Page 1

Business Magazine NOORDWEST VELUWE 15e jaargang | nr 9 | september 2012

ondernemend voor ondernemer s

Samen ondernemen! Fotografie: Henk Merjenburgh

IN DIT NUMMER

3/4/5

Het is overduidelijk zichtbaar: het zolang alleen besproken Waterfront Harderwijk is in een onomkeerbare uitvoeringsfase terecht gekomen. Het nieuwe Strandeiland is al voor een groot gedeelte klaar.

8/9

De jubileumeditie van de Visserijdagen Harderwijk betekende een weerzien met oude bekenden. Vloothoofd Frans de Lange toonde zich onder de indruk van z’n terugkeer naar zijn geboortestad.

15

De orderportefeuille van Ron van Dijk is gevulder dan ooit.Tekenend hiervoor is dat zijn industrieel ontwerpbureau is verhuisd naar een vijfmaal zo groot pand aan de Harderwijkerweg in Ermelo.


2 ADVERTENTIE

Stad in bedrijf | 15e jaargang | nr 9 | september 2012

Om te groeien

s %LEKTROTECHNIEK s 4ELEMATICA "EVEILIGING s !IRCONDITIONING s #ENTRALE VERWARMING s 3TADSVERWARMING

Harderwijk (0341) 46 32 12

s ,OODGIETERSWERK s %RKENDE INSPECTIES s 3ERVICE EN /NDERHOUD s  UURSSERVICE s !DVIES EN /NTWERP

www.scheerenfoppeninstallatietechniek.nl

heb je mensen nodig Personeel zonder zorgen? Kies voor payrolling!

Veenweg 22 t 8075 PS Elspeet t Tel (0577) 49 13 30 t info@mupolpayrolling.nl t www.mupolpayrolling.nl

Bedrijfshuisvesting

Vergaderen

Confereren

Praktijkruimte

Welkom op het Bouw & Infra Park Bouw & Infra Park biedt alle organisaties unieke faciliteiten voor bedrijfshuisvesting, vergaderen, confereren en praktijkruimte. Wanneer mogen we u verwelkomen? Bouw & Infra Park B.V. Bezoekadres: Ceintuurbaan 2, 3847 LG Harderwijk Telefoon: 0341 - 499 000 O info@bouwinfrapark.nl O www.bouwinfrapark.nl


ALGEMEEN 15e jaargang | nr 9 | september 2012 | Business Magazine

REALISATIE WATERFRONT IS NU EEN ONOMKEERBAAR PROCES

Eerste bedrijf bouwt op uitbreiding Lorentzhaven

Rondom het Strandeiland dat al vrijwel zijn toekomstige afmetingen heeft is een vaargeul uitgegraven die toegang gaat bieden tot de nieuwe binnenhaven tussen de boulevard en het Dolfinarium. Foto’s: Fotostudio Merjenburgh

Jachtwerf Roelofsen is het eerste bedrijf dat aan het bouwen is geslagen op de uitbreidingsfase van Lorentzhaven in Harderwijk. Nog dit najaar zullen meerdere ondernemingen die nu nog gevestigd zijn op het industriegebied Haven dit voorbeeld volgen. Ondertussen vordert de aanleg van het Strandeiland gestaag en binnen een paar maanden zal een aanvang genomen worden met de grondaanwinst voor het Zuidereiland waar begin volgend jaar de eerste woningen verrijzen. Voordat 2012 is afgelopen zal ook de verplaatsing van Jachthaven De Knar

een aanvang nemen. De oplevering staat gepland in de zomer van 2014 en

met Watersportvereniging Flevo is de afspraak gemaakt dat zij in eigen beheer de opstallen van de jachthaven gaan realiseren. Dit levert namelijk een bescheiden besparing op.

INTERESSE BEVOLKING NEEMT STERK TOE Het is overduidelijk zichtbaar: het zolang alleen besproken Waterfront Harderwijk is in een onomkeerbare uitvoeringsfase terecht gekomen. En even evident is dat de interesse van de plaatselijke bevolking voor het ambitieuze project sterk is gestegen. De werkzaamheden aan het Strandeiland

worden dagelijks door tientallen mensen in ogenschouw genomen. Op de eerste dag van september meldden zich zo’n vierhonderd Harderwijkers voor twee door het projectbureau Waterfront en de gemeente georganiseerde boottochten langs de toekomstige kustmetamorfose. Zij kregen onder andere zicht op de ruim 22 hectare nieuw land op Lorentzhaven. Aan de westelijke zijde is een terrein van vijf hectare dat bestemd is voor watersportbedrijven. Lees verder op pagina 4-5 >>

Samen maken we het verschil! www.wuestman.nl

3


4 ALGEMEEN

Stad in bedrijf | 15e jaargang | nr 9 | september 2012

Jachtwerf Roelofsen laat op de uitbreidingsfase van Lorentzhaven een tweemaal zo grote werkplaats en zeven hallen bouwen voor de opslag van boten.

<< Vervolg van pagina 3 Jachtwerf Roelofsen dat veertig jaar geleden is opgericht laat hier een tweemaal zo grote werkplaats en zeven hallen bouwen voor de opslag van boten. Te samen met de buitenopslag kan het bedrijf dan 250 boten stallen, honderd meer dan op de oude locatie aan de Flevoweg. Eigenaar Reijer Roelofsen wil een van de hallen verhuren aan een

scheepstimmerman, een scheepsbouwer, of een zeilmakerij. Naar verwachting zal hij in de lente van volgend jaar verhuizen. OOK BRUIL GAAT BOUWEN De huidige straatgenoten van Jachtwerf Roelofsen zoals Bonestroo Bootmotoren en Zegers gaan binnenkort beginnen met de bouw op ditzelfde terrein. Voor de oostelijke uitbreidingsfase van Lorentzhaven, waar de water-

gebonden ondernemingen komen, staat Bruil in de startblokken om de nieuwbouw met onder meer een vijfenveertig meter hoge asfaltcentrale te realiseren. Op dit gedeelte waar de wegen al zijn aangelegd geldt verder een maximale bouwhoogte van twaalf meter. Aan de Flevoweg, op het sterk verouderde bedrijventerrein Haven, is de sloop van verlaten panden al in volle

gang. Dit geldt momenteel voor de optrekken van BCS Coldstore & Logistics en van Slokker. Uiterlijk eind volgend jaar moeten alle bedrijven hier weg zijn. Op drie percelen na is het gebied in zijn geheel aangekocht door de gemeente. De asbestsanering neemt begin 2014 een aanvang. Het saneringsplan is afgelopen juli door de gemeente ingediend bij de provincie die vermoedelijk voor het einde van het jaar de benodigde vergunning zal afgeven.

VOORLOPIG PARKEERPLAATSEN OP INDUSTRIEGEBIED HAVEN Het woningbouwprogramma op dit vrijkomende gebied, waar de Stadswerven en de Kades moeten komen, is gezien de huidige marktsituatie voorlopig â&#x20AC;&#x201C; in ieder geval tot 2017 - in de ijskast is gezet. Daarom wordt nu gekeken naar alternatieve, tijdelijke functies. Een gedeelte, zo staat al vast, zal in gebruik genomen worden als parkeergelegenheid om de plekken op te vangen die verdwijnen als in de loop van 2014 het werk aan de Boulevard begint en daar niet langer de auto te stallen valt.

Aan de Flevoweg, op het sterk verouderde bedrijventerrein Haven, is de sloop van verlaten panden al in volle gang.

