Wijkkrantje Stevoort | editie winter 2021

Page 1

STEVERTENIER

Een school vol Notenkrakken p 5 Nieuws van Steborg p 13 Stevoort Solidair 2022 p 16-17

#03 – Winter 2021 – jg 1

v.u.Jo s eph a R a y m a eker s , de L ibo t t on s t r a a t 2 0 , 3 5 1 2 S t e v o or t

WIJKKRANT STEVOORT


W O O R D J E VA N D E B U R G E M E E S T E R E N S C H E P E N

Beste Ondanks dat we nog steeds met het coronavirus worstelen, proberen we er samen een aangename eindejaarsperiode van te maken. In deze wintereditie leest u hierover alvast meer. Ook in 2022 zet de stad in op het ondersteunen van buurtinitiatieven. Heeft u een leuk buurtidee om samen met de buren uit te voeren? Waag dan uw kans en vraag een wijkbudget tot 2.500 euro aan om jullie project te realiseren. Belangrijk is dat er minimaal vijf buurtbewoners achter het voorstel staan. Aanvragen kunnen ingediend worden tot 15 februari. Meer info vindt u via www.hasselt.be/wijkbudget. De zoektocht naar ‘Buurt van het jaar’ gaat opnieuw van start. Zorgen jullie voor een fijne sfeer en aangename buurt om in te wonen? Organiseren jullie activiteiten en ondernemen jullie acties voor een goede leefbaarheid? Misschien krijgen jullie dan een steuntje in de rug. Kandidaten maken kans op een prijs van 500 tot 2.500 euro en een bekroning voor ‘Buurt van het jaar’ met een straatnaambord. Dien jullie aanvraag in voor 1 maart via www.hasselt.be/buurtvanhetjaar. Verder hopen wij dat jullie gespaard blijven van gezondheidsproblemen en dat we snel terug kunnen genieten van het gewone verenigingsleven. Daar snakken we toch met z’n allen naar. Blijf ondertussen goed voor uzelf en voor uw naasten zorgen. Dymfna Meynen Schepen van de Hasselaar Zorg & Samenleving

Steven Vandeput Burgemeester

-2-


V O O R W O O R D VA N D E R E D A C T I E

Voorwoord burgemeester en schepen

Lieve mensen van Stevoort 2

Voorwoord van de redactie

3

Het kasteel van Stevoort

4

Een school vol Notenkrakken

5

Stevoortse Foor Trail

6

Jeugd in de kijker

7-8

Paul Munsi, bezieler van vzw Bandundu Telema

9

Stevoorts voor dummies

10

Henri Martens: zanger, acteur en zoveel meer!

11

Koffieklets wordt cava-babbel 12 Nieuws van Steborg

13

Handgemaakte wenskaarten in Stevoort

14

Huis Reniers

15

Stevoort Solidair 2022 Uit in Stevoort

16-17 18

Kleurplaat

19

Colofon

20

Laat in deze eindejaarsperiode de vlag van Stevoort wapperen! Onze kerstbuurten stralen iedere avond een gezellige kerstsfeer uit. Stevoort laat zich weer van zijn mooiste kant zien. Ons kleine dorp toont hoe gezellig het hier wonen is. Vreugdevol Stevoort. Onze verenigingen zoeken contact met potentiële leden. Wij proberen met onze wijkkrant het verenigingsleven te stimuleren. Verbonden Stevoort. Stevoort Solidair 2022 komt er aan, de familie Munsi vraagt steun voor haar projecten in Congo. Solidair Stevoort. In 2022 willen wij er weer zijn voor jullie. Wij doen een beroep op jullie. Laat ons horen wat jullie mooi vonden, wat wij kunnen verbeteren… Wij doen ons best om de teksten minder lang en de letters groter te krijgen. Stuur ons onderwerpen, stuur ons teksten en foto’s. Wij willen ze graag opnemen in deze wijkkrant. Wij hopen dat jullie ons kunnen lezen in goede gezondheid. Onze redactie wenst jullie een gelukkig en creatief 2022!

