Page 1

Arsrapport 2013 o


Foto: Nike

2

Stadion Ă…rsrapport 2013


Varehusenes inntog har endret norsk sportsbransje. For oss

Derfor har da også svært mange av bransjens «fyrtårn» valgt

i Stadion er ikke svaret på utfordringen å følge etter med

oss. Høyprofilerte fagbutikker og anerkjente spesialister, så

tilbudsfokus og uniformering. Tvert i mot. Vi er i en bransje

vel som landets ledende destinasjons- og klubbutikker. I en

hvor fagkunnskap og personlig entusiasme er avgjørende for

tid hvor det har gått inflasjon i å påberope seg å være best,

en stor del av våre kunder; utstyret vi selger henger sammen

billigst, mest lønnsom osv. nærmest uavhengig av realitetene,

med deres fritidsinteresser og lidenskaper.

taler navnene og tilveksten i vår medlemsliste for seg selv. Dette er aktører som gjør bevisste valg basert på faktiske

Og akkurat som det er mangfold blant våre kunder, er det

forhold.

mangfold i satsingsområdene og kompetansen til våre medlemsbutikker. Hvorfor skulle vi da vanne ut deres

2013 ble et år med noe svakere inntjening for kjedesentralen

særpreg og konkurransekraft ved å presse alle inn i samme

enn normalt. Vi la om til fri frakt, vi fikk et historisk høyt tap

form under samme logo og felles kampanjer?

på krav i forbindelse med en konkurs, og vi måtte korrigere for en beklagelig feilføring i 2012-regnskapet. Hittil i år har

Vi er ikke en kjede i tradisjonell forstand. Vi er varehusene

vi god vekst og en positiv utvikling, selv om vi har lagt bak

og den etablerte kjedetankegangens motpol. For å

oss en vintersesong som værmessig ikke helt slo til i store

sammenligne med idretten: I vår verden er hver enkelt butikk

deler av landet. Oppslutningen fra kunder, butikker og

en utøver i møte med sine konkurrenter i markedet. Da må

leverandører levner ingen tvil om at det er rom for spillere

også hver enkelt butikk kunne gi alt innenfor den disiplinen

på vår banehalvdel. Når resten av bransjen går i en retning,

den kan best og velger å konkurrere i. Vi er trener- og støtte-

vokser plassen for den som tør å være et tydelig alternativ.

apparatet som lar butikkene konsentrere seg om det de virkelig kan. Vår oppgave er å bygge opp under den enkelte

I 2014 runder Stadion AS 25 år som selvstendig,

utøver, på dennes premisser og forutsetninger – ikke våre.

forhandlereiet kjede. Det feirer vi ved å ta nye, offensive

Det er derfor vi kaller vår strategi «Butikken som Merkevare».

grep. I september i år flytter vi inn i nye, større lokaler. Det gir oss rom for ytterligere ekspansjon og utnyttelse av flere

Og siden det er butikkene som eier oss, vil det heller aldri

muligheter i markedet.

være tvil om hvilke interesser vi skal tjene og hvor overskuddet fra kjedesamarbeidet skal havne!

Sarpsborg, april 2014

Gisle J. Daviknes Daglig leder

Stadion Årsrapport 2013

3


Som medlem får du Frihet – til å drive din egen butikk etter dine egne interesser og lokalt tilpasset Rasjonelt - ingen kjedeprofitt til tredjepart Tilrettelagt – messer, innkjøpsportal og butikkdata Service – effektivt lager og fraktfrie leveringer Støtteapparat – ditt reklamebyrå og regnskapskontor Ditt eget – Norges eneste medlemseide sportskjede

4

Stadion Årsrapport 2013


Foto: Geilo Sport, Terje Bjørnsen

5

Stadion Ă…rsrapport 2013


Ă˜nsker du mer informasjon, kontakt: Gisle J. Daviknes, daglig leder, mail: gjd@stadion.no, tlf: 905 47 006 Lars Terje Larsen, butikkontakt, mail: ltl@stadion.no, tlf: 906 96 589

