Page 1

4 t in 2014 wat wIJzigEN ZIEKENHUIS STADSDIENS

TEN

zine Bree staDsMaga - DeceMBer 2013 jaargang 10

- nr. 10

Gelukkig nieuwjaar


steDelIJke DIENSTEN BranDweer

089 73 92 90

BiBliotheek

089 84 85 40

(tot 15’ voor sluitingstijd) Ma, di, do: 11.00 u - 13.00 u 15.30 u - 19.00 u Woe: 14.00 u - 19.00 u Vr 10.00 u - 13.00 u Za 10.00 u - 15.00 u

keMPen~Broek 089 84 85 62

staDhUis 089 84 85 00

Wo - vr: Za - zo:

Ma, do, vr: Di :

ontMoetingscentrUM Ma - vr: Vr nm:

containerPark 089 84 85 33 (tot 15’ voor sluitingstijd) Ma: gesloten Di: 13.00 u - 16.15 u Wo: 13.00 u - 16.15 u Do-za: 09.00 u - 12.00 u en 13.00 u - 16.15 u info & toerisMe Bree 089 84 85 60 I 089 84 85 61 Ma - do: Vr:

09.00 u - 12.00 u 13.30 u - 17.00 u 09.00 u - 12.00 u

13.00 u - 17.00 u 13.30 u - 16.00 u

09.00 u - 12.00 u 13.00 u - 17.00 u gesloten

Wo:

08.30 u - 12.30 u 08.30 u - 12.30 u en 15.00 u - 18.00 u 08.30 u - 12.30 u en 14.00 u - 16.00 u

technische Dienst 089 84 85 31

Cultuurcentrum 089 84 85 65 Cultuurdienst 089 84 85 66 Jeugddienst 089 84 85 67

Ma, wo, vr: 09.00 u - 12.00 u Di, do: 09.00 u - 12.00 u 13.30 u - 16.00 u

sociaal hUis 089 84 85 51

welzIJnscaMPUs 089 48 01 00

Bree tv gemist in Dag Limburg? Kijk op www.bree.be

s b c

Ma, do, vr: Di : Wo:

infodienst stad Bree info@bree.be tel. 089 84 85 60

08.30 u - 12.30 u 08.30 u - 12.30 u en 15.00 u - 18.00 u 08.30 u - 12.30 u en 14.00 u - 16.00 u

sPortDienst 089 84 85 45

zweMBaD De sPrink 089 84 85 48

afgevaarDigDen sociale hUisvestingsMaatschaPPIJen kempisch tehuis: Mathieu Kenis 0486 37 03 21, 089 47 18 21 ons Dak: Guido Schroyen en Eric Sterken, 0497 57 98 30

Volg ons op facebook

www.facebook.com/stad.bree

college VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN LIESBETH VAN DER AUWERA - BURGEMEESTER

MARIO KNIPPENBERG - EERSTE SCHEPEN

Algemeen beleid, burgerzaken, ondernemen, middenstand, politie, brandweer, juridische aangelegenheden

Ruimtelijke ordening, jeugd, woonbeleid ontwikkelingssamenwerking

mario.knippenberg@bree.be zitdag: dinsdag, 17.30 u - 18.00 u, stadhuis of op afspraak (0475 69 26 72)

liesbeth.vanderauwera@bree.be (089 84 85 00) zitdag: maandag, enkel na telefonische afspraak (089 84 85 00 – kabinet burgemeester)

RUDI COBER - DERDE SCHEPEN

MICHEL THEUNISSEN - TWEEDE SCHEPEN

Openbare werken, markten, kermissen, erfgoed

Financiën (incl. kerkfabrieken), sport

rudi.cober@bree.be Zitdag: woensdag, 19.30 u - 20.30 u, Technische dienst of op afspraak (0498 44 89 48)

michel.theunissen@bree.be zitdag: enkel op afspraak (0473 24 57 69)

RIK HERTOGS - VIERDE SCHEPEN

JO VANDERSTEEGEN - VIJFDE SCHEPEN

Landbouw & milieu (pacht, hoevetoerisme, waters, bossen, jacht), dierenwelzijn, containerpark, groendienst (parken en plantsoenen), energie

Mobiliteit en verkeer, toerisme (incl. Luysen, Pollismolen, Mariahof, verzusteringen), cultuur jo.vandersteegen@bree.be zitdag: woensdag, 19.30 u - 20.30 u, Technische dienst of op afspraak (0495 63 57 33)

rik.hertogs@vcdbree.be zitdag: dinsdag, 14.00 u - 16.00 u, stadhuis of op afspraak (0495 200 400)

BERNADETTE VERSLEGERS - SCHEPEN & OCMW VOORZITTER

OCMW & welzijn, sociale tewerkstelling en huisvesting, volksgezondheid & hygiëne bernadette.verslegers@bree.be zitdag: dinsdag, 17.00 u - 18.00 u, Sociaal Huis of op afspraak (0496 52 12 88)

mailen n aa cbs@bre r: e.be

gedeelde bevoegdheden • Liesbeth Van der Auwera en Mario Knippenberg: Personeel, info, onderwijs, patrimoniumbeheer, acquisitiebeleid •

Liesbeth Van der Auwera en Rik Hertogs: Kieszaken

Stadsmagazine Bree is een uitgave van het stadsbestuur van Bree. Verantwoordelijke uitgever: Liesbeth Van der Auwera, Vrijthof 10, 3960 Bree. Redactie: Dienst Info, Markt z/n, 3960 Bree, tel. 089 84 85 60 of info@bree.be Stadsmagazine Bree, jaargang 11 - nr. 1


d u o h n i 5

en Nieuwe tariev k containerpar

6

: Dit was 2013 ht ic rz foto-ove

16

Massaal op de schaal

20

Programma De Breughel

o t i ed “Welkom 1 januari op de nieuwjaarsdrink van 19.00 tot 21.00 uur in het stadhuis”.

Beste Breeënaren, Alhoewel het nog enkele dagen te vroeg zal zijn als u dit leest toch namens heel het stadsbestuur en de stedelijke diensten een welgemeend gelukkig en voorspoedig 2014! Bij deze mag ik u ook namens het voltallige stadsbestuur van harte uitnodigen op een nieuwjaarsdrink. Deze vindt plaats op woensdag 1 januari 2014 van 19.00 u tot 21.00 u in het stadhuis. samen met u willen we klinken op een voorspoedig en gezond 2014! In het vorige magazine had ik enkele wijzigingen aangekondigd. Ondertussen is de nieuwe stadsgids al in de brievenbus gevallen en hebt u kennis kunnen nemen van de nieuwe openingsuren van het stadshuis, het OCMW – Sociaal Huis, de nieuwe zitdagen van het seniorenloket en de openingsuren van het containerpark. In dit stadsmagazine komen we daar nog uitgebreid op terug. Ook de huisvuilophaling zal veranderen en vanaf 01/04/2014 – géén aprilgrap – wordt het glas niet meer aan huis opgehaald.

Ten slotte zal vanaf 1 februari de onthaalbalie van het stadhuis ingericht worden in de patio. Het wordt een Centrale Balie die zowel instaat voor het onthaal van de bezoekers aan de diensten in het stadhuis als aan toeristen en anderen. Het oudste stadhuis aan de Markt zal vervolgens onderdak geven aan de Jeugddienst en de Oxfam Wereldwinkel. Op de eerste en tweede verdieping blijft het Stadsmuseum en haar depot gevestigd. Al die wijzigingen zijn er niet zomaar gekomen. Er is grondig over nagedacht, gediscussieerd, er zijn bezoekersmetingen gebeurd en het resultaat daarvan zorgde voor een aantal wijzigingen in het belang van onze klanten, U dus. Prettige feesten, wees voorzichtig met vuurwerk en tot op de nieuwjaarsdrink, 1 januari, 19u in het stadhuis.

Liesbeth Van der Auwera. Burgemeester.

3


wat wiJzigt in 2014 wat wiJzigt in 2014 wat wiJzi Een zinnetje dat dezer dagen waarschijnlijk in veel kranten en andere media zal opduiken en dit jaar ook van toepassing is voor de stadsdiensten. Na heel wat tellingen van bezoekers en overleg met alle diensten zijn we tot de vaststelling gekomen dat op bijvoorbeeld op donderdagavond tussen 18.00 u en 19.00 u gemiddeld 4 bezoekers werden geteld in het stadhuis. Op sommige diensten kwam zelfs gemiddeld maar 1 persoon per maand. In overleg werd volgende nieuwe uurregeling uitgewerkt:

ziekenhuis Maas en kempen, spoedafdeling campus Bree Vanaf 1 januari 2014 zullen alle spoedgevallenpatiënten zich dienen te wenden tot de dienst gespecialiseerde spoedgevallen op campus Maaseik, Mgr. Koningsstraat 10, 3680 Maaseik.

stadhuis

Openingsuren stadhuis (geldig vanaf 1/01/2014): overige diensten: Maandag 8.30 u – 12.30 u Dinsdag 8.30 u – 12.30 u en 15.00 u – 18.00 u Woensdag 8.30 u – 12.30 u en 14.00 u - 16.00 u Donderdag 8.30 u – 12.30 u Vrijdag 8.30 u – 12.30 u Diensten in het stadhuis: - Algemeen onthaal, Ombudsdienst, Info & Toerisme (vanaf 1/02/2014) - Stadssecretaris en secretariaat - Financieel beheerder en dienst financiën - Kabinet Burgemeester - Burgerzaken (Burgerlijke stand en Bevolking) - Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu - Personeelsdienst - AGB (Autonoom Gemeentebedrijf)

uis h l a ia c o s . o.c.M.w – 3960 Bree Peerderbaan 37 ee.be 50 - ocmw@br Tel. 089 84 85 ree.be http://ocmw.b sociaal huis: openingsuren u 8.30 u – 12.30 18.00 u Maandag u - 15.00 u – 0 .3 30 u – 12 8. .00 u – 16.00 u Dinsdag – 12.30 u - 14 u 30 8. Woensdag u 8.30 u – 12.30 Donderdag u 0 .3 8.30 u – 12 Vrijdag

ket lo n e r io n e s t e h t dag van 15u to open op: dins enloket 14 is het senior Vanaf 01.01.20 12u. t to dag van 9u 18u en donder

Budgetmeter

budgetmeter ingsuren van de en op e w eu ni De 10.30u - 11.30u Maandag 0u 15.00u - 17.3 Dinsdag 0u .3 15 14.00u Woensdag 10.30u - 11.30u Vrijdag

