Bart Proost, elke steensels, frank torfs, politie lommel. foto’s: monique Bogaerts en robert Boons Vormgeving en druk: Drukkerij Vaes, overpelt

2

info lommel

i

juli 2012

EN VERDER...

Kapittelhof 4 rookstop 15

lommel leeft 6 Profronde van lommel 8 interview Akindo 16 jeugd 17 sport 18

toerisme 9 Kort 10 Politie 12 Crossen in de bossen 13 milieu 14 Bib 20 CC De Adelberg 21 uit in lommel 22 Amoureus 24

info lommel

i

juli 2012

3


KAPittelHof

Kunstig gedaan

Een thuis voor senioren

in het hart van Lommel

In Lommel werd afgelopen maand het nieuwe woon- en zorgcentrum Kapittelhof officieel geopend. Het centrum is opgevat volgens een nieuw concept, het rusthuis, 20 serviceflats en dienstencentrum werden onder één dak gebouwd. Moderne, functionele architectuur met groene patio’s, een binnenplein met waterpartij en het gevoel van openheid door het gebruik van glazen wanden maken van het Kapittelhof een oase van rust.

met een gloednieuw en modern woon- en zorgcentrum is lommel helemaal mee in de opvang van haar bejaarde bewoners. een uitbreiding van de ouderenvoorzieningen in onze stad drong zich op, want de groep van 80 tot 90-jarigen neemt gestaag toe. en het is precies die groep van ouderen die veel gebruik maakt van de ouderenvoorzieningen. in plaats van het bestaande rusthuis Hoevezavel uit te breiden kiezen stads- en oCmW-bestuur voor de afbraak van het oude rusthuis en de bouw van twee nieuwe woonzorgcentra. Beide centra blijven fysiek en psychologisch sterk met elkaar verbonden via de ZeBrA-route. Deze 1,9 km lange aangepaste route verbindt de zorgsite in de groene wijk Heeserbergen met het Kapittelhof en het stadscentrum. Volgend jaar start de bouw van een nieuw centrum met 120 kamers vlak langs het oude Hoevezavel, dat daarna zal afgebroken worden. in het Kapittelhof werden 80 woongelegenheden ingericht, waarvan 3 voor kortverblijf. Het rusthuis bevindt zich op het zuidelijke deel van het terrein. De 6 leefgroepen wonen in 3 bouwlagen, 2 per bouwlaag, rondom de tuin. op die manier

4

info lommel

i

juli 2012

heeft elke bewoner een zicht op de omgeving. Het centrum is eerder kleinschalig opgevat om de huiselijke sfeer te beklemtonen. Daarbij zijn de leefgroepen divers samengesteld met als doel de senioren niet meer intern te verhuizen. Daarnaast telt de bouw 20 serviceflats en een nieuw dagverzorgingscentrum ter vervanging van het bestaande. ook het nieuwe dienstencentrum kreeg er onderdak. Dienstencentrum biedt zorg op maat Het dienstencentrum functioneert als een zorgcentrum. Het biedt zorg op maat aan de senioren die in de omgeving wonen, zoals thuisbezorgde maaltijden, hulp in de huishouding, voetverzorging en personen alarmtoestellen. op vraag van de senior contacteert en coördineert dit dienstencentrum thuiszorg en thuisverpleging. Daarnaast organiseert het dienstencentrum een bruisend activiteitenprogramma waaraan de senioren die zelfstandig wonen, hetzij in de assistentiewoningen, hetzij in het residentieel gedeelte, kunnen deelnemen. ontmoetingskansen zijn er ook volop in de cafetaria.

Diensten naast verzorging en begeleiding kunnen de residenten van Kapittelhof gebruik maken van een aantal diensten. Zo staan er animatoren, kinesisten, ergotherapeuten, een kapster en een voetverzorgster paraat. De stille ruimte is er voor elke geloofsovertuiging. De pastorale werking organiseert hier gebedsen eucharistievieringen. De zorgbibliotheek herbergt een ruime collectie (grootletter) boeken van verschillende genres.

in navolging van het decreet op de integratie van kunstwerken in openbare gebouwen, werd een budget van 86.800 euro voorzien voor de realisatie van een kunstproject. Het oCmW-bestuur koos voor een ontwerp van de Brusselse kunstenares Aglaia Konrad: scheidingswanden en sculpturale omheiningen van de tuinen en een verticale scheiding tussen de verschillende zones. De doorgangen tot de binnentuinen en omheiningen werden uitgewerkt als geperforeerde schermen uit aluminium. De thema’s van deze verticale scheidingselementen tussen de publieke en meer private zones zijn licht, doorzicht, binnen/buiten, sculpturaal/materiaal. De elementen hebben een herkenbaar patroon en vormen op deze manier doorheen het gebouw een typerend karakter. Het gebruikte netmateriaal wordt oorspronkelijk gebruikt in de bergbouw tegen lawines. Het biedt een uiterst flexibele bescherming en een grote weerstand. De robuuste esthetiek van het functionele materiaal krijgt hierin een symbolische betekenis van een beschermend gebaar.

Pure energie lommel staat voor pure energie, dus konden ook hier de nodige inspanningen niet ontbreken. er werd voor 500.000 euro in zonnepanelen geïnvesteerd. Het dak is uitgewerkt als groendak dat zorgt voor de zuivering van het opgevangen regenwater en bovendien zorgt voor extra isolatie van het dak. en twee condenserende gasketels werden geïnstalleerd. Koeling wordt voorzien via ijswaterunits. De totale kostprijs van het project bedraagt zo’n 19 miljoen euro. ruim zes miljoen euro werd gesubsidieerd.

info lommel

i

juli 2012

5


lommel leeft

Van 27 juni tot en met 8 juli vindt in lommel het tiendaagse festival Amoureus, het feest van liefde en vriendschap, plaats. naast de concerten van lommel leeft, die in een liefdevol tintje gehuld worden, is er op vrijdag 6 juli om 20 uur in de bib de prijsuitreiking van de fotowedstrijd die in het kader van Amoureus georganiseerd werd. een professionele jury koos uit meer dan 200 inzendingen 16 foto’s. Deze worden tijdens de zomervakantie op groot formaat tentoongesteld in de bib.

Een zomer vol leuke evenementen Internationale toppers

Om een geweldige tijd te beleven, moet je deze zomer niet ver rijden. De komende maanden is er opnieuw heel wat te doen in Lommel. We ontmoeten elkaar tijdens kleine en grote evenementen en genieten van muziek, topsport, straattheater of gewoon een frisse pint. Stad Lommel geeft het goede voorbeeld met een bijzonder gevarieerd en kwalitatief sterk programma voor iedereen! Van het nieuwe festival Amoureus tot de vertrouwde Dag van het Zand. Van de grootste artiesten op de markt tot gezellige muzikale ontdekkingen in het park. Uiteraard zijn er ook heel wat Lommelse organisatoren die hun beste beentje voor zetten. Wij wensen je een heerlijke zomer toe!

lommel leeft is alom bekend omwille van het gevarieerde programma met nationale en internationale toppers. op donderdag 5 juli geven we er meteen een lap op voor de kinderen met in de namiddag een optreden van mega mindy en de studio 100 Band en ’s avonds optredens van meuris & De leeuw en the levellers. Café flamand met Peter Van de Veire, miguel Wiels en een speciale gast treedt op 12 juli op en Kato, de romeo’s en Dj Wout komen langs op 19 juli. Gabriel rios sluit samen Buscemi de reeks marktconcerten af op 26 juli. Voor onze senioren is er een hele namiddag met humor en muziek van o.a. luc steeno en nicole & Hugo. Het Burgemeesterspark staat op 4 juli volledig in het teken van lommels talent met optredens van onder andere three Cats and a dog en Yvette Keijzers. en ook aan de kinderen is gedacht. tijdens Kinderen in het park op 1 augustus zijn er heel wat workshops en kinderanimatie met de froe froe sprookjesmolen, theater tieret, de sierkmobiel en nog veel meer. Het avondprogramma wordt opgevat als een midzomernacht op 4 intieme podia, met comedy van ondermeer raf Coppens en seppe tormans, maar ook met akoestische optredens van Kaat & Daan, Bearskin, stoomboot en myrthe en als publiekstrekkers sarah ferri en renée.

Komen ook langs in juli of augustus op de parkconcerten: ester & fatou, De Held, Buurman, Armand (“Ben ik te min”), Kris De Bruyne, fête royal, maguaré, love like Birds, en Geike.

In de band van zand Al voor de 31ste keer stellen zandkunstenaars, jong én oud, hun kunstwerken tentoon in de galerij van CC De Adelberg. Zij werkten dit jaar rond het thema muziek. samen met de tentoongestelde zandtapijten kan je in de galerij ook een groot zandtapijt van 65 m², naar een ontwerp van stadstekenaar Bart Proost, bewonderen. je kan de zandtapijtententoonstelling van 7 juli tot en met 26 augustus elke dag tussen 14 en 17 uur bezoeken. De toegang is gratis. Zand en glas vormen ook de basis voor de jaarlijkse Dag van het Zand op het marktplein en het plein De Vryheyt. je kan het werk bewonderen van zand- en glaskunstenaars of een zandkunstenaar live aan het werk tijdens het maken van een groot zandsculptuur. Wil je een grappige vakantiefoto? Vlij je neer in onze fotohoek en je waant je meteen op het strand van oostende! Wil je echt het zand tussen je tenen voelen of dromen van de woestijn? Probeer het blotevoetenpad uit of maak een echte kamelentocht.