Ons krantje kan je ook digitaal lezen via www.hasselt.be/wijkkrant en op https://stevoort.eu/stevertenier/

-3-


Het kasteel van Stevoort Het eeuwenoude waterkasteel, beter gekend als Mariaburcht, is een van de mooiste historische gebouwen van ons dorp. Het ligt op de noordelijke oever van de Herk. Het bestaat uit een herenhuis en een groot binnenplein en is langs alle zijden met water omringd. Vroeger gaf een ophaalbrug toegang tot het kasteel. Boven de poort prijken de wapens van de oude familie ‘de Libotton’ (zie de grafmonumenten in de kapel van de kerk). In de loop van de eeuwen kende het goed heel wat eigenaars. De oudst gekende eigenaar is Arnold van Steynvoorde (14e eeuw). Op 9 juni 1701 kocht majoor Nicolas de Libotton de heerlijkheid met ’casteel, erven, bempden, weiden en bossen van Cleijn Stevoort’. In 1705 deed hij de nodige herstellingen en bouwde de oostelijke toren – dit jaartal staat nu nog in de spits. Zijn zoon zette het werk verder en verfraaide het naar de mode van de tijd in 1769, onder meer met een nog bewaarde ’Chinese’ kamer en met schilderingen door Martin Aubé. In 1826 kwam het goed in handen van jeneverstoker en grootgrondbezitter Laurent Palmers (1765-1839). Een van de nazaten, Charles Palmers, trouwde in 1887 met Anaïs de Groote. Zij was geboren te Brussel als dochter van Charles de Groote, gevolmachtigd minister van ons land te Japan en van Melanie Stuckens. Charles was toen een van de pioniers van de Belgische automobiel. Hij stierf onverwacht in 1908. Zijn broer Albert trouwde in 1909 met zijn weduwe. Hij werd burgemeester van Stevoort, provincieraadslid en volksvertegenwoordiger en verkreeg bij Koninklijk Besluit van 10 november 1933 het recht zich Palmers de

Terlamen te noemen. In de Kolmenstraat liet hij het nieuwe kasteel ‘Palmershuis’ bouwen waarin Melanie Stuckens en haar zuster woonden. Bij hun overlijden werden ze begraven in Stevoort. Het grafmonument van de gezusters Stuckens staat links voor de kerk. Dit grafmonument wordt nu bedreigd met ruiming. Nog tot 1922 bleef de familie Palmers eigenaar. Toen kocht de provincie het kasteel met park. Vervolgens werd het aan de zusters van Berlaar overgedragen voor de inrichting van een landbouwhuishoudschool met internaat, beter bekend als Mariaburcht. De school groeide gestaag en viert binnen enkele jaren haar 100-jarig bestaan. De school heet nu Instituut Mariaburcht Stevoort (I-MaS). In 2016 verlieten de laatste hoogbejaarde zusters Stevoort. Wat nu? Iedereen in het dorp vraagt zich af wat er met het kasteel en het park gaat gebeuren. Sedert oktober 2018 is er geen nieuws meer. Toen lazen we in de kranten dat het kasteel en park spoedig zouden verkocht worden. Voor de school zou er niets veranderen. Het park zou in handen komen van het stadsbestuur en zou voor het publiek toegankelijk worden met fiets- en wandelpaden. Verder dacht men ook aan de bouw van een brasserie, serviceflats en zorgwoningen … We zijn alvast erg benieuwd wat de toekomst brengt. -4-


Een school vol Notenkrakken De coöperaties 37 graden uit Hasselt en Cera sloegen de handen in elkaar voor een uniek project: de Cera Notenkrakken. Men vraagt iedereen om massaal walnoten te verzamelen en in te leveren bij lokale zorgateliers. Die zullen de ingezamelde noten manueel kraken en pellen. Zo krijgen mensen met een fysieke, psychische of sociale beperking zinvol werk waar ze heel fier op kunnen zijn. Artisanale olieperserij Vigor uit Halen zorgt voor de finishing touch en maakt er heerlijke Notenkrakkenolie van. Ook Selko Art, ooit een project van Stevoort Solidair, werkt mee. Onze leerlingen en kleuters verzamelden voor hen 77,6 kg walnoten, of okkernoten, zoals wij in Stevoort zeggen. MEER INFO: https://www.cera.coop/nl/ Particulieren/Cera%20 extra/20210917_notenkrakken

