Page 1

Informatief Ieper

1/2

→ STEDELIJKE INFORMATIE

P / B / 09

PRIJS BOUWHEER

Nr. 1046 4 maart 2010

Dienst communicatie | Grote Markt 34 | BE-8900 Ieper | tel. 057 239 200 | Fax 057 239 295 | communicatie@ieper.be | www.ieper.be

Stadsinfo Wachtdienst VMW Tel. 057 239 500

Medische Wachtdiensten Tijdens Het Weekeinde Huisartsen Tandartsen Oogartsen Apothekers

Tel. 057 217 474 Tel. 0903 39969 Tel. 057 334 300 Tel. 057 229 999

Afvalophaling → RESTAFVAL Zone 4: Zone 1: Zone 3: Zone 5:

do 04.03.2010 ma 08.03.2010 wo 10.03.2010 vr 12.03.2010

→ GFT Zone 5: Zone 2: Zone 4:

vr 05.03.2010 di 09.03.2010 do 11.03.2010

→ PMD Zone A: Zone C:

vr 05.03.2010 do 04.03.2010

Opendeurdagen voor de Ieperse handelaars

Milieuvergunningsaanvraag

Na de succesvolle edities van de voorbije jaren, organiseert de vzw Centrummanagement Ieper op 5, 6 en 7 maart 2010 reeds voor de vijfde keer een gezamenlijk opendeurweekend voor alle zelfstandigen. Enkele jaren geleden ging het centrummanagement, op voorstel van enkele winkeliers, de uitdaging aan om een opendeurweekend te organiseren waar alle handelaars, ongeacht de aard van hun assortiment, aan zouden kunnen deelnemen. Op die manier krijgen de bezoekers de gelegenheid om in één klap kennis te maken met het uitgebreide en gevarieerde winkelaanbod dat Ieper rijk is. Bovendien wordt bij een vijftigtal van de deelnemers een tombola georganiseerd, waarbij leuke waardebons te winnen vallen bij de Ieperse handelaars.

De burgemeester maakt, conform Vlarem, volgende milieuvergunningsaanvragen klasse 1 bekend. ipe Partic à la la et tombo rte rempo n un bo t! d'acha

OPENDEURDAGEN BIJ DE IEPERSE HANDELAARS 5, 6 & 7 MAART 2010

Handelaars die meedoen aan de opendeurdagen zul je trouwens niet ongemerkt voorbij kunnen wandelen dankzij de opvallende banners in hun etalage. ▶ Meer info: dienst Lokale Economie, tel. 057 239 377, economie@ieper.be

Cursus Duurzaam bouwen Een gebouw is een grote investering: er is de financiële kost, maar er is ook een grote milieukost. Duurzaam bouwen staat voor zuinig en milieuvriendelijk omspingen met bouwmaterialen, met een minimum aan energie- en waterverbruik, minimum aan afval én met respect voor de omgeving. Het milieuaspect staat centraal maar er wordt ook aandacht besteed aan aspecten als kwaliteit, comfort, esthetiek en gezondheid. Om de bouwprofessionelen (architecten, bouwheren, aannemers, enz.) aan te sporen tot duurzaam bouwen is de Provincie West-Vlaanderen weer volop bezig met de voorbereidingen van een cursus rond Duurzaam Bouwen. Tijdens de lessenreeks wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijke keuzes

en de aanpak voor het realiseren van een duurzaam gebouw. De principes van ecologische stedenbouw, de keuze voor milieuvriendelijke materialen, energiezuinig ontwerp en uitvoering, duurzaam watergebruik en infiltratie worden hierbij uitvoerig belicht. Dit in samenwerking met twee gespecialiseerde organisaties: VIBE (Vlaams Instituut voor Bio-ecologisch Bouwen en Wonen) en De Zonne-arc. De cursus wordt gespreid over 6 volle dagen en gaat door op 20 en 27 april, 4, 11 en 25 mei en 1 juni 2010. De lesdagen 1 (20 april) en 3 (4 mei) vinden plaats in de conferentiezaal van het Stadhuis Ieper. De andere lesdagen (2-4-5) vinden plaats in de raadzaal van het provinciehuis Boeverbos. Inschrijven kan tot 16 april 2010 via het elektronisch formulier dat

je op de website www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/Duurzame_ontwikkeling kan vinden. ▶ Meer info: Evelien Anthierens of Katrien Pluvier, tel. 050 40 34 93, tel. 050 40 32 87, dubo@west-vlaanderen.be

