GB2010-07+08

Page 1

 Přehled služeb cloud computingu

Objektivní zpravodajství o geoinformatice, již od roku 2002

7+8/2010

Ou N E v á Ř r T u sp S O ejno A Z eř v a n

WWW.GEOBUSINESS.Cz

www.geobusiness.cz

Goodchild

Mise #17

Expanze GIS? do zdravotnictví, marketingu a obchodu

Po stopách Jednotné digitální technické mapy

Augmented reality

ČR: 65 Kč / SR: 109 SK / 3.62 € (předplatné ČR: 43,70 Kč / SK: 1.975 €) Europe: € 6.90 | World: US$8.99

Na stáži

v Nyköpingu

7+8/2010 |   GeoBusiness

1


Víte, co dělá Zeměměřič?

Zeměměřič – časopis pro všechny, co se chtějí dočíst vše potřebné o katastru nemovitostí, geodézii, kartografii a pozemkových úpravách Ročně 6 čísel za 393 Kč, pro studenty za 250 Kč Předplatné — www.zememeric.cz/objednavky Chcete si časopis nejdříve prolistovat? Ukázkový výtisk vám pošleme rádi zdarma. Na adresu redakce@zememeric.cz pošlete e-mail, ve které uveďte své jméno a poštovní adresu, na kterou Vám máme ukázkový výtisk doručit.


GEOBUSINESS

 Přehled služeb cloud computing

¬ÂõÛöĩôĴþrħĹĊğ»ĴāÒ»õġĩĴrħāħëÛāôþäāğú»ĩôÌÛÏħõô ħāÒħğāöIJħİĺĺİ

7+8/2010

7+8 / 2010

NO u TŘE ráv OS u sp ZA eřejno v na

9. ROČNÍK

WWW.GEOBUSINESS.CZ

Goodchild

Mise #17

Expanze GIS? Do zdravotnictví, marketingu a obchodu

Po stopách Jednotné digitální technické mapy

ČR: 65 Kč / SR: 109 SK / 3.62 € (předplatné ČR: 43,70 Kč / SK: 1.975 €) Europe: € 6.90 | World: US$8.99

Na stáži

v Nyköpingu

7+8/2010 | GeoBusiness

1

16

20

26

30

Reportáže

10 Územní plánování a GIS 14 Střípky z Nesebaru v bulharsku se konala mezinárodní kartografická konference 25 O laserovém skenování mezinárodní setkání 33 GeoKačer 2010

Téma

GEOBUSINESS

obáLka: koLᎠJan LakomÝ, ILU: Jdtm zk foto na tÉto straně: archIv m.goodchILda, mILosLav Jančík, ILU: www.egoncentrUm.cz, ondŘeJ rŮŽIčka

OBSAH

www.geobusiness.cz

Augmented reality

16 rozhovor s Mike Goodchildem: expanze gIs? do zdravotnictví a marketingu 20 Digitální mapa veřejné správy 23 Jasno v registrech: RÚIAN 24 Anketa co si myslíte o projektu dmvs?

Radar

05 Aktuality novinky ze světa prostorových informací 06 Kalendář akcí 12 Kraje jako na dlani

GeoBusiness je časopis a web, který nestranně informuje o dění v geoinformatice a řadě dalších oborů jako je GPS, geografie, geologie, doprava, logistika, facility management, katastr nemovitostí, kartografie či fotogrammetrie a DPZ. www.geobusiness.cz

3 Knižní servis 3 Market nové produkty u nás i ve světě 40 Nekrolog zemřel milan martinek

Seriály

26 Přehled služeb cloud computingu 2 Mise #1 : Jdtm ve zlíně 36 Na stáži v nyköpingu

Tipy a triky

34 Jak na DTM ze stereopárů 35 Tvorba cest pomocí nástroje Smooth Line

Inovace

32 Obohaťte si reálný svět s Androidem

Panorama

42 Letecké digitální multispektrální snímky

Máte aktualitu, námět na reportáž nebo zajímavý rozhovor? Volejte nebo pište SMS: 775 239 478. 7+8/2010 |   GeoBusiness