De afgelopen jaren kwamen er nog maximaal 1.200 patiënten (of plus minus 4 per dag) op de eerste opvang spoedgevallen Bree binnen. Het betreft quasi steeds lichtere aandoeningen. Op campus Maaseik is het aantal spoedgevallen gestegen van 8.000 in 2005 naar meer dan 14.000 in 2013. Om een betere kwalitatieve opvang te verzekeren, worden de spoedopnames gecentraliseerd op de gespecialiseerde spoedgevallendienst te Maaseik, waar er 24u/24u en 7 dagen op 7 dagen minimaal 3 gespecialiseerde spoedgevallenverpleegkundigen en artsen aanwezig zijn. Aangezien de kraamafdeling, met inbegrip van verloskamer en couveuse – functie, op de campus Bree gelokaliseerd is, kunnen patiënten met betrekking tot deze discipline/functie nog 24u/24u op de campus Bree terecht. De kinderafdeling blijft op campus Bree gelokaliseerd, toch dienen alle pediatrische urgenties vanaf 1 januari 2014 steeds naar de spoedgevallendienst op campus Maaseik gestuurd te worden. Voor verdere vragen / inlichtingen kunt u tijdens de werkuren steeds contact opnemen met de heer Johan Cox, verpleegkundig en paramedisch directeur ZMK, telefoonnummer 089 509 300 of via e-mail: j.cox@zmk.be.


igt in 2014 wat wiJzigt in 2014 wat wiJzigt in 2014 nieuwe huisvuilzakken Vanaf 1 januari 2014 worden in onze stad de grijze gemeentelijke huisvuilzakken vervangen door bordeauxkleurige huisvuilzakken van Limburg.net. wat met de huidige grijze zakken? De grijze zakken kunt u nog tot en met 22 september 2014 meegeven met de veertiendaagse ophaling van het huisvuil. Tot en met 31 december 2014 heeft u de mogelijkheid om volledige en ongeopende rollen om te ruilen tegen bordeaux huisvuilzakken. Hiervoor kan u terecht in het stadhuis aan de centrale balie.

containerpark Voortbemdenstraat, tel. 089 84 85 33 Enkel toegankelijk voor de Inwoners van Bree met een speciaal toegangspasje nieuwe openingsuren: Het containerpark van Bree is vanaf 2014 geopend op volgende dagen en uren: zoMerMaanDen van 1 april tot 30 september (26 weken) Maandag gesloten gesloten Dinsdag gesloten 13.00 u - 16.15 u Woensdag gesloten 13.00 u - 20.00 u Donderdag 9.00 – 12.00 13.00 u - 16.15 u Vrijdag 9.00 – 12.00 13.00 u - 16.15 u Zaterdag 9.00 – 12.00 13.00 u - 16.15 u Zondag gesloten gesloten winterMaanDen vanaf 1 oktober tot 31 maart (26 weken) Maandag gesloten gesloten Dinsdag gesloten 13.00 u - 16.15 u Woensdag gesloten 13.00 u - 16.15 u Donderdag 9.00 – 12.00 13.00 u - 16.15 u Vrijdag 9.00 – 12.00 13.00 u - 16.15 u Zaterdag 9.00 – 12.00 13.00 u - 16.15 u Zondag gesloten gesloten nieuwe tarieven containerpark: De tarieven worden vanaf 2014 aangepast aan de algemene richtlijnen van Limburg.net. Hiermee benaderen deze prijzen meer de werkelijke kostprijs van transport en verwerking van de afvalfracties. contantbelasting € 0,000/kg

fracties

Quotum (vrijstelling)

alle recycleerbare fracties + fracties met aanvaardingsplicht: papier/karton, glas (vlak + hol), pmd, kga, aeea, autobanden (4 autobanden per gezin/jaar), gemengde kunststoffen, kaarsen kurkresten, metalen, textiel, …

€ 0,025/kg

zuiver bouwpuin

1000 kg/gezin

€ 0,050/kg

groenafval en afbraakhout

groenafval: 400 kg/gezin geen quotum voor afbraakhout

€ 0,080/kg

asbest, gemengd bouwpuin en gipsplaten

asbest: 200 kg/gezin geen quotum voor gemengd bouwpuin en gipsplaten

€ 0,18 /kg

grofvuil en roofing

geen quotum

Vanaf 1 januari 2014 tot en met 22 september 2014 kunt u dus zowel bordeaux als grijze huisvuilzakken buitenzetten voor de huis-aan-huisophaling. Vanaf 29 september 2014 worden enkel nog bordeaux huisvuilzakken meegenomen. tegoed aan bordeaux huisvuilzakken Vanaf 2014 schakelen Limburg.net en uw stadsbestuur niet alleen over op nieuwe huisvuilzakken, maar ook op een nieuw aanrekensysteem van de kosten voor de afvalinzameling en –verwerking. De vergoeding die u als burger betaalt, geeft u onder andere automatisch recht op een tegoed aan bordeaux huisvuilzakken. op hoeveel tegoedzakken heb ik recht? - gezin van 1 persoon: 3 rollen kleine bordeaux huisvuilzakken (=30 zakken van 22 liter) - gezin van 2 personen: 1 rol grote bordeaux huisvuilzakken en 2 rollen kleine bordeaux huisvuilzakken (=10 zakken van 44 liter en 20 zakken van 22 liter) - gezin van 3 personen: 2 rollen grote bordeaux huisvuilzakken en 1 rol kleine bordeaux huisvuilzakken (=20 zakken van 44 liter en 10 zakken van 22 liter) - gezin van 4 personen of meer: 3 rollen grote bordeaux huisvuilzakken (30 zakken van 44 liter) vanaf wanneer zijn deze tegoedzakken beschikbaar? Deze tegoedzakken worden vanaf 17 februari 2014 bedeeld. Dit kan niet eerder omdat de toewijzing van de tegoedzakken gebeurt op basis van de gezinstoestand in het Rijksregister. Deze gegevens zijn pas begin februari beschikbaar. Hierover vindt u meer informatie in de volgende editie van dit stadsmagazine. Tot die datum kan u dus altijd blijven gebruik maken van de grijze zakken. Indien u geen grijze zakken meer heeft kan u vanaf 1 januari alvast de nieuwe bordeaux huisvuilzakken kopen. Wat als ik bijkomende zakken nodig heb? Dan kunt u uiteraard bordeaux huisvuilzakken bijkopen: - 1 rol grote bordeaux zakken (10 zakken); prijs: 12,5 euro/rol - 1 rol kleine bordeaux zakken (10 zakken); prijs: 6,25 euro/rol overige tarieven De andere tarieven van de huis-aan-huisinzameling blijven ongewijzigd: - PMD (blauwe zak): 3 euro per rol van 20 zakken van 60 liter; - GFT (groene container): 0,10 euro per kg; - Grofvuil aan huis (op afroep): 20 euro per ophaalbeurt;

info

5


2

1

3

4

6

5

7


8

9

10

11

12

3 1 0 2 s a Dit w

1

Een nieuw schepencollege treedt aan

7

11-juli viering

2

Joeri Damiaens wint eindejaarsactie

8

Vostertfeesten

3

De lichtstoet trok door het stadscentrum

9

Groene Mijl

4

Voor de laatste keer Geldern - Bree, drielandenloop

10 Beste Mos school van Limburg

5

Kelner- en hogehakkenrace

11 Stadsjeugdprins Yannick I en prinses Lieke

6

Afro-Latinofestival Opitter

12 Eindejaarsfeesten

7


Beslissingen

1.

VAN DE

geMeenteraaD Maandag 2 december 2013 19.30 u - stadhuis Bree

Omdat uit de verklarende nota bij de aanpassing OCMWmeerjarenplan 2013-2015 en budgetwijziging 2013 blijkt dat dit een verhoging van de voorziene jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan het O.C.M.W. inhoudt moet de gemeenteraad volgens de regelgeving (O.C.M.W.-decreet) hiervoor de goedkeuring verlenen. Stemming: CD&V – BROS, Vlaams Belang – Leefbaar Bree: voor, Verjonging: onthouding

voorzitter geMeenteraaD Leten Jacques (BROS) saMenstelling geMeenteraaD Van der Auwera Liesbeth (CD&V) Knippenberg Mario (BROS) Theunissen Michel (CD&V) Cober Rudi (BROS) Hertogs Rik (BROS) Vandersteegen Jo (CD&V) Verslegers Bernadette (BROS) Vanaken Edith (Verjonging) Drykoningen Jos (Vlaams Belang - LB) Geuzens Pierre (Verjonging) Vanderhoydonk Bart (Verjonging) Reekmans Kathleen (Vlaams Belang - LB) Kenis Mathieu (CD&V) Savelkoul Ronny (Verjonging) Raedschelders Julie (Verjonging) Vandyck Matthias (Verjonging) Hendrix Suma (Verjonging) Katja Verheyen (BROS) Neyens Lambert (Verjonging) Tijskens Lode (Verjonging) Daniels Stefan (BROS) De Ruyter Paul (CD&V) Nouwen Cynthia (CD&V) Royackers Klaas (Verjonging)

2. a. b. c.

3.

ziekenhuis Maas en kempen vzw – financiering investeringsuitgaven 2014: goedkeuring borgstelling. Aangezien het Ziekenhuis Maas en Kempen een lening heeft aangegaan van 2.900.000 euro voor de financiering van de investeringsuitgaven 2014, dient deze lening gewaarborgd te worden door de betrokken gemeenten Bree en Maaseik. Stemming: iedereen stemt voor.

4.

Pensioenproblematiek statutair ziekenhuispersoneel: goedkeuring besluit college burgemeester en schepenen d.d. 30/10/2013 en goedkeuring tot het door storten van het surplusbedrag (aandeel Bree) m.b.t. de Mcnol-exploitatie 1995-2000, aan de vereffening van a.v. Mcnol. De vereffenaars van MCNOL krijgen de opdracht om vanuit de vereffening de belangen van Bree en Maaseik te verdedigen inzake de financiële gevolgen van de pensioenproblematiek van statutair ziekenhuispersoneel. Hiervoor duiden de vereffenaars, met goedkeuring van beide schepencolleges, een gespecialiseerd advocaat aan inzake sociaal zekerheidsrecht én een gespecialiseerd advocaat inzake publiek recht. De stadsbesturen van Bree en Maaseik vinden deze extra pensioenlast voor voormalig ziekenhuispersoneel onredelijk en willen daarom , met juridische ondersteuning, hier tegen protest aantekenen bij de hogere overheid. Stemming: iedereen stemt voor.

Zie ook www.bree.be/bestuur

Opgelet voor w ie een gemeent eraadszitting wil bij wonen: Voortaan zullen bij elke zitting va n de gemeenteraa d de deuren va n het stadhuis 15 min. na aanvan g van de raad om ve iligheidsredenen gesloten worden.

