Page 1

IeperActief

#1438 21.03.2018

STEDELIJKE INFORMATIE

• dienst communicatie | Ter Waarde 1 | 8900 Ieper tel. 057 451 600 | info@ieper.be

Stadsinfo

KoersInZicht

DE WATERGROEP

25 maart is koerszondag in onze stad! Er is ondermeer Kattekoers, de Grote Prijs André Noyelle maar vooral Gent-Wevelgem!

Tijdens kantooruren: SDC Poperinge: tel. 057 346 930 Na kantooruren: Storingen: tel. 016 301 340

MEDISCHE WACHTDIENSTEN TIJDENS HET WEEKEINDE

Huisartsen: tel. 1733 Tandartsen tel. 09 03 39 969 Oogartsen tel. 057 334 300 Apothekers tel. 0903 99 000 www.geowacht.be

DEFECTE STRAATLAMPEN

www.straatlampen.be tel. 0800 6 35 35

AFVALOPHALING → RESTAFVAL Zone 4: Zone 1: Zone 3: Zone 5:

do 22 maart 2018 ma 26 maart 2018 wo 28 maart 2018 vr 30 maart 2018

→ GFT Zone 3: Zone 5: Zone 2: Zone 4:

wo 21 maart 2018 vr 23 maart 2018 di 27 maart 2018 do 29 maart 2018

→ PMD Zone B: wo 21 maart 2018 Zone C: do 22 maart 2018 Zone A: vr 23 maart 2018

→ PAPIER & KARTON Van 2 t.e.m. 6 april 2018 → Vervangronde zone 1: vr 30 maart ipv ma 2 april 2018.

Gemeenteraad Op maandag 26 maart 2018 is er gemeenteraad om 19.30 uur in de raadzaal van het Auris. De agenda van de openbare zitting is gratis af te halen in het Auris of via www.ieper.be.

We maken ons dus op voor de 80ste Gent-Wevelgem voor de categorie Elite Heren met contract, de 6de Gent-Wevelgem voor de catergorie Elite Dames met contract, de 77ste Kattekoers - categorie U23 - voor Belofte Heren, de 23ste Grote Prijs André Noyelle - categorie U19 voor Juniores Heren en Initiatie Jeugdwielrennen. Een wielerhoogdag dus in Ieper! Iets waar heel veel mensen al lang naar uitkijken. De wedstrijden in het hart van onze stad maken dat bijvoorbeeld de sporthallen en het zwembad moeilijk bereikbaar zullen zijn in dat weekend, wordt aan de sportclubs gevraagd om te parkeren op de grote parking van de firma Picanol langs de Steverlyncklaan. Je kan die parking bereiken via de Zuiderring. Hou er ook rekenig mee dat de Meenseweg op bepaalde uren zal afgesloten worden voor het verkeer omdat de koersen er passeren. Deze parking van Picanol bevindt zich op wandelafstand van het sportcentrum en kan via het wandelpad langs de voetbalvelden bereikt worden. De parkings aan het voetbalstadion, de sporthallen, de Fenix en de randparking langs de Leopold III laan zijn voorbehouden voor alle wielerwedstrijden in het kader van Gent - Wevelgem. De Picannollaan zal dus enkel

www.ieper.be

AGENDA ALLERLEI

Tot 31.03.2018 Jeugdboekenmaand: 'Eureka', Bibliotheek Ieper, Weverijstraat 9, Ieper. • tel. 057 239 420

24.03.2018 toegankelijk zijn voor voertuigen van Gent-Wevelgem. Sommige straten zullen ook afgesloten zijn voor alle verkeer. Er zal bijvoorbeeld tussen 4 en 19 uur een totaal verkeersverbod gelden in de Rijselstraat (vanaf het kruispunt met de Merghelynckstraat tot aan het kruispunt met de Grote Markt), op de Neermarkt, op de Grote Markt, in de Menenstaat en de Diksmuidestraat (vanaf het kruispunt met de Surmont de Volsberghestraat tot aan het kruispunt met de Grote Markt). Het stuk Rijselstraat van de rotonde met de Zuiderring tot aan de Merghelynckstraat, zal volledig afgesloten zijn voor alle verkeer tussen 8 en 18 uur. Alleen bewoners en de organisatie van de wielerwedstrijden kunnen door. Deze bewoners moeten wel éénrichtingsverkeer volgen, stadinwaarts. Tussen 7 en 16 uur geldt er ook een totaal verkeersverbod in de Picanollaan, Leopold III-laan en Hoornwerk. Er zal ook éénrichtingsverkeer worden toegepast in de Janseniusstraat tussen 4 en 19 uur, dit tussen de kruispunten met de Delaerestraat en de Diksmuidestraat, waarbij het verkeer enkel in de richting van de Delaerestraat is