Toch zal het niet al te lang meer duren voordat de eerste huizen in het Waterfront gebouwd gaan worden. Dit moet gaan gebeuren op het nieuw te creĂŤren Zuidereiland dat gescheiden door een waterweg naast het Dolfinarium komt te liggen. In eerste instantie zul-


ALGEMEEN 15e jaargang | nr 9 | september 2012 | Business Magazine

Afbeelding: Gemeente Harderwijk/tekenaar Henk van de Giessen.

len daar in de loop van volgend jaar zo’n honderd woningen van vier verschillende types komen. Komend najaar gaat het Dolfinarium onder andere voor de renovatie van de Koepel voor een half jaar dicht. In deze periode zal aan de oostzijde land aangewonnen worden waar boothuizen een plek krijgen.

euro kosten. Twee onder een kap woningen gaan vanaf 375.000 euro in de verkoop. De laagste prijs voor een eengezinswoning bedraagt 230.000 euro. Scheenhart gaf aan dat de huizen op het Zuider- en Noordereiland qua architectuur een vergelijkbare uitstraling krijgen als die in de nabijgelegen oude binnenstad.

Voor de eerste bouwfase in het Waterfront staan in zijn totaliteit zevenhonderd koophuizen en een aantal appartementen gepland. Deze komen niet alleen op het Zuidereiland, maar ook op het daarvoor aan te leggen Noordereiland en op het daarnaast gelegen De Bakens. Het was regiomanager Machiel Scheenhart van consortiumpartner Synchroon die tijdens de boottocht van zaterdag 1 september alvast wat prijzen kenbaar maakte.

Ondertussen gaat het crescendo met de aanleg van het Strandeiland aan het begin van de boulevard. Rondom het eiland dat al vrijwel zijn toekomstige afmetingen heeft is een vaargeul uitgegraven die toegang gaat bieden tot de nieuwe binnenhaven tussen de boulevard en het Dolfinarium.

PRIJZEN VOOR WATERFRONT WONINGEN Een vrijstaande woning met steiger aan het water gaat minimaal 550.000

De interesse van de plaatselijke bevolking voor het ambitieuze Waterfrontproject is sterk gestegen.

Uitvoerder Boskalis verwacht voor het einde van dit jaar klaar te zijn met het werk zodat volgend voorjaar de eerste zonaanbidders op het eiland plaats kunnen nemen. Twee nog niet nader genoemde exploitanten maken momenteel plannen voor horecavoorzieningen op het Strandeiland.<

Omdat het om mensen gaat!

Drielandendreef 40b • 3845 CA Harderwijk • T. 0341-472018 • info@workflex.org

5


6 ALGEMEEN / ADVERTENTIE

Stad in bedrijf | 15e jaargang | nr 9 | september 2012

Veertig jaar samenwerking van gemeenten op de Noord-Veluwe Regio Noord-Veluwe (RNV) viert haar veertigjarig jubileum. Zes NoordVeluwse gemeenten kozen in september 1972 voor samenwerking om voor de regio een meerwaarde te bereiken: een gebied waar het goed wonen, werken en recreëren is. Door samen te werken wordt op allerlei terrein geld bespaard en tegelijk extra geld binnengehaald voor de ontwikkeling van het gebied. Samenwerking loont. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten werken binnen RNV samen op het gebied van economie, toerisme en recreatie, milieu, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, openbare werken, arbeidsmarktbeleid, sociale werkvoorziening, welzijn en onderwijs. Op een aantal terreinen of projecten sluiten ook de gemeenten Epe, Hattem, Heerde, Nijkerk en Zeewolde aan. Regio Noord-Veluwe biedt de gemeenten een goede basis voor duurzame samenwerking. Die moet leiden tot efficiënter uitvoeren van taken, kostenbe-

sparing en een sterkere positie. Ook het regionale bedrijfsleven en de recreatieve en toeristische sector profiteren van het werk van RNV. Volgens de huidige voorzitter Dick van Hemmen (burgemeester van Nunspeet) is samenwerking meer dan ooit nodig. ‘Alle gemeenten zijn doordrongen van nut en noodzaak van een brede samenwerking. Sommige taken kun je beter regionaal oppakken, zoals bijvoorbeeld de Sociale Recherche of Leerlingzaken. Niet alleen omdat dit goedkoper is, maar ook omdat je als afzonderlijke gemeente profiteert van de gezamenlijke expertise.’

De zorg is in de meest brede zin van het woord een belangrijke economische motor voor de regio. Foto: Fotostudio Merjenburgh

De huidige Regio Noord-Veluwe is de voortzetting van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband (ISV) Noordwest-Veluwe. RNV is in 2006 ontstaan. Bij de organisatie aan het Oosteinde in Harderwijk werken ongeveer vijftig medewerkers. RNV werkt sinds enkele jaren aan het ontwikkelen van de zoge-

noemde Care Valley Veluwe. Voor dat thema is gekozen omdat zorg in de meest brede zin van het woord een belangrijke economische motor van deze regio is. De website www.regionoordveluwe.nl biedt een goed overzicht van de werkzaamheden en de taken van RNV.<

Folder meesturen met Stad in Bedrijf? Het is mogelijk een folder, flyer of brochure mee te sturen met Stad in Bedrijf. Tevens kunnen wij u behulpzaam zijn bij de opmaak van de bijlage en verzorgen wij desgewenst het drukwerk. Afhankelijk van gewicht en formaat kunnen wij u vrijblijvend een prijsopgave doen.

Bel voor meer informatie met Peter Molleman, telefoon 06-40261298.


ALGEMEEN 15e jaargang | nr 9 | september 2012 | Business Magazine

BUREAU STREEFKERK AL TIEN JAAR SAMEN AAN HET WERK

Succesvolle begeleiding naar een nieuwe baan Als een onafhankelijk onderzoeksbureau je een beoordeling geeft van 9.89 op een totaalscore van tien dan mag je niet klagen. Bureau Streefkerk uit Harderwijk weet al tien jaar lang de juiste werkwijze te hanteren bij de begeleiding van mensen naar een nieuwe baan. Of het nu gaat om een klein bedrijf, of een grote organisatie, iedereen krijgt een traject op maat aangeboden.

‘We zijn een daadkrachtige club waar ook ik als directeur dagelijks aanspreekbaar ben. ‘Samen aan het werk!’ is niet voor niets onze slogan. We geven op een gedreven en betrokken wijze veel praktische ondersteuning,’ stelt Pieter Streefkerk. Tien jaar geleden begon hij vanuit een kantoortje achter de woning, tegenwoordig heeft Bureau Streefkerk zestien medewerkers in vaste dienst en negen freelancers die voortdurend ingezet worden. Naast Harderwijk is er sinds 2009 ook een vestiging in Apeldoorn en verder zijn er spreekuurlocaties in Borne, Elst en Baarn.

LANDELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN Bureau Streefkerk heeft de laatste jaren de focus gelegd op outplacement, 2e spoor re-integratie, Nieuw Perspectief, coaching en interim P&O advisering. Hier in de regio behoren het Dolfinarium, Walibi, ’s Heeren Loo, Bartiméus en diverse scholen in zowel basis- als middelbaar onderwijs tot de klantenkring. Dankzij samenwerkingsverbanden is Bureau Streefkerk echter in het gehele land actief. ‘Ik ben aandeelhouder van het Outplacement Consortium Nederland en wij doen de outplacement voor bedrijven in het midden van het land. Met Nieuw Perspectief waarbij we het dienstver-

‘We zijn een daadkrachtige club waar ook ik als directeur dagelijks aanspreekbaar ben. ‘Samen aan het werk!’ is niet voor niets onze slogan,’ stelt Pieter Streefkerk. Foto: Fotostudio Merjenburgh

band overnemen werken we samen met een partij uit het westen van het land. We houden ons vooral bezig met ministeries, provincies en gemeenten. Met behoud van pensioen detacheren we ambtenaren, of helpen we ze aan een nieuwe baan.’ Pieter Streefkerk heeft wel bemerkt dat zijn bureau en de kandidaten er in deze tijd van recessie harder aan moeten trekken. Wij zetten ons netwerk nog actiever in, maar maken zeker ook gebruik van de sociale media en geven daar trainingen in. ‘Onze kandidaten presenteren zich met een professionele foto, of met een filmpje op LinkedIn. Daarnaast houden we steeds meer bijeenkomsten met ondernemers die vacatures hebben en deze aan de

kandidaten presenteren. We proberen stageplekken te vinden om te kijken, of het werk en de bedrijfssfeer passen bij een kandidaat. Door mensen beter toe te rusten, kunnen we ze nog steeds aan het werk helpen. Afhankelijk van de doelgroep is ons scoringspercentage nog steeds rond de tachtig procent.’

