Page 1

Iedereen Ieper Stadsmagazine voor Ieper en deelgemeenten

#50

Jaargang 16 april 2013

DIGITALE WEEK 2013 WEEK VAN DE VALPREVENTIE ERFGOEDDAG IN IEPER DE GEVLEUGELDE STAD FOLK IN IEPER WWW.IEPER.BE


ALGEMENE INFO

SCHEPENCOLLEGE

GEMEENTERAAD

Jan DURNEZ, burgemeester ......................................... tel. 057 239 254

CD&V/N-VA

Burgemeester en bevoegd voor Algemeen en Overig Beleid, Veiligheid, Bestuurszaken en Samenwerking Zitdagen: Stadhuis | maandag, donderdag, vrijdag en zaterdagvoormiddag

Jef VERSCHOORE Marieke CLOET Jan DELIE Yves LETERME Stephaan DE ROO Danny SUFFYS Els MORLION Herman BARON Jan LAURENS Paul VICTOOR Jan DURNEZ Katrien DESOMER Dieter DELTOUR Eva RYDE Caroline VANLERBERGHE Dominique DEHAENE Mariola MOEYAERT

Jef VERSCHOORE, eerste Schepen ................................. tel. 057 239 252 Bevoegd voor Toerisme, Erfgoed, Herdenking WOI en Inspraak Zitdagen: Stadhuis | maandag :13.30 - 14.30 uur | woensdag: 9 - 11 uur zaterdag: 9 - 11 uur

Jan DELIE, tweede Schepen ...........................................tel. 057 239 281 Bevoegd voor Burgerzaken, Leefmilieu en Senioren Zitdagen: Stadhuis | maandagnamiddag en vrijdag

Dieter DELTOUR, derde Schepen.....................................tel. 057 239 251 Bevoegd voor FinanciĂŤn, Patrimonium, Juridische zaken en Sport Zitdagen: Stadhuis | maandag en vrijdag

Katrien DESOMER, vierde Schepen ................................tel. 057 239 314 Bevoegd voor Economie, Personeel en Cultuur Zitdagen: Yperley | maandag en dinsdag

(Tijdelijk vervangen door Quincy Timperman)

Stephaan DE ROO, vijfde Schepen .................................tel. 057 239 215

Jan VERCAMMEN Willy LEMAIRE Jan BREYNE Marleen ALLEMAN

Bevoegd voor Openbare Werken, Land- en Tuinbouw Zitdagen: Stadhuis | maandag en dinsdag

sp.a

Bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, Wonen, Mobiliteit en Omgevingsvergunningen Zitdagen: Stadhuis | maandag, woensdag en zaterdagvoormiddag

Ives GOUDESEUNE Philip BOLLE Valentijn DESPEGHEL Eveline BOUCHAERT Andy VERKRUYSSE

Eva RYDE, zevende Schepen .......................................... tel. 057 239 313

Vlaams Belang

Bevoegd voor Onderwijs, Bibliotheek, Archief, Gezin, Vrede en Ontwikkeling Zitdagen: Yperley | maandag, dinsdagvoormiddag en woensdagvoormiddag

Nancy SIX Patsy DURNEZ

Marieke CLOET, OCMW-voorzitter.................................. tel. 057 204 831

Open Ieper

Bevoegd voor Sociale Zaken Zitdagen: OCMW | dagelijks in de voormiddag

Patrick BENOOT Karl THYBERGIN Emmily TALPE Marc CLABAU

Dominique DEHAENE, zesde Schepen .......................... tel. 057 239 285

Stefan Depraetere, secretaris Guy Carbonez, financieel beheerder

Groen Christophe GANTOIS

2 | IEDEREEN IEPER


INHOUD

WOORD VOORAF

DIGITALE WEEK 2013 ............................................. P. 5 DIENSTENCENTRA.................................................. P. 13 . OP ZOEK NAAR EEN KAMER KORTVERBLIJF ........... P. 19 RENOVEREN EN GOEDKOOP LENEN? ..................... P. 21 IEPERLINGEN WERKZAAM IN HET ZUIDEN............. P. 25 UIT IN IEPER ......................................................... P. 29

Herinrichting stationsomgeving: wijzigingen verkeerssituatie p. 5

Digitale Week 2013: ook in Ieper! p. 15

Ieperse Sportanimatie biedt 82 paas- en zomersportkampen aan p. 25

Iedereen Ieper is aan zijn 50ste nummer. Dit verdient even stil te staan, achterom en vooral vooruit te kijken. En de ploeg te danken die telkens weer voor een goedogende en leerzame editie instaat. Iedereen Ieper is sinds 2009 de succesvolle opvolger van de (nieuwe) Belleman die, minder verschijnend, dezelfde opdracht vervulde: de Ieperlingen veel informatie uit eerste hand leveren over wat reilt en zeilt in de stad. Zowel bij de vele stads- en OCMWinitiatieven als over wat er in Ieper nog te beleven valt. Wekelijks - op de middenbladzijden - vind je in de Streekkrant onze stedelijke informatiepagina Ieperactief. Ook daar zijn we reeds aan nummer 1198. Daarnaast is de website www.ieper.be jouw vaste leverancier wanneer je meer gedetailleerde stadsinformatie wil. En tenslotte zijn er de themabrochures zoals o.a. de recente ‘Woonpremies in Ieper’. Meer info over Ieper verneem je in het televisieprogramma Trefpunt op WTV dat op woensdagavond wordt uitgezonden. Veel dank aan alle medewerkers doorheen de voorbije jaren en op naar nummer 100, dat we kunnen verwachten in de loop van 2018. Jan Durnez Burgemeester

De Gevleugelde Stad opnieuw leuke seizoensopener p. 28

Eindredactie & coördinatie: Cathérine Lamaire, Communicatiedienst Ieper, tel. 057 239 200, communicatie@ieper.be V.U.: Stadsbestuur Ieper | Fotografie: Eigen archief, Tijl Capoen, Martine Dubois, CCI e.a. | Vormgeving: Frederik Pattyn, Grafische dienst Druk: Drukkerij Cuvelier Graphics Ieper | Oplage: 17.300 exemplaren | Deze brochure werd gedrukt op gecertifieerd PEFC en chloorvrij papier.

IEDEREEN IEPER | 3


IEDEREEN IEPER

MAART in beeld... 01.03 Foorkramers schenken 1.000 euro aan vzw Matthijs 03.03 Bleu Star Poperinge KVK Ieper 10.03 Kattekoers 15.03 Opening tentoonstelling Herbert Hoover 24.03 Gent-Wevelgem

01.03.2013

10.03.2013

03.03.2013

24.03.2013

15.03.2013

WAAR IS ‘I’? Kan jij ons vertellen waar het I-logo van de stad zich bevindt? Tip nodig? Surf naar www.facebook.com/stadieper. Jouw antwoord moet ons bereiken vÓÓr 3 mei 2013 via communicatie@ieper.be en misschien maak jij wel kans op een verrassingspakket aangeboden door het stadsbestuur. Veel succes! • dienst communicatie, communicatie@ieper.be, www.ieper.be, www.facebook.com/stadieper

4 | IEDEREEN IEPER


ACTUEEL

BERICHT AAN DE BEVOLKING Op 4 april 2013 wordt de nieuwe elektronische sirene, opgesteld op de site van de firma Mc Bride, Paddevijverstraat 49, Ieper, getest en dit tussen 11.45 en 13.15 uur. Op het ogenblik van de test zal de sirene een NBC alarmsignaal geven (nucleair, biologisch, chemisch). Dat is een gemoduleerde huiltoon die na een korte periode herhaald wordt. Na dit signaal zal uit de luidsprekers van de sirene de gesproken boodschap ‘Proefsignaal’ weerklinken, voorafgegaan door een “ding dong” geluid. Een luide test is voorzien elke drie maanden om 13 uur. De data voor 2013 zijn 4 april, 4 juli en 3 oktober. Het gaat hier dus duidelijk telkens om het testen van de nieuwe sirene. Om elke vorm van paniek te vermijden, wenst het stadsbestuur de bevolking hiervan tijdig in te lichten. • Bijkomende informatie over het alarmeringsnet kan je vinden op de site www.crisiscentrum.be.

FIETSGRAVEREN Dit jaar wordt er opnieuw een fietsgraveeractie opgezet. Je kan je fiets laten graveren op 26 juni en 25 september 2013. Dit kan telkens tussen 8.30 en 16 uur in de loods van de technische dienst, Rijselsepoort 4, 8900 Ieper. Enkel voor inwoners van groot-Ieper. Kostprijs is gratis. Vooraf inschrijven is verplicht.

Bij inschrijving naam, voornaam, telefoonnummer en rijksregisternummer vermelden. Identiteitskaart meebrengen. • technische dienst, Iduna Van Wesemael, Rijselsepoort 4, 8900 Ieper, tel. 057 239 520, feestmaterialen@ieper.be

NIEUWE PRIJZEN VOOR IDENTITEITSKAARTEN VANAF 1 APRIL De federale overheid verhoogt vanaf maandag 1 april 2013 de kostprijs van de Belgische elektronische identiteitskaart en de Kids-ID met drie euro. Vanaf maandag 1 april 2013 zullen Ieperlingen die een nieuwe identiteitskaart of e-ID nodig hebben 17,50 euro betalen in plaats van 14,50 euro. Die prijsverhoging wordt opgelegd door de FOD Binnenlandse Zaken. Ook de kostprijs van een

e-ID via de dringende en zeer dringende procedure stijgt met telkens 3 euro naar respectievelijk 119 en 183 euro. De Kids-ID stijgt van 3 naar 6 euro. Ook de kostprijs van een Kids-ID via de dringende en zeer dringende procedure stijgt met telkens 3 euro naar respectievelijk 112 en 176 euro. • dienst burgerloket, tel. 057 239 209, bevolking@ieper.be, www.ieper.be, www.eid.be

JAARLIJKSE BLOEMENMARKT Jaarlijks organiseert de stedelijke groendienst op Paasmaandag een bloemenmarkt op de Grote Markt van Ieper. Dit jaar stellen op 1 april 2013 tussen 9 en 18 uur meer dan 25 marktkramers hun waren voor: bloembollen, zaden, plantjes, heesters, snijbloemen, kamerplanten, …

• groendienst, Oudstrijderslaan 1, 8900 Ieper, tel. 057 239 530, groendienst@ieper.be IEDEREEN IEPER | 5


OPENBARE WERKEN ACTUEEL

OMLEIDINGEN EN BEREIKBAARHEID STATIONSOMGEVING Fase 1 van de werken in het kader van de herinrichting van de stationsomgeving is intussen gestart. De Capronstraat, vanaf de rotonde Haiglaan/ Elverdingestraat/ Maloulaan tot aan het kruispunt met de Tulpenlaan, is werfzone en de volgende omleidingen en tijdelijke verkeersmaatregelen zijn van kracht. Door wegomleidingen wordt het verkeer dat niet in de stationsbuurt moet zijn afgeleid naar de Noorderring en de Zuiderring. Voor verkeer dat wel in de omgeving van het station moet zijn wordt de bereikbaarheid via alternatieve routes mogelijk gemaakt: - Het verkeer van en naar de Haiglaan en Elverdingestraat wordt omgeleid via de Maloulaan (= tweerichtingsverkeer). De rotonde aan de Maloulaan/ Haiglaan/Elverdingestraat werd vervangen door een kruispunt waar de gewone voorrangsregels gelden. - Het verkeer komende van de Oudstrijderslaan/Colaertplein naar de Stationsstraat en de Maloulaan verloopt via twee rijstroken met markering op de weg.

