Page 1

Informatief Ieper

1/2

→ STEDELIJKE INFORMATIE

P / B / 09

PRIJS BOUWHEER

Dienst communicatie | Grote Markt 34 | BE-8900 Ieper | tel. 057 239 200 | Fax 057 239 295 | communicatie@ieper.be | www.ieper.be

Stadsinfo

WACHTDIENST VMW

Tel. 057 239 500

MEDISCHE WACHTDIENSTEN TIJDENS HET WEEKEINDE Huisartsen Tandartsen Oogartsen Apothekers

Tel. 057 217 474 Tel. 09 03 39 969 Tel. 057 334 300 Tel. 057 229 999

AFVALOPHALING → RESTAFVAL Zone 5: vr 30 december 2011 Zone 2: di 3 januari 2012 Zone 4: do 5 januari 2012

→ GFT Zone 4: Zone 1: Zone 3: Zone 5:

Met de centrumbus van De Lijn bereik je vlot het centrum Vanaf 11 december 2011 is er een gewijzigd aanbod van het openbaar vervoer in Ieper en werd de centrumbus Ieper ingevoerd. Deze rijdt om de 15 minuten tussen 9 en 16 uur en legt een traject af met haltes Station, Rijselpoort, Sint-Pieterskerk, Grote Markt, Gevangenis. Alle inwoners van Groot-Ieper die met het openbaar vervoer reizen betalen 0,5 euro per rit

do 29 december 2011 ma 2 januari 2012 wo 4 januari 2012 vr 6 januari 2012

→ PMD Zone A: vr 6 januari 2012 Zone B: wo 4 januari 2012 Zone C: do 5 januari 2012

en kunnen in voorverkoop een tienrittenkaart kopen voor 5 euro aan de onthaalbalie van het stadhuis. Andere rittenkaarten zoals abonnementen blijven geldig en 65-plussers blijven gratis rijden met hun Omnipas 65+. Om de centrumbus te promoten en het openbaar vervoer van de randparkings Minneplein, Station en Rijselsepoort naar het centrum te stimuleren wordt een evenementenbiljet P+R Ieper afgeleverd tegen dezelfde prijs. Het vervoerbewijs wordt afgeleverd door de chauffeurs van de regionale lijnen wanneer de centrumbus niet rijdt. Lijn 95 - Ieper - Langemark

Studieavonden landbouw Het stadsbestuur wenst iedereen een gezond & veilig 2012!

VTI Poperinge organiseert twee studieavonden voor landbouwers, met name op 25 januari en 2 februari 2012, telkens om 20 uur bij Avowest, Schipvaartweg 10 te Poperinge. Op 25 januari komt het thema voedergewassen en veehouderij aan bod. Patrick Vermeulen (VTI) bespreekt een praktijkgerichte maïsrassenkeuze in 2012 en brengt de proefresultaten van het VTI-Poperinge en LCV. Roel Van Avermaet (LCV) brengt LCVactueel met hot items bij de teelt voedergewassen en Joos Latré (Hogeschool Gent) benadert het financiële luik met ‘Gebruik maken van eigen granen in het voeder’. Op 2 februari komt de aardappelteelt aan bod. Patrick Vermeulen (VTI) bespreekt de resultaten van de proeven van het V.T.I.-Poperinge en Landbouwcentrum aardappelen over rassen, effluent,

onkruidbestrijding en nietkerende grondbewerking. Kürt Demeulemeester (PCA) en Ilse Eeckhout (PCA) zullen het hebben over een aantal technische zaken. Veel onderzoek bracht een aantal praktische aandachtspunten aan het licht waar de teler zelf iets kan doen om deze schade te beperken. Een medewerker uit de industrie tenslotte komt meegeven wat de verwachtingen zijn van de industrie en welke tendensen deze volgt. Nadien is er mogelijkheid tot vraagstelling over de behandelde onderwerpen. Iedereen die aandacht heeft voor de recente landbouwontwikkelingen is van harte welkom. ‣ Meer info: VTI Poperinge, Patrick Vermeulen, tel. 057 336 555, patrick.vermeulen@vsop.be, www.vtip.be/landbouw

Nr. 1137 29 december 2011

Agenda - Roeselare blijft via het centrum rijden in functie van de bediening van het Jan Ypermanziekenhuis en tijdens de ochtend- en avondspits en de woensdagmiddagspits rijden de gewone regionale lijnen.

Gesloten De Bib is gesloten op 31 december. Ook de Ieperse kledijdienst is gesloten tot 31 december 2011. Op maandag 2 januari 2012 zijn de stadsdiensten open van 8.30 tot 11.30 uur.

