Page 1

Business Magazine VA LLEI 15e jaargang | nr 6 | juni 2011

ondernemend voor ondernemer s

Green&Clean Fotografie: GertJan Koster

IN DIT NUMMER

5

Stad in Bedrijf heeft de organisatie van de Vallei Businessdagen overgenomen. Op dinsdag 18 en woensdag 19 oktober is de Reehorst het toneel van hĂŠt netwerkevent voor de regio.

7

Veenendaal wil zich profileren als ICT-specialist binnen Food Valley. De eerste editie van het Ondernemend Veenendaal Festival was mede bedoeld om hierover na te denken.

9

In de jaarlijkse MKB innovatie top 100 is de Vallei-regio goed vertegenwoordigd. Maar liefst zeven bedrijven kregen een eervolle vermelding voor hun innovatieve vindingen.


2 ADVERTENTIE

Stad in bedrijf | 15e jaargang | nr 6 | juni 2011

Leverbaar in 4 lengtes en 2 hoogtes


ALGEMEEN 15e jaargang | nr 6 | juni 2011 | Business Magazine

Gezamenlijk onderzoek naar vastgoed in Food Valley regio REGIO - In Barneveld werd voor de vijfde keer een symposium gehouden over de vastgoedmonitor. In het onderzoek staan cijfers over de realisatie én planning van woningbouw en bedrijfsonroerendgoed in de regio. Ruim 150 genodigden luisterden naar de conclusies en aanbevelingen uit het rapport.

Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat er voor de woningmarkt geen zicht is op herstel van de markt. De bodem is nog niet in zicht. De vraag naar kwaliteit wordt steeds groter, terwijl de financiële condities waaronder de plannen gemaakt moeten worden, verslechteren. Ook is er een aanhoudende druk op de huurmarkt, waardoor de slagingskans op het vinden van een woning verder verkleint.

SCENARIO’S Albert van der Horst van het Centraal Planbureau schetste toekomstige ontwikkelingen. Hij benadrukte de kwetsbare rol van Nederland. Ontwikkelingen in de andere sterke economieën zijn bepalend voor kansen van bedrijven in Nederland. Hij benoemde wel de kansen voor Food Valley, vanwege het specialisme in kennis van Agrofood en het sterke internationaal netwerk. BEDRIJVEN EN KANTOREN Regiobestuurder Ties Elzenga kondigde aan dat de regio aan de slag gaat met het verdelen van woningbouwopgaven. “Dit gaat pijn doen, maar dat is onvermijde-

De regiobestuurders presenteren de vastgoedmonitor.

lijk. We zullen met elkaar zoeken naar passende oplossingen. Zijn collega Lex Hoefsloot reageerde positief op het pleidooi van DTZ Zadelhoff om ook de forse leegstand van kantoren regionaal aan te pakken.

JONGE KENNISWERKERS Friso de Zeeuw, hoogleraar duurzame gebiedsontwikkeling aan de TU Delft sprak zijn waardering uit voor de samenwerking in de Food Valley regio. Maar hij waarschuwde dat dit geen garantie is op groei. Bedrijven en overheid zullen samen kritisch moeten kijken naar hun

plannen die op stapel staan. De Zeeuw riep de aanwezigen op vooral te zorgen dat de jonge, goed opgeleide mensen in de regio blijven wonen. Daarvoor zijn kwalitatieve woningen en goede voorzieningen noodzakelijk. Hij uitte zijn waardering voor de stappen die in de regio zijn gezet. Maar beklemtoonde om te blijven investeren in faciliteiten en een aantrekkelijke leefomgeving.

SAMENWERKEN Gemeenten, het bedrijfsleven en woningcorporaties willen nauwer met elkaar samenwerken om de regio

krachtiger te maken en tot een betere planning te komen. Beschikbare onderzoeksgegevens moeten op regionaal niveau gekoppeld worden om zo tot een gezamenlijk inzicht en strategie te komen voor de woning-, bedrijfs- en kantorenmarkt. De vastgoedmonitor is een initiatief van het bedrijfsleven dat inmiddels wordt ondersteund door Regio FoodValley en de gezamenlijke corporaties uit de regio. Belangstellenden kunnen de monitor bestellen. Voor meer informatie kijk op www.vastgoedmonitorfoodvalley.nl.<

Wij tekenen ervoor... LANDJUWEEL 12

FAX (0318) 55 95 1 0

3905 PG VEENENDAAL

INFO@VANHARBERDEN.NL

TEL (0318) 55 95 00

WWW.VANHARBERDEN.NL

koeriersdiensten en kleintransport koel- en diepvriesvervoer, op- en overslag

Kryptonstraat 6, 6718 WR Ede, T 0318-641334

www.bmkoeriers.nl

3


4 ALGEMEEN

Stad in bedrijf | 15e jaargang | nr 6 | juni 2011

RECYCLE EVENT

ACV viert 12½-jarig jubileum Green&Clean EDE – ACV Bedrijven bestaat 12½ jaar. Dat verdiende een feestje. Op zaterdag 18 juni nodigde de afvalinzamelaar

daarom

haar

klanten en zakelijke relaties uit voor het Green&Clean Recycle Event. Een toepasselijke omschrijving voor de werkzaamheden van ACV.

Dat de uitnodiging een schot in de roos was, bleek uit het feit dat een kleine duizend mensen graag op het feestje kwamen. En zij werden in de watten gelegd. Nadat een elektrisch golfkarretje (toepasselijk groen en schoon) de gasten van de parkeerplaats had afgeleverd bij ACV aan de Neonstraat, was er voor iedereen van alles te zien, te doen, te eten en te drinken. Allemaal passend bij de werkzaamheden van ACV. Voor de kinderen was er de mogelijkheid om een rondje mee te rijden op een veegwagen, een kettingzaagartiest maakte met zijn gereedschap de mooiste houten beelden waaronder een afvalbak, er was een trommelconcert op afvalbakken en het Unbelievable Frying Object liet zien dat je van afval nog een hele nuttige machine kunt maken. Maar er was ook veel informatie over de vele activitei-

Kinderen konden meerijden op een veegwagen.

ten van ACV. Tientallen medewerkers gaven uitleg over afvalinzameling, rioolreiniging, gladheidbestrijding en plaagdierbestrijding.

INFORMATIEF EN ONTSPANNEND Geurt Hendriksen, accountmanager bij ACV Bedrijven, legt uit waarom deze feestdag is georganiseerd. “We wilden een dag die zowel informatief als ontspannend is. Bij ons 10-jarig jubi-

leum hebben we ons gericht op de particuliere klanten, nu vonden we het tijd voor onze zakelijke relaties. Met een knipoog laten we zien wat ACV allemaal voor hen kan betekenen. We hebben het bewust laagdrempelig gehouden, met ook veel aandacht voor kinderen. Op die manier kunnen hele gezinnen langskomen en dan krijg je toch een andere sfeer dan op het gemiddelde bedrijfsfeest.”

PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN Veel mensen kennen ACV van het inzamelen van afval binnen de gemeenten Ede, Renkum, Veenendaal en Wageningen. Ook de afvalbrengstations in deze gemeenten vallen onder hun beheer. Daarnaast is ACV actief op het gebied van gladheidbestrijding, het reinigen van wegverhardingen en de riolering. Maar ook bedrijven en instellingen weten ACV steeds vaker te vinden. Van afvalcontainers, opslagruimte, tuinafval en ongediertebestrijding tot en met afvalinzameling en onderhoudsdiensten voor bedrijven, zoals het vegen van bedrijfsterreinen, gladheidbestrijding en rioolreiniging. NIEUWE NAAM ACV is sinds begin dit jaar de nieuwe naam van Afvalcombinatie De Vallei. Deze naamswijziging is een logische stap die past bij de toenemende verschuiving van afval naar recycling. Het ACV-logo symboliseert de bijdrage aan het recyclingproces en geeft tegelijkertijd de regionale focus weer. Van hieruit wil ACV bijdragen aan een duurzame toekomst. De drie Restore kringloopwinkels in Ede, Veenendaal en Barneveld passen in deze visie.<

Een ACV-medewerker legt uit hoe de rioolreinigingswagen werkt.