-5-


JEUGD IN DE KIJKER

‘t Lokaal, KSA en school Jeugdige weetjes! • Op het einde van de startdag mochten leden zich inschrijven bij KSA Stevoort voor het nieuwe werkjaar. Dit jaar werden er maar liefst 174 leden ingeschreven! Dat belooft zeker en vast plezant te worden! Jeugdhuis ‘t Lokaal is een toffe bende van 12 jonge gasten die zich graag inspannen om gezellige avonden te organiseren voor de Stevoortse jeugd. COVID-19 gooide wat roet in het eten maar hiervoor werd steeds creatief gekeken naar een veilige oplossing volgens de opgelegde regels. In de zomer werd er een heuse buitenbar neergepoot op de parking van Steborg. Dit bracht de jongeren steeds meer terug samen.

• Elk jaar zamelt KSA Stevoort geld in voor de 11.11.11.-actie. Zij gaan al meer dan 40 jaar langs bij alle huizen, met een schoendoos in de hand om hierin de centjes te verzamelen. Proficiat!

Toen we nieuws kregen over de aan­ge­paste regels rond de openingsuren van avondactiviteiten konden we ‘t Lokaal openhouden tot 1 uur. Hierdoor hebben we onze buitenbar verplaatst naar de achterzijde van het gebouw. Zo werd het nachtlawaai wat beperkt voor de buurtbewoners.

• De Vrije Basisschool Stevoort kocht dit schooljaar maar liefst 200 nieuwe boeken aan voor alle leerlingen en leerkrachten. • Het jeugdhuis ‘t Lokaal heeft het gepresteerd om iedereen in een griezelige outfit op post te krijgen tijdens hun themafeestje “Tequilaween”.

Indien er vragen of opmerkingen zijn rond ‘t Lokaal en de werking, kunnen jullie ons steeds contacteren via onze Facebookpagina @Jeugdhuis ‘t Lokaal.

-6-


Vorig schooljaar schonk Stevoort Solidair een cheque van 2.000 euro aan onze Vrije Basisschool Stevoort omdat de kinderen van de basisschool al vele jaren meter en peter zijn van het evenement. De school besloot om dit bedrag te spenderen aan het aankopen van boeken voor het uitbreiden van de schoolbibliotheek. Lezen is een prioriteit van de school; ze willen de leerlingen zoveel mogelijk aanmoedigen om te lezen. Aantrekkelijke boeken zorgen nu eenmaal voor leesmotivatie. De boeken werden begin dit schooljaar aangekocht en worden nu dagelijks ingezet binnen de klaspraktijk. De kinderen en de leerkrachten zijn er heel blij mee!

In september ging het nieuwe werkjaar van KSA Stevoort van start en dus organiseerde de leiding op 26 september de jaarlijkse startdag. Zo’n startdag begint met een mis onder bege­leiding van Flory Swerts, onze diaken. De nieuwe leiding en de nieuwe bondsleiding werden hier voorgesteld en ingewijd. Dit jaar mocht de leiding van KSA Stevoort 9 nieuwe jongens en meisjes verwelkomen die zich graag zullen inzetten voor de leden. Linde Ketelslegers en Sander Vijgen vormen nu de bondsleiding van onze Stevoortse jeugdbeweging. Nadat de nieuwe leiding per ban bekend was gemaakt en iedereen zijn lunchpakket had opgegeten, werd de startdag verdergezet met allerlei activiteiten. Er werd een groot hockeyveld geconstrueerd, er stond een groot springkasteel op de koer, ze speelden ‘levende kickertafel’, ze klommen op een hoge bakkentoren, ze speelden trefbal en bunkerbal,…Op deze manier leerden de leiding en de leden elkaar kennen. Kortom, het was een geslaagd startschot van het nieuwe werkjaar!