Alle info en het volledige programma op

op zaterdag 7 juli verschijnt de Amoureus op het benefietfestival Gracias a la Vida en op zondag 8 juli tijdens het gouden ontbijt voor alle jubilarissen die in 2012 hun Gouden, Diamanten, Briljanten of Platinabruiloft vierden.

Speciaal voor kids naast Kinderen in het park op 1 augustus, kunnen alle kinderen zich uitleven tijdens de Kids summer activiteiten op zondag 12 en 26 augustus. op 12 augustus kunnen kinderen tussen 3 en 12 jaar terecht in recreatiepark Het Blauwe meer voor een namiddagje vol spanning en avontuur. Voor de kleintjes zijn er verschillende springkastelen, een knutselhoek en een schminkstand. tijdens de Dag van het Zand op 26 augustus zorgen we voor originele kinderpret voor kinderen tussen 3 en 12 jaar. er zijn tal van workshops rond het thema “zand en glas”. ook voor de allerkleinsten is er water- en zandplezier en wie durft er op de rodeo kameel? Al deze activiteiten zijn helemaal gratis!

2.000 muzikanten op de Euregioparade op zaterdag 25 en zondag 26 augustus zakt de euregioparade af naar lommel. Bijna 70 muziekcorpsen brengen het beste van zichzelf. 2.000 muzikanten nemen je mee op een ontdekkingstocht vol muzikale verrassingen. op zaterdag 25 augustus staan er workshops op het programma. op zondag 26 augustus vindt de parade plaats.

Amoureus eindigt op zondag 8 juli vanaf 19 uur met een spetterend slotspektakel waarbij de Amoureus en zijn geliefde elkaar terugvinden. Het verhaal van de Amoureus wordt verteld door Gène Bervoets en tine laureyns. Het geheel wordt omkaderd door een flinke portie straattheater, muziek en dans. om 22 uur maken we ons op voor de grote finale met een indrukwekkende dansvoorstelling met twee toppers uit de balletwereld: Wim Vanlessen en Aki saito. De avond eindigt met een vuurwerkspektakel van vuurwerkmakers Vangelabbeek. Het volledige programma vind je op de achtercover van deze info lommel en op www.amoureus.be.

Zoek de tranen van Amoureus tijdens het festival Amoureus zullen er verspreid over het stadscentrum kunstwerkjes te vinden zijn: tranen. tranen van ontroering, van geluk, van een eindeloze melodie, van vreugde, van een lach en van de Amoureus. Vind de glazen kunstwerken, verzamel ze alle 6 en maak zo je eigen creatief en liefdevol kunstwerk. De creaties zijn verpakt in een stijlvol houten kistje. tijdens elk evenement zal de Amoureus ze in de buurt te vinden leggen. Als vinder van de vondeling mag je ze houden, of aan je geliefde schenken of koesteren voor later...

www.lommelleeft.be

Word jij ook vriend van Lommel Leeft op Facebook?

6

info lommel

i

juli 2012

info lommel

i

juli 2012

7


WIELERCRITERIUM

toerisme TOERISME

Toerisme in Lommel zit in de lift

7% meer toeristische overnachtingen in 2011

Maandag 30 juli 2012

Het aantal toeristische overnachtingen in Lommel steeg in 2011 met zeven procent. Met 1,1 miljoen overnachtingen op jaarbasis is Lommel een topbestemming in Limburg en in Vlaanderen. Het aantal overnachtingen ligt zelfs bijna de helft hoger dan bijvoorbeeld in Gent. Enkel Brussel, Antwerpen en Brugge doen het beter.

Cijfers Toerisme in Lommel 2007 260.011 2008 246.856 249.175 2009

1.012.406

2010

252.997

1.026.378

2011

264.381

Aankomsten

Op maandag 30 juli verwelkomt onze stad weer tal van ronkende namen voor het wielercriterium de Profronde van Lommel. Het stadscentrum wordt opnieuw het strijdtoneel voor tal van bekende renners. Natuurlijk komen ook onze Lommelse profrenners en jong talent van eigen bodem uitgebreid aan bod.

Gewijzigd programma 15 uur start Nieuwelingenkoers heren 16.15 uur start Nieuwelingen en Juniores dames 17.30 uur start Elite-renners zonder contract 19 uur aankomst trainingsrit Miniemen en Aspiranten van de Limburgse Wielerschool o.l.v. Marc Wauters 19.15 uur voorstelling Elite-renners 19.45 uur start 7de Profronde van Lommel Parcours Het parcours loopt via het Dorp, Molsekiezel, Gasstraat, Adelberg, Lepelstraat, Einderpad, Rodekruisstraat en Vreyshorring terug naar het Dorp. Vertrek en aankomst zijn voorzien voor het politiekantoor, Dorp 57. Langs het parcours is een aparte ruimte voorzien voor gehandicapten.

8

Info lommel

i

juli 2012

1.093451

1.097.370

Overnachtingen

het uitgebreide ruiter-en fietsroutenetwerk en de kindvriendelijke verblijfsmogelijkheden zoals de recreatieparken, hotels, B&B’s en zeker ook het vakantiepark De Vossemeren kan Lommel heel wat toeristische troeven uitspelen.

Net omwille van die hoge overnachtingsgraad werd in 2010 het Regionaal Toeristisch Bezoekerscentrum geopend en is ons toeristisch kantoor erkend als A-kantoor door Toerisme Vlaanderen met een opdracht voor heel Vlaanderen. Met de opening van ons toeristisch onthaal kenden we in 2010 een hoog bezoekerscijfer van 67.028 bezoekers, in 2011 kunnen we de cijfers afronden op een kleine 50.000 bezoekers. Het Glazen Huis kon in 2011 tellen op 12.684 bezoekers, een vermeerdering van 2.883 bezoekers ten opzichte van 2010.

Tickets Voorverkoop van 30 juni tot en met 29 juli - Toegang gratis tot en met 18 jaar Tickets kosten 6 euro in voorverkoop. Op volgende plaatsen kan je een ticket kopen: • De Soeverein, Sportveldenstraat 10, tel. 011 54 84 04 • Toerisme Lommel, Dorp 14, tel. 011 54 02 21 • ’t Krantenpandje, Leuken 118, tel. 011 64 22 09 • Fietsen Pauwels, Kerkhovensesteenweg 397, tel. 011 40 19 46 • Buurtwinkel Mertens, Kolonie 100, tel. 011 64 15 16 • De Kiosk, Stationsstraat 214, tel. 011 54 38 05 • Lommel Press BVBA, J. F. Willemsstraat 65, tel. 011 54 27 80 Tickets aan de dagkassa kosten 8 euro. Op vertoon van je lidkaart van de KBWB betaal je 7 euro.

Grote tombola! Dit jaar wordt er opnieuw een tombola gekoppeld aan de inkomtickets. Koop je een ticket voor de Profronde, dan maak je automatisch kans op één van de leuke prijzen die Center Parcs weggeeft. De hoofdprijs is een weekje Center Parcs in een Europese bestemming naar keuze.

Op 30 juli is er parkeerverbod op dit parcours van 7 uur ‘s morgens tot 3 uur ‘s nachts. Het doorgaande verkeer blijft gewaarborgd tot ongeveer 12 uur. Tijdens het plaatsen kan er wel enige verkeershinder zijn, waarvoor we begrip vragen. Van 13 uur tot middernacht (einde van het criterium is voorzien omstreeks 22 uur) zal het gebied binnen het parcours en het parcours volledig afgesloten zijn voor het verkeer. Vanaf 22.30 uur wordt gestart met het opruimen van de dranghekken (behalve op het marktplein).

Meer info via

Dit resultaat is het gevolg van de inspanningen die Toerisme Lommel vzw samen met het stadsbestuur doet op vlak van toerisme. Met het Regionaal Toeristisch Bezoekerscentrum, het Glazen Huis, de mooie wandelgebieden,

1.064.946

Met het grote aanbod aan evenementen zoals Beeldig Lommel, Lommel Leeft, Dag van het Zand en de International Glass Prize, zetten we Lommel als gastvrije stad extra in de kijker.

Junior glasprijs Terwijl in het Glazen Huis de tentoonstelling International Glass Prize 2012 loopt, kunnen kinderen op de Dag van het Zand en onder begeleiding van kunstenaar Patrick van Tilborgh zelf een glaskunstwerkje maken en meedingen naar de Junior Glasprijs. De kunstwerkjes kunnen diezelfde dag afgehaald worden na de prijsuitreiking. De workshops (om 13, 14 en 15 uur) duren ongeveer 30 minuten en zijn helemaal gratis. Het aantal deelnemers is beperkt tot 60, reserveren is aangewezen via Toerisme Lommel, tel. 011 54 02 21 of via sarah.vanhoof@toerismelommel.be.