Meerjarenplan en budget 2013: Goedkeuring wijziging financieel meerjarenplan. Goedkeuring budgetwijziging 1 en 2. Goedkeuring verklarende nota bij de budgetwijziging 2013. Uit de resultaten van de budgetbesprekingen is gebleken dat er budgetwijzigingen dienen doorgevoerd te worden zowel in de gewone als in de buitengewone dienst. In de gewone dienst wordt het resultaat nu geraamd op +6.730,70 euro (aanvankelijk 53.638 euro), in de buitengewone dienst wordt het resultaat na wijziging geraamd op 1.055.201,82 euro (aanvankelijk 398.012,67 euro) Stemming: CD&V – BROS: voor, Verjonging: onthouding, Vlaams Belang – Leefbaar Bree: tegen

staDssecretaris Stefan Goclon

volgende gemee nteraad DINSDAG 14 janu ari 2014 19.30 u - stadhu is Bree

Besluit aanpassing ocMw – meerjarenplan 2013 – 2015 en besluit budgetwijziging 2013: goedkeuring. De verhoging van het OCMW-budget is bijna uitsluitend te wijten aan de verhoging van de pensioenbijdragen (basisbijdrage en responsabiliseringsbijdrage) voor het statutaire OCMW en ziekenhuispersoneel zoals blijkt uit de facturatie hiervan, voor 2012, 2013, en de projecties naar 2014 en verder, door de federale dienst RSZPPO, dit ten gevolge van een nieuwe pensioenwet van 24 oktober 2011, waarvan de financiële gevolgen niet konden worden ingeschat bij de opmaak van budget en meerjarenplan. De netto verhoging, die uitsluitend aan deze extra pensioenbijdrage (gepensioneerd OCMW en ziekenhuispersoneel) is te wijten, bedraagt €584.000, betaalbaar voor einde 2013. Deze extra pensioenlast is een wederkerig gegeven voor 2014 en verder (verwijzing: zie ook agendapunt 4).

5.

toelage brandveiligheidswerken (klJ opitter). KLJ Opitter krijgt een toelage van 11.000 euro teneinde hun lokalen toegankelijker en brandveiliger te maken. Stemming: iedereen stemt voor.

6.

subsidies aan instellingen - eigen lokaal. Omdat de stad Bree niet voor elke jeugdvereniging een lokaal ter beschikking kan stellen wordt aan verenigingen met een eigen lokaal een subsidie verleend voor de kosten voor verwarming, elektriciteit en water. - KSA Bree € 768,74 - KSA Tongerlo € 254,13 - VKSJ Tongerlo € 254,13 - KAJ Vostert € 508,27 - Scouts en Gidsen Bree € 714,73 Stemming: iedereen stemt voor.

7.

Buitengewone toelage aan basisschool kadee tongerlo – goedkeuring. Aan de basisschool Kadee in Tongerlo wordt een toelage verleend van 6.793,63 euro als tussenkomst in de kosten voor herstellingen aan het afdak. Stemming: iedereen stemt voor.

8.

aanbod ing: gebundelde obligatie uitgifte – goedkeuring besluit college van burgemeester en schepenen van 15 oktober 2013.

Aan de ING-bank wordt meegedeeld dat de gemeente Bree interesse heeft in de gebundelde obligatie-uitgifte omdat bij de overheidsopdracht financiering investering 2012 tijdens de inschrijvingsperiode de stad het bericht ontving van 3 banken, nl. ING, BNP PARIBAS FORTIS en KBC dat er in de sector besloten was in functie van de Basel III normen alleen nog kredietverstrekking toe te staan voor leningen op maximaal 10 jaar. Stemming: iedereen stemt voor. 9.

vaststelling begrip “dagelijks bestuur” i.f.v. budgethouderschap – goedkeuring. De inhoud van het begrip dagelijks bestuur zijn die daden van beheer, gewone leveringen en diensten, die geboekt worden op het exploitatiebudget of die in normale omstandigheden het bestuur voor niet langer dan één jaar binden en tevens beperkte investeringen voor zover ze binnen het zelfde financiële boekjaar gerealiseerd of geleverd worden in normale omstandigheden. Financiële verbintenissen bij daden van dagelijks bestuur mogen maximum € 8.500 exclusief B.T.W. bedragen worden voortaan vrijgesteld van het verplichte voorafgaande visum van de financieel beheerder. Stemming: iedereen stemt voor.

10. Budgetwijziging 2013 kerkfabriek sint-Michiel nr. 2.: kennisgeving. De kerkfabriek Sint-Michiel legt een budgetwijzing voor die een verhoging inhoudt van de toelage van de stad aan de kerkfabriek. De verhoging is te wijten aan verhoogde exploitatiekosten ten gevolge van de strenge winter van 2013. Stemming: iedereen stemt voor. 11. Dotatie ijspiste 2013-2014 – De augustijner nv – ¨goedkeuring. Aan de NV De Augustijner, organisator van de ijspiste tijdens de eindejaarsperiode, wordt een toelage verleend van 20.000 euro. Stemming: iedereen stemt voor. 12. Belastingreglementen – goedkeuring dienstjaar 20142019: a. Belasting op het afleveren van administratieve stukken; b. Kermissen; c. Markten; d. Milieuvergunningen; e. Blauwe zone; f. Inname stoepen. Naar jaarlijkse gewoonte worden op de laatste gemeenteraad van het lopende kalenderjaar de retributies en belastingen goedgekeurd. Deze goedkeuring geldt nu tot en met 2019. Stemming: iedereen stemt voor. 13. verlenging overeenkomst met vzw sociale werkplaats labor ter engelen m.b.t. toelage voor een 1ste sociale werkploeg. De samenwerking met de vzw Sociale Werkplaats Labor Ter Engelen m.b.t. een project voor de tewerkstelling en sociale integratie van risicogroepen op de arbeidsmarkt (ploeg 1) wordt verlengd voor de periode van 1 januari 2014 – 31 december 2019. De jaarlijkse toelage van 100.000 euro wordt uitbetaald in 4 kwartaalvoorschotten van 25.000 euro. Stemming: CD&V – BROS, Vlaams Belang – Leefbaar Bree stemmen voor, Verjonging: onthouding 14. afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen – goedkeuring. Op vraag van Limburg.net dient de gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan een nieuw afvalreglement (voorheen politieverordening) omdat ernaar gestreefd wordt om de inzameling van het huishoudelijk afval en het vergelijkbaar bedrijfsafval in de Limburgse steden en gemeenten zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen. Belangrijkste wijziging is dat vanaf 1/04/2014 glas niet meer aan huis zal opgehaald worden. In de gemeente zullen op verschillende plaatsen glasbollen geplaatst worden en men kan glas altijd gratis kwijt op het containerpark. Stemming: CD&V – BROS: voor, Vlaams Belang – Leefbaar Bree en Verjonging: tegen 15. convenant met limburg.net i.v.m. “directe inning” – goedkeuring. Vanaf 1/01/2014 wil de stad Bree instappen in het systeem van ‘directe inning’ van Limburg.net. Dit houdt in dat Limburg.net via een uniform stelsel van heffingen voor de ophaling en verwerking van afval rechtstreeks – direct int – factureert aan de huishoudens. Voorheen vormde deze belasting in Bree een onderdeel in de korf “dienstenbelasting”, maar die belasting werd bij beslissing van de gemeenteraad dd 6/05/2013 opgeheven met ingang van 1/01/2015. Stemming: CD&V – BROS: voor, Vlaams Belang – Leefbaar Bree en Verjonging: tegen


16. reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen – goedkeuring. In dit reglement verklaart de gemeenteraad zich akkoord met de tarieven die Limburg.net zal aanrekenen voor de ophaling en verwerking van het huishoudelijk afval. Stemming: CD&V – BROS: voor, Vlaams Belang – Leefbaar Bree en Verjonging: tegen 17. fietspaden opitterkiezel – aanpassing plan inname 23 – goedkeuring. In het fietspadendossier Maaseikerbaan werd een compromis bereikt betreffende een te onteigenen perceel. Teneinde verdere juridische procedures en vertragingen in de uitvoering te voorkomen wordt de gemeenteraad gevraagd goedkeuring te verlenen aan het bereikte compromis zodat het dossier kan overgemaakt aan het comité van aankoop. Stemming: iedereen stemt voor. 18. rooilijnplan “De vuurvogel” – oudestraat te Bree – voorlopige goedkeuring. De stad investeert mee in de realisatie van een nieuwe sporthal aan de school “De Vuurvogel”. Omdat door het gemeenschappelijk gebruik de sporthal moet grenzen aan het openbaar domein – wat nu niet het geval is - is een nieuw rooilijnplan opgemaakt. Daarbij wordt een gratis grondafstand gedaan door het bisdom aan de stad. Stemming: iedereen stemt voor. 19. voormalige pastorij tongerlo – verkoop deelperceel aan aangelande eigenaar – definitieve beslissing. Een stukje grond van 67 ca van de voormalige pastorij in Tongerlo, eigendom van de stad Bree, wordt verkocht aan de aangelande eigenaar. Stemming: iedereen stemt voor. 20. rUP “kanaalkom” – definitieve vaststelling. Het RUP kanaalkom wordt voorgelegd om definitief goedgekeurd te worden. In dit RUP worden oplossingen voorgesteld voor het zonevreemd zijn van het recreatief gebruik van het kanaal (waterski bv) en de bestaande horeca en recreatiegebouwen. De aanlegkade van Vosta Stahl – Limburg Staalservice Centre LSC zorgde voor een omlegging van het fiets- en menroutenetwerk. Drie particuliere initiatieven worden in het RUP mee opgenomen; twee woonontwikkelingen een één niet-luidruchtige indoorrecreatieve ontwikkeling. Stemming: iedereen stemt voor. 21. rUP “gedeeltelijke afschaffing tracé n730” – definitieve vaststelling. Het gewestplan Neerpelt-Bree voorziet een reservatiezone voor een verbindingsweg Hamont-Tongeren lopende van de grens met Gruitrode (Muizendijkstraat) tot aan het rondpunt Peerderbaan - Rode Kruislaan. Het gedeelte vanaf de Boneputstraat tot aan de grens met Gruitrode wordt opgeheven. Stemming: iedereen stemt voor.

27. Personeel – wijzigingen arbeidsreglement en bijlagen ii, iii, iv en v. De wijzigingen hebben betrekking op de aanpassing van het arbeidsreglement aan de recent gewijzigde regelgeving en in de bijlagen op de deontologiosche code, nuttige contactpersonen ivm welzijn op het werk en het gebruik van dienstvoertuigen en communicatiemiddelen. Stemming: iedereen stemt voor. 28. Personeel – wijzigingen rechtspositieregeling. Een aantal wijzigingen dienen doorgevoerd te worden in de rechtspositieregeling van het personeel van de gemeente. De gemeenteraad wordt gevraagd hieraan haar goedkeuring te verlenen. Stemming: iedereen stemt voor. BESLOTEN ZITTING. 29. Brandweer : Bevordering lager kader beroepskorporaal. 30. Brandweer : Bevordering hoger kader beroepsofficier . 31. Brandweer: bevordering onderofficieren kader vrijwillig brandweerpersoneel. TOEGEVOEGDE AGENDAPUNTEN:

1.

2.

3.

