Page 1

IEPER{actief}

→ STEDELIJKE INFORMATIE

24 OKTOBER 2013

Nr. 1223

DIENST COMMUNICATIE | GROTE MARKT 34 | BE-8900 IEPER | TEL. 057 239 200 | COMMUNICATIE@IEPER.BE | WWW.IEPER.BE

Stadsinfo DE WATERGROEP Tijdens kantooruren: SDC Poperinge: tel. 057 346 930 Na kantooruren: Storingen: tel. 016 301 340

MEDISCHE WACHTDIENSTEN TIJDENS HET WEEKEINDE Huisartsen tel. 057 217 474 Tandartsen tel. 09 03 39 969 Oogartsen tel. 057 334 300 Apothekers tel. 057 229 999 of www.apotheek.be

AFVALOPHALING → RESTAFVAL Zone 4: do 24 oktober 2013 Zone 1: ma 28 oktober 2013 Zone 3: wo 30 oktober 2013 → Vervangronde zone 5: donderdag 31 oktober ipv vrijdag 1 november 2013 (Allerheiligen)

→ GFT Zone 5: vr 25 oktober 2013 Zone 2: di 29 oktober 2013 Zone 4: do 31 oktober 2013

→ PMD Zone A: vr 25 oktober 2013 Zone C: do 24 oktober 2013

→ PAPIER & KARTON Tijdens de week van 21 oktober tot 25 oktober 2013.

Gesloten Op vrijdag 1 november (Allerheiligen), zaterdag 2 november (Allerzielen) en maandag 11 november (Wapenstilstand) zijn alle stadsdiensten gesloten.

Herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan: informatie- en inspraakvergadering Als Ieperling ken je maar al te goed de vele ruimtelijke troeven van onze stad: het groene vestingslandschap, de historische stadskern, sterk uitgebouwde gemeenschapsvoorzieningen, maar ook de vele kleinere dorspkernen in het buitengebied, de Ieperboog, enz. Ieper heeft dus reeds heel wat kwaliteiten, maar dat betekent niet dat we als bestuur op onze lauweren mogen rusten. Er is nog heel wat werk aan de winkel: enerzijds voor het behoud van al deze elementen, anderzijds voor het creëren van nieuwe en voor het verbeteren van de leefkwaliteit in het algemeen.

Omdat Ieper destijds een pionier was op het vlak van structuurplanning, dateert ons huidige GRS al van november 2000. In die dertien jaar is er heel wat verwezenlijkt en begint het plan een verouderd karakter te hebben. Hoog tijd voor een actualisatie dus, en daarom wordt het GRS in herziening gesteld. We willen dit als stad niet alleen doen: de kwaliteiten en knelpunten anno 2013 moeten worden gedefinieerd en de richting voor de toekomst van de ruimte om ons heen moet worden bepaald. We doen dus graag beroep op jou als inwoner van Ieper om mee de schouders te zetten onder dit cruciale onderzoek.

Voor het bepalen van deze ruimtelijke toekomstplannen heeft de stad een belangrijk instrument voorhanden: het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, kortweg GRS. Dit beleidsplan geeft antwoorden op concrete vragen en uitdagingen: hoe evolueren de stad en het buitengebied? Waar zijn er geschikte plaatsen voor bijkomende woningen? Rechtszekerheid voor de landbouw, ontwikkelingsmogelijkheden voor recreatie, vrijwaren van het landschap enz.? Waar kan er ruimte worden voorzien voor bedrijven? Het GRS tekent de krijtlijnen uit en vormt bijgevolg een zeer belangrijk basisdocument voor de toekomst van de hele gemeente. Het is trouwens voor iedereen toegankelijk en integraal raadpleegbaar op de website van de stad.

Op 28 november 2013 wordt om 19.30 uur in CC het Perron, Fochlaan 1, 8900 Ieper een informatieen inspraakvergadering georganiseerd. In eerste instantie gaan we samen op zoek naar de zogenaamde ‘sleutelkwesties’ voor de herziening van het GRS. Sleutelkwesties zijn actieve programma’s en projecten waar het bestuur moet op inzetten voor de komende beleidsperiodes. Het zijn m.a.w. strategische projecten voor het ruimtelijk beleid. De vergadering start met een korte uiteenzetting over wat een GRS precies is, om daarna aan de slag te gaan in diverse thematische groepen. Je krijgt de kans jouw stem te laten horen, want de resultaten worden meegenomen als zijnde de belangrijkste aan te pakken kwesties voor pakweg de komende tien à vijftien jaar.

