Page 1

IEPER{actief}

→ STEDELIJKE INFORMATIE

21 NOVEMBER 2013

Nr. 1228

DIENST COMMUNICATIE | GROTE MARKT 34 | BE-8900 IEPER | TEL. 057 239 200 | COMMUNICATIE@IEPER.BE | WWW.IEPER.BE

Stadsinfo

Vierde editie ‘Ieper op reis’ gaat naar Gent

DE WATERGROEP

Na drie geslaagde edities van ‘Ieper op reis’ in 2005 (Mechelen), 2008 (Leuven) en 2011 (Antwerpen), herhaalt het Ieperse stadsbestuur voor de vierde keer deze succesformule op zaterdag 24 mei 2014. De bestemming is Gent.

Tijdens kantooruren: SDC Poperinge: tel. 057 346 930 Na kantooruren: Storingen: tel. 016 301 340

MEDISCHE WACHTDIENSTEN TIJDENS HET WEEKEINDE Huisartsen tel. 057 217 474 Tandartsen tel. 09 03 39 969 Oogartsen tel. 057 334 300 Apothekers tel. 057 229 999 of www.apotheek.be

MELDING DEFECTE STRAATLAMPEN www. straatlampen.be tel. 0800 6 35 35

AFVALOPHALING → RESTAFVAL Zone 4: Zone 1: Zone 3: Zone 5:

do 21 november 2013 wo 25 november 2013 wo 27 november 2013 vr 29 november 2013

→ GFT Zone 5: vr 22 november 2013 Zone 2: di 26 november 2013 Zone 4: do 28 november 2013

→ PMD Zone A: vr 22 november 2013 Zone B: wo 20 november 2013 Zone C: do 21 november 2013

→ PAPIER & KARTON Zone A: vr 22 november 2013 Zone C: do 21 november 2013

Deelnemers kunnen zelf hun dagje Gent invullen, er zijn immers heel veel mogelijkheden. Iedereen krijgt een stadsplattegrond vol tips om zelf op ontdekking te trekken. Maar je kan ook opteren voor één van de drie programmaformules die de dienst toerisme van Ieper heeft uitgewerkt. Daarnaast kunnen kinderen deelnemen aan een speurtocht doorheen het Gentse stadscentrum. Als je geen programmaformule kiest kan je een gratis speurboekje krijgen. Hieronder de drie formules waaruit een keuze kan gemaakt worden: 1. Bezoek aan één van de geselecteerde musea + boottocht Je maakt een keuze uit één van de geselecteerde musea (Dr. Guislain Museum, STAM, Design Museum, Gravensteen of SMAK) en kan van een boottochtje genieten op de Gentse binnenwateren. Je kunt

of in de namiddag te doen. De afspraakplaatsen worden later meegedeeld. Deze wandeling duurt 3 uur.

ook enkel voor een boottocht of een museum kiezen, dan hoef je slechts één onderdeel aan te duiden bij deze formule op het inschrijvingsformulier. 2.Wandeling Historisch Centrum met gids + bezoek aan één van de geselecteerde musea Bij deze formule neemt een Gentse gids je op sleeptouw voor een historische wandeling. Je kiest vooraf of je deze wandeling ’s morgens of ’s middags wenst te doen. Daarnaast kun je ook gratis één van de geselecteerde musea bezoeken. Je kunt ook enkel voor de wandeling of een museum kiezen, dan hoef je slechts één onderdeel aan te duiden op het inschrijvingsformulier. 3. Wandeling Historisch centrum met drie Gentse proevertjes onderweg met gids Deze wandeling volgt het traject van de historische wandeling maar met wat lekkers tussendoor. De Gentse geschiedenis wordt op een luchtige manier verteld en je proeft hierbij van drie Gentse lekkernijen.... een aangename manier om Gent te leren kennen. Je kan kiezen om de wandeling in de voormiddag

4. Extra voor kinderen (12 jaar): Spannende Speurtocht in Gent Als je geen programmaformule kiest kan je een gratis deelnameboekje krijgen voor de Spannende Speurtocht in Gent. Zij die een speurtochtboekje bovenop een programmaformule wensen, betalen 5 euro extra per speurboekje. Het volledige programma is te vinden zijn op www. ieper.be alsook op www. toerisme-ieper.be. Daar kan je ook het deelnameformulier downloaden met de programmamogelijkheden. Inschrijven kan, mits betalen van de deelnameprijs, bij de dienst voor toerisme in de Lakenhalle op de Grote Markt 34, 8900, tel. 057 239 220. De prijs voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar bedraagt 10 euro per persoon, kinderen t.e.m. 12 jaar betalen 5 euro per kind. Gezinsticket bedraagt 30 euro (twee ouders en meer dan twee kinderen op hetzelfde adres gedomicilieerd).

