Page 1

3 - 14 juli 2012

Enfants Terribles en Grote Meesters


d r o o w r o o V L

aten we, in deze tijd waarin Nederland zucht onder zware bezuinigingen, eens lekker somber beginnen. Alles is al eens gedaan! Ziet u nog wel eens iets volkomen nieuws, iets wat aan niets en niemand is te relateren? Een donderslag bij heldere hemel? Nou? Of toch wel? Om heel eerlijk te zijn: elk jaar is het weer een flinke zoektocht.

En dan nu het goede nieuws. We zien misschien zelden compleet revolutionair theater, maar vaak genoeg voorstellingen die ons verrassen, met elementen die we nog nooit hebben gezien, althans nog nooit zó. Producties van makers die met originele ideeën losbreken uit bestaande vormen en aan de ketenen van tradities en genres rammelen. Wij zien het dus zo: niet alles is al eens gedaan, maar alles is ergens uit voortgesproten. Soms organisch en harmonieus, een enkele keer met enig functioneel geweld.

2

De laatste tijd is in de dans heel goed zichtbaar dat veel kunstwerken niet los van elkaar te zien zijn. Dus ook in Julidans. Dansmakers kijken om zich heen, verbinden zich met andere kunstvormen en bestaande kunstwerken. Dat klinkt misschien weinig spectaculair, maar ga eens naar CASSETTE van de Franse David Wampach. Hij legt een link tussen de lichtvoetige klassieke traditie (De Notenkraker) en de geplakte haren en glimlachjes van serieuze stijldansers. Wij hadden zoiets nog nooit gezien. Of een dergelijke voorstelling, op (of over?) de

rand van kitsch eigenlijk wel kan.... laten we graag aan uw oordeel over. Iemand die graag op het randje balanceert, is Dave St-Pierre. Hij klinkt het laatste deel van zijn trilogie over de liefde vast aan de twee voorgaande delen, die beide op Julidans te zien waren. Als coproducent brengt Julidans de wereldpremière van dit gekoesterde Enfant Terrible als openingsvoorstelling. Sidi Larbi Cherkaoui is hekkensluiter. Larbi (wij mogen hem zo noemen) is als regelmatig terugkerende gast van Julidans uitgegroeid tot Grote Meester. Hij liet zich inspireren door de geëngageerde Japanse mangatekenaar Osamu Tezuka. Op een heel andere manier verbindt oudgediende Marie Chouinard de ‘in kennelijke staat’ opgetekende droedels van de surrealist en mescalineliefhebber Henri Michaux (1899-1984) met live beweging. De Braziliaan Cristian Duarte haakt aan bij het schilderij The Hot One Hundred van Peter Davies en maakt zijn eigen top honderd van inspiratiebronnen: van Nijinsky en Pina Bausch tot Michael Jackson en Bruce Lee. Enzovoort, en zo verder. U ziet: alles heeft met alles te maken. De verbanden krijgen de ene keer meer nadruk dan de andere, maar relaties en dwarsverbanden zijn er. Wij nodigen u uit te komen kijken hoeveel moois daaruit is voortgekomen.

Anita van Dolen Jaap van Baasbank René van der Pluijm


e c a f e r P I

n these times, when the Netherlands is suffering the consequences of heavy spending cuts, let’s begin with a sombre picture. Everything has been done! Have you seen anything lately that is completely new, something that owes nothing to anything or anyone else? Totally out of the blue? Or have you? It involves quite a search to be perfectly honest.

And now for the good news. It may well be that we rarely see theatre that is completely revolutionary, but we do often see performances that surprise us, with elements that we’ve never seen before, at least not in the way they are presented. These are productions by makers who break out of existing forms with truly original ideas and rattle the chains of traditions and genres. So this is how we see it: not everything has already been done, but everything originated from something else, sometimes organically and harmonically, occasionally with some functional violence. The fact that many works of art must be seen in relationship to one another has become very apparent in dance of late. This is also true in Julidans. Dance makers look around; they connect with other art forms and existing works. That may sound less than spectacular, but take a look at CASSETTE by Frenchman David Wampach. He makes a connection between the lightfooted classical tradition (The Nutcracker) and the greased down hair and smiles of serious ballroom dancers. We had

never seen anything like it. If this kind of performance on the edge of kitsch is within or past the limits of the permissible is a judgement we gladly leave up to you. Someone who likes to balance on the edge is Dave St-Pierre. He hitches the last part of his trilogy to the previous two parts, both which were performed at Julidans. Julidans, in the role of co-producer, presents the world premiere of this cherished enfant terrible as the festival’s opening performance. Sidi Larbi Cherkaoui closes the festival. Larbi (we may call him that) has achieved the status of Grand Master through his regular appearances at Julidans. He was inspired by the socially committed Japanese manga cartoonist Osamu Tezuka. Veteran Marie Chouinard makes a connection of a different variety between doodles drawn ‘under influence’ by surrealist and mescaline habitué Henri Michaux (1899-1984) and live movement. Brazilian Cristian Duarte picks up on the The Hot One Hundred by Peter Davies and makes his own top one hundred sources of inspiration: from Nijinsky and Pina Bausch to Michael Jackson and Bruce Lee. As you can see all things are connected. The connections are sometimes more emphasized, but there are always relationships and cross-references. We invite you to come and see the wonders that came from this cross-fertilization.

Anita van Dolen, Jaap van Baasbank René van der Pluijm

3


t h c i z r e w e v i v O ord

o Voorw

2

e Prefac

3

rogra 28 P

mmas

/ Full chema

mme

Progra

of Lock avalier ise Lec Few Minutes u o L 30 n/A e Childre lid gramm o r P 6 Ju ain nn aldma ma / M lena W sorgen ogram r e p H d f o o 32 er be 7 H y revolv ompan C e r r -Pie ave St NEXT 8 D ation 2012 lidans Ju D R a 5 e 3 Cr d/w & WAr k aphers arte oreogr terdam Van den Broe u h s D C m n d A e ia r ep nn nd rist ansgro tel & A 36 C One Hu 10 D ztina de Châ he Hot T is r K tica Domes mpach d r a vid Wa uin a o D h C 38 rie nie Ma i Michaux: SACRE r ompag 12 C de #1 & Hen Etu ents aldans ouvem 40 T iyeni M reira Esk uel Mo ig M / t la B a Ribo inguidas ts C de 14 L s balle Runa le RAdist d r A a P 2 4 eu Rich & Rom ing Alban ld K brupt / e Strasbourg O A l’ e h le T ions d nsemb 16 e Les Percuss o & atch To e To W ik L I léiades P 44 d tende ach p m a ans Ex d W li id Ju v a 45 18 D SETTE Odman CAS & Ilyas nte i c n a t e gi nie sli Bos Theatr 46 A etween & Og Dance ma i b n a In y u ater 20 V egory Maqo chtthe lu r n G e p ark O xist ondelp Exit/E 48 V i ater rkaou arkthe bi Che lmer P idi Lar ij S B 2 2 50 fo A TeZuk ut + In ez side O n w I u s r n G th lida rse ts / Lisbe 51 Ju and wo e even oetvolk o get worse V 4 ma / sid t 2 m . g a d r in n g o It’s g rse, my frie andpro 52 R and wo ank aides 54 D rkadi Z essen 26 A d-research en adr p o o an k r L aartve 55 K ets and info ick T

5

4

ties ans ac

s ’ d r Bi

Julid

ns omotio ans pr


s n a d i l Ju acties

lidans T + NEX ickets Ju Combit rogramma XTp een NE Hoofd t voor p o o k ater) in rtje eg The en kaa w e lk u e ls M A het uit het telling lling (in s r e t o s o r v o vo burg een schouw ie met s t d a a in t b S op com a (in korting gramm o % r 0 p 5 d f u ts hoo krijgt biticke evue), . Com g e in d ll e of Bell n t va ors kassa EXT-vo e N d ij b e d koop m. kel te sterda zijn en urg Am b w u o ch Stadss

lidans ickets Ju Combit Eat t & ntmoe Meet p. 52) o ie z ( t d a na e et & E r of o ans Me o d v li Ju met In afen setting oreogr h e c m ie e t in ans u d in een or Julid elling, kets vo ic T en . voorst s r kje t wo d en dran gekoch s lo n hapjes g. nne rstellin Eat ku de voo t e Meet & m ie mbinat € 35. of in co aides:

wij ng kunnen lkorti ? Dat n an Stape ie d z den veel te We bie . n oe e Zin om H p . egrij rtingen oed b o g lk l . e e p e a h st korting eciale r de p e s g o e h k oo p all , hoe s en o u ziet binatie aan meer m o c koop in alle e aan ig d ij urg t Geldig b jk geli houw s bij tadssc S in locatie ssa tivalka de fes =op! am. Op d r e t s Am en prijs telling 2 voors g op de totale in t r o k €5 en telling le prijs 3 voors de tota p o g in rt € 10 ko en ijs stelling tale pr 4 voor p de to o g in t r € 15 ko en rijs telling otale p 5 voors op de t g in t r € 20 ko

Acties zijn niet geldig in combinatie met andere kortingen of acties.

HOOFD PROGRAMMA

+NEXT

iZ 0. t Arkad € 37,5 tieticke qoma: a a M in b y r m go Co ket Gre atietic Combin

rs ar Sprinte n tot 30 ja as stivalp e r ans Fe d Jonge li Ju de dt 50% tpas is Hij bie in r. r a p S ja De t 30 ingen orstell reen to o e v d s n ie a r ing voo lle Julid zonder voor a met uit ( s ie eze t korting a D sloc ng). Julidan fort-ra m o c op alle n 12 tot rang e juni 20 e 1 1 f , a n n a v ig va te lang t niet is geld h g c a in t W r a ko al! r ja r € 5 pe festiv t g s n o k a v s aan burg. intpa en Spr chouw s E s . d p a o t S op op = ig in de arden ok geld oorwa v e en is o d en e geld Lees d .nl. s printpa www.s ird! ees arly B E en w n e e je t s r e a a e W het uw k s voor vroeg e plaat t s rt e b Koop e hant e n de dans erd va li k e Ju z r . e e f v arie kunn n ijzen gste t r li p e d r e o d vo ’: oelen pricing der st in ic m m a r n ‘dy ate e naarm stijgen n. baar zij beschik

MEET & EAT

STAPEL KORTING

SPRINTERS

EARLY BIRD 5


s n a s d i l n o u i J romot p

lidans kets Ju me + NEXT ic it b m Co ce am forman Progr or a per Main f t h e k w ic er it eat togeth urchas p ) u g o e in y a w If m Melk in the T (in rmance o in NEX f burg r w e p u sscho for a d t a e t k S ic at the nt on discou e (at m % m 0 a 5 r ly ta prog are on you ge evue), itickets b x m o o B or Bell C et. urg XT-tick houwb E c s N s d e a h t St at the for sale Office.

lidans ickets Ju ), Combit Eat o p. 52 & (see als Meet t a E t& aphers oreogr ns Mee a h c d li e Ju h an At ht ance, in eet wit m m r o n f a r c e you he p ents. after t freshm r e r o e h r it ay befo ting w Eat m e set eet & M e s t n intimat da ith h for Juli ion w t s a t e in k b ic T com ught in be bo ance. € 35. perform aides:

f nt a lot o iscou to see d r n ie Tier D e t t a ho in offer e ose w h w t f , r o s o F lidan ions his Ju mbinat t o c e c ll if n a , da d for venues nt. Vali lidans Ju ll the discou a t t a a go ances in one s rg t e perform b k tic ouw u y your adssch t S e you bu t th ffice a Box O rdam. Amste e ed pric s combin 2 show n o t n cou € 5 dis ice s ined pr 3 show n comb o t n u o c € 10 dis ice s ined pr 4 show unt on comb o c € 15 dis price s mbined 5 show t on co n u o c € 20 dis

