Page 1

1-11 JULI 2015 25 JAAR UITGESPROKEN DANS


2

PODIUM MOZAÏEK

NOORDERMARKT

BOS EN LOMMERWEG 191

MELKWEG

LIJNBAANSGRACHT 234 A

THEATER BELLEVUE LEIDSEKADE 90

VONDELPARK OPENLUCHTTHEATER IN HET MIDDEN VAN HET VONDELPARK

STADSSCHOUWBURG AMSTERDAM LEIDSEPLEIN 26


3

AMSTERDAM

INTERNATIONAL FESTIVAL FOR CONTEMPORARY DANCE

BIJLMERPARKTHEATER ANTON DE KOMPLEIN 240


4

LANG LEVE JULIDANS

Julidans bestaat dit jaar 25 jaar. Ja, daar schrokken we zelf ook een beetje van. Het liefst zouden we de eeuwige jeugd hebben, maar de klok tikt door, de jaren vliegen voorbij en daar is het: ons zilveren jubileum, ons vijfde lustrum, onze kwart eeuw. Gaan we dus terugkijken? Je zou het bijna denken, afgaand op het – dat is inmiddels traditie – tot nadenken stemmende affiche van deze feesteditie. Heeft een verre nazaat van Oskar Schlemmer, de beroemde Bauhaus-kunstenaar en schepper van Das Triadisches Ballet, zich uitgeleefd met tientallen linten van de spitz, het roze schoeisel van de klassieke danseres? Het zou wel stroken met onze opvatting dat alles ergens uit voortkomt en met elkaar verbonden is, hoe onherkenbaar vervormd het ook mag zijn. Wij vleien ons met de gedachte dat het programma van Julidans 2015 op soortgelijke wijze de historie met de actualiteit (en wie weet: de toekomst) verbindt. Neem de openingsvoorstelling May B van Maguy Marin, een van de heldinnen van de hedendaagse dans. Deze Becket­ tiaanse voorstelling uit 1981, waarin een groep dolende zielen rondwaart in een onherbergzaam universum, betekende haar doorbraak. Voor zowel publiek als een jongere generatie choreografen was May B een eye opener. Marins invloed herkennen we in het festival onder andere in het werk van de jonge Chinees Tao Ye; de verwrongen lichamen, de navrante sfeer, de onbestemde dreiging. Ook bij nieuwkomer Tânia Carvalho zien we beschilderde ge-

zichten, bijeenklonterende mensenmassa, hysterie en hyperexpressieve dans in een naargeestige wereld. Maar dan wel op een volstrekt eigen wijze. Ronduit trots zijn we op de komst van Jan Fabre. Nog zo'n icoon die al meerdere generaties dans­ kunstenaars heeft beïnvloed. Nooit vies van het grote gebaar laat deze Vlaamse reus de splinter­nieuwe voorstelling Mount Olympus een vol etmaal duren. Een waardige jubi­leum­voorstelling, dachten wij zo. In de lijn van Fabres visueel krachtige stijl ligt Deep Dish van de Oostenrijker Chris Haring; een prachtig, plastisch, vuil en ver­­ ontrustend diner voor vier op het toneel, live gefilmd en ge­­projecteerd in extreme close-ups. Feestelijk... met een fijn Julidansbittertje. En dan hebben we Anne Teresa De Keersmaeker, Maud Le Pladec, Sharon Eyal & Gai Behar, Alessandro Sciarroni nog niet eens genoemd! De 25ste Julidans is hoe dan ook een mijlpaal. Niet alleen omdat 25 jaar geleden voor het eerst onder die noemer drie voorstel­lingen in de Stadsschouwburg werden gepresenteerd. Ook omdat het het laatste festival is van Jaap van Baasbank, in 1991 samen met Luuk van Eijk de initiatiefnemer van Juli­dans. Hij vindt het tijd het stokje door te geven. Opdat Juli­dans lang leve! Jaap van Baasbank Anita van Dolen


LONG LIVE JULIDANS This year, Julidans celebrates its 25th anniversary. Yes, it was a bit of a shock to us too. We would prefer to stay young forever, but the clock keeps ticking, the years fly by and there it is: our silver anniversary, our fifth lustrum, our quarter of a century. Will we be looking back? You would almost think we will, judging by the – by now traditional – poster of this festive edition, which is food for thought. Did a distant relative of Oskar Schlemmer, the famous Bauhaus artist and creator of Das Triadisches Ballett, indulge himself in drawing dozens of ribbons of the spitz, the pink footwear of the classic ballet dancer? It would be compatible with our idea that everything comes from something and is connected to each other, however unrecognizably distorted it might be. We flatter ourselves with the thought that the programme of Julidans 2015 connects history to current affairs (and who knows: the future) in a similar manner. Take the opening performance May B by Maguy Marin, one of the heroines of contemporary dance. This Beckett-like performance from 1981, in which a group of wandering souls roams around in a desolate universe, was her breakthrough. For both the audience and a younger generation of choreographers, May B was an eye opener. At the festival, we recognize Marins influence in the work of the young Chinese Tao Ye; the contorted bodies, the distressing atmosphere, the indefinable menace. In the work of newcomer Tânia Carvalho, we also see painted faces, crowds of people clumping together, hysteria and hyperexpressive dance in a gloomy world. But in a

completely unique way. We are downright proud of the presence of Jan Fabre. Another iconic person who has influenced several generations of dance artists. Never afraid of large gestures, this Flemish giant lets the brand-new performance Mount Olympus last for 24 hours. A worthy anniversary performance, we think. Deep Dish by the Austrian Chris Haring is in line with Fabre’s visually strong style; a beautiful, sculpted, dirty and disturbing dinner for four on the stage, filmed live and projected in extreme close-ups. Festive…with a nice bitter touch by Julidans. And we haven’t even mentioned Anne Teresa De Keersmaeker, Maud Le Pladec, Sharon Eyal & Gai Behar, Alessandro Sciarroni yet! The 25th Julidans is a milestone in any case. Not just because three performances were presented under that name at the Stadsschouwburg for the first time 25 years ago. Also because it is the last festival by Jaap van Baasbank, who was the initiator of Julidans in 1991, together with Luuk van Eijk. He thinks it is time to pass the torch. Long live Julidans! Jaap van Baasbank Anita van Dolen

5


INHOUD

6 Compagnie

JEFTA VAN DINTHER

MAY B

AS IT EMPTIES OUT

MAGUY MARIN

12

14

JAN FABRE

Troubleyn

MOUNT OLYMPUS, TO GLORIFY THE CULT OF TRAGEDY 16

Compagnie

ALESSANDRO SCIARRONI

VIRGINIE BRUNELLE

UNTITLED _ I WILL BE THERE WHEN YOU DIE 18

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER & BORIS CHARMATZ

20

IT TA R 2 A P

22

COMPLEXE DES GENRES


OVERVIEW CHRIS HARING

TAO YE

Liquid Loft

DEEP 24

7

TAO Dance Theater

DISH

MAUD LE PLADEC

26

6&7

DEMOCRACY 28

AURÉLIEN BORY & KAORI ITO

TÂNIA CARVALHO

MAGUY MARIN, DAVID MAMBOUCH & BENJAMIN LEBRETON

Cie. 111

S U X PLE 30

WEAVING CHAOS

32

SINGSPIELE

40


INHOUD

8

SHARON EYAL & GAI BEHAR

STÉPHANE GLADYSZEWSKI

L-E-V

TÊTE-À-TÊTE 44

GEORGIA VARDAROU

42

DOROTHÉE MUNYANEZA

HARDCORE RESEARCH ON DANCE & AUTOMATISCH

FOTOGRAFIE: HERVEE DE ROO

E D V C O O L

50

FLORENCE GIRARDON

NICOLE BEUTLER

Compagnie Zélid

KADIDI

NBprojects

POUR LOHENGRIN PIERRE PONTVIANNE

52

SAMEDI DÉTENTE

Compagnie Parc

SOUFFLE 54

LES SYLPHIDES

64


OVERVIEW

4

9

Lang Leve Julidans \  Long Live Julidans

JULIDANS HOOFDPROGRAMMA 10

34 Blokkenschema \ Timetable 36 25 jaar grote meesters en enfants terribles

JULIDANS NEXT JULIDANS EXTENDED

46 56 58 Vondelpark Openlucht­theater 60 Podium Mozaïek 62 Bijlmer Parktheater

JULIDANS INSIDE OUT

66 67 Randprogramma \ Side events 68 Info & tickets 70 Voordeel \ Promotions


10

HOOFDPROGRAMMA


HOOFDPROGRAMMA \ MAIN PROGRAMME

Het Julidans Hoofdprogramma 11 bundelt uitgesproken voor足stellingen van de iconen van de hedendaagse dans en de grote vernieuwers van dit moment. Het hoofdprogramma speelt zich af in de Grote Zaal en de Rabozaal van de Stadsschouwburg Amsterdam en in Theater Bellevue.

Julidans shows bold performances by icons of contemporay dance and by great innovators of this moment. The main programme can be seen in the Grote Zaal and in the Rabozaal of the Stadsschouwburg Amsterdam and in Theater Bellevue.


12

Compagnie

MAY B

© HERVE DEROO

(FRANKRIJK)

MAGUY MARIN


WO 1 EN DO 2 JULI \ 21:00 \ STADSSCHOUWBURG RABOZAAL

We openen deze 25ste editie van Julidans met May B, een topstuk van de Franse choreografe Maguy Marin en we sluiten af met haar nieuwe voorstelling, het theatrale Singspiele (p.41).

2 juli nagesprek met \ aftertalk with Maguy Marin

Voor Julidans Next draagt Maguy Marin twee aanstormende choreografen voor. Zie pag. 54-55. Dit dubbelprogramma is voorafgaand aan May B te zien in het Melkwegtheater

€ 35 \ 30 \ 25 \ 17,50 \ JULIDANS JONG € 15 DUUR 90 MINUTEN, GEEN PAUZE

HOOFDPROGRAMMA \ MAIN PROGRAMME

Maguy Marin is een van de belangwekkendste choreo­grafen van de hedendaagse dans. Opmerkelijk is dat haar werk zowel wordt uitgevoerd door haar eigen groep als door grote ballet­gezelschappen, zoals het Ballet de l'Opéra de Paris. In haar werk laat ze mensen zien zoals ze in het echt zijn: dik, dun, groot, klein, mooi, minder mooi – altijd met humor, fantasie en oog voor het absurde. In 1989 maakte ze bij Het Nationale Ballet in Amster­ dam het beroemde ‘dikkertjesballet’ Groosland, waarin balletdansers in dikmaakpakken dansten op Bachs Brandenburgse Concerten – een afrekening met het schoonheidsideaal in het klassiek ballet. In 2006 opende ze Julidans met Umwelt, een reflectie op de banaliteit van het moderne bestaan, geïnspireerd door de personages van de Britse toneel­schrijver Samuel Beckett. Op zijn werk baseerde ze ook May B (1981), inmiddels uitgegroeid tot klassieker. In 1986 stond deze voorstelling op het Holland Festival, negen jaar later op Julidans. Nog altijd heeft het stuk niets aan zeggingskracht ingeleverd. In deze choreografie voor tien dansers heeft Marin het absurdistische, talige universum van Beckett in krachtige beelden vertaald. De perso­ nages op het podium lijken zo weggelopen uit zijn werk; het zijn allemaal Lucky’s, Pozzo’s, Krapps en Winnies. Met grijs gepleisterde gezichten, in versleten nachtgewaden, sjokken ze eensgezind rond, als gekromde, verkrampte wezens – onttakeld en vervreemd. Ze kunnen niet samen zijn en staan reddeloos alleen in het universum. Een gevoel van zinloosheid ligt op de loer. Maar echt macaber wordt het nergens, want humor en ironie zijn bij Marin nooit ver te zoeken.

13

We open the 25th edition of Julidans with a masterpiece by the French choreographer Maguy Marin, and we close with a new piece, Singspiele. In the choreography May B (1981), she translated the absurdist and eloquent universe of Samuel Beckett into powerful images. The ten characters on stage seem fresh from the pages of Beckett’s works; they are all Lucky’s, Pozzo’s, Krapp’s, and Winnie’s. With grey plastered faces, wearing worn nightgowns, they trudge around with a common purpose as bent and cramped beings – stripped and alienated. However it never becomes depressive or macabre, because with Marin, humour and irony are never far away.


JEFTA VAN DINTHER

AS IT EMPTIES OUT

© IVO HOFSTE

(NEDERLANDSE PREMIÈRE)

(ZWEDEN)

14


DO 2 20:30 EN VR 3 JULI 19:00 \ THEATER BELLEVUE

Niets is wat het lijkt en niets lijkt wat het is, in het zinsbegoochelende werk van Jefta van Dinther en zijn team. Zijn voorstellingen spelen een knap spel met de waarneming door een uitgekiende machinatie van lichamen, geluids- en lichteffecten.