Vijf voor twaalf, vijf dichters in de bib

→ GROOT HUISVUIL & OUDE METALEN Ophaling op woensdag 11 december 2013. Aanvragen vóór 2 december bij de communicatiedienst van het stadhuis, tel. 057 239 200, communicatie@ieper. be. Kostprijs 40 euro/ophaling, uiterlijk op 2 december te betalen bij de communicatiedienst of door overschrijving op 0910002206-04 met vermelding 'groot huisvuil & oude metalen'.

Vijf dichters met schrijfervaring die onlangs een nieuwe bundel uitgaven, slaan de handen in mekaar en geven samen acte de présence met hun poëzie. Verwacht geen podiumspringers of ander spektakel, eerder een intieme lezing met een literair salonkarakter. Yerna Van den Driessche, Herlinda Vekemans, Toon

Vanlaere, Paul Rigolle en Alain Delmotte voorzien elk 12 minuten voor zichzelf. De dichters stellen elkaar op pittige, vindingrijke of poëtische wijze voor. Bij elke lezing wordt een beeld geprojecteerd dat door de dichter zelf werd uitgekozen. Het moet alvast het publiek nieuwsgierig maken en doen uitkijken naar wat volgt. Bij de voorstelling van de dichter en het

geprojecteerde beeld zal ook de verwevenheid tussen de dichters blijken. De muzikale omlijsting is in handen van Ludo Geloen. Vijf voor twaalf vindt plaats op zaterdag 23 november in de bibliotheek, start om 20 uur en is gratis mee te volgen.

AGENDA ALLERLEI

21.11.2013 | 8.30 u. Daguitstap Louvre-Lens, start: Stedelijk sportcentrum, Leopold III-laan 18, Ieper. • tel. 057 203 778

25.11.2013 | 12 u. Kinderen getuigen van partnergeweld, CC Ieper Het Perron, Fochlaan 1, Ieper. • melanie.carnel@cawdepapaver.be

29.11.2013 | 19 u. Officiële opening van het kerstdorp en ijspiste met optreden van Willy Sommers, Grote Markt, Ieper. • tel. 057 239 316

29.11.2013 | 20.15 u. Vuurwerk nav de officiële opening van het kerstdorp en ijspiste, Grote Markt, Ieper. • tel. 057 239 316

30.11 tot 05.01.2014 Kerstdorp en ijspiste, Grote Markt, Ieper. • tel. 057 239 316

CONCERTEN | THEATER OPTREDENS | FILM...

21.11.2013 20.15 u. Bart Cannaerts:

'Wanneer gaan we nog eens bowlen?', CC Ieper Het Perron, Fochlaan 1, Ieper. • tel. 057 239 480 21 u. Tom Vanstiphout, 't Leetvermaak, Korte Meersstraat 2, Ieper. • www.leetvermaak.be

22.11.2013 20.15 u. Dragonfly Orchestra, CC Ieper Het Perron, Fochlaan 1, Ieper. • tel. 057 239 480 20.15 u. Kunstkring Richten: 'Grote Kinderen', CC Ieper Stadsschouwburg, Vandenpeereboomplein zn, Ieper. • www.toneelrichten.be

CultuurCentrum Ieper presenteert ... DRAGON ORCHESTRA

NICOLE BEUTLER & THEATER MALPERTUIS NB Projects 4: Still Life

vr 22 november 2013 CC Ieper Het Perron | 20.15 uur

zo 24 november 2013 CC Ieper Het Perron | 20.15 uur

• CULTUURCENTRUM IEPER | HET PERRON | FOCHLAAN 1, IEPER | TEL. 057 239 480 | CULTUURCENTRUM@IEPER.BE | WWW.ACCI.BE

ISHTAR samen met Westhoek Consort, koren en Frank Degruyter Tussen donker en licht zo 15 december 2013 CC Ieper Het Perron | 18 uur


Herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan: informatie- en inspraakvergadering op 28 november Als Ieperling ken je maar al te goed de vele ruimtelijke troeven van onze stad: het groene vestingslandschap, de historische stadskern, sterk uitgebouwde gemeenschapsvoorzieningen, maar ook de vele kleinere dorspkernen in het buitengebied, de Ieperboog, enz. Ieper heeft dus reeds heel wat kwaliteiten, maar dat betekent niet dat we als bestuur op onze lauweren mogen rusten. Er is nog heel wat werk aan de winkel: enerzijds voor het behoud van al deze elementen, anderzijds voor het creëren van nieuwe en voor het verbeteren van de leefkwaliteit in het algemeen. Voor het bepalen van deze ruimtelijke toekomstplannen heeft de stad een belangrijk instrument voorhanden:

