Page 1

✦ www.zememeric.cz

předplatné isk 65 Kč/ výt 9+10/2008 /// ročník 15. /// cena 75 Kč | 99 Sk | 4 € (předplatné v ČR: 65 Kč)

Obvyklé ceny v geodézii

kdo, co, za kolik?

Geomet rák od 5 000 Kč

inžený r 500 Kč/ hod

ÚOZI 645 Kč/ hod

mapový pod klad pro projekt 5 - 14 tisíc Kč/ hektar

další ceny naleznete uvn itř tohoto čísla

tech nik 400 Kč/ hod
www.zememeric.cz


velkam

Obsah: vzdělávání  geodézie  katastr  kartografie  pozemkové úpravy  Rychlý přehled .............................. 4 Jaká je výměra v koutku problémů? . 5 Opravdové skvosty na starých mapách ....................................... 5 Digitalizace, digitalizace, digitalizace… katastrálních map (rozhovor s ing. Karlem Večeře)................... 6-9 Výsledky ankety: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny - 2008 .............................. 10-11 Je pro vás geodézie zdroj obživy nebo poslání? ................... 12-14 Návrh na zápis budovy ............. 15 Pokroky ve fotogrammetrii, dálkovém průzkumu Země a geoinformační vědě ....................... 16-18 K diskuzi o úředním oprávnění pro bakaláře - část PRO ................ 19 K diskuzi o úředním oprávnění pro bakaláře - část PROTI ............. 20

Diář

K diskuzi o úředním oprávnění pro bakaláře - část PRO i PROTI ... 21 Obrana a výboj, význam map ve válečných konfliktech tří století ... 22-25 Tisky topografických sekcí třetího vojenského mapování dostupné všem ................................. 26-27 Topografické sekce 1:25 000 třetího vojenského mapování ............. 28 Testování laserového dálkoměru TruPulse 200 ......................... 29 Kurz tvořivého myšlení v zeměměřictví - (5. díl) ........................ 30 To nejlepší od Leica Geosystems .. 31 Celoživotní vzdělávání zeměměřičů ve Švédsku ............................. 32 Zpracování ÚAP v praxi ............ 33 Jaká je tedy výměra v koutku problémů? ......................................... 33 Servis Zeměměřiče (řád. inzerce) ... 34

Aktuální přehled je vždy na www.zememeric.cz/diar

9. 10. - 12. 10. (Praha) Autoshow Praha 2008 (14. mezinárodní veletrh osobních a lehkých užitkových automobilů) 11. 10. (Litoměřice) 44. GEODESIA RALLYE ČR (navigační automobilové závody) 20. 10. - 23.10. (Telč) Workshop fotogrammetrie, DPZ, laserového skenování a GIS

rytina na obálce: Joan Blaeu, Atlas Maior of 1665, Taschen, 2005

23. 10. (Bratislava) INGEO 2008

6. 11. - 7.11. (Brno) 44. geodetické informační dny

23. 10. (Třebíč) Katastr nemovitostí v právní a technické praxi

19. 11. (celý svět) GIS Day 19. 11.- 20.11 (Blava) 16. slovenské geodetické dny

23. - 24. 10. (Praha) 16. konference GIS ESRI v ČR

20. 11. (Brno) Setkání absolventů

3. - 4. 11. (Praha) Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO a ATLAS 2008

studia oboru G+K na VA (později Univerzitě obrany) v Brně Nahlašte zdarma chybějící akce redakci.

Představivost je důležitější než znalosti. Znalosti jsou omezené, ale představivost obklopuje celý svět. Albert Einstein k seriálu na straně 30.

Úvodník

Také nevíte, co dřív? Novela výhlášky fi nišuje, digitalizace se rozjíždí, v celoživotním vzdělávání se něco chystá... Minule jsme otevřeli ceny v geodézii, dále pojištění geodetických firem a úřední oprávnění pro bakaláře. Co z toho publikovat dřív? K tomu všemu je letos ještě 90. výročí vzniku toposlužby (článek dostal přednost, příští rok už bude po výročí). Celé léto jsem se chytal na rozhovor s předsedou rezortu o digitalizaci KM. O fotogrammetrii nepíšeme často a když máme na konferenci v Číně svého člověka, chceme být aktuální (opět přednost). Pravidelné rubriky tvoří seriály, které také nechceme přerušit. Stačí, že už odsouváme novinky zeměměřické knihovny a Věstník se už také přesunul jen na internet. Co tedy uveřejnit dřív? Musím vybrat z prvních dvou odstavců mého úvodníku to, co už nesnese odklad. Omlouvám se tedy všem, kteří se těšili na pojištění v geodézii. Firmám z Katalogu geodetických fi rem (www.zememeric.cz/katalog) posíláme PDF již nyní, ostatní si počkejte do příštího čísla, kde se snad i více dočtete o novele vyhlášky. Nyní se věnujme úřednímu oprávnění pro bakaláře, které by se mohlo už v říjnu projednávat v Parlamentu. Další velkým tématem, které asi po tomto čísle zahýbe geodetickým světem, jsou obvyklé ceny v geodézii. Ani to nesnese odklad. Zařiďte se podle nich, co nejdříve, ať si i příští rok můžete dopřát předplatné svého Zeměměřiče. — Radek Petr, šéfredaktor PS: Také jsme ještě nestihli zveřejnit, komu a proč byla na Setkání geodetů 2008 předána Cena časopisu Zeměměřič. Zkrátka - opravdu nevíme, co uveřejňovat dřív.

Dvouměsíčník Zeměměřič, číslo 9+10/2008 (říjen 2008), ročník 15., redakční uzávěrka 8. 9. 2008, vychází 30. 9. 2008 v nákladu 3 550 výtisků. Cena celoročního předplatného na rok 2008 – 393 Kč. ISSN 1211- 488X Vydává: SPRINGWINTER, s.r.o., šéfredaktor: ing. Radek PETR. Redakce, předplatné, distribuce, sazba a inzerce: SPRINGWINTER – Zeměměřič, Brtnická 1169/9, 101 00 Praha 10, tel./fax: +420 251 565 572, +420 603 787 118 • email: redakce@zememeric.cz • www.zememeric.cz • www.zememeric.cz/objednavky • č.ú.: 212 719 922/0300 ČSOB • IČO: 27649601 • DIČ: CZ27649601 Názory redakce a vydavatele se nemusejí ztotožňovat s názory autorů jednotlivých příspěvků.

zeměměřič 9+10/2008

3


buď in

Rychlý přehled Pokud by se někomu hodil, umístil jsem ho na internet na adresu: http://klobouk. fsv.cvut.cz/~homer/dataz_downloader/ Není to nic světoborného, ale funguje. - P. Jordák

Trigonometrický bod u radarové základny Břízkovec (718,8 m) je kopec v Brdské vrchovině, který leží v jihozápadní části VVP Jince. Nevyniká ani výškou, ani mimořádně cennými porosty, není z něj

základního polohového pole. Do srpna byly na uvedené adrese dostupné právě jen body základního polohového pole. Nyní k nim přibylo 487 756 bodů PPBP. Rezort se nejspíše bojí hromadného stahování dat a přístup znepříjemnil ochranným kódem. Informaci o tom přineseme příště. - (jv) Databáze trigonometrických a zhušĢovacích bodĤ - geodetické údaje bodu

Z

1z1

http://dataz.cuzk.cz/gu.php?1=21&2=24&3=007&4=a&t=1

25.6.2008 14:26

DATAZ - downloader Zřejmě jste také zaregistrovali, že se změnil webový přístup do databáze trigonometrických a identických bodů. Potřeboval jsem identické body v JTSK a ETRS pro transformaci GPS měření a software nedokázal databázi použít. Nechtěl jsem čekat na novou verzi anebo hledat identické body „ručně“ a napsal jsem BASHový skript, který stahuje textové soubory se souřadnicemi v JTSK i ETRS.žádný rozhled. Na vrcholu, označeném patníkem a nivelační tyčí (a nyní i českou vlajkou), se nachází jen ve smrkovém mlází zarostlé skupiny balvanů. Přesto tento kopec, v médiích známý jako „kóta 718,8 m“, poutá pozornost nemalé části české veřejnosti. Právě na něm se uvažuje o vybudování extrémně silného radaru EBR systému americké národní protiraketové obrany. (cs.wikipedia.org). Místopis trigonometrického bodu naleznete samozřejmě na http://dataz.cuzk.cz Zajímavé je, kolik zastánců radaru se hlásí ke geodézii. Petici Jsme pro základnu podepsalo 23 geodetů, 2 zeměměřiči a 1 kartograf. Katastrálisté jsou asi obsaženi v geodetech. Celkem petici na www.prozakladnu.cz podepsalo cca 9 850 lidí. -(zs)

D

50 let v rezortu Dne 31.7. 2008 dosáhla paní

řádného pracovního jubilea padesáti let nepřetržitého působení v resortu státní správy zeměměřictví a katastru a v dřívějším resortu geodézie a kartografie. Všichni spolupracovníci jí upřímně přejí stálé zdraví a hodně dalších pracovních i osobních úspěchů. Za ZKI v Praze ředitelka - ing. Iva Bílková

O

55 let v rezortu oslaví v půlce října 2008 paní Helena Kudličková z Prahy. Zastihnout ji můžete v plné síle na katastrálním úřadě v Kobylisích za přepážkou vydávání map pro podnikatele v zeměměřictví. „Nějak se nám barák propadá do metra, ale nám to nevadí, stejně tu na pracovišti nemáme žádná okna“, prozradila nám paní Kudličková a dodala „tenhle čúzak projektoval nějakéj chlap. Pracuje zde spousta žen a toalet je málo. Jinak to v rezortu jde. To ale o tom praskání zdí a toaletě do Zeměměřiče nepište, stejně to nikoho nezajímá“. -(zs)

I

Zemřel Josef Jirman Ing. Josef Jirman se narodil 3. května 1953 v Broumově. Po absolvování G+K na ČVUT v roce 1976 nastoupil do Geodézie v Českých Budějovicích. Věnoval se novému mapování a se svými spolupracovníky začal připravovat nový počítačový systém, který později zásadně ovlivnil práci na všech katastrálních úřadech v celé republice. V roce 1993 přišel do Prahy na ČÚZK a inicioval přípravy nového informačního systému katastru nemovitostí. Od počátečních úvah až do úspěšného zavedení do praxe řídil jeden z největších projektů v dějinách českého zeměměřictví, o kterém také psal články do Zeměměřiče. Ing. Jirman zemřel 3. srpna 2008. Foto: archiv redakce, ČÚZK. wikipédie

O

Poskytování údajů o PBPP Od 8. 8.´08 je na http://dataz.cuzk.cz ve zkušebním provozu dostupné poskytování údajů o bodech PPBP (podrobné polohové bodové pole). Začalo se pouze textovým vyhledáváním bodů PPBP (podle čísla bodu v katastrálním území, středem a vzdáleností, podle katastrálního území, podle listu mapy SMO-5). Jedná se o výrazný skok v přístupnosti informací o bodovém poli. Pro představu aktuální počty podle druhů bodu: - 28 705 trigonometrických bodů, - 24 313 přidružených bodů k TB (zajišťovací, orientační, excentry...), - 40 486 zhušťovacích bodů, - 8 573 přidružených bodů k ZhB. Celkem se jedná o 101 988 bodů

Růžena Zajácová, v současné době inspektorka Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Praze, mimo-

www.zememeric.cz


lidÉ čtěte / na hlavu

Opravdové skvosty na starých mapách publikace_ceske_zeme

P

Pracovníci Vojenského zeměpisného ústavu v Praze a nyní Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce znovu přispěli k poznání starých map českých zemí. Letos vydalo Ministerstvo obrany ČR – Agentura vojenských informací a služeb ve spolupráci s Geografickou službou AČR 2 soubory starých map a plánů. První soubor Skvosty mapových archivů obsahuje 14 map s doprovodným textem prof. PhDr. Evy Semotanové, DrSc., zástupkyně ředitelky HÚ AV ČR, druhý soubor Vojenství v mapách tří století 13 map s textem Zdeňka Munzara, BBus.(Hons.), DiS., pracovníka VHÚ, sídlem obou je Praha. Oba soubory, až na několik výjimek, obsahují reprodukce map a plánů zatím nikde v této podobě nepředstavené. Jsou vytištěny barevně a buď v původní velikosti, nebo se jí blíží.

27.6.2008

8:32

Str. 1

Badatel tak má možnost pracovat s nimi skoro jako s původním materiálem. Navíc byla vydána i kniha s názvem České země na starých mapách. Autorský kolektiv tvořili prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. a pánové Tomáš Kykal, Zdeněk Munzar, BBus.(Hons.), DiS., ing. Zdeněk Fiala a ing. Zdeněk Karas, CSc. Ti sk zajistil TopoGraf, spol. s r.o., Praha 6, ve spolupráci s VKÚ, a.s., Harmanec, Slo-

výstižným vysvětlujícím textem. Texty kapitol, s výjimkou poslední, která odkazy neuvádí vůbec, obsahují plnohodnotné odkazy na související literaturu, na konci práce je zařazen výběrový seznam související literatury. Nad rámec názvu knihy nalezneme v poslední kapitole i text o výsledcích současného státního a vojenského topografického mapování. Soubory i kniha jsou zpra-

venská republika. Kniha má 7 kapitol, texty každé z nich jsou doprovázeny četnými ukázkami rozličných map a plánů ve vazbě na obsah kapitoly a každá ukázka je doplněna dalším stručným, ale

covány s plnou znalostí věci, odborně, přitom ale velmi čtivě. Autoři se nezaměřují pouze na popis mapového materiálu, pojednávají o příčinách a souvislostech jeho vzniku, vystihují zvláštnosti.

Kniha má velmi pěknou moderní grafickou úpravu, tisk odpovídá použité technologii. Je škoda, že oba soubory i kniha byly vydány jen jako neprodejné interní tisky pro potřebu MO ČR a nejsou všem zájemcům o tuto tématiku přístupné. Přesto považuji za vhodné o nich alespoň takto stručně informovat. - RNDr. Tomáš Grim, Ph.D., Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, ZÚ Ukázka z knihy na stranách 22 až 25 tohoto čísla Zeměměřiče.

Jaká je výměra v koutku problémů?

Z

Zadání: Tentokrát je zadání velmi snadné. Pozemek na obrázku je čtvercový s délkou strany 1 km. Rohy tohoto čtverce jsou středy

že žádný podobný příklad nemůže nastat ve vaší praxi? - tak se podívejte na podobný půdorys Finančního úřadu na Praze 5, který zobrazuje ortofoto

vždy naleznete také Koutek problémů s nějakým problémem k řešení. Není to o ceny, ale o dobrý pocit. — pro čtenáře

kružnic. Jaká je výměra částí A, B a C? To přeci nemůže být těžké spočítat. Chce to jenom představivost a neudělat chybu. Tak schválně, zkuste to. A někdo říká,

společnosti Geodis Brno na maps.google.com. Geodetický problém sestavil D. Lindell pro Professional Surveyor Magazine v USA. V každém letošním čísle Zeměměřiče

Zeměměřiče vybrala ing. Lenka Línková, Stavební fakulta ČVUT

zeměměřič 9+10/2008

Řešení tohoto problému je až na straně 34. Tak to zkuste.

5


megarozhovor

Digitalizace, digitalizace, digitalizace… katastrálních map Vztahuje se vůbec směrnice INSPIRE na digitalizaci KM? Jednotný názor na „gumovou“ katastrální mapu zřejmě nebude nikdy. Od ledna 2009 potřebuje rezort zaměstnávat další odborníky. dat v elektronické podobě. Ministerstvo životního prostředí se například v připomínkovém řízení k materiálu pro Vládu postavilo proti argumentu, že k brzkému dokončení digitalizace nás zavazuje i směrnice INSPIRE, což něco o výkladu této sporné otázky naznačuje. Zcela jistě uvádíte v otázce špatně rok 2013, zřejmě počítáte 7 let od schválení směrnice, ale zapomínáte, že článek 7 směrnice počítá těch 7 let od přijetí prováděcích pravidel. Ta dosud schválena nebyla, stane-li se tak letos, bude pro členské státy platit rok 2015. V procesu zavádění směrnice INSPIRE do praxe se bude resort

před provedením digitalizace. Nevím, kde se vzalo vaše přesvědčení, že nás směrnice INSPIRE zavazuje k dokončení digitalizace do r. 2013. Směrnice se týká pouze dat v elektronické podobě. Nijak se však nezabývá situací, kdy máme jen část katastrálních map v digitální formě, takže je věcí výkladu, jestli se vztahuje na všechny KM nebo jen na část již nyní digitalizovanou nebo se na KM u nás zatím nevztahuje vůbec, když nejde o ucelený souborSplňuje digitalizovaná orientační mapa parcel zobrazující dost nepřesně hranice parcel vůči skutečnému obrazu zemského povrchu požadavky kladené Vládou ČR a INSPIRE? Máte ohlasy na využití orientační mapy parcel v GIS, pro územní plánování, pozemkové úpravy atd.? Orientační mapa parcel zcela jistě nesplňuje požadavky směrnice INSPIRE. Důvodem není ani tak nepřesnost, ale především znění připravovaných prováděcích pravidel ke směrnici, ze kterého plyne potřeba vektorové formy katastrální mapy. Vláda nám naštěstí neříká, jak má digitalizovaná katastrální mapa vypadat, pouze jednotlivá ministerstva mohou ovlivnit v rámci připomínkování podobu vyhlášky, která to upravuje. Orientační mapa parcel má velmi kladný ohlas u skupiny uživatelů, na které byla zacílena, tedy u osob, které potřebují znát přibližnou polohu či tvar pozemku a vztahy k okolí, např. čísla sousedních parcel. Ti všichni jsou velmi spokojení.

www.zememeric.cz

Foto: ČSGK

Redakce: Termín dokončení digitalizace KM je stanoven na rok 2015 (zaregistroval jsem, že se někdy uvádí i rok 2013!). Tentokrát je to i požadavek Vlády ČR a zavazuje nás k tomu i směrnice INSPIRE. Co přesně pro náš rezort INSPIRE znamená? Jak se INSPIRE dotkne zeměměřičů v praxi? Ing. Karel Večeře, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního: Vláda schválila v červenci 2007 opatření k urychlení digitalizace katastrálních map (KM). Podle tohoto materiálu má být digitalizace dokončena v roce 2015. Předpokladem dokončení v tomto termínu je poskytnutí finančních prostředků navíc nad běžný rozpočet v objemu přibližně 220 mil. Kč ročně a upřesnění a rekonstrukce přídělů pozemkovými úřady

ČÚZK muset především přizpůsobit určitým celoevropským standardům, data poskytovat výhradně cestou geoportálu upraveného tak, aby vyhovoval prováděcím předpisům, které EU vydá ke směrnici INSPIRE. Půjde například o doplnění o velmi detailní metadatový informační systém tak, aby si každý uživatel mohl snadno zjistit, která data z vybraného území jsou k dispozici a jaké jsou jejich vlastnosti. Kromě prohlížení a dnes již celkem běžných webových mapových služeb budeme muset zajistit bezplatné služby stahování dat pro veřejnou správu a zpoplatněné stahování pro ostatní uživatele. Směrnice také nařizuje zavedení služeb transformačních, které umožní využití datových souborů transformovaných z různých národních systémů do evropského. Po zavedení směrnice do praxe se pro uživatele geodat zjednoduší a zpřehlední přístup k existujícím datům. Národní INSPIRE geoportál bude vstupní branou k většině geodat pořízených z veřejných zdrojů. Mělo by to omezit duplicity v pořizování geodat a usnadnit využívání existujících datových souborů. Co to přinese zeměměřičům můžeme jen spekulovat, firmám zaměřeným na GIS to jistě otvírá nový prostor k podnikání, co se týká sběru dat, měla by směrnice INSPIRE omezit duplicity a vést ke smysluplnějšímu využití prostředků například na pořízení dat, která dosud chybí. Jestli to tak v praxi bude teprve uvidíme.