3


ÚVOdNíK

V oblacích

GeoBusiness

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v tomto čísle vám představujeme šest služeb cloud computingu. Pod tímto pojmem si představte virtuální online dostupný „balíček“ hardware, software a doplňkových služeb, které si pouze pronajímáte a platíte podle skutečného využívání, například podle objemu přenesených dat nebo zatížení procesoru. Cloud computing je jako elektřina – také platíte podle skutečné spotřeby. Tento způsob přináší masivní výpočetní a úložné kapacity, které si objednáte online, zaplatíte online a hned je můžete používat. Jaká je výhoda? Odpadá nutnost výběru a nákupu hardware a software. Nemusíte konfigurovat servery ani se starat o jejich rozšiřování. To vše zajistí za vás dodavatel cloud computingu. Jediné, co vás zajímá, bude permanentní dostupnost a odezva objednané služby. Jaká je nevýhoda? Nic vlastně není vaše, až na vaše data a znalosti, která si na cloud nahrajete. Mnozí se z vás se teď budou ptát, zda má cloud computing vůbec nějaký význam. Vždyť už všichni máme hardware, databázové i aplikační servery, které si přeci stačí nainstalovat. Ale každá instalace nové verze znamená další provozní náklady. V případě cloud computingu aktualizaci software provede provozovatel centrálně a tisíce uživatelů hned používají novou službu (což je samozřejmě dvousečné, když aktualizace není provedena správně nebo dojde k větším změnám, které uživatelé ani nechtěli). Rozšíření cloud computingu v geoinformatice povede k tomu, že budou vznikat nové služby, které si zatím ani nedovedeme představit. Povede to ke zlevnění služeb a ke zvýšení jejich dostupnosti. Chci těmito řádky naznačit, že cloud computing (nebo jemu podobná technologie, pro kterou zatím nemáme pojmenování) podstatně změní náhled na nákup hardware či software. A je jedno, zda s tím souhlasíte nebo ne. Podívejte se, jak Google Mail, Google Maps nebo Facebook změnily pohled veřejnosti na používání e-mailu, map či sdílení osobních údajů. Sice budou i nadále existovat strategické oblasti, například ve vojenství, ve kterých bude provozovatel mít zajištěnu například bezpečnost dat. Věřím však, že armády již služby podobné cloud computingu dávno používají. Jen o nich veřejnost neví. Cloud computing ostatně myslí také na bezpečnost dat. Jestliže cloud computing něco zjednodušuje, na druhé straně se jiné záležitosti zkomplikují. Stávající legislativa nestíhá reflektovat na velmi rychlé změny, které s masivním nástupem používání internetu ve společnosti přišly. Komu co patří? Jak je řešena ochrana osobních údajů? O tom se bude ve společnosti hodně diskutovat. Pokud bych měl těm, co o cloud computingu uvažují, na tomto místě doporučit jediné, tak je to následující: Dávejte si pozor, s kým podepisujete smlouvu/licenční ujednání. Kdo stojí za firmou, která službu provozuje? Cloud computing se začal objevovat již před lety, teprve nyní se s levnějšími serverovými úložišti stává široce známou záležitostí. Která česká geoinformační firma přijde jako první s nabídkou pronájmu software a hardware podle toho, jak jej skutečně používáte v daném měsíci? To se dozvíte v příštím čísle, do kterého chystáme na téma cloud computingu anketu. Přeji, ať se vám vše daří, Josef Hnojil, šéfredaktor GeoBusinessu

měsíčník o geoinformatice v praxi 9. ročník, číslo 7+8/2010 www.geobusiness.cz, e-mail: redakce@geobusiness.cz

inzerce

...srozumitelně o geoinformatice v praxi

Redakce Šéfredaktor: Josef Hnojil (e-mail: josef.hnojil@geobusiness.cz,  mobil: 775 239 478, skype: jhnojil) Redakce: Miloslav Jančík, Jaroslav Burian Redakční spolupráce: Roman Ožana, Ondřej Růžička,  Jiří Kamínek Výroba Grafika a sazba: Jan Lakomý Adresa redakce Springwinter, s. r. o., Rybalkova 29, 101 00 Praha 10 Tel./fax: +420 251 565 572 Mobil: +420 775 239 478, +420 603 787 118 E-mail: redakce@geobusiness.cz Vydavatel Springwinter, s. r. o., Brtnická 1169/9, 101 00 Praha 10 Tištěná a internetová inzerce Josef Hnojil (tel.: +420 775 239 478,  josef.hnojil@geobusiness.cz, skype: jhnojil) Radek Petr (tel.: +420 603 787 118,  redakce@zememeric.cz, skype: radekpetr) Ceník inzerce najdete na www.springwinter.cz Předplatné, nové objednávky, reklamace výtisků  přes web www.predplatne.cz  přes callcentrum: +420 234 092 851  emailem na geobusiness@predplatne.cz  na Slovensku objednávejte na www.predplatne.sk Distribuci a doručování předplatného zajišťuje A.L.L. production s. r. o., Areál VGP - Budova D1,  F. V. Veselého 2635/15, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice Registrace ISSN 1802-4521 Evidence MK ČR E 18118 Periodicita: 10 krát ročně Náklad tohoto čísla: 2 000 kusů Uzávěrka tohoto čísla: 15. července 2010 Změny uvedených údajů nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. Autorská práva k časopisu a navazujícím elektronickým publikacím vykonává vydavatel. Jakékoli užití částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoliv způsobem (mechanickým nebo elektronickým) i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Přetisk, přepracování, překlad do jiného jazyka a jiné užití díla nebo jeho části, jakož i zařazení díla do jiného díla (souborného, spojení s dílem jiným, zařazení do jakékoliv formy elektronické publikace ap.) bez písemného souhlasu vydavatele jsou zakázány. + Právní režim autorských děl nabídnutých redakci se řídí autorským zákonem č. 35/1965 Sb. a vyhláškou MK ČR č. 55/1978 Sb. (výjimky z povinnosti sjednávat písemně smlouvy o šíření literárních a jiných děl). + Rukopisy redakce nevrací. V případě přijetí díla k uveřejnění redakce autora o této skutečnosti uvědomí. Tím nabývá vydavatel výhradní práva k šíření přijatého díla časopiseckou formou včetně možnosti zveřejnění na webových stránkách časopisu, vydání na CD/DVD nebo jiným způsobem v elektronické podobě. + Autorská odměna bude poskytnuta jednorázově do pěti týdnů po prvním uveřejnění příspěvku, ve výši určené interním sazebníkem a zahrne i odměnu za případné vydání díla v elektronické podobě. Po uplynutí jednoho roku od prvního vydání příspěvku je autor oprávněn jej uveřejnit i jinde bez předchozího písemného souhlasu vydavatele. časopisy vydavatelství Springwinter, s.r.o.: CadMIX, GeoBusiness, zeměměřič, Kompendium geoinformatiky. Obsahy časopisů jsou součástí monitoringu médií, provozovaného společností Newton Media.