2 juli nagesprek met \ aftertalk with Jefta van Dinther

€  22,50 \ JULIDANS JONG €  12,50 DUUR 60 MINUTEN, GEEN PAUZE

HOOFDPROGRAMMA \ MAIN PROGRAMME

Sinds de Zweedse choreograaf Jefta van Dinther doorbrak met zijn solo Grind (2011) staan podia, festivals en producenten in de hele wereld om hem te springen. Van Dinther werd opgeleid aan de Amsterdamse Theaterschool en verlegde zijn werkterrein daarna naar Stockholm en Berlijn. In 2013 maakte hij zijn succesvolle grote zaal productie Plateau Effect bij het gerenommeerde Cullberg Ballet in Stockholm, waarmee hij in wereld­première ging op Julidans. In zijn voorstellingen schept Van Dinther samen met geluidsontwerper David Kiers en licht­ ontwerper Minna Tikkainen een surrealistisch universum waarin licht, geluid en lichamen allemaal in beweging zijn. Door gebruik te maken van flashlight, schaduwen, technobeats en andere effecten vervormen ze steeds je waarneming. In As it Empties Out zie je de lichamen van de zes dansers verschijnen en verdwijnen als in een duistere droom – over elkaar heen buitelend, elkaar omhelzend, stoeiend op een beladen en opzwepende techno-sound. De dansers gaan de ruimte met zintuiglijke, rituele bewegingen te lijf. De Theaterkrant schreef over deze voorstelling na een opvoering in Kortrijk: ‘As it Empties Out is als een trip, een donkere droom, een delirium; alles draait om de ontregeling en het spel met tijd, verwachting en perspectief ****.’ Een hallucinerende ervaring.

15

In 2013, the Swedish choreographer Jefta van Dinther created his successful main stage production Plateau Effect at the renowned Cullberg Ballet in Stockholm, which saw its world premiere at Julidans. Together with sound designer David Kiers and lighting designer Minna Tikkainen, he creates surrealistic worlds where flash­ light, shadows, techno beats, and other effects constantly dis­ tort your perceptions. In As it Empties Out, you see the bodies of six dancers appear and disappear – tumbling over each other, embracing each other, playing around to an emotionally charged and frenzied techno sound. A performance ‘as a trip, a dark dream, a delirium ****’, wrote de Theaterkrant.


JAN FABRE

Troubleyn

MOUNT OLYMPUS, TO GLORIFY THE CULT OF TRAGEDY

© SAM DE MOL

(NEDERLANDSE PREMIÈRE)

(BELGIË)

16


VR 3 T/M ZA 4 JULI 20:30 \ STADSSCHOUWBURG GROTE ZAAL

Alles wat denkbaar is op een podium heeft Jan Fabre gedaan – en méér. Nu voegt hij daar de 24-uursmarathon Mount Olympus aan toe. We dagen je uit: leef een etmaal lang tussen de figuren uit de Griekse mythologie.

Gesproken Taal: Engels, Duits, Frans, Italiaans & Nederlands. Ondertiteling: Engels.

€  65 \ JULIDANS JONG €  30 DUUR: 24 UUR, IN- EN UITLOOP

HOOFDPROGRAMMA \ MAIN PROGRAMME

Om Jan Fabre kun je niet heen. Sinds zijn eerste voorstelling, op zijn 22ste, rekt Fabre de grenzen van dans, performance en theater op. Met Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was (1982) zette hij de toon door het publiek met een voorstelling van acht uur om de oren te slaan. Een paar jaar onlangs keerde de voorstelling met succes terug, onder andere naar de Stadsschouwburg Amsterdam. Sinds 1996 nodigden we Fabre vier keer uit op Julidans. Sprookjesachtig zijn de werelden die Fabre op het podium schept niet bepaald. Steeds strijden de romantische, schone en liefdevolle kanten van de mens om de aardse, barbaarse en perverse zijden. Altijd weerspiegelen daarin Fabres roots in de beeldende kunst. De monumentale 24-uursperformance Mount Olympus, To glorify the cult of tragedy maakt hij met zo’n dertig performers van vier verschillende generaties, van wie sommigen al aan zijn eerste stukken meewerkten. Na de première op de prestigieuze Berliner Festspiele reizen de performers en het decor direct door naar Amsterdam om alles voor de tweede keer op te bouwen voor Julidans. Als bezoeker ben je een van de eersten ter wereld die deze bij voorbaat legendarische performance van Fabre zal meemaken. Verwacht ervaringstheater in de letterlijke zin van het woord. Je wordt uitgenodigd je even los te wrikken van het alledaagse leven om een etmaal lang de Grote Zaal van de Stadsschouwburg te delen met een groep figuren uit de Griekse mythologie. Die zaal wordt voor even de berg Olympus, waar ondoorgrondelijke ruzies, conflicten, liefdes en passies worden uitgeleefd.

17

Jan Fabre has done everything imaginable on stage. One of his first productions, This is theatre like it was to be expected and foreseen (1982), came out of the blue and at once established his reputation. The reprise of this piece was shown to great acclaim two years ago in the Stads­ schouwburg. Fabre has appeared at Julidans on four occasions. His monumental 24-hour performance Mount Olympus, with thirty performers, travels directly to J99ulidans after its premiere at the pres­ti­gious Berliner Festspiele. We chal­ lenge you: live for a period of twenty-four hours among figures from Greek mythology. It is immersive theatre on an unprecedented scale. During the performance, you are permitted to enter and exit the auditorium, walk around, eat and drink. For more information see www.julidans.nl and www.mountolympus.be


ALESSANDRO SCIARRONI

UNTITLED _ I WILL BE THERE WHEN YOU DIE

© ALESSANDRO SCIARRONI

(NEDERLANDSE PREMIÈRE)

(ITALIË)

18


ZA 4 JULI 20:30 EN ZO 5 JULI 19:00 \ THEATER BELLEVUE

Je kunt het zo gek niet bedenken of de Italiaanse choreograaf Alessandro Sciarroni maakt er dans van. Videoclips, chatgesprekken, volksdansen en nu ook het jongleerspel. Vier jongleurs gooien met kegels alsof hun leven ervan afhangt.

€  20 \ JULIDANS JONG €  12,50 DUUR: 50 MINUTEN, GEEN PAUZE

4 juli nagesprek met performers \ aftertalk with performers

HOOFDPROGRAMMA \ MAIN PROGRAMME

Van alle bewegingen kun je dans maken, dat bewijst Alessandro Sciarroni. Zonder zijn neus op te trekken voor straatcultuur en volksvermaak gebruikt hij kenmerkende bewegingen uit volksdansen, sport, entertainment en circus in zijn dansvoorstellingen. In 2012 liet hij in het Julidans-onderdeel I like to watch too een exhibitionistische webcamsessie zien. Eerder al maakte hij een lange videoclip geïnspireerd door Madonna. In zijn drieluik Will you still love me tomorrow draait het allemaal om bewegingen uit volksdans, jongleren en atletiek: cultuur­ uitingen die iedereen kent, maar die niet snel de theaterzaal halen. In indrukwekkende performances legt hij de techniek, de handigheid, het uithoudingsvermogen en de kracht bloot die nodig zijn om een volksdans of een jongleeract goed uit te voeren. En reken maar dat daarbij het uithoudingsvermogen van de dansers flink op de proef wordt gesteld. In 2013 stond op Julidans het eerste deel van de serie, FOLK-s. Zes dansers voerden een uitputtende volksdans uit op het ritme van hun klakkende hakken. De voorstelling eindigde wanneer de laatste toeschouwer de zaal had verlaten óf wanneer de laatste danser erbij neer was gevallen. Dat was aan het Amsterdamse publiek wel besteed: de zaal bleef geboeid kijken en pas na ruim een uur en vijfenveertig minuten moesten de dansers hun show beëindigen. Nu is Sciarroni terug met deel twee, UNTITLED_ I will be there when you die. Opnieuw draait het om techniek en volharding, ditmaal van vier jongleurs. Zij voeren een strakke, haast hallucinerende act uit met kegels, in een onwaarschijnlijke concentratie.

19

Alessandro Sciarroni proves that all move­ ment can be made into dance. Without looking down on street culture and popular entertain­ ment, this artist puts the spotlight on movements from everyday cultural expressions in his triptych Will you still love me tomorrow; movements that everyone knows but don’t usually make it into the theatre. After FOLK-s about folk dances (Julidans 2013), now follows UNTITLED_I will be there when you die about juggling. Four jugglers perform a tightly executed, almost hypnotic act with bowling pins with an improbable amount of concentration. Their stamina is severely tested.


ANNE TERESA DE KEERSMAEKER & BORIS CHARMATZ

PARTITA 2

© ANNE VAN AERSCHOT

(BELGIË\FRANKRIJK)

20


ZA 4 JULI EN ZO 5 JULI \ 21:00 \ STADSSCHOUWBURG RABOZAAL

De muziek van Bach zorgt voor een ontroerende, kwetsbare ontmoeting tussen dansers Anne Teresa De Keersmaeker en Boris Charmatz en violiste Amandine Beyer. Partita 2 is een Bach-interpretatie zoals we die nog niet eerder zagen.

5 juli nagesprek met \ aftertalk with Anne Teresa De Keersmaeker en Boris Charmatz

Voor Julidans Next draagt Anne Teresa De Keersmaeker een aanstormende choreograaf voor. Zie pag. 50-51. Deze voorstelling is voorafgaand aan Partita 2 te zien in het Melkwegtheater

€ 37,50 \ 32,50 \ 27,50 \ 20 \ JULIDANS JONG € 15 DUUR: 65 MINUTEN, GEEN PAUZE

HOOFDPROGRAMMA \ MAIN PROGRAMME

Als je het hebt over invloedrijke choreografen die de laatste decennia andere dansmakers hebben geïnspireerd én die hun eigen werk steeds zijn blijven vernieuwen, valt onvermijdelijk de naam van Anne Teresa De Keersmaeker. Deze Vlaamse choreografe maakt sinds 1983 met haar gezelschap Rosas ingetogen, trefzekere choreografieën waarin de beweging altijd een relatie aangaat met muziek. Sinds ze doorbrak met Fase, four movements to the music of Steve Reich is ze blijven onderzoeken hoe ze muzikale structuren in dans kan vertalen. Op het allereerste Julidans-festival in 1991 toonde De Keersmaeker haar voorstelling Stella, op muziek van György Ligeti. Daarna kwam ze nog twee keer terug met Bal Moderne op het Leidseplein. Nu is ze te zien in de Rabozaal met het prachtige, sobere Partita 2 (2013), voor twee dansers en een violist. Het stuk is een tedere, aftastende kennismaking tussen haar en de Franse danser en choreograaf Boris Charmatz. Hun choreografie ademt hun liefde voor Bach en het plezier in hun samenwerking. Mooi zijn de contrasten tussen de twee: de ingetogen, serene meesteres van de structuur tegenover de grillige, jongensachtige improvisator. In Partita 2 zoeken ze samen met de virtuoze violiste Amandine Beyer naar de beweging in Bachs muziek. De voorstelling begint met een ontroerende vioolsolo door Beyer, gevolgd door een verstild duet tussen De Keersmaeker en Charmatz waarin zij in stilte de compositie verbeelden, om te eindigen in een trio tussen de violist en de twee dansers. In deze drievoudige uitvoering van Partita no. 2 ontstaat de ultieme versmelting tussen De Keersmaeker, Charmatz en Bach.

21

Anne Teresa De Keersmaeker dances a beautiful, austere duet to live music by Bach for violin. The Belgian choreographer has left her mark on the face of contemporary dance internationally. At the very first Julidans Festival in 1991, De Keersmaeker showed Stella to music by Ligeti. Now she presents the wonderful Partita 2. De Keersmaeker takes the stage herself, together with dancer Boris Charmatz and a violinist. Bach’s music sets the scene for a moving encounter between music and dance. The contrasts between the two dancers are very effective: the modest and serene master of structure with the capricious, boyish improviser.


COMPLEXE DES GENRES

© MARIE PHILIBERT-DUBOIS FOTOGRAFIE: HERVEE DE ROO

(NEDERLANDSE PREMIÈRE)

(CANADA)

22

VIRGINIE BRUNELLE

Compagnie


MA 6 JULI \ 20:30 \ STADSSCHOUWBURG GROTE ZAAL

Over een vliegende start gesproken. Met haar tweede dansvoorstelling Foutrement (‘Verneukt’) stond Virginie Brunelle in 2011 in ons NEXT-programma, vier jaar later staat ze met Complexe des genres op het hoofdpodium. Haar werk is krachtig en fysiek, met een vleugje rock-’n-roll.

