Page 1

Informatief Ieper

1/2

→ STEDELIJKE INFORMATIE

P / B / 09

PRIJS BOUWHEER

Nr. 1186 3 januari 2013

Dienst communicatie | Grote Markt 34 | BE-8900 Ieper | tel. 057 239 200 | Fax 057 239 295 | communicatie@ieper.be | www.ieper.be

Stadsinfo

Nieuwe gemeenteraad vlot van start

WACHTDIENST VMW

Zoals het gemeentedecreet voorschrijft vonden op woensdag 2 januari de installatie en eedaflegging van gemeenteraadsleden en schepenen plaats. Omdat het inwonersaantal gestegen is tot boven de 35.000 telt Ieper nu 33 in plaats van 31 raadsleden. De installatie verliep vlekkeloos.

Tijdens kantooruren: SDC Poperinge: tel. 057 346 930 Na kantooruren: Storingen: tel. 016 301 340

MEDISCHE WACHTDIENSTEN TIJDENS HET WEEKEINDE Huisartsen Tandartsen Oogartsen Apothekers

tel. 057 217 474 tel. 09 03 39 969 tel. 057 334 300 tel. 057 229 999

AFVALOPHALING → RESTAFVAL zone 4: do 3 januari 2013 → Vervangronde zone 2 : vrijdag 4 januari i.p.v. dinsdag 1 januari (Nieuwjaar) Zone 1: ma 7 januari 2013 Zone 3: wo 9 januari 2013 Zone 5: vr 11 januari 20123

→ GFT Zone 5: vr 4 januari 2013 Zone 2: di 8 januari 2013 Zone 4: do 10 januari 2013

→ PMD Zone A: vr 4 januari 2013 Zone C: do 3 januari 2013

Het stadsbestuur wenst iedereen een gezond en veilig 2013!

De fractie CD&V/NV-A bezit met 21 raadsleden de absolute meerderheid in de Ieperse gemeenteraad. Tot de oppositie behoren sp.a, Open Ieper, Vlaams Belang en Groen met respectievelijk 5, 4, 2 en 1 raadsleden. Hieronder de samenstelling van de Ieperse gemeenteraad voor de legislatuur 2013-2018 (opdeling per partij volgens rangorde van de gemeenteraadsleden in functie van hun anciënniteit).

Eva RYDE Caroline VANLERBERGHE Dominique DEHAENE Jan VERCAMMEN Willy LEMAIRE Mariola MOEYAERT Jan BREYNE Marleen ALLEMAN

sp.a Ives GOUDESEUNE Philip BOLLE Valentijn DESPEGHEL Evelyn BOUCHAERT Andy VERKRUYSSE

Open Ieper Patrick BENOOT Karl THYBERGIN Emmily TALPE Marc CLABAU

Vlaams Belang Nancy SIX Patsy DURNEZ

CD&V/NV-A

Groen

Joseph VERSCHOORE Maria CLOET Jan DELIE Yves LETERME Stephaan DE ROO Danny SUFFYS Els MORLION Herman BARON Jan LAURENS Paul VICTOOR Jan DURNEZ Katrien DESOMER Dieter DELTOUR

Christophe GANTOIS

Verdeling bevoegdheden nieuwe college bekend Ook de bevoegheidsverdeling van het college voor de volgende legislatuur werd bekend gemaakt. Jan Durnez wordt burgemeester en is verantwoordelijk voor Algemeen en Overig Beleid , Veiligheid, Bestuurszaken en Samenwerking.

Kattekoers vertrekt vanuit Ieper Na een heel lange traditie waarbij de Kattekoers eerst vertrok vanuit Gent en de laatste jaren vanuit Deinze, wordt de wedstrijd nu helemaal geconcentreerd in en rond Ieper. Meteen starten de drie wedstrijden (nieuwelingen, junioren en eliterenners) aan de Zuiderring en bevinden zich zowel de kleedkamers als de inschrijving in het Stedelijk Sportcentrum. De aanloop vanuit Deinze wordt vervangen door een lus vanuit Ieper via

