Page 1

IEPER{actief}

→ STEDELIJKE INFORMATIE

29 mei 2014

Nr. 1255

DIENST COMMUNICATIE | GROTE MARKT 34 | BE-8900 IEPER | TEL. 057 239 200 | COMMUNICATIE@IEPER.BE | WWW.IEPER.BE

Stadsinfo

Overzicht openbare werken

DE WATERGROEP

Openbare werken zijn vaak heel ingrijpend, zowel voor bewoners als handelaars en brengen vaak de nodige verkeershinder met zich mee. Hieronder vind je een overzicht van de werken in uitvoering en de geplande werken in onze stad.

Tijdens kantooruren: SDC Poperinge: tel. 057 346 930 Na kantooruren: Storingen: tel. 016 301 340

MEDISCHE WACHTDIENSTEN TIJDENS HET WEEKEINDE Huisartsen Brielen, Hollebeke, Ieper, Sint-Jan, Vlamertinge, Voormezele en Zillebeke tel. 057 217 474 Huisartsen Dikkebus tel. 057 448 383 Huisartsen Boezinge, Elverdinge en Zuidschote tel. 057 485 800 Tandartsen tel. 09 03 39 969 Oogartsen tel. 057 334 300 Apothekers tel. 09 03 92 248 of www.geowacht.be

DEFECTE STRAATLAMPEN www. straatlampen.be tel. 0800 6 35 35

AFVALOPHALING → RESTAFVAL Zone 5: vr 30 mei 2014 Zone 2: di 3 juni 2014 Zone 4: do 5 juni 2014 → Vervangronde zone 1: vrijdag 6 juni ipv maandag 9 juni 2014

→ GFT Opgelet: vanaf 12 mei tot en met 12 september wordt het GFT wekelijks opgehaald. → Vervangronde zone 4: maandag 2 juni ipv donderdag 29 mei 2014. → Vervangronde zone 1: vrijdag 6 juni ipv maandag 9 juni 2014.

→ PMD Zone A: vr 6 juni 2014 Zone B: wo 4 juni 2014 Zone C: do 5 juni 2014

→ GROOT HUISVUIL & OUDE METALEN Ophaling op woensdag 18 juni 2014. Aanvragen & betalen vóór 9 juni bij de communicatiedienst, tel. 057 239 200, communicatie@ieper.be of door overschrijving op 091-000220604 met vermelding “groot huisvuil & oude metalen”.

AGENDA ALLERLEI

29.05.2014 | 6 u. Rommelmarkt, 't Hoge Boezinge

31.05.2014 | vanaf 14 u. La Fête du Tour, Grote Markt, Ieper. • tel. 057 368 766 www.tour-ieper.be

01.06.2014 | 10.30 u. Herinrichting Stationsomgeving Vanaf 26 mei is het archeologisch onderzoek op het Colaertplein in het verlengde van de Stuerstraat gestart. Op 6 juni 2014 zijn de werken in de Goesdamstraat en Grachtstraat klaar. Begin juli wordt de Fochlaan tot aan het Colaertplein afgewerkt. Onderussen zijn ook de werken gestart aan het Colaertplein. Het archeologisch onderzoek Colaertplein in het verlengde van de Stuerstraat start op 26 mei. De 2de fase van de NMBSparking aan de achterzijde van het station zal klaar zijn begin juni, waardoor er nieuwe parkeergelegenheid gecreëerd wordt. Deze parking is nu al toegankelijk via de Tulpenlaan vanaf de Dikkebusseweg en de Poperingseweg.

Riolerings – en wegeniswerken in de Brugseweg en ’t Wieltje Tegen het bouwverlof is de Brugseweg van het centrum tot aan het Wieltje klaar. Na het bouwverlof (van 19 juli tot en met 10 augustus) starten de rioleringswerken in ‘t Wieltje. Half juni start men met de bouw van het pompstation nabij de brug van de autosnelweg.

