Page 1

nr 6-7/2010 (35-36) czerwiec - lipiec 2010

STACJA TŁUSZCZ W BELWEDERZE:

Wielki sukces naszej dziennikarki! Niezwykle miło nam poinformować Państwa, że w poniedziałek 14 czerwca 2010 r. nasza redakcja została zaproszona do Belwederu, gdzie odbył się finał konkursu Kancelarii Prezydenta RP dla dziennikarzy prasy lokalnej „Blaski i cienie budowy demokracji lokalnej”. Na konkurs wysłano 155 tekstów z całej Polski, a wśród 25 nominowanych do nagrody Złotego Pióra Prezydenta RP, znalazł się tekst Moniki Kur – współpracującej z naszą redakcją młodej mieszkanki Jasienicy!

NASTĘPNY NUMER „STACJI TŁUSZCZ” UKAŻE SIĘ OK. 11 SIERPNIA.

Nominowany tekst to artykuł pt. „MŁODZIEŻ KONTRA WŁADZA, CZYLI NAJWYŻSZY CZAS WZIĄĆ SPRAWY WE WŁASNE RĘCE!“, który powstał na bazie konferencji z burmistrzem J.K. Białkiem zorganizowanej w ramach realizacji projektu „Integracja przez Media“ Stowarzyszenia Kastor.

Oznacza to zmianę cyklu wydawniczego naszej gazety – od kolejnego numeru będzie się ona ukazywać w każdą drugą środę miesiąca (a nie pod koniec, jak dotychczas). Redakcja

Ostatecznie artykuł otrzymał wyróżnienie Fundacji Centrum Edukacji acji Obywatelskiej za kacji, a nasza redakcja edukacyjne walory publikacji, – dyplom za oddanie głosuu młodym osobom, budowanie w nich poczucia ucia sprawczości i wpływu na rozwiązywanie anie problemów otaczającego nas świata. Serdecznie gratulujemy emy Monice i bardzo cieszymy się, żee praca naszej małej redakcji została dostrzeżona i w taki sposób nagrodzona. ona. Niewątże wsparcie pliwie jest to dla nas duże i umocnienie w wierze,, że mimo wielu trudności i przeszkód, zkód, jakie y – Stacja codziennie napotykamy Tłuszcz jako wolna i niezależna ranprasa jest ważnym gwaranszetem demokracji i podnoszenia jakości lokalnego życia ycia publicznego.

Wybory prezydenckie w Tłuszczu - wyniki Wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich w gminie Tłuszcz:

kcja z Redakcja Więcej informacji o samym konkursie i pozostałych nagrodzonych dziennikarzach można znaleźć na stronie PREZYDENT.PL

Finał konkursu Kancelarii Prezydenta RP dla dziennikarzy „Blaski i cienie demokracji lokalnej”. Od lewej stoją: Minister Jacek Michałowski, redaktor naczelny ST Maciej Puławski, Aleksandra Puławska, wyróżniona w konkursie Monika Kur, pani Barbara Stasiak oraz zasiadający w jury Krzysztof Skowroński Monika Kur - nominowana do Złotego Pióra i wyróżniona nagrodą CEO

Dni Tłuszcza 2010

Beata Polakowska, zdobywczyni tytułu Miss Earth Poland 2010 była gościem specjalnym tegorocznego Święta Pieśni Ludowej, obchodzonego w ramach Dni Tłuszcza, fot. Michalina Musielik

WAŻNA INFORMACJA DLA CZYTELNIKÓW I REKLAMODAWCÓW

4

1. Jarosław Kaczyński 2. Bronisław Komorowski 3. Grzegorz Napieralski 4. Waldemar Pawlak 5. Janusz Korwin – Mikke 6. Janusz Olechowski 7. Andrzej Lepper 8. Marek Jurek 9. Bogusław Ziętek 10. Kornel Morawiecki

53,61% 27,27% 12,09% 1,68% 1,63% 1,45% 1,07% 0,92% 0,22% 0,06%

Oddano 58 głosów nieważnych. Frekwencja: 56,46% źródło: prezydent2010.pkw.gov.pl


2 >>> życie gminy: sprawy mieszkańców LIST DO REDAKCJI:

ZBIGNIEW SZYMANIAK KONTRA BURMISTRZ JAN KRZYSZTOF BIAŁEK Niniejszy list to odpowiedź na zarzuty burmistrza Jana K. Białka pod moim (i nie tylko) adresem (bo jako byłego członka zarządu gminy to zarazem i całej ekipy burmistrza Sławomira Klocka z lat 1998 – 2002), które zostały opublikowane w ST w miesiącu marcu pod tytułem „Czy burmistrz Białek kłamie? Ocenę pozostawiam czytelnikom” ujęte w kolejnych punktach, a dotyczących moich wypowiedzi w wywiadzie „Burmistrz kłamie” w miesiącu lutym 2010 r. 1. Burmistrz twierdzi, że w sposób profesjonalny podszedł do przetargu na dzierżawę składowiska i wykonanie jego kosztownej rekultywacji, poprzedzonego opracowaniem analizy stanu istniejącego składowiska z dnia 10.11.2005 r. (wyk. „Miastoprojekt” za 8500 zł). Nie podaje jednak, co było w następstwie. A było wręcz tragicznie, co potwierdził prawomocny wyrok Sądu Okręgowego na szkodę gminy w wysokości ok. 700.000 zł, koszty rekultywacji za ponad 2 mln zł, przedwczesne (o ponad 2 lata) zamknięcie składowiska i wiele innych szkód finansowych, które bada Prokuratura. Przy każdej okazji, aż do obrzydzenia wraca Pan do pomówień i oszczerstw sprzed dziesięciu lat pod adresem poprzedniej władzy Sławomira Klocka co do umowy dzierżawy i aneksu zawartych z firmą „Jurant”. Przecież te pańskie zarzuty podważyłem w ST w lutym oraz w Wieściach Podwarszawskich Nr 12 z dnia 18.03.2010 r. Nie odpowiada mi Pan w sposób merytoryczny, jednak mam cierpliwość w tej kwestii. - Dopiero po czterech latach od objęcia stanowiska, wiosną 2006 r. to nie Pan, lecz Pański doradca złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej, że ekipa S. Klocka naruszyła ustawę o zamówieniach publicznych, ponieważ zawarła umowę i aneks z firmą „Jurant” bez przetargu, bez czynszu, bez podpisu skarbnika i radcy prawnego. W sierpniu 2006 r. Prokuratura odrzuciła te bezpodstawne zarzuty i umorzyło śledztwo, od czego nikt się nie odwołał (a można było to zrobić) o sygn. akt 5Ds 267/06. Niebawem ten sam Pański doradca złożył na-

stępne doniesienia w tych kwestiach do CBŚ, które również zostały odrzucone. Obydwa te organy potwierdziły w swoich postanowieniach o zgodności umowy i aneksu zawartych przez S. Klocka z prawem. Więc o co Panu chodzi? Powinien Pan te postanowienia uszanować. 2. Jak już wcześniej wspomniałem 10.11.2005 r. profesjonalna analiza składowiska odpadów, a następnie: 25.11.2005 r. ogł. o zamiarze wydzierżawienia tej nieruchomości, 8.02.2006 r. ogł. o przetargu, 15.03.2006 r. otwarcie ofert w przetargu, 10.04.2006 r. komisja przetargowa kończy przetarg, 21.04.2006 r. burmistrz podpisuje umowę dzierżawy i wykonania rekultywacji z „DS” s.c. na okres 12.05.2006 - 31.12.2009 r., 12.05.2006 r. protokół zdawczo – odbiorczy z przekazania składowiska odpadów „na oko” przez Komisję Gminną i „DS” s.c. Niepodważalnym dowodem przekazania „na oko” jest pismo „DS” z dn. 4.03.2009 r. do Sądu Okręgowego X Wydz. Gospodarczy o sygn. akt X GNc 298/08 str. 2. Ten istotny zarzut „DS” pod adresem procedury przetargowej i błędnej umowy dzierżawy został całkowicie uwzględniony przez Sąd, co wynika z żądania i pozwu – dostali to, co chcieli co do grosza, potwierdził to wyrok. 3. Nie dociera do Pana to, że oferta firmy „DS” w przetargu była wadliwa i powinna być definitywnie odrzucona. Firma nie posiadała instrukcji na obsługę składowiska odpadów od Wojewody. Wyborem tej oferty w przetargu naruszył Pan art. 53 ust. 2 ustawy o odpadach z 2001 r. To nie moje prywatne śledztwo - jak Pan sugeruje – wprost przeciwnie. Prowadzi je Prokuratura Rejonowa w Wołominie – sygn. akt 2Ds 37/10/S. Żaby było ciekawiej, to w piśmie z dn. 26.03.2009 r. do Sądu Rejonowego VII Wydz. Gospodarczy zarzucał Pan firmie „DS” brak w/w instrukcji w oparciu o ten przepis. Pondto z pisma jeszcze wynikało, że poprzedni dzierżawca „Jurant” nie był zobowiązany do przekazania swojej imiennej instrukcji „DS” s.c. Z zapisów protokołu przekazania składowiska odpadów wynika, że Komisja domagała się od firmy „Jurant” przekazania tej instrukcji. To są prawdziwe dowody!

4. Zdecydowanie podważam Pana sugestie w kwestii „szukania dziury w całym” przeze mnie. Pan nie ma prawa wypowiadać się w imieniu czteroosobowej Komisji, która sporządziła protokół z rozstrzygnięcia przetargu. 5. W pełni podtrzymuję rażącą wadliwość umowy dzierżawy z dn. 21.04.2006 r. Nie ma w niej zapisu aktualnej wysokości składowiska odpadów i ilości odpadów do przyjęcia. Ten fakt został udowodniony w Sądzie Okręgowym przez „DS”. Odsyłam Pana do lektury pism procesowych. Podtrzymuję całkowicie brak kontroli wwożonych na składowisko ilości odpadów przez burmistrza. Niepodważalne dowody to brak ewidencji przez gminę ilość odpadów wwożonych na składowisko w okresie 10.11.2005 – 12.05.2006 r., gdy dzierżawcą była firma „Jurant”. Ewidencja i kontrola powinny się odbywać 24 godziny na dobę. Pragnę przypomnieć, że w Sądach burmistrz J. K. Białek za przepełnienie składowiska oskarżał wyłącznie „DS” s.c. Dowody: pismo z dn. 12.01.2008 r. do Sądu Okręgowego a w nim następujące cytaty: „Odpowiedzialność za zamknięcie składowiska w Wólce Kozłowskiej przed upływem terminu do którego została zawarta umowa ponoszą powodowie.” „Dzierżawcy jako gospodarze składowiska odpadów komunalnych powinni dołożyć maksimum staranności, aby składowisko mogło funkcjonować do terminu określonego w umowie, tj. do dnia 31.12.2009 r.” „W przedstawionej opinii wskazano, że składowisko ma 8 – 9 m wysokości, a więc do dozwolonej wysokości 11 m brakowało 2 m. Jeżeli powodowie nie godzili się z ustaleniami zawartymi w opracowaniu to mogli zlecić wykonanie innego opracowania.” „Brak ewidencji wjeżdżających na teren składowiska odpadów i wyjeżdżających pozwala przypuszczać, że nie jest zgodne z prawdą twierdzenie powodów, iż nie przyjmowano odpadów z innych terenów”. Oraz pismo z dnia 26.03.2009 r. do Sądu Rejonowego VII Wydz. Gospodarczy: „Pełną odpowiedzialność za przepełnienie składowiska, a w konsekwencji za jego zamknięcie przed przewidywanym terminem ponosi pozwany”. „Dzierżawca nie prowadził na bieżąco pełnej ewidencji odpadów”. Te powyższe - bardzo przejrzyste i czytelne - dowody w pełni dokumentują brak bieżącej kontroli ze strony burmistrza dotyczącej nieewidencjonowanej przez nikogo pełnej ilości dostaw odpadów na składowisko gdy dzierżawcą był „DS” Powyższe dowody podważają zasadność ugody z dn. 06.01.2010 r. zawartej z „DS” s.c. oraz procesowania się z poprzednimi dzierżawcami - firmą „Jurant” za pieniądze podatników. Pragnę podkreślić, że jak do tej pory moje skargi okazały się skuteczne i Prokuratura Rejonowa w Wołominie prowadzi śledztwo

Pytanie konkursowe: na kiedy zaplanowany jest Bieg Bobra organizowany przez TKS Bóbr? a) na 27 sierpnia 2010 r. b) na 21 sierpnia 2010 r. c) na 28 sierpnia 2010 r.

Chrzęsne, 19 czerwca 2010 r. godz. 15.06: na V zjazd rodu przyjechali Kielakowie z całej Polski i świata. Rodzinie w ciągu pięciu lat udało się zebrać dane na temat 5 tys. członków rodu, stworzyć nowoczesną stronę internetową a nawet... wydać książkę

NAGRODY: - 2 x bezpłatna wymiana butli w firmie Puławski PPHU (Przemysłowa 7, Tłuszcz). Dziękujemy firmie Puławski PPHU za przygotowanie nagród!

w sprawie „afery śmieciowej” (sygn. 2Ds 37/10/S). Toczy się również następne śledztwo o sygn 2Sd 99/10/S w sprawie nielegalnie wybudowanych fundamentów pod budowę hali sportowej, na działce Skarbu Państwa, na której burmistrz nie miał prawa nic budować. Trwa postępowanie PINB w tej kwestii. Wydział Skarbu Państwa i Wydział Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego prowadzą również postępowanie w tej kwestii. 6. Stwierdzam zdecydowanie, że burmistrz nie mógł być w żadnym wypadku zszokowany nagłą decyzją Wojewody o zamknięciu składowiska odpadów, gdyż jako jego gospodarz i zarządca nie powinien dopuścić do takiego stanu. 7. Wmawia Pan mi pomyłkę, którą świadomie sam popełnia. To nikt inny, lecz wyłącznie Pan Burmistrz był i dalej jest osobą zarządzającą składowiskiem odpadów. Dowód: cytaty z pisma NIK-u z dnia 15.02.2010 r. do Rady Miejskiej w Tłuszczu: „w sprawie kontroli w zakresie zarządzania przez Gminę składowiskiem odpadów”, „Badanie zagadnień związanych ze sposobem zarządzania przez Gminę składowiskiem odpadów leży w kompetencjach kontrolnych Rady Miejskiej a w szczególności Komisji Rewizyjnej”. Myślę, że one wystarczą. Nie boi się Pan kolejnego procesu? Na razie podpisał Pan umowę na jego prowadzenie za kwotę 60 000 zł. Odnoszę wrażenie, że szasta pan pieniędzmi podatników. Jak długo jeszcze? Ugoda rodzi konsekwencje, których Pan zdaje się nie dostrzegać. Przed obydwoma sądami gospodarczymi oskarżał Pan, że przepełnieniu składowiska jest winna wyłącznie firma „DS”. Teraz po wyroku oskarża Pan wcześniejszego dzierżawcę. Ugoda zawarta z firmą „DS” zwolniła ją z jakichkolwiek roszczeń przed sądami, w tym również z tytułu wykonania kosztownej rekultywacji i zapłaty czynszu dzierżawnego. Firma prawna, jaką Pan wybrał do reprezentowania Gminy w następnym procesie nie powinna brać w nim udziału, gdyż w poprzednim procesie nie ujawniała wszystkich dowodów w tej sprawie, które mogłyby obciążyć firmę „DS” i być korzystne dla Gminy (m. in. informacje o przyjmowanych przez „DS” odpadach spoza gminy – dowody te posiada Prokuratura). Ponadto firma ta brała czynny udział w konstruowaniu ugody z firmą „DS”. Powyższa argumentacja w mojej opinii dyskwalifikuje uczestnictwo tej firmy w procesie, jaki Gmina zamierza wytoczyć firmie „Jurant” oraz podważa zasadność podpisanej przez Gminę ugody z uwagi na zrzeczenie się apelacji od wyroku i obawy burmistrza przed zapłatą 3 milionów zł odszkodowania spółce „DS”. z Zbigniew Szymaniak (skróty w liście nadane przez redakcję)

Zasady konkursu: Jedna nagroda (butla) czeka na osobę, która jako pierwsza zadzwoni pod numer 694-005-675, w poniedziałek 28 czerwca 2010 r. między godziną 19.00 a 19.05 i odpowie poprawnie na pytanie. Druga nagroda (butla) - zostanie wylosowana spośród osób, które dostarczą odpowiedź na kartkach pocztowych do dnia 10 lipca 2010 r. na adres: Redakcja „Stacja Tłuszcz”, ul. Przemysłowa 7, 05-240 Tłuszcz. Zwycięzcy poprzedniego konkursu: - Krzysztof Gadomski, Tłuszcz - wymiana butli - Zofia Ołdak, Tłuszcz - wymiana butli GRATULUJEMY!