24. overheidsopdrachten A. Vaststelling gunningswijze en goedkeuring lastenboek voor: a. Het leveren van nieuwe brandweerhelmen – vaststelling gunningswijze en goedkeuring lastenboek. De brandweerhelmen – 70 in totaal - zijn aan vervanging toe en dienen conform te zijn met de EUbepalingen inzake persoonlijke beschermingsmiddelen. Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor het lastenboek. De kosten worden geraamd op 24.000 euro incl. BTW. Stemming: iedereen stemt voor. 25. Brandweer: verlenging dienstcontract korpsgeneesheer (2014). Aangezien de korpsgeneesheer de leeftijd van 60 jaar overschreden heeft kan hij per kalenderjaar verlenging krijgen van zijn dienstcontract mits gunstig advies van het bestuur en de dienstchef en na goedkeuring door de gemeenteraad. Stemming: iedereen stemt voor. 26. Brandweer: goedkeuring dading met terber specials nv. De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het ontwerp van dading tussen de stad Bree en

2.

afsluiten verzekeringsportefeuille voor arbeidsongevallen, motorvoertuigen verzekering en rechtsbijstand voor de stad Bree. graag had onze fractie vernomen wat de huidige stand van zaken is in dit dossier. Antwoord van de burgemeester: Er zijn drie offertes van grote verzekeringsmaatschappijen ingediend binnen de voorziene termijn, de gunning zal ter goedkeuring worden geagendeerd in het college van burgemeester en schepenen in de loop van december. Raadslid Matthias Vandijck merkt op dat de Breese Verzekeringsmakelaars volgens de voorwaarden van het lastenboek geen offerte mochten indienen, de burgemeester antwoordt dat dit wel zo was en dat dit geweten was, ze hebben geen offerte ingediend. schadevergoedingen en vergoedingen voor contractbreuk: we zijn nu één jaar verder in deze legislatuur en graag had onze fractie van de huidige meerderheid vernomen voor hoeveel euro aan schade- en opzegvergoedingen er reeds zijn betaald en er momenteel nog worden geëist van de stad Bree voor het niet naleven of het verbreken van contracten in het afgelopen jaar. Antwoord van schepen Michel Theunissen: Voor de verbreking van de opdracht voor de architect voor de renovatie van de Breughelzaal is in een vorige gemeenteraad reeds de toelichting gegeven, voor de verbreking van de opdracht voor de architect voor de renovatie van het Itterdal zijn nog onderhandelingen bezig, we gaan dit in eigen beheer ontwerpen, verder zijn er geen lopende vragen tot contractbreukvergoeding gekend, ook niet van Investpro (project klooster Gerkengberg). Breughelzaal: graag had onze fractie vernomen wat de huidige stand van zaken is in het dossier omtrent de bouw van een nieuwe Breughelzaal. Antwoord van de burgemeester: Na advies van het projectteam en van experten heeft het CBS recent beslist om groen licht te geven aan de opstart van het dossier voor een nieuw te bouwen theaterzaal, ondergronds, in de Hof van de Deken aan de kant van het Refugiehuis. Raadslid Pierre Geuzens maakt een vergelijking tussen de kostprijs van renovatie van de Breughelzaal, met nieuw theatercafé en excl. de te verkopen appartementen in dat project met dit nieuwe project waarvan de raming 5 miljoen euro is. De netto kostprijs van het eerste was 1,85 miljoen euro geweest. De burgemeester antwoordt dat in dat project nul euro in de theaterzaal van de Breughelzaal zelf werd geïnvesteerd, ook niet in de veiligheid, wel in de rand van de zaal (laad-loszone, artiestenruimte, ..) Investeringen in de theaterzaal zelf waren dan ook nodig geweest. Raadslid Jos Drijkoningen vraagt of de zaal nu wel veilig is? Hij vindt dit nieuwe project, dat in de krant al is aangekondigd, een eliteproject. Hij gaat het initiatief nemen om hierover tot een referendum in Bree te komen.

Muzikale opluistering tijdens de aanstaande sinterklaasmarkt. De voorbije jaren werd de muzikale opluistering tijdens de sinterklaasmarkt steeds mede verzorgd door de “Breese vleegenband”. waarom werd de vleegenband dit jaar niet meer gevraagd om deze traditie verder te zetten? voorziet het bestuur andere muzikale omkadering tijdens de sinterklaasmarkt? Antwoord van schepen Rudi Cober: De marktcommissie heeft deze beslissing genomen en wil voor dit budget (600 euro) andere initiatieven nemen.

3. ophaling huisvuil Bree-centrum. het huisvuil wordt in Breecentrum tweewekelijks opgehaald op maandag. gezien de meeste winkels op deze dag hun sluitingsdag hebben, wordt veel huisvuil reeds op zaterdagavond buitengezet. vraag: kan de huisvuilophaling in Bree-centrum naar een andere werkdag verschoven worden (bv. op dinsdagavond vanaf 18u00)? Schepen Hertogs: We kunnen de zakken niet op een andere dag laten ophalen en dit omdat door de ophaaldienst in de andere gemeentes reeds op de andere dagen zijn ingevuld. Indien de zakken vroeger worden buitengezet zullen we de overtreder hierover verwittigen. 4.

straatvegen Bree-centrum. inwoners van Bree-centrum signaleren dat het centrum er vaak “vuil” bij ligt. over welke machines beschikt de gemeente om de straten in Bree te vegen? over hoeveel straatvegers beschikt Bree en hoe vaak vegen zij het centrum? Antwoord van schepen Rudi Cober: Voor gans Bree staan er 3 werknemers voor het proper houden van de straten/pleinen in. De straatveger komt op maandag en vrijdag de straten in het centrum machinaal schoonvegen, op andere dagen in de deelkernen. Elke werkdag wordt in Bree centrum het zwerfvuil opgeraapt en worden de vuilbakken leeggemaakt.

5.

slechte kwaliteit PMD-zakken. Bij de verkochte PMD-zakken van de stad Bree zitten nogal wat exemplaren van slechte kwaliteit. De PMD-zakken scheuren vaak bij het dicht trekken van de plastic zak. welke acties heeft het stadsbestuur hieromtrent reeds ondernomen en/of welke actie gaat het bestuur nog ondernemen? Schepen Hertogs: We hebben ook al klachten gehad over de slechte kwaliteit van de grijze zakken. Het is reeds voorgevallen dat er een slechte perforatie bij zat waardoor deze konden scheuren. Hopelijk zijn de nieuwe (rode) zakken waar we volgend jaar mee starten via Limburg.net van een betere kwaliteit. Ooit zijn er ook voorwerpen die de PMD zakken doen scheuren. Indien blijkt dat er een slechte kwaliteit is geleverd mogen de bewoners deze zakken komen omruilen.

verJonging:

22. aanduiding afgevaardigde in de algemene vergadering van ziekenhuis Maas en kempen. Aangezien mevoruw Elfi Schurgers-Louwet ontslag nam als gemeenteraadslid dient een ander lid aangeduid als afgevaardigde in de algemene vergadering van het ziekenhuis Maas en Kempen. De heer Matthias Vandijck is kandidaat. Stemming: iedereen stemt voor. 23. Uitnodiging buitengewone algemene vergadering – goedkeuring agenda en afvaardiging: a. Infrax cvba op16 december 2013; b. Inter-media op 18 december 2013; c. Inter-energa op 10 december 2013; d. Inter-aqua op 17 december 2013; e. Limburg.net op 18 december 2013.

stand van zaken omtrent het bouwdossier dat voor deze locatie lopende zou zijn. Antwoord van schepen Mario Knippenberg: De eigenaar heeft onlangs een negatief advies gekregen op een nieuw bouwdossier omdat het niet voldoet aan de bepalingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan Bree centrum, waaraan men zich op die locatie moet houden. De schepen verwacht een nieuwe bouwaanvraag, die hier wel aan voldoet.

Terberg Specials nv dewelke inhoudt dat Terberg nv per bosbrandweerwagen een schadevergoeding in materieel ter waarde van € 10.000,00 zal betalen en 2 jaar kosteloos nazicht en garantie op de voertuigen zal aanbieden. Stemming: iedereen stemt voor.

6. Maaien van bermen. sinds 1984 bestaat er een wegbermbesluit voor het vlaamse gewest. Dit besluit bepaalt als begindata voor eventuele maaibeurten 15 juni (voor een eerste maaibeurt) en 15 september (voor een eventuele tweede maaibeurt). Om “veiligheidsredenen” kan er reeds vroeger een maaibeurt uitgevoerd worden (tussen 15 april en 15 juni). - Werden in Bree het voorbije jaar alle bermen, grasstroken en taluds 2 x per jaar gemaaid? Zo niet, welke criteria werden hierbij gehanteerd? Wat was telkens de begindatum van de maaibeurten. - Werden alle bermen, grasstroken en taluds telkens over de volledige breedte gemaaid? Zo niet, welke criteria werden hierbij gehanteerd? - Op welke plaatsen werd er om veiligheidsredenen reeds gemaaid tussen 15 april en 15 juni? - Gaat het bestuur in 2014 hetzelfde werkschema aanhouden als in het afgelopen jaar? Schepen Hertogs: Dit jaar hebben we praktisch hetzelfde schema aangehouden als in 2012. In 2014 gaan we de maaibeurten opnieuw bekijken en zullen deze ook aanpassen indien nodig. Ook houden we rekening met de natuurgebieden. We gaan hiervoor een nieuw voorstel uitwerken samen met Natuurpunt en de Breese Adviesraad Leefmilieu. Bedoeling is om zo voor iedereen een meerwaarde te realiseren.

vlaaMs Belang – leefBaar Bree: 1.

verloederde hoekperceel gerdingerstraat en witte torenwal. Deze verloederde plek is ruim 20 jaar een schandvlek in het hartje van Bree-centrum. graag vernamen we een

gemeenteraad

9


kaMPioenen! thoMas raeMaekers wint finale BelfiUs Thomas Raemaekers nam deel aan de selectieproeven van de Belfius wedstrijd. Als vervolg op zijn selectie tijdens die voorafgaandelijke proeven, vonden op woensdag 13 november de eindproeven plaats voor de slagwerkers. Thomas behaalde daar 93 % : met dat resultaat werd hij niet alleen officieel laureaat van de Belfiuswedstrijd, maar mag hij de rest van zijn muzikale carrière verkondigen dat hij een eerste prijs behaalde (ten minste 90 %) op deze prestigieuze wedstrijd. Meer nog: met deze score behaalde hij ook nog eens het hoogste resultaat van de geselecteerde slagwerkers die op die dag te horen waren. (bron: website NIKO)

wenDY Jans

eerste hUlP BIJ BranDwonDen … wat te Doen ?! 1. Koelen : eerst water de rest komt later! Houd de brandwonde onder de kraan (of douche bij uitgebreide brandwonden). Zo brandt ze niet dieper en ebt de pijn weg. Gebruik lauw zacht stromend water en koel ten minste 20 minuten (bij een chemische brandwonde 30 tot 60 minuten). Geen kraan of douche in de buurt? Elk water is beter dan geen water ! 2. Verwijder enkel loszittende kledij. Doe altijd de luier uit bij baby’s ! Deze houden immers hete vloeistoffen vast. 3. Probeer geen kledij uit te trekken die vastzit. 4. Roep om hulp! Bel het noodnummer 112 of een dokter bij kapotte huid, chemische en elektrische verbrandingen en bij blaren. 5. Smeer niets op de brandwonde. Hierdoor kan de dokter de wond niet goed onderzoeken. 6. Bedek de wonde met een steriel verband of schone doek. 7. Geef het slachtoffer geen eten of drinken. Zo kan de dokter onmiddellijk overgaan tot opereren indien nodig. 8. Vervoer het slachtoffer altijd zittend indien mogelijk !