Werken Collector Overwelfde Ieperlee fase 1 Binnenkort starten de werken Collector Overwelfde Ieperlee fase 1. Deze werken zullen in totaal ongeveer 1 jaar duren. Ze

Gemeenteraad Op maandag 2 juni is er gemeenteraad om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. De agenda van de openbare zitting is gratis af te halen bij de communicatiedienst in de inkomhal van het stadhuis of surf naar www.ieper.be

Biobrunch, Open Tuindag, Natuurdoe-dag, Provinciedomein De Palingbeek, Vaartstraat 7, Zillebeke. • tel. 057 230 840 worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden. Met dit project wil Aquafin en Stad Ieper het afvalwater van Zaalhof, Tegelstraat, Kanonweg, Wateringstraat, Neerstraat en Arsenaalstraat dat nu nog in de Ieperlee belandt, gescheiden afvoeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Ieper en dit aan de hand van de aanleg van een aparte vuilwaterleiding naast de ingekokerde Ieperlee. De nutsmaatschappijen zullen voorbereidende werken uitvoeren in juni. Archeologisch onderzoek op het zaalhof start op 10 juni door de firma BAAC. De omlegging van de gasleiding op het Zaalhof door, Eandis start op 16 juni. Bedoeling is om tegen 4 juli de locatie opnieuw tijdelijk te verharden d.m.v. steenslag in functie van het kermisweekend Sint-Pieterswijk. Aansluitend op de archeologische werken op het zaalhof volgen vanaf 16 juni de archeologische werken op de groenzone ter hoogte van de Zuiderring. In juli start de aannemer met het pompstation op het zaalhof. Na het bouwverlof starten de eigenlijke rioleringswerken.

Riool- en wegeniswerken in de Grote Branderstraat en Zevekotestraat te Vlamertinge Binnenkort vinden er riool – en wegeniswerken plaats in de Grote Branderstraat en Zevekotestraat te Vlamertinge. Op 26 mei zijn de voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen (verleggen van leidingen ten behoeve van de nieuwe riolering) gestart in de Grote Branderstraat nabij de Noorderring, vervolgens verder in de Grote Branderstraat en aansluitend in de Zevekotestraat. Op 23 juni starten de rioleringswerken in de Grote Branderstraat. Eerst wordt deze straat volledig vernieuwd van riolering en heraangelegd, daarna volgt de Zevekotestraat. Het bouwverlof loopt van 19 juli tot en met 10 augustus.

Aanleg wegenis voor duurzame wijk De Vloei De wegeniswerken worden aangevat op 10 juni. Gezien de aannemer op een volledig vrijliggend terrein werkzaam zal zijn, zal de hinder voor verkeer nagenoeg nihil zijn. De uitvoeringstermijn voor de wegenis is 200 werkdagen.

CultuurCentrum Ieper presenteert ... EXPO

Tot 05.06.2014 Rob Putseys Fototentoonstelling CC Ieper Het Perron 20.15 uur • CULTUURCENTRUM IEPER | HET PERRON | FOCHLAAN 1, IEPER | TEL. 057 239 480 | CULTUURCENTRUM@IEPER.BE | WWW.ACCI.BE

07.06.2014 | 19 u. Voordracht: ' De oorlog kwam als een verraad, Het Kruitmagazijn Esplanade 1, Ieper. • tel. 057 239 460

13.06 tot 16.06.2014 Dolle dagen, centrumstraten & Grote Markt, Ieper. • tel. 057 239 377

CONCERTEN | THEATER OPTREDENS | FILM...