MAIN PROGRAMME

6

+NEXT

MEET & EAT

TIER DISCOUNT

di Z 0. € 37,5 et Arka qoma: iontick a t a M in y r b go Com ket Gre ationtic Combin

rs s Sprinte 30 ivalpas < h t u ns Fest a Yo d li % Ju 50 is the u get a rintpas ears. Yo y 0 The Sp nces 3 l a il rform e up t e n p o r s e n v t da for e comfor all Juli nt for ats and e s d li le a c discou v t is st cir iscoun t for 1 d p e c % t x 0 s e ( s co s he 5 he pas ats). T T e . s ly le Ju c cir til 2 at the e year June un n 0 o 3 r o m f fro erms valid d the t n is also fi d l n ’l a u o €5 burg. Y pas.nl. chouw .sprint w w Stadss w s at ndition and co ird! best arly B et the g E o n t a rly Be as a ets ea dans h ur tick es. Juli t a p r t Buy yo s we ay go u t the lo ates m r a : s t m a e t e s g sys ats. ic pricin y of se dynam ailabilit v a r e w with lo

SPRINTERS

EARLY BIRD

Promotions are not valid in combination with other reductions or promotions.


d f o orogramma H p

oment an dit m v s r e w vernieu e grote d n e s dan aagse edend h e d n en va De icon

n i e a m M m a r g o r p ance great d odayâ&#x20AC;&#x2122;s t d n a ce ary dan empor t n o c f ns o The ico

tors innova

STADSSCHOUWBURG AMSTERDAM THEATER BELLEVUE

7


e r r e i P t S e v a D y )

TION CREA

re premiè ld e r e w 012 (

2

n a p m o C J

) (Canada

, a n 2012 Creatio h it . It e w r -Pier opens ave St D ulidans y b re ich the premie y of wh een g ld r o o il r t t w e m âmes of a d part hie des opent re. ir p r a h r t ie g 2 P e o 1 h t n 0 2 is t por erde!, ve S arts, La el de m n ulidans an Da p d a v r v o o l b w e e r t e e ess ed ans. first premiè e tendr of Julid et derd d s h e wereld n u e t e io w m p t r it vo t ed ste en Un withou n 2012 revious de eer ed in p Creatio s te pher is r arvan a a ie r a e it g w p d o h p e e t , r a of e ho dans ilogie es adian c erribles ere Juli t n m een tr d a t â r C n e s a e e f e h T e en ves to hie d tijdens e of th . He lo de nograp n l r e delen o e o n t d p e r b c o s a u do ce finds se b aren: L al dan és. He endres n h t c io e li t zien w d c a u n n r e ow res inte en Un p of gen break d (2005) ll sorts ke and a o v r d, . o o ) r f t 0 s p r k 1 s or dre e (20 ehoo in his w merde! nces: e aaf b a c r r a g la e o p p e r a ap ibles e cho sical s terr ed. anades d phy enfant n a n ij e en nak d Z t De C f . o t e o e n t r e o c tian m ijfeld anss ith Cris though ing nale d ongetw n bine w io e m t o m a c n u r de t yo inte p 36. sugges naar heater, van de May we iets té n zijn t ë lkweg T e e e n fi M t a n r a g nte Duarte om choreo ecense t ervan d mige r u m o o h s re te van St-Pier ij dans erend. dden. H u h c se s n provoc a e er t ha D n wakk Brouha y n n a p v mense aris a ij Com e-de-P r lang b m a a ja D s k e e z wer Notr eigen na bij r e t a s a r d e en hants ijn e maar s méc e heux. Z L a , M kleed, ld s e t e g e w n H e Gille a g . 7 “A en kt” 199 umor er naa hij in k t e a t e v k h a over h a t o - m gelijk t gente s hem at tan o o k e dans. s g ir endaa ift Vo r d h e c h s e d tij van d gezicht clichés nieuwe r in om ie z le p er r een schept st voo e ie r k r ie n P e St allerlei rpen waarin , te we n e r s e n v om leed, an da aangek ( anier v n m e e m w nieu en licha ijgen. genres laats kr p n e soorten e akt) het aker na arte in maar v tian Du

J

et Cris eren m combin . te 6 d 3 e Go ter, p g Thea Melkwe

di 3 & wo 4 juli 20.30 uur Stadsschouwburg Rabozaal 8

vanaf € 12,50

korting € 4

ENFANT TERRIBLE

GROOT ENSEMBLE


ng Wolfga

r

Kirchne

9


m a d r e t s m A p e o r g Dans rd/waRD Van den Broek WA de Châtel & Ann & Krisztina )

re premiè ld e r e w ( TICA OMES

D

lgië) (NL / Be

a mestic of Do e r ie m leading rld pre o w t he wo r e an togeth nn V ely A estica brings m m a o t n D â Ch el. an rs, a de ière v van graphe in m o t n e z e r e r f is t p o r h ld h K c c e nd ions o e kra e wer en: oek a enerat f r reatiev g a B c r g e o o n e d e w e d hor t t nd y t bundelt k. nde c presen lated a e e e e r o v r r e B g ly y n n e e Th clos n de is the toonaa Ann Va phers, Châtel w a n r u e e g twee a l D o n e . e t t r â c st en, cho a de Ch inimali ly distin eograf Krisztin e of M takeab t een s chor m e is a ie m m t d a n k in r u e o d e lea g gen rand elk o years a Twee uted g t, maar r p n o f a is , d w k r n e e u h a new n Bro . aar v aks wit n stem Van de aan elk e . e p e s ig c e l, n r e a d alism. tel hât enbaa De Châ ith de C al minim e w n onmisk s r r io e t a c o a n ent da f em de Hong movem voice o e van prong ’s r e s m r e h a o t h d : o t e o a de voic De van create vijftig o each te gran cting t aphers r a er dan nbetwis g e e o r o M e e r . In e d o s h is n z e dan , the c aam e listisch nguage haar n la n p a o V minima . e n ze t z vid orld. n heef uze prij with Da new w stukke restigie alend mbine p p o c e n b u . a s o 8 v t y t tal ter, p 3 gezich sugges e g Thea ontving May we renlang rond d ja Melkwe t t , a e k li h e c o a r âtel, Wamp den B nieuwe De Ch sende s bij s e r a r e r s l e e n v da ne een emotio isseling n het a v trak eeuww s ie d linken: rauwe, e et stem k le ) m (te tt als Co lisme, e n e s k r it e h minima remièr eide de w ereldp e 009), b poneer 2 W ( m “ o n e c e e ld e g dee Solo M van tw nde oor ge en We n even d ve r e e d d (2008) e g n G n a . naa l en V dans o e li t o â t Ju h s C n e rafen” tijde nlijke an D horeog ezame c gen, ga g in n r e e e n in 012 herin og aan dans 2 e dialo ns Juli e d ij t Broek d end op die Reager grafie, . o t e a r a o g h c n de ière cheppe s eldprem r l e a w a in danst ingst ld. Ge beweg e r e s w r a elka rezen ieuwe onvolp een n oor de d r makers e e m r onder wordt e t . ch in he Moisio Wampa Cecilia id v a D t e

T

D

eren m combin Goed te r, p 38. te a g The Melkwe

do 5 & vr 6 juli 21.00 uur Stadsschouwburg Grote Zaal 10

vanaf € 10

korting € 4

duur ca. 75 min.

GROTE MEESTER

ENFANT TERRIBLE


schkol

Sigel E

11


AUX: H C I M RI & HEN première) 1 # E ETUD MENTS (NL E MOUV

ie n g a p Com

e i r a M

) (Canada

d r a n i u o Ch

gst the s amon k n a r tinuing ouinard er con h arie Ch In he finest. y of t een myster world’s e in h t ntit a l o v e av t o he a to unr een ard lie n of t s e t in r e in u s o u o ff q h s e e la his em nt arie C haar p body, t eft k Mouv e é o n li h o a p b n m e e n u e s h He ri n th Intus perfect me upo realist o’n teren. r a z u c la s k e e r d d r r e ga e trip’ lgian nt-ga n emm escalin by Be ar de ava a ‘m metale h n ) g a 2 n v p 5 o e lo (19 n ink, oningin 64 pag werken h India e a it t : le w x lu deze k ië u n o s s a er aw ual Mich de ab bats dr controv the vis ze tot an ding vijftig lden s form e m r e e u e e d c b h n f m a a r o waa lines n Haar Ten d een scopic naam, poem. o a hoort. id n s e a le b s v lu a p n sne s, x’s k top al l furiou ppig e Michau a a s r wereld f ic a g o s w y o h l, h e ec ep .Z for it’s eatraa st all th raised oonheid e id t p h s c m t zijn th is s a A . e lo la s nd de l so dot anjage lidans, r’s voca angsta ijdens Ju le Prieu . t o 0 t r 1 s a a 0 C g 2 in ce. r te ard’s ble gra n Mean vijf kee Chouin e Golde vulnera k h o e T o ls b t a e is et keer m ramme op h e prog ische h t lg uitte t e s n B O de ard a’s de #1. 2) van vid Chouin olo Etu 4 pagin with Da s (195 s 6 t n n e e mbine e m o : e c x v u u . u o t a 8 o y s 3 h t M Oo ri Mic ater, p sugges n met eg The st Hen May we e rip’ va t Melkw t jk a li e surreali e h n c s li a a n c me Wamp e ‘mes ekende durend haux: ic M t get i k r n in He e edicht. Indisch ertaling s een g lu P . eme v li ls b e u s n droed e zwarte is e ments sers in e n v a u d o M ien ho van trip. T ele ec u ie is d v n ken, de va inktstre ormen v “Een e s h it c u . is cats oscop erdoek id t pische h le c a a c x’ idosco rip” het le e a d c Michau p t k o dru linet cteerd k bena mesca are geproje b romuzie s t t k e le w e en k arde met e Snoeih Na de siteit, io r u f Prieur. e k le o ie r s fy tional n Ca Interna olo va s a n le n a voc bliek t Vie het pu op he d r e a r in iè u o prem l liet Ch Festiva Dance op achter. ouinard perplex van Ch lo o s en staat e #1. Vooraf , Etude t a m m a r ch in he g Wampa het pro id v a D t

M

M

e eren m combin 38. p Goed te r, te a g The Melkwe

za 7 juli 20.30 uur Stadsschouwburg Rabozaal 12

vanaf € 12,50

korting € 4

duur ca. 38+35 min.