ALGEMEEN 15e jaargang | nr 6 | juni 2011 | Business Magazine

Stad in Bedrijf organiseert Regio Businessdagen REGIO - Stad in Bedrijf heeft de organisatie van de Regio Businessdagen overgenomen. Op dinsdag 18 en woensdag 19 oktober is de Reehorst het toneel van hét netwerkevent voor de regio.

Organisatie Groep Zuid, de organisator van de jaarlijkse Regio Businessdagen Gelderse Vallei kondigde enige tijd geleden aan te stoppen met de ondernemersbeurs in Ede. Stad in Bedrijf regiodirecteur Eric Nijsen zag meteen mogelijkheden om de organisatie over te nemen. “Wij zijn al vijftien jaar het toonaangevende businessblad in de Vallei en al jaren mediapartner van OGZ voor de beurs. In Harderwijk (Noordwest Veluwe) en Apeldoorn organiseert Stad in Bedrijf de laatste jaren met veel succes ook zelf Businessdagen. Voortzetting van de Vallei beurs door Stad in Bedrijf is dus een logische stap. Ik ben heel blij dat we met OGZ overeenstemming hebben bereikt om de beurs voort te zetten onder onze naam. De beurs zal vanaf dit jaar dan ook de naam Stad in Bedrijf Businessdagen krijgen.”

CONTACT “Mijn insteek is een jaarlijks terugkerende ontmoetingsplek voor ondernemers te creëren”, aldus Nijsen. “Door de drukte van alledag en het veelvuldig gebruik tegenwoordig van e-mail en alle social media zoals Facebook, Hyves, Twitter en LinkedIn komen ondernemers bijna niet meer uit hun kantoor. Het blijkt dat daar toch behoefte aan is. Tijdens de Stad in Bedrijf Businessdagen komen exposanten in twee

dagen tijd met zoveel relaties in contact waar ze normaal maanden over doen. Daarbij trekt de beurs kwalitatief goede bezoekers”, aldus Nijsen.

REGIO Ook bladmanager Alle Kleef is enthousiast over de Stad in Bedrijf Businessdagen. “De kracht wordt het regionale karakter. Allemaal exposanten die de Vallei regio belangrijk vinden en graag in contact komen met andere ondernemers. Toen Eric Nijsen voorstelde om zelf de organisatie ter hand te nemen, zag ik meteen de mogelijkheden. Juist de kruisbestuiving tussen onze papieren uitgave en de beurs is bijzonder. Ik ben meteen aan de slag gegaan en de eerste aanmeldingen voor onze beurs zijn dan ook al binnen.” GRATIS ENTREEKAARTEN De Stad in Bedrijf businessdagen worden op dinsdag 18 en woensdag 19 oktober gehouden van 14.00 tot 21.00 uur in de vertrouwde Reehorst. De eerste dag er is van 21.00 tot 23.00 uur een standhoudersborrel. Iedere exposant ontvangt minimaal honderd gratis entreekaarten om het eigen netwerk uit te nodigen, waardoor er op de beursdagen een kruisbestuiving ontstaat van talloze netwerken. Stad in Bedrijf zal de komende maanden maandelijks berichten over de beurs en onder meer de programmainhoud uit de doeken doen. Verder komt op www.stadinbedrijf.nl actuele infor-

matie zoals de deelnemerslijst. Begin oktober verschijnt er bovendien een speciale beursspecial met daarin gratis entreekaarten voor de lezers van Stad in Bedrijf.<

Voor aanmeldingen, vragen of suggesties kunnen ondernemers contact opnemen met Alle Kleef, tel. 06 245 891 36, e-mail vallei@stadinbedrijf.nl. Organisatie Groep Zuid wil ten slotte alle ondernemers bedanken voor de jarenlange plezierige samenwerking, en mochten er nog vragen of reacties zijn dan kunt u Jill Oomen van OGZ altijd even bellen. Haar nummer is (040) 297 94 97.

5


6 ADVERTENTIE

Stad in bedrijf | 15e jaargang | nr 6 | juni 2011

Uw partner voor de gehele stoffering

Elleboog 13 6713 KP Ede Postbus 373 6710 BJ Ede Tel. 0318 - 62 15 77 Fax 0318 - 63 51 60 voorst@vanvoorst.nl www.vanvoorst.nl


ALGEMEEN 15e jaargang | nr 6 | juni 2011 | Business Magazine

ONDERNEMERSFESTIVAL VEENENDAAL

Nieuwe verbindingen, basis voor innovatie VEENENDAAL - Het krioelde van de mensen in de hal van het gemeentehuis van Veenendaal. Zo'n 200 Veense ondernemers kwamen af op de eerste editie van

het

Ondernemend

Vee-

nendaal Festival. Doel: nieuwe verbindingen leggen, visitekaartjes uitwisselen en nadenken over de toekomst van Veenendaal als ICT-specialist binnen Food Valley. Het festival was een initiatief van de gemeente Veenendaal, Promotie Veenendaal en de Bedrijvenkring Veenendaal. De middag begint met een inleiding van Peter Koudstaal, manager marketing & innovatie bij Syntens. Aan de hand van zijn boek 'Nieuwe Verbindingen, inspiratie voor innovatie' loodst hij de volle raadszaal in sneltreinvaart langs de voorwaarden voor grensverleggende innovatie: “Onze samenleving is in hoog tempo in transitie. Grenzen tussen sectoren verdwijnen. Sectoroverstijgend werken en denken buiten bestaande ka-

Het krioelde van de mensen in de hal van het gemeentehuis.

ders wordt steeds belangrijker. Dat vraagt om nieuwe verbindingen, waarbij de manager vooral een netwerker is.”

CREATIEF DENKEN Daarna is het tijd voor een groot aantal workshops, zoals 'The secret of my succes', 'Crowdsourcing voor ondernemers' en 'Innovatie op bedrijventerreinen'. Veel enthousiasme is er voor de workshop 'Creatief denken' van

voormalig programmamaker en eigenaar van 'Annie-connect' Leo Dijkgraaf. Op soms hilarische wijze leert hij zijn publiek 'out of the box' denken. Je hebt een kledingzaak en wilt meer klanten? Bedenk eens wat je voor een café zou doen in eenzelfde situatie. Zo kan het zomaar gebeuren dat je in een kledingzaak ineens een Happy Hour houdt!

LINKEDIN LIVE! Ruim tijd is er om ook daadwerkelijk nieuwe verbindingen te leggen. Dat kan tijdens de netwerkactie LinkedIn LIVE! Keus genoeg op de volle presentielijst. Vier moderators met zware ordners onder de arm, zorgen ervoor dat ondernemers elkaar weten te vinden. Anders is een SMS-je of telefoontje snel gepiept. WINNAAR Voorafgaand aan het festival deed Wout van de Gun een onderzoek onder ICTondernemers. De ingevulde enquête van Valkencompany leverde het ICT-bedrijf een bedrijfsfilm op ter waarde van maar liefst 3.000 euro. Directeur Gerrit Valkenburg nam trots de prijs in ontvangst. Tijdens het exclusieve ICT-diner voor 25 ICT-ondernemers en de regio Food Valley na afloop van het festival werd er afgesproken om de problemen samen op te pakken in plaats van elkaar te beconcurreren. Er is inmiddels

Gerrit Valkenburg nam de cheque van 3.000 euro trots in ontvangst.

sprake van een banenbeurs om ICT'ers die in Veenendaal wonen, maar elke dag in de file staan naar hun werk in bijv. Amsterdam, over te halen in hun eigen woonplaats te gaan werken. Ook staat er een gezamenlijke e-mail nieuwsbrief voor het bedrijfsleven op stapel.