De eerste aanvraag is die van Lieven Mabesoone, Middelstraat 3, 8904 IeperZuidschote. Het gaat om de verder exploitatie, uitbreiding, wijziging en toevoeging aan een varkens- en rundveehouderij op bovenvermeld adres. De aanvraag vermeldt volgende rubrieken: 9.5.c.2, 15.1.1, 17.3.6.1.b, 17.3.7.1, 17.3.9.1, 17.4, 28.2.c.2, 45.14.3 en 53.8.2. De tweede aanvraag is die van Marc Metsu, Vlamertingsestraat 75, 8906 Ieper-Elverdinge. Het gaat om de verder exploitatie, uitbreiding, wijziging en toevoeging aan een varkensen rundveehouderij op bovenvermeld adres. De aanvraag vermeldt volgende rubrieken: 9.5.c.2, 15.1.1, 16.3.1.1, 17.3.6.1.b, 17.3.9.1, 17.4, 28.2.c.1 en 53.8.2. Inzageperiode: tot 31 maart (eerste aanvraag), tot 2 april 2010 (tweede aanvraag) bij de dienst Leefmilieu (stadhuis, eerste verdieping, werkdagen 8.15 tot 12.30 uur, op dinsdag ook van 13.30 tot 18 uur). Bezwaren en opmerkingen schriftelijk richten aan het College van Burgemeester en Schepenen of mondeling meedelen aan de burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar. Er wordt geen informatie-vergadering georganiseerd.

Zaterdagmarkt op Esplanade Op zaterdag 6 maart 2010 heeft de wekelijkse markt plaats op het Esplandeplein nabij het station en dus niet op de Grote Markt.

Agenda

Allerlei

05 tot 07.03.2010 Opendeurdagen bij de Ieperse handelaars, Ieper. ▸ tel. 057 239 377 economie@ieper.be

08.03.2010 | 14.30 u. Hobbyclub, LDC Westkant, Boezingsestraat 177, Elverdinge ▸ tel. 057 224 180 of 057 220 410

10.03.2010 11.30 u. Westkant à la carte, Cafetaria Home Vrijzicht, LDC Westkant. ▸ tel. 057 224 180 of 057 220 410 14.30 u. Westkant zingt, LDC Westkant, Boezingsestraat 177, Elverdinge. ▸ tel. 057 224 180 of 057 220 410

Sport en recreatie

07.03.2010 15 u. Voetbal: SK Zillebeke - FC Westouter, terrein Zillebeke 15 u. Voetbal: VC Heuvelland - SK Elverdinge, terrein Heuvelland 15 u. Voetbal: Livinas Elverdinge DV Famkes Merkem B, terrein Elverdinge 15 u. Voetbal: SP Dikkebus - SP Kruiseke, terrein Dikkebus

13.03.2010 19 u. Voetbal: KVK Ieper - Hoogstraten VV, terrein Ieper 20.15 u. Basketbal: VK Iebac A - BBC Desselgem A, Iebac zaal, Crescendostraat, Ieper. 20.30 u. Basketbal: Melco 1 - KBBC Oostkamp, sporthal Ieper.

Concerten | theater optredens | film...

05, 06 en 07.03.2010

"Vier Zusters" door Corneelkring Brielen, OC Den Briel ▸ www.corneelkring-brielen.be tel. 0471 916 132

05.03.2010 20.15 u. Concert Triduum

Paschale met Capilla Flamenca & Psallentes in de Sint-Jacobskerk, Ieper (organisatie Davidsfonds). ▸ tel. 057 207 122 dirk.debuysere@sip.be

→→→


Informatief Ieper

2/2

→ STEDELIJKE INFORMATIE

P / B / 09

PRIJS BOUWHEER

←←←

Zitdag van de Mestbank De Mestbank (Cel Bedrijfsadvies en Sensibilisering) organiseert op 9 maart van 9 tot 12 en van 13 tot 16.30 u. een zitdag voor de landbouwers uit de regio Ieper.

burenregeling en andere individuele dossiers. ▶ Meer info: Mestbank WVL, Johnny Vanspranghe, tel. 050 458 162, johnny.vanspranghe@vlm.be

Een afspraak mag maar hoeft niet noodzakelijk. Op de zitdag kan je terecht voor bemestingsplanning,

→ Maandag 15 maart | 15 u. Informatiesessie voor horeca kelder Regina

Op verschillende manieren wil de trekkersgroep de Ieperling informeren en betrekken bij Fair Trade. Jij staat toch ook te springen?

