Page 1

infokrant Waregem 2013

De Spr ong

Stedelijke berichten

2

Belgerinkel

3

Ballonhappening

afgiftekantoor: 8790 Waregem verschijnt 5 maal per jaar 11e jaargang • nr. 2 • april 2013

website: www.waregem.be e-mail: secretariaat@waregem.be

12

Zomeractiviteiten

Lentekriebels in Waregem De eerste lentezon kwam al piepen, tijd dus om onze tuin opnieuw de nodige aandacht te schenken. Je tuin in orde houden kan op verschillende manieren en wij geven graag enkele tips om dit op een milieuvriendelijke manier te doen.

Ei-laba

Niets boven een speels kipje of een heuse Chickendale die parmantig door je tuin loopt. Ze zijn niet alleen amusant, maar kippen zijn bovendien ook uitstekende afvalverwerkers. Onze Chickendales zijn verlekkerd op dat deel van jouw organisch afval dat niet of nauwelijks te composteren is. Bovendien legt onze gevederde tweevoeter om de twee dagen een ei. Tot eind mei kan elk Waregems gezin bij één van de drie Waregemse handelszaken terecht voor kippen met een korting. Per kip krijg je 2,5 euro korting en dit voor maximaal vier kippen per gezin. Meer info vind je terug in de stadsinfo van het Gouden Blad of op de website www.waregem.be/kippenactie.

Geef je tuin een compostkuur

Je tuin- en keukenresten composteren is een festijn voor bodemdiertjes en een vitaminekuur voor je tuin. Bovendien kan je composteren gemakkelijk leren. Onze compostmeesters hebben tonnen ervaring met composteren in een vat, bak of op een hoop. Op 20 april en 18 mei, telkens van 9.00u. tot 12.00u. is er een compostdemo op

het containerpark in de Lindestraat. De compostmeesters helpen je graag op weg of bieden oplossingen voor je compostproblemen. Dienst milieu 056 62 12 80 milieuzorg@waregem.be

Gebeten door het compostvirus? Dan ben je welkom op het containerpark in de Lindestraat voor de cursus compost. Tijdens drie sessies word je ondergedompeld in de wereld van thuiscomposteren. Dit vindt plaats op zaterdag 25 mei, 1 juni en 8 juni telkens van 9.00u. tot 12.00u. De plaatsen zijn beperkt en vooraf inschrijven bij de dienst milieu is nodig.

14


2 S t ede l i j k e b e r i chte n

Nieuwe subsidies voor projecten ‘samenleven in diversiteit’

Kort gezegd Even wachten met spelen aub

Momenteel is de nieuwe speelruimte in park Casier in volle aanleg. De speeltoestellen zelf zijn al geplaatst, maar de aanleg van de omgeving is nog niet afgerond. Zo moet ondermeer het gezaaide gras rustig de tijd krijgen om te groeien. Tot de officiële opening is het terrein rond de speelruimte dan ook afgesloten met hekken. Het stadsbestuur vraagt aan alle ouders en kinderen om dit te respecteren en de speeltoestellen nog niet te gebruiken. Vanaf eind juni worden de poorten wel helemaal opengezet. Waregem is dan een prachtige en avontuurlijke speelruimte rijker!

De gemeenteraad heeft een nieuwe projectsubsidie goedgekeurd. Deze subsidie met betrekking tot samenleven in diversiteit wil initiatieven tussen verschillende Waregemse verenigingen financieel ondersteunen. Op deze manier moet samenleven in diversiteit bevorderd worden. Enkel culturele, educatieve, vormende en vrijetijdsprojecten met een sterke inhoud rond interculturaliteit komen in aanmerking voor een subsidie. Projecten moeten eveneens laagdrempelig zijn en een brede bevolkingsgroep aanspreken. De projecten moeten minimum door twee organisaties worden georganiseerd. De aanvrager is een Waregemse organisatie die erkend is door een Waregemse stedelijke adviesraad. De partner kan een

erkende of niet-erkende organisatie uit Waregem zijn. Projectaanvragen (met minstens twee actieve partners) krijgen 50% van de effectieve kosten (verschil uitgaven inkomsten) terugbetaald met een maximum van 300 euro. Als minstens één partner een allochtone organisatie is, krijgt de aanvrager 75% van de effectieve kosten terugbetaald met een maximum van 500 euro. De projectsubsidie inzake samenleven in diversiteit kan niet gecombineerd worden met andere projectsubsidies of adviesraden voor eenzelfde project. Internationale samenwerking 056 62 13 87 integratie@waregem.be

A-label voor toegankelijkheid Op vraag van het stadsbestuur maakte Westkans, het West-Vlaams Bureau voor Gelijke Kansen en Toegankelijkheid, onlangs een doorlichting van de toegankelijkheid van de stadswinkel / dienst toerisme. Het eindrapport is positief, zodat de stadswinkel een A-label voor toegankelijkheid voor personen met een handicap krijgt. Er zijn nog enkele zaken die voor verbetering vatbaar zijn. Die worden meegenomen om in een later stadium aan te passen. http://toevla.vlaanderen.be

Leegstandsreglement De gemeenteraad van 5 maart keurde het reglement op leegstaande en onafgewerkte gebouwen en woningen goed. De leegstandsheffing werd eveneens vastgesteld in deze zitting. Deze beslissing werd genomen omdat langdurige leegstand uiteindelijk leidt tot verwaarlozing. Het reglement moet bijdragen tot een actief huisvestigingsbeleid waarbij eigenaars aangespoord worden om iets aan de situatie te doen. Op deze manier wordt ons straatbeeld verfraaid. Concreet is een woning leegstaand indien ze twaalf maanden niet bewoond werd. Een gebouw wordt als leegstaand beschouwd wanneer gedurende twaalf maanden meer dan de helft van de oppervlakte niet gebruikt werd voor de aangegeven functie. Leegstand zal op basis van enkele criteria worden vastgesteld. Indien een pand aan deze criteria voldoet, wordt de eigenaar via een administratieve akte hiervan op de hoogte gebracht. Verder wordt de nodige

Infokrant Waregem • 2013 - 2

info verschaft om dit statuut ongedaan te maken. Wanneer een gebouw gedurende twaalf opeenvolgende maanden in het leegstandregister staat, geldt: een belasting eerste aanslag van 990 euro, niet geïndexeerd. De belasting wordt vermeerderd met 100% per bijkomende termijn van een jaar, tot maximum 400%. Nieuwe eigenaars en eigenaars die in een rusthuis verblijven, worden vrijgesteld voor de eerste aanslag. Verder kan ook vrijstelling worden bekomen indien het pand aan een aantal voorwaarden voldoet. Lees het volledige leegstandsreglement online op www.waregem.be/leegstand.

Stedenbouw/Financiën 056 62 12 88 stedenbouw@waregem.be

Stad koopt huis Op 5 maart keurde de gemeenteraad de aankoop goed van de woning in de Toekomststraat 2. De aankoop kadert in de verbetering van het kruispunt Toekomststraat-Westerlaan. De woning wordt afgebroken. Dit zal de zichtbaarheid op het kruispunt verbeteren. Dienst patrimonium 056 62 12 62 patrimonium@waregem.be


3 L o k a l e ec o n o m i e

Pas op voor bedrog Als ondernemer krijg je maar al te vaak voorstellen om adresgegevens aan te passen in beroepsgidsen. Anderen krijgen ronselaars over de vloer om reclame te maken in een regionaal blad of krijgen de kans om een domeinnaam terug te kopen. Heel vaak doen zij zich voor als stadsbestuur. De meest eenvoudige en doeltreffende reactie daartegen is de voorstellen af te wijzen en geen persoonlijke gegevens mee te delen. Wees dus op je hoede, lees de kleine lettertjes en vraag steeds naar een contactpersoon. Zo kan je controleren of hij/zij effectief voor het stadsbestuur werkt.

Overzicht bij FOD Economie Ook de FOD Economie waarschuwt voor bedrog en houdt zelfs een lijst bij van malafide bedrijven. Zo kan je jou als ondernemer alvast wapenen tegen bedriegers. Ben je jammer genoeg toch het slachtoffer geweest van bedrog, dan kan je klacht indienen bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB). Ben je het slachtoffer geweest van bedrog per mail, surf dan naar de site www.e-cops.be waar je onmiddellijk jouw klacht kan invoeren. De FOD Economie raadt ook aan om betalingen aan de malafide reclameronselaars onmiddellijk stop te zetten.