-7-


Stevoortse Foor Trail Het koor in concert

De eerste zondag na 17 september … inderdaad, dat is de vaste datum voor de grote kermis in Stevoort. Er werd dit jaar weliswaar geen avondmarkt georganiseerd op maandagavond, maar op zondag was er wel de tweede editie van de Foor Trail. De Stevoortse Sportraad had voor de gelegenheid weer een mooi wandelparcours uitgestippeld langs en door gebouwen in ons dorp met onderweg een leuke verrassing. Zo passeerden de meer dan 200 wandelaars in de tuin van Luc Cleeren waar ze konden genieten van een klein concertje gebracht door het Amarylliskoor. Het aangename weer, de leuke tuin met uitnodigende zeteltjes, de mooie Nederlandstalige liedjes en de aanwezige drank zorgden voor een aangename sfeer. Sommige wandelaars zijn er zelfs blijven plakken en hebben de wandeling een beetje ingekort …

Leuke sfeer in de tuin van Luc Cleeren

De Foor Trail eindigde op het klein dorp waar alle deelnemers konden genieten van een drankje én van het gesmaakte optreden van The Fox Band, een muziekgroep rond de familie Fossey (met onze Koen aan de toetsen en zijn zus aan de zang). Rock ‘n Roll “all over the place” en iedereen zag dat het goed was. ’s Avonds was er ook nog een optreden van de Knappe Koppen. Ook zij zorgden voor de nodige ambiance.

Dank je wel Sportraad Stevoort voor de fijne organisatie -8-

The Fox Band - Rock ‘n Roll “all over the place”


IN DE KIJKER

Paul Munsi, bezieler van vzw Bandundu Telema Help! Help! Help! Paul Munsi woont al vele jaren in ons dorp, maar zijn hart blijft in Congo bij zijn dorpsgenoten, de mensen van Bandundu. Voor hen heeft hij al enkele projecten opgestart zoals een schooltje, een naaiatelier en een bakkerij. De gebouwen en de uitrusting voor deze projecten zijn met de steun van onder andere de stad Hasselt, provincie Limburg, de Stevoortse werkgroep 3 + 4, de parochie Sint-Martinus Stevoort en de buurtgemeenschap van Paul Munsi, samen met wat eigen middelen bekostigd. Administratief zijn deze projecten ondergebracht in de vzw Bandundu Telema. Intussen dringt zich een ander project op. In de Mikondowijk in Kinshasa, waar de vzw een bouwkavel heeft, is de armoede ten gevolge van een gebrekkige schoolse opleiding en sociale wantoestanden schrijnend. Concreet wil het project jonge alleen­ staande moeders en jongeren, die de school vroegtijdig verlaten hebben, helpen om financieel onafhankelijk te worden en hun menselijke waardigheid te herstellen door hun opleidingen aan te reiken en hen in staat te stellen een beroep aan te leren. De jonge meisjes en de alleenstaande moeders krijgen een opleiding naaien, bakken, poetsen en verwerken van lokale producten. Voor de jongens zijn er opleidingen in timmerwerk, metselwerk en elektriciteit. Deze opleidingen worden op de werkvloer -9-

gegeven. De jongeren verwerven zodoende de nodige technische vaardigheden, die hen in staat stellen een economische activiteit uit te oefenen nuttig in de lokale economie. Voor dit alles is infrastructuur en een uitrusting nodig en dat kost geld. Voor de bouwwerken en de uitrusting van het project in de Mikondowijk is de vzw Bandundu Telema op zoek naar 25.000 euro. Wil je dit project steunen, dan vind je het rekeningnummer op onze website: https:// stevoort.eu/stevertenier/winter-21. Voor stortingen van meer dan 40 euro ontvang je een fiscaal attest. Contactpersoon: Freddy Thoelen, 0472 55 37 92, freddy.thoelen@ telenet.be In naam van Bandundu Telema en haar bezieler Paul Munsi heel veel dank.


