Wijkkrant Stevoort | Lente 2022

Page 1

STEVERTENIER WIJKKRANT STEVOORT

Stevoort, warmste dorp p 6-7 Luister naar de klokken van Stevoort p 5 Pinksterfeesten p 20

Stevoort is het warmste dorp van Vlaanderen

v.u.Jo s eph a R a y m a eker s , de L ibo t t on s t r a a t 2 0 , 3 5 1 2 S t e v o or t

#04 – Lente 2022 – jg 1


W O O R D J E VA N D E B U R G E M E E S T E R E N S C H E P E N

Beste Eindelijk is de lente echt in het land en dus hoog tijd om elkaar weer te ontmoeten. Een ideale gelegenheid om bij te babbelen met je buren of nieuwe bewoners te leren kennen is de Dag van de Buren op vrijdag 20 mei. Doe je mee? Schrijf je in met minimum twee buren vóór 2 mei bij de dienst Wijkopbouw om een burenfeestje te organiseren: www.hasselt.be/dagvandeburen. Je krijgt dan een startpakket met een Hasseltbon, versieringen en uitnodigingen voor de buren. Nodig minstens vijf buren uit op een veilige plek vlakbij je huis, bv. op de stoep, een oprit, een pleintje, …. Wat heb je nodig om het feest te starten? Een drankje, een hapje, een stoel en een aantal leuke buren. Vraag aan de buren om ook iets mee te brengen en zet je gezellig samen. Wat moet je nog meer weten? Ken je iemand die zich op een bijzondere manier inzet voor de buurt? Vertel bij je inschrijving wie jij wil nomineren en waarom. We zetten vijf buren in de bloemetjes tijdens het burenfeest. Ook loten we vijf locaties uit waar de deelnemers een bezoek van de ijskar krijgen op de burendag. Wil je een straat afzetten voor jouw burenfeest? Vul dan ook de evenementenaanvraag in vóór 8 april via www.hasselt.be/evenement. Als burgemeester en schepen zijn we trots op het actief buurtleven in onze stad en hopen we ook dit jaar weer vele Hasseltse buren te mogen samenbrengen. Tevens hebben we de eer om dan de winnaars van ‘Buurt van het jaar 2022’ bekend te maken. Uiteraard staat er nog heel wat meer op til in jullie wijk en lees je er alles over in deze wijkkrant. Dymfna Meynen Schepen van de Hasselaar Zorg & Samenleving Steven Vandeput Burgemeester

-2-


V O O R W O O R D VA N D E R E D A C T I E

Dag Stevoort

Woordje van de burgemeester en schepen Voorwoord van de redactie

3

Stevoort, de kerk aan de Herk

4

De klokken van Stevoort

5

Stevoort, warmste dorp

6

Nuttige info parochie

8

Vrouwenvoetbal in Stevoort

De lente is in het land, we komen terug buiten. Buren en vrienden kunnen elkaar weer ontmoeten. Stad Hasselt nodigt ons uit een burenfeest te organiseren. Een goed idee, want daar kunnen plannen gesmeed worden voor volgende ontmoetingen.

2

9

Beestenfeest 2022

10

Stevoorts voor dummies

11

Fietsgroepjes in Stevoort

12

Zowel Oost als West zijn mijn thuis

14

Erik Schoubs

15

Huis Cleeren

16

Goed geregeld … en voor lange tijd

17

Nieuwe wijkmanager voor Stevoort

18

Wijkraad Stevoort

18

Stevoort Solidair 2022

19

Pinksterfeesten 2022

20

Noppertje bestaat 2 jaar

21

Oproep vrijwilligers

22

Kleurplaat

23

Colofon

24

In onze Stevertenier willen we jullie ook ontmoeten. Stuur ons gerust ideeën, foto’s…. Onze Stevertenier telt deze keer 24 pagina’s. We krijgen van Stad Hasselt de mogelijkheid om jullie 4 extra pagina’s te bieden. Wij willen deze gebruiken om de informatie en de foto’s beter te kunnen spreiden. Wij wensen jullie een mooi en een gezellig voorjaar. Josepha, Frank, Frouke, Gerda, Jan-Julius, Mia, Semaha en Silke

Ons krantje kan je ook digitaal lezen via www.hasselt.be/wijkkrant en op https://stevoort.eu/stevertenier/

-3-


Stevoort, de kerk aan de Herk de kerk zich in 1777 in erbarmelijke staat. Abdis Augustina van Hamme bracht hierin verandering. Zij liet een nieuwe kerk bouwen door haar architect Barthélemy Digneffe. Na een bouwperiode van 10 jaar werd de kerk plechtig ingewijd in juni 1787 door de wijbisschop van Luik, François Antoine de Méan. Een volgende stap in de geschiedenis is de vergroting van de kerk met twee zijbeuken in 1891 en de bouw van een nieuwe pastorie in de Alkenstraat. Hyacinthus Martens, bouwheer van Stevoort, kreeg de opdracht. Ook de huidige grote toegangspoort werd toen gekapt. De oude ingang bevond zich immers aan de oostzijde van de toren. De liturgische hervormingen van het tweede Vaticaans concilie in 1969 waren de oorzaak van drastische wijzigingen in de kerk. In het begin van de 21e eeuw werd de kerk volledig gerestaureerd en kreeg ze haar huidig uitzicht met nieuw meubilair en met een nieuwe schikking. Dit herinrichtingsproject kreeg de naam ‘OM.ARM.D’. Architect Herman van Meer, ontwerper Roel Vandebeek en pastoor Ignace De Wit gaven dit project vorm, in nauw overleg met Monumentenzorg (nu Herita).