Nagesprek met \ aftertalk with Virginie Brunelle

€ 27,50 \ 22,50 \ 17,50 \ 12,50 \ 10 \ JULIDANS JONG € 15 DUUR: 65 MINUTEN, GEEN PAUZE

HOOFDPROGRAMMA \ MAIN PROGRAMME

In 2009 richtte de Canadese Virginie Brunelle haar eigen gezelschap op in Montreal en al snel trok haar werk tot in Europa de aandacht. Haar voorstellingen over menselijke emoties zijn heftig en in your face. Nadat haar eerste werk Les cuisses à l’écart du coeur meteen in de prijzen was gevallen, reisde Brunelle met opvolger Foutrement langs twaalf Europe­se theaters en festivals, waaronder Julidans. Deze voorstelling over verlangen en ontrouw deed naar meer verlangen. Daarom vroegen we haar nu terug met haar derde stuk, Complexe des genres, waarmee ze in het Deense Aarhus een choreo­ grafencompetitie won vanwege de menselijkheid en de humor die erin zitten. Brunelle heeft een grote fascinatie voor onze emoties en hoe die zich in ons lichaam uiten. Dat zie je in haar werk: lichamelijk heftige, soms acro­­ batische voorstellingen waar de gevoelens van afspatten. In Complexe des genres zoomen drie man­ nelijke en drie vrouwelijke dansers in op de omgang tussen man en vrouw binnen een relatie. Hoe vind je daarin je eigen identiteit? Hoe ga je om met je verlangen, ook als dat je soms verscheurt? Hoe deal je met het onvermogen om samen te zijn, of om jezelf te blijven? In deze gedanste relaties gaat het er niet altijd even zachtzinnig aan toe. Twijfel ligt op de loer, de geliefden maken geregeld brokken, maar uiteindelijk is er ook hoop. Gelijkwaardige relaties bestaan wel degelijk!

23

In 2011, Virginie Brunelle appeared with Foutrement in Julidans NEXT the podium for new talent. Four years later, she now graces the main stage. Her work is powerful and physical, with a touch of rock ‘n roll. Her performances about human emotions are equally ‘in your face’. Brunelle has a great fascination for emotions and how they are expressed physically. This is evident in her fierce, sometimes acrobatic performances. In Complexe des genres, three male dancers and three female dancers zoom in on the association between man and woman in a relationship.


CHRIS HARING

Liquid Loft

DEEP DISH

© CHRIS HARING

(NEDERLANDSE PREMIÈRE)

(OOSTENRIJK)

24


DI 7 EN WO 8 JULI \ 20:30 \ THEATER BELLEVUE

Vier mensen delen met elkaar een uitbundig diner en het leven lijkt op zijn hoogtepunt, maar tussen het fruit en de groenten op tafel is het eerste verval al ingezet. Chris Haring toont met het excentrieke Deep Dish een knappe mix van danstheater en live film.

7 juli nagesprek met \ aftertalk with Chris Haring

€ 22,50 \ JULIDANS JONG € 12,50 DUUR: 70 MINUTEN, GEEN PAUZE

HOOFDPROGRAMMA \ MAIN PROGRAMME

Vanuit de wens hedendaagse dans te linken aan andere kunstvormen richtte choreograaf Chris Haring in 2005 samen met musicus Andreas Berger, danseres Stephanie Cumming en dramaturg Thomas Jelinek Liquid Loft op. Haring werkte eerder samen met onder andere het DV8 Physical Theatre uit Londen en multimediakunstenaar-componist Klaus Obermaier, en boekte succes met voorstellingen waarvoor hij zich liet inspireren door sciencefiction (Fremdkörper, 2004). Recent maakte hij ook werk bij onder andere Les Ballets de Monte-Carlo, het Staatstheater Kassel en het Ballet Moskou. Bij Liquid Loft maakte hij onder andere de Perfect Garden-serie met visueel kunstenaar Michel Blazy. Hierin nemen ze de tuin als metafoor voor de menselijke behoefte om alles te willen controleren uit angst voor de eigen sterfelijkheid. Van deze serie is het spannende Deep Dish het slot. Als bezoeker woon je tegelijkertijd een live dansvoorstelling bij als ook de making-of van een film. Op het toneel zien we een uitbundig diner voor vier, dat gedurende de avond steeds grimmiger wordt. Door middel van een compacte camera, live bediend door de performers, ontstaat ter plekke op groot scherm een surrealistische microkosmos. Het plantaardige voedsel op tafel vormt in uitvergrote vorm een wildgroei aan tentakels, uitstulpingen en verrotte delen die de vier vrienden omsluiten. Performance, film en soundscape zijn adembenemend, maar ook wat luguber; het onvermijdelijke verval wordt wel heel zichtbaar. De vier mensen aan tafel, gedreven door verlangens en nieuwsgierigheid, kun­nen niet langer om de vergankelijkheid van hun bestaan heen.

25

Chris Haring and visual artist Michel Blazy show a clever mixture of dance theater and live cinema with the eccentric performance Deep Dish. On stage we see an exuberant dinner for four, which gets more and more grim as the evening wears on. With the use of a compact camera, operated live by the performers, a surrealistic microcosmos comes directly to life; the vegetarian food on the table forms a proliferation of tentacles, protuberances, and rotten parts that enclose the four friends. The total image is breathtakingly beautiful, but also frightening; the inevitable decay becomes very visible indeed.


DEMOCRACY

© KONSTANTIN LIPATOV

(NEDERLANDSE PREMIÈRE)

(FRANKRIJK)

26

MAUD LE PLADEC


DI 7 JULI \ 21:00 \ STADSSCHOUWBURG RABOZAAL

Voor het eerst halen wij een werk van de Franse choreograaf Maud Le Pladec naar Nederland. Op de stevige ritmes van Francesco Filidei en de radicale muziek van Julia Wolfe (Bang on a Can) laten vijf dansers en vier percussionisten zien hoe de tandwielen van een democratie in elkaar grijpen.

Nagesprek met \ aftertalk with dansers en drummers

Er wordt gebruik gemaakt van een stroboscoop.

€ 27,50 \ 22,50 \ 17,50 \ 10 \ JULIDANS JONG € 15 DUUR: 50 MINUTEN, GEEN PAUZE

HOOFDPROGRAMMA \ MAIN PROGRAMME

Maud Le Pladec danste in het werk van vele choreografen, de laatste jaren vooral bij Boris Charmatz. Sinds 2001 maakte ze ook eigen dansstukken. Drie jaar geleden begon ze een serie choreografieën rond het werk van Bang on a Can, het New Yorkse muziekcollectief van David Lang, Julia Wolfe en Michael Gordon. DEMOCRACY is het derde en omvangrijkste deel. In dit stuk word je als vanzelf meegetrokken. Inspiratie voor deze productie is het radicale muziekwerk Dark Full Ride van Julia Wolfe. Een expressieve score, die bij Le Pladec beelden opriep van processies, politieke manifestaties en demonstraties. Dat leidde tot een dansvoorstelling over de werking van democratie; niet de staatsvorm, maar de manier waarop mensen hun gedrag op elkaar afstemmen. Hoe kan het initiatief van één persoon een hele groep aanzetten tot actie? Hoe staat of valt een collectief met ieder individueel lid? In DEMOCRACY ondervind je het aan den lijve in een ritmische demonstratie door vijf dansers en vier slagwerkers. Hun performance is als een samenleving in het klein; mensen ontvluchten samen conflictsituaties, komen elkaar toevallig tegen, klitten even samen of wijken juist uiteen, gaan hun eigen weg en komen weer bij elkaar – opgejaagd of aangespoord door de ritmes in de muziek. Dansers en drummers vormen de tandwielen die samen een opwindende, ritmische dansmachine in gang zetten.

27

Julidans brings the French choreographer Maud Le Pladec to the Netherlands for her first performance in this country. In DEMOCRACY, five dancers and four percussionists show how the gears of a democracy mesh. The inspiration for the piece is the composition Dark Full Ride by Julia Wolfe (Bang on a Can). Dark Full Ride is an expressive score that Le Pladec uses for her performance about the workings of democracy. The performance shows a society in miniature, where dancers and drummers together start an exciting rhythmic dance machine.


TAO YE

TAO Dance Theater

6&7

© DUAN NI

(NEDERLANDSE PREMIÈRE)

(CHINA)

28


WO 8 EN DO 9 JULI \ 20:30 \ STADSSCHOUWBURG GROTE ZAAL

Subtiliteit, precisie en schoonheid, die drie woorden kenmerken de bewegingstaal van de jonge Chinese danser-choreograaf Tao Ye. Zijn dansvoorstellingen zijn visuele kunststukjes, met dansers die adembenemend mooi bewegen op de ritmische muziek van vaste componist Xiao He.

HOOFDPROGRAMMA \ MAIN PROGRAMME

Tao Ye begon als danser bij onder andere de Bejing Modern Dance Company. In 2008 richtte hij zijn eigen gezelschap op, het TAO Dance Theater. Daarmee jaagt hij een nieuwe wind door het Chinese danslandschap. In eigen land is zijn populariteit groots; zelfs modemerken en magazines wilden al met hem werken. Buiten China trad het TAO Dance Theater al op in dertig landen. Van 2011 tot en met 2013 was Tao Ye als ‘New Wave Associate’ verbonden aan het befaamde Sadler’s Wells in Londen. Bij Tao Ye spelen de dansers nooit personages, vaak zijn hun gezichten niet eens zichtbaar. Eerder vormen ze samen een bewegend beeldend kunst­ werk. Tao Ye bouwt zijn dansvoorstellingen op met vloeiende, nauwkeurige bewegingen in strakke patronen (waarin de ruggengraat vaak de as vormt van waaruit alle beweging ontstaat). De dansers voeren het werk ritueel, bijna hypnotiserend uit. Onmisbaar onderdeel daarvan is de ritmische muziek van componist Xiao He, die je bijna in trance brengt. Omdat Tao Ye nadrukkelijk geen verhalen wil vertellen, dragen zijn choreografieën getallen in plaats van namen. In 2013 presenteerde hij op Julidans zijn goed ontvangen stukken 4 en 5. Dit jaar volgen 6 en 7. In 6 bewegen zijn dansers in een hypnotiserende harmonie, in een dynamisch lichtlandschap van de Zweedse lichtontwerper Ellen Ruge. In 7 wordt de soundtrack deels gevormd door geluidseffecten van de lichamen van de dansers zelf.

29

Subtlety, precision, and beauty: the dance performances by the young Chinese dancer/choreographer Tao Ye are visual masterpieces. With his TAO Dance Theatre, he blows a fresh new breeze through the Chinese dance landscape. He also enjoys an enormous popularity. The TAO Dance Company has performed in over thirty countries. Because Tao Ye is expressly against storytelling, he gives his pieces numbers instead of titles. After 4 and 5 in 2013, Julidans this year presents 6 and 7. In the hypnotic 6, dancers move in a dynamic landscape of light. In 7, the soundtrack is partially formed by sound effects produced by the bodies of the dancers.

8 juli nagesprek met \ aftertalk with Tao Ye

€ 32,50 \ 27,50 \ 22,50 \ 15 \ 10 \ JULIDANS JONG € 15 DUUR: 75 MINUTEN, INCLUSIEF PAUZE


30

AURÉLIEN BORY & KAORI ITO Cie. 111

© AEGLE BORY

(FRANKRIJK\JAPAN)

(NEDERLANDSE PREMIÈRE)

PLEXUS


DO 9 JULI \ 21:00 \ STADSSCHOUWBURG RABOZAAL

Een huwelijk tussen beeldende kunst en dans kan heel wat moois opleveren. Een visueel hoogtepunt is de installatieperformance Plexus van regisseur Aurélien Bory en de virtuoze Japanse danseres Kaori Ito. Bory, die zijn sporen verdiende in het nieuwe circus, schiep een portret in dans voor Ito. Tussen vijfduizend draden danst zij als een marionet, maar wel een met een ziel.

Nagesprek met \ aftertalk with Kaori Ito

€ 32,50 \ 27,50 \ 22,50 \ 15 \ JULIDANS JONG € 15 DUUR: 60 MINUTEN, GEEN PAUZE

HOOFDPROGRAMMA \ MAIN PROGRAMME

De Japanse danseres en choreografe Kaori Ito stond eerder op Julidans in het NEXT-programma voor aanstormende choreografen met vier sterke eigen solo’s rond vier Japanse vrouwen. Zij werd in de klassieke dans geschoold in Tokio, leerde moderne dans in de VS en danste in Europa onder anderen bij Alain Platel, Guy Cassiers en Sidi Larbi Cherkaoui. Regisseur Aurélien Bory is een pionier van het Franse nouveau cirque, dat circus een nieuw leven inblaast, maar maakt even graag dans en theater. Zijn werk zit altijd vol verrassingen en leunt sterk op visuele installaties en een knap gebruik van ruimte. Hun samenwerking is zo’n typisch voorbeeld van één plus één is drie. Bory wilde een portret scheppen voor Ito, om te laten zien hoe de dans in haar hele lichaam zit, in elke cel, in ieder ledemaat, in elke bewegingsbeslissing die ze maakt. (Plexus is Latijn voor verwevenheid én voor het zenuwen bloedvatenstelsel.) Hij ontwierp daarvoor een installatie van vijfduizend nylondraden die Ito omsluit: als een marionet in een luxe kooi. Beperkt door die ruimte verkent Ito haar mogelijkheden. Ze zweeft, danst, valt en draait rond. Haar spel met vorm, zwaartekracht, verdwijning en opsluiting is poëtisch en dromerig, maar evengoed strak en tot in de perfectie uitgevoerd. Voor Bory is het zijn tweede portret voor een danseres, waarin hij wil laten zien welke sporen de dans op een lichaam achterlaat.

31

The installation performance Plexus by director Aurélien Bory and dancer Kaori Ito is a visual highlight. With Plexus, Bory created ‘a portrait in dance’ for dancer Ito. This Japanese dancer and choreographer studied classical dance in Tokyo and modern dance in the U.S. She has appeared previously in Julidans NEXT, the podium for new talent. Bory designed an installation of five thousand nylon threads that envelop Ito like a marionette. Limited by this enclosure, Ito explores her possibilities. She floats, dances, falls, and spins. Her performance is poetic and dreamlike, but executed to perfection.


