Page 1


“SUPER BEE”

TOYOTA COROLLA KE10 ค.ศ.1966 ปีเกิดของสายพานการผลิตในตระกูล COROLLA ในรหัส KE ของเจ้า ตลาดรถยนต์คา่ ย TOYOTA ซึง่ ในยุคหลังแพ้สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ญีป่ นุ่ ผูแ้ พ้ตอ้ ง ตั้งหน้าตั้งตาผลิตรถเพื่อใช้หนี้สงคราม (เคยเห็นรถJEEP ยี่ห้อ MITSUBISHI มั๊ยประมาณนั้น)ทำให้ทั่วโลกชั่วโมงนั้นหันไปทางไหนก็เห็นแต่รถยุโรป โดยเฉพาะ รถ VOLK จากประเทศเยอรมัน แต่พอเมื่อ ญี่ปุ่นเริ่มตั้งตัวได้ สงครามด้านทหาร แพ้ไม่เป็นไรยังเหลือสงครามด้านเศรษฐกิจ ญี่ปุ่นเลยตั้งหน้าตั้งตาพัฒนาทั้งด้าน อิเลคโทรนิคไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งจะว่าไปแล้วรหัส KE ก็คงเปรียบ เสมือนระเบิดปรมาณู ทีญ ่ ป่ี นุ่ ส่งคืน แต่เป็นปรมาณูดา้ น เศรษฐกิจทีร่ ะเบิดช้าแต่ทรง คุณค่าและมีพลังจนถึงปัจจุบันซะด้วย

มาเข้าเรื่องรายละเอียดของ SUPER BEE กันบ้าง

SUPER BEE เป็นส่วนหนึ่งของปรมาณู ที่ตกลงที่ จ.อยุธยา ในปี 2512 (1969) เป็น 1ใน 3 รุ่นที่เข้ามาขายในประเทศไทย ในช่วงนั้น รุ่น 4 ประตู, 2 ประตู, 2 ประตู SPRINTER SUPER BEE ของเราเป็นรุ่น 2 ประตูธรรมดา สภาพที่ได้มาคง ได้เห็นกันแล้วภายใน DVD MOTOR TRACKS ใน DIRECTORY ฉบับนี้ก็จะขอบอกถึงรายละเอียดลึกๆของตัวรถที่ทีมงาน ได้พัฒนา จากเดิม บางทีใครที่กำลังเริ่มทำอาจจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยครับ

บ พี่บี Motor Tracks อารมณ์สุดดี กัของ ไทยสำเร็จ Super Bee หลังพิชิตจุดสูง

กันชนหน้าราคา 800.ได้แถวชลบุรี

ภายนอก เริ่มกันที่ตัวรถ ทีมงานได้รถมาในสภาพตัวรถที่ทำสีมาแล้วภายใน ถูกรื้อออกใน สไตล์ของรถแข่งแบบเต็มพิกัด เหลือเฉพาะที่จำเป็น เท่านัน้ พร้อมการระเบิดห้องเครือ่ ง ห้องเกียร์ เพือ่ เปิดช่องว่างให้สำหรับ การร่นเครื่องเพื่อ BALANCE น้ำหนักของตัวรถ เข้ามาประมาณ 1 ฟุต จุดนี้เองที่ทำให้ “งานเข้า” จากไม่ต้องเสียอะไรมากกลายเป็น ต้องเสียอะไรมากๆ ผลของการเลือ่ นตำแหน่งเครือ่ งยนต์ทำให้ตำแหน่ง ของผู้ขับขี่ต้องร่นตามไปประมาณ 1 ฟุต ต้องสร้างจุดยึดใหม่ คอพวงมาลัยเดิมก็สั้นเกินไป ก็ต้องต่อตามกันออกมา ยังไม่จบ ชุดคันเร่ง เบรก คลัตช์ ก็ถูกไล่ที่เช่นกันด้วยหลายปัญหา หม้อลม เบรกเดิ ม ที่ อ ยู่ ใ นห้ อ งเครื่ อ งก็ ถู ก ปากแตรของเครื่ อ งมาอาศั ย อยู่แทน ชุดเหยียบเดิมที่เจ้าของเดิมดัดแปลงมาก่อนหน้านี้ก็ไม่ สามารถใช้งานจริงได้ เราก็ เ ลยต้ องสร้ า งใหม่ ท ั ้ ง ชุ ดโดยใช้ ของ TOYOTA SURF กับของรถตู้ปนกันส่วนหม้อลมเบรกหาที่อยู่ไม่ได้ จริงๆ ก็เลยจำเป็นต้องใช้หม้อลมลอยเข้ามาทดแทน ทีมเดินทาง Super Bee Adventure หน้าคุ้นๆ ทั้งนั้น


“SUPER BEE” TOYOTA COROLLA KE10 by super bee จานเบรก เจาะรูระบายความร้อน ใหม่ทั้งชุด จุดยึดเดิม พร้อมลดน้ำหนัก ตามสไตล์รถ Drag ช่วงล่าง ว่ากันในส่วนของช่วงล่างกันต่อ ทางด้านหน้าถูกทดแทนด้วยคอม้าของ CEFIRO ทั้งชุด รวมดุมล้อ และชุดเบรก วางอยู่บนปีกนกเดิมดัดแปลงเฉพาะจุดหัว ลูกหมากให้รบั กับคอม้าชุดใหม่ เพือ่ คงมิตขิ องฐานล้อให้ใกล้เคียงเดิมมากทีส่ ดุ พร้อมชุดโช๊ค สตรัสปรับเกลียวโดยสร้างจุดยึดใหม่ด้านล่างให้รับกับคอม้า ส่วนเบ้าโช๊คด้านบน คงใช้จุดยึดเดิมพร้อมเสริม BALL JOIN เพื่อปรับมุม แคมเบอร์ล้อตามต้องการ และถูกค้ำยันด้วยสตรัท บาร์ ที่บรรจงสร้างด้วย ความใจเย็นของทีมช่าง ส่วนช่วงล่างด้านหลังเดิมเป็นแบบคานแข็งพร้อมแหนบในการรับน้ำหนัก ทั้งชุดถูกเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด คานหลังพร้อมเฟื่องท้ายใช้ของ AE86 พร้อม LIMITED SLIP วางบนแหนบชุดใหม่ตรงรุ่นที่ถูกดัดมาเพื่อลดความสูงของ ตัวรถเสริมด้วยกันโคลงและกันเซของ CEFIRO A32 เพื่อลดปัญหาการเคลื่อน ตัวซ้ายขวาของตัวรถ ที่เป็นจุดอ่อนของระบบแหนบโดยเฉพาะเป้าหมายของ SUPER BEE ที่เราเน้นในเรื่องของสมรรถนะเพื่อการแข่งขันจึงจำเป็นอย่างยิ่ง

Super Bee ช่วงทำศัลยกรรม ครบสูตรกับ Ball Join ตรงรุ่น สังเกตุสูบ 1ตรงกับเบ้าโช๊คพอดี หม้อลมลอย ซ่อนอยู่หลังเบาะ

ล้อ Hayachi 13นิ้ว จากนคร (นักDrift)

คาน 86 พร้อมกันโคลงกันเซ ของ Cef A32 Puma แบตเตอรี่ ภายในกระโปรงหลัง

ภายใน ภายในแทบไม่เหลืออะไรเลย ทีมงานก็ทำเท่าที่จะทำได้ เริ่มด้วยเบาะหัวตัดยอดฮิตของชาว RETRO 2 ตัว รัดด้วยเข็มขัดนิรภัย 4 จุด 2 ชุดต่างยี่ห้อ เสริมความแข็งแรงเพิ่มความ ปลอดภัยด้วย โรบาร์ 8จุด เสริมหล่อด้วยพวงมาลัย NARDI ลายไม้ มองลึกไปอีกนิดก็จะ เจอชุดปรับจูนน้ำมัน APEX 5 ปุ่มวางอยู่บนพวงมาลัย แผงหน้าปัดยังคงเดิม และใช้งาน ได้ แผงข้างประตูถูกปิดรูต่างๆ ด้วย อลูมิเนียมตัดเข้ารูปแบบดิบๆ ในเกือบทุกจุดเสริม ความนุ่มนวลในบางส่วนด้วยงาน INK JET ในแผงข้างด้านหลังทั้ง 3 จุด

เบาะหัวตัด Side way ในด้านคนขับ พวงมาลัย Nardi ลายไม้ 1600.ที่เซียงกงบางนา

คอพวงมาลัยที่ถูกต่อให้ยาวขึ้น ชุด คันเร่ง เบรก คลัตช์ ชุดใหม่

แผงข้างรื้อออกกรุด้วยแผ่นอลูมิเนียม

โรบาร์ 8 จุด ปลอดภัย แข็งแรง

ส่วนเบาะคนนั้งภูมิใจไทยทำ


กว่าครึ่ง

เครื่องยนต์ หายเข้าไปในห้องโดยสาร

หม้อพักสวยๆ 2 ใบจาก Nitto

สูดอากาศแบบเต็มๆ 4 ลิ้น

ลูกผสม 4-AGE กับ 7-AFE

ห้องเครื่อง Header 4-1 พร้อมพันผ้าลดอุณหภูมิ

Super Bee กับเครื่องยนต์ หลังModify

มาถึงเรื่องของห้องเครื่องยนต์กันบ้าง จากตำแหน่งการติดตั้งเดิมถูกดันเข้าไปภายในห้องโดยสารกว่า 1 ฟุต ทำให้ช่องว่างทางด้านหน้านั้นโล่งจนใจหายหัวสูบ 1 อยู่ตรงเบ้าช็อคพอดีตามสูตร (ไม่รู้สูตรของใคร) ทำให้น้ำหนัก กระจายไปด้านหลังมากขึ้นไม่หนักหน้าอย่างเดียวเหมือนเดิม หม้อแบตเตอรี่ก็ถูกเนรเทศไปอยู่ด้านท้ายรถตาม ธรรมเนียม ส่วนของเครื่องยนต์ ฝาบน 4-AGE 1600 CC. ขัดลื่นพร้อมขยายพอรต์ไอดี ไอเสีย เล็กน้อย พองาม พร้อมเปลี่ยนชุดหัวฉีดปากแตร(ไทยทำ)เป็นของรุ่น 20 V. สร้างความดุดันได้ไม่น้อย ท่อนล่างถูกเปลี่ยนมาใช้ ของเครื่องรหัส 7-AFE ที่มีความจุ 1800CC. แรงบิดในรอบต้นดีกว่าเครื่อง 4-A พร้อมเปลี่ยนลูกสูบจากเดิม เป็นลูกเว้า มาใช้ของ MAZDA 1600CC. ที่มีลักษณะเป็นหัวนูนใส่กันได้พอดี เพื่อเพิ่มกำลังอัดในห้องเผาไหม้ ทำให้เครือ่ งยนต์มอี ตั ราเร่งดีขน้ึ ในรอบต้นตอบสนองทันใจจนถึงประมาณทีร่ อบ 5500 รอบ/นาที ส่วนในรอบปลาย เครื่องไม่สามารถไต่ไปได้เท่าเดิมของเครื่อง 4-AGE ที่สามารถไปได้ 8 -9000 รอบ/นาที ได้อย่างเสียอย่างสำหรับ ตรงนี้ (ไม่เหมือนที่คิด) เสริมความแรงด้วยตัวจูน APEX 5ปุ่ม ปรับสมดุลของระบบน้ำมัน แรงม้าที่ได้ทั้งหมดถูกส่ง ผ่านไปที่ชุดคลัตช์ ซิ่ง TRD ก่อนลงพื้น ผ่านล้อ HAYACHI 13” กับยาง VEE RUBBER 195/50-R13 ไอเสียถูก คลายออกอย่างรวดเร็วด้วย HEADER 4-1 หม้อพักไส้ตรง 2 ใบของ NITTO (ต้อง 2 ใบเพราะเสียงดังมากกกก) ทำประมาณนี้ก็ถือว่าขับสนุกเหมาะกับการแข่ง GYMKHANA หรือ CIRCUIT ที่มีโค้งต่อเนื่องวิ่งกันนานๆ แต่ถ้าจะ DRIFT หรือ DRAG คงต้องทำให้รอบปลายลื่นไหลกว่านี้ (เดี๋ยวทีมงานจะหาข้อมูลมาบอกกัน) ซึ่งทีมงาน คงจะต้องพัฒนาต่อไป ว่าง่ายๆ ก็คือรองบประมาณไงครับ โดยรวมแล้ว SUPER BEE สามารถขับขี่ใช้งานในชีวิตประจำวันได้ถ้าไม่กลัวร้อน ไม่ได้ขับยากจนไม่อยากขับ เครื่องยนต์ตอบสนองได้ดีเทียบกับตัวรถแล้วยังเหลือเดินคันเร่งดีๆ เกียร์ 3 ก็ยังสามารถล้อฟรีได้ STEP ต่อไปทีมงานจะปรับเปลี่ยนระบบบังคับเลี้ยวจากเดิมแบบกระปุกซึ่งมีจุดข้อต่อเยอะไม่มีเพาเวอร์ ให้เป็นแบบ แร็คพวงมาลัยเหมือนรถทั่วไปในรุ่นปัจจุบัน เพื่อการควบคุมที่นิ่งขึ้นพร้อมกับมุมการเลี้ยวที่มากขึ้น (เตรียมไว้ สำหรับ DRIFT) รอติดตามนะครับ

SPECIAL THANK!

WANTED!

ขอบคุณสำหรับอู่ที่ทำ SUPER BEE เผื่อว่าใครจะโทรไปปรึกษา

อู่ สมเกียรติ ( รัตนาธิเบศร์ ) ทำดัดแปลงเครื่องยนต์, ช่วงล่าง, ภายใน SUPER BEE TEL.0-81832-4945 อู่ ต้น วิรัตน์ (ซอยเรวดี 21 ) ทำโรลบาร์ ท่อไอเสีย TEL.0-81632-2844

***ประกาศอยากได้ของที่ขาดหายไปสำหรับ SUPER BEE -LOGO COROLLA แบบลายเซ็นต์ที่ติดอยู่ข้างรถซ้าย / ขวา -LOGO ด้านหน้า ทรงเรือ -คิ้วด้านข้างซ้ายขวา -ไฟหรี่ด้านหน้า


จากการเดินทางในครั้งแรกกับ SUPER BEE ADVENTURE PROJECT 1 พิชิตจุดสูงสุดของประเทศไทยได้ผ่านไป พร้อมกับกระแสตอบรับทีส่ นุก น่าติดตาม ทำให้ทมี งาน ยิม้ ทุกครัง้ เมือ่ นึกถึงเจ้า SUPER BEE STEP 1 จากรถทีว่ ง่ิ แทบ ไม่ได้ (ไม่มีอะไรดีเลยยกเว้นตัวถัง) ทำแทบทุกอย่างจนมันสามารถ วิ่งสร้างสีสันได้ แถมไม่พอพาเราไปจนถึงจุดสูงสุด ของประเทศได้อีกต่างหาก จากจุดเริ่มต้นที่อยากจะ เอาชนะความลำบาก มีแต่คนบอกว่า SUPER BEE ไปไม่ได้ แต่ทีมงาน MOTOR TRACKS ว่าไปได้และผลลัพท์ได้มากกว่าที่คิดซะอีก เจ้า SUPER BEE ได้ทำให้เรา รวมถึงเพื่อนๆ ที่ติดตาม MOTOR TRACKS ทั่วประเทศไม่ใช่แค่ได้เห็น CAR CLUB ต่างพื้นที่ๆ ไม่เคยรู้จักกัน แต่ SUPER BEE ได้ทำให้เราได้เห็นถึง เส้นทาง ภูมิประเทศ สถานที่ท่องเที่ยว ของแปลกๆ ระหว่างเส้นทาง และมิตรภาพ ของกลุ่ม CAR CLUB ต่างๆ ว่าไปแล้ว SUPER BEE เหมือนทูตเชื่อมสัมพันธ์ CAR CLUB ทั่วประเทศให้ รู้จักกันไม่มากก็น้อย และนั้นก็เป็น 1 เป้าหมายของทีมงาน MOTOR TRACKS เช่นกัน จนทำให้เกิด SUPER BEE PROJECT วิ่งทั่วไทย ไปไหนไปกัน ใช้เวลาหน่อย แต่ได้เจอกันแน่ๆ


ห้องเครื่องสเต็ป 2

คอยล์ Rotary แรงดีไม่มีตก

แรงม้า = 136.64 PS แรงบิด = 16.36 Kg/m

ฝาบน 4A-GE ท่อนล่าง 7A

SUPER BEE ADVENTURE PROJECT 2 ชม.พระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยาม แน่นอนที่สุดถ้าอยากชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามก็ต้องดิ่งไปที่จุดที่อยู่สูงและอยู่ชิดขอบประเทศ (ด้านทิศตะวันออก) ไม่มีที่ไหนอีกแล้วนอกจาก จ.อุบลราชธานี บริเวณ ผาชนะได หรือ ผาแต้ม 2 จุดนี้เท่านั้น CONFIRM ได้จากเสียงวิทยุแห่งประเทศไทยประมาณ 1 ทุ่มทุกวันเราจะได้ยินคำว่า วันพรุ่งนี้พระอาทิตย์ขึ้น ที่ผาชนะได อ.โขงเจียม เวลา ..... ก็ว่ากันไป เมื่อเราได้เป้าหมายแล้ว ที่เหลือก็วางเส้นทาง และเตรียมเจ้า SUPER BEE ให้พร้อม จึงเป็นที่มาของ SUPER BEE STEP 2 เร็วขึ้น แรงขึ้น สวยขึ้น เริม่ กันทีเ่ ครือ่ งยนต์ ยังคงเป็น 4 -7AGE ตัวเดิม ฝาบน 4A-GE ท่อนล่าง 7A 1,800CC. กับระบบจ่ายน้ำมัน +อากาศ 4 ลิน้ ของ 4A ตัว 20 VALE โดยใน STEP 2 นีไ้ ด้ทำการเพิม่ เติมหลักๆก็คอื กล่องควบคุม เป็นของ E-MANAGE กล่องฟ้า เพิ่ม REGULATE ปรับแรงดันน้ำมันในรางหัวฉีดให้สูงขึ้น เปลี่ยนคอยล์จุดระเบิด เป็นของเครือ่ ง ROTARY และสุดท้ายก็ ปัม๊ ติก๊ เครือ่ ง J ตามสูตรเครือ่ งจะแรงได้กต็ อ้ งมีพน้ื ฐานทีด่ พ ี ร้อมจูน ไฟดี น้ำมันดี อากาศดี จบการจูนที่ ประมาณ 136.64 แรงม้ากว่านิดหน่อย แรงบิดดี ขับสนุกเครื่องเดินเรียบ ขึ้น SMOOD กว่าเดิมเยอะ