życie gminy <<< 3

Odbicie Wierzbów w źródłach W poprzednich numerach „Stacji Tłuszcz” przedstawiłem Państwu postać Jana Estkowskiego i nakreśliłem przebieg akcji odbicia braci Wierzbów z tłuszczańskiego aresztu. Jako dopełnienie tamtego cyklu zamieszczam ważne dokumenty z 1944 roku - pomocne w zrozumieniu tamtych wydarzeń. Meldunek z czerwca 1944 roku, z akcji odbicia Wierzbów do szefa Kedywu podokręgu „Wschód”, „Białowieża” – „Adama”: Białowieża – Adam. Melduję, że dnia 2 VI 44, o godz. 9-tej został aresztowany przez żandarmerię z Tłuszcza Komendant II-go Ośrodka ob. Odrowąż wraz z jego trzema braćmi, któ-

rych jeden jest II-em Ośrodkowym. Wzięto ich z domu przez zaskoczenie. Po aresztowaniu zostali przewiezieni do Tłuszcza i osadzeni w areszcie policyjnym. Po otrzymaniu tej wiadomości natychmiast wydałem rozkaz III-wi II-go Ośrodka Szczapie, by aresztowanych odbił w czasie transportu do Warszawy lub w czasie pro-

wadzenia ich do miejsca straceń tzw. tłuszczowskiego „Katynia”, ewentualnie w czasie innych sprzyjających okolicznościach. Odbicie w Tłuszczu było bardzo ryzykowne po prostu ze względu na silny garnizon npla, rozlokowany w pobliżu aresztu niemożliwe, zwłaszcza, że posterunek żandarmerii od aresztu znajduje się zaledwie o kilkadziesiąt metrów. Ob. Szczapa po otrzymaniu mojego rozkazu natychmiast zaalarmował pluton specjalny i po przeprowadzeniu dokładnego wywiadu zdecydował się aresztowanych wykraść z aresztu. Dokonał tego w nocy 2/3 b.m. o godz. 2-ej przy pomocy 3-ch żołnierzy: ob. Piechura, Olszyny i Piasta, uzbrojeni w 2 kb i 2 pm. oraz 2 łomy żelazne. Reszta plutonu stała w lesie, odległym o kilka kilometrów. Ob. Szczapa wraz z wspomnianymi żołnierzami do aresztu podeszli żytem od tyłu. Przeskoczyli przez płot, górna część którego miała kilka rzędów drutu kolczastego. Za płotem zostawili ob. Piasta na ubezpieczeniu. Sami zaś łomami wyrwali kłódki od drzwi wejściowych do aresztu i celi, w której znajdowali się aresztowani, po czym wycofali się wraz z uwolnionymi tą samą drogą. Ponieważ 2-ch policjantów mających służbę w tym czasie siedzieli biurze, a na dworze nie było żadnego wartownika cała

akcja odbyła się bez wystrzału i ofiar w ludziach. Jog (major Edward Nowak - przyp. M.Ołdak) Wniosek o nadanie Krzyża Walecznych dla Jana Estkowskiego „Szczapy” z 1944 roku: Samorzutnie zdecydował odbicie aresztowanych i osadzonych w areszcie Kmdta III-go Ośr. Plus jednego oficera, plus jednego pdf., plus 1 szeregowego – członków PZP. Wraz z trzema podległymi sobie żołnierzami wykonał włamanie do aresztu i przeprowadził odbicie wyżej wymienionych bez strat własnych, czym zagwarantował bezpieczeństwo i spokojną pracę wśród żołnierzy na własnym terenie i uznanie u podkomendnych i społeczeństwa. Komendant Obwodu /-/ Jog. Wniosek gorąco popieram. Inspektor /-/ Rewera. z Opracował: Marcin Ołdak Za udostępnienie dokumentów oraz wiele serdecznych rad i uwag, bardzo dziękuję panu Jarosławowi Stryjkowi.


4 >>> życie gminy

Święto Pieśni Ludowej Gdyby nie sprawna interwencja służb komunalnych i ochotniczej straży pożarnej, sukces tegorocznego przeglądu zespołów ludowych mógłby stanąć pod znakiem zapytania. Po sobotniej, wieczornej ulewie Ogródek Jordanowski zamienił się w... jedną wielką kałużę! Jednak dzięki podjętym działaniom, tradycyjnie, jak co roku, i tym razem w niedzielę bez większych przeszkód mógł odbyć się Regionalny Przegląd Zespołów Artystycznych. Na tegoroczne Święto Pieśni Ludowej przyjechało 27 zespołów ludowych. Organizatorem przeglądu był Regionalny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Ostrołęce, który we współpracy z Burmistrzem Tłuszcza, Radą Miejską w Tłuszczu, Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej i Centrum Kultury w Tłuszczu przygotowywał tegoroczny przegląd. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną w intencji Twórców Ludowych. Bezpośrednio po niej barwny korowód przy akompaniamencie młodzieżowej orkiestry dętej przemaszerował do Ogródka Jordanowskiego. Tam uroczystego otwarcia imprezy dokonali dyrektor Centrum Kultury Paweł Ołdak i burmistrz Jan Krzysztof Białek. Burmistrz otwarcie wyraził swoją radość z imponującej ilości zespołów biorących udział w przeglądzie:

- Nie ma takiej siły, nie ma takiej mocy, ani kataklizmu, który by spowodował, że to kolejne święto pieśni nie odbyłoby się! – powiedział burmistrz, nawiązując do sobotniej ulewy, która dzień wcześniej dosłownie zatopiła Ogródek. Burmistrz podziękował także

służbom komunalnym i ochotniczej straży pożarnej za doprowadzenie terenu do właściwego stanu. Dla wszystkich przybyłych na imprezę przygotowano stoiska gastronomiczne,

handlowe – a dla najmłodszych trampoliny i zamek do skakania. Na stoisku sponsora generalnego tegorocznych Dni Tłuszcza - Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, można było wziąć udział w quizie i spróbować szczęścia w loterii z nagrodami. Natomiast przy Urzędzie Miejskim można było zostawić dary dla powodzian. Po przemówieniach i podziękowaniach, na scenie pojawiły się pierwsze zespoły. Każdy z nich przedstawiał pieśni ludowe w swojej własnej oprawie i aranżacji. Po przeglądzie zaproszono wszystkich na zabawę taneczną pod gołym niebem. z Maciej Puławski

FOTOREPORTAŻ

Dni Tłuszcza 2010 Ulewny deszcz wypłoszył wielu mieszkańców, jednak najwytrwalsi zostali do samego końca fot. Maciej Puławski

Na tegorocznych Dniach Tłuszcza można było zagrać w... szachy. Nie wszyscy wiedzą, że w Zespole Szkół w Postoliskach działa szkoła szachowa, fot. Michalina Musielik

Wolontariusze obsługujące loterię fantową na stoisku stowarzyszenia Potok Serc fot. Maciej Puławski

Uroczy występ przedszkolaków z Kozłów, fot. Michalina Musielik

Program kabaretowy w wykonaniu Artura Barcisia i Cezarego Żaka, fot. Michalina Musielik

Turniej piłkarskich szóstek dzieci i młodzieży walka o Puchar Burmistrza. Na zdjęciu Olimp Tłuszcz i Iskra Jasienica, fot. Michalina Musielik

Słoneczna pogoda zapewniła frekwencję. Szkoda, że nie utrzymała się do końca imprezy... fot. Maciej Puławski

Agnieszka Pieńczuk zdobywczyni pierwszego miejsca w Konkursie o Złoty Mikrofon, fot. Michalina Musielik


życie gminy <<< 5 Sprawy nielegalnych fundamentów ciąg dalszy:

PIERWSZA EKSPERTYZA – FUNDAMENTY ZOSTAJĄ DRUGA EKSPERTYZA – ROZBIÓRKA! W poprzednim numerze pisaliśmy o kolejnych wątpliwościach związanych z fundamentami wybudowanymi przy Szkole Podstawowej w Tłuszczu, na których w przyszłości miała stanąć ogólnodostępna hala sportowa. Pod koniec maja na zlecenie burmistrza rzeczoznawcy wykonali drugą ekspertyzę fundamentów. Tym razem nie skupiono się jedynie na wytrzymałości betonu, ale zwrócono również uwagę na rodzaj i ułożenie zbrojenia w słupach oraz zgodność wykonanej konstrukcji budowlanej z dokumentacją projektową. Ekspertyza kosztowała 12 200 zł. Co ciekawe, badanie fundamentów wykonywała ta sama firma i te same osoby, co w 2007 roku. Warto zwrócić uwagę, że poprzednia ekspertyza, która kosztowała 4 270 zł, w żaden sposób nie rozstrzygnęła, czy na istniejących fundamentach można kontynuować budowę czy też nie. Jedyne co z niej jasno wynikało, to że średnia wytrzymałość betonu na ściskanie wynosiła 21 MPa. Brak było jednak komentarza, co to właściwie ozna-

cza. W opinii nie odniesiono się także do dokumentacji projektowej ani kwestii legalności budowy. Tymczasem mieszkańcy na spotkaniach z burmistrzem Białkiem często słyszeli, że fundamenty są wykonane „niechlujnie”, lecz nie przeszkadza to w dalszej budowie hali. Jednakże ostatnia ekspertyza jasno stwierdziła, że obecny stan fundamentów nie pozwala na kontynuowanie prac związanych z budową hali. Władze gminy zorganizowały z wykonawcą fundamentów – firmą INS – DRO – BUD oraz osobą odpowiedzialną wówczas za realizację tej inwestycji - Maciejem Skibińskim, spotkanie na którym zostali oni zapoznani z wynikami ekspertyzy. Jak poinformował nas burmistrz Jan Krzysztof Białek, wykonawca był zaskoczony całą sytuacją. Trzeba przyznać, że taka sytuacja budzi wiele wątpliwości i niejasności. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy burmistrza Jana Krzysztofa Białka, który wyjaśnił, że odbyły

Ciekawie w Chrzęsnem W ciągu dwóch najbliższych lat pałac w Chrzęsnem wróci do czasów świetności. Z takim przekonaniem wyszli wszyscy uczestnicy prezentacji, na której przedstawiono przyszły wygląd i funkcje zespołu pałacowo - parkowego. Przedstawienie projektu adaptacji terenu na Powiatowe Centrum Kultury włączono w program odbywającego się 29 maja w Chrzęsnem Dnia Dziecka. Na licznie przybyłe dzieci czekało wiele darmowych atrakcji m. in. dmuchana zjeżdżalnia, elektryczna kolejka i kącik metamorfoz. Natomiast dla rodziców przygotowano wystawę prezentującą historię miejsca oraz umożliwiono zwiedzanie części pomieszczeń wewnątrz pałacu.

Pałac jak nowy Około godziny 13 rozpoczęła się prezentacja, na której Henryka Michalczewska z Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Wołominie przedstawiła projekt adaptacji Pałacu na Powiatowe Centrum Kultury w Chrzęsnem. Wiąże się to z remontem dotychczas zrujnowanego pałacu, budynków gospodarczych i parku. Koszt tej inwestycji to ponad 11 milionów złotych. Starostwo z sukcesem sięgnęło po środki z Unii Europejskiej. Pani Michalczewska zaprezentowała również wyniki prac badawczych na terenie dawnego majątku. Co ciekawe - archeolodzy odkryli, że w miejscu dzisiejszego pałacu stał kiedyś murowany, gotycki dwór obronny, zbudowany - jak twierdzą naukowcy - na przełomie XV i XVI wieku. Fakt istnienia na tym terenie i w tamtych czasach murowanego dworu jest ewenementem nie tylko na skale powiatu, ale i tej części Mazowsza.

Dla najmłodszych przewidziano różne atrakcje, fot. Marcin Ołdak

Jak wynikło z dalszej prezentacji, pałac zostanie poddany gruntownemu remontowi, gdyż celem jest powrót do stylu, w jakim wyglądał w XVIII i XIX wieku. Pojawi się m. in. nowa balustrada balkonu wzorowana na XVIII wiek, odtworzona będzie również kaplica pałacowa z czasów biskupa inflanckiego Józefa Kossakowskiego - właściciela Chrzęsnego w latach 1781 - 1787. Remont czeka także spichlerz i budynek administracyjny, gdzie za zgodą konserwatora zabytków zostaną zamontowane okna połaciowe. Zmienione będzie również pokrycie dachowe. Cały teren zostanie ogrodzony. Brama główna pozostanie w tym samym miejscu, co obecnie, ale będzie wyglądać zupełnie inaczej niż teraz - przede wszystkim będzie reprezentatywna. Po obu jej stronach umieszczone zostaną furtki i murowane przęsła. Motyw ozdobny będzie zaczerpnięty z elewacji pałacu. Zrekonstruowane zostaną chorągiewki z XVII wieku z datą powstania budowli i herbem jej fundatora - Stefana Dobrogosta Grzybowskiego. Odtworzony będzie również park dworski, gdzie powstaną liczne ścieżki m. in. alejka widokowa. Ustawione zostaną tam latarnie i ławki stylizowane na XIX wiek. Ciekawym pomysłem jest projekt iluminacji pałacu - podświetlenie będzie zamontowane od dołu tak, by podkreślić kształt budynku.

Centrum kultury Podczas prezentacji Henryka Michalczewska omówiła przyszłe funkcje obiektów na terenie ze-

się oględziny fundamentów przez przedstawicieli nadzoru budowlanego i nie są jeszcze znane wnioski. Dopiero, gdy nadzór wypowie się w tej sprawie gmina podejmie dalsze kroki. Odnosząc się do kwestii wynajęcie po raz kolejny tej samej firmy do wykonania badania fundamentów i rozbieżności między otrzymanymi wynikami, burmistrz zwrócił uwagę, że pierwsza z nich była jedynie podstawowym badaniem wytrzymałości betonu, z jakiego wykonano fundament, zaś druga jest bardziej szczegółowa. Na pytanie o to, dlaczego zlecono wykonanie drugiego badania tej samej firmie, burmistrz Białek odpowiedział, że jest ona firmą specjalistyczną i robi ekspertyzy w sposób właściwy, wiarygodny i budzący zaufanie. Jak udało się nam ustalić, sprawą tłuszczańskich fundamentów od kilku tygodni zajmuje się również Prokuratura Rejonowa w Wołominie. z Maciej Puławski społu pałacowo - parkowego. Całość ma tworzyć Powiatowe Centrum Kultury. Parter pałacu będzie pełnił funkcje wystawiennicze, znajdzie się tam również recepcja. Istotne jest to, że powstanie nowa klatka schodowa, zamontowana zostanie winda, która umożliwi korzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym. Piętro i poddasze będą spełniać funkcje konferencyjne, gościnne i biurowe. Zostanie tam również odtworzona kaplica z XVIII wieku. Budynek administracyjny to miejsce, gdzie ulokowany zostanie gabinet dyrektora, sekretariat, pomieszczenia dla ogrodnika i pomieszczenia techniczne. Natomiast w odnowionym spichlerzu powstanie sala z funkcjami dydaktycznymi. Jak zapowiedziała Henryka Michalczewska, przyszłe Powiatowe Centrum Kultury będzie miejscem funkcjonującym sześć dni w tygodniu, angażującym środowisko artystów, skupionym na imprezach cyklicznych w tym nakierowanych na tzw. wysoką kulturę.

Wizytówka regionu Fakt, że po ponad 60 latach przywraca się pałacowi w Chrzęsnem dawną świetność, został pozytywnie przyjęty przez lokalną społeczność i władze. Z wielkim optymizmem patrzy na wydarzenia w Chrzęsnem burmistrz Tłuszcza Jan Krzysztof Białek. Według niego taki obiekt w gminie, to wspaniała wizytówka i doskonała forma promocji na przyszłość. Zadowolenia nie ukrywał również wicestarosta wołomiński Ryszard Węsierski, który podkreślał, że takich miejsc jak to, jest w naszym województwie zaledwie kilka. Dobrą promocją dla Chrzęsnego okazał się zorganizowany tego dnia przez starostwo Dzień Dziecka, który przyciągnął wielu mieszkańców regionu. Część z nich była tutaj pierwszy raz. Wydaje się, że powoli zwraca się temu miejscu należytą rangę. To napawa dużym optymizmem i nadziejami na przyszłość. z Marcin Ołdak

Wiele osób z zainteresowaniem oglądało plansze przedstawiające historię pałacu, fot. Marcin Ołdak

BĘDZIE WODOCIĄG! Gmina Tłuszcz podpisała umowę na dofinansowanie budowy wodociągu Postoliska - Jarzębia Łąka. Przetarg na realizację tego zadania został już ogłoszony, więc są duże szanse, że prace rozpoczną się jeszcze w wakacje. RUSZA SEGREGACJA Do końca wakacji na terenie naszej gminy mają pojawić się pojemniki na surowce wtórne. W planach jest ich ustawienie na terenie głównych osiedli w mieście oraz w 20 sołectwach. Ich zakup jest wynikiem realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskich. Poza pojemnikami Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu zakupi specjalny samochód przystosowany do odbierania surowców wtórnych. WKRÓTCE NOWE PLACE ZABAW Na stronach urzędu miejskiego w Tłuszczu zamieszczono już wezwanie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie placów zabaw na osiedlach: Kolejowa, Długa i Borki. Budowa tych miejsc wypoczynku będzie finansowana z programu Leader. Co ciekawe, poza typową funkcją, jaką spełnia plac zabaw mają one pełnić rolę „przystanków” na ciekawych szlakach rowerowych. W planach jest również ustawienie tablicy z mapą szlaków. BIEG BOBRA Z POLICJANTAMI I STRAŻAKAMI W zbliżającym się wielkimi krokami tłuszczańskim Biegu Bobra, oprócz mieszkańców pobiegną również Policjanci i Strażacy. Komenda Powiatowa Policji w Wołominie i Komenda Powiatowej Straży Pożarnej zainteresowała się możliwością rozegrania w ramach zawodów dodatkowej klasyfikacji dla swoich funkcjonariuszy. Najlepsi z nich otrzymają nagrody. Jak widać Bieg Bobra, będący nową i unikatową inicjatywą, organizowany przez TKS Bóbr i planowany na 28 sierpnia 2010 r. cieszy się coraz większym zainteresowaniem.


