Page 1

1321454_NWV_reserveringsformulier 14-10-13 13:51 Pagina 1

Reservering

Sportcentrum de Sypel, Harderwijk

15 & 16 april 2014 Firmanaam .......................................................................................................................................................................................... Adres + huisnr. .................................................................................................................................................................................... Postcode + plaats ................................................................................................................................................................................ Telefoon .......................................................................................... Fax ............................................................................................ Website .......................................................................................... E-mail ........................................................................................

Naam contactpersoon dhr./mevr. .......................................................................................................................................................... Functie ................................................................................................................................................................................................ E-mail ............................................................................................ Telefoon ......................................................................................

Correspondentie- en factuuradres (indien afwijkend van het bovenstaande) Firmanaam .......................................................................................................................................................................................... T.a.v. dhr./mevr. .............................................................................. Functie ........................................................................................ Adres + huisnr. .................................................................................................................................................................................... Postcode + plaats ................................................................................................................................................................................ Telefoon .......................................................................................... Fax ............................................................................................

Standnummer(s):

Deelname kosten: n â‚Ź 895,- excl. btw voor een 6m2 stand , voor de zzp'er n â‚Ź 225,- excl. btw voor een statafel. Bijzonderheden/afspraken:

Naam adviseur .................................................................................................. Telefoon .................................................................................................................. Reglement voor Deelnemers Ondergetekende neemt deel aan de Stad in Bedrijf Businessdagen 2014 en verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Reglementen Stad in Bedrijf Businessdagen 2014.

Naam ...................................................................................................................................................................................................................................................... Plaats........................................................................................................................ Datum ................................................................................................................

Handtekening deelnemer

Firmastempel

Voor nadere informatie omtrent reserveringen en inlichtingen: Peter Molleman, tel.: 06-40261298 De aanvrager wordt verzocht dit origineel ondertekend te verzenden aan Peter Molleman, Nat King Colestraat 32, 1311 PB Almere.

Reserveringsformulier beurs 2014  

http://www.stadinbedrijf.nl/wp-content/uploads/sites/4/2013/11/reserveringsformulier-beurs-2014.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you