ฐานยึด RACK พวงมาลัย เชือ่ มกับคานหน้า

ชุดคันชักคันส่งย้ายมาอยูด่ า้ นหน้า

ชุดพวงมาลัย RACK AND PINION MR2

ชุดคอม้าก่อนสลับตำแหน่ง (สังเกตุคนั ชักคันส่ง ทีอ่ ยูด่ า้ นหลัง)

มาถึงคิวของช่วงล่างด้านหน้ากันบาง ด้านหลังทุกอย่างคงเดิม สำหรับด้านหน้า โดยเฉพาะระบบบังคับเลี้ยวเดิมนั้น เลี้ยวได้น้อยมาก รวมถึงการควบคุมที่ยาก ลำบาก (มันหลวม) แถมอีกนิดแล้วมันก็หนักด้วย เราก็เลยจัดการ MODA (อ่านว่า โม-ด๊ะ แปลว่าโมดิฟายด์ดัดแปลงตามสถานการณ์) โดยตั้งเป้าว่าจะ เปลีย่ นจากระบบกระปุกพวงมาลัยระบบเก่า มาเป็นระบบบังคับเลีย้ วรุน่ ใหม่ มีเพาเวอร์ RACK & PINION ที่เราเรียกๆ กันว่า RACK พวงมาลัยนั้นแหละ ก็วุ่นวายอยู่ เหมื อ นกั น กว่ า จะหามาเที ย บได้ จ ะใช้ ข องรถเล็ ก ๆก็ ก ลั ว จะไม่ แ ข็ ง แรงก็ เ ลย ไปจบที่ RACK ของ MR2 โดยตัวRACKแล้วไม่สามารถอยูด่ า้ นหลังคานหน้าแบบของเดิมได้(เพราะเครือ่ งถูก ร่นไปเยอะ)ทำให้ไม่มีที่พอสำหรับยึดชุด RACK เราจึงต้องมาติดตั้งทางด้านหน้า ปั ญ หาต่ อ มาคื อ จากเดิ ม จุ ด รั บ ลู ก หมากคั น ชั ก คั น ส่ ง อยู่ ท างด้ า นหลั ง ของ ดุมล้อทำไงดีล่ะ เราต้องย้ายมันมาด้านหน้า ว่าแล้วก็มีเสียงกระซิบดังมาจาก ลำปาง พี่ก็ย้ายล้อซ้ายไปไว้ขวา เอาล้อขวามาไว้ซ้ายซิพี่ ถึงบางอ้อในบัด NOW ทำไมเราโง่แบบนี้ฟ่ะ ว่าแล้วก็จัดการยกทั้งชุดรวมโช้คย้ายตามที่ เฮียเฮ้าส์

AUTO HOUSE ลำปางจุดประกาย ทุกอย่างลงตัวใส่ได้พอดีแป๊ะ แค่นี้เองขาไก่ จุดรับลูกหมากคันชักคันส่งก็มาอยู่ด้านหน้าแล้ว ง่ายจัง ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของ อู่สมเกียรติ ติดตั้งดัดแปลงทุกอย่างเพื่อให้ใช้งานได้ ผ่านไป 2 วันทุกอย่างเสร็จสิน้ สวยงามและลงตัว เมือ่ เอาไปทดลองวิง่ รถนิง่ ดีมาก พวงมาลัยเบานิ่มดีมาก อาการหลวมดึงมือหายไป โอ๊ยสุดยอด แต่...........ครับ ยังมีแต่ ปัญหาคือเมื่อเราเลี้ยวไปแล้วพวงมาลัยไม่ยอมตีกลับมาสู่จุดศูนย์กลาง แม้แต่น้อย ก็เลยวิเคราะห์ปัญหาไปที่การสลับชุดคอม้าจากซ้ายไปขวาๆไปซ้าย นั้นแหละอาจทำให้มุมของดุมล้อจากเดิมเยื้องหน้าก็มาเป็นเยื้องหลัง (ถ้าวัดจาก แกนหมุนตรงเบาโช้คมาหาบูธปีกนก) เราก็ลองแก้ปญ ั หาด้วยการปรับมุม CASTER ของแกนโช้คด้วยการหัน BALL JOINT มาสไลด์ไปด้านหน้าและด้านหลังแทน มุม CASTER ยิ่ง +มาก เวลาเลี้ยวล้อก็จะแบะมารับโค้งมาก (เฉพาะเวลาเลี้ยวเท่านั้น) เหมือนรถเบนซ์ไงคิดว่าต้องดีแน่นอน แต่.......แต่อีกแล้ว ตั้งไปตั้งมารวมถึงที่ อธิบายมาทัง้ หมดทีมงานได้ลองดูครับ สรุปมันดีขน้ึ นิดนึงตอนนีก้ เ็ ลยต้องปล่อย ตามนั้นไปก่อน ใครรู้สาเหตุ หรือมีวิธี แนะนำได้นะครับ.....รออยู่


หัว BALL JOINT เพือ่ ปรับมุม CASTER

LOGO SUPER B

วัดรอบสวยงาม ราคาประหยัด

ทำสีใหม่ ไฉไลกว่าเดิม

ทำโป่งคลุมล้อใหม่สวยงาม ดุดนั ขึน้

นัน้ ก็เป็นส่วนหลักๆ ทีท่ ำให้ SUPER BEE มีสมรรถนะทีด่ ขี น้ึ ขับง่ายขึน้ แล้วก็แรงขึน้ ส่วนเพิ่มเติมอื่นๆก็เป็นเรื่องของความสวยงาม ไม่ว่าจะเป็น LOGO ด้านกระจังหน้า ทีก่ ลุม่ MT.TALK ประดิษฐ์ให้ ทำสีลอ้ ใหม่ตามแบบฉบับดัง้ เดิมของ HAYASHI แล้วก็ ไปทำโป่งคลุมล้อหลังให้ดสู วยงามดุดนั ขึน้ ภายในก็ทำสีแผงประตูใหม่ดตู อนแรกก็วา่ ไม่คอ่ ยเข้ากันแต่ดๆู ไปก็ชกั เริม่ สวยดี บริเวณห้องเกียร์กจ็ ดั การบุกนั ความร้อน มาตรวัด เพือ่ การขับขีก่ ไ็ ด้ตดิ ตัง้ วัดรอบเพิม่ เติม โอ้ย..เกือบลืมเปลีย่ นคันเกียร์เป็นแบบ QUICK SHIP โดยรวมก็คงมีเท่านี้สำหรับ SUPER BEE STEP 2 ตะลุยแดนอิสาน คุยถึงข้อดีมามากเอาจุดด้อยมัง้ ดีกว่า สำหรับจุดด้อยของ SUPER BEE คือ ไม่มแี อร์ ซึ่งก็ไม่มีวี่แววว่าจะติด ฟิลม์กรองแสงก็ไม่มี เดี๋ยวถ่ายไม่สวย ระบบปัดน้ำฝนไม่มีทั้ง ระบบฝนตกทำไงล่ะ รัว่ ลงตรงด้านหน้าอีกต่างหาก เครือ่ งเสียงไม่ตอ้ งพูดถึงเงียบสนิท โชคดีที่แตรดัง ถังน้ำมันเล็ก 45 ลิตร เติมบ่อยมาก ทั้งหมดที่ว่ามาทำให้ผู้ขับขี่ ร้อน ตัวดำ หน้ามัน ได้ภายใน 10 นาที ทั้งหมดนี้คือความพร้อมของ SUPER BEE สำหรับการเดินทางอันแสนยาวไกล กว่า 2,000 กิโล สำหรับทริปนี้ สนุกแค่ไหนมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ตามชมและให้กำลังใจ กับ SUPER BEE ADVENTURE PROJECT 2 ชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยาม บินไปกันเลย


Story

ชมพระอาทิตยขึ้นกอนใครในสยาม

SUPER BEE PROJECT 2 ADVENTURE By Super Bee


ดูความเล็กของเจ้า super bee ซิ

Story

SUPER

นใครใน อ  ก น ้ ึ ข  ย ต ิ ท า พระอ

สยาม

E R U T N E V D A E E B CT 2 ชม

PROJE

ee

By Super B

ถ้าจะเล่าถึงความสนุกสนาน มันส์ ฮา ของการเดินทางของ SUPER BEE ADVENTURE PROJECT 2 ของพี่บี MOTOR TRACKS ของเรานี่เองล่ะงานนี้ก็คงต้องมาว่ากันยาววววมากกกก เลยล่ะ คงต้องเริ่มเล่ากัน ตั้งแต่การติดต่อกับน้อง ๆ CAR CLUB ในแต่ละจังหวัดกันเลยล่ะ เรียกว่าพอทีมงานเราประชาสัมพันธ์ออกไป เท่านัน้ ล่ะว่า เจ้า SUPER BEE จะเริม่ ออกเดินทางไปภาคอิสานแล้ว เท่านัน้ ล่ะ พ่อแม่พน่ี อ้ งเอ๋ยยยย สายโทรศัพท์ ที่ออฟฟิศ MOTOR TRACKS เราร้อนขึ้นมาทันที ซึ่งปกติก็มีออกจะฮ็อตอยู่แล้ว 555 เพราะมีน้อง ๆ โทรเข้า มาหากันทุกวัน ที่นี้พอเริ่มบอกเล่าว่าเจ้า SUPER BEE จะเริ่มออกเดินทางก็จะมีน้องๆในจังหวัดต่าง ๆ มีทั้ง โทรเข้ามา ทั้งเขียนจดหมายมา เพื่อเชื้อเชิญให้เจ้า SUPER BEE แวะเวียนไปยังจังหวัดของเขา ดังนั้นจาก เดิมเส้นทางของเจ้า SUPER BEE ที่เราได้วางไว้แล้ว เลยจำเป็นต้องคดเคี้ยว อ้อมไป อ้อมมา สักเล็กน้อย แบบว่าขัดน้อง ๆ ไม่ได้นั่นล่ะคือเหตุผลหลัก ผึง้ น้อยผจญภัย555


จานเบรก เจาะรูระบายความร้อน พร้อมลดน้ำหนัก ตามสไตล์รถ Drag

กองเชียร์เพียบ

ขอถ่ายรูปกับ super bee หน่อยครับ

super bee เจ๋งจริง

อ้าว เชียร์ ๆ ๆ ๆ

drift โชว์ ท่ามกลางกองเชียร์ มาเริม่ วันแรกของการเดินทาง จากกรุงเทพมุง่ หน้าสูส่ ระบุรี จังหวัดนีเ้ ป็นอีกจังหวัดทีไ่ ด้เป็นจุดเริม่ ต้นของความ สนุกสนาน มันส์ ฮา ของทริป SUPER BEE เลยล่ะ เพราะกลุ่มน้อง ๆ CAR CLUB ที่นี่เรียกว่าเข้าขั้นนะเรื่อง ความฮา เตรียมพร้อมต้อนรับเจ้า SUPER BEE เต็มที่มีกิจกรรมมาทำร่วมกัน นำทีมมาโดย “น้องแบงค์” ซึง่ ปกติแล้วน้องแบงค์ ติดต่อกับป้าอ้อมาหลายครัง้ แล้วเหมือนกันนะ เพราะทีส่ ระบุรเี ขามีงานแข่ง GYMKHANA อยู่บ่อย ๆ แต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมกันสักที ดังนั้นครั้งนี้เลยถือโอกาสฤกษ์งาม ยามดี ได้เจอกัน สักทีนะ กิจกรรมที่ทำร่วมกับกลุ่มน้องๆ สระบุรี มีทั้ง แข่งโดนัท แข่งกันทำสลาลอม ตามสไตล์ของคนที่ชอบแข่ง GYMKHANA นะ สุดท้ายใครจะเป็นผู้แพ้ หรือผู้ชนะ ลองคาดเดาเอากันเองก็แล้วกันนะ แล้วงานนี้ เจ้า SUPER BEE ก็ใช่ย่อยกับเขาซะเมื่อไรล่ะ มีข้อแม้ในการแข่งขันกะเขาเหมือนกัน ไอ้ข้อแม้ที่ว่าก็คือ ถ้าน้องๆ แพ้ จะต้อง ช่วยกันอุดหนุนเสื้อ SUPER BEE ADVENTURE PROJECT 2 กันด้วย เป็นการช่วยค่าน้ำมันให้เจ้า SUPER BEE สามารถเดินทางไปสุ่จุดหมายได้ งานนี้น้องๆ ยินดีกันทุกคน อุดหนุนกันชนิดที่ว่าเสื้อที่ทำไป แทบไม่พอขายกันเลยล่ะ งานนีก้ ต็ อ้ งขอขอบคุณทุกๆ คนทีส่ ระบุรมี ากกกกก ทีม่ าร่วมให้กำลังใจ SUPER BEE กัน ทัง้ น้องแบงค์ผปู้ ระสานงานหลัก ๆ, พีต่ น้ , พีเ่ ชษ, เอ แล้วก็ทกุ ๆ คนทีไ่ ม่ได้เอ่ยชือ่ มา ณ ทีน่ ้ี ทัง้ กลุม่ SARABURI CAR CLUB แล้วก็กลุ่ม AE SARABURI ขอบคุณจริง ๆ คร้าบบบบ หลังจากทีเ่ จ้า SUPER BEE ทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆ ทีส่ ระบุรเี รียบร้อยแล้ว เราก็ตอ้ งออกเดินทาง เพือ่ มุง่ หน้า สู่โคราช ซึ่งเป็นจุดหมายต่อไปของเรา กว่าเราจะออกจากสระบุรีได้ก็เกือบบ่ายแล้วนะ ตอนแรกกะว่าจะต้อง ตะบึงไปโคราชแบบด่วนหน่อยให้ทนั เวลานัดหมายกัน เพราะจากเดิมนัดกันไว้ประมาณบ่าย 3 โมง งานนีก้ เ็ ลย ต้องเลื่อนไปเป็น 5 โมงเย็นแทน งานนี้เจ้า SUPER BEE ก็เลยขับไปแบบสบายๆ หน่อย ไม่ต้องรีบ ไม่งั้น มีหวังแย่แน่ ๆ ทั้งเจ้า SUPER BEE และพี่บีเลยล่ะ


ขับคูก่ บั triton พีด่ นิ ดูเล็กมัย้ ล่ะ เส้นทางของ super bee ครับบผม

พวกเราเอาใจช่วยครับ super bee สู้ ๆ

ทีโ่ คราชนัน้ ทางทีมงานก็ตดิ ต่อทางคุณชนินทร์ เจ้าของ เต้นท์รถรวมใหม่ ทีโ่ คราชนัน่ เอง ถ้าใครเดินทางไป ทางอิสาน ก็ต้องเห็นเต้นท์พี่เขาแน่ ๆ เพราะอยู่ติด ถนนใหญ่เลย พอทีมงานเดินทางถึงโคราชก็ตามเคย เจ้า SUPER BEE ของเราก็เป็นพระเอกเหมือนเดิม ได้ รั บ การต้ อ นรั บ อย่ า งอุ่ น หนาฝาคั่ ง เช่ น เคย จากกลุม่ น้องๆทีโ่ คราชมากมายก็อย่างว่าล่ะนะแบบว่า รถมันก็สวย น่ารัก แถมคนขับก็หล่อเฟี้ยว จริงมั้ยล่ะ พี่น้อง ชมกันเองซะงั้น 555

อ้ะ..เรามาเข้าเรือ่ งกันดีกว่ากิจกรรมทีท่ างโคราชเขาได้ จัดเตรียมไว้ต้อนรับเจ้า SUPER BEE นี่สิเพียบ ชนิดทีว่ า่ ปิดลานจอดรถตลาดสดกันล่ะงานนี้ เพือ่ จัด งานแข่งย่อม ๆ กันเลย เรียกทั้งนักแข่ง และคนดูก็ มากันเพียบ แต่นา่ เสียดายทีว่ นั นัน้ ฝนเกิดตก พวกเรา ก็เลยทำกิจกรรมกันได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นัก แต่เราก็ ถ่ายกันทัง้ ทีฝ่ นยังตกพรำ ๆ นัน่ ล่ะในทีส่ ดุ เราก็ได้ทำการ แข่งขันกัน แบบสนุกสนาน มันส์ ฮา ได้ไม่น้อยเลยล่ะ