toegestaan. Er zal ook tussen 8 en 18 uur éénrichtingsverkeer worden toegepast in de Frenchlaan, waarbij het verkeer tijdelijk enkel richting kruispunt Bascule mag rijden. Daarenboven zal een groot deel van de binnenstad afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Alleen plaatselijk verkeer mag erdoor. Het gaat om gedeeltes van de D’Hondtstraat, de SintJacobsstraat, de Bollingstraat, de Burchtstraat, de Korte Torhoutstraat, de Boterstraat, de Diksmuidestraat, de Gildenstraat, de Kloosterpoort, de Janseniusstraat en de Elverdingestraat. Dit zal ter plaatse worden aangegeven met verbodsborden met uitzondering voor plaatselijk verkeer. Hou zeker ook rekening met een parkeerverbod in een pak straten, die voor een langere periode zullen gelden. Het gaat onder andere om parkeerverbod in gedeeltes van de Bollingstraat, Merghelynckstraat, Grote Markt, Sint-Maartensplein… Om de wielerwedstrijden vlot en veilig te kunnen laten verlopen wordt gevraagd om het parkeerverbod te respecteren.

Kinderkijkavond, Astrolab Iris I, Verbrandemolenstraat 5, Zillebeke. • www.astrolab.be

01.04.2018 Paasontbijt, Zaal Ten Vrielande, Brugstraat, Boezinge. • www.gezinsbondboezinge.be

CONCERTEN | THEATER OPTREDENS | FILM...

Dagelijks | 20 u.

Last Post, Menenpoort, Ieper. • www.lastpost.be

23.03.2018 Stijn Meuris, Lady Linn, Gregory Frateur, Tijs Delbeke & Band: 'Murder Ballads', CC Het Perron, Fochlaan 1, Ieper. • www.hetperron.be

25.03.2018 Ensemble The Party & Het Iepers Kamerkoor: De Mattheuspassie van Bach, Sint-Jacobskerk, Gezelleplein 1, Ieper. • www.hetperron.be

27.03.2018 Twijfel vzw: 'Per Slot van rekening', CC Stadsschouw-burg, Vandenpeereboomplein zn, Ieper. • www.toneelrichten.be

6, 7, 08.04.2018 De Gevleugelde Stad Ieper, Centrum Ieper en vestingen. • www.hetperron.be

Volledig politiereglement is raadpleegbaar op www.ieper.be.

#CC HET PERRON:

VR 2018

23 03

#muziek

MURDER BALLADS STIJN MEURIS, LADY LINN, GREGORY FRATEUR, TIJS DELBEKE & BAND CC Het Perron | 20.15 uur

ZO 2018

25 03

#theater #muziek #mentalisme

DE MATTHEUSPASSIE VAN BACH IN POCKETFORMAAT

ENSEMBLE THE PARTY & HET IEPERS KAMERKOOR Sint-Jacobskerk Ieper | 17.00 uur

DO 2018

29 03

• CultuurCentrum Ieper | Fochlaan 1, 8900 Ieper | tel. 057 239 480 | cultuurcentrum@ieper.be | www.acci.be

#theater

ZONDER BLOED

LOD MUZIEKTHEATER CC Het Perron | 20.15 uur


#WerkenInZicht Dat er in Ieper veel aan het gebeuren is op vlak van infrastructuurwerken kan niet ontkend worden. De meeste werken vlotten goed. Een stand van zaken. Elverdinge Dit voorjaar zullen de voetpaden in de Sint-Livinusstraat in Elverdinge heraangelegd worden. Nutsmaatschappij Eandis moet werken aan de gasleiding in de voetpaden en de stad maakt van die gelegenheid gebruik om de voetpaden meteen een volledige opknapbeurt te geven.

Kruispunt Minnepleinverlengde Surmont de Volsberghestraat Het kruispunt Minnepleinverlengde Surmont de Volsberghestraat is nog altijd volledig dicht voor het verkeer. Zoals de werken er nu voorstaan gaat dat kruispunt opnieuw open in de paasvakantie. Of die datum

zal worden gehaald hangt af van het weer en de werkomstandigheden. Zolang het kruispunt dicht is, is er tweerichtingsverkeer in de Plumerlaan, ter hoogte van de scholen van het GO-onderwijs. Er is ook tijdelijk een parkeerverbod op sommige plaatsen rond het Minneplein en in de Plumerlaan.