Fiets je Kerngezond Van 4 mei tot 8 juni is het tijd voor Met Belgerinkel naar de Winkel. Deze campagne zorgt jaarlijks voor gezellige momenten in de stad, aandacht voor lokale handelaars en geeft fietsers een duwtje in de rug. Een gezonde geest in een gezond lichaam, dat kennen we al. Met Belgerinkel naar de Winkel gaat nog een stapje verder: een gezonde geest in een gezond lichaam in een gezonde gemeente. De baseline voor de editie 2013 vat het dan ook even mooi als simpel samen: Fiets je kerngezond!

Hoe deelnemen

Vanaf zaterdag 4 mei kan je jouw spaarkaart ophalen bij één van de deelnemende handelaars. Je herkent hen aan de affiche in de etalage of vindt ze terug op de website. Telkens je met de fiets boodschappen doet in een deelnemende winkel, krijg je een stempel op je spaarkaart. Met zeven stempels heb je een volle spaarkaart die je dan in een spaardoos deponeert. Met elke volle spaarkaart maak je kans op leuke prijzen, waaronder een exclusieve Achiellefiets!

Vijf goede redenen om op de fiets te springen

1. Geregeld fietsen is gezond. Per dag twee keer een kwartiertje fietsen volstaat om fit te blijven. 2. Gedaan met zoeken naar een parkeerplaats! Met je fiets rij je tot vlak voor de deur van de handelaar. Als fietser vermijd je bovendien files en ben je vaak sneller dan met de wagen. 3. Hoge benzineprijzen of dure parkeertickets? Daar zijn fietsers immuun voor. Als fietser bespaar je gemiddeld 3 euro per tien kilometer! 4. Ook je stad wint: meer fietsers betekent minder auto’s. Het hart van Waregem wordt daardoor rustiger, veiliger en gezonder om te vertoeven. 5. De handelaar in je buurt zal je ook graag zien komen: fietsers zijn vaak trouwe klanten.

FOD Economie 0800 120 33 www.economie.fgov.be/nl/geschillen/klachten (ADCB)

www.belgerinkel.be

In 2012 namen 16 000 handelaars uit 204 Vlaamse gemeenten deel aan de actie. Meer dan 80 000 fietsers namen de fiets om te gaan winkelen. Occasionele fietsers (38%) springen tijdens Belgerinkel vaker op de fiets. En voor de regelmatige fietser is deze campagne een duwtje in de rug bij hun dagelijkse fietsverplaatsingen.

Wwwinkelen maar

Website bundelt alles over shoppen in Waregem Sinds enige tijd beschikt onze stad over een eigen winkelwebsite. De site bevat alle handelszaken binnen onze stadsgrenzen, inclusief alle restaurants en cafés. Daarnaast vind je er ook informatie over verschillende shopping-evenementen, de alomtegenwoordige Waregembon, overnachtingsmogelijkheden en info over parkeren. Een actueel overzicht van de activiteiten en evenementen maakt het plaatje compleet. Waar vind ik herenkleding? Zijn er nog supermarkten in mijn buurt? En op welk adres ligt dat restaurant nu juist weer? Alles vind je er bijzonder makkelijk op terug… Meer nog, heel wat handelszaken hebben ondertussen hun eigen informatie aangevuld met praktische weetjes. Zet de site zeker bij je favorieten op je computer of tablet!

Kerngezond Waregem Rond Omdat fietsen gezond is, organiseert het stadsbestuur samen met Unizo en Veloods op zaterdag 25 mei een fietstocht over Waregemse wegen. Deze gezinsfietstocht van 29 km heeft onderweg enkele stops waar lokale gezonde proevertjes worden aangeboden. Op iedere halte valt er bovendien een quizvraag op te lossen. Naast fietsen zijn er nog tal van andere prijzen te winnen. De winnaars worden hiervan persoonlijk verwittigd. Je start je tocht bij Veloods (Oude Vijvestraat Waregem) of ‘t Fonteintje (St. Jansstraat Beveren-Leie) tussen 9.00u. en 15.00u. Tickets in voorverkoop kan je halen in de stadswinkel en kosten 1 euro voor de jongeren en 2 euro voor volwassenen. De dag zelf betaal je 1 euro extra.

Handelaars Waregem Winkelstad 056 60 54 31 waregem.winkelstad@skynet.be

Unizo Waregem 056 61 24 73


4 Cul tuur

Bib heeft intelligente inleverbus

De Schakel klinkt Intiem met Eva

vrijdag 26 april – 20.00u. – CC De Schakel

Eva De Roovere (© Charlie De Keersmaecker)

Sinds ze de deuren van Studio Herman Teirlinck en de Jazz Studio Tritonus achter zich dicht trok, bouwde Eva De Roovere een gevarieerde muzikale carrière uit. Als klarinettist bij onder andere Kadril en Olla Vogala en als zangeres met grootheden als Thé Lau, Piet Goddaer en Luka Bloom aan haar zijde. En toch zijn het de schitterende cd’s en dito concerten die ze sinds 2006 als solo artieste op ons losliet die het collectieve geheugen blijven beroeren. In een intieme opstelling serveert ze nu haar songs samen met twee rasmuzikanten en een karrenvracht aan instrumenten.

Beeldend met Walter

Wat als je gezellig genietend op een zaterdags Waregems lenteterrasje, plots beseft dat je onmogelijk nog binnen de openingsuren je bibliotheekboeken zal kunnen terugbrengen? Wat als je beloofd had na jouw dagtaak geleende dvd’s vóór 19.00u. binnen te brengen in de bib, maar een file weer spelbreker is? Dan kan de nieuwe intelligente inleverbus van de bib uitkomst bieden!

een artikel van de bib er voor houdt en hij het meteen van je bibpasje haalt. Concreet: houd je bib-artikel voor het zwarte vlak, deponeer je materialen één voor één in het geopende luik en volg de eenvoudige instructies op het scherm. Achter de schermen worden de ingeleverde materialen automatisch gesorteerd in drie groepen: boekmaterialen, audiovisuele materialen en gereserveerde werken.

Links naast de ingang van de Waregemse bibliotheek bevindt zich sinds kort een slimme inleverbus. Deze bus maakt het mogelijk om op elk moment van de dag (of nacht) bibliotheekmaterialen (boeken, cd’s, dvd’s, tijdschriften, luisteren daisyboeken) in te leveren.

Dankzij de intelligente inleverbus – een rechtstreeks gevolg van ons zelfuitleensysteem – is de Waregemse bibliotheek nu altijd open voor terugbezorging, 24 uur op 24, 7 dagen op 7.

De bus is intelligent omdat de klep enkel opengaat als je

Infokrant Waregem • 2013 - 2

Stedelijke Openbare Bibliotheek 056 62 13 70 bibliotheek@waregem.be

zaterdag 27 april – 20.15u. – Concertstudio Kortrijk Lint, het nieuwe project van componist Walter Hus is gebaseerd op de gelijknamige graphic novel van stripgenie Chris Ware. Het boek schetst het levensverhaal van Jordan Wellington Lint. Hij wil door het leven gaan als rockster en begeerde vrijgezel, maar blinkt uit in foute keuzes en gemiste kansen. Hij worstelt met vrouwen, zijn overleden moeder, zijn drinkende vader, zijn toekomst en zijn verleden. De leidmotieven, het contrapunt en andere muzikale elementen in dit beeldverhaal trokken de aandacht van Walter Hus. Samen met de atypische stem van Angélique Willkie (dEUS, Zap Mama en Zita Swoon) en het Spectra Ensemble zet hij pagina na pagina op muziek. Een ideale kennismaking met hedendaags klassiek! CC De Schakel 056 62 13 40 reservatie@ccdeschakel.be

Gezocht: Waregemse foto’s Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van fotoclub Regenboog organiseert de club in samenwerking met stad Waregem een fotowedstrijd. De wedstrijd stelt Waregem voorop als thema, en dit in volgende drie categorieën: natuur, cultuur en figuur. De foto’s moeten een duidelijk beeld geven dat een raakpunt heeft met onze stad. De winnende foto’s worden tentoongesteld in de foyer van CC De Schakel van 12 tot en met 20 oktober. www.fotoclubregenboog.be

Lint


5 C ul tuu r

Nieuw seizoen De Schakel in aantocht Spits je oren, open je ogen en geniet

Week van de Amateurkunsten Made in Waregem

zaterdag 27 april – 17.00u. tot 20.00u. – Hippodroom

Het bruist in Waregem van creatieve ideeën en zo hebben we het graag. Meer nog, tijdens de Week van de Amateurkunsten helpen we al deze creatievelingen of doe-het-zelvers graag een handje. Op zaterdag 27 april organiseren we voor de tweede maal een homemade-markt, een gezellige markt met producten die thuis gemaakt zijn, uniek, met de hand, …: slow made dus! Kom er proeven van zelfgemaakte juwelen, modeontwerpen, modieuze accessoires, eigen tekstbundels, grafische ontwerpen, schilderijen, beelden,… Dit alles kan je ontdekken op de Waregemse hippodroom waar je ook kan genieten van de vele kleurrijke luchtballonnen tijdens de Ballonhappening (zie pagina 12).