TÂNIA CARVALHO

WEAVING CHAOS

© MARGARIDA DIAS

(NEDERLANDSE PREMIÈRE)

(PORTUGAL)

32


VR 10 JULI \ 20:30 \ STADSSCHOUWBURG GROTE ZAAL

Weaving Chaos is het Julidansdebuut van de Portugese choreografe Tânia Carvalho. Zij liet zich inspireren door de Odyssee en door de klassieke dans, om een overrompelend groepswerk over volharding en expressie te maken.

Nagesprek met \ aftertalk with Tânia Carvalho

€ 27,50 \ 22,50 \ 17,50 \ 12,50 \ 10 \ JULIDANS JONG € 15 DUUR: 60 MINUTEN, GEEN PAUZE

HOOFDPROGRAMMA \ MAIN PROGRAMME

De Portugese Tânia Carvalho werd opgeleid als danseres in Lissabon, volgde een beeldendekunstopleiding en treedt op als zangeres. Maar vooral maakt ze dansvoorstellingen. Haar werk is beeldend, expressionistisch, intens en vol van muziek (zowel elektronisch, als klassiek piano). Bijzonder is hoe Carvalho in Weaving Chaos (2014) twee klassieke inspiratiebronnen gebruikt om er iets heel nieuws mee te doen. In eerder werk liet zij zich inspireren door mime en expressionistische film. Ditmaal baseerde ze zich op klassieke dans en de Odyssee van Homerus. De zware tocht die Odysseus aflegt, waarbij hij alsmaar vermoeider wordt en meer naar huis verlangt, vergelijkt ze met een klassieke danser die zijn bewegingen steeds maar moet herhalen om ze te perfectioneren, terwijl hij steeds ouder en vermoeider raakt. Zijn bewegingen verliezen in dat proces misschien aan technische kwaliteit maar, laat Carvalho zien, de uitdrukking van de bewegingen wordt steeds intenser. Dans gaat niet om perfectie, maar om expressie. Een duidelijk lijntje is er ook naar Odysseus’ vrouw Penelope, die dag na dag volhardend een kleed weeft dat ze ’s nachts weer uit elkaar trekt, volgens de overlevering om begerige minnaars buiten de deur te houden terwijl ze op de terugkeer van haar geliefde Odysseus wacht. In Weaving Chaos leggen twaalf dansers hun eigen Odyssee af, net als bij Homerus beïnvloed door het getij van de zee en de wind, ontmoetingen onderweg en onverwachte gebeurtenissen. Ze vallen en staan weer op, ze falen en proberen opnieuw, ze trekken zich terug uit de groep om sterker terug te komen, en naarmate hun vermoeidheid toeneemt groeit hun volharding.

33

The work of Tânia Carvalho is evocative, expressionistic and full of music. For Weaving Chaos (2014) the Portuguese choreographer sought inspiration in Homer’s Odyssey. Carvalho compares Odysseus’ fatigue after ten years of wandering with the severe physical process of a classical dancer. Though technical perfection may diminish with age, one’s expressiveness only becomes more intense. There is a clear link with Odysseus’ wife Penelope, who weaves a cloth day after day, only to tear it apart again at night while she waits for Odysseus. In Weaving Chaos, twelve dancers make their own odyssey. As their fatigue grows, their perseverance increases.


BLOKKENSCHEMA

34

STADSSCHOUWBURG GROTE ZAAL

WO 1 DO 2 VR 3 ZA 4 ZO 5 MA 6 DI 7 WO 8 DO 9 VR 10 ZA 11 UPDATES AND INFO WWW.JULIDANS.NL

STADSSCHOUWBURG RABOZAAL

21.00 P.12

COMPAGNIE MAGUY MARIN MAY B

21.00 P.12

COMPAGNIE MAGUY MARIN

SSBA BOVENZAAL

17.00\17.30\P.44 18.00\18.30\ 19.00\20.30\ 21.00\21.30\ 22.00\22.30

STÉPHANE GLADYSZEWSKI TÊTE-À-TÊTE

MAY B 20.30 P.16

JAN FABRE, TROUBLEYN MOUNT OLYMPUS 24H

21.00 P.20

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER & BORIS CHARMATZ PARTITA 2

21.00 P.20

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER & BORIS CHARMATZ PARTITA 2 20.30 P.22

COMPAGNIE VIRGINIE BRUNELLE COMPLEXE DES GENRES

21.00 P.26

MAUD LE PLADEC DEMOCRACY

17.00\17.30\P.44 18.00\18.30\ 19.00\20.30\ 21.00\21.30\ 22.00\22.30

STÉPHANE GLADYSZEWSKI

20.30 P.28

TAO YE \ TAO DANCE THEATER

TÊTE-À-TÊTE

‘6’ EN ‘7’

20.30 P.28

21.00 P.30

‘6’ EN ‘7’

PLEXUS

TAO YE \ TAO DANCE THEATER

AURÉLIEN BORY & KAORI ITO \ CIE.111

20.30 P.32

TÂNIA CARVALHO WEAVING CHAOS

22.00 P.42

SHARON EYAL & GAI BEHAR \ L-E-V OCD LOVE

HOOFDPROGRAMMA


THEATER BELLEVUE

TIMETABLE

MELKWEG THEATER

18.00 P.48

VONDELPARK OPENLUCHTTHEATER

35 PODIUM MOZAÏEK

BIJLMER PARKTHEATER

JULIDANS ARTISTS’LAB 20.30 P.14

21.00 P.60

18.00 P.48

ILYAS ODMAN \ COPYCATS

JEFTA VAN DINTHER JULIDANS AS IT EMPTIES OUT ARTISTS’LAB

HOLY HOLY HOLY 19.00 P.14

20.30 P.58

21.00 P.60

AS IT EMPTIES OUT

HOLY HOLY HOLY

21.00 P.18

ALESSANDRO SCIARRONI

UNTITLED_ I WILL BE THERE WHEN YOU DIE

19.00 P.50

13.00 P.58

HARDCORE RESEARCH ON DANCE & AUTOMATISCH

POKON (4+)

GEORGIA VARDAROU

DE DANSERS

ANNA MARIA SUIJKERBUIJK, IMA IDUOZEE, KALPANA RAGHURAMAN

19.00 P.18

ALESSANDRO SCIARRONI

UNTITLED_ I WILL BE THERE WHEN YOU DIE

20.30 P.24

18.00 P.52

DEEP DISH

SAMEDI DÉTENTE

CHRIS HARING \ LIQUID LOFT

DOROTHÉE MUNYANEZA

20.30 P.24

18.00 P.52

DEEP DISH

SAMEDI DÉTENTE

CHRIS HARING \ LIQUID LOFT

DOROTHÉE MUNYANEZA

21.00 P.14

NOHA RAMADA LOS ANGELES

LIAT WAYSBORT

PLEASE ME PLEASE 20.30 P.40

19.00 P.54

SINGSPIELE

DUBBELPROGRAMMA

20.30 P.40

19.00 P.54

FLORENCE MAGUY MARIN, DAVID MAMBOUCH & GIRARDON \ PIERRE BENJAMIN LEBRETON PONTVIANNE FLORENCE MAGUY MARIN, DAVID MAMBOUCH & GIRARDON \ PIERRE BENJAMIN LEBRETON PONTVIANNE SINGSPIELE

DUBBELPROGRAMMA

NEXT

20.30 P.59

OLIVEIRA, WAYSBORT, EYAL & BEHAR

OVERIGEN P.64 DONDERDAG 2 JULI LEIDSEPLEIN 19 UUR EN VRIJDAG 3 JULI 19 UUR NOORDERMARKT NICOLE BEUTLER LES SYLPHIDES

GRATIS, BUITEN OP HET PLEIN 30 MINUTEN

EXTENDED

BLOKKENSCHEMA \ TIMETABLE

ILYAS 3 VOORSTEL- ODMAN \ LINGEN COPYCATS

JEFTA VAN DINTHER

20.00 P.62


36

25 JAAR GROTE MEESTERS

010 Bboyz \Aafke de Jong \ Aakash Odedra \ ACE \ Adedayo Liadi \ Adva Zakai \ Akram Khan \ Aktuel Force \ Alain Platel \ Alban Richard \ Alessandra Seutin \ Alessandro Sciarroni \ Alexandra Bachzetsis \ Alexandra Green \ Alexandra Waierstall \ Alida Dors \ Amos Ben Tal \ Ana Teixidó \ Anani Dodji Sanouvi \ André Gingras \ Andrea Božic \ Andrea Leine \ Andrea Miltnerova \ Andreas Denk \ Andreas Fratzl \ Angelika Oei \ Angélique Venendaal \ Àngels Margarit \ Ann Van den Broek \ Anna Maria Suijkerbuijk \ Anna Réti \ Annamirl van der Pluijm \ Anne Teresa de Keersmaeker \ Anouk van Dijk \ Antonio Montanile \ Apostolia Papadamaki \ Arco Renz \ Ariadone \ Arkadi Zaïdes \ Arno Schuitemaker \ Arthur Rosenfeld \ Asli Bostanci \ Attakkalari Centre for Movement Arts \ Augustijnen \ Aurélien Bory \ Back to Hip Hop \ BADco \ Baneto \ Barbara Duijfjes \ Bertha Bermudez \ Billy Cowie \ Black Blanc Beur \ Boll Denk Jürgens \ Boris Charmatz \ Bouchra Ouizguen \ Bram Jansen \ Branka Zgonjanin \ Cagdas Gulum \ Camille Mutel \ Carlotta Ikeda \ Caroline Hainaut \ Catarina Sagna \ Catherine Berbessou \ Cecilia Moisio \ Cesc Gelabert \ Chris Haring \ Christian Rizzo \ Christine De Smedt \ Chunky Move \ Cie Baninga \ Cie Culturarte \ Cie Duroure \ Cie Gàara \ Cie Käfig \ Cie Li-Sangha \ Cie Premier Temps \ Cie Rary \ Cie. Käfig \ Clara Amaral \ Claudia Trajano \ Club Guy & Roni \ Constanza Macras \ Cristian Duarte \ Cristina Leitão \ Crosstown DH \ Dalisa Pigram \ Damien Jalet \ Damir Todorovic \ Dana Caspersen \ Dance Theatre Kipling \ Daniel Léveillé \ Daniel Linehan \ Daniela Graça \ Danse l'Afrique Danse! \ Dányi \ Dave St-Pierre \ David Lakein \ David Wampach \ De Dansers \ De Geus \ De Jonge \ Desirée Delauney \ Diane Elshout \ Diego Gil \ Dorothée Munyaneza


EN ENFANTS TERRIBLES

37

25 JAAR

\ Dox en 155 \ Dumb Type \ DV-8 \ Dylan Newcomb \ Ea Sola \ Ed Wubbe \ Eddy de Clercq \ Ederson R. Xavier \ Eeva Muilu \ El ojo de la faraona \ Elisabeth Tambwe \ Elsa Wolliaston \ Emio Greco \ Erik Beards \ Erik Kouwenhoven \ Erik McKenzie \ Erna Ómarsdóttir \ Ernesto \ Esther Salamon \ Eugeniusz Knapik \ Fabien Prioville \ Fabuleus \ Faso Dance Theatre \ Federica Dauri \ Felix Ruckert \ Ferenc Fehér \ Fernando Belfiore \ Filiz Sizanli \ Floortje Doeksen \ Florence Girardon \ Florent Mahoukou \ Frank Händeler \ Frédérick Gravel \ Freezone \ Gabriella Maiorino \ Gai Behar \ Galili Dance \ Galina Borissova \ Georgia Vardarou \ Gerhard Bohner \ Germaine Acogny \ Germán Jauregui \ Gil Arrazi \ Ginko \ Gisèle Vienne \ Giulia Mureddu \ GRAP \ Gregory Maqoma \ Guilherme Miotto \ Guillaume Marie \ Gunilla Heilborn \ Guy Corneille \ Guy Nader \ Gwensley Paula \ Hafiz Dhaou \ Hans Hof Ensemble \ Hans Van den Broeck \ Harijino Roebana \ Heddy Maalem \ Helena Lizari \ Helena Waldmann \ Hillary Blake Firestone \ Hiroaki Umeda \ Hofesh Shechter \ Horácio Macuácua \ Hush Hush Hush \ Hyoung-Min Kim \ Hyun-Jung Wang \ Ijodee Company \ Illusionary Rockaz \ Ilyas Odman \ Ima Iduozee \ Imme van der Haak \ Ina Stockem \ Inga Cholmogorova \ Inzalo Dance \ Iris Reyes \ Irven Lewis Dance Company \ Itamar Serussi Sahar \ Ivo Dimchev \ Jan Fabre \ Jan Martens \ Jan Ritsema \ Janine Iten \ Jasmina Križaj \ Javier de Frutos \ Jazzy Project \ Jean Abreu \ Jefta van Dinther \ Jelena Petrovic \ Jenni Kivelä \ Jérôme Bel \ Jin Xing \ Jiří Kylián \ Joaquim