6

Stadion Ă…rsrapport 2013


Foto: fra Craft

Foto: Kalle Hรกgglund, Mammut


8

Stadion Ă…rsrapport 2013


Butikk

Sted

Butikk

Sted

Andebu Sport & Farge

Andebu

Odal Sykkel

Sagstua

Arena Sport og Fritid

Kråkerøy

Platou avd. Madla

Hafrsfjord

Aurskog Sport

Aurskog

Platou avd. Moa

Ålesund

Bardu Sport

Bardu

Platou avd. Molde

Molde

Barents Sport

Kirkenes

Platou avd. Sandnes

Sandnes

Brekke Sport

Arendal

Platou Sport avd. Fjøsanger

Bergen

Brekke Sport Stoa

Arendal

Platou Sport Bergen

Bergen

Brukås Sport

Bø i Telemark

Rauland Fjellsport

Rauland

Båtsfjord Sport

Båtsfjord

Reidar Christensen

Tvedestrand

City Sport

Hønefoss

Røa Sport

Oslo

Comet Sport Lillestrøm

Lillestrøm

S. Endeve Sport

Voss

Din Sport

Førde

S. Endeve Sykkel

Voss

E. Sørdahl

Myre

Sampson Handel Raglamyr

Haugesund

Energihuset Sport & Fritid

Nesoddtangen

Sampson Handel Vedavågen

Vedavågen

Evensen Moss

Moss

Slemdal Sport og Fritid

Oslo

Fjell & Fritid

Lom

Sport'n Høyanger

Høyanger

Fjellgeita Sport

Fagernes

Sportcentret

Narvik

Flortex Klær

Storslett

Sporten Beitostølen

Beitostølen

Freske Fraspark

Hamar

Sporten Eidsvoll

Eidsvoll

Frisk Briis

Longyearbyen

Sporten Fyresdal

Fyresdal

Gaarder Sykkelsport

Fredrikstad

Sports Fabrikken

Langesund

Gamletorvet Sport

Gjøvik

Sportsbua 2010

Trondheim

Geilo Sport

Geilo

Sportsprofil Norge

Kristiansand

Gjertsen Sport

Sandefjord

Stadion Sport Bodø

Bodø

Glømmi Sport

Nittedal

Stadion Sport Sortland

Sortland

GT Sport

Sannidal

Steve Perryman Club

Bergen

Hafjell Sport

Øyer

Steve Perryman Sport

Bergen

Hafjelltoppen

Øyer

Stokke Sport

Stokke

Harstad Sport

Harstad

Sykkelboden Drøbak

Drøbak

Hemsedal Sport

Hemsedal

Sykkelboden Høyden

Moss

Hesby Sportsenter

Tønsberg

Sykkelboden Kolbotn

Kolbotn

Hetland Sport

Sandnes

Sykkelboden Ski

Ski

Hetland Sport Klubb

Sandnes

Sønsterud Sport

Oslo

Hovden Sport

Hovden

Tengesdal Sport

Egersund

Jan Sakshaug Sport

Stjørdal

Torshov Fotballshop

Oslo

Jobb & Fritid

Tromsø

Torshov Hockey & Bandyshop

Oslo

Juls Sportshop

Trysil

Torshov Sport

Oslo

Kamille Fritid

Eikelandsosen

Torshov Sport Drammen

Drammen

Kolsrud Sport

Ål

Torshov Sport Klubbservice

Oslo

Kolsrud Sport Ålingen

Ål

Torshov Sport Løp

Oslo

L. Evensen Eftf.

Sarpsborg

Torshov Sport Sandvika

Sandvika

L. Evensen Eftf. Klubb

Sarpsborg

Torshov Sport Tromsø

Tromsø

Lødingen Sport

Lødingen

Torshov Sykkelbutikk

Oslo

Løken Klær og Sport

Løken

Torshov Sportsfiske

Oslo

Meråker Sport & Fritid

Meråker

Vinderen Sport

Oslo

Montebello Sport

Sande

Vinjenaustet

Geiranger

Nesttun Sport

Nesttun

Nor-Contact Sport

Trondheim

Nordli Sport

Sarpsborg

Stadion Årsrapport 2013

9


Foto: Beach Mountain, GT


Arsrapport 2013 o


Årsberetning 2013

Virksomheten

Butikkene

Stadion er Norges eneste butikkeiede kjede innen sport og

Det siste året har Stadion hatt en netto tilvekst på 5 butikker,

fritid, og har som formål å gi medlemsbutikkene optimale

og pr. dato har 78 sportsforhandlere (selskaper) medlems­

forutsetninger for egen lønnsomhet. Dette oppnås gjennom

avtale med Stadion. Disse kontrollerer til sammen

innkjøpssamarbeid, eget lager, markedsføringssamarbeid

95 utsalgssteder. Vi har heller ikke dette året opplevd

og ivaretakelse av andre felles-funksjoner. Gevinstene ved

­utmeldelser grunnet overgang til annen kjede.