Prosíme, recyklujte: Abychom k vám časopis dopravili v neporušeném stavu,  balíme jej do igelitového obalu. Prosíme, abyste obal  vyhazovali do nádob, určených pro sběr plastů.

4 GeoBusiness  |  7+8/2010


RADAR

Aktuality z domova i ze světa RADAR ... VŽDY POSKYTUJE SKVĚLÝ SERVIS

ILU: www.esrI.com

Mapy.cz plánují trasy pro cyklisty

Server mapy.cz nově umožňuje vyhledávání trasy pro cyklisty. Plánovat cestu na kole je možné podobně jako cestu autem, stačí kliknout v plánovači trasy na nově přidanou záložku Na kole. Uživatelé mají několik možností, jak a kudy trasu naplánovat. Vedle obvyklého startu a cíle mohou zadat průjezd přes konkrétní bod a nakonec zvolit i preferovaný typ komunikace. Plánovat je možné výhradně po cyklotrasách, dále silnicích v kombinaci s cyklotrasami, anebo pouze po silnicích. Plánovač tras pro cyklisty při vyhledávání nejvhodnější trasy automaticky vynechává dálnice a silnice pro motorová vozidla, na kterých je provoz pro cyklisty zakázán a ve výchozí podobě také vynechává silnice první třídy, které nejsou pro jízdu na kole příliš vhodné. Výsledkem plánovače je trasa vykreslená na mapě a k ní detailní popis s názvy i čísly cyklotras, kterými se bude projíždět. Oproti plánovači pro automobily je cyklistický www.geobusiness.cz

plánovač rozšířen o možnost zobrazení výškového profilu trasy. Z něj jsou zřetelně vidět počty a náročnosti stoupání na zvolené trase. Pro jízdu na kole je možné si vyhledanou trasu vytisknout či exportovat do GPS zařízení.

ArcGIS 10 je na světě

Společnost ARCDATA PRAHA začala s distribucí nejnovější verze systému ESRI ArcGIS. Verze 10 přináší důležité inovace ve všech oblastech využití GIS, ať se jedná o pořizování dat, jejich vizualizaci, geoprocessing, práci s rastrovými daty nebo možnosti serverových aplikací.

Mapování Labe pomocí PanoramaGIS Společnost GEODIS BRNO provedla mapování Labe v úseku od Litoměřic po státní hranici pomocí mobilního mapovacího systému IP-S2. Mapován byl úsek Labe v délce 159 kilometrů. Celková doba sběru dat dosáhla 10,5 hodiny. Výsledkem dokumentace zájmového území mobilním

mapovacím systémem IP-S2 jsou obarvené laserové body a digitální snímky. Během sběru dat v této lokalitě bylo pořízeno 23 295 panoramatických snímků. Prvním krokem zpracování dat byl výpočet trajektorie, po které se mobilní mapovací systém IP-S2 pohyboval. Na základě určené trajektorie a času pořízení snímků byly vypočteny prvky vnější orientace pro jednotlivé panoramatické snímky. Na mapování vybrané části toku Labe byla použita aplikace PanoramaGIS. Po zpracování dat jsou k dispozici následující zájmové body: stromy, plavební značky, světelné signály, kotviště a úvaziště, mola, vodočty, stožáry veřejného osvětlení, příhradové stožáry, kilometrovníky a jezy. Měřené body se vyhodnocovaly přímo z panoramatických snímků metodou průsekové fotogrammetrie.

