Page 1

Informatief Ieper

1/2

→ STEDELIJKE INFORMATIE

P / B / 09

PRIJS BOUWHEER

Nr. 1187 10 januari 2013

Dienst communicatie | Grote Markt 34 | BE-8900 Ieper | tel. 057 239 200 | Fax 057 239 295 | communicatie@ieper.be | www.ieper.be

Stadsinfo

Nieuwe drinkwatertarieven vanaf 1 januari 2013

WACHTDIENST VMW

De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) heeft haar tarieven voor drinkwater met ingang van 1 januari 2013 aangepast.

Tijdens kantooruren: SDC Poperinge: tel. 057 346 930 Na kantooruren: Storingen: tel. 016 301 340

MEDISCHE WACHTDIENSTEN TIJDENS HET WEEKEINDE Huisartsen Tandartsen Oogartsen Apothekers

tel. 057 217 474 tel. 09 03 39 969 tel. 057 334 300 tel. 057 229 999

AFVALOPHALING → RESTAFVAL Zone 5: vr 11 januari 2013 Zone 2: di 15 januari 2013 Zone 4: do 17 januari 2013

→ GFT Zone 4: Zone 1: Zone 3: Zone 5:

do 10 januari 2013 ma 14 januari 2013 wo 16 januari 2013 vr 18 januari 2013

→ PMD Zone A: vr 18 januari 2013 Zone B: wo 16 januari 2013 Zone C: do 17 januari 2013

→ PAPIER & KARTON Tijdens de week van 14 tot 18 januari 2013.

Fietsgraveren Dit jaar wordt er opnieuw een fietsgraveeractie opgezet. Je kan je fiets laten graveren op 30 januari, 27 maart, 26 juni en 25 september 2013. Dit kan telkens tussen 8.30 en 16 uur in de loods van de technische dienst, Rijselsepoort 4, 8900 Ieper. Enkel voor inwoners van grootIeper. Kostprijs is gratis. Vooraf inschrijven is verplicht. Info en inschrijvingen: technische dienst, Iduna Van Wesemael, Rijselsepoort 4, 8900 Ieper, tel. 057 239 520, feestmaterialen@ieper. be. Bij inschrijving naam, voornaam, telefoonnummer en rijksregisternummer vermelden. Identiteitskaart meebrengen.

Het drinkwatertarief is één van de elementen van jouw waterfactuur, naast de bijdragen voor afvoer en zuivering. Het drinkwatertarief bestaat uit een vaste vergoeding en een tarief per kubieke meter drinkwater dat je gebruikt.

Dit zijn de nieuwe tarieven met ingang van 1 januari 2013 (exclusief heffingen en BTW):

Je betaalt op dit verbruik enkel de bijdragen voor afvoer en zuivering.

Ook in de Stedelijke Sporthal te Vlamertinge wordt er vanaf 11 januari een uurtje bewegingsgym

Jaarlijkse vaste vergoeding per wooneenheid: 15m³ per gedomicilieerd persoon op het leveringsadres: Basisverbruik West-Vlaanderen:

Het spreekt voor zich dat je als klant van de VMW nog steeds jaarlijks 15.000 liter (=15m³) drinkwater per persoon gratis kan verbruiken, of meer dan 40 liter per gezinslid per dag.

48,17 euro gratis 2,13 euro/m³

‣ Meer info: www.vmw.be/vmw/tarieven

gegeven en dit telkens op vrijdag van 14 tot 15 uur. Eveneens op vrijdag van 15.30 tot 16.30 uur kan men in het Stedelijk Sportcentrum te Ieper, deelnemen aan een uurtje omnisport. Elke week staat hier een andere sporttak op het programma. Om deel te nemen hoeft men zeker geen sportvrouw of

Riemst, sporthal Vlamertinge. 18 u. Volleybal: VBC Katjes Ieper – Sarrako Kortemark 20.15 u. Basket: VK Iebac Ieper A – Bavi Vilvoorde B sportman van het jaar te zijn. Het niveau van de activiteiten wordt immers aangepast aan de deelnemers. Wie zin heeft om even van de sfeer te proeven kan gratis een proefles volgen. ‣ Meer info: Ieperse sportanimatie, Stedelijk Sportcentrum, Leopold III-laan 18, 8900 Ieper, tel. 057 239 400, sportanimatie@ieper.be

Tussen 1995 en 2012 ging Poperingenaar Christophe Dehaene op zoek naar de laatste authentieke cafés in de westhoek. Cafés met een toogje, wat tafels en houten stoelen er rond, een tapbiljart, vogelpiek, ... plekjes die blijven hangen waren aan de zeventiger jaren.