JUBILEUMACTIVITEITEN In dit jubileumjaar biedt Bureau Streefkerk tien werklozen een gratis loopbaanonderzoek aan. In vier uur tijd krijgen deelnemers zicht op hun beroepsinteresses, capaciteiten en persoonlijkheden. Ze ontvangen een persoonlijk advies waarmee ze gericht kunnen zoeken naar een nieuwe baan. Voor de relaties wordt het jubileum op

27 september gevierd met een feestje in het Dolfinarium. Cadeaus wil Pieter Streefkerk niet ontvangen, hij ziet liever een bijdrage voor het goede doel tegemoet. ‘Onze dochter Sanne is een half jaar, met onbetaald verlof, naar Uganda gegaan om de armen te ondersteunen en aids-patiënten te bezoeken. Ik ben daar twee weken geweest en het heeft me zo gegrepen dat ik er structureel iets ga opzetten. De grootste behoefte is goed drinkwater en we gaan watertanks met zuiveringsinstallaties bouwen. De vrijwilligers die daar werken lopen vaak ziektes op. Voor hen willen we de huisvesting en de voeding verbeteren zodat ze beter in staat zijn de bevolking te helpen.’<

7


8 ALGEMEEN

Stad in bedrijf | 15e jaargang | nr 9 | september 2012

Jubilerende Visserijdagen Harderwijk feest De dertigste editie van de Visserijdagen Harderwijk heeft enkele oude bekenden mogen begroeten. Vloothoofd Frans de Lange, de burgemeester van gastgemeente Elburg, toonde zich verheugd om terug te keren in zijn geboortestad waar hij jarenlang wethouder was. ‘Ik kijk er naar uit om al die contacten weer op te halen,’ zei hij in de ochtenduren tijdens de officiële opening van het evenement. ‘Wist u trouwens dat er heel veel huwelijken zijn tussen Elburgers en Harderwijkers? Vissers trouwden vroeger namelijk alleen met vissers.’

Voor voorzitter Rob Spierenburg waren er meerdere redenen om zich gelukkig te prijzen. De bruine vloot kreeg er dit jaar met de HK4 en de HK21 twee boten bij. Bovendien heeft zijn Botterstichting dankzij ontwerper Ton Pors nu een nieuw, eigentijds logo. Daarbovenop volgde de presentatie van een lesbrief voor het onderwijs over de visserijhistorie van Harderwijk.

Vanwege zijn landelijke inzet voor het behoud van de nog varende Zuiderzeevloot ontving Robert Oosterhof de Zilveren Botter. Tijdens het afsluitende admiraalzeilen weerklonk een overbekende stem. Spreekwaterval Dries van den Berg was in verband met het jubileum nog eenmaal van stal gehaald.< Foto’s: Fotostudio Merjenburgh


ALGEMEEN 15e jaargang | nr 9 | september 2012 | Business Magazine

der herkenning

9


Tijd om te genieten donderdag 4 oktober 2012 Welkom vanaf 15:00 uur ‘Relax and make the difference’ Seminar 15:30 Spreker Bea Annot

Meetingplaza & Workshops Music & Entertainment, Meet & Eat 16:45 Design your office 16:45 Digital Document Solutions

een t s m enko p n n i b ns o a k j i b k ng maa a v n t e On code e end k k e e i e n u t w enie g n ‘

17:15 Digital Meeting Solutions 17:15 Ergonomisch werken

Schrijf u nu in! relatiedagwuestman.nl


ALGEMEEN 15e jaargang | nr 9 | september 2012 | Business Magazine

Samen met de klant maakt Wuestman het verschil

Marketingmanager Klaas Michelsen, salesmanager Projectinrichting Dennis Kroes, commercieel directeur Arthur Noordermeer en algemeen directeur Ruurd Wuestman (vlnr). Foto: Fotostudio Merjenburgh

Samen met de klant maken ze het verschil. Dankzij deze handelwijze mag Wuestman in dit recessiejaar met haar businessunits Projectinrichting, Audiovisueel, Document Solutions & ICT en Office Supplies toch een omzetstijging noteren. De Harderwijkse onderneming werkt op basis van partnerschap en koestert haar relaties. ‘In deze transparante internettijd worden artikelen heel erg vergeleken op specificaties en prijs,’ verklaren commercieel directeur Arthur Noordermeer en de nieuwe marketingmanager Klaas Michelsen die bij de afdeling Document Solutions is opgevolgd door Jan Verboom. ‘Hierdoor komen relaties onder druk te staan, maar wij besteden daar juist extra aandacht aan.’

RELATIEGERICHT BEZIG ZIJN Er zijn in hun visie nog veel klanten die voor hele goede oplossingen gaan en een plezierig contact met het team van Wuestman. ‘Het verschil zit hem in de mensen. We willen samen optrekken, samen oplossingen zoeken en samen een concept neerzetten. In combinatie met onze kernwaarden die staan voor

enthousiast, pro-actief en innovatief betaalt dat relatiegericht bezig zijn zich uit. Daar maakt Wuestman het verschil mee.’ Een goed voorbeeld vormt de gemeente Heerde. De relatie begon klein met de levering van touchscreen beeldschermen en meubilair. ‘Mede dankzij onze kernwaarden is dit uitgegroeid. Samen met de verantwoordelijke ambtenaren hebben we vervolgens de klus opgepakt om de raadszaal compleet audiovisueel in te richten met onder andere een ultramodern camera volgsysteem. Ze tonen zich zo tevreden over onze bewezen diensten dat ze ons actief gaan promoten.’

HOOFDKANTOOR VAN LIDL Wuestman heeft recentelijk voor de

gemeente Nijkerk de complete inrichting verzorgd van de raadszaal en de vergaderzalen en gaat dit ook voor de gemeente Nunspeet doen. Binnenkort komt het hoofdkantoor van Lidl in Huizen aan bod. Alle vergaderzalen en kantoren, de boardroom en de kantine krijgen innovatieve audiovisuele oplossingen. Het nieuwe gezondheidcentrum aan de Johanniterlaan in Harderwijk is niet alleen voorzien van meubilair, maar ook van vloeren, maatwerkoplossingen en bewegwijzering. ‘We hebben ons assortiment uitge-

breid met een professionele stofferingafdeling voor vloeren en gordijnen en raamdecoraties. Onze designafdeling heeft versterking gekregen met de aanstelling van interieurarchitect Mascha Plat. Tijdens onze relatiedag op donderdag 4 oktober organiseren we onder meer de workshop ‘Design your office’. Bezoekers kunnen een plattegrond van hun kantoor meebrengen en dan schetsen we een beeld van de inrichtingsmogelijkheden. Wij kunnen ook hierbij het verschil maken door aandacht te schenken aan kleur, beleving en inspiratie.’<

Het is tijd om te genieten Onder het motto ‘Tijd om te genieten’ organiseert Wuestman op donderdag 4 oktober van 15.00 tot 19.30 uur een relatiedag met een seminar van inspiratiegoeroe Bea Annot, diverse workshops, muziek, entertainment, eten en drinken. Op het ontmoetingsplein presenteren zo’n twintig leveranciers hun innovatieve topmerken. Organisatieadviseur, trainer en coach Bea Annot uit Ermelo verzorgt met als thema “Relax and make the difference’ een interactieve sessie. De workshops van elk twintig minuten nemen de bezoeker mee in de kantoorwereld van vandaag en de toekomst. De nieuwste ontwikkelingen komen aan bod bij respectievelijk ‘Design your office’, ‘Digital Document Solutions’, ‘Digital Meeting Solutions’ en ‘Ergonomisch werken’.