Wendy Jans heeft in het Letse Daugavpils met succes haar wereldtitel snooker verdedigd. In de finale van het WK voor amateurs versloeg onze 30-jarige landgenote de Chinese Chunxia Shi met 5-3. Jans liep in de finale 3-1 uit tegen Shi, maar de Chinese, die gisteren in de halve finales al tweevoudig exkampioene Ng On Yee verraste, knokte zich knap terug in de wedstrijd: 3-3. Uiteindelijk haalde de Limburgse- na heel wat tactisch spel- de laatste twee beslissende frames binnen. De wedstrijd duurde maar liefst vijf uur. Voor Jans is het na 2006 en 2012 haar derde wereldtitel. In 2003, 2004, 2007 en 2008 was ze vicewereldkampioene. Ze heeft ook zeven Europese en elf Belgische titels op haar palmares. (bron: HLN website)

os genÛge Op zaterdag 16 november 2013 heeft Blaaskapel Os Genuge uit Bree met succes deelgenomen aan de Nationale Kampioenschappen voor Blaaskapellen in het Lemmensinstituut in Leuven. Na vele en harde voorbereidingen werd hun zwoegen beloond met een eerste plaats. Zij behaalden 90 % van de punten met Lof van de Internationale jury en promotie. Blaaskapel Os Genûge is nu Nationaal Vlamo kampioen en mag deze titel gedurende 2 jaar verdedigen.

9. Let op ! • Gooi nooit water in een frietketel. Dek hem af met een blusdeken of natte dweil. • Probeer geen kleding die vast zit in een wonde los te trekken. • Let op met chemische stoffen draag dan best handschoenen. • Blus nooit iemand die loopt. Dat wakkert het vuur aan. • Gebruik geen synthetische stoffen om het slachtoffer af te dekken. Voor de komende dagen (nieuwjaarsetentjes) nog even een paar belangrijke KEUKENTIPS … • Tij dens het koken loop je niet weg uit de keuken. Olie en vet veroorzaken vlam-in-de-pan ( gebruik een blusdeken om de vlam te doven). • Hou je apparaten (oven, damkap,kookplaten…)zij n proper. Vervuilde apparaten vergroten de kans op brand (stof,vuil en warmte kunnen leiden tot brand). • Ieder apparaat heeft zij n eigen stopcontact. • Kleine kinderen uit de keuken tij dens het koken. • Zet potten en pannen zoveel mogelij k achteraan op de vuren en draai de stelen opzij.

kerMissen in Bree 2014 Bree centrum 14 dagen na Pinksteren 1ste Zondag van oktober

22/06/2014 05/10/2014

gerdingen

2de Zondag van mei

11/05/2014 wijkkermis (geen foor)

Beek

Palmzondag 13/04/2014 wijkkermis 1ste zondag na of op 11/11 16/11/2014 wijkkermis

opitter

Pinksterzondag Maria Hemelvaart

08/06/2014 wijkkermis 15/08/2014 (geen foor)

tongerlo

1ste Zondag van juli 4de Zondag van oktober

06/07/2014 wijkkermis 26/10/2014 wijkkermis


IN Bree

DECEMBER ‘13

WO 04/12 - ZO 05/01 IJSPISTE OP HET VRIJTHOF Info, openingsuren en activiteiten: www.bree.be/onice

ZO 29/12 VERKENNERSWANDELING KEMPEN~BROEK IN EEN NOTENDOP Start aan infobord GrensPark Pollismolen, Molenstraat 56 14.00 u - 16.00 u 2 EUR pp - 5 EUR per gezin www.kempenbroek.eu WO 01/01 NIEUWJAARSDRINK INWONERS Ijspiste Vrijthof 19.00 u - 21.00 u 2 & 3/01 SCHAATSLESSEN SPORTDIENST Schaatsbaan Vrijthof 09.00 u - 12.00 u 4 EUR/dag, 8 EUR/2 dagen online inschrijven of info: www.bree.be/onice VR 03/01 INFOAVOND VOOR ALLEENSTAANDEN EN SINGLES Vergaderzaal De Wachtzaal 20.00 u - 0477 70 54 93 Keep on Smiling

ZO 05/01 NIEUWJAARSCONCERT KH DE VERENIGDE VRIENDEN WZC de Gerkenberg 15.00 u Gratis inkom

Geef vanaf nu alle activiteiten door via de UITdatabank. Registreer je via www.uitinbree.be en upload al je activiteiten voor de 10de van de maand vooraf. Deze UITdatabank wordt ook geraadpleegd door de pers. Teksten voor de infoborden dienen via het invulformulier doorgegeven te worden. Dit invulformulier kan u downloaden: http://info.bree.be - digitale infoborden. Voor meer info: info@bree.be, tel. 089 84 85 60.

ZO 05/01 AFSLUITING IJSPISTE ijspiste Vrijthof 20.00 u - 21.00 u: gratis schaatsen Optreden Os Genuge www.bree.be/onice

ZO 12/01 ZWEMWEDSTRIJD LIMBURG CUP Zwembad De Sprink Bree 14.00 u - 18.00 u info@demeerkoetbree.be www.demeerkoetbree.be

intermezzi (jeugdmuziekschool) 18 EUR: met ontbijt (15 Eur leden) 7 EUR: zonder ontbijt (4EUR leden) Inschrijven: 089 46 41 42 johan.agten@skynet.be

DO 09/01 AMIGURUMI’S HAKEN Femma-lokaal Gruitroderkiezel Femma Vostert 19.30 u 0474 57 27 88 edith.vandael@skynet.be

ZO 12/01 START SALSALESSENREEKS (10) NY-STYLE (ON2) Dansclub Gerdak 14.00 u - 15.00 u: beginners 15.00 u - 16.00 u: beginners + (beginners + = ervaring salsa) 65 EUR pp (10 lessen + 1 gratis) www.mambomotion.be

ZO 19/01 NIEUWJAARSWANDELING Parking Mariahofstraat Beek 09.30 u 0495 54 68 69 www.natuurpunt-bree.be

VR 10/01 DAGCAUSERIE SENIORNET: LEREN WERKEN MET EEN TABLET Bibliotheek Bree, Kloosterpoort 1 09.00 u - 12.00 u: I-pad deel 1 13.00 u - 16.00 u: Android deel 1 10 EUR Vooraf inschrijven verplicht 089 84 85 40 bibliotheek@bree.be www.bibbree.be ZO 12/01 BEHEERSWERKEN Parking Mariahofstraat Beek 08.15 u - 11.45 u 089 46 70 64 / 089 46 25 61 www.natuurpunt-bree.be ZO 12/01 DUBBELKWINTET NIEUWJAARSCONCERT Breughelzaal Bree 14.00 u Vvk: 13 EUR kassa: 15 EUR 089 84 85 65 / cultuur@bree.be www.debreughel.be

MelDingskaart

OMBUDSDIENST

MA 13/01 KOFFIE-DEGUSTATIE Koffiebranderij De Gulden Tas Nieuwstadstraat 9 - 19.00 u 089 46 72 66 DI 14/01 GEMEENTERAAD Kim Clijsterszaal, Stadhuis Bree 19.30 u (Deuren sluiten om 19.45 u!)

VR 17/01 FEEST VAN ST-ANTONIUS Solt kapel Opitter 10.00 u: mis Gevolgd door verkoop van de offergaven en varkenskop paul.bauduin1@gmail.com ZO 19/01 TOAST LITERAIR - DAVIDSFONDS De Watermolen, Monshofstraat 9A, Reppel-Bocholt 08.30 u: wandeling 09.30 u: ontbijtbuffet gevolgd door optreden dictie + muzikaal

WO 15/01 PAULIEN CORNELISSE MAAR ONDERTUSSEN Breughelzaal Bree 20.15 u Vvk: 13 EUR kassa: 16 EUR 089 84 85 65 / cultuur@bree.be www.debreughel.be VR 17/01 JOHNA Parketzaal OC 20.15 u VVK: 10 EUR, Kassa: 12,00 EUR 089 84 85 65 / cultuur@bree.be www.debreughel.be DI 21/01 AVONDCAUSERIE: LUT VAN HOVE VLAANDEREN-NEDERLAND Bibliotheek Bree, Kloosterpoort 1 20.00 u 3 EUR Vooraf inschrijven verplicht 089 84 85 40 bibliotheek@bree.be www.bibbree.be

NAAM: ..................................................................... ADRES: .................................................................... TEL: .......................................................................... E-MAIL: .................................................................... DATUM: ........./........./2014

verMelDen: waar? straat + nr. / ter hoogte van

          

Openbare verlichting defect .................................................................................................. Rioolputje verstopt .................................................................................................................. Riolering verstopt .................................................................................................................... Voetpad beschadigd ............................................................................................................... Greppel verzakt ........................................................................................................................ Bermen/plantsoenen verwaarloosd ...................................................................................... Gracht verstopt ........................................................................................................................ Defecte GFT-container (juiste maat telefonisch doorgeven: 089 84 85 17) Andere: ..................................................................................................................................... Klachten hondenpoep............................................................................................................. Goede ideeën: ......................................................................................................................... .............................................................................................................................................

11


DO 23/01 SCRAPPY TAPES Kaffee Lagossa 20.15 u Vvk & kassa: 5 EUR 089 84 85 65 / cultuur@bree.be www.debreughel.be DO 23/01 AMIGURUMI’S HAKEN Femma-lokaal Gruitroderkiezel Femma Vostert 19.30 u 0474 57 27 88 edith.vandael@skynet.be VR 24/01 DAGCAUSERIE SENIORNET: LEREN WERKEN MET EEN TABLET Bibliotheek Bree, Kloosterpoort 1 09.00 u - 12.00 u: I-pad deel 2 13.00 u - 16.00 u: Android deel 2 10 EUR Vooraf inschrijven verplicht 089 84 85 40 bibliotheek@bree.be www.bibbree.be ZO 26/01 VERKENNERSWANDELING SPEUREN NAAR SPOREN Start aan infobord GrensPark Mariahof, Einde Mariahofstraat 14.00 u - 16.00 u 2 EUR pp - 5 EUR per gezin www.kempenbroek.eu

DO 30/01 GEDICHTENDAG Bibliotheek Bree, Kloosterpoort 1 18.30 u gratis Vooraf inschrijven verplicht 089 84 85 40 bibliotheek@bree.be www.bibbree.be 31/01 - 09/02 EXPO RIP (RAVEEL IN PEETERS) Kapel pensionaat za & zo: 14.00 u - 18.00 u 089 84 85 65 / cultuur@bree.be www.debreughel.be

ZA 01/02 GABRIEL RIOS Breughelzaal 20.15 u Vvk: 22 EUR kassa: 25 EUR 089 84 85 65 / cultuur@bree.be www.debreughel.be ZO 16/02 10DE TOBO VERWENDAG Mussenburghof, Brugstraat 76 10.30 u - 18.00 u Inschrijven kan vanaf 8/12 via www.denegendehemel.be of 0492 47 08 91

Geef vanaf nu alle activ iteiten door Registreer je via de UITda via www.uitinb tabank. ree.be en up voor de 10de lo ad al je activ van de maand iteiten vo oraf. Deze UIT geraadpleegd databank wor door de pers dt ook . Te ksten voor de via het invulfo infoborden di rmulier doorge en en ge ven te worde kan u downloa n. Dit invulform den: http://in ul ie r fo .b ree.be - digita meer info: info le infoborden @bree.be, tel. . Voor 089 84 85 60 .