Nová verze ProGEO

Společnost HSI uvedla na trh verzi 10 svého programu ProGEO, sloužícího pro tvorbu, kontrolu a editaci prostorových dat. Z nejdůležitějších novinek stojí za zmínku například nový přístup k ukládání zakázek, nabídka nástrojů dynamicky se měnící podle aktuálně otevřené zakázky, informace o stavbě, které lze využít v tiskových výstupech nebo při generování seznamu souřadnic, export stavby pro vytvoření adresářové struktury podle požadavku příslušné směrnice, nová funkce dávkové roz-

řezání výkresů nebo možnost vložení razítka či legendy do tiskového výstupu. Program ProGEO využívají zejména dodavatelé projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby, kteří vytvářejí kresbu a následně provádějí kontrolu dat podle platných norem a směrnic správců rozvodných sítí, kterými jsou například Telefónica O2, Pražská energetika nebo ČEZ.

Aktualizované SmartMaps

Společnost PlanStudio přináší nové aktualizace mapových podkladů SmartMaps. Jejich nejnovější verze nahrazují doposud vydané mapy novějším vydáním, tato aktualizace je zpoplatněna 35 procenty aktuální ceny stejného nebo obdobného produktu. Podrobná mapa v měřítku 1 : 10 000, která spojitě pokrývá celé území České republiky, byla rozšířena o pokrytí celého území Slovenska. Stejně jako v ČR mapa obsahuje kompletní silniční a uliční síť včetně čísel silnic a názvů ulic. Podrobná mapa Slovenska obsahuje všechny budovy v kategoriích privát, instituce, obchodní řetězce a průmysl. Novinkou v široké škále mapových podkladů je Cykloturistická mapa ČR v měřítku 1 : 40 000 s detailním polohopisem a výškopisem včetně zobrazení jednotlivých budov v celém rozsahu mapy. Tato mapa vychází Podrobné mapy ČR. Obě mapy jsou vhodné pro účely internetové i tiskové 7+8/2010 |   GeoBusiness

5


radar

Kalendář

konference, semináře, školení, kongresy, uzávěrky soutěží a výběrových řízení

ČR a SR září

• 23. 9. / Trimble GIS Express 2010 /

• 6. – 7. 9. /

Brno / www.geotronics.cz

Intergraph GeoForum cs 2010 / Brno / www.intergraph.cz

• 24. 9. / Trimble GIS Express 2010 /

• 19. - 20. 10. / Aktuality šumavského výzkumu IV. / Srní martin.stary@npsumava.cz, irena.egerova@npsumava.cz

Praha / www.geotronics.cz • 7. – 9. 9. / Geodézia, kartografia

a geografické informačné systémy 2010 / demänovská dolina, Slovensko www.fberg.tuke.sk/repiska/

• 19. – 20. 10. / 16. ročník setkání • 29. 9. / Student GIS Projekt 2010 /

uživatelů GEPRO & ATLAS / Praha

zámek Kozel / www.arcdata.cz

www.gepro.cz

říjen

listopad

• 7. - 8. 10. / Konferencia

• 3. – 4. 11. / 19. konference

• 8. - 11. 9. / XV. kongres Slovenskej

používateľov produktov ESRI v SR

GIS ESRI v ČR / Praha / www.arcdata.cz

geografickej společnosti „Spoločenská relevancia geografie“ / Košice / geografia.science.upjs.sk

/ Kúpele Nový Smokovec/ www. arcgeo.sk

• 17. 11. / GIS Day 2010 / celosvětově www.arcdata.cz

• 12. - 13. 10. / Bentley Forum / hotel • 16. – 17. 9. / Setkání uživatelů

Myslivna, Brno / www.bentley.cz

T-MAPY / Přerov / www.tmapy.cz • 21. – 22. 9. / Setkání uživatelů

produktů a technologií ERDAS 2010 / Praha / www.tmapy.cz

• 14. 10. / Informační systémy pro územní management a správu infrastrukturního majetku / Praha / www.sitewell.cz