11


12 TUSSEN DE BEDRIJVEN DOOR

Stad in bedrijf | 15e jaargang | nr 9 | september 2012

Verhuizing Claassen, Moolenbeek & Partners Per 1 september is Claassen, Moolenbeek & Partners (CM&P) verhuist naar hun nieuwe onderkomen aan het Oosteinde 23 in Harderwijk. Vanaf begin dit jaar zijn de partners René van den Hoorn en Bart Zijlstra actief in Harderwijk. Claassen, Moolenbeek & Partners is een bedrijfskundig en bancair adviesbureau en helpt ondernemers bij het realiseren van hun ondernemersdoelstellingen, zowel op financieel, organisatorisch als commercieel gebied. René van den Hoorn: ‘we werken met een bewezen bedrijfskundige aanpak, die direct resultaat levert. Door onze objectieve en onafhankelijke positie kunnen wij met een frisse blik de ondernemer ondersteunen.’ Bart Zijlstra: ‘de huidige economische omstandigheden vragen extra inspanningen door de ondernemer. Door onze planmatige aanpak worden de juiste zaken op het juiste moment aangepakt. Hierdoor zijn ondernemers beter voorbereid.’ Claassen, Moolenbeek & Partners is opgericht in 1983 en bestaat inmiddels uit veertig vestigingen met ruim honderd partners in Nederland. De vestiging te Harderwijk richt zich op de regio Noordwest Veluwe en ondernemers uit alle sectoren van het bedrijfsleven kunnen er terecht.<

Nominatie voor St. Jansdal Voor de tweede keer is het St. Jansdal in Harderwijk genomineerd als meest aantrekkelijke ziekenhuis om voor te werken. Vele medewerkers hebben ‘hun’ ziekenhuis aangemeld en dat heeft onder andere geleid tot deze nominatie. De Nationale Zorg Jaarprijs (NZJ) reikt dit jaar voor de tweede maal de award uit voor ‘Het meest aantrekkelijke ziekenhuis om voor te werken’. De award, georganiseerd in samenwerking met V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland), wordt uitgereikt tijdens het Nationale Zorg Jaarprijs Gala op 20 september. De prijs is in het leven geroepen zodat medewerkers kunnen laten zien hoe bijzonder het werk is dat zij doen en wat hun zorginstelling nou juist zo aantrekkelijk maakt om voor te werken. Een cameraploeg kwam naar het St. Jansdal voor het maken van een film ten behoeve van de vakjury. Een aantal medewerkers heeft persoonlijk verteld waarom zij vinden dat ‘hun’ ziekenhuis deze titel verdient. Daarnaast hebben veel St. Jansdallers gehoor gegeven aan de oproep om mee te werken aan de film door te verzamelen in de centrale hal. Onder leiding van de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur, Albert Arp, droegen zij hier uit waarom het St. Jansdal het aantrekkelijkste ziekenhuis is om voor te werken! Nu wachten tot 20 september, dan zal de uitslag bekend worden!<

Motortocht ondernemers Harderwijk succesvol In het eerste weekeinde van september organiseerden enkele ondernemers uit Harderwijk voor de tweede keer een toertocht voor motorrijdende collega’s uit Harderwijk en omstreken. Eerder dit jaar gooide de regen nog roet in het eten, maar deze keer was het weer perfect voor de tocht. Een groep enthousiaste ondernemers stapte op hun bike voor een tocht van circa 200 km. De tocht voerde dit keer langs Elburg, over het nieuwe land en de Hoge Veluwe. Mede dankzij het mooie weer beleefden de ondernemers samen een prachtige dag. De tocht werd dit maal georganiseerd en gesponsord door Genalice BV, Christiaanse Marketing en Communicatie, W4Y Adviseurs BV en Laura van der Linde Communicatie PR en Fotografie. Volgend jaar zal de derde editie worden georganiseerd. <

Recordpakketje voor plasticinzameling Harriët van Inclusief Gresbo Post uit Nunspeet heeft afgelopen maand haar 350.000ste pakketje voor Zakkenbestellen.nl verstuurd. Daarmee zorgt ze ervoor dat een inwoner in Nederland het plastic afval gemakkelijk kan inzamelen en zo bijdraagt aan het milieu. In de ruim 2,5 jaar dat Harriët dit werk doet, heeft ze er nog steeds plezier in. ‘Ik maak pakketjes van twaalf zakken, etiketteer ze en verstuur ze vanuit Nunspeet naar mensen in het hele land. Het is leuk werk en je helpt er het milieu mee. Dat vind ik heel belangrijk.’ Sinds 1 januari 2010 zijn gemeenten verplicht om plastic afval apart in te zamelen. Een deel van de gemeenten kiest ervoor om afval gescheiden in te zamelen, zoals glas, papier, gft en plastic. Een ander deel laat het afval pas achteraf scheiden. Speciaal voor die gemeenten die vooraf het afval scheiden heeft Inclusief Gresbo Post eind 2009 een landelijke servicedienst opgericht. Vanuit het distributiepunt in Nunspeet sturen de medewerkers van Inclusief Gresbo Post de pakketjes met plastic zakken direct naar inwoners van de deelnemende gemeenten. Op die manier worden mensen gestimuleerd om mee te werken aan een schoner milieu. Gemeenten en inwoners dragen daarmee bij aan een duurzaam milieu en zorgen tevens dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zinvol werk kunnen doen. Inclusief Gresbo Post is onderdeel van de Inclusief Groep, ondernemer in passend werk.<

Meeuwsen Ten Hoopen ontvangt Match!-certificaat Bij accountantskantoor Meeuwsen Ten Hoopen is duurzaam personeelsbeleid onderdeel van de doelstellingen die zij op gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hebben vastgesteld. Het motto van het bedrijf luid: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen begint bij jezelf en doe je samen. Dit laten ze ook zien op het gebied van personeelsbeleid. Het Match!-certificaat is afgelopen maand toegekend aan Rutger Koelewijn, de vestigingsdirecteur van het kantoor in Putten. Hij kreeg het uitgereikt door Dick van Hemmen, voorzitter van het Sociaal Economisch Overleg en burgemeester van Nunspeet en wethouder Ard Kleijer van de gemeente Putten. Meeuwsen Ten Hoopen geeft, met in totaal 14 kantoren en 450 medewerkers, gemotiveerde mensen een kans. Gobind Nathani heeft deze kans met beide handen aangegrepen. De 48-jarige man is in 1990 als vluchteling uit Liberia naar Nederland gekomen. In zijn thuisland werkte hij als boekhouder, maar doordat hij eerst een werkvergunning moest krijgen en de taal moest leren, moest hij in Nederland opnieuw beginnen. Zowel de werkgever als de medewerker kijken erg tevreden terug op het afgelopen jaar. Het jaarcontract is inmiddels verlengd en Nathani blijft zich ontwikkelen binnen het bedrijf. ‘Ik voel me volledig geaccepteerd en leer veel van mijn collega’s.’ De ervaring met Nathani is zo goed verlopen dat het bedrijf inmiddels nog twee medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in huis heeft gehaald. Koelewijn: ‘Wij willen mensen een kans geven en blijven daarbij kritisch naar kwaliteit van ons werk kijken.’<


TUSSEN DE BEDRIJVEN DOOR 15e jaargang | nr 9 | september 2012 | Business Magazine