25 JAAR GROTE MEESTERS

Sabaté \ Jochen Roller \ Joël Grignard & Céline Perroud \ Jonathan Burrows \ Jordis Jakubczick \ José Besprosvany \ Josef Nadj \ Josephine van Rheenen \ Juan Kruz Diaz de Garaio \ Junior Zafialison \ Kalpana Raghuraman \ Kaori Ito \ Karel van Laere \ Karine Ponties \ Karttunen Kollektiv \ Kathrin Gramels-Berger \ Katrina Brown \ Kazco Takemoto \ Keiga Dance Company \ Kenzo Kusuda \ Keren Levi \ Kettly Noël \ Kim Hiorthøy \ Kim Itoh \ Kinetic Theatre \ Ko Murobushi \ Koen Augustijnen \ Koen De Preter \ Kris Verdonck \ Kristel van Issum \ Krisztina de Chatêl \ Krumpkings \ La La La Human Steps \ La Ribot \ Laroque Dance Company \ Laura Tanner \ Lawrence Malstaf \ Legends of the Underground \ Leinonen \ Leish Troupe \ Leni Basso \ Les Ballets C. de la B. \ Les Slovaks \ L'Esquisse \ Li Ning \ Lia Haraki \ Lia Rodrigues \ Liat Waysbort \ Lily Kiara \ Link Dance \ Lisa Östberg \ Lisbeth Gruwez \ Living Dance Studio \ Liz Aggis \ Louise Lecavalier \ Luc Dunberry \ MAD Center \ Maguy Marin \ Maja Delak \ Mako Kawano \ Mako Kwano \ Mal Pelo \ MANZ \ Marco Gerris \ Marcos Morau \ Maria Campos \ Maria Clara Villa \ Maria Pagés \ Marie Chouinard \ Marien Jongewaard \ Markéta Vacovská \ Martin Schick \ Martine Pisani \ Mathilde Monnier \ Matsuo Kunihiko \ Matteo Fargion \ Maud Le Pladec \ Meher Khan \ Melih Gençboyaci \ Mette Ingvartsen \ Michael Clark \ Michael Schumacher \ Michèle Anne de Mey \ Michele Rizzo \ Miguel Moreira \ Milan Tomášik \ Miri Lee & Anani Sanouvi \ Mitsutake Kasai \

© DAVE ST. PIERRE

38


EN ENFANTS TERRIBLES

39

25 JAAR

Mojra Vogelnik Škerlj \ Molnár \ Monique Duurvoort \ Mouna Laroussi \ Mustafa Kaplan \ Nacera Belaza \ Namur Break Sensation \ Nanine Linning \ Nasser Martin-Gousset \ Nerve \ Nhlanhla Mahlangu \ Nibroll \ Nicole Beutler \ Nicole Peisl \ Nicole Seiler \ Nina Fajdiga \ Nita Liem & Bart Deuss \ Niv Sheinfeld \ Noha Ramadan \ Nora Chipaumire \ Nora Heilmann \ Nuria Manglano \ Oktana \ Olga Tsvetkova \ Olivier Dubois \ Omada Pelma \ Oren Laor \ Padmini Chettur \ Palle Dyrvall \ Palle Granhøi \ Panaibra Gabriel Canda \ Paola Bianchi \ Pape Ndiaye \ Paul Selwyn Norton \ Paula Vasconcelos \ Peeping Tom \ Pere Faura \ Phuphuma Love Minus \ Pia Meuthen \ PiccoliProduction \ Pierre Pontvianne \ Piet Rogie \ Pieter C. Scholten \ Pieter de Ruiter \ Pilottanzt \ Pina Bausch \ PO. V.S. Tanze \ Project Gallina \ Provincial Dances Theatre \ Putto e Panja \ Quasi Stellar \ Rachid Ouramdane \ Radhouane El Meddeb \ Raiz di Polon \ Raz \ Rebecca Murgi \ Reginaldo Dutra \ Richard Siegal \ Robyn Orlin \ Rohrshach Collective \ Romeu Runa \ Rose Akras \ Roser López Espinosa \ Russell Maliphant Company \ Ryan Djojokarso \ Ryoji Ikeda \ S.O.A.P. \ Saburo Teshigawara \ Salia nï Seydou \ Salva Sanchis \ Samir Calixto \ Sara Gebran \ Sara Wictorowicz \ Sara Wookey \ Sarah van Lamsweerde \ Satoshi Kudo & Shintaro Oue \ Sayonara Prika \ Sebastien Ramirez \ Sello Pesa \ Serge-Aimé Coulibaly \ Sergio Ulhôa \ Shailesh Bahoran \ Shaolin Monks \ Sharon Eyal \ Shlomi Bitton \ Sidi Larbi Cherkaoui \ Sietske Tjallingii \ Simo Kellokumpu \ Simon Rowe \ Simone Truong \ Sophie Fiennes \ Sophie Guisset \ Stéphane Gladyszewski \ Stephen Petronio \ Storm \ Sun-A Lee \ Susanne Marx \ Susanne Middelberg \ Susanne Ohmann \ Suzy Blok \ Taldans \ Tânia Carvalho \ Tanztheater Wuppertal \ Tao Ye \ Teodora Castellucci \ The Chandralekha \ The Loose Collective \ Thomas Hauert \ Thomas Noone \ Tim Boerlijs \ Tom Parkinson \ Tommi Kitti \ Tony Orrico \ Truus Bronkhorst \ Ugo DeHaes \ Uri Ivgi \ VA WÖLFL \ Vadas \ Vakerie. Preston \ Valkama \ Vanja Rukavina \ Vera Ondrasíková \ Vertigo Dance Company \ Via Katlehong \ Vicente Saez \ Victoria \ Vincent Dunoyer \ Viriginie Brunelle \ Voortman \ Wen Hui \ Wies Merkx \ Wim Vandekeybus \ Wouter Klein Velderman \ Xiao Ke \ Yabin Wang \ Yasmeen Godder \ Yasuyuki Endo \ Young Jean Lee \ Yukio Ueshima \ Zbang Dance Company \ Zhou Zihan \ Zona Branca \ Zuhe Niao


40

MAGUY MARIN, DAVID MAMBOUCH & BENJAMIN LEBRETON

© S. ROUAUD

(FRANKRIJK)

(NEDERLANDSE PREMIÈRE)

SINGSPIELE


VR 10 EN ZA 11 JULI \ 20:30 \ THEATER BELLEVUE

Van een glasheldere eenvoud, dat is de theatrale parel Singspiele van choreografe Maguy Marin. Een portret van vele bekende en onbekende mensen, allemaal vertolkt door één performer, Marins zoon David Mambouch.

10 juli nagesprek met \ aftertalk with David Mambouch

€ 25 \ JULIDANS JONG € 12,50 DUUR: 65 MINUTEN, GEEN PAUZE

HOOFDPROGRAMMA \ MAIN PROGRAMME

Hoe veelzijdig het werk van de Franse choreografe Maguy Marin is, bewijst alleen al het feit dat haar werk zowel wordt opgevoerd door haar eigen Compagnie Maguy Marin als door grotere ballet­ gezelschappen en kleinere kunstenhuizen. In deze Julidans-editie laten we daarom niet alleen haar legendarische groepswerk May B uit 1981 zien (zie pagina 13), maar ook het kleine kunststukje Singspiele (2014). Dit maakte ze samen met haar zoon David Mambouch en decorontwerper Benjamin Lebreton bij de Franse productiekern extrapole. Het is een eenvoudig, mooi portret van vele bekende en onbekende mensen, gespeeld door één performer (die ook de soundscape op zich nam). Vanuit de gedachte dat in ieder mens een fundamentele behoefte leeft om te worden herkend en erkend, ontwikkelden Marin en Mambouch een reeks knappe transformaties op het toneel, waarin Mambouch complete metamorfoses ondergaat in houding en gebaar. Het eigen gezicht van de performer blijft verborgen terwijl hij steeds soepel van het ene in het andere personage glijdt; beroemde en onbekende mensen, filosofen, politici, atleten, kunstenaars, oud en jong, zwak en sterk, vrouw en man. Elk gezicht, elk lichaam draagt een bepaald verhaal met zich mee dat wil worden gehoord. Mambouch vertelt het zonder woorden. Alleen het ware gezicht van Mambouch zelf blijft verborgen. Als performer vertelt hij zijn verhaal via dat van al die anderen. Hij is die ene unieke danser/acteur, en tegelijk die grote anonieme massa.

41

Crystal clear simplicity; words that describe the theatrical gem Singspiele by choreographer Maguy Marin. It’s a simple and beautiful portrait of many people, famous and unknown, played by one performer, David Mambouch. Proceeding from the idea that everyone has a fundamental need to be recognized and acknowledged, Marin and Mambouch developed a series of ingenious transformations on stage, in which Mambouch effortlessly glides from one character to the next: the famous and the unknown, philosophers, politicians, athletes, artists, young and old, weak and strong, man and woman. Only the true face of Mambouch himself remains hidden. As a performer, he tells his story through that of all the others.


OCD LOVE

© GIL SHANI (KILLER PIG) FOTOGRAFIE: HERVEE DE ROO

(NEDERLANDSE PREMIÈRE)

(ISRAËL)

42

L-E-V

SHARON EYAL & GAI BEHAR


ZA 11 JULI \ 22:00 \ STADSSCHOUWBURG RABOZAAL

De dans van L-E-V is hypnotisch, wild, gedurfd en energiek. Voor de Nederlandse tournee van House in 2014 waren de kaarten niet aan te slepen. Tijdens Julidans presenteren ze hun nieuwste voorstelling OCD Love. Deze wordt op dit moment gecreëerd en belooft opnieuw een dansbelevenis van jewelste te worden.

Aansluitend: Slotfeest van Julidans in de rotonde van de Stadsschouwburg

€ 27,50 \ 22,50 \ 17,50 \ 10 \ JULIDANS JONG € 15 DUUR: 65 MINUTEN, GEEN PAUZE

HOOFDPROGRAMMA \ MAIN PROGRAMME

‘Cover van een high-fashionmagazine, pop-up performance van een gogo-dansteam, opname voor een gelikte videoclip,’ zo omschreef de Theaterkrant de sferen in het werk van de Israëlische choreografe Sharon Eyal. Haar voorstellingen zijn filmisch, sexy en opzwepend. Ruim twintig jaar danste Eyal bij de beroemde Batsheva Dance Company en dat liet zijn sporen na. De techniek die ze er opdeed, gebruikt ze nu voor haar eigen voorstellingen, die vrij en improviserend tot stand komen met gebruik van elementen uit klassieke dans, hedendaagse dans en yoga. Ze voegt daar een vervreemdende eigen touch aan toe en zet wezens op de dansvloer die zich gedragen als kwamen ze van een andere planeet. Sinds haar voorstelling Bertolina in 2005 werkt ze samen met Gai Behar, een befaamd party-organisator uit het nachtleven van Tel Aviv, en dj-muzikant-componist Ori Lichtik, voorloper in de Israëlische techno-scene. Sinds zij twee jaar geleden hun eigen gezelschap L-E-V oprichtten, knalt overal het dak eraf. ‘Het publiek weigerde te stoppen met klappen en joelen, het voelde dat het getuige was van een revolutie,’ schreef een recensent na het zien van House. Achter de schermen wordt nog hard gewerkt aan het stuk voor vijf dansers en muzikant Lichtik. Drie dagen na de première op het Colours International Dance Festival in Stuttgart staat het bij ons op Julidans.

43

The dance of L-E-V is hypnotic, wild, daring, and energetic. For over twenty years, Sharon Eyal danced with the famous Batsheva Dance Company. She creates her own performances freely out of improvisation with elements of classical dance, contemporary dance, and yoga. To that, she adds an alienating touch. Since 2005 she has been working with Gai Behar, party organizer from the nightlife of Tel-Aviv, and DJ/musician/ composer Ori Lichtik, a trendsetter in the Israeli techno scene. They have been bringing the house down everywhere they perform since establishing their own company L-E-V. Their new show again promises to be a real dance experience.


STÉPHANE GLADYSZEWSKI

TÊTE-À-TÊTE

© DOMINIQUE MALATERRE

(NEDERLANDSE PREMIÈRE)

(CANADA)

44


WO 1 T/M ZA 11 JULI (M.U.V. MA 6 JULI) STADSSCHOUWBURG BOVENKAMER \ AANVANG TUSSEN 17:00 - 22:30

In de Montreal Gazette wordt hij een van de fascinerendste dansmakers uit die stad genoemd: Stéphane Gladyszewski, de kunstenaar die tovert met het menselijk lichaam, licht en visuele kunst.

