Page 1

IEPER{actief}

→ STEDELIJKE INFORMATIE

11 april 2013 Nr. 1200

DIENST COMMUNICATIE | GROTE MARKT 34 | BE-8900 IEPER | TEL. 057 239 200 | COMMUNICATIE@IEPER.BE | WWW.IEPER.BE

Stadsinfo

De Gevleugelde Stad opnieuw leuke seizoensopener

DE WATERGROEP

Op 12, 13 en 14 april 2013 kan het publiek zich opnieuw gratis vergapen aan allerlei gekke acrobaten, steltenlopers, clowns, … Voor de 10de keer op rij krijgt de kattenstad het internationaal straattheaterfestival De Gevleugelde Stad over de vloer.

Tijdens kantooruren: SDC Poperinge: tel. 057 346 930 Na kantooruren: Storingen: tel. 016 301 340

MEDISCHE WACHTDIENSTEN TIJDENS HET WEEKEINDE Huisartsen tel. 057 217 474 Tandartsen tel. 09 03 39 969 Oogartsen tel. 057 334 300 Apothekers tel. 057 229 999 of www.apotheek.be

AFVALOPHALING → RESTAFVAL Zone 4: Zone 1: Zone 3: Zone 5:

do 11 april 2013 ma 15 april 2013 wo 17 april 2013 vr 19 april 2013

→ GFT Zone 5: vr 12 april 2013 Zone 2: di 16 april 2013 Zone 4: do 18 april 2013

→ PMD Zone A: vr 12 april 2013 Zone C: do 11 april 2013

→ PAPIER EN KARTON Tijdens de week van 8 tot 12 april 2013

Begin dit jaar selecteerde een klankbord van kenners 72 groepen. Ze komen weer van over heel de wereld en brengen een brede waaier van circustechnieken, mime, installaties, jongleerkunsten, vertellingen, theater, poppenspel en vuurspektakels, mobiel of ter plaatse, in stilte of met muziek, op de grond of in de lucht, gewaagd of vol humor... nieuw talent en oude rotten in het vak, niet alleen uit België, maar ook uit Australië, Chili, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Israël, Italië, Nederland, Noord-Ierland en Oostenrijk. In totaal brengen ze 280 optredens, verspreid over de drie dagen. Op vrijdag 12 tussen 20 en 23 uur, op zaterdag 13 tussen 14.30 en 23 uur en op zondag 14 april tussen 14.30 en 20 uur etaleren

de deelnemers hun acts gratis op diverse historische locaties in het centrum van Ieper (Pleintje nabij het Vleeshuis, de Grote Markt, de Janseniusstraat, het Lapidarium en het Astridparkt), het natuurgebied van de Vestingen (Stationspark, Esplanade, vroegere Groenpark en het Eilandje) en in Het Perron. Tijdens het festival zijn er infostands op de Grote Markt en op de Esplanade waar je gratis een programmabrochure kan verkrijgen met informatie wie, waar en wanneer optreedt. Bij slecht weer is er een alternatief programma en verhuist het evenement naar diverse binnenlocaties zoals het CC Het Perron, het Kruitmagazijn, het Stadhuis, de Stadsschouwburg, het Vleeshuis & de circustent. Een treintje en huifkarren verzorgen een gratis pendeldienst tussen de Grote Markt en de Esplanade.

naar of binnengebracht op het secretariaat (CC Het Perron, Fochlaan 1, 8900 Ieper). De mooiste beelden worden volgend jaar gebundeld in een tentoonstelling. Let wel: best vooraf inschrijven. Het wedstrijdreglement is te vinden op www.gevleugeldestad.com. • CultuurCentrum, Het Perron, Fochlaan 1, 8900 Ieper, tel. 057 239 482, gevleugeldestad@mac.com, www.gevleugeldestad.com

Let wel, de actie duurt zolang de voorraad strekt en deelnemen kan enkel met de gevel of tuin die zichtbaar is van op de openbare weg. Voor de

ALLERLEI

Tot 01.05.2013 Kunstketting: een schilderij voor Ieper. • tel. 057 239 311 cultuurraad@ieper.be

12.04.2013 Conquest of Ypra 5, De Katrol, O.L.V.-Straat 8, Ieper. • conquestofypra.scoutsieper.com

14.04.2013 Lammetjesdag, BC De Palingbeek, Vaartstraat 7, Zillebeke. • tel. 057 230 840

CONCERTEN | THEATER OPTREDENS | FILM...