Denkavond met externe sectorspecialisten van de stad Ieper Bij opstart van de opdracht tot herziening van het GRS wordt een denkavond georganiseerd met de externe sectorspecialisten van de stad Ieper, deze avond gaat door op 30 oktober 2013 om 19.30 uur in CC Het Perron, Fochlaan 1, 8900 Ieper. Dit moment staat los van het bovenvermelde informatieen participatiemoment met de bevolking. De voltallige Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) wordt op deze denkavond aangevuld met voorzitters van diverse adviesraden en specifieke sectorspecialisten actief op het grondgebied van de stad. Daarvoor werden de Ieperse architecten, notarissen en de immosector, alsook Unizo, Voka, Iebeve en het Centrummanagement reeds individueel per mail uitgenodigd. Indien je ervan overtuigd bent dat ook jij vanuit jouw hoedanigheid tot deze doelgroep behoort en nog geen uitnodiging per mail ontving, dan kan je voor 25 oktober 2013 contact opnemen met de dienst ruimtelijke ordening, Grote Markt 34, Ieper via sandra.debuf@ieper.be, tel. 057 239 257.

AGENDA ALLERLEI

25.10.2013 20 u. Het reisverhaal van Orissa, Burchtstraat 1A, Ieper. • tel. 057 360 861 20 u. Voordracht: Feest van Sint-Maarten, Auditorium H. Familie, Eigenheerdstraat, Ieper.

27.10.2013 | 14 u. 3 op een rij: met gevoel voor paddenstoel, BC de Palingbeek, Vaartstraat 7, Zillebeke. • tel. 057 230 840

CONCERTEN | THEATER OPTREDENS | FILM...

24.10.2013 | 20 u.

'Albert Nobbs', CC Stadsschouwburg Ieper, Vandenpeereboomplein zn, Ieper. • tel. 057 466 045

25.10.2013 | 20 u. Dubbelconcert JackoBond, CC Het Perron, Fochlaan 1, Ieper. • tel. 057 239 480

26.10.2013 20.15 u. Luka Bloom: 'This New Morning', CC Het Perron, Fochlaan 1, Ieper. • tel. 057 239 480 20.15 u. Optreden Laureaat Elisabethwedstrijd piano 2013, CC Stadsschouwburg, Vandenpeereboomplein zn, Ieper. • tel. 057 239 480 21 u. 'Roots'n Reggae', Jeugdhuis JOC Ieper, Fochlaan 3, Ieper. • tel. 057 239 560

28.10.2013 | 20 u. Familievoorstelling Pantalone/Nat Gras: 'Pommeliere: (3+)', CC Ieper Het Perron, Fochlaan 1, Ieper. • tel. 057 239 480

01.11.2013 | 20.15 u. Scala & Kolacny Brothers: 'Black Moon', CC Ieper Het Perron, Fochlaan 1, Ieper. • tel. 057 239 480

02.11.2013 | 20.15 u. Requiem Mozart, Sint-Pieterskerk, Rijselstraat 126, Ieper. • www.ieperskamerkoor.be

CultuurCentrum Ieper presenteert ... LUKA BLOOM This New Moring za 26 oktober 2013 CC Ieper Het Perron | 20.15 uur

FAMILIEVOORSTELLING PANTALONE/NAT GRAS Pommeliere (3+) ma 28 oktober 2013 CC Ieper Het Perron 14.30 uur en 16.30 uur