เรี ย กว่ า ฝนไม่ ใ ช่ อุ ป สรรคสำหรั บ พวกเราอยู่ แ ล้ ว แบบว่าสนุกกันท่ามกลางสายฝนก็เอาขอให้ได้แข่ง ขนาดคนดูเขายังไม่มถี อยเลยงานนี้ วันนัน้ เลยมีรถมา รวมตัวกันเยอะมากๆ ลานจอดรถเต็มไปด้วยรถที่ กลุ่มน้องๆ นัดหมายมารวมตัวกัน เพื่อทำกิจกรรม ร่วมกับเจ้า SUPER BEE ก็ในเมื่อน้องๆ ไม่ถอย SUPER BEE เราจะถอยไปได้ยังไงกันล่ะ จริงมั้ย ? อ้อ..ลืมบอกไปหน่อยนะว่าทีโ่ คราชนี่ มีนอ้ ง ๆ หลายคน นะทีส่ ามารถขับ DRIFT กันได้แล้ว รถน้องๆ เขา SET รถ มาเพือ่ DRIFT กันจริงๆ แล้วฝีมอื น้อง ๆ เขาก็ไม่ใช่ยอ่ ย แล้วสามารถมาลงแข่งเทียบรุน่ พี่ ๆ นักแข่งมืออาชีพ ได้บ้างแล้วนะจะบอกให้ ว่างๆก็น่าจะขับมา DRIFT ที่ กรุงเทพบ้างก็ดีนะเนี่ย ลองดูฝีมือน้อง ๆ เขาได้จาก ในแผ่นได้เลยนะ มีให้ชมกันแน่นอน สรุปว่าที่โคราช วันนัน้ พวกเรา สนุกสนานกันเต็มทีก่ ว่าจะเลิกก็ปาเข้าไป 3 ทุม่ เท่านัน้ ยังไม่พอเสร็จงานปับ๊ พีช่ นินทร์และน้องๆ ชาวโคราชยังพาทีมงานไปทานอาหารกันต่อขอบอก ว่าร้านที่พาไปอร่อยมากๆ


เย้ super bee ถึงสระบุรแี ล้ววววว

ใครเป็นใครก็ดเู อาแล้วกันนะ

ชาวโคราชสู้ ๆ ทำงานกันท่ามกลางสายฝนเลยนะเนีย่

super bee ร่วมแข่ง gymkhana นีล่ ะ่ โฉมหน้ารถดริฟท์ เมืองย่าโม

พีบ่ โี ชว์ โดนัท จับ pylon

car club จากโคราชทีม่ ารวมตัวกัน

น้องเขาขอดริฟท์ เทียบรุน่ กับ super bee ครับบบบ

คันนีร้ ถพีช่ นินทร์ เขาทำมาเพือ่ ดริฟท์โดยเฉพาะเลย

super bee จะสูค้ นั นีไ้ ด้มย้ั เนีย่

พีแ่ น่มาก กล้ามายืน ให้พบ่ี โี ดนัทรอบตัวเองเนีย่

แต่ต้องขออภัยที่จำชื่อร้านไม่ได้ 555 ถ้าใครอยากรู้โทรถามน้องทีโ่ คราช เอาแล้วกันนะ เขายินดีเสมอจ้า เท่านัน้ ยังไม่พอ หลังจากทานอาการเสร็จน้องๆ ที่โคราช นำทีมโดย “น้องเพชร” ยังฉุดกระชากลากดึง 555 พาหนุ่มๆ ทั้งพี่บี พี่ดิน พี่ต่อ ไปเที่ยวกันต่ออีกที่ U-BAR แต่งานนี้ทีมงานสาวๆ เขาขอ สละสิทธิ์ ปล่อยให้หนุ่มๆ เขาเที่ยวกันเต็มที่ไปเลยยยย หลังจากเสร็จภาระกิจแล้ว ทีมงานกลับเข้าที่พัก ขอบอกหน่อยว่าคืนนั้น ทีมงานทุกคนคงหลับเป็นตายเลยล่ะ เพราะเส้นทางวันแรกของการเดินทาง ของเจ้า SUPER BEE ที่ทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆ คาร์คลับแต่ละจังหวัด ตั้งแต่เช้ายันค่ำ ก็ทำเอาอ่อนแรงไปได้เหมือนกัน นี่แค่เพียงวันเดียวเท่านั้น นะเนี่ย แต่ยังไงซะ จุดหมายปลายทางที่วางไว้ของ SUPER BEE ยังรอคอย พวกเราอยู่ เราก็ต้องไปให้ถึง ถูกต้องมั้ย ยังไงก็อย่าลืมส่งแรงใจ แรงเชียร์ ให้เจ้า SUPER BEE กับพี่บีของเรา ให้สามารถพิชิตจุดหมายที่วางคือ จะขึ้นไป “ชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยาม” ที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้ สำเร็จด้วยก็แล้วกันนะ แล้วฉบับหน้า เราจะเก็บเอาเรื่องราวสนุกๆ มันส์ๆ แบบ ขำๆ ฮา มาให้อ่าน กันอีกนะ BYE BYE. SEE YOU NEXT ISSUE

ชมพระอาทิตยขึ้นกอนใครในสยาม


Story

ชมพระอาทิตยขึ้นกอนใครในสยาม

SUPER BEE PROJECT 2 ADVENTURE By Super Bee

เมื่อฉบับที่แล้วเราได้เล่าเรื่องราวการเดินทางของ เจ้า SUPER BEE ไปแล้วตั้งแต่กรุงเทพฯ ไปสระบุรี จนถึงมาเมืองโคราชบ้านเฮา กันแล้ว มาถึงฉบับนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องราวของความ สนุกสนาน มันส์ ฮา กันต่ออีกครั้ง เรียกว่างานนี้ได้อ่าน STORY กันแบบยาวเหยียดดด แน่นอนเลยล่ะ ก็ถือซะว่าครั้งนี้เป็นภาคต่อเนื่องของการเดินทางกับ PROJECT สุดฮิต ที่ทำ เอาแฟน ๆ ติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองไปแล้วตอนนี้ กับเจ้า SUPER BEE ตัวน้อยแสนซุกซน บวกความบ้าคลั่งในบางเวลาเลยก็ได้เนี่ยสำหรับเจ้า SUPER BEE เรียกว่างานนี้เจ้าผึ้ง แสนซนตัวนี้ได้ออกมาผจญภัยบนท้องถนน ผ่านร้อน ผ่านฝน ผ่านฝุ่นควันมาตลอดการ เดินทาง ฟังดูนา่ สงสารมัย้ ล่ะเนีย่ แต่วา่ มันก็จริงอย่างทีบ่ อกไปนัน่ ล่ะ เพราะเจ้า SUPER BEE คันนี้มันไม่มีแอร์ครับผม น้องๆ เพื่อนๆ ก็ลองคิดดูว่า รถคันเล็กๆ แอร์ก็ไม่มี แต่ต้องวิ่ง อยู่บนถนนทางหลวง ที่มีรถเยอะๆ เจอทั้งควันรถ เจอทั้งแดด บางเวลาเจอฝน (แถมไม่มี ทีป่ ดั น้ำฝนอีกต่างหาก) แล้ววิง่ ด้วยความเร็วประมาณ 100 km/hr (เร็วไปป่าวเนีย่ ) แหมมม!! อย่าดูถูกกันนะ ถึงจะเล็กก็เล็กพริกขี้หนูนะจะบอกให้ คอยนึกภาพตามไปนะ แล้วคนขับจะ รู้สึกยังไง แล้วถ้าเป็นพน้องๆ เพื่อนๆ จะรู้สึกยังไง อันนี้คงไม่มีใครตอบได้หรอกนะ นอกจาก พีบ่ เี ท่านัน้ ล่ะนะทีจ่ ะสามารถมาบรรยายความรูส้ กึ ได้อ้ะ..เอาเป็นว่าถ้าใครอยากรู้เจอพีบ่ กี ถ็ าม กันเอาแล้วกันนะ แล้วถ้าเป็นคุณล่ะ คุณจะขับมัย้ ? แต่ถงึ จะยังไงก็ตามพีบ่ ขี องเรา สูต้ ายยย.. แล้วก็มุ่งมั่นเกินร้อย ที่จะเดินทางไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่ตั้งไว้คือ

“ดูพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยาม”

นั่นล่ะ เราก็คอยติดตามกันต่อไป ชมพระอาทิตยขึ้นกอนใครในสยาม

เรามาเข้าเรือ่ งกันดีกว่านะ เพราะหลังจากทีเ่ ราเสร็จสิน้ ภาระกิจทีโ่ คราช เรียบร้อยแล้ว เราก็ออกเดินทางต่อกันแต่เช้าตรู่ เพื่อเดินทางต่อไป ยังขอนแก่น เพราะภารกิจอันสำคัญ และแสนจะหนักหน่วงของเจ้า SUPER BEE ที่รออยู่เบื้องหน้า ขอบอกว่าสำคัญมากๆ เพราะว่า เจ้า SUPER BEE จะต้องไปแข่ง DRAG กับเขาด้วยในงาน LEO

NITTO QUATERMIAL 2009 ที่สนามบินน้ำพอง ขอนแก่น เอาล่ะซิ พี่น้องครับ งานนี้ จะสู้เขาได้มั้ยเนี่ย ซึ่งในงานแข่งครั้งนี้ทางเฮียพงษ์ ผูจ้ ดั เขาได้จดั รุน่ RETRO ขึน้ มาเป็นกรณีพเิ ศษเลยล่ะ เพือ่ รวมเอารถ RETRO CAR ที่มีในขอนแก่นมาแข่งกัน (มีกันเยอะซะด้วย) และเพื่อ เป็นการต้อนรับเจ้า SUPER BEE ด้วยที่สามารถเดินทางมาถึง ขอนแก่นได้ และก็เพื่อสรรหาว่ารถ RETRO ของใครจะสามารถ ทำสถิติ พิชิตรางวัล THE BEST OF RETRO ไปครองได้ งานนี้ เราก็ต้องเอาใจช่วยทั้งคนและรถเลยล่ะ แต่อย่างที่บอกล่ะนะ ว่าเจ้า SUPER BEE น่ะมันเล็กพริกขี้หนูยังงัย เพราะคันนี้เขาเคยสร้าง สถิติให้กับตัวเองมาแล้ว (ก่อนที่พี่บีจะเอามาปรับปรุง) เค้าว่าวิ่งได้ 15 วินาที ก็รอลุ้นกันต่อไปว่าพี่บีจะสามารถควบเจ้า SUPER BEE วิ่งรักษาสถิติเดิมได้หรือไม่


จอดหาของกินกันข้างทาง

สงสัยยืนคิดอยูม่ ง้ั ว่าจะกินอะไรดี

รถพีด่ นิ จอดอยูด่ ี ๆ ก็มคี นมา ขอใช้บริการกระจกหน่อย555

พีบ่ ลี องโบกเรียกลูกค้าให้ปา้ แต่ขอโทษ ไม่มใี ครจอดซือ้ เลย 555

ระหว่างการเดินทางจากโคราชไปขอนแก่นนั้น SUPER BEE ของเราเขาก็เป็นพระเอกไปตลอดทางล่ะนะ เพราะดูจะเป็นจุดสนใจตลอดเวลา เมื่อผ่านฝูงชน และคน เดินทางบนท้องถนน การเดินทางของ SUPER BEE ก็ประมาณว่า ขับๆ ไป เหนื่อยก็หยุดพัก หิวก็แวะกิน เราก็เลยได้เจอะเจอกับเรื่องราวสนุกสนาน เฮฮากันตลอด เส้นทางกว่าทีมงานและเจ้า SUPER BEE จะเดินทางไปถึงขอนแก่นได้เวลาก็ล่วงเลยไปค่อนบ่ายแล้ว เพราะถนนบางช่วงนั้นพี่บีบอกตกไปแต่ละทีมีน้ำตาแทบไหลมัน จะพังมัย๊ เนีย่ แต่กย็ งั ดีนะทีเ่ รายังพอมีเวลาเหลือสักเล็กน้อย พอทีจ่ ะแวะไปเช็คอินเข้าทีพ ่ กั กันก่อนเพือ่ ทำภารกิจส่วนตัวกันสักเล็กน้อย ก่อนจะเดินทางต่อเข้าสนามแข่ง กันเลยฟังดูแล้วเหนื่อยแทนกันบ้างมั้ยเนี่ยพี่น้อง ตื่นกันมาแต่เช้ากว่างานแข่งจะเสร็จก็ค่อนเช้าอีก ซึ่งมันเป็นปกติของงานแข่ง กลายเป็นประเพณีของการแข่ง DRAG กันไปแล้วนะที่ต้องแข่งกันตอนกลางคืน

แบบว่ารถมันแรงจนฉุดแถบไม่อยู่

Super Bee เจอคูแ่ ฝดคร้าบบบ

เห็นสวยๆ แบบนี้ ฝีมอื ไม่ใช่ยอ่ ยนะจะบอกให้

สัมภาษณ์เฮียพงษ์ผจู้ ดั แข่ง


กองเชียร์เพียบ

รับรางวัลกันชืน่ มืน่ ...ไชโย ๆ ๆ

งานนีพ ้ บ่ี สี ตู้ ายครับ

เจ้า SUPER BEE เดินทางถึงสนามบินน้ำพอง ก็ราวๆ 5 โมงเย็นได้มง้ั ยังพอทันเห็นพระอาทิตย์ตกได้ เรียกว่างานนี้ท้องฟ้ายังพอเป็นใจอยู่บ้างนะ เพราะว่าก่อนหน้าที่ทีมงานจะเดินทางถึงขอนแก่น ฝนตกหนักมากๆ จนผู้จัดคิดว่าอาจจะแข่งไม่ได้ด้วยซ้ำไป แต่ไม่รู้ยังไงนะ ก่อนที่พวกเราเดินทาง ไปถึงขอนแก่นฝนเกิดหยุดตกไปก่อนหน้าเราเพียง 2 - 3 ชั่วโมงเอง งานนี้เลยรอดไป ไม่งั้นเจ้า SUPER BEE และพี่บีของเรามีหวังได้เปียกมะล่อกมะแล่กอีกแน่นอน..555

ความแรงงง วิง่ ซะควันออกท่อดำเชียว

พอถึงสนามแข่งเรียบร้อย คราวนีก้ เ็ ป็นการพบปะพูดคุยกันตามประสาคนคอเดียวกันของบรรดา คนรักรถ RETRO ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะว่าที่ขอนแก่นเขาจะมีรถสวยๆ เยอะนะจะบอกให้ แถม มีรางวัลมาการันตีความงามอีกต่างหาก ส่วนพี่ดิน กับต่อ ก็พยายามสอดส่ายสายตาหาน้องเอ้ (ซึ่งน้องก็มีแฟนแล้ว)จะเรียกมาถ่ายทำ ไม่ได้จะจีบ พอเริ่มพระอาทิตย์ตกดินทุกอย่างก็เข้าสู่ระบบ การแข่งขันอย่างเต็มรูปแบบ งานนี้เจ้า SUPER BEE เริ่มซ้อมๆ แล้วก็ซ้อม ตามกำหนดที่ได้วางไว้ ของผู้จัดแข่ง งานนี้เจ้า SUPER BEE เลยได้เช็คสถิติของตัวเองว่ายังคงแรงงงงเหมือนเดิม หรือป่าว แต่แล้วผลก็ปรากฏออกมาว่า พี่บีสามารถควบเจ้า SUPER BEE ทำสถิติให้กับตัวเอง ได้ที่ 15.89 วินาที เอาล่ะซิงานนี้มีลุ้นรางวัลกับเขาหน่อยนะ ทีมงานเองก็ใจชื้นขึ้นมาบ้างที่เจ้า SUPER BEE จะไม่ทำขายหน้า ให้ชาวขอนแก่นกันนะ..555


รุมชีข้ องกลางกันรึไงจ๊ะ ตามธรรมเนียมต้องถ่ายภาพเป็นทีร่ ะลึก ถ้วยรางวัลการันตีความเร็วของ SuperBeeคร้าบบบ

ช่างตีช๋ ว่ ยซ่อมอีกแล้วคร้าบบบ อิอิ

เฮ้อ..superbee นั่งสบายแบบนี้ก็ดีซิเนี่ย

การแข่งขัน ณ วันนั้นเราก็ได้สนุกสนาน มันส์ ฮา กันสุดๆ บวกกับช่วยลุ้นเจ้า SUPER BEE ให้สามารถ คว้ารางวัล และสุดท้ายเจ้า SUPER BEE ของเราก็สามารถทำสำเร็จพิชิตรางวัล BEST RECORD OF RETRO CAR ประจำสนามแรกไปครองได้ โอยยย...โล่งอกไปอีก 1 ภารกิจของเจ้า SUPER BEE งานนี้ พีบ่ เี ราก็ได้ถว้ ยมานอนกอดแล้วครับเจ้านาย 555 งานนีก้ อ้ ต้องขอขอบคุณกลุม่ น้องคาร์คลับทีข่ อนแก่นมากๆ ที่ช่วยติดต่อ บอกเล่าความเป็นไปของกิจกรรมที่ขอนแก่นอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็น เฮียพงษ์, บอล แล้วก็ต้อง ขอบคุณภาพสวยๆ จากน้องโดม มากๆ ที่ถ่ายสวย ซะจนทีมงาน MOTOR TRACKS ต้องขอภาพเจ้า SUPER BEE มาใช้ทำปกเมื่อฉบับที่ 57 อ้อ..ลืมไปอีกคนที่ขาดไม่ได้ ก็นายช่างใหญ่แห่งขอนแก่นก็ “ช่างตี๋” นี่ถ้าไม่ได้พี่เขามาช่วยซ่อมเจ้า SUPER BEE ตอนที่มีปัญหาที่สนาม สงสัยว่าพี่บีเราจะแย่ มีหวังไม่ได้รางวัล แน่นอน แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชาวขอนแก่นทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยชื่อมานะ หลังจากเสร็จภาระกิจ การแข่งขันเสร็จแล้ว พวกเราก็รีบตะบึงกลับโรงแรมทันที เพื่อพักผ่อน เอาแรง ไว้ตอนเช้า เพราะหนทางยังอีก ยาวไกลมากกกก เพราะเช้าวันต่อมาเจ้า SUPER BEE จะต้องเดินทางต่อไปยัง จ. อุดร เพราะที่นั่นเราก็มีกลุ่ม น้องๆ พี่ๆ กำลังรอคอยการไปถึงของเจ้า SUPER BEE อย่างใจจดใจจ่อ แต่น่าเสียดายที่เราไม่สามารถพัก ที่อุดรได้ เพราะเราต้องเดินทางต่อไปยัง จ.หนองคาย เพื่อข้ามไปยังฝั่งลาวโน่น ที่อุดรทางทีมงานเลยได้แค่ แวะทักทายกัน แล้วก็ได้ทานอาหารร่วมกันที่ร้าน THE REST & RELAX PLACE ซึ่งที่นี่เป็นที่ประจำของกลุ่ม LHAOSIK CAR CLUB ที่มาพบปะสังสรรค์กันประจำ ดังนั้นมื้อกลางวันวันนั้นเลยต้องเป็นแบบรีบเร่งกัน สุดๆ เพราะหน้าด่านมีน้องๆ จากฝั่งลาวมาคอยท่า รอรับอยู่หน้าด่านหนองคายเรียบร้อยแล้ว จุดหมายของพวกเรายังอีกยาวไกล เพราะจุดหมายต่อไปของเจ้า SUPER BEE คือการเดินทางข้ามไปฝั่งลาว เพื่อไปแอ่วเมืองลาว เยือนบ้านพี่เมืองน้อง พบปะเพื่อน พี่ๆ น้องๆ คอยดูว่าเจ้า SUPER BEE จะไปเจอะเจอ เรื่องราวน่าตื่นเต้นอะไรบ้าง เอาเป็นว่าเรามาคอยเอาใจช่วยพี่บี และเจ้า SUPER BEE กันต่อไปแล้วกันนะ เพื่อให้สามารถไปพิชิตจุดหมายที่วางคือจะขึ้นไป “ชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยาม” ที่อุบลฯ งานนี้ เรามีเรื่องสนุกๆ มันส์ ๆ ฮา ๆ มาฝากกันต่อแน่นอน แล้วฉบับหน้าเราจะมาเล่าให้ฟังกันต่ออีกนะ.....