Webshop voor jubilaris Boonen Tweewielers De vertrouwde service en het uitgebreide assortiment van Boonen Tweewielers zijn vanaf nu ook verkrijgbaar via internet. De fietsenzaak op de grens van Ermelo en Harderwijk viert het 60-jarig bestaan met de lancering van een webshop. ‘Boonen Tweewielers heeft al jaren een website maar de webshop is nieuw,’ vertelt eigenaar André Boonen die de zaak acht jaar geleden van vader Jaap overnam. De online winkel runt hij samen met zijn vriend Stephan Lieftink (39). ‘We mountainbiken sinds vijftien jaar samen. Tijdens die ritjes hadden we het vaak over het ondernemen. Ik had al langere tijd plannen om voor mezelf beginnen, maar het kwam er niet van. André gaf aan dat hij een webshop wilde, maar zelf niet de tijd had om dat op te pakken,’ zegt Lieftink, die jarenlange ervaring in de autoverkoop heeft. De twee sloegen vorig jaar de handen ineen; ze schreven zich in bij de Kamer van Koophandel. Dat opende de weg naar de webshop die de vertrouwde service én precies hetzelfde assortiment biedt als de winkel aan de Fokko Kortlanglaan. Boonen verzorgt de producten, zoals fietsen, onderdelen en kleding, en Lieftink beheert de site. Met deze samenwerking halen ze beide het beste uit zichzelf, geven de twee jonge ondernemers aan. ‘Stephan weet enorm veel van internet en ik van fietsen en alle toebehoren, we vullen elkaar precies aan,’ aldus Boonen. ‘Boonen Tweewielers bestaat al zestig jaar en kent de branche als geen ander. Die expertise onderscheidt ons van andere fietsenwebshops. Daarnaast weet iedereen die ooit een fiets bij ons heeft gekocht dat onze service uitstekend is. Voor de verkoop via onze website zal dat niet anders zijn,’ verzekeren Boonen en Lieftink. <

Heeft u nieuws voor tussen de bedrijven door? Mail naar de redactie!

Nieuwbouw Auto Palace Op het bedrijvenpark Tonsel in Harderwijk verrijst aan de Zuiderbreedte het nieuwe pand van Auto Palace. Het pand naar een ontwerp van VBJ architectuur en bouwmanagement uit Veenendaal zal aan het einde van dit jaar in gebruik genomen worden. Het dealerbedrijf dat nu nog gevestigd is aan de Lorentzstraat in Harderwijk zal naast de vertrouwde Peugeot ook Fiat gaan verkopen aan de Zuiderbreedte. <

Science Café Harderwijk met de leugens over ons eten Het tweede seizoen van het Science Café Harderwijk start op donderdagavond 27 september in restaurant De Oude Drukkerij met Frans Kok. Hij neemt stelling tegen wat hij de valse beloftes van dieetgoeroes noemt. ‘De zogenaamde wonderdiëten - die veel publiciteit krijgen en meestal in korte tijd veel aanhangers – werken niet. Wie zo’n dieet volgt, krijgt gewoon te weinig eten binnen. Het lichaam kan daar niet tegen,’ stelt de professor. De voedingswetenschap heeft volgens hem genoeg van valse beloftes en leugens over eten. Daarom laat hij - bijvoorbeeld in zijn boek ‘Gezond eten, gewoon doen’ - een stevig tegengeluid horen. ‘Een gezond voedingspatroon met lekker eten en voldoende calorieën is wel vol te houden.’ Onder de titel: ‘De leugens over ons eten’, geeft hij in het Science Café uitleg over de wetenschap achter onze voeding. En hij vertelt over zijn voedingsexperiment, waarin hij eerst een maand ongezond at en daarna een maand gezond. De hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de Universiteit van Wageningen doet onderzoek op het gebied van eetgewoonten, overgewicht en preventie van ziekten. <

Naamsverandering Atelier Nestor

Mona Keijzer bezoekt Dolfinarium De verkiezingscampagne heeft ook de Veluwe niet ongemoeid gelaten. Een delegatie van het CDA onder leiding van Mona Keijzer, de nummer twee van de kieslijst, bezocht diverse bedrijven waaronder het Dolfinarium en camping De Haeghehorst in Ermelo. Dolfinarium directeur Marten Foppen verwelkomde het gezelschap dat met een uur vertraging arriveerde. Hij noemde het een altijd leuk gegeven als de politiek, of een andere doelgroep interesse toont in zijn zeedierenpark. De Volendamse Keijzer werd meegevoerd naar een bassin met dolfijnen en mocht zoals zij het verwoordde ‘een levende en warme vis aanraken.’ Marten Foppen kreeg nog een compliment van haar mee. ‘Elke tweede zin die je uitspreekt gaat over het welzijn van dieren.’<

Tijdens een feestelijke bijeenkomst aan het Krachtenveld in Zeewolde is de nieuwe naam onthuld van de galerie, kunstuitleen, galerie en lijstenmakerij van Rob en Anneke ter Haar. Atelier Nestor is verleden tijd, vanaf nu is de toekomst aan ArtXpoze. De oprichters van de lijstenmakerij en de kunstuitleen, respectievelijk Nes Barkey en Ineke ten Kaate verrichten onder het toeziend oog van fotografe Josette Alkema de officiële opening. Lijstenmakerij Nestor werd in 2004 overgenomen door Rob en Anneke ter Haar en de kunstuitleen en galerie Art-Ien kort daarna. Sinds een paar jaar hebben ze ook een kunstuitleen in de bibliotheek in Emelo. Met de bibliotheek in Zeewolde is recentelijk de afspraak gemaakt om daar tweemaal in het jaar een grote expositie te organiseren. De eerste tentoonstelling is daar in november te zien. ‘Atelier Nestor dekte de lading niet meer. We dachten eigenlijk al jaren over een nieuwe naamgeving. ArtXpoze heeft alles in zich en er zit ook nog een grapje in met de laatste twee letters die staan voor Zeewolde en Ermelo.’ Foto’s: Fotografie Josette Alkema<

13


14 ADVERTORIAL BUSINESSCLUB AGOVV Stad in bedrijf | 15e jaargang | nr 9 | september 2012

Bodycheck voor AGOVV Topprestaties lever je als je in topconditie bent. Dat geldt voor iedereen: huisvrouw, ondernemer of betaald voetballer. Prestaties hangen nou eenmaal vaak nauw samen met iemands conditie. Bij AGOVV Apeldoorn is men zich daar zeer van bewust. Vandaar dat samenwerking is gezocht met Bodycheck.

De samenwerking met Bodycheck als rug- en GOLD-sponsor draagt er aan bij dat de Apeldoornse profvoetbalclub topfit op het veld aantreden! Bodycheck hanteert als uitgangspunt dat ‘gezonde medewerkers in een organisatie beter presteren’. Investeren in gezondheid doe je per definitie nooit teveel.

VOORKOMEN IS BETER Op tijd signaleren van gezondheidsklachten kan problemen voorkomen of de kans op genezing aanzienlijk vergroten. Bedrijven kunnen met de ‘Bodycheck’ middels een zeer uitgebreid onderzoek inzicht te krijgen in de gezondheid van directie, management als die van de medewerkers. Steeds meer bedrijven hebben daar oren naar, immers met het oog op de

steeds maar stijgende kosten in de gezondheidszorg is preventief optreden eigenlijk onontkoombaar.