I N H E T P L AT

Stevoorts voor dummies Minder en minder mensen kunnen tegenwoordig nog dialect spreken en voor het Stevoorts is dat jammer genoeg niet anders. Daarom willen we via deze wijkkrant daar op twee manieren aan verhelpen. Om te beginnen willen we twee makkelijke trucjes meegeven. De eerste truc bestaat erin om de letter j zoveel mogelijk te gebruiken. Een perzik wordt een pjassel, een paard e pjaad, een pikhouweel een pjos. Makkelijk toch! Een tweede trucje is de meervoudsvorm. Maak woorden in het meervoud niet langer, maar verander gewoon de klank. Zo heb je ene zak maar twie zek, ene stoewel maar twie stul, inne boek en twie buuk. Een kleine oefening om deze twee tips in onderstaande zin toe te passen. Ik wil graag aardappelen gaan rapen, zei de landbouwer, maar ik ben aan handen en voeten gebonden. Ik ben pas klaar als ik de honden heb gevonden; die lopen tussen de bomen om ter eerst achter die jonge vaars.* Maar we willen het ook iets fundamenteler aanpakken om het Stevoorts dialect in ere te houden. We willen vragen of er geïnteresseerden zijn om een woordenboek van het Stevoorts samen te stellen. Het is niet de ambitie om hierin volledig te zijn, maar wel om een opsomming van specifieke woorden en uitdrukkingen te verzamelen. Het zou immers echt spijtig zijn als dit allemaal verloren zou gaan. Iedereen die hieraan wil meewerken, loet iets weten anne minse van dees gazetje! Ich wil gjaan jappel gon rape, zee de boewer, ma ich ben an haan en vut gebonne. Ich ben pas vjadig as ich de hon heb gevonne; dei loepe tussen de bum ver het joste achter dei joeng vjaas.

- 10 -


HOE ZOU HET ZIJN MET?

Henri Martens: zanger, acteur en zoveel meer! Menige lezer zal zich de wenkbrauwen fronsen bij het lezen van de naam van deze uitgeweken Stevoortenaar, maar als we erbij vertellen dat we Haarie Mattes bedoelen, dan weet iédere dorpsgenoot (die een beetje op leeftijd is) over wie het gaat! Henri werd in 1940 geboren in Runkst en woonde daar tot 1951. In dat jaar werd zijn vader aangesteld tot suisse van de SintQuintinuskerk te Hasselt. Even ter verduidelijking : ‘De kerkbaljuw of suisse is een ordebewaker in een rooms-katholieke kerk.’ Een vijftal jaren later belandde de familie, via een omweg langs Kuringen-Heide op de Oude Truierbaan in Hasselt. Toen Henri met ma mee naar de stad ging om de boodschappen te helpen dragen, viel zijn oog op een lief winkelmeisje. Datzelfde lieve winkelmeisje dat nu al bijna 60 jaar zijn lieve echtgenote is! De eerste huwelijksjaren bracht het koppel door midden in de stad op een appartementje-4-hoog-zonder-lift “en dan moest ik soms rap iets gaan halen in de kelder”, vertelt Henri grinnikend. Het verblijf daar was van korte duur: het gebouw zou gesloopt worden en bovendien was de tijd gekomen voor een vaste stek op de Stevoortsekiezel in Stevoort! Al heel gauw werd Henri een niet meer weg te denken figuur in het dorp: op vraag van Pastoor Polleunis verkocht hij steunkaarten voor ‘Wij bouwen met de bisschop’ en ‘De Vrienden van Lourdes’, op de kermiskoersen verkocht hij de toegangstickets, hij organiseerde onthaalweken voor nieuwe inwoners van ‘de wijk’, nu de Flinkstraat en vrolijkte menig trouwfeest op met zijn alter ego Dorus: “Er zaten 2 motten …” Als jarenlange voorzitter trok hij met ‘de rooi’, nu Get Red, ten strijde om de zo fel begeerde ‘VIERKAMPBEKER’ te veroveren. Als volleerd toneelspeler vertolkte hij vele muzikale rollen bij het Platformke. Henri was ook van - 11 -