De Ieperse bib ruimde haar rekken om plaats te maken voor nieuwe titels. Wat verwijderd werd, wordt op zaterdag 26 januari voor een prikje te koop aangeboden.

De tentoonstelling is vrij toegankelijk tijdens de openingsuren. ‣ Meer info: Bib Ieper, bibliotheek@ieper.be, tel. 057 239 420

Sport en recreatie

12.01.2013 15 u. Volleybal: Vlamvo C – Izegems Volley Team A

Ieperse bib verkoopt boeken!

al lang niet meer, worden in de Ieperse bib tentoongesteld tot en met zaterdag 9 februari.

Driekoningenquiz, LDC De Kersecorf, Rijkeklarenstraat 83, Ieper. ▸ tel. 057 203 778

19 u. Volleybal: Vlamvo A – Kivola

Fototentoonstelling 'Cafés in de Westhoek' in de Ieperse bib

Toen was een café gewoon een plaats waar ‘s morgens bij een ‘kaffie met druppel’ de nacht werd weggespoeld en op zondag een kaartje werd gelegd na de 10-mis aan een tafeltje waaronder de pint verdween in een rond gat. Die sfeer heeft Christophe Dehaene vastgelegd in 150 foto’s, een tijdsdocument vol nostalgie van wat ooit was en nooit meer terugkeert. Deze historische beelden, sommige cafés bestaan

Allerlei

11.01.2013 | 14 u.

Sport voor 50-plussers Wekelijks kan er vanaf 8 januari in het Sportcentrum aan de Leopold III-laan gewerkt worden aan de conditie met telkens op dinsdag van 15.30 tot 16.15 uur aquagym en op donderdag van 15.15 tot 16.15 uur bewegingsgym.

Agenda

De verkoop gaat door in de zaal Alfa en Omega op de eerste verdieping van de bib, doorlopend vanaf 8.30 tot 16 uur. De integrale opbrengst gaat naar de Ieperse vzw Wa voor haar waterputtenproject in Ghana.

13.01.2013 14.30 u. Voetbal: SP Dikkebus – KEVC Beselare, terrein Dikkebus

14.30 u. Voetbal: K. Brielen Sport – WS Zarren, terrein Brielen

17 u. Basket: Crack Blue Cats Ieper A – BBC Kangoeroes Boom A,sporthal Ieper

19.01.2013 18 u. Volleybal: VBC Katjes Iebac VT Lichtervelde B, sporthal Ieper

19 u. Volleybal: Vlamvo Vlamertinge B - BEVO Roeselare B, sporthal Vlamertinge 20.30 u. Basket: Melco Ieper A BBC Falco Gent A, sporthal Ieper

20.01.2013 14.30 u. Voetbal: SK Elverdinge K. Brielen Sport, terrein Elverdinge 14.30 u. Voetbal SK Zillebeke KFC Woesten, terrein Zillebeke 15 u. Voetbal: KVK Ieper 4de N. KFC Sparta Petegem, terrein Ieper

Concerten | theater optredens | film...

10.01.2013 | 20 u.

Filmuniversiteit: 'Another Year', CC Stadsschouwburg, Vandenpeereboomplein zn, Ieper. ▸ tel. 057 466 045

12.01.2013 | 20.15 u. ‣ Meer info: Bib Ieper, bibliotheek@ieper.be, tel. 057 239 420

Xander de Rycke: 'Zijn derde show', CC Stadsschouwburg, Vandenpeereboomplein zn, Ieper ▸ tel. 057 239 480

18.01.2013 | 20.15 u. Lazarus & Olympique Dramatique: 'Niets Is Onmogelijk', CC Stadsschouwburg, Vandenpeereboomplein zn, Ieper. ▸ tel. 057 239 480

→→→


←←← 23.01.2013

2/2

24.01.2013 | 20 u.

Milieuvergunningsaanvragen De burgemeester maakt, conform Vlarem, volgende milieuvergunningsaanvragen bekend. De eerste aanvraag is die van Hervé Boussery, Eekhofstraat 20, 8902 Ieper-Voormezele. Het gaat om de verdere exploitatie, uitbreiding en wijziging van en toevoeging aan een varkens-, rundvee- en kippenhouderij op bovenvermeld adres. De aanvraag vermeldt volgende rubrieken: 9.3.1.d, 5.c.2, 12.2.1, 15.1.1, 16.8.2, 17.3.6.1.b, 17.3.7.1, 17.3.9.1, 17.4,

28.2.c.1, 31.1.1.b, 43.1.2.b, 45.14.3 en 53.8.2. Inzage tot 27 januari 2013. De tweede aanvraag is die van Wouter Sweertvaegher, Diksmuidseweg 506, 8904 Ieper-Boezinge. Het gaat om de verdere exploitatie (grondwater), uitbreiding en wijziging van een kippen- en varkenshouderij op bovenvermeld adres. De aanvraag vermeldt volgende rubrieken: 15.2, 16.3.1.1, 16.3.6.1.b, 17.3.7.1, 29.5.2.1.b en 53.8.2. Inzage tot 27 januari 2013..