ERVARING IS OVERTUIGEND Henk Timmer, de nieuwe Technisch & Commercieel Directeur van AGOVV Apeldoorn, haalde Bodycheck naar het Fly Brazil Stadion in Apeldoorn. Rutger Brest van Kampen van Bodycheck geeft aan: “Henk heeft de Bodycheck bij ons gedaan en zei meteen: daar sta ik vierkant achter!’’. De samenwerking was snel beklonken en daar profiteren ook alle bedrijven die AGOVV Apeldoorn een warm hart toedragen van. Zij kunnen op zeer aantrekkelijke voorwaarden gebruik maken van de Bodycheck. Rutger Brest van Kampen: “Wij kunnen werknemers snel testen en letterlijk ‘lijfelijk’ advies op

maat geven. Problemen worden in een vroeg stadium en snel gesignaleerd. Is er iets loos, dan kennen we nauwelijks wachttijd om daar mee aan de slag te gaan.’ De meeste mensen zijn snel overtuigd van het nut.

AANPAKKEN IS BETER De spelers van AGOVV Apeldoorn hebben er direct baat bij, maar dat geldt eigenlijk voor ieder mens, zo stelt Rutger Brest van Kampen. “Inmiddels is er ook een samenwerking met Healthclub Pellikaan, de basis waar de spelers van AGOVV Apeldoorn werken aan hun fysieke conditie. Wat we doen is mensen met de Bodycheck testen, vervolgens kunnen we een gericht lifestyle advies geven. Daar maken we vervolgens afspraken over met de sportschool, om zo bijvoorbeeld een persoonlijk healthprogramma samen te stellen.’’

VOORDEEL IS DUIDELIJK Bodycheck heeft alvast als voordeel dat onderzoeken 100% zakelijk aftrekbaar zijn. Mooi meegenomen: gezonde medewerkers presteren gewoon beter, zijn minder vaak ziek, kennen meestal een korter ziekteverloop en dat voorkomt wachtlijsten. “Medewerkers kunnen direct doorverwezen worden naar MRI-onderzoek, diëtist, cardioloog, fysiotherapeut, radioloog, orthopeed, longarts, dermatoloog, bloedonderzoek, arbo-arts, oncoloog en personal trainer. Stuk voor stuk voordelen waarvan je de waarde niet nog eens extra hoeft te onderstrepen.” Zo besluit Rutger Brest van Kampen.

Meer informatie: www.bodycheck.nl


ALGEMEEN 15e jaargang | nr 9 | september 2012 | Business Magazine

VERHUIZING VAN DIJK 3DE KENMERKT DE GROEI

Alle bedrijvigheid nu in één pand De orderportefeuille is gevulder dan ooit. Bij het industrieel ontwerpbureau Van Dijk 3DE zit de groei er volop in en dit kent een onderstreping in de verhuizing deze zomer naar een vijfmaal zo groot pand aan de Harderwijkerweg in Ermelo. In de Poort van Veldzicht is ook genoeg ruimte voor het begin vorig jaar in Zeewolde opgerichte Van Dijk 3DM zodat de totale bedrijvigheid nu geconcentreerd is op één locatie.

Zoals het een vormgever betaamt is het pand fraai ingericht in nauwe samenwerking met interieurarchitect Caroline Molenaar uit Harderwijk. Zo is de entree een combinatie van een showroom en een ruimte voor presentaties en seminars om innovaties aan de man te brengen en netwerken te genereren. ‘De verhuizing vanuit Putten is een logische stap om de groei te kunnen herbergen,’ verklaart eigenaar en directeur Ron van Dijk die volgende maand precies 12.5 jaar geleden vanuit huis met zijn bureau begon.

Ron van Dijk in de gecombineerde showroom en presentatieruimte met achter hem de nieuwste types Senseo. Foto’s: Fotostudio Merjenburgh

DUURPROEVEN ALS EXTRA SERVICE ‘Dit jaar zijn al weer vijf nieuwe mensen aangenomen. Daarmee hebben we momenteel ruim twintig medewerkers en we zouden kunnen doorgroeien naar dertig. Gelukkig zit Van Dijk 3DM - dat zich in hoofdzaak bezig houdt met de

productie van prototypes - nu in hetzelfde pand als ons ontwerpteam. Dat bevordert de flexibiliteit en zorgt voor korte lijnen. We hebben nog ruimte over en dat betekent dat we in eigen beheer, als extra service voor de klant, duurproeven kunnen gaan uitvoeren. Dat kan met apparaten die we zelf ontwerpen, of met producten van derden. We testen ze om te bewijzen dat ze voor de lange termijn werken.’ Ron van Dijk verklaart de successen van zijn onderneming in deze crisistijd door te verwijzen naar het uitgebreide productenpakket. Van Dijk 3DE heeft een succesvolle bijdrage geleverd aan tal van consumentenproducten, zoals recentelijk de nieuwste Senseo van Philips met een compleet andere vormgeving en bediening. Daarnaast ontwerpt het bureau fietsonderdelen, maritieme producten, verpakkingsproducten en medische producten.

In de Poort van Veldzicht heeft Van Dijk 3DE vijfmaal zoveel ruimte als in Putten.

De recent ontwikkelde PST IRIS is een mooi voorbeeld van de synergie die de samenwerking met zusterbedrijf 3DM biedt. Deze ‘optical motion tracker’ die

door medici wordt gebruikt om te navigeren door complexe 3D scans en om bewegingen in de operatiekamer vast te leggen, werd in slechts enkele weken ontwikkeld van eerste schets tot volledig werkend prototype.

BEKENDHEID TOT VER OVER DE GRENZEN ‘We groeien ook omdat onze klanten, om niet in te slapen, juist in deze tijd met nieuwe producten moeten komen. Daarnaast heeft de aanstelling ruim twee jaar geleden van een business development manager ons geen windeieren gelegd. Hij heeft de bekendheid van Van Dijk 3DE enorm vergroot. Naast Nederland zijn Polen, Turkije, Japan en Canada nu onze hoofdmarkten.’ In de loop van oktober zal Van Dijk 3DE in de Poort van Veldzicht een dubbel feestje organiseren. De officiële opening van het nieuwe pand staat dan op het programma en verder zal het 12.5 jarige jubileum gevierd worden.<

15


16 ADVERTENTIE

Stad in bedrijf | 15e jaargang | nr 9 | september 2012

oncepts t cconcepts

optimisation t optimisation

t design

t rrealisation ealisation

t FOHJOFFSJOH

t suppo support rt

Harderwijkerweg Harde erwijkeerweg 141a | 3852 AB Ermelo rm | The Netherlands | T +31 [0]341 416594

DSFB DSFBUJWF BUJWF QSPEVDU EFWFMPQN EFWFMPQNFOU NF NF

www.3de.nl

t prototyping

t QSPDFTT PQUJNJTBUJPO

t moulds

t QSPWFO QSJODJQMF

t TUBSUVQ TFSJFT t JOKFDUJPO NPVMEJOH

Harderwijkerweg 141a | 3852 AB Ermelo | The Netherlands | T +31 [0]341 416799

QSPUPUZQJOH BOE NBOVGBDU NBOVGBDUVSJOH UVSJOH

Van WERK naar WERK! Onze diensten: â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

Overnemen dienstverband Outplacement Coaching 2e spoor re-integratie Psychologisch onderzoek/Assessment Interim werk P&O

Onuitputtelijke bron van inspiratie Samen voor succes accountants belastingadviseurs

088 443 44 10 | www.bureaustreefkerk.nl | info@bureaustreefkerk.nl

www.vandijk3dm.nl www.vandijk3d dm.nl

Oosteinde 31, Harderwijk telefoon 0341 56 23 44 e-mail harderwijk@jonglaan.nl

www.jonglaan.nl


ALGEMEEN 15e jaargang | nr 9 | september 2012 | Business Magazine

Speedheat levert warmte op maat Speedheat vloerverwarming is de beste verwarming voor alle ruimtes in uw huis. Een innovatieve, kwalitatieve en duurzame oplossing waarmee u uw wooncomfort verbetert. Klanten die u voorgingen zijn uiterst

GEWIKT & GEWOGEN

Lichtpunten aan de horizon Het zijn alle twee ondernemers met innovatieve kennisbedrijven op wie de recessie volstrekt geen vat heeft gekregen. In deze sombere tijden vormen ze ware lichtpunten aan de economische horizon. Ze gebruiken beiden hun gezonde verstand en groeien daardoor als kool.

tevreden, want Speedheat is volledig per vertrek regelbaar. Warmte Ron van Dijk van het industrieel ontwerpbureau Van Dijk 3DE en Michel Kooij van Liberty Gasturbine dat machines maakt voor de wereldwijde rampenbestrijding zijn allebei groot geworden in Putten. De eerste heeft zijn vestigingsplaats echter al ingeruild voor Ermelo en de andere staat op het punt te verhuizen naar Zeewolde. En voor beiden geldt dat ze geen traan laten om hun vertrek uit Putten.

was niet eerder zo afgestemd.