Surmont de Volsberghestraat In de Surmont de Volsberghestraat wordt er vanaf de paasvakantie aan de riolen gewerkt. Voorlopig gaat het nog om nutswerken, maar als de rioleringswerken starten wordt de straat opgebroken. Dat betekent: geen verkeer meer mogelijk en ook de parkeerplaatsen verdwijnen. De voetpaden worden zo lang als mogelijk met rust gelaten zodat de mensen de huizen zoveel als mogelijk kunnen bereiken. Deze grote werken zullen minstens tot eind mei duren.

Infoavond over bossen in Ieper Speelt u met het idee om een stukje bos aan te planten maar weet je niet direct hoe er aan te beginnen, dan is deze infoavond voor jou de geknipte gelegenheid. Op maandag 16 april is er in AC Auris een infoavond georganiseerd door de Bosgroep IJzer en Leie vzw. Dat is een zelfstandige vereniging van en voor West-Vlaamse boseigenaars en iedereen die zich bekommert om het bos in onze regio. Deze vereniging ondersteunt -vrijblijvend en kosteloosboseigenaars bij hun bosbeheer, en zoekt actief naar nieuwe kansen om bos aan te planten bij particulieren en overheden. Op de infoavond wil de vereniging een korte voorstelling geven van de werking van de bosgroep. Daarnaast geven ze allerlei tips over mogelijkheden voor nieuwe bosaanplantingen in de regio. Welke vergunningen heb je nodig? Welke soorten bomen en

struiken plant je best aan? Op welke toelagen en steunmaatregelen heb je recht voor de aanleg van een nieuw bos? Hoe wordt de aanplant van een bos op het terrein uitgevoerd en wie kan jou daarbij helpen? De bosgroep geeft je op elk van deze vragen uitvoerig antwoord. Meer bos(jes) bij de stad en op het platteland spelen bovendien een cruciale rol om onze regio te wapenen tegen de gevolgen van de onafwendbare klimaatsverandering. Deze bijéénkomst is gratis en iedereen is welkom!

Praktisch 16 april 2018 om 19u30 in AC Auris, Ter Waarde 1, Ieper in zaal V2 (gelijkvloers). • Clint Callens, clint.callens@ west-vlaanderen.be en Sien Van Looveren, sien.vanlooveren@ west-vlaanderen.be, Bosgroep IJzer en Leie vzw, tel. 0495 807 761

Veemarkt Op de Veemarkt lopen de werken op hun einde: de kasseien aan de even huisnummers worden in de week van 19 maart ingewassen en moeten dan nog een tijd uitharden. Omdat het kruispunt aan de kant van de Boezingepoortstraat nog dicht is, blijft de Veemarkt nog een tijdje een doodlopende straat (bereikbaar via de Slachthuisstraat).

Sportcentrum De bouw van de twee nieuwe sporthallen zit op schema. Aan de Leopold-III laan zijn de werken voor de bouw van een nieuwe turnhal gestart. Die turnhal komt op de plaats waar de voormalige kleedkamerkiosk stond. Ook aan het Minneplein komt er een nieuw sportcomplex, bij de gebouwen van het Koninklijk Atheneum. Het kinderdagverblijf dat er stond, is al afgebroken en de bouw van de

TENTOONSTELLINGEN

nieuwe polyvalente sportzaal kan starten in de loop van de maand mei. Deze sporthal is een privaat-publieke samenwerking: met het stadsbestuur als publieke partner en het GO-onderwijs als private partner. De leerlingen van de GO-scholen gaan er overdag (van 8 tot 17 uur) sporten en ’s avonds, tijdens de weekends en in de schoolvakanties, zal de stedelijke sportdienst het gebouw gebruiken en verhuren. De bedoeling is dat de Ieperse sportverenigingen en sportclubs er terecht kunnen. De nieuwe sporthal krijgt één grote omnisportzaal van 50 op 32 m. In de hal is er ook plaats voor 8 kleedkamers, 6 groepskleedkamers en 2 individuele kleedkamers, allemaal met douches en gemeenschappelijk sanitair.

Herita, Onroerenderfgoeddienst CO7, Regionaal Landschap Westhoek en Monumentenwacht West-Vlaanderen stellen op woensdag 21 maart in Ieper hun werking en ondersteuningsaanbod voor tijdens een info- en ontmoetingsavond voor eigenaars/beheerders van erfgoedsites, erfgoedverenigingen geïnteresseerden en professionals.

Monumenten West-Vlaanderen. Het Netwerk Open Monumenten zet dan weer in op de promotie en zichtbaarheid van erfgoedactiviteiten. CO7 geeft advies bij werken of herbestemming van bouwkundig erfgoed en ondersteunt je bij de aanvraag van premies of opmaak van beheersplannen. Het Regionaal Landschap Westhoek stelt het Landschapsobservatorium Westhoek voor. De avond wordt afgesloten met een drankje.