The title Tête-à-Tête by light, image and dance artist Stéphane Gladyszewski already says it: this is a choreography for one visitor at a time. As an onlooker, you look into a dark room through a mask. Projections of light allow a dancer to free himself from the dusk, Gladyszewski himself, dancing to a hypnotic soundscape. From then until the moment his shape seems to dissolve into the dark again, something extraordinary happens. The performance was also made possible by Jaap van Baasbank, with his award for ‘best international presenter’, which he received in 2014 during the 30 years of CINARS Biennale in Montreal. Voorstelling voor 1 persoon

€ 10 KAARTEN UITSLUITEND TE RESERVEREN VIA DE FESTIVALKASSA \ TICKETS ONLY AT FESTIVAL BOX OFFICE. DUUR: 15 MINUTEN

HOOFDPROGRAMMA \ MAIN PROGRAMME

Tijdens Julidans is zijn vijftien minuten durende solo te bezoeken in de Bovenkamer van de Stadsschouwburg. De titel Tête-à-Tête zegt genoeg: het is een choreografie voor één bezoeker per keer. Als toeschouwer steek je je hoofd in een masker (bevestigd in een muur) en kijk je een donkere kamer in. In het schemerdonker, waar lichtprojecties zorgen voor het zicht, verschijnt een danser, Gladyszewski zelf, die voor je danst op een hypnotiserende soundscape van Jean Sébastien Durocher. Vanaf het moment dat je hem voor het eerst ontwaart tot het moment dat zijn gestalte weer in het donker lijkt op te lossen, gebeurt er iets buitengewoons tussen jou en de danser. Zonder zich op te dringen of je op een andere manier in verlegenheid te brengen, smeedt Gladyszweski in vijftien minuten een band met je. Deze voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt door Jaap van Baasbank, die zijn award voor ‘best international presenter’ – die hij in november 2014 ontving tijdens 30 jaar CINARS biënnale in Montreal – inzet om deze bijzondere productie te kunnen presenteren in Amsterdam.

45


46

NEXT


JULIDANS NEXT

Julidans NEXT is het platform 47 voor een nieuwe lichting choreografen, met een eigen signatuur en een eigenzinnige visie. Julidans presenteert hen als support acts van het hoofdprogramma. NEXT-voorstellingen beginnen om 18.00 of 19.00 uur in het Melkweg Theater en zijn goed te combineren met het hoofdprogramma in de Stadsschouwburg en Theater Bellevue.

Julidans NEXT is the platform for the next generation of choreographers. They appear as support acts for the main programme. NEXT performances start at 18:00 or 19:00 in the Melkweg Theatre and can be easily combined with the main event in the Stadsschouwburg and in Theater Bellevue.


(NEDERLAND\CHINA)

JULIDANS ARTISTS' LAB OLGA TSVETKOVA & SOPHIE GUISSET Body Concert

ZHOU ZIHAN & JANINE ITEN

Happiness is only real when shared

FLOORTJE DOEKSEN & ZHOU ZIHAN AWAYofDOING

(WERELDPREMIÈRE)

(CHINA\ZWITSERLAND)

(RUSLAND\BELGIË)

48


WO 1 EN DO 2 JULI \ 18:00 \ MELKWEG THEATER

Julidans Artists' Lab is een internationaal praktijk­ ervarings­traject van twee jaar voor de nieuw­ste generatie cho­reografen. In 2014 ontmoette een groep getalenteerde begin­nende dans­makers elkaar tijdens julidans en verkenden zij elkaars werk, (dans)cultuur en interesses. Voor Julidans 2015 maken zij drie eigen voorstellingen. Olga Tsvetkova & Sophie Guisset Body Concert De Russische danseres Olga Tsvetkova, in Rusland opgeleid in de moderne dans en de jazzdans en in 2013 afgestudeerd aan de School voor Nieuwe Dansontwikkeling in Amsterdam, en de Vlaamse actrice en performer Sophie Guisset (woonachtig in Berlijn) willen in hun Body Concert de sensaties van rockmuziek overbrengen met hun lichaam.

Floortje Doeksen & Zhou Zihan AWAYofDOING De Nederlandse choreografe Floortje Doeksen en de Chinese Zhou Zihan maken een voorstelling rond de vraag wat er zou gebeuren als we nu eens alles zouden loslaten en gewoon maar zouden zijn, als mens, als onderdeel van het universum. Ze werkten samen met danseres Jade van den Hout en met de Chinese danseres en choreografe Xiao Ke.

Julidans Artists’ Lab werkt samen met Borneoco en met dramaturg en danspublicist Moos van den Broek. Artists’ Lab wordt mede mogelijk gemaakt door AMMODO.

2 juli nagesprek met alle choreografen \ aftertalk with all choreographers

€ 15 ICM HOOFDPROGRAMMA € 10 \ JULIDANS JONG € 10 DUUR: 80 MINUTEN INCLUSIEF PAUZE

JULIDANS NEXT

Zhou Zihan & Janine Iten Happiness is only real when shared De Zwitserse visueel kunstenaar en danseres Janine Iten (woonachtig in Berlijn) en de Chinese audiovisueel kunstenaar, fotograaf en performer Zhou Zihan proberen in Happiness is only real when shared hun geluksgevoelens met elkaar te delen. Hoe deel je emoties in een taal die niet je moedertaal is, vanuit een heel andere culturele achtergrond?

49

Julidans Artists’ Lab is an international project aimed at offering practical experience for the newest generation of choreographers. In 2014 a group of talented dance makers met and explored each other’s work, (dance) culture, and interests. For Julidans 2015, they created three original performances. Olga Tsvetkova (Russia) and Sophie Guisset (Switzerland) present Body Concert. Zhou Zihan from China and the Swiss Janine Iten created Happiness is only real when shared, about sharing emotions from different languages and cultures. Floortje Doeksen from the Netherlands created AWAYofDOING with Zhou Zihan. In this performance they pose the question what would happen if we would all just let everything go and just be.


GEORGIA VARDAROU

HARDCORE RESEARCH ON DANCE & AUTOMATISCH

© STANISLAV DOBAK

(NEDERLANDSE PREMIÈRE)

(GRIEKENLAND)

50


ZA 4 JULI \ 19:00 \ MELKWEG THEATER

Jaarlijks vragen we gevierde choreografen uit ons hoofdprogramma om een jonge dansmaker voor te dragen voor NEXT. Anne Teresa De Keersmaeker (zie pagina 20) ziet in de Griekse Georgia Vardarou een grote toekomstbelofte.

€ 15 ICM HOOFDPROGRAMMA € 10 \ JULIDANS JONG € 10 DUUR: 45 MINUTEN, GEEN PAUZE

JULIDANS NEXT

Georgia Vardarou begon op haar vierde met dansen en studeerde later dans in Griekenland en aan de dansschool P.A.R.T.S. in Brussel. Tijdens haar afstuderen danste ze in Rain van De Keersmaeker en momenteel staat ze Golden Hours (As You Like It). De drive om te dansen is af te lezen aan haar ­lichaam. In 2012 maakte ze daarover de solo Hardcore Research on Dance. ‘Een extreem unsexy titel voor een uur onversneden genot,’ schreef een recensent. In de solo onderzocht ze haar eigen danstaal. Waarom kiest haar lichaam precies die bewegingen? Welke rol spelen culturele invloeden in die keuze, bewust of onbewust? Op Julidans danst ze deze solo samen met de vervolgsolo Automatisch, die ze maakte met Marc Vanrunxt als choreograaf. Hij reageerde daarmee op haar Hardcore Research on Dance en vroeg zich af hoe Vardarou’s dans een andere betekenis zou krijgen door die anders in te kleden, bijvoorbeeld door er elektronische jazzy muziek aan toe te voegen van Don Preston. In beide solo’s overheerst Vardarou’s eenvoudige en hyperpersoonlijke dans: een mix van moderne en klassieke dans, yoga, maar ook grappige of aandoenlijke bewegingen uit het dagelijks leven. We geven De Keersmaeker gelijk: Vardarou is een grote belofte voor de toekomst.

51

Choreographer Anne Teresa De Keersmaeker (see page 20) tipped Greek dancer Georgia Vardarou as a great promise for the future. Vardarou’s drive to dance is written all over her body. She made a solo on that subject in 2012 entitled Hardcore Research on Dance, in which she explored her own dance language in silence and without sets. In the solo as a sequel to this, called Automatisch, made with choreographer Marc Vanrunxt, we see how Vardarou’s dance acquires a different meaning through, for instance, the introduction of jazzy electronic music. Vardarou’s dance is simple and hyper-personal: a mixture of modern and classical dance, yoga, but also funny or endearing movements from daily life.


52

DOROTHÉE MUNYANEZA KADIDI

© LAURA FOUQUERÉ

(RWANDA\FRANKRIJK)

(NEDERLANDSE PREMIÈRE)

SAMEDI DÉTENTE


DI 7 EN DO 8 JULI \ 18:00 \ MELKWEG THEATER

Dorothée Munyaneza toont de moed om twintig jaar na de vreselijke genocide in Rwanda terug te kijken en erover te vertellen in muziek, dans, woord en gebaar. Haar eerste voorstelling Samedi Détente is een eerbetoon aan de slachtoffers maar ook aan de muzikale, vrolijke cultuur uit haar jeugd.

€ 15 ICM HOOFDPROGRAMMA € 10 \ JULIDANS JONG € 10 DUUR: 75 MINUTEN, GEEN PAUZE

JULIDANS NEXT

Twaalf jaar oud was Dorothée Munyaneza toen in honderd dagen 800.000 mensen in haar geboorteland Rwanda slachtoffer werden van de genocide. Munyaneza vluchtte naar familie in Groot-Brittannië, hervatte daar haar leven, volgde een kunstopleiding en vestigde zich in Marseille, waar ze nu een veelzijdig leven leidt als performer, zangeres en danseres. Met haar tomeloze energie en haar mysterieuze verschijning viel ze al op in het werk van choreografen als Robyn Orlin, Rachid Ouramdane en Kaori Ito. Maar deze jonge dertiger wil meer en richtte in 2013 haar eigen gezelschap Kadidi op. Daar maakte ze haar eerste eigen voorstelling Samedi Détente, om te vertellen over wat haar al die tijd is bijgebleven en waarover te lang is gezwegen. Nog altijd als Dorothée Munyaneza terugkeert naar Rwanda voelt ze daar de leegte die de vele slachtoffers hebben achtergelaten. De herinneringen van hun nabestaanden verwerkte ze in Samedi Détente. De titel is gelijk aan die van het radioprogramma vol buitenlandse muziek waar ze als kind met haar vriendjes naar luisterde, vrolijk dansend op nummers van Benny B of MC Hammer. Een voorstelling over het abrupte eind aan een kindertijd, over vluchten over wegen bezaaid met lichamen en bloed, maar ook over die onbezorgde jeugdjaren: de liedjes, de psalmen, de dansen en het plezier.

53

Dorothée Munyaneza had the courage, twenty years after the fact, to look back on the horrific genocide in Rwanda and to tell about it in music, dance, word and movements. Munyaneza was twelve years old when 800.000 people were killed in her country. It would be an occurrence that would never let her go. She fled to Great Britain and established herself later in Marseille as a performer, singer, and dancer. Her first performance Samedi Détente is an homage to the victims of the genocide, but also to the musical, cheerful culture of her childhood. The title is the same as that of the radio program with music from all over the world to which she danced with her friends as a child.


FLORENCE GIRARDON

Compagnie Zélid

PIERRE PONTVIANNE

Compagnie Parc

SOUFFLE

© PIERRE TREILLE

POUR LOHENGRIN

(NEDERLANDSE PREMIÈRE)

(FRANKRIJK)

54


VR 10 EN ZA 11 JULI \ 19:00 \ MELKWEG THEATER

Jaarlijks vragen we gevierde choreografen uit ons hoofdprogramma een dansmaker die nog minder bekend is voor te dragen voor NEXT. Maguy Marin (zie pagina 12 en 40) schuift twee talenten naar voren in een dubbelprogramma. Zij treden ook op in haar voorstelling May B: Florence Girardon en Pierre Pontvianne.

Pierre Pontvianne \ Compagnie Parc Souffle Pierre Pontvianne danste tussen 2000 en 2002 bij het Nederlands Dans Theater en was in 2004 medeoprichter van Compagnie PARC. De aanleiding voor het maken van zijn solo Souffle (‘adem’) was zijn verlangen in het heden te leven, terwijl hij merkte dat hij met zijn hoofd toch steeds in het verleden was. In de voorstelling voert hij twee belangrijke figuren op uit zijn leven: een oude man en een vrouw zonder gezicht. In het heden, via dans, gaan ze met elkaar in gesprek.

DUBBELPROGRAMMA \ €  15 ICM HOOFDPROGRAMMA € 10 JULIDANS JONG € 10 DUUR: 50 MINUTEN, GEEN PAUZE

JULIDANS NEXT

Florence Girardon \ Compagnie Zélid Pour Lohengrin Florence Girardon studeerde klassieke en modern dans in Frankrijk en New York, onder andere in de studio van Merce Cunningham. Ze danste bij vele choreografen en maakt sinds 1994 voorstellingen bij haar eigen Compagnie Zélid. Voor haar nieuwste project neemt ze drie dierbare muziekstukken uit het romantische en het barokke repertoire als uitgangspunt. Zoals de prachtige prelude op Wagners Lohengrin, een hoogtepunt uit de Romantiek.

55

Choreographer Maguy Marin (see page 12 en 40) puts the spotlight on two talents who also appear in her performance May B: Florence Girardon and Pierre Pontvianne. Girardon presents Pour Lohengrin, a choreography centered on a beloved piece of music from the romantic repertoire. Pontvianne presents a performance about his desire to live in the present; here, he takes important figures from his past and lets them converse in the present.