6 >>> życie gminy: sprawy mieszkańców GRABÓW:

PROTEST MIESZKAŃCÓW ZWIEŃCZONY SUKCESEM, DECYZJA BURMISTRZA UCHYLONA Od kilku numerów informujemy Państwa o tym, jak mieszkańcy Grabowa zmobilizowali się do walki przeciwko inwestycji planowanej w ich miejscowości. Przypomnijmy: wszystko zaczęło się 22 lutego b.r., kiedy to burmistrz Tłuszcza wydał decyzję, w której ustalił na rzecz warszawskiej firmy Aaltonen Sp. z o.o. warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie magazynu przy drodze gminnej w Grabowie. We wsi zawrzało. Decyzja nie została z nikim skonsultowana, a ponadto – jak się okazało po zbadaniu sprawy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) – zawierała nieprawidłowości. O komentarz przedstawiający obecną sytuacji w Grabowie poprosiliśmy panią Jolantą Więch – jedną z inicjatorek protestu przeciwko budowie we wsi magazynu opon.

Liczę, że pan burmistrz tym razem przypilnuje urzędników i wyda decyzję zgodną z przepisami prawa, a przede wszystkim z interesem mieszkańców.

Jolanta Więch: „Powiem szczerze - nie wyobrażałam sobie innego finału. Ten sukces jest efektem współpracy wielu ludzi. A praca była naprawdę trudna, gdyż dowiedzieliśmy się o sprawie na kilka dni przed uprawomocnieniem się tej krzywdzącej dla nas decyzji. Samorządowe Kolegium Odwoławcze wytknęło w niej szereg błędów, co tylko potwierdza słuszność naszych zarzutów sformułowanych w odwołaniu.

Spotkałam już tymczasem głosy, że zablokowanie przez nas inwestycji jest przeszkodą w rozwoju gminy. To jednak nie o to chodzi, że człowiek z pełną świadomością kupuje działkę, by zamieszkać z rodziną w cichej, spokojnej okolicy, a tu raptem chcą mu zrobić pod oknem magazyny przemysłowe i temu podobne. Główną przyczyną, która od lat hamuje rozwój gminy Tłuszcz jest brak planu zagospodarowania przestrzennego. Dopóki

taki plan nie powstanie jesteśmy skazani na to, że urzędnicy będą wydawać decyzje co najmniej wątpliwe co do zgodności z przepisami prawa. To nie stawia ich w najlepszym świetle, a nas, mieszkańców skłania do zastanowienia się dlaczego...? Sprawa Grabowa pokazała, że urzędnicy też się mylą. Dlatego zachęcam wszystkich, którzy widzą w swoim otoczeniu, że dzieje się coś, co jest rażąco dla nich krzywdzące, by mieli odwagę głośno o tym mówić i stanowczo przeciwdziałać. Nasz przykład pokazał, że jednocząc się w słusznej sprawie można odnieść sukces mimo, że po drugiej stronie są

Jolanta Więch: „Liczę, że pan burmistrz tym razem przypilnuje urzędników i wyda decyzję zgodną z przepisami prawa, a przede wszystkim z interesem mieszkańców”

bogate firmy zatrudniające drogich prawników i które mogą wywierać wpływ na decyzje urzędników. Właśnie za tę solidarność i wiarę w powodzenie naszych działań chciałabym jeszcze raz podziękować wszystkim mieszkańcom Grabowa! Słowa wdzięczności za wsparcie w działaniach kieruję też do mojego męża oraz pana Olka, pani Lucyny, pana Darka, a także Stowarzyszenia „Normalna Gmina”. Dziękuję również wszystkim mieszkańcom Grabowa oraz Łysobyk i Jaźwia. Na spotkanie z inwestorem przyszło bowiem tyle ludzi, że nie mogliśmy się pomieścić w salonie pana sołtysa Adama Wojtyry! Dziękuję Państwu za to!”

Samorząd jest Twój! „STACJA TŁUSZCZ”

WSPIERA KAMPANIĘ KANDYDUJ!

Więcej przydatnych materiałów dla osób kandydujących na naszej stronie www.stacja-tluszcz.pl!

W 1990 roku po reformie samorządowej został przywrócony system samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym. Charakter gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego podkreślono w Konstytucji, która nie odnosi się do innych szczebli (powiat, województwo) i na rzecz gminy ustanawia domniemanie kompetencji w sferze samorządowej. Wobec powyższego, ustrój władzy samorządowej musi działać zawsze w oparciu o gminę – niezależnie od funkcjonowania innych jednostek samorządu terytorialnego. W systemie samorządu, istotne znaczenie ma również samodzielność jego jednostek, w oparciu o którą gminy mają możliwość realizacji zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców. Pomimo, że zakres owej samodzielności jest bardzo szeroki – wyłączność w realizowaniu określonych zadań, odrębna struktura organizacyjna, samodzielność budżetowo – finansowa, ograniczenie ingerencji władzy rządowej jedynie do procedur nadzorczych itp., to nie ma charakteru absolutnego. W efekcie ani administracja rządowa, ani pozostałe jednostki samorządu terytorialnego (powiat, samorząd województwa) nie mogą wkraczać w zakres kompetencji, jakie przysługują gminom. Oczywiście, w przypadkach dokładnie określonych w przepisach, taka ingerencja jest możliwa, ale może być dokonywana jedynie w oparciu o ściśle określone reguły. Gmina składa się z dwóch elementów: - wspólnoty samorządowej, którą tworzą mieszkańcy - oraz terytorium. Istotą funkcjonowania gminy jest wydzielenie z zakresu działania władzy centralnej pewnych spraw i przekazanie ich tym, których te sprawy najbardziej dotyczą. Warto więc pamiętać, że gmina to nie burmistrz i nie rada gminy, lecz wszyscy mieszkańcy określonego terytorium. Co prawda zakres działania samorządu na różnych szczeblach podziału jest różny, jednak to gmina jest jednostką samorządu terytorialnego, której zakres zadań jest najszerszy. Ustawa o samorządzie gminnym szeroko określa, że do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Dalej w ustawie jest również mowa, że podstawowy zakres działania gminy obejmuje zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców. Przepisy określają katalog zadań, które mają służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, jednak ma on otwarty charakter. W praktyce więc,

Część I: Dlaczego warto kandydować? Pewnie nie raz zastanawiałaś lub zastanawiałeś się, co mogłoby się zmienić w naszej gminie, gdybyś to właśnie Ty był/była burmistrzem czy też radnym. W naszym cyklu artykułów powiemy Ci, dlaczego warto startować w wyborach, jakie warunki musi spełniać kandydat / kandydatka oraz jak krok po kroku doprowadzić do tego, żeby Twoje nazwisko znalazło się na karcie wyborczej. Zapraszamy do lektury i… działania! sama wspólnota może ustalić, co uważa za swoje potrzeby i dążyć do ich realizacji – oczywiście mając na uwadze, że niektóre kompetencje należą do innych niż gmina podmiotów. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby jednostki samorządu terytorialnego poszczególnych szczebli współpracowały ze sobą w celu realizacji zadań publicznych.

KTO RZĄDZI W GMINIE? Przepisy określają, że organami gminy są rada gminy i burmistrz. Rada gminy pełni funkcje organu stanowiącego i kontrolnego. Ponadto zasada podziału kompetencji wprowadza domniemanie właściwości na rzecz rady gminy – należy do niej wszystkie sprawy z zakresu działania gminy o ile ustawy nie stanowią inaczej. Przepisy mówią również, że wyłącznie rada może: uchwalić statut gminy, ustalić wynagrodzenie burmistrza, decydować o kierunku działania burmistrza, przyjmować jego sprawozdania, uchwalać budżet gminy, rozpatrywać sprawozdania z wykonania budżetu,

decydować o udzieleniu lub nieudzieleniu absolutorium burmistrzowi. Oczywiście w ramach wykonywania swoich zadań rada nie może postępować zupełnie dowolnie – wiążą ją bowiem przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt szerokich uprawnień kontrolnych rady gminy, a co za tym idzie – spoczywającej na niej odpowiedzialności. W tłuszczańskiej Radzie Miejskiej zasiada 15 radnych. Czym więc zajmuje się burmistrz? Jako władza wykonawcza: wykonuje uchwały rady, realizuje uchwalony budżet, gospodaruje mieniem komunalnym, przygotowuje projekty uchwał rady w tym również projekt budżetu. Burmistrz reprezentuje gminę w stosunkach z osobami trzecimi. Całokształt jego działalności podlega wszechstronnej kontroli rady gminy, wykonywanej w sposób bieżący na sesjach rady gminy, jak również za pośrednictwem komisji rewizyjnej.

CO MOŻNA? Generalnie można bardzo wiele. Zarówno będąc radnym jak i burmistrzem. Zasiadanie we władzach gminy daje możliwość tworzenia prawa lokalnego i jego realizacji. To władze gminy decydują o tym, czy zostanie wybudowana nowa szkoła czy

też wodociąg. Mimo wszystko należy pamiętać, że nie ma ludzi nieomylnych i należy przy podejmowaniu decyzji o wyglądzie gminy czy nowych inwestycjach korzystać z możliwości konsultowania wielu spraw z mieszkańcami. Zwłaszcza, że przepisy wprost mówią o tym, że w ważnych dla gminy sprawach mogą być przeprowadzane konsultacje z mieszkańcami. Ich tryb oraz częstotliwość zależy więc od woli władz. Konsultując można uniknąć rozczarowania, niezadowolenia społeczności i... wielu błędów – jak pokazuje doświadczenie, często bardzo kosztownych.

CO TRZEBA? Całkowitym minimum, jakie nakłada na naszych radnych Statut Gminy jest organizowanie spotkań ze swoimi wyborcami nie rzadziej niż dwa razy w roku oraz pełnienie dyżurów dla swoich wyborców nie rzadziej niż raz w kwartale. Jednak sami Państwo przyznacie, że jest to program minimum, zdecydowanie nieprzystający do dzisiejszych czasów. Obecnie coraz więcej osób korzysta z nowoczesnych środków komunikacji i chciałoby się kontaktować z radnym również w formie elektronicznej. Dlatego warto rozważyć założenie strony internetowej czy bloga, poczty elektronicznej oraz udostępnienie swojego numeru telefonu dla mieszkańców.

PRZEDE WSZYSTKIM - NIEZALEŻNOŚĆ Decydując się na kandydowanie musimy jednak zdawać sobie sprawę, że wyborcy oddając na nas swój głos, obdarzają nas mandatem zaufania. Mimo, że część osób może postrzegać bycie radnym czy burmistrzem jako doskonałą szansę do „ustawienia się w życiu”, to jednak odradzamy taką drogę. Przede wszystkim nie można zapominać o tym, że oczywiście przed radnymi mogą pojawić się propozycje pracy w jednostkach organizacyjnych gminy dla nich samych, czy też dla ich rodzin. Co prawda obowiązuje zakaz zatrudniania radnych w urzędzie gminy, zarówno w ramach stosunku pracy jak i na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie, o dzieło) oraz na stanowisku kierownika i zastępcy gminnej jednostki organizacyjnej. Zakaz taki nie dotyczy już zatrudnienia w jednostce organizacyjnej gminy. Trzeba jednak pamiętać, że radni nie mogą również wykonywać dodatkowych zajęć i otrzymywać darowizn podważających zaufanie wyborców. Skorzystanie z takiej okazji może więc okazać się bardzo niekorzystne. Pomijając kwestie etyki i konfliktu interesów, to akceptacja takich propozycji może prowadzić do znacznego ograniczenia możliwości radnego.

Rok 2010 to rok wyborów samorządowych. Wybrani przez nas cztery lata temu wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast oraz radni zakończą swą kadencję 12 listopada. Nowe wybory odbędą się w terminie pomiędzy 14 listopada 2010 r. a 9 stycznia 2011 r. Już teraz warto się do nich odpowiednio przygotować, gdyż to właśnie my mieszkańcy – kandydując lub oddając głos, dokonujemy wyborów wpływających na życie społeczno – samorządowe w naszej gminie. Radny pracujący na garnuszku swojego samorządu, którego rodzina również jest w ten sposób zatrudniona, ma w efekcie związane ręce. Jego możliwości krytyki w stosunku do władzy wykonawczej (burmistrza) są bardzo ograniczone i w rezultacie taka osoba nie może sprawnie realizować funkcji kontrolnej. Takie zjawiska spotykane są najczęściej w małych miejscowościach. Decydując się na bycie radnym czy burmistrzem trzeba mieć ponadto świadomość ograniczeń, jakie się wiążą w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie z wykorzystaniem mienia komunalnego. Należy również pamiętać, że dla zapewnienia przejrzystości życia publicznego trzeba będzie składać oświadczenia majątkowe z wykazem posiadanych nieruchomości, środków pieniężnych, kredytów i dochodów. Jednak mamy nadzieję, że te wszystkie zasady (służące przecież lokalnej społeczności) Państwa nie zniechęcą i już wkrótce spróbujecie swoich sił w nadchodzących wyborach samorządowych! Oprac. Maciej Puławski Konsultacja prawna: Monika Kujawa Studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego W kolejnym numerze napiszemy o tym, kto może startować w wyborach oraz jakie warunki trzeba spełniać, aby móc kandydować. Chcesz kandydować? Nie wiesz, od czego zacząć? Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego poradnictwa dla osób chcących startować w wyborach. W każdy poniedziałek w godzinach 17 – 18.30 udzielamy porad dotyczących kandydowania. Uwaga! Prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu pod nr telefonu 694-005-675 lub poprzez email biuro@kastor.org.pl


reklama <<< 7

POWITAJ LATO W DOBREJ FORMIE! Od kilku miesięcy w naszym mieście przy ulicy Przemysłowej 70 działa STUDIO REKREACJI „ACTIVe”. Miejsce to cieszy się dużym powodzeniem wśród mieszkańców Tłuszcza - zwłaszcza wśród pań i dzieci. Wpływ na to ma bez wątpienia ciekawa oferta zajęć, świetnie wyposażona sala zabaw dla naszych milusińskich oraz stałe wychodzenie naprzeciw potrzebom klientów i klientek Studia. Jego inicjatorki, panie Agata Teodorczyk – Koźlik i Emilia Stańczak zawsze marzyły, żeby w Tłuszczu było przyjazne rodzinom miejsce spotkań. Same znają te potrzeby najlepiej – pani Agata jest mamą trójki dzieci, pani Emilia ma ich dwoje. Mieszkańcom gminy Tłuszcz Studio ACTIVe kojarzy się przede wszystkim z salą zabaw… Agata Teodorczyk – Koźlik: Oprócz kolorowej sali zabaw, na której znajduje się dwupoziomowa konstrukcja zabawowa z torem przeszkód, dwoma basenami wypełnionymi piłeczkami i zjeżdżalniami, dzieci mają do dyspozycji trampolinę, bujaki i inne zabawki ruchowe. Poza „tradycyjną” zabawą można w naszym studiu urządzić przyjęcie urodzinowe dla dzieci z pełnym poczęstunkiem i możliwością malowania buzi i tatuaży, które wykonuje wolontariusz ze Stowarzyszenia „Nadzieja”, dzieci ze stowarzyszenia mogą korzystać z Sali zabaw nieodpłatnie. Jednak sala zabaw to nie wszystko...