• CULTUURCENTRUM IEPER | HET PERRON | FOCHLAAN 1, IEPER | TEL. 057 239 480 | CULTUURCENTRUM@IEPER.BE | WWW.ACCI.BE

FRED DELFGAAUW De verteller za 9 november 2013 CC Ieper Het Perron | 20.15 uur


Informatievergadering regionaal bedrijventerrein De provincie WestVlaanderen heeft het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Ieper afgebakend. Binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied dient er een voldoende aanbod voorzien te worden voor wonen en werken. In het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening (door de Vlaamse Regering op 6 juli 2009 goedgekeurd) kon uiteindelijk maar 10ha bijkomend regionaal bedrijventerrein bestemd worden. Na het afronden van deze afbakening moest de provincie op zoek naar een nieuwe locatie voor een regionaal bedrijventerrein zodat er binnen Ieper een voldoende aanbod aan bedrijventerrein zou zijn. Door de provincie werd een studiebureau aangesteld om op zoek te gaan naar een geschikte nieuwe locatie. Conclusie van deze studie was dat de site ter hoogte van Reigersburg de meest aangewezen locatie is. Deze

locatie is gelegen binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied Ieper tussen de N38 (ring), de Diksmuidseweg, de Augustinusbeek en de Veurnseweg. Voor deze site werden inrichtingsvoorstellen geformuleerd. Zo wordt aansluitend aan de N38 het toekomstige bedrijventerrein voorzien. Tussen het bedrijventerrein en het centrum van de stad wordt de open ruimte gevrijwaard. Vooraleer de officiële procedure aan te vatten, wenst de provincie de burger op de hoogte te stellen van de stand van zaken over dit geplande bedrijventerrein. Waar staan we nu en wat zijn de resultaten van het bijkomend onderzoek dat ondertussen is gebeurd op het vlak van mobiliteit en milieu? Daartoe organiseert de provincie West-Vlaanderen in samenwerking met de stad Ieper een informatievergadering op donderdag 7 november 2013 om 19.30 uur in de Conferentiezaal van het stadhuis, Grote Markt 34, 8900 Ieper.

03.11.2013 | 15 u.

Ieperse Zwemweek Tijdens de Ieperse Zwemweek is het van 16 tot en met 24 november weer één groot feest in het Stedelijk Zwembad.

prijsvraag 6-12-jarigen,drie op een rij.

Grote Zwarte Pietenshow, CC Stadsschouwburg, Vandenpeereboomplein zn, Ieper. • tel. 057 201 279

Nu ook inschrijven via www.ieper.be

27.10.2013 | 9.30 u.

Uitschieters op het programma zijn o.a. het wafelzwemmen, de zwemmarathon voor de Ieperse scholen en als toetje uiteraard de zwemnacht. Ook de 50-plussers komen aan hun trekken met het 50+zwemmen. Als afsluiter van de zwemweek is er op zondag 24 november het SPLASHzwemfeest van de Ieperse zwemclub.

Voortaan kan er ook online ingeschreven worden voor de sportactiviteiten van de Ieperse Sportanimatie. Op de website www.ieper.be surf je naar Recreatie & Vrije tijd, klik op Sport en daarna Sportanimatie. Vooraleer je gebruik kunt maken van deze nieuwe service moet je je eerst éénmalig aanmelden als nieuwe gebruiker.

Naast de vele activiteiten zijn er heel de week speciale acties waarbij leuke prijzen kunnen gewonnen worden: kleurwedstrijd -10-jarigen,

• Ieperse Sportanimatie, stedelijk sportcentrum, Leopold III-laan 18, 8900 Ieper, tel. 057 239 400, sportanimatie@ ieper.be

Extra sessie MyPension-on-Tour op 25 november Je bent nog aan de slag, je wil jouw loopbaan bekijken en berekenen hoeveel werknemerspensioen je al opgebouwd hebt? Of je bent al gepensioneerd en je wil jouw pensioendossier online beheren? Dan is de infosessie over MyPension zeker iets voor jou. Wegens het groot aantal inschrijvingen wordt er op 25 november een tweede sessie

SPORT EN RECREATIE

Verjaardagswandelingen met gids, BC De Palingbeek, Vaartstraat 7, Zillebeke. • tel. 057 230 840

28 tot 31.10.2013 | 9 u. Voetbalsportkamp tijdens de herfstvakantie, Stedelijk Sportcentrum, Leopold III-laan 18, Ieper. • tel. 057 239 400

01.11.2013 | 8 u. Herfsttoer Frontbikers, Stedelijk sportcentrum, Leopold III-laan 18, Ieper. • www.frontbikers.be

02.11.2013 8 u. 12de voettocht Pazovo, Woonzorgcentrum Huize Zonnelied, Stationsstraat 24, Ieper. • tel. 057 202 631 19 u. Vlamvo Vlamertinge A - TSV Vilvoorde A, sporthal Vlamertinge.