Karel de Grote was de grondlegger van de parochiale inrichting voor heel zijn rijk. Iedere grootgrondbezitter werd verplicht een kerk te bouwen die met de opbrengst van de tiendbelasting werd onderhouden. We nemen aan dat Stevoort toen al bestond en dat er al een eenvoudig eenbeukig zaalkerkje stond, opgetrokken in hout of leem. De kerk was toen vooral een godsdienstig, maar in zekere mate ook een bestuurlijk centrum. Alle bekendmakingen gebeurden op de preekstoel. De banklok werd geluid telkens de inwoners moesten samenkomen. Stevoort werd een parochie in 1218. Verder weten we niet zoveel. Vanaf 1500 verandert dit. In het geschiedenisboek staan alle namen van de pastoors vanaf 1501. Tot eind 18e eeuw zal de abdij van Herkenrode een grote invloed krijgen in Stevoort en dit dankzij de graaf van Loon, Lodewijk II. De oudste, nog aanwezige, getuige van het verleden van onze parochiekerk is de toren. Al 465 jaar waakt hij over ons dorp, in weer en wind, oorlogen en verwoestingen. Het is een imposant bouwwerk met een hoogte van 32 meter (torenspits inbegrepen) en muren van iets meer dan 1 meter dik. Boven de ingang staan twee gedenkplaten: een van de eerstesteenlegging op 15 mei 1554 en een van de vergrotingswerken in 1891. De nieuwe kerk werd tegen de toren gebouwd. Omdat de toenmalige abdis van Herkenrode haar centen liever in de abdij stak bevond

Uit: Geschiedenisboek der gemeente Stevoort’, P.-M. Reynders, 1879 Uit: Boek ‘Sint-Martinuskerk Stevoort’, Davidsfonds Stevoort-Wijer, 1987

Aan de ingang van de ‘open kerk’ kan je een folder gratis meenemen met nog meer informatie over de kerk en haar kunstschatten. Op zondag 31 juli 2022, om 14 uur, zal Zygmund Krzywania een wandeling gidsen in ons dorp en de kerk zal zeker uitgebreid aan bod komen. -4-


De klokken van Stevoort Al vóór de Franse Revolutie in 1789 hingen er in onze kerktoren drie klokken: Benedicta (1.200 kg), Maria Virgo (600 kg) en het schelleke (200 kg).

Op Witte Donderdag vallen de klokken stil om op paaszaterdag het paasfeest aan te kondigen… of hebben ze ondertussen misschien in Rome de paaseitjes gehaald?

Door een list van kasteelheer de Libotton werden onze klokken tijdens die revolutie niet aangeslagen en naar Frankrijk verhuisd.

Als er aan de parochie een overlijden gemeld wordt, luiden de “doodsklokken” vijf minuten. De kenners weten dan onmiddellijk of het over een man of een vrouw gaat.

Onderwijzer Reynders schreef in 1879 “Wat den klank dezer drij bedewekkers betreft, mag Stevoort zich beroemen één der schoonste en aangenaamste geluiden van gansch den omtrek te bezitten”.

Voor een man luidt namelijk eerst Benedicta één minuut, waarna Maria Virgo aansluit. Voor een vrouw begint Maria Virgo en na één minuut luidt Benedicta mee.

In 1962 kwam er nog een vierde klok, Angela, bij.

Voor speciale feestelijke gebeurtenissen luiden de vier klokken samen als feestklokken.

Drie keer per dag luidt het Angelus: ‘s morgens, ‘s middags en ‘s avonds. Eerst zijn er drie keer drie slagen voor drie weesgegroetjes, aansluitend luidt het schelleke dat uitnodigt om het Angelus te bidden.

Zo is het een traditie geworden dat op de zaterdag voor Pinksteren om 18 uur onze klokken de start van de Pinksterfeesten aankondigen.

De drie grote klokken luiden 15 minuten vóór elke viering.

Scan en beluister de klokken

Angelus

Feestklokken

Overlijden man

-5-

Overlijden vrouw

Scan en bekijk onze Stevoortse kerkklokken in actie


Warmste week

De VRT-actie ‘Warmste Week’ was op zoek naar het warmste dorp van Vlaanderen en uiteraard moesten ze daarvoor in Stevoort zijn.