Allerlei

Tot 02.01.2012 Kerstmarkt en ijspiste, Grote Markt, Ieper. ▸ tel. 057 239 377

22.12.2011 24 u. fietsmarathon tvv het Glazen Huis, start WZC Huize Sint-Jozef, Meenseweg, Ieper. ▸ tel. 057 226 970

Tot 06.01.2012 Grabbelpas voor kleuter- en lager onderwijs aangeboden door Sporrewoan, JOC, Fochlaan 3, Ieper. ▸ tel. 057 239 560

30.12.2011 | 14 u.

Aangepaste straatnamen Zoals reeds eerder aangekondigd in ons stadsmagazine, ondergaan op 1 januari 2012 ruim 120 Ieperse straatnamen een verandering. Het gaat voornamelijk om kleine wijzigingen, zoals aanpassingen aan de spellingsregels. De stad zorgt zelf voor de aanpassingen in het rijksregister en alle eraan gekoppelde diensten. Ook de belangrijke nutsbedrijven, GIS-aanbieders, dienstverleners en hulpdiensten werden op de hoogte gebracht. De aanpassingen op de identiteitskaart gebeuren automatisch bij de afgifte van een nieuwe identiteitskaart. Wil je per sé deze aanpassingen vroeger doorvoeren, dan kan dit vanaf 1 februari 2012 op de dienst bevolking mits het voorleggen van je identiteitskaart en het ingeven van jouw pincode. Geleidelijk zullen ook de straatnaamborden aangepast worden, waarbij de persoonsgebonden straten van de decretaal voorgeschreven toelichting worden voorzien.

Kindernieuwjaarsfuif, JOC, Concertzaal. ▸ tel. 057 239 560

30.12.2011 Clown Bassie - lachspektakelshow, CC Stadsschouwburg Ieper, Vandenpeereboomplein. ▸ tel. 057 239 480

19.01.2012 | 14 u. Voordracht: Stalking, LDC De Kersecorf, Rijkeklarenstraat 83, Ieper. ▸ tel. 057 203 778

Sport en recreatie

07.01.2012 17.30 u. Avondwandeling 'De Nachtwacht', Menenpoort, Ieper. ▸ tel. 057 239 220 20.30 u. Basket: Melco Ieper A BBC Haantjes Oudenaarde, sporthal Ieper.

08.01.2012 14.30 u. Voetbal: Sp. Dikkebus SK Reningelst, terrein Dikkebus. 17 u. Dames BSKT Crack Blue Cats Ieper - BBC Kangeroes Boom, sporthal Ieper.

Concerten | theater optredens | film...

06.01.2012

West Classic: Ami Muto (viool) en Reinaert Albrecht (piano), CC Het Perron, Fochlaan 1, Ieper. ▸ tel. 057 228 810

→→→


Informatief Ieper

←←← 07.01.2012 | 20 u.

2/2

Concert: Dynamic Symphonic Band, CC Stadsschouwburg, Vandenpeereboomplein, Ieper. ▸ activeinspiration@hotmail.com

→ STEDELIJKE INFORMATIE

19.01.2012 | 20 u. Film: The King's Speech, CC Stadsschouwburg, Vandenpeereboomplein, Ieper. ▸ www.filmuniversiteit.be

Beeldig Ieper - Ieper gezien door schildersogen Afgelopen jaar werd de digitale inventarisatie afgerond van meer dan 140 schilderijen, bewaard in één van de vijf musea die door de stad Ieper beheerd worden: het HotelMuseum Arthur Merghelynck, het In Flanders Fields Museum, het Museum Godshuis Belle, het Onderwijsmuseum en het Stedelijk Museum. Al deze werken werden ook digitaal gefotografeerd en worden besproken in een “beeldig” nieuw boek: “Beeldig Ieper”. Dit boek is het tiende deel in de reeks inventarissen van het Iepers kunstpatrimonium. De kunstwerken die erin opgenomen werden, stellen een hoekje van de stad of streek voor of verbeelden een al of niet waar gebeurd historisch feit. Dit grote aantal - meer dan 140 kunstwerken - bewijst dat schilders doorheen de eeuwen met veel plezier de stad Ieper als onderwerp voor hun doeken kozen. Meer dan 100 schilderijen worden nu in het Stedelijk Museum Ieper gepresenteerd. Hiervoor moest bijna de helft van de zalen vrijgemaakt worden. De bezoeker krijgt een markant chronologisch beeld op stad Ieper doorheen schildersogen. Schildersezels werden niet alleen neergepoot op de meest gekende plekken (de Grote Markt) of voor de bekendste gebouwen (Lakenhalle, Sint-Maartenskerk). Ook veel minder gekende “schilderachtige” steegjes en gebouwen werden door schilders ontdekt en vereeuwigd. Ook de volledige vernietiging van stad en streek tijdens de Eerste Wereldoorlog fascineerde en inspireerde heel wat kunstschilders.