bij de prille start van het Sint-Maartenkoor van de partij en hij speelde bovendien ook nog een aardig stukje hobo. Toen er een verantwoordelijke werd gezocht om een oogje op Den Opper te houden, nam Henri die taak dan ook maar op zich: iedereen kende hem immers toch! Maar, alles heeft zijn tijd en zo begonnen Henri en Elza zich af te vragen of het grote huis met de grote tuin niet ingeruild kon worden voor een gezellig appartement in de stad: zo waren ze immers ook begonnen. In 2014 was de cirkel rond: na 50 jaar Stevoortenaar in hart en nieren is Henri nu terug Hasselaar. Samen met Elza woont hij op een gezellig appartement4-hoog … mèt lift! De verhuis was maar net een feit toen de vraag kwam om suisse te worden in de Sint-Quintinuskathedraal, een halve eeuw na zijn vader: weer is er een cirkel rond! Verschillende keren per week trekken Henri en Elza naar de kinderboerderij in Kiewit voor een goeie wandeling en natuurlijk de nodige koffietjes met de nieuwe vrienden die ze in de voorbije jaren maakten. Wie regelmatig in de stad komt, zal hen zeker al tegen het lijf gelopen zijn: ook daar zijn immers terrasjes! Een tijd geleden maakte Henri op televisie kennis met Bob Ross, een Amerikaanse landschapsschilder en zo kreeg hij de smaak te pakken: eens kunstenaar altijd kunstenaar, maar de muzikant is nu schilder geworden. Henri is nog steeds de immer guitig lachende figuur die Stevoort toch niet helemaal loslaat: zijn beide dochters zijn immers nog Stevoortenaren! Zodus: het is goed met Haarie Mattes, héél goed!


VERENIGING IN DE KIJKER

Koffieklets wordt cava-babbel Ferm nodigt uit! COVID-19 heeft het verenigingsleven een tijd in winterslaap gebracht. Ook in Stevoort gebeurt het opstarten met een aantal ups en downs. Het opflakkeren van het virus is daar uiteraard niet vreemd aan. Al voor er sprake was van corona hadden een aantal verenigingen af te rekenen met teruglopende ledenaantallen. Ook Ferm Stevoort kampt met dit probleem. Enerzijds beseffen potentiële leden niet wat Ferm hen kan bieden, anderzijds stemt het aanbod niet overeen met de vragen van jonge vrouwen.

Ferm wil daarom in gesprek gaan met haar publiek. Tijdens een koffieklets of een cava-babbel wil het Ferm-bestuur van Stevoort luisteren naar de voorstellen en de vragen van jongere vrouwen. Wil jij deelnemen aan dit gesprek? Heb jij enkele ideeën? Geef dan een seintje: ria.strouwen@ skynet.be of 0477 73 90 80.

Is jouw vereniging ook op zoek? Zoek jij een vereniging? Contacteer de Stevertenier.

- 12 -


Nieuws van Steborg Iedere Stevoortenaar kent natuurlijk ons ontmoetings­ centrum (OC) Steborg. Ook jij hebt er meer dan waarschijnlijk al ooit vergaderd, gefeest, gesport, gelachen, gehuild, gegeten en gedronken. Recent werd de grote muur verrijkt met een waar kunstwerk. Op initiatief van de raad van bestuur en met de artistieke medewerking van Koen Fossey en Erik Schoubs realiseerde kunstenaar Laura Bertrands (www.studioberella. be) een prachtige monumentale muurschildering. Dit werk is een afspiegeling van onze Stevoortse gemeenschap met allemaal blije mensen, jong en oud. Met dank aan Stevoort Solidair voor de cofinanciering. Hier zie je hoe het kunstwerk stap voor stap tot stand kwam.

5. Nu nog het linker deel

1. Het ontwerp wordt in delen geprojecteerd op de muur en in potlood getekend

2. Elke figuur wordt in detail uitgetekend

3. De tekening wordt omgezet 4. Het rechterdeel naar een schildering is klaar

6. De kunstenaar is klaar

- 13 -

7. Ere wie ere toekomt


C R E AT I E F I N ST E VO O R T

Handgemaakte wenskaarten in Stevoort “by Birthe Vandermeeren” Birthe is niet geboren, maar wel getogen in Stevoort. Ze heeft er op de lagere school gezeten, heeft als lid, leidster en nu als kookouder gediend bij KSA Stevoort en speelt al jaar en dag bij volleybalclub Roveka Stevoort. Hoewel plastische opvoeding niet haar favoriete vak was op school, knutselde

