Page 1

IEPER{actief} DIENST COMMUNICATIE | GROTE MARKT 34 | BE-8900 IEPER | TEL. 057 239 200 | COMMUNICATIE@IEPER.BE | WWW.IEPER.BE

Stadsinfo

Openstellen hengelrecht Zillebekevijver

DE WATERGROEP

Het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Ieper gaat over tot het openstellen van het hengelrecht voor Zillebekevijver. Dit betekent dat de organisatie en het goede beheer van het hengelen in Zillebekevijver wordt toegewezen aan een derde.

Tijdens kantooruren: SDC Poperinge: tel. 057 346 930 Na kantooruren: Storingen: tel. 016 301 340

MEDISCHE WACHTDIENSTEN TIJDENS HET WEEKEINDE Huisartsen tel. 057 217 474 Tandartsen tel. 09 03 39 969 Oogartsen tel. 057 334 300 Apothekers tel. 057 229 999 of www.apotheek.be

MELDING DEFECTE STRAATLAMPEN www. straatlampen.be tel. 0800 6 35 35

AFVALOPHALING → RESTAFVAL Zone 5: vr 29 november 2013 Zone 2: di 3 december 2013 Zone 4: do 5 december 2013

→ GFT Zone 4: do 28 november 2013 Zone 1: ma 2 december 2013 Zone 3: wo 4 december 2013 Zone 5: vr 6 december 2013

→ PMD Zone A: vr 6 december 2013 Zone B: wo 4 december 2013 Zone C: do 5 december 2013

→ GROOT HUISVUIL & OUDE METALEN Ophaling op woensdag 11 december 2013. Aanvragen vóór 2 december bij de communicatiedienst van het stadhuis, tel. 057 239 200, communicatie@ieper. be. Kostprijs 40 euro/ophaling, uiterlijk op 2 december te betalen bij de communicatiedienst of door overschrijving op 0910002206-04 met vermelding 'groot huisvuil & oude metalen'.

nageleefd.

(dagvergunning/ jaarvergunning). - Voorstel van vergoeding aan het stadsbestuur voor gebruik van het hengelrecht.

Het hengelrecht wordt geregeld via een samenwerkingsovereenkomst met het stadsbestuur met een termijn tot uiterlijk 31/12/2018, en is eventueel hernieuwbaar. Daarbij beoogt het stadsbestuur dat iedereen die dat wenst, zal kunnen vissen in Zillebekevijver, maar dat de praktische uitwerking gebeurt via de hengelrechthouder. In overleg met het stadsbestuur en de hengelrechthouder wordt het ecologisch verantwoorde beheer van Zillebekevijver als hengelwater uitgewerkt. Uiteraard dient hierbij het politiereglement van 6 december 2010 betreffende het hengelen in de stadsgrachten en vijvers strikt

Geïnteresseerden in dit hengelrecht Zillebekevijver kunnen zich inschrijven en dienen een dossier in te dienen. Dit dossier dient volgende onderdelen te bevatten: - Identiteit van de vereniging of persoon, verantwoordelijke personen (bestuur) en eventuele statuten van de vereniging. - Motivatienota (met inbegrip van ecologische visie). - Toelichting bij de wijze van organisatie van de hengelsport: - het verlenen van de hengelvergunningen en dit binnen een straal van maximum 1 km rond de vijver; - het organiseren van toezicht en de communicatie naar de gebruikers van de hengelvergunning; - de visuitzettingen, waarbij de financiële middelen, geïnd via de hengelverloven worden aangewend. - Voorstel van tarieven van hengelvergunningen

Gemeenteraad

Sporrewoan grabbelpas

Op maandag 2 december is er gemeenteraad om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

Nog een dikke maand en het is weer zover: gedaan met school en de verveling slaat toe... Maar niet getreurd. Speelpleinwerking Sporrewoan organiseert opnieuw activiteiten voor kleuters en lagere schoolkinderen tijdens de Kerstvakantie.

Op maandag 9 december is er een extra gemeenteraad om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis (eerste verdieping). De agenda's van de openbare zittingen zijn gratis af te halen bij de communicatiedienst in stadhuis (Grote Markt 34) of surf naar www.ieper.be.

Inschrijven kan vanaf zaterdag 30 november om 10 uur in het JOC. Daarna mag je elke werkdag langskomen in het JOC om in te schrijven. Voor gratis activiteiten mag ingeschreven worden via mail naar sporrewoan@ jocieper.be vanaf maandag 2 december. Inschrijvingen vóór 30 november worden niet aanvaard.