→ Dinsdag 16 maart (H)eerlijk college van burgemeester en schepenen

Het programma → Zaterdag 13 maart | 14 tot 16 u. “Spring es in de (h)eerlijke lente voetgangerszone Grote Markt” De trekkersgroep Fair Trade van Ieper wil de Ieperling uitdagen om te komen springen voor een (h)eerlijke lente, een lente waarin Fair Trade een duidelijk aandachtspunt blijft binnen het stedelijke beleid. Alle Ieperlingen worden dan ook opgeroepen om met springtouw, veerbal, trampoline te komen springen voor een eerlijke lente in Ieper. Deelname is gratis. Alle deelnemers krijgen een (h)eerlijke versnapering. → Zondag 14 maart |8 tot 10.30 u. Eerlijk ontbijt – zaal Familiekring Voor wie op zondag niet zelf de tafel wil dekken en wil genieten van een ontbijt met Fair Trade producten en producten uit de duurzame landbouw bij ons. Kostprijs is 5 euro. Kinderen betalen 3 euro. Inschrijven is verplicht via Ieper@oww.be of telefonisch bij Cecile Merveillie 057 423 638, 0476 221 064.

Tijdens deze week wil de trekkersgroep de Ieperse horeca informeren over en uitnodigen om Fair Trade producten te gebruiken in de keuken of op de kaart te plaatsen.

De trekkersgroep zal het college van burgemeester en schepenen vergasten op Fair Trade gelabelde hapjes en drankjes. → Donderdag 18 maart | 20.15 u. Film: "Home" Stadsschouwburg In zijn 200.000-jarig bestaan heeft de mens het evenwicht verbroken waarop de aarde 4 miljard jaar berustte. De klimaatopwarming, het uitputten van natuurlijke rijkdommen, het uitroeien van diersoorten: de mens heeft zijn eigen leefwereld in gevaar gebracht. Voor pessimisme is het te laat: de mens heeft nog amper tien jaar om de trend om te keren, om in te zien dat hij de schatkamer van de aarde niet kan blijven leegroven, om zijn consumptiegedrag te veranderen. Uit een ontmoeting tussen de producenten Denis Carot, Luc Besson, en François-Henri Pinault en de fotograaf Yann Arthus-Bertrand ontstond de film Home, een documentaire ten voordele van de milieustrijd. Inkom is gratis.

Bob De Moor - "Wees gul met uw organen", CCI Stadsschouwburg. ▸ tel. 057 239 480, www.acci.be cultuurcentrum@ieper.be

11.03.2010 | 14 u. Film: "Burn after reading"door LDC Westkant. ▸ tel. 057 224 180 of 057 220 410

→ Zondag 21 maart | vanaf 11 u. (H)eerlijke brunch Sint-Maartenskring

→ Zondag 21 maart | 15 u. “Sproetenkop” Stadsschouwburg

06.03.2010 20 u. Lenteconcert Kon. Harmonie

09.03.2010 | 20.15 u.

Informatieavond over eerlijke handel en de impact van wat wij doen voor het zuiden. Na het informatieve luik wijdt Ivan Lahousse de aanwezigen in in het degusteren van Fair Trade wijnen. Kostprijs is 5 euro.

Inschrijven: vrede_ontwikkeling@ieper.be of telefonisch op 057 239 214 (dienst vrede en ontwikkeling stad Ieper)

toeval" - Ensemble Leporello, Stadsschouwburg, Ieper. ▸ tel. 057 239 480, www.acci.be cultuurcentrum@ieper.be 20.15 u. West Classic, Sint-Jacobskerk, Ieper. ▸ www.westclassic.be

St.-Cecilia Elverdinge, De Lissewal, Elverdinge ▸ averplanken@hotmail.com www.harmonie-elverdinge.be 20 u. Lenteconcert Ons Kramikkels Vlamertinge, OC Vlamertinge. ▸ Krisvangheluwe@telenet.be 20.15 u. Frank Boeijen - "In Concert", CCI - Lakenhalle, Ieper. ▸ tel. 057 239 480, www.acci.be cultuurcentrum@ieper.be

→ Vrijdag 19 maart | 19.30 u. Fair Trade ‘What’s in a name” en wijndegustatie Sint-Maartenskring

De trekkersgroep Fair Trade en leden van het voedselteam bereiden een brunch met producten uit de eerlijke handel en de lokale duurzame landbouw. Inschrijven is verplicht voor woensdag 17 maart bij de dienst Vrede en Ontwikkeling van de stad Ieper. Kostprijs voor volwassenen is 10 euro (2 consumpties inbegrepen), kinderen tot 12 jaar betalen 5 euro.