200 binnen- en buitenlandse gasten openen internationale glaskunstprijs Op zaterdag 9 juni 2012 opende het Glazen Huis de tentoonstelling International Glass Prize 2012. Artistiek coördinator van het Glazen Huis Jeroen Maes, burgemeester Peter Vanvelthoven en internationaal jurylid Tina Oldknow heetten de ruim 200 gasten welkom. Amerikaans kunstenaar Alexander Rosenberg bracht een performance in het glasatelier. De internationale glaskunstprijs is een boeiende tentoonstelling waarin uiteenlopende technieken, concepten en materialen aan bod komen in 47 voorwerpen, kunstenwerken, objecten van lokale en internationale kunstenaars en designers, jonge talenten en gevestigde waarden. Tot 3 juli 2012 kan iedereen mee stemmen voor de publieksprijs, zowel online als in de tentoonstelling zelf. Op 4 juli maakt the International Glass Prize 2012 de winnaars van de verschillende prijzen bekend. De tentoonstelling in het Glazen Huis loopt nog tot 8 oktober 2012. Gelijktijdig staat in het Huis van de Stad de volledige glaskunstcollectie van de stad tentoongesteld.

www.internationalglassprize.be TOERISME LOMMEL vzw, Dorp 14, 3920 Lommel Tel. 011 54 02 21 - info@toerismelommel.be www.toerismelommel.be HET GLAZEN HUIS, Dorp 14B, 3920 Lommel Tel. 011 54 13 35 - info@hetglazenhuis.be www.hetglazenhuis.be

www.profrondevanlommel.be Info lommel

i

juli 2012

9


Kort nieuWs

Gemeenteraadsverkiezingen 2012 op 14 oktober 2012 vinden in België de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De gemeenteraad heeft bij het uitstippelen van haar beleid steeds het welzijn van alle lommelaars voor ogen, ongeacht welke nationaliteit zij bezitten. Het is daarom belangrijk dat al die lommelaars zich éénmaal om de zes jaar uitspreken over de richting waarin onze stad zich in de toekomst moet bewegen. ook jouw stem is belangrijk voor de toekomstige beleidsvoerders. mensen met een andere nationaliteit dienen zich vooraf als kiezer te registreren, en wel vóór 1 augustus 2012, bij de dienst bevolking in het Huis van de stad. Van zodra je bent ingeschreven op de kiezerslijst, ben je onderworpen aan de stemplicht voor de gemeenteraadsverkiezingen.

GRUP Hertog Jan De stad lommel is bezig met het opmaken van een Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GruP) “Hertog jan” (gebied tussen molsekiezel, Vreyshorring, Hees en Klachtloopstraat). Het Departement leefmi-

lieu, natuur en energie heeft op 14 mei 2012 beslist dat voorliggend GruP geen aanleiding geven tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-mer (milieu effectenrapport) niet nodig is.

De screeningsnota’s en de beslissingen kunnen geraadpleegd worden op de website van de Dienst mer via www.mervlaanderen.be en tijdens de openingsuren op de dienst ruimtelijke ordening van het Huis van de stad.

sPeurneus Industriële groei in Lommel Philips … een geschiedenis Kristalpark … een toekomst

Waar is deze foto gemaakt? Antwoord ...................................................................................................

Binnenkort verschijnt er een bijzonder interessant boek over de industriële groei in lommel. Het boek vertelt niet alleen het verhaal van onze industriële geschiedenis, maar bekijkt ook de industriële toekomst van onze stad. lommel is, met o.a. Kristalpark en maatheide, één van de sterkste economische groeiers van limburg en Vlaanderen.

naam .......................................................................................................... Adres .......................................................................................................... ............................................................................................................. ...... Bezorg ons je antwoord voor 15 augustus via dit antwoordformulier (Hertog janplein 1, 3920 lommel) of via de website www.lommel.be en win een cadeaubon van 20 euro!

WINNAAR

De foto van vorige maand was genomen in het Huis van de stad. een onschuldige hand heeft Alfons Beyens als winnaar aangeduid. u mag de cadeaubon binnenkort in de brievenbus verwachten.

10

info lommel

i

juli 2012

je kunt het mooi uitgegeven en meer dan 120 pagina’s tellende boek nog steeds bestellen. Als je het voor 31 augustus bestelt, betaal je slechts 20 euro. maak dit bedrag over op rek.nr. Be92 0910 0048 4423 met een duidelijke vermelding van je voor- en familienaam en “boek industriële groei”. Alle voorintekenaars worden in een bijlage in het boek vermeld. je kunt het boek op 4 oktober afhalen in de soeverein op het congres van de lommelse ondernemersclub of achteraf in de bibliotheek.

Testen sirenes

nucleair noodplan

op donderdag 5 juli zullen in lommel tussen 11.45 en 13.15 uur opnieuw “luide” testen doorgaan van de geplaatste elektronische sirenes. Deze sirenes zijn voorzien in het kader van het nationaal noodplan. meer info op www.seveso.be.

Een pluim voor Jaak Moelans op 29 mei werd de derde Pluim van lommel uitgereikt aan jaak moelans. De 83-jarige jaak gaf de afgelopen 19 jaar les in houtsnijwerk bij Ateliers voor overdag in lommel en neemt nu afscheid. Hij leerde de stiel zelf ook bij Ateliers voor overdag bij nand Hendrix. ook bij sport voor overdag is hij geen onbekende. jaak gaf er 12 jaar zwemles. omdat hij één van de vele trouwe vrijwilligers van de stad lommel is, verdiende hij de Pluim van lommel.

Slimmer in de zon Het aantal huidkankers neemt snel toe. De jongste tien jaar is het aantal gevallen van huidkanker elk jaar met vijf procent gestegen. Concreet: één op de zes Belgen ontwikkelt voor zijn 85ste één of andere vorm van huidkanker. Kanker kan vermeden worden als we ons van jongs af aan voldoende beschermen tegen de zon. Zonnebrand tijdens de kindertijd verhoogt de kans om op volwassen leeftijd huidkanker te ontwikkelen. stichting tegen Kanker lanceerde de campagne “slimmer in de zon”. Deze campagne heeft als doel volwassenen en kinderen te sensibiliseren voor de gevaren van de zon.

Vacatures Stedenbouwkundige Voltijdse betrekking – statutaire aanstelling (na volbrengen proefperiode) in het bezit zijn van volgende diploma’s (cumulatief): • houder zijn van een universitair diploma dat toegang geeft tot het niveau A • houder zijn van het diploma vooropleiding bachelor architectuur of een diploma dat recht geeft tot het uitoefenen van het beroep van architect • houder zijn van een diploma van een opleiding ruimtelijke ordening zoals bepaald in mB 04/06/09

Ingenieur infrastructuurwerken Voltijdse betrekking – contract onbepaalde duur (na volbrengen proefperiode) •

diploma industrieel ingenieur bouwkunde of industrieel ingenieur met ervaring in een bouwtechnische functie

Deskundige technische uitvoering Voltijdse betrekking – contract onbepaalde duur (na volbrengen proefperiode) •

bachelor electro-mechanica

Voor al deze functies: • Anciënniteiten opgebouwd in de privé-sector komen in aanmerking voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit indien deze beroepservaring relevant is voor de functie waarin het personeelslid wordt aangesteld (maximaal 10 jaar). • Laatstejaarsscholieren kunnen deelnemen mits studiebewijs en verklaring dat men binnen een termijn van maximum 5 maanden de einddiploma’s zal behalen. • Bijkomende extralegale voordelen o.a. hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, maaltijdcheques, … Interesse? Vraag de uitgebreide aanwervingsvoorwaarden en functiebeschrijving(en) aan bij het stadsbestuur van lommel, Hertog janplein 1, 3920 lommel tel. 011 399 749 of jacqueline.hendrickx@lommel.be. inschrijven voor ingenieur infrastructuurwerken en deskundige technische uitvoering kan enkel met een aangetekend schrijven ten laatste op 3 augustus 2012 (postdatum geldt als bewijs). stedenbouwkundigen kunnen inschrijven met aangetekend schrijven tot en met 31 augustus 2012 (postdatum geldt als bewijs).

info lommel

i

juli 2012

11


Politie

GAs

Vertrek gerust op vakantie De politie houdt een oogje in het zeil Wil je met een gerust hart op vakantie vertrekken? Doe dan een beroep op het vakantietoezicht van Politie lommel. om inbraken te voorkomen zorgen de politie en de gemeenschapswachten samen voor gratis toezicht op jouw woning tijdens je afwezigheid. je kan dit toezicht telefonisch, via het invullen van een formulier of per e-mail aanvragen bij het politiecommissariaat, Dorp 57 in lommel, tel. 011 39 98 99 of info@politie.lommel.be. Het volstaat om de periode van jouw afwezigheid en een contactpersoon in geval van onregelmatigheden door te geven.

Natuurgebieden zijn niet altijd veilig!