6 | IEDEREEN IEPER

- Vanuit de Vooruitgangsstraat bereik je het Colaertplein en de Oudstrijderslaan via de Tempelstraat en de Stuersstraat. - Het verkeer van de FochlaanDikkebusseweg naar de Poperingseweg verloopt via de Tulpenlaan (= éénrichtingsverkeer vanuit de Dikkebusseweg). - Het verkeer van de Poperingseweg richting Fochlaan verloopt via de Capucienenstraat naar de Dikkebusseweg (= tweerichtingsverkeer). - Op het kruispunt Capucienenstraat/

Dikkebusseweg geldt een gewijzigde voorrangsregeling. Dit geldt eveneens voor het kruispunt Dikkebusseweg/ Pannenhuisstraat. • technische dienst, tel. 057 239 270, technische.dienst@ieper.be, www.ieper.be (rubriek Werken in Zicht)


BOUWEN EN WONEN

HOGERE DAKISOLATIEPREMIE VOOR VERHUURDERS Het energieverbruik weegt serieus door in het huishoudbudget. De Vlaamse Regering legt daarom de focus op het blijvend verlagen van het energieverbruik in de woning. De meest kwetsbare burgers hebben hierbij extra steun en maatregelen op maat nodig zoals bijvoorbeeld de sociale dakisolatieprojecten. Voor huurwoningen op de private huurmarkt is er nu een extra hoge sociale dakisolatiepremie. Die bedraagt 23 euro per m² geplaatste dakisolatie (in plaats van maximaal 8 euro normaal). Voorwaarde is wel dat de huurder behoort tot één van de volgende doelgroepen: - Je geniet van de sociale maximumprijs voor elektriciteit en gas; - Er is voor jou een verzoek tot afsluiting van elektriciteit of gas ingediend bij de lokale adviescommissie (LAC); - Je hebt een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas; - Je behoort tot de prioritaire doelgroep van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE):

a. Je hebt recht op de verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds of kreeg het Omnio-statuut (eerste deel van de code onderaan de klever eindigt op een 1 (bijvoorbeeld 121/121)); b. Je zit in schuldbemiddeling (bijvoorbeeld via OCMW of CAW) en kan je verwarmingsfactuur niet betalen; c. Je krijgt hulp van het OCMW voor onbetaalde facturen voor gas of elektriciteit; - Je huurt bij een sociaal verhuurkantoor, OCMW of lokaal bestuur.

dakisolatie bedraagt 3.100 euro (incl. btw). Dat komt neer op 31 euro per m². De premie van 23 euro per m² is goed voor 2.300 euro (= 100 m² x 23). De restfactuur bedraagt nog 800 euro (3.100 – 2.300). Op die 800 euro krijgt de verhuurder nog 30% belastingvermindering. Zo krijgt hij nog eens 240 euro terug. De verhuurder betaalt slechts 560 euro voor dakisolatie van hoge kwaliteit, zonder veel moeite. Tijd voor actie! Temeer daar beslist is dat dakisolatie binnen enkele jaren een verplichting wordt voor alle Vlaamse woningen.

Wacht niet te lang … Huurwoningen van sociale huisvestingsmaatschappijen komen niet in aanmerking. Bijkomend voordeel van de maatregel is dat een projectpromotor de huurder en de verhuurder bij de voorbereiding en uitvoering van de werken begeleidt. Hij stelt zelf een vakbekwame aannemer aan en vraagt achteraf de premie aan bij de netbeheerder.

Reken je even mee? Stel, de factuur voor 100m²

Informeer je verder en neem snel contact op met een projectpromotor via www.energiesparen. be/socialedakisolatie. Projectpromotor in Ieper is Goed Wonen vzw Westhoek, Pedro Hoornaert, Poperingseweg 359, 8908 Vlamertinge, tel. 0475 84 10 73, Pedro.Hoornaert@goedwonen.be. • dienst huisvesting, Isabel Devos, tel. 057 239 271, huisvesting@ieper.be

BOUW- OF RENOVATIEPLANNEN? POLITIE ARRO IEPER GEEFT INBRAAKPREVENTIEADVIES Wanneer je bouw- of verbouwplannen hebt, is dit het moment bij uitstek om eens te denken aan de veiligheid van jouw woning. De diefstalpreventieadviseur van de politiezone Arro Ieper kan je advies geven over de

organisatorische maatregelen (goede gewoontes om aan te nemen), de bouwkundige maatregelen (beveiliging van deuren, vensters, koepels enz.) en de elektronische maatregelen (alarm- en camerasystemen) om de kans op een inbraak te beperken.

Op basis van de plannen en de bestekken van jouw architect, formuleert de diefstalpreventieadviseur een objectief en gratis advies. Wie investeert in diefstalpreventie kan genieten van belastingvermindering.

IEDEREEN IEPER | 7

→→


BOUWEN EN WONEN →→

MILIEU

MAAIEN VAN HET OPENBAAR GAZON DOOR PARTICULIEREN Veel bewoners maaien het gazon dat zich op het openbaar domein bevindt in de nabijheid van hun woning.

Voor particulieren kan 30% van de uitgaven voor beveiliging tegen diefstal en brand in 2013 (aanslagjaar 2014) in mindering gebracht worden, met een maximum van 750 euro. Voor elektrisch aangedreven garagepoorten en rolluiken die uitgerust zijn met een motor met antiophefsysteem, kan 15% van het bedrag van de motor in aanmerking genomen worden in het kader van belastingvermindering. De preventiedienst van de politiezone Arro Ieper realiseerde een brochure met concrete tips verkrijgbaar bij preventiecoördinator Rebecca Depuydt, tel. 057 230 517, preventiedienst@arroieper.be. • Politiezone Arro Ieper, inspecteur Sofie Haerdeman en adviseur Rebecca Depuydt, Ter Waarde 54, 8900 Ieper, tel. 057 230 517, www.arroieper.be

8 | IEDEREEN IEPER

De invoering van het diftarsysteem sinds 1 juli 2010 op het groenpark heeft als gevolg dat men zou moeten betalen voor het maaisel afkomstig van dit openbaar groen. Om dit te voorkomen wordt de kans gegeven een overeenkomst af te sluiten met de stad waarbij huin inspanningen gedeeltelijk worden gecompenseerd. Bij het afsluiten van de overeenkomst wordt op de toegangsbadge tot het

Oppervlakte openbare gazon Van 1 tot 10 m² Tussen 10 m² en 20 m² Tussen 20 m² en 100 m² Meer dan 100 m²

groenpark voor het volgende jaar een bedrag geplaatst afhankelijk van de grootte van het gazon dat onderhouden wordt. De aanvraag om deze overeenkomst te sluiten moet gebeuren voor 31 mei 2013 bij de stedelijke groendienst, Oudstrijderslaan 1, 8900 Ieper, tel. 057 239 530, groendienst@ ieper.be. Wie reeds een overeenkomst afsloot en deze wenst te verlengen, dient deze verlenging voor 2013 vóór 31 mei 2013 binnen te brengen bij de groendienst.

Waarde op provisierekening 10,00 euro 15,00 euro 20,00 euro 25,00 euro

BEBLOEMINGSWEDSTRIJD 2013 Op maandag 15 april 2013 start alweer de veertiende editie van de potgrondactie. Vanaf dan kan elke Ieperling bij inschrijving voor de bebloemingswedstrijd vier gratis zakjes potgrond van 20 liter krijgen bij de stedelijke groendienst. Let wel, de actie duurt zolang de voorraad strekt en deelnemen kan enkel met de gevel of tuin die zichtbaar is van op de openbare weg. Voor de bebloemingswedstrijd zijn er vijf categorieën: gevel (enkel bloembakken voor wie geen voortuin heeft), voortuin kleiner dan 1 are en bloembakken, voortuin groter dan 1 are en

bloembakken, handelszaken en landbouwbedrijven. De inschrijvingsformulieren zijn beschikbaar via www.ieper.be, aan de onthaalbalie in het stadhuis of bij de stedelijke groendienst, Oudstrijderslaan 1, 8900 Ieper. Deelnemers kunnen waardebonnen winnen van Ieperse bloemenzaken en/of tuincentra. De prijsuitreiking vindt in het najaar plaats. • stedelijke groendienst, Oudstrijderslaan 1, 8900 Ieper, tel. 057 239 530, fax. 057 239 539, groendienst@ieper.be. Open iedere werkdag van 8 tot 12 en van 12.30 tot 16.30 uur.


MILIEU

BEWONERS HELPEN EIGEN BUURT NET TE HOUDEN De West-Vlaamse gemeenten maken hun inwoners warm om ook de handen uit de mouwen te steken tegen zwerfvuil. Bewoners, bedrijven, verenigingen en scholen die zich engageren om hun eigen buurt net te houden, kunnen een stuk grond in die buurt claimen. Dit initiatief kadert in de campagne ‘Let’s do it in de vuilbak … in je buurt’ Bewoners van West-Vlaanderen kunnen sinds 1 maart 2013 op de campagnewebsite www. Letsdoitindevuilbak.be hun favoriete stukje grond ‘opeisen’, die ze proper zullen houden. Dat kan gaan om een straat, een park, een buurt, een speelplein, een stuk strand, … Wie wil, kan ook zijn buren, vrienden of leden van een vereniging aansporen om samen de klus te klaren en zich als team aan te melden. Op die manier kunnen bewoners eigenhandig opruimacties organiseren en zones afbakenen die ze voor langere tijd netjes willen houden.

‘Let’s do it in de vuilbak… in je buurt’ is een initiatief van de West-Vlaamse afvalintercommunales en de Provincie West-Vlaanderen. Deze zwerfvuilcampagne kan rekenen op de financiële steun van indevuilbak, een gezamelijk initiatief van OVAM, Fost Plus en de lokale overheden. • dienst leefmilieu, Grote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057 239 273, leefmilieu@ieper.be

Enthousiasme werkt aanstekelijk ‘Let’s do it in de vuilbak … in je buurt’ rekent voor een stuk op het engagement van de bewoners om zelf de handen uit de mouwen te steken. In ruil stelt de stad (of intercommunale) opruimmateriaal en raamaffiches ter beschikking. Zo zien voorbijgangers dat deze buurt geen zwerfvuil duldt en dat ook de bewoners zich inzetten om er iets aan te doen. Het ultieme doel van de actie is dat er een sneeuwbaleffect ontstaat en dat steeds meer inwoners zich aangesproken voelen om zich ook te ontfermen over een stukje - zwerfvuilarme - grond.

Praktisch Inwoners die zich willen engageren, surfen naar www.letsdoitindevuilbak.be en klikken door naar ‘in je buurt’. Daar kan je je registreren als vrijwilliger en een stuk grond kiezen. Wie zich op de website aanmeldt, ontvangt een bevestigingsmail om het stuk grond effectief te claimen. Vanaf dan kan die persoon ook andere mensen uitnodigen om hetzelfde te doen of hen oproepen lid te worden van het buurtteam. Op deze website verschijnt ook een kalender met alle geplande opruimacties en deelnemers kunnen op het prikbord ervaringen, tips en weetjes kwijt. Vraag via de website ook een opruimpakket aan. Voor meer info surf naar www.letsdoitindevuilbak.be of mail naar info@indevuilbak.be.

IEDEREEN IEPER | 9


Zorgnetwerk Netwerk

Dorpen

Pascal Vancayseele | Rijselstraat 38 | Ieper | tel. 057 452 968 | M. 0496 534 080 | netwerkdorpen@hofland.be Heb je vragen over de dienstverlening van Netwerk Dorpen, dan kan je steeds bij Pascal Vancayseele terecht.

VLAAMSE ZORGVERZEKERING Wie zorgbehoevend is en in de thuissituatie verzorgd wordt, kan via de Vlaamse Zorgverzekering een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor nietmedische zorgen. Zorgbehoevend betekent dat je voor alledaagse bezigheden (bv. zich wassen, schoonmaken, …) een beroep moet doen op familie (mantelzorgers), professionele zorgverleners of zorgvoorzieningen. De Vlaamse Zorgverzekering geeft een forfaitaire vergoeding voor de niet-medische kosten van mantelzorg en thuiszorg. Deze bedraagt 130 euro

per maand. Het ziekenfonds kan de graad van je zorgbehoevendheid bepalen en je een attest hiervan bezorgen. De zorgbehoevende moet minstens 35 punten scoren op de BEL-schaal om in aanmerking te komen voor de Vlaamse Zorgverzekering. De Vlaamse Zorgverzekering wordt ook wel de mantelzorgpremie genoemd. • Voor meer informatie neem je best contact op met je mutualiteit, zij helpen je graag verder.

DORPSMOMENT NETWERK DORPEN: EERSTE INITIATIE GSM-GEBRUIK Elke derde woensdag van de maand ben je welkom op het dorpsmoment van Netwerk Dorpen in het Oud Gemeentehuis van Vlamertinge en dit van 14 tot 16 uur. Je kan er terecht voor een (gratis) kop koffie, een gezellige babbel met andere inwoners, informatie en advies, een luisterend oor en een kleine activiteit. Op 17 april wordt een eerste initiatie GSM-gebruik gegeven. Dit als opstart naar de GSM-les die doorgaat in het kader van de digitale week op donderdag 25 april (9.30-11.30 uur) in het Oud Gemeentehuis van Vlamertinge. Kan je dus moeilijk overweg met je gsm en zou je graag zonder problemen iemand kunnen opbellen, een telefoonnummer opslaan of een bericht versturen. Kom dan alvast naar deze eerste initiatie. Breng zeker je (opgeladen) GSM mee met wat belwaarde en je PIN-code zodat je kan oefenen. • Pascal Vancayseele, Netwerk Dorpen, tel. 057 452 968, M. 0496 534 080, netwerkdorpen@hofland.be Lieze, M. 0476 791 363 en Miranda, M. 0474 919 632 van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen. Wil je aanwezig zijn maar ben je minder mobiel, dan zorgt men voor vervoer. 10 | IEDEREEN IEPER


ACTUEEL

LDC DE KERSECORF | RIJKEKLARENSTRAAT 83 | 8900 IEPER | TEL. 057 203 778 | DIENSTENCENTRUM@KERSECORF.BE LDC ‘T HOFLAND | DIKKEBUSSEWEG 15A | 8900 IEPER | TEL. 057 239 490 | DIENSTENCENTRUM@HOFLAND.BE

APRIL 2013 Dienstencentra de Kersecorf & ’t Hofland stellen graag hun activiteiten voor. Snuister eens door onderstaand aanbod en laat je prikkelen om deel te nemen. Onze deuren staan steeds voor je open! Let op, dit is slechts een greep uit ons aanbod, wat smaakmakers. Voor meer info en inschrijvingen ben je van harte welkom in De Kersecorf of ’t Hofland. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Sinds kort zijn dienstencentra De Kersecorf en ’t Hofland ook op facebook terug te vinden. ‘Vind ons leuk’ op facebook en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes, interessante weetjes en allerlei foto’s van afgelopen activiteiten. Op facebook kan je ons terugvinden als ‘dienstencentra Ieper’.