-6-


Mooiste sneeuwpop 2021 De leerlingen van het zesde leerjaar verkozen de sneeuwpop van de Stevoortse Kiezel. Deze straat kreeg daarom een extra straatnaambordje.

-7-


Het koor in concert

INFO CHRISTELIJKE GEMEENSCHAP SINT-MARTINUS STEVOORT: • Verantwoordelijke voor de parochie: Diaken Flory Swerts, Guffenslaan 59/4, 3500 Hasselt, 011 26 05 55 en 0477 30 12 12 - f.swerts.st.quintinus@skynet.be • Ere-pastoor: Eddy Belet, Kolmenstraat 19, 3512 Stevoort, 011 59 77 27 • Meewerkend priester: Jean-Baptiste Bugingo, 0498 82 60 24 • Moderator: deken Ali Cornelissis, Vismarkt 15/4, 3500 Hasselt, 011 26 05 50 - ali.cornelissis@skynet.be • Voorzitter parochieteam Riet Deveux, 0494 78 85 85 • Koster Mia Bonneux, 0479 44 84 55 • Redactie Kerk+Leven: Ludo Buntinx, Kolmenstraat 75, 3512 Stevoort 011 31 68 58 en 0486 91 78 25 - ludo.buntinx@gmail.com • Parochiesecretariaat: (misintenties) Sint-Maartenplein 48, 3512 Stevoort, 0494 42 22 65, open op maandag van 10 uur tot 12 uur, behalve tijdens schoolvakanties en op feestdagen. • Eucharistieviering: elke zondag om 9.30 uur. Je bent van harte welkom in onze mooie kerk, elke dag open van 9 tot 17 uur. • Huwelijk en uitvaart: steeds aan te vragen bij diaken Flory Swerts, 011 26 05 55 en 0477 30 12 12 - f.swerts.st.quintinus@skynet.be • Eerste communievoorbereiding: Nancy Piccard, 011 59 00 57 • Vormselcatechese Kring 13: René Nickmans, 011 31 46 31 kring13@stevoort.be • Doopsel: tijdig in te schrijven bij doopcatechiste Els Dujardin, Oppenstraat 160, 3512 Stevoort, 011 31 46 69 - elsdujardin@hotmail.com • Vragen, suggesties…? Mail naar parochie@stevoort.be

Deze info vind je altijd up-to-date op https://stevoort.eu/parochie/ en op FB Sint-Martinuskerk (Stevoort) en in het portaal van de kerk. -8-


VERENIGING IN DE KIJKER

Vrouwenvoetbal in Stevoort allemaal week na week groeien. Elke speelster heeft haar kwaliteiten en door de positieve vibe in de groep, kunnen ze enkel maar beter worden. Dat maakt de teamsport net mooi. We hebben vrijdags na de training ook steeds “nen après” en we organiseren vaak een teamuitje. Er zijn geen verplichtingen en in alles wat we doen, staat de funfactor centraal.

Wist jij dat er een damesvoetbalploeg is in Stevoort? Inderdaad, ongeveer een jaar geleden, midden in de woelige coronatijd, toen er nood was aan ontspanning en zuivere lucht, zijn we opgestart met de STEVO Ladies. De bedoeling van de opstart was om iedereen een kans te geven om te kunnen voetballen. Hierdoor hebben we een erg gevarieerde ploeg, zowel wat betreft leeftijd, ervaring en ambities.

Wat we wel willen, is iedereen een kans bieden om hun eigen weg in het voetbal te vinden. We hebben dus momenteel een recreatieve ploeg. We trainen 1 keer in de week op vrijdag van 20 tot 21.30 uur en spelen enkele wedstrijden per jaar. Maar we hebben ook enkele dames die graag competitie willen spelen en daarom zijn we nog op zoek naar extra speelsters. Dus ken je iemand, die houdt van voetbal en graag eens wil komen proberen, laat het weten! Ook indien ze recreatief zouden willen spelen, want de bedoeling is om na verloop van tijd 1 competitieploeg en 1 recreatieve damesploeg te hebben.

Onze jongste speelster is 17 jaar en onze ‘laatste’ jongste speelster is…, leeftijd is niet belangrijk, toch? Nee, zeker niet bij de STEVO Ladies! Ervaring is dat ook niet. Zo hebben we een aantal dames die in het verleden al competitie gespeeld hebben en andere dames zonder voetbalervaring en we zien ze

Kom eens kijken, elke vrijdag van 20 tot 21.30 uur op het veld en voor een babbel of wat info achteraf in de kantine.