ร้าน The Rest เขาสวยจนอดใจ ถ่ายภาพกันไม่ได้เลยนะทีมงานเรา

น้องๆ ทีอ่ ดุ ร ช่วยกันติดสติกเกอร์

TO BE CONTINUED NEXT ISSUE BYE BYE !!!!

กินไปเล่นเกมกันไป

มอบของฝากให้พบ่ี เี ป็นสะเบียงระหว่างทางด้วยครับ


Story

ชมพระอาทิตยขึ้นกอนใครในสยาม

SUPER BEE ADVENTUREPROJECT 2

ชมพระอาทิตยขึ้นกอนใครในสยาม

By Super Bee


ณ ตอนนี้การเดินทางของเจ้า SUPER BEE ADVENTURE PROJECT 2 ก็เดินทางมาได้จะครึง่ ทางแล้วนะ เพราะว่าเรากำลังจะข้ามเข้าฝัง่ ลาว เพือ่ พบกับ เพื่อนๆ ที่อยู่ฝั่งกระโน้น เพราะถ้าจำกันได้ ใครที่ได้ดูใน MOTOR TRACKS หรือ DRIFT_TO ฉบับแรกของเรา ก็คงพอจะคุ้นหน้าค่าตากันบ้างแล้วว่าใคร เป็นใครกันบ้าง ครั้งนี้ไหนๆ เจ้า SUPER BEE เราได้เดินทางมายังโซน อีสาน เราก็เลยแอบแฉลบ ออกนอกเส้นทางไปบ้าง เพราะคิดว่ายังไงซะเจ้า SUPER BEE ก็คิดว่าน่าจะเดินทางผ่านไปได้นะ แต่ว่าใครจะคิดบ้างนะว่า กว่าการเดินทางของเราจะล่วงเลยผ่านไปได้นน้ั มันต้องอาศัยการประสานงาน กันอย่างหนักมากๆ งานนี้เราก็เลยต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงๆ เลยล่ะ กับคนทีค่ อยประสานงานการเดินทางเข้าฝัง่ ลาว จนทีมงานเราออกจากฝัง่ ลาว มาได้ โดยสวัสดิภาพและปลอดภัย ราบรื่นทุกเส้นทาง

หมอบายสีทำพิธกี นั ถึงในรถเลยล่ะ แบบนีต้ อ้ งเร็ว และแรงงงงส์....

ร่วมกินไก่สาบานร่วมกัน555

หลัง จากที่เจ้า SUPER BEE เสร็จสิ้นภารกิจที่อุดรแล้ว เราก็รีบตะบึงไปยัง ด่านทีห่ นองคายเพือ่ จะข้ามไปยังฝัง่ ลาว ให้ทนั เวลาก่อนทีด่ า่ นจะปิด เพราะเรา ต้องทำเรื่องผ่านแดนกันอีก แต่งานนี้โชคดีหน่อยที่ทาง คุณโซ่ จากทางลาว ส่งทีมงานมาดำเนินการเดินเรื่องเอกสารได้เรียบร้อยก่อนที่ทีมงานเราจะ เดินทางไปถึงหน้าด่านซะอีก ก็ต้องขอขอบคุณจริง ๆ คร้าบบบบ แล้วระหว่าง ที่เราเดินทางข้ามไปยังฝั่งลาว เจ้า SUPER BEE ก็จะได้ความความสนใจจาก มวลชนชาวลาวตลอดการเดินทาง ก็ไม่รวู้ า่ ด้วยเพราะความน่ารักของรถ หรือ พวกเขาไม่เคยเห็นรถแบบนีก้ ไ็ ม่รู้ อ้อ....หรือว่าเขาไม่คดิ ว่าเจ้ารถเก่า ๆ แบบนี้ มันจะวิ่งได้ขนาดนี้หรือป่าวน๊า..555!!

พิธบี ายสีสขู่ วัญ

ผูกข้อมือ รับขวัญให้พบ่ี กี นั ใหญ่

ร่วมบันทึกการเดินทางให้ super Bee ว่ามาถึงลาวแล้วคร้าบบบบ

คุณแม่โซ่ คนนีล้ ะ่ ทีส่ ามารถทำให้ พวกเราข้ามกลับมาฝัง่ ไทยได้จา้ า

ช่วง เวลาที่ทางทีมงานและเจ้า SUPER BEE เดินทางทางเข้าไปยังประเทศลาว ซึ่งเราก็มีเวลาเพียงน้อยนิด มาก ๆ จนน่าเสียดายที่เราไม่สามารถทำกิจกรรม อะไรได้มากนัก ด้วยเพราะว่ามีเวลาเป็นตัวจำกัด เพราะทีมงานมีเวลาพักที่ ฝัง่ ลาวเพียงแค่ 1 คืนเท่านัน้ พวกเราก็ตอ้ งเดินทางต่อเพือ่ มาข้ามฝัง่ ออกทาง ท่าแขก จ. นครพนม ดังนั้นเจ้า SUPER BEEของเราเลยต้องรีบเร่งอยู่ตลอด เวลาตั้งแต่การข้ามไปฝั่งลาว ที่ต้องทำเวลาสุด ๆ เพื่อให้ทันก่อนด่านปิด และ ท่าสำคัญเพื่อให้ทันพิธีการที่ทางน้องๆ จัดเตรียมพิธีบายสีไว้ต้อนรับทีมงาน ซึ่งก็ต้องทำพิธีให้เสร็จก่อน 6 โมงเย็น คราวนี้ล่ะ พี่บีเลยต้องตะบึงเจ้า SUPER BEE แบบสุดฤทธิ์ เพื่อให้ทันพิธีบายสีสู่ขวัญ และด้วยความมุ่งมั่น และตั้งใจจริงของพวกเรา ทุกอย่างก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เพราะเจ้า SUPER BEE ของเราเดินทางไปถึงที่หมายได้อย่างสบาย เพื่อถึงศูนย์รถของ คุณโซ่ เรียบร้อย ทีมงานลงจากรถ เราก็พบกับความอบอุ่น กับการต้อนรับ จากเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่มาคอยให้กำลังใจ และที่นั่นทุกอย่างก็เตรียมพร้อม ไว้รอพวกเราพิธีบายสีสู่ขวัญก็เริ่มขึ้นโดยมีพ่อบายสีมาสวดขอพรเหล่า ทวยเทพเทวาให้มาปกปักรักษาพวกเราทุก ๆ คนให้รอดพ้นสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ซึง่ พิธกี ารบายสีนน้ั ผ่านไปด้วยความขลัง บวกกับความปราบปลืม้ ยินดี ทีท่ มี งาน ทุกคนได้รับคำอวยพรจากผู้ใหญ่ และน้องๆ ทุกคน ที่มาให้กำลังใจ ก็ขอ ขอบคุณจริง ๆ ครับ จากผลพวง คำอวยพร ต่าง ๆ จึงทำให้พวกเรามีกำลังใจ ที่จะเดินทางต่อไป เพื่อนำเจ้า SUPER BEE สามารถขับผ่านลาวมาได้อย่าง ปลอดภัย ไร้อุปสรรคต่างๆ จริงๆ


แบบว่าภาพนี้ ถ้าเมียมาเห็น มีหวัง ตายยยยย..

แบบว่าหนุกหนานยามค่ำคืนคร้าบบบบ.

2 ป้า motor tracks 555

โชว์ของฝากจากคุณโซ่ อย่างงีถ้ กู ใจพีด่ นิ สุด ๆ

รถนอนพิเศษของพี... ่ .. ทีล่ าวใครอยากนอน รีบจองด่วน

พีบ่ ี มอบเสือ้ super bee เป็นของทีร่ ะลึกให้กบั โซ่

รถนอนพิเศษ

ภารกิจในระหว่างอยู่ที่ลาวของเจ้า SUPER BEE ก็ไม่มีอะไรมากครับ เราก็ ได้รับเชิญไปกิน แล้วก็กินกันตามระเบียบ ตามที่เจ้าภาพเขาจัดไว้ให้นั่นล่ะนะ แล้วที่สำคัญงานนี้เราได้มีโอกาสไปบุกถึงอู่ต่อรถบัสกันเลยล่ะงานนี้ แบบว่า เห็นแล้วอึ้งๆๆ แล้วก็อึ้ง ก็ไม่คิดว่าที่ลาวเขาจะต่อรถกันง่ายแบบนี้ ถามเสร็จ ออกมาให้นั่งแล้วดูดีอีกซะด้วย ใครอยากลองนั่งก็เชิญได้เลย แต่ขอบอกว่า ต้องจองล่วงหน้านะครับ ไม่งั้น อดนอน 555... กว่าภาระกินการเอ็นเตอร์เทน ยามค่ำคืนที่พี่น้องเขาจัดให้จะเสร็จสิ้นไปได้ ก็ปาเข้าไปค่อนคืน จนพี่บีและ ทีมงานเริ่มหมดแรง ก็เพราะขับรถ เดินทางกันมาตลอดทั้งวัน งานนี้ก็เลยต้อง ขอแอบกลับมานอนพักผ่อนเอาแรง เพื่อตื่นกันเช้า ก็ต้องเดินทางกันต่อ เพราะต้องขับรถอีกกว่า 300 กิโลเมตร มาข้ามทีด่ า่ นท่าแขก ฝัง่ จังหวัดนครพนม ซึ่งที่นั่นก็มีน้อง ๆ มาเตรียมคอยท่า รอรับกันหน้าด้าน

อูต่ อ่ รถบัส แบบพิเศษ นอนสบาย หายห่วง

แบบว่าบายสีเสร็จแล้ว super bee ทำซ่าส์

เพือ่ น จากลาวมาให้กำลังใจจ้าาา


3 เสือแห่ง motor tracks

กินกันเสร็จ แล้ว มันก็ตอ้ งออกกำลังกันหน่อย555. สรุปว่า super bee สตาร์ทไม่ตดิ คร้าบบ

เริม่ ต้นของเช้าวันใหม่ในเมืองเวียงจันทน์ของทีมงาน หลังจากทีท่ กุ คนฟิตแรงนอนเอาแรงกันมาตลอดคืนแล้ว ชาร์ตแบตกันเต็มที่ เราก็เริ่มออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าระหว่างการเดินทางจากตัวเมืองเวียงจันทน์ เราขับ ลัดเลาะมาเรื่อย ๆ ตามเส้นทาง โดยมีเนวิเกเตอร์คือน้องนาง นั่งกำกับมาด้วยเพื่อความสะดวกสบายของ เจ้า SUPER BEE ถ้าต้องเจออุปสรรคระหว่างการเดินทาง แต่ด้วยความกรุณาของผู้ใหญ่ ที่ไม่ใช่ใครอืน่ ที่ไหน ก็คุณแม่ของคุณโซ่ ที่ออกเดินทางล่วงหน้าก่อนเพื่อช่วยเคลียร์ทางให้ เลยทำให้เจ้า SUPER BEE ของเราขับสบายไหลลืน่ ไม่มอี ปุ สรรคอันใดมาขว้างกัน้ เลยล่ะงานนีฉ้ ลุยครับเจ้านายยยย...... จากตัวเมือง เวียงจันทน์ เราขับออกมามุ่งหน้ามาทาง จ. บอคำไทร เท่าที่จำได้นะ ซึ่งการเดินทางของเจ้า SUPER BEE เราต้องผ่าน 3 จังหวัดด้วยกัน ด้วยระยะทาง 300 กว่ากิโลเมตรเพื่อมาออกทางด่านท่าแขกทาง จังหวัดนครพนม ระหว่างการเดินทางเจ้า SUPER BEE ขับมาสบาย ๆ มาก เพราะด้วยเส้นทางที่เราใช้ เขาเริ่มปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก อันนี้เราได้รับข้อมูลจากน้องนางคอยเป็นเนวิเกเตอร์ของเราที่ ร่วมทางมาด้วยนั่นเอง.

ให้ดคู วามใหญ่- เล็ก ของรถ 2 คันนีน้ ะ มันต่างกันมากกกก

รถโดยสารทีล่ าวเขาน่ารักมัย้ จ๊ะ

หยุดพักผ่อนหย่อนใจกลางทาง คร้าบบ ทำเท่หไ์ ปงัน้

ดูวธิ กี ารขนย้าย รถมอเตอร์ไซค์ทล่ี าวสิ

สรุปว่าภารกิจของเจ้า SUPER BEE ณ เมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาวนั้น ก็สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ไม่มีปัญหา และอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นรถพร้อม คนพร้อม ก็เลยทำให้พิชิตจุดหมายปลายทางประเทศลาวไปได้ งานนี้ก็ต้องขอขอบคุณจริงๆ ครับกับทุกๆ คนที่มาคอยให้กำลังใจและคอยประสานงานทุกอย่างให้ ไม่ว่าจะเป็น คุณโซ่ คุณแม่โซ่ และสาว ๆ ทุกคนไม่ว่าจะเป็นน้องนาง น้อง อ่อน น้องกระถิน น้องปุ๊ก โดยเฉพาะคุณแม่โซ่ด้วยแล้ว งานนี้คงต้องกราบงาม ๆ สัก 100 ครั้งถึงจะดีนะเนี่ย เพราะหลังจากที่เจ้า SUPER BEE กลับเข้ามายังแผ่นดินไทยของเราแล้ว เราจะได้รับคำถามว่า เจ้า SUPER BEE ข้ามมาได้ยังไง เพราะที่จริงแล้วคุณไม่สามารถ ขับรถข้ามจังหวัดเขามาได้แบบนี้ คือ ประมาณว่า คุณเข้ามาทางไหน คุณก็ต้องออกไปทางนั้น แต่ว่า เจ้า SUPER BEE ของเรา เขาเข้าทางนึง ออกอีกทางหนึ่ง แล้ว ทำให้ทุกคนสงสัยงงกันไปเป็นไก่ตาแตกอิอิอิ... ก็แหม... ระดับ เจ้า SUPER BEE แล้ว มีไรมั่งล่ะที่ทำม่ะได้อ่ะ จริงมั้ย 55.. ( โม้ไปงั้นล่ะ) แต่ถึงยังไงก็ต้องขอบคุณจริง ๆ ครับ เอาไว้ครั้งหน้าเราจะมารบกวนใหม่นะคร้าบบบบ เมือ่ การเดินทางของเจ้า SUPER BEE มาถึงลาวได้และกำลังจะเดินทางออกข้ามกลับมายังฝัง่ ไทยแล้ว การเดินทางของเจ้า SUPER BEE ก็มาถึงครึ่งทางแล้วก็ได้นะ เพราะต่อจากนี้เราจะต้องเดินทางกันต่อไป เพื่อเข้าไปยังจุดมุ่งหมายที่เราตั้งไว้คือ ดูพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยาม ที่ผาชะนะได จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งการเดินทาง ของเจ้า SUPER BEE จะสำเร็จลุลว่ งตามเป้าประสงค์ได้หรือไม่เรา ก็มาให้กำลังใจกันต่อไปก็แล้วกันนะ แล้วพบกับ STORY SUPER BEE ADVENTURE PROJECT 2 ใน PART ต่อไปได้ในฉบับหน้านะครับ BYE BYE….!!!