VOORDRACHT

Facebook: ‘Doe ik het of doe ik het niet?’ 17/04/2013 | 14 u.

Facebook, er wordt zoveel over gezegd en geschreven, maar wat is het juist? Wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen? En bovenal hoe hou ik het veilig, hoe zit het met mijn privacy? De voordracht ‘Doe ik het of doe ik het niet?’ is er voor alle twijfelaars onder ons en voor diegene die meer willen weten over de veiligheidsinstellingen van facebook. LDC De Kersecorf 2,00 (1 koffie inbegrepen) Inschrijven noodzakelijk!

Veilig zonnen i.s.m. VormingPlus 15/04/2013 | 14 u.

Voel jij je ook veel energieker en vrolijker als de zon schijnt? De warmte en het licht van de zon bezorgen de meeste mensen een aangenaam gevoel. Zonnestralen zijn echter ook schadelijk. Tijdens de voordracht ‘veilig zonnen’ leer je hoe je jezelf en kinderen kunt beschermen tegen de zon. Je komt meer te weten over huidkanker en hoe je jouw risico op deze ziekte kunt berekenen. Tenslotte kom je te weten of het gebruik van een zonnebank nu wel of niet goed is. LDC De Kersecorf 2,00 (1 koffie inbegrepen) Inschrijven noodzakelijk!

Gezond slapen i.s.m. Jan Yperman Ziekenhuis & VormingPlus 06/05/2013 | 14 u.

Als je weet dat we één derde van ons leven al slapend doorbrengen, hoeven we jou niet te vertellen dat je zonder slaap niet kan leven. Na één slechte nacht voel je je al beroerd. Als het vaak gebeurt krijg je problemen met je gezondheid. Slaapproblemen als slapeloosheid, snurken, apneu: waardoor komt het, hoe herken je de alarmsignalen en hoe raak je ervan af? In deze voordracht leidt een arts je doorheen de nacht, op zoek naar een gezonde slaap. Afspraak om 14 uur aan het Jan Ypermanziekenhuis, Briekestraat 12, 8900 Ieper of je kan mee met de lijnbus (95) om 13.30 uur aan de halte Sint-Pieterskerk. Jan Yperman Ziekenhuis, Briekestraat 12, Ieper. gratis

IEDEREEN IEPER | 11


DIENSTENCENTRA

CREATIEF

BEZOEK

Open kantatelier

Politiekantoor Ieper

Elke week hoor je in de Kersecorf getik van talrijke klosjes. Kantwerk, het vergt enige finesse en er zijn heel wat mogelijkheden: klassieke werken of iets modern. LDC De Kersecorf

Het politiekantoor, daar stap je niet zomaar binnen. Misschien behoor jij wel tot de groep mensen die ‘t zelfs angstvallig vermijden. Maar stiekem ben je toch wat nieuwsgierig? Je wil wel eens weten wat zich achter die grote gevel afspeelt? Maar je hebt niet echt een reden om langs te gaan? Ga dan mee met de Kersecorf. We krijgen een rondleiding en heel wat info in de nieuwe gebouwen van de politie in Ieper. Afspraak om 14 uur aan het politiekantoor, Ter Waarde 57, 8900 Ieper of je kan mee met de lijnbus (95) om 13.30 uur aan de halte Sint-Pieterskerk Politie Arro Ieper, Ter Waarde 57 gratis, inschrijven noodzakelijk!

donderdagnamiddag | 13.30 u.

29/04/2013 | 14 u.

Open hobbynamiddag

05/04, 12/04, 19/04, 26/04/2013 13.30 u. Elke vrijdagnamiddag kan je in de Kersecorf terecht met al je creatieve talenten. Ben je bezig met breien, haken, borduren, boetseren, schilderen, naaien, … ? In de cafetaria van de Kersecorf kan je hieraan verder werken. Samenwerken in groep is gezelliger dan alleen! Elke 2de vrijdagnamiddag van de maand is onze lesgeefster patchwork, breien en haken aanwezig voor wie een steuntje in de rug kan gebruiken. LDC De Kersecorf gratis

Breicafé: wildbreien

24/04 en 07/05 | 13.30 u.

Dit jaar zal ons wildbreiwerk deel uitmaken van een groter project. Samen met leerlingen van de afdeling Beeldende Kunsten van Technisch Instituut Heilige Familie, werken we aan een project rond ‘Straatkunst’. Heb je interesse? Neem dan zeker eens contact met ons op! Overschotten breiwol mag je gerust meenemen! LDC De Kersecorf gratis

RECREATIE & GENIETEN

Vrije Spelletjesnamiddag 03/04/2013 | 14 u.

Bingonamiddag 10/04/2013 | 14 u.

Van groentje tot chef-kok 19/04/2013 | 9 - 14 u.

Rummicub & paardjesspel. Spel in de kijker in april is Scrabble. LDC De Kersecorf gratis

Met leuke prijzen voor de winnaars! LDC De Kersecorf 3,00 (incl. koffie en gebak)

Schaken

Kleurenwiezen

Samen koken, samen eten, begeleid door onze huiskok. LDC De Kersecorf Voorschot ingrediënten: 10,00 Afrekening de dag zelf.

Met strategische tips om te leren schaken en nóg beter te leren schaken! LDC De Kersecorf 2,50/namiddag

Competitie-kaarting. LDC ‘t Hofland gratis

Samen zingen i.s.m. Tegoare

03/04/2013 | 14 u.

Trou-Madame en volksspelennamiddag 08/04, 22/04/2013 | 14 u.

Tijdens deze namiddag zijn er verse pannenkoeken te verkrijgen. LDC De Kersecorf 1,50

12 | IEDEREEN IEPER

15/04 en 29/04/2013 | 14 u.

Samen tafelen

19/04, 26/04/2013 17.30 - 19.30 u.

Samen tafelen = samen eten aan een democratische prijs. De gezellige praatjes en vrienden krijg je er gratis bovenop! Menu: aperitief, dagsoep, gebakken zalm met witte wijnsaus, broccoli en karnemelkstoofpotje, fruittaart LDC De Kersecorf 11,00

We nodigen iedereen uit, om met ons en onder leiding van een professioneel koorleidster, samen te komen zingen. Iedereen die graag zingt is welkom. Je hoeft zeker geen muzikale voorkennis te hebben, gewoon graag zingen is voldoende. LDC De Kersecorf 1,00 (incl. 1 drankje)

15/04 en 17/04/2013 | 12 u.


DIENSTENCENTRA

DAGUITSTAPPEN

Daguitstap Luik, de vurige stede 17/04/2013 | 6.30 - 21 u.

Als grootste toeristische stad van Wallonië bezit Luik talloze te ontdekken rijkdommen. Charmante wijken, beboste steile heuvels, mooie musea, … Bovendien bezit Luik momenteel een extra troef! De eerste internationale tentoonstelling over ‘The golden sixties’ kun je bezoeken in het prestigieuze station. In de sixties werden de rokken nauwer en korter, de jongens lieten hun haren groeien. Wie 20 was in 60 zal zich zeker in zijn nopjes voelen. In de namiddag bezoeken we hartje Luik, de mooie binnenstad. Een gids zal ons de fijnste plekjes en leukste weetjes toelichten. Een gezellig terrasje bezoeken of wat snuisteren in de winkels maken de dag compleet. 45,00 (bus, middagmaal, toegang expo). Inschrijven noodzakelijk en kan tot en met 9 april 2013! Vertrek: Leopold III-laan.

Liftbusreis: koninklijke serres van Laken 23/04/2013

Deze reis is bedoeld voor iedereen die niet ver kan wandelen of gebruik maakt van een rolwagen. Elke lente zetten de Koninklijke serres van Laken hun deuren open voor het grote publiek. De serres werden opgetrokken in de 19de eeuw en vormen één van de belangrijke monumenten in België, een echt juweeltje van de Art Nouveau kunst. Dit alles in combinatie met verbazingwekkende tropische en subtropische planten, maken een bezoek meer dan waard. 38,00 (bus, middagmaal, toegang serres). Inschrijven noodzakelijk!

VORMEND

Gsm les

15/04, 22/04, 26/04/2013 9 - 11.30 u. (laatste les tot 10.30 u.)

Heb je moeite met de vele knopjes, toetsen & functies van jouw GSM? In enkele lessen leer je stap voor stap hoe je je GSM optimaal kan gebruiken. De basismogelijkheden zal je snel onder de knie hebben. LDC De Kersecorf 5,00/3 lessen

Computerclub

Muziek op film 03/04/2013 | 19 - 21 u. Nero 9 17/04/2013 | 19 - 21 u.

De computerclub is gegroeid uit een groepje senioren met een passie voor beeldverwerking. Ze komen twee maal per maand samen om tips en ideeën uit te wisselen en gezamenlijk oplossingen te zoeken voor hun computerproblemen. Ook jij bent welkom om je computerkennis of beslommeringen te delen! LDC De Kersecorf gratis

Tweedelige reeks Fotografie

23/04 en 26/04 | 13.30 - 16.45 u. We leren er alle basisvaardigheden aan die je nodig hebt om digitaal foto’s te nemen. We leren ook om deze foto’s op de PC en USB-stick te zetten. (Neem zeker uw eigen fototoestel mee voorzien van volle batterijen en de bijhorende handleiding). LDC ‘t Hofland 8,00

Computerhoek met of zonder begeleiding Vrij gebruik

Heb je thuis geen computer en wil je graag een en ander inoefenen of opzoeken op het internet? Dat kan op maandag (uitz. momenten met ‘pc-begeleiding’), dinsdag, woensdagnamiddag, donderdagnamiddag en vrijdag. LDC De Kersecorf gratis

PC- begeleiding 15/04/2013 | 14 - 16.15 u. - Je wil graag een pc opleiding volgen, maar wil eerst wel eens -onder begeleiding- je eerste stapjes op de computer wagen. - Je volgt een computercursus en na de les kun je wel een steuntje gebruiken om te oefenen? - Je hebt al wat kennis, maar zit je nog met prangende vragen waar je geen weg mee weet? - … LDC De Kersecorf gratis Reserveren verplicht!

IEDEREEN IEPER | 13


DIENSTENCENTRA

BEWEGEN

Begeleide zomerse wandelingen

Fietsclub ‘De Kersecorftrappers’

Elke woensdag in de periode van mei tot en met september worden begeleide wandelingen georganiseerd voor mensen die minder mobiel zijn en die niet zelfstandig kunnen genieten van een klein uitstapje in het mooie weer. Het verkennen van de buurt, een leuke namiddag, gezellig wat kletsen met elkaar, … het hoort er allemaal bij. De wandelingen gaan enkel door bij mooi weer. Indien vervoer gewenst kan je beroep doen op de diensten van het Seniorenteam (tel. 057 239 490). Deze wandelingen worden begeleid door vrijwilligers. Als je jezelf graag ten dienste(-n) stelt van anderen, en ook geniet van het buiten zijn in gezelschap, mag je je gerust aanmelden in Dienstencentrum De Kersecorf. Alle helpende handen (en voeten) zijn welkom! LDC De Kersecorf gratis

08/04: Palingbeek, 15/04: Steenstraete, 22/04: De gouden brand, 29/04: Geluveld. LDC De Kersecorf 10,00 (lidgeld voor 1 jaar)

start 08/05/2013 | 14 u.

Elke maandag | 14 u.

Wandelclub ‘De Saffelaars’ Ochtendwandeling met ontbijt 25/04/2013 | 7.30 u. LDC De Kersecorf

4,00 Inschrijven noodzakelijk!

Bezoek kazerne Ieper 11/04/2013 | 8.15 u. LDC De Kersecorf 11,00 (bezoek + middagmaal) + 3,00 (koekenbrood achteraf) Inschrijven noodzakelijk!

Zwemuurtje

Elke dinsdag | 8.30 - 9.30 u. Elke dinsdagmorgen afspraak in het doelgroepenbad, voor senioren die beperkingen ervaren om zich in het grotere zwembad te begeven. Nieuwe deelnemers? Gelieve een seintje te geven aan de Kersecorf. Stedelijk zwembad Ieper toegangsprijs zwembad

Naar aanloop van de week van de opvoeding (16 mei tot 23 mei) organiseren wij een tweetal infomomenten rond ‘opvoeden’. Grootouders willen wij hierbij niet vergeten, want ook zij spelen vaak een rol in het ‘opvoeden’ van hun kleinkinderen!