megarozhovor Dlouho vedení rezortu ČÚZK váhalo, kterým směrem se vydat – jestli digitalizovat sáhové mapy a mít digitalizované „obrázky“ (KMD) nebo tyto mapy transformovat ze systému stabilního katastru do souřadnicového systému JTSK a postupně novými geometrickými plány je zpřesňovat. Je už ve vedení rezortu jednotný názor na další postup digitalizace? Předně je třeba zdůraznit, že na většině území máme mapy vzniklé grafickou metodou, tedy více či méně přesné obrázky. Je tedy celkem logická myšlenka převést tyto mapy tak jak jsou do digitální formy a pracovat s nimi stejnými postupy. Když jsme to začali dělat, začala se objevovat řada výhrad, proto již několik let testujeme na několika katastrálních územích s digitalizovanou mapou sáhového měřítka transformovanou do S-JTSK možnost zobrazovat v ní geometrické plány bez přizpůsobení mapě s tím, že kresba v okolí se přizpůsobí geometrickému plánu. Výsledky nejsou jednoznačné, k teorii postupného zpřesňování je namístě říci, že jde o lákavě znějící heslo, ale popis postupů pro každodenní práci v takovém režimu při respektování principů obsažených v platných zákonech je více než obtížný. Situaci navíc komplikuje skutečnost, že na rozdíl od Německa či Rakouska u nás objednatelé geometrických plánů ani část geometrů nepovažují za samozřejmé, že mám-li v terénu dělit pozemek, potřebuji znát v terénu průběh jeho stávajících hranic a alespoň jejich část týkající se vznikající parcely bych měl společně s nově vznikající hranicí zaměřit a výsledek použít buď pro zpřesnění evidence v katastru, nebo pro ověření již evidovaných údajů. To souvisí i s dnes tolik diskutovanou problematikou zpřesňování hranic jen se souhlasem sousedů. Bez zaměřování celých pozemků by ale důsledné uplatnění principu: pevná změna – „gumová mapa“ vedlo v řadě případů k naprostým nesmyslům. Chci tím říci, že problémů je stále mnoho a zcela jednotný názor zřejmě nebude nikdy. Zvolené řešení tuto složitost situace odráží a nedá se popsat jednoduchou zásadou na tři řádky. Přináší nastolená cesta již nějaké výsledky a srovnání? Můžete třeba vyjmenovat několik výhod i nevýhod DKM a KMD, které se už v praxi úřadů rezortu objevily? Do takového srovnávání a hodnocení by bylo předčasné se nyní pouštět. U DKM není tak velkým problémem digitalizace jako jejich vedení a údržba. Pokud tedy mluvíme o „gumové mapě“ a neměnném zobrazení výsledků GP v KMD, tak s přibývajícími GP upravujeme KM do skutečného tvaru hranic parcel. V jakém stavu jsou předpisy na takto složitý proces?

Vyhláška již s těmito postupy počítá, ale novými postupy prakticky žádné mapy dosud digitalizovány nebyly, takže nutně chybí praktické zkušenosti s jejich následným vedením. Také vnitřní předpisy – návody - jsou schválené. Jaké jsou obecné teze a zásady, které pak předpis pro vedení a údržbu rozpracovává? Jde mi o ideu, co se v procesu musí a co se nesmí… To je otázka k připravované novele vyhlášky. V současnosti místopředseda ČÚZK objíždí republiku s prezentací na toto téma. K účasti jsou zvaní nejen lidé z KÚ a ZKI, ale i soukromí geometři. Do Prahy je na tuto akci (17. září) pozván i časopis Zeměměřič, takže až to vyslechnete, můžete zvážit, jak by mohl Zeměměřič k informovanosti či diskusi v této věci přispět. Je to složité téma, kdybych se snažil odpovědět, nemohlo by se to na několika řádcích podařit. Rádi bychom v této kampani pokračovali dalšími semináři především pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů. Téma digitalizace KM je už poměrně staré a zjistil jsem, že nedokáži datovat jednotlivé etapy a významnější termíny. Můžete je uvést, abychom je připomněli čtenářům? Kdysi v prvotní koncepci digitalizace z roku 1993 byly plánovány 3 zásadní kroky: prvním byla urychlená digitalizace popisných údajů do r. 1998, druhým vytvoření moderního informačního systému do r. 2000 a třetím digitalizace katastrálních map za vydatné spolupráce se správci jiných IS (zejména s obcemi) do r. 2006. První dva kroky jsou splněny, pouze ISKN byl dokončen s ročním zpožděním. Digitalizace katastrálních map začala slibně, v roce 2000 bylo tempo značné (1 049 k.ú.). Je tedy jasné, že KM-D bylo možné vytvářet poměrně rychle. Začaly však působit další nepříznivé vlivy, katastrální úřady byly zatíženy velmi rychlým nárůstem podání k zápisu vkladem, záznamem a především poznámkou (exekuce), současně s tím začala diskuse o problémech s vedením KM-D a ředitelé tak před nejistou digitalizací začali preferovat zrychlení zápisů. Problém byl ještě umocněn přechodem na ISKN v roce 2001. Následovalo snižování počtu zaměstnanců každý rok o 2 %, které proběhlo na úkor kapacit pro digitalizaci. Výsledkem byl pád z 1 000 k.ú. ročně na přibližně 400 k.ú. ročně. O urychlení digitalizace jsem v letech 2003 až 2007 opakovaně jednal s ministry zemědělství a v roce 2005 i s ministrem financí. Problémem vždy bylo nalezení finančních zdrojů, v roce 2005 ministr financí odmítl kvůli blížícím se volbám zvyšování poplatků za vklady práv a odložil tak řešení až na rok 2007. Digitalizace katastrálních map se pak Diskutovat s předsedou rezortu mohli účastníci Setkání geodetů 2008

zeměměřič 9+10/2008
ProMark ProMark 500 500 VíTézná VíTézná kombinace kombinace

ProMark• ProMark•500 500 Multifunkþní Multifunkþnísestava sestava pro pro RTK RTK mapování mapování od firmy od firmy Magellan Magellan

Konkurenþní Konkurenþnívýhody: výhody: » » » » » » »

BLADE• » BLADE•GNSS GNSStechnologie technologie RozšíĜená » RozšíĜenáRTK RTKpĜesnost pĜesnost Široká » Široká možnost možnostpropojitelnosti propojitelnosti Bezkabelový, » Bezkabelový,lehký lehkýpĜístroj pĜístroj Robustní » Robustnía aspolehlivé spolehlivéĜešení Ĝešení Mnohoaplikaþní » Mnohoaplikaþnízáznamník záznamník Transformaþní » Transformaþnízázemí zázemípro pro JTSK JTSK

Nový NovýProMark™ ProMark™ 500 500 nabízí nabízí GPS GPS + GLONASS + GLONASS + SBAS + SBAS + 20 +let20zkušeností let zkušeností Magellan Magellan technologií, technologií,které kterése se osvČdþily osvČdþily v každodenním v každodenním provozu. provozu. ProMark ProMark 500 je500 je navržený navržený GNSS GNSSexperty expertyjako jako spolehlivé spolehlivé a robustní a robustní Ĝešení Ĝešení pro nejnároþnČjší pro nejnároþnČjší RTK RTK aplikace. aplikace.Bezkabelový Bezkabelovýterénní terénní pĜístroj, pĜístroj, který který vámvám umožĖuje umožĖuje maximum maximum pohyblivosti pohyblivosti a a flexibility flexibility pĜi pĜimČĜení mČĜenívevemČstČ, mČstČ, na na poli, poli, v dolech, v dolech, .... .... JehoJeho jedineþné jedineþné GNSSGNSS ĜešeníĜešení zaruþuje zaruþujerychlou rychlouinicializaci, inicializaci, pĜesnost pĜesnost dlouhých dlouhých vektorĤ, vektorĤ, robustní robustní signální signální sledování sledování a a zabezpeþený zabezpeþenývývoj vývojpro pro další další navigaþní navigaþní systémy. systémy. ProMark ProMark500 500nabízí nabízí v souþinnosti v souþinnosti s programy s programy FastSurvey™ FastSurvey™ a TRANSFORM a TRANSFORM jednoduché jednoduchéaapĜesto pĜestorychlé rychlé Ĝešení Ĝešení všech všech geodetických geodetických úloh úloh vþetnČ vþetnČ kombinovaného kombinovaného mČĜení mČĜení ProMark500 ProMark500s stotální totální stanicí stanicí þi nivelaþním þi nivelaþním pĜístrojem. pĜístrojem. Vše Vše v jedné v jedné zakázce zakázce ss propojením propojenímna nagrafické grafickézobrazení zobrazení i grafické i grafické ovládání ovládání namČĜených namČĜených a vytyþovaných a vytyþovaných dat. dat. Polní Polní záznamník záznamníkje jevyužitelný využitelný propro navigaci navigaci v autČ v autČ s plnou s plnou podporou podporou kompletní kompletní navigace navigace po poEvropČ, EvropČ,vyhledání vyhledání trigonometrických trigonometrických bodĤ, bodĤ, nivelaþních nivelaþních bodĤ,bodĤ, ale i pro ale i pro rychlý rychlýsbČr sbČrdat datdodoGIS. GIS. ProMark ProMark500 500vám vám umožní umožní všechny všechny RTKRTK i post-processingové i post-processingové aplikace, aplikace, které které zemČmČĜiþ zemČmČĜiþ oþekává oþekávápro prozvýšení zvýšení produktivity produktivity práce práce v terénu. v terénu. Mnohem Mnohem více najdete více najdete vv Magellan Magellantechnologii, technologii, která která pĜekoná pĜekoná vaše vaše pĜedstavy pĜedstavy o GPS o GPS možnostech. možnostech.

Cena Cenaod od 169 169 000 000 KþKþ Pardubice Pardubice – Praha – Praha – Hradec – Hradec Králové Králové– –Most Most

www.geoobchod.cz www.geoobchod.cz info@geoobchod.cz info@geoobchod.cz Tel: Tel:800 800123 123228 228 Fax: Fax:466 466644 644665 665

ZapĤjþení ZapĤjþenía a pĜedvedení pĜedvedení sestavy sestavy na vaší na vaší zakázce. zakázce. Volejte Volejte bezplatnou bezplatnou linku linku 800800 123123 228228

Chcete ChcetevČdČt vČdČtvíce více o ProMark o ProMark 500500 vítČzné vítČzné kombinaci, kombinaci,navštivte navštivte www.geoobchod.cz www.geoobchod.cz ještČ ještČ dnesdnes ©2007 ©2007Magellan MagellanNavigation, Navigation, Inc.Inc. AllAll rights rights reserved. reserved. Magellan, Magellan, the Magellan the Magellan logo, ProMark, logo, ProMark, BLADEBLADE and FAST andSurvey FAST are Survey trademarks are trademarks of of Magellan MagellanNavigation, Navigation, Inc. Inc.


megarozhovor objevila jako priorita v programovém prohlášení nové Vlády ČR, reálně ale bylo možné jednat o věci až počátkem roku 2007 s ministrem Petrem Gandalovičem, když první půlrok po volbách existovala Vláda bez vyslovené důvěry. Výsledkem bylo v červenci schválené usnesení Vlády ČR o opatřeních k urychlení digitalizace katastrálních map s určení zdroje financování ze zvýšených poplatků za vklady práv, které jsou u nás nejnižší z celé Evropy. Posun zahájení na rok 2009 si vyhradil ministr financí kvůli nemožnosti stihnout dříve novelizaci zákona o správních poplatcích. Stručně řečeno problémy s digitalizací katastrálních map mají jak vnitroodborové či vnitroresortní , tak i vnější příčiny a v posledních 5 letech se již vše točilo kolem nalezení finančních zdrojů. I nyní je nejvíce diskutovanou otázkou zvýšení správních poplatků. Jako bychom si stále nebyli schopni uvědomit, že úroveň poskytovaných služeb přímo souvisí s určitými náklady, které musí někdo nést. To se netýká jen katastru, ale obecněji veřejných služeb. Nedávno jsem si uvědomil v Bavorsku při návštěvě veřejných toalet, jak jsme stále postižení svojí vlastní minulostí, když pouze jediný český turista se vyhnul samoobslužné kasičce, na které stálo: „Přispějte, prosím, 50 centů na čistotu a pořádek.“. Všichni ostatní věděli, že chtějí-li čisté toalety, musí něco zaplatit. Mnozí z nás jako by měli stále pocit, že to zaplatí někdo jiný. Jaké další termíny digitalizace KM jsou před námi? Prozraďte vnitrorezortní termíny a procentní územní rozsah jednotlivých etap. Proces digitalizace pečlivě plánujeme, ale na sdělování detailů je ještě brzy, vždyť ještě není ani Vládou schválen rozpočet, který by měl urychlení umožnit. Na obnově operátu se má podílet i soukromá sféra. Počítá ČÚZK s eventualitou, že z její strany nemusí být velký zájem o takové zakázky nebo budou podle vašeho názoru podmínky a peníze takové, že to nebude možné odmítnout? Doufám, že stále převažují geometři, kteří chtějí své řemeslo dělat dlouhodobě v regionu, kde žijí. Ti velmi dobře vědí, že špatné mapy by jim komplikovaly život dlouhá léta. Budou tedy snad natolik prozíraví, aby měli zájem se na digitalizaci podílet. Rizikem bude postup těch, kdo dlouhodobě neuvažují, zákazníky mají třeba jen na jedno použití a za prací pendlují po širším regionu, neboť jejich pověst není taková, aby se na malém území uživili. Ti se mohou podbízet cenou, která má podle pravidel pro zadávání veřejných zakázek velkou váhu. Katastr nemovitostí obsahuje kromě technických také právní informace. Z některých vystoupení představitelů rezortu mám občas pocit, že se dává důraz více na právní význam KN a technické informace (geodata) jsou trpěným přívažkem. Jak to tedy je a do budoucna má být? Právní a technickou složku katastru nemovitostí od sebe nemůžeme oddělovat. Čemu věnujeme větší pozornost, to je dáno částečně historií a částečně to určují naši klienti. Jestliže jsme v roce 1993 převzali velmi důležitou a pro nás méně známou činnost při zápisech právních vztahů, bylo logické, že jsme se jí začali intezivně věnovat. Podle toho, zda zvládáme rychle a bez závažnějších pochybení zápisy práv, nás hodnotí většina veřejnosti. Že bychom si měli umět poradit s mapami se jaksi předpokládá. Z pohledu klienta je to stejné, jako když jdete třeba do banky, zajímá vás rychlost služby, úrok atd. Přitom jaksi předpokládáte, že když se o vaše peníze starají bankéři,

zeměměřič 9+10/2008

tak rozumí investicím a účetnictví apod. Pocit jakési nadřazenosti právních vztahů nad technickými záležitostmi je podle mého názoru takový mindrák, kterým je postižen nejeden z geometrů. Jak se rezortu daří nabírat odborníky pro digitalizaci? Budou to i přeškolení nezeměměřiči a jaké jsou na ně minimální požadavky (vzdělání…)? Kam se mohou zájemci o tuto práci obracet? Jakým projdou školením? Řeší rezort nábor nových sil centrálně nebo to nechává na KÚ? Je to různé v různých krajích, někde zájemce s odborným vzdělání máme, jinde chybí. Lidé bez dostatečného odborného vzdělání a praxe jsou využitelní třeba v poskytování informací a zaměstnanci z těchto pozic už nějaké zkušenosti mají a jsou třeba zaškolitelní na digitalizaci. Nové zaměstnance si hledá každý katastrální úřad postupem obvyklým, někdo vypisuje inzeráty, jiný dokáže najít třeba čerstvé absolventy. Zaškolení si organizují katastrální úřady pro své zaměstnance. Nedělejme z toho něco jako nábor horníků do dolů za socialismu. Co se stane, když se termín stanovený Vládou a INSPIRE nesplní? Nespekulujme, nemám důvod nevěřit, že to zvládneme. Také jsem již vysvětlil, že s vazbou na INSPIRE to je jinak než předpokládáte. Vládě skládám každý rok účty, ta bude průběžně informována o tom, jak se digitalizace daří a jaké jsou problémy. Děkuji za rozhovor. - Radek PETR, 11. září 2008 inzerce

Kdy: 6. -7. listopad 2008 Kde: Spořitelní akademie, třída gen. Píky 7, Brno Téma: Územně analytické podklady Současné trendy v informačních systémech Legislativní změny a katastr nemovitostí Digitalizace katastrálních map Odborná výstava Inženýrská geodézie Odborný garant:

Ing. Jiří Bureš, Ph.D. Ing. Vladimíra Žufanová, Ph.D.