TERUGBLIK Manager Roeland Tameling van Promotie Veenendaal blikt tevreden terug: “De opkomst was hoger dan verwacht. Het kwartje is gevallen dat ondernemers moeten samenwerken en nieuwe verbindingen moeten leggen om een beter product voor de klant te leveren. Het is goed als ondernemers boven hun eigen belangen uit denken. Samenwerken kost iets, maar als ondernemers er goed mee omgaan, levert het uiteindelijk ook voor henzelf veel meer op.” Wethouder Marco Verloop opende het festival en was tevreden over de opkomst: “Bijna 200 deelnemers voor een eerste keer is boven onze verwachtingen. We gaan daarom snel met de Bedrijvenkring en Promotie Veenendaal overleggen over een vervolg in 2012.” Daarnaast staan er nog meer ‘Ondernemend Veenendaal’ plannen op stapel, zoals een Welkom in Ondernemend Veenendaal borrel voor startende ondernemers en een gezamenlijke e-mail nieuwsbrief voor het bedrijfsleven.<

7


8 ADVERTENTIE

Stad in bedrijf | 15e jaargang | nr 6 | juni 2011

JURIDISCH ADVIES

Wet voorwaardelijke invrijheidstelling In Nederland lijkt de gedachte te overheersen dat van door de rechter opgelegde gevangenisstraffen altijd een derde deel wordt afgetrokken. Dit is niet juist, sinds juli 2008 is de Wet Vervroegde Invrijheidsstelling (waarbij wel een derde van de straf werd afgetrokken) vervangen door de Wet Voorwaardelijke Invrijheidsstelling.

Indien een geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf is opgelegd, die hoger is dan twee jaren, geldt net als vroeger dat daarvan twee derde deel uitgezeten dient te worden. Anders in vergelijking met vroeger is dat aan het gedeelte dat niet uitgezeten hoeft te worden, voorwaarden worden gekoppeld. De algemene voorwaarde die daarbij altijd van kracht is, is dat geen nieuwe strafbare feiten mogen worden gepleegd. De proeftijd is net zo lang als het voorwaardelijke deel (dus een derde van de opgelegde straf), maar altijd minstens een jaar. Naast de algemene voorwaarde kunnen ook bijzondere voorwaarden worden opge- legd, zoals bijvoorbeeld een alcoholverbod of een meldingsplicht. De proeftijd bij bijzondere voorwaarden is hoogstens gelijk aan het

bij ee

nN

$UHKER VHUYLFH DGYLHV Nagenoeg elke organisatie moet voldoen aan de Arbo-wet. In deze wet komen zaken als veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers aan de orde. Arehbo service & advies adviseert en ondersteunt bedrijven bij de uitvoering van deze wet. Concreet betekent dit dat wij onder meer:

Met de komst van deze nieuwe wet kan een veroordeelde nog steeds eerder op vrije voeten komen dan op het moment dat hij de opgelegde gevangenisstraf heeft uitgezeten, maar dit is geen absoluut recht meer. Een veroordeelde wordt alleen onder een aantal voorwaarden eerder vrijgelaten. De voorwaardelijke invrijheidsstelling geldt alleen bij gevangenisstraffen van meer dan een jaar. Gevangenisstraffen van minder dan een jaar moeten in het geheel worden uitgezeten. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Bij gevangenisstraffen van meer dan een jaar, maar minder dan twee jaar geldt dat het eerste jaar geheel moet worden uitgezeten, maar van het resterende gedeelte hoeft slechts een derde deel te worden uitgezeten. Een gevangenisstraf voor de duur van achttien maanden, houdt derhalve feitelijk in dat een periode van veertien maanden daadwerkelijk in detentie wordt doorgebracht. Een andere voorwaarde om voor voorwaardelijke invrijheidsstelling in aanmerking te komen, is dat een geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf is opgelegd. Indien de rechter oplegt: een gevangenisstraf voor de duur van vierentwintig maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk, zal de veroordeelde dus twintig maanden moeten zitten. Hier gaat geen gedeelte meer vanaf.

Wat

u doet

VAL? E G D OO

Willemijn Oosterbaan - van Veen, strafrechtadvocate.

restant van de straf. In een aantal gevallen geldt de mogelijkheid tot voorwaardelijke invrijheidsstelling niet. Veroordeelden die naast een gevangenisstraf TBS opgelegd hebben gekregen, worden niet op vrije voeten gesteld, voordat de TBS is aangevangen. Indien een veroordeelde zich misdraagt tijdens detentie, verspeelt hij de mogelijkheid om eerder in vrijheid te worden gesteld. Dit geldt eveneens bij een ontsnapping uit de gevangenis, of een poging daartoe. Als wordt vastgesteld dat er sprake is van een te hoog recidiverisico, kan ook afgezien worden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling. De veroordeelde moet bovendien akkoord gaan met de op te leggen voorwaarden, doet hij dit niet, zal hij het resterende gedeelte van zijn straf uit moeten zitten. Het is dus niet meer zonder meer het geval dat een derde van de opgelegde gevangenisstraf niet ten uitvoer wordt gelegd. In een aantal gevallen wordt een gedeelte van de straf omgezet in een voorwaardelijk deel, maar daar moet de veroordeelde wel zelf aan werken. Met deze wet onderscheidt Nederland zich van veel andere Europese landen en zijn de gevangenisstraffen in Nederland ten opzichte van die andere landen feitelijk langer. Willemijn Oosterbaan - van Veen is strafrechtadvocate bij Van Veen Advocaten te Ede. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0318 687906 of per e-mail w.vanveen@vanveen.com.

Cursussen bedrijfshulpverlening (BHV) verzorgen Cursussen EHBO, AED (automatisch externe defibrillator), reanimatie en VCA aanbieden Kinder-EHBO voor oppasouders, grootouders en kinderdagverblijven aanbieden Risico-inventarisaties en risico-evaluaties uitvoeren Ontruimingsplannen en vluchtroutes opstellen Brandblusmiddelen plaatsen en controleren EHBO- en BHV-middelen verkopen via www.bhvsupport.nl

:HEZLQNHO EKYVXSSRUWQO EHBOâ&#x20AC;&#x2122;ers en BHVâ&#x20AC;&#x2122;ers zijn niets zonder hulpmiddelen. Daarom biedt Arehbo service & advies deze middelen aan via de overzichtelijke webwinkel www.bhvsupport.nl De webwinkel handelt volgens het one-stop-shop principe, dus u kunt uw complete uitrusting hier bestellen.

Arehbo Hoorn 18, 6713 KR Ede T. 0318 - 47 88 70 E. adm@arehbo.nl W. www.arehbo.nl

%H]RHN YDQGDDJ QRJ ZZZEKYVXSSRUWQO

De Festool dealer van Uw regio.

Probin Edese IJzerwaren BV Lorentzstraat 2C, 6716 AD Ede Tel. 0318-619150 Fax 0318-614601

www.probinede.nl


ALGEMEEN 15e jaargang | nr 6 | juni 2011 | Business Magazine

Vallei scoort in MKB innovatie top 100 REGIO - Innovatiecentrum Syntens, Octrooicentrum Nederland, Mercedes-Benz en NRC Handelsblad presenteerden voor de zesde keer MKB innovatie top 100. De Vallei regio was dit jaar opvallend goed vertegenwoordigd. Alle bedrijven hebben succesvolle innovaties doorgevoerd op het gebied van product, dienst, proces of organisatie.

Met de realisatie van deze vernieuwingen hebben ondernemers hun omzet verhoogd, hun voortbestaan zeker gesteld of bestaande producten verbeterd.

SHUFFLE-MIX Op nummer 8 staat Shuffle-Mix uit Barneveld met een slimme mixer voor de voedingsmiddelenindustrie. Shufflemixen is een nieuwe manier van beluchten van vloeistoffen, gebaseerd op het oeroude principe van het karnen van melk. Deze manier van mixen is 30% goedkoper dan andere methoden, kost 60% minder energie en levert veel minder tot praktisch geen afval of restproductie. CLEAN LIGHT Nummer 20 is voor Clean Light uit Wageningen. Clean Light ontwikkelt gewasbeschermingsmethoden op basis van ultraviolet licht. Een milieuvriendelijke methode om golfgreens en tuinen gezond te houden. De laatste innovatie, CleanLight Huis & Tuin, wordt vanwege zijn compacte uitvoering vooral gebruikt door (hobby) tuinders en (professionele) interieurplantenverzorgers. Voor wie niet naar de chemische middelen wil grijpen, is CleanLight een uitkomst.