-9-


JEUGD IN DE KIJKER

Beestenfeest 2022 Wat? Beestenfeest, voor iedereen wel bekend als het feestje voor de jeugd en, oohja, ook de Live versie voor het iets oudere volk. Dit heuse feestje wordt al ongeveer een kwarteeuw georganiseerd door de leiding van KSA Stevoort. Sinds 2002 wordt er gefeest in de zaal én in tenten. Wanneer? Hopelijk 15 en 16 april, op 15 april is er de Live versie waar er bandjes zullen optreden en 16 april is het meer voor de tieners en jeugd met dj’s om er eindelijk een groots feest van te maken. Hoeveel zalen? 2 tenten waarvan één traditiegetrouw “ALL-IN tent” en de tweede tent met een nieuw concept (stay tuned on Facebook). Ook is er een 30+ zaal in Steborg. Verwachte opkomst? 3.400 personen toegelaten Welke dj’s? Te volgen op onze facebookpagina. Opbrengst? De opbrengst wordt gebruikt om de kosten voor het kamp en de jaarwerking zo laag mogelijk te houden, alsook voor het onderhoud van de gebouwen.

- 10 -


I N H E T P L AT

Stevoorts voor dummies Driewerf hoera! Na ons artikeltje van vorige keer hebben er maar liefst drie mensen gereageerd dat ze willen meewerken om ons Stevoorts dialect in stand te houden. We zullen hen binnenkort contacteren om te bespreken hoe we hiermee aan de slag kunnen gaan. Om toch alvast van start te gaan, beginnen we deze keer met de letter a: aars .............................................................................................................. ouders apprense ................................................................................................ aanstalten aderwets ................................................................................................ ouderwets allek ............................................................................................................ volledig affront .................................................................................................... belediging aadnow ..................................................................................................... oudejaar avesere ................................................................................................. opschieten aanesum ............................................................................................... omgekeerd Men aderwetse aars mokte apprense ver aadnow te kome viere ma ze viele bra in affronte omda ze te loat warre; ma ha her nie genoeg geaveseerd.* Iedereen mag alvast andere typische Stevoortse woorden met de letter a toevoegen en aan de redactie bezorgen. Maar ook de letters b en d (een c kennen we niet in het Stevoorts) mogen al worden doorgegeven. We houden jullie op de hoogte van onze vorderingen in de volgende edities! * Mijn ouderwetse ouders maakten aanstalten om oudejaar te komen vieren maar ze waren redelijk gegeneerd omdat ze te laat waren; moeder had zich niet genoeg gehaast.

- 11 -


B U U R M A N , B U U R V R O U W , WAT D O E J E N U ?

Fietsgroepjes in Stevoort Heeft jullie groep een naam? Hoe is die naam ontstaan?

Met de zon komen ook de fietsers terug buiten. Deze groepjes kan je ontmoeten in Stevoort. We laten hen aan het woord.

Sinds wanneer?

Kunnen nieuwe Aantal leden zich leden (ongeveer) aansluiten?

Wanneer fietsen jullie ?

CTS (Cycling Team Stevoort)

25 jaar geleden eind jaren ’90 begonnen in SintLambrechts-Herk als ‘de fluitende soepappen en de Vitesse kijkers’, later veranderd in ’Sterk Herk’. Geleidelijk kwam meer volk van Stevoort en was niemand meer van Sint-LambrechtsHerk. Daarom sinds dit jaar CTS.

ongeveer ja 20

zondagvoormiddag van begin maart tot eind oktober

Le tour de biere

geen uitleg nodig

voorjaar 2021

31, altijd welkom wekelijks met 10

meestal zondagvoormiddag

Ferme Fietsers!

neen, vanaf nu “Ferme Fietsers!”

2021

8

wie geen lid is van Ferm kan meefietsen, maar is niet verzekerd

één zaterdag in de maand van april tot en met september. vertrek: 10 uur en thuiskomst 16 - 17uur

De Bellekes Kuringe

van fietsbellen waarschijnlijk

1997

26

voorlopig kunnen geen nieuwe leden erbij

zondagvoormiddag van 9.30 tot 12 uur, april tot oktober

De fietsen is altijd een Stevoortse beetje stoempen, Stoempers en wij doen dat met overtuiging!

eind 2004

8

wij begonnen met 8 leeftijdsgenoten. Een kleine groep is veiliger

zondagvoormiddag en woensdagavond. We fietsen het jaar door...

De Frenskes

voorjaar 2021

ongeveer geen enkel 20 probleem. We zijn een groep die samen rijdt, zonder lidgeld

we fietsen iedere zondag, behalve bij te slecht weer, het hele jaar door. Om 9 uur vertrekken we aan Kermtstraat 57, soms is dit 8 of 8.30 uur

2020 (begonnen tijdens Corona)

15-tal

meestal op zondag, sommigen heel het jaar, anderen enkel in de lente/zomer

er zitten redelijk veel Frans(s)ens of aanverwanten bij de fietsers.

De de Bernardkes Bernardkes

het is niet ons doel om een echte fietsclub te maken, maar kan altijd!

Tip voor alle (gelegenheids)fietsers: Als lid van de Belgische Wielrijdersbond ben je altijd verzekerd en krijg je gratis fietsbijstand (https://www.vwb.be/).

- 12 -


Tour de la biere

de Stoempers

de Frenskes

CTS

Hoeveel km fietsen jullie?

Jullie gemiddelde snelheid?

Hebben jullie een trainingsdoel?