Story

ชมพระอาทิตยขึ้นกอนใครในสยาม

SUPER BEE ADVENTUREPROJECT 2

By Super Bee

ชมพระอาทิตยขึ้นกอนใครในสยาม

วเรา โอยยย..โล่งอก ข้ามมาฝัง่ ไทยสำเรจ้ แล้

กลับมาเจอกันอีกครัง้ แล้วนะครับกับ อภิมหาโปรเจค ของเจ้า SUPER BEE KE10 ที่เดินทางมายาวไกล มาก ๆ นี่ก็เข้าสู่ PART ที่ 5 กันแล้วนะ สำหรับใครที่ คอยติดตาม และคอยเชียร์เจ้า SUPER BEE อยู่ล่ะก็ ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงจริงๆ เลยนะเนีย่ ไหนๆ ก็คอยให้กำลังใจกันมายาวนานกับ PROJECT ที่ 2 กับการเดินทางเพือ่ ชมพระอาทิตย์ขน้ึ ก่อนใครในสยาม ที่จังหวัดอุบลราชธานีนั้น ตอนนี้เจ้า SUPER BEE ของเราก็เดินทางมาได้ ค่อนทางแล้วนะ เพราะฉบับที่ 60 เราเดินทางอยู่ที่ฝั่งลาว และกำลังจะข้ามกลับมา ยังฝัง่ ไทยเราทีด่ า่ นท่าแขกประเทศลาว สู่ จ.นครพนม คุณคิดว่า เจ้า SUPER BEE จะสามารถข้ามกลับมา โดยสวัสดิภาพหรือป่าว...ล่ะ ก่อนทีจ่ ะมารับรูเ้ รือ่ งราวความคืบหน้าของการเดินทาง ของเจ้า SUPER BEE ในฉบับนีก้ นั ต่อ เรามาท้าวความ ย้อนหลังกันเมือ่ ฉบับทีแ่ ล้วทีเ่ จ้า SUPERBEEเดินทาง ผจญภัยอยูใ่ นประเทศลาวนัน้ ก็ได้สนุกสนานมันส์ฮา กันไปตามประสา น่าเสียดายที่เราไม่ได้อยู่นานๆ เพราะด้ ว ยเวลาอั น จำกั ด ที่เ ราต้ อ งเร่ ง รี บ เดิ น ทาง ออกมายังจังหวัดนครพนม เพราะมีกลุ่มน้องๆ รอ เจ้า SUPER BEE อยู่อย่างใจจดจ่อ

คุยกับน้อง ๆ ชาวนครพนม หนุกหนาน ขำฮามากกก

ปุ๊ แห่งนครพนม เป็นตัวแทนทีมเพือ่ น ๆ ครับ

ร่วมแสดงความยินดีกบั Super Bee ด้วยครับ

สึกว่ารถ 2 คันนีเ้ หมาะสมกับ Super Bee จริง ๆ นะเนีย่ .. ขอได้มย้ั จ๊ะ

รถเขาสวยขัน้ เทพเลยนะเนีย่


เรามาว่ากันถึงฉบับนี้กันเลยดีกว่านะ เพราะว่าตอนนี้เจ้า SUPER BEE กำลังจะข้ามฝั่งกลับมา ไทยทางด่านท่าแขก แต่กว่าจะข้ามมาได้ เจ้า SUPER BEE ต้องผจญกับสภาพอากาศที่แปรปรวน มาตลอดเส้นทางเลยล่ะครับ แต่ท้ายที่สุดแล้ว เจ้า SUPER BEE ก็สามารถข้ามแดนมายังฝั่งไทย ได้อย่างสบาย ด้วยการอำนวยความสะดวกของโซ่และคุณแม่ทค่ี อยเคลียร์ทางมาให้ตลอดเส้นทาง จากเวียงจันทน์มาจนถึงด่านท่าแขกส่วนทางฝั่งท่าแขก จังหวัดนครพนม ก็มีกลุ่มน้องๆ มารอ คอยรับเจ้า SUPER BEE อยู่ที่ท่าแพขนานยนต์ เทศบาลเมืองนครพนม หลังจากเจอะเจอกัน เรียบร้อยแล้ว น้องๆ เขาก็รีบพาเจ้า SUPER BEE และทีมงานเข้าที่พักโดยด่วน งานนี้ก็ต้อง ขอขอบคุณอย่างสูงสำหรับที่พักอันสุดสวย แสนสบาย สำหรับทีมงานที่โรงแรม I-HOTEL ซึ่งเป็น ของนายปุ๊นั่นเอง ใครว่าง ๆ ไปเที่ยวนครพนม ก็ติดต่อห้องพักได้เลย ถูก สวย สบาย อันนี้ทีมงาน MOTOR TRACKS รับประกัน ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าที่นครพนมเขาจะมีรถแต่งสวยๆ เยอะอยู่ เหมือนกัน เพราะตอนที่ปุ๊เขาโทรมาเชิญเจ้า SUPER BEE ไปแวะที่นครพนมเขาบอกชื่อรถ แต่ละคันมาเนี่ยสุดๆ ทั้งนั้นเลยล่ะขอบอก คืนนั้นที่นครพนมเราก็ได้รับความสนุก สนาน ขำฮา อิ่ม อร่อย นอนสบายเป็นการพักผ่อนของทีมงานได้ดีเยี่ยมจริงๆ เราสัญญาว่าถ้ามีเวลา หรือ มีกิจกรรมดีๆ เราไม่พลาดแน่นอนครับ(อย่าลืมโทรมาชวนกันล่ะ)

ผึง้ ตัวนีร้ า้ ยมัย้ ล่ะ ขนาดหินยังหักเลยอะ..

super bee กำลังจะข้ามกลับมาฝัง่ ไทยแล้วจ้า

แบบว่ายืนทำเท่หไ์ ปงัน้

โอ้มายกอ๊ ท เห็นแผ่นดินไทย อยูเ่ บือ้ งหนา้ แล้วคร้าบบบพีน่ อ้ ง

ป้ายโฆษณาทีล่ าวจ้าาา...

พีบ่ ยี นื ถ่ายรูปหน้าท่าแพขนานยนต์เทศบาลเมืองนครพนม

จอดรอคอยพระอาทิตย์ขน้ึ คร้าบ

พีบ่ นี ง่ั คอยดูพระอาทิตย์ขน้ึ ก่อนใครในสยาม Story

ชมพระอาทิตยขึ้นกอนใครในสยาม

SUPER BEE ADVENTUREPROJECT 2

By Super Bee


เห็นโค้งปิง้ งูแล้วอดใจดริฟท์ไม่ไหวเลยเนีย่

มาถึงแล้วผาแต้มขอ Super Bee ถ่ายรูปซะหน่อย ไชโย พวกเรามาถึงผาแต้มแล้ว เฮ ๆ ๆ ๆ

สอบถามศึกษาข้อมูลกันก่อนเข้าไปด้านใน รอ ๆ ๆ ๆ พระอาทิตย์ขน้ึ ครับ

จะหวานกันไปถึงไหนฮ้าาา..บอล


พีบ่ แี อ็คท่าหน้าโค้งซะหน่อย

Super bee พิชติ โค้งปิง้ งู ทีส่ รุ นิ ทร์คร้าบบบบ

หลังจากเจ้า SUPER BEE เสร็จสิ้นภารกิจที่นครพนมเรียบร้อย เช้าต่อมาเราก็ต้องรีบตะบึงเจ้า SUPER BEE เพื่อมุ่งหน้าต่อไป ยังสกลนคร ตามคำเชิญของน้องเขาอีกนั่นล่ะ เพราะเขาอยากให้ เจ้า SUPER BEE ไปพิสูจน์ “โค้งปิ้งงู” ที่สกลนคร และเราก็ได้ไปพิสูจน์ มาเรียบร้อยแล้วมันปิ้งงูจริง ๆ โค้งได้ใจมาก ๆ เหมือนเอางูมาเสียบ ไม้ปิ้ง แล้วมันก็งอไปมา และที่สำคัญก็สวยสมชื่อด้วย ที่สกลนคร เจ้า SUPER BEE ก็ได้รับความอบอุ่นไม่แพ้จังหวัดอื่น ๆ นะครับ เพราะน้อง ๆ มาให้การต้อนรับอุ่นหนาฝาคั่ง โดยเฉพาะ “หนุ่มอ้น” ที่อุตส่าห์ขับรถไปรับเจ้า SUPER BEE ถึง นครพนมเลยเชียวล่ะ ก็ตอ้ งขอบคุณมาก ๆ ครับ แต่กน็ า่ เสียดายทีเ่ รามีเวลาอยูท่ ส่ี กลนคร น้อยมากเพราะเจ้า SUPER BEE จะต้องเดินทางต่อไปยังจังหวัด อุบลราชธานีกันอีก เพราะเรานัดกลุ่มน้อง ๆที่อุบลไว้ว่าเราจะเจอกัน ตอนเย็น ๆ งานนี้เจ้า SUPER BEE ของเราเลยต้องเร่งสปีดกันน่าดู เพือ่ ให้ทนั เวลาตามนัดหมาย แต่กว่าจะถึงก็ทำเอาเจ้า SUPER BEE เกือบแย่เหมือนกันก็สภาพอากาศที่มันแปรปรวนรวนสุดๆ แบบว่า กลางวันเจอร้อน ตกเย็น ๆ อากาศเริ่มเย็นหน่อย ยังไม่พอ แถมเจอ ฝนตกอีกต่างหาก งานนี้เจ้า SUPER BEE อ่วมไปเล็กน้อยถึงขั้น น้ำท่วมรถเปียกทั้งรถเปียกทั้งคน..555แต่ก็ยังสู้ขาดใจนะจะบอกให้

สิง่ ยืนยันว่ามาถึงจริง ๆ นะเนีย่

เป็นงัยล่ะ โดนเข็นรถซะเลย 555

บ้านพักของพวกเราจ้าทีผ่ าแต้ม ดีมาก ๆ

ตัง้ ใจเล่นเกม กันเกินไปป่าวเนีย่

ทานอาหารกันหลังจากทีมงานถึงอุบลจ้าาา

พอถึงอุบลเราก็ มีปาร์ตี้กันเล็กน้อยเพราะบังเอิญว่าวันนั้น (4 สิงหาคม) เป็นวันเกิดของนายต่อ ตากล้องของ MOTOR TRACKS นั่นล่ะ เราก็เลยแอบมี SURPRISE เล็กน้อย พอขำๆ น่ะ คืนนั้นก็มีทาง บอล และกลุ่มเพื่อน ๆ มาต้อนรับและให้กำลังใจกัน เต็มที่เลยแต่ก็อีกนั่นล่ะนะ ทีมงานเราเดินทางมาทั้งวันก็เลยต้องรีบกลับไปพักผ่อน เพราะผจญภัยมาตลอด ทัง้ วันและทีส่ ำคัญ ต้องเราออมแรงเอาไว้เช้าอีกวัน เพราะเจ้า SUPER BEE จะต้อง เดินทางขึน้ ไปพิชติ เป้าหมายของเราให้ได้คอื “ชมพระอาทิตย์ขน้ึ ก่อนใครในสยาม” ทีผ่ าชะนะได จ. อุบลราชธานี แต่หลังจาก ทีพ ่ บ่ี คี ยุ กับน้อง ๆ ทีอ่ บุ ลแล้ว ปรากฏว่า เราจะเอาเจ้า SUPER BEE ขึ้นไปถึงผาชะนะได ไม่ได้ เพราะเส้นทางมันยังต้องใช้รถ ออฟโรดเท่านั้น (เน้นอย่างจริงจัง) ถึงจะขึ้นไปถึงได้ เพราะยังเหลือเส้นทางอีก ประมาณ 4-5 กิโลเมตร ที่เป็นเส้นทางออฟโรด งานนี้เราเลยแป่ววววว ไปเลยล่ะ น่าเสียดายจัง แต่ไม่เป็นไรนะ เรายังเหลือหนทางที่ 2 คือ เอาเจ้า SUPER BEE ไปขึ้นอีกทางคือที่ “ผาแต้ม” ซึ่งก็สามารถดูพระอาทิตย์ขึ้น ก่อนใครได้เหมือนกัน เพราะ ณ เวลานัน้ พวกเราก็คงจะได้ดกู อ่ นในใครสยามเหมือนกัน 555 เราจึงมุง่ หน้า ไปที่ผาแต้มทันที ในเช้าวันต่อมา

ภาระกิจยามค่ำคืน คร้าบ...ดูเอานะว่าใครตัวพ่อ Story

ชมพระอาทิตยขึ้นกอนใครในสยาม

SUPER BEE ADVENTUREPROJECT 2

By Super Bee


ขบวนอารักขา superbee 555

การเดินทางไปยังผาแต้มนั้น เจ้า SUPER BEE ของเราก็ขับแบบสบาย ๆ อากาศยามเช้ากำลังดี ทีสำคัญ มีกลุม่ น้องบอล และเพือ่ นๆ ทีม่ ารวมตัว กันเป็นสักขีพยานให้กับเจ้า SUPER BEE ก็ขับ ตามมาเป็นขบวน เพื่อส่ง และคอยให้กำลังใจเจ้า SUPER BEE ตลอดเส้นทาง แถมยังอยูด่ ว้ ยเพือ่ รอชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามอีกด้วย.. แต่ก็ต้องขอบคุณ แบบพิเศษเนือ่ งจากปัญหาเรือ่ งการถ่ายทำตอนแรกเราไม่สามารถ นำรถไปในบริเวณผาได้กไ็ ด้นอ้ งอ๊อฟ (แฟนบอล..อิอ)ิ โทรประสาน งานทางผูใ้ หญ่ให้จนสามารถนำ SUPER BEE ไปจอดถ่ายทำได้ตาม เป้าหมายดังทีเ่ ห็นใน DVD ต้องขอบคุณจริงๆ ครับ เมือ่ ภารกิจการ ”ชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยาม” สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตาม เป้าประสงค์ที่พี่บีวางไว้ แต่ก็น่าเสียดายที่เราผิดเป้าหมายไปนิด เดียวเอง ทีต่ อ้ งเปลีย่ นจาก “ผาชะนะได”มาเป็น ”ผาแต้ม” เท่านัน้ เองนะ ไชโย ๆ ๆ ๆ..... SUPER BEE ทำสำเร็จแล้วคร้าบพี่น้อง..555

ครับ.. ไชโย ๆ ๆ Super Bee มาถงึ อุบลแลว้

เบือ้ งหลังการถ่ายทำกันเลย

ภาพเขียนทีผ่ าแต้ม

นายบอล เป็นตัวแทน เซ็นฝากระโปรงเอง คร้าบบบ.

ระหว่างรอพระอาทิตย์ขน้ึ แล้วคิดถึงภรรยาอ่ะครับ.อิออิ .ิ

ข้างถนนก็ยงั ไม่เว้นเลย พวกเรา แบบว่าสวยได้ ทุกที่ อิอิ

ดูทา่ นายต่อเขานัง่ ถ่ายรูปซิ

นายต่อแอบเศร้า เล็กน้อย ทีไ่ ม่ได้ฉลอง วันเกิดกับหวานใจ

ภารกิจของ SUPERBEE ADVENTURE PROJECT 2 ก็สำเร็จลงแล้วตามระยะเวลาทีเ่ ราวางไว้ งานนีพ ้ บ่ี แี ละทีมงานทุก ๆ คน ก็ตอ้ งขอขอบคุณเพือ่ น ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ทุก ๆ คน ในทุกๆ จังหวัด ที่มาคอยดูแล ต้อนรับพวกเราได้อย่างอบอุ่น เป็นกันเอง สร้างความสนุกสนาน มันส์ ฮา ได้ตลอดระยะเวลาที่เจ้า SUPER BEE เดินทาง ผ่านแวะเวียน ถ้ามีโอกาสเราคงได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมร่วมกันอีกนะ ถ้าใครมีกิจกรรมดี ๆ สนุก ๆ บอกกันได้เลยครับ..เรายินดี (แต่ไม่เอาเจ้า SUPER BEE ไปแล้วนะ..555..เดี๋ยวพี่บีเอาคันอื่นไป ขอแบบ ขับสบาย ๆ นั่งนุ่ม ๆ แล้วกันนะ...) ก็ต้องขอขอบคุณและกราบงาม ๆ กันอีกครั้งครับ แต่ว่าภารกิจของเรายังไม่เสร็จ สิ้นลง 100 % นะ เพราะเราจะต้องเดินทางกันต่อเพื่อนำเจ้า SUPER BEE กลับสู่กรุงเทพต่อไป เรายัง ต้องผ่านอีกหลายจังหวัดนะ ก็คอยให้กำลังใจเจ้า SUPER BEE กันต่อไปนะคร้าบบบ รอลุ้นกันต่อไปว่าพี่บี จะสามารถนำเจ้า SUPER BEE กลับถึงกรุงเทพได้โดยรอด ปลอดภัยหรือไม่ แล้วเจอกันฉบับหน้านะ BYE BYE


Story

ชมพระอาทิตยขึ้นกอนใครในสยาม

SUPER BEE ADVENTUREPROJECT 2

TO THE END

ชมพระอาทิตยขึ้นกอนใครในสยาม

By Super Bee


ทำเท่หก์ นั ไปงัน้ แหละ

หลังจากเจ้า SUPER BEE เสร็จสิ้นภารกิจที่เจ้า SUPER BEE จะต้องเดินทางขึ้นไปพิชิต เป้าหมายของเราให้ได้คือ “ชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยาม” ที่ “ผาแต้ม” เรียบร้อยแล้ว เราก็มาร่วม ไชโยๆ ๆ แสดงความยินดีกับ SUPER BEE ที่ทำสำเร็จแล้วคร้าบพี่น้อง..555

โปรดสังเกตฝูงควายด้านหลังนะ..แบบว่าโดนัทกัน จนควายยังต้องมองเลย..555.