56

EXTENDED


JULIDANS EXTENDED

57 Dwarse dans en dwars­ verbanden. Niet alleen op het podium, maar ook door de stad. Julidans legt de verbinding vanuit het centrum van Amsterdam naar West en ZuidOost en slaat de handen ineen met Podium Mozaïek en het Bijlmer Parktheater. De voorstellingen in het Vondelpark Openlucht­­theater zijn gratis toegankelijk. Nieuwe lo­caties zijn het Leidseplein en de Noordermarkt, waar we Nicole Beutlers Les Sylphides laten zien.

Julidans shows dance that is cross-grained and crosses the city, from the centre of Amsterdam to Amsterdam West and Amsterdam Southeast. Again we joined hands with Podium Mozaïek and with the Bijlmer Parktheater. The performances in the Vondelpark are free of entry. New venues this year are Leidseplein and Noordermarkt where Nicole Beutler’s Les Sylphides will be presented.


VONDELPARK

Crosstown \ Korzo Producties

PIA MEUTHEN

(ISRAËL\NL)

RYAN DJOJOKARSO & BRAM JANSEN, GWENSLEY PAULA

Panama Pictures

3 JULI 20:55

CROSSTOWN ON TOUR In het project Crosstown krijgen getalenteerde amateurdansers de kans om in voorstellingen mee te doen van professionele choreografen. Dit jaar gingen regie- en choreografieduo Ryan Djojokarso & Bram Jansen en ontluikend urban talent Gwensley Paula de uitdaging aan. In SPEED gaan Djojokarso en Jansen met de dansers op zoek naar de vluchtigheid van ons alledaagse bestaan. Gwensley Paula neemt ons mee over de hobbelige weg naar volwassenheid en de zoektocht naar een eigen identiteit. In Crosstown, talented amateur dancers dance for professional choreographers, in this case with director and choreographer’s duo Ryan Djojokarso & Bram Jansen and burgeoning urban talent Gwensley Paula.

© ROB HOGESLAG

(DUITSLAND)

© ROBERT BENSCHOP

(NEDERLAND)

3 JULI 20:30\21:15

ALPHA – DE NIEUWE WILDERNIS De Duitse danseres en choreograaf Pia Meuthen leidt sinds 2002 Panama Pictures, inmiddels huisgezelschap van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. In ALPHA – de nieuwe wildernis legt ze met scherpe observaties en bevrijdende ironie de honger naar macht bloot, door in te zoomen op het dominante gedrag en de lichaamstaal van managers. Drie dansers en twee Chinese paaldansers leveren een explosieve mix van testosteronrijke dans en acrobatiek. Ze worden begeleid door sopraan Linde Schinkel. ALPHA – de nieuwe wildernis zooms in on the dominant behaviour of managers in a way that is sharply humoristic. An explosive mixture of testosteron-filled dance and acrobatics, accompanied by soprano Linde Schinkel.

ITAMAR SERUSSI SAHAR 3 JULI 21:40

ELEMENT

De Israëlische choreograaf Itamar Serussi Sahar werkt sinds 2012 als freelance choreograaf bij gezelschappen. Sinds 2014 is hij huischoreograaf bij Scapino Rotterdam. Zijn humor en zijn nauwe samenwerking met zijn dansers brengen hem tot speelse en elegante voorstellingen. The Israeli choreographer Itamar Serussi Sahar, resident choreographer with the Scapino Ballet Rotterdam, makes light, playful, and elegant performances.

(NEDERLAND)

58

JOSEPHINE VAN RHEENEN & GUY CORNEILLE De Dansers 4 JULI 13:00

POKON (4+) Deze Utrechtse groep maakt dansvoorstellingen en dansconcerten voor een jong publiek. Pokon is de eerste voorstelling van de nieuwe artistiek leider Josephine van Rheenen (choreografie) en Guy Corneille (muziek en dans) bij het gezelschap. Een wervelende choreografie over groeien, waarin het lijkt alsof de drie dansers Pokon hebben gegeten en niet meer kunnen stoppen. A sparkling choreography about growing, in which it seems as if the three dancers have eaten Pokon and can no longer stop.


OPENLUCHTTHEATER LIAT WAYSBORT

MIGUEL OLIVEIRA Korzo producties

59

SHARON EYAL EN GAI BEHAR \ L-E-V

ONCE UPON A TIME… De Portugese Miguel Oliveira was meer dan tien jaar lang een dansende energiebom bij het Nederlands Dans Theater. Nu zijn danscarrière op zijn eind loopt, maakt hij een solo over zijn leven als danser. Daarin stelt hij intense vragen over de essentie en de waarde van dans en de plaats die dans inneemt in zijn leven. Charmant, grappig en ontwapenend. Miguel Oliveira was a dancing bomb of energy with the Nederlands Dans Theater. Now his career is drawing to a close, he created a solo about his life as a dancer. Charming, funny and disarming.

© GIL SAHNI (KILLER PIG)

(ISRAËL) © ROB HOGESLAG

PLEASE ME PLEASE De Israëlische choreografe Liat Waysbort danste lang bij de befaamde Batsheva Dance Company in Tel Aviv. Als choreografe werkte ze in Nederland onder andere bij Dansateliers en Conny Janssen Danst. Please me Please gaat over behagen en bevredigen. Danser Ivan Ugrin, jong, energiek en begaafd, verbeeldt de perfecte mannelijke danser. Hij zet al zijn kwaliteiten in om het publiek te verleiden, transformerend van dominante man naar onderdanige vrouw, van ballerina naar pornoster. With Please me Please, Israeli choreographer Liat Waysbort created a performance about pleasure and indulgence. The virtuoso dancer Ivan Ugrin uses all his qualities to seduce the audience.

FRAGMENT

JULIDANS EXTENDED

© HALFRED MAUVE

(PORTUGAL)

(ISRAËL\NL)

10 JULI \ VANAF 20:30

De dans van het Israëlische duo L-E-V is hypnotisch, wild, gedurfd en energiek. In het hoofdprogramma van Julidans staat hun OCD Love, dat nu al belooft een hit te worden. In het Vondelpark een fragment uit een eerder werk. Zie ook pagina 43. The dance of L-E-V is hypnotic, wild, daring, and energetic. They close the festival with their OCD Love at the Stadsschouwburg. In the Vondelpark they will show a fragment of earlier work. See page 43

GRATIS \ FREE ENTRY DUUR PER VOORSTELLING 15 TOT 45 MINUTEN


PODIUM MOZAÏEK

60

ILYAS ODMAN, CHRISTINA FLICK, MELIH GENÇBOYACI, KIMMY LIGTVOET & ATA GÜNER COPYCATS

© BAS CZERWINSKI

(NEDERLANDSE PREMIÈRE)

(TURKIJE\NL)

DO 2 EN VR 3 JULI 21:00

HOLY HOLY HOLY Copycats is het collectief van choreograaf Ilyas Odman & theatermakers Christina Flick, Melih Gençboyaci, Kimmy Ligtvoet en componist Ata Güner. Zij ‘stelen’ materiaal en bewegingen uit films, manga, soundtracks en hun eigen leven. In 2012 maakten ze hun eerste gezamen­ lijke voorstelling Countdown in het kader van de viering van vierhonderd jaar betrekkingen tussen Nederland en Turkije. Na het vervolg Yowsah Yowsah Yowsah (2014, met spelers van Wunderbaum, het Ro Theater en Tijdelijke Samenscholing) zetten ze hun tanden in een derde stuk. In Holy Holy Holy bouwen de Copycats samen met kunstenaar Kaleb de Groot aan ‘een manifest, een Apocalyps en een kosmische schuilplaats voor de verbeelding’.

Copycats (including choreographer and performer Ilyas Odman) ‘steal’ material and movements from films, manga, soundtracks and their own lives. After their first performance Countdown and the sequel Yowsah Yowsah Yowsah, they put their teeth into Holy Holy Holy, in which they trigger the imagination together with artist Kaleb de Groot.

VVK \ PRE-SALE € 15 DEUR \ AT VENUE € 17 \ JULIDANS JONG € 10 DUUR: 75 MINUTEN ZONDER PAUZE


PODIUM MOZAÏEK

NOHA RAMADAN

61

LIAT WAYSBORT

In Los Angeles brengt Noha Ramadan (oud-student SNDO) live dans samen met actuele nieuwsbeelden, films uit de jaren negentig, fantasieën en toekomstdromen – beelden die we allemaal door elkaar heen met ons meedragen, als levende databases. Sommige beelden delen we, anderen koesteren wij alleen. De schijnbaar onverenigbare informatiemaatschappij en de werelden van fantasy en mythologie vloeien moeiteloos samen. In Los Angeles, Noha Ramadan (former student at SNDO) effortlessly lets the seemingly irreconcilable society of information and the worlds of fantasy and mythology flow together, drawing from the rich database of dance inside her head.

© ROB HOGESLAG

PLEASE ME PLEASE Please me Please van de Israëlische choreografe Liat Waysbort (1974) gaat over behagen en bevredigen. Danser Ivan Ugrin, jong, energiek en begaafd, verbeeldt de perfecte mannelijke danser en zet al zijn kwaliteiten in om het publiek te verleiden, transformerend van dominante man naar onderdanige vrouw, van ballerina naar pornoster. Deze voorstelling staat ook in het Vondelpark, zie pagina 59. With Please me Please, Israeli choreographer Liat Waysbort (1974) created a performance about pleasure and indulgence. The virtuoso dance Ivan Ugrin uses al his qualities to seduce the audience.

VVK \ PRE-SALE € 12 DEUR \ AT VENUE € 14 \ JULIDANS JONG € 10 DUUR: 85 MINUTEN, ZONDER PAUZE

JULIDANS EXTENDED

LOS ANGELES

(ISRAËL\NL)

© SARA YOUNG

(ISRAËL\NL)

DUBBELPROGRAMMA DO 9 JULI VANAF 21:00


BIJLMER PARKTHEATER

62

Bijlmer Danst is het danspodium voor professionele hedendaagse dans met oog voor culturele diversiteit van de makers en het publiek. DRIE VOORSTELLINGEN 3 JULI VANAF 20.00

IMA IDUOZEE

Š LORENZO PASSONI

(FINLAND)

(NEDERLANDSE PREMIĂˆRE)

THIS IS THE TITLE De Finse danser en choreograaf Ima Iduozee heeft een stevige achtergrond in de breakdance. Hij danste lang in het battle-circuit in Finland en Europa voordat hij zijn talent ging gebruiken voor de hedendaagse dans, met een lijf dat hij op een jaloersmakende manier onder controle heeft. This is the title is zijn eerste eigen voorstelling, waarvoor hij zich liet inspireren door het verband tussen onze eigen keuzes, de normen die de maatschappij ons oplegt en de grenzen die we voor onszelf opwerpen. Op een precies uitgesneden, spierwitte dansmat geeft Iduozee een knappe moderne-dans-break-urban-solo weg.

Finnish dancer and choreographer Ima Iduozee was a breakdancer in the battle circuit for a long time, before he started using his talent for contemporary dance. In This is the title, Iduozee carries out an enviably clever modern dance break urban solo on a precisely cut out, bright white dance mat.


BIJLMER PARKTHEATER ANNA MARIA SUIJKERBUIJK

KALPANA RAGHURAMAN Korzo producties

KANDAM OSTINATO

Kalpana Raghuraman, geboren in Nederland maar even diep geworteld in de Indiase cultuur, is sinds 2010 artist in residence bij Korzo in Den Haag. In Kandam Ostinato vraagt ze zich af waar het bekende Nederlandse muziekstuk Canto Ostinato van Simeon ten Holt de Indiase dans raakt. De opzwepende vijfkwartsmaat wordt in de Indiase muziek ‘Kandam’ genoemd. De sier­lijke, trage armbewegingen van de drie Bharatanatyam-danseressen volgen de deining van de muziek, de voeten volgen het ritme. ‘Het werkt als een tierelier,’ schreef de Theaterkrant. In Kandam Ostinato, Kalpana Raghuraman (artist in residence by Korzo) wonders where the well-known Dutch musical composition Canto Ostinato by Simeon ten Holt meets Indian dance. The graceful movements of the arms of the three Bharatanatyam dancers follow the swaying of the music, the feet follow the uplifting quintuple metre (the ‘Kandam’).

© ROBERT BENSCHOP

(NEDERLAND)

© ROBERT BENSCHOP

Sine Forma Dance Company

CONT;NUE Anna Maria Suijkerbuijk (bij velen bekend dankzij de finale van So You Think You Can Dance in 2008) danst sinds 2009 bij ISH en begon in 2010 eigen werk te maken met haar Sine Forma Dance Company. Ze gebruikt dans het liefst voor het vertellen van verhalen. Met danser Ezzat Ismail Ezzat maakte ze het duet CONT;NUE voor de Contemporary Dance Night 2014 in Egypte. Over de noodzaak om soms even stil te staan voordat we de blik weer vooruit kunnen richten. Anna Maria Suijkerbuijk (final So You Think You Can Dance 2008) has been dancing at ISH since 2009 and has been creating her own work since 2010. Together with dancer Ezzat Ismail Ezzat, she made the duet CONT;NUE, about the necessity to sometimes stand still before you can continue.