­kjedesamarbeidet skal tilfalle butikkene gjennom det løpende kjedesamarbeidet, målet er derfor ikke lønnsomhetsmaksi-

Medlemsbutikkene i Stadion hadde i 2013 en samlet års­

mering i kjedeselskapet Stadion AS.

omsetning på kr. 830 millioner (netto). Opp 3,1 % fra 2012.

Butikkene er spredt over hele landet, mens Stadion AS er

«Like for like» hadde våre medlemsbutikker en gjennom-

lokalisert i Sarpsborg.

snittsvekst på 3,5 %.

Like fullt har Stadion AS de senere år vist gode overskudd,

I og med at veksten for XXL Sport & Villmark var større enn

som i stor grad har blitt tilbakeført eierne (dvs. medlems­

den samlede bransjeveksten, innebærer en utvikling rundt

butikkene) i form av betydelige aksjeutbytter. Dette har igjen

bransjegjennomsnitt for Stadions del en relativ økning i

gitt stor investeringsvilje i egen kjede fra butikkenes side,

markedsandel innen den tradisjonelle sportsfaghandelen.

slik at selskapets egenkapital er solid. Årsregnskapet Stadion er en landsdekkende kjede, og medlemsbutikkene

Kjedeselskapet Stadion AS omsatte i 2013 for kr.

er i hovedsak godt etablerte sportsforretninger med sterk

104.263.372,- ex. mva., opp 7 % fra kr. 97.312.939,- i 2012.

posisjon i sine lokalmarkeder, samt en del rendyrkede ­spesialistbutikker.

Årsregnskapet viser et driftsresultat på kr. 1.759.854,-, mot kr. 3.644.528- året før. Ordinært resultat før skatt ble

Stadion AS eier og driver landets ledende klubbhandels­

kr. 1.112.035,- mot kr. 4.433.344,- i 2012. Årsresultat etter

konsept, Sport Direkt.

skatt 2013 endte på kr. 676.604,- mot fjorårets kr. 3.471.373,-.

Markedet

Resultatsvikten i 2013 skyldes ekstraordinære forhold

Den samlede omsetning i norsk sportsbransje utgjorde i

dette regnskapsåret:

­følge bransjeorganisasjonen Sportsbransjen AS netto

• Omlegging til fri frakt for butikkene fra kjedens lager gav

kr. 12,1 mrd. i 2013. Opp 3,4 % fra året før. Bransjen er preget av overetablering, og skjerpet kamp mellom varehus­ aktørene legger press på priser og marginer. Det er også en økende omsetning av sportsartikler over internett.

en midlertidig svikt i bruttofortjenesten i årets første del. • Uforutsett konkurs i en medlemsbutikk gav et historisk høyt tap på krav. • En beklagelig feilføring av aktiva i 2012-regnskapet er

De underliggende forbrukertrender går i bransjens favør. For

korrigert i 2013. Dvs. at 2012 regnskapet gav for høyt

å sitere Sportsbransjen AS: «Det er trendy å være sporty».

resultat, og 2013 for lavt, mot de faktiske forhold..

12

Stadion Årsrapport 2013


Årsberetning 2013

Stadion AS har etter styrets oppfatning tilstrekkelige

Stadion opprettet i 2013 det heleide datterselskapet

­avsetninger i balansen til å kunne dekke den risiko som

­Stadion Regnskap AS. Dette for å kunne overta regn-

utgjøres av varelager og utestående fordringer. Selskapets

skapsførsel for kjedens medlemsbutikker. Selskap var i en

sikrings- og kontrollrutiner i tilknytning til disse forhold

­etableringsfase i 2013, og hadde som sådan ubetydelig

vurderes også som tilfredsstillende.