Het gemeentebestuur van Putten lijkt namelijk geen oog te hebben voor bedrijven die hun nek uitsteken en continu met vernieuwende ideeën aan komen zetten. Putten is volgens Michel Kooij en Ron van Dijk allerminst een ondernemersvriendelijke gemeente. Hoewel al lang bekend was dat ze beiden hard toe waren aan een groter bedrijfspand hebben ze bij deze zoektocht geen enkele ambtelijke ondersteuning gekregen. Hoe anders gaat dat toe in Zeewolde en Ermelo Met open armen zijn ze verwelkomd en voor beiden geldt dat ze hun bedrijvigheid voort kunnen zetten in een vijfmaal zo groot optrekje. Zeewolde en Ermelo weten terdege wat ze in huis halen en ze verheugen zich in grote mate over de komst van deze verlichtende ondernemers. KEES VAN LOON Met Speedheat is het verantwoord en comfortabel genieten.

Speedheat is een kwalitatief hoogwaardige vloerwarming die volledig is afgestemd op uw situatie en wensen. Een elektrisch vloerverwarming van Speedheat is betrouwbaar, duurzaam en veilig. Dat is bewezen uit proeven en testen. Speedheat heeft een lange levensduur en is een toekomst bestendige verwarming. Een nieuwe standaard. Niet voor niets is het ‘Huis van de toekomst’ uitgerust met innovatieve Speedheat elektrische vloerverwarming. Het innovatieve karakter uit zich onder andere in producteigenschappen zoals de dunne (1 mm) en soepele verwarmingsdraad die praktisch in iedere ruimte is te verwerken. Speedheat is hierdoor rechtstreeks op de ondergrond aan te brengen. Speedheat installeert vakkundig en binnen een kort tijdsbestek. Bij renovatie is hak- en breekwerk niet nodig. Dat levert u een flinke tijdswinst op en voorkomt boenen en schrobben. Door haar innovatieve ontwerp en geringe opbouwhoogte is Speedheat vloerverwarming bij zowel nieuwbouw als renovatie toepasbaar in elke ruimte. Zoals bijvoorbeeld in uw badkamer, keuken of woonkamer onder vrijwel elke type vloer zoals tegelvloeren, laminaat, parket, vinyl, grind, gietvloeren, of linoleum.

DUURZAAM EN ENERGIE BESPAREN Met Speedheat kunt u verantwoord genieten! U verwarmt namelijk in vergelijking met traditionele vloerverwarming op een aangename, snelle (driemaal sneller) en bewuste manier daar waar en wanneer u het verlangt. Dat levert comfort op. Bovendien is Speedheat in tegenstelling tot traditionele vloerverwarming te isoleren. Hierdoor warmt de verwarming tot zeven keer sneller op, beperkt u uw warmteverlies en bespaart u energie. Het unieke aan Speedheat is dat u iedere ruimte afzonderlijk kunt verwarmen. Dat is een innovatie die iets oplevert. U realiseert hiermee een energiebesparing van gemiddeld 65 procent én u beperkt uw persoonlijke belasting van het milieu. Speedheat staat voor warmte op maat. Afgestemd op u, afgestemd op uw situatie, afgestemd op uw gebruik. Daarbij hoort een persoonlijke aanpak en goede service, zoals die van Tim Heinen van Speedheat ‘t Gooi. U en uw behoefte staan bij Speedheat centraal. Warmteadviseurs van Speedheat zijn gemotiveerd, toegewijd en ijverig. Zij geven persoonlijk, afgestemd en professioneel advies. Zij inspecteren de locaties waar ze werken nauwkeurig en luisteren naar uw wensen. <

COLOFON Stad in Bedrijf Businessmagazine is een uitgave van Nijsen Media bv. Stad in Bedrijf verschijnt 11 x per jaar en wordt gratis verspreid op basis van controlled circulation onder alle bedrijven in de gemeenten Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Ermelo, Voorthuizen, Putten, Nijkerk, Zeewolde en Bunschoten-Spakenburg. Directeur/uitgever: Eric Nijsen, Redactie: Kees van Loon, t. 06-41675733, Fotografie: Henk Merjenburgh, t. 0341-418869, Advertenties: Peter Molleman, t. 06-40261298 / 036-5364635, Lay-out/opmaak: Berby Hanekamp Uitgeefadres: Ketelboetershoek 25, 7328 JE Apeldoorn t. 055 5332991, e. noordwestveluwe@stadinbedrijf.nl Adreswijzigingen en bezorgklachten kunt u doorgeven via info@stadinbedrijf.nl of via het contactformulier op www.stadinbedrijf.nl

17


18 ADVERTORIAL

Stad in bedrijf | 15e jaargang | nr 9 | september 2012

NIEUW: STAIRFLIGHTS, VLIEGEN VAN/NAAR 2000 REGIONALE LUCHTHAVENS

Forse tijdwinst voor zakelijke reiziger

Jacco Methorst (l) en Gertjan Woudstra met rechts op de foto het zakenvliegtuig Cirrus SR22.

Uniglobe MTC Travel heeft www.stairflights.nl gelanceerd, een website waarmee MKB-ondernemers een aanvraag voor een zakelijke vlucht kunnen doen. Voor vliegen van en naar ongeveer 2000 regionale luchthavens in Europa, natuurlijk ook vanaf Teuge. Met Stairflights speelt dé zakenreisspecialist van de Veluwe in op de stijgende vraag naar zakelijke vluchten. Directeur Jacco Methorst: ,,Met name de forse tijdwinst spreekt aan”. Zakelijk vliegen zit in de lift. Diverse ondernemers namen de proef op de som na lezing van de pagina’s ‘Zakenreisnieuws Teuge’, die diverse malen in Stad in Bedrijf verschenen. Ook werden sinds de lancering van Stairflights al verscheidene vluchten geboekt. Save Time Air Flights, waar Stairflights voor staat, is het unique selling point van het reizen per privévliegtuig. Een privévlucht levert ten opzichte van reguliere lijnvluchten - die Uniglobe MTC Travel ook aanbiedt - veel tijdwinst op. ,,Wie naar Denemarken reist, kan in Kopenhagen, Billlund maar ook op één van de andere luchthavens landen, vlakbij de klant, leverancier of vestiging. Reis je via Schiphol ben je eerst een uur reistijd kwijt, vervolgens anderhalf uur wachttijd, een uur en kwartier voor het vliegen en tot slot nog bijvoorbeeld twee uur reizen naar de eindbestemming. Vanaf Teuge, waar je gratis kunt parkeren, zit je binnen vijf minuten

in de lucht. Dat scheelt toch gauw drie uur per enkele reis. Wie met drie personen reist levert dat meer dan een werkdag tijdswinst op, per enkele reis. Bovendien worden hotelkosten uitgespaard”, geeft Methorst een voorbeeld. ,,Bovendien reist men flexibeler. Laatst zouden klanten vanuit Hamburg weer om 15 uur vertrekken. Toen de afspraak twee uur uitliep volstond één telefoontje naar de piloot waarop het geregeld was. De vlucht werd niet gemist en dezelfde avond was het gezelschap weer thuis”.