Bikschote tot in Westrozebeke (Vijfwegen) en via Beselare en Zandvoorde wordt de klassieke omloop in Zillebeke bereikt. Na een passage over de eindmeet wordt naar de Heuvelzone getrokken, waar traditioneel de Kattekoers in de beslissende plooi gelegd wordt. Voor de Katjeskoers (nieuwelingen) en de Ereprijs Andre Noyelle (juniores) zijn er geen noemenswaardige wijzigingen aan de omloop. ‣ Meer info: www.deinze-ieper.be

Joseph Verschoore, Eerste Schepen, wordt bevoegd voor: In Flanders Fields , Musea, Toerisme-100 jaar grote oorlog, Gebiedsgerichte inspraak. Jan Delie wordt bevoegd voor Burgerzaken, Leefmilieu en Senioren. Dieter Deltour wordt bevoegd voor Financiën, Patrimonium, Juridische zaken en Sport. Katrien Desomer wordt bevoegd voor Economie, Personeel en Cultuur. Stephaan De Roo wordt bevoegd voor Openbare Werken en Groendienst, Integraal waterbeleid en Land- en Tuinbouw. Dominique Dehaene wordt bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Mobiliteit, Stadsontwikkeling en Dorpskernvernieuwing, Omgevingsvergunningen en Wonen. Eva Ryde wordt bevoegd voor Onderwijs, Bibliotheek, Archief, Vredestad en Ontwikkelingssamenwerking, Jeugd en Gezin en Dierenwelzijn. Marieke Cloet ten slotte zal als OCMW-voorzitter worden voorgedragen en zal aan het college toegevoegd worden.

Agenda Allerlei

Tot 06.01.2013 IJspiste, Grote Markt, Ieper.

Sport en recreatie

05.01.2013 | 20.15 u.

Basket: Vk Iebac A - Rapid Langemark A, Iebac zaal Crescendostraat, Ieper.

06.01.2013 14.30 u. Voetbal: SP Dikkebus US Ploegsteert, terrein Dikkebus

14.30 u. Voetbal: KSK Vlamertinge - KWS Houthulst, terrein Vlamertinge 14.30 u. Voetbal: K. Brielen Sport - SK Zillebeke, terrein Brielen 14.30 u. Voetbal: SK Elverdinge SK Reningelst, terrein Elverdinge 14.30 u. Voetbal: GS Voormezele - Merkem SP, terrein Voormezele 15 u. Voetbal: K. Sassport Boezinge - KFC Varsenare, terrein Boezinge 15 u. Voetbal: K. Sassport Boezinge - KFC Varsenare, terrein Boezinge 17 u. Basket: Crack Blue Cats Ieper A - Point Chaud Sprimont, sporthal Ieper

12 januari 15 u. Volleybal: Vlamvo C – Izegems Volley Team A

19 u. Volleybal: Vlamvo A – Kivola De gemeenteraad zal worden voorgezeten door Yves Leterme.

Ieperse bib verkoopt boeken! De Ieperse bib ruimde haar rekken om plaats te maken voor nieuwe titels. Wat verwijderd werd, wordt op zaterdag 26 januari voor een prikje te koop aangeboden. De verkoop gaat door in de zaal Alfa en Omega op de eerste verdieping van de bib, doorlopend vanaf 8.30 tot 16 uur. De integrale opbrengst gaat naar de Ieperse vzw Wa voor haar waterputtenproject in Ghana.

Riemst, sporthal Vlamertinge. 18 u. Volleybal: VBC Katjes Ieper – Sarrako Kortemark 20.15 u. Basket: VK Iebac Ieper A – Bavi Vilvoorde B

13 januari 14.30 u. Voetbal: SP Dikkebus – KEVC Beselare

14.30 u. Voetbal: K. Brielen Sport – WS Zarren

17 u. Basket: Crack Blue Cats Ieper A – BBC Kangoeroes Boom A

Concerten | theater optredens | film...

10.01.2013 | 20 u.

Filmuniversiteit: 'Another Year', CC Stadsschouwburg, Vandenpeereboomplein zn, Ieper. ▸ tel. 057 466 045

→→→


←←← 18.01.2013 | 20.15 u.