De derde aanvraag is die van Frederik Vervisch, Rozestraat 33, 8980 Passendale. Het gaat om de verdere exploitatie, uitbreiding en wijziging van een opslag- en overslagplaats voor schrootafval op volgend adres: Rozendaalstraat z/nr, 8900 Ieper. De aanvraag vermeldt volgende rubrieken: 3.4.2, 2.1.2.b, 2.2.1.c.1, 2.2.1.d.1, 2.2.2.c.3, 15.1.1, 15.6.2, 16.7.1, 16.8.1, 17.3.6.1.b, 17.3.7.1, 17.3.9.2 en 29.5.2.1.a. Inzage tot 1 februari 2013.

Inzage bij de dienst leefmilieu (stadhuis, eerste verdieping, werkdagen 8.15 tot 12.30 uur, op dinsdag ook van 13.30 tot 18 uur). Bezwaren en opmerkingen schriftelijk richten aan het College van Burgemeester en Schepenen of mondeling meedelen aan de burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar. Er worden geen informatievergaderingen georganiseerd.

Nu Nog Even Niet in de Ieperse bib Dorpsmoment Netwerk Dorpen: Naar aanleiding van naar elkaar verlangen. Chantal 'Verdwaald in het geheugenpaleis' Gedichtendag, het jaarlijkse poëziefeest, serveert de Ieperse bib op vrijdag 1 februari Nu nog even niet, een voorstelling van Chantal Acda met poëzie en muziek in de puurste vorm. Deze Belgische zangeres met Nederlandse roots, bekend van Isbells, True Bypass en Sleepingdog, schreef een aantal nummers bij de poëzie van Lotte Dodion. De gedichten vertellen over liefde die pijnlijk is, maar die tegelijk ook waard is beleefd te worden, over uiteengaan en

Acda weet ze met haar stem écht tot leven te wekken en de sfeer te geven die ze verdienen. Zowel de gedichten als de muziek stralen scherpe randen uit aan een ogenschijnlijk rustig leventje. Het resultaat is even intimistisch, als verrassend en gracieus. Nu Nog Even Niet gaat door in de zaal Alfa en Omega van de bib, start om 20 uur en is gratis mee te beleven. ‣ Meer info: Bib Ieper, bibliotheek@ieper.be, tel. 057 239 420

Rechten en plichten van huurders Huurdersbond West-Vlaanderen is een organisatie die opkomt voor de belangen van huurders. Wekelijks voorzien ze op verschillende plaatsen in WestVlaanderen zitdagen waar iedereen terechtkan met vragen rond huren en huurwetgeving. Op dinsdag 15 januari 2013 om 19.30 uur organiseert de Huurdersbond in samenwerking met lokaal dienstencentrum ’t Hofland een infoavond over de rechten en plichten van huurders. Veel voorkomende vragen zoals indexatie van de huurprijs, registratie van de huurcontracten, huurwaarborg, … komen hier aan bod.

JEFI-kinderfilm: 'Minoes', CC Stadsschouwburg, Vandenpeereboomplein zn, Ieper. ▸ tel. 057 201 012

Nadien is er nog mogelijkheid tot vraagstelling. Indien je individueel advies wenst, kom je beter eens langs op een zitdag van de Huurdersbond WestVlaanderen. In Ieper gaat deze door iedere donderdagnamiddag van 14.30 tot 17.30 uur in lokaal dienstencentrum ’t Hofland. ‣ Meer info: vooraf inschrijven noodzakelijk, kostprijs is 2 euro, en kan via tel. 057 239 490, dienstencentrum@hofland.be (LDC ’t Hofland) of tel. 057 203 778, dienstencentrum@kersecorf.be (LDC De Kersecorf)

Tijdens het volgende dorpsmoment van Netwerk Dorpen, op 16 januari om 14.15 uur, wordt de documentaire, ‘Verdwaald in het geheugenpaleis’ vertoond. Deze film vertelt over leven met dementie vanuit de ogen van mensen met dementie. De documentaire volgt het dagelijkse doen en laten van een leefgroep in een woonzorgcentrum bestaande uit mensen die aan verschillende vormen van dementie lijden.