Organizační garant a informace: Ing. Jana Charvátová Spolek zeměměřičů Brno Moravské náměstí 1, Brno Telefon: +420 542 521 410 E-mail: spolzem@email.cz Přihlášky: Distribuce pozvánek od 30.9.2008 Elektronická přihláška: http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A38/
anna lÝza

Výsledky ankety: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny - 2008 Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností, u nichž má smysl sledovat jejich tržní ceny. pr ůměr medián

Z

Z vyplněných dotazníků, které vyšly v minulém čísle Zeměměřiče a byly dostupné i na Webu Zeměměřiče (id = 2999), jsme vypočítali následující ceny, které představují průměrnou hodnotu a medián. Podobný přehled obvyklých cen v geodézii chceme publikovat každý rok, pokud o to bude mezi fi rmami zájem. Výsledky nejsou personifi kované a udané ceny za zeměměřické práce nejsou zveřejněny adresně. Jde nám o přibližné určení obvyklých cen a orientaci vás i vašich zákazníků v cenách za geodetické práce. Pět vylosovaným účastníků ankety budeme zdarma 1/4 roku propagovat na Webu Zeměměřiče bannerovou kampaní a upozorňovat tak na jejich služby. Dalším pěti posíláme knihu Zeměměřické právo (à 290 Kč). Všem jsme zaslali kompletní anonymizované výsledky z celé ČR. Účast v ankětě prospěla věci, ale vyplatila se i respondentům. Co říkáte cenám? Připojte svůj komentář k ohlasům na následujících stránkách časopisu Zeměměřič. - redakce

3. Mapový podklad pro projekt stavby nebo terénní úpravy (polohopis a výškopis)

MJ - měrná jednotka, Kč - cena, která byla dopočtena 1. Geodetický bod, síť bodů bodového pole MJ

01 - Zaměření, výpočty a vyhotovení dokumentace geodetického bodu

1 geodetický 1 650 bod

02 - Připojení na závazný referenční systém - zaměření a výpočty dočasně stabilizovaného měřického bodu

1 měřický bod

811 Kč 60 0 Kč 5 762 Kč Kč 03 - Nivelace přesnosti δ0 ≤ 3 mm 1 km nivel.5p.00 0 4 179 Kč 04 - Nivelace přesnosti 3 mm ≤ �δ0 ≤ 10 mm 1 km nivel. p. 4 00 0 Kč 05 - Nivelace přesnosti �δ0 ≥ 10 mm 1 km nivel.2p.968 K č 3 10 0 Kč

1 ha mapovaného území

02 - Tematická mapa (polohopis s popisem a výškopis) - částečně zastavěné území - částečně zalesněné/křovinaté území - výškově členitý terén

1 ha ma10 143 Kč povaného území12 50 0 Kč

1 ha mapovaného území

13 060 Kč 15 000 Kč

02 - Mapový podklad pro projekt (polohopis s popisem a výškopis) - částečně zastavěné území - částečně zalesněné/křovinaté území - výškově členitý terén

1 ha ma- 9 718 K č povaného 12 500 Kč území

03 - Mapový podklad pro projekt (polohopis s popisem a výškopis) - nezastavěné území - nezalesněné území - přehledný rovnoměrný terén

1 ha mapovaného území

04 - Mapový podklad pro projekt rodinného domu nebo jiné jednoduché stavby (polohopis a výškopis)

mapované 4 773 Kč území do 2 500 m 2 4 50 0 K č

13 331 Kč 14 000 Kč

5 992 Kč 5 00 0 Kč

Položka - výkon

MJ

01 - Vytyčovací síť povrchových objektů stavby nebo terénní úpravy - polohové a výškové zaměření a vyhotovení dokumentace

1 bod vytyčovací sítě

2 154 Kč 1 850 Kč

305 Kč 1 bod vytyčovací sítě 30 0 Kč

Položka - výkon

MJ

01 - Vytyčení polohy povrchových objektů stavby do 20 bodů

20 bodů

každý další bod

1 bod

03 - Určení výšky polohově vytyčených bodů (zajišťovacích bodů) trigonometricky

1 bod

04 - Určení výšky polohově vytyčených bodů (zajišťovacích bodů) nivelací

1 bod

05 - Vytyčení objektu mostu do 10 bodů

10 bodů

6 852 Kč 06 - Určení výškových bodů stavby 5 00 0 Kč

1 636 100 m délkového prvku 1 50 0

05 - Zaměření a zobrazení samostatného bodového prvku obsahu mapy

1 bodový prvek

Kč Kč

461 Kč 40 0 Kč

1 bod

02 - Vytyčení zajišťovacích bodů

každý další bod

04 - Zaměření a zobrazení samostatného délkového prvku obsahu mapy

10

1 ha mapovaného území

02 - Vyhotovení geodetických údajů bodu

01 - Tematická mapa (polohopis s popisem a výškopis) - zastavěné území - zalesněné/křovinaté území - výškově velmi členitý terén

03 - Tematická mapa (polohopis s popisem a výškopis) - nezastavěné území - nezalesněné území - přehledný rovnoměrný terén

5. Vytyčení stavby nebo terénní úpravy

2. Tematická mapa velkého měřítka pro správu území MJ

MJ

01 - Mapový podklad pro projekt (polohopis s popisem a výškopis) - zastavěné území - zalesněné/křovinaté území - výškově velmi členitý terén

5 Kč 1 91Kč Kč 4. Vytyčovací síť stavby nebo terénní úpravy

Položka - výkon

Položka - výkon

Položka - výkon

1 bod 1 bod

07 - Vyhotovení vytyčovacího výkresu podle platné projektové dokumentace

1 bod

08 - Vytyčení polohy rodinného domu nebo obdobné stavby

1 stavba

09 - Určení výšek vytyčených bodů

1 stavba

Kč3 K č 4 10 4 50 0 Kč 265 Kč 24 0 Kč č 151 K 20 0 Kč 181 Kč 175 Kč č 259 K 190 Kč 5 277 Kč Kčč 4108 K 3 50 250 Kč 452 Kč č 30 0 KK 313 č 30 0 Kč 4 491 Kč 4 50 0 Kč 831 Kč 30 0 Kč

www.zememeric.cz


anna lÝza 6. Kontrolní nebo ověřovací měření objektů staveb Položka - výkon 01 - Kontrolní nebo ověřovací měření povrchových objektů stavby do 20 bodů každý další bod 02 - Kontrolní nebo ověřovací měření objektů mostů do 10 bodů každý další bod

MJ

10. Geometrický plán (GP) Kč

4 117 Kč 20 bodů 4 00 0 K č 223 Kč 1 bod 230 Kč 5 393 Kč 10 bodů 3 70 0 Kč 442 Kč 1 bod 280 Kč

7. Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby nebo terénní úpravy Položka - výkon

MJ

Položka - výkon

MJ

01 - Vyhotovení GP pro: rozdělení pozemku změnu hranice pozemku

100 m nové hranice

vyznačení budovy vyznačení vodního díla

Položka - výkon

MJ

01 - Zaměření, výpočty a dokumentace svislých posunů do 10 bodů

10 bodů

každý další bod 02 - Zaměření, výpočty a dokumentace vodorovných posunů do 10 bodů každý další bod

9. Vytyčení hranice pozemku Položka - výkon 01 - Vytyčení hranice pozemku do 100 m hranice 02 - Vytyčení hranice pozemku do 500 m hranice každých dalších 100 m hranice pozemku 03 - Vytyčení hranice pozemku podle projektu pozemkových úprav 04 - Stabilizace lomového bodu hranice mezníkem s plastovou hlavou 05 - Stabilizace lomového bodu hranice kovovým hřebem 8x100 mm s hlavou Ø 20 mm

zeměměřič 9+10/2008

MJ

4 Kč Kč č K 3 4 96 100 m vytyčené hranice 4 10 0 Kč 3 459 Kč 100 m vytyčené hranice 3 00 0 Kč 100 m vyty2 225 Kč čené hranice 2 50 0 Kč 1 lomový bod 207 Kč hranice 20 0 Kč 1 lomový114 K č bod hranice 20 0 Kč 5 57 100 m vyty5 50 0 čené hranice

100 m nové hranice

4 963 Kč 1 jednoduchá stavba 5 00 0 Kč

03 - Vyhotovení GP pro doplnění katastru o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem (obnovení pozemků PK)

100 m 6 434 Kč nové hranice 0 K č

04 - Výkon zeměměřického pomocníka (figuranta)

4 793 Kč 5 00 0 Kč 4 510 Kč 1 bod 4 80 0 Kč 413 Kč 10 bodů 425 Kč 357 Kč 1 bod 40 0 Kč

5 562 Kč 5 10 0 Kč

02 - Vyhotovení GP pro: vyznačení rodinného domu vyznačení garáže vyznačení jiné jednoduché stavby vyznačení přístavby budovy

4 547 Kč 04 - Vyhotovení GP pro průběh vytyče01 - Zaměření a dokumentace povrcho20 4 60 0 Kč né nebo vlastníky upřesněné hranice vých objektů stavby do 20 bodů bodů pozemků 226 Kč každý další bod do 100 bodů 1 bod č K 230 05 - Vyhotovení GP pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti 5 Kč 16 každý další bod nad 100 bodů 1 bod č K 0 20 06 - Vyhotovení GP pro vymezení věcného břemene Kč 3 12 7 02 - Zaměření a dokumentace objektů 20 č K 07 - Vyhotovení GP pro vymezení věcného mostů do 20 bodů bodů 4 80 0 břemene inženýrské sítě 473 Kč každý další bod 1 bod č K 08 - Vyhotovení GP pro vymezení věcného 20 0 břemene inženýrské sítě podle geodeticč 03 - Zaměření a dokumentace trasy 300 m 5 312 K ké dokumentace skutečného provedení č inženýrské sítě do 300 m trasy sítě trasy sítě 4 70 0 K stavby sítě 1 826 Kč 100 m každých dalších 100 m trasy sítě trasy sítě 2 00 0 K č 11. Hodinové a paušální sazby 66 Kč 04 - Zaměření okolního polohopisu sou1 bod Položka - výkon časně s dokumentovanou inženýrskou sítí polohopisu 50 Kč 01 - Výkon úředně oprávněného zeměmě4 296 Kč řického inženýra (ÚOZI) 05 - Zaměření a dokumentace rodinného 1 jednoduchá domu nebo jiné jednoduché stavby stavba 3 80 0 Kč 02 - Výkon zeměměřického inženýra 06 - Zaměření a dokumentace rodinného 1 890 Kč 1 jednoduchá domu nebo jiné jednoduché stavby navíc stavba 2 00 0 K č 03 - Výkon zeměměřického technika ke geometrickému plánu 8. Určení svislých nebo vodorovných posunů (deformací) objektu

05 - 1 den činnosti měřické skupiny 06 - 1/2 dne činnosti měřické skupiny 07 - Doprava měřické skupiny 08 - Čas měřické skupiny strávený dopravou

5 90

5 376 Kč 5 00 0 Kč 5 432 Kč 100 m opravené hranice 5 650 Kč 100 m hrani3 583 Kč ce břemene 3 50 0 K č 100 m 3 499 Kč trasy sítě 3 050 Kč 100 m hranice

100 m trasy sítě

2 452 Kč 2 50 0 Kč

MJ

633 Kč 1 hodina 645 Kč 496 Kč 1 hodina 50 0 Kč 392 Kč 1 hodina 40 0 Kč 255 Kč 1 hodina 250 Kč 6 Kč 68 6 1 den (8 hodin)7 00 0 K č 3 932 Kč 1/2 dne (4 hodiny) 4 00 0 K č 8 Kč 1 km 8 Kč 525 Kč 1 hodina 50 0 Kč

ůměr je součet všech hodnot vydělený jejich počtem. prPrůměr Medián ián je hodnota, jež dělí řadu podle velikosti seřazených med výsledků na dvě stejně početné poloviny. (Též hodnota uprostřed seznamu, střední hodnota). inZerce

Mediální partner akce - časopis Zeměměřič, zve své čtenáře k účasti na 14. semináři, který se bude konat 23. 10. 2008 v Třebíči. Téma odborného semináře:

Aktuální změny v katastru nemovitostí ČR a věcná břemena v katastru nemovitostí - novinky v právních předpisech a v soudní praxi. Účast přislíbili mimo jiných přednášejících také ing. Štencel a doc. JUDr. Fiala, CSc. Více na www.zememeric.cz/diar

11

5 5


anketa

Je pro vás geodézie zdroj obživy nebo poslání? První ohlasy na anketu o obvyklých cenách v geodézii Před anketou: Z mého pohledu je vyplňování dotazníků o cenách ztráta času. Pokud nebudou Zeměměřickou komorou dána pevná pravidla o alespoň nejnižších cenách pro jednotlivé položky ceníku, bude si každý dělat co chce. Uvádím příklad z praxe: Asi jako každý soutěžím o geodetické zakázky vyhlášené elektronickým způsobem. 80 % jich nevyhrávám. Vážím si své práce a podle toho tvořím i cenu. Pokud budou geodetické kanceláře ve snaze sehnat práci za každou cenu dělat GP za 1 000 Kč za jednu měrnou jednotku, je lepší se k cenové politice v našem oboru raději nevyjadřovat. Komora a Svaz by se měly konečně zabývat i těmito problémy cenové politiky našeho resortu a povznést naší krásnou práci tam kam si zaslouží. Vždyť jak já říkám - jsme na každé stavbě první a také poslední. Z Mostu zdraví - Áda Sigmund Po anketě: Děkuji za zaslaný ceník. Většinou jsem podobné ceny očekával. Tahle anketa je výborná věc a moc vám za ni děkuji. Myslím si, že by se měla uskutečnit pravidelně každý rok. Snad by se ceník mohl zjednodušit na menší počet položek a možnost rychlého online vyplnění přímo na webu by využilo daleko více firem. - Tomáš Balvar

Protože jsem v presu (zítra odjíždím na pár dní pryč), tak jen v bodech: -3  8 odpovědí mne nepřekvapilo, svědčí to stejně jako řada jiných momentů o malé vůli geodetické veřejnosti pro obor vůbec něco udělat - polovina anonymů je snad raději k smíchu -a  nketa JE URČITĚ dobrý počin - v ýsledek se mi líbí, ale aktuálně nemám prostor se jím více zabývat -o  becně je situace na trhu taková, že větší firmy by měly najít odvahu držet ceny na slušné úrovni (resp. táhnout nahoru) a malé firmy by měly najít v sobě rozum a nepodrážet je, resp. je následovat... Děkuji a přeji ať se daří - Martin Malec, GB-geodezie Překvapila mě nízká průměrná cena za GP (jakýkoliv) s cenami, které vidím na vyhraných výběrových řízeních většinou pro stát. A nízká cena dokumentace stavby (pochopil jsem cenu jako komplexní dokumentaci tj. v podstatě stavební výkres - proto asi mám vyšší cenu). Jinak mám vždy pocit, že jsem dražší než okolí a srovnání mých cen mi to jen potvrzuje. Jsem v průměru cca na 55-60 % časopisem spočtených cen za náš kraj. Ale celkově mírně pod celostátním průměrem. Naprosto to koresponduje s poznatkem, že v jižních Čechách drží cenu v podstatě jen Gefos a 1. geodetická kancelář z Č. Krum-

lova a taky s tím, že se mi často stane, že svou nabídkou nevyhraji a pak se dozvím, že to někdo krutě podhodil (ještě podstatně méně než je redakcí uvedené minimum). Což mírně nechápu a dosti mě to zlobí. - Sv. Bernard PS: těším se na nový časopis a reakce dalších lidi. S uvedenými cenami jsem zhruba počítal. V několika položkách jsem téměř na maximu, s většinou v průměru, v několika se blížím k minimu (ale podle mého na těchto položkách nemohu prodělávat, spíš si myslím že horní hranice u nich je „natažená“. (Našel jsem také jednu mou chybu v položce věcné břemeno inženýrských sítí - přímo měřené, přepsal jsem.) Problém u „nás“ v lokalitě (a myslím, že nejen tady) je ale jiný. Jsou tu, jak jste již psali v Zeměměřiči, geodeti podstatně levnější než je cca 1/3 tohoto průzkumu cen. Příklad: průmyslovák geodet (se synem „negeodetem“), který ovšem také vlastní živnostenský list na geodetické práce stejný jako já. Jejich „cenám“ já i dcera absolventi ČVUT – G+K nemůžeme „konkurovat“. Snad jen výše uvedení „takygeodeti“ a další cca dva geodeti, co znám na třech KP, dělají GP „v ruce“, což jim také hodně zlevňuje náklady na vybavení a tím i konečnou cenu prací. A bohužel zákazník vám řekne, že „kvalita zpracování“ ho nezajímá, kdyby to bylo na toaleťáku je mu to jedno, protože zápis do KN provede také a zajímá ho opravdu jen cena. V podstatě to dnes (... zatím ...) není až takový problém vzhledem k rozsahu a počtu zakázek. Ale i tak by mne zajímalo, jakým způsobem by bylo možné živnostenskému úřadu co nejvíce znemožnit vydání ŽL pro takovéto podnikání. Mohli jsme s dcerou „ušetřit“ celkem 10,5 roků! studií, peněz za ně aj. A dalšího času stráveného při získání zkoušek na ÚOZI, které ještě dceru čekají. V době, když jsem se kdysi učil na „zkoušky ÚOZI“, kolega průmyslovák se v podstatě usmíval, protože „vydělával peníze“ bez jiných „problémů“. A tak je tomu dodnes. I teplá bunda na měření může být značně drahá (ilustrační foto)

12

www.zememeric.cz


anketa Myslím si že nemožnost takovéhoto získávání ŽL by pak také určitě řešilo „nepodtrhávání“ ceny prací za GK práce, o kterém se bavíme od 70-tých let a které jsou dnes tak max. v 1/3 oproti cenám za ty samé práce se stejným vybavením (- a za stejné peníze !!) geodetů třeba v Německu nebo jinde v „západních státech“ EU. - L. Poustka

Fakta o anketě: redakce sledovala 68 položek, přišlo 1640 údajů (64 % všech možných) od 38 respondentů. Nejméně odpovědí (10) přišlo k bodu 8.02-a. Nejvíce (35 až 38) k bodům 3.01 až 04, 5.08, 9.01, 9.04 a 10.01, 10.02, 10.06., což asi odpovídá portfoliu nejčastějších služeb všech geodetických firem. Došlo 24 podepsaných anketních lístků a 14 nepodepsaných! Zpracovány byly všechny došlé anketní lístky. Všem podepsaným respondentům jsme zaslali kompletní výsledky v anonymizované podobě jako poděkování za účast v anketě. mnoho desítek let a je tedy spíše historic-

Očekával jsem větší zájem o tuto akci. Děkuji vám. - Robert Paul Výborný počin, doufám, že po zveřejnění v časopise konečně geometři pochopí, že nemá cenu jít pod cenu. Naše ceny, které jsou pod průměrem, určitě od nového roku upravím. Hezký den - ing. Tomáš Blahota, Geopoint Výsledky ankety „Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny“ zveřejněné na straně 22 a 23 časopisu Zeměměřič v čísle 7+8/2008 nelze - vzhledem k počtu pouze 38 odpovědí - považovat za statisticky významný standard cenové hladiny zeměměřických služeb soukromého sektoru. Na tomto trhu působí stovky zeměměřických firem s roční produkcí od stovek tisíc do mnoha desítek milionů korun. Výsledky ankety však rozhodně mohou být inspirativní pro každou zeměměřickou firmu, minimálně proto, že si může na určitém vzorku alespoň přibližně porovnat své nabídkové ceny s konkurencí. Toto porovnání asi provedou mnohem lépe firmy, které se ankety přímo účastnily, protože na rozdíl od ostatních obdržely jako bonus redakce časopisu Zeměměřič úplný seznam zaslaných cen včetně výpočtu jejich středních hodnot (medián a aritmetický průměr). Úplná anonymita ankety neumožnila redakci vyhodnotit ve všech případech příslušnost cen k území, na němž firmy působí, a ani objem produkce, ke které se ceny vztahují. Tento nedostatek lze při budoucím opakování ankety odstranit i při zachování anonymity při dobré víře, že anonymní účastník zašle pravdivé a úmyslně nezkreslené informace. Z hlediska průměrné, minimální a maximální cenové hladiny zeměměřické produkce lze s určitou nejistotou dovodit, že sociální postavení geodetů se pohybuje přibližně na úrovni statisticky zjištěného celostátního průměru mezd pracovníků soukromého i veřejného sektoru, avšak až na výjimky rozhodně nedosahuje úrovně srovnatelně vzdělaných stavařů, natož pak advokátů nebo notářů. Je však třeba poznamenat, že tato skutečnost platí již

kou daností než výjimkou. Asi takovou, že ač všichni uznáváme, že učitelé jsou společensky nepostradatelným a váženým stavem, nebudou nikdy bohatí jako jiní zdánlivě méně potřební lidé, a proto budou své povolání vždy nuceni chápat ve značné míře nejen jako zdroj obživy, ale jako své nepostradatelné poslání. Musím také poznamenat, že anketou zjištěnou cenovou hladinu - ať už se někomu zdá nízká nebo vysoká - příznivě ovlivnil několikaletý hospodářský růst státního hrubého domácího produktu, zejména boom bytové výstavby a veřej-

ných i soukromých investic do technické a dopravní infrastruktury. Dobře si však pamatuji, jak rychle se soukromým zeměměřičům vymstil hospodářský pokles přibližně v období let 1995 až 1999. Měli bychom tedy i my mít na paměti, že hospodářský růst je pravidelně střídán poklesem. Proto v rámci tzv. „účetní opatrnosti“ nevěřím, že americká hypotéční krize obejde Evropu a nás bez povšimnutí tak, jak mnozí „nezávislí analytici“ tvrdí. Dovoluji si tedy malou radu: Utrácejte vydělané peníze velice uvážlivě a nenechte se uchlácholit developerskými a finančními žraloky, že vždy bude jen dobře

Stavbu od pradávna drží giganti nebo geodeti.

zeměměřič 9+10/2008

13


anketa

Shrnutí redakce: V létě 2008 provedla mezi geodetickými firmami redakce časopisu Zeměměřič celoplošný průzkum cen vybraných geodetických činností. V čísle 7+8/08 časopisu byla zveřejněna velká tabulka - dotazník, kde respondenti mohli vyplnit ceny za geodetické práce, které vykonávají. Stejná tabulka v PDF i ve wordu byla dostupná i na oborovém informačním serveru www.zememeric.cz, kde na ni odkazoval i textový článek. Informace o anketě proběhla také v elektronické konferenci Katastr (www.zememeric.cz/konference). Emailovou poštou bylo rozesláno takřka 1 000 emailů dle databáze adres redakce Zeměměřiče. Z výše uvedeného lze usuzovat, že se jednalo o největší průzkum o cenách mezi geodetickými firmami v historii. Bez nadsázky můžeme konstatovat, že obor G+K byl uvedenými informačními zdroji zcela pokryt a jen mizivé procento geodetických firem se o anketě nemuselo dozvědět. Za účast v anketě byla redakcí slíbena (a již i odeslána) pěti vylosovaným účastníkům knižní odměna (publikace Zeměměřické právo od Jana Bumby, Linde, za 290 Kč/kus) a bannerová reklama po dobu 5 měsíců (v hodnotě 500 Kč/měsíc). Ankety se účastnilo velice málo firem, takže výsledky jsou pravděpodobně statisticky nepříliš významné a je otázkou, jestli mohou být považovány za nějaký běžný standard. Platí to zejména v případě, jsou-li firmy, které své ceny zaslaly, spíše malé než naopak. Kdyby se některé výsledky některých konkrétních firem vztahovaly k jejich produkci v řádech desítek milionů korun, pak se samozřejmě statistická významnost dat zvyšuje a konkrétní cena má vyšší než průměrnou váhu. Jsme vázáni mlčenlivostí, ale mohu říci, že z velkých firem toho přišlo poskromnu (alespoň v podepsaných anketních lístcích). Tímto vyzývám prvních 20 TOP zeměměřických firem – pošlete nám obratem své ceny, ať můžeme tabulku přepočítat a zveřejnit, aby všichni věděli, jaké jsou ty „správné“ obvyklé ceny v geodézii. Nezveřejníme ceny jednotlivých firem, ale zveřejníme seznam účastníku (Top 20 v oboru).