Crossen in de bossen

Lommel treedt streng op

Internationale politiesamenwerking Politie Lommel patrouilleert samen met Nederlandse collega’s

!

in juni startte politie lommel met een project van gemengde patrouilles met de nederlandse poli-

tie. “Dit werd opgestart op initiatief van de afdeling eersel van de regio Brabant Zuid-oost”, zegt

Meldingskaart Hiermee zou ik het volgende willen melden: Lokalisatie: Adres:

o o o o o o

Het wegdek is beschadigd. De openbare verlichting is defect. De riolering is verstopt. De voetpaden dienen hersteld te worden. onderhoud van het platsoen is gewenst. Andere bemerkingen:

uw naam en adres:

Het is ook mogelijk om via de website www.lommel.be een meldingskaart te versturen! u kunt deze kaart deponeren in de brievenbus van het Huis van de stad, of ze in een briefomslag versturen naar: College van Burgemeester en schepenen, Hertog janplein 1, 3920 lommel

12

info lommel

i

juli 2012

korpschef Bart Voordeckers. “Aanleiding is de wijziging van de opiumwet in nederland, met onder andere de invoering van de wietpas, en de problemen van drugsoverlast die hier mogelijk mee gepaard gaan buiten de coffeeshops. stel dat we aan onze kant van de grens een nederlandse auto onderscheppen waarvan we willen weten of die al dan niet gezocht wordt. onze politie moet dan op formele en tijdrovende wijze informatie opvragen bij de nederlandse collega’s. in grensstreken is deze situatie regelmatig aan de orde. Bij een gemengde patrouille kan de nederlandse agent onmiddellijk via zijn oversten aan die cruciale informatie raken. Zo kan er gewoon korter op de bal worden ge-

speeld. niet dat de nederlandse drugswet vooral hier in lommel voor overlast zal zorgen, maar we pakken de gelegenheid wel aan om de werking te testen.” De komende lmaanden zijn er een aantal gemeenschappelijke patrouillemomenten voorzien. “Afwisselend zal een nederlandse collega naar lommel komen en zal er iemand van ons naar ginds gaan”, aldus Bart Voordeckers. “ Als het project positief geëvalueerd wordt, kan het in de toekomst nog worden verder gezet of uitgebreid.” lommel is de eerste zone in de regio die van dergelijke gemengde patrouilles gebruikt maakt. een aantal politiezones die aan frankrijk grenzen maken van deze mogelijkheid wel al een tijdje gebruik.

De Lommelse bossen worden druk bezocht door wandelaars, fietsers en ruiters. Wildcrossen gaat niet samen met deze zachte recreatievormen. Voor ruiters kan een ontmoeting met een motorcrosser zelfs ronduit gevaarlijk zijn. Paarden kunnen erg schrikken van het lawaai van deze motoren en op hol slaan. Ook voor spelende kinderen zijn wildcrossers een groot gevaar. Het is dus van groot belang dat deze activiteit aan banden wordt gelegd. In het kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties worden de controles tegen wildcrossen in Lommel deze zomer sterk verhoogd. Overtreders die betrapt worden, riskeren fikse boetes.

De GAs-codex verbiedt elke vorm van gemotoriseerd verkeer in de bossen, de natuurgebieden en op de heidevlakten, zandvlakten en de woeste gronden. Deze illegale vorm van sportbeoefening is immers niet verzoenbaar met de zachte recreatievormen waarvoor onze bossen worden opengesteld, zoals wandelen, fietsen, mountainbiken en ruiteren. Bovendien houden wildcrossers geen rekening met beschermde gebieden en veroorzaken ze schade aan kostbaar natuurgebied.

Daarom wordt er streng opgetreden, niet alleen door de stad lommel maar ook door het Agentschap voor natuur en Bos en de federale politie. overtreders riskeren boetes tot 250 euro. De stad doet eveneens een oproep naar alle bezoekers van onze bossen en natuurgebieden: zie je wildcrossers, probeer dan de nummerplaat of andere kenmerken van de motor of crosser te noteren en geef het door aan de lokale politie, zodat deze natuurvandalen kunnen opgespoord worden. De natuur dankt je!

Stedelijk motorcrosscentrum Wil je in een veilige, professionele én legale omgeving crossen? in het stedelijk motorcrosscentrum in de marie Curiestraat kan iedereen tegen voordelige tarieven terecht om zich uit te leven op één van de drie circuits die toegankelijk zijn voor motoren vanaf 50 cc. De kostprijs voor een dagje crossen bedraagt 10 euro. Voor een jaarabonnement betaal je 160 euro. Het motorcrosscentrum is elke dag open van 13 tot 19 uur, en op zondag van 13 tot 18 uur. Het centrum is gesloten op maandag.

ongeveer 3.500 hectare van onze stad bestaat uit bossen, heide en vengebied. Wanneer de vegetatie droog is, zijn deze gebieden heel brandgevoelig en kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Het brandrisico in de natuurgebieden wordt dagelijks berekend en gemeten aan de hand van de meteorologische toestand. Afhankelijk van het brandrisico zijn preventieve codes afgesproken met de verschillende hulpdiensten: groen, geel, oranje en rood. GROEN betekent weinig gevaar. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer uit op normale sterkte. GEEL: Gevaar. Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam. ORANJE: Groot gevaar. Wees voorzichtig! Als er een brand uitbreekt, wordt er mogelijk meer materieel en mankracht ingezet, vb. het in stand-by plaatsen van een helikopter voor luchtobservatie. De brandtorens worden permanent bemand om de situatie in de gaten te houden. ROOD: Acuut gevaar. Wees voorzichtig! De toegang tot een (bepaald) gebied wordt afgeraden en mogelijk wordt het gebied zelfs afgesloten. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer altijd uit met groot materieel. er wordt extra materieel en mankracht ingezet, vb. observatievluchten door een helikopter. De brandtorens blijven permanent bemand.

info lommel

i

juli 2012

13


milieu

rooKstoP

De E-portemonnee in een nieuw jasje! Al enkele jaren kunnen de inwoners van de stad Lommel punten verdienen via de E-portemonnee. Toch merken we dat mensen vaak nog niet precies weten wat die E-portemonnee nu juist is, waarvoor het dient, hoe je punten kan krijgen, …Om hier verandering in te brengen en om dit project nog eens extra “in the picture” te zetten, vind je hier een overzicht met alle nodige info over de E-portemonnee. Voor degenen die de E-portemonnee al gebruiken is er ook goed nieuws, want er werden zowel in de verdien- als de verzilverlijst heel wat interessante nieuwe acties en items opgenomen.

De e-portemonnee is een elektronisch spaaren beloningssysteem waarmee je door duurzaam en milieuvriendelijk gedrag punten kan verdienen. De verdiende punten kan je dan weer gebruiken om allerlei ecologisch verantwoorde producten te kopen. Verdien- en verzilverlijst De verdienlijst is de lijst met alle acties waarmee je punten kan verdienen. Zo kan je bijvoorbeeld punten verdienen door een antireclamesticker te plakken op je brievenbus, over te schakelen op 100% groene stroom, goederen te kopen in de Kringloopwinkel, … De verzilverlijst is de lijst met alle producten die je kan kopen met de punten die je verdiend hebt. Dit kan zijn een herbruikbare tas, een energiemeter, een boek over duurzame voeding,… Aan deze lijsten worden regelmatig nieuwe items en acties toegevoegd. De volledige lijst kan je raadplegen via e-portemonnee.be (lommel) of bij de dienst milieu en natuur in het Huis van de stad. Waarom de E-portemonnee? De e-portemonnee kadert in het engagement van de stad lommel om tegen 2020 de Co2-uitstoot met meer dan 20% terug te dringen. een gezonde en leefbare wereld is

een zaak van iedereen. elk van ons heeft een verantwoordelijkheid. iedereen kan, vaak met slechts een kleine inspanning, zijn of haar steentje bijdragen aan een gezonde en leefbare wereld. Hoe deelnemen? Het enige wat je nodig hebt om deel te nemen aan de e-portemonnee is je elektronische identiteitskaart of je gemeentekaart. met deze kaart kan je op de dienst milieu en natuur terecht om je verdiende punten te laten registreren of om je verdiende punten te verzilveren in een interessant ecologisch verantwoord product. na een aankoop worden de punten dan verminderd van het saldo op je kaart.

Voor sommige acties kan je de punten ook aanvragen van achter je computer. in de verdienlijst herken je deze acties aan de e naast de actie. Klik op de e en vraag je punten aan. Puntensaldo op www.e-portemonnee.be kan je zelf je puntensaldo raadplegen. je kan hiervoor ook terecht bij de balie van de dienst milieu en natuur. Heb je nog vragen of wil je meer informatie over de e-portemonnee aarzel dan niet om contact op te nemen met de dienst milieu en natuur op het gratis nummer 0800 999 10 of via e-portemonnee@lommel.be.

De glasdienst... tot uw dienst! jaarlijks wordt er gemiddel 212 ton gekleurd glas en 293 ton wit glas opgehaald door de stedelijke glasdienst. lommel is één van de weinige steden in Vlaanderen die deze service aan haar inwoners aanbiedt. De lommelaars maken hier dan ook gretig gebruik van. De glasdienst is een team van harde werkers die het de lommelaars gemakkelijker maakt om hun holglas kwijt te geraken. om hun werk naar behoren te kunnen doen, rekenen ze wel op jouw medewerking! Wit en gekleurd glas dien je gesorteerd aan te bieden in een stevige, duurzame bak. Kartonnen dozen of plastiek zakken zijn verboden.

Data plastiekcontainer Kijk voor de data van de plastiekcontainer op www.lommel.be/plastiekinzameling of bel naar 011 399 799

info lommel

i

juli 2012

Het kan in Lommel! Het gebeurt in Lommel! De Lommelse huisartsen trokken afgelopen maanden aan de alarmbel. Ongeveer 1 op 3, meer dan 10.000 Lommelaren, rookt dagelijks één of meerdere sigaretten. Samen met de stad, de tabakoloog, het diagnosecentrum, de apothekers en Pfizer werd een grootschalige rookstopcampagne op poten gezet. De huisartsen melden dat, dankzij de verschillende acties, al meer dan 300 rokers aangaven te willen stoppen met roken. 13 mensen namen het initiatief om deel te nemen aan de groepsessies met tabakologe Karlien Kuyken in het diagnosecentrum van Lommel.

in mei werden een aantal sensibiliseringsacties georganiseerd in scholen om studenten, maar ook hun ouders, te overtuigen om deze verslaving aan te pakken. Binnen Curieus lommel gaf professor Boudrez (uZ Gent) een beklijvende lezing aan 35 verstokte rokers met effectieve data en foto’s, maar ook met een mogelijke oplossing: bespreek dit met je arts, apotheker of tabakoloog om je kansen op definitieve rookstop 6 maal te verhogen.

in het Huis van de stad en op de markt werden een 250-tal rokers aangesproken om hun werkelijke longleeftijd, hun Co gehalte te laten bepalen en het effect van roken op hun huid te zien aan de hand van verschillende tests. ook een aantal bedrijven in de regio zullen de volgende maanden acties opstarten om hun werknemers oplossingen aan te reiken met betrekking tot roken op de werkvloer.