Praktisch:

03.11.2013 | 7.30 u.

MyPension-on-tour gaat door op 25 novemebr 2013 van 18 tot 19.30 uur door in de conferentiezaal van het Stadhuis, Grote Markt 34, 8900 Ieper. Iedereen die als werknemer werkt of gewerkt heeft en gepensioneerden (werknemers en zelfstandigen) is welkom. Inschrijven is wel verplicht en kan via www.mypension-on-tour. be of via het gratis nummer

6de Curieuze Wandeling, start OC 't Riet, Seelbachdreef 4, Zillebeke. • tel. 0477 640 659

TENTOONSTELLINGEN

Tot 31.10.2013

100-150 jaar Oude Vaart, BC De Palingbeek, Vaartstraat 7, Zillebeke. • tel. 057 230 840

Tot 29.11.2013 Kunsttentoonstelling Bekaert Seniorenclub, Ethias kantoor, Rijselseweg 60, Ieper. • wilfried.demeyere@telenet.be of www.fedos.be

14.10 tot 07.11.2013 Fotografiecircuit: Jan Crab, CC Ieper Het Perron, Fochlaan 1, Ieper. • tel. 057 239 480

01.11.2013 tot 13.06.2014

Werken Stationsomgeving wijziging wegomleiding Door de geplande werken in de Poperingseweg vanaf de spoorweg tot en met het kruispunt met de Tulpenlaan, in het kader van de herinrichting stationsomgeving en aanleg nieuwe stationsparking, wordt binnenkort de bestaande omleiding in die straten aangepast.

De Poperingseweg zal bereikbaar zijn vanuit de Tulpenlaan via de Willibaldlaan naar de Poperingseweg. Deze wijziging zal ingevoerd worden tot het einde van de eerste fase van de werken, zijnde half november afhankelijk van de weersomstandigheden.

georganiseerd en komen experts van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) opnieuw naar Ieper om je te tonen welke mogelijkheden MyPension elke leeftijd biedt en hoe je toegang krijgt tot jouw online pensioendossier. Aansluitend krijg je een kort overzicht van andere interessante overheidstoepassingen en kan je vragen stellen. Elke aanwezige krijgt bovendien een kaartlezer

1765 waar je eerst "Nederlands" kiest en dan op "5" drukt. Er kunnen maximum 150 personen deelnemen. Diegenen die op de wachtlijst stonden wegens plaatsgebrek tijdens de eerste sessie van 14 oktober, krijgen voorrang.

ROOTS 'N REGGAE with Iron Ites - Cromanty Sound - Chuman Sound - ... FEESTWEEKEND 40 JAAR JEUGDHUIS JOC 45 JAAR SPORREWOAN & 50 JAAR JEUGDRAAD 24 december 2013 EHBO 25 december 2013 STRAFFE KOFFIES 31 december 2013 OUDEJAARSFUIF • JOC IEPER | FOCHLAAN 3, IEPER | TEL. 057 239 560 | PV@JOCIEPER.BE | WWW.JOCIEPER.BE

VORMING

29.10.2013 | 13.30 u. Workshop 'werken op de milieuboerderij', Milieuboerderij De Palingbeek, Vaartstraat 7, Zillebeke. • tel. 057 201 012

30.10.2013 | 13.30 u. Workshop over feeën en heksen, BC De Palingbeek, Vaartstraat 7, Zillebeke. • tel. 057 230 840

JOC Ieper presenteert ... 26 oktober 2013 22-23-24 november 2013

'Oorlog en Trauma - Medische zorg in WOI', In Flanders Fields Museum, Grote Markt 34, Ieper. • tel. 057 239 220

Concertzaal JOC Jeugdhuis Concertzaal JOC Jeugdhuis JOC Concertzaal JOC

1224 1024 ieperactief  
1224 1024 ieperactief  

Wekelijkse stadsinformatie in De Streekkrant 2013

Advertisement