Het aanduiden van de hengelrechthouder gebeurt door het College van Burgemeester en Schepenen op basis van en na beoordeling van het ingediende dossier en een overleg tussen het stadsbestuur en de kandidaathengelrechthouders. Een modelovereenkomst omtrent dit hengelrecht en kopie van het politiereglement hengelen is te bekomen bij de dienst leefmilieu, Grote Markt 34, 8900 Ieper of via leefmilieu@ieper.be. Een volledig en voldoende gemotiveerde schriftelijke aanvraag dient uiterlijk op 12 december 2013 ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen Ieper, Grote Markt 34 te 8900 Ieper.

→ STEDELIJKE INFORMATIE

28 NOVEMBER 2013

Nr. 1229

AGENDA ALLERLEI

28.11.2013 | 13.30 u. Geschenkenbeurs psychiatrisch ziekenhuis H. Hart, Poperingseweg 16, Ieper. • tel. 057 239 149

29.11.2013 19 u. Officiële opening van het kerstdorp en ijspiste met optreden van Willy Sommers, Grote Markt, Ieper. • tel. 057 239 316 20.15 u. Vuurwerk nav de officiële opening van het kerstdorp en ijspiste, Grote Markt, Ieper. • tel. 057 239 316

30.11 tot 05.01.2014 Kerstdorp, ijspiste en animatie, Grote Markt, Ieper. • tel. 057 239 316

04.12.2013 | 14.30 u. Voorleesuurtje in de bib, Weverijstraat 9, Ieper. • tel. 057 239 420

07.12.2013 | 10.30 u. • tel. 057 239 267 (Erik Marrecau) of 057 239 535 (Lieven Stubbe).

Voorleesuurtje in de bib, Weverijstraat 9, Ieper. • tel. 057 239 420

CONCERTEN | THEATER OPTREDENS | FILM...

28.11.2013 | 20 u.

Filmuniversiteit: 'Monsieur Lazhar', CC Ieper Stadsschouwburg, Vandenpeereboomplein zn, Ieper. • www.filmuniversiteit.be

29.11.2013 20 u. Concert Koninklijke Harmonie De Kerels, Forum VTI Ieper 20.15 u. West Classic: 'Van Belcanto tot Verdi', CC Ieper Het Perron, Fochlaan 1, Ieper. • tel. 057 239 480

01.12.2013 | 15.30 u.

Inschrijvingen zijn pas definitief bij contante betaling in het JOC.

Kapitein Winokio: 'Winter', CC Ieper Het Perron, Fochlaan 1, Ieper. • tel. 057 239 480

• http://sporrewoan.blogspot.be

CultuurCentrum Ieper presenteert ... MUZIEK

MUZIEK

THEATER

15.12.2013 ISHTAR ‘Tussen donker en licht’

19.12.2013 ANÚNA ‘A Whisper of paradise’

16.01.2014 DE SPELERIJ ‘Vrijdag'

CC Ieper Het Perron 18 uur

CC Ieper Het Perron 20.15 uur

CC Ieper Het Perron 20.15 uur

• CULTUURCENTRUM IEPER | HET PERRON | FOCHLAAN 1, IEPER | TEL. 057 239 480 | CULTUURCENTRUM@IEPER.BE | WWW.ACCI.BE


Met Ahmed, Andrei en Adinda op de koffie in de bib Samenkomen in de bib, een koffietje drinken en babbelen met anderstaligen die je anders nooit zou aanspreken. Dat is het uitgangspunt van ‘Met Ahmed, Andrei en Adinda op de koffie’, een organisatie van CVO WW en de bibliotheek. De anderstaligen zijn leerlingen Nederlands aan het CVO WW die dit uurtje in de bib als een prima oefenmoment ervaren. Daarnaast leren Nederlandstaligen

en anderstaligen op een ongedwongen manier heel wat bij over elkaars cultuur, opvattingen en persoonlijkheden. Het eerstvolgende babbelmoment is er op woensdag 27 november van 10.30 tot 11.30 uur in de bib. Iedereen is welkom en de deelname is gratis. • bibliotheek Ieper, tel. 057 239 420, bibliotheek@ieper.be en CVO WW, tel.057 224 285, info@ cvoww.be