MOBILION Mobilion uit Ede is goed voor plek 35 met Recruitr, een webtool die medewerkers stimuleert vacatures van hun werkgever bekend te maken in hun eigen netwerken via social media als Facebook, Hyves, Twitter en LinkedIn. Tegelijkertijd vergroot Recruitr de herkenbaarheid van het bedrijf in de wereld van de social media. GO-GREENER Op plaats 41 vinden we Go-Greener uit Renswoude. Go-Greener biedt een pakket van eenvoudig en universeel toe te passen bespaarproducten en -technieken waarmee auto's kunnen worden 'vergroend'. Auto's met verbrandingsmotoren, hybrides en elektrische auto's worden hierdoor tot 15% zuiniger, 30% schoner, onderhoudsarmer en veiliger. De bespaarproducten en -technieken kunnen afzonderlijk of gecombineerd worden toegepast op bestaande en nieuwe voertuigen. JILSTER Jilster uit Bennekom bezet plaats 74. Met Jilster kunnen particulieren en bedrijven zelf hun unieke tijdschriften en glossy's maken, in alle mogelijke oplagen. Het is een gratis online applicatie

Anja Kroodsma is de bedenker van Jilster.

waarmee meerdere mensen vanaf verschillende pc's waar dan ook samen aan een tijdschrift kunnen werken. Ieder vult in de redactieruimte een of meer eigen pagina's met eigen teksten, opmaak en foto's.

DEELEN Deelen Metaaltechniek en Zonwerin-

gen uit Wageningen wist met het vluchtrolluik de 87e plaats te bemachtigen. Rolluiken zijn gevaarlijk bij woningbrand. Vooral elektrische rolluiken gaan niet meer open als de stroom is uitgevallen. Bewoners zitten opgesloten als ratten in de val. Het vluchtrolluik van Deelen geeft echter altijd een supersnelle uitgang. Het vluchtrolluik bezit de unieke eigenschap dat het in zijn geheel beweegbaar is. Vanuit een werkpositie, waarin het rolluik de raam- of deuropening kan afsluiten, naar een noodpositie op afstand van de genoemde raam- of deuropening. Een druk op de noodknop of een rukje aan het noodkoord en het vluchtrolluik is open. Meer veiligheid, minder slachtoffers.

EMPAS Empas Hogedrukspuiten uit Veenendaal sluit de Vallei-rij op plaats 89. De Multicleaner van Empas doodt onkruid met heet water. De motor van de pompen slaat af als er niet gesproeid wordt. Een brandstofbesparing die zich uit in een schoner milieu, lagere kosten en een betere werkomgeving voor degene die ermee werkt. Ook de warmteterugwinning van het systeem bespaart energie. Dood aan het onkruid, leve het milieu.< Het vluchtrolluik van Deelen zorgt voor veiligheid.

9


10 ADVERTORIAL

Stad in bedrijf | 15e jaargang | nr 6 | juni 2011

Mobiliteitscentrum van der Werf start met unieke Burow Mobil Campers EDE - Dat Mobiliteitscentrum van der Werf in Ede bedrijfsauto’s op maat levert, was al langer bekend. Maar binnenkort gaat de Peugeot dealer ook starten met op maat gemaakte campers voor particulieren. Het bedrijf liet de keus vallen op de compacte en kwalitatief zeer goede ombouwer Burow Mobil.

Deze keuze komt niet zomaar uit de lucht vallen, zo blijkt uit de enthousiaste uitleg van commercieel directeur Richard van de Pol. “De Burow Mobils worden al 28 jaar gemaakt in een kleine fabriek in het Duitse Beieren op basis van Peugeot bedrijfsauto’s. Zowel nieuwe als tweedehands bedrijfsauto’s kunnen hier worden omgebouwd tot camper. Er worden vijf types geleverd. Vier zijn onderhoudsvriendelijke buscampers, het vijfde type bestaat uit een Peugeot Boxer met een half integraal unit.“

INNOVATIEF EN COMPACT Van de Pol kwam op het idee dankzij zijn klanten. “Oudere klanten vroegen steeds vaker of ik ook campers kon leveren. In eerste instantie heb ik hen geholpen met de aanschaf ervan, maar daarna wilde ik ze eigenlijk zelf kunnen leveren. Ik wist dat Burow Mobil kwali-

De Nouvelle Petite kan vanaf heden al bij Van der Werf worden bewonderd.

tatief goede campers bouwde op basis van Peugeot bedrijfswagens. De fabriek heeft vier timmermannen in dienst die elk een camper van begin tot einde afwerken. Zij leveren dus geen massa-

product. Op een beurs in Duitsland ben ik met het bedrijf gaan praten om te zien wat de mogelijkheden waren. Ik heb daar het kleinste model, de Nouvelle Petite, aangeschaft. Dit is een compacte camper waar toch vier mensen in kunnen reizen en slapen! Het is niet het meest verkochte model, maar wel het meest innovatieve. Met een lengte van slechts 4,90 m past hij ook nog eens op elke parkeerplaats. Zo is hij geschikt voor dagelijks gebruik of om er even snel een paar dagen op uit te trekken.” Mocht dit model te compact zijn voor klanten, dan kunnen deze ook kiezen voor een grotere camper met een lengte van 6,90 m. De Nouvelle Petite kan vanaf heden al in Ede worden bewonderd. Van der Werf is importeur en enige dealer in Nederland van dit merk.

MOOI AFGEWERKT Een blik in de auto wekt onmiddellijk de De campers zijn van binnen prachtig afgewerkt.

reislust op. Het interieur is erg mooi afgewerkt met enkele vernuftige snufjes. Zo is het tweepersoonsbed overdag tegen het plafond omhoog te klappen en zijn diverse laden en kastjes mooi weggewerkt. De basisversie is al zeer compleet en voorzien van onder andere een koelkast, een tweepits gasfornuis, een oplaadbare accu voor de stroomvoorziening en een voorziening voor schoon en vuil water. Het interieur kan verder naar wens aangepast worden. Zo kan men ook kiezen voor twee stoelen in plaats van vier. Er blijft dan ruimte over voor bijvoorbeeld een porta potti of een vaste plek voor de hond. Vanaf september gaat Van der Werf de campers actief verkopen en verhuren. De verkoopprijs bedraagt 49.950 euro, de huurprijs 690 euro per week. Reparatie en onderhoud kan gewoon bij Van der Werf plaatsvinden. <


ALGEMEEN 15e jaargang | nr 6 | juni 2011 | Business Magazine

B&M Koeriers vervoert alles waar een auto omheen past EDE - Al weer vijftien jaar bezorgt B&M Koeriers de producten van klanten naar volle tevredenheid. Of het nu gaat om een document of ICT-apparatuur, gekoelde producten of het meubilair voor een stand, alles wordt snel en vakkundig afgeleverd. Daarnaast biedt het bedrijf enkele bijzondere diensten die je niet zo gauw verwacht van een koeriersbedrijf. Wat ooit in 1996 min of meer voor de grap begon met één koelwagen, is nu uitgegroeid tot een bedrijf met 26 werknemers, een aanzienlijk wagenpark en ruim 500 vaste klanten. De nieuwe website wwwbmkoeriers.nl met bedrijfsfilm geeft een helder beeld van dit degelijke bedrijf. Toch zijn eigenaren Diana en Wim Beukhof heel gewoon gebleven.

FLEXIBEL Vriendelijk leggen ze uit waar ze voor staan. Diana: “Of het nu gaat om een document, een krop sla of meubelen, als er een auto omheen past, dan vervoeren we het.” Wim: “We proberen onze klanten een totaalpakket aan te bieden en zijn heel flexibel. We hebben de beschikking over diverse soorten wagens, zoals koelauto’s, bestelauto’s, maar ook vrachtwagens met oplegger. Klanten kunnen als ze willen hun (ongekoelde) producten tijdelijk bij ons opslaan in het magazijn. Daar maken velen gebruik van. Zo hebben we nu een klant die in ons magazijn ICT-apparatuur aan het pre-installeren is. Dat is dan straks verzendklaar en kan zo de deur uit.”