ZO 26/01 BEHEERSWERKEN Parking Mariahofstraat Beek 08.15 u - 11.45 u 089 46 70 64 / 089 46 25 61 www.natuurpunt-bree.be

Port betaald door BESTEMMELING

STADSBESTUUR BREE MELDINGSKAART OMBUDSDIENST VRIJTHOF 10 DA 850-005-2 3960 BREE


IN Bree

DECEMBER ‘13

UitnoDiging

nieUwJaarsDrink Bij deze mag ik u namens het voltallige stadsbestuur van harte uitnodigen op een nieuwjaarsdrink. Deze vindt plaats op woensdag 1 januari 2014 van 19.00 u tot 21.00 u in het stadhuis. samen met u willen we klinken op een voorspoedig en gezond 2014! Liesbeth Van der Auwera. Burgemeester.

wekelIJkse ACTIVITEITEN BADMINTON BREEBAD martine.geelen@pandora.be 089 46 53 45 • Sporthal Bree ma: 19.30 u - 21.00 u di: 09.00 u - 10.30 u • Sporthal Augustinus zo: 20.00 u - 22.00 u BEUGELEN • Kanaalkaai Wo: 13.00 u - 17.00 u 089 47 19 00 Breese Beugelclub • Boneput Elke dag, behalve woensdag Derde leeftijd BRIDGE • Tenniscentrum Boneput Ma: 19.30 u / Wo: 19.00 u Breese Bridgeclub 089 46 88 70 CENTRUM VOOR BEWEGING • Balletschool Marij ke Clij sters Kleuterdans, ballet, Modern/ jazz, NIEUW: ballet, modern/jazz Voor volwassenen CURVEBOWLS • De Bongerd Tongerlo Di: 13.30 u - 17.00 u 089 86 62 26 (CBC De Bongerd) CREA • Itterdal di: 13.00 u - 17.00 u OKRA Opitter trefpunt 55+ COUNTRY LINEDANCE • Witte zaal Boneput Di: 19.30 u - 22.30 u http://dancers.allcountry.eu htkaat@gmail.com

FIETSEN EN WANDELEN • Kleefhof (Pater Neyenslaan) Di & do: 13.30 u (zomer 14 u) OKRA Opitter trefpunt 55+ • School ‘De Vuurvogel’ Wo: fietsers, 13.30 u OKRA Bree trefpunt 55+ • Wandeling sporthal Bree Wo 19.30 u / 0495 51 53 08 • Gezondheidswandelingen Sporthal Bree di+do: 10.00 u HEEMKUNDE • Het Flambeeuwken, Tongerlo Di: 20.00 u - 22.00 u www.heemkringbree.be HONDENSPORT www.hveureka.be 0477 98 14 82 • Gehoorzaamheid Ma: 19.00 u - 21.00 u Wo: 20.00 u - 21.00 u • Mondioring Ma, wo, vr: 18.00 u / Za: 14.00 u KAARTEN • Ontmoetingscentrum do: 14.00 u - 17.00 u Neos Bree, 089 46 29 33 • Kantine van FC Gerkenberg 1ste en 4de za, 20.00 u FC Gerkenberg • Itterdal, wo: 13.00 u - 17.00 u OKRA Opitter trefpunt 55+ • Sociaal centrum, ma: 13.30 u OKRA Bree trefpunt 55+ KATAPULTSCHIETEN • Wij shagerstraat 2, Vostert Vr: 19.00 u 0497 63 65 95 Katapultclub Rosse Lei

MOEDERGROEP (gezellig samenzijn voor mama’s, papa’s en ouders in spe) • Vroedvrouwenpraktij k Het Prille Begin, Bergstraat 29, Opitter 2de za, 10.00 u - 12.00 u www.hetprillebegin.be NATUUR.HUIS OPEN • Domein Mariahof Zo: 14.00 u - 17.00 u www.natuurpuntbree.be NORDIC WALKING • Parking sporthal Bree Do: 13.30 u (089 84 85 45) Sportdienst Bree PETANQUE • Kanaalkom 6A Ma en vr: 14.00 u Petanqueclub HORIZON • Petanque lokaal Vr: 14.00 u - 18.00 u (19u...) Zo: 10.00 u - 12.00 u Petanque club pc-Itter POWERYOGA • Parochiezaal Tongerlo Wo: 09.00 u - 10.15 u 089 56 24 20 yogalimburg@gmail.com PRIJSKAARTEN • Café Centrum te Beek 1ste vr v/d maand, 20.00 u TAI CHI • Boneput Bree (grote zaal) Di: 19.45 u - 21.45 u baud@telenet.be

TAFELTENNIS • Itterdal, di: 18.30 u - 22.00 u Tafeltennisclub Opitter • Kollisboomstraat, di: 19.30 u - 21.00 u/wo: 18.00 u za: 10.00 u - 11.30 u Tafeltennisclub Meteor Bree TEKENEN EN SCHILDEREN • Ontmoetingscentrum Bree Di: 13.30 u - 16.30 u Wo & do: 19.30 u - 22.00 u www.mariefrancegeuens.be 089 84 20 46 TURNEN • Sporthal Bree Do: 19.00 u - 20.00 u 089 47 12 64 Blijf Jong Dames TURNEN EN DANSEN • Sociaal centrum Wo, turnen: 8.30 u - 9.20 u dansen: 9.30 u - 11.00 u OKRA Bree trefpunt 55+ VRIENDENKRING VOOR ALLEENSTAANDEN • Café De Wachtzaal Bree Di: vanaf 20.00 u 0477 70 54 93 Keep on Smiling YOGA • Ontmoetingscentrum (gezinsbond Bree) Do 19.45 u 089 46 33 19 • School Opitter (gezinsbond Opitter) Di 20.00 u 0496 78 50 97

13


1

2

3

4

5

6

: e ) l i m s 1 + 2 Bosloopcriterium Opitter 3

Grootscheeps archeologisch onderzoek Houborn

4

Sinterklaasmarkt

5 + 6 Opening ijspiste 7

7

Studio 100 Feest ijspiste


gris Bree organiseert Marktactie 11.11.11 Op vrijdag 8 november ll. heeft de GRIS in samenwerking met welzijnschakel Bree de actie van 11.11.11 uitgedragen. Via deze campagne focust 11.11.11 op de ongelijke verdeling van voedsel in de wereld. Jaarlijks gooit een gemiddeld gezin in Vlaanderen voor 80kg aan voedsel in de vuilbak terwijl 800.000 mensen chronisch ondervoed zijn. Samen met welzijnschakel werd woedesoep gekookt en geserveerd aan de marktgangers om onze verontwaardiging te tonen. Daarnaast boden de vrijwilligers ook wenskaarten en o.a. kookboekjes aan. Deze verkoop bracht 162,00 euro op. Samen met de vrije bijdrage van 174,39 euro hebben we de mooie som van 363,39 euro kunnen doorstorten aan 11.11.11. Via deze weg willen we alle marktgangers en vrijwilligers bedanken voor deze actie te steunen!

onDerhoU D werken itt serDal Eind vo

rig jaar werd en de werke ting afgerond n aan de verl ichdoor onze te chnische die kreeg de gro nst en te zaal samen met de inkom opknapbeurt hal een . Tijdens de ee rste week va n december muren van d werden de e sportzaal en inkomhal gev een lichte fris erfd in se kleur. Het resultaat hier de zaal gro van is dat ter toont. B ovendien werd er ove r de gehele za al aan de onderkant een grijze af w as bare strook aa ngebracht. Dit jaar tijd ens de paa svakantie staa t het plaatse n van een m ultifunctione le sportvloer op het program ma. Deze werke n zullen ing epland worden vana f 7 april tot te n laatste 25 april. Deze period e is zodanig gekozen dat zo weinig mogelijk vere gebruik mak nigingen die en van het It terdal hier la st van hebben . Voor bijkom ende inlichtin gen over dez steeds terech e werken kan t op de Bre u ese jeugddie 089 84 85 67 nst op tel nr of op jeugd@ : bree.be

15


sPort

Massaal oP De schaal De sportdienst van Bree start in 2014, i.s.m. het Sociaal Huis, met een gemeentelijk project over gezonde voeding en gezond bewegen. Bedoeling is het eet- en beweeggedrag van de mensen te veranderen. Gedurende 10 weken is er wekelijks één sessie: de ene week een voedingssessie, de andere week een sportieve activiteit. Elke week wordt er ook een gezondheidswandeling aangeboden. Start: maandag 10 maart 2014 Einde: maandag 12 mei 2014 Wekelijks zijn er twee activiteiten. Een voedings- of beweegsessie op maandagavond en een gezondheidswandeling op woensdagavond. Deze activiteiten vinden plaats, of starten aan, de sporthal van Bree (Sportlaan 6). 25 inwoners van Bree, vanaf 25 jaar, kunnen deelnemen aan dit nieuw gemeentelijk project. Wees er dus snel bij !

Deelnameprijs: € 50 pp Inbegrepen in de prijs: • persoonlij k logboek met voedings- en bewegingsdagboek • stappenteller • bewegingsactiviteiten onder professionele begeleiding • deskundige voedingslessen en persoonlij ke opvolging door een diëtiste Inschrijvingen starten op 15 januari 2014: Online via http://sport.bree.be of via de sportdienst van Bree. Meer info: • sportdienst Bree, 089 84 85 45 (vragen naar Jindra Meyssen), sport@bree.be • Sociaal Huis Bree, 089 84 85 51 (vragen naar Ann Sybers), ocmw@bree.be

staD Bree sleePt titel “sPortelstaD 2013” in De wacht op 4 december 2013 ontving stad Bree de titel "sportelstad 2013" van Bloso. Dit is een erkenning van de inspanningen die de sportdienst heeft gedaan om de sport voor 50-plussers lokaal te promoten. Terecht zijn we fier op ons programma 'Sportelen, beweeg zoals je bent'. Heb je interesse, neem zeker eens een kijkje op onze website (http://sport.bree.be) en maak een keuze uit één van de activiteiten of wekelijkse sessies. Het allerleukste aan Sportelen is niet dat het ook gezond is, maar wel dat je het samen doet.