12 tot 14.04.2013

De Gevleugelde Stad Ieper, Internationaal Promotiefestival Straattheater, centrum en vestingen Ieper. • tel. 057 239 480

14.04.2013 | 11.30 u. Optreden van het jeugdkoor Virlanie, OC Dikkebus, Dikkebusseweg, Dikkebus. • tel. 02 503 11 53

Fotowedstrijd

18.04.2013 | 21 u.

Ook dit jaar kan het publiek opnieuw deelnemen aan een fotowedstrijd. Het thema dit jaar: de artiest, de toeschouwer, ... tot in het kleinste detail. Foto's kunnen opgestuurd worden

Het Zesde Metaal, 't Leetvermaak, Korte Meersstraat 2, Ieper. • tel. 057 216 385

19.04.2013 | 20.15 u. Hypnoiz: Gabriel Rios & Tessa Rose Jackson, JOC, Fochlaan 3, Ieper. • tel. 057 239 560

Bebloemingswedstrijd Op maandag 15 april 2013 start alweer de veertiende editie van de potgrondactie. Vanaf dan kan elke Ieperling bij inschrijving voor de bebloemingswedstrijd vier gratis zakjes potgrond van 20 liter krijgen bij de stedelijke groendienst.

AGENDA

20, 24, 26, 27 en 28.04.2013

bebloemingswedstrijd zijn er vijf categorieën: gevel (enkel bloembakken voor wie geen voortuin heeft), voortuin kleiner dan 1 are en bloembakken, voortuin groter dan 1 are en bloembakken, handelszaken en landbouwbedrijven. De inschrijvingsformulieren zijn beschikbaar via www.ieper. be, aan de onthaalbalie in het stadhuis of bij de stedelijke groendienst, Oudstrijderslaan 1, 8900 Ieper.

't Iepers Comedy Theater: 'Ja, Santé me ratje!', CC Stadsschouwburg, Vandenpeereboomplein zn, Ieper. • tel. 0495 670 917

Deelnemers kunnen waardebonnen winnen van Ieperse bloemenzaken en/of tuincentra. De prijsuitreiking vindt in het najaar plaats.

21.04.2013 | 20.15 u. Aborted, Crimson Falls, Corpse Mutilation, JOC, Fochlaan 3, Ieper. • tel. 057 239 560

• stedelijke groendienst, Oudstrijderslaan 1, 8900 Ieper, tel. 057 239 530, fax. 057 239 539, groendienst@ieper.be. Open iedere werkdag van 8 tot 12 en van 12.30 tot 16.30 uur.

SPORT EN RECREATIE

13.04.2013 14 u. 10.000-stappenwandeling Pasar in Ieper, start Toerisme Ieper, Grote Markt 34, Ieper. • tel. 057 239 220

CultuurCentrum Ieper presenteert ... DE GEVLEUGELDE STAD IEPER Internationaal Promotiefestival Straattheater 12, 13 en 14 april 2013 centrum en vestingen

HELMUT LOTTI

HET PALEIS

MOZAÏEK

Mijn hart en mijn lijf

De Marcellini's

zaterdag 20 april 2013 CC Het Perron, 20.15 u.

zaterdag 27 april 2013 CC Het Perron, 20.15 u.

De Ieperse culturele verenigingen stellen zich voor

• CULTUURCENTRUM IEPER | HET PERRON | FOCHLAAN 1, IEPER | TEL. 057 239 480 | CULTUURCENTRUM@IEPER.BE | WWW.ACCI.BE

zaterdag 11 mei 2013 Kazematten Bollingstraat & Vestingen


Milieuvergunningsaanvraag De burgemeester maakt, conform Vlarem, volgende milieuvergunningsaanvraag bekend. De aanvrager is IVVO cvba, Bargiestraat 6, 8900 Ieper. Het gaat om de verdere exploitatie, wijziging en uitbreiding van een containerpark en overslagstation voor huishoudelijke afvalstoffen op volgend adres: Pilkemseweg 107, 8900 Ieper. De aanvraag vermeldt volgende rubrieken: 2.1.2.b, 2.2.1.b, 2.2.1.d.1, 2.2.2.f.1, 12.2.1, 15.1.1, 17.3.6.1.b, 17.3.7.1 en 17.3.9.1.