økonomisk aktivitet.

Styret mener at årsregnskapet for 2013 gir et rettvisende

Arbeidsmiljø mv.

bilde av Stadion AS’ eiendeler og gjeld, finansielle stilling og

Stadion AS hadde ved årets slutt 15 fast ansatte, hvorav

resultat.

6 kvinner og 9 menn. Det er ikke forskjellsbehandling i lønn eller andre forhold mellom kvinner og menn. Selskapet

Forslag til anvendelse av årsoverskudd

­ansetter og forfremmer basert på erfaring, innsats og kvali-

På bakgrunn av de spesielle omstendighetene bak

fikasjoner, uavhengig av kjønn. I 2013 har styret kun bestått

­resultatsvikten, foreslår styret at årsresultat etter skatt

av menn, hvilket er en ren konsekvens av kjønnsfordelingen

disponert slik:

hos selskapets eiere.

Utbytte:

Kr. 1.335.000,-

Styret vurderer bedriftens arbeidsmiljø som godt. Syke­

Til annen egenkapital:

Kr. (658.396,-)

fraværet var i 2013 på 1,2 %.

Sum disponert:

Kr. 676.604,Det forekom i 2013 ikke personskader tilknyttet virksom­

Forslaget er gjennomført i årsregnskapet.

heten, og selskapet hadde ingen større skader eller ulykker på noe av sitt materiell.

Resultat pr. aksje etter skatt utgjør 5 %, mens foreslått utbytte utgjør 10 %. Selskapets egenkapital etter utbytte-

Ytre miljø

utdeling utgjør 42,5 %.

Stadion AS er en ren handelsbedrift uten noen form for egen produksjon eller tilvirkning. Selskapet har derfor ingen

Eierforhold

prosesser eller utslipp som påvirker det ytre miljø eller

Selskapet hadde ved årsskiftet 61 aksjeeiere. Alle aksje­

innebærer risiko for selskapets ansatte.

eierne har lik stemmerett, og alle er aktive sportsforhandlere som er medlem av kjeden. Da med unntak av aksjeeiere blant selskapets ansatte, som heller ikke har stemmerett. Stadion AS eier 45 % av aksjene i Torshov Sport Invest AS, 20 % av aksjene i Torshov Sport Holding AS, 16,67 % av ­aksjene i Sportskjedene AS, og 8 % av aksjene i Torshov Sport Klubbservice AS.

Stadion Årsrapport 2013

13


Årsberetning 2013

Fremtidig utvikling Inngangen til 2014 har vært preget av dårlige vinterforhold

Avslutningsvis benytter styret anledningen til å takke

på lavlandet i hele landet. På tross av dette har vi i årets

sentralens ansatte, samt alle de frivillige fra butikksiden

første måneder hatt en kraftig vekst i utgangen fra kjedens

som utviser stort engasjement i vareråd og tilsvarende, for

lager. Konkurransen i bransjen tilspisses kontinuerlig, og

innsatsen i året som har vært.

enkelte medlemsbutikker går en mer usikker fremtid i møte. Totalt sett vurderes Stadion til å være godt rustet til å møte

Sarpsborg, 11. mars 2014

dette, og styret er av den oppfatning at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetningen.

14

Stadion Årsrapport 2013


Resultatregnskap for 2013

Note

Salgsinntekt

2

2013

2012

104 263 372

97 312 939

Sum driftsinntekter

104 263 372

97 312 939

Varekostnad

(80 784 573)

(72 079 252)

Lønnskostnad

3

(11 231 873)

(10 995 632)

Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

5

(147 267)

(163 681)

Annen driftskostnad

3

(10 339 805)

(10 429 847)

Sum driftskostnader

(102 503 518)

(93 668 411)

Driftsresultat

1 759 854

3 644 528

Annen renteinntekt

309 105

306 579

Annen finansinntekt

546 016

1 091 726

Sum finansinntekter

855 121

1 398 305

Nedskrivning av finansielle eiendeler

4

Annen rentekostnad

(800 000)

0

(626 291)

(568 405)

Annen finanskostnad

(76 649)

(41 084)

Sum finanskostnader

(1 502 940)