Rookstopprogramma

Zet je glas tijdig buiten, want in de zomermaanden start de dienst al om 6.30 uur.

14

Rookstop…

De tabakoloog vertelt… om een idee te hebben van het rookstopprogramma in het diagnosecentrum legt tabakologe Karlien Kuyken graag uit hoe een groepssessie verloopt. “Het programma bestaat uit 8 sessies, verspreid over ongeveer 4 maanden. in het begin komen we wekelijks samen. er wordt in een groep van ongeveer 10 personen gewerkt. tijdens de eerste sessies komen verschillende thema’s aan bod, zoals “Wat zijn de voor- en nadelen van roken?”, “Wat is een nicotineverslaving?”, “Hoe speelt psychische verslaving een rol?”, “Hoe spelen je eigen gedachten een rol?”, … . je wordt in deze sessies zoveel mogelijk voorbereid op de rookstopdag (sessie 3). Hierna komen we nog 5 keer samen om de moeilijkheden bij je rookstop te bespreken en je motivatie te versterken onderling kunnen er ook praktische tips en ervaringen uitgewisseld worden.”

De meeste mensen komen op eigen initiatief naar Karlien Kuyken. een sessie met de tabakologe wordt overigens grotendeels terugbetaald door het ziekenfonds. “tijdens het rookstopprogramma stoppen de meeste mensen,” zegt Karlien. “Het is natuurlijk pas achteraf, na ongeveer één jaar, dat échte slaagkansen berekend kunnen worden. Wetenschappelijk onderzoek zegt dat de slaagkansen na 1 jaar met behulp van rookstopbegeleiding tussen de 25 à 50% zit. met behulp van farmacologische hulpmiddelen stijgen de slaagkansen nog. Zeker de moeite waard om te proberen dus! in september start er een nieuwe groep in het Diagnosecentrum in lommel. meer info via www.diagnosecentrum-lommel.be.

Een roker in Lommel die effectief de sigaret wil bannen uit zijn leven heeft verschillende mogelijkheden om dit aan te kaarten! Meer info via www.rookstopprogramma.be en www.rookstopaanbod.be

info lommel

i

juli 2012

15


AKinDo

jeuGD

Vrijwilligers Akindo winnen prestigieuze prijs De Lommelse vzw Akindo, die al sinds 1966 vakanties voor maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen organiseert, mocht afgelopen maand de prestigieuze Prijs voor het Vrijwilligerswerk 2012 in ontvangst nemen. Liefst 153 kandidaten dongen mee naar de erkenning, maar de enthousiaste presentatie van directrice Liset Hamblok was doorslaggevend. Zij zet zich, samen met 254 andere vrijwilligers, al jarenlang met hart en ziel in voor de goede zaak: mensen die het financieel moeilijk hebben kansen geven om op vakantie te gaan. Vanwege de stad ontvangen zij op 3 juli de Pluim van Lommel.

Reisbureau voor kansarme gezinnen

jaarlijks genieten zo’n 357 kinderen, jongeren en gezinnen van een vakantie bij Akindo. “Deze zomervakantie (kerstvakantie 1 groep) ontvangen we 6 groepen van een 40-tal kinderen tussen 4 en 12 jaar en 3 groepen jongeren tussen 13 en 16 jaar die 8 dagen in ons vakantiehuis verblijven,” zegt liset Hamblok. ” samen met de animatoren werken we verschillende thema’s uit met workshops, dagtrips en andere activiteiten. Het hoofddoel is altijd om deze kinderen en jongeren een onvergetelijke vakantie te laten beleven in een veilige en plezierige omgeving.” sinds enkele jaren organiseert de vzw tijdens de krokusvakantie en verlengde weekends ook vakanties voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen.

en Akindo gaat nog een stapje verder. met het minireisbureau de “reiskoffer” biedt de organisatie uitstappen en vakantieverblijven aan een sociaal tarief. “De vakantie is voor de meeste mensen een tijd om naar uit te kijken”, zegt liset. “Het aanbod in Vlaanderen is groot, maar als je iets zoekt dat aangepast is aan je budget is dat niet altijd gemakkelijk.” Akindo biedt met de “reiskoffer “aan iedereen met een beperkt budget de mogelijkheid om een daguitstap te doen of een vakantieverblijf te boeken en werkt hiervoor samen met het steunpunt Vakantieparticipatie en toerisme Vlaanderen. Verder bedeelt Akindo ook kleding en speelgoed. met het “time-out” project worden jongeren uit instellingen opgevangen. Ze kunnen tijdelijk tot rust komen in Akindo en meehelpen tijdens de vakantieperiodes. Deze jongeren kunnen ook gratis deelnemen aan de animatorcursus tijdens de paasvakantie. “met “Weer stralen” werken we aan de buiten- en binnenkant van vrouwen.”

Meer info via www.akindo.be

info lommel

i

juli 2012

De Prijs voor het Vrijwilligerswerk leverde Akindo een prachtig kunstwerk en een cheque van 2.500 euro op. “Dit de eerste keer dat we een dergelijke erkenning krijgen en het betekent enorm veel voor ons. Het geld is zeer welkom, want voor de rest zijn we grotendeels afhankelijk van giften.

254 vrijwilligers Vooral de vakanties voor kinderen en jongeren vallen en staan met de hulp van de vrij-

tijdens de weken en weekends waar er geen Akindo- activiteiten gepland zijn kan het Vakantiehuis Akindo, tegen voordelige tarieven, verhuurd worden aan externe groepen zoals scholen en (jeugd)verenigingen.

16

willigers. “Per kamp hebben we tientallen vrijwilligers nodig om de kinderen te begeleiden, in de keukenploeg, de permanentie en voor vervoer naar eventuele uitstappen”, vertelt liset. “Akindo kan nog steeds rekenen op een 254 vrijwilligers. Zonder hen zou onze organisatie niet kunnen voortbestaan. maar het is elk jaar opnieuw een hele zoektocht om mensen te vinden die zich willen engageren. Zelf ben ik hier al 25 jaar.. ik kwam via een vriendin bij Akindo terecht en was meteen verkocht. De vriendschap en blijdschap van de kinderen die naar hier komen, blijven me raken.” Al heeft liset plannen om de fakkel volgend jaar door te geven, helemaal stoppen kan ze niet. “ik blijf bezig met het project “Weer stralen”.”

Niet zo snel dank je wel! Van eind april tot begin juni hebben meer dan 250 kinderen een Graag traag bord geschilderd. Deze borden staan tijdens de zomermaanden in de lommelse straten om de autobestuurders er attent op te maken dat er kinderen in de straat wonen en dat ze hun rijgedrag hieraan moeten aanpassen. iedereen die een bord geschilderd heeft, mag dit tussen 31 augustus en 3 september van de paal halen en houden als aandenken aan de actie.

Deze zomer trekt de lommelse jeugddienst door de stad met een gepimpte caravan. op die manier wil de dienst nog meer naar de jongeren toe trekken en de activiteiten van de jeugddienst beter bekend maken. De caravan, die in elkaar gestoken werd in samenwerking met Provil en Campus mercurius, zal verschijnen op de evenementen van lommel leeft en tijdens de speelmomenten in de wijken. De lommelse jeugddienst en het jongeren Advies Centrum (jAC) zullen de caravan bemannen en staan klaar om kinderen en jongeren allerlei informatie te geven.

Op kamp! jaarlijks gaan de lommelse jeugdverenigingen op kamp. Zo een kamp kost heel wat geld. Daarom schenkt de stad jaarlijks 6.820 euro kampsubsidies aan de jeugdverenigingen. Hiermee kunnen ze een gedeelte van hun kosten dekken zodat het voor de deelnemende kinderen niet te duur wordt. De jeugdverenigingen kunnen, mits betaling, ook een beroep doen op tentenvervoer door de stad.

Wil jij Akindo steunen?

Waar gaan de jeugdverenigingen op kamp? Chiro Kerkhoven

11 tot 20 juli

Bilzen

je kunt een peter- of meterschap nemen en zo een vakantie voor een kind betalen. je geeft dan aan de bank de opdracht om jaarlijks een bedrag van 144 euro, halfjaarlijkse een storting van 72 euro of maandelijks een bedrag van 12 euro op de rekening van Akindo te schrijven: 778-5945625-65 (iBAn: Be18 7785 9456 2565 BiC: GKCCBeBB) ten voordele van Akindo vzw, Werkplaatsen 65 3920 lommel.

Chiro Werkplaatsen

11 tot 21 juli

meulebeke

Chiro Kattenbos

14 tot 21 juli

Hechtel

scouting (jin)

16 tot 23 juli

frankrijk

KsA Centrum

21 tot 31 juli

Dürler

KsA lutlommel

21 tot 31 juli

lille

scouting

22 juli tot 1 augustus

Zedelgem

je kan ook vrijblijvend een bedrag storten op het rekeningnummer 784-5205882-88. Als de totale gift per jaar ten minste 40 euro bedraagt, ontvang je een fiscaal attest.