2/2 Bouwgrond te koop in verkaveling Bourgondiëstraat De verkoop van bouwkavels in de verkaveling Bourgondiëstraat, gelegen langs de Veurnseweg in IeperElverdinge is van start gegaan. Op alle kavels kunnen de kopers bouwen met een aannemer naar keuze. De oppervlakte van de nog beschikbare kavels voor gekoppelde bebouwing varieert tussen 450 m² en 503 m² en de gemiddelde verkoopprijs voor deze kavels bedraagt 165 euro/m². De oppervlakte van de nog beschikbare kavels voor alleenstaande bebouwing varieert tussen 438 m² en 662 m² en de gemiddelde verkoopprijs voor deze kavels bedraagt 190 euro/ m².

Kandidaat-kopers die geïnteresseerd zijn in de aankoop van een perceel bouwgrond in deze verkaveling kunnen in eerste instantie telefonisch een optie nemen op een kavel – zonder verplichting tot aankoop – voor een duur van maximum 8 dagen, gevolgd door een schriftelijke overeenkomst wanneer de keuze definitief is. ‣ Meer info over deze verkaveling en de verkoopsvoorwaarden: dienst verkoop van wvi, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge, tel. 050-367 156, e.vanengelandt@wvi.be

Nieuwe geluidsnormen vanaf 2013 Vanaf 1 januari 2013 zijn er nieuwe geluidsnormen in werking getreden voor alle vormen van elektronisch versterkte muziek in Vlaanderen (fuiven, optredens, concerten, feesten, danslessen, fitness, …). De voorwaarden die dienen nageleefd, zijn afhankelijk van het maximaal geluidsvolume (85, 95 of 100 dB(A)). Hoe luider de muziek, hoe meer flankerende maatregelen de organisator moet treffen. Er zijn zowel maatregelen om de toeschouwers tegen gehoorschade te beschermen als voorwaarden om de geluidshinder voor de omgeving te beperken. Deze nieuwe regelgeving kan belangrijk zijn voor zowel horecauitbaters, jeugdverenigingen,

zaalverantwoordelijken, concerten fuiforganisatoren, fitness- en danszaaluitbaters, wijk- en kermiscomités, … Waar op vandaag verschillende wetgeving van toepassing is op het maken van muziek regelt vanaf 1 januari 2013 éénzelfde besluit alle vormen van elektronisch versterkte muziek. ‣ Meer info over de nieuwe geluidsnormering is te vinden op www.lne.be/geluidsnormen. Wie meer wil weten over gehoorschade kan terecht op www.helpzenietnaardetuut. be. Ook bij de dienst leefmilieu kan je terecht voor bijkomende informatie.

Nu Nog Even Niet in de Ieperse bib Naar aanleiding van Gedichtendag, het jaarlijkse poëziefeest, serveert de Ieperse bib op vrijdag 1 februari Nu nog even niet, een voorstelling van Chantal Acda met poëzie en muziek in de puurste vorm. Deze Belgische zangeres met Nederlandse roots, bekend van Isbells, True Bypass en Sleepingdog, schreef een aantal nummers bij de poëzie van Lotte Dodion. De gedichten vertellen over liefde die pijnlijk is, maar die tegelijk ook waard is beleefd te worden, over uiteengaan en naar elkaar verlangen. Chantal

Acda weet ze met haar stem écht tot leven te wekken en de sfeer te geven die ze verdienen. Zowel de gedichten als de muziek stralen scherpe randen uit aan een ogenschijnlijk rustig leventje. Het resultaat is even intimistisch, als verrassend en gracieus. Nu Nog Even Niet gaat door in de zaal Alfa en Omega van de bib, start om 20 uur en is gratis mee te beleven. ‣ Meer info: Bib Ieper, bibliotheek@ieper.be, tel. 057 239 420

Als (ver)bouwer word je geconfronteerd met beslissingen die je vaak zonder veel kennis van zaken moet nemen. Hoeveel isolatie moet je voorzien? Welk materiaal gebruik je het best? Welk vermogen moet je verwarmingsketel hebben? De beslissing hierover heeft verstrekkende gevolgen voor de verdere levensduur van je woning en voor het energieverbruik. Je moet gesprekken voeren met mensen uit het vak. Om aan deze mensen de juiste vragen te kunnen stellen en indien nodig een discussie te kunnen voeren, is het nuttig om deel te nemen aan de BouwTeamcursus. De cursus wordt gegeven op 12 en 19 januari 2013 van 9 tot 17 uur in het stadhuis, Grote markt 34, 8900 Ieper en omvat naast een introductie op duurzaam bouwen, alle aspecten