‘Als je kind gaat scheiden. Grootouder zijn na scheiding’ i.s.m. CAW de Papaver en Vormingplus 16/04/2013 | 14 u.

Steeds meer grootouders krijgen te maken met een scheiding van hun eigen volwassen kinderen. Ook voor grootouders is dit een ingrijpende gebeurtenis. We rijken handvaten aan hoe grootouders kunnen omgaan met hun eigen emoties en wat ze kunnen doen voor hun kinderen en kleinkinderen. Zo bekijken we hoe grootouders vanuit hun bijzondere positie een eigen bijdrage kunnen leveren doorheen het scheidingsproces. Spreekster: Els Hagedoorn, psychologe van opleiding en volgde een bijkomende opleiding ‘gezinsbegeleiding’. LDC De Kersecorf 2,00 (1 koffie inbegrepen) Inschrijven noodzakelijk! 14 | IEDEREEN IEPER

‘Hoe leer ik mijn kinderen omgaan met geld?’ i.s.m. Gezinsbond Ieper, schuldpreventie Westhoek en Vormingplus 22/04/2013 | 19.30 u.

Op deze info-avond gaan we samen op zoek naar een antwoord op o.a. volgende vragen: Wat heeft een kind écht nodig? Kan ik mijn kind makkelijk iets ontzeggen? Hoe kan ik mijn kinderen leren omgaan met geld? Hoe ver staan mijn kinderen nu al in het leren omgaan met geld? Geef ik beter geen of wel zakgeld? En als ik er geef, hoeveel geef ik er dan? ... We staan dus stil bij allerhande vragen waar elke ouder wel eens over nadenkt en niet altijd een antwoord op weet. Met ludieke intro door kartje kilo (iedereen ontvangt zelfs enkele gratis gadgets) Een project van OCMW Alveringem, De Panne, Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Ieper, Koekelare, Koksijde, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, LoReninge, Mesen, Nieuwpoort, Poperinge, Veurne, Vleteren, Zonnebeke LDC De Kersecorf Gratis


ACTUEEL

De Digitale Week in Vlaanderen is een jaarlijks initiatief van LINC vzw en heeft als doel het dichten van de digitale kloof in de kijker te stellen. Net zoals vorig jaar neemt de Stad Ieper deel aan de Digitale Week. Van 20 tot 26 april 2013 worden er door lokale organisaties laagdrempelige activiteiten georganiseerd waarbij het gebruik van multimedia centraal staat. Iedereen die de voorbije twee jaar deelnam aan de verschillende gratis workshops die tijdens de digitale week werden georganiseerd, weet dat deze week kan tellen als warmmaker of als kennismaking met een aantal aspecten uit de digitale wereld. De verschillende lesactiviteiten en het programma kan je terugvinden in deze uitneembare katern. Het volledige aanbod vind je ook terug op www.digitaleweek.be. • Lindsay Mylle, coördinator welzijns- en seniorenbeleid, tel. 057 452 969, lindsay.mylle@ocmwieper.be

PROGRAMMA IEPER

MAANDAG 22 APRIL 2013 ACTIVITEIT

UUR

ORGANISATIE LOCATIE

- Van telefoon tot smartphone / Van computer tot tablet

9 - 11.30 uur

LDC De Kersecorf LDC De Kersecorf

- Handige websites en tools

9.30 - 11.30 uur Vorming Plus

Bibliotheek

- Workshop privacyinstellingen op Facebook

13.15 - 15.15 uur Argos vzw

CC Het Perron

- Fotografie: hoe maak ik een goede foto?

13.30 - 15 uur

CVO,

CVOWW

Augustijnenstraat 58a - Maak je eigen fotoboek

13.30 - 15 uur

CVOWW

CVO, Stationsstraat 25

- Communicatiehulpmiddelen, ook jouw toekomst!

14 - 16 uur

WVA

LDC ‘t Hofland

- Communicatiehulpmiddelen, ook jouw toekomst!

16 - 18 uur

WVA

LDC ‘t Hofland

- Het abc van tablets: ipads versus tablets met android

18.30 - 20 uur

CVOWW

CVO, Stationsstraat 25

- Windows8: het pad naar de toekomst 19 - 20 uur Open School Bibliotheek

DINSDAG 23 APRIL 2013 ACTIVITEIT

UUR

ORGANISATIE LOCATIE

- Orden je foto’s voor later

13.30 - 16 uur

Open School

LDC De Kersecorf

- Website bouwen

9 - 11 uur

Argos vzw

CC Het Perron

- Wil je geen verborgen identiteit, leer werken met jouw

9 - 10.30 uur

CVOWW

CVO, Stationsstraat 25

- Demonstratie Quickscan Delhaize

13.50 uur

LDC ‘t Hofland

Delhaize, Ieper

- VDAB op het internet en sociale media

14 - 16 uur

VDAB

CC Het Perron

- GSM-lessen in Zuidschote, Brielen, Elverdinge, Sint-Jan

9.30 - 11.30 uur LDC De Kersecorf OC deelgemeenten

- GSM-lessen in Sint-Jan

14 - 16 uur

LDC De Kersecorf OC deelgemeente

- iPad: QR-codes: gebruik en ontwerp

18 - 20.30 uur

Cervo Go

elektronische identiteitskaart

www.digitaleweek.be

KTA Ieper

IEDEREEN IEPER | 15


WOENSDAG 24 APRIL 2013 ACTIVITEIT

UUR

ORGANISATIE LOCATIE

- Herinneringen vastleggen op een creatieve manier

9 - 11.30 uur

Open School

CC Het Perron

- Groen computeren bij Oxfam

10 uur

LDC ‘t Hofland

LDC ‘t Hofland

- Kennismaking met Mac

13.30 - 15 uur

CVOWW

CVO, Stationsstraat 25

- Fundels

14 - 15 uur

Bibliotheek

Bibliotheek

- Eerste stappen op de pc

13.30 - 15 uur

CVOWW

CVO, Stationsstraat 25

- Tariefcheck in het multimedialandschap: internet, gsm, ... 15.30 - 17 uur

CVOWW

CVO, Stationsstraat 25

- Tips en trucs voor nieuwe iPad-bezitters

18 - 20.30 uur

Cervo Go

KTA Ieper

- Flaneren in cyberspace

19.30 uur

Bibliotheek

Bibliotheek

ACTIVITEIT

UUR

ORGANISATIE LOCATIE

- GSM-lessen in Vlamertinge en Boezinge

9.30 - 11.30 uur LDC De Kersecorf OC deelgemeenten

- Digitaal neuzen in oude kranten en foto’s

10 - 12 uur

Stadsarchief

Stadsarchief

- Met de GPS op de fiets

13.30 - 16 uur

Cervo Go

KTA Ieper

- Digitale fotografie: een workshop boordevol tips

13.30 - 16 uur

Cervo Go

KTA Ieper

- Twitter

18.30 - 20 uur

CVO WW

CVO,

DONDERDAG 25 APRIL 2013

Augustijnenstraat 58a - Foto’s delen

17 - 18.30 uur

Vorming Plus

Bibliotheek

- Duurzaamheid kan digitaal

19.30 uur

LDC ‘t Hofland

Bibliotheek

UUR

ORGANISATIE LOCATIE

VRIJDAG 26 APRIL 2013 ACTIVITEIT

- GSM-lessen in Zillebeke, Hollebeke, Voormezele, Dikkebus 9.30 - 11.30 uur LDC De Kersecorf OC deelgemeenten - Skype of telefoneren via het internet

9.30 - 11.30 uur Vorming Plus

Bibliotheek

- Slotactiviteit: digistatie

13.30 - 15.30 uur LDC Kersecorf,

Bibliotheek

LDC ‘t Hofland,

Bibliotheek,

Open School,

WVA

INHOUD

Van telefoon tot smartphone / van computer tot tablet Velen kennen reeds de vele mogelijkheden van een GSM en SMS, van de computer en surfen, mailen, Facebooken, photoshoppen. Maar stilaan verdringt de smartphone de GSM, en de computer wordt ingeruild voor een laptop, notebook, netbook en/of tablet. Deze voordracht wordt één grote demonstratie van al die nieuwe mogelijkheden. Max. 60 deelnemers.

Handige websites en tools Google is praktisch instrument om te zoeken op het wereldwijde web maar er is zoveel meer én gratis. Denken we maar aan een ‘doodle’ opstellen, ‘wetransfer’, een ‘lootje’ trekken, ‘speedtest’, ‘1207’, ‘wikipedia’, ... Max. 50 deelnemers.

Workshop privacyinstellingen op facebook Kies zelf wie er jouw profiel en foto’s kan bekijken, wie kan er iets op plaatsen, wat zijn tags, wie kan

mij opzoeken, … Voor mensen die reeds facebook hebben. Max.12 deelnemers.

Fotografie: Hoe maak ik een goede foto? (fototechniek) Gedurende deze workshops krijg je tips voor knappere en goede foto’s. Of je nu een reflexcamera, een compactcamera of een hybride model hebt, je bent meer dan welkom op onze workshop digitale fotografie. Breng zeker je eigen fototoestel mee. Max. 20 deelnemers.


Maak je eigen fotoboek In deze workshop leer je zelf een fotoalbum met je favoriete digitale foto’s ontwerpen. USB-stick met persoonlijke foto’s meebrengen. Max. 11 deelnemers.

Communicatiehulpmiddelen, ook jouw toekomst! Dankzij de technologische vooruitgang van de laatste jaren zijn er intussen heel wat communicatiehulpmiddelen beschikbaar. Deze zorgen ervoor dat het gebruik van een gsm, de computer, domotica (omgevingsbediening in huis), de telefoon, e-mail, internet en dergelijke meer gemakkelijker worden. Op deze infonamiddag worden allerhande communicatiehulpmiddelen gedemonstreerd.

Het abc van tablets: ipads versus tablets met android (demo) Gedurende deze demo les wordt er haarfijn uitgelegd wat nu exact een ipad, een tablet met Android of Windows is. De connectiviteit, de synchronisatie, apps… worden besproken. Indien je over een tablet beschikt, mag je deze zeker meenemen. Max. 18 deelnemers.

Windows8: het pad naar de toekomst Workshop voor mensen die willen kennismaken met Windows8. Max. 14 deelnemers.

Orden je foto’s voor later Workshop waarin je mappen maakt op de computer om foto’s netjes te ordenen. Zo hou je overzicht over al je digitale foto’s. Wie een eigen laptop heeft met foto’s op, mag deze zeker meebrengen. Max. 14 deelnemers.

Website bouwen Maak in 1,2,3 je eigen website en deel zo je ervaringen, foto’s, reisverhalen, … met iedereen

over de hele wereld. Maak zelf het ontwerp, kies de kleuren en thema’s. Max. 12 deelnemers.

Leer werken met jouw elektronische identiteitskaart De beschikbare toepassingen van een e-id worden steeds uitgebreider zoals je persoonlijke dossier, je fiscaal dossier of je eigen pensioendossier raadplegen, formulieren aanvragen bij de mutualiteit, een klacht neerleggen bij de politie,…. Breng zeker je identiteitskaart en je persoonlijke PIN-code mee. Max. 20 deelnemers.

Demonstratie Quickscan Delhaize Sedert geruime tijd kan je in Delhaize Ieper zelf je aankopen inscannen en betalen aan de Quickscan. Een deskundige. legt uit hoe het moet. Max. 10 deelnemers (bij grote interesse kan er een 2de bezoek gepland worden).

VDAB op het internet en sociale media Op de website van VDAB kan je veel meer dan alleen vacatures zoeken. Op de workshop leer je de gevaren van Facebook, en je gaat samen op zoek wat je wél of beter niet op Facebook prijsgeeft. Max. 12 deelnemers.

GSM-lessen in diverse deelgemeenten Heb je moeite met de vele knopjes, toetsen & functies van jouw GSM? In de diverse deelgemeenten leert men je werken met je GSM. Meebrengen: opgeladen GSM inclusief simkaart, Puk code, Pin code. Gsm nummer, voldoende beltegoed en gebruiksaanwijzingen. Bij inschrijving: type gsm vermelden.

iPad: QR-codes: gebruik en ontwerp Deel 1: QR-codes worden de dag van vandaag overal gezien in het

straatbeeld, maar hoe werken ze nu precies? Wat is een QR-code? Wat is de meerwaarde van een QR-code? Hoe maken we zelf een QR-code? Deel 2:gebruik van apple tv in combinatie met iPad. Max. 16 deelnemers.

Herinneringen vastleggen op een creatieve manier Workshop waarin je het programma moviemaker leert gebruiken. Met moviemaker maak je op een snelle en een eenvoudige manier een mooi filmpje van je digitale foto’s. Wie een eigen laptop heeft met foto’s of een digitaal fototoestel mag dit zeker meebrengen. Max. 14 deelnemers.