ze altijd al graag. Sinds begin 2017 koopt ze geen wenskaarten meer, maar maakt ze deze zelf. Eerst gebeurde dit met knippen en plakken, geleidelijk aan sloop het handletteren - met de hand letters tekenen - erin. Nu staat handletteren centraal, niet alleen op kaartjes, maar af en toe ook eens op een raam of een fles wijn. Soms werkt ze met brushpennen of Posca stiften (de collectie wordt nog regelmatig aangevuld) en soms op de tablet met een digitale pen. Dan kan ze naar hartelust herbeginnen en verfijnen zonder papier te verspillen. En dan kunnen haar creaties niet alleen gedrukt worden op papier, maar ook op tote bags, truien of als stickers. Birthe heeft geen creatieve opleiding gevolgd, maar heeft zichzelf de kunst van het handletteren al doende aangeleerd door zich te laten inspireren door het internet. Haar handlet­ teringstijl evolueert nog steeds en ze wil haar bereik graag uitbreiden. Wie weet waar we haar werk nog overal zullen tegenkomen! Je kan Birthe bereiken via info@birthe.be

- 14 -


BUITEN EN BINNEN we ook een prachtige realisatie van de bekende bouwmeester. De woning werd gebouwd rond 1896 en gedurende jaren bewoond door de familie Jozef en Florence Reniers-Franssens. Dochter Paula Reniers en haar echtgenoot Alfons Vanhove, samen met hun kinderen Ken, Evy en Hilde, woonden er van 1967 tot 1996. In 1996 werd de woning gekocht door Guido en Arlette Bruyninx-Hermans en werd ze grondig gerestaureerd. De gevel valt op door zijn perfecte symmetrie, door het vakkundige metselwerk en door de prachtige gekleurde tegels. Een ware streling voor het oog. Als je er nog eens voorbij wandelt, let dan ook even op de vergroeiing van de seringentakken met het metalen hek. Vandaag wordt de woning bewoond door Patrick Bruyninx, de zoon van Guido en Arlette.

Huis Reniers In één van onze mooie, welbekende Stevoortse huizen mogen we even binnenkijken … In het vorige nummer van de Stevertenier kon je kennis maken met een opmerkelijke woning van de hand van bouwmeester Hyacinth Martens, namelijk de woning van Dr. Johan Vijgen en Dr. Nyree Claes aan het Sint-Maartenplein 62. Dat Hyacinth Martens erg bedrijvig was en mee de skyline van Stevoort heeft bepaald is wel duidelijk, want aan de Alkenstraat 8 vinden

- 15 -


Stevoort Solidair 2022 De ploeg van Stevoort Solidair hoopte voor het laatste weekend van januari 2022 een ‘gewoon’ actieweekend te kunnen plannen. Maar de coronacijfers laten dit niet toe. Er wordt nu hard gezocht naar een alternatief of naar een uitgesteld programma. In ieder geval worden de maatregelen gerespecteerd en heeft de gezondheid van iedereen voorrang! De sneeuwmannentocht vindt opnieuw plaats, het nieuwe parcours is uitgestippeld. Er kan gewandeld worden van 18 december tot 21 januari. Op 9 januari is er een geanimeerde wandeling.

De kienavond van vrijdag 28 januari en de quiz van zaterdag 29 januari zullen vervangen of uitgesteld worden. De carwash verhuist definitief naar het middelste weekend van de paasvakantie. Wij houden rekening met de geldende coronamaatregelen, elke planning kan nog bijgestuurd worden. Begin januari verschijnt de folder met meer info. - 16 -


Stevoort Solidair 2022: de projecten Op vrijdagen 14 en 21 januari zouden de verantwoordelijken van de projecten op bezoek gaan in onze basisschool om kennis te maken met hun meters en peters. Na de kerstvakantie wordt beslist wat er kan doorgaan.

Ter Heide

Watersnood

Op 8 maart 1971 begon men in Genk met 5 bewoners en een beginploeg van 9 personen. Bijna 50 jaar later heeft Ter Heide campussen in Genk, Zonhoven, Borgloon en Tongeren. 430 kinderen en volwassenen met een (ernstige) meervoudige beperking krijgen professionele ondersteuning dankzij de inzet van 650 medewerkers.

Met steun van Cera willen we materiaal aankopen om bij hevige regenval de wateroverlast in Stevoort te beperken. Hierbij denken wij aan een krachtige waterpomp, een extra voorraad zandzakjes, … Stevoort is ook actief in Wallonië, meer bepaald in Chaudfontaine. Een aantal vrijwilligers ging er al een handje toesteken en extra werkmateriaal is er meer dan welkom.