De Grootste Nestkastjestentoonstelling Ooit! van 1 tot en met 31 mei – Park Baron Casier

Wouter Deprez (© Jonas Lampens)

Met als thema Natuurtalent gaat de Week van de Amateurkunsten voor een groene editie. Kunst in, met en door de natuur, precies dát willen we naar boven halen tijdens de WAK. Daarom ging de cultuurdienst op zoek naar creatieve, jonge en iets minder jonge meneren en mevrouwen die goesting hadden om mee te werken aan De Grootste Nestkastjestentoonstelling Ooit (in Waregem dan toch). Het kleurrijke resultaat van deze oproep kan je een maand lang bewonderen in Park Baron Casier.

WAT IS WAK?

Heather Nova

Volgend seizoen kan je in De Schakel opnieuw terecht voor een goeie 80 voorstellingen. Een gevarieerd aanbod van hilarische humor, intieme concerten, verbluffende theater- en dansvoorstellingen stuk voor stuk op maat van Waregem en door de programmatoren met zorg gewikt en gewogen. Ook is er plaats voor families en kinderen met een reeks kindvriendelijke voorstellingen, die zoals steeds op een leuke manier omkadert worden.

Herman Van Veen (© Jesse Willems)

Vanaf 20 mei landt de pocketfolder in je brievenbus. Wil je meer weten? Kom dan op zondagochtend 2 juni naar De Schakel voor gratis koffiekoeken en een geanimeerd ontbijtgesprek. Ben je of was je abonnee, dan mag je in mei de seizoensbrochure in de bus verwachten en een uitnodiging voor een uitgebreide presentatie aan de hand van film-, foto- en klankmateriaal op woensdag 5 juni in de schouwburg. Voor wie echt niet wachten kan: Herman Van Veen, Wouter Deprez en Heather Nova zullen alvast in onze brochure staan blinken, en dat is nog maar het (prille) begin! CC De Schakel 056 62 13 40 reservatie@ccdeschakel.be

Ruim twee miljoen mensen in Vlaanderen en Brussel zijn amateurkunstenaar en geven zich in hun vrije tijd over aan hun artistieke passie. Omdat zoveel talent niet achter gesloten deuren mag blijven, plaatsen Vlaanderen en Brussel hun amateurkunstenaars gedurende tien dagen in de schijnwerpers, en dit al sinds 1996. Vorig jaar namen ongeveer 160 steden en gemeenten deel, goed voor zo’n 700 WAK-activiteiten.

Dienst cultuur 056 62 13 10 cultuur@waregem.be

Tentoonstelling Zaal 29

Academie – Zaal 29 – Olmstraat 29 – van 25 april tot 8 juni Karel Waignein Deze fotograaf zorgt voor boeiende reeksen foto’s. De meest opvallende reeks is beslist deze met de persoonlijke gezichten van Waregemse inwoners. Hij nodigde diverse personen uit om aan het experiment mee te doen. Het resultaat is een reeks gezichten vol ludieke grimassen gecombineerd met volle ernst, en dat alles telkens weer opnieuw in één gelaatsuitdrukking. Deze reeks kreeg de titel Colored Emotions mee. Een voorsmaakje vind je op www.karelwaignein.be. Bram Deryckere Deze etser en tekenaar brengt etsen van heel fijne kwaliteit. De technieken en tekenstijlen wisselen af van het schetsmatige naar het puur grafische. De stijl is vaak abstract, maar daartegenover nemen de figuratieve weergaven van de mens, een persoon, handen of voeten op hun beurt de plaats is van de expressionistische abstracties. Soms zien we de potloodtekening opdagen, soms zien we afdrukken waar goudblaadjes in verwerkt zijn (www.bramderyckere.com). Komen kijken naar beide kunstenaars is beter dan woorden.

Stedelijke kunstacademie

Zaal 29 Olmstraat 29


6 Wa t er h u i s houdi ng

Rioolaansluitingen bij (ver)bouwen Volgens het Vlarem (Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning) moet iedere woning die gelegen is in een zone waar er een openbare riolering aanwezig is verplicht aansluiten op het openbaar rioleringsnet. Het is niet toegestaan om afvalwater te lozen in de waterlopen. In de stad Waregem zorgt De Watergroep (vroeger: De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening) voor de uitvoering van de rioolaansluitingen. De Watergroep zorgt dus naast de aansluiting op het drinkwaternet ook voor de aansluiting op de riolering.

Van aanvraag tot uitvoering in drie stappen

Stap 1: de aanvraag Voor de aanvraag van je rioolaansluiting kan je terecht bij De Watergroep. Belangrijk is dat je dit in een zo vroeg mogelijk stadium van de (ver)bouwfase aanvraagt. Dit bespaart vaak eventuele latere problemen. Je vraagt dit dus best aan onmiddellijk na het verkrijgen van je bouwvergunning.

Rioolrenovatie in het Biezenhof De stad Waregem legt op diverse plaatsen een nieuw gescheiden rioolstelsel aan. Naast het vernieuwen van de riolering worden ook verschillende rioleringen gerenoveerd. Met nieuwe rioolrenovatietechnieken krijgen bestaande rioleringen een nieuwe levensduur van 50 jaar. Indien er te lang gewacht wordt om in te grijpen dan is er geen rioolrenovatie meer mogelijk en moet er gekozen worden voor de veel duurdere vernieuwing in open sleuf. In het Biezenhof werd door middel van een cameraonderzoek vastgesteld dat de riolering moet worden aangepakt. Er werd gekozen voor de Relining techniek. Na het schoonmaken van het riool, wordt van binnenuit een kous geplaatst die het riool van binnenuit hersteld. Door middel van twee componenten epoxyhars en een mobiel verwarmingssysteem wordt de ingebrachte kous uitgehard en is de riolering als nieuw. Dienst wegen en waterlopen 056 62 12 75 technischedienst@waregem.be

Infokrant Waregem • 2013 - 2

Stap 2: de opmeting en kostprijsberekening Na het indienen van je aanvraag contacteert de Watergroep je om een tijdstip af te spreken voor een opmeting ter plaatse. Je bezorgt een kopie van je bouwplan en daarna wordt een prijsofferte opgemaakt voor de rioolaansluiting. Stap 3: de uitvoering Na goedkeuring van de prijsofferte wordt de rioolaansluiting zo vlug mogelijk uitgevoerd. De Watergroep staat in voor de realisatie van het gedeelte van de rioolaansluiting op openbaar domein. Dit is het gedeelte van de hoofdriool tot aan de rooilijn. Je staat dus zelf in voor de aanleg van een gescheiden rioleringssysteem op privaat domein. De Watergroep -

Sectoraal dienstencentrum Oost Roterijstraat 131 - 8790 Waregem 056 60 41 73 Sdc.oost_wvl@dewatergroep.be www.dewatergroep.be Contactpersoon: Patrick Blondeel Informatie over de keuringen De Watergroep – cel keuringen Roggelaan 2 - 8500 Kortrijk 056 23 17 11 info.keuringen@dewatergroep.be

Verplichte keuring van de private waterafvoer Iedere nieuwe of gerenoveerde sanitaire installatie moet worden gekeurd vooraleer zij in dienst kan worden gesteld. De basiskeuring gaat na of je installatie beantwoordt aan alle technische voorschriften. Naast de verplichte keuring van de binneninstallatie (sanitair), is ook de keuring van de privé-waterafvoer (riolering) verplicht voor de eerste ingebruikname of bij belangrijke wijzigingen van de binnenriolering. Sinds geruime tijd wordt de gescheiden afvoer van het afval- en het hemelwater toegepast. Een correcte afkoppeling is noodzakelijk om de zuiveringsefficiëntie van de rioolwaterzuiveringsinstallaties te verbeteren en wateroverlast te vermijden. De keuring wordt uitgevoerd door een erkende keurder.