BIJscholingscUrsUs reDDer

zweMBaD De sPrink

• Datum: 18 april 2014, 08.00 u – 12.15 u • Deelnameprij s: 30 EUR • Inschrij ven: lidia.serra@bree.be Vermelden: naam, voornaam, geboortedatum en –plaats, adres. Je inschrijving is pas definitief na de betaling. Na aanmelding ontvang je alle gegevens ivm de betaling."

- Ochtendzwemmen: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 07u00-08u00

oPeningsUren

- Aquazumba / kiné-zwemmen woensdagavond van 19u00-20u00 - Senioren / vrij zwemmen: Op dinsdag en donderdag van 15u00-17u00 - Trimzwemmen: (tijdens het trimzwemmen kan enkel het groot bad gebruikt worden en dit om baantjes te trekken) Dinsdag-, woensdag- & donderdagavond van 20u00-22u00 - Recreatiezwemmen voor iedereen: (tijdens het recreatiezwemmen worden 2 banen gelegd, voor degenen die baantjes willen trekken) Dinsdag: 15u00-17u00 Woensdag: 13u30-17u00 Donderdag: 15u00-17u00 Vrijdag: 20u00-22u00 Zondag: 10u00-12u00 - Mindervaliden: Vrijdag: 15u00-16u00 - Zwemlessen: Maandag: 16u15-17u15 Woensdag: 13u30-14u30 Vrijdag: 16u15-17u15

tarieven - Inkomgelden per zwembeurt: beneden 12 jaar: 2 Euro Boven 12 jaar: 2,5 Euro Senioren (+ 60 jaar): 2 Euro Ochtendzwemmen: 2 Euro Mindervaliden: Gratis Begeleiders mindervaliden: 2 Euro Aquazumba: 4 Euro/beurt

sMile ereleDen sPortraaD De sportraad van Bree reikte onlangs de titel van “erelid” uit aan de heer Denis Das en de heer Jan Nelissen voor hun jarenlange inzet bij de sportraad.

- Abonnementen: 1. jaarabonnement ochtendzwemmen: 150 Euro 2. jaarabonnement vrij zwemmen (onbeperkt toegang tot vrij zwemmen, gedurende de uren vrij zwemmen): 250 Euro De jaarabonnementen nemen een aanvang op 1 januari en zijn geldig tot 31 december van datzelfde jaar. Abonnementen, andere dan jaarabonnementen, uitgereikt voor 28/04/2013 blijven geldig tot 31/12/2014. Bestel je abonnementen via zwembad @ bree.be

sport

17


Uw woning zorgeloos verhuren aan een Sociaal Verhuurkantoor Sociale Verhuurkantoren zijn niet nieuw op de Vlaamse Woningmarkt. In Noord-Limburg bestaat sedert 2006 een Sociaal Verhuurkantoor ( SVK ) dat erkend en gesubsidieerd is door de Vlaamse Overheid. Het OCMW heeft beslist dat vanaf 1 januari 2014 ook Bree bij het werkingsgebied van dit Sociaal Verhuurkantoor Noord - Limburg behoort. Het SVK wenst een antwoord te bieden op het probleem van zwakke doelgroepen om een betaalbare en kwaliteitsvolle woning te vinden op de private huurmarkt. Er zal gezocht worden naar meer woongelegenheid voor de mensen ingeschreven op de wachtlijst. De huurder moet immers voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden van het sociaal huurstelsel (inkomensgrens). Het huren van een SVK woning geeft ook mogelijkheden tot het bekomen van een huursubsidie. Als eigenaar of verhuurder steekt u veel tijd, energie en kennis in het beheer van uw huurwoning. Wilt u dat liever niet meer zelf doen, dan kan het Sociaal Verhuurkantoor uw woning of appartement verhuren. Het SVK vormt als het ware een buffer tussen onderhuurder en eigenaar; lost huurdersproblemen op en neemt op deze manier de eigenaarsongerustheid en een pak kopzorgen weg, met een gegarandeerd rendement voor u. Het Sociaal Verhuurkantoor zorgt voor : - de keuze van de huurder en het huurcontract; - de opmaak van de plaatsbeschrijving, registratie en andere administratieve formaliteiten; - de inning van de huur; - de brandverzekering; - de organisatie van eventuele herstellings- en onderhoudswerkzaamheden voor rekening van de huurder. Maar er zijn nog andere voordelen: - Het SVK ( Sociaal Verhuurkantoor ) betaalt altijd stipt de huur aan u, ook als de woning/appartement niet verhuurd

-

-

- -

is en ook als de huurder niet betaald heeft; Het SVK ziet toe op het onderhoud van de woning/appartement en brengt ze in dezelfde staat op het einde van de huurovereenkomst, rekening houdende met de normale slijtage; Het SVK volgt nauwgezet de huurdersverplichtingen, zo is de woning verzekerd tegen brand en andere schade en wordt de verwarmingsketel onderhouden; Het SVK neemt alle administratieve beslommeringen op zich; Het SVK zorgt, indien nodig, ook voor de minder aangename contacten met de huurder zoals uithuiszetting of opvolging wanbetaling. Zo heeft u geen risico op lastige ( en dure ) gerechtelijke procedures.

U verhuurt aan het SVK binnen het wettelijke kader van de Woninghuurwet en behoudt alle voordelen en zekerheden die opgenomen zijn in de Woninghuurwet. De eigenaar-verhuurder wordt belast op het ( geïndexeerde ) kadastraal inkomen en niet op de werkelijke huurinkomsten als u verhuurt aan een SVK. Het SVK is een professionele partner die geen commissieloon vraagt maar wel een eerlijke huurprijs en die u gegaran-

deerde huuropbrengsten geeft in ruil voor een huurcontract met redelijke woonzekerheid voor de huurder. Bezit u een woning waaraan verbeteringsof renovatiewerken moeten uitgevoerd worden? Ook dan kan een samenwerking met een SVK interessant voor u zijn. De Vlaamse Overheid voorziet verschillende premies: - Verbeteringspremie : dit is een premie voor beperkte werken ( bv aanpassing elektriciteit ) - De renovatiepremie : indien werken worden uitgevoerd voor minstens 10 000 EURO kan de eigenaar een premie krijgen die 30 % bedraagt van de totale renovatiekost; Verhuren aan een SVK kan ook een oplossing zijn om langdurige leegstand van uw woning en de bijbehorende leegstandsheffing te vermijden. Heeft de SVK-werking uw interesse gewekt? Neem dan als eigenaar contact op met Rik van de Konijnenburg, woonbeleids­ coördinator Stad Bree, tel. 089/84 85 00. Kandidaat–huurders kunnen zich laten inschrijven op het Sociaal Huis, Peerderbaan 37, tel. 089/84 85 50.


ocMw

Dienst gezinzorg oPgenoMen Binnen De welzIJnsregio noorD – liMBUrg Het lokale bestuur besliste medio dit jaar toe te treden tot de Welzijnsregio Noord – Limburg die met inbegrip van de stad Bree werkt over een gebied met meer dan 148.000 inwoners. Door het bundelen van de krachten kan op die manier een meer gerichte en kwalitatief onderbouwde dienstverlening worden geboden.

in De strIJD tegen energiearMoeDe Gezinnen die door betalingsproblemen zijn gedropt door hun energieleverancier, worden verder beleverd door de distributienetbeheerder. Als ze ook daar hun facturen niet meer kunnen betalen, plaatst de netbeheerder een oplaadbare budgetmeter, die toelaat het verbruik vooraf te betalen. Sinds het najaar van 2009 gebeurt dit ook voor aardgas. In tegenstelling tot de minimale levering aan 10 ampère via budgetmeter voor elektriciteit, biedt echter de budgetmeter voor aardgas geen technisch betrouwbare en veilige mogelijkheid daartoe. Om te vermijden dat mensen vanwege een gebrek aan geld om op te laden in de winter zonder verwarming vallen, voorzag de Vlaamse Regering op initiatief van Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche een alternatief. Dat laat de OCMW’s toe om aan behoeftigen een beperkte financiële steun toe te kennen om op te laden. Deze financiele tussenkomst staat voor een minimale hoeveelheid aardgas, goed voor een minimaal comfort. De OCMW’s beschikken hiermee over een extra instrument om een financiële tussenkomst te doen in de energiekosten. Het OCMW van Bree heeft ook gekozen voor deze Vlaamse regeling “minimale levering aardgas” waardoor mensen die geen geld hebben om hun budgetmeter aardgas op te laden en in de koude zitten, een financiële tussenkomst kunnen

krijgen. Het OCMW doet dan een sociaal onderzoek en kent aan behoeftigen, eventueel gekoppeld aan voorwaarden, een financiële tussenkomst toe, die een minimaal comfort garandeert. Beschikt u over een aardgasbudgetmeter, doe dan zeker navraag bij het Sociaal Huis ( 089/ 84 85 50) Peerderbaan 37, 3960 Bree of u kan genieten van een minimale levering aardgas in de winter. Algemene informatie: www.energiesparen.be/sociaal/minimalevering

Een direct gevolg van deze beslissing is dat onze dienst Gezinszorg vanaf 01/1/2014 opgenomen wordt in dit groter geheel. Deze kleine dienst kon, gezien de regelgeving, enkel overleven door een schaalvergroting. Constructief overleg met de verschillende partijen hebben ervoor gezorgd dat de verzorgden kunnen overgaan naar deze nieuwe werkgever met behoud van goede loon - en arbeidsvoorwaarden. Ze blijven ook actief in dezelfde werkomgeving. Voor de cliënten kan vanaf nu beroep gedaan worden op deze grotere dienst, die er gemakkelijker in slaagt continue zorg te bieden in crisissituaties en bij het leveren van onregelmatige prestaties afhankelijk van de noodwendigheden zoals ‘s nachts tijdens weekdagen en in de weekends. Zieke verzorgenden kunnen ook gemakkelijker vervangen worden door bijvoorbeeld een poule ‘vliegende verzorgenden’.

wij danken als bestuur onze verzorgenden voor hun jarenlange enthousiaste inzet en wensen hen veel arbeidsvreugde toe in dit nieuw samenwerkingsverband.

sociaal huis

19


cUltUUrcentrUM DE BREUGHEL TICKETS & INFO: CULTUURCENTRUM BREE - KLOOSTERSTRAAT 13 - 089 84 85 65 - CULTUUR@BREE.BE - WWW.DEBREUGHEL.BE