Eigen outfit?

Contact voor Wat in het tussenseizoen? nieuwe leden

tussen de 70 en de 100 km

30 km/uur

niet echt een doel, maar beetje opbouwen richting ons weekend

we hebben om de 3 jaar nieuwe clubkleding

dan is het ieder guy.jaenen1@ voor zich, we telenet.be fietsen dan niet als CTS

opbouwend, begin seizoen 75 km

hard, heeeeel hard, ..., ”in de hoge 20 en lage 30 per uur”

niet specifiek, maar uitdagingen zitten er tussen

uiteraard

najaar mountainbike

ongeveer 60 km

20 km/uur

een mooie tocht, gezellig op een terrasje picknicken bij een tasje koffie en waar het mooi is stoppen we

wij vragen om een andere veiligheidshesje/ activiteiten fluoband, velen dragen van Ferm een helm en in de rugzak goed humeur en soms een regenjas.

rond 35 km, in hoogseizoen 50 km

gemiddelde snelheid 19 tot 20 km/uur

geen specifiek trainingsdoel

Ja, we hebben een eigen outfit

tweewekelijkse niet van wandelingen toepassing

begin van het jaar tussen de 50 en 65 km, evolueert naar 75 tot 80 km

varieert van 23 tot 26 km/uur

ja, maar de extreme doelen zijn eruit. Ooit beklommen we de Ventoux, de Stelvio...

ja

sommigen niet van fietsen dan toepassing minder en gaan wandelen

in de winter 50 tot 60 km, in de zomer richting 100 km

26 - 28 km/uur

onze regels: iedere rit eindigt bij Tante Julia of De Stip, en iedereen raakt in Stevoort

ja, maar het is geen probleem om mee te rijden in een andere outfit

blijven rijden

van 50 tot 100 km

blijkbaar heel snel, we zijn altijd eerst bij Tante Julia of De Stip ...

Wout Van Aert kloppen, als we hem zouden tegenkomen

het bontste gezelschap Sint-Bernardus spreek ons maar aan…. aan uitrustingen, maar drinken, what velen dragen een outfit else van Sint-Bernardus

- 13 -

spreek ons op zondag aan in De Stip hilde. huybrechts1962@ gmail.com

je mag altijd iemand van de groep aanspreken of mailen via stevertenier


H O E Z O U H E T Z I JN M E T ? Sinds 1967 leeft en werkt Lieve Franssens in een diocesaan hospitaal in Huwei in Taiwan. Zij was 29 jaar oud... of jong… toen ze voor de eerste keer met een heel klein hartje op een vliegtuig naar een totaal onbekend land stapte. Hieronder vertelt Lieve een warm, waargebeurd verhaal.

Zowel Oost als West zijn mijn thuis vond wat ik zocht. Hij drong aan en ik vertelde lachend: “O, die kindjes noemen mij ‘nai-nai’ (oma) en ik heb graag wat chocoladen muntjes op zak als zij nieuwjaar wensen... elk kind houdt daarvan.“ Gevolg? Hij ging op zoek naar muntjes, maar eerst bestelde hij voor mij voor tijdens het wachten een beker warme chocolade. Wel... dat is Taiwan! Het duurde even ... maar toen zag ik hem van ver aankomen met een grote, goedgevulde plastieken zak: hij had alle chocoladen muntjes opgekocht in twee winkels. Als de wereld overal zo zou zijn... vol kleine menselijke goedheid en vriendschap... dan zou er geen oorlog zijn van Rusland met Oekraïne en vlogen er niet dagelijks Chinese gevechtsvliegtuigen over Taiwan...”

“Enkele dagen voor het Chinees nieuwjaar stapte ik met mijn rollator naar een buurtwinkeltje. Met nieuwjaar trakteert men met iets zoet, dus ging ik chocoladen geldstukjes kopen. Ik heb teveel ‘kleinkinderen’ om hen allemaal ’rode omslagen met echt nieuw geld’ te geven. Een man op straat vroeg mij of hij mij kende van de TV-benefietactie voor kinderen. Bij mijn ‘ja’ vroeg hij waar hij een storting kon doen. Hij woont nu in Taipei, maar komt met nieuwjaar hier zijn oude moeder bezoeken. Ik liet die kans niet koud worden, dus zei ik dat de sociale dienst niet open was, maar dat hij van mij een folder met uitleg en bankrekening kon krijgen. Hij liep gedienstig met mij mee en wachtte bij het hospitaal, wegens COVID-19 is bezoek niet toegelaten. Samen met de folder vertelde ik over onze ‘vroege zorg voor kinderen met een beperking’. Hij stapte met mij mee terug naar het snoepwinkeltje. Hij praatte over zijn moeder en over mooie herinneringen aan zijn middelbare studies hier in een katholieke school. Ondanks mijn bezwaren ging hij mee het winkeltje binnen... en ik begreep het al... hij wilde betalen. Maar... geen ‘gouden muntjes’ te vinden, dus zei ik gewoon dat ik niet