20.15 u. "Het spel van liefde en

Spring es in de (h)eerlijke lente Op 6 oktober 2007 werd Ieper als Fair Trade Gemeente erkend. De stad voldeed aan de criteria. De trekkersgroep Fair Trade volgt dit verder op en nam dan ook deel aan tal van initiatieven. Nu treedt de trekkersgroep zelf naar buiten met haar Fair Trade week, en dit op de vooravond van de lente.

13.03.2010 | 20.15 u. datzelfde vertrouwen nodig om tot een menswaardig bestaan te komen. Max ontdekt ook hoe dat vertrouwen van hieruit kan gevoed worden. Sproetenkop is een voorstelling met een acteur en levensgrote poppen, een weloverwogen smeltkroes van vertel- en figurentheater, gedragen op een muzikale basis. Inkom is gratis. ‘Spring es in de (h)eerlijke lente is een organisatie van de trekkersgroep Fair Trade van de stad Ieper in samenwerking met de dienst vrede en ontwikkeling van de stad. ▶ Voor meer informatie of reservatie: dienst Vrede en Ontwikkeling Stad Ieper, tel. 057 239 214, vrede_ontwikkeling@ieper.be

Raymond van het Groenewoud - "60 jaar", CCI Stadsschouwburg, Ieper. ▸ tel. 057 239 480 cultuurcentrum@ieper.be

Tentoonstellingen

06 tot 28.03.2010

Red Journey - CCI Lakenhalle, Westervleugel, Ieper. ▸ tel. 057 239 480, www.acci.be cultuurcentrum@ieper.be

06 tot 28.03.2010 "Door de ogen van de fotograaf", CCI Lakenhalle, Westervleugel, Ieper. ▸ tel. 057 239 480, www.acci.be cultuurcentrum@ieper.be

Tot 30.06.2010 Met een handicap naar school (1750-1970), Onderwijsmuseum, G. De Stuersstraat, Ieper. ▸ tel. 057 239 450 stedelijke.musea@ieper.be

Vorming & opleiding

07.03.2010 | 10.30 u.

CO7: Matineelezing - "Alzheimer, een naam die een begrip werd", Tempeliershoeve, Westvleteren ▸ CO7, tel. 051 480 060 cultuur@zonnebeke.be

Een voorstelling om eerlijke handel begrijpbaar te maken voor kinderen vanaf 10 jaar. In ‘Sproetenkop’ vindt Max de oplossing voor zijn pestprobleem: vertrouwen en vooral zelfvertrouwen. We reizen in zijn hoofd mee naar Ghana en Ivoorkust en gek genoeg hebben de cacaoboeren ook daar

09, 16, 23 en 30.03.2010 | 14 u. Vereerd en verboden, Jan Ypermanziekenhuis, Briekestraat, Ieper. ▸ tel. 057 204 420 www.ieper.davidsfonds.be

CultuurCentrum Ieper presenteert... ENSEMBLE LEPORELLO: Het spel van liefde en toeval vr 5 maart 2010 - 20.15 uur CC Ieper - Stadsschouwburg

Frank boeijen: In Concert za 6 maart 2010 - 20.15 uur CC Ieper - Lakenhalle

Twijfel vzw / Bob de moor Wees gul met uw organen di 9 maart 2010 - 20.15 uur CC Ieper - Stadsschouwburg

▸ Meer info: CultuurCentrum Ieper | St.-Niklaasstraat 4 | 8900 Ieper | tel. 057 239 480 | cultuurcentrum@ieper.be | www.acci.be

0304_InformatiefIeper_nieuw  

Opendeurdagen bij de Ieperse handelaars, Ieper. ▸ tel. 057 239 377 economie@ieper.be je op de website www.west-vlaan- deren.be/kwaliteit/Lee...