czeń, zawodnik UKS Judo Wolbrom od 1998 roku, wielokrotny medalista turniejów krajowych i zagranicznych. Naszym marzeniem jest utworzenie kadry i przygotowanie jej do uczestnictwa w turniejach regionalnych i krajowych. Zajęcia odbywają się we wtorki o godz. 17.00 i soboty o 12.00. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z trenerem: 793 580 015. Widzę, że oferta dla dzieci jest bardzo urozmaicona. Co jednak mają ze sobą zrobić rodzice i opiekunowie. gdy ich pociechy tak dobrze się bawią? ES: Mogą napić się kawy czy herbaty, przejrzeć prasę albo pójść na ”spokojne” zakupy. Jednak szczególnie zachęcam do pozostania u nas i skorzystania z naszego studia relaksa-

To znaczy? AT-K: W tym roku planujemy zupełną nowość w Tłuszczu - wakacyjne półkolonie dla dzieci. Zaczynamy od 5 lipca, pierwszy turnus potrwa do 9 lipca. Jeśli będzie duże zainteresowanie to będą kolejne turnusy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów przyjmujemy dzieci w wieku od 5 – 10 lat. Koszt półkolonii dla jednego dziecka to 270 zł. W przypadku zainteresowania półkoloniami

cji. Przygotowałyśmy orientalnie urządzone wnętrze oświetlone lampami solnymi, które korzystnie jonizują powietrze nadając mu właściwości nadmorskiego klimatu.

prosimy o kontakt pod numerami telefonu 606 278 302 lub 606 522 561. Emilia Stańczak: Podczas Półkolonii w „ACTIVe” zapewnimy dzieciom opiekę od godz. 8 do 18, a nawet dłużej, jeśli rodzice pracują. Dzieci będą miały zapewnione wyżywienie: obiad i podwieczorek, śniadanie przynosimy ze sobą z domu. Dla dzieci przewidujemy zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zajęcia z pedagogiem - plastyczne, z pierwszej pomocy i z tworzenia origami. Będzie jeszcze wycieczka rowerowa do gospodarstwa agroturystycznego i wycieczka do Warszawy - do kina i ogrodu zoologicznego. AT-K: To jednak jeszcze nie koniec naszej oferty. Przez cały rok dzieci od lat 5 i młodzież mogą jeszcze wziąć udział w zajęciach judo. Prowadzi je profesjonalny trener Rafał Sko-

ES: Zapraszamy również na masaż klasyczny (relaksacyjny, antycellulitowy, sportowy) w bardzo atrakcyjnych cenach. Proponujemy również zupełną nowość w Tłuszczu, czyli masaż na automatycznym łóżku nefrytowym! Wykorzystuje ono działanie ciepłem i masaż rolkami - przynosi ulgę osobom cierpiącym na migreny, schorzenia stawów i kręgosłupa, korzystanie wpływa na przemianę materii, problemy z układem oddechowym, trawiennym i moczowym, ułatwia usuwanie toksyn z organizmu i wspomaga walkę z cellulitem. Ponadto taki masaż relaksuje, wycisza, uspokaja. AT-K: Dodatkowo aromatyczne olejki wspomagają lecznicze i relaksacyjne właściwości masażu zarówno klasycznego, jak i wzorowanego na medycynie Dalekiego Wschodu masażu na łóżku nefrytowym. Wszystko to razem stwarza niepowtarzalną atmosferę sprzyjającą relaksowi i wewnętrznemu wyciszeniu. Co ważne, na seans można się umówić w dogodnych godzinach, przez 7 dni w tygodniu pod nr telefonu 606 522 561. Oglądając przestronną salę Studia „ACTIVe”, moją uwagę przykuły duże lustra... Czyżby odbywała się tu nauka tańca lub fitness? AT-K: Jedno i drugie! Mamy zajęcia taneczne dla różnych grup wiekowych: 5 - 8 lat, 9 -

13 lat i dla dorosłych par tanecznych. Zajęcia taneczne prowadzone są przez Annę Głogowską i odbywają się w każdą sobotę do końca czerwca. Wszystkich chętnych zapraszamy na kurs rozpoczynający się po wakacjach, przewidujemy grupy dla początkujących i zaawansowanych. ES: Jak już Agata wspomniała, mamy również zajęcia fitness. Są one skierowane do wszystkich grup wiekowych z możliwością doboru formy i godziny zajęć. Na zajęcia można oczywiście przyjść z dzieckiem, wtedy obowiązuje cena promocyjna na salę zabaw - 5 zł. AT-K: Posiadam dyplom instruktora fitness z wpisem do rejestru instruktorów Ministerstwa Sportu i Rekreacji. Zajęcia o klasycznej strukturze (rozgrzewka, ćwiczenia na wybrane partie mięśni i rozciąganie: ABT, TBC i piłki) oraz zajęcia z elementami układów tanecznych (fat burning i latino), dają możliwość wyboru najdogodniejszej dla siebie formy ćwiczeń . Ćwiczymy codziennie wieczorem o 18 i 19 oraz we wtorki, czwartki i soboty o godz. 10. Szczegółowy harmonogram zajęć dostępny jest na stronie internetowej lub pod numerami telefonów: 606 278 302, 606 522 561. Jedna godzina zajęć to koszt - 10 zł, istnieje możliwość zakupienia karnetu z korzystnym rabatem. Widzę, że promują panie zdrowy styl życia i walkę z nadwagą. A jakie są plany na najbliższą przyszłość? ES: Planujemy utworzyć grupę Nordic Walking, już dziś zapraszamy wszystkich chętnych. W drugiej połowie lipca rusza również kolejna edycja dwunastotygodniowego programu wsparcia dla osób chcących schudnąć

„Wyzwanie na Odchudzanie”. Program jest zaprojektowany z myślą o tych, którzy chcą uporządkować swoją wiedzę na temat odżywiania i otrzymać najnowsze informacje ze świata nauki w jaki sposób zdrowo funkcjonować w świecie, który tak szybko się zmienia. Jest to dwunastotygodniowy program, podczas którego spotykamy się raz w tygodniu i wprowadzamy nowe nawyki żywieniowe oraz wspierając się wzajemnie zdrowo chudniemy. Takie grupy powstały już w wielu miastach i miasteczkach Polski i cieszą się coraz większą popularnością. Trwająca edycja okazała się bardzo skuteczna, siedmioosobowa grupa w ciągu siedmiu tygodni pozbyła się zdrowo już ponad 34 kg. Podczas spotkań osoby biorące udział otrzymują wiedzę i wsparcie. AT-K: Ważne jest też, że mają wspólny cel i wzajemnie się wspierają. Naprawdę warto z tego skorzystać, aż miło popatrzeć jak te osoby chudną, zresztą nie tylko o chudnięcie tu chodzi osoby pragnące poznać tajniki zdrowej diety znajdą tu wiele ciekawych informacji. Zespół Trenerów Wellness Centrum Odchudzania i Odżywiania zaprasza wszystkie osoby zainteresowane programem na stronę www. chceschudnac.pl. Spotkanie informacyjne odbędzie się 27 lipca, zapisy i informacje pod nr telefonu 508 159 695.

STUDIO REKREACJI „ACTIVe” ZAPRASZA! Tłuszcz, ul. Przemysłowa 70 GODZINY OTWARCIA: - poniedziałek - sobota w godzinach: 10-20 - niedziela: od 11 do 18 KONTAKT: Tel. 606-278-302 606-522-561 ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ: www.active-tluszcz.pl

Oferta specjalna dla czytelników Stacji Tłuszcz! Kupon zniżkowy na usługi Studio „ACTIVe” (godzina zajęć fitness, masaż klasyczny, masaż na łóżku samomasującym) - 20% taniej! Kupon ważny do 31 lipca 2010 roku

Kupon na salę zabaw – 1 godzina zabawy dla dziecka gratis! Kupon ważny do 31 lipca 2010 roku


8 >>> życie gminy

Teatr na plebanii W ostatnią niedzielę maja w kościele pw. Narodzenia Pańskiego w Jasienicy odbyło się niecodzienne widowisko: biegały kurczaki, gdakały kury, piał kogut. Usłyszeć można było głośne śpiewy i jeszcze głośniejsze oklaski. Udało mi się namówić sprawczynię tego zamieszania – panią Jolantę Malinowską, na krótką rozmowę. Monika Kur: Napisała Pani projekt o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej warsztatów teatralnych dla dzieci. Skąd pomysł na takie działanie? Jolanta Malinowska: Wszystko zaczęło się od pani Katarzyny Rostek, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, która namówiła mnie do napisania projektu. Przez przypadek byłam wtedy u niej z pytaniem o dofinansowania dla świetlicy, a ona zaproponowała mi szkolenie w Białowieży na temat pisania projektów. Tak naprawdę to z jej inicjatywy powstał mój projekt. Podczas szkolenia uczyliśmy się pisać różne projekty, ale już wtedy wiedziałam, że mój, jeśli powstanie, to będzie dotyczył teatru dla dzieci. Pani Kasia poleciła mi również wspaniałego asystenta Błażeja Michalczyka, o którym mogę mówić w samych superlatywach. Podczas, gdy ja załatwiałam instruktorów, on zajmował się finansami, wszelkimi rozliczeniami i rachunkami. W projekcie również bardzo pomogła mi pani Dorota Walaśkiewicz oraz pani Agnieszka Szyszkowska, którym serdecznie dziękuję. Jak udało się znaleźć instruktorkę do pracy z dziećmi? Absolwent naszej szkoły, aktor Andrzej Ferenc, polecił nam Dorotę Dobrowolską. Skończyła ona PWST w Warszawie oraz studia pedagogiczne, które świetnie przygotowały ją do pracy z dziećmi. W ciągu 32 godzin zrobiła to, co mogliśmy podziwiać podczas występu.

Projekt Teatr na Plebanii zakończył sie uroczystym przedstawieniem pt. Brzydkie Kaczątko fot. Monika Kur

Czy występowały tylko dzieci z grupy teatralnej?

Planuje Pani w przyszłości kontynuować ten projekt, a może zacząć nowy?

Doszło nam sześć nowych osób. W projekcie zaznaczyliśmy, że uczestnikami będą głównie osoby ze świetlicy. Najmłodszym uczestnikiem projektu był Mateusz, który w styczniu skończył 6 lat.

Nie wiem. Wymaga to dużo pracy, ale satysfakcja jest ogromna i nic nie wynagrodzi uśmiechu, łez radości. Myślę o napisaniu kontynuacji projektu. Rodzice mnie zaskoczyli, bo zaproponowali swój udział w spektaklu.

Chyba zostanie po prostu „Teatr na plebanii”. Tak nazywał się projekt. Rozmawiała Monika Kur

Kiedy odbywały się próby? W każdą sobotę przez osiem tygodni po cztery godziny pracy dziennie. Rodzice organizowali poczęstunek dla dzieci, ponieważ nie był on przewidziany w projekcie. Jak przebiegały zajęcia? Pani Dobrowolska skupiła się na ćwiczeniach oddechowych. Dzieci wystąpiły bez mikrofonu, a było je doskonale słychać. Oprócz zajęć na plebanii, w dniach od 14 do 16 kwietnia 2010 r. wyjechaliśmy na warsztaty teatralne do Krakowa. Dzięki tym zajęciom wiele dzieci otworzyło się. Na scenie grają całym ciałem. Ja też wiele się nauczyłam. Podczas przedstawienia moją uwagę zwróciły piękne stroje młodych aktorów i oprawa muzyczna... Stroje uszyła nam pani Regina Lipińska z Waganu. Szkoda, że tak niewiele osób wie o jej talencie. Dowiedziałam się o niej zupełnie przez przypadek. Jeśli chodzi o muzykę, to ja wybrałam piosenki, ale instrumentalnie opracował je pan Waldek Kozłowski.

RODZINNY PIKNIK W GIMNAZJUM

W niedzielę, 30 maja, odbył się po raz kolejny Piknik Rodzinny organizowany przez Gimnazjum im. Królowej Jadwigi i Centrum Kultury w Tłuszczu. Pierwsza tego typu impreza, zorganizowana 12 września 2009 roku, cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców miasta. Dzięki współpracy z wieloma tłuszczańskimi firmami i organizacjami, w tym roku udało się powtórzyć ten sukces! Na wszystkich uczestników czekało mnóstwo atrakcji. Dla tych najmłodszych były przygotowane między innymi duże dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny do skakania oraz stoisko z watą cukrową. Chętne osoby mogły wziąć udział w loterii fantowej, zorganizowanej przez Klub Wolontariatu, najmłodsi zaś mieli możliwość pomalowania twarzy przez dziewczęta z Samorządu Uczniowskiego. Dużym zainteresowaniem młodych mieszkańców Tłuszcza cieszyli się dwaj klauni, którzy dzięki umiejętności chodzenia na szczudł a c h i poczuciu humoru wzbudzili zachwyt najmłodszych. Dużym zainteresowaniem cieszył się też konkurs „Złoty mikro-

A czy grupa teatralna ma swoją nazwę? Słyszałam, że miał być przeprowadzony w tym celu konkurs…

fon”, zorganizowany w ramach obchodów Dni Tłuszcza. Rywalizowali w nim ze sobą uczniowie ze szkół z naszej gminy. Uczestnicy zaprezentowali piosenki różnorodne pod względem gatunkowym i trudności śpiewania. Wśród reprezentantów naszej szkoły największym sukcesem może się pochwalić Maria Śledziewska, która wraz z grupą taneczną „Seven Angels” zajęła drugie miejsce. Oprócz Marii, nasze gimnazjum reprezentowały: Karolina Groszkowska, Klaudia Mędrzycka i Kinga Jezierska, która zdobyła wyróżnienie w kategorii: występ z własnym akompaniamentem. Piknik uświetnił występ zespołu bluesowego „Blue Sounds” oraz pokaz motocyklistów. z Agnieszka Pietrusiak Fot. A. Pietrusiak

Czy wystąpiły jakieś problemy podczas realizacji projektu? Na ocenę projektu czekałam trzy miesiące. Był zaplanowany od września i miał zakończyć się jasełkami. Informacja o zatwierdzeniu projektu przyszła jednak pod koniec września. Realizację projektu przenieśliśmy więc na marzec. Zanim przelano nam pieniądze, musieliśmy załatwić plakaty, stroje, sprzęt nagłaśniający, rezerwację. Na szczęście ludzie są tak mili, że poczekali na zapłatę. Serdecznie dziękuję też księdzu Wojciechowi Lemańskiemu, który wykazuje ogromną cierpliwość we współpracy z nami. Wystawialiście przedstawienie jeszcze gdzieś oprócz kościoła w Jasienicy? Występowaliśmy w Kozłach dla przedszkola „Koziołkowo Małe” oraz w Otwocku w restauracji „Soplicowo”, gdzie mieliśmy dwa spektakle, łącznie dla około 100 osób. 21 czerwca wystawiamy przedstawienie w Zespole Szkół w Jasienicy. Chciałabym też zorganizować występ w Centrum Kultury w Tłuszczu.

Pomysłodawczyni i realizatorka Jolanta Malinowska z asystentem projektu Błażejem Michalczykiem fot. Monika Kur

TĘCZOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA UL. LAZUROWA 15 05-240 TŁUSZCZ TEL. 696-658-098

Specjalnie dla Państwa Małych Pociech otworzyliśmy bezpieczną i nowoczesną TĘCZOWĄ AKADEMIĘ PRZEDSZKOLAKA. Naszymi atutami są przede wszystkim nowe, a zarazem przytulne wnętrza, sympatyczny i wysoko wykwalifikowany personel, małe i aktywne grupy oraz zdecydowanie KONKURENCYJNE OPŁATY. Oferujemy również zajęcia dodatkowe.

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 2 do 5 lat do TĘCZOWEJ AKADEMII PRZEDSZKOLAKA. Placówka nasza zapewnia opiekę dzieciom w dni powszednie w godzinach 7.00 – 18.00. Istnieje możliwość skorzystania z sobotnich dyżurów. Pytania prosimy kierować pod nr telefonu 696-658-098. Uwaga! Zapraszamy na dyżur wakacyjny także dzieci spoza placówki!


życie gminy <<< 9

Piknik rodzinny 2010 w Koziołkowie Małym Majowy poranek przywitał nas piękną pogodą i rozwiał nasze obawy dotyczące deszczowej soboty 29 maja 2010r. Odetchnęliśmy z ulgą, wszak pogoda miała decydujące znaczenie w realizacji zadania dotyczącego organizacji pikniku rodzinnego w Kozłach.