Top 20 geodetických firem

14

Dnes prezentovaná anketa má určité slabiny. Nicméně takto časopisem získané informace jsou snad pro další možnou debatu v odborných kruzích rozhodně inspirující, hlavně pro geodety, kteří svou činnost na trhu zeměměřických činností dlouhodobě podceňují a přitom brečí, že se mají špatně, když by chtěli dosáhnout sociální úrovně právníků, projektantů - stavařů atd. Redakce měla před anketou představu vytvořit na internetu aplikaci, která by umožňovala on-line zadání a okamžité počítání statistických dat. Na jaře 2008 před vyhlášením ankety jsme se obrátili na KGK s žádostí o spolufinancování takového projektu (jednalo se o cca 5 tisíc) korun, ale KGK ČR (není ze zákona) a nemá ani prostředky na podobné aktivity. Pokud nebude mít obor silnou Komoru, která by hájila zájmy soukromých firem, bude pro tento obor problém i podobné srovnání cen napříč republikou. Postupovali jsme tedy cestou klasické ankety, která možná také způsobila nižší účast firem, než by byla žádoucí. Anketu chceme opakovat každý rok a budeme se snažit tímto způsobem mapovat cenovou hladinu obvyklých cen v oboru. Samozřejmě není problém v dotazníku uvést otázku týkající se velikosti firmy (nebo jejího obratu). Problém ale, žel, zůstane v tom, že se mnohé geodetické firmy bojí všeho. I toho, že by o sobě něco někam napsaly, že by se porovnaly s konkurencí, že by držely cenu a úroveň svých služeb. Včera na pražském semináři o nové vyhlášce zaznělo, že ČÚZK požaduje po geodetech stále více a více. Pokud to nechtějí zeměměřiči pokrývat ze svého, musí své ceny upravit a klidně ať to zdůvodní vyššími požadavky na odevzdávané standardy ze strany státu. Ale firmy se asi bojí i toho. Doporučuji všem si na internetu přečíst příspěvek Na Slovácku jsou lidé hrdí (id= 3079) ze Zeměměřiče 5+6/08 od Sváti Sedláčkové z Geocartu CZ. „...Zcela určitě je pro nás všechny lepší pracovat v zajímavější ceně na jedné zakázce, podržet technickou úroveň a kvalitu díla, než udělat ve spěchu deset drobných akcí, nutně pracovat méně kvalitně… a ve stresu. Takže, dámy a pánové, je to jen na nás, kam obor nasměrujeme a jakou image si vytvoříme. Buďme korektní, obchodně zdatní, na trhu potřební a… dobře zaplacení“... Své komentáře ke zveřejněné anketě můžete i nadále zasílat do redakce (redakce@zememeric.cz). - Radek PETR inzerce

Darujte

pohlednici (jakoukoli) sběrateli

a zašlete na adresu Jiří Čálek, Nedoma & Řezník, s.r.o., Plukovníka Mráze 1425/1, 100 00 Praha 10 Už jich chybí jen pár do počtu 23 000 ks. Za jubilejní pohlednici, která tento počet dosáhne, věnuje redakce předplatné Zeměměřiče. Váš dobrý skutek bude po zásluze odměněn.

www.zememeric.cz

Foto: Geoline, Irena Brožová, KP Praha - východ

a bude se stavět o sto šest. Buďme rádi, že alespoň zatím zeměměřické firmy pracovníky spíše shánějí, je to mnohem lepší, než svým zaměstnancům říkat, že je musím propustit. Na závěr si dovolím požádat redakci časopisu Zeměměřič, aby zveřejnila ohlasy na výsledky cenové ankety a aby tuto podle mého názoru zdařilou akci občas opakovala. Periodicky získávané informace o cenách zeměměřických služeb budou mít pro odbornou i laickou veřejnost větší váhu než ceny po mnoho let vydávané Českým svazem geodetů a kartografů. V tomto informačním zdroji (jehož jsem byl v několika posledních letech autorem) byla vždy uváděna relativně velmi široká cenová rozpětí s ohledem na možné hrozby opakování správního řízení vedeného kdysi vůči ČSGK Úřadem pro hospodářskou soutěž. - Petr Polák


vševědna

Návrh na zápis budovy Ohlášení nové budovy k zápisu do KN je s formulářem ČÚZK jednodušší, ale může jej nahradit i notářský zápis se všemi náležitostmi Dotaz: V rámci své geodetické činnosti jsem teď narazil na výzvu katastrálního úřadu k doplnění podání (návrhu na zápis budovy), ve které se praví: „Při zápisu budovy, u které byl návrh k jejímu zápisu doručen katastrálnímu úřadu po 1.1.2007 je podkladem pro zápis vlastnického práva nově evidované stavby Ohlášení nové stavby k zápisu do katastru nemovitostí s úředně ověřeným podpisem. Notářský zápis ani kolaudační rozhodnutí již nejsou doklady o vlastnictví. Kolaudační rozhodnutí slouží pouze jako doklad k zápisu způsobu využití stavby“ Abych situaci dále dokreslil: Návrh na zápis nové budovy byl opatřen úředně ověřeným podpisem statutárního zástupce společnosti (doloženo výpisem z OR) a obsahuje všechny potřebné údaje o zapisované budově, včetně prohlášení o tom, že navrhovatel je vlastníkem budovy. Notářský zápis obsahoval prohlášení zástupce společnosti (zplnomocněného statutárním orgánem společnosti) o existenci budovy a jejím vlastnictví společností (shodou okolností též vlastník pozemku). K návrhu byl rovněž geometrický plán. Snažil jsem se dohledat v předpisech vydaných ve Sbírce zákonů právní předpis, který by upravoval prokazování vlastnictví výhradně vyplněným formulářem Ohlášení nové stavby k zápisu do katastru nemovitostí s úředně ověřeným podpisem, ale nic takového jsem nenašel. Máte někdo, prosím, představu o jaký obecně závazný předpis se KÚ opírá ve svém (výše uvedeném) tvrzení? Děkuji - ing. Jiří Huráb

předmětná budova není v jeho vlastnictví (pro vyloučení právní domněnky uvedené v § 5 odst. 6 katastrálního zákona , že vlastníkem stavby je vlastník pozemku) nebo je-li vlastníkem budovy vlastník pozemku, který není stavebníkem, prohlášení stavebníka, že není vlastníkem stavby (pro vyloučení právní domněnky uvedené v § 5 odst. 6 katastrálního zákona , že vlastníkem stavby je stavebník). Podpisy na uvedených prohlášeních by měly být opět ověřeny některým ze způsobů podle § 37 odst. 6 katastrální vyhlášky. Využitím tiskopisu zveřejněném na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního by mělo být ohlášení nové budovy k zápisu do katastru nemovitostí jednodušší aspoň do té míry, že by na nic vlastníci v ohlášení nezapomněli.Pokud vlastník nové stavby předloží namísto vyplněného tiskopisu pro ohlášení stavby k zápisu do katastru nemovitostí ohlášení ve formě notářského zápisu, které obsahuje všechny náležitosti ohlášení vlastnického práva ke stavbě, zejména je-li vlastníkem pozemku pod stavbou i stavebníkem, je i tato listina s příslušnými přílohami podkladem pro zápis stavby do katastru nemovitostí. - ing. Květa Olivová, konference Katastr, 25. 8. 2008

inzerce

info@geoserver.cz www.geoserver.cz Volejte zdarma 800 900 006

Jiráskova 1275, 530 02 Pardubice

Odpověď: Vlastnické právo k nově zapisované budově se do katastru nemovitostí zapisuje záznamem ve prospěch vlastníka pozemku na kterém je budova postavena nebo ve prospěch stavebníka, pokud jinou listinou není prokázáno něco jiného (§ 5 odst. 6 katastrálního zákona). Pokud je osoba, která stavbu ohlašuje k zápisu do katastru nemovitostí jejím vlastníkem (je stavebníkem nebo vlastníkem pozemku), potom listinou, podle které se vlastnické právo zapisuje do katastru nemovitostí je právě toto ohlášení, jehož přílohou musí být geometrický plán pro zaměření budovy, kolaudační rozhodnutí (nebo jiná listina podle zákona č. 183/2006 Sb., dokládající existenci a účel užívání stavby), doklad o přidělení č.p. nebo č.e., pokud se jí přiděluje. Ohlášení nové budovy a vlastnického práva k ní je záznamovou listinou a proto, pokud jinou listinou není doloženo něco jiného (usnesení soudu o dědictví, rozhodnutí soudu o určení vlastnictví apod.), musí být podpisy vlastníků budovy na ohlášení vlastnického práva k budově ověřeny některým ze způsobů podle § 37 odst. 6 katastrální vyhlášky (viz § 39 odst. 2 katastrální vyhlášky). Použití tiskopisu (vzoru formalizovaného podání) není bezpodmínečně nutné. Ohlášení musí ale obsahovat co vlastník (spoluvlastníci) žádá, údaje o nové budově podle údajů katastru nemovitostí, prohlášení o tom, že je vlastníkem stavby (vlastníkem i pozemku pod stavbou a stavebníkem), popřípadě prohlášení manželů, že budovu nabyli výstavbou do společného jmění manželů. Jedná-li se o výstavbu na cizím pozemku, katastrální úřad vyžaduje prohlášení vlastníka pozemku, že

zeměměřič 9+10/2008

NIVELAâNÍ P¤ÍSTROJE - SETY TEODOLITY – AKâNÍ SESTAVY ➢ mechanické pfiístroje ➢ kalibrace pro ISO ➢ servis, v˘kup ➢ ➢ ➢ ➢

➢ digitální pfiístroje ➢ pozáruãní opravy ➢ ceny od 4 000 Kã

TOTÁLNÍ STANICE+ZA·KOLENÍ TOPCON, SOKKIA ➢ PENTAX, LEICA a dal‰í servis, kalibrace ➢ leasing do 24 hodin Pfiíslu‰enství ZDARMA ➢ klientská podpora ceny od 80 000 Kã

GIS/GPS P¤ÍSTROJE+PODPORA ➢ MAGELLAN, TOPCON ➢ singl verze pro CZEPOS SOKKIA ➢ duální sety, RTK ➢ servis, v˘kup, zápÛjãka ➢ certifikovan˘ protokol ➢ transformaãní SW S-JTSK ➢ pfiíslu‰enství ➢ ceny od 50 000 Kã ZDARMA MEZNÍKY, SPREJE, H¤EBY, KOLÍKY ➢ PLASTMARK light, easy ➢ NATURA, A.S.I, závrtné ➢ DOVOZ ZDARMA PO âR ➢ mezníky od 65 Kã ➢ spreje od 119 Kã ➢ kolíky, hfieby od 4 Kã ➢ stativy od 1 600 Kã ➢ v˘tyãky od 2 000 Kã ➢ dálkomûry od 1 900 Kã ➢ mûfiická koleãka ➢ geodetick˘ software (GEUS, ATLAS, KOKE·) 12 let na trhu = ZÁRUKA KVALITY

VOLEJTE ZDARMA 800 900 006 15


techno

Pokroky ve fotogrammetrii, dálkovém průzkumu Země a geoinformační vědě prezentované na XXI. kongresu ISPRS v Beijingu

Všudepřítomný smog u olympijského stadionu Ve dnech 3. - 11. 7. 2008 se konal v hlavním městě Čínské lidové republiky Beijingu v pořadí již XXI. světový kongres Mezinárodní společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země (ISPRS), největší v dosavadní 98leté historii této odborné nevládní společnosti. Založil ji v roce 1910 ve Vídni český profesor E. Doležal jako Mezinárodní fotogrammetrickou společnost a k rozšíření programu o dálkový průzkum Země došlo v roce 1980 na kongresu v Hamburgu. Kongres v Beijingu byl největší z dosavadních akcí, a to ve všech parametrech: 2 897 účastníků z 90 zemí, 2 800 zaslaných abstraktů odborných pojednání, z nichž 1 800 bylo jako referáty otištěno v 9 svazcích sborníků (celkem 10 000 stran textu) a vydáno na DVD o kapacitě 1,98 GB; více než 600 referátů bylo předneseno na 150 technických zasedáních 8 odborných komisí a dovezeno na 1 700 posterů (plakátů s výsledky výzkumu a zajímavých aplikací). Výstavy přístrojů, pokrokových technologií a nových produktů se zúčastnilo 106 firem. Kromě toho byla vydána cenná encyklopedická příručka (527 stran) Advances in Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, popisující novinky ve zmíněných oborech dosažené od předchozího kongresu ISPRS v Istanbulu v roce 2004. Jednání kongresu se soustředilo zejména na pět tematických okruhů: - sběr (geo)prostorových dat (senzory, nosiče, analogové a digitální systémy), - zpracování (geo)prostorových dat (metody, analýzy, algoritmy), - prostorové datové modelování (management a vizualizace), - v ybrané aplikace fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země, - odborné vzdělávání a mezinárodní spolupráce.

16

V období 2004 - 2008 byla tradiční fotogrammetrie, pracující s pozemními a leteckými měřickými snímky na filmu a zpracovávající tyto materiály analogovými a analytickými postupy, v převážné míře nahrazena digitálními technologiemi. Pokud se dosud ještě používají letecké komory na film, pořízené snímky se digitalizují přesným skenováním s prostorovým rozlišením (rozměrem pixelu) od 14 do 28 μm. Ve stále větší míře se však pořizují pozemní a letecké obrazové záznamy digitálními komorami, založenými na různých principech. Letecké komory jsou integrovány s aparaturami GPS a IMU na palubě letadlového nosiče, které určují za letu prvky vnější orientace jednotlivých obrazových záznamů. Největší „boom“ zaznamenal v uvedeném období senzor typu LIDAR, vytvářející z pozemního stanoviska nebo z letadlového nosiče milionová mračna bodů na povrchu měřených objektů (georeliéfu, vegetace, staveb) v režimu 3D. Technologie laserového skenování našla rychle řadu aplikací v památkové péči, inženýrské fotogrammetrii a v případě leteckého laserového skenování především v rychlém a vysoce automatizovaném vytváření digitálního modelu reliéfu (zemského povrchu), digitálního modelu povrchu (včetně vegetace a staveb) a dále 3D modelů měst, městských aglomerací a vybraných partií krajiny. V podstatě jedinou méně příznivou skutečností je dosud omezená přesnost určování prvků vnější orientace leteckých snímků nebo digitálních obrazových záznamů za letu aparaturami GPS a IMU, která by při dalším zlepšení umožnila likvidovat potřebu vlícovacích bodů na zemském povrchu i výpočet digitální automatické aerotriangulace a vedla tak ke zpřesnění laserových digitálních modelů reliéfu, vegetace, staveb a 3D modelů měst

www.zememeric.cz


techno v poloze i výšce až na několik centimetrů! Nevýrazný pokrok byl také dosažen v automatickém rozpoznávání objektů a změn na obrazových záznamech, protože teorie umělé inteligence pro to zatím neposkytla zcela vyhovující nástroje. Proto jsou v této oblasti dosud nutné částečné opravné zásahy operátora (semianalytický přístup). Jeví se též naléhavá potřeba zkvalitnění globálních bází geografických dat s volným přístupem, neboť obsahují obrazová data s různým rozlišením a aktuálností. Vyvstaly také problémy související s úžasnými možnostmi nových senzorů a kapacit pamětí, které mohou vést k inflaci (geo)prostorových dat a problémům s jejich dalším zpracováním a užitečným využitím. Na kongresu byla zdůrazněna velká potřeba zvýšení úrovně odborného i celoživotního vzdělávání, aby se fotogrammmetrie a dálkový průzkum Země nestaly „černými skříňkami“ bez znalosti jejich předností a omezení. V oblasti nových aplikací fotogrammetrie a DPZ nabyla – kromě tradičního mapování – velké důležitosti operativní dokumentace přírodních katastrof i jejich predikce, poskytnutí aktuálních podkladů pro řízení záchranných prací, monitorování globálních klimatických změn, záchrana rozsáhlých historických památek, řízení využívání půdy a vegetačního krytu (amazonské pralesy!), řízení rozvoje velkých sídel a životního prostředí a multidimenzionální datové modelování. Názorně to demonstrovalo využití fotogrammetrie a DPZ po katastrofálním zemětřesení v provincii Sichuan 12. 5. 2008, kdy na ploše 33 x 69 km byly rychle vytvořeny geografické databáze, ortofotomapy, digitální model reliéfu, 3V virtuální model zničených sídel a geografický informační systém, který významně pomohl k orientaci záchranných prací a při obnovování technické infrastruktury. V závěru uveďme několik zajímavých poznatků z kongresových jednání a výstavy, které mnohdy překvapí čtenáře tohoto článku: ➤ Ještě před 10 lety by si někdo ztěží dovedl představit, že díky obrovskému objemu obrazových záznamů zemského povrchu z družic a leteckých komor bude možné, díky zpracování těchto dat metodami geoinformační vědy, vytvořit globální báze geografických dat (např. Google Earth nebo Microsoft Virtual World) a virtuálně – prostřednictvím internetu a bezúplatně – navštívit kterékoli místo na Zemi. V poslední době jsou tyto produkty rozšiřovány o 3D modely vybraných velkých měst a významných lokalit (např. národních parků). ➤ Na XXI. kongresu ISPRS byly zastoupeny státní, soukromé i akademické instituce z 90 států všech obydlených kontinentů. V písemných příspěvcích, přednesených referátech, diskusích, na posterech a ve firemních stáncích se ve zcela převážné většině případů vyskytoval termín geomatika. Pouze v několika příspěvcích ze států střední a východní Evropy byl ve stejném smyslu použit termín geoinformatika. ➤ Průkopník moderních trendů a neúnavný propagátor fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země – emeritní prof. Gottfried Konecny z Leibnitzovy univerzity v Hannoveru vyslovil na kongresu v Beijingu tuto definici geomatiky: Jde o interdisciplinární vědní a technický obor, jehož jádro tvoří souřadnicové referenční systémy, globální určování prostorové polohy pomocí družic, fotogrammetrie, dálkový průzkum Země, kartografie a geografické informační systémy. Podpůrný-