• 25. – 26. 11. / Praktické využití GIS

v lesnictví a zemědělství / zámek Křtiny / www,gislze.cz

leden 2011 • 23. - 26. 1. / GIS Ostrava 2011 /

Ostrava / http://gis.vsb.cz/gisostrava/

svět září • 6. – 9. 9. / FOSS4G 2010 /

Conference / Singapur

Sustainable Development / Tunis

www.gsdi.org/gsdiconf/gsdi12/

www.geotunis.org, atigeo_num@yahoo.fr

Barcelona, Španělsko http://2010.foss4g.org/

• 14. – 17. 10. / Geography and

• 14. – 17. 9. / GIScience 2010 /

Regional Developoment / Sofie, Bulharsko

zürich, Švýcarsko

bulgeo2010@gmail.com

www.giscience2010.org

prosinec • 30. 11. – 2. 12. / Autodesk University

User Conference and Exhibition / Las Vegas, USa / http://au.autodesk. com/?nd=event2010

• 25. 10. – 1. 11. 2010 / 3rd • 23. – 26. 9. / First Romanian -

Bulgarian - Hungarian - Serbian Conference: Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube / Craiova, rumunsko popescu.liliana.ucv@gmail.com

říjen • 5. – 7. 10. / INTERGEO 2010 /

• 7. – 9. 2. / International LiDAR

www.aswan2010.com

www.lidarmap.org

listopad

Mapping Forum / New Orleans, USa

červenec 2011

• 5. – 6. 11. / Applied Geography

• 11. – 15. 7. / ESRI Users Conference

in Theory and Practice / zagreb, Chorvatsko

/ San diego, USa / www.esri.com/uc

http://appliedgeography.wordpress.com

Kolín, Německo www.intergeo2010.de

• 29. 11. – 3. 12. / International

• 19. – 22. 10. / GSDI 12 World

Congress Geotunis 2010: The Use of GIS and Remote Sensing for

6 GeoBusiness  |  7+8/2010

únor 2011

Symposium and Field Workshop on Living with Landscapes / aswan & Marsa alam, Egypt

Již za 1900 Kč Chcete svoji akci v kalendáři více ZVÝRAZNIT? Kontaktujte nás na telefonu 775 239 478.


radar

Krátké zprávy z radaru

prezentace nebo jako vstupní či podkladové mapy do geoinformačních programů. Společnost je zákazníkům dodává v rastrové i vektorové podobě po jednotlivých vrstvách.

Vzdálená pomoc Společnost GEPRO nabízí svým zákazníkům v testovacím provozu službu vzdálené pomoci zdarma.

TomTom pro iPhone umí multitasking

ILU: www.gearthblog.com, www.googlemobile.blockspot.com

Společnost TomTom představila novou verzi své navigační aplikace pro iPhone s označením 1.4. TomTom pro iPhone je kompatibilní s operačním systémem iOS 4 a kromě jiných vlastností nyní obsahuje multitasking, který umožňuje uživatelům přijímat navigační instrukce a zároveň v tentýž okamžik provozovat na svém iPhone ještě další aplikace. Může jít například o spuštění navigace během volání nebo fungování navigačních instrukcí na pozadí. Současné spuštění více aplikací v telefonu, tj. multitasking, je ovšem plně funkční pouze na novém iPhone 4, případně na modelu 3GS nebo iPodu Touch třetí generace.

Nová verze Google Maps pro Android

Pro mobilní operační systém Android je dostupná nová verze Google Maps s označením 4.3.

www.geobusiness.cz

Tato služba umožňuje řešit požadavky zákazníků prostřednictvím vzdáleného přístupu na počítač klienta. Klient si stáhne a spustí bezinstalač-

Přináší tři novinky v podobě hodnocení restaurací, zobrazení odjezdů veřejné dopravy a možnosti hledání přátel v lokalizační službě Google Latitude. Hodnocení restaurací je založeno na uživatelském hodnocení restauračních podniků a jejich služeb v okolí aktuální polohy uživatele. Jízdní řády hromadné dopravy umožňují po výběru konkrétní stanice zobrazit nejbližší odjezdy různých linek metra, vlaků, autobusů, apod. Novinkou v Google Latitude je sdílení informací o poloze osoby, které jsou uloženy v Google Kontaktech.

Google Earth 5.2

Google uvolnil novou verzi aplikace Google Earth s označením 5.2. Nová verze přináší funkce užitečné zejména pro sportovce. Vedle možnosti nahrá-

ní trasy výletu lze informace propojit například s aktuální rychlostí, kadencí šlapání nebo srdečním tepem. Všechny tyto informace je možné pozorovat k aktuálnímu místu na mapě i v souvislosti s vytvořeným výškovým profilem. Absolvovanou trasu si lze rovněž znovu „proletět“. Mezi další vylepšení patří možnost zobrazování webových stránek přímo v prostředí Google Earth. Při kliknutí na odkaz například do encyklopedie Wikipedia se zobrazí příslušná stránka přímo v Google Earth (předchozí verze programu spouštěla samostatný webový prohlížeč).