“heel de rijkdom van die chocoladen geldstukken in een grote kom. En eigenlijk zijn deze kostbaarder dan puur gouden munten ergens in een brandkast…”

- 14 -


C R E AT I E F I N S T E V O O R T

Erik Schoubs Erik is de creatieve man die uw Stevertenier keer op keer versiert met een kleurplaat. Misschien heb je ook al ander werk van hem gezien. Voor het Gallo Romeins Museum tekende hij gladiatoren, Romeinen, Galliërs, gebouwen en helmen: ze zijn allemaal historisch correct en vertellen precies hoe de mensen toen leefden. Het onderzoek dat voorafgaat aan het tekenen van al deze details neemt heel wat tijd in beslag. Ook indrukwekkend en gedetailleerd zijn zijn insectentekeningen. Zowel in zwart-wit als in kleur zijn deze gebruikt als illustratie in enkele boeken. Hij tekent alles digitaal met de iPad (ProCreate). Erik heeft op jonge leeftijd, hij is er nu 68, moeten kiezen tussen wetenschappen en tekenen. Het is toen wetenschapper geworden: hij is industrieel ingenieur, maar hij hield in het achterhoofd het idee om later nog naar de kunstacademie te gaan. Buiten het tekenen van opdrachten doet hij ook aan modeltekenen.

- 15 -


BUITEN EN BINNEN

Huis Cleeren

Herk-de-Stad. Het huis werd nadien gekocht door Celestijn Cleeren. Zijn zoon, Urbain Cleeren, studeerde op dat moment geneeskunde in Leuven. De dokterspraktijk in het huis stond alvast klaar voor wanneer Urbain afstudeerde als dokter. Later trokken zijn ouders uit het huis en stichtte Urbain samen met zijn vrouw, Maria Dens, een gezin met vier kinderen: Adriaan, Karel, Lutgard en Mimie. Ook zoon Adriaan, beter bekend als Arie, werd dokter en leerde zijn geliefde, afkomstig uit WestVlaanderen, kennen tijdens zijn studies in Leuven. Helga Kinget trok na haar studies mee naar Stevoort en bleef samen met dokter Arie Cleeren in zijn ouderlijk huis wonen, waar ze beiden hun job als dokter uitoefenden. Arie overleed in 2017, maar vandaag de dag woont Helga nog steeds in Stevoort.

Herinner jij je het huis uit het vorige nummer van de Stevertenier? Dat was huis Reniers, gerealiseerd door bouwmeester Hyacinth Martens op Alkenstraat 8. De oplettende wandelaar schonk extra aandacht aan de seringentakken rond het metalen hek van dit huis. Maar hoe oplettend is onze wandelaar? Ditzelfde hek kan je namelijk ook terugvinden bij het huis Cleeren, op Kolmenstraat 12. Grote vermoedens dat ook dit huis dus een werk is van onze alom bekende Hyacinth Martens. De woning werd gebouwd rond 1880 door dokter Vanweddingen. Hij woonde hier samen met zijn vrouw. Na de Eerste Wereldoorlog ruilden zij Stevoort in voor

- 16 -


NIEUWS UIT STEBORG

Goed geregeld … en voor lange tijd Iedere Stevoortenaar kent natuurlijk het adres Broekstraat 5 … De plaats waar vandaag Ontmoetingscentrum Steborg, de lokalen van onze jeugdverenigingen en de hondenschool zijn gelegen. Misschien heb je er ooit op school gezeten in de voormalige klaslokalen van de jongensschool (3e, 4e, 5e en 6e leerjaar). Misschien hebben jouw voorouders meegeholpen aan de Dallenslag en ervoor gezorgd dat een modderige speelplaats werd herschapen in een verharde speelplaats. Misschien heb jij uren gesleten in jeugdhuis Angulus Ridet, het hoekje dat velen toelachte. Iedereen heeft zich zeker al geamuseerd tijdens onze alom bekende Pinksterfeesten die op deze locatie plaatsvinden.

door de gemeentelijke overheid. In die tijd was immers nog veel mogelijk (sic) want Stevoort was volledig autonoom met een eigen gemeentebestuur. Pas in 1977 werd Stevoort een deelgemeente van Hasselt. In het jaar 2000 nam toenmalig pastoor Ignace De Wit het initiatief om nieuwe jeugdlokalen te bouwen. Tot die tijd vonden de jeugdactiviteiten immers plaats in de gebouwen van Steborg (waar nu de kleine zaal is). De Associatie van Parochiale Werken verleende toen een recht van opstal aan de vzw Jeugdlokalen Stevoort voor een periode van 50 jaar. Dit recht loopt dus tot 31 december 2049.

De geschiedenis

Op 5 april 2018 heeft de Associatie van Parochiale Werken haar erfpachtrecht overgedragen aan vzw Steborg met behoud van het opstalrecht dat eerder werd verleend aan de vzw Jeugdlokalen Stevoort. Dit recht loopt tot 25 juni 2059. In december 2021 heeft de Kerkraad Sint-Martinus een erfpachtrecht verleend aan vzw Steborg voor de duur van 99 jaar. Zodoende is ook de toekomst van Ontmoetingscentrum Steborg voor lange tijd verzekerd.