7

Dossier: Huisvestingspremies Premies? Prima!

Tegemoetkomingen bij kopen, bouwen, verbouwen en huren Een Belg heeft een baksteen in zijn maag, je hoort of leest het af en toe in de media. Met andere woorden: iedereen heeft vroeg of laat graag een woning die van zichzelf is. Maar bouwen en verbouwen kost nu eenmaal flink wat geld. Als het dan toch zover is, dan hebben zowel de stad, de provincie als het Vlaams Gewest enkele premies die de factuur wat helpen verlichten. Dat gaat van redelijke algemene bouwpremies tot specifieke isolatiepremies. Of je nu bouwt, koopt, verbouwt of huurt, het is altijd nuttig om te kijken of je in aanmerking komt voor een of andere premie. Eerlijk is eerlijk, het premiestelsel is niet de meest makkelijke materie. Je vindt in dit dossier daarom een overzicht van de mogelijke tegemoetkomingen. Het is een prima start om zicht te hebben op wat mogelijk is.

Bouwen

Kopen

Verbouwen

Huren

Ik bouw een huis / nieuwbouwappartement Nieuwbouwpremie (500 euro)  De aanvraag gebeurt binnen twaalf maanden na de inschrijving in het bevolkingsregister  Voor een gesloten woning/appartement (max. 400m²) of halfopen woning (max. 500m²)  Tot twee jaar voor de aanvraag bezit je geen andere woning  Het maximaal gezamenlijk netto belastbaar inkomen voor 2013 is 45 000 euro  Er zijn mogelijke supplementen voor o de afbraak van een bestaande woning (500 euro) o een kind ten laste (250 euro) o een persoon met een handicap >66% (250 euro) Deze premie krijg je van stad Waregem.

Energiezuinige premie  Het bedrag van de premie is afhankelijk van de datum van je aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning (ASV) en van het energieprestatiepeil (E)  Nieuwbouw woning o E80 tot E61: 400 euro basis + mogelijk supplement afhankelijk van E-peil o E60 tot E41: 1000 euro basis + mogelijk supplement afhankelijk van E-peil o E40 tot E0: 1800 euro basis + mogelijk supplement afhankelijk van E-peil  Appartement o E80 tot E61: 200 euro basis + mogelijk supplement afhankelijk van E-peil o E60 tot E41: 400 euro basis + mogelijk supplement afhankelijk van E-peil o E40 tot E0: 800 euro basis + mogelijk supplement afhankelijk van E-peil  Voor alle ASV vanaf 1 januari 2012 gelden enkel de premies voor een E-peil 50 of lager. Voor alle ASV tussen 1 januari 2010 en 31 december 2011 gelden enkel de premies voor een E-peil 60 of lager. Voor alles ASV ouder dan 1 januari 2010 gelden alle vermelde premies. Deze premie krijg je van netbeheerder Eandis (www.eandis.be).


8 Do s s i er : H ui s ve s ti ngs premies

Ik koop een huis of appartement

Aankooppremie (500 euro)  De woning moet voor de eerste maal in gebruik genomen zijn voor 1 januari 1972  De aanvraag gebeurt binnen twaalf maanden nadat je er woont of binnen de twaalf maanden na het verlijden van de aankoopakte  Voor een gesloten woning of halfopen woning met een kadastraal inkomen van maximum 1000 euro  Tot twee jaar voor de aanvraag bezit je geen andere woning  Het maximaal gezamenlijk netto belastbaar inkomen voor 2013 is 45 000 euro  Er zijn mogelijke supplementen voor o een kind ten laste (250 euro) o een persoon met een handicap >66% (250 euro) Deze premie krijg je van stad Waregem.

Ik verbouw / renoveer een huis

Renovatiepremie I (1000 euro)  De aankoopakte van de woning mag maximum 5 jaar oud zijn  Je moet voor minimum 15 000 euro (excl. btw) aan geldige facturen kunnen voorleggen bij de aanvraag  De renovatie gebeurt met een stedenbouwkundige vergunning  De renovatie gebeurt tevens in samenwerking met een architect  Er zijn mogelijke supplementen voor o een kind ten laste (250 euro) o een persoon met een handicap >66% (250 euro) Deze premie krijg je van stad Waregem. Renovatiepremie II (max. 10 000 euro)  Je renoveert een woning ouder dan 25 jaar  Je moet voor minimum 10 000 euro (excl. btw) aan geldige facturen kunnen voorleggen bij de aanvraag  Extra voorwaarden: niet alle werken komen in aanmerking + er zijn inkomensvoorwaarden Deze premie krijg je van het Vlaams Gewest. Verbeteringspremie I (diverse bedragen)  Je brengt verbeteringswerken aan in een woning (woning > 20 jaar oud) of verbouwt een woning (ouderdom woning speelt dan geen rol). Die woning is wel je hoofdverblijfplaats.  Geen beperkingen op bezit van andere woningen  Geen beperkingen op kadastraal inkomen  Je doet je aanvraag na het uitvoeren van de werken en bewijst dit aan de hand van geldige facturen  Het maximaal belastbaar inkomen voor 2013 bedraagt 28 730 euro, te verhogen met 1500 euro per kind ten laste Deze premie krijg je van het Vlaams Gewest. Verbeteringspremie II (375 euro)  Aanvullende premie enkel bovenop renovatiepremie Vlaams Gewest en/of verbeteringspremie Vlaams Gewest  Aanvraag maximum één jaar na ontvangen bovenstaande premies of nadat je in de woning bent gaan wonen  Er zijn mogelijke supplementen voor o een kind ten laste (250 euro) o een persoon met een handicap >66% (250 euro) Deze premie krijg je van stad Waregem.

Infokrant Waregem • 2013 - 2


9 Dossier: Huisv e s ti ngs prem i es

Ik huur een huis Aanpassingspremie (tussen 600 euro en 1250 euro)  Premie voor het aanpassen van een woning aan de behoeften van een inwonende 65-plusser  De premie wordt berekend aan de hand van de ingediende facturen (minimum 1200 euro in totaal)  De premie bedraagt 50% van het totale factuurbedrag  Er zijn beperkingen op het soort uitgevoerde werken. Komen in aanmerking: o Werken in verband met technische installaties of hulpmiddelen o Verbouwingen voor betere toegankelijkheid Deze premie krijg je van het Vlaams Gewest. Hemelwaterput (500 euro)  Enkel bij woningen met een verleende bouwvergunning vroeger dan 15 januari 1978  Voor hemelwaterputten geplaatst na 1 januari 2008 Deze premie krijg je van stad Waregem. Groendak (31 euro/m²)  Je vraagt de subsidie aan vóór aanvang van de werken  Je houdt het groendak minimaal 10 jaar in goede staat  Premie niet geldig indien het groendak reglementair of wettelijk verplicht is Deze premie krijg je van stad Waregem. CO-bestrijding (maximum 250 euro)  Premie om CO-vergiftiging te voorkomen in een woning ouder dan 25 jaar o Je vervangt CO-onveilige waterverwarmingstoestellen o Je vervangt een kolenkachel  Je vraagt de premie aan na uitvoering van de werken (maximum 1 jaar na factuurdatum)  De premie bedraagt 50% van het totale factuurbedrag, met een maximum van 250 euro Deze premie krijg je van de provincie West-Vlaanderen. Energiezuinige premies I Alle onderstaande premies zijn ook afhankelijk van bepaalde technische voorwaarden (isolatie, lambad,…). De werken moeten ook via een erkende aannemer uitgevoerd zijn.  Dakisolatie: van 6 euro/m² tot 8 euro/m² met maxima tussen 720 euro en 960 euro. Je kan ook een premie krijgen als je deze werken zelf uitvoert, maar dan gelden verminderde premies.  Buitenmuurisolatie: 15 euro/m². Het maximum premiebedrag is 2000 euro.  Spouwisolatie: 6 euro/m². Het maximum premiebedrag is 800 euro.  Vloerisolatie: 6 euro/m². Het maximum premiebedrag is 800 euro.  Hoogrendementsbeglazing: 12 euro/m² of 15 euro/m². Het maximum premiebedrag is 300 of 375 euro.  Warmtepompen: maximum 1700 euro.  Zonneboiler: 550 euro/m². Het maximum premiebedrag is 2750 euro.  Condensatieketel: 800 euro. Enkel voor beschermde afnemers. Deze premie krijg je van netbeheerder Eandis (www.eandis.be). Energiezuinige premies II  Aanvullende premie rationeel energiegebruik van 20% bovenop de premie van Eandis (zie hierboven)  Wordt uitbetaald, ongeveer drie maanden na betaling door Eandis Deze premie krijg je van stad Waregem.