Groen computeren bij Oxfam Voor een heel schappelijke prijs kan je bijvoorbeeld in de Oxfam-tweedehandswinkel een prima computer krijgen. De medewerkers van de informaticadienst leggen je uit hoe Oxfam te werk gaat bij het verzamelen en herstellen van hun computers. Een blik achter de schermen van een computer. Max. 30 deelnemers.

Kennismaking met Mac Je maakt kennis met het besturingssysteem Mac OS X. Max. 11 deelnemers.

Fundels Fundels staat voor ‘bundels vol fun’! Het concept bestaat uit prentenboeken, aangevuld met een interactieve online variant, met als doel het taalgevoel van jonge kinderen te stimuleren. Het prentenboek zelf wordt gedigitaliseerd tot een soort e-boek voor kinderen, vergezeld van spelletjes, didactische hulpmiddelen en oefeningen. Via een RFID-sticker in het boek en een RFID-lezer, aangesloten op de computer, kunnen kinderen eenvoudig zelf aan de slag. Fundels bieden kinderen een rijke


ervaring waarbij lezen, spelen, boeken en het internet elkaar versterken. Max. 15 deelnemers.

Eerste stappen op de pc Deze workshop richt zich tot mensen die nauwelijks of niet vertrouwd zijn met een pc. Je maakt kennis met het besturingssysteem Windows, het toetsenbord en de muis. Max. 20 deelnemers.

Tariefcheck in het multimedialandschap: internet, gsm, digitale tv… Snow, Base, Mobistar, Telenet… op de mobiele markt is reeds een hevige prijsoorlog aan de gang. In deze workshop word je haarfijn uitgelegd hoe je eenvoudig de tarieven in het multimedialandschap kan vergelijken. Breng zeker een kopie van je laatste GSM-, internet- en digitale televisie factuur mee. Max. 20 deelnemers.

Tips en trucs voor nieuwe iPad-bezitters Basishandelingen: overzicht van het toestel (verschillende knoppen, camera, …), basisbenodigdheden: opstarten; instellingen: ipad verbinden met het internet,verschillende WIFI instellingen en basisfuncties van de iPad: switchen, pinchen, zoomen, enkele handige apps. Max. 16 deelnemers.

Flaneren in cyberspace Flaneren in Cyberspace is een maatschappijkritische ontdekkingstocht doorheen het internet, een lezing voor wie inzicht wil in de vaardigheden om mee te draaien in de maatschappij van morgen.

Digitaal neuzen in oude kranten en foto’s Tijdens deze workshop leer je hoe je online in oude kranten en via oude beelden informatie

vindt over jouw omgeving. Samen met de vrijwilligers van ‘IEPER Verbeeldt’ loodsen we je door meer dan 30,000 foto’s op www.westhoekverbeeldt. be. Daarnaast leren we je hoe je gericht kan zoeken in de regionale kranten vanaf 1825 en deze digitaal kan doornemen via www. historischekranten.be. Max. 15 deelnemers.

Met de GPS op de fiets

Duurzaamheid kan digitaal Energiepremie’s, de goedkoopste energieleverancier,… opzoeken op het internet Zowel voor gas als elektriciteit kan je via de website van de VREG de goedkoopste leverancier opzoeken. Neem je laatste afrekeningsfactuur mee van elektriciteit/gas zodat je de test zelf kan uitvoeren. Max. 20 deelnemers.

Een namiddag lang ga je aan de slag met pc, gps en de fiets natuurlijk. Je start met het uiteenzetten van een track via één van de vele routewebsites, uploaden naar je gps en tot slot fiets je effectief de uitgestipelde route. Beschikken over een gps en een fiets is noodzakelijk om aan deze buitengewone workshop te kunnen deelnemen. Max. 12 deelnemers.

Skype of telefoneren via het internet

Digitale fotografie: een workshop boordevol tips

Slotactiviteit: digistatie

In deze korte, praktische workshop leer je enkele handige knepen van het vak en keer je huiswaarts met boordevol tips. Beschikken over een fototoestel is onontbeerlijk voor het volgen van deze workshop. Max. 12 deelnemers.

Twitter Steeds meer mensen ontdekken dat twitteren niet alleen geweldig leuk is, maar ook ontzettend handig. Max. 20 deelnemers.

Foto’s delen Als je foto’s genomen hebt is het dikwijls de bedoeling om die te tonen aan anderen. Je kan je laptop meenemen of een geheugenstick of afdrukken of … Een handig alternatief zijn dan zogenaamde webalbums of google drive of skydrive enz… Max. 50 deelnemers.

www.digitaleweek.be

Gratis telefoneren via computer is bijna even makkelijk als gewoon telefoneren. Het meest gebruikte softwareprogramma is Skype. Je leert tijdens deze demo hoe je dit gratis programma kan downloaden en installeren. Uiteraard wordt ook het telefoneren zelf gedemonstreerd. Max. 50 deelnemers.

Spelnamiddag waar op een ludieke manier kennis wordt gemaakt met PC, smartphone, tablet, bibliotheek, skype, games, … Max. 100 deelnemers.

INSCHRIJVEN LESACTIVITEITEN 1 adres, 1 telefoonnummer, 1 e-mailadres: LDC De Kersecorf, Rijkeklarenstraat 83, 8900 Ieper, tel. 057 203 778, dienstencentrum@kersecorf.be Bij inschrijving via e-mail, gelieve duidelijk datum en titel van de workshop (eventueel locatie) te vermelde, alsook naam en telefoonnummer. Gezien de plaatsen van de workshops beperkt zijn, vragen we met aandrang om bij inschrijving ook effectief aan de workshop deel te nemen!


DIENSTENCENTRA

IN DE KIJKER

Workshops voor grootouders en kleinkinderen

Digitale Week in de dienstencentra

De paasvakantie is het ideale moment om iets samen te doen met jouw kleinkind, jouw opa of oma! Deze keer kun je kiezen uit 2 verschillende workshops. Kleine koks onder jullie kunnen een heerlijke taart leren bakken. Niet zomaar een taart, een taart afkomstig uit een ver land.

Dienstencentra De Kersecorf en ‘t Hofland zij ook dit jaar een actieve partner van de Digitale Week. Deze vindt plaats van zaterdag 20 april tot en met vrijdag 26 april. Samen met vele andere lokale partners hebben een ruim aanbod van digitale activiteiten gepland. Meer info kan je terugvinden in de speciale bijlage van de Digitale Week in deze Iedereen Ieper, aan het onthaal van De Kersecorf en ‘t Hofland of via www.digitaleweek.be.

03/04/2013 | 13.30 - 16 u.

Benieuwd? Los dan (samen met opa/oma) het raadseltje op hieronder. Hou je meer van boetseren? Voor de meisjes maken we leuke roosjesringen in fimo! Jongens kunnen hun bestek versieren met leuke monsters of een sleutelhanger maken in fimo! Benodigdheden: gelieve je eigen bestek mee te brengen indien je die wil versieren. • LDC De Kersecorf 5,00/kleinkind. Inschrijven noodzakelijk!

RARARA:

De taart die we bakken en de kok die ons dit zal leren, komt niet uit België! Maar uit welk land dan wel? Het is het grootste land ter wereld, het ligt in Europa. Als je er op reis gaat kan je niet betalen met de euro’s, wel met roebels! Vergeet dan zeker niet je dikke trui, want op plaatsen kan het heel koud zijn. Jouw vliegtuig zal waarschijnlijk landen in de hoofdstad en dat is Moskou! Breng jouw antwoord mee op 3 april en wie weet krijg jij een leuk prijsje!

Jouw moestuin in potten of bakken i.s.m. Velt Westland & milieueducatie Ieper 13/05/2013 | 19.30 u.

De moestuin in potten of bakken is handig voor iedereen die van tuinieren houdt en weinig plaats heeft of het zichzelf gemakkelijk wil maken. Ideaal voor senioren of mensen die zichzelf zo weinig mogelijk willen belasten. Op deze manier groeten of kruiden kweken is milieuvriendelijk, het brengt veel groei & bloei. Bovendien kost het weinig moeite. Herman De Waele heeft pakken ervaring in het kweken van groenten in potten/bakken en brengt een voordracht met heel wat voorbeelden en praktisch tips. LDC De Kersecorf 5,00 of 3,00 (Velt-leden)

Naam: ................................................................................ Adres: ................................................................................ Telefoonnummer: ................................................................................

IEDEREEN IEPER | 19


SOCIAAL ACTUEEL

WIJZIGING ONTHAALPROCEDURE OPVANG CAW DE PAPAVER Wie tijdelijke opvang en begeleiding zoekt binnen een opvangcentrum voor thuislozen in Ieper dient zich voortaan aan te melden bij het Algemeen Onthaal van het CAW De Papaver. Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk De Papaver vzw beschikt zowel over een onthaalcentrum voor mannen als een centrum voor vrouwen

(met of zonder kinderen). De intake gebeurt bij voorkeur op afspraak. Dit kan via telefonische contactname met het Algemeen Onthaal op maandag, woensdag of vrijdag via het centraal nummer 057 220 930. Er wordt zo vlug mogelijk een afspraak geboden. De opname sluit zo nauw mogelijk hierop aan.

• Algemeen Onthaal, Steven Vantorre, Maloulaan 43, 8900 Ieper, steven. vantorre@cawdepapaver.be. Open op maandag van 9 tot 12 en van 14 tot 19 uur, op woensdag van 9 tot 12 en van 14 tot 18.30 uur, op vrijdag van 9 tot 12 en van 14 tot 17.30 uur zonder afspraak. Bij dringende vragen ook op dinsdag en donderdag bereikbaar.

PEDAGOGISCH ADVIES VOOR ELKE OUDER... Opvoeden is een belangrijke taak in het dagelijkse leven van gezinnen. Heel vaak sta je er niet bewust bij stil. Soms lukt opvoeden goed, maar soms heb je twijfels en vragen. Praten met iemand die naar je luistert, kan steun geven. Het OCMW Ieper organiseert daarom in samenwerking met het project Ouders Steunen in Opvoeden, een spreekuur pedagogisch advies. Het spreekuur is er voor vaders, moeders, grootouders, stiefouders, … Kortom, iedereen die behoefte heeft aan een

gesprekspartner die luistert, ondersteunt, informeert en adviseert. Samen gaat men op zoek naar een manier van omgaan met je vragen. Het spreekuur pedagogisch advies is gratis. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk. Ook telefonisch en via e-mail wordt advies gegeven. Naast pedagogisch adviesgesprekken organiseert het project ook vormingen voor professionelen (maatschappelijk werkers, begeleiders van de kinderopvang, jeugdwerkers, leerkrachten, …) en vormingen voor ouders (namelijk ouder-

bijeenkomsten en oudercursussen over diverse thema’s zoals pubers, omgaan met huiswerk maken, straffen en belonen, …). • Lindsey Allewaert, tel. 057 226 279, lindsey.allewaert@onstehuis.net of Marina Vandecasteele, tel. 057 204 831, marina.vandecasteele@ocmwieper.be, www.facebook.com/ouderssteunen

MEERMOBIEL - IEDEREEN OP WEG Mobiliteit is een basisvoorwaarde om volwaardig en gelijkwaardig aan onze maatschappij te kunnen deelnemen. Personen die door een handicap, ouderdom, ziekte of tijdelijke beperking moeilijkheden hebben om zich te verplaatsen worden te vaak geconfronteerd met een gebrek aan centrale informatie over het 20 | IEDEREEN IEPER

aanbod op vlak van toegankelijk en aangepast vervoer in Vlaanderen.

Enter, het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid pakt daarom uit met het


SOCIAAL

WEEK VAN DE VALPREVENTIE 2013 Ouderen belanden tien keer meer op spoed als gevolg van een val, dan na een verkeersongeval. De gevolgen worden zwaar onderschat. Verstuikingen, snijwonden en breuken komen veel voor. Bovendien worden de psychosociale gevolgen zoals valangst, verlies van zelfvertrouwen, depressie, sociaal isolement en toegenomen zorgafhankelijkheid, ... vaak over het hoofd gezien. Een valpartij heeft veel oorzaken; evenwichtsproblemen, een lage bloeddruk, slecht zicht, verkeerde schoenen of pantoffels, risicovol gedrag en een onveilige omgeving. Hoe meer risicofactoren er aanwezig zijn, hoe groter je kans om te vallen. Nochtans zijn heel wat van deze risicofactoren bij te sturen.