GROTE MEESTER

ENFANT TERRIBLE

TWEELUIK


nn ParĂ&#x2021;

Sylvie-A

13


)

ière L prem N ( s a uid isting d A R PA

t o b i R La

) (Spanje

he 993), t ieces (1 P d e h Ribot inguis diva La e c ith Dist n a m r hit all h perfo smash a s Spanis a pieces w at dge oject th n the e uished anse ed a pr solos o a t t p r ia Disting S o it tic h in s r de umo is et ld. 34 al art, h he wor itieerde roject t u p r in s is e v n v id ) d e o e an ingu a ot e (1993 RAdist n danc om. La Rib e A b e P . a , w n d t iv e e e d b mitt ls e t solos ance lly com brillian loeg a ns s ia a e perform c d in s o e s n h y d a d t ij v an an of ereldw snijvlak a comp of ten dat w ch en op het revival ow has is a n ’s t nty t is lo is e r o o o s w ib R te hum nd t 34 kor that La heeft cers a kunst, it n n l. e a e e lb d e d a o h n t disp sa ren llen elde at her r de ja r exce en be eerd o t u m o n o a f r e D d o s r . f f e e d r o mst gep geer aised from A ies. solo’s was pr s t geënga r a t e c a r c h a lo n t a ic a d wh h l hit uze ot h as in nationa rijs m restigie r a La Rib a p e r P t d in t s in An has a ille mee micro t g chair e la V alistic n in d e la r op de ld r il e o u a r f s S t n â . its woode et Thé Londen Van h a stupid p voor n ern in o e. e d o c v o k n e a M e ific is t te orig ing sign tot Ta b V rmance r o . u f n t r e e is r p d he elke es en detail: nnier e’ dam d r e ilde Mo e h g t a in t M t is e d e m ‘g men stavia. nd ze sa met Gu m jaar sto iu d o sp van Julidan revival op het n e e t dat s is . Zij he inguida ’s t d en lo is o d s A PAR “Bijten must” jante n vier il a r v b t f ie e en he n d tisch. E uvelles tien va intig elschap ë z w o t e g p n u e No n ot n rnières e) ting seresse e La Rib k n D r a ( a d m r ve tende d’Alsac s. De t uitmun danser van he ie e s m m o a n rd co Amste . Maar en de ‘e hema’s chaam t li t le e a r h t van cen gots. r escar ire’ zijn o la o u v c t a t p ce spec nale rste re ernatio t lekke en int e is ook he stische idas surreali istingu d n A ij z R A P lullige om rezen s een p lf e e z g , hit tende waarin rontrus ma’s, e a v r d o n r mic el ee klapsto houten t. nis krijg beteke

W

M

zo 8 juli 21.00 uur Stadsschouwburg Grote Zaal 14

vanaf € 10

korting € 4

duur ca. 80 min.

ENFANT TERRIBLE

GROOT ENSEMBLE


onca

Rares D

15


mière)

pre S (NL E D A I PLÉ

ijk) (Frankr

d r a h c i urg o b R s a r t n eS a d s b n l o i s A& Les Percus

pt u r b A ’ l e l ensemb

wrote Xenakis s is n n for Le er Ia t only o ompos n L ) r 8 97 o fo e des (1 an , but als ia lb g r A lé u P f o a b piece tras reogra f ins, the ns de S ie ig io r it se cho s o n n s s a fi u r it c e F r e Pe ssion spite ie d adat d hin. De a percu g eputat r R s in u a v d t n y t n ij il e o z ar an , Ball (2004) ntil Alb wn prim Richard d so u me kno Talent ownfall e a f D c e in e n t a k b e u r m re wo o e m du Je ent. It e. In his vestigd imbs e Prix m n L z u e u c n d s ie y o n a e ig m m d th ists ith prest entere ussion c hij de oor W erde d r v r e e f a p a h r e t ic g u R six reo pno ic grafiq name, in a hy an cho e an r v m Choréo m e s a h n s t ld a e e r the hard, e tog voorbe . De F ce. Ric h rs com n c e a iek, bij c is d (2009) z n n u a o d t d m y an ec six music b op live music n archit ith live vaker mige rt for rcell. Zij w a e u n c d ly P n jk s e n o li u iv e c e e rec revio eich de g Reich, Steve R orked p des, op akis, e n ia w v e e lé o X t n h P S le e n w Ta t h as uwd k va Jeune eel ers suc lagwer opgebo d s u s o e d p r d o e m ix o e co Pr vellous t tw sitie v tigious w “A mar s n. In he u . e compo le r 9 ie e p 0 n d 0 n r the in 2 ’, ee Libre) t uit vie phique ‘six-xen .” (Midi a t r e n z g bestaa a u o . li é il ie is r r r k b e Cho e myst or Xena ent and klinkt d rpen do intellig o , k w r t o n w o ent d instrum indertij (1978) s e e d d ia f Plé sions schree Percus is k a s n e e e L X Ball t oor or Le een v o ll v a k t o nie uziek ar o l de m g, ma r a r u o o o b v s erk, che Stra erd rachtw ografis och w p e r T n o . e h c in E h “ de ent du R Alban kkelde intellig t” af. Tot en bro r d e n d e r n e k e e ig ja v b eds jknam en bril e) ak ste ijn geli a Z z r . d e m o ib h a o n kw otisc (Midi L in beeld et hypn h d r e a g s h e ze Ric f vanw s en gstte lo danser e s e werk oo z s ser all an spel v de dan l ij w r is e samen c pre ie en. T atische sionist s m u e c r h t e a p en zich t m iek me uzikant m m it r e d ly po ennen imba. men, r en mar m belicha u r d e sen bas rot tus

C

N

ma 9 juli 20.30 uur Stadsschouwburg Rabozaal 16

vanaf € 10

korting € 4

duur ca. 60 min.

LIVE MUZIEK

GROOT ENSEMBLE

JULIDANS DEBUUT


ey Poupen Agathe

17


h c a p m a W d i v a D )

ière L prem N ( E ETT

CASS

ijk) (Frankr

stract d ab n a sm r the inimali istic fo r e t c a aw m r ch. cha Wampa m are is ij id b ic t v a o r D e g n danste -comin nchma als up-and of Fre n k e ampach r f y o a t W ll r c w na tin ly oreog avid ternatio et r his dis in o M de ch f r . e o n z e w e iz m o Th m kn mous nR gereno orld-fa Christia f, apher is w a r n a g r e f o g r o e o r ie e cho cker. ings chor e Monn Nutcra rework a Franse l m e e a a Mathild d h y n T o is jo k Ku pers as of this en wer et Villa uch version zijn eig nsord t van h ics s m a o s f o a p s o s e r r la e ll c u g ba thms o ar la én TE is a het ing rhy vorig ja T iv Kyoto n E r a S d r a S e in e l A h C naa ma t. Th oget ternatio cte trung t le balle Program a s in a r t t , e s r !) y ( b a s ir a fa en -cha Exce s ermès alisme nd cha n. baret. a im e a c g door H a in b in d m ll m n e w , a rst rhu cerer en. Rau , circus ijn voo ich sor e z n h u a v v w oprukk n e r e h k n r is wit with kenme erkinge down h ic word herbew erotiek breaks ls Le e mag k d a h a n r, o t a a e z v t p is is , su sin kers aakt fun is ch draw klassie zien Hij m ll a e A p t e . m d s d k a n s o m a e W n t E (o beroe of mad telligen eg in SACR le In “ wereld w c s a p lk . t e e c m c e e M a sp im et u Print e a gr T in h Sacre d .net) ry smil s NEX e n v a e d ement li v t Ju u o s M n ( e 7 July a tijd cious.” on 6 & li E a R C m n A a S v r). pach’s kking Theate id Wam mentre n a lso Dav s e a e 38. e p e n S r, (ee ans at Theate er’) is E k g T e a T r w k E lk n ith Tald S Me CAS ‘note bine w n De m a , o v c e t u t o e ty ois mversie sugges ascasse-n 40. ballroo May we r de p o atre, p e e o ig h d n T g d in r e z e n w , e e lk k e in a ig c M a e rm efas isch ve raker. G n exot a v Notenk rookje m p r s als vo ballet x t u e e h d ch de t. Vier Wampa semen t u r e m e a c r de redu ie: puu wepen essent van opz n o h et t m a tot zijn r ent en ma en Intellig rdig” ren. Een “ doorreg a p , s t a n e h a c h d aa g is acha rdrijvin kwaad nt.net) en ch ar et. Ove r a e a rumba n b m e a t e c s v kun (Mou ircus en duivels t k e e e r show, c t m p r a o a kel oord w spekta zijn toverw waanzin n ij chikken z ch tal bes s e e e Wampa m g drie lijk oals een be eekt. Z r r e fb v a o o n r o é d r wee erbeeld ook nu v s r e ig s t n h da r, elke prac lugube huid, is t e e d r e p e tw ms’. Alle kostuu ‘naakte 6 rimas. E op vr h een g s SACR glimlac mpach

R

D

a 8. avid W ter, p 3 zien: D g Thea Ook te e w lk e het juli, M ldans in & za 7 met Ta n re e combin 0. Goed te ter, p 4 g Thea e w Melk

di 10 juli 21.00 uur Stadsschouwburg Grote Zaal 18

vanaf € 10

korting € 4 duur ca. 60 min.

ENFANT TERRIBLE

JULIDANS DEBUUT

GROOT ENSEMBLE


Richard

ch Wampa

19


)

EXIT

ière L prem N ( T S / EXI

e r t a e h T e c n Da

frika) (Zuid-A

a m o q a M y r o g Gre I

i n a y u V

gory an Gre ic r f A oots. South f his r o /Exist, h it c x r E n in sea great a goes to his im h Maqom s aqoma lead bovo M earch m s o s e u h T nd in Jong ben Isla her Xo b t a o f R d n o gra olo, a ed t banish oma’s s q s a a M w . y r and who h centu dance eteent porary m e t the nin n e th live f co athe to ic mix o e r b o t dynam panied ems nce se naccom a u d r l u a o f ib tr d by ce was rforme he pie e T p . t ic s is r mu ance uita rella D nd a g b a m s U r e rful, sing of the wonde nsation rg. “A u b s e the se n k) an Artslin l in Joh ance.” ( Festiva m r o f r e ting p fascina

en danser e s n a a a Maqom id-Afrik e Zu egory r n G erke , graaf erde w w u choreo la e jaar ks g l, vorig en ree u e if t e u t a k e was maa solo B /Exist der de s. Exit n e a d li waaron a Ju t D nc tijdens van he n ie t ie a r z s a n a e t se g, w jaar dé nesbur it n d a h in g Jo be tival in lla Fes . Umbre re ging premiè in k ma op u t s het t Maqo a a g t is naar Exit/Ex rt hem e lo o o v s t e a ovo In d roots. D usomb aar zijn XoJong r ie e d zoek n a , v oot hosa d tovergr n de X a v e d d f zijn be hoo egen a, stam zette t r m e o v d q r a w e M eeu n w de 19e rbanne e v in h n zic olt, is n e h ontr loniste ic o z k t e a s telt Brit iland. W ma ver obbene s. Maqo o e p e s naar R r n zee d t da niet zo elligen ij h e jk li in een int aar ame de lich rhaal w l e e v w n ls e e en, a che feit ken. historis at spre la n e g erin he mix herinn namisc y d n e dans. is e tribale ’s solo n a e m s o n q Ma p de e da emen o ndaags d e a d e e t h , n van e Dana en lijke weging Simphiw t r is o n o Zijn be o k lla mp a-cape van co k n e ie e z u is r r m a t. doo een git rtolkt n e e v n e e liv ess enkte doordr zanger l r u ie o v s van , met agische Een m . rvaring totaale

D

do 12 juli 21.00 uur Stadsschouwburg Grote Zaal 20

vanaf € 10

korting € 4

duur ca. 55 min.

