__MAIN_TEXT__

Page 1

Ո Լ Ո Ր Տ Ի

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ ՈՒ 300 ընկերություն

ՍՓՅՈՒՌ

ապրանքների, ծառայությունների

№1 ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ


¶Ä® àÏ ààòÄ 2019 ĶÄËÄ®î™ Ü‰‡Ú™à «» ........................+374-93-721703 « » ................................+374-98-072622 «»  ...+374-77-115552 «  »..................................+374-12-374927 «  »   ..............................................+374-77-501580 «»  ..............................................+374-94-540171 «  » .................+374-91-655553 « »   ............+374-60-530530 « »    ..............................................+374-96-788540 «   »......+374-99-906097 « » .....................................+374-77-345515 «  » .................................+374-99-044774 «  »...................................+374-98-422277

ÄÏÄä‡Ï ™úÄ‚‡Ùê®Ä™ (ÄÏÄäÄ™úÄ‚‡Ùê®Ä™) ܉‡Ú™à « »    ...................+374-77-118787

ÄÏàÍÓî ܉‡Ú™à «»   ..............................................+374-98-774171 « » ............+374-91-255402 « » .................................+374-95-203177   

 ...................................................+374-96-305304

Ñà¢àÚú‡Ùê®Ä™ ÍÄû™à՝ ààòÄ™àî ûĶÄ «-»   ...............................................+374-91-200065 « »  .....+374-91-297337 «.  »   ......................................................+374-10-535288 «»   ......+374-10-231580 «»   .........+374-60-701816 «»   ......................................................+374-10-564882

ÑÄÍà™®ÄúÄ®î™ Ä‰Ä™¯™àî àÏ Ñà™ÄúÄ™ ‰ÄÄÑÄ™àî (‰îÓ‡Ù®¯™àî) òÄ™‡Ùê™à «1001 » ....................................+374-10-562041 «  » ............................+374-10-587669 « » ..............+374-10-749710 «» .........................+374-99-423901 « » - ................+374-10-588023 « » ...................................+374-99-500400 « » ......................+374-10-427414 «-2»      ................................................+374-91-635455 « »   ................................................+374-10-530623 «-1»    ................................................+374-10-423901 «» .................................................+374-10-547995 « » ................+374-95-568184 « » ......................................+374-41-905551 «  » ................................+374-10-449623 «. » ..............................+374-91-886886 « »     ..........................................+374-98-897776 «  »    ............................+374-10-581707 «  » ...............+374-10-523311 « »  ,   .........................+374-10-662052 «. -» (“OFFICEMARKET.AM”)       ....................................+374-10-323324 «» (OFFICEKIT.AM) ,    .................................+374-77-107414

ÑÄÍà™®ÄúÄ®î™ Ä‰Ä™¯™àî àÏ Ñà™ÄúÄ™ ‰ÄÄÑÄ™àî (‰îÓ‡Ù®¯™àî) ˙™ñÄ®™-òÄ™‡Ùê™à «1001 » ....................................+374-10-562041

«  »    ....................................+374-10-587587 « » ......................................+374-43-905555 «. » ..............................+374-91-886886 « »     ..........................................+374-98-897701 « »    .......+374-10-530433 « »  ,   .........................+374-10-662052 «. -» (“OFFICEMARKET.AM”)       ....................................+374-10-323323 «» (OFFICEKIT.AM) ,    .................................+374-77-107414

àÄí¨ÓÄúÄ™ ܉‡Ú™à  ......................................................+374-312-35594 «-» ............................................+374-91-224139

ààòÄ™àî äÄÑÄڶę úà™Ó‡™™à « - » ..............+374-91-900903 «»   ..............................................+374-98-774171 «»  .....+374-10-739977 «  »    .....................+374-93-509329 « »    ...................+374-77-118787 «»   .........+374-99-065951 « » ................................+374-98-072622 «  » ......................................+374-11-607080 « » ............+374-91-255402 « - »  ..............................................+374-98-375376 «  »..................................+374-12-374927 « » .........................................+374-41-183030 «»  ..............................................+374-94-540171 « » .................................+374-95-203177 « »  ..............................................+374-55-180180 «  » .................+374-11-655556 « »   ............+374-60-530530 « »    ..............................................+374-96-214018 « »  ..............................................+374-10-536810 «   »......+374-10-553004 «»   ..............................................+374-98-857019 «   » ..........................+374-95-316789 «  »...................................+374-98-422277

ààòÄ™àî ûĶÄ ĉÄ™¯™àî òÄ™‡Ùê™à « »    - ..................+374-96-270098 «. » ..........................................+374-95-252232 « »  - .....................................+374-96-205550 « »   .........................................+374-12-303301,501 «»  ................................................+374-91-322311 «»   ............+374-12-303301,2 «- - »...............................................+374-10-272326 «  »    ......................+374-12-303303,301 «»  - .....................................+374-10-565801 « » .................................................+374-12-223227 «  » ..............................+374-12-224649