Wekelijks op zaterdag | 15 u. Ieperse beiaardconcerten, binnenkoer Lakenhalle, Grote Markt, Ieper. • tel. 057 239 220

SPORT & RECREATIE

30, 31.05 en 01.06.2014

43ste internationale wandeltocht 100 km van Ieper, Sportcentrum Ieper, Leopold III-laan 18, Ieper. • tel. 057 239 400

01.06.2014 11de McBride Run Ieper, IeperPoperinge. • mcbride-run.flac.be

03.06.2014 | 8 u. Ieper Binnenste Buiten, Start De Klepper, Kanteelpad, Ieper. • www.wandelclubdespiegelstappers.be

10.06.2014 13de Ieperse Sporteldag, Sportcentrum Ieper, Leopold III-laan 18, Ieper. • tel. 057 239 400

TENTOONSTELLINGEN

Tot 05.06.2014

Fototentoonstelling van Rob Putseys, CC Het Perron, Fochlaan 1, Ieper. • tel. 057 239 480

05.06 tot 04.07.2014 Tentoonstelling: Rondom, CC Het Perron, Fochlaan 1, Ieper. • tel. 057 239 480

Tot 11.06.2014 Fototentoonstelling Patrick Verhoest, De Kazematten, zaal 3, Bollingstraat 1, Ieper.


Nu ook e-boeken in de Ieperse bib

Tot 13.06.2014

Op 13 juni organiseert de Ieperse Sportanimatie i.s.m. VBC De Katjes van 17.30 tot ongeveer 22.30 uur weer een recreatief beachvolleybaltornooi op de Ieperse Grote Markt.

Tot 31.08.2014

'Oorlog en Trauma - Soldaten en Ambulances', In Flanders Fields Museum, Grote Markt 34, Ieper. • tel. 057 239 220

kennismaken met e-boeken, die voorlopig slechts moeizaam hun doorbraak vinden. Het beschikbare digitale assortiment omvat zowat 400 titels, zowel fictie als non-fictie. Het gaat om actuele werken, zij het niet de meest recentste, die een doorsnee vormen van het huidige bibliotheekaanbod. Ontlenen en lezen kan via een tablet- en smartphone-app die beschikbaar is op Android-toestellen.

De Ieperse bibliotheek maakt deel uit van een pilootproject van de Vlaamse overheidsorganisatie Bibnet, in samenwerking met openbare bibliotheken. De bib gaat een jaar lang een beperkte collectie e-boeken uitleenbaar maken voor haar leden, aan de prijs van 5 euro voor 3 boeken. Bedoeling van het project is de gemiddelde Vlaming op een laagdrempelige manier te laten

Doe-tentoonstelling 'Waterdicht', BC De Palingbeek, Vaartstraat 7, Zillebeke. • tel. 057 230 840

Tot 10.10.2014 Oorlogsblikken, Ethias Kantoor, Rijselseweg 60, Ieper. • www.fedos.be

VORMING & OPLEIDING

31.05.2014 | 14 u.

Roken: welke invloed heeft dit op je lichaam? Hoe kan je ermee stoppen? LDC De Kersecorf, Rijkeklarenstraat 83, Ieper. • tel. 057 452 969

• bib Ieper, tel. 057 239 420, bibliotheek@ieper.be

Tuinonderhoud door PWA

Fête du tour: familiefietstocht

Heb je dringend tuinhulp nodig? Zie je door het onkruid jouw bloemen niet meer? Misschien is het PWA (Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap) iets voor jou.

Het betreft enkel en alleen het onderhouden van de tuin, zoals gras maaien, hagen scheren, wieden, enz. Naargelang jouw aanvraag zoekt het PWA-kantoor voor jou een geschikte kandidaat.

Op 31 mei is het feest. Alle gaststeden houden een gezamenlijke generale repetitie voor Tour de France. Iedereen wordt uitgenodigd.

Via het PWA-systeem kan je iemand die langdurig werkloos is, tewerkstellen. Het PWA vraagt een inschrijvingsgeld van 5 euro, en daarna 5,95 euro per uur.

• PWA Ieper, Esplanade 6, 8900 Ieper, tel. 057 226 576, pwaieper@werkwinkel.be

100 km van Ieper Op 30 en 31 mei en 1 juni 2014 organiseert het organisatiecomité de 100 km van Ieper de 43ste Internationale driedaagse wandeltocht.