Het vervoer kan dankzij een speciale sluis dag en nacht doorgaan. Ook in het weekend. Het bedrijf bezorgt de gewone zaken, maar kan ook goed overweg met kwetsbare diepvriesproducten en gevaarlijke ADR-stoffen zoals verf, thinners en chemisch afval. De temperatuur in de koelwagens wordt via een satellietsysteem in de gaten gehouden, dit om afwijkingen te voorkomen. Een belangrijk document dat ergens op tijd moet zijn, denk aan een aanbesteding voor een bouwbedrijf, vormt ook geen enkel probleem. Als de klant dat wenst kan hij een telefonische melding krijgen over de precieze bezorgtijd en wie er getekend heeft.

DUURZAAM EN INNOVATIEF Ook over duurzaam en innovatief ondernemen is nagedacht. Wim: “We hebben sinds twee jaar twee bestelauto’s die op aardgas rijden. Het was een proef, want we wisten natuurlijk niet hoe ze het in de praktijk zouden doen qua gebruik en onderhoud. Het bevalt

B&M Koeriers heeft ook twee bestelauto’s die op aardgas rijden.

De auto’s van B&M Koeriers staan op nieuwe vracht te wachten.

erg goed, al is de actieradius van de auto wel wat kleiner en zijn er nog te weinig aardgasstations beschikbaar. Als die er straks wel komen, gaan we misschien verder uitbreiden. En wellicht gaan we in de toekomst wel over naar elektrische auto’s.” In 2002 werd het bedrijf nog genomineerd als één van de vijf beste innova-

tieve ondernemers van Ede. Diana: “Reden hiervan is dat onze chauffeurs naast het bezorgen van ICT-apparatuur ook kunnen zorgen voor het installeren, de-installeren, of het aanleggen van een draadloos netwerk.” Al met al is het wel duidelijk. Wat er ook bezorgd moet worden, of het nu in binnen- of buitenland is, bij B&M Koeriers is de klant in goede handen.<

11


12 TUSSEN DE BEDRIJVEN DOOR Stad in bedrijf | 15e jaargang | nr 6 | juni 2011

Verkoopcoach nieuwe trend op de woningmarkt Robèrt Guérain van 'Where the Heart is!' verkoopstyling en interieuradvies, introduceert een nieuwe en onderscheidende verkoopdienst in de regio Vallei en Betuwe. Het inschakelen van de Veenendaalse Verkoopcoach is dé nieuwe verkooptrend voor huizenverkopers die hun woning professioneel op een goede en snelle manier willen verkopen in de huidige woningmarkt. Uniek is dat de Verkoopcoach een perfecte presentatie maakt van een huis door middel van verkoopstyling, professionele woningfoto's, enthousiaste aanbiedingstekst, uitgebreide 2D plattegronden en luxe brochures. De specialisatie van de Verkoopcoach is hiermee een perfecte aanvulling op makelaarsdiensten. Het Verkoopcoach-netwerk is dit jaar gestart met 22 zelfstandige verkoopcoaches die in elke regio van Nederland actief zijn. <

Kinderopvang de lucht in Vorig jaar tijdens de Startersdag van de KVK konden bezoekers van de stand van Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs een ballonvaart winnen. Begin juni is aan de gelukkige winnaar Laura Wagenvoort van Kinderopvang Natuurlijk uit Zutphen/ Warnsveld een cheque overhandigd voor een mooie ballonvaart met een ballon van Ballonvaartcentrum Van Manen uit Barneveld. Zij was in de wolken met deze prijs. “Dit is iets wat ik altijd al graag heb willen doen, maar waar nog nooit van gekomen is”. Laura Wagenvoort kan zelf dit jaar een afspraak maken om haar cheque te verzilveren en het mooie landschap vanuit een ander perspectief te bekijken. <

Doorstart Wijngaard Wageningse Berg De Wijngaard Wageningse Berg wordt voortgezet door het Arnhemse bedrijf Triple E. De huidige wijnbouwer, Jan Oude Voshaar weet zich vanaf nu gesteund door een bedrijf dat de bekendheid van de wijngaard, de activiteiten die daar plaatsvinden en de reeds bekroonde wijnen verder wil uitdragen. Oude Voshaar blijft verantwoordelijk voor de druiventeelt en het maken van de wijn. De afgelopen 12½ jaar heeft hij diverse nationale en internationale onderscheidingen behaald. Deze standaard zal nog verder worden verhoogd. Juist door Oude Voshaar te ontlasten van administratieve en organisatorische taken, kan hij zich namelijk helemaal richten op het maken van de wijn en op het delen van zijn kennis in een bredere kring. <

Onderscheiding en erepenning voor burgemeestersechtpaar Burgemeester Hugo Schorer heeft tijdens zijn afscheid van de gemeente Renswoude de Provinciale Erepenning ontvangen. Zijn echtgenote Barbara Schorer- Van Schelven ontving een Koninklijke onderscheiding vanwege haar vele vrijwilligerswerk voor de lokale samenleving. De penning en de onderscheiding werden uitgereikt door de commissaris van de Koningin, Roel Robbertsen. Schorer nam na bijna vijftien jaar afscheid van de gemeente Renswoude. Hij kwam in 1996 als waarnemend burgemeester en werd in 1998 de vaste burgemeester. De commissaris noemde Schorer in zijn toespraak een “een dorpshoofd, in de goede zin van het woord. Een echte burgervader. Met áltijd het belang van het dorp, van de inwoners, voorop! Kwam je aan Renswoude, dan kwam je aan hem!” Wilke Dekker, onder andere voormalig wethouder in Ede, is aangesteld als waarnemend burgemeester.<

Leertouwer genomineerd als beste leerbedrijf Het Barneveldse installatiebedrijf Leertouwer is genomineerd voor de titel ‘Beste Leerbedrijf 2011’. Naast Leertouwer zijn twee andere bedrijven genomineerd in de categorie bedrijven met meer dan 25 werknemers. Deze erkenning wordt uitgegeven door het kenniscentrum Kenteq in samenwerking met de Stichting ir. Maas Geesteranus Fonds. De winnaar wordt in oktober van dit jaar bekend gemaakt. Directeur René van der Boon is bijzonder trots: “In 2007 kregen wij ook al een nominatie. De nominatie alleen al vinden wij een erkenning voor alle inspanningen die wij doen rondom opleiding en begeleiding.” <

Coachen levert winst op Voor optimale bedrijfsresultaten is het belangrijk dat werknemers plezier in hun werk hebben. Veel hebben mensen echter blokkades die dit plezier in de weg staan. Het resultaat: iemand maakt veel fouten, raakt steeds in conflicten verzeild of komt afspraken niet op tijd na. Petra Wubs van Humore uit Veenendaal kan mensen helpen de blokkades op te heffen met een efficiënt en persoonlijk coachingstraject. De bedrijfsnaam Humore is ontstaan uit de woorden human, humor, more (meer) en amore (liefde), kortom coachen met humor en liefde. Petra Wubs: “Ik stel de mens centraal met de vraag: Wat heb jij nodig om met verandering om te gaan? Het Nieuwe Werken bijvoorbeeld, vraagt om capaciteiten zoals creativiteit en flexibiliteit. Ik verzorg daar persoonsgerichte begeleiding voor.”<


TUSSEN DE BEDRIJVEN DOOR 15e jaargang | nr 6 | juni 2011 | Business Magazine

B&W bezoekt Hendriks Groep Het voltallige college van burgemeester en wethouders is op werkbezoek gegaan bij de Hendriks groep in Veenendaal. De gasten kregen een rondleiding door de vier werkmaatschappijen. Drie van de vier bedrijven zijn toeleveranciers voor de bouw. Hendriks geveltechniek levert aluminium ramen, deuren en vliesgevels. Hendriks stalen bekistingtechniek is één van de twee marktleiders in Nederland van wand- en tunnelbekisting voor de woningbouw. Hendriks precon levert prefab betonmallen en stalen bekistingen voor weg- en waterbouw. Het vierde bedrijf, Hendriks engineering & machinery ontwerpt en produceert productiemachines en is toonaangevend in machines voor de kaasverwerking. De Hendriks groep is sinds 1857 uitgegroeid van een eenmanszaak tot één van de grote werkgevers in Veenendaal met in totaal circa 300 medewerkers.<