LIVE MUZIEK

tige, “Prach nde ere fascin elling” s voor t k) (Artslin


gg

John Ho

21


o) Marokk / ië lg e (B

)

mière (NL pre

i u o a k r e h C i b r a L i d i S M KA TEZU

ground tuosic, ir v i b r , y a r L iplina Sidi is ultidisc y t h a p ra g; th horeog erbreakin rst hit c grensv fi de la , is s h C o s o allet virtu i. From b ui. u o , s o a ir a le k a k r r n r e li o ip Che i Ch ance 0) f ultidisc pean d n (200 idi Larb ij o S r ie b r u is E e e t fi d e a a d. D tioof th Rien eogr leggen interna eschor en Boy ntion is Gold 2000), e te succ h t a , s t t r n , a e ie B e a r de awn e m ng zijn has dr d by th Vanaf B (Rien pese e o e ir r la r n p u e e e s E c d h s as in dfat n de ets C ht. ‘the go ZukA w c boy va , e les ball a a T d n k . n y e u s a ll z ld na Te ician , de a ze go Osamu ree mus y r e tionaal b t h a trok de t h s n c , r ic a s e r t com nce nse visioereld in Ten da zuka’s arokkaa . n ’ e ij M a T z / g dansw s e n r a m in l ey laa xplo of m rijke ro oui’s V Sawhn pher e belang Cherka s Nitin calligra eloos n t iu a e l h n c e d e A n n g a l lt io sica nat a teit. spee rld. Mu h inter culgrond o pirituali it s e w w d y r n n r ls e e a ia a r h p n B et even y and uiteenlo ed tog s werk, Julidan o work cCartne indt hij h . b M r n w l e e auty.” u v k e a r ie b P u Pure h as “ in stechn c . g u superie k w s c s in ij a g s r r r t e nd sta et p en bew he sou m aan h turen wrote t entien r podiu , v e o e e z n E m r in ar ) nde ets C de 8), wa bood o uardian les ball tiletto’s a (200 (The G r s e with t in u ls b S a m o n nike t you c nende 2. fumon sugges ter, p 4 e kung g Thea May we s e e w in lk e h C at M fden. de la B eroorklie ijn Ned z lucht d s n a d d ens Juli spireer dat tijd is geïn , , A t k f u e Z le Te be Osamu remière len van p a h e r s e d v lan anse eeld l de Jap naire b e io w is v k o e o n op d 1989), met tie re (1928Samen . “Zuive f d a m a r Tezuka e o ig ll n a e k g n heid” n ee isney schoon dian) van anten e Walt D ik ie z t u lu m o ev uar s, drie (The G fysieke y. o e d B danser i u o r o t a As t Cherk dha en om traceer ls Bud a n rmaard e e v held hney, w als a manga S n e itin sterr genie N wereld t n e m e Muziek f ing ree e enwerk no, sch m E a n s ia n r ij lu B z ge id en artney eeld en C B c . M l ie u it Pa altheampos gd tota nde co a e r la e e w lg z be een vee Knack) ien tot heel.” ( e g vervloe d n ele B in n werv C de la ter. “Ee s ballets

M

et le eren m combin te p 42. d r, e te o a G eg The w lk e M het

vr 13 & za 14 juli 20.30 uur Stadsschouwburg Rabozaal 22

vanaf € 15

korting € 4

duur ca. 1 uur 55 min.

GROTE MEESTER

LIVE MUZIEK

GROOT ENSEMBLE


osono

Shinji H

23


E WORS D N A SE re) T WOR . (NL premiè E G O T END OING Y FRI M , IT’S G E S OR AND W

k l o z e v t w e u Vo Lisbeth Gr (België)

ew wez’ n or Gru f e r u t sermon depar stone im r oint of b d n gelist a fire-a televan e iv t solo is a v ation onser d Damn ultra-c n a e ll h e t H ape by art. His oundsc Swagg tastic s n a ez f Jimmy a u h in . Gr w throug berghe n e s w u a comes n Ca s) dr w rten va ’s muse a e r a b M a e F y b pow r f Jan ge in a s, one o a r g a n e y e r (fo le to art of ark he ner ma d in e r h e t h s us out touche leaves le and . “She e c n le strugg ) ard : vio Standa oration every ss.” (De le h c e d, spe stian with Cri stunne

P

Lisbeth tond s n e d port ar gele als ‘sup T X E N wee ja ste. dans ng dan z in Juli la e e w z u r ie G w re – bij e in rap Jan Fab verde z o n r a e v v ’ e t k c r a rikaans n we ar eige n Ame a e h t e e s M rope de Eu tempo we solo podia. z’ nieu e w u r and or G worse unt vo d p n s a g n e a s Uitg reek wor onderp to get d g n in e o e se It’s g bine nd. is erikaan you com 6. my frie ve Am uggest ie s ter, p 3 . t t e a a r e w v a h r y worse, Ma conse Swagg lkweg T a e r M lt t u a y Jimm Duarte van de door nt klinken predika is ie n is e v n m le va te verdoe cape hel en sounds e ez, d Diens n w e u r r e. G chitte h s g r e n b e n met in e Cauwe hemd n Van it over ons w n e Maarte zichzelf Ze laat ter, roek “ in b n n a e r m e ach lt de grijze h aan te rbluft en, haa e d p ij v r o t n s k s t e loos” cht manch de ma sprake ard) nbaar. a m a o t s r n e e e ov nda en onw naar b (De Sta iderend en z im e t r p In . e g gaan ) werd ee orse (… w t waarm e g ie o t is c g e r in p o e jes It’s g ekkend gstand ijzingw e hoo h c is r om de . o ert In ret er file z de n e n e w u m r s G om te volk n ras drang e e e t d n n va eerse es he soverh danser e ll a e d de t ering: , raak redevo n e e ig u lk t e over t van e har duister het . arte in geweld tian Du

T

et Cris eren m combin . te 6 d 3 e Go ter, p g Thea Melkwe

wo 4 & do 5 juli 20.30 uur Theater Bellevue 24

€ 15

korting € 2,50

duur ca. 50 min.

ENFANT TERRIBLE

SOLO


preitere

Luc De

25


mière)

L pre CH (N R A E S

s e d i a Z i d a k r A (Israël)

-RE LAND

rapher horeog c li e a r y Is bilical work b the um t u o he new b his is a ual to Zaides individ Arkadi n a er m s r t nec is fo at con k of th r o w ny a e cord th . Th Comp n earth Dance o a v e e c is h la s p Bat n of h ith the ituatio w s r e e c h n t a da in ysic l, rooted ge is ph a ly u p g e n e ce is d dance la ious pie nd. His is prev H e l. a id n homela w o ers world , and p ormed f r e p in intense d y tan g sfull unders succes f – o t ie k c u Q . Landthe la in Gaza about s s w a Je w – and t off. Arabs uiet lef Q n e e r e e w bet ues wh id h contin ith Dav researc bine w

T

is r land chtbaa u r n v o r b n r de it va oudshe s et bez d in e s t eali it wijd en plexe r m o wereld c e strijd, In d gelijkse flicten. a n d o g c a d n one va een an gew v l is dit ë n a r é Is s van dat de fractie litieke vreemd t bij ie n van po is Zaides n. Het Arkadi f a e a r mense g r van d oreo -danse che ch x s e li ë e e a d r D r Is mt. utee a uitko y deb n m a e p h t m Co dit erk is Dance Zijn w a . f v a e a h r s g zijn Bat choreo tie van 4 als com e situa d ens in 200 t p 38. in est you iek, in heater, e sugg s w orteld y f y w e a e w is M g lk g T l e a a M t t t s a diep uie ch dan Wampa stuk Q nd. Zijn vorige ld n thuisla e ij e Z p . s e soonlijk cces g en en per veel su t e Arabier m n d e ij s s w u t ld e nd, wer begrip strieme het on r n e e v E “ o rk.” ging Gaza. unstwe en in nd k e r e t k, en Jod n fro “Politie ns , con k) r ig t o Y h c a w r t k , in e ine Ne fysiek ekst, ” Magaz t , e s c n n a a (D oonlijk an d n pers aar n mix v e e w e r e d h ver esearc - gaat Land-r or vijf muziek n e stuk vo e e fi w a u r g ie o het fot ides’ n reng die t ield. Za h ls p e o v t a n de. Quie over de op aar s gaat ijn plek z n ng a e danser r a velst indt die na u verb id ls iv a d t in ebeur t er g orden. En wa igt te w e t r d t ip h in he kn ampac W doorge id v a tD

H

e eren m combin 8. 3 p Goed te r, te g Thea Melkwe

za 7 & zo 8 juli 20.30 uur Theater Bellevue 26

€ 22,50

korting € 2,50

JULIDANS DEBUUT


l

ebo Yuval T

27


Hoofdprogramma

Stadsschouwburg

Stadsschouwburg

Grote Zaal

Theater Bellevue

Rabozaal

20.30 / OPENING

19.00

CREATION 2012 / p. 8-9

HOT ONE HUNDRED CHOREOGRAPHERS / p. 36-37

Cristian Duarte / THE

20.30

20.30 / Voetvolk/

CREATION 2012 / p. 8-9

IT IS GOING TO GET WORSE AND WORSE AND WORSE, MY FRIEND. / p. 24-25

Dave St-Pierre Company

wo 4

HOT ONE HUNDRED CHOREOGRAPHERS / p. 36-37

Lisbeth Gruwez

IT IS GOING TO GET WORSE AND WORSE AND WORSE, MY FRIEND. / p. 24-25

21.00 / Dansgroep Amsterdam & WArd/waRD / Krisztina de Châtel & Ann Van den Broek

19.00

David Wampach SACRE p. 38-39

DOMESTICA / p. 10-11

20.30 / Cie. Marie Chouinard / ETUDE # 1

za 7

20.30

19.00

LAND-RESEARCH p. 26-27

SACRE p. 38-39

Arkadi Zaides

& HENRI MICHAUX: MOUVEMENTS / p. 12-13

21.00

20.30

PARAdistinguidas p. 14-15

LAND-RESEARCH p. 26-27

La Ribot

David Wampach

Arkadi Zaides

20.30 / ensemble l’Abrupt / Alban Richard & Les Percussions de Strasbourg

ma 9

PLÉIADES / p. 16-17

di 10

Cristian Duarte / THE

20.30 / Voetvolk/

DOMESTICA / p. 10-11

zo 8

19.00

Lisbeth Gruwez

21.00 / Dansgroep Amsterdam & WArd/waRD / Krisztina de Châtel & Ann Van den Broek

do 5

Melkweg Theater

Dave St-Pierre Company

di 3

vr 6

NEXT

20.30

Louise Lecavalier

CHILDREN & A FEW MINUTES OF LOCK / p. 30-31

21.00

20.30

CASSETTE p. 18-19

CHILDREN & A FEW MINUTES OF LOCK / p. 30-31

David Wampach

Louise Lecavalier

19.00 / Taldans /

Mustafa Kaplan & Filiz Sizanli ESKIYENI

19.00 / Taldans /

wo 11

Mustafa Kaplan & Filiz Sizanli ESKIYENI

do 12 vr 13 za 14

/ p. 40-41

21.00 / Vuyani

20.30

Helena Waldmann

Dance Theatre / Gregory Maqoma EXIT / EXIST

/ p. 40-41

REVOLVER BESORGEN p. 32-33

/ p. 20-21

20.30

Sidi Larbi Cherkaoui TEZUKA

/ p. 22-23

20.30

Sidi Larbi Cherkaoui TEZUKA

/ p. 22-23

20.30

Helena Waldmann REVOLVER BESORGEN p. 32-33

19.00 / les ballets C de la B / Miguel Moreira & Romeu Runa THE OLD KING / p. 42-43