Nové verze programů KOKEŠ a PROLAND

Společnost GEPRO začala prodávat nové verze produktů KOKEŠ a PROLAND s označením 9.65. Nejvýraznější novinkou je volitelný výpočet obvodu plochy ve funkcích Výměra, Obsah obrazce a Hromadný výpočet výměr, což mohou ocenit zejména pracovníci pozemkových úřadů. Rovněž tentokrát jsou některé novinky spojeny se zpracováním geometrických plánů, konkrétně jde o rušení škrtek parcelních čísel a symbolů druhu pozemku při automatické tvorbě vytyčovacího náčrtu nebo o korektní převod parcelních čísel se šipkou do výkresu budoucího stavu.

ní utilitu Vzdálené pomoci (TeamViewer), telefonicky se spojí s pracovníkem společnosti GEPRO, kterému je nahlášením identifikačních údajů umožněn přístup na počítač klienta. Oba pak vzájemně vidí pracovní plochu ovládaného počítače.

GEPRO změnilo sídlo Společnost GEPRO změnila svoje oficiální sídlo, kterým se stává jeho dosavadní pracoviště na Smíchově. Nová adresa sídla společnosti je: GEPRO spol. s r.o., Štefánikova 77/52, 150 00, Praha 5.

Český PowerMap V8i SELECTseries 1 Společnost GISoft oznámila vydání počeštěné verze produktu Bentley PowerMap V8i SELECTseries 1. Pro uživatele Bentley SELECT je k dispozici ke stažení ze stránek SELECTservices.

Google Maps Navigace je lépe dostupná Google uvedl svoji navigaci pro další evropské země. Vedle Kanady sem patří Francie, Itálie, Německo, Rakousko, Španělsko, Nizozemsko, Dánsko, Švýcarsko, Belgie a také Německo. Pro německy mluvící země došlo k úpravě hlasového vyhledávání.

7+8/2010 |   GeoBusiness


radar Google Earth pro iPhone Google zpřístupnil program Google Earth 3.0 pro telefon Apple iPhone. Nová verze, která aktualizuje původní vydání s označením 3.0, přináší podporu nového tabletu iPad a bezproblémové zobrazování vrstvy silnic. Aplikace je dostupná ke stažení v iTunes obchodě.

Mapy v Gmailu Google zpřístupnil zobrazování map v prostředí Google Mailu. Funkci s názvem „Náhledy Map Google v poště“ je nutné aktivovat v sekci Laboratoře. V případě nalezení adresy v obsahu emailu je automaticky zobrazena příslušná map s vyznačeným místem. Funkce je momentálně dostupná pouze pro adresy v USA.

Nová verze MGEO 9.0.3 Produkt MGEO společnosti Gisoft byl uvolněn v nové verzi s označením 9.0.3. Nová verze obsahuje několik novinek doplněných na základě požadavků uživatelů. Je to pravděpodobně poslední verze, která podporuje Bentley platformy řady 2004 Edition, násle-

Nakoukněte na Data200

Na webu společnosti ARCDATA PRAHA je uveřejněna mapová aplikace, založená na prostředí ArcGIS for JavaScript API. Ukazuje topografickou databázi Zeměměřického úřadu Data200. Podkladem pro aplikaci se stala topografická databáze Data200, produkt Zeměměřického úřadu, který je součástí celoevropské databáze EuroRegionalMap. Tuto návaznost můžete v aplikaci porovnat sami po zobrazení příhraničního území Německa. Ukázková online aplikace umožňuje prohlížení dat, zakreslování pomocné kresby a spouštění geoprocesingových úloh na serveru, zde reprezentované vyhledáváním nejbližších vlakových zastávek od určeného místa.

Kontaminace území ČR v historii

CENIA, česká informační agentura životního prostředí představila prezentaci unikátní historické ortofotomapy České republiky, která je výsledkem digitálního zpracování celoplošného leteckého snímkování z 50. let 20.

století a částečně také z let 1937 až 1938. Historická ortofotomapa ČR je jedním z výstupů první etapy národní inventarizace kontaminovaných míst, což je projekt zaměřený na přípravu plošné inventarizace míst s ekologickou zátěží na území ČR. Projekt je částečně financován Evropskou unií. Součástí projektu je příprava aplikací a dat leteckého snímkování a dálkového průzkumu Země pro vyhledávání doposud neevidovaných kontaminovaných míst a upřesňování lokalizací míst již evidovaných. Do úvodní části projektu byl zařazen úkol zpracování a využití historické ortofotomapy pro účely časového srovnání sledovaných jevů. Jasně se ukázalo, že řada zaniklých objek-

tů, které mohly být příčinou vzniku kontaminace, je zobrazena pouze na historických snímcích. CENIA nyní provádí vyhodnocení těchto fotomap s cílem nalézt historické ekologické zátěže. Ortofotomapa je umístěna na http://kontaminace.cenia.cz. Mapová aplikace je dílem CENIA. Letecké měřické snímky poskytnuté Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem zpracovala společnost GEODIS BRNO, která rovněž dodala i současnou ortofotomapu a podkladovou vrstvu datování snímků. Součástí aplikace jsou další tematickés geografické a geoinformační vrstvy zpracované CENIA, mimo jiné snímky družice Landsat 7. • — Jaroslav Burian

vyžadovat minimálně řadu XM Edition.