Chiro Centrum

31 juli en 10 augustus

Geheime locatie

VKsj lutlommel

31 juli en 10 augustus

opoeteren

KsA-Chiro Barrier

1 tot 10 augustus

Geheime locatie

VKsj Centrum

3 tot 10 augustus

Ham

tijdens de opmaak van het jeugdbeleidsplan 2011-2013 kwamen er enkele aandachtspunten naar voren die de jeugddienst tot deze actie geleid hebben. “eerst en vooral vonden we dat we meer naar de kinderen en jongeren toe moesten trekken om de activiteiten in Huis van de jeugd met de nodige schwung aan te kondigen”, aldus isabel molenberghs van de jeugddienst. “Daarnaast wilden we zeker samenwerken met de scholen omdat we via deze weg toch een belangrijke doelgroep bereiken.” toen kwam de stuurgroep van het jeugdbeleidsplan op het idee om samen met de secundaire scholen een caravan te pimpen waarmee ze rond konden trekken doorheen lommel en waarmee ze tijdens activiteiten konden werken aan de bekendmaking van het Huis van de jeugd.

De jeugddienst komt naar je toe

18 en 19 juli in Balendijk (in en rond de Kievit) 8 en 9 augustus in Kerkhoven (in en rond het Chiro lokaal) 22 en 23 augustus in Lutlommel (in en rond de Hanekap) je kan op die dagen komen spelen van 14 tot 17 uur. er zijn parachutespelen, estafetten, circustrein, omnisporten, gekke fietsen en veel meer! Deelnemen kost 1 euro en je moet vooraf inschrijven. Dit kan via jeugddienst@lommel.be of door langs te komen op de jeugddienst.

info lommel

i

juli 2012

17


sPort

Belgisch Kampioenschap schaken

brengt grootmeesters naar Lommel

Van zaterdag 30 juni tot en met zondag 8 juli is Cultuurcentrum De Adelberg het decor voor het Belgisch Kampioenschap schaken. Nationale toppers nemen het tegen elkaar op in een spannende competitie. Maar ook amateurs komen aan hun trekken tijdens een open tornooi, waar een plaats voor de expertenreeks van volgend jaar te verdienen valt. Kom langs en schaak mee! De lommelse schaakclub nls bestaat al vijftig jaar. “Daarmee zijn we één van de vaste waarden in het lommelse sportlandschap”, vertelt eddy janssens, al jaar en dag voorzitter van de schaakclub nls. janssens is een van de oudgedienden van de club, die eerst furore maakte in de, intussen ter ziele gegane, seppenherberg en tegenwoordig in De Volksmacht gehuisvest is. in al zijn jaren zag hij de lokale club uitgroeien tot een heuse topploeg, die titels in limburg aaneenreeg en bovendien promotie naar tweede nationale afdwong. “nls is een club om trots op te zijn”, vervolgt janssens. “onze ploegen spelen bijna op het allerhoogste niveau in België en dat met een jonge ploeg, waarvan het grootste deel echte lommelaars zijn. Het enige dat mij als voorzitter nog beter leek te kunnen, was de naambekendheid in lommel zelf. onze vijf-

tigste verjaardag dit jaar leek mij daarom een ideaal moment om iets unieks te doen met onze club. na wat brainstormen kwamen we uit bij de organisatie van het Belgisch kampioenschap in onze stad.” een ambitieus idee, want een BK organiseren is niet zo eenvoudig als je zou denken. er is niet alleen een goede locatie nodig, maar ook voldoende middelen om de beste schakers van het land naar het toernooi te lokken. “Wat in het begin een enorme stap leek, Alle info via

bleek eigenlijk vrij goed mee te vallen, zeker toen de stad ons een helpende hand aanbood”, doet janssens zijn relaas. “Het stadsbestuur stelde ons zaal van De Adelberg ter beschikking en zelf slaagden we erin de echte top naar hier te halen. in dit BK spelen maar liefst drie grootmeesters mee. Dat zijn spelers die professioneel met schaken bezig zijn en die de hele wereld rondreizen om hun kunstjes te tonen. enkel het BK van vorig jaar kon dat evenaren. Het belooft dus een prachtig kampioenschap te worden.”

www.schaakfabriek.be

KORT SPORT Volleybalclub Lovoc bestaat 50 jaar en dat moet gevierd worden! Heb jij ook ooit op de één of andere manier deel uitgemaakt van de lovoc-familie (van ex-leden tot supporters)? surf dan naar www.lovoc.be en schrijf je in voor ons verjaardagsfeest op 15 september! Tijdens de vakantiemaanden zijn er geen Sport Overdag activiteiten. Alle sportateliers starten opnieuw vanaf maandag 17 september. je kan hiervoor inschrijven op de stedelijke sportdienst van maandag 27 tot en met 31 augustus 2012. meer informatie via www.lommel.be en de stedelijke sportdienst. In de zomervakantie vinden opnieuw zes windsurfkampen plaats voor kinderen geboren in 2001 en vroeger. De lessen gaan door telkens door van 10 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur. • Windsurfkamp 1: van 9 t.e.m. 13 juli • Windsurfkamp 2: van 16 t.e.m. 20 juli • Windsurfkamp 3: van 23 t.e.m. 27 juli • Windsurfkamp 4: van 30 juli t.e.m. 3 augustus • Windsurfkamp 5: van 13 t.e.m. 17 augustus • Windsurfkamp 6: van 20 t.e.m. 24 augustus Deelnemen kost 95 euro voor 20 lesuren. Betalen kan bij de sportdienst of via overschrijving op het rekeningnummer 068-2185380-94 met vermelding van naam, voornaam + nummer surfkamp. je bent pas definitief ingeschreven na betaling. indien je tijdens de week vóór het surfkamp betaalt of rechtstreeks aan de mensen van de surfschool betaal je 105 euro per deelnemer.

18

info lommel

i

juli 2012

Superprestige driebanden biljart 28 augustus tot en met 1 september

De superprestige driebanden biljart is een vaste waarde in de lommelse sportkalender. Het evenement kan rekenen op veel enthousiasme en steun vanuit de biljartwereld, de toeschouwers en de eigen inwoners. De superprestige staat dan ook garant voor wedstrijden van absoluut topniveau met een schitterende ambiance. Het Autonoom Gemeentebedrijf sport en recreatie lommel, dat, samen met de heren leppens en Caudron, tekent voor de organisatie van het hele gebeuren, kijkt dan ook uit naar de 5de editie van de superprestige. Wedstrijdschema • Dinsdag 28/8 tem. vrijdag 31/8 vanaf 18 uur Poulewedstrijden • Zaterdag 1/9 vanaf 11 uur Kwartfinales • Zaterdag 1/9 vanaf 16.30 uur Halve finales • Zaterdag 1/9 vanaf 19 uur Finale Inkom Poulewedstrijden: 3 euro/dag Kwartfinales en finalewedstrijden: 10 euro Weekkaart: 15 euro Voor meer informatie kan je terecht bij de stedelijke sportdienst, tel. 011 54 84 00 of sportdienst@lommel.be of www.superprestigelommel.be

Triatlonhappening Op zondag 12 augustus vindt opnieuw een triatlonhappening plaats in het centrum van Lommel. PROGRAMMA • IRON-KID: start om 12 uur (in groep zwemmen, fietsen en lopen voor kinderen van 5 tot 13 jaar) • JUST 4 FUN-wedstrijd: start om 13.45 uur (Brug 12) (200 meter zwemmen, 8 km fietsen en 1,5 km lopen) • ¼ TRIATLON: start om 14 uur (Brug 12) (1.500 meter zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen) • JEUGD + PROMO: start om 17 uur + TRIO: start om 17.05 uur (Brug 12) (500 meter zwemmen, 20 km fietsen en 5 km lopen) De aankomst van alle wedstrijden is op het marktplein in het stadscentrum. Voor alle deelnemers is er een waardevolle prijs voorzien. Voor de kwarttriatlon zijn geldprijzen voorzien. meer info via de sportdienst, sportveldenstraat 10, tel. 011 54 84 03 en www.lommelsetriatlon.info.

info lommel

i

juli 2012

19


BiB

Het zomert in de bib De Zomer van het Spannende Boek Behoefte aan een spannende zomer? spring dan zeker binnen in de bib. onze collectie spannende boeken is werkelijk nog … spannender geworden! met een massa nieuwe thrillers, detectives, psychologische thrillers, rechtbankthrillers, whodunits, engelse thrillers, scandinavische, enz… ook dit jaar is er ‘De grote detective puzzel’. De focus ligt op scandinavische thrillers en crimeseries. Ga op zoek naar het sleutelwoord en maak kans op één van de vijf spannende boeken die we op het einde van de zomervakantie wegschenken. met het invullen van de puzzel verzamel je op de koop toe leuke boekentips. ook mooi meegenomen!

De leeszomer van Vlieg Vlieg daagt jullie uit. Voor elk boek dat je tijdens de vakantie leest, krijg je een stempel. een volle spaarkaart levert een mooi cadeautje op. Als je ook de schat in de bib vindt, verdien je al een eerste stempel, maar daarvoor moet je wel een echte zoektocht ondernemen. met de code uit de schatkist kan je op www.uitmetvlieg.be mooie prijzen winnen.