19.00 / les ballets C

de la B / Miguel Moreira & Romeu Runa THE OLD KING / p. 42-43


Extended

Paradiso

Podium Mozaïek

Bijlmer

21.00 / Asli Bostanci IN BETWEEN + OGGI NIENTE p. 46-47

+ Ilyas Odman

IN BETWEEN + OGGI NIENTE p. 46-47

deuren 20.30 aanvang 21.00

I like to watch too p. 44

deuren 20.30 aanvang 21.00

I like to watch too p. 44

+ Slotfeest

Openlucht theater

vanaf 20.30 Monique Duurvoort + Andrea Bozic + Cagdas Gulum + Legends of the Underground

+ Ilyas Odman

21.00 / Asli Bostanci

Vondelpark

Parktheater

Multiple Moves meets Julidans p. 50

14.00

De Dansers

CAFÉ ED SANDERS

vanaf 20.30

Nicole Beutler + LINK Dance + Keiga Dance Company updates and info: www.julidans.nl

29


)

ière L prem N ( K F LOC TES O

REN CHILD MINU A FEW

e s i u o L r e i l a v

a c Le

) (Canada

e face ears th y r o f lier, called Lecava ps was e t S ouise n a een La Hum r eight er. Afte r was f La La k e o n a li a M v y a lod Lec her ow t’ by Me ought a La Louise s n L a e y li a s ll il L e r u f d h ‘b van wit a cess e Cana ds lidans gezicht he suc in s Ju s t e s t t r h a a a d e y s ng ap dren is jarenla appear t. ezelsch e. Chil e k g c a h n t a S a e m . h m y r wa erfo t two furore Steps, e t abou -part p ldwijd d e o “ e u r Human w d e t s n w y e by at new haar e n 1980 t, swe eak-up de jare ttien erswee oemde f a br t h n o c it a b r by e e g a a k r ic ve Ma mus s.” N on the ock to p en Melody ansere n o d s r r p a g e e a h t v h C n o c lo zels brilja y am n Nigel igen ge Hollida orig under meest e V o e f n . li e g il 8 t e e B V D nw and onsis s htte ze ar eige Lock c ici Cohen a it f d h jaar ric r r o c s a s s e n n c e o Le inut Steps se da et suc uman Few M t e Fran e H d A h zocht m a . r L s o r n o a e d L p. va oth erd ze Iggy Po seres s of La jaar w gment Lock to t ‘Dan s met a r d o n r f t a a f d u li o o n Éd r Ju epe t w rapher mt naa ldans a uitgero / A Fe horeog lier ko with Ta n c a e e v r in a d b c il m e h C t you co jaar’. L eeluik: sugges uwe tw ie May we r, p 40. n te a n e e h e ck. lkweg T o r e L e M f li o a v s or Leca Minute werk vo w u Britse ie e n d is een , van e n h e t r o d il Ch (medeick Lam nock er Patr r s a n h a C d oet, en el bitterz af Nig a n r e g E o e ). ie chor fden d n DV8 er va e gelie e , w t e r k opricht rappig bre n t ove nker, g iek” o ig due lkaar te r e D e “ t t d e e r w a m z n l fys taan o.a. Leo punt s en hee iek van z u op het m e nd hittere ay. met sc e Holid li il B n down e n Cohe een trip is k c Lo amen utes of anst s in d M r e w li va en A Fe . Leca gment y lane ight fra n K ir r e memor a ha La en K Lock uit mothe a d L r a t u e o m muziek af Éd de, op reogra o io r h e c p n va Steps Human La La eg t Melkw y Pop. ns in he van Igg t Talda

D

eren combin Goed te . 0 4 r, p Theate

me

ma 9 & di 10 juli 20.30 uur Theater Bellevue 30

€ 22,50

korting € 2,50

L

duur ca. 50+15 min.

GROTE MEESTER

TWEELUIK


Gregory

on

Batard

31


)

ière L prem N ( N RGE BESO R E V EVOL

n n a m d l a W

a n e l e H R

nd) (Duitsla

of a portrait e h t is tim en besorg sad vic . Not a evolver n a nd u m o o f ally ted w as fin demen ehalve h b a o n h w tio lly ann, en interna meone o e s r Waldm h u T t e u s . b maker ton egis elena eatre te but en ook r h le d t e n d f a d t a n a e r a her gr th haa choreo dance graag learned n. d t e e e p o z r h im e r, w la w e acc n, der einer ntwerp aldman de on t ch as H W e n u s e H decoro k s a e t n r . a jk is rb re Hele mogeli ated th boedoo eatre g in ta pese with th ri, dedic correct o o r e b ll in d u a a a E r T t o t k he litie nd t orge ht van er), odemo and Ge Zo po d ic R r z n e e e it ll r s g 1 ü B 0 M to for , 2 1 selijke eturn ul solo he emund R f c ( d onmen s is o s b e R c a id r c . rs su hreds e A atiebele suffere past s e nder d t s o ia t t immigr a im n e k e w g s da llet ar, aar dem e bon old ba the Ye ), om m e f d e d o n r g a Japans a e r d e , w c n e. ion bo elau Dan (Burka rotesqu sturbat naal g burka now g ar, ma e bij ernatio , t d w ly r r in of e e f t le b o e hligh ak n. D w so het v noeme hs; no . “A hig r en s p e s ll m e ie ü d iu ln M r t u ann, forgetf Heiner e ost) Waldm ode to en als e eerst n n d ische P n A o n in n e ie a h d k r R n ( e e t .” v a o n ie e allets C so th as b er d ith les b the sea bori, w termak a bine w a T e m e o h c t g r u e t yo Geo aakt 42. esterse sugges tuk m eater, p lijke w May we isch s weg Th s it lk n r e k e vrouwe M d m t a la n tij de la B een is k te zie in Iran land, oo t n e T s from (Letter ). en s 2005 t van e Julidan t portre e r h a is en t, m a besorg lenpoo r e ie z lv o n v t e t Re oe s Ge tepun deletet vrouw. r e a t a n h e n hoog oen!” it e r jk li E B dem “ e d le ena t seiz die ein fenom van he he Post) iemand . De 2011, n r e a d Ja c n t o he gev (Rheinis res van heeft batie e r s u n t a s a D m und, oorlog, ns Rodem flarden Nu ee s g n . n la e t s r s e e e t c h c sc etsu ze me e ball sk. De d e u t o o r g aan en er an we dragen d e g r, p e o t un nuch solo is t die h rladen . Zoda n e e t n lof ove it ië t u d pat n. Wan mentie e e ll d e t e e ll n e a n n nne aldman gen ku W in s n n e e g ze is volg . en, dat nrecht tijd vall mense n e d n o e la B in sch llets C d veelge t les ba

R

H

e eren m combin p 42. r, te a Goed te e weg Th lk e M t he

do 12 & vr 13 juli 20.30 uur Theater Bellevue 32

€ 20

korting € 2,50

duur ca. 60 min.

ENFANT TERRIBLE

SOLO


n

en Oskar H

33


m l fi e d u ekijk n n smartphone

B

t ee r code me q e d n a c S

dansen s.nl/jullie n a d li ju r of ga naa

Jullie dansen voor Julidans Julidans is met een eigen choreografie de straat op gegaan om Amsterdam te laten dansen


t en, me eograf r o h c als lichting rt hen sentee nieuwe e r p n en e s n e n in lida oor beg ingen dium v visie. Ju ll o e e p t ig s t r h n e o o et et nzin T is h NEXT-v eren m n eige e in e s NEX b e D n . m n a a o e d c li m e Ju am atuur goed t dprogr en sign . en zijn t hoof r e e h t ellevue een eig a n B e a r g Th eate cts’ v e h a T w t n appear lk r e e o burg ‘supp het M s. They w r u e in o h r h p u c a tart at eogr .00 u tadss nces s om 19 in de S of chor a a n m r m io o t f m a event ener T per rogra next g e main e NEX hoofdp h h e t T h h t . r it e o w m tform f rogram mbined the pla main p asily co is e e T h e t X b E r n o N d ca ts’ f e. atre an port ac Bellevu eg The as ‘sup w lk heater e T M in e h d t an in 19:00 wburg sschou d a t S e in th

MELKWEG THEATER

35


e t r a u D n a i t s i r C D NDRE remière) U H E OT ON HERS (NL p H E H P T OGRA E R O CH

) (Brazilië

razillian ung B o y e has th rk of Duarte n ia t he wo is al Cr rnation rapher s inte graaf horeog u c o o r e r e e o r m h d c nu un d eel iliaanse t One H ed at z h o r a a r H o e B z e p t h p e a nie rences lo T e jong of refe is nog .a. . His so e o e ls g t a r a k a ll iv r t u o e s c D fe is a ijn w s and Cristian Maar z e rapher aphers . t r g d l g o a n o e r s e la r r o a w ch om Cho in Nede ance im: fr rk of bekend ired h Basic D tivals, he wo p s t l e s e d f in n o t h le e r a ic M ae rige who tion het int sch to mers Tanz interna r u ls e o a l r f u a r B e p e n d r p o a Im Pin ze mee pers stigieu ith his One zien op y and e r k W t p s . o e in t o H e ij e L N le f The uce der h examp en and Br e n solo e waaron h n ij t z o ij s h r t k e e c Ja aft same eeft en. M rly the hers g p-100, a p o e t a in Wen n r g f e o o c e and ing dan d Chor s’ paint inality af. ie ig je r v t a o r Hundre D a s a r ek ose Pete llage nd visit te exp rous. een co opvalle , Duar e is m d humo d a n e n n r a a d v w n a u ierre k R H r . we icity ve St-P ot One uthent with Da ar het a a e ie n d in The H b m n s r ge you co rforme rwijzin uggest 24. en pe van ve Pina ay we s wez, p n M n e ru f e G a r y th g k e s o b e in is r L ij o r N p 8, o de ch ce Lee. en: van en Bru pireerd s n o in s k r c m e he Pet hael Ja d door tot Mic spireer ïn Bausch dred, e n g akte ne Hu a O r t e o t r H e nd Dua erij Th beelde ’ schild nderd o h n z n Davies a mt ij e a elichaa ommag b h n n e e t e r e e p Dua en aars. 100 o n e t p s s o n t “Rauw l” ku anspirator d s in o e v r n jk nli or zij humo persoo istieke iet do t r N a l. n e zij ne kaal to r door elkaar n, maa e Een ‘bij r . e n it e g g le te im t te aam. In en bloo en lich d e e n e lo a v v in e ualism biografi individ ’ l e t e t ie ja c ij z n’ ge mer ‘jezelf r com o o in d r a e a w dez uarte tijden, stelt D , n is e v c e r ru en ged rkoopt Rauw een ve kaak. e d vooral n aa ticiteit authen e,p8 vol. St-Pierr humor et Dave

T

D

eren m combin . Goed te ez, p 24 w eth Gru of Lisb

di 3 & wo 4 juli 19.00 uur Melkweg Theater duur ca. 50 min. 36

€ 14

SOLO

JULIDANS DEBUUT

50 % korting in combinatie met een voorstelling in de Stadsschouwburg of Bellevue