Hommage aan Gerard Vermeersch Tijdens de druk bijgewoonde prijsuitreiking van de 2-jaarlijkse literaire schrijfwedstrijd voor monoloog "Gerard VermeerschPrijs" loofde de jury het uitzonderlijk hoge niveau van de meer dan 100 inzendingen waarvan 40% afkomstig van onze noorderburen. 3 Nederlanders schreven de boeiendste monologen vanuit het opgelegde thema 'Het zit tussen de oren'. De derde prijs namens dé Academie (125 euro) is voor Gea Van Beuningen-Witsiers uit Beneden Leeuwen, de tweede prijs namens de Confrerie en mevrouw Vermeersch (375 euro) voor Florence Aalbers uit Arnhem en de eerste prijs namens de Stad Ieper (650 euro) voor Johan Zonnenberg uit Ysselstein. Vanop een heftruck tussen de wegenwerken op de bühne van CC het Perron werden de bekroonde monologen voorgedragen door woordkunstenaar Jo Noreille. De avond, aangevuld met een hommage aan Gerard Vermeersch, opende met een

beklijvende videogetuigenis door Willem Vermandere, tochtgenoot, kompaan en vriend wijlen Gerard Vermeersch. Leerlingen van dé Academie Ieper brachten woord en muziek. De viering werd afgesloten met 'de stoasje ligt o'pen', een parodie op de 'Kwaremont' waarbij iedereen nog even kon genieten van Gerard als Vlaanderens beste cabaretier ooit. De Confrerie Gerard Vermeersch kondigde een nieuw initiatief aan. Vanaf Pasen 2014 zal het grote publiek 'D'oentekkinge' kunnen beleven. Het wordt voor het hele gezin een ontspannende ontmoeting en voor velen een kennismaking met duizendpoot Gerard Vermeersch. Meer inlichtingen via www.gerardvermeersch.be. De organisatie, die in handen is van de Confrerie Gerard Vermeersch, wordt gedragen door dé Academie en de Stad Ieper en gesteund door Marnixring Ieper-Westland en met medewerking van het Davidsfonds Ieper.

Fietsgraveren In 2014 wordt er in Ieper opnieuw een fietsgraveeractie opgezet. Je kan je fiets laten graveren op verschillende data.

Bij inschrijving naam, voornaam, telefoonnummer en rijksregisternummer vermelden. Identiteitskaart meebrengen.

Dat kan op 29 januari, 26 maart, 25 juni en 24 september 2014. Het graveren gebeurt telkens tussen 8.30 en 16 uur in de loods van de technische dienst, Rijselsepoort 4, 8900 Ieper. Kostprijs is gratis. Vooraf inschrijven is verplicht.

• technische dienst, Iduna Van Wesemael, Rijselsepoort 4, 8900 Ieper, tel. 057 239 520, magazijnen@ieper.be.

Melding sportieve prestaties De Stedelijke Sportraad organiseert in samenwerking met de stedelijke sportdienst op vrijdag 31 januari 2014 het jaarlijks sportfeest met de huldiging van de sportlaureaten en kampioenen (ploegen individueel). Trofee sportman aan een man vanaf 16 jaar, trofee sportvrouw aan een vrouw vanaf 16 jaar, trofee sportclub aan een sportclub of een ploeg, trofee sportjongere aan een jongen of meisje jonger dan 16 jaar of aan een jeugdsportteam van de leeftijdscategorie jonger dan 16 jaar, trofee sportbelofte aan een

jongen of meisje jonger dan 16 jaar die in hun sport doorbreken, trofee sportverdienste aan een of meerdere personen die kunnen terugblikken op een loopbaan van minimum 30 jaar en de ouderdom van 60 jaar bereikt heeft. Tevens wordt gevraagd aan de clubs en de personen die kampioen werden, hun prestaties te melden bij de sportdienst of de sportraad. De kandidaturen moeten gestaafd worden met een verklarende nota waarin de prestaties of verdiensten worden vermeld. Het is aan te raden daartoe digitaal beeldmateriaal aan te wenden. Uiterste datum van melding: 5 januari 2014.

Eindejaarsactie zaterdagmarkt De marktbezoekers van de wekelijkse markt in Ieper krijgen opnieuw de kans deel te nemen aan de spaaractie. De actie loopt van 30 november 2013 tot en met 4 januari 2014. Bij elke aankoop krijg je van de marktkramer een stempel. Je kan de volle (8 stempels) en volledig ingevulde spaarkaart deponeren in de urne in de inkomhal van het stadhuis en zo deelnemen aan de tombola. De eerste stempel krijg je alvast cadeau...

Je maakt kans op één van de vele prijzen, de eerste prijs is alvast een fiets. Verder zijn er nog verschillende waardebonnen te winnen die kunnen ingewisseld worden bij de Ieperse handelaars en bonnen die door de marktkramers zelf geschonken worden en inwisselbaar zijn op de markt. De prijsuitreiking is voorzien op 11 januari 2014 in de Raadzaal van het Stadhuis. Winnaars worden persoonlijk verwittigd. Ga dus winkelen bij jouw favoriete marktkramers en neem deel aan de actie!