zeměměřič 9+10/2008

inzerce

PENTAX V – 227N

bezhranolová totální stanice – – – – – –

úhlová pfiesnost 7" bezhranolové mûfiení do 90 m dosah na jeden hranol 1 900 m pamûÈ aÏ na 6 000 záznamÛ v˘konn˘ software v ãe‰tinû jednoos˘ kompenzátor

do vyprodání skladov˘ch zásob

akãní cena

00,93be9 z DPH

pfiístroje vhodné pro kaÏdé geodetické mûfiení si vyberete v ‰irokém sortimentu totálních stanic PENTAX

www.geopen.cz

GEOPEN, s.r.o., tel.: 545 210 121 17


techno mi obory jsou fyzikální geodézie, družicová geodézie, astronomie, matematika, fyzika, informatika, počítačová grafika a řízení databází. V německy mluvících zemích se častěji užívá termín die Geoinformation. Pozn.: S touto definicí je v pozoruhodné shodě studijní program Geomatika jak je realizován na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. ➤ Termín geoinformatika je ve světě (zejména mimo Evropu) stále častěji nahrazován termínem geoinformační věda (angl. spatial information science resp. geospatial science). Tento multidisciplinární vědní a technický obor zahrnuje souřadnicové referenční systémy, vybrané metody sběru prostorových dat, datové a topologické modelování, adresování a geokódování, metadata, specifikace a normy, geoprostorové databáze, geografické informační systémy, management prostorových dat, prostorovou analýzu, geostatistiku, vizualizaci geodat, mapování na webu, webové služby a kvalitu geodat. Z tohoto výčtu je evidentní, že obsah geoinformační vědy (geoinformatiky) není shodný s geomatikou (i když má některé disciplíny společné) a oba termíny by neměly být zaměňovány. ➤ Obrazová data v digitální formě, získaná leteckými a družicovými snímacími systémy, se již výhradně zpracovávají na fotogrammetrických pracovních stanicích, které kromě všech dosavadních fotogrammetrických postupů, které umožňovaly dřívější analogové a pozdější analytické vyhodnocovací přístroje, dovolují další sofistikované operace s (geo)prostorovými daty díky programovému vybavení pro tvorbu geografických informačních systémů, kartografickou vizualizaci včetně tvorby ortofotomap, 3D modelování území s vegetací a stavbami, aktualizaci bází geografických dat a animaci prostorových scén. ➤ Letecké měřické komory na film klasického formátu snímků 23 x 23 cm se pro fotogrammetrické účely již nevyrá-

bějí. Z celkového počtu 2 500 existujících komor tohoto typu je dosud používáno cca 600 komor. S tím souvisí i zastavení výroby leteckých filmů velkého formátu u největších výrobců (AgfaGevaert a Kodak). V současné době a nejbližší budoucnosti pocházejí dodávky ze zamrazených již dříve vyrobených velkých sérií. ➤ Obchodně nejúspěšnější výrobce digitálních leteckých měřických komor velkého formátu – firma Vexcel Imaging (dosud prodala více než 80 komor typu UltracamD a UltracamX z celkového počtu 300 digitálních komor všech výrobců prodaných od roku 2001), se stala součástí softwarového gigantu Microsoft Corporation s názvem Microsoft Photogrammetry. ➤ Digitální letecké měřické komory velkého formátu, výkonem srovnatelné s komorou na film sloužící dosud k pořizování fotografických snímků o formátu 23 x 23 cm, vyrábějí již 4 velké firmy – Leica Geosystems, Intergraph, Microsoft Photogrammetry (dříve Vexcel Imaging) a Jena Optronics - a to v 7 typech lišících se zejména prostorovým rozlišením (velikostí pixelu) a kapacitou snímaných obrazových dat během jednoho snímkového letu. Na kongresu byla představena i digitální komora 4-DAS-1 vyrobená na Ukrajině. ➤ Letecké laserové skenery již vyrábí 7 firem (Optech, IGI, Riegl, Leica Geosystems, TopoSys, BLOM, Top Eye a Fugro) a to v 10 typech lišících se zejména maximální výškou letu, divergencí laserového paprsku, trváním pulsu, principem skenování, maximálním počtem registrovaných odrazů téhož paprsku, vzdáleností bodů v území registrovaných ve směru a napříč skenování a dosažitelnou vnitřní přesností skeneru, která je ve výškách převážně lepší než 10 cm. Konečný výsledek („absolutní“ přesnost) je však ovlivněna chybami prvků vnější orientace senzoru určenými za letu připojenými aparaturami GPS a IMU. ➤ Ve Švýcarsku byl pořízen digitální model reliéfu (DTM-AV) a digitální model povrchu (DOM) celého území, jehož nadmořská výška je menší než 2 000 m, z dat leteckého laserového skenování z výšky 2 000 m. Střední výšková chyba je 0,5 m v území bez vzrostlé vegetace a 1,5 m v lokalitách se souvislým lesním porostem. Oba modely se distribuují ve dvou formách: jako mračno bodů o hustotě 0,5 bodu/m 2 a z nich interpolovaná mříž (grid) o rozměru 2 m, která je používána především pro tvorbu ortofotomap. ➤ Africký stát Malawi zavádí čtyřletý bakalářský program studia zeměměřictví (geomatiky).

...i obránce Velké čínské zdi čte Zeměměřiče. Čtete ho i vy pravidelně? V časopisu Zeměměřič č. 11+12/2008 naleznete informace k předplatnému v roce 2009. Již v říjnu 2008 ale upravte ceny za svoji práci, ať na něj příští rok máte. Musíte vědět o všem, jinak i opice budou měřit 100 let před vámi... Jeden výtisk na 5 zeměměřičů ve firmě je náš cíl pro rok 2009. O rok později by už měl mít každý zeměměřič svého Zeměměřiče. Pokud ne, tak jeho firma neprosperuje a měl by se poohlédnout po změně. (red)

18

www.zememeric.cz

Foto: Jiří Šíma, archiv ISPRS

- Doc. ing. Jiří Šíma, CSc., Západočeská univerzita v Plzni


minirozhovor

K diskuzi o úředním oprávnění pro bakaláře - část PRO Z rozhovoru s „otcem“ novely zákona o zeměměřictví – dr. ing. Zdeňkem Skořepou na téma úřední oprávnění i pro bakaláře.

Foto: geodeath.rajce.idnes.cz

V Zeměměřiči č.11/07 a 12/07 diskutovali ing. Václav Slaboch a profesor Aleš Čepek z ČVUT o Boloňské deklaraci a o možnosti bakalářů získat ÚOZI. Všechny zájemce o podrobnější informace odkáži na zmíněné články. Stručné shrnutí je, že Václav Slaboch je zastáncem, aby úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry (ÚOZI) byli jen ti nejlepší z nejlepších – tedy, aby kulaté razítko mohli získat až inženýři (2. stupeň vysokoškolského vzdělání) po určité praxi a složení předepsaných zkoušek. Profesor Čepek ale tvrdí, že je to v rozporu s evropskou dohodou a možnost získat kulaté úřední razítko by měla být dána i bakalářům (1. stupeň VŠ). Nutno podotknout, že odborné vysoké školy v ČR mají rozdílně postaveného bakaláře – všude je cca 3letý a jen Praha má studijní program bakaláře 4letý. Všechny odborné VŠ jsou proti návrhu profesora Čepka (ČVUT). Proti je i ČÚZK z důvodu, že podle pravidla EU musí být uchazečům z jiných členských státu umožněno získat oprávnění (ÚOZI), ale bude jim stačit o stupeň nižší vzdělání, pokud je to v jejich zemi obvyklé. Pokud tedy „projdou bakaláři“, mohou o oprávnění žádat cizinci s maturitou, pokud u nich může výsledky ověřovat středoškolák. Aktivitu směrem k poslancům údajně vyvinul dr. ing. Zdeněk Skořepa, zástupce vedoucího Katedry geodézie a pozemkových úprav ČVUT, kterého jsme dnes požádali o komentář. Redakce: Pracujete na ČVUT a inicioval jste poslaneckou aktivitu - novelu zákona o zeměměřictví. Proč? V současnosti se vysokoškolské vzdělání získá studiem v rámci akreditovaného studijního programu. Akreditaci uděluje akreditační komise při ministerstvu školství, která předložený studijní program pečlivě zkoumá, než udělí akreditaci. Velký důraz se při tom klade: 1. na potřebu programu z hlediska společnosti, 2. odbornou úroveň pedagogů a jejich vědeckovýzkumnou a publikační činnost, 3.

zeměměřič 9+10/2008

vybavení odborných laboratoří přístroji. Studium je obecně dvoustupňové (nejdříve bakalářské a pak následuje magisterské). V uceleném bakalářském studijním programu získá jeho absolvent akademický titul „bakalář“ (podle zákona o vysokých školách je standardní doba studia nejméně tři a nejvýše čtyři roky). Bakalář, absolvent studijního programu Geodézie a kartografie se stává vysokoškolským zeměměřickým odborníkem s technickými znalostmi (podle kódu KKOV - Klasifikace Kmenových Oborů Vzdělávání - je to obor 36-46R). Hodnotu tohoto studia nelze devalvovat tím, že se na odbornou přípravu těchto absolventů bude pohlížet jako na nedostatečnou pro výkon některých zeměměřických činností. Pokud se bakalář rozhodne dále nepokračovat v magisterském studiu nebo toto studium nedokončí, nemá v současné době možnost získat podle zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. a). Toto oprávnění může (§ 14, odst. 2, pís. b) uvedeného zákona) získat pouze ten, kdo ukončil vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru v magisterském studijním programu a má pět let odborné praxe (zřejmě se uznává i vzdělání v jiných, příbuzných oborech než je 36-46T). Podle mého názoru nebrání z odborného hlediska nic tomu, aby bakalář po čtyřech nebo třech letech studia na vysoké škole (na jednotlivých školách se délka studia i zastoupení jednotlivých předmětů liší, ale tuto skutečnost nemůže novela zákona uvažovat) zeměměřického směru a odpovídající praxe v KN (podle návrhu novely zákona sedmiletá praxe) a vykonání odborné zkoušky mohl výše uvedené oprávnění získat. Opačně musíme prakticky přiznat: zaprvé, že bakalářské studijní programy na vysokých školách, které vychovávají zeměměřické odborníky, neposkytují dostatečné teoretické a technické znalosti na to, aby se bakaláři

mohli v budoucnu, podle jasně stanovených pravidel, ucházet o oprávnění 1a), zadruhé, že bakaláři nedokážou v zeměměřické praxi dále rozvíjet vlastní odborné, praktické a právní znalosti získané ve škole a v praxi. Stát jim zaplatil tři nebo čtyři roky studia, aby jim nakonec sdělil, že jejich vzdělání je z profesionálního hlediska pouze na úrovni střední odborné školy. Rozdíl je pouze v tom, že se na jejich odborné přípravě tentokrát podíleli učitelé z vysokých škol (profesoři, docenti a další osoby s vědeckými tituly). V Poslanecké sněmovně ve čtvrtek 26. 6. 2008 zasedal Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a ten novelu doporučil. Již 10. 4. 2008 k tomuto poslaneckému návrhu vyslovila Vláda ČR nesouhlas. 14. 5. 2008 projednal návrh Zemědělský výbor, který doporučil návrh zamítnout. Návrh nepodporuje ani ČÚZK a většina odborných vysokých škol. Další jednání v Parlamentu může proběhnout v říjnu. Na Webu Zeměměřiče probíhá k tématu diskuze. Celé znění rozhovoru naleznete na www.zememeric.cz, id= 3040. - (rp)

19


pohled

K diskuzi o úředním oprávnění pro bakaláře - část PROTI úryvek z diskuzního chatu na Webu Zeměměřiče Forma prosazování zamýšleného záměru je typicky lobbistická (nikoliv však nelegální), obcházející kompetentní orgány státní správy, které jsou přitom koncovými adresáty, kterým je smysl ověřovací činnosti typu a) určen (jedná se o výsledky zeměměřických činností využívané pro správu a vedení katastru nemovitostí a pro státní mapové dílo). České občanství není (a nemůže být) podmínkou pro udělení úředního oprávnění. Důsledky navrhované změny se tedy budou plně vztahovat i na bakaláře portugalské, rumunské, bulharské, polské, italské, francouzské, slovenské, atd. - těm všem bude po případném schválení návrhu umožněno získat v ČR oprávnění typu a) (na rozdíl od některých jiných zemí Evropské unie, které pro obdobné oprávnění vyžadují vzdělání v magisterském studijním programu). Z tohoto úhlu pohledu se mi zdá některá argumentace příznivců novely nadbytečně emotivní a přitom hrubě nedostatečná. Nevím, jestli např. portugalský či rumunský bakalář také trpí pocitem křivdy, že v ČR (ostatně stejně jako třeba i v Rakousku či na Slovensku) nemůže získat diskutované oprávnění, nebo zda kvůli tomu i bakaláři všech ostatních zemí EU soudí jako Zdeněk Skořepa, že „Stát jim zaplatil tři nebo čtyři roky studia, aby jim nakonec sdělil, že jejich vzdělání je z profesionálního hlediska pouze na úrovni střední odborné školy“. Prostou informaci, že úřední oprávnění typu a) může být v ČR uděleno pouze fyzické osobě s ukončeným vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru „alespoň magisterského studijního programu“ (či v dřívější formulaci „s titulem inženýr“) se přitom každý mohl

a může dozvědět už od roku 1994 ze zákona č. 200/1994 Sb., a nikoliv až „po čtyřech letech od zahájení nově koncipovaného studijního oboru“, jak naznačuje ve svém diskusním příspěvku na chatu Aleš Čepek. Je principiálně naprosto nesprávné diskutovaný problém posuzovat úzkou optikou nevybočující z rámce jednoho konkrétního studijního programu akreditovaného pro jednu konkrétní fakultu jedné konkrétní vysoké školy v jednom konkrétním státě EU. Pokud Aleš Čepek uvedl: „Trvám na tom, že naši bakaláři jsou současným zněním zákona nespravedlivě poškozováni.“, zcela pomíjí, že existují (a v nesrovnatelně vyšším počtu) i „vaši“ nebo „jejich“ bakaláři. Jsou český katastr a české státní mapové dílo natolik odlišné třeba od katastru a státního mapového díla slovenského či rakouského, že zrovna český zákon nespravedlivě poškozuje „naše“ bakaláře (a tudíž asi nezbytně i „jejich“ bakaláře) a „jejich“ zákony pro „naše“ ani „jejich“ bakaláře škodící nejsou? Při formulaci podmínek pro získání úředního oprávnění obdobného našemu typu a) nemohou být stanovovány rozdílné podmínky rozlišující „naše“ a „jejich“ bakaláře (stupeň úrovně vzdělání je nutné považovat za srovnatelný), ale mohou být stanovovány různé podmínky vyplývající třeba z individuálních odlišností „našeho“ a „jejich“ katastru. Výše uvedené okolnosti považuji za zásadní a proto s navrhovanou novelou nesouhlasím. V detailu pak mohu být dokonce i účelově „šťouravý“ ohledně těch „našich“ konkrétních studijních programů, publikovaných konkrétně ČVUT - Fakultou stavební. Z veřejně publikovaných stručných cha-

rakteristik akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programů oboru geodézie a kartografie např. vyplývá, že teprve až po absolvování magisterského studijního programu bude absolvent z hlediska odbornosti „schopen provádět a řídit mapovací práce ve velkých a středních měřítkách“. Absolvent magisterského studijního programu má také být na rozdíl od absolventa bakalářského studijního programu „navíc vybaven širšími teoretickými znalostmi, dále znalostmi z oblasti ekonomie, informatiky, teoretické geodézie a managementu“. A právě takovou komplexní výbavu, inzerovanou až v akreditovaném magisterském studijním programu ČVUT FS, považuji za nezbytnou u fyzických osob, které by měly např. ověřovat nový soubor geodetických informací katastru. Nepovažuji za správné a žádoucí, aby tak mohly činit osoby, které by snad nebyly schopny řídit a dokonce ještě ani „provádět ... mapovací práce ve velkých měřítkách“. Skutečná praxe je samozřejmě jiná. Neznám žádného absolventa žádné zeměměřické školy (ať střední či vysoké) a žádného stupně vzdělání (ať bakalářského, magisterského či doktorského studijního programu), který by byl po pouhém úspěšném absolvování studia schopen samostatně vyhotovit byť i jen průměrně složitý geometrický plán. Žádné ze škol to přitom nemám vůbec za zlé. Speciálně tuto kvalifi kaci lze totiž nabýt jedině mnohaletou praxí... - Lumír Nedvídek, absolvent SPŠZ v Praze a ČVUT Fakulty stavební, ÚOZI typu a), b) a c) Celé znění chatu naleznete na www.zememeric.cz/chat/bakalari.php

44. Geodesia rallye ČR

Rezervujte si 11. října 2008 na rallye a jízdu zručnosti. Více info na: http://geos.cz/rallye/sport.html

Pořádá:

0

Mediální partneři:

www.zememeric.cz


servis z

K diskuzi o úředním oprávnění pro bakaláře - část PRO i PROTI Jaký je rozdíl mezi bakalářem, magistrem a doktorem? Všechny vysoké školy v ČR bez rozdílu musí podřídit typy studia v jakýchkoliv studijních programech cílům deklarovaným v § 45, § 46 a § 47 zákona č. 111/1998 Sb., takto:

Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění. Standardní doba doktorského studia je nejméně tři a nejvýše čtyři roky. Doktor má být připravován na vědecká bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Pro doktorský studijní program geodézie a kartografie (resp. geomatika) zvolilo ČVUT v Praze maximální přípustnou dobu 4 let, všechny ostatní vysoké školy pak dobu 3 let.

Foto: geodeath.rajce.idnes.cz

Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. V bakalářském studijním programu se bezprostředně využívají soudobé poznatky a metody; obsahuje též v potřebném rozsahu teoretické poznatky. Standardní doba bakalářského studia je nejméně tři a nejvýše čtyři roky.

Magisterský studijní program je zaměřen na získání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti; v oblasti umění je zaměřen na náročnou uměleckou přípravu a rozvíjení talentu. Standardní doba magisterského studia je nejméně jeden a nejvýše tři roky.

Bakalář má být tedy připravován především k výkonu povolání a teoretickými poznatky má k tomu být vybaven v potřebném rozsahu. Má být připravován i na případné studium v navazujícím magisterském programu (na rozdíl od studenta střední odborné školy, kterému je „jen“ s maturitou navazující magisterský studijní program přímo nepřístupný). Pro bakalářský studijní program geodézie a kartografie (resp. geomatika) zvolilo ČVUT v Praze maximální přípustnou dobu 4 let, všechny ostatní vysoké školy jen 3 roky.