Doe er iets aan! Voorkomen is mogelijk. Zeg niet “ik ben te oud geworden”, “er is niets meer aan te doen” of “vallen overkomt mij niet”, maar doe er iets aan.

informatieplatform MeerMobiel. Een nieuwe website en een infolijn maken het bestaande vervoeraanbod doorzichtiger en toegankelijker. Via een zoekmodule kan je zoeken in een databank met vervoeraanbieders van toegankelijk en aangepast vervoer. De inforubrieken van de website geven heel wat praktische informatie over het aanbod,

Deze 10 tips helpen je alvast op weg: 1. De beste remedie om vallen te voorkomen, is bewegen. Ga eens te voet naar de bakker, doe lichte huishoudelijke taken of speel met de kleinkinderen. 2. Zorg voor voldoende verlichting in huis en tuin. 3. Wees voorzichtig op de stoep. 4. Draag stevige schoenen en pantoffels, die je voet volledig omsluiten. 5. Laat je ogen regelmatig controleren en draag indien nodig een aangepaste bril. 6. Sta niet te snel op uit bed of uit de zetel, anders kan je duizelig worden. 7. Neem je medicatie correct en volgens voorschrift. Vermijd zoveel mogelijk slaapmedicatie. 8. Eet lekker en gezond. Voeding rijk aan calcium helpt je botten te versterken, maar ook een inname van extra calcium en vitamine D kan nodig zijn.

9. Vermijd overdreven alcoholgebruik en rook niet, want roken verhoogt het risico op broze botten. 10. Dans! Dansen heeft een positieve invloed op je evenwicht en spierkracht.

Loop jij risico om te vallen? Raadpleeg je huisarts. Zeker in volgende situaties: - na een val; - bij aanhoudende duizeligheid; - bij loop- en/of evenwichtsproblemen. Jouw huisarts zal nagaan of je een verhoogde kans hebt om te vallen en welke risicofactoren hierin een rol spelen.

Week van de Valpreventie Van 22 tot en met 28 april 2013 organiseert Vlaanderen de tweede Week van de Valpreventie. Tijdens deze week worden de krachten gebundeld om vallen bij ouderen te voorkomen. • www.valpreventie.be

kortingen, tegemoetkomingen en andere nuttige weetjes, zowel op vlak van openbaar vervoer als van het deur-deurvervoer. Je kan ook per telefoon bij MeerMobiel terecht voor meer informatie. • www.meermobiel.be, info@meermobiel.be, infolijn: 011 265 030

IEDEREEN IEPER | 21


SOCIAAL

WVA WERKT SAMEN MET DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN De Diensten Ondersteuningsplan zijn een nieuw initiatief van de Vlaamse regering waar zowel kinderen als volwassenen met een beperking of een vermoeden van beperking beroep kunnen op doen. Sinds kort hebben Werkgroep Vorming en Aktie Ieper en D.O.P. West-Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Dat betekent concreet dat een medewerker van D.O.P. elke maandagvoormiddag, van 9 tot 12 uur, een zitdag houdt in de kantoren van W.V.A. in de Rijselstraat 98, 8900 Ieper.

Wat doet D.O.P.? D.O.P. helpt mensen met (een vermoeden van) beperking en de personen die voor hem belangrijk zijn, een duidelijk zicht te krijgen op al zijn vragen. Wat wil hij precies? Wat zijn zijn eigen toekomstplannen? Als men een beeld heeft van de mogelijkheden, dromen en verlangens van die persoon bekijkt men samen met hem en de mensen die hij erbij wil, hoe men dat kan waar maken. In de eerste plaats kijkt men of personen uit de omgeving (familie, vrienden, buren), daarbij kunnen helpen en ondersteunen. Als die hulp onvoldoende is, dan zoekt men verder welke diensten kunnen helpen. Dat kan een thuiszorgdienst zijn die meehelpt in het huishouden of een dienst die helpt de persoon zijn geld te beheren, … Als dat nog niet voldoende is, dan kan ondersteuning via een dienst begeleid wonen, een dagcentrum, … een oplossing zijn. De D.O.P.-medewerker maakt 22 | IEDEREEN IEPER

samen met de persoon in kwestie een plan dat een antwoord geeft op zijn vragen en waarmee hij verder aan de slag kan. Ben je een persoon met (een vermoeden van) beperking dan kan je bijvoorbeeld voor volgende zaken bij D.O.P. terecht: - Je wil nadenken over hoe je wil wonen, welke dagbesteding er bestaat, welk werk je kan doen of hoe je je vrije tijd kan invullen. Je weet ook niet wie je hierbij kan helpen. - Je wil contacten uitbouwen in je buurt. - Je weet wel waar en hoe je wil wonen, maar niet welke ondersteuning er bestaat? - Je kind komt net van de schoolbanken af en jullie vragen zich af wat de toekomst kan brengen op het vlak van dagbesteding, werk, vrije tijd, wonen, financieel beheer enz. - Je wil een zo gewoon mogelijk leven uitbouwen, maar weet niet welke diensten er je kunnen ondersteunen. - Na een ongeval heb je een blijvende beperking. Je vraagt je af hoe je in de toekomst je leven met de nodige ondersteuning kunt uitbouwen. - Je bent niet tevreden over je woon- of werksituatie en wil verandering. - Je hebt vragen, dromen en verwachtingen en je vindt het moeilijk om alleen antwoorden te vinden. - Je kindje van drie kreeg een bepaalde diagnose en je weet niet hoe het nu verder moet of wie je kan helpen bij het organiseren van ondersteuning thuis.

- Je wordt een jaartje ouder en maakt je zorgen over de toekomst van je dochter met fysieke beperking die nog thuis woont. Er zijn wel vrienden en familieleden, die bekommerd zijn. Je zou graag samen met hen en met je dochter een gesprek hebben om een aantal zaken te plannen. Maar je weet niet waar en hoe te beginnen. - Je staat al lange tijd op de wachtlijst van de dienst begeleid wonen, maar je wil samen met je zus en enkele kennissen een planning maken om zo vlug mogelijk te kunnen samenwonen met je vriend. De dienstverlening is gratis en tijdelijk (gemiddeld 12 contacten gespreid over 12 maanden) en is enkel voor wie nog geen gebruik maakt van het zorgaanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (verblijf in semi-internaat, internaat, dagcentrum, tehuis en/ of persoonlijk assistentiebudget, diensten beschut wonen, thuisbegeleiding, ...). • Peter Opstaele, tel. 0490 446 183, peter.opstaele@dop-wvl.be, www. dop-wvl.be. Je kan altijd vrijblijvend een vraag stellen. Een huisbezoek kan ook.


SPORT & VRIJE TIJD

SPORTANIMATIE START NIEUWE LESSENREEKSEN NA DE PAASVAKANTIE Wie na het rapen van de paaseieren wat aan de conditie wil werken kan hiervoor vanaf 15 april terecht bij de Ieperse sportanimatie. Voor jong en oud staan immers verschillende nieuwe lessenreeksen op het programma. Sportacademie 3de kleuter, 1ste & 2de leerjaar De deuren van de sportacademie staan open voor alle kindjes uit het 3de kleuter, 1ste en 2de leerjaar. Twee maal per week kunnen zij kennismaken met een waaier aan sporttakken waarbij verschillende bewegingsvaardigheden aan bod komen. Het leuke aan de sportacademie is dat er elke week iets anders op het programma staat. Kiezen voor één sporttak hoeft dus niet. De sportacademie is de ideale stap op weg naar de aansluiting bij een sportclub. Vanaf 15 april start het 3de trimester van de sportacademie in Ieper. De lessen gaan telkens door op maandag en donderdag van 17 tot 18 uur in het stedelijk sportcentrum te Ieper.

Aerobic 16-plussers kunnen inschrijven voor aerobiclessen met keuze uit 2 verschillende lessenreeksen op volgende dagen en uren: - maandag: 19.30 - 20.30 uur - dinsdag: 20.30 - 21.30 uur Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 35 deelnemers per reeks. Vooraf inschrijven is dus de boodschap.De lessen op maandag gaan door in de karatezaal in sporthal 2 en op dinsdag in de polyvalente zaal in sporthal 1 van

het stedelijk sportcentrum aan de Leopold III-laan. Start op 15 april.

Zumba Zumba is een combinatie van fitness en Latijns-Amerikaanse dansen: merengue, salsa, reggaeton, … Net als bij aerobic wordt er aan de conditie gewerkt maar dan wel op een dansante manier. Er is keuze uit 2 lessenreeksen op maandag en woensdag telkens van 20.30 tot 21.30 uur. De lessen gaan door in de polyvalente zaal van het stedelijk sportcentrum. Per reeks worden maximum 25 deelnemers toegelaten. Start op 15 april.

Step-aerobic Wie van aerobic maar ook van wat meer afwisseling houdt, kan inschrijven voor de lessenreeksen step-aerobic. In tegenstelling tot de gewone aerobic wordt hier bij de verschillende oefenvormen gebruik gemaakt van een bankje (= step) waardoor de intensiteit van de verschillende oefeningen hoger ligt. De lessen gaan door op maandag van 20.30 tot 21.30 uur en worden gegeven in sporthal 2 aan de Leopold III-laan te Ieper. Per reeks worden 35 deelnemers toegelaten. Start op 15 april.

Callenistics Volwassenen die niet zozeer van aerobic houden en op een ietwat rustiger manier aan hun conditie willen werken, kunnen deelnemen aan de lessenreeksen callenistics. Door middel van aangepaste oefenvormen worden hier wekelijks verschillende lichaamsspieren aan het werk gezet. Bijzondere aandacht wordt besteed aan bil-, buik- en

rugspieren. De lessen gaan door vanaf 17 april op woensdag van 19.30 tot 20.30 uur voor gevorderden. Op donderdag is er van 20.00 tot 21.00 uur een reeks voor beginnelingen. De lessen op woensdag vinden plaats in de judozaal in sporthal 2 en op donderdag wordt er les gegeven in de polyvalente zaal in sporthal 1 in het stedelijk sportcentrum. Voor deze callenisticslessen kunnen per reeks 30 deelnemers inschrijven.

Conditiegym voor dames Een uurtje conditieturnen waarbij aandacht besteed wordt aan de verschillende spiergroepen.Voor dames vanaf 16 april telkens op dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur in de polyvalente zaal in sporthal 1 in het stedelijk sportcentrum. Maximum 30 deelnemers vanaf 18 jaar kunnen inschrijven.

Fitbalgymnastiek Fitbalgymnastiek is een oefenprogramma voor alle spiergroepen aan de hand van een reuzenbal. Hierbij komen zowel lenigmakende, spierversterkende als houdingsvormende oefeningen aan bod. De lessen IEDEREEN IEPER | 23


SPORT & VRIJE TIJD voor volwassenen vinden plaats vanaf 19 april telkens op vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur in de polyvalente zaal in sporthal 1 in het stedelijk sportcentrum. Maximum 16 deelnemers vanaf 18 jaar kunnen inschrijven.

doelgroepenbad van het stedelijk zwembad in heupdiep water. De lessen gaan door vanaf 18 april telkens op donderdag met keuze uit 2 verschillende reeksen 19.15 tot 20.00 uur of van 20.15 tot 21.00 uur. Per reeks kunnen telkens 22 16-plussers inschrijven.

Aquagym Aquagym is als aerobic in het water. Op ritmische muziek worden buik-, bil-, been- en rugspieroefeningen gegeven waarbij het water zorgt voor de nodige weerstand waardoor de spieren beter getraind worden. Het water heeft bovendien een masserende werking en zorgt voor een ontspannen sfeer. De oefeningen gebeuren in het doelgroepenbad van het stedelijk zwembad in heupdiep water‌ De lessen gaan door vanaf 15 april telkens op maandag van 20.15 tot 21.00 uur en op woensdag van 20.15 tot 21.00 uur. Per reeks kunnen telkens 22 16-plussers inschrijven.

Aquazumba Met Aquazumba kan je dezelfde zumba training doen als op het droge maar nu in het zwembad. Aquazumba is er voor iedereen die lekker wil genieten van Zumba in het water. De oefeningen gebeuren in het

24 | IEDEREEN IEPER

Sportelen voor 50-plussers Ook 50-plussers worden bij de Ieperse sportanimatie niet aan hun lot overgelaten. Inspelend op de Bloso-actie Sportelgemeente 2013 zijn er verschillende activiteiten. Wekelijks kan er vanaf 18 april in het sportcentrum aan de Leopold III-laan, gewerkt worden aan de conditie met telkens op donderdag van 15.15 tot 16.15 uur bewegingsgym. Ook in de stedelijke sporthal te Vlamertinge wordt vanaf 19 april een uurtje bewegingsgym gegeven en dit telkens op vrijdag van 14.00 tot 15.00 uur. Eveneens op vrijdag van 15.30 tot 16.30 uur kan men in het stedelijk sportcentrum te Ieper, deelnemen aan een uurtje omnisport. Elke week staat hier een andere sporttak op het programma. Het niveau van de activiteiten wordt aangepast aan de deelnemers. Wie zin heeft om even van de sfeer te proeven kan gratis een proefles volgen.

Aquagym voor 50-plussers Een speciale reeks voor senioren vanaf 26 april t.e.m. 25juni elke week van 15.30 tot 16.15 uur in het stedelijk zwembad. Op aangepaste muziek worden buik-, bil-, beenen rugspieroefeningen gegeven waarbij het water zorgt voor de nodige weerstand waardoor de spieren beter getraind worden.