(609 489)

Netto finans

(647 819)

788 816

Ordinært resultat før skattekostnad

1 112 035

4 433 344

(435 431)

(961 971)

Ordinært resultat

676 604

3 471 373

Årsresultat

676 604

3 471 373

Utbytte

1 335 000

1 750 000

Overføringer til/fra annen egenkapital

(658 396)

1 721 373

Sum

676 604

3 471 373

Skattekostnad på ordinært resultat

8

Overføringer

Stadion Årsrapport 2013

15


Balanse pr 31. desember 2013

Note

2013

2012

1 104 503

1 191 143

1 104 503

1 191 143

466 424

490 533

466 424

490 533

6

150 000

0

Investeringer i aksjer og andeler

4

9 345 000

9 630 000

Andre fordringer

6

2 474 972

2 468 714

Sum finansielle anleggsmidler

11 969 972

12 098 714

Sum anleggsmidler

13 540 899

13 780 390

EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel

8

Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.

5

Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Lån til foretak i samme konsern

Omløpsmidler Varer

6

Sum varer

26 797 101

29 004 335

26 797 101

29 004 335

Fordringer Kundefordringer

6

13 593 677

12 178 481

Andre fordringer

6

923 375

977 877

Konsernfordringer

4 375

0

Sum fordringer

14 521 427

13 156 359

467 335

523 774

Bankinnskudd, kontanter og lignende

6

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

467 335

523 774

Sum omløpsmidler

41 785 863

42 684 468

Sum eiendeler

55 326 762

56 464 858

16

Stadion Årsrapport 2013


Balanse pr 31. desember 2013

Note

2013

2012

13 350 000

13 305 800

EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital (133 500 aksjer Ă kr. 100,)

7

Beholdning av egne aksjer

7

Sum innskutt egenkapital

(966 100)

0

12 383 900

13 305 800

Opptjent egenkapital Annen egenkapital

11 137 162

11 795 557

Sum opptjent egenkapital

11 137 162

11 795 557

23 521 062

25 101 357

Sum egenkapital

10

Gjeld Annen langsiktig gjeld 249 982

749 986

Sum annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner

6

249 982

749 986

Sum langsiktig gjeld

249 982

749 986

12 326 318

9 063 883

14 405 384

15 191 393

348 791

959 921

1 718 186

2 189 834

1 335 000

1 750 000

Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner

6

Leverandørgjeld Betalbar skatt

9

Skyldige offentlige avgifter Utbytte

10

Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld

1 422 040

1 458 484

31 555 719

30 613 515

Sum gjeld

31 805 701

31 363 501

Sum egenkapital og gjeld

55 326 762

56 464 858

Sarpsborg, 11.mars 2014

Stadion Ă…rsrapport 2013

17


Noter

Note 1 – Regnskapsprinsipper

­regnskapsåret (28%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven

regnskapsmessige og skattemessige verdier. ­Skatteøkende

og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante

og skattereduserende midlertidige forskjeller som rever-

bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av

serer eller kan reversere i samme periode er utlignet og

Norsk Regnskaps Stiftelse.

nettoført.

Selskapet er heleid eier (100%) av ett datterselskap. ­Stadion Regnskap AS. Driftsinntekter

Note 2 – salgsinntekter / varer

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Salgsinntektene kommer fra sports- og fritidsrelatert utstyr Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster

solgt til detaljister i Norge. Varene er kun handelsvarer som blir videresolgt.

som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varer Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost (FIFOprinsippet) og netto salgsverdi (Laveste verdis prinsipp). Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap.

Note 3 – Lønnskostnad Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret har vært 17 årsverk. Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn, feriepenger m.v Pensjonsforpliktelser Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Leiet hjelp Total lønnskostnad

I år

I fjor

9.309.026

9.154.896

144.543

148.976

1.321.792

1.299.186

161.620

175.467

294.891

217.106

11.231.872

10.995.631

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har inngått avtale som oppfyller kravene etter loven.

Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. U ­ tsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av

18

Ytelser til ledende personer, revisor og ­styremedlemmer. Lønn og annen godtgjørelse Daglig leder Revisor Styrehonorar

1.162.218 50.750

270.000

Totalt

1.482.968

Stadion Årsrapport 2013


Noter

Note 4 - Aksjer Selskapet eier 10 aksjer (20 %) i Torshov Sport Holding AS

Bokført til kr. 1.700.000,-

Selskapet eier 63.000 aksjer (45 %) i Torshov Sport Invest AS.

Bokført til kr. 6.300.000,-

Selskapet har 175 aksjer i Sportskjedene AS

Bokført til kr. 30.000,-

Selskapet eier 80 aksjer i (8 %) i Torshov Sport Klubbservice AS

Bokført til kr. 800.000,-

Selskapet eier 100 % i Stadion Regnskap AS

Bokført til kr. 515.000,-

Note 5 - Driftsmidler

Maskiner/

Kontor/

Inventar

datautstyr

Sum

1.165.471

1.438.312

2.602.783

69.907

123.157

Anskaffelseskost

01.01.13

Tilgang 2013

Avgang 2013

53.250

Akk. Avskrivninger

31.12.13

927.871

1.332.646

2.260.517

Bokført verdi

31.12.13

290.850

175.573

466.423

55.875

91.392

147.267

Årets ordinære avskrivninger

Note 6 - Pantstillelser og annen sikkerhetsstillelse Av selskapets bokførte gjeld er sikret ved pant

2013

2012

12.576.300

9.813.869

13.593.677

12.178.481

Den bokførte verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for denne gjeld er : Kundefordringer Andre fordringer

1.077.750

977.877

Varebeholdning

26.797.101

29.004.335

Sum sikkerheter

41.468.528

42.160.304

Det er gitt lån til butikker i selskapet: Torshov Klubbservice AS Platou Sport AS

500.000 1.974.972

Det er også gitt lån til datterselskap: Stadion Regnskap AS

150.000

Bundet skattetrekksmidler utgjør kr. 400.942 pr. 31.12.13. Stadion Årsrapport 2013

19


Noter

Note 7 - Aksjekapital Aksjekapital med total 133.500 aksjer a 100,- er fordelt på 22.000 A-aksjer med lik stemmerett. 106.093 B-aksjer med begrenset stemmerett, samt 5.407 C-aksjer uten stemmerett. Aksjonærene i Stadion AS: Brekke Sport AS Energihuset Sport & Fritid AS Erik Johansen AS Fjell & Fritid AS Geilo Sport AS Gjertsen Sport AS Glømmi Sport AS Hetland Sport Sandnes AS Hovden Sport AS Jobb & Fritid AS L.Evensen Eftf. AS Meråker Sport & Fritid AS Nordli Sport AS S. Endeve Sportsforretning AS Tengesdal Sport AS Torshov Sport Holdning AS Comet Sport Lillestrøm AS Reidar Christensen AS Sønsterud Sport AS Gamletorvet Sport AS Vinjenaustet ANS Hemsedal Sport AS Steve Perryman AS Nesttun Sport AS Andebu Sport & Farge AS Hesby Sportsenter AS Stokke Sport AS Båtsfjord Sport AS Nor-Contact Sport AS Sportsbua 2010 AS Coop Høyanger BA Freske Fraspark AS Evensen Moss AS Kolsrud Sport ANS

4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 3400 3400 3400 3255 3055 2818 2610 2178 1821 1825 1654 1617 1523 1267 1210 1128 1123 985

Aksjene er kjøpt og solgt til pålydende à kr. 100,-.

20

Jan Sakshaug Sport AS Lødingen Sport AS Flortex Sport AS Sportcentret AS Sportsprofil Norge AS Din Sport AS E.Sørdal AS BB & Co Holding City Sport AS ET Sports AS Kamille Fritid AS Sampson Handel AS Strand Sport AS Hafjell Sport AS Odal Sykkel AS Rauland Fjellsport AS Slemdal Sport & Fritid AS Åsgårdstrand Sum A og B aksjer Gisle J. Daviknes Else Aunan Magnar Linnerud Jørn Skipperud Frode Engh Heidi Rødland Bente-Heidi Mjørnaren Kåre Nilsen Lars T. Larsen Sum C aksjer