het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, kortweg GRS. Dit beleidsplan geeft antwoorden op concrete vragen en uitdagingen: hoe evolueren de stad en het buitengebied? Waar zijn er geschikte plaatsen voor bijkomende woningen? Rechtszekerheid voor de landbouw, ontwikkelingsmogelijkheden voor recreatie, vrijwaren van het landschap enz.? Waar kan er ruimte worden voorzien voor bedrijven? Het GRS tekent de krijtlijnen uit en vormt bijgevolg een zeer belangrijk basisdocument voor de toekomst van de hele gemeente. Het is trouwens voor iedereen toegankelijk en integraal raadpleegbaar op de website van de stad. Omdat Ieper destijds een pionier was op het vlak van

structuurplanning, dateert ons huidige GRS al van november 2000. In die dertien jaar is er heel wat verwezenlijkt en begint het plan een verouderd karakter te hebben. Hoog tijd voor een actualisatie dus, en daarom wordt het GRS in herziening gesteld. We willen dit als stad niet alleen doen: de kwaliteiten en knelpunten anno 2013 moeten worden gedefinieerd en de richting voor de toekomst van de ruimte om ons heen moet worden bepaald. We doen dus graag beroep op jou als inwoner van Ieper om mee de schouders te zetten onder dit cruciale onderzoek. Op 28 november 2013 wordt om 19.30 uur in CC het Perron, Fochlaan 1, 8900 Ieper een informatie-

en inspraakvergadering georganiseerd. In eerste instantie gaan we samen op zoek naar de zogenaamde ‘sleutelkwesties’ voor de herziening van het GRS. Sleutelkwesties zijn actieve programma’s en projecten waar het bestuur moet op inzetten voor de komende beleidsperiodes. Het zijn m.a.w. strategische projecten voor het ruimtelijk beleid. De vergadering start met een korte uiteenzetting over wat een GRS precies is, om daarna aan de slag te gaan in diverse thematische groepen. Je krijgt de kans jouw stem te laten horen, want de resultaten worden meegenomen als zijnde de belangrijkste aan te pakken kwesties voor pakweg de komende tien à vijftien jaar. Iedereen is hierop van harte welkom.

24.11.2013 | 20.15 u. Nicole Beutler & theater Malpertuis: 'NB Projects 4: Still Life', CC Ieper Het Perron, Fochlaan 1, Ieper. • tel. 057 239 480

28.11.2013 | 20 u. Filmuniversiteit: 'Monsieur Lazhar', CC Ieper Stadsschouwburg, Vandenpeereboomplein zn, Ieper. • www.filmuniversiteit.be

29.11.2013 20 u. Concert Koninklijke Harmonie De Kerels, Forum VTI Ieper 20.15 u. West Classic: 'Van Belcanto tot Verdi', CC Ieper Het Perron, Fochlaan 1, Ieper. • tel. 057 239 480

03, 04 en 08.12.2013 | 20 u. Corneelkring Brielen: 'Alle Twee', CC Den Briel, Brielenstraat 3, Brielen. • www.corneelkring-brielen.be

05.12.2013 'Mist, Mijn moeder en ik', CC Ieper Het Perron, Fochlaan 1, Ieper. • tel. 057 215 643

SPORT EN RECREATIE

Tot 24.11.2013

Uitreiking zevende Gerard Vermeerschprijs & hommage

Herinrichting stationsomgeving: werken nutsmaatschappijen

Geboren in Ieper in 1923, trok de kleermaker op zijn dertigste naar het Conservatorium in Gent, waar hij met de grootste onderscheiding zijn diploma behaalde. Hij speelde, schreef en regisseerde, voor de radio, de tv, in kleine zaaltjes, grote schouwburgen, in openlucht…

In de hommage Gerard Vermeersch bijvoorbeeld, en in de zevende Gerard Vermeerschprijs, een schrijfwedstrijd voor monologen met als thema “Het zit tussen de oren”. Met honderd inzendingen, waarvan bijna de helft uit Nederland, bereikt de wedstrijd dit jaar wel een piek. De prijsuitreiking gebeurt tijdens de Hommage Gerard Vermeersch, op 20 november 2013 om 19.30 uur in CC Het Perron in Ieper. Iedereen is van harte welkom.

In de week van 25 november zullen de nutsmaatschappijen de werken van de derde fase aanvangen.

Aan het programma werken leerlingen mee van dé Academie Ieper. De organisatie, die in handen is van de Confrerie Gerard Vermeersch, wordt mee gedragen door dé Academie en de stad Ieper, gesteund door de Marnixring Ieper-Westland,en met medewerking van het Davidsfonds Ieper.