Zwemlessen Na de paasvakantie starten vanaf 15 april ook nieuwe zwemlessen voor jong en oud: - spartelcursus voor 1 tot 3-jarigen - watergewenning kleuters (geboren 2008) - zwemlessen kleuters (geboren 2007) - zwemlessen kinderen (geboren 2006 of vroeger) - zwemlessen volwassen Tot aan de zomervakantie krijgen de deelnemers 2 keer les per week. De peuters van de spartelcursus duiken 1 keer per week het zwembad in. • Ieperse Sportanimatie in het stedelijk sportcentrum, Leopold III-laan 18, 8900 Ieper, tel. 057 239 400, sportanimatie@ieper.be


SPORT & VRIJE TIJD

IEPERSE SPORTANIMATIE BIEDT 82 PAAS- EN ZOMERSPORTKAMPEN AAN Tijdens de paas- en zomervakantie 2013 kunnen 6 tot 17-jarigen deelnemen aan één of meerdere van de maar liefst 82 paas- en zomersportkampen van de Ieperse Sportanimatie. Naast de twee weken in de paasvakantie met 17 sportkampen worden vanaf 1 juli gedurende negen opéénvolgende weken niet minder dan 65 zomersportkampen voor verschillende leeftijden georganiseerd. Alle kampen vinden plaats in of starten aan het stedelijk sportcentrum in Ieper.

Aanbod Ook dit jaar is er voor elk wat wils met knutsel- & omnisportkampen voor 6 tot 10-jarigen, grime& omnisportkampen voor 9 tot 14-jarigen, circus- & ski/ snowboardkampen voor 8 tot 15-jarigen en kokkerellen- & omnisport juniorkampen en kokkerellen- & omnisportkampen voor 10 tot 14-jarigen op het programma. Voor 8 tot 14-jarigen die van coole sporten houden, zijn er in de zomer de Amerikaanse sportkampen waar een aantal typische yankeesporten als american football, baseball, poloball… aan bod komen. Sporten computerfreaks kunnen deelnemen aan de sport- en computerkampen. Wie naast sport een aardig mondje Frans wil praten zit goed bij het Frans- en omnisportkamp.

avonturensportkamp of voor het avonturensportkamp X-treme. Voor windsurf- en zeilkampen kan men tijdens de zomervakantie gedurende vijf weken terecht op Dikkebusvijver.

Praktisch Alle sportkampen zijn externaatkampen met start om 9.30 uur en einde om 16.30 uur. Er is gratis opvang ’s morgens vanaf 8 uur en ’s avonds tot 17.15 uur. Over de middag moeten alle deelnemers in het sportcentrum (of kampplaats) blijven. Hier kan men ter plaatse een warm middagmaal eten of een eigen lunchpakket mee brengen. Aan de gewone kampen kan men deelnemen vanaf 45 euro per week. Voor de meer specifieke kampen ligt de prijs iets hoger.

Ook voor kleuters Voor kleuters geboren in 2008 en 2009 zijn er tijdens de zomervakantie gedurende vijf opeenvolgende weken kleutersportkampen. Van 15 juli t.e.m. 14 augustus zetten de kleuters hun eerste pasjes in de bonte wereld van de sport. Deze kleutersportkampen zijn halve dagkampen telkens van 9 tot 12 uur. Er is opvang ’s morgens vanaf 8 uur en ’s middags tot 12.15 uur. De deelnameprijs bedraagt 25 euro per week. • Een sportkampenbrochure met het volledige aanbod is te verkrijgen bij de Ieperse Sportanimatie in het stedelijk sportcentrum, Leopold IIIlaan 18, 8900 Ieper, tel. 057 239 400, sportanimatie@ieper.be of online op www.ieper.be

Wie kiest voor de formule met middagmaal betaalt per week 15 euro extra.

Op zoek naar het superavontuurlijke…, dan moet je inschrijven voor kajak-& IEDEREEN IEPER | 25


CULTUUR

ELKE ZATERDAG TUSSEN 16 EN 17 UUR CONCERT OP DE VERNIEUWDE IEPERSE BEIAARD Vorig jaar werd de Ieperse beiaard volledig vernieuwd. Een betere opstelling van de klokken, een nieuwe speelcabine met nieuw klavier, nieuwe klepels en een nieuw automatisch spel voor de melodieën die om het kwartier weerklinken, dragen ertoe bij dat Ieper nu in het bezit is van een uitstekend klinkend carillon. Ook werd het instrument geïntegreerd in het bezoek aan het vernieuwde In Flanders Fields Museum. Bezoekers die de trappen van het belfort bestijgen, kunnen het instrument in zijn volle glorie aanschouwen. Infoborden over andere herdenkingsbeiaarden van over de hele wereld met geluidsfragmenten flankeren de Ieperse beiaard. Door de vernieuwing en plaatsing in het museum was het wenselijk dat het instrument meer dan vroeger

wordt bespeeld. Beiaardier Ludo Geloen beroert de klokken nu elke zaterdag (plus enkele feestdagen zoals de Nationale Feestdag, Elf November) tussen 16 en 17 uur. De grote binnenkoer van de Lakenhalle, te bereiken via de dienst toerisme/museumcafé, is de ideale luisterplaats. Het wekelijkse programma wordt getoond op de grote schermen in het museumcafé. Telkens worden klassieke beiaardwerken afgewisseld met moderne melodieën uit het film- en poprepertoire.

Enkele beiaardiers uit het buitenland (o.a. uit NieuwZealand en Rusland) zijn in de maanden juli en augustus te gast en bespelen dit mooie instrument. Ieperlingen kunnen gratis het In Flanders Fields Museum bezoeken. Voor een klim naar de belforttoren betaal je 2 euro per persoon. Elke bezoeker moet 1 euro betalen voor de poppyarmband die toegang geeft tot het museum en tot de belforttoren. De armband kan nadien terug ingewisseld worden.

FOLK IN IEPER Kom op zaterdag 27 april naar de binnenstad van Ieper tussen 13 en 19.30 uur en geniet er gratis van folk- en volksmuziek. Op de hoek van de straat, in het Astridpark, aan de Muziekacademie, ... overal kun je folky deuntjes ontdekken van jong en iets minder jong talent. Zo kan je genieten van straatoptredens tussen 13 en 18 uur van Lyrondell, Bob, Frank en Zussen, Uilléann Harp, Walter & Stefan van Arjaun, Schaatsenrijder, Imaginarium,

26 | IEDEREEN IEPER

Onder de notenboom, Kromabries, De zingende Orgelman, Tram 58, The Mighty Campfire Punks, Draaiorgel Pier lala, Academie Ieper, Academie Dranouter, Academie Blankenberge, Suskewiet, Axent, VierN, Manyidaki, WZWZ, De Grote Kornemuze en Trommelfluit. Om 18 uur kan je op de Grote Markt dansen op het folkbal met Broes en dit allemaal gratis. Folk in Ieper wordt georganiseerd i.s.m. de stad Ieper en kadert

binnen het Feest van de Folk. Van 26 april tot 5 mei is Muziekmozaïek al aan haar twaalfde editie van het Feest van de Folk toe en dit volledig binnen de Week van de Amateurkunsten. • www.feestvandefolk.be


CULTUUR

ERFGOEDDAG IN IEPER: ZONDAG 21 APRIL 2013 Erfgoeddag, dé dag waarop roerend en immaterieel cultureel erfgoed centraal staan, valt dit jaar op zondag 21 april. Het thema is Stop de tijd! De gratis activiteiten op Erfgoeddag 2013 zetten zowel het thema tijd in de kijker als focussen op behoud en beheer. We stellen graag drie activiteiten voor, in Ieper, Hollebeke en Zillebeke.

- Rondleiding: over schilderijen en hun tweede jeugd in het stedelijk museum In het stedelijk museum krijg je uitleg over de restauratie van schilderijen. Een restauratrice geeft toelichting bij een aantal gerestaureerde werken, en geeft ook een inkijk in het eigen atelier en haar strijd tegen de tand des tijds... Stedelijk Museum, Ieperleestraat 31, 8900 Ieper Rondleidingen om 10.30, 14 en 16 uur. Duur: anderhalf uur. Reservatie noodzakelijk: els.deroo@ieper.be, tel. 057 239 450 Openingsuren museum: 10-12.30 en 14-18 uur

- Wandeling: op stap door het dorp en door de tijd in Hollebeke Enkele dorpsgenoten van vroeger overwonnen de tijd en bezoeken Hollebeke. Ze gaan met je op stap en vertellen hoe meester Boussemaere over de juiste tijd beschikte en waar het uurwerk van de kerk naar toe is. Ze vertellen

over de oorlog, de spoorweg en de oude vaart. Deze historische gidsen stoppen de tijd, houden halt op diverse plaatsen in het dorp en brengen de verhalen van toen terug tot leven.

OC Hollebeke, Neerwaastenstraat 10a, 8902 Hollebeke Wandeling om 10.30, 11, 13.30, 14, 14.30, 15 en 15.30 uur Afstand 4,5 km, duur twee uur. Geen reservatie nodig. Extra: om 11.30 uur houdt de luisterlezerbus halt in Hollebekedorp. Een half uur lang kunnen kinderen vanaf 4 jaar in deze toffe vertelbus luisteren naar verhalen over tijd in kinderliteratuur… Reservatie verplicht: erfgoedcel@ co7.be, tel. 057 239 312.

- Demonstratie: vlas, voel de tijd door je vingers glijden in bezoekerscentrum De Palingbeek Spingroep De Wullekobbe verwerkt vlas zoals in preindustriële tijden bij de Kelten of in de middeleeuwen, met heel eenvoudige werktuigen. We nemen letterlijk de draad van het verleden op, en braken, zwingelen, hekelen, spinnen en weven op een primitieve manier. We tonen de typische materialen: braak, hekel, spintol, spinnewiel, weefgetouw, … en gaan er samen mee aan de slag. Bezoekerscentrum De Palingbeek, Vaartstraat 7, 8902 Zillebeke Doorlopend van 10 tot 17 uur Geen reservatie nodig.

• Wil je meer te weten komen over het programma in de zuidelijke Westhoek? Haal dan de regionale brochure op diverse openbare locaties of bestel online bij Erfgoedcel CO7, www.erfgoedcelco7.be, erfgoedcel@co7.be, tel. 057 239 312

VRIJWILLIGERS GEZOCHT Het stadsarchief is steeds op zoek naar gemotiveerde mensen die een handje willen toesteken bij verschillende inventarisatie- en scanopdrachten. Zegt het jou iets om oude collecties te digitaliseren of om bidprentjes en rouwbrieven te klasseren? Neem dan contact op via allison.cain@ieper.be of via tel. 057 239 440. • stadsarchief Ieper, Weverijstraat 7, 8900 Ieper, tel. 057 239 440, archief@ieper.be

IEDEREEN IEPER | 27


CULTUUR

DE GEVLEUGELDE STAD OPNIEUW LEUKE SEIZOENSOPENER Op 12, 13 en 14 april 2013 kan het publiek zich opnieuw gratis vergapen aan allerlei gekke acrobaten, steltenlopers, clowns, … Voor de tiende keer op rij krijgt de katten-stad het internationaal straattheaterfestival De Gevleugelde Stad over de vloer. Begin dit jaar selecteerde een klankbord van kenners 72 groepen. Ze komen weer van over heel de wereld en brengen een brede waaier van circustechnieken, mime, installaties, jongleerkunsten, vertellingen, theater, poppenspel en vuurspektakels, mobiel of ter plaatse, in stilte of met muziek, op de grond of in de lucht, gewaagd of vol humor, ... nieuw talent en oude rotten in het vak, niet alleen uit België, maar ook uit Australië, Chili, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Israël, Italië, Nederland, Noord-Ierland en Oostenrijk. In totaal brengen ze 280 optredens, verspreid over de drie dagen. Op vrijdag 12 tussen 20 en 23 uur, op zaterdag 13 tussen 14.30 en 23 uur en op zondag 14 april tussen 14.30 en 20 uur etaleren de deelnemers hun acts gratis op diverse historische locaties in het centrum van Ieper (Pleintje nabij het Vleeshuis, de Grote Markt, de Janseniusstraat, het Lapidarium en het Astridpark), het natuurgebied van de Vestingen (Stationspark, Esplanade, vroegere Groenpark en het Eilandje) en in Het Perron. Tijdens het festival zijn er infostands op de Grote Markt en op de Esplanade waar je gratis een programmabrochure kan verkrijgen met informatie wie, waar en wanneer optreedt. Bij slecht weer is er een alternatief programma en verhuist het evenement naar diverse binnenlocaties zoals het CC Het Perron, het Kruitmagazijn, het Stadhuis, de Stadsschouwburg, het Vleeshuis & de circustent. Een treintje en huifkarren verzorgen een gratis pendeldienst tussen de Grote Markt en de Esplanade.