Wszyscy pracownicy projektu „Koziołkowo małe” zaangażowani całym sercem w realizację przedsięwzięcia pojawili się już raniutko w pracy. Miło było wspólnie przygotowywać podest dla zespołu, ubierać otoczenie kolorowymi balonami, rozstawiać namioty i poczuć atmosferę pikniku. Rodzice, dzieci i mieszkańcy Gminy Tłuszcz nie zawiedli, przybyli na przygotowaną dla nich imprezę. Pierwsze swoimi występami zafascynowały nas dzieci z przedszkola w Kozłach – przedstawiły bajkę ekologiczną i zatańczyły taniec kolorów. W dalszej części dzieci ze szkoły z Kozłów przedstawiły część artystyczną poświęconą rodzicom i zaprezentowały występy taneczne. Wszystkie występy bardzo się podobały. Po zakończeniu występów

oficjalnych bawiliśmy się z Agencją Artystyczną Pro-Arte oraz braliśmy udział w licznych zabawach przygotowanych przez nauczycieli „Koziołkowa małego”. Cały czas można też było brać udział w konkursach i loterii zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Potok serc”. O 13.00 przyjechały do Koziołkowa dzieci z projektu „Teatr na plebanii”. Zaprezentowały wspaniale przygotowaną bajkę „Brzydkie kaczątko”. Projekt „Teatr na plebanii” to wspólna inicjatywa Ośrodka Pomocy Społecznej oraz świetlicy środowiskowej z Jasienicy. Projekt był rezultatem innego projektu „Partnerstwo dla pomocy”. Prapremiera bajki w Kozłach świadczy o współpracy i partnerstwie różnych organizacji działających na rzecz celów społecznych. Po przedstawieniu zrobiło się bardzo gorąco.

Na teren szkolny w Kozłach wjechały motory i przystojni panowie motocykliści. Dzieci oblegały pięknie wyposażone maszyny. W czasie imprez wszyscy mieszkańcy mogli skorzystać z darmowego ciepłego posiłku. Na zakończenie zagrał zespół TELEX i bawił nas do godziny 20.00. Impreza, prowadzona po raz pierwszy w Kozłach przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Atmosfera była cudowna, jedzenie smaczne, uczestnicy chętni do wspólnej zabawy, grono wspaniałych gości. Zaszczyciły nas swoją obecnością m.in. władze gminy na czele z Burmistrzem Tłuszcz Janem Krzysztofem Białkiem. Wśród osób, które uświetniały naszą imprezę była Pani Wice- dyrektor – Beata Dzięcioł z pracownikami ze Szkoły Podsta-

wowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu z wystawą prac dzieci – malowane na szkle w ramach realizowanego projektu pt.: „Świetlica- konieczność i przyjemność”, który również jest realizowany przez Stowarzyszenie „Nadzieja”, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Tłuszczu z wystawą prac ceramicznych, Stowarzyszenie AXAPan Sławomir Walaśkiewicz ze szczudłami i wspinaczką po skrzynkach. We wszystkich konkurencjach dla dzieci i rodziców przygotowane były prezenty i nagrody. Ogromny udział wniosło tutaj 17 wolontariuszy ze szkolnego koła wolontariatu z Gimnazjum Królowej Jadwigi w Tłuszczu. Bardzo dziękujemy za wspólne przygotowanie pikniku wszystkim pracownikom projektu i Pani Dyrektor Annie Góraj.

Serdeczne podziękowania składamy osobom i firmom, które udzieliły wsparcia, aby impreza była udana. Są to: Państwo Jan i Barbara Owczarscy, Pani Ewa Rosa, Pani Aneta Klukowska oraz sponsorzy naszej głównej niespodzianki roweru- Panowie- Piotr Kwiatkowski i Michał Jędrysiak, a także Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tłuszczu, Panu Krzysztofowi Olesiejukowi za piękne ksiązki, firmie LPP S.A. za koszulki i czapeczki. Pani Grażynie Rek za opiekę medyczną podczas pikniku i wszystkim, którzy wnieśli swój udział w to, aby piknik był wspaniały. Piknik rodzinny w Kozłach będzie odbywał się corocznie- zapraszamy za rok! z Koordynator projektu Agnieszka Szyszkowska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

NOCNA RANDKA Czy jedno słowo może zmienić nudny wieczór w pełną niebezpieczeństw ucieczkę przed bandziorami? Film „Nocna randka” pokazuje historię dwójki niewinnych ludzi, którzy zostają wplątani w aferę kryminalną. Niczego nieświadome małżeństwo staje się najbardziej ściganymi osobami w New Jersey. Komedia sensacyjna w reżyserii Shawna Levy’ego opowiada przygodę, która przydarzyła się znudzonemu codziennością małżeństwu Fosterów. Phil jest doradcą finansowym, zaś Clara to agentka nieruchomości. Razem wychowują dwójkę dzieci. Kolejne dni ich małżeńskiego życia niczym nie różnią się od poprzednich. Raz na tydzień wychodzą na „nocną randkę”. Zazwyczaj wybierają się na kolację w mieście, i na tym atrakcje się kończą. Pewnego dnia Phil postanawia zabrać żonę do najmodniejszego lokalu na Manhattanie. Prestiż restauracji „Szczypce” jest duży, w związku z tym nie ma

już wolnych stolików. Kiedy kelnerka wywołuje państwa Tripplehorn, którzy zarezerwowali stolik dla dwojga, Phil spontanicznie mówi, że to oni. Wtedy zaczyna się prawdziwa przygoda. W czasie kolacji do stolika podchodzi dwóch dryblasów, którzy wypraszają ich z restauracji. Fosterowie biorąc ich za obsługę, wychodzą z nimi na tył lokalu. Tam nieznajomi wyciągają broń i sądząc, że odnaleźli Tripplehornów, rozkazują oddać pendrive’a. Małżeństwo usiłuje wytłumaczyć, że to jest nieporozumienie. Jednak, gdy bandziory nie przyjmują tego do wiadomości, nasi bohaterowie mówią, że ukryli pendrive’a w Central Parku. Po przyjeździe na wskazane miejsce, para ogłusza agresorów, po czym udaje się na policję. Okazuje się, że ludzie, którzy próbowali ich zabić są funkcjonariuszami policji! Po odkryciu ich podwójnej twarzy, Phil i Clara nie mają pojęcia, co robić. Nie mogą wrócić do domu, bo przestępcy ukradli im dokumenty i teraz znają ich adres. Podejmują walkę na własną rękę - postanawiają znaleźć tajemniczy pendrive. Od tej chwili zaczyna się prawdziwy film sensacyjny. Pościgi, skorumpowani gliniarze, wizyta u mafijnego bossa i zwariowany taksówkarz to tylko nieliczne atrakcje, jakie czekają na Fosterów tej nocy. W „Nocnej randce” można odnaleźć fragmenty filmu obyczajowego, sensacyjnego

i komediowego. Jest on pełen humoru balansującego na granicy dobrego smaku. Akcja jest bardzo dynamiczna, a obsada filmu świetnie dobrana. Steve Carell grający Phila Fostera jest doskonałym aktorem komediowym. Wcielająca się w rolę jego żony Tina Fey potrafi grać z humorem, świetnie pokazuje także emocje targające bohaterką. W filmie pojawia się również znany z roli Mahone’a w „Skazanym na śmierć” William Fichtner. Jako jeden z niewielu aktorów z obsady tegoż amerykańskiego serialu nie zniknął z ekranów. Główni bohaterowie, w przerwach między pościgiem a ucieczką, wygłaszają także wiele cennych refleksji na temat poświęcenia, miłości i tego, co jest ważne w związku dwojga ludzi. Ten film ma charakter uniwersalny: opowiada historię, która wydarzyła się jednej nocy, a jednocześnie pokazuje to, co dręczy ludzi od wieków - jak pielęgnować miłość w związku. z Monika Godlewska OCENA: Akcja Fabuła Emocje Adrenalina Humor

8/10 8/10 9/10 8/10 9/10


10 >>> życie gminy W naszej gminie jest wielu młodych ludzi, którzy mają dużo zapału, ambicji i zdolności. Niektórzy z nich potrafią wykorzystać wszystkie te czynniki i w ciekawy sposób spędzać swój wolny czas. Postanowiłyśmy pokazać jak wygląda życie młodych osób w naszej okolicy. W naszych wywiadach rozmawiałyśmy już, m.in. z zespołem Nut Crackers oraz tłuszczańską grupą freestyle’owców. Szukając kolejnych osób ciekawie spędzających czas, napotkałyśmy Natalię Mierzejewską. Zaciekawiło nas to, co robi – pasją Natalii są konie i to im poświęca każdą wolną chwilę. Bierze udział w zawodach i mimo młodego wieku, odnosi spore sukcesy…

Kiedy jestem w domu to prawie cały czas jestem przy nich, a jak chodzę do szkoły - to rano i po powrocie ze szkoły.

O SOBIE: Mam 18 lat, mieszkam na Konarach. Uczęszczam do Technikum Ekonomicznego w Wołominie. Lubię muzykę i taniec. W wolnym czasie trenuję konie. Moje największe jeździeckie osiągnięcia to uczestnictwo w zawodach „Hubertus”, II miejsce w Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego (WKKW) oraz I i III miejsce w zawodach jeździeckich w Tłuszczu.

Czy łatwo jest połączyć obowiązki szkolne z tak zajmującą pasją, jaką jest jeździectwo?

Shrek

WYCHOWAŁAM SIĘ W SIODLE W jakim wieku zaczęłaś jeździć i skąd na to pomysł?

Po co Ci aż dwa konie? Nie wystarczyłby jeden?

Natalia Mierzejewska: Od zawsze mam kontakt z końmi, jeżdżę odkąd pamiętam. Mogę powiedzieć, że wychowałam się w siodle!

Myślę, że nie... Kocham te zwierzęta i ciągle myślę o powiększeniu w pewnym stopniu swego małego stadka. Niedługo zresztą na świat przybędzie potomek Steńki.

Masz własnego konia? Mam - nawet dwa. Jakiej są rasy? Shrek to angloarab (angloaraby rasa koni, pochodząca od konia angielskiego skrzyżowanego z koniem arabskim; angloaraby cechuje łagodne usposobienie, temperament i inteligencja). Natomiast Steńka to silna i masywna kobyła zimnokrwista.

Co spowodowało, że wzięłaś udział w swoich pierwszych zawodach? Chyba chęć sprawdzenia swoich umiejętności. Odbyły się one w Żywcu jakieś trzy, cztery lata temu. Zajęłam drugie miejsce w Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego (WKKW). W tym konkursie są trzy kategorie: ujeżdżanie, które polega na wykonywaniu przez konia określonych figur, skoki czyli przeskakiwanie przeszkód w określonej kolejności i czasie oraz próba terenowa, w której jeździec i koń pokonują pewien dystans w urozmaiconym terenie z przeszkodami stałymi. Która kategoria byłą dla Ciebie najtrudniejsza? Próba terenowa, ponieważ była bardzo ekstremalna. Znalazło się na niej dość dużo szokujących przeszkód. Trzeba było się zmierzyć na przykład z ilościowymi przeszkodami wodnymi. Największą trudnością było jednak samo ukształtowanie terenu trasy wyścigu, tzn. bardzo grząskie podłoże i dużo zakrętów, pagórków, co doprowadzało do ślizgania się koni. Trzeba było bardzo uważać i z rozsądkiem pokonywać ten dystans. Co jest najważniejsze, by odnieść sukces na takich zawodach? Współpraca między jeźdźcem a koniem oraz odpowiednie panowanie nad nim. Ja robię to przez kontakt cielesny – tzw. dosiad, ręce, łydki. Nie używam komend.

Ile godzin dziennie poświęcasz koniom?

Dosyć trudno. Tym bardziej, że mam czasami do szkoły na drugą zmianę i wiadomo - dużo nauki. Nie pozwala mi to na prowadzenie intensywnego treningu, czy zajmowanie się innymi końmi... Jest mi trudniej doprowadzić konia do zadowalającej kondycji i wyćwiczenia, co powoduje mniejszą ilość startów w zawodach. Jazda konna wiąże się często z różnymi kontuzjami i wypadkami… Tak... oczywiście zdarzają się kontuzje, jakieś wypadki, ale nie zraża mnie to, a wręcz przedziwnie, umacnia i prowadzi do większej uwagi. Cenię sobie naukę na błędach, choć nie zawsze te kontuzje i wypadki są z winy jeźdźca lub konia.

Obecnie koło należy do Mazowieckiego Związku Pszczelarzy w Warszawie i liczy 72 członków zwyczajnych, 3 honorowych, 1135 rodzin pszczelich. Siedmiu członków posiada dyplom mistrza pszczelarskiego, 24 świadectwo wykwalifikowanego pszczelarza, świadectwo czeladnicze. Trzech członków tłuszczańskiego koła wchodzi w skład zarządu Mazowieckiego Związku Pszczelarzy w Warszawie, dwóch członków jest delegatami na Walny Zjazd Polskiego Związku Pszczelarzy.

Na wstępie prezes Koła Pszczelarzy w Tłuszczu Józef Marcinkiewicz powitał wszystkich przybyłych gości. Sekretarz koła Andrzej Kruk odczytał listę fundatorów sztandaru i zaprosił ich do wbicia pamiątkowych gwoździ w drzewiec

Angloarab. Natalia jest jego właścicielką od 7 lat. Kupiła go w miejscowości Stare Babice, kiedy miał miesiąc. Sama go wykarmiła i wytrenowała. Bierze z nim udział w różnych konkursach, m.in. WKKW, Hubertus i wiele innych. Kobyła zimnokrwista. Natalia jest jej właścicielka od 5 lat. Kupiła ją w Stanisławowie, kiedy kobyła miała rok. Obecnie zaźrebiona i oddana na szkolenie.

Tak, tymczasowo mam trenera z Niemiec, z Monachium. Ale spotykamy się sporadycznie. Generalnie jestem samoukiem. Czy Twoje plany na przyszłość są związane z końmi? Trudno powiedzieć. Na pewno zamierzam dalej hodować konie, jeździć i startować w zawodach. Ale ponieważ nie jest łatwo utrzymać się z koni, dlatego raczej nie będę studiowała weterynarii i tym podobnych kierunków… z Rozmawiały: Martyna Sasin i Aleksandra Rosińska sztandaru. Następnie uroczyście przekazano sztandar pocztowi sztandarowemu Koła Pszczelarzy w Tłuszczu i odbyło się ślubowanie. Na awersie sztandaru na plastrze miodu obrysowanym granicą gminy Tłuszcz umieszczono matkę pszczelą i napis „Szczęść Boże Pszczelarzom”. Na rewersie, na jasnym kolorze, umieszczone są dwa herby: Mazowsza i Tłuszcza i napis „Koło Pszczelarzy w Tłuszczu A.D. 2010”. Drzewiec sztandaru zwieńczony jest głowicą, którą stanowi logo Polskiego Związku Pszczelarzy a na niej jest Godło Polski.

Po 34 latach prężnie działające koło pszczelarzy w Tłuszczu doczekało się sztandaru. To długo wyczekiwane święto przyciągnęło wielu gości. Sobotnia uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej odprawionej w Kościele Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu. Następnie poczty sztandarowe i wszyscy zebrani przy akompaniamencie młodzieżowej orkiestry dętej przemaszerowali do Ogródka Jordanowskiego. Tam odbyły się uroczystości przekazania sztandaru dla Koła Pszczelarzy w Tłuszczu. Bardzo licznie reprezentowane były środowiska pszczelarzy – przybyli m. in. prezydenci Polskiego Związku Pszczelarzy i władze Mazowieckiego Związku Pszczelarzy, krajowy kapelan pszczelarzy - ksiądz Eugeniusz Marciniak oraz przedstawiciele kół zrzeszonych w M. Z. P. Na uroczystość przybyli między innymi dyrektorzy Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli wraz z młodzieżowym chórem szkolnym i pocztem sztandarowym.

Steńka

Jeździectwa uczysz się sama, czy masz trenera?

Wielkie święto Terenowego Koła Pszczelarzy Pszczoły, bartnicy i pszczelarze działają na ziemi tłuszczańskiej od bardzo dawna. Już lustracja królewszczyzn z 1565 r. wymienia bartników z Tłuszcza, Miąsego i Chrzęsnego. Od lat pięćdziesiątych działalność pszczelarzy z naszego terenu jest już dobrze udokumentowana. Początkowo skupiało ich koło w Radzyminie, później również w Wołominie. W 1976 roku pod przewodnictwem urzędu gminy i Mariana Rudnika 20 pszczelarzy utworzyło koło w Tłuszczu. Prezesem został wybrany Józef Kulesza.

Natalia Mierzejewska

- Jestem bardzo dumny, jako burmistrz tego miasta, że kolejna organizacja, kolejne środowisko, ma wspaniały i piękny sztandar, na którym znajduje się herb naszej gminy – powiedział burmistrz Jan Krzysztof Białek. Burmistrz Tłuszcza Jan Krzysztof Białek wbija pamiątkowy gwóźdź w drzewiec sztandaru, fot. Maciej Puławski

Ślubowanie członków Terenowego Koła Pszczelarzy w Tłuszczu, fot. Michalina Musielik

z Maciej Puławski


życie gminy <<< 11

ŚWIĘTO KRÓLOWEJ JADWIGI 25 maja 2010 roku Gimnazjum w Tłuszczu uroczyście obchodziło pięciolecie nadania szkole imienia Królowej Jadwigi. Na zaproszenie do wspólnego świętowania odpowiedzieli wszyscy dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy Tłuszcz, a także pan burmistrz i jego zastępca.