Met op vrijdag en zondag vijf en op zaterdag zes verschillende afstanden, is er voor elk wat wils. De 100 km van Ieper, dat is meer dan wandelen alleen.

Al doet de naam anders vermoeden maar tijdens deze wandeldriedaagse in Ieper, hoef je zeker geen 100 km te stappen.

• www.100km.be

Ze Zin Doa!

De fietstocht van 23,5 km loopt langs een deel van het parcours van de start van de Tour. Deelname is gratis. De tocht start om 15 uur op de Grote Markt van Ieper.

fietstocht een half uur lang getrakteerd met consumpties door de organisatie. De eerste 100 deelnemers kunnen het bandje inruilen voor een goodiebag na de fietstocht.

Fietsen Iedereen moet zijn eigen fiets meebrengen. Er wordt een fietsparking ingericht op de Grote Markt.

Praktische info

De fietstocht

Deelnemers kunnen zich enkel ter plaatste inschrijven tussen 14 en 14.45 uur aan de inschrijfbalie nabij de Tourkiosk op de Grote Markt. Iedere deelnemer ontvangt een bandje om zijn deelname te bevestigen. Met dit bandje maak je kans op 2 VIP-tickets als best verklede deelnemer in het thema 'Tour de France' en word je na de

De fietstocht van 23,8 km start stipt om 15 uur. Iedereen fietst in groep. De fietstocht wordt begeleid met een volgwagen en politiediensten zodat alles veilig verloopt. Tijdens de fietstocht is er een bevoorrading voorzien waar alle deelnemers een gratis drankje krijgen. De fietstocht neemt ongeveer anderhalf uur in beslag.

Te huur

De 100-dagencampagne van de Tour de France, in aanloop naar de start van de 5de rit op 9 juli in Ieper, werd op 30 maart 2014 gelanceerd met de opening van de Tourkiosk op de Grote Markt. Ondertussen resten er ons nog iets meer dan 40 dagen tot onze stad voor één dag geel kleurt. Om Ieper nu al warm te maken voor deze onvergetelijke dag

werd de fototentoonstelling ‘Ze Zin Doa!’ samengesteld. De tentoonstelling, die loopt tot 11 juni in zaal 3 van De Kazematten, toont een selectie foto’s van gepassioneerd wielerfotograaf Patrick Verhoest. • Eveline Vandenberghe, dienst communicatie, tel. 057 239219, letour@ieper.be

• JOC IEPER | FOCHLAAN 3, IEPER | TEL. 057 239 560 | PV@JOCIEPER.BE | WWW.JOCIEPER.BE

• tel. 057 368 766, info@tour-ieper.be, www.tour-ieper.be

Op donderdag 29 mei zijn alle stadsdiensten gesloten (O.L.H-Hemelvaart)

• OCMW Ieper, dienst Patrimonium, Rijselstraat 38, 8900 Ieper, tel. 057 452 910

DE NACHT VAN DE 1001 SALAMANDERS MET O.A. KRAANTJE PAPPIE - SKYVE - DE HOFNAR - PAINTED MOTION - PEPE ... WWW.1001SALAMANDERS.BE

Gedurende de hele namiddag is er een afgesloten terras voorzien aan de Tourkiosk op de Grote Markt. Wie niet deelneemt aan de tocht, kan genieten van een verfrissing, een hapje en muziek 'à la francaise'. Je kan bovendien vanaf 14 uur kennismaken met de lookalike van Eddy Merckx. Hij zal ook 'de kop trekken' tijdens de fietstocht en de winnaar 'best verklede wielrenner' uitkiezen. Op de Grote Markt worden die dag tevens een aantal fietsen tentoongesteld van het gekend kunstwerk 'de ontsnapping'.

Gesloten

Gerenoveerd appartement, Menenstraat 3/1A, 8900 Ieper. Huurprijs is 820 EUR/ maand exclusief kosten nutsvoorzieningen.

JOC Ieper presenteert ... 23 juni 2014

Randanimatie

Fenix Ieper

1255 0529 ieperactief  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you