★ ★ ★ PrograMMa JanUari 2014 ★ ★ ★

w DUBBelkwintet nieUwJaarsconcert

Zondag 12 januari 2014 - 14.00u Breughelzaal - kassa: € 15,00 - vvk: € 13,00 Binnen het lerarenkorps van de Stedelijke Academie voor Kunsten Maaseik ontstond in 2012 het idee om een dubbelkwintet op te starten. Deze groep van 10 professionele muzikanten staat onder leiding van John Vandecaetsbeek. 2 dwarsfluiten, 2 hobo’s, 2 klarinetten, 2 fagotten en 2 hoorns zijn de ingrediënten waarmee het jaar 2014 feestelijk wordt ingeleid. Alle muzikanten studeerden aan Vlaamse Conservatoria of het Lemmensinstituut. De samenstelling is wat ongebruikelijk maar geeft tal van mogelijkheden voor het repertoire, dit kan gaan van klassieke ouvertures tot begeleiding van solisten. Dirigent John Vandecaetsbeek maakte alle bewerkingen voor deze bezetting.

gaBriel rios

PaUlien cornelisse Maar onDertUssen

Zaterdag 1 februari 2014 – 20.15u Breughelzaal - kassa: € 25,00 - vvk: € 22,00

(Uitverkocht) Woensdag 15 januari 2014 - 20.15u Breughelzaal - 20.15u - kassa: € 16,00 - vvk: € 13,00

scraPPY taPes

Donderdag 23 januari 2014 – 20.15u Kaffee Lagossa - kassa: € 5,00 - vvk: € 5,00

Johna

Vrijdag 17 januari 2014 - 20.15u Parketzaal - kassa: € 12,00 - vvk: € 10,00 Met Nadine Kraemer als singer-songwriter, heeft de band Johna een hart voor pop arrangementen die tot hun essentie herleid worden. Elk nummer wordt gedragen door Nadines stem, die gekleurd wordt door persoonlijke toewijding en een emotionele sound, omdat ze in elk nummer een stukje van haar eigen verhaal vertelt. Johna is authentiek en ‘handmade’. De muziek is perfect om te relaxen, met een prachtige stem, waarin je vaak hun muzikale invloeden kunt horen, zoals Sarah McLachlan, Rachael Yamagata of Jewel. www.johna-music.com

Scrappy Tapes begon als nevenproject van Jochen Degryse, songschrijver, zanger en gitarist en is intussen uitgegroeid tot een duo met drummer Matthias Van Snick. De vintage swamp-garage-rootsblues-sound van Scrappy Tapes is een hit bij liefhebbers van een vette blues-machine en smaakt vol en rauw. De invloeden van de muziek van Scrappy Tapes liggen voor de hand: ‘Natuurlijk de oude ragtime en blues uit de jaren dertig, maar we gaan veel breder dan dat: de rockabilly uit de jaren vijftig, genre Gene Vincent en uit de jaren zestig Led Zeppelin, Jimi Hendrix en consoorten. Ook recente muziek die daarnaar teruggrijpt: The Dodos en The Black Keys. Niet enkel de oude muziek spreekt ons aan, ook oude instrumenten. Ik speel op een goedkope elektrische gitaar uit de jaren zestig en een versterker uit de jaren vijftig: fantastisch, luid geluid’, zegt Jochen. Deze ‘blues falling down like hail’ leverde hen al enkele podiumplaatsen op. Hun eerste EP verscheen in maart 2012, maar elk klein podium volstaat om hen te verleiden tot een vettige set!

In 2010 bracht Gabriel Rios zijn derde album ‘The Dangerous Return’ uit. Het werd een ongewoon album, een ode aan de spelvreugde, de vindingrijkheid en de nieuwsgierigheid, helemaal anders dan zijn twee voorgangers ‘Ghostboy’ en ‘Angelhead’. Deze plaat droeg meer dan ooit de handtekening van Gabriel Rios, maar toch waren er meer mensen dan ooit te voren betrokken. Twee belangrijke figuren in het toenmalige artistieke proces waren Jef Neve en Kobe Proesmans. Daarboven cirkelt Gabriel Rios. Gitarist, tekstschrijver, componist, zanger, artiest. Gedurende de voorbije drie jaar bleef er echter iets broeden en wou Rios verder van de gebaande paden af. Tijdens zijn verblijf in New York keert hij terug naar de kern van het singer-songwriter bestaan. Daar schrijft hij ondertussen nieuwe nummers en werkt hij zijn nieuwe repertoire verder af. www.gabrielrios.com

eXPo

Vrijdag 31 januari 2014 – 20.00u Vernissage ‘RIP’ (Raveel in Peeters) Daarna op zaterdag en zondag geopend van 14.00u tot 18.00u tot en met 9 februari 2014


Uw Mening over De Breese cUltUrele instellingen Beste Breughelbezoeker en Bib-liefhebber,

DagcaUserie i.s.M. seniornet

leren werken met een tablet (voor beginners) 10 euro vooraf inschrijven en betalen aan balie in bib is verplicht, max. 10 deelnemers vrijdag 10/01 09.00u - 12.00u : iPad deel 1 13.00u - 16.00u : Android deel 1 vrijdag 24/01 09.00u - 12.00u : iPad deel 2 13.00u - 16.00u : Android deel 2 Tablets verkopen tegenwoordig als zoete broodjes maar zonder muis en toetsenbord is het toch wel heel anders dan een pc. Maar, eens je het gewoon bent is het heel handig; zo kan je makkelijk even de e-mails nakijken tijdens de reclames op TV. We beginnen dan ook met de werking van het aanraakscherm, het beginscherm en de instellingen. De basisfuncties van de tablet zijn internet en e-mail en hier wordt dan ook dieper op ingegaan. Wat een pc niet heeft en een tablet wel is een eBook en daarmee kan je boeken en tijdschriften lezen eens je ze gedownload hebt. Heel nuttig zijn ook de Apps die je zelf kunt downloaden en installeren. Velen zijn gratis maar soms moet je er ook voor betalen en dat is steeds met VISA/MasterCard. Een heel belangrijke App die we zeker moeten hebben is bijvoorbeeld een Antivirus.

Wij horen graag je mening over de Breese culturele instellingen! Gedurende de maanden december, januari en februari wordt hiervoor, in samenwerking met bureau LMOV (lokaal marktonderzoek Vlaanderen) en de Universiteit Antwerpen, een grootschalig onderzoek op poten gezet. Surf naar www.v2020.be (of www.v2020.be/mening/3207) en laat van je horen! Door deel te nemen maak je kans op een van de vliegreizen naar New York of iPads. Bovendien red je 1 m² bedreigd regenwoud van verdwijning door deel te nemen. Alvast bedankt! De Breese culturele instellingen.

Vereiste voorkennis: geen Belangrijk: de cursisten brengen hun tablet mee.

avonDcaUserie:

dinsdag 21/1 lut van hove vlaanderen-nederland 20.00u 3 euro vooraf inschrijven

Vlamingen en Nederlanders zijn ‘buren’ en spreken officieel dezelfde taal. En toch… begrijpen we soms maar weinig van elkaar. Hoe is het dan om als Vlaamse te wennen in Nederland? Wat heb je voor en wat heb je tegen vanuit je Vlaamse achtergrond? Ik ondervond het ‘aan den lijve’. Het is mijn persoonlijk verhaal: met ups en downs, confrontaties met mezelf en mijn Vlaamse afkomst, van iemand die zich soms klein voelde tussen die mondige Hollanders en nu een eigen bedrijf heeft.

geDichtenDag 30/1 is Beter nog ver?

18.30u gratis vooraf inschrijven De leerlingen van de Academie en de Jeugdmuziekschool laten zich inspireren door het boek van Wally de Doncker ’Is beter nog ver?’. Aan creativiteit en inzet ontbreekt het niet. We kijken uit naar hun nieuwe kunstwerken.

21


MILIEU Uw gft-container in de winter Winterse weersomstandigheden leveren vaak mooie schilderachtige taferelen op. Maar de keerzijde van het winterse weer is onder andere dat gft-afval kan vastvriezen in de groene container. Tijdens de inzameling tracht de ophaaldienst al het organisch materiaal uit de container te krijgen. Als dat niet lukt, omdat het gft bevroren is, blijft (een deel van) het afval in de container. Een vervelend winterkwaaltje dat u grotendeels kunt voorkomen door de volgende tips toe te passen: • Leg een krant of een aantal proppen krantenpapier onder in de container. Het papier neemt het vocht op en voorkomt voor een groot gedeelte het vastvriezen van afval. • Laat uw gft-afval uitlekken of wikkel in het in een oude krant voordat u het weggooit, dan is het minder nat. Hoe minder vocht in de container, hoe minder kans op bevriezing. • Werk in lagen. Steek hier en daar een velletje krantenpapier tussen het organisch afval, zo heeft de container minder kans om als geheel te bevriezen. • Druk het gft-afval niet te hard aan. Hoe meer u het aandrukt, hoe groter de kans dat het blijft vastzitten. Dit geldt trouwens ook wanneer het niet vriest! • Gooi bladafval pas kort voordat uw container wordt geledigd in de container. Bladafval vriest namelijk snel vast. • Zet uw afvalcontainer in de winter als het vriest op een beschutte plek, uit de wind en als dat mogelijk is onder een afdak of dicht tegen de gevel van uw huis. Blijft het gft na de lediging toch gedeeltelijk vastgekleefd aan je container, toon dan wat begrip. Het gaat er dan echt niet uit.


staD Bree in De PrIJzen Groene Lente, de beste groenrealisaties van 2013 is een wedstrijd georganiseerd door de VVOG, Vereniging voor Openbaar Groen. In de categorie “Gemeente in Bloei” (bloemenprojecten) behaalde de stad Bree een tweede prijs; we werden zodoende een bloemengemeente met 2 bloemensymbolen. een dikke proficiat aan onze groendienst!

Uitreiking cheQUes aan gehanDicaPteninstellingen en voor- en naschoolse kinDeroPvang. Op 18 december werden in de patio van het stadhuis naar jaarlijkse gewoonte de cheques overhandigd aan gehandicapteninstellingen waar Breeënaren verblijven. Ook aan de voor- en naschoolse opvanginitiatieven van Breese lagere scholen wordt jaarlijks een toelage verleend. Een overzicht:

staDsgiDs: errata Op 18 december viel bij iedereen De Stadsgids 2014 in de bus. Hierin zijn een paar foute gegevens verzeild geraakt. De rechtzettingen: Lagere school De Kei – Beek Tel.: 089/461677 Website : www.dekei-beek.be Coördinerend directeur scholengemeenschap De KuBuS Bree Patrick Trines Jef van Hoofstraat 3 3960 Bree Tel: 089 46 16 77 Fax: 089 46 16 77

23


STOEPEN

Alle sneeuw- en ijsvrij?

Dat maakt toch iedereen blij! Draag jij ook je steentje bij?

Vul onderstaande bon in en haal je gratis pakje strooizout af bij het containerpark tijdens de openingsuren. ---------------------------------------------------------------BON STROOIZOUT Naam: ........................................... Adres: ...........................................

Samen veilig de winter door !

Stadsmagazine januari 2014  

Stadsmagazine januari 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you