Dzień Bliźniaka! W piękny, słoneczny, niedzielny dzień na placu przy hotelu „Batory” jest niezwykle gwarno. Słychać śmiech dzieci, widać zadowolonych rodziców. Uwagę zwracają bardzo podobne do siebie rodzeństwa. To Dzień Bliźniaka, zorganizowany przez firmę „Batory” już po raz drugi.

W tym roku uroczystości miały szczególną oprawę. Uczniowie wraz z nauczycielami, w uroczystym pochodzie, ze sztandarem na czele, udali się do kaplicy przy Parafii Błogosławionych Męczenników Podlaskich, gdzie została odprawiona Msza Święta, którą celebrowali ks. Michał Barszczewski i wygłaszający kazanie ks. dziekan Władysław Trojanowski. Chór szkolny przygotował oprawę muzyczną Mszy Świętej, a po niej zaprezentował, w formie mini koncertu, repertuar z Gminnego Konkursu Pieśni Religijnej. Kolejnym punktem obchodów było przecięcie wstęgi w „Kąciku patrona” i złożenie kwiatów. Następnie goście i uczniowie udali się na salkę rekreacyjną, gdzie po krótkiej prezentacji zdjęć sprzed pięciu lat (z nadania imienia szkole) zostały przyznane nagrody w konkursie wiedzy o patronie, przygotowywanym przez panie: B. Pergoł i E. Sadlik, a także plastycznym - przygotowanym przez panie G. Dąbrowską - Rudzińską i R. Wilgę – Pieńczuk. Na zakończenie goście i uczniowie obejrzeli przedstawienie legendy „Stópka królowej Jadwigi”, przygotowane przez panie A. Kadaj i A. Pietrusiak. Po przedstawieniu Maria Śledziewska zaprezentowała piosenkę, która zapewniła jej zwycięstwo w Powiatowym Konkursie Recytatorskim - „Cyprian Kamil Norwidpoeta naszej ziemi” w Dąbrówce. z Agnieszka Pietrusiak

Stowarzyszenie AXA zaprasza! Zajęcia na ściance wspinaczkowej oraz wycieczki rowerowe Miejsce: ścianka wspinaczkowa przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu zajęcia na skałce w każdy piątek od 17.30 do 19.30

zgłoszenia pod nr telefonu 606 139 372 Projekt: “Przez sport łączymy pokolenia” współfinansowany przez:

Warsztaty wakacyjne - od 10 do 24 lipca 2010 r. W programie: - warsztaty wikliniarskie, - warsztaty malarskie, - warsztaty wyrobu biżuterii. Warsztaty będą prowadzone przez znanych lokalnych twórców ludowych przy udziale studentów z wymiany międzynarodowej z USA, Ukrainy, Chorwacji, Malezji, Serbii, Meksyku. Miejsce: Gospodarstwo Agroturystyczne, Marianów 20

zgłoszenia osobiście w gospodarstwie lub pod nr telefonu 606 44 22 72 Projekt: “Międzynarodowe obszary kultury” sponsorzy:

Tegoroczna impreza jest następstwem zeszłorocznej inauguracji tego święta, która była organizowana podczas Dni Tłuszcza przy stoisku firmy „Batory”. Pomysł spotkał się z dużym zainteresowaniem rodziców i dzieci, więc w tym roku zdecydowano o organizacji imprezy z większym rozmachem. Dla dzieci przewidziano wiele atrakcji - oprócz konkursów i animacji prowadzonych na scenie, cały czas można było wziąć udział w biegach na linach bungee, rodeo czy dojeniu krowy na czas. Dla najmłodszych przygotowano dmuchany zamek - zjeżdżalnię i plac zabaw. Wszystkie atrakcje dla dzieci były dostępne bezpłatnie. Dla tych, co zgłodnieli, przygotowane były stoiska gastronomiczne.

Co warto podkreślić, Dzień Bliźniaka jest imprezą otwartą dla wszystkich mieszkańców, nie tylko posiadających identyczną siostrę lub brata. Dla bliźniąt są jednak przygotowane specjalne konkursy i dodatkowe atrakcje. Trzeba przyznać, że Dzień Bliźniaka to bardzo ciekawa inicjatywa. Daje szansę poznać się rodzicom, jest okazją do miłej zabawy dla wszystkich dzieci. Dodatkowo - jest to impreza w pewien sposób wyjątkowa i przy odpowiednim jej wypromowaniu mogłaby stanowić unikatową atrakcję nawet w skali całego powiatu. z Maciej Puławski

O to, czy łatwo jest być tatą bliźniaków i skąd pomysł na tak oryginalną imprezę, zapytaliśmy pana Sławomira Mataka, właściciela firmy „Batory”, a przede wszystkim tatę Maćka i Kuby: Sławomir Matak: Czy trudno być ojcem bliźniaków? Ja uważam, że ciekawie, ale żona mówi, że ciężko. Plusy są takie, że synowie sami się sobą zajmują, są bardziej otwarci i towarzyscy. Dają nam dużo szczęścia. Wiadomo, w dzisiejszych czasach coraz mniej osób decyduje się na kolejne dziecko, a bliźniaki - to jest niezwykły dar losu, z którym… trzeba sobie po prostu poradzić. Natomiast jeśli chodzi o pomysł na zorganizowanie Dnia Bliźniaka, to czytałem kiedyś o takich imprezach, robionych w różnych miastach w Polsce i na świecie. W ubiegłym roku, wspólnie z panem Michałem Jędrysiakiem (ma córki bliźniaczki), podjęliśmy decyzję i zorganizowaliśmy inaugurację Dnia Bliźniaka podczas Dni Tłuszcza - która cieszyła się dużym zainteresowaniem dzieci i rodziców. Zachęceni ubiegłorocznym i obecnym sukcesem, w przyszłym roku również planujemy zorganizować Dzień Bliźniaka, który z roku na rok mam nadzieję będzie coraz bardziej oczekiwany i stanie się tradycją. Będziemy imprezę szerzej reklamować, zapraszać znanych bliźniaków aby w ten sposób przyciągnąć bliźniaków z całego powiatu i nie tylko. Już dziś, wszystkich serdecznie zapraszam.


12 >>> ogłoszenia 23.05.2010, MOKRA WIEŚ Policjanci WRD KPP Wołomin zatrzymali do kontroli drogowej Roberat R. W/w będąc w stanie nietrzeźwości 1,11mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu kierował samochodem marki BMW po drodze publicznej. 23.05.2010, MOKRA WIEŚ Policjanci WRD KPP Wołomin zatrzymali do kontroli drogowej Marcina S. W/w będąc w stanie nietrzeźwości 0,89mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu kierował samochodem marki OPEL po drodze publicznej. 23.05.2010, MIĄSE Policjanci KP Tłuszcz zatrzymali do kontroli drogowej Piotra B. W/w będąc w stanie nietrzeźwości 0,71mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu kierował rowerem po drodze publicznej.

nietrzeźwości 1,40 mg/l kierował rowerem po drodze publicznej. 23.05.2010, TŁUSZCZ Policjanci KP Tłuszcz dokonali zatrzymania do kontroli drogowej Sylwię Ś., która znajdując się w stanie nietrzeźwości 1,79 mg/l kierowała rowerem po drodze publicznej.

02.06.2010, JASIENICA Policjanci WRD KPP Wołomin zatrzymali do kontroli drogowej Piotra M. W/w będąc w stanie nietrzeźwości 0,27mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu kierował motorowerem po drodze publicznej.

24.05.2010,ZALESIE Policjanci WRD KPP Wołomin zatrzymali do kontroli drogowej samochód Polonez którym kierował Zbigniew R. będąc w stanie nietrzeźwym (0,59 mg/l). W/w posiada zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

04.06.2010, TŁUSZCZ DANIEL Z. powiadomił, że nieznany sprawca z parkingu osiedlowego dokonał kradzieży pojazdu marki VOLVO S80, rok produkcji 1999, kolor czarny. Suma strat 25.000 zł.

29.05.2010, MIĄSE Policjanci KP Tłuszcz zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy marki Fiat 126 którym kierował Dariusz M. będąc w stanie nietrzeźwym (0,61 mg/l) 01.06.2010, TŁUSZCZ Adam R. będąc w stanie nietrzeźwości 0,93mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu kierował rowerem po drodze publicznej. Ponadto w stanie nietrzeźwości rowerem kierował Emil R. który na przejściu dla pieszych spadł z roweru i z urazem głowy został przewieziony na badanie do szpitala.

Jak zamówić bezpłatne ogłoszenie drobne? Wyślij treść ogłoszenia SMS’em lub mailem! Zamieszczenie ogłoszenia drobnego jest bezpłatne - SMSem - 694 005 675 - emailem: drobne@stacja-tluszcz.pl

‹ Sprzedam super ubranko do chrztu i nie tylko dla chłopca, rozmiar 80 - 86, sztruks błękitny oraz białe skórzane buciki rozmiar 21, tel. 504 94 64 72 ‹ Sprzedam nowy niebieski przewijak dla dziecka, tel. 504 94 64 72 ‹ Sprzedam fajne, letnie, nowe bluzki ciążowe na rozmiar od 40 do 44. Mogę wysłać zdjęcia, tel. 504 94 64 72 ‹ Tanio sprzedam tynk akrylowy 1,5 mm baranek, kolor 400B – pomarańczowy (kolor można obejrzeć na moim budynku) firmy Teranova Weber. Jest go około 200 kg, istnieje możliwość dokupienia większej ilości, tel. 504 94 64 72 ‹ Spawarka firmy BESTER 400A, cena 1400 zł, tel. 502 551 367 ‹ Sprzedam tanio kuchnię elektryczną Amica, tel. 507 898 163 ‹ Sprzedam namiot okolicznościowy, wymiary 3 x 6 m, cena 150 zł, tel. 504 572 997 ‹ Stemple budowlane – 100 szt., Tłuszcz, cena 4 zł za szt., tel. 502 551 367 ‹ Sprzedam tanio dywan 2 na 3 m, tel. 608 486 525 ‹ Sprzedam tanio dywan 3 na 4 m, tel. 608 486 525 ‹ Sprzedam tanio chodnik wełniany 1 na 3 m, tel. 608 486 525 ‹ Sprzedam boazerię świerkową – nowa, składowana w mieście, tel. 602 485 941 ‹ Sprzedam używany piec węglowy Buderus DOR, tel. 604 155 909 ‹ Sprzedam ORBITREK, bardzo mało używany z licznikiem dystansu i miernikiem pulsu tel. 502 563 275 ‹ Sprzedam tregle 180 dł. 12 metrów, blacha trapezowa ocynkowana dł. arkusza 12 metrów. tel. 602-67-64-26 ‹ Sprzedam pompę i dystrybutor LPG, tel. 602-67-64-26 ‹ Sprzedam wagę wozową 6 ton, tel. 602-67-64-26

‹ Na weekendy do sprzedaży tel. 889-644-655 ‹ Jeśli masz co najmniej 16 lat i chęć do działania a brakuje ci gotówki aby rozpocząć swój biznes to zapraszam do współpracy. tel. 604 44 69 96, 509 278 789

‹ Mam 15 lat, poszukuję pracy na wakacje. Jedynie na terenie Tłuszcza. Oferty proszę pisać pod e-mail exel029@interia.pl ‹ Zaopiekuję się dzieckiem – Tłuszcz i okolice, tel. 784 432 435

‹ Usługi budowlane tanio: remontowanie mieszkań, zagospodarowanie strychów, ocieplenia budynków parterowych, przebudowy, rozbudowy, KG, gładź gipsowa, glazura, malowanie itp. tel. 503 678 859 ‹ Warsztat blacharsko - lakierniczy, tanio, tel. 664 891 211 ‹ Wykonam bramy, balustrady, kraty, ogrodzenia kute, Tłuszcz i okolice, szybko i solidnie, tel. 505 814 256 ‹ Elektryk instalacje, modernizacje, naprawy- solidnie tel. 602 502 116 ‹ Ogrodzenia z kamienia, piaskowca, bruku, układanie kostki, granitu, tel. 663 416 295 ‹ Paznokcie akrylowe i żelowe 50 zł, możliwy dojazd do klientki, tel. 721 130 423 ‹ Usługi z zakresu: montaż anten satelitarnych, monitoring, domofony. Tłuszcz i okolice, tel. 725 389 000 ‹ Usługi budowlane na raty: hydraulika, krycie dachów, ogrodzenia, ocieplanie budynków, remonty, tel. 698 620 476 ‹ Ustawianie anten satelitarnych, tel. 696 524 418 ‹ Profesjonalne dekoracje z balonów - urodzinowe, ślubne, weselne, na każde zamówienie - kwiaty, palmy, puszczanie balonów i wiele innych. tel. 889-644-655 ‹ Spawanie - stal kwasoodporna, aluminium, TIG, MAG, tel. 603 99 99 44 ‹ Szycie miarowe sukni ślubnych, wieczorowych, welonów, bolerek, przystępne ceny, tel. 514 282 399 ‹ Tynki gipsowe i tradycyjne agregatem, tel. 509 243 594 ‹ Remonty od A do Z szybko i solidnie, konkurencyjne ceny, Sławek tel. 602 157 564 ‹ „EL-REM” Usługi remontowo-wykończeniowe, elewacje. Solidnie i w przystępnej cenie, tel.. 513 020 998 ‹ Żaluzje, rolety, verticale, plisy, karnisze itp. profesjonalne zaciemnianie okien. Niskie ceny, szybkie terminy. Tel. 694-194145 ‹ Zespół weselny libers, więcej o nas na stronie internetowej www.libers.webd.pl, tel. 609-683-237 ‹ Profesjonalne systemy alarmowe, kamery, montaż, naprawa, serwis, tel. 509-830-512 ‹ Budowy domów, atrakcyjne warunki, tel. 602-676-426 ‹ Mercedes wywrotka - transport ziemi, piasku, żwiru, kruszywa na wjazd i pod kostkę, tel. 518 834 334 ‹ Audyt energetyczny, świadectwo charakterystyki energetycznej, tel. 605 998 407 ‹ Tynk tradycyjny z agregatu, tel. 601 190 480 ‹ Usługi remontowe oraz docieplenia budynków. Szybko i solidnie, tel. 518 648 209 ‹ Układanie glazury, terakoty, drobne remonty, tel. 509 349 186 ‹ Tuning i naprawa chińskich skuterów, tanio i solidnie, tel. 514058-631

11.06.2010, TŁUSZCZ Policjanci KP Tłuszcz zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy marki Skoda którym kierował Józef P. będąc w stanie nietrzeźwym (1,09 mg/l). 11.06.2010, KONARY Policjanci WRD KSP Warszawa zatrzymali do kontroli drogowej samochód Daewoo którym kierował Jerzy G. będąc w stanie nietrzeźwym (0,53 mg/l). 12.06.2010, OŁDAKI Policjanci WRD KSP Warszawa w miejscowości Ołdaki zatrzymali do kontroli drogowej Tadeusza S., który znajdując się w stanie

‹ Elektryk tanio i solidnie, tel. 606-975-340 ‹ Tanio, szybko i solidnie glazura i terakota, tel. 503-432-903 ‹ Tatra wywrotka, transport ziemi, piasku, żwiru- atrakcyjne ceny, roboty ziemne koparką tel.504-217-178 ‹ Usługi hydrauliczne- pełen zakres, przeróbki, KAN, C.O., MIEDŹ, PLASTIK, STAL, GRAWITACJA, podłogówka. Wolne terminy, doradztwo! Zapraszamy do współpracy ‘24 h’. tel. 511 571 548 ‹ HYDRAULIK OD A-Z, tel. 783 021 527 ‹ Hydraulik, młody doradzi, poprowadzi instalacje tel. 516 580 181 ‹ Wynajmę namiot wojskowy (wym.5m\5m,ok.40osób) na różne imprezy, tel. 516 244 377,509 124 588 ‹ Układanie glazury, terakoty, klinkier - ogrodzenia, kominki z wkładem; drobne remonty; długoletnia praktyka! Tel. 692-280467 oraz 029-757-28-56 (wieczorem) ‹ Hydraulika - prywatne zlecenia przyjmę Tłuszcz i okolice tel. 606 765 891 ‹ Szybko i solidnie wykonam instalacje centralnego ogrzewania, podłogówkę wymiennik, bojler, drobne przeróbki, awarie. Tel. 507 701 438 ‹ Pranie dywanów, wykładzin, wypoczynków, kanap, narożników, foteli, tapicerki samochodowej. Pranie jest wykonywane profesjonalnym sprzętem. Dla stałych klientów rabaty. Tel. 500 771 677 ‹ Kredyty dla osób ze złą historią kredytową. Zadzwoń! Pomożemy! Tel. 794-298-262 ‹ Remonty od A do Z, układanie glazury, terakoty, montaż paneli, malowanie, tapetowanie, gładź gipsowa, montaż sufitów podwieszanych, tanio i solidnie, tel. 500 771 677 ‹ Przyjmę szycie chałupnicze, tel. 692-957-509 ‹ Pogotowie gotówkowe dla osób ze złą historią kredytową oraz osób, które zostały odrzucone przez bank, min. dochód 600 zł, wysoka przyznawalność, tel. 0 508-784-375 ‹ Szybko i solidnie wykonam ocieplenia budynków, posadzki, podbitkę dachową, malowanie, gipsowanie, adaptacja poddaszy, montaż okien i drzwi, układanie paneli, tel. 506-412-584 ‹ Naprawa i modernizacja KOMPUTERÓW. Tanio i profesjonalnie!! Kontakt: 603-077-025 ‹ Zespół muzyczny c-dur. Oprawa muzyczna weseli, bali oraz innych okolicznościowych imprez, tanio i solidnie, tel. 609 683 237 ‹ Korepetycje z języka polskiego - program liceum, przygotowanie do matury, korekta prac magisterskich, tel. 607 573 729 ‹ Sprzątam mieszkania, prasuję, 20 zł/h, tel. 515 790 154 ‹ Układanie kostki brukowej, tel. 697 128 065 ‹ Wykwalifikowana opiekunka pomoże zająć się osobą starszą, może być leżąca, tel. 721 328 748 ‹ Tatra wywrotka, transport ziemi, piasku, żwiru - atrakcyjne ceny, roboty ziemne koparko - ładowarką, tel. 791-113-782, 503 008 185 ‹ Układanie glazury, terakoty, drobne remonty, tel. 509 349 186 ‹ Układanie parkietu, mozaiki, desek, paneli, prace hydrauliczne, gipsy, malowanie i inne prace remontowe, tel. 600 447 817 ‹ Zawiozę do ślubu najnowszym Mercedesem E-klasy, tel. 508 755 308 ‹ Dekarstwo A Z tel. 506 578 910