Opnieuw unieke kerstsfeer Voor de liefhebbers van fonkelende kerstverlichting en feeëriek versierde kerstetalages is er goed nieuws: op vrijdagavond 29 november 2013 wordt alweer het startschot gegeven van het Ieperse kerstdorp met de ijspiste op de Grote Markt. Dat gebeurt dit jaar door niemand minder dan Willy Sommers om 19 uur. Het optreden wordt gevolgd door een spetterend vuurwerk waarmee het winters evenement officieel wordt geopend. De kerstmarkt en de ijspiste zorgen alweer voor de typische wintersfeer tot en met zondag 5 januari 2014. De ijspiste op de Grote Markt staat al van bij de eerste editie bekend als een topper. En ook de kerstmarkt zelf lokte de afgelopen jaren vele duizenden bezoekers die er komen genieten van

24 december 2013 EHBO 25 december 2013 STRAFFE KOFFIES 31 december 2013 OUDEJAARSFUIF • JOC IEPER | FOCHLAAN 3, IEPER | TEL. 057 239 560 | PV@JOCIEPER.BE | WWW.JOCIEPER.BE

05.12.2013 | 14 u. 'Mist, Mijn moeder en ik', CC Ieper Het Perron, Fochlaan 1, Ieper. • tel. 057 215 643

07.12.2013 | 21 u. 'Mon-O-Phone, Kaffee Bazaar, Elverdingestraat 77, Ieper. • www.kaffeebazaar.be

SPORT EN RECREATIE

07.12.2013 | 14 u.

Last Post- en kerstverlichtingstocht, door Wandelclub Nooit Moe Boezinge vzw, start De Fenix, Leopold III-laan 16, Ieper. • tel. 057 489 506

20.12.2013 | 19 u. Santa Claus Run, Grote Markt, Ieper • www.lokomotief-runners.be

TENTOONSTELLINGEN

Tot 29.11.2013

Kunsttentoonstelling Bekaert Seniorenclub, Ethias kantoor, Rijselseweg 60, Ieper. • wilfried.demeyere@telenet.be

Tot 09.12.2013 'Raak - Rasa', CC Ieper Het Perron, Fochlaan 1, Ieper. • tel. 057 239 480

Tot 13.06.2014 'Oorlog en Trauma - Medische zorg in WOI', In Flanders Fields Museum, Grote Markt 34, Ieper. • tel. 057 239 220

08 tot 24.12.2013 'Het bos, een levende gemeenschap', BC De Palingbeek, Vaartstraat 7, Ieper. • tel. 057 230 840

09.12.2013 tot 09.01.2014 'Fotocircuit: Yel Ratajczak', CC Ieper Het Perron, Fochlaan 1, Ieper. • tel. 057 239 480

VORMING

30.11.2013 | 10 u. Infosessie ivm kraamzorg, Familiezorg West-Vlaanderen vzw, De Brouwerstraat 4, Ieper. • tel. 050 333 853

02.12.2013

typische kerstmarktproducten aan de sfeervolle chalets. Enkele aanpassingen aan het nu al succesvolle concept zijn onder andere de gewijzigde opstelling in het minikerstdorp met een nostalgische carrousel en een kiosk waar gedurende de kerstmarkt elk weekend optredens plaats zullen vinden. Voor het volledige animatieprogramma surf naar www.kerstmarkt-ieper.be.

JOC Ieper presenteert ...

03, 04 en 08.12.2013 | 20 u. Corneelkring Brielen: 'Alle Twee', CC Den Briel, Brielenstraat 3, Brielen. • www.corneelkring-brielen.be

Erfgoedcel - Co7: 'Bouw een website voor je vereniging', CC Ieper Het Perron, Fochlaan 1, Ieper. • tel. 058 311 494

03.12.2013 Workshop voor professionals 'Psychopathie herkennen en hanteren'. • www.psychopathie.org

05.12.2013 Beter omgaan met boosheid, Huis van de Mens, Korte Torhoutstraat 4, Ieper. • tel. 0495 251 755

08.12.2013 'Anders! Groeitraject', Het Mensenhuis, Dehaernestraat 29, Ieper. • www.mensenhuis.be

11.12.2013 Jeugdhuis JOC Concertzaal JOC

'Hoe yoga en mindfullness je werkprestatie en welzijn op het werk verbeteren', Het Mensenhuis, Dehaernestraat 29, Ieper. • www.mensenhuis.be

1229 1128 ieperactief  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you