23.01.2013 JEFI-kinderfilm: 'Minoes', CC Stadsschouwburg, Vandenpeereboomplein zn, Ieper. ▸ tel. 057 201 012

24.01.2013 | 20 u. Filmuniversiteit: 'Incendies', CC Stadsschouwburg, Vandenpeereboomplein zn, Ieper. ▸ tel. 057 466 045

29.01.2013 | 20.15 u. Kunstrking Richten: Het Ongerijmde: 'De Kwakzalver', CC Stadsschouwburg, Vandenpeereboomplein, Ieper. ▸ tel. 057 202 055

Tentoonstellingen

Tot 28.02.2013

Digitale fotografie en schilderijen, Art Galerie, 't Molenhuis, Elverdinge. ▸ tel. 0486 125 909

Tot 01.09.2013 (N)ooit gezien: recente aanwinsten uit het verleden van het onderwijs, Onderwijsmuseum, Stuersstraat 6A, Ieper. ▸ tel. 057 239 450

Cursus BouwTeam Wil je een energiezuinig huis bouwen of je bestaande woning energiezuiniger maken? Deze winter gaat er een cursus bouwteam door in Ieper. Met de komst van de duurzame wijk wilt de stad Ieper hier graag aan mee werken.

Lazarus & Olympique Dramatique: 'Niets Is Onmogelijk', CC Stadsschouwburg, Vandenpeereboomplein zn, Ieper. ▸ tel. 057 239 480

24.01 tot 24.02.2013 van isolatie, voorkomen van koudebruggen, aangepaste ventilatie, keuze van verwarming en sanitair warm water, benutten van zonne-energie en regenwater en waterbesparing. Doelgroep zijn alle particuliere bouwers en verbouwers. Er is geen voorkennis vereist. De informatie wordt verstrekt door lesgevers van de vzw Dialoog uit Leuven. Deze organisatie geeft al jaren vormingen rond duurzaam bouwen, energie en water. Let wel, het aantal deelnemers aan de cursus wordt beperkt.

Praktisch Deelnemen kost 40 euro, cursuspakket en lunchen inbegrepen. Inschrijven kan via www.dialoog.be of tel. 016 232 649. ‣ Meer info - Dialoog vzw, tel. 016 232 649, info@dialoog.be - Provincie West-Vlaanderen, Doenja Lefebure, tel. 050 403 173, doenja.lefebure@westvlaanderen.be - dienst leefmilieu, tel. 057 239 273, duurzaam@ieper.be

'Contrapunt' (Trees Le Roy & Christophe Dehaene), CC Het Perron, Fochlaan 1, Ieper ▸ tel. 057 239 480

Speciale schaatsactie op 4 januari 2013 Op vrijdagavond 4 januari wordt op de kerstmarkt de gelukkige winnaar van de Ieperse eindejaarstombola uitgeloot die de Chevrolet Spark mee naar huis mag nemen. Om deze blijde gebeurtenis feestelijk in de verf te zetten organiseert Centrummanagement Ieper vzw die dag een speciale schaatsactie: tussen 16 en 22 uur zorgt een DJ voor de muzikale omlijsting op de ijspiste en mag iedereen schaatsen aan het speciale tarief van 4 euro.

CultuurCentrum Ieper presenteert ... LAZARUS & OLYMPIQUE DRAMATIQUE

THE BONY KING OF NOWHERE

Niets Is Onmogelijk

Theatertour - support act: Douglas firs

vrijdag 18 januari 2013 CC Stadsschouwburg 20.15 u.

zaterdag 2 februari 2013 CC Het Perron, 20.15 u.

ABSYNTHE MINDED

PASCALE PLATEL

As it ever was

Gezien de omstandigheden

vrijdag 8 februari 2013 JOC Concertzaal (Fochlaan 3), 20.15 u.

zaterdag 16 februari 2013 CC Stadsschouwburg, 20.15 u.

▸ Meer info: CultuurCentrum Ieper | Het Perron | Fochlaan 1, Ieper | tel. 057 239 480 | cultuurcentrum@ieper.be | www.acci.be

1186_0103_InformatiefIeper.pdf  

wekelijkse stadsinformatie in De Streekkrant

Advertisement