หลังจากเจ้า SUPER BEE เสร็จสิ้นภารกิจอันหนักอึ้งที่ต้องแบกไว้มาตลอดการเดินทางมาตั้งแต่กรุงเทพฯ ก็เหมือนยกภูเขาก้อนโตออกไปจากอกเลยนะ เพราะไม่ตอ้ งเร่งรีบและแข่งขันกันเวลาในช่วงระหว่างการเดินทาง ช่วงขากลับเราก็เลยสบายๆ หน่อย แต่ว่าเส้นทางขากลับของเจ้า SUPER BEE ก็ยังคงเดินทางเพื่อเจอกับ กลุ่มน้องๆ ที่รอคอยส่งกลับกรุงเทพฯ อีกเหมือนกัน เริ่มตั้งแต่เดินทางออกจากอุบล น้องๆ ที่อุบล ก็มา ทำพิธีส่งกันนิดหน่อย โดยการพาไปเกเร เล็กน้อย ในถนนปิดโดยที่น้องๆ ที่มาส่งขอให้เจ้า SUPER BEE DRIFT โชว์บ้างเล็กน้อย งานนี้ก็เล่นเอาฝูงวัว ควาย แถวนั้นแตกตื่นไปเล็กน้อย 555 นายกล้ามากนะทีม่ ายืนให้พบ่ี ที ำโดนัทรอบตัวอ่ะ.. Story

ชมพระอาทิตยขึ้นกอนใครในสยาม

SUPER BEE ADVENTUREPROJECT 2

TO THE END

By Super Bee


น้อง ๆ ทีศ่ รีษะเกษมารอกับเพียบ รถน้อง ๆ เขาสวยจริง ๆ นะภูมใิ นนำเสนอมาก ๆ

ชาวศรีษะเกษ ยินดีตอ้ นรับ คร้าบผม

รถผมสวยมัย้ คร้าบบบบ ถ่ายรูปเป็นทีร่ ะทึก เอ้ยยย... ระลึกจ้า 555

พีบ่ กี ะลังซ้อมคิวกะน้อง ๆ เดีย๋ วออกมาม่ะสวย

เมื่อเสร็จสิ้นการส่งเรียบร้อยแล้ว เจ้า SUPER BEE ก็ออกเดินทางต่อไปยังศรีษะเกษ เลย ล่ะครับ งานนี้ที่ศรีษะเกษก็มีกลุ่มน้องๆ ที่นั่นเขาเตรียมการรอรับเจ้า SUPER BEE อย่าง เต็มที่เหมือนกันนะ นำทีมโดย “เนส” เป็นคนคอยดูแลประสานการกับกลุ่ม CAR CLUB ในจังหวัดศรีษะเกษให้มารวมตัวกันเพื่อพบปะกับเจ้า SUPER BEE งานนี้เลยมากันเพียบ แถมรถแต่ละคันก็สวยบาดใจกันจริงๆ เลย ก็ไม่คิดนะว่าที่นี่เขาจะแต่งรถกันสวยๆ ทั้งนั้น แถมมีทีเด็ด หารถกระเช้ามาให้นายต่อ ตากล้องของเราได้ขึ้นไปถ่ายมุมสูงอีกด้วย งานนี้ ขอบอกว่าถูกใจทีมงานทุกคนนะ แต่ยกเว้นนายต่อนี่ล่ะ เพราะต่อเป็นคนกลัวความสูงสุดๆ.. 555 งานนี้เราเลยได้ช็อตเด็ด สวยๆ เลยล่ะ หลังจากที่เราถ่ายทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้า SUPER BEE ก็ต้องเดินทางกันต่อเพื่อมุ่งหน้าไปยังจังหวัดสุรินทร์ ที่นั่นก็มีน้องรออยู่ เช่นกัน เย็นวันนี้ทีมงานก็เลยพักผ่อนกันที่สุรินทร์ 1 คืน

อ้าว..พีบ่ ขี อเครนสูงขึน้ อีกคร้าบบบบ..555

พี่ ๆ ผมกลัวความสูง คร้าบบบบ ฮือ ๆ ๆ

สาวสวยแห่งเมืองบุรรี มั ย์คา่ าา


เช้าวันต่อมาทีส่ รุ นิ ทร์นน้ั พีบ่ กี ต็ อ้ งเจอเซอร์ไพร์สกับ แขกที่มาร่วมกิจกรรมส่ง เจ้า SUPER BEE กลับ กรุงเทพก็คือ เจอเฮียอ้วน และพี่สาว ซึ่งเป็นกลุ่ม เพือ่ นเก่าพีบ่ ตี ง้ั แต่สมัยทีพ ่ บ่ี ที ำรายการ TRIP-TOP ADVENTURE เป็นรายการออฟโรดทีไ่ ด้รบั ความนิยม อย่างแรงงงงส์ (ว่าไปนัน่ ) ในยุคเมือ่ 6-7 ปีทผ่ี า่ นมา) งานนีเ้ ฮียอ้วนและพีส่ าวเลยพาทีมงานไปเลีย้ งดู ปูเสือ่ เป็นอย่างดี ก่อนส่งเจ้า SUPER BEE เดินทางกลับ กรุ ง เทพฯ ก็ ต ้ อ งขอขอบคุ ณ ทุ ก ๆ คนที ่ ส ุ ร ิ น ทร์ จริงๆ ครับ เอาไว้โอกาสหน้าเราจะไปทดแทนบุญคุณ นะครับ..555

สวยไม่ใช่เล่นเลยนะเนีย่ คันนี.้

คุณเอกประธานคลับสุรนิ ทร์เซ็นต์ ต้อนรับ super bee จ้าเซ็นต์

พีส่ าว..เป็นตัวเเทนติด สติกเกอร์ ให้ super bee จ้า.

เฮียอ้วนและพีส่ าวเป็นตัวแทน กล่าวต้อนรับทีมงานคร้าบบบบ

เฮียอ้วน ก็ขอติดด้วยอีกคนคร้าบบ

หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่สุรินทร์แล้ว เจ้า SUPER BEE ก็เดินทางต่อมายังบุรีรัมย์ เพื่อเปลี่ยนยางและตรวจเช็คเจ้า SUPER BEE ให้พร้อมเดินทางครั้งนี้เราเลยได้รับการแนะนำว่าถ้ามาบุรีรัมย์ก็ต้องแวะที่นี่เลยครับร้าน เอส เอส ออโต้แมกซ์ งานนี้เจ้า SUPER BEE ก็เลยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคุณโย เจ้าของร้านเจ้า SUPER BEE เลยขับฉลุยกลับกรุงเทพสบายใจเฉิบ คร้าบบบพี่น้อง และแล้วภารกิจของ SUPERBEE ADVENTURE PROJECT 2 ก็สำเร็จลงแล้วตามระยะเวลาที่เราวางไว้ งานนี้พี่บี และทีมงานทุกๆ คน ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกๆ คน ในทุก ๆ จังหวัด ที่มาคอยดูแล ต้อนรับพวกเราได้อย่างอบอุ่น เป็นกันเอง สร้างความสนุกสนาน มันส์ ฮา ได้ตลอดระยะเวลาที่เจ้า SUPER BEE เดินทางผ่านแวะเวียน ถ้ามีโอกาสเราคงได้มีโอกาสมาทำ กิจกรรมร่วมกันอีกนะ ถ้าใครมีกิจกรรมดีๆ สนุกๆ บอกกันได้เลยครับ..เรายินดี ( แต่ไม่เอาเจ้า SUPER BEE ไปแล้วนะ..555.. เดี๋ยวพี่บีเอาคันอื่นไป ขอแบบขับสบายๆ นั่งนุ่มๆ แล้วกันนะ...) ก็ต้องขอขอบคุณและกราบงามๆ กันอีกครั้งครับ สำหรับ SUPER BEE ADVENTURE PROJECT 3 กำลังจะเริ่มแล้วครับ กับภารกิจที่เราตั้งไว้คือ“จุดแหลมที่สุดในสยาม”ครับ คาดว่าเราจะเริ่มเดินทางกันปลายๆ เดือนมกราคมปี 2553 นี้ เส้นทางก็น่าจะเป็น กรุงเทพ-ชลบุรี-พัทยา-สัตหีบ-ระยอง-จันทบุรี ประมาณนีน้ ะ น้อง ๆ ทีอ่ ยูแ่ ถวนีก้ ร็ อคอยได้เลยครับ ถ้ามีเวลาก็โทรเข้ามาแนะนำเส้นทางได้ครับ...จะเป็นพระคุณยิง่ ...แล้วเจอกันแน่นอน BYE… BYE. ร้านนีเ้ ลยอยูบ่ รุ รี มั ย์ ใครสนใจ ก็ไปใช้บริการได้คร้าบบบบ super bee แวะเปลีย่ นยาง ทีร่ า้ นเอส เอส บุรรี มั ย์ คร้าบบบบ

Story

ชมพระอาทิตยขึ้นกอนใครในสยาม

SUPER BEE ADVENTUREPROJECT 2

TO THE END

By Super Bee


SUPER BEE ADVENTURE PROJECT 3: พิชิตจุดแหลมสุดในสยาม

Story

Super Bee Adventure

Project

พิชิตจุดแหลมสุดในสยามในสยาม

by Pa' Aor

แบบว่าซิง่ ไปอูพ่ ใ่ี หม่คา๊ บบบ

สังเกตหน้าพีใ่ หม่ซะก่อน ว่าจริงจังขนาดไหน

ก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวคำว่า “สวัสดี” กันก่อนเลยนะ และก็ยินดี เป็นอย่างยิ่ง ที่ PROJECT#3 ของ เจ้า SUPER BEE ได้ฤกษ์ออกเดินทาง กันแล้วครับ พ่อ แม่ พี่ น้อง กับภารกิจ

“พิชิตจุดแหลมสุดในสยาม” ณ จังหวัดตราด

MOTOR TRACKS : ISSUE 64 APRIL 2010

ดูหน้าพีใ่ หม่แล้ว ท่าทางเจ้า SUPER BEE สงกะสัยว่าจะยาววววว รึปา่ วครับ

พีบ่ นี ำ SUPER BEE ส่งถึงอูพ่ ใ่ี หม่ดว้ ยตัวเองเลยนะเนีย่

แต่ก็ต้องบอกกันก่อนว่าสำหรับโปรเจคที่ 3 นี้ ตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดกันว่าจะต้องรีบเดินทางหรอกนะเพราะ พี่บีเองก็อยากจะดูแล ปรับปรุงเจ้ารถคู่ใจเจ้า SUPER BEE ให้สมบูรณ์ก่อนที่จะออกเดินทางอีกครั้ง ตอนแรก ก็กะว่าจะทำสีใหม่ ปรับปรุงเครื่องอีกนิดหน่อย แต่สุดท้ายแล้ว สีก็ยังไม่ได้ทำ ได้ทำแต่เครื่อง ซึ่งครั้งนี้ก็ถือว่า เจ้า SUPER BEE มีบุญมั้ง..ได้ช่างมือ 1 เป็นถึงเจ้าของโรตารี เอ่ยเท่านี้ก็รู้แล้วใช่มั้ยล่ะว่าเป็นใคร..ก็พี่ใหม่ P&C GARAGE นั่นล่ะครับ มาทำเครื่องให้ ใหม่ อ้าวเยๆ....งานนี้เจ้า SUPER BEE มีหวังแรงสุดๆ แน่นอน เพราะหลังจากที่พี่บีได้ปรึกษากับพี่ใหม่มาระยะหนึ่งแล้ว รวมทั้งให้พี่ใหม่ได้ลองขับเจ้า SUPER BEE ดูแล้วก็ เลยลงมติว่า “พี่บีครับ พี่พร้อมเมื่อไหร่เอารถมาที่อู่ผมได้เลยครับ” งานนี้มีรึที่พี่บีจะรอช้า ก็รีบนำเจ้า SUPER BEE ตะบึงไปอู่พี่ใหม่ในบัดดล ..555


หลังจากเอาเจ้า SUPER BEE ไปให้พี่ใหม่ได้ MO ขึ้นอีกนิดหน่อยแล้ว งานนี้เจ้า SUPER BEE ก็ได้ฤกษ์ออก เดินทางตามคำเรียกร้องของสายภาคตะวันออกสักที ซึ่งตอนแรกเราได้วางเส้นทางไว้ว่าจะเริ่มตั้งแต่

จากกรุงเทพฯ-สมุทรปราการ-ชลบุรี-พัทยา-สัตหีบ-ระยอง-จันทบุรี-ตราด

ดูละกันนะว่ากว่าจะได้ออกต้องเตรียมกันนานมากกกกก

เตรียมตัวก่อน นีล่ ะ่ เล่มทะเบียน ออกเดินทาง ทีพ่ บ่ี ลี มื 555

พีป่ านม้าเร็วทีน่ ำทะเบียนรถ เจ้า SUPER BEE ซิง่ มาส่ง ให้กลางทาง

แต่สุดท้ายทุกอย่างก็ต้องย้อนศรหมดครับพี่น้อง ด้วยเหตุผลที่ว่าเจ้า SUPER BEE จะต้องเดินทางไปร่วมงาน “BANGSAEN CLASSIC AUTOMOBILE FESTIVAL 2010” ที่แหลมแท่น จ.ชลบุรี ดังนั้นเราก็เลยต้องเบน เข็มนำเจ้า SUPER BEE ออกเดินทางจากกรุงเทพตรงไปยังจังหวัดตราดก่อน เพื่อพิชิตจุดแหลมสุดในสยาม แล้ววกกลับมานั่นล่ะครับ เมื่อทุกอย่างพร้อมเราก็เริ่มออกเดินทางกัน และทุกอย่างก็เป็นไปตามคาดหมายคือ เราถูกกดดันด้วยเวลาอีกแล้วครับ เพราะเรานัดว่าจะไปเจอกับพี่เชน ที่จังหวัดตราด เพื่อรอรับเจ้า SUPER BEE ประมาณ 12.00 น. โดยที่ทีมงานเรานักหมายกันตั้งแต่ 7 โมงเช้าเพื่อออกเดินทาง แต่สุดท้ายกว่าเราจะเตรียม ทุกอย่างพร้อม ก็ปาเข้าไปเกือบ 9 โมงเช้าแล้ว งานนี้เลยโดนเต็มๆ เพราะโทรศัพท์จะดังเป็นระยะๆ ว่า “พี่ครับ ถึงไหนกันแล้ว” โอย..ต้องขอบอกว่าขอโทษจริงๆ ครับพี่น้อง แต่งานนี้แอบบอกนิดหนึ่งนะว่าด้วยความรีบเร่ง และทำให้ลา่ ช้าไปก็คอื พีบ่ เี องนัน่ ล่ะทีล่ มื เอาเล่มทะเบียนของเจ้าSUPERBEE ออกมาจากออฟฟิศด้วย(แอบฟ้อง อิอ)ิ งานนี้ทีมงานก็เลยต้องรอให้พี่ปานม้าเร็วที่ออฟฟิศซิ่งมาให้เป็นการด่วน....เพราะไม่งั้นเจ้า SUPER BEE จะไม่ สามารถข้ามไปฝั่งกัมพูชาได้ อันนี้เราไม่ได้ฟ้องนะว่าพี่บีเป็นคนลืม แต่ว่าเล่าสู่กันฟังเท่านั้น..555.

หลังจากหมดสิ้นอุปสรรคนานัปการแล้วทุกคนก็รีบ ตะบึง ด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า 120 km./ ชั่วโมง เลยล่ะ เจ้า SUPER BEE เป็นผู้นำ ส่วน SUBARU พี่บีอีกคัน เป็นผู้ตาม งานนี้ดีนะเนี่ยที่พี่ใหม่ MO มาให้แล้วไม่งั้น คงแย่ เพราะพี่บีบอกว่าเหยียบมิด ชนิดที่ว่าไม่รู้สึกเลย ว่ารถวิ่งเร็ว...ว่าเข้าไปนั่น สรุปว่าเราเดินทางไปถึงจุดหมายที่นัดกันไว้ โดยที่มี พีเ่ ชนและน้องมารอรับกลางทางเพราะด้วยความเป็นห่วง เจ้า SUPER BEE ว่าจะเกิดอันตรายเพราะเส้นทางที่จะ เข้าไปยังหน้าด่านนั้นมันขับอยาก โค้งเยอะ แล้วทางก็ กำลังซ่อมอยู่ด้วย เพราะน้องเขาบอกว่าแถวนี้มักจะมี รถหลุดโค้ง ลงไปบ่อยมาก ขนาดคนพื้นที่เองยังหลุด โค้งบ่อยๆ เลย หลังจากนัน้ เราก็เดินทางต่อเข้าไปยังหน้าด่าน ไปพบกับ ไกด์นำทางก็คอื “พีส่ ทิ ธิ”์ พีเ่ ขาเป็นผูป้ ระสานระหว่าง ประเทศประจำอยู่หน้าด่านไทย-กัมพูชา ที่จะคอย เป็นผู้เคลียร์เส้นทางและคอยประสานงานให้ทีมงาน แล้วเจ้า SUPER BEE เดินทางข้ามไปฝั่งกัมพูชาได้ อย่างสะดวกสบาย พร้อมกับบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชาให้ทราบ อย่างละเอียดถี่ถ้วนจริงๆ งานนี้ต้องขอขอบพระคุณ “พี่สิทธิ์” เป็นอย่างสูง และทุกๆ คนที่คอยมาช่วยดูแล ทีมงานทั้งพี่เชน พี่เก่ง และน้องๆ อีกหลายคนที่มา ร่วมต้อนรับคร้าบบบ