Aanvraag van Vancoillie Metaalconstructie nv, Rozendaalstraat 35, 8900 Ieper. Het gaat om de wijziging, uitbreiding van en toevoeging aan een metaalconstructiebedrijf op bovenvermeld adres. De aanvraag vermeldt volgende rubrieken: 4.2, 4.3.a.1.1, 12.3.2, 15.1.1, 16.3.1.1, 16.7.2, 16.8.3, 17.3.3.1.a, 17.3.6.1.b, 17.3.7.1,

Maar wat hem bijzonder lag was de humor. Hij keek op naar de Nederlandse cabaretiers en was eigenlijk de enige Vlaming die er in slaagde om het peil van onze noorderburen te bereiken. De manier waarop hij de politieke actualiteit in zijn programma’s verwerkte, maakte van hem een veel gevraagde ‘entertainer’ op 11 julivieringen. Sterven op je éénenvijftigste, met zoveel talent en zoveel plannen, met zoveel gepresteerd in zo’n korte tijd, het overkwam Gerard Vermeersch. Maar 90 jaar na zijn geboorte leeft hij nog voort.

Leidingen worden voorzien rond het ganse Colaertplein, vervolgens aan de Boterplas

tot aan de Dikkebusseweg over het kruispunt met de Oudstrijderslaan.

17.3.9.1, 17.4, 29.5.2.2.a, 29.5.7.2.a.1 en 43.1.1.a. Inzageperiode tot 15 december 2013 bij de dienst leefmilieu (stadhuis - eerste verdieping werkdagen 8.15-12.30 uur, op dinsdag ook van 13.30-18 uur). Bezwaren en opmerkingen schriftelijk richten aan het College van Burgemeester en Schepenen of mondeling meedelen aan de burgemeester of een aangewezen ambtenaar. Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

Kerstboompromenade - gratis sfeervol wandelparcours tussen de kerstbomen, Abelestraat 2, Vlamertinge. Wintertoertocht Mountainbike, stedelijk sportcentrum, Leopold III-laan 18, Ieper. • tel. 057 239 400

TENTOONSTELLINGEN

Tot 29.11.2013

Kunsttentoonstelling Bekaert Seniorenclub, Ethias kantoor, Rijselseweg 60, Ieper. • wilfried.demeyere@telenet.be of www.fedos.be

Tot 13.06.2014 'Oorlog en Trauma - Medische zorg in WOI', In Flanders Fields Museum, Grote Markt 34, Ieper. • tel. 057 239 220

26.11 tot 09.12.2013 'Raak - Rasa', CC Ieper Het Perron, Fochlaan 1, Ieper. • tel. 057 239 480

VORMING

27.11.2013 | 19.30 u. Argentijnse tango, CC Ieper Het Perron, Fochlaan 1, Ieper. • tel. 058 311 494

Gemeenteraad Op maandag 2 december is er gemeenteraad om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

22 tot 24.11.2013

24.11.2013 De kruispunten aan het Colaertplein zullen tijdelijk afgesloten worden. De omleiding wordt plaatselijk aangegeven.

Milieuvergunningsaanvraag De burgemeester maakt, conform Vlarem, volgende milieuvergunningsaanvraag klasse 1 bekend.

Ieperse Zwemweek, stedelijk zwembad, Leopold III-laan 18, Ieper. • tel. 057 239 400

30.11.2013 | 10 u. De agenda van de openbare zitting is gratis af te halen bij de communicatiedienst in de

Infosessie ivm kraamzorg, Familiezorg West-Vlaanderen vzw, De Brouwerstraat 4, Ieper. • tel. 050 333 853

inkomhal van het stadhuis of surf naar www.ieper.be

02.12.2013

JOC Ieper presenteert ... 22-23-24 november 2013 FEESTWEEKEND 40 JAAR JEUGDHUIS JOC 45 JAAR SPORREWOAN & 50 JAAR JEUGDRAAD 24 december 2013 EHBO 25 december 2013 STRAFFE KOFFIES 31 december 2013 OUDEJAARSFUIF • JOC IEPER | FOCHLAAN 3, IEPER | TEL. 057 239 560 | PV@JOCIEPER.BE | WWW.JOCIEPER.BE

Jeugdhuis Concertzaal JOC Jeugdhuis JOC Concertzaal JOC

Erfgoedcel - Co7: 'Bouw een website voor je vereniging', CC Ieper Het Perron, Fochlaan 1, Ieper. • tel. 058 311 494

03.12.2013 Workshop voor professionals 'Psychopathie herkennen en hanteren'. • www.psychopathie.org

1228 1121 ieperactief  

Wekelijkse stadsinformatie in De Streekkrant 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you