Boek een Boek De bib stelt met veel plezier een pakketje leesvoer samen voor de zomervakantie. er zijn twee mogelijkheden: ofwel bezorg je de bib een lijstje met favoriete boeken, ofwel geef je een aantal onderwerpen of voorkeuren op en krijg je een verrassingspakket. Alle info op www.bib.lommel.be.

De bib vliegt erop uit De kans is groot dat je het bibteam deze zomer in lommel tegenkomt. Zo zijn ze met de mooiste prentenboeken en met leuke boekenspelletjes aanwezig op spelen in de wijken en op froezelpas. op woensdag 1 augustus, bij Kinderen in het Park, toveren ze onder de Boekenboom de mooiste verhaaltjes tevoorschijn, ook uit het leuke verteltheatertje van de bib.

WIN

TIP V/D BIB een prachtig boek over

Jazz Bilzen

Klaar voor de festivalzomer? Dan hebben wij de ideale vakantielectuur voor jou! Duik met het boek “jazz Bilzen” de Belgische festivalgeschiedenis in. Dit vuistdikke naslagwerk vertelt de geschiedenis van het limburgse festival dat van 1965 tot 1981 plaatsvond. in de loop der jaren stonden diverse grootheden op de affiche: Deep Purple, the Kinks, Cat stevens, Dizzy Gillespie, Charles mingus, status Quo, AC/DC, the Cure, Van morrison, the Police, james Brown, lou reed, john Cale, the ramones en vele anderen. De organisatoren waren echte pioniers. Ze stonden aan de wieg van festivals zoals we ze vandaag kennen. je leest het relaas van een bewogen festivalgeschiedenis, geïllustreerd met indrukwekkende affiches en prachtige sfeerbeelden. ook de strubbelingen en tegenslagen die met de organisatie van het festival gepaard gingen worden uit de doeken gedaan. De vele foto’s, leuke weetjes en sappige anekdotes maken dit boek boeiend om te lezen. Zowel voor degenen die er ooit bij waren, als voor de jongere festivalgangers.

Cultuurcentrum De Adelberg seizoen 2012-2013

Uitverkocht! 29/9

living roots i living roots 2012

1/10

Cursus Wereldwijnen: Australië (19.30 uur)

27/10

De schedelgeboorten i Veel is mogelijk

14/12

Adriaan Van den Hoof i Hoogspanning

17/12

Cursus Whisky voor beginners (19.30 uur)

11/1

Bart Cannaerts i Waar is Barry?

2/2

Wouter Deprez i Hier is wat ik denk

20/4

Wim Helsen i spijtig, spijtig, spijtig

29/4

Cursus Gezond optimisme (19.30 uur)

Extra data 1/10

Cursus Wereldwijnen: Australië (13.30 uur)

5/12

Cursus Whisky voor beginners (19.30 uur)

13/2

Adriaan Van den Hoof i Hoogspanning

29/4

Cursus Gezond optimisme (14 uur)

Vraag de brochures aan!

Meer weten?

De kalender familietheater, film najaar 2012 en de

Wil je graag het hele seizoen op de hoogte blijven

brochure noorderklanken verschijnen in

van de laatste nieuwtjes? Abonneer je dan gratis

september. Deze brochures ontvang je gratis op

voor het tweemaandelijkse tijdschrift

aanvraag via info@ccdeadelberg.be of op het

De Adelbrief en/of de tweewekelijkse elektroni-

nummer 011 55 35 11. ook de programmabrochure

sche nieuwsbrief via info@ccdeadelberg.be of het

en de vormingsbrochure zijn nog steeds

nummer 011 55 35 11.

verkrijgbaar op aanvraag.

Gastactiviteit in juli Vakantiesluiting

30/6 t.e.m. 8/7

BK schaken, CC De Adelberg

Het cultuurcentrum is gesloten van maandag 16

4/7

Prijsuitreiking international

juli tot en met woensdag 15 augustus 2012. in deze periode kan je enkel reserveren via e-mail

Glass Price, raadhuis 6/7

Prijsuitreiking & opening

reservaties@ccdeadelberg.be of de website www.

Zandtapijtententoonstelling,

ccdeadelberg.be. na de vakantiesluiting wordt jouw reservatie zo spoedig mogelijk verwerkt.

raadhuis 7/7 t.e.m. 31/8

reserveren aan de balie of telefonisch kan weer

tentoonstelling zandtapijten, Galerij CC De Adelberg

vanaf donderdag 16 augustus 2012. We wensen iedereen een deugddoende vakantie toe!

Hoe kan je het mooie boek winnen? Deelnemen is eenvoudig: vind “Bibliotheek lommel” leuk op facebook (zie de link op www.bib.lommel.be) en deel de actiefoto op je pagina. De winnaar wordt op 25 juli bekend gemaakt op facebook.

Adelbergfilm najaar 2012 De Adelbergfilm biedt in het najaar een mooi en gevarieerd aanbod met hoogstaande producties uit zowel binnen- als buitenland.

op woensdag 11 juli (feestdag van de Vlaamse Gemeenschap), zaterdag 21 juli (nationale feestdag), woensdag 15 augustus (o.l.V. Hemelvaart) en dinsdag 21 augustus (lommel Kermis) is de bib gesloten.

27/9 4/10 11/10

filmfestival Delicatessen 2012

18/10

Detachment (tony Kaye - usA ‘11)

22/11

i Wish (Hirokazu Kore-eda - japan ‘11)

nieuwe Vlaamse kortfilms (B ‘11)

25/10

under the Hawthorn tree (Zhang Yimou - China ‘10)

29/11

Play (ruben Östlund - Zweden ‘11)

monsieur lazhar (Philippe falardeau

8/11

terraferma (emanuele Crialese - i ‘11)

6/12

Wuthering Heights (Andrea Arnold - uK ‘11)

- Canada ‘11)

15/11

l’ enfant d’en haut (ursula meier

13/12

rebelle (Kim nguyen - Canada ‘12)

- fr/CH‘12)

20/12

le fils de l’ Autre ( lorraine lévy - fr/israël ‘12)

le Havre (Aki Kaurismäki - fin /fr‘11)

Het bibteam wenst je een prettige leesvakantie!

20

info lommel

i

juli 2012

info lommel

i

juli 2012

21


AGenDA

Yoga in de Sahara Betekent de zomer extra tijd om te ontspannen en de natuur te ervaren? Dan is zomeryoga in de sahara misschien iets voor jou! meld je vrijblijvend aan op vrijdag 3 augustus aan de soeverein. om 20 uur wandelen we samen de sahara in. De les wordt verzorgd door Yoga Coaching lommel en duurt ongeveer 2 uur. er zijn geen kosten aan verbonden en ervaring is niet vereist. Iedereen is welkom!

in Lommel

Maandag 30 juli

Maandag 2 juli

7de Profronde van lommel

speelpleinwerking De Kriebelb

Dinsdag 31 juli

oom – speelplein, sportvelden

Dinsdag 3 juli

Grensparkwandeling – vertrek aan

Woensdag 4 juli

straat

Woensdag 1 augustus

en – 14 uur

Donderdag 2 augustus

Donderdag 5 juli

terrasfilm lutlommel “midnig ht in Paris” – torenstraat, plei ntje aan

Internet 2 • Vanaf maandagvoormiddag 3 september • Deelnemersbijdrage: 60 euro per persoon + de kosten van het handboek je leert efficiënt werken met internet explorer. je vervolmaakt je in het opzoeken met een zoekrobot en gebruikt hiervoor trucjes. Verder komt outlook 2010 uitgebreid aan bod en leer je programma’s, muziek en filmpjes downloaden. tenslotte leer je werken met de allernieuwste vormen van communicatie in de vorm van twitter en facebook. Digitale fotografie en fotobeheer • Vanaf maandagnamiddag 3 september • Deelnemersbijdrage: 60 euro per persoon + de kosten van het handboek

op zondag 9 september worden de velden aan de Kuilstraat in lutlommel omgetoverd tot crossterrein voor een spektakelvolle namiddag. Gocarts, stalen rossen, en andere rijdende constructies denderen er naar beneden tijdens de eerste editie van ter land, ter Zee en in de lucht. in de voormiddag komen de kids (< 12 jaar) aan bod, in de namiddag is het tijd voor de iets ouderen (> 12 jaar). Verwacht je aan een razend spannende competitie met randanimatie! interesse om deel te nemen? op www.lommelleeft.be vind je alle informatie en het inschrijvingsformulier.

je maakt kennis met de technische kant van fotografie zoals de sluitertijd, diafragma, iso, objectief, flitsen, witbalans, resolutie en leer meer over compositie en licht. Daarnaast leer je foto’s mailen, online afdrukken en presentaties maken. Computerlessen voor beginners • Vanaf dinsdagvoormiddag 4 september • Deelnemersbijdrage: 50 euro per persoon, waarvan 25 euro ten laste van het oCmW Deze cursus richt zich tot de absolute computerleek. na een bespreking van de werking en de onderdelen van de computer wordt overgegaan naar het verwerven van praktische vaardigheden. Binnen de kortste keren kan je eenvoudige tekeningen en tekstjes maken en leer je bestanden op een logische en geordende manier bewaren. Multi en sociale Media • Vanaf donderdagvoormiddag 6 september • Deelnemersbijdrage: 60 euro per persoon + de kosten van het handboek

Ook op woensdag 11 juli en woensdag 15 augustus kan je gezellig inkopen doen op de wekelijkse markt in het stadscentrum.