กำลังรอจะข้ามด่านครับผม ลุน้ ๆ อิอิ พีบ่ กี ำลังคุยกับพีส่ ทิ ธิอ์ ยูค่ รับ

พีเ่ ชนเป็นตัวแทนชาว จ.ตราด เซ็นลงบนฝากระโปรงครับ

พีส่ ทิ ธิ์ เซ็นต์ยนื ยันให้วา่ เราเดินทางข้ามไปถึงแดน กัมพูชาจริงๆจ้า

ลายเซ็นต์พส่ี ทิ ธิ์

พีส่ ทิ ธิเ์ ป็นยืนยันการเดินทางของเจ้า SUPER BEE


SUPER BEE ADVENTURE PROJECT 3: พิชิตจุดแหลมสุดในสยาม

เจ้า super bee กำลังขับผ่านสะพาน ในฝัง่ กัมพูชา วิวสวยมากกกก

เย้...พวกเราเดินทางมาถึงจุดหมายแล้วจ้าาา ไชโย ๆ ๆ ๆ

ใบเสร็จผ่านทางด่วนทีก่ มั พูชาจ้าาา

ถ่ายภาพเป็นทีร่ ะทึก...เอ้ยทีร่ ะลึกค๊าบบบ

ร่วมถ่ายภาพเป็นทีร่ ะลึกคร้าบบบบ

พีส่ ทิ ธิก์ ำลังให้ขอ้ มูลกับพีบ่ เี รือ่ งพืน้ ที่

นีล่ ะ่ โฉมหน้าตึกคาสิโนทีเ่ กาะกง..อลังการมากกกก

ส่วนตึกนีถ้ า้ ให้ทายคงทายไม่ถกู ว่าเป็นตึกอะไร เฉลยให้วา่ มันคือ ทีห่ น้าคาสิโน เขามีบริการตู้ ATM ธนาคาร. พร้อมกดเลยนะเนีย่ 555

หลังจากทักทายกันเรียบร้อยแล้ว เราก็รบี เดินทางเข้าไปในฝัง่ กัมพูชา เพือ่ ชมวิถชี วี ติ ของชาวบ้านทีอ่ ยูร่ อบๆ ชายแดนไทย-กัมพูชาซึง่ พีส่ ทิ ธิ์ ก็จะคอยเป็นไกด์ทด่ี เี ยีย่ มคอยอธิบายให้เราได้ทราบรายละเอียดทุกๆ อย่างที่พี่เขาสามารถตอบเราได้ ซึ่งไฮไลท์มันก็อยู่ที่หลักปักปันเขต แดนหลักสุดท้ายของไทยกับกัมพูชาทีอ่ ยูร่ ะหว่างพืน้ ที่ No Man Land Stand ระหว่างกัมพูชากับไทย (เป็นพื้นที่ช่องว่างระหว่างประเทศ) ห่างจากประตูข้ามแดนประมาณ 5 เมตรเท่านั้นเอง นี้แหละบ้านพี่ เมืองน้องกันเพราะเมื่อก่อนแถวเกาะกงก็เป็นของไทย โอ๊ยเล่าแล้ว ยาวค่ะ เข้าไปในกัมพูชาเลยดีกว่า นีล่ ะ่ หลักกิโลเมตรสุดท้ายของไทย ทีอ่ ยูฝ่ ง่ั กัมพูชา

MOTOR TRACKS : ISSUE 64 APRIL 2010

สิง่ ยืนยันว่าเป็นแดนคาสิโนจริง ๆ เพราะทีห่ ลักกิโลยังมีไพ่อยูเ่ ลย


วิวสวยมาก นัง่ ทานอาหารกันทีร่ า้ นกูเ๋ หม่ง

แต่น่าเสียดายงานนี้เจ้า SUPER BEE ได้ขับรอบเมืองนิดหน่อยเอง แล้วเราก็ต้องรีบเดินทางกลับเข้ามาฝั่งไทย เพราะเวลามันเย็นมากแล้ว เพราะไม่งั้นเราคงต้องถูกกักอยู่หน้าด่านนั่นล่ะ เพราะด่านเขาปิด 2 ทุ่ม 555 … แต่สง่ิ ทีเ่ ราไม่พลาดกันก่อนกลับมาก็คอื แวะชมบรรยากาศของคาสิโนกันนิดหน่อย ปล่อยให้ทมี งานได้ลองวัดดวง กันว่าเป็นยังไงกันบ้าง แต่ก็ไม่ได้อยู่นาน เพราะเราต้องรีบกลับกัน ไม่เป็นไรเอาไว้คราววหน้าเราจะหาโอกาสมา เยี่ยมใหม่ก็แล้วกันนะคะ เมื่อเราเสร็จสิ้นภาระกิจ และสามารถนำเจ้า SUPER BEE มาพิชิตจุดแหลมสุดในสยาม ณ จ.ตราด ได้สำเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วนั้น งานนี้ก็ถึงคราวที่เราได้พักผ่อน และทานอาหารกันแล้ว ขอบอกว่ามันเป็นเวลา ที่พวกเรารอคอยอย่างแรงนะ เพราะตลอดทั้งวันมานั้นหลังจากเราได้ทานอาหารเช้าแล้ว เราก็ไม่ได้ทานอะไรกันเลย คราวนี้เลยสวรรค์ของพวกเรามาถึงแล้ว เย้ๆๆๆ พวกพี่ ๆ เขาก็เลยพาทีมงานไปทานอาหารที่อร่อยที่สุดในตราดเลยนะ (อันนี้พี่เชนและพี่เก่ง เขาบอกมา 555) ก็ร้านที่ว่านั้นมีชื่อ“ร้านกู๋เหม่ง” ใครอยากไปลิ้มลองรถชาติอาหารทะเลสดๆ รสชาติจัดจ้าน ถ้าไปตราด ก็อย่าลืมแวะเวียนไปอุดหนุนกันได้เลยนะครับ ฉบับนี้เราหยุดพักกันไว้ที่ตราดก่อนแล้วกันนะ เพราะจังหวัดต่อไปที่เราจะต้องเดินทางไปต่อไปก็คือ จ.จันทบุรี ซึ่งที่นั่นก็เตรียมคอยรอรับการไปเยี่ยมเยียนของเจ้า SUPER BEE กันอย่าง อุ่นหนาฝาคั่งเลยล่ะครับแล้วเจอกันฉบับหน้านะจะเก็บภาพเบื้องหลัง แบบสนุกสนานมาฝากกัน..... SEE U NEXT ISSUE >>>


เช้าวันที่ 2 กับการเดินทางของเจ้า SUPER BEE เริ่มต้นกันตั้งแต่เช้า เพราะนัดกลุ่ม น้องๆ ที่จันทบุรีไว้ตอน 9 โมงเช้า แต่สุดท้ายเราก็สายอีกตามเคย เพราะกว่า จะเตรียมตัว เตรียมรถ เตรียมกล้อง บวกกับรอพี่เชน ผู้ที่จะมาส่งทีมงานออก เดินทางมาสายนิดหน่อย (มีแอบฟ้องหน่อยนึงนะ..อิอ)ิ แต่ทกุ อย่างไม่ใช่ปญ ั หา หลังจาก ร่ำลากันพอหอมปากหอมคอ เราก็รีบออกเดินทางโดนด่วน แบบกวดแน่บเลยล่ะ เพราะเกรงใจน้องๆ ทีต่ อ้ งมาคอย แบบชนิดทีว่ า่ ไม่แวะกินข้าวกินปลากันเลยล่ะ ขอบอก แอบร้องขอความเห็นใจอีกเล็กน้อยนะเนี่ย 55... ระหว่างการเดินทางของเจ้า SUPERBEEป้าอ้อก็จะได้รบั โทรศัพท์จาก“หยง”อยูเ่ ป็นระยะๆว่า“พีถ่ งึ ไหนกันแล้วครับ ตอนนี้ผมรออยู่ตรงนี้นะครับพี่” เรียกว่าเช็คเส้นทางกันตลอดเวลา เพราะน้องๆ เขารอคอยเจ้า SUPER BEE อยู่ งานนี้เลยมีการนัดกันเล็กน้อยด้วยนะ ขอบอก ก็นายหยงนั่นล่ะที่บอกว่า “ป้าอ้อครับ ถ้าพี่บีขับ SUPER BEE เข้ามาในลาน จอดรถแล้ว ให้พี่บีทำโดนัทโชว์เลย นะครับ” อ้ะๆ..เมื่อขอกันมาซะขนาดนี้มีรึ ที่พี่บีจะปฎิเสธค๊าบบบ จัดไป..ตามคำเรียกร้องครับพี่น้อง Super Bee โชว์โดนัทค๊าบบบบ

พีบ่ เี ตรียมพร้อมเกินไปป่าวอ่ะ

ตึกแดง พี่ ๆ เขามามาทานอาหารเช้า ก่อนทีท่ มี งาน แบบว่าขายกันไม่ทนั เลยล่ะ พี่ ๆ น้อง ๆ ทีช่ ว่ ยอุดหนุน จะเดินทางออกจากจันทบุรี อร่อย ๆ มัก่ ๆ ซือ้ เสือ้ Super Bee ..ขอบคุณนะค๊าาา

พอถึงสถานทีน่ ดั หมายก็คอื ที่ “ร้านแม่วรรณ” เป็นร้านของฝาก มีลานจอดรถกว้างมากกกก.. พอถึงที่หมายเท่านั้นล่ะ เจ้า SUPER BEE ก็แผลงฤทธิ์ทันทีเลยโดยการโดนัท 3- 4 รอบ ตามคำขอนั่นแหละนะ หลังจากนั้นเจ้า SUPER BEE ก็ต้อง ปฏิบัติตามคำสั่งของน้องๆ เขา เพราะน้องได้เตรียมเกมส์เพื่อ ประลองกับเจ้า SUPER BEE ไว้ ซึ่งกิจกรรมที่น้องเขาเตรียมไว้ หลังจากถ่ายทำรถ+สัมภาษณ์กลุ่มน้องๆ ที่มารวมตัวกันด้วย ความสนุกสนาน ขำฮา ท่ามกลางแสงแดด ที่ร้อนระอุแล้ว หลังจากนัน้ นายหยงก็นำทีมไปยังจุดหมายต่อๆ ไปตัง้ แต่พาไปดู ตึกแดง-สะพานแหลมสิงห์-สะพานปากน้ำแขมหนู (ซึ่งแถวนี้ เป็นทะเลมีถา่ ยทำโฆษณาด้วยนะ) เพือ่ มุง่ หน้าไปยัง หาดคุง้ วิมาน และจุดหมายปลายทางอยู่ที่ “จุดชมวิวเนินพญา” ที่นี่น้องๆ เขา บอกว่าเป็นจุดชมวิวทีส่ วยทีส่ ดุ เลยนะครับพี่ เพราะมีการถ่ายทำ เยอะมาก ทั้งหนัง, ถ่ายโฆษณาและถ่ายละคร เยอะมากๆ

ณ บริเวณหาดคุ้งวิมาน นี่เองจุดนี้มี กิจกรรม แข่งรถขึ้นเขาลงเขาระหว่าง SUPER BEE กับบรรดา รถ RETRO ด้วยกันประมาณ 4-5 คัน ระยะทาง 1.1 กิโลเมตร เกมส์นี้สนุกมากๆ ขอบอก ถ้าใครได้ดูในแผ่นแล้วก็จะรู้ว่ามันส์ ฮา ขนาดไหนแข่ ง กั น ชนิ ด ที่ ว่ า ควั ก เอา เทคนิ ค การโกงมากั น เพียบเลยล่ะ (โดยเฉพาะ SUPER BEE ก็เอากะ เขาด้วย ไม่ยอมแพ้) สุดท้ายก็ประสบ ความสำเร็ จ นะสามารถคว้ า รางวั ล ชนะเลิศมาได้ 555 ถึงเวลาช่างน้ำหนัก น้ำทีเ่ หลือแล้วล่ะ .. อูยยยส์..ลุน้ ๆ

ผมจะเอาชนะ super Bee ได้มย้ั ครับเนีย่

หยง เตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน เพียบเลยงานนี้

อ้ะ..ดูเทคนิคการโกงของพีบ่ เี อาล่ะกัน ..มันฟ้องด้วยภาพจริง ๆ นะเนีย่ 555


SUPER BEE ADVENTURE PROJECT 3: พิชิตจุดแหลมสุดในสยาม /PART 2

สบายใจเอาเจ้า Super Bee ขึน้ มาถึงจุดชมวิวได้แล้วค๊าบบบ

เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจของเจ้า SUPER BEE ก็ใช้เวลา ไปค่ อ นเย็ น เลยล่ ะ งานนี้ เ รี ย กว่ า ทำงานงานกั น จน หยดสุดท้าย แล้วนายหยงก็นำทีมงานเข้าพักผ่อนที่ โรงแรมเกษมศานต์ น้องเขาบอกว่าพี่ครับที่นี่ดีที่สุด ในเมืองจันเลยนะครับ โอเค..จัดไป เราเข้าที่พักกัน เพือ่ ให้ได้มเี วลาพักผ่อน อาบน้ำอาบท่า เพราะตอนค่ำๆ เรายังจะต้องปฏิบตั ภิ ารกิจกันต่อไปนัน่ ก็คอื กินอาหาร บวกถ่ายช่วง DRAG ดึก ของนายดินกันอีก อ้าววว.. รอบนีม้ แี ต่กนิ ๆๆ กัน เริม่ ตัง้ แต่หมูกระทะไปยันของหวาน รอบดึกกันเลย แล้วก็แอบที่แถมท้ายกันรอบดึกของ ที ม งานกั น อี ก ที่ อ ดไม่ ไ ด้ อ อกไปแดนซ์ ก ระจายกั น ต่ออีก แต่ขอบอกนะว่ารอบนีไ้ ม่มปี า้ อ้อแน่นอนจ้าเพราะ ว่าแก่แล้ว แดนซ์กะเด็กๆ เขาไม่ไหวอ้ะ (ยอมรับสภาพ ตัวเอง ..55)

2 ป้า ขอชักภาพด้วยนะค๊าาาา ขบวนนำส่งยาวมาก

เอากะเขาด้วยเหมือนกันนะ ..ก็ววิ มันสวยจริง ๆ

อดใจไม่ไหว ขอชักภาพเก็บไว้เป็นทีร่ ะลึกจ้าาา.

มากันเป็นทีมจริง ๆ

Super Bee เจอคูแ่ ฝดแล้วคร้าบบบ

หลังจากเกมส์การแข่งขันอันสุกฮาได้ผา่ นพ้นไปเรียบร้อยแล้ว คราวนีก้ ถ็ งึ เวลาของการพักผ่อน ชมความงาม ของท้องทะเลแล้วล่ะ ไชโยๆ ๆ โดยที่น้องๆ เขาก็นำพาเจ้า SUPER BEE ไปจุดชมวิวที่สวยที่สุดในภาค ตะวันออก...ที่จุดชมวิวเนินนางพญา ก็อย่างที่บอกค่ะว่าสวยจริงๆ อันนี้รับประกันค่ะ งานนี้พวกเราเลย เอ้อระเหยลอยชายกันพักใหญ่ คุยกันไป ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันไป สนุกสนานเฮฮาตามประสา แบบว่า อดใจไม่ไหวอ่ะค่ะ ถ้าใครพอมีเวลาก็เดินทางไปชมทะเลสวย ๆ ที่นี่ได้เลย อยู่ไม่ไกลด้วย ขับรถแค่ประมาณ 3 ชั่วโมงก็ถึงแล้ว แต่อย่าขับเร็วเหมือนเจ้า SUPER BEE นะ...ขอเตือน !!! MOTOR TRACKS : ISSUE 65 MAY 2010

ภายในโบสถ์ ก็สวยอลังการสุด ๆ


ภูมใิ จในถ้วยรางวัลมากเลยนะน่ะพีบ่ .ี อิอิ มายืนรอคอย Super Bee กันเพียบเลย

เต่าส้มเปิดประทุนซะด้วย เบือ้ งหน้าเป็น EVO แล้ว Super Bee จะตามทันมัย๊

เต่าส้ม เจอ ชมพูแจ๊สหน่อย

Triton สยายปีก

Intercooler ใหญ่ไปไหน

และแล้วภารกิจของเจ้า SUPER BEE ก็สำเร็จลุล่วง ไปได้ด้วยดี ด้วยความดูแลเอาใจใส่จากน้องๆ ที่นี่เป็น อย่างดีเยี่ยม เริ่มกันมาต้องแต่ “หยง” ที่เป็นผู้คอย ประสานงานกับทีมงานเรากับกลุ่มน้องๆ CAR CLUB ในจันทบุรี และคอยหาสถานที่สวยๆ มาให้ทีมงานได้ ถ่ายทำกัน เป็นอย่างดี (อันนีแ้ อบบอกอีกว่าพอเสร็จงาน ก็ถึงกับนอนเป็นไข้เลยล่ะ) แล้วก็ “พี่อาจ” ที่อุตส่าห์หา เครื่องลางของขลังมาฝากทีมงาน ด้วยนั่นก็คือ “ตุก๊ แกกรุป๊ ” เพือ่ ให้ เดินทางโดยปลอดภัย + รวยๆครับ เพราะพี่ อ าจบอกว่ า เจ๋ ง จริ ง ๆ ส่วนพี่แหม่ม (สาวสวย อิอิ) กะ ช่างรันทีค่ อยดูแลพาไปทานอาหาร อร่อยๆ แถมแบกเอาคุ๊กกี้มาฝาก กล่องมหึมาเลยล่ะ

เมืองจันท์ 3000 GT

Corona คันนี้ น่าจะเสียงดัง

งานนี้ก็ต้องกราบงาม และขอขอบคุณจริงๆ ค่ะ แล้วก็ต้องขอบคุณน้องๆ กลุ่มจันทบุรี ทุกๆ คนที่มาร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ และก็ต้องขออภัยที่ทีมงานอาจจะคุยกันได้ไม่ทั่วถึงนะคะ เพราะเขามากันเยอะจริงๆ ครับพี่น้อง เอาไว้ ทีมงานเรามีเวลาเยอะๆ จะมาเยีย่ มเยียนเมืองจันทบุรอี กี แน่นอน รับรองค่ะ ฉบับนีเ้ อาไว้เพียงแค่นกี้ อ่ นนะคะ แล้ว ฉบับหน้าเราจะเอาภาพความสนุกสนานทีร่ ะยองฮิมาฝากกันต่อนะค๊า SEE U NEXT ISSUE… BYE…BYE…>>>


SUPER BEE ADVENTURE PROJECT 3: พิชิตจุดแหลมสุดในสยาม /PART 2

วิวสวยอย่างทีบ่ อกมัย้ .