€ 16 \ 13,50 JULIDANS JONG € 10 DUUR: 80 MINUTEN, GEEN PAUZE

JULIDANS EXTENDED

(NEDERLAND\INDIA)

63


NICOLE BEUTLER NBprojects

LES SYLPHIDES

© ANJA BEUTLER

(DUITSLAND\NL)

64


DO 2 JULI 19:00 LEIDESPLEIN EN VR 3 JULI 19:00 NOORDERMARKT

Met een balletklassieker als uitgangspunt laat choreografe Nicole Beutler zien hoe dans er volgens haar vandaag de dag uit moet zien: als een ontmoeting tussen performers en toeschouwers, eerder dan als hoogdravend staaltje perfectie.

In her search for the expressiveness of dance, Nicole Beutler often looks back to the past. Last year she appeared at Julidans with the world premiere of her piece 5: ECHO, for which she took the choreography Vermiljoen (1977) by Bianca van Dillen as a point of departure. In Les Sylphides (2007) she distances herself from the ideal of virtuosity in classical dance. In 1907 Michael Fokine created the first nonnar­rative ballet with Les Sylphides. Beutler takes this one step further. In her remake, she lets three dancers dance surrounded by the audience. Taking a classic of the ballet repertoire as a point of departure, choreographer Nicole Beutler shows how she thinks dance today should look: as an encounter between performer and spectator rather than a pompous exercise in perfection.

Nicole Beutler is ook medeorganisator van We Live Here, de jaarlijkse Julidans summer academy voor dansprofessionals. Zie pagina 68.

GRATIS \ FREE ENTREE BUITEN OP \ OUTDOORS AT LEIDSEPLEIN & NOORDERMARKT DUUR: 30 MINUTEN

EXTENDED

In haar inspirerende zoektocht naar de zeggingskracht van dans en performance grijpt de DuitsNederlandse choreografe Nicole Beutler graag terug naar het verleden. Vorig jaar stond de wereldpremière van haar stuk 5: ECHO op Julidans, waarvoor ze de choreografie Vermiljoen (1977) van Bianca van Dillen als uitgangspunt nam. Ze onderzocht welke sporen de roerige jaren zeventig hebben nagelaten in onze huidige dans. In Les Sylphides (2007) rekent ze af met het klassieke ballet zoals dat in de zeventiende eeuw aan het hof van koning Lodewijk XIV werd ontwikkeld, en met het virtuositeitsideaal dat we daaraan hebben overgehouden. In 1907 maakte Michael Fokine hier voor het eerst korte metten mee in zijn choreografie Les Sylphides, het eerste niet-verhalende ballet in de geschiedenis. Nicole Beutler ging een eeuw later nóg een stap verder. Zij laat in haar Fokine-remake drie danseressen dansen omringd door publiek en maakt de danseressen aanraakbaar en benaderbaar. Zo legt Beutler de nadruk op het contact tussen performers en toeschouwers zoals we die vandaag de dag van kunst verwachten.

65


66

INSIDE OUT

Julidans organiseert een uitvoerig randprogramma met na足gesprekken, ontmoetingen met de makers en workshops voor publiek en profes足sionals. Kijk voor extra activiteiten en de meest actuele info op www.julidans.nl/insideout Julidans organizes many side events, such as introductions, public interviews, panel discussions and workshops for the public and professionals. More information at www.julidans.nl/insideout


OPENING EN SLOTFEEST \ OPENING AND CLOSING PARTY

Julidans opent met de klassieker May B van Compagnie Maguy Marin. Na afloop is er een festival­receptie in de rotonde van de Stadsschouwburg.

Julidans will open with May B van Compagnie Maguy Marin. Afterwards there is an openingdrink for everyone: rotonde Stadsschouwburg.

Op za 11 juli, na afloop van OCD Love, de voorstelling van Sharon Eyal & Gai Behar (rond 23.00 uur), sluit Julidans af met een slotfeest in de rotonde van Stadsschouwburg Amsterdam. Iedereen is uitgenodigd!

On Sat 11 July Julidans ends with a party at the Stadsschouwburg Amsterdam, right after OCD Love by Sharon Eyal & Gai Behar (about 23:00). You’re all invited!

JULIDANS INSIDE OUT

R T Y A

P

67

JULIDANS TALKS Rondom de voorstellingen organiseert Julidans inleidingen en nagesprekken. De makers worden geïnter­ viewd over hun werk en vertellen het verhaal achter hun voorstelling. Bij elke voor­stelling wordt vermeld of er een in­leiding en/of nagesprek is. Kijk voor actuele informatie ook op www.julidans.nl/insideout

Julidans stages introductions and panel discussions with the makers involved with the performances. They are interviewed about their work and ‘making-of’. We announce the talks on the performance pages in this brochure. See also www.julidans.nl/insideout


68

ACTIVITIES FOR PROFESSIONALS HENNY JURRIËNS WE LIVE STICHTING HERE 4 T/M 10 JULI

De Summer academy WE LIVE HERE is een initiatief van Nicole Beutler, Marijke Hogenboom en Andrea Božić. en is bedoeld voor professionals uit de podiumkunsten en beeldende kunsten. The Summer academy WE LIVE HERE is a platform for artistic encounters initiated by Nicole Beutler, Marijke Hogenboom and Andrea Božić. Marking its fifth anniversary, WE LIVE HERE provides residencies for artists and thinkers, offering them a possibility to explore, develop and deepen their ideas with the participating practitioners. For this fifth edition, TILT (Andrea Božić, Julia Willms & Robert Pravda) are invited to research their interest in space from interdisciplinary perspectives. A DRAMATURGY AT WORK session is hosted by Konstantina Georgelou, Efrosini Protopapa and Danae Theodoridou. Info & updates: www.we-live-here.com Produced by NBprojects, TILT and the Performing Arts in Transition research group (de Theaterschool).

29 JUNI–17 JULI Professionele dansers kunnen tijdens Julidans workshops en lessen volgen bij choreografen van naam. De workshops vinden plaats bij de Henny Jurriëns Stichting, een van de meest toonaangevende open studio’s voor professionele dansers in Europa. During the Julidans festival, professional dancers can follow workshops and classes with leading choreographers. The workshops are held at the Henny Jurriëns Stichting, one of the most important open studios for professional dancers in Europe. Information and application: www.hjs.nl


INFO & TICKETS

FESTIVALKASSA \ FESTIVAL BOX OFFICE

Stadsschouwburg Amsterdam Leidseplein 26

ONLINE BESTELLEN \ ORDER ONLINE www.julidans.nl U kunt uw kaarten thuis printen (gratis) of laten thuissturen (administratiekosten € 2 per bestelling). You can print your tickets at home (free) or have them send to your home address (administration fee € 2 per order).

KOOP TELEFONISCH 020 624 23 11 U kunt telefonisch kaarten kopen met een eenmalige machtiging of creditcard (€ 3,00 administratiekosten per bestelling, inclusief opsturen). U kunt ook telefonisch reserveren, gereserveerde kaarten dienen binnen een week te worden opgehaald. You can pay with automatic authorisation or credit card (administration costs € 3,00 per order). Tickets will be send to your home address.

LOCATIES \ VENUES

Stadsschouwburg Amsterdam Leidseplein 26 020 624 23 11 www.julidans.nl

Theater Bellevue

Leidsekade 90 020 530 53 01 www.theaterbellevue.nl

Melkweg Theater

Lijnbaansgracht 234 A Ticket sale only at the Festival Box Office. Closes 10 minutes before showtime.

Bijlmer Parktheater

Anton de Komplein 240 020 311 39 30 www.bijlmerparktheater.nl

Podium Mozaïek

Bos en Lommerweg 191 020 580 03 80 www.podiummozaïek.nl

Vondelpark Openluchttheater

In het midden van het Vondelpark, tegenover ingang Van Eeghenstraat. In the middle of the Vondelpark, near the entrance Van Eeghenstraat. www.openluchttheater.nl

Leidseplein

In front of the Staddschouwburg Amsterdam

Noordermarkt

Ligt aan de Prinsengracht ter hoogte van de Westerstraat Where Prinsengracht meets the Westerstraat

Routebeschrijving \ travelplan: www.julidans.nl

JULIDANS INSIDE OUT

Openingstijden: ma t/m za van 12.00 tot 18.00 of tot aanvang voorstelling. Zon- en feestdagen vanaf 2 uur voor aanvang voorstelling. Opening hours: www.julidans.nl Betalen kan contant, met pin, met theaterbonnen of met creditcard. We accept cash, credit card or debit card.

69


VOORDEEL \ PROMOTIONS

COMBINATIE VOORDEEL

Combineer een vroege voorstelling (aanvang om 18:00u \ 19:00u) met een voorstelling die om 20.30 of 21.00 begint op dezelfde dag en krijg € 5 korting. Combikaarten zijn alleen te koop via de Festivalkassa. Combine an early performance with one that starts later on the same day and receive a discount of € 5. Combitickets are only for sale at the Festival Box Office.

JULIDANS JONG <28

Jongeren tot 28 jaar zijn bij Julidans extra voordelig uit. Stadsschouwburg: € 15 Bellevue: € 12,50 Melkweg Theater: € 10 Podium Mozaiek en Bijlmer Parktheater: € 10 Julidans Jong kaarten zijn zowel online als bij de kassa te verkrijgen. Op locatie vindt er ID-controle plaats. Op=op! Julidans offers special discounts for people up to the age of 27. Julidans Young tickets can be bought online as well as at the Stadsschouwburg Box Office. ID will be checked on location. Limited seats available.

WEES ER VROEG BIJ \ BUY TICKETS EARLY

A R K T E R

25 jaar Julidans brengt een aantal iconen van het eerste uur naar Amsterdam, onder wie Anne Teresa De Keersmaeker en Maguy Marin, en biedt tegelijk ruimte voor de generatie van de toekomst. Wie jarig is trakteert en dus laten we u graag kennismaken met de iconen, de vernieuwers en de nieuwe lichting choreografen in één voorstellings pakket. Pakket Maguy Marin May B van Maguy Marin / Compagnie Maguy Marin (pag 12), Singspiele van Maguy Marin, David Mambouch & Benjamin Lebreton (pag 40) en NEXT-keuze: Pour Lohengrin van Florence Girardon & Souffle van Pierre Pontvianne (pag 54) € 60 ipv € 75

Pakket Anne Teresa De Keersmaeker Partita 2 van Anne Teresa De Keersmaeker en Boris Charmatz (zie 20), DEMOCRACY van Maud Le Pladec (zie 26) en NEXT-keuze: Hardcore Research on Dance & Automatisch van Georgia Vardarou (pag 50) € 60 ipv € 80 Zomers Julidansarrangement Combineer uw voorstelling in de Stadsschouwburg met een licht diner in theaterrestaurant Stanislavski. Arrangement: een zomerse salade en dessert met een heerlijk glas Vouvray Brut & theaterkaartje 1e rang vanaf € 45. Voor info en prijzen: www.julidans.nl Please check www.julidans.nl for our special birthday offer.

T

Koop vroeg uw kaartje en wees verzekerd van de beste plaats voor het voordeligste tarief. Julidans hanteert ‘dynamic pricing’: de prijzen kunnen stijgen naarmate er minder stoelen beschikbaar zijn. Buy your tickets early to get the best seats at the lowest rates. Julidans has a dynamic pricing system: rates may go up with lower availability of seats.

T

JULIDANS TRAKTEERT

E

70


COLOFON Organisatie

DANK \ COLOFON Marketing

Stadsschouwburg Amsterdam, directeur Melle Daamen, hoofd programmering René van der Pluijm

Martine Jedema, Saskia de Ruiter, afdeling Marketing & Communicatie Stadsschouwburg Amsterdam, Publicity Company, Van Baasbank & Vos (Jasmijn Fermie)

Artistieke leiding & programmering

Teksten

Anita van Dolen, Jaap van Baasbank

Programmaraad

MoreTXT Amsterdam

Redactie

Ellis van de Giessen, Jeannette Smit, Frank Noorland, Wulan Dumatubun, Inge Koks, Jaap van Baasbank, Anita van Dolen, René van der Pluijm

Heinrich und Franz

Partners

Campagne beeld

Productie

Lonneke Kok, Saskia de Ruiter

Grafisch ontwerp

Anna de Jong & Anne Huijnen

Aankleding

Tamar Uylenburg

Druk Grafiplaza Oplage 12.000

Cherisa Katabaloeboeng, Dick Vos, Gwen Buijs en Eva de Zeeuw

Uitgave Stadsschouwburg Amsterdam, © mei 2015

Bestuur St. Julidans

Dank \ Thanks

Silvia van der Heiden (voorzitter), Swati Sen Gupta, Joy Arpots, Nicole van Vessum

Sponsors en subsidiënten Julidans wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende subsidiënten en fondsen:

JULIDANS INSIDE OUT

Stadsschouwburg Amsterdam, Theater Bellevue, Melkweg Theater, Vondelpark Openluchttheater, Bijlmer Parktheater, Podium Mozaïek, Van Baasbank & Vos, Borneoco, Henny Jurriëns Stichting, We Live Here: An Academy, NBprojects

71


WWW.JULIDANS.NL

Julidans brochure 2015  
Julidans brochure 2015