Binnen de cursus multi- en sociale media volgen we de nieuwe trends op de voet en leren je dit alles in de praktijk toe te passen. De computerlessen (ongeveer 15 à 16 lessen) vinden plaats in het leslokaal van Dienstencentrum ’t trefpunt in het nieuwe woon- en zorgcentrum Kapittelhof. inschrijven is verplicht via het loket van het sociaal Huis in het Huis van de stad bij Klaartje Hendriks. meer info via het nummer 011 55 01 70.

Zaterdag 4 augustus

jd – stedelijke bibliotheek –

Zondag 5 augustus

andag 6 augustus

Zondag 8 juli

20ste Kattenbosserjogging – sportterrein Kattenbos spo rt – 17 tot 23 uur Volksspelen Kattenbos – 13.3 0 tot 17 uur – hoek Kattenbos en eviestraat Wo

Amoureus: gouden ontbijt – Groote Hoef – vanaf 9 uur Amoureus: slotspektakel – Hertog janplein – vanaf 19 uur oldtimertreffen lutlomme l – enneven, lijsterbesstraa t – 13 tot 17 uur 1ste Green lions soccercup – jeugdcomplex lommel uni ted – 10 tot 17 uur Wo

ensdag 8 augustus

Beiaardconcert: musicalhit s – 15.30 uur – stadscentrum Dames in het park – Burgem eesterspark – 20 uur spelen in de wijken Kerkho ven – omgeving chirolokaa l – 14 tot 17 uur Kattenbosser jogging – KW B Kattenbos – Zaal Klosterhof – 18.30 uur

ensdag 11 juli

Beiaardconcert: Vlaamse Beia ardmuziek – 15.30 uur – stad scentrum Helden in het park – Burgem eesterspark – vanaf 20 uur 11 juli viering – Davidsfonds lommel – Domein De Groote Hoef – 17.30 tot 22 uur

Donderdag 9 augustu s

terrasfilm Kerkhoven “Hugo” – plei

Donderdag 12 juli

Zondag 15 juli

rktplein – vanaf 20 uur

Woensdag 18 juli

VAG-treffen – festivalweide

Zaterdag 11 augustus

Kerkplein – 13.30 tot 17 uur

Heeserbergen kermis (tem 17/7) oriëntatieloop Heide-Heuvel – Den

Heuvel – starten tussen 10

ndag 12 augustus

en 12 uur

Donderdag 19 juli

senioren op de markt met nicole en Hugo – marktplein – 14 tot 17 uur Populair op de markt – mar ktplein – vanaf 20 uur

Zaterdag 21 juli

Bieravond – famous Belgian Beer events – Zaal De moffel – vanaf 16 uur open zweefhappening – lom melse modelclub – festivalwei de Balendijk (www.lmconline .be) Woensdag 25

juli

Beiaardconcert: Voices of the World – 15.30 uur – stadsce ntrum Wereld in het park – Burgem eesterspark – vanaf 20 uur

Donderdag 26 juli

Vrijdag 27 juli

Zaterdag 28 juli

Barrier kermis (tem 31/7)

ensdag 15 augustus

Beiaardconcert – 15.30 – stad scentrum

Vrijdag 17 augustus

tango in het Park en Bachat a par

Zaterdag 18 augustus

(www.lmconline.be)

ty – Burgemeesterspark – 18.3

0 uur

salsa open Air – Burgemees terspark – 18.30 tot 3 uur (ww w.salsaopenair.be)

Zondag 19 augustus

Kermis centrum (tem. 23/8) G-tennistornooi lommelse tC jaarmarkt – stadscentrum –

Zomersnelschaak noord-limb urgse schaakkring – Zaal De Volksmacht Wielerwedstrijd Amateurs en masters – Pedaalridders Barrier

Zondag 29 juli

25ste lommelse triatlonhap pening – stadscentrum (ww w.lommelsetriatleten.be) internationale teutentocht – Provinciaal instituut lommel , Duinenstraat 1 – 7 tot 15 uur Werkplaatsen kermis (tem 14/8) Horsefair – grootse Paarde nkijkdag 2012 – tinkerstoete rij – 10 tot 18 uur schiettornooi sint sebastiaan sgilde – schietterrein Grootte Hoef – 14 uur Wo

Dinsdag 21 augustus

– vanaf 20 uur

Brevetvliegen lommelse mo delclub – festivalweide Bale ndijk

Balendijk (www.vag-fest.be )

Havenfeesten (+ 12/8) – Kol onie – zaterdag vanaf 18 uur en zondag vanaf 10 uur Who’s afraid of the Big Bad Wolf – idem Dito – Kerkple in – 13.30 tot 17 uur Zo

Beiaardconcert: lichte rom antiek – 15.30 uur – stadsce ntrum Klassiekers in het Park – Bur gemeesterspark – vanaf 20 uur spelen in de wijken: Balendi jk (+ 19/7)

feest op de markt – marktp lein

n basisschool sint-jan Kerkho ven – vanaf 21.30

Vrijdag 10 augustus

Chanson op de markt – ma

let’s Get Wet – idem Dito –

– 13 tot 20 uur ( + 5/8)

Cultuur op het kerkplein – 13 tot 17 uur Kattenbos Kermis (tem 7/8 ) – www.kwbkattenbos.be Geleide natuurwandeling in de vloeiweiden Kolonie – nat uurpunt lommel – 14 uur schiettornooi sint-Ambrosius gilde – schietweide Werkp laatsen – 14 uur Ma

20 uur

last World muziekfestival – festivalweide Balendijk – 14 tot 2 uur 31ste Zandtapijtententoon stelling (tem 26/8) – CC De Ade lberg Gracias a la vida – Burgemees terspark – vanaf 13 uur

Zaterdag 14 juli

de kerk – vanaf 21.30 uur

Borderjam skate & BmX contest – skatepark lommel, sportve ldenstraat

Vrijdag 6 juli

Zaterdag 7 juli

rier

Beiaardconcert: Amerikaan se folk muziek – 15.30 uur – stadscentrum Kinderen in het park – Burgem eesterspark – 14 tot 17 uur midzomernacht in het park – Burgemeesterspark – van af 19 uur

Beiaard en piano – 17 uur – Burgemeesterspark Picknick en lommels talent in het park – Burgemeesters park – vanaf 16 uur Prijsuitreiking internationale Glaskunstprijs – Glazen Hui s Kinderen op de markt met mega mindy – marktplein – vanaf 14 uur rock op de markt met the levellers – marktplein – van af 20 uur

Dienstencentrum ’t Trefpunt organiseert computerlessen

uur

Wielerwedstrijd voor elite z/c en beloften – De Pedaalridd ers – Bar

buurthuis ’t Zand Heeserberg

Amoureus: Prijsuitreiking foto wedstri

– stadscentrum – vanaf 15

– site Kolonie (www.lomm

elsetc.be)

8 tot 13 uur

Woensdag 22 augustu s

spelen in wijken: lutlomme l– om

Zondag 26 augustus

geving De Hanekap – 14 tot

17 uur (+ 23/8)

Dag van het Zand – marktp lein – 11 tot 17 uur euregioParade – vanaf 14 uur Cultuur op het Kerkplein – 13 tot 17 uur

Woensdag 29 augustu s

Beiaardconcert: Hedendaag se beiaardmuziek – 15.30 uur – stad

scentrum

Meer info over deze en andere activiteiten in Lommel vind je via de UiT kalender op www.lommel.be.

22

Zelf een activiteit ingeven kan via www.uitdatabank.be. meer tips op www.uitinvlaanderen.be. info lommel

i

juli 2012

info lommel

i

juli 2012

23


het feest van liefde en vriendschap

Zondag 8 juli Slotspektakel

g Toegan gratis Vanaf 19 uur - Hertog Janplein X Filles - Le Petit Véhicule 19 tot 20 uur en 21 tot 22 uur muziektheater met polyfone koormuziek a capella en akoestisch gebracht door vier stemmen.

La Cie du Petit Monsieur – 2 secondes 19.15 tot 19.45 uur en 20.45 tot 21.15 uur in deze burleske voorstelling ontdekt en onderzoekt Petit monsieur de geneugten van de technische vooruitgang bij kampeerartikelen.

Barto/ Barto-Streetshow 21 tot 21.40 uur Hij weet zijn publiek te verleiden met zijn technische stunts en zijn grappige presentatie ervan.

Martine Miss Take 20 tot 20.25 uur een klein lief vrouwtje vergezeld van haar ietwat ongewone partner, een levensgrote marionet.

Le Diamonduo – Fats & Flash 19.15 tot 20 uur en 21.15 tot 22 uur een dolkomisch verhaal dat drijft op live muziek en fris straattheater, met levensgevaarlijke stunts.

Benny Formaggio, The Sicilian Magician 20 tot 20.35 uur en 21.30 tot 22.05 uur De beste ex-maffia illusieshow van het moment.

Johnny & Sybil 19 tot 19.35 uur en 20.45 tot 21.20 uur Dit uitzonderlijke koppel vertelt hun onvergetelijke lover story op een interactieve manier.

Slotact en vuurwerkspektakel Vanaf 22 uur twee toppers uit de balletwereld: Wim Vanlessen (België) en Aki saito (japan) brengen een indrukwekkende dansvoorstelling. De avond eindigt met een spektakelvuurwerk van vuurwerkmakers Vangelabbeek.

www.amoureus.be

Lommel PURE ENERGIE

Info lommel juli 2012  
Advertisement