Story

by Pa' Aor

Super Bee Adventure

พิชิตจุดแหลมสุดในสยาม

ขอถ่ายภาพกับ Super Bee หน่อยนะค๊าบบ

Project

ประชุมเครียด ๆ ๆ ๆ

ตัดสินเอานะว่าใครหล่อกว่ากัน..

สำหรับฉบับนี้เรื่องราวการเดินทางของ SUPER BEE ADVENTURE PROJECT 3 เพื่อ “พิชิตจุดแหลมสุดในสยาม” เราคงต้องมาท้าวความ และสืบสาวเล่าเรื่องกันอีกนิดหน่อยนะคะ เพราะเมื่อฉบับที่แล้ว เราได้เสร็จสิ้นภารกิจอันหนักหน่วง ที่จังหวัดตราดกันไปแล้ว โดยที่พี่บีสามารถนำเจ้า SUPER BEE รถคู่ใจเดินทางเพื่อ พิชิตจุดแหลมสุดในสยาม ณ จ.ตราด ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และจังหวัดต่อไปที่เราจะต้องเดินทางไปต่อไปก็คือ จ.จันทบุรี ซึ่งที่นั่นก็เตรียมคอยรอรับการไป เยี่ยมเยียนของเจ้า SUPER BEE กันอย่างใจจดจ่อ และเตรียมกิจกรรมประลองกับเจ้า SUPER BEE อย่างพร้อมเพียง งานนี้ต้องยกนิ้วให้น้องๆ เขากันจริงๆ เลยนะเนี่ย MOTOR TRACKS : ISSUE 65 MAY 2010


แต่วา่ เรือ่ งราวทีป่ า้ อ้อเอามาเล่าให้อา่ นกันนีม้ นั อาจจะล้ำหน้าจากใน DVD สักเล็กน้อย นะคะ ก็แบบว่าใจร้อนอยากให้ทุกคนได้รับรู้เรื่องราวของเจ้า SUPER BEE ได้เร็วขึ้น อิอิ (อ้างไปงั้นแหล่ะ555) ตอนนี้เจ้า SUPER BEE อยู่จันทบุรีแล้วค๊าบบบ กำลังสนุกสนานกับกลุ่มน้องๆ ที่มา คอยให้กำลังใจ ก็ต้องบอกอีกครั้งนะคะว่า ขอบคุณจริงๆ เลยที่ให้การต้อนรับเจ้า SUPER BEE กันอย่างเต็มทีจ่ ริงๆ หลังจากเสร็จสิน้ ภารกิจทีจ่ นั ทบุรแี ล้ว เช้าวันต่อมา เจ้า SUPER BEE ก็ออกเดินทางต่อมุ่งหน้าไปยังจังหวัดระยองที่นั่นก็มีกิจกรรม รอคอยเราอยูเ่ หมือนเดิม เราเดินทางออกจากจันทบุรกี นั ตอนเช้า ก็กว่าจะรับประทาน อาหารเช้ากันเสร็จก็ล่วงเลยไปกว่า 10 โมงเช้าแล้ว แต่เช้าวันนี้ค่อนข้างสบายกว่า ทุกๆ วันหน่อยเพราะไม่ตอ้ งรีบมาก เราก็เลยนองนอยกันได้บา้ ง แบบว่าเจ้า SUPER BEE ไม่ต้องวิ่งหน้าเชิดแล้วจ้า ไชโยๆ วันนี้ SUPER BEE ขับกินลมชมวิว สบายๆ ได้ นิดหน่อยค๊าบบบ 555.

บรรยากาศในร้าน Auto One

ถ้าจะพูดถึงระยองแล้วถ้าเรามาระยองทีไรคนทีเ่ ราจะต้องนึกถึงกูคงไม่พน้ “นายง้วน” นั่นล่ะนะ เพราะเขาเป็นเจ้าแห่งวงการรถประจำเมืองระยองไปแล้ว เพราะชอบทำ อะไรเพี้ยนๆ เสมอ เพราะไปออกรายการบ่อยๆ กับทางสาระแน นั่นล่ะ งานนี้ ง้วนก็เกือบจะเป็น STAND IN ไปแล้วกระมั้ง แถมทำอะไรแผลงๆ ตลอด อย่างทำ แท็กซี่ตะแคง แกล้งพี่หม่ำซะงั้น ถ้าใครได้ไปดูหนัง หรือดูใน MOTOR TRACKS หลังๆ ก็มีให้เห็นอยู่บ้าง ก็คงจำกันได้นะ

น้อง ๆ ทีร่ ะยองมารอรับ super bee ค๊าบ

กลับมาเข้าเรื่องของเราต่อดีกว่านะ หลังจากที่ออกเดินทางมาได้พักใหญ่ งานนี้พี่บีก็คือ แผลงๆ อยากเอา เจ้า SUPER BEE มาทำสนุกอีกแล้วครับพี่น้อง ดังนั้นจุดหมายแรกก่อนที่ทีมงานจะเข้าสู่เมืองระยองก็คือแวะ ไปทำซ่าส์กันที่ สนาม KO CART กันซะหน่อย ดังนั้นไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงกันล่ะงานนี้ พอถึงสนามปั๊บ เจ้า SUPER BEE ก็แผลงฤทธิ์ทันที ขั้นแรก คือ โดนัท ซะ 4-5 รอบ บวกกับ DRIFT รอบสนามตามมาเป็นสเตป อันนี้เขาจะเรียกว่าร้อนวิชาหรือป่าวก็ไม่รู้นะ พอเห็นสนาม พอมีพื้นที่ มือ เท้า มันก็คันขึ้นมาทันทีล่ะค่ะ อ้ะ.. จัดไป ไม่เดือดร้อนใครนะ พวกเราอยู่ที่สนามกันพักใหญ่ พอให้เจ้า SUPER BEE ได้ระบายความอยากพอ สมควรแก่เวลาแล้ว เราก็ออกเดินทางกันต่อ จุดหมายต่อไปก็คือ ร้าน AUTO ONE เป็นร้านซ่อม และจำหน่าย อุปกรณ์แต่งรถของนายง้วนเขานั่นล่ะค่ะ ร้านนี้เขาขายดิบขายดี มากๆ ขอบอกเพราะตั้งแต่เข้ามาถึงร้าน ลูกค้า มีมาไม่ว่างเว้นเลยทีเดียว ก็อย่างว่าอ่ะนะ เจ้าของร้านเขามีดีกรีเป็นถึงนักแข่ง DRIFT ฝีมือเยี่ยมของบ้านเรา ลูกค้าย่อมมั่นใจในฝีมือแน่นอน จริงมั้ยจ๊ะง้วน แต่ขอบอกอย่างนึงนะว่าไม่ว่าใครจะมาที่ร้าน AUTO ONE นี้ อย่างนึ่งที่ต้องเห็นก็คือป้ายนี้ เลยเขียนว่า “ห้ามเสียงดัง เฮียต้าอ๋องหลับอยู่” เอาเป็นว่าถ้าเห็นไซเรนนี้ทำงาน เมื่อไหร่แล้วล่ะก็ทุกคนต้องเงียบนะ.555 !!! โชว์ความเก๋า กะเขามัง่ drift ปล่ายมือได้ดว้ ยนะครับ

น้องต้าอ๋องตัวจริงเสียงจริง เห็นไซเรนนีล้ ะ่ ก็ตอ้ งเงียบเลยนะ


SUPER BEE ADVENTURE PROJECT 3: พิชิตจุดแหลมสุดในสยาม /PART 3

สวยนะเนย่ี คันนี้

กิจกรรมของเจ้าSUPERBEE ที่ระยองนั้นงานนี้นายง้วนเขาจัดให้ค๊าบ โดยที่ไปขอใช้สนามที่ลานจอดรถของขนส่ง คราวนี้ต้องใช้กำลังภายในเล็กน้อยในการขอ ดับง้วนแล้วพี่เขาเลยอนุญาตให้พวกเราไปใช้สถานที่ทำกิจกรรมกัน ขอบคุณมากๆ นะค๊า. พอได้เวลานัดหมายกัน ทุกคนก็มารวมตัวกันแบบพร้อมเพียงโดยที่ง้วนเป็นผู้นัดหมาย ชวน แกมบังคับกัน.555 ว่าต้องมานะพี่รึป่าว.. ส่วนน้องๆ บางคนที่พอทราบข่าวคราวว่าเจ้า SUPER BEE จะมาระยอง ก็เตรียมตัวเตรียมรถพร้อมมาร่วมกิจกรรมกัน ที่นี่เรามีแขกพิเศษ ฝีระดับเทพทั้งนั้นมาร่วมเล่นเกมส์กัน มันส์ๆ สนุกสนาน เฮฮา มาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นพี่ตั๋ง ที่อุตส่าห์ลากรถมาประลองกันเลย, พี่ปู (PROSHOP ระยอง) กับพี่แนน (นักแข่งDRIFT) หลังจากเซทรถเอาไว้พร้อมแล้วสำหรับการ DRIFT ปีนี้ ก็เอามาร่วมกิจกรรมกับเจ้า SUPER BEE ด้วย ประมาณว่า SUPER BEE มาระยองทั้งทีไม่มาร่วมไม่ได้แล้ว (เอ..หรือว่าโดนง้วนบังคับอ่ะป่าวค๊าบบ..อิอิ)

รถแนน ก็เพิง่ ออกจากอูท่ ำสีมาใหม่ๆ งานนีเ้ ลยไม่กล้า ออกลายเท่าไหรค๊าบบบ.ก็มนั แท่งปูนนะครับพี่

คราวนี้ก็มาถึงกิจกรรมที่เราสรรหามาแข่งกันค่ะ งานนี้พี่บีเขาอยากเป็น RUSS SWIFT ขึ้นมาก็เลยแข่งกันขับรถ เข้าซอง โดยทีใ่ ห้ทกุ คนกำหนดระยะเองว่าตัวเองจะสามารถใช้พนื้ ทีเ่ ท่าไหร่ในการนำรถเข้าจอดได้แคบทีส่ ดุ งานนี้ ตัวใครตัวมันนะ เพราะจุดมาร์คมันคือก้อนปูน ครับพี่น้อง ถ้าใครพลาดมีหวังสีรถได้ถลอกแน่นอน (แต่แอบบอก นิดนึงนะคะว่า ที่พี่บีเขาเอาเกมนี้มาเล่นก็คิดว่าตัวเองทำได้แล้ว เพราะที่ผ่านมาได้มีการลองขับมาบ้างแล้ว แบบว่า มั่นใจอ่ะนะว่าทำได้แน่นอน) ส่วนผลการแข่งจะสนุกสนานมันส์ ฮาขนาดไหน อยากให้ไปดูในแผ่นเอาจะดีกว่านะ ป้าอ้อเล่าให้ฟังอาจจะไม่ค่อยสนุก แต่บอกว่างานนี้เจ้า SUPER BEE ของเราได้แผลมาค่ะ เล่นเอาพี่บีเหว๋อไป เหมือนกัน โถๆๆ น่าสงสารเจ้า SUPER BEE จัง อ้อ..หรือว่าจะสงสารเจ้าของ SUPER BEE กันดีคะ..( เหตุการณ์นี้ เรามีภาพมายืนยันนะ 55...)

ดูความเล็กของเจ้า super bee หญ้าจะสูงท่วมอยูแ่ ล้ว.555

MOTOR TRACKS : ISSUE 66 JUNE 2010

ยืนให้กำลังจ่ายคูแ่ ข่ง บวกลุน้ ไปตาม ๆ กัน

ซ้อมลายกันด้วยมือไปก่อน เดีย๋ วเจอของจริงแล้วจะหนาว


SUPER BEE ADVENTURE PROJECT 3: พิชิตจุดแหลมสุดในสยาม /PART 3

Story

พิชิตจุดแหลมสุดในสยาม

by Pa' Aor Super Bee Drift กระจาย

สำหรับฉบับนีเ้ รือ่ งราวการเดินทางของ SUPERBEEADVENTUREPROJECT 3 เพือ่ “พิชติ จุดแหลมสุดในสยาม” ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงตอนที่ 3 กันแล้วนะคะ หลังจากที่เจ้า SUPER BEE ของเราออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าไปตราด วกกลับมาจันทบุรี เพื่อเดินทางต่องเข้าระยอง เพราะเจ้า SUPER BEE มีภารกิจเข้าร่วม กิจกรรมการรวมตัวรถ RETRO ที่บางแสนต่อ ซึ่งถ้าใครติดตามการเดินทางของเจ้า SUPER BEE มาโดยตลอด ก็จะรู้นะคะว่าเจ้า SUPER BEE ของเรานั้นทำงานหนักพอสมควรนะคะ (เรียกร้องความเห็นใจสักเล็กน้อย) ก็แหมมม..ตัวเล็กแค่เนีย๊ แต่ตอ้ งออกผจญภัยมาซะเกือบรอบประเทศแล้ว อันนีส้ นิ า่ ภูมใิ จไม่นอ้ ยนะ ..หลายๆ คน อาจจะคิดว่า เออ..มันไปได้ด้วยแฮะ..อ้าวถ้าใครไม่เชื่อก็ตามพิสูจน์กันได้ รีบไปหา MOTOR TRACKS DVD MAGAZINE ฉบับที่ 51-53 เจ้า SUPER BEE ไปพิชิตจุดสูงสุดในสยาม แล้วก็ฉบับที่ 57-62 เจ้า SUPER BEE พาไปชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยาม และตอนนี้เจ้า SUPER BEE ของเราก็กำลัง ท่องอยู่ที่ภาคตะวันออก เพื่อพิชิตจุดแหลมสุดในสยาม ซึ่งตอนนี้ก็เดินทางถึงจันทบุรีแล้ว ฉบับที่ 51-53 เจ้า SUPER BEE ไปพิชิตจุดสูงสุดในสยาม

MOTOR TRACKS : ISSUE 66 JUNE 2010

ฉบับที่ 57-62 เจ้า SUPER BEE พาไปชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยาม


คันนีล้ ะ่ ทีพ่ ต่ี ง๋ั อุตส่าห์ลากมาประลองกะเขาด้วย

พีบ่ ี ช่วยกันวัดระยะห่างกันใหญ่ ดูวา่ ของเขาจะห่างกว่าเรามัย้ เนีย่ .555

พีต่ ง๋ั เองก็วง่ิ ไปซ่อมไป สูต้ ายค่ะพีต่ ง๋ั อิอิ

รอยนีแ้ หละที่ได้มาจาก ความซ่าส์ของพีบ่ ี .อิอิ

หลังจากแข่งกันไปแข่งกันมาปรากฏว่านัก DRIFT มืออาชีพทั้งหลาย แพ้น้องมือใหม่หัด DRIFT ซะงั้น อายเขามั้ยล่ะน่ะพี่น้อง กว่าเราจะเสร็จสิ้นกิจกรรมตรงนี้ก็ตะวันตกดินไปแล้ว งานนี้เราเลยต้องรีบทำให้เสร็จเพราะไม่งั้นอาจเกิดอันตรายได้เพราะมี ผูช้ มคนดูมายืนดูกนั พอสมควร ก็นาน ๆ ทีเ่ ขาจะได้เจอคนแปลก ๆ มาขับรถแปลก ๆ ให้ดกู นั มันก็เลยเป็นทีส่ นใจเป็นธรรมดานะ ภารกิจของเจ้า SUPER BEE ที่ระยองก็ได้สำเร็จลุล่วงลงไปได้ด้วยดีนะ ด้วยความสนุกสนาน ขำฮากันไปตามระเบียบ ก็ด้วย การอำนวยความสะดวกจากนายง้วน และพี่ๆ น้องๆ ชาวระยอง พวกเราชาว MOTOR TRACKS ก็ต้องขอขอบพระคุณทุก ๆ คน ด้วยนะคะ เอาไว้โอกาสหน้าเราจะไปรบกวนอีกจ้า.555. และภารกิจต่อไปของเจ้าSUPERBEE ก็คือการเดินทางไปยัง บางแสน จ. ชลบุรี เพื่อร่วมกิจกรรมที่สุดยิ่งใหญ่อลังการอีกงานนึง ของปีนี้ก็คือการรวมตัวของรถ RETRO ที่มากที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้กับงาน BANGSAEN CLASSIC AUTOMOBILE FESTIVAL 2010 จัดขึ้นที่ชายหาดแหลมแท่น ชลบุรีนี่เอง งานแบบนี้ แถมเจ้า SUPER BEE ของเราก็เข้า CONCEPT กับเขาด้วย มีหรือเราจะพลาด จริงมั้ยคะ ดังนั้นเช้าวันต่อมาเราก็เลยรีบนำเจ้า SUPER BEE มาร่วมงานทันที แต่ภาพบรรยกาศงานจะมี อะไรบ้างเอาไว้ฉบับหน้าจะนำมาให้ชมกันต่อนะคะ ฉบับนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อน เจอกันใหม่ฉบับที่ 68 นะคะ

ประชุมกฏกติกากันเล็กน้อย

SEE U NEXT ISSUE……>>>

แบบว่าง้วนขอโชว์ความเจ๋งอ่ะคีาบบบ

แนน ร่วมเซ็นฝากระโปรง super bee ยืนยันการเดินทางมาถึง

Mini Series Retro Project  

Super Bee KE10

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you