ààòÄ™àî ûĶÄ ĉÄ™¯™àî ˙™ñÄ®™òÄ™‡Ùê™à « ».....................................+374-44-303003

ààòÄ™àî™ ÄÊÄúÚ‡Ùê®Ä™ úà™Ó‡™™à « »     ..............................................+374-10-462107

êÄÓàÄúÄ™ ÄÏàÍÓî ܉‡Ú™à   

 ...................................................+374-10-248291

òÄ¢Äñàî ÄÓÄÜ‡Ùꮇٙ « -  »...............................................+374-10-530311

òÄ¢Äñàî òÄ™‡Ùê™à «. » ..........................................+374-95-252232 « »  - .....................................+374-11-205555 « »   .........................................+374-12-303302,401 «»....................................................+374-55-717370 «»   ............+374-12-303301,2 «  »    .............................+374-11-780326 « -  »...............................................+374-10-530311 « »   ................................................+374-11-500600 «»  - .....................................+374-10-565801 « » .................................................+374-12-223227 «» - ....+374-10-565929 « »  - ............+374-55-488882

öÄ¢Äö‡Ù™àî, ûà¯îÄê™àî àÏ ¶‡ÙñÓ¸îñ¶àî ûà‡Í™àî äÑàÍÓ™à‡Ï ÜàÄÍÄ™™àî ÓĶÄÜ‡Ù¶ ¶Ä™úÄúÄ™ ¶îʇÚġٶ™àî ûĶÄ « »........................................+374-77-486212 «-» .....................................+374-77-499949 « »    .....+374-77-429585 « ».............................................+374-91-384439 «    »      ....................................+374-98-417416 « »    ....+374-41-104111 «»    ................+374-94-508986 «  »   .....+374-55-030909 «  » (“CANDYBAR.AM”)    ...................................+374-41-211011

ûàÓį¯ĨÄí ÑîÓ‡Ùê®Ä™ ¶Ä™úÄúÄ™ úà™Ó‡™™à « » .........................................+374-41-183030 «   » ..........................+374-95-316789

û¢î úÄ™Ä™Ú ûĶÄ ĉÄ™¯™àî òÄ™‡Ùê™à « »    - ..................+374-96-270098 « »   .........................................+374-12-303303,301 «»   ............+374-12-303301,2 «  »    ......................+374-12-303303,301 « »    .............................+374-11-701172

¶Ä™úÄúÄ™ Çí¨úÄúÄ™ úà™Ó‡™™à (LJÙíúà™Ó‡™™à) «»  - 

   .................................+374-10-236883,1111     ........................................+374-312-35629 « -»  ..............................................+374-10-650971 « »  ..............................................+374-10-464115


« »   ..............................................+374-222-61614

¶Ä™úÄúÄ™ Çí¨úÄúÄ™ ÏàÄúęљ‡¢ÄúÄ™ úà™Ó‡™™à «»  , «»  - 

    ..+374-10-264762

¶Ä™úÄúÄ™ íĶęÚî úà™Ó‡™™à «»  ....+374-10-322121 « » .........................................+374-41-183030 « » ...............................................+374-95-732000 «  » .................+374-11-655556 «  Я » ..+374-11-200022 «»  ........+374-91-225215 « »  ..............................................+374-10-536810 « -   » .................................................+374-10-620999 «  »   ..............................................+374-43-114400 «  »   ..............................................+374-93-920909

¶Ä™úÄúÄ™ úÄû‡Ù®¯î òÄ™‡Ùê™à « » ........................................+374-99-400087 « »    ..........+374-98-175007

¶Ä™úÄúÄ™ ú‡¨îúî òÄ™‡Ùê™à «»   ............+374-12-303301,2 « »  ......................................................+374-11-455555 «  »    .............................+374-11-780326 «»   ................................................+374-98-844229

¶Ä™úÄúÄ™ ûÄчÙÍÓî òÄ™‡Ùê™à «   »   - .....................................+374-44-666701 « »  - .....................................+374-11-205555 «  »    .............................+374-41-547720 « »   .........................................+374-12-303301,501 «  »  ...+374-60-500114 « -  »...............................................+374-10-541068 «»   ............+374-12-303301,2 « »  ......................................................+374-11-355555 «»  - .....................................+374-10-560333 « »  ..+374-77-924777 «  »    ......................+374-12-303303,301 «»  - .....................................+374-91-565801 « »    .............................+374-12-303302

« »  - .................................+374-10-583338 « » .................................................+374-12-223227 «»   ................................................+374-11-548795

¶Ä™úÄúÄ™ §Ä¶ÇÄ™à « » -  .................................................+374-93-655665 « »     ...........................................+374-94-148000

¶Ä™úÄúÄ™ ¶îʇÚġٶ™àî úÄä¶Äúà‰‡Ù¶ « »........................................+374-99-486212 «-» .....................................+374-77-499949 « »    .....+374-77-429585 « »     ...........................................+374-94-407761 « » .........................................+374-41-183030