Vytvořeno redakcí s využitím příspěvku ing. Nedvídka v chatu o bakalářích.

zeměměřič 9+10/2008

Inženýr má být navíc (tj. nad rámec připravenosti k výkonu povolání) připravován i na získávání teoretických poznatků a zvládnutí jejich následné aplikace tvůrčím způsobem. Pro magisterský studijní program geodézie a kartografie (resp. geomatika) zvolilo ČVUT v Praze dobu 1,5 roku, VÚT v Brně a VŠB-TÚ v Ostravě 2 roky a ZČÚ v Plzni maximální přípustnou dobu 3 let.

„Samostatnost v získávání potřebných teoretických poznatků a jejich následné tvůrčí aplikaci je možné očekávat už (až) od absolventa magisterského typu studia.“

1


psali jinde

1. d seriáíllu o vojen topogr ské afii

Obrana a výboj, význam map ve válečných konfliktech tří století „Lidé se chovali k mapám dlouho nevděčně a nešetrně. Zbavovali se jich hned, jakmile jich nepotřebovali. Panovníci a jejich vojevůdci se rozpomínali na mapy, jen když je potřebovali k vojenským tažením.“ Karel Kuchař: Naše mapy odedávna do dneška, Praha 1958, s. 6

Jeviště války Jeviště války aneb théâtre de la guerre – klasický termín ze slovníku válečného umění vystihuje nejen prostor, ale i drama. Tři staletí válečných konfliktů zanechala na scéně zemí Koruny české bohaté stopy. Jeviště ovládl ten, kdo realitu terénu lépe uchopil. V přípravě nad mapou hledal vojevůdce záruky úspěchu, ale mohl doufat jen v to, že jeho svěřenci neklopýtnou o kulisy dříve, než přijde jejich chvíle zasáhnout do děje.

A R MÁ D Y

BL

FICKÁ SL RA

SK É R EP U

IKY

GEO

G

22

A ŽB

ČE

Článek vychází u příležitosti 90. výročí vzniku Vojenské geografické služby.

U

K službám vojevůdci Nauka o terénu nalezla v osnovách výchovy vojevůdce své pevné místo už ve starověku. Niccolo Machiavelli (14691527), kromě jiného vynikající vojenský teoretik, zdůrazňoval v duchu antických autorů osvědčenou pravdu, že bez dobré znalosti terénu nezmůže nic ani nejnápaditější velitel. Válečná věda vyžaduje velkou zkušenost, a tu je třeba získávat od raného mládí. S grafickými pomůckami v podobě map a plánů se zatím nijak výslovně neoperovalo. Naprostou přednost dostávala zažitá zkušenost, kterou měla tradičně zajistit častá účast na lovu, aneb, jak praví Machiavelli: „...právě cvičením se v lovu se nejlépe seznamujeme se zvláštnostmi a vlastnostmi terénu. A protože charakter krajiny vykazuje všude jisté podobné rysy, snadno se na základě vědomostí o své vlasti orientujeme později i v jiných zemích. Nemáme-li však tyto zkušenosti, stojí nás tápání na cizím území příliš mnoho času a ve válce pak mnoho lidských životů, leckdy i náš vlastní.“ Na sklonku 16. století radil španělský vojevůdce a diplomat Bernardino de Mendoza (1540 - 1604) v díle o vojenské teorii a praxi, jak předem důkladně prozkoumat zemi, do níž velitel hodlá vytáhnout s vojskem. Na první místo kladl osobní či zprostředkované poznání, když doporučoval obklopit se místními lidmi, kteří v oné zemi pobývali dost dlouho, aby se ve všem podstatném vyznali. Kromě využití průvodců a rádců

www.zememeric.cz


Ilustrace: © Vojenský historický ústav, Praha

psali jinde zároveň podotýkal, že velitel má pilně nahlížet do map. Když se o století později v knize „Dokonalý německý voják“ Hanns Friedrich von Fleming zabýval geografickou průpravou budoucího vojevůdce, kladl přísnější nároky na práci s mapou a na individuální zpravodajskou přípravu. Uváděl, jak podrobné mapy si má důstojník obstarat do své účelné sbírky, upozorňoval na osvědčené mapové soubory a doporučoval doplnit si speciální mapy o určité značky – symboly, aby se z nich posléze dalo vyčíst co nejvíce. Důrazně nabádal k četbě cestopisů a zeměpisných knih. Na závěr stati se hovořilo o záležitosti ryze praktické – o správné orientaci mapy za použití magnetické střelky. Polní velitel na všech stupních vojenské hierarchie se setkával s rukopisnými skicami a plány s různou funkcí a provedením, od organizačních po situační. Praktické zvládnutí této tvorby náleželo nutně do rejstříku dovedností, které nabýval vojenským výcvikem. Adepti důstojnického stavu se od útlého mládí cvičili v kreslení a malování historických bojových námětů. Později v rámci inženýrského minima přistupovali k důslednému rýsování prvků opevnění, jindy se zdokonalovali v kolorované kresbě mapových značek. Dochované exempláře dodnes udivují kultivovaností grafického projevu. Postupně, pod vlivem pevnostního stavitelství, o jehož rozvoj se na konci 17. století zasloužil nebývalou měrou dvorní inženýr Ludvíka XIV. Sébastien le Prestre de Vauban, pronikaly do kartografické tvorby precizní metody stavebního měření a zároveň jiný druh vnímání terénu: zemský povrch se na plánu okolí pevnosti stal exaktní veličinou – byl důkladně měřen a po vojenské stránce hodnocen. Největší zásluhu na rozvoji detailních vojenských map měly generální štáby. Už Machiavelli radil zorganizovat si ze schopných osob sbor, jehož úkolem bude shromažďovat materiál k rozhodování, provádět výzvědnou službu, shánět topografické poznatky a obstarávat logistické potřeby vojska. V Rakousku na přelomu 17. a 18. století, za časů prince Evžena Savojského (1663 - 1736), koncipovali pro velícího generála pochodové a ubytovací rozkazy pouze dva důstojníci se třemi písaři. Stále složitější koordinace tažení však vyžadovala náročnější plánování, což kladlo vyšší požadavky jednak na velitele a jeho organizační schopnosti, jednak na podrobnost a jednotnost kartografických podkladů.

zeměměřič 9+10/2008

▲ ▲ Dobytí Plzně, 1618, Mědirytina (Simon Halbmaÿern, Norimberk), bez měřítka, 315 × 280 mm. Záhy po vypuknutí stavovského povstání dorazily českému vojsku na pomoc posily v podobě sboru hraběte Mansfelda. Tyto jednotky oblehly 19. září katolickou Plzeň. Po více než měsíčním ostřelování – děla dorazila počátkem října – se Mansfeldovým dělostřelcům podařilo 21. listopadu vytvořit průlom v opevnění, který umožňoval vzít město ztečí. Po několikahodinovém boji Plzeň padla. Plánek kromě samotné zteče zobrazuje i vypálená předměstí, polní tábory obléhajících a pás polního opevnění kolem města. Podrobná legenda komentuje postavení vojsk i důležité stavby, grafiku atraktivně doplňuje český lev v levém dolním rohu.

▲ Obléhání Brna Švédy, 3. května až 23. srpna 1645, Mědirytina (Matthäus Merian), bez měřítka, 330 × 380 mm. Význam Brna jako moravské metropole začal narůstat poté, co švédská vojska dobyla pevnost Olomouc (1642). Brněnské opevnění nepatřilo mezi významné opěrné body, nicméně posádka města i tak dokázala více než tři měsíce odolávat obléhání drtivou přesilou Švédů. Velitel města Jean-Louis Raduit de Souches se po tomto úspěchu propracoval až k pozici vrchního velitele císařských vojsk na Moravě. Brno jako barokní pevnost bylo přestavěno a modernizováno, takže o téměř sto let později (1742) jeho hradby nepokořil ani pruský král Friedrich II. Až do demolice opevnění za francouzské okupace města (1805, 1809) byla brněnská fortifikace nejmohutnější moravskou pevností a sídlem zemského velitele.

23


psali jinde válce (1756-1763). V rakouské armádě dosáhli výsadního postavení příslušníci štábu generálního ubytovatele po bitvě u Kolína (1757). S vědomím mnoha nedokonalostí, roli kartografické produkce dlouho nikdo

Bitva u Štěrbohol, 6. května 1757. Kolorovaná mědirytina (R. Benning), bez měřítka, 444 × 610 mm, plán orientován k jihu. Zobrazení bitvy u Štěrbohol, známé také jako bitva u Prahy, odhaluje jednotlivé fáze boje a zajímavé detaily postavení obou soupeřících armád. Jedna z nejkrvavějších bitev sedmileté války stála každou z válčících stran kolem 12 000 mrtvých

a raněných, rakouskou navíc asi 5 000 zajatých. Maršál Schwerin padl v čele jednoho z pruských útoků, polní maršál Browne byl smrtelně zraněn, když vedl rakouské granátníky do zteče. Mapa obsahuje podrobnou legendu včetně srovnání početních stavů bojujících stran. Zakreslen je i ústup císařského pravého křídla v několika pochodových proudech na jih k Benešovu.

Bitva u Kolína, 18. června 1757, kolorovaná mědirytina (nákladem Raschpitzova knihkupectví), grafické měřítko [cca 1:18 600], 235 × 380 mm. Po porážce u Prahy stála mezi Friedrichem II. a Vídní již jen záložní rakouská armáda pod vele-

ním polního maršála Leopolda Dauna, který musel zastavit neporaženého pruského krále. 18. června se obě armády střetly v prostoru vesnic Chocemice, Bříství a Křečhoř. Poprvé po 17 letech vojenské kariéry zakusil Friedrich II., trpkou porážku.

24

nepřeceňoval – válčit doslova podle mapy se při vší dobré vůli ještě nedalo. Bez aktuálních zpráv od najatých místních zvědů a zároveň důkladného vlastního průzkumu si vojevůdce na poli válečném netroufal nic podniknout až do moderní doby. Kartografie na poli válečném Kartografická tvorba dlouho zaostávala za potřebami vojska jak kvalitou, tak množstvím. Přesnost a věrnost zobrazení zemského povrchu měly korigovat postupně zdokonalované měřické metody, podmíněné vědeckým rozvojem astronomie a matematiky. Vzácnou rukopisnou mapu měl podstatně většímu okruhu zájemců přinést dostupnější tisk ze dřeva, z mědi a z kamene. Z jakých zdrojů zprostředkovaného poznání mohl čerpat vojevůdce v 16. a 17. století, naznačuje dobová knihtiskařská produkce. U řady tehdejších evropských nakladatelů byla, díky značné poptávce, k dostání pestrá nabídka zeměpisné tvorby: od univerzálních atlasů, přes generální mapy zemí až ke speciálním mapám provincií. Na žánrovém pomezí stály grafiky – převážně mědirytiny – s rozličnou vojensko-geografickou tematikou, kde se prolínala nedávná historie se soudobým stylem ztvárnění krajiny. Jestliže tehdejší generální a speciální mapy vypovídaly především o poloze významných měst, o tocích velkých řek a hlavních zemských cestách, grafiky, srovnatelné s dnešní reportážní fotografií, zachycovaly pamětihodné děje na pozadí dobových reálií. Do dnešních dnů zachovaly záznam úctyhodného množství událostí a představují stěžejní pramen studia oné doby. Nesporný vojenský význam měly městské veduty, odhalující panoramatické pohledy na zástavbu a případné opevnění. V zorném úhlu těch, kteří vyhledávali podívanou nebo poučení, stála dynamická vyobrazení bitevních střetů či obléhání – rovněž s nemalou vojenskou hodnotou. Kromě výskytu na samostatných listech tvořila tato tvorba velmi často vevázanou nebo vlepenou přílohu literárních prací. Co se týče věrohodnosti podání tehdejší grafiky i kartografie, už současníci si uvědomovali potřebu kritického přístupu k nosiči informace, který byl zároveň nezanedbatelným obchodním artiklem. Práce původní, založené na terénním měření, se často kopírovaly, přerývaly a retušovaly, což přirozeně zkreslovalo jejich vypovídací hodnotu. Úměrně uměleckým ambicím autorů do nich v rámci módní stylizace vstupovaly též symbolic-

www.zememeric.cz

Ilustrace: © Vojenský historický ústav, Praha, foto: redakce

Přirozeným důsledkem bylo, že se kolem vojevůdce soustřeďovala suita inženýrů, topografů a dalších specialistů jako zárodečný generální štáb. K faktickému zrodu této instituce však došlo napříč evropskými armádami až po sedmileté


psali jinde ké konotace baroka. Vojenský potenciál tehdejší v mědi ryté tvorby byl jedním slovem kolísavý. Prototyp univerzální vojenské mapy Vzletné přízvisko „vojenská mapa století“ není v případě Müllerovy mapy českých zemí pocházející z roku 1720 příliš nadsazené. Jako první byla pořízena pro ryze vojenské účely. Svou obsahovou bohatostí představovala vrchol v tehdejší evropské konkurenci. Stala se podkladem další kartografické práce, především prvního státního vojenského mapování v habsburské monarchii z 60. let 18. století. Pozdější díla jiných autorů nejenže neušla srovnání s Müllerovou mapou, ale nezřídka je zasáhl i stín podezření z plagiátorství. O necelé století později, v době napoleonských válek, se tato mapa ještě stále nacházela v polních archivech bojujících armád. Jací lidé a za jakých okolností tehdy mapy tvořili, přiblíží krátké pozastavení nad životem Johanna Christopha Müllera (1673-1721). Ještě za studií astronomie a matematických věd byl jako třiadvacetiletý doporučen do služby ke geografu hraběti Marsiglimu. V roli pomocníka se podílel nejprve na terénních pracích

zeměměřič 9+10/2008

v Uhrách a po míru s Turky uzavřeném v roce 1699, kdy se Marsigli stal členem komise pro delimitaci hranic, rovněž na vyměřování balkánského pomezí. V následujícím rýnském tažení doprovázel svého chlebodárce jako tajemník. Po propuštění z osobních služeb obdržel od eráru hodnost inženýraporučíka a byl pověřen jednak uspořádáním svých početných skic, jednak vypracováním přesných map zemí, které navštívil. S těmito úkoly se odebral do rodného Norimberku, kde ke své práci shledával lepší vědecké zázemí. Výsledný produkt, velkou mapu o 24 dílech na pergamenu, odevzdal vrchnímu veliteli princi Evženu Savojskému. Zúčastnil se italského tažení roku 1704, ale nadměrná námaha se podepsala na jeho zdraví. Po zotavení se vrátil do Vídně, kde přijal čestný úkol provést přesné mapování korunních zemí císařství. Práci o rozsahu 25 listů dokončil po sedmi až osmi letech usilovné práce. Mapování Slezska, které si také předsevzal, již nestačil uskutečnit – po krátké těžké nemoci zemřel na sklonku června 1721. publikace_ceske_zeme

Pokračování příště. - Zdeněk Munzar, Tomáš Kykal, Vojenský historický ústav, Praha

27.6.2008

Müllerova mapa českých zemí je ozdobou jak v pracovně prezidenta České republiky, tak i třeba zámku Kámen nebo chodby bývalého VZÚ Rooseveltově ulici v Praze 6. Nedávno ji vydal Zeměměřický úřad v Praze a zakoupit ji můžete v resortních prodejnách map. 8:32

Str. 1

Text je díky laskavosti vydavatele převzat z nové publikace České země na starých mapách,, kterou vydalo MO ČR - AVIS ve spolupráci s Geografickou službou AČR v červnu 2008. Publikace je neprodejná, ale povinné výtisky jsou cca ve 20 knihovnách v ČR.

5


tam a z5

Tisky topografických sekcí třetího vojenského mapování dostupné všem Zkuste vedle svého geometrického plánu předat zákazníkovi i práci dávných zeměměřičů, která čeká na využití. Ústřední archiv zeměměřictví a katastru (ÚAZK) spravuje také objemnou mapovou sbírku, kterou tvoří mapové listy různých vydání topografických sekcí (toposekcí) 1:25 000 původem ze třetího vojenského mapování. Pro výběr lokality slouží klad listů tzv. speciálních map 3. vojenského mapování 1:75 000 z roku 1916. Zelenou barvou jsou označena území, ve kterých již proběhlo skenování a je přístupná funkce prohlížení jednotlivých mapových listů. Detailní informace o tom, které mapy jsou již dostupné, nabízí aplikace Geoprohlížeč Metadata pomocí metadatové služby „63813 - Topografické mapy“. Třetí vojenské mapování proběhlo v rakouské monarchii v létech 1869-1885. V Čechách (1877-1879), na Moravě (1876 až 1877) a ve Slezsku (1876) se mapovalo již v dekadickém měřítku 1 : 25 000, okolí

velkých měst, vojenské tábory a prostory v měřítku dvojnásobném 1 : 12 500. Číselným polohopisným podkladem byly trigonometrické body dané pravoúhlými souřadnicemi v soustavách gusterbergské a svatoštěpánské, které byly lokálně transformovány do souřadnicové soustavy Sansonova-Flamsteedova polyedrického zobrazení. Grafickým polohopisným podkladem byly katastrální mapy zmenšené do měřítka 1 : 25 000. Číselným výškopisným podkladem byly nadmořské výšky trigonometrických bodů určené trigonometricky měřenými výškovými pořady připojenými na bod přesné nivelace. Vlastní mapování bylo provedeno graficky na měřickém stole protínáním zpravidla ze dvou směrů, buzolními pořady a rajónováním s odhadem délek, výšky se určovaly většinou trigonometricky z výškového úhlu naměřeného výškoměrem a odsunuté délky nebo baromet-

2 1 ZÚ zpřístupnil prohlížení map na adrese http:// archivnimapy.cuzk.cz/ zdarma, ale lze si jednotlivé listy zakoupit i přes geoportál ZÚ v lepším rozlišení. Mapový list stojí 150 Kč. K nákupu přes internet je třeba se zaregistrovat. Dobrá rada: - Při prohlížení map na archivnimapy.cuzk.cz v jis-

26

3

tém kroku je třeba stisknout tlačítko výběr území u mapové přehledky. - Zeleně podbarvené listy v kladu listů ukazují také přesah za hranice Česka a Slovenska. Naleznete zde třeba rakouský Innsbruck nebo Vídeň, maďarskou Budapešť ale i nepodstatné přesahy na hranicích s Německem a Polskem. - Podstatně snadněji se při výběru mapových listů budete orientovat v Geoportálu, kde vás klasická mapa provází až do úrovně katastrálního území a mnohem snadněji zjistíte nomenklaturu požadovaného mapového listu. Samozřejmě

Značné množství map a plánů je pečlivě uloženo v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru v Praze a v depozitáři na zámku v Libočanech. Každá nemovitost má nějakou svoji historii, tak proč současného majitele nemovitosti neseznámit s dávnou prací našich kolegů zeměměřičů, která na předmětné nemovitosti již byla odvedena? Vybrali jsme si statek ve Velharticích, kde je dnes bramborářská stanice a část areálu patří k hradu Velhartice. Je to dostatečně stará nemovitost (čp.3, hned po hradu a faře) a GP podobné stavby může být běžnou zakázkou zeměměřičů. V každém čísle časopisu představíme jeden mapový podklad, kde se nemovitost vyskytuje, a který by se mohl stát součástí odevzdávané zakázky objednateli „pouhého“ geometrického plánu. Důležité přeci je si zákazníka udržet a poskytnout mu svoji odbornost v maximální míře...