ENFANT TERRIBLE


endonca

Carol M

37


h c a p m a W d i v a D mière)

ijk) (Frankr

pre E (NL SACR

insky’s of Nij e r ie a m e caused 13 pr temps he 19 in r h P rs, t e re du he yea t r Le Sac e v l. O stone scanda a mile y s r a a d d n e age lege regard discour ecame id not d id is h piece b T ry. er Dav e histo ograph e r o d h e c g in danc and rran dancer lly) re-a a h ic c d n a e e r r F a du t. uite hy into h. He (q p c a a r p g m o Wa hore riginal irely o group c t n ’s y e k s n a d Nijin cre is wild, an ch’s Sa earthy, y ll e, a g u n Wampa q a is e “Str , but it riginal. o ) e u h t version du Jo r was ’Herault ant as (l n ” l. o u s f r is d aste ater e, and m at The SETTE S inventiv A C ’s h

T

sses in ets Ru ll a B s Le re du Le sac danste n 3 a 1 v 9 1 e n etremièr an ball e oerp rafie v g y o Parijs d e r o in ch rav sk ps. De van St m k e t ie r z o in r u o p p m rel. D insky o rische ij a d N n r e t e g st le nan e kte een n disso a e a l z ij r t o s s o ver urfde e dan en ged e, wild e s d r e r a c a tuk zijn Le sa . Het s vormde traditie e k ie muziek s ie. las shistor et de k de dan breuk m in l a a id en mijlp aaf Dav werd e oreogr h c s e s n in Fra is s d mpac pach rikte de vid Wa h m c a s W t ig a z also Da . e D f e b e a S 1 t . 200 arie e, p 18 ch nie ut in with M Bellevu 10. Wampa ngrijke fiedebu ombine la a c e r rdam, p u b g o te o y s e e t m r s d A o e g p h s g e c g u s nse zijn Dansgro ars lan May we ier Da p 12, or n opm ontpell uinard, M k o r h e n C aan ee w e To w n nieu stivals. eg ee dansfe o r v ijinsky’s N 1 201 hij in e t r k m r e e h bew et voo en du ëren, e e r t c o t te htige afie edeplic oreogr m h c e s ig p e ld e gro n “gew . erend, lf en zij ration) é Fascin hemze “ ib st” L ( ” ff f, woe Shale ie tructie t s n n o e c v e Tamar r in ibre) geen en (Midi L ele eig maakte h h n c e a e ig Wamp maar t wein sacre, el blijf e e L in n ig a r v ct. Ook et o jft inta Van h li b . ie ie s t r ve sen ild en r de es ds, w a r a a a m r, is ioot ove RE ntief, id ’s SAC e v h c in a p n e Wam reemd ur) ant. “V ult du Jo a r e disson H l’ ( .” jk sterli TTE in CASSE en mee

I

chs Wampa n: David ie z . te 8 1 k Oo ue, p , p 12 r Bellev ouinard Theate arie Ch M t e m eren , p 10. combin sterdam Goed te m A p e sgro of Dan

vr 6 & za 7 juli 19.00 uur Melkweg Theater duur ca. 45 min. 38

€ 14

ENFANT TERRIBLE

JULIDANS DEBUUT

50 % korting in combinatie met een voorstelling in de Stadsschouwburg of Bellevue


Sophie

39

Laly


mière)

pre NI (NL E Y I K ES

i l s n a z i n S z i a l i F d & l n a a l p a T K a f a t s Mu ) (Turkije

er togeth ans, ld a T own f an (sh ork o m d O he w s ks Ilya k), ran hat of Mozaïe with t m iu t d in he Po ans in resting d e li t in Ju t t a it’s all mos skiyeni, t the E s g n In o . am d Filiz cene ance s plan an d a K h a is f k sta Tur in all ory. Mu ir past m e e h t m y t d o ns abou s) emb o retur (Taldan her’s du p i a r g e o Sizanli Eskiy n hore y. This c ances. r m lo r ’: g o f le s r it pe s sty ‘Taldan e early l e a r h ic t p y to that t nce. strates rical da t a e demon h t nd David rceful a e with raw, fo combin

T

5, s 200 Julidan s n e d e ij w rk Sek t nieuw n a Sek e e o s afendu Julidan oreogr h c haalt a na r rkse Sizanli t Tu e h iz il F aan van lan en iyeni g a Kap et Esk u n d t Mustaf e aar hu In h rdam. zoek n , p o e r Amste anli true n en Siz recons n e Z la n p . u a K nh denis drie va geschie eteren r p r eigen e n over t a , herin daarv n t a le e w p f s ze .O her llingen zoeken oorste 30. skiyeni you E In un . h eigen v alier, p g ggest nerin g’ van e Lecav we su in is in r u e y o m a L h a r M e h ,o elic is in d ch, p 18 r de ‘b Wampa rm voo o v n e e de en. ’ komt geheug roeger ‘v r a a rijven: cht n bovend zoekto s n a ie d ld In s. Ze n Ta le dan stijl va a r t h a c e is h typ hien e, t t, missc rachtig h k c a r , k e e htige, art che rauw de zwa e, krac s” technis g w a n a u r e a g e R “ an tarten beiden ale dan een v dat ze theatr o is m Z o . n k n e o e e o ebb Dolap, rond h ukken, t een s achterg t e e m t echt ends v k e e g b s u hun ingenie rekt en langge elkast. nder nde ko oort zo omvalle h e b s de an innen n Tald erk va ntste b a s n s e ie r z Het w e te int tot het werk is l e n f u ij e H w e t is n ene. skiyeni danssc E . e k s r k o r Y Tu aast ew die n s tot N ie ij t r c a u P d van opro n het rpen e nale c e io t w t a n n r A inte ok o.a. doet. rdam o nse aan a D Amste r ie ll e p 18 t l Mon pach, p festiva id Wam

N

et Dav eren m combin te 30. d p e r, o G alie e Lecav of Louis

di 10 & wo 11 juli 19.00 uur Melkweg Theater duur ca. 60 min. 40

€ 14

Dit project is tot stand gekomen met medewerking van de Republiek Turkije ter gelegenheid van de viering van de 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Turkije en Nederland.

50 % korting in combinatie met een voorstelling in de Stadsschouwburg of Bellevue


gin Asli Gir

41


)

ière L prem N ( G N LD KI THE O

gal) e/Portu u iq b m (Moza

B a l e d a C n u s R t u e e l m l o R a & b les Miguel Moreira

dance mous a f ld r o la B tel’s w C de s t e lain Pla ll g, ba Old Kin ny les of The e compa de NL r l t ie r e u m e e t ig rM e L pr sen graphe mer ts the N la B pre o o n e e z r e d o s e e z h e C r c c e p ts dan r ican ing, d es balle al ozamb guese iv e Old K t M u h s t e T r e h o n F t P a by uze re v he among premiè restigie and t d in, in p e la c t a A n e ir r a h e o d r Mo t do ext). ho zien op na (w of Cont pgerich u e o t , R d u B O ook te ie u la d d e e n an Rom image: non. C d chappe s Pitié! single van Avig , Platel’ e gezels bben s d a r e e n h ly a h t t r v m o a o fr a lone is één eldka ph of started Platel, a voor de wer r p g y m o o r e t s o h o n f n T ph sce e, he da f plat laufuks On the nd B . o creatie Belgisc r g l g n r in ië e e K n t e Da e. He ach Old Het is d The an alon diverse e m ll n a gezet. e a c e , is t n e es, ma s to akers m by min decide d e e H d dansm n . u ld r t. surro the wo w talen asses. eerder about en nieu s the m anste s s d k e r in l) d h a d t g a oals Larbi (Portu ffold to latel, z h Sidi Runa ild a sca u Alain P ine wit b e b n d m a . o Romeu C v c 2 3 gen llets t you ann, p Les ba rstellin sugges Waldm k te ntext. in voo r ay we Helena o e r C M o w f , 2 o n 2 e oui, p n Out een eig se Cherka Pitié! e em uit bikaan h m e a d z ig o d M la B no iguel met de cteur M a samen , n n e e r k van ma isseu en foto af, reg e a r is g t o n e u In chor ertrekp e man. . Hun v eenzam n n e e e e Moreira n end n op ks va nstorm kt n allee a Blaufu a l A “ m ië a n n n e a D nkt aat e maa . Hij de King st talent . m mijnen rk bij e t The Old h e w m m uw e l” zaaid rondo ie e n b ld e r e e n n te scè we de w lain Pla wil bou A elf en z m r h o ic f t z pla over hij een reken. list dat n toesp a k a s Hij bes s e ma ui, ar hij d herkao van wa Larbi C

A

L

et Sidi eren m 32. combin te ann, p d m e Go na Wald le e H f o p 22,

vr 13 & za 14 juli 19.00 uur Melkweg Theater duur ca. 65 min. 42

€ 14

SOLO

JULIDANS DEBUUT

50 % korting in combinatie met een voorstelling in de Stadsschouwburg of Bellevue


Helena

es Goncalv

43


CE L DAN EDITION A N R TU XP ’S NOC SCOVERY E O S I D PARA MANCE DI OR PERF

e k i l I

o o t h c t a to w

te of the sta e e s nal can o you ternatio is in d a f r o a ld n P ance the fie perform art in rt op d a n e a e h rt t h t e of ance n sho de stat ieufourtee tive d n a je r v n e o ie v a n ir z h in ent e iso nale e t the et ernatio n Parad h mor t it M in . h W t g n s u a . n tact art ku thro bied v in con rmance ces s o n u f het ge e a r o c e y n m p r a s o f n g nd per rform T brin dans e y. Arou rte pe g, ILTW wende T je, hysicall in p W tien ko d s r o T il e e IL u e d b im t v d t sa t an reng ome b night ouw b ans. meer d ance, s b d lu d e c t g h o e c it is n le m w da e ing Parad et he ws you aanrak o isoht the door h h d s ig in a r n , T a id P jk m ances ILTW de letterli rience. perform voegen e h soms p t it x h e c W a . e th rroni tion iddern ro Scia genera d n w a Rond m s e s n . Ale do by a nden in ch as, Fernan vinger clubavo tugal), tists su oudt de r r h o a P k ns ( y lo io b s t s B dan Fita uzy oduc zie je oli Pr , Sofia leider S T ) c k W ly ic ja ie a T P t n It IL a ( s is , ser Art & V dens (Brazil) De dan Laere e ols. Tij . r n p o ie a t v e lfi a r d e l B e ne ere aan d), Kar we ge ar and s). n nieu itzerlan w zen na S n ( herland e e t d r e n g van ee N e e e ld h d e T e ( a nb hrijden Rukavin eater e en oversc ziek, th rs zitt u e m k : e s o e z n be discipli rs en rs zijn rforme houwe e c s P e . o t t s id, kun eerst aars hu or het lk o e V . p n o a a e dicht en en g ert er d te kom ps. Je le o h s g k r a vrij om r co e nswo (de dis ook da s r e e v n o ans ij z op de go m + Julid avond e Bok e t d s p w o u est / nie n. later Slotfe brenge t ), die je n ië u z k A k g Party uit raktij Closin ro in de p d r n e a lo s s v dans o.a. Ale al), es van c n a (Portug m r s o a f r it e F p a coli Met ë), Sofi ), Pic ni (Itali Brazilië ( n e Sciarro r rel va elfio d), Ka do B n n a la r n r e ij e s K F d). k Zwit ederlan ions ( t N ( c u a d in o Pr kav www. anja Ru ma op V m a & r e g r o Lae dige pr et volle voor h .nl. atchtoo iliketow