Het heden

De gronden van Broekstraat 5 zijn eigendom van de Kerkraad Sint-Martinus. De Kerkraad heeft op 26 juni 1969 een erfpacht toegestaan aan het Katholiek Schoolfonds Limburg voor een perceel onbebouwde grond voor een periode van 90 jaar. Het Schoolfonds heeft hier dan een schoolgebouw met 4 klaslokalen gebouwd. In 1995 werden alle rechten overgedragen aan de Associatie van Parochiale Werken van het kanton Herk-de-Stad. Intussen werd in de late jaren 60 van de vorige eeuw, mede onder impuls van Georges Beerden, het Ontmoetingscentrum Steborg gebouwd. Er werd toen geen recht van opstal opgesteld tussen de Kerkraad Sint Martinus en vzw Steborg. De bouw werd gefinancierd door de Stevoortse gemeenschap en

Dankzij de inspanningen van de Kerkraad Sint-Martinus, vzw Steborg en de vzw Jeugdlokalen Stevoort is deze zaak nu wettelijk correct geregeld en onderbouwd met notariële aktes. Met dank aan allen die hier hun schouders onder hebben gezet.

- 17 -


Nieuwe wijkmanager voor Stevoort, welkom Stan Stevens

een gemeente. Hij is dus gewend om met en voor vrijwilligers te werken, laagdrempelig en als brug/ contactpersoon tussen inwoners en gemeente/stadsbestuur.

Sinds eind november van vorig jaar werd door Stad Hasselt een nieuwe wijkmanager in dienst genomen voor (onder meer) Stevoort. We heten Stan van harte welkom en wensen hem héél veel succes en plezier in zijn nieuwe job.

Wat doet een wijkmanager? De wijkmanager probeert buurten en buurtbewoners te verbinden, te verenigen, te versterken en te activeren. Dat kan door zelf activiteiten uit te werken, zoals de Dag van de Buren op vrijdag 20 mei, maar ook door verenigingen, organisaties of inwoners die iets willen doen te ondersteunen daar waar mogelijk. De wijkmanager probeert de afstand tussen de stad en de burgers te verkleinen door als aanspreekpunt te fungeren. Stan is van mening dat je bijna alles tegen iemand kan zeggen, zolang je dat met respect doet. Dus als je met iets zit, een vraag of een opmerking, dan mag je Stan contacteren. Je kunt hem bereiken via het mailadres stan.stevens@hasselt.be of mobiel op 0471 55 47 11.

Wie is Stan Stevens? Stan werd geboren op 27 april 1985 en woont in Houthalen-Helchteren. Hij studeerde Communicatiewetenschappen aan de KULeuven. Stan was lid en leider bij Chiro Helchteren en kent dus het reilen en zeilen van een jeugdbeweging. Hij speelt ook graag voetbal en fietst veel. Hij fietst zelfs (met elektrische ondersteuning) van Houthalen-Helchteren naar zijn werkplek op het stadhuis. Voor Stan wijkmanager werd, was hij centrumleider van een lokaal dienstencentrum en daarvoor werkte hij als jeugdconsulent voor

Wijkraad Stevoort Sinds enige tijd leeft in Stevoort de idee om een wijkraad op te richten. Deze wijkraad zal de gesprekspartner zijn van Stad Hasselt en wil voorstellen doen om de leefbaarheid in Stevoort nog te verbeteren en eventuele problemen bespreekbaar te maken bij het stadsbestuur. Wijkmanager Stan Stevens zal ons begeleiden bij de oprichting van deze wijkraad. Ben jij geïnteresseerd om hieraan mee te werken, dan vragen we je om een mailtje te sturen naar wijkraad@stevoort.be. Bouw mee aan de toekomst van Stevoort en stuur die mail! - 18 -


UIT IN STEVOORT

“Stevoort Solidair 2022 steunt ter Heide, Watersnood en Oekraïne.”

Vrijdag 8 april

Zaterdag 9 april

Kienavond voor jong en oud

Carwash van 10 tot 16 uur

• grote zaal Steborg

Parking Steborg

• deuren open om 19 uur

• gewone wagens 10 euro

• aanvang kienavond 19.30 uur stipt

• monovolumes / jeeps 12 euro

Er zijn speciale kinderrondes waarbij enkel de ‘kids’ kunnen spelen. Natuurlijk zorgen wij voor leuke prijzen! Kienkaarten: • 5 euro voor een halve kaart • 10 euro voor een volledige kaart Wegens groot succes kunnen de kienkaarten ENKEL EN ALLEEN gekocht worden in de Press Shop krantenwinkel vanaf 15 maart. Prachtige hoofdprijs!