Inzageperiode tot 8 mei 2013 bij de dienst leefmilieu (stadhuis eerste verdieping - werkdagen 8.15 - 12.30 uur, op dinsdag ook van 13.30 - 18 uur). Bezwaren en opmerkingen schriftelijk richten aan het College van Burgemeester en Schepenen of mondeling meedelen aan de burgemeester of een aangewezen ambtenaar. Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

Archeologisch onderzoek duurzame wijk 'De Vloei' voorlopig uitgesteld Het archeologisch onderzoek voor de duurzame wijk, dat initieel zou starten in de week van 2 april, is voorlopig nog niet van start gegaan. De opdrachtgever VMSW, de Vlaamse overheid die instaat voor de subsidies voor de sociale kavels en wegeniswerken, gaf de archeoloog immers de opdracht om de werken onder begeleiding van een OCE-deskundige te laten

gebeuren aangezien er zware munitie kan worden aangetroffen op het terrein. In onze regio is de kans hierop inderdaad groot. In afwachting van de aanstelling van de deskundige door de archeoloog worden de werken nu uitgesteld naar een nog nader te bepalen datum. • dienst leefmilieu, Hein Lapauw, tel. 057 239 273, duurzaam@ieper.be

Fototentoonstelling Erfgoedbibliotheken in Ieperse bib Erfgoedbibliotheken dragen zorg voor ons gedrukt, geschreven en gedigitaliseerd erfgoed. In hun verzamelingen vinden we niet alleen prachtig verluchte handschriften of zeldzame drukwerken in kostbare boekbanden. Ook historische krantencollecties, prenten en zelfs e-books behoren tot hun patrimonium. Dankzij hun inspanningen zijn deze literaire, culturele en wetenschappelijke collecties toegankelijk voor huidige lezers en blijven ze ook bewaard voor de volgende generaties. Op vraag van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek bracht Stefan Tavernier het werk

van de deze erfgoedbibliotheken en haar medewerkers in beeld. Deze Brusselse fotograaf bezocht onder meer een abdij, enkele universiteiten en een museum. Dat resulteerde in honderden liefdevolle portretten van zorgzame bibliotheekmedewerkers, interieurs en intrigerende details.

Raad Lokale Economie zoekt nieuwe vertegenwoordigers voor de deelgemeenten De Raad Lokale Economie zoekt een nieuwe vertegenwoordiger voor de zelfstandigen uit Ieper-centrum/Sint-Jan/Brielen, Boezinge/Zuidschote, Dikkebus, Elverdinge, Vlamertinge en Voormezele/Hollebeke/ Zillebeke. De Raad is het advies- en overlegorgaan dat de belangen van handel, industrie en diensten in Ieper en deelgemeenten behartigt. Het is het geschikte platform voor overleg tussen het stadsbestuur en de organisaties en zelfstandigen die zich inzetten voor de lokale economie. Het takenpakket bevat ook beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend werk en initiatieven om Ieper als handels-, diensten- en industrieel centrum te promoten. Conform het huishoudelijk reglement zijn Voka, Unizo, Horeca, de Werkgroep Ieperse Handelaars én de deelgemeenten er vertegenwoordigd. Zij zetelen voor een periode van

6 jaar, gelijklopend met de politieke bestuursperiode, en vergaderen ongeveer tweemaandelijks. Terwijl de zelfstandigenorganisaties hun afgevaardigden zelf aanduiden, verloopt de aanstelling van vertegenwoordigers voor de deelgemeenten via verkiezingen. Ondernemers uit de deelgemeenten die als vertegenwoordiger van de gemeente in de Raad Lokale Economie willen optreden, kunnen zich tot en met 25 april 2013 melden bij de dienst lokale economie. Indien er meerdere kandidaten zouden zijn, worden er in de week van 20 mei verkiezingen georganiseerd. Elke zelfstandige uit de deelgemeenten krijgt dan de kans om 1 stem uit te brengen, terwijl ook kan worden gewerkt met volmacht (1 volmacht per kiezer). • dienst lokale economie, AC Yperley Sint-Jacobsstraat 1, 8900 Ieper, tel. 057 239 377of 057 239 316, economie@ieper.be

Digiweetjes Wist je dat… de Ieperse bibliotheek helemaal mee is met de digitale evolutie?