ricky. Vyměřovací listy byly vykresleny, doplněny vrstevnicemi a kolorovány v 11 barvách, černý polohopis a šrafování, červené značky trigonometrických bodů, kamenných objektů, mostů a silnic, tmavě modré vody a břehovky vodních

4 pokud v lokalitě pracujete a znáte ji bezvadně, tak se budete snadno orientovat všude. - Doporučujeme se s logikou internetové prodejny Geoportálu ZÚ seznámit v ukázkovém příkladu. - Velkým pomocníkem se vám i vašemu zákazníkovi stane originální mapový značkový klíč, který je na internetu dostupný zdarma. - Používejte citaci zdroje map. Napište nám reakce vašich zákazníků na tyto vaše nadstandardní služby...

www.zememeric.cz


tam a z5 ploch, světle modré vodní plochy, zelené louky, žlutozelené pastviny, zelenomodré zahrady a sady, žluté vinice, tmavě zelené okraje lesů, šedozelené lesy a žlutohnědé vrstevnice a skály. Čtyři vyměřovací listy s černě popsanými místními a pomístními názvy a kótami tvořily jednu topografickou sekci o zobrazované ploše cca 250 km čtverečních a průměrných rozměrech 72 x 55,6 cm. Jejich klad a označení vychází z kladu a označení mapových listů předpokládaného hlavního díla třetího vojenského mapování, speciální mapy 1 : 75 000, tvořené lichoběžníkovými listy vymezenými sítí poledníků a rovnoběžek po 30‘ zeměpisné délky a 15‘ zeměpisné šířky. Vrstvy byly očíslovány od rovnoběžky 51°15‘ k jihu arabskými číslicemi, sloupce od poledníku 27° východně od Ferra k východu římskými číslicemi. Nomenklatura listu speciální mapy byla složena z čísla vrstvy, čísla sloupce a názvu význačného místa, např. 5-X Kladno. Jeho rozdělením středními příčkami vznikly čtyři topografické sekce, severozápadní - NW, severovýchodní - NO, jihozápadní - SW a jihovýchodní - S0. Od roku 1917 zavedené nové označení speciálních map zjednodušilo i nomenklatury toposekcí, např. 3952/3. Originály i reprodukce topografických sekcí byly utajovány. Místem uložení výsledných operátů prvního a druhého

zeměměřič 9+10/2008

vojenského mapování je Kriegsarchiv ve Vídni (A-l030 Wien, Nottendorfergasse 2). V Ústředním archivu zeměměřictví a katastru v Praze jsou uchovávána významná odvozená mapová díla vyhotovená na jejich podkladě, první veřejná rakouská mapa známá jako Fallonova mapa rakouského císařství, veřejné speciální a generální mapy jednotlivých korunních zemí a další. Výsledky třetího vojenského mapování, topografické sekce a speciální a generální mapy z nich odvozené, překonaly svým významem zánik Rakousko-uherské monarchie. Byly převzaty nově vzniklými institucemi nástupnických států, u nás Vojenským zeměpisným ústavem v Praze, který byl zřízen v roce 1919 z kartografického oddělení, jež bylo součástí ministerstva národní obrany od roku 1918, a který je upravené a aktualizované vydával až do padesátých let jako jediná mapová díla středních měřítek, která pokrývala celé území státu. V Ústředním archivu zeměměřictví a katastru v Praze lze studovat četná opakovaná vydání, která svědčí o rozsáhlém uplatnění nejen pro vojenské účely, ale především v řadě civilních oborů, např. při projektování, turistice, v kartografii menších měřítek apod. - ing. Pavla Kostková, ing. Jitka Římalová, ÚAZK ZÚ v Praze

Na obrázcích výřez společných vysvětlivek pro měřítko 1:25 a 1:75 tisícům a zákres „našeho“ statku.

27


tam a z5

Topografické sekce 1 : 25 000 třetího vojenského mapování

Soubor tvoří mapové listy různých vydání topografických sekcí (toposekcí) 1 : 25 000 původem ze třetího vojenského mapování. Původní toposekce byly vyhotoveny v rámci rakouské monarchie v létech 1869 až 1885. Jejich vydavatelem byl Militärgeografisches Institut ve Vídni. V Ústředním archivu zeměměřictví a katastru jsou některé listy zastoupeny v podobě fotokopií nebo fotolitografií. Po rozpadu Rakouska-Uherska převzal originály topografických sekcí a jejich negativy nově založený Vojenský zeměpisný ústav v Praze. V prvním období provedl pouze počeštění mimorámových údajů. K reambulaci v pohraničních oblastech a v okolí velkých měst se přistoupilo v létech 1920-1934. Mapový obsah byl doplněn, polohopisné a výškopisné

nepřesnosti byly opraveny a názvo-

byly uváděny menším písmem v závor-

sloví počeštěno. Tisk byl dvojbarevný, polohopis, popis a výškové údaje černé, vrstevnice, šrafování a skály hnědé.

kách. Reambulace byla prováděna stejně jako v předchozích létech na původních vyměřovacích listech, které byly vydávány samostatně s označením a, b, c, d za nomenklaturou toposekce.

Po roce 1935 byla do reambulovaných (kde nebyly vyhotoveny, tam do původních) toposekcí dotiskována kilometrová čtvercová sít Křovákova zobrazení, popsaná na okrajích souřadnicovými hodnotami. V roce 1939 byl Vojenský zeměpisný ústav podřízen ministerstvu vnitra jako Zeměpisný ústav ministerstva vnitra, který se v roce 1942 stal součástí Zeměměřičského úřadu Čechy a Morava. Do tohoto období spadá nová úprava topografických sekcí. Mapové listy byly opatřeny rámem, ve kterém byla ryskami vyznačena a popsána sít Křovákova zobrazení. Vykreslena byla kilometrová čtvercová sít Gauss-Krügerova zobrazení včetně popisu. Do některých listů byly zeleně dotištěny lesy. V řadě případů bylo poněmčeno názvosloví, české názvy Na obrázcích společné vysvětlivky pro měřítko 1:25 a 1:75 tisícům.

Topografické sekce 3. vojenského mapování vycházely i po roce 1945. Malý počet listů vydal znovuobnovený Vojenský zeměpisný ústav opět s českým názvoslovím a jako podklad pro nové mapové dílo v měřítku 1:25 000 je využil Státní zeměměřický a kartografický ústav. Jednotlivé listy byly aktualizovány, opatřeny novým názvoslovím a označeny jako 1. vydání. Záměr nebyl prakticky realizován, práce byly ukončeny v polovině padesátých let. Obdobným způsobem jako v Československu bylo základní mapové dílo třetího vojenského mapování využíváno i v dalších nástupnických státech rakouskouherské monarchie, např. v Rakousku a v Maďarsku. - ing. Pavla Kostková, ing. Jitka Římalová, RNDr. Miroslav Kronus, ÚAZK ZÚ

Historická vojenská mapování našeho území Neúspěch Rakouska ve válkách slezských a sedmileté, v nichž rakouská vojska využívala Müllerovy mapy Čech a Moravy a který odhalil nedostatek spolehlivých, vojensky využitelných map, vedl v roce 1763 k rozhodnutí císařovny Marie Terezie vyhotovit podrobné topografické mapy zemí habsburské monarchie státními orgány a ze státních prostředků. Práce, kterými byl na počátku pověřen štáb generálního ubytovatele (K. k. Generalquartiermeisterstab), probíhaly téměř až do konce 19. století ve třech časově výrazných etapách označovaných jako první, druhé a třetí vojenské mapování. Během tohoto období byl v roce 1806 při štábu generálního ubytovatele zřízen topografický ústav, který byl roku 1818 rozšířen na topograficko-litografický ústav. V témže roce byl štábu generálního ubytovatele podřízen Vojenský zeměpisný ústav v Miláně. Sloučením těchto institucí v roce 1839 vznikl Vojenský zeměpisný ústav se sídlem ve Vídni (K. k. Militärgeografisches Institut in Wien), původce většiny kartografických děl, které byly v souvislosti s vojenským mapováním vytvořeny.

28

www.zememeric.cz


techno

Testování laserového dálkoměru TruPulse 200 Laserové dálkoměry se ve dnešní moderní době uplatňují v mnoha rozličných přístrojích zejména pro svou praktičnost a dnes již poměrně nízkou cenu. Pro širokou odbornou veřejnost se staly neocenitelným pomocníkem nahrazujícím některé klasické metody měření délek. Zajímavým a výjimečným zástupcem třídy laserových dálkoměrů určených pro měření s nižší přesností je přístroj TruPulse 200 (Laser Technology Inc., USA), který bude v následujících odstavcích představen. Za klíčové vlastnosti tohoto nenápadného zařízení lze považovat bezhranolové měření vzdáleností pulsním dálkoměrem (doba měření méně než 1 sekunda) kombinované se sklonoměrem, což umožňuje měřit vodorovné délky a převýšení „z ruky“, na větší vzdálenosti lze použít běžný fotografický stativ. Díky tomu významně zjednodušuje průzkum, rekognoskaci terénu, plánování měření a jeho přesnosti. Poskytovaná přesnost 0,3 m

oproti hodnotě určené přístrojem Trimble S6. Maximální odchylka je maximální hodnota rozdílu jednoho měření přístrojem Trimble S6 a TruPulse 200.

až 1,0 m pro tyto účely určitě postačuje, stejně jako dosah až 1 000 m. Technické parametry Měřický rozsah dálkoměru je 1 000 m s pasivním odrazem a až 2 000 m s reflexním cílem. Vestavěný sklonoměr je schopen měřit svislý úhel v rozmezí ± 90°. Přesnost měření délek uváděná výrobcem je 0,30 m na kvalitní cíl a 1 m na cíle horší, přesnost sklonoměru je 15´. Dálkoměr disponuje třemi měřickými módy. Prvním je prosté měření délky (vodorovné, šikmé), převýšení a sklonu. Druhý je měření nepřístupné výšky pomocí tří bodů a třetí je určování nejdelší a nejkratší délky. Dálkoměr má 220 g a rozměry 12 x 5 x 9 cm. Napájení je realizováno pomocí dvou baterií typu AA. Udávaná životnost baterií je 7 500 měření. Dalekohled dálkoměru má sedminásobné zvětšení. Celkově je schopen dálkoměr pracovat v rozmezí -20° C až 60° C a lze provádět měření v metrech, stopách yardech a stupních. Testování přesnosti Pro testování přesnosti dálkoměru byl jako srovnávací etalon využit přístroj Trimble S6 Robotic s udávanou délkovou přesností σD = 3 mm + 2 ppm D. Byla desetkrát odečítána vodorovná vzdálenost, která se zobrazovala v dálkoměru s přesností na 0,1 m, u delších vzdáleností na 1 m. V grafu je zobrazen nárůst odchylek měření se vzdáleností, kde s(vnitřní) je výběrová směrodatná odchylka měření oproti průměru z deseti měření, s(vnější) je výběrová směrodatná odchylka měření

zeměměřič 9+10/2008

Praktické zkušenosti s dálkoměrem Přístroj není primárně určen pro měření krátkých vzdáleností menších než cca 5 m, obraz v dalekohledu je pak neostrý, avšak hodnotu změřit lze již od vzdálenosti 0,1 m (menší nebyla testována). Ze zkušeností z častého používání přístroje je známo, že cca do 400 m změří vzdálenost bez problémů z „ruky“ prakticky na všechny povrchy (tmavá skála, štěrk apod., dobré zkušenosti jsou i z měření v podzemí), na vyšší vzdálenost je třeba mít kvalitnější cíl (okraj lesa, velký keř, budovu apod.) a pevnější postavení – např. přístroj při měření opřít o zábradlí čí strom, aby byla vzdálenost změřena na správný cíl. O určování převýšení pomocí měření vodorovné délky a dvou zenitových úhlů lze říci, že přesnost do vzdálenosti 60 m nepřekračuje 0,5 m a na vzdálenost 125 m je na těsně pod hranicí 1 m (určeno pro převýšení 15 m). U běžně dostupných kapesních laserových dálkoměrů (do hmotnosti 300 g) dosah nepřesahuje 100 m a proto lze tento přístroj považovat v současné době za výjimečný pro účely průzkumu, rekognoskace a plánování měření a jeho přesností. - ing. Rudolf Urban, ing. Martin Štroner Ph.D., ČVUT Obrázky: Část zorného pole dálkoměru při měření Postavení přístrojů při testování Graf závislosti odchylek měření na vzdálenosti

29


na hlavu

Kurz tvořivého myšlení v zeměměřictví

5. d l seriálíu B

A

V pátém díle seriálu o tvořivosti máte šanci získat 4 000 Kč za „trošku přemýšlení“ u prostorové představivosti... obr. 2

Prostorová představivost Tvůrčí osobnost se zcela jistě neobejde bez představivosti. Představivost je ovšem pojem široký a je možné k němu přistupovat z mnoha směrů. Pro dnešní díl si vybereme pouze jednu složku představivosti, a sice prostorovou představivost. Požadavky na prostorovou (geometrickou) představivost jsou v různých oborech různé a zeměměřictví je jedním z oborů, které kladou na prostorovou představivost vysoké nároky. V rámci prostorové představivosti můžeme odlišit dva druhy představ o prostoru: a) mentální obrazy prostoru – jedná se o vybavení si dřívějšího vjemu vázaného na prostor, např. pohled na krajinu nebo na plán budovy. Tento druh představ je úzce vázán na paměť a s tvořivostí souvisí v menší míře, b) cílové prostorové představy – jedná se o „aktivní“ zpracování prostorových informací. Pomocí cílových představ dosahujeme cíle, získáváme řešení. Příkladem může být představa tělesa, které jsme nikdy neviděli, myšlenkové manipulace s objekty (otáčení, překrývání, dělení) atd. Dále budeme prostorovou představivost chápat v tomto smyslu. Prostorovou představivost jsme vlastně již procvičovali pomocí některých

obr. 1

30

předchozích úloh, např.: letadlo letící po rovnoběžce, cesta po kuželu v minulém dílu (řešení viz dále), úlohy o čtvercích, o přímkách a podobně. Uvedeme výsledky testování prostorové představivosti mezi studenty geodézie a geografie. Z rozsáhlejšího testu, který je podrobně popsán v [1], zmíníme pouze jednu úlohu – její zadání je uvedeno na začátku článku v rámci rozcvičky. Pokud jste se pokusili těleso nakreslit, můžete svůj výsledek porovnat s tělesy získanými od 94 respondentů testu. Na obr. 1 jsou všechna odevzdaná nesprávná řešení (správné řešení bude uvedeno příště). Horní dva řádky obrázku jsou tělesa uváděná méně často (1x nebo 2x), poslední řádek jsou tělesa, která byla zastoupena 3x až 12x. Z obrázku je patrné, že škála odpovědí byla velmi široká. Překvapující je pouhých 29 % správných odpovědí, zvláště s ohledem na skutečnost, že velká část studentů si při řešení úlohy tvořivě pomáhala otáčením listu papíru. Méně než třetina správných odpovědí dokládá malou schopnost představit si tvar trojrozměrných těles, přitom rotační tělesa patří mezi nejjednodušší prostorové útvary. Řešení minulého problému – při hledání řešení je možné postupovat dvěma způsoby: 1. trojrozměrné řešení na kuželu – tento postup je dosti obtížný, ale umožní odhalit zajímavou vlastnost vytyčované cesty (jedná se vlastně o geodetickou křivku na kuželové ploše). Křivka není rovinná. Proto je nesprávný často uváděný postup řešení, který předpokládá křivku jako rovinný řez rovinou kolmou k povrchové přímce kužele, 2. rozvinutí pláště kužele do roviny – následuje triviální řešení kruhové výseče, kdy vytyčovaná cesta je tětivou. Tento postup umožní snadný výpočet, ale neodhalí vlastnosti křivky.

obr. 3

Hledaná vzdálenost od vrcholu kužele je 161,1 m. Problém z oboru: dnes se budeme věnovat zcela nové geodetické úloze, kterou pracovně nazveme „kombinované protínání zpět“. Pro kombinované protínání potřebujeme znát souřadnice (X, Y, Z) dvou trvale signalizovaných bodů – A, B (např. viz obr. 2). Jedná se o protínání zpět, tudíž měříme na určovaném bodě, kde je měřen vodorovný úhel ω a dva zenitové úhly zA , zB. Úmyslně je uvedena i třetí pravoúhlá souřadnice místo běžně používané nadmořské výšky, abychom si mohli úlohu zjednodušit, řešit ji v pravoúhlé souřadnicové soustavě a nezabývat se tak zakřivením horizontu, sbíhavostí tížnic apod. Úloha sice není v praxi používána, ale z geometrického hlediska je řešitelná a umožňuje získat všechny tři souřadnice neznámého bodu. Úkolem není odvozování řešení úlohy, ale pro trénink prostorové představivosti nás zajímá počet řešení pro „běžnou“ konfiguraci bodů a dále takové případy rozmístění bodů, kdy úloha nebude řešitelná. Závěrečný testík: 1. Nakreslete dvě paraboly tak, aby a) neměly žádný společný bod, b) měly více než čtyři společné body. 2. Čtverec na obr. 3 je pole zeměpisné sítě, elipsa uvnitř znázorňuje území zobrazené v mapě (např. stát či ostrov). Při změně zobrazení se čtverec změní v lichoběžník (viz obrázek). Jak se změní tvar území (elipsy)? 3. Kružnice na obr. 3 představují dva pohledy na Zemi či na glóbus. Na levé je zakreslen rovník, na pravé jsou zakresleny póly. Do obou obrázků dokreslete poledníky a rovnoběžky. - Radek Dušek

4 000 Kč pro vás

Literatura: [1] DUŠeK, r. Prostorová představivost v kartografii. in 14. kartografická konference. Plzeň, ZČU Plzeň, 2001 [2] LinHArT, J. a kol. Základy obecné psychologie. Praha. SPn, 1987. [3] PŮLPÁn, Z. – KUŘinA, F. – KeBZA, V. O představivosti a její roli v matematice. Praha. Academia, 1992.

Rozcvička: nakreslete těleso, které vznikne otáčením obdélníku okolo jeho úhlopříčky.

na poř ízení SW či k účasti na ško lení věnuje GEPRO pro vylosova néh o (-nou) účastní ka tohoto dílu tvoř ivost i. Stačí jen poslat své pokusy do 31. 10. 2008 na soutez@zememeric.c z I chybami se člověk učí, Nepřenosné. tak že nemusíte mít své odpově at í pro rok di Pl 20 08. www.zememeric.cz správně a kompletní.


techno

To nejlepší od Leica Geosystems To nejlepší od firmy Leica Geosystems, co je v současné chvíli na trhu k dispozici, může být součástí vašeho vybavení. Začněme vlajkovou lodí, kterou je neustále vylepšovaný Systém 1200 kombinující výhody totální stanice a GPS. Záleží jen na vás kterou součást tohoto celku využijete nebo jestli ho využijete jako komplet. Základem Systému 1200 jsou dvě komponenty, bez kterých by to nešlo:

Reklamní článek firmy Gefos, a.s.

