Brochure inschrijven in het secundair onderwijs

Page 1

Hey mama en papa,

M a m a, s i t i d , a p a p e cht m e gka! be l a n g ri j

Inschrijven in een secundaire school in Hasselt? Lees snel verder!

een nieuwe school. Het is tijd voor Inschrijven in een Laten we samen secundaire schooleen secundaire school voor mij uitkiezen. Daarbij vind ik in Hasselt? het belangrijk om rekening te houden met mijn talenten en interesses. Ook

Lees snel verder!

kunnen we mijn leerkracht van de lagere school of het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) vragen ons hierbij te adviseren. En mocht je het nog niet weten: er is voldoende plaats in elke secundaire school in Hasselt.

Meer weten over de inschrijvingen?

ENOPSCHOOL

WWW.HASSELT.BE/INSCHRIJV

WWW.HASSELT.BE/INSCHRIJVENOPSCHOOL

V.U.: Burgemeester Steven Vandeput, Limburgplein 1, 3500 Hasselt

Deze folder kwam tot stand door de samenwerking van Stad Hasselt en het LOP Secundair Onderwijs.

WWW.HASSELT.BE/INSCHRIJVENOPSCHOOL

cu nd ai re O ve rzicht va n d e se se scho le n in H as lt


12 13 19

Secundaire scholen in Hasselt

Hey mama en papa, 19

Kuringen

Banneux

Het is tijd voor een nieuwe school. 01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

GO! Next sportschool (1ste graad) Elfde-Liniestraat 14 tel. 011/ 96 05 96 www.sportschoolhasselt.be GO! Next sportschool (2de en 3de graad) Elfde-Liniestraat 14 tel. 011/ 96 05 96 www.sportschoolhasselt.be GO! Next het atheneum Capucienenstraat 28 • tel. 011/28.64.40 www.hetatheneumhasselt.be GO! Next Level X nr.28 Vildersstraat 28 • tel. 011/21.10.10 www.levelx.be GO! Next Level X nr.3 Vildersstraat 3 • tel. 011/21.10.10 www.levelx.be GO! Next hotelschool Elfde Liniestraat 22 • tel. 011/30.77.30 www.hotelschoolhasselt.be Provinciale Handelsschool Gouv. Verwilghensingel 1 tel. 011/26.72.11 www.handelsschoolhasselt.be Provinciale Kunsthumaniora Gouv. Verwilghensingel 3 tel. 011/26.72.72 www.kunsthumaniorahasselt.be Campus Hast Kleine Breemstraat 7 • tel. 011/25.33.58 www.campushast.be Virga Jessecollege (1ste en 2de graad) Guffenslaan 27 • tel. 011/22.79.13 www.virgajessecollege.be Virga Jessecollege (3de graad) Maastrichtersteenweg 62 • tel. 011/22.47.19 www.virgajessecollege.be Middenschool Kindsheid Jesu Kempische Steenweg 400 tel. 011/27.84.60 www.kjhasselt.be Humaniora Kindsheid Jesu Kempische Steenweg 400 • tel. 011/27.84.60 www.kjhasselt.be i-MaS Stevoortse Kiezel 425 • tel. 011/31.15.17 www.i-mas.be GO! Next methodeschool van Veldeke Capucienenstraat 28 • tel. 011/93.32.77 www.methodeschoolvanveldeke.be

we02samen een secundaire school Laten01 07 mij uitkiezen. Daarbij vind ik voor

05 18 09

17

04

16

08

Godsheide

20belangrijk om rekening te houden het 06 met mijn talenten en interesses. Ook 11

kunnen we mijn leerkracht van de lagere school of het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Centrum

03 15

10

Ee rst va n d eeejea a r g ra a d! rst e

Start inschrijvingen Mama ensecundair papa, onderwijs ** op 1 maart 2021 let nu goet op!

(*) Als er al broers of zussen na ar dez elfd e sch ool ga an of als je als oud er op dez elfd e sch ool we rkt, ka n je je ins chrijve n in de period e van 29 ja nu ari 2021 tot en met 12 feb rua ri 2021.

vragen ons hierbij te adviseren. En mocht je het nog niet weten:

14

er is voldoende plaats in elke secundaire school in Hasselt.

Stevoort

Meer weten over de inschrijvingen?

Rapertingen

ENOPSCHOOL WWW.HASSELT.BE/INSCHRIJV

Informeer je tijdig! Om je keuze te maken, kan je vrijblijvend contact opnemen met secundaire scholen

16

De Veranda – Keerpunt Freinetschool Persoonstraat 30 tel. 0468 32 47 82 www.keerpuntscholen.be

Deeltijds beroepssecundair onderwijs in Hasselt 17

Campus Hast – DBSO Kuringersteenweg 146 • tel. 011/87.13.44 www.campushast.be

18

GO! Next Level X nr. 3 – Leren en Werken Vildersstraat 3 • tel. 011/21.10.10 www.levelx.be

van je interesse. De school informeert

Buitengewoon Secundair Onderwijs in Hasselt

je over haar werking. Nadat je een keuze gemaakt hebt, legt de school je alles over de inschrijvingsprocedure uit. Meer info kan je ook

19

20

Buitengewoon Secundair Onderwijs KIDS Borggravevijversstraat 9 (OV1 & OV3) Kempische Steenweg 400 (OV4) tel. 011/22.25.93 www.kids.be

op de website van de school vinden.

GO! Next SBSO de Dageraad oASSe OV4 Elfde Liniestraat 22 (OV4) tel. 011/34.34.47 www.dedageraadov4.be

Carina Thomis: 0476 41 00 57 of

Heb je vragen? Bel of mail met LOP-deskundige

cu nd ai re O ve rzicht va n d e se se scho le n in H as lt

carina.thomis@ond.vlaanderen.be

Meer weten over ? de inschrijvingen

VENOPSCHOOL WWW.HASSELT.BE/INSCHRIJ WWW.NAARSCHOOLINHASSELT.BE