Zakendoen binnen BCH Een mooi voorbeeld van zakendoen binnen Businessclub de Heuvelrug (BCH). Met de levering van de derde Citroën bedrijfswagen door Robert van Kins van Automobielbedrijf van Hunnik aan Jede Koffieautomaten, is het vervangen van het wagenpark van Jede Benelux over de helft gekomen. Er worden in totaal maar liefst vijf nieuwe bussen gefaseerd geleverd. “Met deze samenwerking met ons mede BCH-lid is ons een hoop geregel uit handen genomen. Dit geeft voor ons duidelijkheid en we hebben een gegarandeerde mobiliteit”, aldus een tevreden Henk van der Weijden van Jede. <

Heeft u nieuws voor tussen de bedrijven door? Mail naar vallei@stadinbedrijf.nl

Nieuw wagenpark op groengas Wethouder Michiel Uitdehaag ontving de sleutels van het nieuwe wagenpark van de gemeente Wageningen. De negen nieuwe wagens rijden op groengas en zijn helemaal volgens de huisstijl van de gemeente bestickerd. Het wagenpark was na meer dan tien jaar nodig toe aan vervanging. Twee voertuigen zijn geleverd door de Vallei Auto Groep en de overige wagens door Van der Kolk Wageningen. Op de Stadswerf wordt een tijdelijk vulstation geïnstalleerd. Eind dit jaar krijgt Wageningen een openbaar groengastankstation. Wageningen heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Met het rijden op groengas wordt de CO2 uitstoot verminderd en de luchtkwaliteit verbeterd. De gemeente wil zelf het goede voorbeeld geven en gaat daarom zelf klimaatneutraal rijden. Het gemeentebestuur hoopt dat veel Wageningse bedrijven en inwoners het voorbeeld gaan volgen. <

0318Samen verwelkomt 1000e lid Ondernemersnetwerk 0318Samen vierde onlangs een feestje. In het restaurant van de voormalige Ritmeesterfabriek in Veenendaal kwamen zo’n tachtig leden bij elkaar. Ze luisterden geboeid naar Roeland Schweitzer van Speechen.nl die hen voorhield hoe je van een presentatie je eigen feestje kan maken. Er was veel hilariteit om de onconventionele warming up oefeningen, die de aanwezigen samen moesten doen. Maar Schweitzer’s boodschap over natuurlijk leiderschap kwam goed aan bij zijn gehoor. Er was nóg een feestelijk moment toen Alexander ter Meulen van SB-Groep uit Veenendaal werd gehuldigd als 1000e lid van 0318Samen. De aansluitende netwerkborrel was geanimeerd als altijd en werd gesponsord door Speechen.nl, Biowijnclub.nl, Ekoplaza en Skippy-rent.nl.<

Examen ondernemersdiploma De locatie Bennekom van Het Streek had een primeur. Alle derdeklassers en zeven vierdeklassers namen deel aan het examen personeel en organisatie MKB. Dit is het eerste diploma dat deel uitmaakt van het ondernemersdiploma. Het praktijkdiploma Ondernemer MKB biedt aankomende ondernemers alles op het terrein van marketing, personeel, administratie en wetgeving en is ook zeer nuttig voor medewerkers die verder willen in commerciële of administratieve functies. Volgend jaar gaat het verder met de diploma’s Bedrijfsadministratie en Ondernemingsplan. Het ziet er naar uit dat veel leerlingen straks ook aan deze examens gaan deelnemen en zo hun opleiding in Bennekom behalve met een Mavo-diploma ook met een ondernemingsdiploma gaan afronden.<

Veiligheid en comfort met MAD hulpveren Zo vol mogelijk beladen gaan straks talloze gezinnen weer de weg op met aanhangwagen of caravan. Veel bestuurders vinden dit echter niet prettig rijden. De combinatie slingert vaak snel, de wegligging is niet stabiel en elke hobbel veroorzaakt een deinende caravan. Deze problemen zijn eenvoudig en snel te verhelpen met hulpveren van MAD uit Veenendaal. Daarmee is het rijden niet alleen veiliger maar ook meer ontspannen. MAD hulpveren zijn extra veren die eenvoudig bij het bestaande veersysteem worden ingebouwd en het aanwezige veersysteem ondersteunen. Dat betekent dat bij geen belading de hulpveren niet in actie komen. <

13


14 ADVERTENTIE

Stad in bedrijf | 15e jaargang | nr 6 | juni 2011

24 uur per dag 7 dagen per week info@kps-koeriers.nl

ress exp PS! r e p kK jaar tuurlij 0 1 a N Al

t: 0318 622 622 f: 0318-651111

SNELVRACHT & SYSTEEMVRACHT Van brief tot europallets Nationaal en internationaal

www.kps-koeriers.nl

EXPRESS KOERIER


ALGEMEEN 15e jaargang | nr 6 | juni 2011 | Business Magazine

100 ondernemers op verjaardagsontbijt EDE – Elke donderdagochtend ontbijten ongeveer dertig enthousiaste Edese ondernemers van netwerkgroep BNI Ravel met elkaar. Op de eerste verjaardag van de ondernemersvereniging op donderdag 16 juni ontbeten maar liefst honderd ondernemers bij BNI. Na afloop van dit speciale ontbijt gaven twintig gasten aan graag lid te willen worden. Een mooi verjaardagscadeau voor een netwerkgroep. Tijdens de wekelijks bijeenkomsten van BNI Ravel wisselen de ondernemers contacten en aanbevelingen uit. Want alle ondernemers zijn lid geworden vanuit één gezamenlijk doel: meer omzet voor elkaar creëren.

PASSIEBOER UIT POLDER Tijdens het speciale verjaardagsontbijt verzorgde Pieter Monsma (ook wel Passieboer uit de Polder genoemd) een presentatie. Twintig jaar geleden reed Monsma nog als boer op z’n trekker over

de akkers. Inmiddels is hij succesvol vastgoedinvesteerder, motivatietrainer en miljonair. De ex-boer preekte passie. “Mijn passie lag niet op de boerderij. Maar als je de passie in jezelf vindt, komt alles naar je toe. Zoals bij BNI. Het principe van BNI is namelijk dat iedereen een groot netwerk heeft, waarin goud voor andere ondernemers zit. BNI staat dan ook voor ‘geven loont’. Als BNI-lid heb je bij wijze van spreken direct tientallen verkopers, die jouw werk aanbevelen bij andere ondernemers”, aldus Monsma.<

De Passieboer sprak, terwijl de ondernemers ontbeten.

De Heus Voeders is Koninklijk EDE - De Heus Voeders BV in Ede bestaat 100 jaar. Ter gelegenheid

Jelly Gelati heeft lekkerste koffie

daarvan heeft Hare Majesteit de Koningin besloten het recht tot het voeren van het predikaat ‘Koninklijk’ toe te kennen aan De Heus. Burgemeester Cees van der Knaap overhandigde vrijdag 17 juni het predikaat tijdens een jubileumbijeenkomst van het bedrijf in de Beurs

VEENENDAAL - De jury van koffiedrinkende journalisten heeft besloten van Berlage in Amsterdam. welke onderneming het lekkerste kopje koffie van Veenendaal schenkt. Over de uitslag is lang gedelibereerd tussen de juryleden. Uiteraard stond de kwaliteit van de op acht verschillende adressen genuttigde koffie centraal, maar er is ook gelet op andere aspecten die het leven van de uitgaande koffiedrinker kunnen veraangenamen. Zoals onder meer ambiance, sfeer, presentatie, hygiëne en service. Alle bedrijven zijn meerdere malen op verschillende tijdstippen bezocht door de juryleden.