• bestelwagens 15 euro 1 gratis jenever, warme chocomelk of soep inbegrepen Helpers voor de carwash zijn van harte welkom.

Stevoort Solidair Quiz om 20 uur • grote zaal Steborg • 16e editie van de inmiddels beroemde quiz met vragen over diverse onderwerpen. Professioneel ondersteund met beeld en geluid! • Inschrijven voor de quiz kan vanaf 15 maart op quiz@stevoort.be. • Inschrijven kost 20 euro per ploeg van 4 personen! • Maximaal 40 ploegen • Uitreiking van de Stevoort Solidair wisseltrofee om 23.30 uur Wie wordt de ‘Slimste ploeg van Stevoort’? Onze drankprijzen zijn ongewijzigd.

- 19 -


UIT IN STEVOORT

Pinksterfeesten 2022 Het Pinkstercomité heeft beslist om ons groot dorpsfeest te laten plaatsvinden! Als de coronamaatregelen het toelaten spelen en feesten we zoals vanouds. We gaan voor het staminee, de vierkamp, de eucharistie, de bierbar, … en als we toestemming krijgen van het Ministerie van Onderwijs zal ook het schoolfeest georganiseerd worden. Prik nu 5 en 6 juni in je agenda! Wil jij meewerken aan dit feest? Spreek zeker één van de kleuren-voorzitters aan of mail naar mietliefsoens@gmail.com. Weldra meer info over ons programma, volg ons op Facebook ‘Pinksterfeesten Stevoort’.

- 20 -


UIT IN STEVOORT

Noppertje bestaat 2 jaar

Op 31 januari 2020 werd het nieuwe Noppertje geopend. Met een groendak, zonnepanelen en een waterrecuperatiesysteem werd het de meest duurzame opvang in Hasselt. Wij mochten er een kijkje nemen.

- 21 -


Oproep vrijwilligers Stevoort zoekt.. jou misschien? Als vrijwilliger geef je een beetje tijd en krijg je vrienden en dankbaarheid terug.

Zandzakkenvullers Stevoort heeft zijn eigen voorraad zandzakken. Bij dreigende watersnood willen we bedreigde huizen zo snel mogelijk beveiligen. Wil je in noodgevallen een handje toesteken? Kom dan in de WhatsAppgroep, stuur een mailtje naar solidair@stevoort. be en je krijgt een uitnodiging.

De Wereldwinkel zoekt nog enkele “wereldwinkeliers”. Je draait één of twee shiften per maand. Je bepaalt zelf wanneer je beschikbaar wil zijn. Je werkt altijd met twee en komt in een tof team terecht. Openingsuren: woensdag 14 - 17 uur, vrijdag 14 - 17 uur, zaterdag 10 - 12 uur en van 14 - 17 uur. Meer info: https://www.oxfamwereldwinkels.be/ winkels/stevoort/ en op facebookpagina. Contactpersoon: claudine.martens@telenet.be

Stevoort Solidair In het weekend van 8 en 9 april is het opnieuw alle hens aan dek voor het goede doel. Wil jij helpen op de carwash of op een andere activiteit? Stuur een mailtje naar solidair@stevoort.be.

Veilige schoolpoort Onze verkeersgroep van de Basisschool zoekt nog mensen die ’s morgens een half uurtje willen helpen aan de oversteek of aan de Kiss & Ride. Iedere week wordt er een planning gemaakt op basis van ieders beschikbaarheid en voorkeur. We begeleiden ook fietstochten, de carnavalstoet, enz. Contacteer: directie.vbstevoort@ sgm-zevensprong.be - 011 31 41 54

- 22 -


- 23 -


TITEL THEMA

Josepha, Frank, Frouke, Gerda, Jan-Julius, Mia, Semaha en Silke.

Colofon Heb jij een interessant onderwerp? Wil jouw vereniging of organisatie in de zomereditie een activiteit of foto laten opnemen? Stuur voor 10 mei een mailtje naar stevertenier@stevoort.be. Na een seintje vooraf reserveren wij al de nodige ruimte. Fotografen: Redactieploeg, Zygmund Krzywania, KSA, Bart Vanlaer, Ludo Buntinx, Fien Liefsoens, de fietsploegjes, Sofie Paps Teksten: Redactieploeg, Zygmund Krzywania, Ronnie Buckinx, René Nickmans, Miet Liefsoens Vormgeving: tricolor.be Drukwerk: Realise Printing Verantwoordelijke uitgever: Josepha Raymaekers Krantjes worden niet verstuurd per post. Onze wijkkrant verschijnt ook op de website van Stevoort https://stevoort.eu/stevertenier/. Extra info en bijkomende foto’s plaatsen wij op https://stevoort.eu/stevertenier/. Onze vorige wijkkranten en andere Hasseltse wijkkranten kan je lezen en downloaden op https://www.hasselt.be/nl/wijkkrant. Deze editie wordt er over een tiental dagen toegevoegd. Onze zomereditie verschijnt half juni.

De redactie wenst jullie een b(l)oeiende lente… - 24 -