E T

R U

U H RD U

H R

U

E V

Huursubsidie en installatiepremie (diverse bedragen)  Je verhuist van een niet-conforme of onaangepaste woning naar een conforme / aangepaste woning  Maximale maandelijkse huurprijs nieuwe woning is 560 euro (bedrag geldig in 2013)  De inkomensgrens voor aanvragen in 2013 bedraagt 16 720 euro, eventueel vermeerderd met 1500 euro per persoon ten laste  Tot drie jaar voor de aanvraag bezit je geen andere woning  Maximum duur van de huursubsidie is 9 jaar, terwijl het subsidiebedrag ook elk jaar naar beneden gaat  Extra: onder voorwaarden is er ook een eenmalige installatiepremie mogelijk om de verhuiskosten te betalen Deze premie krijg je van het Vlaams Gewest.

Noot bij het dossier: Het overzicht op de vorige pagina’s is slechts een inleiding op alle mogelijke huisvestingspremies in Waregem, geldig op moment van druk van deze editie van De Sprong. Sommige premies zijn aan nogal wat voorwaarden verbonden en kunnen ook gecombineerd worden met andere premies. Het zou ons echter te ver leiden om alle informatie in dit dossier te vermelden. Wil je meer informatie over bepaalde mogelijkheden? Spring dan even binnen bij de dienst stedenbouw op het stadhuis of download de informatiebrochure huisvestingspremies op www.waregem.be/wonen/huisvesting.


10 D o s s i e r : H ui s ve s ti ngs premies

Voor je belastingbrief

Naast de mogelijke premies voor bouwen, verbouwen, kopen of huren kan je ook nog twee specifieke zaken een belastingvermindering krijgen. De prijs van de installatie van dakisolatie en veiligheidssystemen hebben een plaats op je belastingbrief.

Voor dakisolatie komen enkel facturen op persoonlijke naam en uitgevoerd door een geregistreerde aannemer in aanmerking. Iedereen kan een belastingsvermindering van 30% op de werkelijk betaalde uitgaven bekomen, met een maximum van 2930 euro (voor inkomstenjaar 2013). Er gelden ook nog enkele andere voorwaarden om te kunnen genieten van deze vermindering, onder andere de isolatiewaarde van het materiaal, enkel voor woningen ouder dan 5 jaar,…

Iedereen die eigenaar of huurder van een woning is, kan ook een belastingvermindering krijgen bij investeringen in een betere beveiliging van zijn woonst. Dit kan gaan over inbraakvertraging, diefstaldetectie of beveiliging tegen brand. Ook hier geldt dat alles uitgevoerd wordt door een geregistreerde aannemer. Net zoals bij dakisolatie is de belastingvermindering 30% op de werkelijk betaalde uitgaven. Het maximumbedrag is van 730 euro (aanslagjaar 2013).

Dienst stedenbouw of www.belgium.be/nl/huisvesting/bouwen_en_verbouwen/belastingvermindering/

Premiezoeker.be De Vlaamse Overheid geeft een overzicht van alle premies voor woningen op www.premiezoeker.be. Deze website werkt heel eenvoudig: je doorloopt enkele stappen waarbij je telkens de correcte informatie ingeeft. Op het einde van de rit krijg je een perfect overzicht van alle premies die je kan krijgen voor het aangevraagde werk. Meteen kan je ook een aanvraag doen of contact opnemen met de juist instantie.

Zoeker of Wijzer? Opgepast! We krijgen af en toe vragen over de Premiewijzer. De Premiewijzer is echter geen initiatief van de overheid maar een privé-initiatief, dat geld probeert te verdienen aan de verspreiding van data die de overheid kosteloos aanbiedt. We raden aan om er niet aan mee te werken. De werkwijze van de website Premiewijzer leunt dicht aan bij de stijl van de website Premiezoeker van het agentschap WonenVlaanderen. Dat is erg verwarrend, de gebruiker kan daardoor onterecht denken dat de Premiewijzer ook een overheidsinitiatief is.

Praktisch  Dienst stedenbouw 056 62 12 88 stedenbouw@waregem.be  Dienst milieu 056 62 12 80 milieuzorg@waregem.be  Provinciebestuur West-Vlaanderen 050 40 33 24 wonen@west-vlaanderen.be  Wonen-Vlaanderen 050 24 82 50 wonenvlaanderen@ rwo.vlaanderen.be  Info op het internet www.waregem.be/wonen/ huisvesting www.bouwenenwonen.be www.premiezoeker.be www.energiesparen.be

Infokrant Waregem • 2013 - 2


11 A rc h i ef

Reclame voor reclame in het stadsarchief

Paradepaardjes

Tijdelijke expo in leeszaal stadsarchief In de gangen en kasten van het archief zitten duizenden pareltjes verborgen. En die mogen best af en toe eens getoond worden aan het publiek. Zo was er vorig jaar in de leeszaal van het archief een tijdelijke expo over sport in Waregem. Deze keer ging het stadsarchief op zoek naar een flinke portie publiciteit: oude reclames van Waregemse winkels, bedrijven of horecazaken. Deze kleine tentoonstelling laat je herinneringen ophalen via foto’s van winkels, reclamefolders, advertenties uit weekbladen, oude filmpjes en alle andere vormen van publiciteit. Nostalgische beelden van de oude handelsbeurs of de

opening van het Pand laten je de jaren ‘70 van de vorige eeuw herbeleven. Iedereen is welkom in onze leeszaal tijdens de openingstijden van het stadhuis. En wie weet prikkelen we je interesse wel voor al die andere pareltjes uit het archief…

Zeldzame bronnen, ontroerende foto’s, uitzonderlijke schenkingen,… Het zou egoïstisch zijn deze historische sensaties binnen het stadsarchief te houden. Daarom houdt ons paradepaardje je voortaan tweewekelijks op de hoogte van wat er in het stadsarchief beweegt. Bekijk dit alles op www.waregem.be/archief/paradepaardjes. Bovendien is het stadsarchief voortdurend op zoek naar nieuwe aanwinsten om haar bestaande collecties aan te vullen en kwetsbare Waregemse herinneringen voor de tand des tijd te behouden.

De leeszaal bij je thuis

Het stadsarchief zorgt op verschillende manieren voor de toegang tot haar rijke collecties. Naast een bezoek aan de leeszaal kan je binnenkort ook vanuit je luie zetel het archief raadplegen. History Pin Een eenvoudige toepassing op je smartphone laat je toe je onder te dompelen in het

Waregem van vervlogen tijden. Je beleeft de historische sfeer bij een virtuele wandeling door de Waregemse straten van weleer. Download deze applicatie vandaag nog via www.waregem.be/archief/ history-pin. Archief online Stapsgewijs gaat het stadsarchief in op de groeiende

vraag om digitalisering van haar collecties. Zo wordt de volledige collectie afbeeldingen op een Erfgoedbeeldbank ter beschikking gesteld. De komende maanden wordt voorbereidend werk gedaan voor Vensters op het Verleden, de Waregemse Erfgoedbeeldbank. Iets om op te volgen! Tegelijkertijd worden de historische collecties toegankelijk gemaakt via de online databank Probat. Via www.west-vlaanderen. be/probat kan je zoeken in

beschrijvingen van dossiers, foto’s, affiches, kaarten en plannen van een groot aantal West-Vlaamse gemeenten. Ook het stadsarchief van Waregem maakt van deze online databank gebruik om haar collecties gemakkelijk raadpleegbaar te maken. De komende maanden worden de archiefstukken en documentaire collecties geleidelijk aangevuld. Ook dit kan je van op je eigen computer verder opvolgen.