24.01.2012 Concert Klaribel, CC Stadsschouwburg, Vandenpeereboomplein, Ieper. ▸ tel. 057 239 460

Vermeersch, Joseph Van Severdonck, Adolphe Deruelle, Arthur Poupart, Karel Van Kemmel, Léonard de Selliers, Louis Titz, Firmin Baes, Victor Verougstraete, Fernand Allard l’Olivier, Wyndham Robinson, Joseph-Félix Bouchor, Alfred Bastien, Modest Huys, Armand Jamar, Louis Delbeke, Aloïs Boudry, Jozef Quisthoudt, Amaat Van Cleven, Roger Gobron, Godfried Vervisch, Noël Platteeuw of Xavier Tricot.

26.01.2012 | 20 u. Film: The Social Network, CC Stadsschouwburg, Vandenpeereboomplein, Ieper. ▸ www.filmuniversiteit.be

27.01.2012 Leraren/leerlingen-concert, dé Academie, Weverijstraat 33-35, Ieper. ▸ tel. 057 239 460

28.01.2012 | 20.15 u. Eva De Roovere: Mijn Huis, CC Het Perron, Fochlaan 1, Ieper. ▸ tel. 057 239 480

03.02.2012 | 20.15 u.

In het Stedelijk Museum loopt er ook nog een gelijknamige tijdelijke tentoonstelling tot 14 oktober 2012. Deze tentoonstelling vormt een pendant met de pas afgelopen expo “Ieper in(ge)prent”, die een mooi succes kende. De expo is ook het uitgelezen moment om één van de mooiste aanwinsten van de afgelopen jaren te presenteren: het grote schilderij “Een processie verlaat het Zuidportaal van de Sint-Maartenskerk” van Ivo Vermeersch, uit 1840 en aangekocht begin 2011

Johan Verminnen: Songbook van mijn hart, Johan Verminnen 60, CC Het Perron, Fochlaan 1, Ieper. ▸ tel. 057 239 480

Tentoonstellingen

Tot 30.12.2011

Fototentoonstelling J. Vanhulle, Delta Lloyd Bank, Grote Markt, Ieper. ▸ tel. 057 360 861

02 tot 25.01.2012 Fototentoonstelling D. Poissonnier, Delta Lloyd Bank, Grote Markt, Ieper. ▸ tel. 057 360 861

Tot 07.01.2012 ‣ Het boek “Beeldig Ieper” telt 176 pagina’s, alle schilderijen worden er in kleur afgebeeld en het kost 20 euro (exclusief verzendingskosten). Het kan gekocht worden in het Stedelijk Museum of, vanaf 24 december, in de shop van het nieuwe Streekbezoekerscentrum. Bestellen kan ook via stedelijke. musea@ieper.be

Katten in kaften en kaders, bib, Weverijstraat 9, Ieper. ▸ tel. 057 239 420

Tot 07.01.2012 Katten in kaften en kaders, bib, Weverijstraat 9, Ieper. ▸ tel. 057 239 420

20.01 tot 11.02.2012 Dubbeltentoonstelling '50x50(x50)', dé Academie, Weverijstraat 33-35, Ieper. ▸ tel. 057 239 460

23.01 tot 06.02.2012 Tentoonstelling 'Mooi', Het Perron, Fochlaan 1, Ieper. ▸ tel. 057 239 480

Tot 24.06.2012 Het grote geheim: omgaan met lichamelijkheid en seksualiteit in opvoeding en onderwijs, Onderwijsmuseum, G. de Stuersstraat 6a, Ieper. ▸ tel. 057 239 450

Er valt heel wat mooi werk te (her)ontdekken van schilders als Serafijn Vermote, Ivo

Tot 14.10.2012 Beeldig Ieper, Stedelijk Museum, Ieperleestraat, Ieper. ▸ tel. 057 239 450

CultuurCentrum Ieper presenteert ...

Vorming

VIKTOR LAZLO

'T ARSENAAL

EVA DE ROOVERE

My name is Billie Holiday

Achter de wolken

Mijn huis

05.01.2012 | 14 u.

21 januari 2012 | 20.15 uur CC Het Perron

27 januari 2012 | 20.15 uur CC Stadsschouwburg

28 januari 2012 | 20.15 uur CC Het Perron

Infonamiddag 'Een waardig levenseinde', CC Het Perron Fochlaan 1, Ieper.

▸ Meer info: CultuurCentrum Ieper | Het Perron | Fochlaan 1 | 8900 Ieper | tel. 057 239 480 | cultuurcentrum@ieper.be | www.acci.be

1137_1229_InformatiefIeper  
1137_1229_InformatiefIeper  

De Bib is gesloten op 31 december. Ook de Ieperse kledijdienst is gesloten tot 31 december 2011. Op maandag 2 januari 2012 zijn de stadsdien...

Advertisement