I

I

vr 13 & za 14 juli deuren 20.30 uur / aanvang 21.00 uur Paradiso 44

€ 15

(studenten € 9)


s n a d i l u J d e d n te

x e

en. PODIUM MOZAÏEK erband dwarsv k n o e o r dans m, maa warse VONDELPARK OPENLUCHTTHEATER et podiu h ding p in o b r n ee de ve t g Niet all le r s a na Julidan erdam e stad. n Amst a v den BIJLMER PARKTHEATER door d m n a u de h centr t g e e h lo s it et en vanu -Oost n met h n Zuid zaïek e o M a m West e delp rk odiu et Von r met P h a a lk In e in ekends eater. ee we Parkth w r t e s n lm Bij agse lida edenda eert Ju h m n m a a v r g atis pro s-overs iek, gr de cros n muz e n bruisen le stij urban dans, skelijk. is cros toegan e that c n e a h t d from shows e city, h t s ulidans s e e s s W t and cro sterdam m A o t grained joined rdam Amste t. We s f a o e r h e t t u the cen am So nd with msterd zaïek a o rk, M and A m lp diu nde a with Po the Vo In ds r. n hands eate weeke Parkth o r w t e lm ij B ts tween presen rs be e s v n o a s d s Juli cro usic, rant p and m ib o v h ip h with dance, porary contem www.julidans.nl/extended ance. ee entr with fr

D

J

45


IENTE

IN & OGG

) (Turkije

i c n a t s o B i l s an A N TWEE IN BE ière) m (NL pre

&

m d O s a Ily

as 011), Ily lidans 2 Ju ( e, s s n s i Nie t sstep h Ogg it fter Gla w d. s e v n belo retur man dman s for his d O n r O u o in m rest g Ilyas an who t 1) st inte e m 1 o ë 0 a o m 2 t p u s e e o n th ab anc cene lida erform one of ance s is psss (Ju d – e t h g s n a s is a a k la r the and aG Odm the Tu sings keert n nte (‘V , and ives in rouwt s t gi Nie ll a g il, ie e e t O d r q c , n t tra u me man nces es, da terug er een n de gone. A g v a a o v g t s n e n lo s lo é o – gs - é , ba d en s of thin rmance dman kse y r niks’). E o O r f u r o . T e e m p d e f m de nce Cesare gelie ngry da ers in em by elt k a t o a om zijn r p h e m g v e u v , o th g lo anst ext by santste eert, d rtrendin eatre t at n a h w e e t interes c h n s ic a n a t n e ho g a on betwee ene a psyc innerin danssc etition r ook se and de her p a e n a v m in a a r o m d c P r ie , “A (Ha gt h stilde Kane. en zin eerd ngth.” s e en ver h r a E t a b r s . e a g is S , d eer t rmance ity an niet m lnerabil sgedich nsperfo e u a v d d f e e li d n ci rend woede st van Bostan rscheu Salta) atertek en, Asli hartve e e n h w t e t e . e n e op In B lities In tisch tusse ort solo ersona psycho h p strijd s t d r n n e e e e w r h e In what n en diffe Salta e with e. “Ee tween ardan m n e H a a ( b g K s .” g e t v h uin mo ithin. krac Sarah an intrig ures’ w eid en is t h a r n e a e r a e c b nge Betw kwets te) l/ se ‘stra eegt lidans.n gi Nien alls the g w c e O e b r h e s n www.ju v e t o a e w ts t n e Be er side ev olo In en we fo and korte s heen r More in a i c a . n h n a e t In ed. hed Bos extend oonlijk es Asli e pers ze d t danser a n w le il t l me versch nd spe t. tussen trigere in n lf noem e e rdt haarze in ’ s Het wo n e ez op emde w ramma ‘die vre ndprog

P

A

k en ra Mozaïe odium P nded. r e te e x M ns.nl/e a d li u .j www

“Een sen rijd tus wedst aarheid b kwets cht” en kra

Dit project is tot stand gekomen met medewerking van de Republiek Turkije ter gelegenheid van de viering van de 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Turkije en Nederland.

vr 6 & za 7 juli 21.00 uur Podium Mozaïek duur 20 + 40 min. 46

vanaf € 14

TWEELUIK

SOLO


r

Ali Gule

47


k r a p l e r e t d a e n Vo Openluchtth

NCE A D D M ort / es Meets Julidans. o v r u u D r van Multiple Mov e u q r i u n u 0 o M ansstijlen. In het kade 20.3 t s n a D nd Bijlmer wel hedendaagse als urba

vr 6 juli

zo et met

Een du

‘ / ICK c i ž o B Andrea elling en ‘energiegfendearansteorrs’

t o.a. vij svoors n ers – en dan olen va erform p e ls de p a D e n z ij z n – e ineen. o | PC d blijv afstan me io Grec is m n p E a o n rg va ook end o atterij; een lev m is de een b ormen v e t. Lithiu r Z e . e n e m van r d n fo o verb sidentie d trans jarige re rm rtduren e o fo e t o w v la t p t da ’ van de ografie le re a o n h fi c et ‘grande ij ICK, h Božić b . C Andrea P o| io Grec van Em

E

UM

LITHI

and an rmance fo r e ers p erform ance . The p is a d e io n m o m E iu in h it tor’ from genera ncers ry, a e t d t a b ‘energy e s of a ich fiv h le o w g, p in ke the e a liv (among ) are li ove lik C d m n P | y ra e the ‘g Greco ted. Th , hium is K it connec IC L t s . a y m a alw rganis idency s o re g g . in n m rm latfor year lo transfo ’s two dance p l ić ž a o n B io t f rna final’ o C’s inte reco | P Emio G

atië) (NL / Kro

L

Duur /

n ca. 25

duratio

min.

N DH STOW S O R ije) C L / Turk

(N m u l u G ncer as nd da d g a pher a ra C g with o s / u re s cho e e famo i t c Turkish becam You u m k e lu h in d u h G o r P aggie’ o You T ‘C S s s o a in a d d e z g w g c Ca TCa cessful appearan making his way itehd Kor nser raaf/da land r horeog in Nede kse c eroemd b Think rd e Tur u e o n So Y ulum w a G a ’ e ie de g m g ‘Ca deelna tijd aan al een esvolle c e c rn u rd e s e d o n an m na zij ij timm fusie v ance. H e en D s ig n n a w C o in You eigenz lips, sh c n o e e t e id t v e van He op in weg m lichters w Hij trad . u p ie o N h . en hip gen, o.a orstellin dansvo . et ale Ball Nation

D

en perform his suc has be , hop. He ce. He ip n h a d D uctions n n Ca dern a re prod o t a m e f rs h o t e k n ma and a fusio r young shows oclips, mme fo ra g ro . p in vide t e the Ball others ationale among of the N rs e t h c Nieuwli Duur /

n ca. 25

duratio

min.

round g r e d n he U t f o s d Legen

48

Duur /

n ca. 20

duratio

min.

K) (NL / U


za 7 juli ur

u 14.00

sers n a D e D

(NL)

ers and g danc n u o e y f nd o ormanc is a ba is a perf rs e rs y d e e n d h a n T dS Ed Sa eatre. ns. Café ance th r ia d fo ic d s e n c u a m g a pla oncert , creatin nth pop c o o le b b rs e is ra p t e tha ian, d vuln s music rless an -ther meet are fea e rneath c e n d a n d u : n rs o e t rs n e p encou meets dy. -table s her bo t e on-the e m e ic o v is table, h

DERS D SAN AFÉ E

C

ussen idden t t het m d ers is u d o n h r. Ed Sa anders e S t a d e en, E h afé danst uzikant cert en s en m r n e o De s c n p a o p ge d lschap van jon nsgeze a d aar d n b a d s t b g e u een lijk kw an je e v g e l t er e e sd en n: dans onderd bevree oetinge n m O t n. n o s o o r van t pers Danse een café afel me t e g. z p in n o g e e n bouw ar bew persoo , a t h n a t e ik z em m met mu zijn st ) tafel, r e (Trouw d ” n r. o ar mee a n t k a “Sma

C

E

Duur /

n ca. 1

duratio

uur.

IECE li u nd) P j 3 Duitsla / 1 L r (N v sical r e l this mu t u orm in e rf ers e p B r rm o u rs e u le o e perf c oungst i 20.30 ere th N aks h e rteen y p w / u s o n t s a t c oir th roductio e h p j c m es e e o iu c lv n d r n e da nity, o et po thems F nbp ve in commu n op h e e m a Z li e e a e t n h . b s t o g s form give They stellin geren r jon ansvoo r dat eertien ikale d z u n koo e m e e , z p e a d h zelf c in in zich meens eloven én ge g é e cht. Z n ra . e stem hun k vorm et één e geeft m m r. Ze s t li e k a o e t e spre els en s . Hun id e s p n s e , ce m ig e stand m nuan en in d zijn zelf heid, o n n o e o ld h e c Hun h e, om s om liefd vragen iffenis. en verg

V

SLACK

ce n a D K dansen N LI Dance K an IN L che erk v lië) (Austra

s w Austali denten dse ij het ansstu itenlan d u b e n e rd e e h rd c gevo tuitbare stralis rde Au n ons e e e e m m is e stijl lack gereno hoekig felige, fen. S ra ra g e o ralian h t c chore de Aus de typis t beken lling in e e cht in h t s lu n r a o v vo g in de in ennen n k n k a o p o gt s die we . Er han Theatre Dance . g orstellin deze vo

B

e. ul, idealism ne voic t, playf . Their with o penden an kind e d m u for in h ey ask and in roes are ms. Th heir he a T . re h d t g ir e . stren alize th iveness and re and forg e c tough n a u auty, n love, be in.

a. 30 m ration c

du Duur /

pany nce com uate da d are ra s tg rk s e po ew wo nce is th lian alia. N a tr tr s s u u INK Da A A Perth, garded re in a ly h d ig is base Slack INK by h hers. ed for L p le n ra io ty g s s o is y re comm ed, edg al cho e the jagg rnation m n ti te o s in in d il d e and that bu uspend rk S o . w e in tr g h a in ion wit nce The compell s a tens te alian Da a tr re s . c u rk A o ality of the roup w ’s physic ts and g ce Slack ing due ll ri and spa th h it emble w the ens

L

da)

200 (Oegan ded in y a as foun n w y a n a le with p m g peop e Comp c n o n u a o s C t y D h e eiga c houg rovide n a nicate t aim to p u D e t m a h h t s m ic a h o r wit perform s and c 04 oge K Keig expres rd in 20 tes and d o a m e t e r s w re fo u c y rm t f n y pa nce spla latfo pan an nce Com , als d vorm eiga Da eganda O ealen , id la a n p e m n a ssë K in n idee zijn cro ren hu llingen e e g t ns, n s a r jo d o waar un vo aanse even. H n Afrik g e n e e s n g kun endaa aliteit. an hed ie en vit overs v rg e n e d van bruisen

K

4

p da com mporary as. The ure. f conte o and ide and cult e ir e o c n rt a e d p n re a fric diverse ncy of A e vibra with th Duur /

n ca. 30

duratio

min.