Stadsarchief 056 62 12 18 archief@waregem.be


12 U i T i n War e ge m

Ballonhappening/Waregem Kinderstad Zaterdag 27 en zondag 28 april - Hippodroom Zoals de traditie het wil, is het laatste weekend van april gereserveerd voor de Ballonhappening en Waregem Kinderstad. Dit jaar is het de vijftiende editie, reden genoeg dus om er een groot feest van te maken! We duimen voor mooi weer zodat het luchtruim op beide dagen kleurt met talrijke warmeluchtballonnen. Op zondagnamiddag kunnen de kinderen hun hartje ophalen tijdens Kinderstad. Voor de Ballonhappening slaat de stad opnieuw de handen in elkaar met Gino Ciers Ballonvaarten. Waregem Kinderstad wordt in samenwerking met een evenementenbureau georganiseerd. Zoals gewoonlijk is de toegang op beide dagen volledig gratis.

Ballonhappening

Wil je jouw stad graag eens vanuit de lucht zien? Boek dan een vlucht met de unieke Bell 407 helikopter op zaterdagnamiddag of vlieg mee met een van de warmeluchtballonnen op zaterdag of zondag. Alle info en reservatie via 051 31 23 25 of info@warmeluchtballon.be.

We zetten alles nog eens voor je op een rijtje: Zaterdag 16.00u.: kermisattracties, randanimatie, helikopterluchtdopen, ballon aan kraan, … 17.00u. tot 20.00u. : home made markt 17.30u.: show afstandbestuurde ballonnen, vliegtuigjes en helikopters 18.00u. tot 20.00u. : opstijgen warmeluchtballonnen en special shapes 21.00u.: vliegen in het donker met telegeleide verlichte vliegtuigjes, helikopters en miniatuur luchtballonnen met aansluitend vuurwerk

Nieuw dit jaar is de ‘ballon aan kraan’: voor slechts 2 euro stap je in een ballonmand die tot 30 meter hoog wordt gehesen en je trakteert op een mooi uitzicht over de Gaverbeekhippodroom en omgeving. Er zakken een veertigtal ballonnen af naar Waregem waarvan enkele in een speciale vorm: de ‘omgekeerde’ ballon, een reuzengrote zeppelin, Simba de leeuw, … In het kader van de Week van de Amateurkunsten kan je op zaterdag vanaf 17.00u. komen proeven van diverse eigen creaties tijdens de Home Made Markt. Je vindt er zelfgemaakte juwelen, modeontwerpen, modieuze accessoires, schilderijtjes,… je kan het zo gek niet bedenken.

Zondag 14.00u. tot 18.00u.: Kinderen de baas met tal van activiteiten zoals schminken, dansen, gekke fietsen, volksspelen, circusdemonstraties, … 17.30u.: Optreden Blitz! 18.00u. tot 20.00u.: opstijgen warmeluchtballonnen en special shapes

Kinderstad

Op zondag zijn de kinderen de baas! De kinderen kunnen opnieuw genieten van verschillende workshops aangevuld met leuke en verrassende activiteiten. We sluiten af met een spetterend optreden van Blitz! en het opstijgen van talrijke warme luchtballonnen.

Dienst feestelijkheden 056 62 12 11 info@waregem.be

Drafrennen – Kalender 2013 MEI

Zondag 5 12 26 Maandag 20 Vrijdag 3 10 17 24 31

JUNI

Zondag

2

9

16 23 30

JULI

Zondag

7 14 21 28

AUGUSTUS Zondag 4 18 25 Dinsdag 27 Donderdag 15

SEPTEMBER Zondag 15 AANVANG

Infokrant Waregem • 2013 - 2

Vrijdag om 19.00u. Andere dagen 14.30u.

Felix De Ruyck Vzw

056 60 21 92 info@hippodroomwaregem.be


13 UiT i n Wa regem

Memorial Day Kom met je stoel op straat

zondag 26 mei – 15.00u. – Flanders Field American Cemetery De American Overseas Memorial Day Association (AOMDA) organiseert de herdenkingen van de gesneuvelde Amerikaanse soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. Zoals elk jaar is er ook in Waregem een plechtige herdenking op Memorial Day.

vrijdag 31 mei – Internationale Dag van de Buren Babbelen met de buren In deze vluchtige wereld vergeten we al te vaak onze buren. We sturen mails de wereld rond, maar onze eigen buren kennen we nog nauwelijks. Het concept van de Internationale Dag van de Buren is eenvoudig: elk jaar op de laatste vrijdag van mei komen de mensen in diverse landen op straat om hun buren te ontmoeten. Niet tijdens een groot feest of groots opgezet evenement, maar gewoon in de straat. En daar willen we graag aan meedoen. Of tenminste, we zouden graag hebben dat jouw straat ook deelneemt. Hoe ga je te werk Spreek met je buur of buren af om deel te nemen met jouw straat. Afspreken kan je overal, zolang het maar ergens in de straat is. Op vrijdag 31 mei zelf zorg je ervoor dat iedereen zijn of haar eigen stoel en iets om te eten of drinken meebrengt. Zo hoeft niemand vooraf iets klaar te zetten en is alles ook opgeruimd als iedereen weer vertrekt. Opzet van deze dag Het is het perfecte moment om jouw buurman/vrouw beter te leren kennen en misschien wat vaker een spontane babbel te slaan of elkaar een welgemeende goedendag te wensen. Wie zijn deelname bevestigt, krijgt een promopakket met ballonnen, affiches, deurhangers en flyers. Vraag jouw feestcheque aan via: www.waregem.be/feestcheques Dienst feestelijkheden 056 62 12 52 dagvandeburen@waregem.be

Golf in het Park

Zondag 2 juni - 10.00u. tot 16.00u. - Park Casier

Op zondag 2 juni wordt het park Casier omgetoverd tot een echt golfterrein. Op een driving range (oefenplaats) en drie holes kan iedereen op een heel vrijblijvende manier een balletje komen slaan en kennismaken met de golfsport. De begeleiding gebeurt door de Waregemse golfclub. Op deze manier kunnen ervaren spelers hun liefde voor de sport doorgeven door middel van een initiatie. Met deze actie komen de golfclubs letterlijk naar buiten om elke nietgolfer aan te spreken. Als deelnemer ontvang je eveneens een mooi gadget. Wees er dus zeker bij! Inschrijven kan via de website www.sportvanhetjaar.be De initiaties vinden plaats van 10.00u. tot 16.00u. Sportdienst 056 60 07 44 info@waregemsport.be

Traditioneel wordt het gedicht “in flanders fields” door een student van de internationale school Antwerpen voorgedragen. Dit jaar wordt dit gedicht voor de eerste keer ook in het Nederlands gebracht. De leerlingen van enkele Waregemse basisscholen zingen naar goede gewoonte ook het Amerikaanse volkslied, wat voor de Amerikaanse aanwezigen meestal het meest emotionele moment is. Verder zijn er enkele toespraken van leden uit de Belgische en Amerikaanse civiele en militaire wereld en een Belgische muziekkapel speelt de nationale volksliederen. Tenslotte zorgen enkele F-16 gevechtsvliegtuigen voor het decibelmoment wanneer ze het missing man formation manoeuvre uitvoeren. Dienst feestelijkheden 056 62 12 11 feestelijkheden@waregem.be