ArcGIS pro iPhone ESRI uvolnila ArcGIS pro operační systém firmy Apple (iPhone, iPad, iPod). ArcGIS pro iOS zahrnuje jak volně stažitelnou aplikaci z App Store Apple tak API pro vývojáře. ArcGIS umož ňuje základní navigaci v mapě pomocí nativních gest z prostředí iOS, dále možnosti vyhledávání, identifikace, měření nebo sdílení dat a informací se serverem nebo s dalšími uživateli. •

GeoBusiness  |  7+8/2010

ilu: www.arcadata.cz, www.kontaminace.cenia.cz

dující verze MGEO budou


řešení

GEPRO se zaměřuje na podporu uživatelů

S

polečnost GEPRO dlouhodobě uskutečňuje program komplexní podpory v zavádění a provozování informačních a komunikačních technologií, speciálně v oblasti geografických informačních systémů, geodézie a projektování. Tato podpora zahrnuje dodávky nejnovějšího programového vybavení včetně dat a nejrůznější služby. Jejím cílem je pomoci uživatelům ve využívání moderních softwarových technologií a ještě lépe je připravit na efektivní řešení praktických úloh v praxi. Program podpory je postaven na několika základních principech:

propagace společnosti gepro

• Hlavní verze softwaru

jsou vydávány v dvouletých cyklech, v mezidobí jsou vydávány aktualizace. Vše volně k dispozici na internetovém serveru společnosti. • Uživatelům je poskytována telefonická podpora. • Uživatelům je poskytována pomoc přes vzdálenou plochu počítače. • Je připraven standardní program školení uživatelů. • Je možné využít nabídky speciálních školení na přání, přímo u uživatele, s jeho daty, zaměřené cíleně na jeho potřeby. • P ro systém MISYS lze využít podporu partnerské (dealerské) sítě z nejbližšího okolí uživatele. • Každý rok je možné zúčastnit se setkání uživatelů.

www.geobusiness.cz

Profesní vzdělávání Řada firem a institucí si uvědomuje, že kvalifikovaní zaměstnanci patří k jejich hlavním oporám, a proto je pravidelně vysílá také na standardní školení pořádaná společností GEPRO. Některé z nich si objednávají speciální školení přímo na pracovištích. Tato školení zaměřená na specifickou problematiku uživatele se týkají nejčastěji systému MISYS, ale též KOKEŠ nebo PROLAND. Význam kvalifikace zaměstnanců si uvědomuje rovněž Evropská unie. V rámci svých dotačních programů přispívá na řadu vzdělávacích aktivit, které umožňují firmám zabezpečit svým zaměstnancům kvalitní vzdělávání za minimální prostředky. Například až do konce října 2010 mohou i malé a střední firmy žádat o dotaci z Evropské unie v rámci programu Educa (www. czechinvest.org/educavyzva-ii) na projekty specializovaného vzdělávání, kde alespoň 80 % vzdělávacích aktivit je zaměřeno na specifické znalosti zaměstnanců. Podpora škol Střední a vysoké školy mohou využívat licence na software společnosti

GEPRO pro potřeby výuky bezplatně. Rovněž studenti si mohou licence zapůjčit bezplatně po dobu studia a důkladně se seznámit se softwarem, se kterým se v praxi setkají. Podpora partnerů Pro partnery společnosti GEPRO, kteří šíří systém MISYS ve svém regionu, jsou každý měsíc pořádány specializované semináře. Na nich jsou seznamováni s novými funkcemi softwaru a jeho plánovaným vývojem, technologickými postupy, obchodními dovednostmi apod. Pravidelná účast na těchto školeních je podmínkou pro získání certifikátu, kterým partneři společnosti dokládají svou způsobilost k poskytování služeb uživatelům systému MISYS.

Setkání uživatelů Každoročně pořádané setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO & ATLAS je místem, kde si účastníci mohou mezi sebou vyměňovat své zkušenosti s využíváním softwaru, řešit aktuální problémy s vývojáři, vyslechnout si praktické poznatky jiných uživatelů, zúčastnit se školení, navázat nové kontakty apod. Letošní již 16. ročník se uskuteční ve dnech 19. a 20. října 2010 na Masarykově koleji v Praze. Také tady vás rádi uvidíme. • — Ivo Lindovský, GEPRO

7+8/2010 |   GeoBusiness


reportáž

Územní plánování a GIS Po dvou letech v Hrotovicích se seminář o územním plánování a GIS vrátil zpět do Bítova.