VERRASSEND Na rijp beraad is Jelly Gelati, Hoogstraat 13 verkozen tot de plek waar in Veenendaal dit jaar het beste kopje koffie wordt geschonken. Een naar het oordeel van de jury welverdiende winnaar. Bij Jelly Gelati worden de gasten niet alleen welkom geheten in de ‘wereld van het Italiaanse schepijs’, maar de koffie is er van een constant niveau

met een even constante score tot gevolg. De juryleden die Jelly Gelati hebben bezocht gaven hoge cijfers voor zowel van de kwaliteit van de koffie als de presentatie, het gastheerschap en de snelle service, zelfs op piekmomenten. “Het is al met al verrassend omdat je in eerste instantie in een ijssalon binnenkomt.” Een eervolle vermelding geeft de jury aan Bakkerij Klok, Scheepjeshof 100. Ook in dit geval vinden de juryleden het verrassend omdat het, evenals bij Jelly Gelati, om een zaak gaat voor wie koffie een bijproduct is. De jury wil dat als overdenking meegeven voor de andere bedrijven die meedongen naar de titel ‘beste kopje koffie van Veenendaal 2011’. <

De Heus produceert veevoeders voor onder meer rundvee, varkens en pluimvee. De Heus Voeders, met het hoofdkantoor in Ede, is een internationaal bedrijf dat hoogwaardige diervoeders produceert en vermarkt. Sinds de oprichting in 1911 is De Heus van een klein regionaal bedrijf doorgegroeid naar één van de grootste spelers in de Nederlandse mengvoederindustrie. De Heus heeft 27 productielocaties, waarvan 11 in Nederland. De Heus heeft activiteiten in meer dan 40 landen, waaronder werkmaatschappijen in Polen, Rusland, Tsjechië, Egypte, Ethiopië, Zuid-Afrika en Vietnam. Wereldwijd heeft de onderneming ruim 1.700 medewerkers, onder wie 575 in Nederland. Hendrik Antonie de Heus begon op 1 mei 1911 met het familiebedrijf Graanen Meelhandel H.A. de Heus in Barneveld. Zijn zoons, kleinzoon en achter-

kleinkinderen hebben de onderneming doen uitgroeien tot een internationaal opererend en toonaangevend concern op gebied van diervoederproductie en handel. Door middel van autonome groei en een aantal strategische overnames heeft De Heus een vooraanstaande positie weten te verwerven in Nederland, maar ook internationaal. De Heus legt veel nadruk op kwaliteit van het product, voedselveiligheid en servicegerichtheid naar de klant. Eerder dit jaar nam De Heus deel aan de handelsmissie in Vietnam. Hierbij waren Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem Alexander en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Maxima aanwezig. Prinses Maxima heeft het bedrijf van De Heus in Vietnam bezocht en de nieuwe fabriek daar geopend.<

15


16 ALGEMEEN / ADVERTORIAL

Stad in bedrijf | 15e jaargang | nr 6 | juni 2011

COLUMN

'Er is een tied van komen…' '......en er is een tied van gaan!' waarmee dit mijn laatste column is in dit blad. Ruim een jaar geleden had ik contact met Kees Stap over de artikelen in ‘Stad in Bedrijf’. Mooie weergaves over bedrijven en alles wat zich in de zakenwereld afspeelt hier in de omgeving. Het viel mij alleen op dat er weinig te lezen was op gevoelsniveau. Voor een coach juist dagelijkse 'kost'. Aangezien zakenmensen niet alleen zakelijk bezig zijn maar ook gevoel hebben kreeg ik de ruimte verschillende onderwerpen uit mijn praktijk voor het voetlicht te brengen. BOEIEND OF NIET? In twaalf columns nam ik u mee langs onderwerpen als ‘verschillen tussen man en vrouw’, ‘meer hooggevoeligen/HSP-ers onder zelfstandig ondernemers’, ‘netwerken met een masker op of met durf om jezelf kwetsbaar op te stellen’ en ‘het effect van scheiden op ouders en hun kinderen en de weerslag daarvan op het werk’. Misschien koos u er bewust voor deze stukjes te lezen, misschien boeide het u helemaal niet. Ik kan het niet in-

schatten. Ook weet ik niet of de tips, die ik gaf bij ‘rouw op het werk’, u aan het denken hebben gezet. Heeft u inderdaad een rouwprotocol opgesteld in uw bedrijf of was dat al aanwezig?

BELANGRIJK OM BIJ STIL TE STAAN ‘Loslaten’ is voor mij het enige wat nog rest … en hopen dat het meerdere van u iets goeds gebracht heeft. Van vele kanten kreeg ik positieve berichten, verschillende lezers herkenden zichzelf in een onderwerp en

sommige brachten mij kritische noten. Alle reacties zijn mij welkom geweest en hebben bijgedragen aan mijn eigen persoonlijke groei. U heeft mij laten weten dat ik niet voor niets geschreven heb en dat de onderwerpen belangrijk zijn om bij stil te staan, júist ook in het zakenleven. Met dank aan ‘Stad in Bedrijf’, dat ook zij dit belang hebben gezien. Ik weet zeker dat alle werknemers die een verlies hebben geleden, die hooggevoelig zijn of zich op een ander vlak

herkend hebben, u dankbaar zijn wanneer u hen serieus neemt. Mocht u over de onderwerpen nog vragen hebben of informatie willen kunt u mij vinden op www.adbcoach.nl

‘Waar men een deur sluit gaat ergens anders weer een raam open…’

Annelyn de Boer Annelyn de Boer Coaching

Schoute Bouwmaterialen biedt enorme keuze VEENENDAAL – Een enorm assortiment bouwmaterialen. Maar ook gereedschappen, sanitair, tegels, laminaatvloeren, binnen- en buitenvloeren en wandafwerkproducten. Dat is te vinden bij Schoute Bouwmaterialen. In de showroom en shop van 1250 m2 hebben zowel professionals als particulieren een enorme keuze. Schoute Bouwmaterialen is totaalleverancier voor de bouw in de ruimste zijn van het woord. Aannemers, zzp’ers, tegelzetters, stukadoors, vloerenleggers,

iedere professional in de bouwbranche kan bij Schoute uitstekend terecht voor zijn materialen. De deskundige medewerkers staan in de shop en showroom klaar om de klanten optimaal te adviseren over de juiste keuze in het uitgebreide assortiment. Een toegevoegde waarde van Schoute Bouwmaterialen is de snelle levertijd van de materialen. De eigen bezorgdienst en vele producten die uit voorraad uit het magazijn leverbaar zijn, zorgen ervoor dat orders snel op de bouwplaats kunnen zijn. En als extra service is het magazijn van Schoute van maandag t/m vrijdag al om 7.00 uur open. Erg handig voor de professionals die bijtijds met hun materialen op de

bouwplaats aanwezig willen zijn. Ook op zaterdagochtend is Schoute geopend, dan kunnen klanten al vanaf 8.00 uur terecht. Schoute Bouwmaterialen is al bijna 80 jaar een gerenommeerde naam in Veenendaal en omgeving. ‘Aan u de keuze …’, is hun slogan. Een bezoekje aan de showroom en de shop maakt die keuze niet zo moeilijk.< Schoute Bouwmaterialen De Smalle Zijde 37a, Veenendaal Tel: (0318) 527 028, www.Schoute.info


ALGEMEEN 15e jaargang | nr 6 | juni 2011 | Business Magazine

Polar Bears op bezoek bij Lukkien EDE – Vaak blijven de leden van de businessclub van waterpolovereniging Polar Bears in clubhuis de Dolfijn tijdens hun onderlinge bijeenkomsten. Vaak wordt er een interessante spreker uitgenodigd en is er een gezellig samenzijn. Maar voor de laatste bijeenkomst van het seizoen 2010-2011 gooide men het een keer over een andere boeg. Er werd een bezoek gebracht aan de studio’s van Lukkien langs de A12.