Wijkkermissen

De buurtcomités in Waregem zitten niet stil. Elk jaar vinden tal van wijkkermissen en wijkfeesten plaats.  Hieronder een overzicht: Drogenboomkermis Waregem 17 tot 19 mei Jagersfeesten Jagerswijk 25 en 26 mei Craswijkfeesten Waregem 28 tot 30 juni Ommegang Beveren-Leie Beveren-Leie 28 tot 30 juni Torenhof Kermis Torenhof 28 tot 30 juni Waterhoekfeesten Waregem 5 tot 7 juli Bilkhagefeesten Waregem 5 tot 8 juli Desselgem Ommegang Desselgem 5 tot 8 juli Zomerfeest Gaverke Gaverke 12 en 14 juli Molenparkfeesten Hoogmolenwijk 13 en 14 juli Sint-Margrietfeesten Nieuwenhove 19 tot 21 juli Kermis Beveren-Leie Beveren-Leie 29 augustus tot 2 september Hoekskeskermis Sint-Eloois-Vijve 30 augustus tot 1 september Kermis Desselgem Desselgem 6 tot 10 september Kermis Sint-Eloois-Vijve Sint-Eloois-Vijve 21 en 22 september Straetekermis Desselgem 28 en 29 september Stationswijkkermis Beveren-Leie 4 tot 7 oktober Organisatoren van kermissen vullen elk jaar een activiteitenfiche in, om zo de nodige aanvragen te doen met betrekking tot:  huren feestmateriaal  innemen openbaar domein  aanvragen muziekvergunning  ... Dienst feestelijkheden 056 62 12 11 feestelijkheden@waregem.be


14 Je ugd

Grabbelen in zomeractiviteiten

Speelpleinwerkingen in Waregem Ouders die tijdens vakantiedagen uit werken gaan, staan soms voor een dilemma: wat met onze kinderen? Om werkende ouders uit de nood te helpen zijn er in Waregem diverse speelpleinwerkingen actief. Het speelpleinwerk vervult twee functies: de spelfunctie en de opvangfunctie. Zo kunnen je kinderen toch nog van kommerloze vakantiedagen genieten, want bij de speelpleinwerking zijn ze zeker in goeie handen!

Speelplein Het Pad Grabbelpas Deze vakantiewerking, georganiseerd door de stedelijke jeugddienst, is voor kinderen tussen 6 en 14 jaar tijdens alle schoolvakanties. De kinderen zitten samen in leeftijdsgroepen. Op die manier kunnen we het aanbod nog beter afstemmen op elke leeftijd. Een waaier van activiteiten komt aan bod. Creatieve of sportieve activiteiten, maar ook daguitstappen, koken en spelletjes… De activiteiten van de Grabbelpas worden enkele weken op voorhand gecommuniceerd naar de ingeschreven kinderen en jongeren. Het programma kan je ook digitaal lezen op de website. Een uitstap naar de kinderboerderij of een avonturendag aan zee… er is voor elk wat wils!

SWAP De SWAP is het vakantieprogramma van de jeugddienst voor alle tieners tussen 12 en 16 jaar. Je kiest zelf uit wat je tof vindt: sport, muziek, creaworkshops, theater en nog veel meer. Geen tijd voor verveling, want Swap staat garant voor een fijne vakantie. Kiezen en inschrijven Om deel te nemen aan de SWAP- of Grabbelpasactiviteiten moet je op voorhand een Grabbelpas of SWAPpas aankopen. Dit pasje is het ganse jaar geldig, kost 3 euro en is te verkrijgen bij de jeugddienst.

Infokrant Waregem • 2013 - 2

Zuiderlaan 46 - 8790 Waregem Juli: 1 tot 19 juli Augustus: 12 tot 30 augustus Meer info: www.speelpleinhetpad.be of jeugddienst De inschrijvingen voor de activiteiten voor de maand juli vinden plaats op zaterdag 15 juni van 10.30u. tot 12.00u. Inschrijven voor de activiteiten in augustus kan op zaterdag 13 juli van 10.30u. tot 12.00u. Op die dagen kan je enkel online of telefonisch inschrijven. Lukt het je niet om op die dagen in te schrijven, dan kan je na de officiële inschrijvingsdata nog langsgaan op de jeugddienst. Ook tijdens de vakantie kan je nog inschrijven voor de activiteiten. De inschrijvingen worden pas afgesloten op het moment dat de activiteit volzet is. De prijs van de activiteiten varieert. Ben je ziek of kan je toch niet komen naar een geplande activiteit? Zorg dan voor een doktersbriefje of verwittig twee dagen vooraf, zoniet wordt de activiteit toch aangerekend. Gezocht! Al jaren lang zorgen onze enthousiaste Grabbelpasmonitoren voor een uitstekende begeleiding van de activiteiten. Ga je graag om met kinderen en vind je in je vrije tijd nog een plaatsje om enkele supertoffe activiteiten uit te werken en te begeleiden? Ben je gemotiveerd, enthousiast, zelfstandig en 16 jaar of ouder? Dan ben jij de geknipte jongere die we zoeken! Interesse om ons team te versterken? Neem dan gerust contact op met de jeugddienst.

Jeugddienst

056 62 13 85 Jeugd@waregem.be

Speelplein De Speeldoze Koekoekstraat 26 8793 Sint-Eloois-Vijve Juli: 1 tot 19 juli Augustus: 16 tot 23 augustus Meer info: jeugddienst

Vakantiespeelplein Desselgem Pompoenstraat 44 8792 Desselgem Juli: 1 tot 19 juli Augustus: 5 tot 20 augustus Meer info: jeugddienst

Speelplein De Speelberg Tomberg 21a - 8791 Beveren-Leie Juli: 1 tot 12 juli Augustus: 19 tot 30 augustus Meer info: www.despeelberg.be of jeugddienst Jeugddienst 056 62 13 85 jeugd@waregem.be


15 Spo rt

Sportkampen en vakantieateliers Online inschrijven kan vanaf maandag 29 april om 17.30u. Haal de folder gewoon af bij de sportdienst of bij CC De Schakel. Alle inschrijvingen gebeuren in chronologische volgorde en zijn pas definitief nadat je een bevestiging kreeg. Sportdienst – 056 60 07 44

info@waregemsport.be www.waregem.be/sport/sportkampen

CC De Schakel – 056 62 13 40

Negende Waregemse sportquiz Vrijdag 3 mei – 19.30u. OC Eikenhove

Ben jij lid van een Waregemse sportvereniging en ben je benieuwd hoe goed je algemene kennis in verband met sport is? Tip: test het zeker in de boeiende negende Waregemse sportquiz! De meeste vragenrondes handelen over de sportieve actualiteit, maar af en toe graven we ook in het verleden. Of we vragen bijvoorbeeld naar de speelduur van een rugbywedstrijd. Het kan alle kanten op… De sportquiz vindt dit jaar opnieuw plaats in ontmoetingscentrum Eikenhove (Albert Servaeslaan – Torenhof). Al wie minstens 17 jaar is kan een ploegje vormen van drie of vier teamgenoten. Deelnemen met meerdere ploegen kan natuurlijk ook. Alle quizzers trekken trouwens met een mooie naturaprijs naar huis. Heb je zin om deel te nemen? Dan weten we dit graag tegen uiterlijk vrijdag 26 april. Voor slechts 15 euro per team kan je je kans wagen om de vorige winnaars (de Vrije Atletiekclub BeverenLeie) het vuur aan de schenen te leggen. Wie weet worden jij en je team wel de slimste sportclub van Waregem in 2013! Inschrijven kan bij: Sportdienst Waregem (Meersstraat 5) 056 60 07 44 info@waregemsport.be

Klas beëindigd in schooljaar 2013 WEEK 1 – 5 JULI 01 MUZIEK OP DE BOUWWERF (crea) kleuter 2+3 02a KEUKENPIETEN (sport + koken) kleuter 3, leerjaren 1 02b KEUKENPIETEN (sport + koken) leerjaren 1-2 03 VIDEO KILLED THE RADIOSTAR (sport + dans) leerjaren 1-2-3 04 ROCK THE OPERA (sport + crea + theater) leerjaren 3-4-5 05 Max and Mary (crea + film + theaterdecor) leerjaren 6, secundair 1-2 06 Du bist alles, theaterspelen (theater) secundair 3-4-5-6 07 KLEUTERS@FUN kleuter 2-3 08 OMNISPORT – GYMNASTIEK leerjaren 1-2-3-4-5-6 09 PONYGEWENNING leerjaren 1-2-3 10 PONYRIJDEN VERVOLMAKING leerjaren 3-4-5-6 11 WINDSURFEN leerjaren 4-5-6; secundair 1-2 12 BOOGSCHIETEN leerjaren 4-5-6; secundair 1-2 13a TENNIS DESSELGEM leerjaren 1-2-3 13b TENNIS DESSELGEM leerjaren 4-5-6; secundair 1-2 14a MINIVOETBAL leerjaren 1-2-3-4-5-6 14b MINIVOETBAL + OMNISPORT leerjaren 1-2-3-4-5-6 14c MINIVOETBAL sec. 1-2-3-4-5-6 WEEK 8 – 12 JULI 15 KUNSTENAAR VOOR EEN DAG (crea) kleuter 2+3 16a KEUKENPIETEN (sport + koken) kleuter 3, leerjaren 1 16b KEUKENPIETEN (sport + koken) leerjaren 1-2 17 SPROOKJESSOEP (sport + crea) leerjaren 1-2-3 18 VIDEO KILLED THE RADIOSTAR (sport + dans) leerjaren 4-5 19 KRAAKPAND DE SCHAKEL (dans) leerjaren 6, secundair 1-2-3 20 GOLF – TENNIS leerjaren 4-5-6 21 ZEILEN leerjaren 3-4-5-6; secundair 1-2 22 KLEUTERKAMP “ BIJ DE POLITIE” kleuter 1-2-3 23 ALLES MET DE BAL leerjaren 1-2-3-4-5-6 24a PONYPLEZIER VOOR BEGINNELINGEN leerjaren 3-4-5-6 24b PONYPLEZIER VOOR BEGINNELINGEN + OMNISPORT leerjaren 3-4-5-6 WEEK 15 – 19 JULI 25 KLEUTERKRIEBELS + FIETSEN 26 SCHAKEN + OMNISPORT 27 SPORTMIX 28a TENNIS BEVEREN-LEIE 28b TENNIS BEVEREN-LEIE