Totální stanice Nejvyspělejší totální stanice na trhu s několika jedinečnými technologiemi jako například PowerSearch (automatické vyhledávání všech hranolů), System analyser atd. GPS Zde se znovu setkáváme s jedinečnou technologií na trhu obsahující funkce SmartTrack a SmartCheck zaručující spolehlivé určení vaší pozice a její neustálou kontrolu! Z těchto dvou základních částí můžete poskládat následující varianty:

zeměměřič 9+10/2008

Totální stanice – samostatná totální stanice SmartRobotics – totální stanice s dálkovým ovládáním pro jednoho geodeta SmartStation – totální stanice s GPS anténou na totální stanici pro určování stanovisek a orientací. Vzhledem k využitelnosti RTK v síti referenčních stanic CZEPOS se určení takového stanoviska či orientace stává otázkou vteřin. SmartRover – samostatná GPS se kterou zaměřujete bodová pole, vytyčujete geometrické plány atd. SmartPole – na výtyčce máte nasazen nejen odrazný hranol, ale také GPS anténu. Sami si potom zvolíte jestli daný bod změříte pomocí GPS, totální stanice a nebo obojím a získáte tak další orientaci v S-JTSK. MobileMatrix a fieldPro Představte si situaci, kdy byste měli digitální projekt kdykoli k dispozici v terénu a mohli tak provádět měření, vytyčování, kontrolu atd. Toto je nyní možné s těmito dvěma programy. MobileMatrix je rozšířením softwaru ArcGIS se vším, co

tento software umožňuje, a fieldPro je rozšířením softwaru AutoCAD. U obou těchto programů se jedná o plnohodnotný daný software doplněný o geodetické funkce pro výpočty, měření, vytyčování atd. Software fieldPro byl naposledy testován pro zaměřování a zpracování archeologických památek, kde potvrdil významné urychlení a zlepšení kvality práce. Bylo zaměřeno necelých 800 bodů za cca 3:45 hod, přičemž byl zároveň vyhotoven i 3D model celé situace. V kanceláři se pouze zkontroloval celý model a připravil pro tisk. Sami si jistě dovedete spočítat úsporu času, když při normálním postupu by vám celé zpracování trvalo rozhodně více než 9 hodin. Všechny tyto výše jmenované technologie jsou vám k dispozici a můžete si je přijít vyzkoušet do Gefos a.s., obchodního zastoupení Leica Geosystems pro ČR. Zavolejte ještě dnes na telefon 283 842 620. Ušetřete si práci co nejdříve. Ing. Pavel Bozděch

31


z5 do lavic

Celoživotní vzdělávání zeměměřičů ve Švédsku na příkladu decentralizovaného systému Státní zeměměřické služby.

Pohovory o rozvoji / hodnocení V roce 1989 byla uzavřena dohoda mezi NLS a zaměstnaneckými organizacemi o personálním rozvoji ve švédské Státní zeměměřické službě. Jedním z hlavních bodů byly rozvojové pohovory.

32

Společným záměrem bylo: -p  oskytnout zaměstnavateli možnost prodiskutovat cíle, podnikatelské záměry atd. s každým zaměstnancem organizace, - i dentifikovat potřeby dalšího výcviku a rozvoje (základ pro plánování), -d  át každému zaměstnanci příležitost k diskusi a k ovlivnění pracovní situace, povzbudit ho k přijetí nového pracovní zařazení a získaní potřebného výcviku pro tuto práci, a také -d  iskutovat o společných cílech. Stručně řečeno, učinit vše co je možné pro dosažení jak dobrých pracovních výsledků, tak maximální spokojenosti v práci. Od roku 1990 jsou pohovory o rozvoji ve švédské Státní zeměměřické službě ve Švédsku povinné. Všichni vedoucí pracovníci absolvovali regionální a místní kurzy, ve kterých byli vyškoleni jak tyto pohovory zabezpečovat. Od každého vedoucího pracovníka se očekává, že začlení potřeby jednotlivců do lokálních plánů rozvoje, aby bylo možno zabezpečit jejich financování a kontrolu výsledků. Na základě průzkumu v rámci celé NLS jsme zjistili, že 60 - 70% vedoucích pracovníků organizují pravidelná hodnocení. Avšak pouze 50% z těch, kteří se průzkumu zúčastnili, odpovědělo, že jsou s úrovní svých pohovorů o rozvoji spokojeni, což přimělo našeho generálního ředitele, aby na úrovni vrcholového řízení

navrhl zvýšení množství a kvality těchto pohovorů. Programy dovedností vedoucího pracovníka V roce 1992 rozhodlo vrcholové řízení o dlouhodobém centrálním programu doškolování vedoucích pracovníků, který byl rozdělen do 4 částí: část 1: efektivní vedení skupin část 2: ekonomika podnikání část 3: vedoucí pracovník v měnící se organizaci část 4: personální práce pro vedoucí pracovníky. Vrcholové řízení rovněž schválilo okamžité povinné zavedení části 1. Vzhledem k tomu, že NLS je podrobováno vládním prověrkám, zaměřeným na jeho budoucí práci a organizaci, naše vrcholové vedení rozhodlo, že část 3 bude rovněž okamžitě realizována, zatímco části 2 a 4 budou odsunuty na vhodnější dobu. Strategie rozvoje kompetencí Zcela nedávno byla přijata strategie rozvoje kompetencí, která tvrdí, že kompetence je zcela jasně orientována na určitou organizaci. Požadavky na různé aktivity, jakož i požadavky jednotlivce tvoří základ pro toto plánování. Dlouhodobé cíle jsou formulovány vrcholovým řízením. Od každého specializovaného odvětví se očekává, že na podkladě průběžného dialogu převezme zodpovědnost za dobrou vyváženost mezi svou nabídkou jako „poskytovatel“ a požadavky „příjemců“. Různé oblasti rozvoje kompetencí jsou: - úvod, - pokračovací kurzy, - navazující kurzy, - rozvoj specialistů, - osobní rozvoj a - rozvoj vůdcovství. - Bo Nyberg, ředitel Státní zeměměřické služby, Švédsko Přeložil: ing. Václav Slaboch, CSc. Celé dvojjazyčné znění příspěvku naleznete na www.zememeric.cz, id=3078. Celoživotnímu vzdělávání se nevyhne ani české zeměměřictví. Už brzy. (ilustrační foto)

www.zememeric.cz

Foto: Adam Simandel - Geocart CZ

Tentokrát zveřejňujeme překlad textu, který popisuje současnou situaci ve Švédsku. Autorem tohoto příspěvku je Bo Nyberg, bývalý ředitel této instituce (obdoba našeho ČÚZK). Příspěvek byl napsán v době, kdy se švédská zeměměřická služba potýkala s velkými personálními a reorganizačními problémy (přesun pracoviště z hlavního města Stockholmu na sever do Gävle, zavádění moderních technologií atd). Příspěvek je však poučný nejen pro kolegy působící ve státním ale i v soukromém sektoru. Je pozoruhodné, že švédský přístup k CPD se velmi dobře shoduje s programem CPD aplikovaným v resortu ČÚZK, patrně i proto, že jeden z autor ů publikace FIG, Tom Kennie, působil jako konzultant na ČÚZK. Doposud jsme naše čtenáře informovali o situaci v Dánsku, Velké Británii, USA a Austrálii. Celý náš seriál by měl být zakončen návrhem přístupu k CPD v Česku, který by pak byl předložen k diskusi členům ČSGK, KGK a CAGI.


doporučují

Zpracování ÚAP v praxi

Reklamní článek firmy GEPRO, s.r.o.

Po dva roky pracují obce s rozšířenou působností (ORP) na zpracování územně analytických podkladů (ÚAP), aby splnily povinnost vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb.,O územním plánování a stavebním řádu - zpracovat do konce roku 2008 ÚAP na území celé ČR. Firma GEPRO v úzkém kontaktu s ORP, za podpory svých partnerů a poskytovatelů dat během této doby pokračovala ve vývoji programových nástrojů a technologií pro zpracování ÚAP na platformě vlastního GIS systému MISYS. Navíc aktivní účast na komplexním zpracování několika ÚAP ORP přinesla řadu poznatků, postřehů a zkušeností. Spolupráce je základ Situace kolem ÚAP je z technického i organizačního hlediska složitá. Protože jde o problematiku výrazně multidisciplinárního charakteru, je v postupu činností kolem ÚAP nutné v první řadě vyřešit vztahy mezi subjekty, které se celého procesu účastní a celý postup standardizovat. Cílem je zís-

Ukázková data jsou majetkem města Kladna kat a dlouhodobě udržovat kvalitní územně analytické podklady vytvářené na podkladu katastrálních map poskytovaných ČÚZK. Jaký model? Na území ČR se 14 kraji existuje pro zpracování ÚAP mimimálně 5 datových modelů na úrovni krajů. Česko není tak bohaté, aby si mohlo dovolit takový luxus. Přesto je dobře, že nyní je datových modelů tolik. Až praxe ukáže, jaká jsou jejich silná i slabá místa a analýza těchto poznatků může být základem pro další modifikace a vývoj, který by mohl v budoucnu vést až k modelu jedinému.

Standardizace Potřeba spolupráce vede neomylně ke standardizaci. Firma GEPRO spolu se svými partnery působí na celém území republiky. Proto navrhla a prakticky uplatnila takovou technologii pro zpracování ÚAP, která vychází z datového rámce jako průniku dosud známých metodik. Protože se krajské metodiky liší hlavně v tematickém členění jevů a v atributových sadách, je takový průnik možný, i když přináší práci navíc. Data do skříně? Zpracováním ÚAP úloha nekončí. Byla by škoda, kdyby zpracovaná data zapadla na datovém nosiči někde ve skříni. Tato data mohou obcím sloužit i jinak. Proto města a obce ve spolupráci s firmou GEPRO a jejími partnery (převážně geodetickými a urbanistickými firmami) řeší začlenění ÚAP do GIS systému MISYS, technickou pomoc při výdeji dat, publikování na internetu apod. Přijďte a diskutujte Problematice ÚAP bude věnována celá jedna programová sekce po oba dny 14. ročníku setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO a ATLAS, které se koná 3. a 4. listopadu 2008 v hotelu Krystal v Praze. Prostor pro diskusi bude k dispozici také vám. - Vojtěch Zvěřina, GEPRO spol. s r.o.

Ilustrace: Professional Surveyor Magazine

Jaká je tedy výměra v koutku problémů?

Zadání tohoto příkladu naleznete na straně 5. Doufám, že i tento problém jste vyřešili se ctí zeměměřiče. - Lenka Línková, ČVUT, podle Professional Surveyor Magazine v USA.

zeměměřič 9+10/2008

33


servis Z inzerce

Zemûmûfiiã s praxí Hledáme právû vás? ● Máte stfiedo‰kolské nebo vysoko‰kolské vzdûlání pfiíslu‰ného smûru? ● Máte zku‰enosti a jste fakt dobr˘(á) ve svém oboru? ● Jste samostatn˘(á) a máte zodpovûdn˘ pfiístup k plnûní zadan˘ch úkolÛ? ● Baví vás práce, zábava i sport v kolektivu stejn˘ch nad‰encÛ? ● Ano, ano, ano! Skuteãnû hledáme právû vás! Co budete dûlat? ● Budete se podílet na rÛzn˘ch geodetick˘ch ãinnostech! ● Kde? ● Tfieba pfii bytové, Ïelezniãní, prÛmyslové nebo speciální v˘stavbû. ● Nebo vás zajímají technologie GPS, 3D vizualizace nebo prostorové laserové skenery? ● Nebo jste odborník na pozemkové úpravy a geometrické plány? ● Tak si k nám pfiijìte vybrat! Pojìte k nám pracovat! ● Hledáme ãlovûka na pln˘ pracovní úvazek. ● Jsme jedna z nejvût‰ích spoleãností v oboru, budete u nás mít velmi dobré zázemí. ● Tû‰íme se na vás, hledáme dobré kamarády, nové kolegy, nad‰ené sportovce, ktefií se k nám pfiidají a ujdou s námi kus cesty! ● Pfiijìte se k nám nezávaznû podívat. Stále nic? ● To snad nemyslíte váÏnû? ● Ale stejnû o vás stojíme, tak se k nám pfiijìte podívat, vÏdyÈ to za tu hodinku ãasu pfieci stojí! ● Po‰lete nám CV, zavolejte, dejte o sobû vûdût na tuto adresu: GEFOS a.s., tel.: 724037698 hana.vlckova@gefos.cz 34

Volná místa z první ruky 602 687 983, ing.VainZemûmûfiiã gátová 602 687 982 s praxí

Nabízíte nebo hledáte práci? Kontaktujte www.zememeric. cz/1ruka

Přijmeme geodeta Hledáme právû vás? kontakt: 545 213 619, ● Máte stfiedo‰kolské nebo GEUS ware,vysoko‰kolské s.r.o., 604 772 267, vzdûlání aditis@ přijme geodety(-tky) aditis.cz pfiíslu‰ného smûru? ● Máte zku‰enosti kontakt: 251 555 556 vyvěšeno: a jste15. 9. 2008 fakt dobr˘(á)Firma ve svém vyvěšeno: 22. 9. 2008 ADITIS, s.r.o., oboru? fa. GEUS ware, s.r.o., (pracoviště Brno) ● Jste samostatn˘(á) a máte přijme 2 geodety(přijme geodeta pro zodpovûdn˘ pfiístup tky) VŠ/SŠ na tyto práci v terénu i na k plnûní zadan˘ch úkolÛ? pozice: ● Baví vás práce, zpracování zábava dat. - asistent/asistentka Požadujeme VŠ/SŠ i sport v kolektivu prodeje potřeb pro vzdělání v oboru, stejn˘ch nad‰encÛ? Skuteãnû geodety ● Ano, ano, ano! praxe v oboru vítána. hledáme právû vás! možný ihned. - prodejce geodetické Nástup techniky/technická Co budete dûlat? podpora geodetickéGeodeta pro práce ● Budete se podílet na ho SW. v KN rÛzn˘ch geodetick˘ch Bližší informace: ãinnostech! kontakt: 281 221 386, www.geus.cz/jobs.htm 602 366 238, zdena. ● Kde? pribylova@geoline.cz ● Tfieba pfii bytové, Ïelezniãf. SITEL, s.r.o., přivyvěšeno: 31. 7. 2008 ní, prÛmyslové nebo speciální v˘stavbû. jme geodeta(-ku) Firma GEOline, s.r.o., ● Nebo vás zajímají technokontakt: ing. Čihák přijme geodeta pro GPS, 3Dpráce vizualizace 602 687 983,logie ing.Vainv oblasti katastnebo prostorové laserové gátová 602 687 982 ru nemovitostí. skenery? vyvěšeno: 18. 9. 2008 ● Nebo jste odborník na f. SITEL, s.r.o., Geodeta do terénu pozemkové úpravy přijme geodeta(-ku) a na zpracování dat a geometrické plány? Tak si k nám pfiijìte SŠ/ VŠ pro● pracoviště kontakt: 608 343 454 vybrat! Praha. nebo na emailu info@ Práce v kanceláři gcz.cz Pojìte k nám a v terénu. vyvěšeno: 22. 8. 2008 pracovat! Praxe vítána, nástup Geodeta do terénu ● Hledáme ãlovûka na pln˘ možný ihned. a pro zpracování dat pracovní úvazek. Informace: ing.Čihák geodetická ● Jsme jedna z přijme nejvût‰ích

spoleãností v oboru, budete u nás mít velmi dobré zázemí. ● Tû‰íme se na vás, hledáme dobré kamarády, nové kolegy, nad‰ené sportovce, ktefií se k nám pfiidají a ujdou s námi kus cesty! ● Pfiijìte se k nám nezávaznû podívat.

inzerce

V˘hody velké firmy: Zázemí ‰piãkov˘ch geoSpolečnost GEFOS a.s. oznamuje smutnou zprávu: detick˘ch pfiístrojÛ. ●

Zamûstnanecké benefity

Dne 3. srpna 2008 ve věku nedožitých na které malá firmiãka nikdy nemÛÏe dosáhnout. 67 let nečekaně zemřel ● Celorepubliková pÛsobing. Jaroslav HRDLIČK A, nost nûkolika poboãkterý byl vícev než 20 let zaměstnankách na‰íaspoleãnosti. cem společnosti uznávaným odborníkem na železniční geodézii. GEFOS a.s., tel.: 724 037 698 Ing. Jaroslav Kocián

hana.vlckova@gefos.cz

Ředitel / ředitelka KP v Písku kontakt: ing. Fr. Dohnal, KÚ, Lidická 11, 370 86 Č. Buděj. vyvěšeno: 1. 9. 2008 Katastrální úřad pro Jihočeský kraj vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele / ředitelky Katastrálního pracoviště v Písku Ředitel/ředitelka KP Šumperk kontakt: bronislava. bartosova@cuzk.cz vyvěšeno: 22. 8. 2008 Katastrální úřad pro Olomoucký

kraj vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa „ředitel/ředitelka Katastrálního pracoviště Šumperk“ Technik v zeměměřictví a katastru kontakt: frantisek. bartos@cuzk.cz, 542 521 200 vyvěšeno: 31. 7. 2008 Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj nabízí volná místa na pracovní pozice technik v zeměměřictví a katastru.

Více info na www.zememeric.cz/1ruka

kancelář z Prahy 7. Bližší info na 608 343 454 nebo na emailu info@gcz.cz Přijmeme geodety pro práci v KN a IG - Opava kontakt: Ing. Ivo Čevora, tel.: 602 741 240 vyvěšeno: 10. 9. 2008

Přijmeme geodety se SŠ nebo VŠ vzděláním v oboru geodézie pro práci v katastru nemovitostí (zpracování dat). Příjemné pracovní prostředí, dobré platové podmínky. Své životopisy zasílejte na e-mail: cevora@geosop.cz

Krádeže LEICA TCR803power výrobní číslo 831722 kdy: 14. 8. 2008 kde: Praha - Kobylisy, Na Stírce, parkoviště u ČÚZK. Kontaktujte, prosím, obchodní zastoupe-

ní LEICA Geosystems, firmu GEFOS, a.s., s jakoukoli bližší informací o hledaném přístroji. Nálezce bude odměněn. Děkuji. Vladimír Černohorský,

Seznam inzerentů: Arcdata, s.r.o. 25 GEFOS, a.s. 31, 34, 36 Geodetické centrum, s.r.o. 15 GEODIS, s.r.o. 2 Geoobchod, s.r.o. 8

17 Geopen, s.r.o. Geotronics, s.r.o. 35 Geovap, s.r.o. 27 GEPRO, s.r.o. 33 Spolek Zeměměřičů Brno 9, 11

www.zememeric.cz


ení

ěř m b o s ů j zp

vů s i s e t l Zvo něte:

Zaškrt

ší měřic

ěj jmodern e n t a v í už Chci po ie Trimble. og technol

Trimble R8 GNSS Nejrychlejší GNSS rover ověřený praxí... • robustní, odolný nárazu a vodě • 100% bez kabelů • příjem GPS/GLONASS i budoucích signálů • velmi snadný výpočet lokálního klíče • kompletně v češtině včetně nápovědy • volitelné výstupní protokoly

st, mám do u s a č i . uj Ne, děk i s tím, co mám s vystačím

GEOTRONICS Praha, s. r. o. Pikovická 11, 147 00 Praha 4 Tel.: +420 296 801 184 geotronics@geotronics.cz www.geotronics.cz


Systém 1200 Libovolně kombinujte!

Využijte výhodných podzimních nabídek na SmartRover a SmartStation! GEFOS a.s., Zastoupení Leica Geosystems ČR Kundratka 17, 180 82 Praha 8 - Libeň Tel.: 283 842 620, fax: 283 842 621 E-mail: obchod@gefos.cz Internet: www.gefos.cz/leica

✦ www.zememeric.cz  

9+10/2008 /// ročník 15. /// cena 75 Kč | 99 Sk | 4 € (předplatné v ČR: 65 Kč) www.zememeric.cz

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you