COMFORTABEL De bemiddelaar voor zakelijke vluchten in de kleine luchtvaart kan putten uit een brede range aan zakenvliegtuigen. Het aantal zakelijke vliegtuigen wordt de komende tijd verder uitgebreid. Voor elke reiziger wat wils. Eén van de Stairflights-partners is Special Air Services, gevestigd op luchthaven Teuge. Tot de

‘stal’ van Gertjan Woudstra, eigenaar Special Air Services, behoren naast een aantal Cessna’s 172 ook de Cirrus SR22, het zakenvliegtuig bij uitstek. Beide voor maximaal drie reizigers. Woudstra: ,,De Cessna’s vliegen 185 kilometer per uur en zijn geschikt voor bestemmingen in een straal van driehonderd kilometer. De Cirrus vliegt 275 kilometer per uur, is comfortabeler en voor bestemmingen tot zeshonderd kilometer van Teuge ideaal”. Alle dus te boeken via Stairflights. ,,Perfect voor reizen naar Duitsland, Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Noord-Frankrijk. Dichterbij kan ook, bijvoorbeeld Maastricht. Reis je met auto of auto’s

2,5 uur heen, nu ben je met één vliegtuig in een half uur ter plekke”, aldus Methorst.

DUURZAAMHEID Uit het oogpunt van kwaliteitsborging schakelt Stairflights alleen vliegbedrijven in die een AOC-vergunning (Air Operators Certificate) hebben, een door de nationale luchtvaartautoriteit uitgegeven vergunning. ,,Om deze vliegvergunning te krijgen worden hogere eisen aan vliegtuigen gesteld, bijvoorbeeld snellere vervanging van componenten, en meer eisen aan piloten qua opleiding en ervaring”, geeft Woudstra aan. Extra veiligheid dus. Ook heeft Stairflights oog voor duurzaamheid. Methorst: ,,CO2-neutraal vliegen is mogelijk; voor alle vluchten kan de CO2-uitstoot worden gecompenseerd. Dat is uniek in de kleine luchtvaart en Stairflights is de eerste in Europa die dit actief aanbiedt”. <

Voor meer informatie bel of mail met Jacco Methorst. Via www.stairflights.nl kunt u direct een vliegtuig kiezen, vlucht aanvragen en een indicatietarief ontvangen. Stairflights Rijksstraatweg 219, 7395 MB Teuge T: 055-5050165, E: info@stairflights.nl


ALGEMEEN 15e jaargang | nr 9 | september 2012 | Business Magazine

Oudholland uit Elburg is totaalleverancier van kantoor- en bedrijfsmeubilair Een van hun specialismen is het inrichten van kleedruimtes met garderobekasten. Voor het bemanningscentrum op Schiphol leverden ze stalen kasten met houten deuren en ze deden ook enkele

grote

bierbrouwerijen.

Oudholland Kantoor- en Bedrijfsmeubelen uit Elburg heeft van meet af aan een landelijke klantenkring. Dit hebben ze te danken aan hun deelname aan beurzen en het versturen van catalogi door geheel Nederland. ‘Met ons eigen transport hebben we elke week wel een vrachtauto vol naar Amsterdam,’ laat directeur en eigenaar Cor Wijnolts weten vanuit het nieuwe pand aan de Rietkraag. Oudholland was tot deze zomer gevestigd op het industrieterrein Kruismaten bij de oude binnenstad van Elburg. ‘We zaten daar te ruim. Het gebouw was bestemd voor vijf gebruikers, maar wij bleven als enige over. Nu zitten we op een goed bereikbare zichtlocatie op het nieuwe

Naast directeur en eigenaar is Cor Wijnolts toch vooral nog vertegenwoordiger. Foto’s: Fotostudio Merjenburgh

bedrijventerrein Broeklanden. In de nieuwbouw besparen we vijfenzeventig procent op de energiekosten en vijfentwintig procent op de woonlasten.’

VAN BAKKERIJMACHINES NAAR MEUBILAIR De opa van Cor Wijnolts richtte het

bedrijf in 1958 op. Hij handelde in bakkerijmachines en zo is de destijds passende naam Oudholland ontstaan. In 1970 werd de overstap gemaakt naar meubilair. In eerste instantie ging het om magazijnkasten, maar al spoedig kwam er vraag naar bureaus en stoelen. Cor Wijnolts die als klein kind al op de zaak rondliep, werd in 1988 vertegenwoordiger en nam Oudholland in 2006 van zijn oom en tante over. ‘Ik ben dan nu wel directeur en eigenaar, maar vervul ook nog steeds de rol van vertegenwoordiger. Ik ben gek op m’n vak en trots op het werk dat ik doe. Ik wil de mensen adviseren over de inrichting van werkplekken en gedachtes uit wisselen met de gebruiker. We zijn een bedrijf dat zich richt op het bieden van service en oplossingen. Bij mijn werkplekonderzoeken maak ik de mensen bewust dat een bureaustoel een bijdrage kan leveren aan het terugdringen van ziekteverzuim.’

In de nieuwbouw bespaart Oudholland liefst vijfenzeventig procent op de energiekosten.

HET UITPROBEREN VAN PROEFSTOELEN Oudholland afficheert zich als totaalleverancier van meubilair voor kantoor, garderobe, magazijn, werkplaats, kan-

tine, of welke bedrijfsruimte dan ook. ‘We kunnen alles uit voorraad leveren in diverse kleuren en onze kracht is de snelheid van bezorging. Al weer zo’n twaalf jaar hebben we een webshop en daar halen we tussen de vijftien en twintig procent van onze omzet uit. We verkopen namelijk geen hapklare producten. Via onze internetsite krijgen klanten informatie over bijvoorbeeld een stoel, bureau, of vergadertafel, maar vervolgens willen ze het product met eigen ogen zien en ervaren. We hebben snel tweehonderd modellen bureaustoelen en de klant kan een proefstoel eerst veertien dagen uitproberen.’ Cor Wijnolts weet zich verzekerd van een gevarieerde klantenkring. ‘We leveren aan bedrijven, gemeentelijke instellingen en scholen. Zo hebben we voor Landstede in Zwolle vierhonderd werkplekken ingericht. Ook in de gezondheidszorg zijn we thuis en in Elburg hebben we recentelijk een huisartsenpraktijk gedaan. Daarnaast verzorgen we tevens de inrichting van magazijnen met stellingen, kasten, of entresolvloeren zodat ondernemers meer gebruik kunnen maken van hun vierkante meters.’<

19


inclusief intervens werkadvies & payroll Arbeidsdeskundige dienstverlening WVP eerste en tweede spoor trajecten Payroll Uitstroomprojecten

PHQV HQ ZHUN LQ HYHQZLFKW Inclusief Intervens Industrieweg 47 8071 CS Nunspeet Tel. 0341 â&#x20AC;&#x201C; 565 400 www.intervens.nl

Onze businessdagen mag u zeker niet missen!

Businessdagen Vallei Ede - ENKA gebouw 26-27 september 2012

Businessdagen Apeldoorn Apeldoorn - Om nisport 14-15 novemb er 2012

e en NW Veluw Businessdag ark ouw & Infra P Harderwijk - B 2013 26-27 maart

Kijk voor meer informatie op:

www.stadinbedrijf.nl Organisatie: Nijsen Media bv, Ketelboetershoek 25, 7328 JE Apeldoorn, T. 055 5332991, E. info@stadinbedrijf.nl

2012-09  

http://stadinbedrijf.nl/content/noordwestveluwe/2012/2012-09.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you