49


DANS

JULI EETS

M OVES M E L P I MULT

r e r m l e j i t a B arkthe P

only - comm t s a E an uth am So er’ - is msterd he Bijlm ‘t he T s a to ivity. plek ral act eferred u r n lt e u e c r a eal ith ater is ming w ions as we e t u e c arkthe t ie n P n u a r f t e e ar istrict . He ater et Bijlm East d arkthe ctiviteit ve P h a t ie r t n u a e a o e v S r lm ist Bij oing the hte c die bru thing g ub in n een ec e h e m ls g e o a in s iv t ll t r e m ays crea orste ing fro r funge e’s alw t de vo theate es rang c e ther en en r n t. Naas t r e s a ry e h o a m c r r O w n e d lit Zuid perfo ot co ook erts an hub in t only c dans t o r n e N n o . c e n n o m r o dra a, orde nce t eate rses in ces) w and da oor u (van th n v e o r a c t m a o n r e e ls o th ss eople. ut a perf dansle oung p in tions, b n y a e k t literaire r o n o r f e t s s e u pre anc oves, lidans r- circ iple M , and d n s lt erd. Ju t e u ie r theate d a is M s n s d a g sin the t in circu n geor is daar me at es par jongere ns tak rogram lidans Oost en a p Ju d e id li t c u g Ju r n Z da rzo aar et mer ve ovating 2007 n oves, h he inn dere zo t M Ie ter. . le n e ip e t rkth a Mult geblev an he lmer Pa v el van ij e B d r m e e at d diu gramm een on danspo the pro . e d d n d fi n l n e ’l te ed w You s.nl/ex vernieu ater. .julidan e w h w t k w r Pa Bijlmer a op

H

gramm r het pro ded Kijk voo l/exten dans.n li u .j w ww

50

A


t u o e d n i o i s t a in rm

s n a Julid

o f n i +

ebreid n uitg e e t r ee gen, organis inleidin s n t a e d li m e u a met d ogramm etingen o n randpr e m t k n , o ublie rekken voor p s , p o e nagesp h it ite n rks en wo lle activ a s r r e . o k t o a u v m ijk ideo nals. K s.nl/ins io n s a s d e li f u o pr www.j info op data en ts, e even any sid , m s w e rvie s organiz blic inte u p , s e ulidans n h ctio for t introdu shops such as d work n a s r more n ook fo cussio L is . d l ls e a ion out. pan profess l/inside .n d s n n a a c d .juli publi t www ation a inform

J

J

51


t a E & Mnemeettde choreografen Ete

phers a r g o e r the cho h t i w n Dine you ca

t ntmoe Eat o & d eet a e ans M r of n d o li o v Ju n n met grafe setting choreo e m e d ie t u aal een in et verh lling, in hoort h U . g voorste s vra en nkje en dra n kunt e s je g p in a ll h t & Eat rste ns Mee de voo a d r li e t Ju h r ac et de voo inatie m aarten b K . m n o c e ll ste s als in zowel lo rden. kunnen cht wo o k e g lling 8 juli voorste aides:

I

A

Z Arkadi 12 juli qoma: a M y r o g e ideout r s G s.nl/in n a d li u www.j

s k l a T s n a d i l u J

gen inleidin t r e e ers organis e mak met d ulidans n d e r k k wo en gespre en. Ze g in en na ll e t rs ertellen de voo rk en v e m w o d n n u ro over h lling. viewd voorste e d geïnter r e t h haal ac eout het ver l/insid

Eat, rs eet & M s graphe n a choreo t Julid e h a t , in n with rmance o f r meet e p the ts. The r after shmen o e r f e e r r o f be with ehind etting ories b s t s e t e a h intim swer tell t will an phers a y r e g h o t e d for chor nce an ickets rforma have. T y d a m s the pe you rcha e n be pu estions a u c q t a y h E n a ith t e et & tion w ans Me a d li in b Ju e m th in co tely or separa ance. perform

J

and ctions u d o r t in makers stages ith the w ulidans ey s n io es. Th discuss ormanc f r e d panel p a the ork n heir w d with t e t lv u o v o in ed ab erview are int -of’. ‘making

J

s.n ulidan eout www.j l/insid p o o n f a d s.n in li r u e .j e w m w or fo at w Kijk vo More in

y m e d a e c r 2 e A 1 H 0 n 2 e A v i We L ) ns only io t a it v n / in (beslote

r on voo marath n e e ours Here is Eight H ld e e Live it t ge kan ionals, emen profess . Deeln y e a D o A op nz s meer t Make e o e N L . o g D digin p uitno enkel o .com e. e-here websit m .we-liv

W 52

o www here.c eer op e-live.w w Lees m w w ore at Read m

on for marath a is Hours Here Eight d e Live le it t ad ionals only. Re profess ations it v In . y Da Make A Do Not bsite. e n our w o e r o m

W


g n i t h c i t S s n ë i r r u J Henny D ionals s s e f o r p ops for h s k r o W

ns en tijde s kunn r e n s n a n volge nele d n lesse e rofessio s e p o D sh fen. s work reogra o h Julidan c enny ende ij de H b aangev n s o t o a t bij meest den pla ops vin van de n é é worksh voor , ting dio’s s Stich n stu e p o Jurriën . Kijk e Europa gevend n in a a s n r o e to n op ans schrijve nele d in io s n s e e f pro ormatie eer inf voor m js.nl. www.h

P

s n a d e Cin

l, festiva lidans Ju w llo the an fo uring cers c n a d ding a l iona ith le profess ses w s la c are held nd ops a kshops r h s o k r w o e w one of s. Th hting, rapher ic g t o S e r s al o n ch rrië ession enny Ju or prof H f s e h io t d at stu mation g open e infor r in o d a m le r o the rope. F js.nl. s in Eu www.h o t dancer o g , n io plicat and ap

e n i g n E e c n a D

sgame en dan e is e speler e Engin . De d u o e Danc ten en n. Pun jong eginge voor w e an b t me ëren v iseert het cre r o o d improv rd en die gescoo lletjes n a e b d r o e w grote lend et een twinke m n e e g in kle van door s op te uceerd n d e o r lg p o e v ign ver d en g et des ïnitieer rking m e w n o bal. Ge f e t la rm sam het p ns in n e s Cineda in de Lab Fource s ICK, n a io d d u t s aagse . hedend sterdam voor urg Am b w u o ch Stadss

D

or game f a dance is h e it in w ise ce Eng improv u he Dan o Y . o wh le and old g your in s young u , rating ents y gene movem b g s t in k in ma ve to e po you ha u scor o t Y a h . t y nd bod g balls iated a winklin all. Init b r e s small t g de ign big with with a s n h a c t d a e c Cin latform , the p K ed by c IC u d d n o r p bs a t the urceLa ce, a o n F a d io d stu porary contem rdam. Amste voor g r u b w chou Stadss

T

n e z u e N n e l Sta a Krisztin lm van fi n e d e is n in e euzen s. Te zie n a d talen N e . Cin r 6 juli. tel i.s.m o5&v de Châ d p o g bur chouw Stadss

S

e ztina d by Kris lm fi a h is at t e euzen edans, in C h talen N it er w 6 July. togeth 5 & Fri Châtel u h T . g bur chouw Stadss

S

53


k n Da Thanks Colofon

Sponsors en subsidiënten

Organisatie Stadsschouwburg Amsterdam, directeur Melle Daamen

Julidans wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende subsidiënten en fondsen:

Directie & Programmering Anita van Dolen, Jaap van Baasbank, René van der Pluijm Programmaraad Anita van Dolen, Ellis van de Giessen, Frank Noorland, Geert van Itallie, Jaap van Baasbank, Maarten Duinker, Pierre Ballings, René van der Pluijm, Suzy Blok, Wulan Dumatubun, Natalie Beckers, Zafer Yurdakul Partners Stadsschouwburg Amsterdam, Theater Bellevue, Paradiso, Melkweg Theater, Vondelpark Openluchttheater, Bijlmer Parktheater, Podium Mozaïek, Van Baasbank & Co, Borneoco, Stichting Cinedans, Henny Jurriëns Stichting Productie Dick Vos, Kas van Baasbank, Sophie de Waal Bestuur St. Julidans Jaap Lampe, Mark Fuchs, Silvia van der Heiden Teksten Isabella Steenbergen, An Cardoen Redactie Afdeling Marketing & Communicatie Stadsschouwburg Amsterdam Grafisch ontwerp José Llopis (josellopis.com) Uitgave Stadsschouwburg Amsterdam Druk Prezco Oplage 8.000 Datum uitgave mei 2012

54

Israeli Ministry of Foreign Affairs


p o o k r e v t r a a K Tickets Online bestellen Order online

Kortingen Reductions

www.julidans.nl

Kijk voor de speciale acties op p. 5 en www.julidans.nl/promotions

Bestel online via www.julidans.nl (administratiekosten € 3,50 per bestelling ongeacht het aantal kaarten). Uw kaarten worden thuisgestuurd. U kunt de tickets ook zelf thuis uitprinten met tickets@home. Order online at www.julidans.nl (administration costs € 3,50 per order). Tickets will be send to your home address. With tickets@home, you can print your tickets directly at home.

Festivalkassa Festival Box Office Stadsschouwburg Amsterdam Leidseplein 26 / 020 624 23 11 Telefonisch: via een telefonische machtiging of creditcard (€ 3,50 administratiekosten, uw kaarten worden thuisgestuurd). Aan de kassa: contant, met creditcard of pin. By phone: pay with automatic authorisation or credit card (administration costs € 3,50 per order). Tickets will be send to your home address. Box Office: we accept cash, credit card or debet card.

See for special promotions p. 6 or www.julidans.nl/promotions. Stadsschouwburgpas Met een Stadsschouwburgpas en een CJP krijgt u korting voor Julidansvoorstellingen in Stadsschouwburg Amsterdam (€ 4) en in Theater Bellevue (€ 2,50). With a Stadsschouwburgpas you get a discount of € 4 for performances in the Stadsschouwburg and € 2,50 in Theater Bellevue.

Sprintpas <30 De Sprintpas is de Julidans Festivalpas voor iedereen tot 30 jaar. Hij biedt 50% korting voor alle Julidans voorstellingen op alle Julidans locaties (met uitzondering van 1e rang en comfort-rang). Wacht niet te lang, op = op. Een Sprintpas kost € 5 per jaar en is ook geldig in de Stadsschouwburg. Lees de geldende voorwaarden op www.sprintpas.nl. The Sprintpas is the Julidans Festivalpass for everone up till 30 years. You get a 50% discount for all Julidans performances (except for 1st circle seats and comfort circle seats). The pass costs € 5 and is also valid for one year at the Stadsschouwburg. You’ll find the terms and conditions at www.sprintpas.nl.

Early Bird! Koop vroeg uw kaartje en wees verzekerd van de beste plaats voor het voordeligste tarief. Julidans hanteert ‘dynamic pricing’: de prijzen kunnen stijgen naarmate er minder stoelen beschikbaar zijn.

Buy your tickets early to get the best seats at the lowest rates. Julidans has a dynamic pricing system: rates may go up with lower availability of seats.

Locaties Venues Stadsschouwburg Amsterdam Leidseplein 26 020 624 23 11 / julidans.nl Theater Bellevue Leidsekade 90 020 530 53 01 / theaterbellevue.nl Melkweg Lijnbaansgracht 234 A melkweg.nl Paradiso Weteringschans 6-8 paradiso.nl Bijlmer Parktheater Anton de Komplein 20 020 311 39 30 / bijlmerparktheater.nl Podium Mozaïek Bos en Lommerweg 191 020 580 03 80 / podiummozaïek.nl Vondelpark Openluchttheater openluchttheater.nl In het midden van het Vondelpark, tegenover ingang Van Eeghenstraat / in the middle of the Vondelpark, near the entrance Van Eeghenstraat.

55


www.julidans.nl

Julidans 2012 brochure  

International festival for contemporary dance

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you