G-Sport biedt de bewoners gezonde beweging én sociale contacten. Een nieuwe elektrische fiets met rolstoel voorop, een upgrade van een elektrische fiets, een tillift voor de ruiters en materiaal voor hypotherapie zijn meer dan welkom. G-Sport Vlaanderen steunt voor 60%, de rest – ongeveer 8.000 euro – moet door Ter Heide bijeengebracht worden. Stevoort Solidair wil Ter Heide 2.000 euro schenken. Een sportief verjaardagscadeau.

- 17 -


UIT IN STEVOORT

GYLANIA ligconcert ‘HORIZONTAL SOUNDCOLORS’ Op zondag 31 oktober gaf muziekensemble GYLANIA het eerste van een reeks stilte-concerten, waarbij de toehoorders liggend genoten van rustgevende composities. De versmelting van traditionele akoestische instrumenten met studio-opnames was uniek. De zachte stem van Liesbeth Verbeek dwaalde rond en nam de luisteraars mee in ijle muzikale landschappen van Koen Fossey. Uniek was de sfeervolle opstelling en belichting in de grote zaal van Steborg. De vloer lag vol met kleurrijke matten van judoclub Hajime. In het centrum stonden de akoestische instrumenten van Liesbeth. Daarrond lagen de toehoorders op hun eigen matje, met een deken en kussentje. Het bespelen van de ruimte creëerde een zachte ruimtelijke sfeer waarin de toehoorders zich gekoesterd voelden. De stem van Liesbeth was daardoor overal aanwezig: live vanuit het midden én verweven in de digitale soundscapes van Koen, gecreëerd in zijn studio in de Flinkstraat.

“Het was een magisch uur voor mijn ziel en mijn zijn.” “Al bij het binnenkomen heerste er een sfeer van welwillendheid en vreugdevolle verwachting. “Prachtig! Ik kreeg diepe visioenen over de natuur… tranen rolden over mijn wangen.” “De rondgang van Liesbeth met fluit, stem en instrumenten langsheen de toeschouwers zorgde mee voor een multidimensionale muziekbeleving.”

Volgende ligconcert zondagnamiddag 19 december om 14 uur. Wees er snel bij, want het aantal deelnemers is beperkt. https://www.senzijn.be/index.php/ activiteiten/gylania-activiteiten/ ligconcerten/gylania-horizontalsoundcolors-december https://www.facebook.com/ inspiratiemuziek/

- 18 -


- 19 -


TITEL THEMA

Josepha, Frank, Frouke, Gerda, Jan-Julius, Mia, Semaha, Silke en enkele jonge fans.

Colofon Wil jouw vereniging of organisatie in de lente-editie een activiteit of foto laten opnemen? Stuur voor 10 februari een mailtje naar stevertenier@stevoort.be. Na een seintje vooraf reserveren wij al de nodige ruimte. Fotografen: Redactieploeg, Zygmund Krzywania, KSA, Ferm, Chantal Vanroy, Paul Munsi, Kobe Vanderzande (foto’s wijkbudget en ’Buurt van het jaar) Teksten: Redactieploeg, Zygmund Krzywania, Freddy Thoelen, Ferm, Ronnie Buckinx Vormgeving: tricolor.be Drukwerk: Realise Printing Verantwoordelijke uitgever: Josepha Raymaekers Je kan dit krantje ook in PDF ontvangen per mail. Krantjes worden niet verstuurd per post. Het volstaat dit berichtje te sturen naar de redactie via stevertenier@stevoort.be Je mag mijn e-mailadres noteren voor een verzending van de STEVERTENIER naar mijn persoonlijk adres: ........................................................................................................................................

Neem eens een kijkje op https://stevoort.eu/stevertenier/winter-21/. Je vindt er een aantal extra foto’s en bijkomende info. Onze vorige krantjes en andere Hasseltse wijkkranten kan je ook lezen en downloaden op https://www.hasselt.be/nl/wijkkrant. Onze lente-editie verschijnt half maart.

De redactie wenst jullie een prettig en een gezond eindejaar en een gelukkig 2022. - 20 -