GEWIKT & GEWOGEN

Wij doen dat zo Mijn vakantie zit er al weer op. Heerlijk rondgetrokken in de Provence. En ook daar weer interessante ondernemers ontmoet. Daan en Elvira, studiegenoten van mijn vriendin, runnen sinds 1997 wijnboerderij Domaine de Marotte. Omdat we toch in de buurt waren, gingen we uiteraard bij hen langs. Tijdens een rondleiding hoorden we van alles over hoe de druiven groeien en hoe je wijn maakt. Daan en Elvira hebben hun eigen ideeën hierover. In tegenstelling tot hun Franse buren, werken zij volledig biologisch. De wijnranken zijn niet traditioneel noord-zuid, maar oost-west geplant. Er wordt geen gif gespoten, maar er wordt gewerkt met koper en sulfaat. De druiven worden met de hand geplukt, de flessen worden afgesloten met een dop en niet met een kurk. Op mijn vraag wat de buren van hun methodes vonden, antwoordden Daan en Elvira dat ze voorzichtig navolging kregen. “Maar al snel hadden we geleerd dat we ons gedeisd moesten houden. Nederlanders hebben gauw de neiging om belerend anderen te verbeteren. ‘Wij doen dat zo’, wordt snel gezegd. Maar dat is zeker in Frankrijk een garantie voor falen. Doe je eigen ding, maar dring je mening niet op. Alleen dan kun je als ondernemer slagen. Zij zitten tenslotte niet op jou te wachten.” De meeste lezers van Stad in Bedrijf zullen ongetwijfeld de komende weken op reis gaan. Ik wens u een hele fijne vakantie. En kijk eens rond met een open mind. Zodat u oprecht kunt opmerken: “Interessant. Doen zij dat zo!?!” KEES STAP

COLOFON Stad in Bedrijf is een uitgave van Wegener Media BV in samenwerking met Nijsen Media BV. Stad in Bedrijf verschijnt 12 x per jaar en wordt gratis verspreid op basis van controlled circulation onder alle bedrijven in het Valllei-gebied: Wageningen, Ede, Rhenen, Veenendaal, Renkum, Barneveld, Renswoude en Scherpenzeel. De businessclubleden gingen in de Guppy-bus op weg naar Lukkien.

Bij de Dolfijn stond een opvallende oude Amerikaanse schoolbus te wachten. Deze was beschikbaar gesteld door Arnold Vlastuin van dierenspeciaalzaak ’t Guppy. Hiermee trokken de businessclubleden naar Lukkien. Daar stond Melle Lukkien de ondernemers op te wachten om een rondleiding te geven door het bijzondere bedrijf. Want iedereen kent de grote hallen langs de A12, zeker na de tv-opnames van The Voice of Holland en Sterren dansen op het ijs.

VOORUITSTREVEND Maar Lukkien doet veel meer. Meer dan 160 creatieve professionals werken daar dagelijks aan vooruitstrevende communicatie. De marketing- en communicatie-uitingen voor de (inter)nationale klanten worden onder één dak gerealiseerd. Lukkien beschikt over professionele studio’s met alle faciliteiten. Foto, film, graphic design, 3D, noem

maar op. Een all-in-one formule met focus op creatie, productie en realisatie. De Polar Bears leden keken hun ogen uit naar al dit moois. En toen stond de bus weer op de businessclubleden te wachten. Want het laatste deel van de avond speelde zich toch af in de vertrouwde Dolfijn. Daar stond de nieuwe haring en een heerlijk visbuffet te wachten op de ondernemers. Zij lieten zich de verwennerijen van Kees Dijkhuizen van de Lunterse Beek goed smaken. Businessclubvoorzitter Ruud van der Veer had als afsluiting nog een nieuwtje. Hij maakte melding van het feit dat Stad in Bedrijf op 18 en 19 oktober de Businessdagen gaat organiseren. De businessclub van Polar Bears streeft er naar om hier op een eigen plein met minimaal tien ondernemers aanwezig te zijn.<

Hoofdredactie en redactie: Kees Stap, t. 06-30277145, k.stap@planet.nl, Redactionele bijdragen: José Breekveldt, Dolores Brouwer, Fotografie: Gert-Jan Koster, Regiodirecteur: Eric Nijsen, t. 055-5332991, Lay-out/opmaak: Berby Hanekamp, Nijsen Media BV, Uitgeefadres: Ketelboetershoek 25, 7328 JE Apeldoorn, t. 055-5332991, vallei@stadinbedrijf.nl, Acquisitie: Alle Kleef (bladmanager en regio Ede) 0318-645542/06-24589136, a.kleef@planet.nl, Wim Verschuren (Veenendaal/Rhenen) 0318-511290/06-29550519

17


18 ADVERTENTIE

Stad in bedrijf | 15e jaargang | nr 6 | juni 2011

Een container nodig? Bestel direct online op:

www.containerdiensten.nl Mogelijkheden voor: • • • •

Rolcontainers met een inhoud van 240 tot 2500 liter Afzetcontainers van 3 t/m 40 m3 (Half)ondergrondsecontainers Perscontainers

ACV Neonstraat 4, Ede Postbus 3, 6710 BA Ede

T E W

0318-648 160 verkoop@acv-groep.nl www.acv-groep.nl

Vanzelfsprekend in de buurt


ALGEMEEN 15e jaargang | nr 6 | juni 2011 | Business Magazine

19

BOXEM KEUKENS, THE ART OF KITCHENS

Koken is net als muziek een beleving EDE - De vleugel in de showroom van Boxems Keukens aan de Zandlaan in Ede zet de toon. “Koken is net als muziek. Het is een heerlijke manier om bezig te zijn met je hobby”, zo motiveert eigenaar Willem Boxem.

Voor de bevlogen keukenontwerper zijn keukens een verslaving: “Iedere keer creëren we weer iets moois en functioneels voor een ander. Dat geeft veel voldoening. Het gaat niet alleen om het product maar ook om de uitstraling. Koken moet een beleving zijn. Eten is tenslotte een eerste levensbehoefte.”

RONDJE SHOWROOM Boxem Keukens omschrijft zichzelf als een vijfsterren keukenspeciaalzaak en verkoopt keukenapparaten en kwaliteitsproducten van diverse topmerken in Europa in veel stijlen en prijsklassen. Een rondje door de showroom toont de nieuwste snufjes: verlichting in keukenladen, ingebouwde koffieapparatuur, uitschuifbare voorraadkasten die je een kwartslag kunt draaien en een afzuiger die helemaal is weggewerkt in het aanrechtblad. Het doet allemaal strak, rustig en effectief aan. Alle apparaten die Boxem binnenkrijgt worden getest op gebruiksvriendelijkheid, energiezuinigheid en functionaliteit. WARME AMBIANCE Boxem: "Veel klanten van ons klagen nogal eens over grote keukenzaken. Ze vinden het daar al snel massaal, koel en onpersoonlijk. 'Even een keuken kopen',

Een rondje door de showroom toont de nieuwste snufjes.

zo lijkt het. In onze winkel vinden ze de warme ambiance en persoonlijke aandacht die ze zoeken. Een keuken kopen is tenslotte een belangrijke beslissing. Dan wil je dat jouw keukenadviseur je kent en rustig de tijd neemt om je in dat proces geduldig en op niveau te begeleiden naar de ideale keukenoplossing voor jouw specifieke situatie, keuken-

wensen en budget. Ik hoor wel eens van klanten: het voelt hier gewoon goed. En als puntje bij paaltje komt, is de prijs die men bij ons betaalt, niet eens veel hoger dan bij de bekende ketens."

MAATWERK Zoon Joost is al net zo enthousiast als zijn vader:“Bij ons is elke klant echt een

klant. We streven naar transparantie en oprechtheid. Samen met de klant gaan we een proces in. We meten bij de mensen thuis de keuken in en helpen hen om tot een zo goed mogelijk ontwerp te komen. We adviseren over vormgeving en materiaal en ook over de verlichting en eventuele (vloer)verwarming. Via een computeranimatie geven we een indruk hoe de keuken er uit gaat zien. Daarna gaat het uitvoerende werk beginnen. We helpen zonodig om de oude keuken eruit te halen en regelen onderaannemers, voor de klant vaak een verademing, hij weet waar hij aan toe is.” Willem Boxem zit al veertig jaar in de keukens:“Van sommige klanten die ooit een keuken bij ons hebben gekocht, kan ik nog precies vertellen wat voor kraan, spoelbak, blad e.d. ze hebben aangeschaft.” Ze vragen zich dan af of zij de eerste zijn aan wie ik een keuken verkoop, maar niets is minder waar. Door een goede mond-tot-mond reclame, verkopen wij er in deze tijden van recessie geen keuken minder om!”<

Boxem Keukens verkoopt kwaliteitsproducten.


Mis het niet! 18-19 oktober Ondernemersbeurs Reehorst - Ede

Bel Alle Kleef (06 24589136) om uw mogelijkheden voor de Stad in Bedrijf Businessdagen te bespreken.

Kijk ook op www.stadinbedrijf.nl

/2011-06  

http://www.stadinbedrijf.nl/content/vallei/2011/2011-06.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you