Land- en tuinbouwers kunnen hun folie brengen naar het recyclagepark, Pilkemseweg 107 in Ieper.

Inzameldata maandag 19 t.e.m. vrijdag 23 maart 2018 doorlopend tussen 8.30 en 16.30 uur.

• www.co7.be

Folies dienen gescheiden te worden in vier fracties: dikke recycleerbare folies (kuilfolie, tunnelfolie van tuinbouw, voeder- en mestzakken),dunne recycleerbare folies (stretchfolie, krimphoezen, wikkelfolie),

Als je folie binnenbrengt dan moet die proper zijn: bezemdroog en zonder onzuiverheden.

Tot 26.08.2018 'Sporen van Oorlog', In Flanders Fields Museum, Grote Markt 34, Ieper. • www.ypermuseum.be

SPORT & RECREATIE

25.03.2018

Kattenkoers, Grote Prijs André Noyelle Junioren & Gent-Wevelgem Dames, centrum Ieper.

01.04.2018 Dwars door de Frontstreek, OC Ten Vrielande, Brugstraat 27, Boezinge. • www.nooitmoe.be ComingWorldRememberMe begeleide wandeling: 'Een domein met een verleden', BC De Palingbeek, Palingbeekstraat 18 Zillebeke. • www.west-vlaanderen.be

05.04.2018 Liftbusreis - Typisch FransVlaanderen, LDC t Hofland, Dikkebusseweg 15a, Ieper. • tel. 057 203 778

07 tot 03.11.2018 ComingWorldRememberMe fietsen langs de Ieperboog, Toerisme Ieper, Grote Markt 34, Ieper. • www.toerisme-ieper.be

07.04.2018 Basketbalwedstrijd: Melco A Neufchateau A, Sportcentrum Ieper, Leopold III-laan 18, Ieper. • www.melcoieper.be

08.04.2018 10.04.2018 Wilde Bijen, BC De Palingbeek, Vaartstraat 7, Zillebeke. • natuurpunt.be

VORMING/LEZING

04.04.2018

Workshop kunst voor kids: creatief met zand & verf, Dienstencentrum De Kersecorf Ieper, Rijkeklarestraat 83, Ieper. • tel. 057 203 778

Wie vragen heeft over het onderhoud van historisch waardevol erfgoed, herstellingen of restauraties kan terecht bij

grondbedekkingsfolies (al dan niet geperforeerde dunne grondbedekkingsfolie), loopfolie en bigbags (gevuld met andere bigbas maar niet met andere folies!)

Tot 31.07.2018 Tenfrag - Jeroen Beirens, Psychiatrisch Ziekenhuis H. Hart, Poperingseweg 16, Ieper. • www.pzheilighart.be

Initiatie Golf, Dehemlaan 24, Ieper. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Start om 19 uur, Vleeshuis, Neermarkt 9, 8900 Ieper

06.04.2018 Gevulde paaseieren voor (klein) kinderen en (groot)ouders, LDC 't Hofland, Dikkebusseweg 15a, Ieper. • tel. 057 203 778

Selectieve inzameling landbouwfolie In samenwerking met de afvalintercommunale IVVO organiseert het stadsbestuur opnieuw een gratis selectieve inzameling voor land- en tuinbouwfolie.

'Ypermuseum in Residence', In Flanders Fields Museum, Grote Markt 34, Ieper. • www.ypermuseum.be

04 tot 29.08.2018

Info- en ontmoetingsavond over ons erfgoed Ben je eigenaar van een pand met erfgoedwaarde? Heb je vragen over het onderhoud en het beheer ervan. Plan je werken aan een erfgoedsite of wil je herbestemmen? Op woensdag 21 maart ben je in het Vleeshuis in Ieper welkom met je vragen tijdens een infoen ontmoetingsavond.

Tot 30.06.2018

Daarenboven moeten de pakketten samengebonden worden aangebonden en niet meer dan 18 kilogram wegen. • Ieperse landbouwdienst, tel. 057 451 674 of bij IVVO op het recyclagepark, tel. 057 200 194.

11.04.2018 Workshop Kunst voor Kids: boetseren en schilderen 1, LDC De Kersecorf, Rijkeklarenstraat 83, Ieper. • tel. 057 203 778

Ook jouw activiteiten hier?

1438 0321 ieperactief  
1438 0321 ieperactief  

Ieperactief - wekelijks in 'Deze Week'

Advertisement