12.06.2010, JASIENICA Policjanci WRD KPP Wołomin zatrzymali do kontroli drogowej samochód marki Polonez Atu którym kierował Marcin O. będąc w stanie nietrzeźwości 0,70mg/l). 14.06.2010, JARZĘBIA ŁĄKA Funkcjonariusze WRD KSP dokonali w miejscowości Jarzębia Łąka zatrzymania Mirosława J., który po drodze publicznej kierował pojazdem mechanicznym marki Ford w stanie po spożyciu alkoholu 0,82mg/l. 15.06.2010, TŁUSZCZ Policjanci WRD KSP zatrzymali do kontroli drogowej rowerzystę Łukasza P. który kierował rowerem po drodze publicznej będąc w stanie nietrzeźwym (0,49 mg/l). 15.06.2010, TŁUSZCZ Policjanci WRD KSP zatrzymali do kontroli drogowej rowerzystę Cezarego P. który kierował rowerem po drodze publicznej będąc w stanie nietrzeźwym ( 0,72 mg/l). opracował: asp. szt. Tomasz Sitek Oficer Prasowy KPP Wołomin Kronikę przygotowuje Komenda Powiatowa Policji w Wołominie. Redakcja nie odpowiada za treść informacji.

‹ Dekarstwo A Z tel. 696 773 115 ‹ Usługi transportowe: żwir, piasek, ziemia, czarnoziem. Usługi koparką, wykop. oczek wodnych, stawów, równanie terenów, tel. 507 783 794 ‹ Dwóch doświadczonych kucharzy przygotuje przyjęcie okolicznościowe typu komunia, chrzciny, urodziny itp. w domu klienta i nie tylko. Kuchnia polska i międzynarodowa. Tanio i profesjonalnie. Tel. 516 131 225 ‹ Szybko, czysto, tanio i profesjonalnie, malowanie oraz remonty mieszkań tel.0-723-492-782 ‹ Budowa garaży, hal z płyty warstwowej, materiały, ceny konkurencyjne tel. 660 470 356 ‹ Sprzedaż kruszyw na wjazdy i drogi, transport, usługi koparko - ładowarką, tel.602 521 098 ‹ Usługi budowlano - wykończeniowe, docieplenia, budowa domów, materiały, przystępne ceny, faktura vat, tel. 660 470 356 ‹ Stany surowe, budowa domów, tel. 602 67 64 26 ‹ Naprawa, serwis, modernizacja komputerów tel 784-995-743

‹ SSprzedam działki budowlane 470 i 434 m kw. w Tłuszczu ul. Młodzieńcza, os. Norwida, tel. 508 296 806 ‹ ‹ Sprzedam działkę budowlaną w Tłuszczu, cena 120 000 zł, tel. 781 945 339 ‹ Sprzedam siedlisko 1.1500 m kw. z budynkami, 5 km od Tłuszcza, 470 000 zł, tel. 781 945 339 ‹ Sprzedam działkę budowlaną w Tłuszczu 680 m kw. okolice ul. Łąkowej / Słonecznej, cena 135 000 zł, tel. 781 945 339 ‹ Sprzedam działkę budowlaną w Tłuszczu 707m2 okolice ul. Łąkowej / Słonecznej, cena 150 000 zł, tel. 501 507 217 ‹ Sprzedam działkę rolną 2 ha, 1,5 km od stacji Tłuszcz, 16 zł/m kw., tel. 501 507 217 ‹ Sprzedam dom z lat 60-tych, z działką 8 900 m kw. w tym 5 000 działki budowlanej, dojazd drogą asfaltową, prąd, woda miejska, 5 km od Tłuszcza, cena oferowana 260 000 zł, tel. 781 945 339 ‹ Sprzedam działkę 5 400 m kw. z prawem do zabudowy, cicha spokojna okolica, 2 km od centrum Tłuszcza, tel. 501 507 217

‹ Wynajmę lokal w Centrum Tłuszcza 65 m kw., na parterze, cena 2 500 zł + vat + opłaty eksploatacyjne, tel. 781 945 339

‹ Kupię działkę z oficyną w Tłuszczu lub okolicy, tel. 664 891 211 ‹ Zakupię każde auto stan i rok obojętny poniżej ceny giełdowej, tel. 502 125 087 ‹ Kupię rzutnik na bajki (ANIA, JACEK) i bajki dla dzieci do tych rzutników. Kupię bajki w postaci slajdów i rzutnik na slajdy. tel. 601 194 526 ‹ Kupię udziały Tłuszczańskiej Gminnej Spółdzielni, tel. 784 284 770


życie gminy <<< 13

Wszyscy zdali do następnej klasy W projekcie „Zdrowi seniorzy z IA” wzięło udział 20 kobiet i mężczyzn. Uczestnicy skorzystali z oferty edukacyjno - rekreacyjnej podnoszącej wiedzę z zakresu zdrowego stylu życia i roli aktywności fizycznej w życiu, bez względu na wiek i stan zdrowia.

Projekt realizowany przez Gminę Tłuszcz i Ośrodek Pomocy Społecznej był odpowiedzią na potrzeby starzejącego się społeczeństwa. Działania podjęte w ramach wspólnej inicjatywy miały za zadanie zainicjowanie profilaktyki zdrowotnej wśród osób powyżej 50 roku życia. Zajęcia poprowadzili specjaliści z zakresu rehabilitacji i wychowania fizycznego. Zrealizowali program edukacyjny zawierający część teoretyczną oraz praktyczną. Wszyscy beneficjenci wykazali się aktywnym uczestnictwem w trakcie ćwiczeń fizycznych i teoretycznych. Wiedza, którą nabyli seniorzy podniosła świadomość dotyczącą dbania o zdrowie i kondycję. Starania pracowników zatrudnionych w projekcie kłady nacisk na zachowanie sprawności fizycznej do późnej starości.

Osoby, które wzięły udział w projekcie odbyły cykl zajęć podnoszących sprawność fizyczną pod okiem instruktora wychowania fizycznego. W programie uwzględniona została gimnastyka izometryczna, usprawniająca, trening zwiększający napięcie mięśni szkieletowych i kręgosłupa, techniki zmniejszające dolegliwości bólowe. Wykwalifikowana rehabilitantka przekazała seniorom wiedzę dotyczącą metod masażu rozluźniającego i przeciwbólowego specjalnie dostosowanego dla osób powyżej 50 roku życia.

W dniach 14-16.06 odbył się wyjazd edukacyjny do Krakowa, którego celem było poznanie historii miasta oraz spotkanie z kulturą i sztuką. Seniorzy obejrzeli spektakl teatralny pt. „Ożenek” wg Gogola. Nieodłącznym elementem całej wycieczki była aktywność ruchowa i rekreacja. Niezwykłą atrakcją dla uczestników wyjazdu była wizyta w największym w kraju kompleksie basenowym. Starszyzna z naszej gminy bez limitów korzystała ze wszystkich możliwych atrakcji - bicze wodne, sauna, jacuzzi i wiele innych. Realizatorzy projektu zapewnili strawę dla ducha i ciała. Turyści z Tłuszcza zwiedzili ponadto Sanktuarium w Łagiewnikach, a w drodze powrotnej odbyli wycieczkę z przewodnikiem po pięknej starówce Sandomierza. Projekt wniósł w życie seniorów, dotychczas mniej aktywnych fizycznie, nowy sposób na życie i sposób spędzania czasu. Nabyte umiejętności i wiedza na temat zdrowia zaowocowały poprawą kondycji fizycznej i psychicznej oraz zaangażowaniem w rozwijanie edukacji na terenie gminy Tłuszcz. Dowodem na to jest deklaracja większości uczestników do udziału w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Realizacja projektu „Zdrowi seniorzy z I A” była możliwa dzięki wsparciu finansowemu z UE, a pomysł i projekt powstał podczas projektu „Partnerstwo dla pomocy”, który był realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu w 2009 r. Ten projekt jest rezultatem wcześniej podejmowanych działań, co

świadczy o trwałości naszych projektów, a także ma wpływ na konsekwentnie realizowaną politykę społeczną w naszej gminie. z Koordynatorzy projektu: Katarzyna Rostek i Joanna Jędrasik

Redakcja Stacji Tłuszcz o kontrolnej roli prasy W dniach 26 i 27 maja 2010 roku odbyła się konferencja Instytutu Socjologii UW pt. „Partycypacja obywatelska: od teorii do praktyki społecznej”. Redakcja Stacji Tłuszcz została na nią zaproszona, aby opowiedzieć o kontrolnej roli prasy lokalnej. Nasza prezentacja stanowiła przykład działania strażniczego w małym mieście, które zaczęło się od prowadzenia niezależnej gazety. Podczas prezentacji redaktor Maciej Puławski opowiedział o tym, dlaczego podjęliśmy decyzję o wydawaniu Stacji Tłuszcz, jak to wpływa na naszą sytuację w mieście, jaki jest odzew czytelników i co może wywołać taka

działalność. Przedstawił też dylematy wyboru pomiędzy strażnictwem a partycypacją. Oprócz naszej redakcji, bardzo ciekawy głos w dyskusji zabrali m.in. Grażyna Kopińska z Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego, Michał Pretm prowadzący znaną stronę HGW Watch (prezydentura Hanny Gronkiewicz -Waltz pod lupą) oraz Patrycja z łódzkiej Grupy Pewnych Osób. z Aleksandra Puławska, fot. Karolina Walkiewicz


14 >>> sport

STRACONA SZANSA! Niestety piłkarze TKS Bóbr Tłuszcz nie awansują do ligi okręgowej. Jednak gra, jaką mogliśmy oglądać w ostatnich trzech meczach sezonu daje nadzieję na sukces po wakacjach. Mecz rozegrany z Rządzą w Załubicach można uznać za najgorszy w sezonie. Słaba gra mogła być spowodowana absencją kilku kluczowych zawodników, zaś rezerwowi nie udźwignęli ciężaru i pokładanych w nich nadziei. Przegrali z drużyną grającą typową - siłową piłkę. Nie podjęli walki. Niestety w klasie A, gdzie zostajemy dominuje właśnie siła nie umiejętności, więc przed naszymi piłkarzami mnóstwo najzwyklejszej walki. Żeby zdobyć awans musimy poprawić grę piłką. Ostatecznie w Załubicach TKS uległ ostatecznie 1:3 (0:1), jedyną bramkę zdobył w 56 minucie Adam Matejak. W następnej kolejce Bobry dla odmiany rozegrały najlepszy mecz w rundzie i pokazały,

że w piłkę grać potrafią. Na tle kolejnej siłowo grającej drużyny pokazały, że z tego typu zespołami należy najzwyczajniej grać piłką. Bobry rozgromiły na wyjeździe WKS Rząśnik 7:1 (3:0), a łupem bramkowym podzielili się: A. Matejak – 4, R. Wygryz – 2, R. Benbenkowski – 1. Cała drużyna pokazała w tym meczu na czym polega gra w piłkę, a my właśnie taki zespół chcielibyśmy oglądać. Ten mecz pokazał kierunek w którym powinniśmy zmierzać. W piłce nożnej najważniejsze są wszak umiejętności czysto piłkarskie, nie zaś siła. Jest ona owszem ważnym elementem, ale będący jedynie składową wielu innych - najważniejsza jest technika, oraz radość płynąca z samej gry.

Kolejny mecz Bobry rozegrały w Jadowie z Koroną. Na małym i nierównym boisku ponownie pokazały co oznacza gra piłką i dały dowód na to, że i w takich warunkach rywal nie jest straszny. Warunkiem jest jednak gra zespołowa. Drużyna Korony, choć grała z wielką ambicją i determinacją była jedynie tłem dla grających z rozmachem i polotem Bobrów. 4:1 (1:0) to najniższy wynik z możliwych do osiągnięcia, gdyż nasza drużyna stworzyła bardzo wiele sytuacji. Bramki zdobyli: Adam Matejak – 3 oraz Łukasz Bogusiewicz – 1, który zdobył swoją pierwszą bramkę w sezonie. Słabszy mecz rozegrał Radek Benbenkowski, który zwalniał grę, ale mimo to całej drużynie należą się wielkie brawa! Doprawdy jeżeli Bobry tak będą grały w piłkę, to nie trzeba będzie wielu zabiegów, aby zapełnić trybuny - w dwóch ostatnich meczach było na co popatrzeć. Szkoda, co prawda, że tak późno, ale niech to będzie powiew optymizmu przed następnym sezonem. Takie Bobry chcemy oglądać! Piłka nożna jest przecież sportem dla kibiców, jeżeli w grze pojawia się jakość, przychodzą wyniki to przychodzą i kibice.

Ostatni mecz w sezonie Bobry rozegrały na własnym stadionie przeciwko Gromowi Lipowo. W obecności około 70 widzów już po kilkunastu minutach było „pozamiatane” i TKS objął szybkie i zasłużone prowadzenie 3:0! Od początku meczu tłuszczanie grali szybko, z polotem, a na ich akcje patrzyło się z przyjemnością. Do przerwy było 4:0. Po przerwie kanonady ciąg dalszy. Bobry powinny zdobyć co najmniej kilkanaście goli, ale nie wybrzydzajmy... Zakończyło się tylko na skromnym 8:0! Bramki dla naszej drużyny zdobyli: Adam Matejak – 3; Damian Stachurski – 2 (1 z rzutu karnego); Paweł Wołosiewicz, Jacek Witek i Czarek Babańczyk po 1. W tym meczu, co godne podkreślenia, 3 asysty zaliczył Łukasz Bogusiewicz, a po 2 – Paweł Wołosiewicz i Michał Bogusiewicz. Jaka szkoda, że sezon już się zakończył... Nie da się jednak ukryć, że ten sezon musimy spisać na straty. Należy wyciągnąć wnioski i walczyć o awans w następnym, bo takiej gry jak w trzech ostatnich meczach nie powstydzilibyśmy się w wyższej lidze niż okręgówka... z Tomasz Bogusiewicz

Pan Stanisław Stolarczyk radzi:

NAJLEPSZY LEK TO BIEG Co trzeci mężczyzna i co czwarta kobieta w Polsce cierpi na chorobliwą nadwagę, która jest przyczyną niewydolności układu krążenia, serca i kręgosłupa. Jesteśmy w czołówce krajów, jeśli chodzi o ilość leków kupowanych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Zapominamy, że najzdrowszy, najtańszy lek, to bieg! Coraz więcej ludzi uprawia jogging czyli biega dla zdrowia - również w Polsce. W imprezach masowych bierze udział nawet po kilka tysięcy biegaczy. Bieganie to sport prosty, łatwy i przyjemny a przy tym tani i dostępny dla każdego. Zakładasz buty, wychodzisz na dwór i już możesz biec.