15 u. Volleybal: Vlamvo Vlamertinge B - Volley Team Diksmuide A, sporthal Vlamertinge. 15 u. Volleybal: Vlamvo Vlamertinge C - VT Gullegem A, sporthal Vlamertinge. 18 u. Volleybal: VBC Katjes Ieper Sportiva Langemark, sporthal Ieper. 19 u. Volleybal: Vlamvo Vlamertinge A - VC Mosan Yvoir, sporthal Vlamertinge. 20.15 u. Basket: VK Iebac Ieper A - Melco Ieper B, Iebac zaal, Crescendostraat, Ieper.

14.04.2013 15 u. Voetbal: K. Sassport Boezinge - KSV De Ruiter Roeselare, terrein Boezinge. 15 u. Voetbal: KSK Vlamertinge BS Geluveld, terrein Vlamertinge. 15 u. Voetbal: K. Brielen Sport KRC De Panne, terrein Brielen. 15 u. Voetbal: GS Voormezele - FC Westouter, terrein Voormezele. 15 u. Voetbal: SK Elverdinge - VC Heuvelland, terrein Elverdinge.

TENTOONSTELLINGEN

Tot 22.04.2013 | weekends Voorjaarsexpositie In2Art, Rijselstraat 27B, Ieper. • tel. 057 206 491

Tot 25.04.2013 Fototentoonstelling Dirk Vergote, Delta Lloyd Bank, Grote Markt, Ieper. • tel. 057 360 861

Tot 28.04.2013 • www.digitaleweek.be of LDC De Kersecorf: Rijkeklarenstraat 83, 8900 Ieper, tel. 057 203 778, dienstencentrum@kersecorf.be

Je kan er zelf je boeken inscannen, van thuis uit via het internet je boektermijn verlengen of de catalogus consulteren, … Hoe dit allemaal in zijn werk gaat? Dit wordt je graag uitgelegd bij je volgende bezoek aan de bib! Tip: raadpleeg eveneens de veel geprezen blog op bibliotheekieper.blogspot.be

FiniVerni Galeri, 't Molenhuis, Vlamertingestraat 34, Elverdinge

Tot 21.05.2013 Remembering Herbert Hoover & The commission for relief in Belgium, In Flanders Fields Museum, Grote Markt 34, Ieper. • tel. 057 239 220

Tot 31.08.2013 Tijdelijke tentoonstelling: Véron De Deyne (1861-1920), Stedelijk Museum, Ieperleestraat 31, Ieper. • tel. 057 239 450

Tot 01.09.2013 '(N)ooit gezien: recente aanwinsten uit het verleden van het onderwijs', Onderwijsmuseum, Stuersstraat 6A, Ieper. • tel. 057 239 450

De fototentoonstelling is tot en met 30 april 2013 gratis te bezichtigen in de Ieperse bibliotheek, Weverijstraat 9, 8900 Ieper.

VORMING

15.04.2013

Mastermind Reeks, Centrum voor betere communicatie en persoonlijke ontwikkeling, Maloulaan 41, Ieper. • tel. 0498 806 794

• bib Ieper, tel. 057 239 420 of bibliotheek@ieper.be

15.04.2013 Veilig zonnen, LDC De Kersecorf, Rijkeklarenstraat 83, Ieper. • tel. 058 311 494

JOC Ieper presenteert ... GABRIEL RIOS FIELDS OF METAL: URNING FALLUS | DYLATHLEEN THE OATH | X-TINXION | VISIONARY666 | EXIT HUBRIS 21 april 2013 | 19 u. ABORTED 03 mei 2013 | 19 u. DEADRATTLE | ELECTROLUX 10 mei 2013 | 19 u. HYPNOIZ: SOLEY 25 mei 2013 | 19 u. DJ BATTLE

19 april 2013 | 19 u. 20 april 2013 | 17 u.

• JOC IEPER | FOCHLAAN 3, IEPER | TEL. 057 239 560 | PV@JOCIEPER.BE | WWW.JOCIEPER.BE

Concertzaal JOC Ieper Concertzaal JOC Ieper Concertzaal JOC Ieper Concertzaal JOC Ieper Concertzaal JOC Ieper Concertzaal JOC Ieper

15.04.2013 Portrettekenen, BC De Palingbeek, Vaartstraat 7, Zillebeke. • tel. 058 311 494

16.04.2013 Yoga en bewustzijnsvorming, Rozenhuis, D'Hondtstraat 37, Ieper. • tel. 058 311 494

1200_0411_Ieperactief.pdf  
1200_0411_Ieperactief.pdf  

Wekelijkse stadsinformatie in De Streekkrant 2013

Advertisement