28 | IEDEREEN IEPER

Fotowedstrijd Ook dit jaar kan het publiek opnieuw deelnemen aan een fotowedstrijd. Het thema: de artiest, de toeschouwer, … tot in het kleinste detail. Foto’s kunnen opgestuurd worden naar of binnengebracht op het secretariaat (CC Het Perron, Fochlaan 1, 8900 Ieper). De mooiste beelden worden volgend jaar gebundeld in een tentoonstelling. Let wel: best vooraf inschrijven. Het wedstrijdreglement is te vinden op www.gevleugeldestad.com. • CultuurCentrum, Het Perron, Fochlaan 1, 8900 Ieper, tel. 057 239 482, gevleugeldestad@mac.com, www.gevleugeldestad.com


#3 2013

UIT IN IEPER

DÉ ACTIVITEITENKALENDER VAN IEPER & DEELGEMEENTEN EXPO

FESTIVAL

TOT 20 MEI 2013 REMEMBERING HERBERT HOOVER & THE COMMISSION FOR RELIEF IN BELGIUM

12, 13 EN 14 APRIL 2013 DE GEVLEUGELDE STAD IEPER 2013 PROMOTIEFESTIVAL STRAATTHEATER

In Flanders Fields Museum, Grote Markt 34, Ieper Gratis inkom via Museumcafé • tel. 057 239 220 | www.inflandersfields.be

Centrum & vestingen, Ieper Gratis inkom • tel. 057 239 480 | cultuurcentrum@ieper.be | www.acci.be

MUZIEK

foto © Barry McCall

foto © Katrijn Van Giel

MUZIEK

6 APRIL 2013 CELTIC TENORS ‘Feels like home’

20 APRIL 2013 HELMUT LOTTI ‘Mijn hart en mijn lijf’

CC Het Perron, Fochlaan 1, Ieper Niet-leden: € 20 | leden & 55+: € 15 | JOC-leden: € 10 • tel. 057 239 480 | cultuurcentrum@ieper.be | www.acci.be

CC Het Perron, Fochlaan 1, Ieper Niet-leden: € 33 | leden & 55+: € 30 | JOC-leden: € 30 • tel. 057 239 480 | cultuurcentrum@ieper.be | www.acci.be

IEDEREEN IEPER | 29


UIT IN IEPER

AGENDA

6 APRIL 2013 | THE CELTIC TENORS: ‘FEELS LIKE HOME’ | CC Het Perron | Fochlaan 1, Ieper | tel. 057 239 480 | cultuurcentrum@ieper.be MUZIEK

7 APRIL 2013 MUZIEK | KON. JEUGDHARMONIE ST.-CECILIA BOEZINGE: APERITIEFCONCERT | OC Ten Vrielande | Brugstraat 27, Boezinge | tel. 057 239 480 | jhboezinge@ hotmail.com 10 APRIL 2013 | 3 OP EEN RIJ: SPEELSE TUINEN - OP BEESTJESHOTEL | BC De Palingbeek | Vaartstraat 7, Zillebeke | tel. 057 230 840 | bc.palingbeek@west-vlaanderen. be | www.west-vlaanderen.be/ palingbeek LEZING | PAUL VERHAEGHE OVER IDENTITEIT | Bibliotheek Ieper | Weverijstraat 9, Ieper | tel. 058 311 494 | westhoek@ vormingplus.be | www.vormingplusoostendewesthoek.be CURSUS

12 APRIL 2013 | CONQUEST OF YPRA 5 | De Katrol | O.L.V.-straat 8, Ieper | philip.charlet@telenet.be | http:// conquestofypra.scoutsieper.com FESTIVAL | DE GEVLEUGELDE STAD IEPER 2013 - PROMOTIEFESTIVAL STRAATTHEATER | Ieper: centrum en vestingen | cultuurcentrum@ ieper.be | www.acci.be | www. gevleugeldestad.com EVENT

30 | IEDEREEN IEPER

13 APRIL 2013 | DE GEVLEUGELDE STAD IEPER 2013 - PROMOTIEFESTIVAL STRAATTHEATER | Ieper: centrum en vestingen | cultuurcentrum@ ieper.be | www.acci.be | www. gevleugeldestad.com SPORT | 10.000 STAPPEN WANDELING MET DE PASAR IEPER | De Spiegel | Rijselstraat 98, Ieper | www.pasar.be/infoclubieper FESTIVAL

14 APRIL 2013 | DE GEVLEUGELDE STAD IEPER 2013 - PROMOTIEFESTIVAL STRAATTHEATER | Ieper: centrum en vestingen | cultuurcentrum@ ieper.be | www.acci.be | www. gevleugeldestad.com EVENT | LAMMETJESDAG | BC De Palingbeek | Vaartstraat 7, Zillebeke | tel. 057 230 840 | bc.palingbeek@ west-vlaanderen.be | www.westvlaanderen.be/palingbeek FESTIVAL

15 APRIL 2013 | MASTERMIND REEKS | Centrum voor betere communicatie en persoonlijke ontwikkeling | Maloulaan 41 | tel. 0498 806 794 | www.anverstraete.be LEZING | VEILIG ZONNEN | LDC De Kersecorf | Rijkeklarenstraat 83, Ieper | tel. 058 311 494 | westhoek@vormingplus.be | www. vormingplusoostendewesthoek.be CURSUS | PORTRETTEKENEN | BC De Palingbeek | Vaartstraat 7, Zillebeke | tel. 057 311 494 | westhoek@ vormingplus.be | www.vormingplusoostendewesthoek.be (tot 27.05)

| ALS JE KIND GAAT SCHEIDEN | LDC De Kersecorf | Rijkeklarenstraat 83, Ieper | tel. 058 311 494 | westhoek@ vormingplus.be | www.vormingplusoostendewesthoek.be LEZING

18 APRIL 2013 | 3 OP EEN RIJ: SAMEN OP DREEF - CONDITIEWANDELEN IN DE NATUUR | BC De Palingbeek | Vaartstraat 7, Zillebeke | tel. 057 230 840 | bc.palingbeek@ west-vlaanderen.be | www.westvlaanderen.be/palingbeek CURSUS

19 APRIL 2013 | GABRIEL RIOS & TESSA ROSE JACKSON | JOC Ieper | Fochlaan 3, Ieper | tel. 057 239 560 | pv@jocieper.be | www.hypnoiz.be MUZIEK

foto © Delphine Bafort

3 APRIL 2013 | (K)EITOFFE PASEN! | BC De Palingbeek | Vaartstraat 7, Zillebeke | tel. 057 230 840 | bc.palingbeek@ west-vlaanderen.be | www.westvlaanderen.be/palingbeek CURSUS

CURSUS

16 APRIL 2013 | YOGA EN BEWUSTZIJNSVORMING | Rozenhuis | D’Hondtstraat 37, Ieper | tel. 058 311 494 | westhoek@ vormingplus.be | www.vormingplusoostendewesthoek.be (tot 18/06) CURSUS

20 APRIL 2013 | ’T IEPERS COMEDY THEATER: ‘JA, SANTÉ ME RATJE’ | CC Stadsschouwburg | Vandenpeereboomplein zn, Ieper | tel. 0495 670 917 | reservaties@ ieperscomedytheater.be | www. ieperscomedytheater.be MUZIEK | PIANOCONCERT DAVIDSFONDS | dé Academie concertzaal | Weverijstraat 33-35, Ieper | tel. 0477 890 793 EVENT | GARAGEVERKOOP ELVERDINGE (GEZINSBOND) | averplanken@hotmail.com THEATER


UIT IN IEPER

| HELMUT LOTTI: ‘MIJN HART EN MIJN LIJF’ | CC Het Perron | Fochlaan 1, Ieper | tel. 057 239 480 | cultuurcentrum@ieper.be | www. acci.be | www.helmutlotti.be MUZIEK

| ABORDED | JOC Concertzaal | Fochlaan 3, Ieper | tel. 057 239 560 | pv@jocieper.be | www.jocieper.be MUZIEK

22 APRIL 2013 | HOE LEER IK MIJN KINDEREN OMGAAN MET GELD? | LDC De Kersecorf | Rijkeklarenstraat 83, Ieper | tel. 057 311 494 | westhoek@vormingplus.be | www. vorming-plusoostendewesthoek.be

| HETPALEIS: ‘DE MARCELLINI’S | CC Het Perron | Fochlaan 1, Ieper | tel. 057 239 480 | cultuurcentrum@ieper.be | www. acci.be | www.hetpaleis.be THEATER

23 APRIL 2013 | VOLKSTUIN VLAMERTINGE ‘HELP’! DE SLAKKEN VRETEN MIJN TUIN OP | OC VLamertinge | Poperingseweg 483, Vlamertinge | tel. 057 208 984

foto © Kurt Van der Elst

foto © Katrijn Van Giel

LEZING

SPORT

| WIELERWEDSTRIJD ‘T KOBBETJE | ‘t Kobbetje | Dikkebusseweg 522, Dikkebus | tel. 0486 874 054 (Wielerclub De Vijverspurters Dikkebus) SPORT

20 APRIL 2013 FOOD | STOOFVLEES EN VOL-AUVENT TVV LIVINAS ELVERDINGE | Kantine SK Elverdinge | Vlamertingestraat 34, Elverdinge | www.livinas.be MUZIEK | FIELDS OF METAL: BURNING FALLUS, DYLATHLEEN, THE OATH, X-TINXION, VISIONARY666, EXIT HUBRIS | JOC Concertzaal | Fochlaan 3, Ieper | tel. 057 239 560 | pv@ jocieper.be | www.jocieper.be 21 APRIL 2013 FOOD | STOOFVLEES EN VOL-AUVENT TVV LIVINAS ELVERDINGE | Kantine SK Elverdinge | Vlamertingestraat 34, Elverdinge | www.livinas.be SPORT | BGMC KNALPIJP MOTORRIT WESTHOEK | tel. 0498 617 050 | mail@knalpijp.org | www. knalpijp.org CURSUS | 3 OP EEN RIJ: CREATIEF MET NATUUR - VLAS: VAN PLANT TOT DRAAD | BC De Palingbeek | Vaartstraat 7, Zillebeke | tel. 057 230 840 | bc.palingbeek@ west-vlaanderen.be | www.westvlaanderen.be/palingbeek

24 APRIL 2013 | 3 OP EEN RIJ: NATUUR CULINAIR - KOKEN MET STEVIA | BC De Palingbeek | Vaartstraat 7, Zillebeke | tel. 057 230 840 | bc.palingbeek@west-vlaanderen. be | www.west-vlaanderen.be/ palingbeek LEZING | FLANEREN IN CYBERSPACE | Bibliotheek Ieper | Weverijstraat 9, Ieper | tel. 057 239 420 | bibliotheek@ieper.be | http:// bibliotheekieper.blogspot.be CURSUS

26 APRIL 2013 | KOMMILFOO: ‘BREKEN’ | CC Het Perron | Fochlaan 1, Ieper | tel. 057 239 480 | cultuurcentrum@ieper. be | www.acci.be | www.kommilfoo.be FILM | REISREPORTAGE EGYPTE | Zaal die Beeldscone | Burchtstraat 1a, Ieper | www.vtb.be/ieper THEATER

27 APRIL 2013 FOOD | KAAS EN WIJNAVOND | OC Den Briel | Brielenstraat 3, Brielen | tel. 057 218 640 MUZIEK | FOLK IN IEPER | Centurm Ieper | tel. 057 239 220 | info@ muzmoz.be | www.feestvandefolk.be

29 APRIL 2013 EXPO | WELTMERZ KUNSTPROJECT MET HEILIGE FAMILIE, VZW WIT. H EN JOC | CC Het Perron | Fochlaan 1, Ieper | tel. 057 239 480 | cultuurcentrum@ieper. be | www.acci.be (tot 05.05) 30 APRIL 2013 | EEN ANDERE GOD | CC Het Perron | Fochlaan 1, Ieper | tel. 058 311 494 | westhoek@ vormingplus.be | www.vormingplusoostendewesthoek.be (tot 21.05) CURSUS | INVASIEVE PLANTEN - ZIJN ZIJN ZO MOOI, MIJNHEER! | BC De Palingbeek | Vaartstraat 7, Zillebeke | tel. 057 230 840 | bc.palingbeek@west-vlaanderen. be | www.west-vlaanderen.be/ palingbeek CURSUS

vóór 08/04/2013 (editie mei)

IEDEREEN IEPER | 31


ACTUEEL

IEDEREEN IEPER

IEDEREEN IEPER Sta jij ook wel eens stil bij de schoonheid van onze stad? Kan je blijven wegdromen bij het overzien van de vestingen, de stilte en de rust in de Verdronken Weide, ...? Zag je ook die mooie zonsondergang of speciale vogel? Laat ‘iedereen’ meegenieten! Bezorg ons je (onbewerkt) beeld (uiterlijk tegen 05/04/2013) en wie weet staat jouw ‘exclusieve’ foto in de volgende editie net zoals deze van het Hoornwerkpark, ons toegestuurd door F. Leupe, waarvoor dank! • grafische dienst, centrale.drukkerij@ieper.be

32 | IEDEREEN IEPER

50_IedereenIeper_2013_april.pdf  

Maandelijks stadsmagazine Iedereen Ieper. april 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you