920 904 704 611 548 529 503 484 484 484 484 484 484 435 435 435 435 400 118 432

1 867 1 000 1 000 476 300 300 170 150 144 5407

Egne aksjer totalt 9661 à 100,-

Total antall aksjer: 133.500

Stadion Årsrapport 2013


Noter

Note 8 Intern dokumentasjon - Midlertidige forskjeller Stadion AS Viser midlertidige forskjeller og grunnlagene for utsatt skatt / utsatt skattefordel 31.12.2013 Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og ­skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og ­skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført. Midlertidige forskjeller knyttet til: Anleggsmidler

01.01.13

31.12.13

Endring

4 401

9 252

(4 851)

Omløpsmidler

(4 258 482)

(4 100 004)

(158 478)

Sum midlertidige forskjeller

(4 254 081)

(4 090 752)

(163 328)

Utsatt skattefordel 31.12.13. basert på 27%

(1 191 143)

(1 104 503)

(86 640)

Note 9 Årets skattekostnad og spesifikasjon over forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag. Grunnlag for beregning av skatt

2013

Ordinært resultat før skattekostnad

1 112 035

+/- Permanente forskjeller

296 977

+/- Årets endring i midlertidige forskjeller Sum årets skattegrunnlag

(163 329) 1 245 683

Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 28 %

348 791

Sum betalbar skatt i balansen

348 791

+/- Endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel Sum skattekostnad i resultatregnskapet

Stadion Årsrapport 2013

86 640 435 431

21


Kontantstrømoppstilling

Note 10 - Egenkapital, avstemming Egenkapital 31.12. forrige år Årsresultat Avsatt utbytte o.l.

2013 25.101.357 676.604 1.335.000

Mottatt konsernbidrag Gitt konsernbidrag Kontantinnskudd Emisjon

44.200

Nedsettelse av aksjekapitalen Aksjonærbidrag Gjeldsettergivelse Kjøp av egne aksjer

1.683.200

Salg av egne aksjer

717.100

Prinsippendringer Andre endringer Egenkapital 31.12.2013

22

23.521.062

Stadion Årsrapport 2013


Kontantstrømoppstilling

Note

2013

2012

Likvider tilført/brukt på virksomheten: Årsresultat

676 604

3 471 373

+ Ordinære avskrivninger

147 267

163 681

+/- Endring i utsatt skatt

86 640

2 050

Tilført fra årets virksomhet

910 511

3 637 104

+/- Endr. i lager, debitorer og kreditorer

6 029

366 878

+/- Endr. i andre tidsavgrensningsposter

(1 032 650)

(2 745 448)

A = Netto likviditetsendr. fra virksomhet

(116 111)

1 258 534

- Investeringer i varige driftsmidler

(123 157)

(126 736)

+/- Endring andre investeringer

128 742

(800 000)

B = Netto likviditetsendr.fra investering

5 585

(926 736)

Likvider tilført/brukt på investeringer:

Likvider tilført/brukt på finansiering: + Opptak av ny gjeld ( korts. og langs.)

3 262 435

- Nedbetaling av gammel gjeld

(951 448)

(522 461)

+ Innbetaling av egenkapital

1 067 200

- Tilbakebetaling av egenkapital

(921 900)

- Utbytte

(1 335 000)

(1 750 000)

C = Netto likviditetsendr. fra finansiering

54 087

(1 205 261)

+ Likviditetsbeholdning 1.1.

523 774

1 397 237

A+B+C Netto endr. i likvider gjennom året

(56 439)

(873 463)

= Likviditetsbeholdning 31.12.

467 335

523 774

Stadion Årsrapport 2013

23


Revisors beretning

24

Stadion Ă…rsrapport 2013


Revisors beretning

Stadion Ă…rsrapport 2013

25


Torshov Sport Løp


Design: Sterk Kommunikasjon - Forsidefoto: Geilo Sport, Terje Bjørnsen

Vi flytter! Ny adresse fra september 2014 Solgård Skog 3, 1599 Moss

Stadion AS – Alvimveien 61, 1722 Sarpsborg – Telefon: 69 15 80 10 – Email: post@stadion.no – www.stadion.no

Stadion AS - Årsrapport 2013  

Stadion AS sin årsrapport for 2013

Stadion AS - Årsrapport 2013  

Stadion AS sin årsrapport for 2013