Het Dorpsmoment van Netwerk Dorpen vindt elke 3de woensdag van de maand plaats van 14 tot 16 uur in het Oud Gemeentehuis van Vlamertinge. Wil je aanwezig zijn maar ben je minder mobiel? Netwerk Dorpen zorgt met alle plezier voor vervoer. ‣ Meer info: Pascal van Netwerk Dorpen (M. 0496 534 080) of Miranda (M. 0474 919 632) en Lieze (M. 0476 731 363) van Samenlevingsopbouw WestVlaanderen.

Groepsaankoop gas en elektriciteit Je bent ingeschreven, wat nu? Op 6 februari gaat de veiling door. Hieruit zal blijken welke leverancier gas en/of elektriciteit tegen een interessant tarief kan aanbieden. De resultaten worden je uiterlijk op 22 februari 2013 persoonlijk overgemaakt.

Wat moet je nu verder ondernemen? 1. je bent ingeschreven via het internet: je ontvangt per mail een voorstel. Ga je akkoord met het voorstel, volg dan de voorgeschreven procedure. Intekenen kan tot 18 maart 2013. Ichoosr zorgt voor de

overstap en dit kan al vanaf 1 april 2013. 2. je bent ingeschreven via de dienst leefmilieu: je ontvangt per brief een voorstel. Ga met deze brief naar het loket. Dit kan op 22 februari, 1 maart, 8 maart of 15 maart 2013. Je kan bij de dienst leefmilieu terecht in de voormiddag op het stadhuis. Ga ja akkoord met het voorstel, dan kan je intekenen tot 18 maart 2013. Ichoosr zorgt voor de overstap en dit kan reeds vanaf 1 april 2013.

Filmuniversiteit: 'Incendies', CC Stadsschouwburg, Vandenpeereboomplein zn, Ieper. ▸ tel. 057 466 045

29.01.2013 | 20.15 u. Kunstrking Richten: Het Ongerijmde: 'De Kwakzalver', CC Stadsschouwburg, Vandenpeereboomplein, Ieper. ▸ tel. 057 202 055

Tentoonstellingen

Tot 31.01.2013

Tijdelijke tentoonstelling: Véron De Deyne (1861-1920), Stedelijk Museum, Ieperleestraat 31, Ieper. ▸ tel. 057 239 450

Tot 28.02.2013 Digitale fotografie en schilderijen, Art Galerie, 't Molenhuis, Elverdinge. ▸ tel. 0486 125 909

Tot 01.09.2013 (N)ooit gezien: recente aanwinsten uit het verleden van het onderwijs, Onderwijsmuseum, Stuersstraat 6A, Ieper. ▸ tel. 057 239 450

24.01 tot 24.02.2013 'Contrapunt' (Trees Le Roy & Christophe Dehaene), CC Het Perron, Fochlaan 1, Ieper ▸ tel. 057 239 480

Vorming

11.01.2013 | 20 u. Jongeren en sociale media, Conferentiezaal stadhuis, Grote Markt 34, Ieper. ▸ tel. 057 218 825

15.01.2013 19.30 u. Infomoment Huren, LDC De Kersecorf, Rijkeklarenstraat 83, Ieper. ▸ tel. 050 337 715 19.30 u. Voordracht: rechten en plichten van huurders, LDC De Kersecorf, Rijkeklarenstraat 83, Ieper. ▸ tel. 057 203 778

22.01.2013 | 13.30 u. Creatief in 't interieur - cursus inspirerend haken, LDC De Kersecorf, Rijkeklarenstraat 38, Ieper. ▸ tel. 057 203 778

‣ Meer info: dienst leefmilieu, tel. 057 239 273, leefmilieu@ieper.be

CultuurCentrum Ieper presenteert ... LAZARUS & OLYMPIQUE DRAMATIQUE

THE BONY KING OF NOWHERE

Niets Is Onmogelijk

Theatertour - support act: Douglas firs

vrijdag 18 januari 2013 CC Stadsschouwburg 20.15 u.

zaterdag 2 februari 2013 CC Het Perron, 20.15 u.

ABSYNTHE MINDED

PASCALE PLATEL

As it ever was

Gezien de omstandigheden

vrijdag 8 februari 2013 JOC Concertzaal (Fochlaan 3), 20.15 u.

zaterdag 16 februari 2013 CC Stadsschouwburg, 20.15 u.

▸ Meer info: CultuurCentrum Ieper | Het Perron | Fochlaan 1, Ieper | tel. 057 239 480 | cultuurcentrum@ieper.be | www.acci.be

1187_0110_InformatiefIeper.pdf  
1187_0110_InformatiefIeper.pdf  

Wekelijkse stadsinfo in De Streekkrant

Advertisement