Regularnie biegając: - stracisz zbędne kilogramy, - wzmocnisz swoje serce i poprawisz sprawność całego układu krążenia (przed zawałem uciekaj na własnych nogach), - obniżysz poziom cukru we krwi, - wzmocnisz mięśnie utrzymujące kręgosłup - wszelkie bóle kręgosłupa ustąpią jak ręką odjął, - poprawisz ogólną sprawność, odporność i wydajność organizmu, - jogging korzystnie wpływa na seks, - bieganie bezpośrednio raka nie leczy, ale wpływa na zwiększenie energii i chęci do życia - w efekcie biegaczom częściej udaje się uciec i przed tą chorobą, - biegając wyluzujesz się psychicznie - dokucza ci żona czy mąż lub teściowa? Zakładaj buty i do lasu! Na łonie natury porozmawiasz z Panem Bogiem, zapomnisz o przykrościach i naładujesz akumulatory do walki z przeciwnościami losu.

2. SPODENKI, KOSZULKA. W zależności od pogody może to być dres lub rajstopy. Zakładamy też cienkie, bawełniane skarpety, w żadnym wypadku nie frotowe! 3. ZEGAREK. Najlepiej taki z sekundnikiem. Lekki, na wygodnym pasku. Jeśli cię stać, to są dostępne zegarki z różnymi gadżetami jak np. pulsomierz, taktomierz, krokomierz.

TECHNIKA BIEGANIA: Staraj się wydłużać krok. Pamiętaj, że każdy ma swój indywidualny styl chodzenie i biegania, więc trzymaj się tego, co twoje. Najlepiej oddychaj przez nos, ale można też ustami. Oddychaj regularnie w tempie 3 kroki wdech, 3 kroki wydech. Bieganie to sport indywidualny, ale przyjemniej biega się w grupie. Umawiaj się na treningi z przyjaciółmi.

PORADY DLA POCZĄTKUJĄCYCH BIEGACZY: 1. Zaczynaj i kończ bieg pod domem. Kończąc jesteś spocony i nie powinieneś ostygnąć na dworze.

To wszystko bez leków i prawie za darmo!

2. Nie ubieraj się za grubo. Lepiej niech ci będzie chłodno, niż za gorąco.

Biegać może każdy, jednak przed rozpoczęciem treningów warto iść do lekarza, zbadać krew, mocz i zrobić badanie EKG. Tylko ktoś z zaawansowaną chorobą serca, kręgosłupa oraz żylakami nie może intensywnie biegać, chociaż właściwie dobrany ruch pomaga i na te dolegliwości.

3. Biegaj tylko po miękkim podłożu unikając bruku czy asfaltu. Najlepiej po drogach i ścieżkach w lesie - tam jest najwięcej tlenu.

EKWIPUNEK BIEGACZA: 1. BUTY. Kup buty typowe do biegania, są dostępne w sklepach sportowych (również tych zlokalizowanych w centrach handlowych) już od 50 zł. Dobierz buty wygodne, ½ numeru większe od rozmiaru stopy. To najważniejszy zakup, więc poproś o pomoc przy zakupie sprzedawcę lub znajomego biegacza.

4. Biegaj regularnie, najlepiej 3 razy w tygodniu. Zaczynaj od krótszych dystansów np. 1 km. Najprostsza zasada to 3x30x130, tzn. biegamy 3 razy w tygodniu po 30 minut utrzymując tętno minimum 130 uderzeń na minutę. Organizm sam pokaże ci właściwe dla ciebie tempo biegania. Tętno powinno się mieścić w przedziale 130 - 180 uderzeń na minutę. Zatrzymujesz się, mierzysz tętno przez 15 sekund przykładając palec do tętnicy szyjnej i wynik mnożysz przez 4. Niższe od 130 tętno oznacza, że biegniesz za wolno,

Źródło: www.sxc.hu

wyższego od 180 nie przekraczaj z uwagi na możliwe przeciążenie serca. Im bardziej będziesz wytrenowany tym trudniej będzie ci osiągnąć górną granicę. 5. Biegaj dystans 6 km lub jego wielokrotność, jednak nie więcej niż 12 km. Tylko przygotowując się do maratonu możesz 2 - 3 razy na tydzień przed startem przebiec dystans 18 km. 6. Posiłek zjedz najpóźniej 1 godz. a najlepiej 1,5 godz. przed treningiem. Bieganie z pełnym brzuchem nie jest ani zdrowe, ani przyjemne. Jeśli chodzi o dietę, to jedz to co zwykle. Gdy chcesz schudnąć to ogranicz słodycze. Jedz żywność zawierającą dużo potasu i magnezu: pomidory, banany, kiszoną kapustę, kiszone ogórki, owoce. 7. Jeśli palisz - rzuć palenie. Sprawność płuc palacza jest znacznie niższa. 8. Od samego początku załóż dzienniczek treningów i startów. Do tej kroniki będziesz wielokrotnie wracał. 9. Startuj w zawodach organizowanych masowo w całej Polsce. Są dostępne dla każdego! (www.maratonypolskie.pl). Dzięki udziałowi w biegach poznasz nowych przyjaciół i zdobędziesz cenne pamiątki (medale, koszulki, zdjęcia). Biegacze to jedna wielka rodzina wspaniali, przyjaźni i pomocni w potrzebie ludzie.

10. Nie wstydź się tego, że biegasz. Bądź z tego dumny. Nawet ci, co śmieją się z ciebie, w skrytości ducha zazdroszczą ci twojej sprawności. Biega coraz więcej ludzi rozumiejących potrzebę ruchu i utrzymania sylwetki. Moim marzeniem jest, aby mieszkańcy Tłuszcza byli zdrowsi i sprawniejsi. Zacznij biegać, trenuj sam lub ze mną. Zapraszam! Dzięki inicjatywie prezesa TKS Bóbr Tłuszcz Marka Pietrzaka powstała w klubie sekcja biegowa dla amatorów z myślą o zachęceniu do biegania szczególnie starszych mieszkańców Tłuszcza. Jeśli jesteś chętny, pomożemy ci zacząć. Skontaktuj się ze mną lub z klubem. Najlepiej zapisz się do klubu. Roczna składka to tylko 60 zł. Jako członek klubu możesz iść na każdy mecz piłkarzy, wylosować na meczu nagrodę - niespodziankę i poczuć się członkiem klubowej rodziny.

ZACZNIJMY BIEGAĆ RAZEM: W każdy czwartek o godz. 19 czekam na Ciebie! Stanisław Stolarczyk, telefon kontaktowy 501 557 314 Tłuszcz, ul. Łączna 10 Przyjdź lub przyjedź rowerem albo samochodem. Zapraszam!


sport <<< 15 W zawodach wzięła udział elita polskich wyciskaczy - medalistów Mistrzostw Polski, Europy i Świata, a także niewyobrażalnie silna reprezentacja Litwy. Łącznie wystartowało 34 zawodników, w tym 8 Litwinów. Świetny wynik zdobył Cezary Nagraba, który zaliczył wszystkie trzy podejścia. W ostatnim poprosił o ciężar 152,5 kg i zaliczył go bez większych problemów z nienaganną techniką. Tym samym pobił swój rekord życiowy i ustanowił nieoficjalny nowy rekord Polski juniorów do lat 20 w kat. wagowej do 60 kg (przypominamy, że aktualny rekord Polski należy do tego zawodnika i wynosi 150 kg). Ostatecznie w zawodach zajął 1-sze miejsce w kat. 60 kg oraz 2-gie miejsce w kat. open do lat 20 zdobywając 131,88 pkt wg formuły Wilks’a ulegając jedynie reprezentantowi Litwy.

WYCISKACZE Z JASIENICY NIE ZAWIEDLI! W dniu 12 czerwca 2010 r. w Kobyłce, w Zespole Szkół nr 2 odbyły się już VIII Międzynarodowe Mistrzostwa MKS „Wicher” w wyciskaniu sztangi leżąc. W zawodach wzięła udział liczna grupa mieszkańców naszej gminy, a wśród nich m.in. świeżo upieczony vice-mistrz świata juniorów w tej dyscyplinie - Cezary Nagraba oraz medaliści Mistrzostw Polski - bracia Rafał, Kamil i Artur Białkowie. sklasyfikowany na trzecim miejscu w kat. open juniorów do lat 20. Natomiast Rafałowi pozostało jedynie zadowolić się brązowym medalem w tej kategorii z wynikiem 107,5 kg, który z całą pewnością nie jest kresem możliwości tego zawodnika.

Bartłomiej Kubuj z wynikiem 100 kg, co pozwoliło mu cieszyć się ze srebrnego medalu. Pozostali zawodnicy znaleźli się na dalszych miejscach, ale wierzymy, że to ich nie zniechęci do dalszych treningów, a wręcz przeciwnie - stanie się motorem ich działań na siłowni.

Słowa uznania należą się także grupie najmłodszych zawodników, a mianowicie: Arturowi Białkowi, Karolowi Szczepańskiemu i Bartłomiejowi Kubujowi. Są to również medaliści Mistrzostw Polski do lat 16, które odbyły się 9 maja br. w Kielcach. Artur zdobył na nich srebrny medal w kat 52 kg, Karol brązowy w kat. 56 kg, natomiast Bartłomiej znalazł się na najgorszym dla zawodnika miejscu - czwartym w kat. 67,5 kg. Na zawodach w Kobyłce na podium znalazł się jedynie

Wszyscy nasi zawodnicy trenują w kobyłkowskim klubie „MKS Wicher” pod okiem niezwykle doświadczonego trenera pana Stanisława Bielewicza, człowieka od lat związanego z ciężarami. Gratulujemy i życzymy im dalszych sukcesów i osiągnięć w dziedzinie sportu. • Dokładne wyniki zawodów można znaleźć na stronie internetowej www.powerlifting.pl. z Monika Kur

Mistrzostwa Świata w Killeen TX (USA) 25 - 29 maj Cezary Nagraba II miejsce kat. do 60 kg, wynik 145 kg

ZAPROSZENIE MP Juniorek i Juniorów od lewej Artur Białek vicemistrz Polski kat. do 52 kg, wynik 77,5 kg; Karol Szczepański - 3 miejsce, kat. do 56 kg, wynik 80 kg; Bartłomiej Kubuj (jasna koszulka na górze) - IV miejsce, kat. do 67,5 kg, wynik 95 kg

Z bardzo dobrej strony pokazali się również na kobyłkowskim pomoście bracia Rafał i Kamil Białkowie, którzy zdołali już w swojej karierze zdobyć medale Mistrzostw Polski, odpowiednio srebrny i brązowy. Startując razem w kategorii 56 kg wywiązali między sobą zaciętą, sportową i braterską rywalizację. Tym razem nie powtórzyła się historia z Mistrzostw Polski i pomimo iż obaj wrócili do domu z tarczą - zdołali się uplasować na tzw. „pudle” - to lepszy okazał się młodszy z braci - Kamil, który zdobył srebrny medal w kat. 56 kg z wynikiem 115 kg oraz został

VIII Międzynarodowe otwarte Mistrzostwa w wyciskaniu sztangi leżąc, reprezentacja klubu Wicher Kobyłka. Od lewej burmistrz Kobyłki Robert Roguski, Artur Białek, Bartłomiej Kubuj, Rafał Białek, drugi od prawej Karol Szczepański, kuca od prawej Cezary Nagraba, Kamil Białek (fot. Patrycja Sasin)

IX Mistrzostwa Brwinowa w wyciskaniu sztangi leżąc Artur Sasin – I miejsce kategoria do 16 lat wynik 110 kg

LIGA REGIONALNA W lidze utworzonej dla uczniów klas IV – VI z przyjemnością patrzy się na postęp jaki czynią drużyny występujące w rozgrywkach. Chłopcy z tych drużyn zaczynają naciskać coraz mocniej ogranych w lidze chłopców z Tłuszcza. Przynosi to korzyści dla miejscowego klubu sportowego, gdyż kilku z nich już otrzymało od trenerów Pawła Fydryszka i Leszka Rosy zaproszenie na treningi do sekcji juniorskich TKS Bóbr Tłuszcz. Co zrobią z tym chłopcy zależy od nich samych oraz ich rodziców. Najważniejsze jest to, że aktywnie spędzają wolny czas, podnosząc umiejętności w swojej ulubionej dyscyplinie sportowej. Wielu młodych zawodników ma naprawdę bardzo duży, a czy go wykorzystają?! Oby... Do zawodników, którzy otrzymują najwyższe noty za mecze należą: Orzeł Klembów: Michał Łapiński, Michał Wróblewski; No Name Ostrówek: Konrad Rybak, Igor Trąbiński; FC Ostrówek: Adam Łapacz, Jakub Marczuk,

Michał Kajdas; Dąbrówka: Mirek Maniecki, Karol Malinowski; Wszebory: Krystian Bulik, Kamil Jeziurski, Daniel Król, Karol Lenart; UKS Kruszewianka Krusze: Adrian Jabłecki, Michał Sadowski, Piotr Jachacy, Sebastian Jusiński, Marcin Chmiel, Paweł Rakowski; TKS Bóbr Tłuszcz: Przemek Dalgiewicz, Damian Wójcik, Mariusz Wawra, Daniel Krasnodębski. Niestety będąc w Zarządzie tłuszczańskiego klubu wstydzę się czasami za zachowanie chłopców reprezentujących Bobry! Oprócz tego, że co niektórym uderza zwykła „woda sodowa” do głowy i myślą, że już są najlepsi, to najzwyczajniej w świecie czasem nie potrafią się zachować względem przeciwnika. To przykre..., ale kultury piłkarskiej po prostu im brak! Mi czasami najzwyczajniej jest wstyd! Jeżeli nie pokonacie „sodówki” to piłkarze z was będą byle jacy! Nie zmarnujcie drzemiącego w was potencjału. z Tomasz Bogusiewicz

26 czerwca 2010 r. na boisku Orlik przy ul. Polnej 1 od godz. 14.00 rozpoczyna się nabór do Akademii Orlika. Wszystkie chętne dzieci z roczników 2002 2004 będą mogły wziąć udział w teście sprawnościowym, podczas którego liczy się czas i precyzja wykonania wszystkich ćwiczeń. Akademia Orlików to projekt organizowany przez Bank Zachodni WBK w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Byłych Piłkarzy, przy współpracy władz samorządowych. Patronat nad programem objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki. Celem Akademii Orlików jest zachęcenie chłopców i dziewcząt w wieku 6 - 8 lat do regularnej aktywności fizycznej i wstępne przeszkolenie sportowe potencjalnych talentów. Serdecznie zapraszamy! więcej na: http://www.szukamytalentow.pl/

Wyniki rozegranych spotkań: UKS Kruszewianka II Krusze – UKS Kruszewianka III Krusze 5:1 Dąbrówka – Wszebory 2:3 FC Ostrówek – Orzeł Klembów 5:3 UKS Kruszewianka Krusze – No Name Ostrówek 2:1 Orzeł Klembów – No Name Ostrówek 9:17 UKS Kruszewianka II Krusze – TKS Bóbr Tłuszcz 1:4 UKS Kruszewianka Krusze – TKS Bóbr II Tłuszcz 5:1 FC Ostrówek – Wszebory 1:5 Dąbrówka – UKS Kruszewianka III Krusze 4:0 Dąbrówka – FC Ostrówek 2:0 Wszebory – Orzeł Klembów 12:3 UKS Kruszewianka Krusze – UKS Kruszewianka II Krusze 3:0 UKS Kruszewianka III Krusze – Orzeł Klembów 2:5 TKS Bóbr Tłuszcz – Dąbrówka 7:1 TKS Bóbr II Tłuszcz – UKS Kruszewianka II 3:0 /walkower/ Mecz towarzyski: TKS Bóbr Tłuszcz – Kruszewianka 2:8 Wszebory – No Name Ostrówek 3:3 TKS Bóbr Tłuszcz – FC Ostrówek 2:1 TKS Bóbr II Tłuszcz – Dąbrówka 5:1 Rozegrane mecze

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

TKS Bóbr Tłuszcz UKS Kruszewianka Krusze Wszebory TKS Bóbr II Tłuszcz Dąbrówka FC Ostrówek UKS Kruszewianka II Krusze No Name Ostrówek Orzeł Klembów UKS Kruszewianka III Krusze

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

UWAGA! 3 lipca o godz. 16 na stadionie TKS Bóbr zapraszamy na piknik z okazji zakończenia sezonu, na którym odbędzie się uroczyste wręczenie nagród. Planujemy wiele atrakcji! Już dziś zapraszamy wszystkich zawodników, rodziców i opiekunów. Wyróżnieni zawodnicy rozegrają mecz z rodzicami. Wstęp wolny dla wszystkich! ZAPRASZAMY!

Punkty

Bramki

18 15 13 12 9 9 6 4 3 0

34-16 37-9 30-17 27-19 14-16 17-17 12-19 31-32 23-44 5-38

Zwycięstwa Remisy Porażki

6 5 4 4 3 3 2 1 1 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

0 1 1 2 3 3 4 4 5 6


16

Stacja Tłuszcz nr 6-7/2010  

Czerwcowy numer bezpłatnej gazety lokalnej wydawanej w gminie Tłuszcz

Stacja Tłuszcz nr 6-7/2010  

Czerwcowy numer bezpłatnej gazety lokalnej wydawanej w gminie Tłuszcz

Advertisement