kleuter 2-3 leerjaren 1-2-3-4-5-6; secundair 1- 2 leerjaren 1-2-3-4-5-6 leerjaren 1-2-3 leerjaren 4-5-6; secundair 1-2

WEEK 12 – 15 AUGUSTUS (niet 15/8) 29 KLEUTERKAMP “BIJ DE BRANDWEER” 30 MODELLUCHTVAART-OMNISPORT 31 OMNISPORT + TRAMPOLINE 32 HET GROTE CIRCUS + OMNISPORT

kleuter 1-2-3 leerjaren 4-5-6; secundair 1-2 leerjaren 4-5-6 leerjaren 1-2-3-4-5-6

WEEK 19 – 23 AUGUSTUS 33 BALSPORTEN + OMNISPORT 34 ZEILEN 35 WINDSURFEN 36 FRANS + OMNISPORT 37 KLEUTERS@FUN 38 WATERPOLO + OMNISPORT 39 FLITSENDE DINO’S (crea)

leerjaren 1-2-3 leerjaren 3-4-5-6; secundair 1-2 leerjaren 4-5-6; secundair 1-2 leerjaren 4-5-6; secundair 1-2 kleuter 2-3 leerjaren 4-5-6; secundair 1-2 leerjaren 3-4-5-6


16 Di e n s t v e r l e ni ng Openingstijden stadswinkel en bevolking maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

van

tot

van

8.30u. 8.30u. 8.30u. 8.30u. 8.30u. 9.00u.

12.00u. 13.00u. doorlopend open(*) 12.00u. 13.00u. 12.00u. 13.00u. 12.30u. gesloten 12.00u. gesloten

tot 17.00u. 18.30u. 17.00u. 17.00u.

Waregem en Sint-Eloois-Vijve Beveren-Leie en Desselgem

Openingstijden diensten in het stadhuis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

tot 12.00u. 12.00u. 12.00u. 12.00u. 12.30u. 12.00u.

van op afspraak op afspraak op afspraak op afspraak gesloten gesloten

tot 17.00u. 18.30u. 17.00u. 17.00u.

Op zaterdag zijn enkel de stadswinkel en de dienst bevolking open. De eerste zaterdag van de maand zijn alle diensten open: 4 mei en 1 juni. Het stadhuis en de deelgemeentehuizen zijn gesloten op woensdag 1 mei, donderdag 9 tot en met zaterdag 11 mei, maandag 20 mei.

Deelgemeentehuizen Beveren-Leie maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

8.30u. - 12.00u. 8.30u. - 12.00u..

Desselgem

Sint-Eloois-Vijve

13.00u. - 17.00u. 13.00u. - 17.00u.

8.30u. - 12.00u. 8.30u. - 12.00u. 8.30u. - 12.00u.

13.00u. - 17.00u. 8.30u. - 12.00u.

Openingstijden openbare bibliotheken Waregem

Desselgem

Sint-Eloois-Vijve

maandag dinsdag

13.00u.-19.00u. 10.00u.-12.00u. 16.00u.-19.00u. 09.00u.-12.00u. 13.00u.-19.00u. woensdag 13.00u.-19.00u. 14.00u.-19.00u. 14.00u.-19.00u. donderdag 10.00u.-12.00u. 14.00u.-19.00u. 13.00u.-19.00u. vrijdag 13.00u.-19.00u. zaterdag 10.00u.-16.00u. 10.00u.-12.00u. 10.00u.-12.00u. De bibliotheken van Waregem, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve zijn gesloten op woensdag 1 mei; van donderdag 9 tot en met zaterdag 11 mei en op maandag 20 mei.

Openingstijden containerparken maandag – dinsdag – woensdag – vrijdag donderdag zaterdag

12.00u. - 19.00u. Gesloten 8.00u. - 14.00u.

Alle containerparken zijn gesloten op woensdag 1 mei en maandag 20 mei.

Colofon De Sprong is een uitgave van het stadsbestuur van Waregem tel.: 056 62 12 11 fax: 056 62 12 23 e-mail: secretariaat@waregem.be website: www.waregem.be

Verantwoordelijke uitgever Burgemeester Kurt Vanryckeghem Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Infokrant Waregem • 2013 - 2

Apothekers Centraal nummer 0900 105 00 (0,50 euro per minuut) of www.apotheek.be of aan de ingang van iedere apotheek

Dokters

* bevolkingsdienst gesloten van 12.00u. tot 13.00u.

van 8.30u. 8.30u. 8.30u. 8.30u. 8.30u. 9.00u.

Wachtdienst en nuttige telefoonnummers

Tandartsen

Centraal nummer 0903 399 69 (1,50 euro per minuut) Het callcenter verbindt je door met de dichtst bijzijnde tandarts van wacht. (enkel zaterdag, zon- en feestdagen van 9.00u. tot 18.00u.)

Nuttige telefoonnummers Politiezone Mira O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Antigifcentrum Brandwondencentrum Kankerfoon De Druglijn Ambulante Drugzorg Waregem Anonieme Alcoholisten Zelfmoordlijn

056 62 67 00 056 62 31 11 070 245 245 09 332 34 90 0800 15 802 078 15 10 20 056 60 86 60 03 239 14 15 02 649 95 55

SOS nummers

Brandweer en ziekenwagen Politiehulp Kinder- en jongerentelefoon Rode Kruis Vlaanderen Tele-onthaal Algemeen Europees noodnummer Child Focus

100 101 102 105 106 112 116000

Wedstrijdvraag Vorige prijsvraag:

Stef Wijnants was te gast in CC De Schakel en werd bijgestaan door onder andere Luk Alloo en Annelien Coorevits. Gregory Minne gaf het correcte antwoord en won twee tickets voor de VIP-receptie van Dwars Door Vlaanderen.

Nieuwe wedstrijdvraag:

Hoe lang is de gezinsfietstocht Kerngezond Waregem Rond van 25 mei? Stuur je antwoord tegen uiterlijk donderdag 25 april naar desprong@waregem.be of Prijsvraag De Sprong – Gemeenteplein 2 – 8790 Waregem.

Te winnen

Twee ballonvluchten voor één persoon op zaterdag 27 april.

Samenstelling, coördinatie en eindredactie Dienst externe zaken Gemeenteplein 2, 8790 Waregem tel.: 056 62 12 11 fax: 056 62 12 90 e-mail: info@waregem.be

Verspreiding

056 60 91 00 056 71 05 90

Gratis en vijf maal per jaar aan alle inwoners van Waregem

De officiële berichtgeving over Waregem is terug te vinden  in Het Gouden Blad  op de stedelijke website www.waregem.be  op teletekst op de regionale zender WTV van pagina 350 tot 354  www.facebook.com/ uitinwaregem

De Sprong - april 2013  

Stedelijk infoblad Waregem, editie april 2013. Met o.a. alle info over huisvestingspremies, de ballonhappening, rioolaansluitingen, stadsarc...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you