« » ...............................................+374-10-732000 «  » .................+374-91-655553 «»    ................+374-95-508986 « »  ..............................................+374-10-536810 « -   » .................................................+374-10-620999

«» - .............+374-99-371534 «-» .................+374-99-660858 « »  ............+374-98-800860 «» ...................................+374-96-748040 «  »  .....+374-60-442545 «  » ...+374-10-229008 «  »...................................+374-98-422277 « » ...............+374-99-538000

¶Ä™úÄúÄ™ ÍÓ‡¶ÄÓ‡ñ‡ÑîÄúÄ™ úñî™îúÄ™à (¶Ä™úÄúÄ™ ÄÓĶ™ÄLJÙíÄÄ™™à)

¶ÄäÄ܉‡Ú™à

«3 »  ..............................................+374-96-544550 «  » ................+374-93-546820 « » ..............................+374-10-202464 « » ............+374-10-221812 « »    ..............................................+374-55-336591 « »   .........+374-99-454909    ...............................................+374-10-538833 « »  ...............................................+374-10-370370 «»   ...............................................+374-93-503517 «  »  ..............................................+374-96-151500 «- » ......+374-94-480214 «-» ........................................+374-10-534476 « »   ..............................................+374-98-904564 «- » .........................................+374-10-369150 «   »   ..........+374-77-492259

¶Ä™úÄúÄ™ Í§ÄÄ™™à «»  ....+374-10-322121 « »     ...........................................+374-91-803212 « » .........................................+374-41-183030 « » ...............................................+374-95-732000 «»  ........+374-91-225215 « -   » .................................................+374-10-620999 « » ........................................+374-10-620999 «  »   ..............................................+374-43-114400 «  »   ..............................................+374-60-500909

¶Ä™úÄúÄ™ ˙ꇉàÜîú ú‡¨îúî òÄ™‡Ùê™à «»   ................................................+374-98-844229

¶Ä™úĉÄÓàä™à «»  .....+374-10-739977 «» .....+374-95-033553 «»   ..............................................+374-10-569161 «» ................+374-91-204080 « » ................................+374-99-843555 «»  ..............................................+374-94-540171 « »  ..............................................+374-55-180180 « »  ....................................+374-94-222838 «»   ...................................+374-91-510810 « »   ....................................+374-10-548689 «  » .................+374-91-655553 «» -..+374-43-202023     .....................+374-10-559898 « » .......+374-10-578037 «» - .+374-99-565055 « »  .....................................+374-91-431099 « »   ............+374-77-530530 « » ...........+374-98-624379 « »    ..............................................+374-96-788540 « »    ...................................+374-99-524377

   .........................................+374-94-404245 «»   ..+374-60-445712

™ÄòÄ܉‡ÚÄúÄ™ úê‡Ùê®Ä™ úà™Ó‡™™à « - » ..............+374-91-900903 «»  .....+374-10-739977 «» .....+374-91-033053 «»   ..............................................+374-10-569161 « - »  ..............................................+374-98-375376 « » .........................................+374-41-183030 « »  ..............................................+374-10-499993 «-» ............................................+374-10-224139 «  »     ...................+374-60-704470 «»  ..............................................+374-10-530171 « »  ....................................+374-10-222838 « »  ...................................+374-93-121282 «  » .................+374-11-655556 «» -..+374-11-202023 « »   ............+374-77-530530 « » ...........+374-98-411234 « »    ..............................................+374-96-788540 «» - .............+374-99-371534 « »  ..............................................+374-10-536810 «» ...........+374-10-741461 «» ...................................+374-96-748040 «  » .................................+374-99-044774

™úÄ‚‡Ùê®Ä™ àÏ ÑöÄÑ‡Ùê®Ä™ ܉‡Ú™à « »  ....+374-94-570450

‰Äî ܉‡Ú™à « » .......................+374-91-424348 «»   ...................................................+374-98-413351 «»   ...........+374-91-400276   ....................................................+374-10-564426 « »   ...............+374-91-202727 «-- -» .......................+374-60-701839 «»   ...............................................+374-77-156963 «»  - ...................................................+374-94-150609 « »   .............+374-11-250525    ..............................................+374-10-550833 «  »   ...............................................+374-60-532349

Ó‡™ÄúÄ™ ‰ÄÄÑÄ™àî òÄ™‡Ùê™à « » -  .........................+374-91-555048 « »  - .....................................+374-11-777112 « »  ................................................+374-10-531884

ˆ‡Ù‚îú™àî òÄ™‡Ùê™à «» ............................................+374-55-412115 « »  - .....................................+374-11-777112 « »  ................................................+374-96-531884

¸îäîúĶÄêà¶ÄÓîúÄúÄ™ ܉‡Ú™à .     ....................................+374-60-275130


Profile for "SPYUR" INFORMATION SYSTEM

"MOM & KID 2019" տեղեկատու  

"MOM & KID 2019" տեղեկատու  

Profile for spyur.am
Advertisement