Hlavní témata Po třech a půl letech od počátku pořizováni územně analytických podkladů se stále ukazuje, jak jsou ÚAP klíčové a závažné mezi nástroji územního plánování. Termín aktualizací se blíží a úřady přemýšlejí, jakou část podkladů si zpracují samy a jakou zadají soukromým firmám. Jednotná metodika pro zpracování stále chybí a obce proto přicházejí s vlastními řešeními. Je to však dobře? Naprostou většinu pořizovatelů i zpracovatelů dnes trápí neutěšený stav v oblasti podkladových map – katastrální mapy. Její absence způsobuje celou řadu problémů nejen při 10 GeoBusiness  |  7+8/2010

Seminář Územní plánování a GIS se v Bítově si nenechalo ujít téměř 150 účastníků.

aktualizaci nezbytných datových sad. Ani účelová katastrální mapa ovšem neřeší vše a tak se většina z nich musí smířit s dočasným řešením. Přednášející v řadě příspěvků přímo či nepřímo poukazovali na nedostatečné metodické vedení či přesnější vymezení tvorby ÚAP legislativou. Je škoda, že na mnoha závěrech v oblasti technického zpracování jsou schopni se shodnout pořizovatelé či zpracovatelé, avšak Ministerstvo pro místní rozvoj se k těmto názorům staví odmítavě. Pozitivně můžeme vnímat, že většina přítomných si dnes plně uvědomuje nutnost využití CAD a GIS v současném územním plánování. S tím také souvisí nutnost neustálého vzdělá-

vání, což při existenci samostatných oborů na vysokých školách rozhodně není otázka týdenního školení. Vybrané prezentace Z řady příspěvků lze jen obtížně vybrat ty nejdůležitější, neboť prakticky každá z prezentací vyvolala podnětné diskuze. Za zmínku stojí referát Jany Janíkové o vývoji územního plánování v posledních dvaceti letech, prezentace Jiřího Čtyrokého o územním plánování v hlavním městě nebo přednáška Michala Hadače o nové pomůcce pro územní plánovače, nazvané URBANKA (urbanistická kalkulačka). Nelze nezmínit prezentaci Vojtěcha Zvěřiny (GEPRO), která jako vždy donutila k zamyšlení současné-

ho stavu a vývoje územního plánování. O komplexním mapovacím systému KOMAS informoval Karel Sukup (GEODIS Brno) a Juraj Fučík představil společně s kolegy projekt MobEx. Dita Jalůvková neváhala zařadit do své prezentace o návaznosti ÚP na ÚAP také kritiku a Petr Horák s Miloslavem Dvořákem upozornili na projekt Plan4all, který se jako jeden z mála v oblasti územního plánování dotýká také problematiky INSPIRE. O novinkách v katastru nemovitostí informoval za ČÚZK Jiří Poláček. Součástí semináře byla rovněž soutěžní výstava posterů s expozicí MobEx – sadou 40 posterů vybraných pro mezinárodní putovní výstavu. • — Jaroslav Burian

foto: Stanislav Hasalík

Jaký je ÚP-GIS Ve dnech 9. až 12. června 2010 se pod hlavičkou České asociace pro geoinformace uskutečnil patnáctý ročník odborného semináře, který na společném tématu sdružuje geoinformatiky a územní plánovače. O smyslu semináře přesvědčila rovněž naplněná kapacita hotelu. Počtem účastníků není akce největší podobného druhu u nás, zato diskuzní aktivitou všech zúčastněných se bez problémů řadí na přední místa pomyslného žebříčku užitečnosti. Takřka 150 účastníků ze soukromých firem a převážně úřadů diskutovalo během tří dní o nejpodstatnějších problémech současného územního plánování v České republice, zejména však z pohledu zavádění geoinformačních technologií do tohoto oboru.


řEŠENí

KOMAS vzniká v GEODISu S

propagace spoLečnostI geodIs brno

polečnost GEODIS BRNO vyvíjí unikátní komplexní mapovací systém (KoMaS) za finanční podpory Evropské unie, konkrétně z Operačního programu podnikání a inovace, ICT a strategické služby. Firma pracuje na vývoji nových mapovacích technologií neustále, čtenáři GeoBusinessu jistě znají technologii šikmých snímků PixoView od GEODISu, nicméně grant pomohl vybudovat ve firmě celý vývojový provoz, který se bude zabývat dalším vývojem nových mapovacích technologií. V červnu 2010 byl oficiálně otevřen provoz komplexních mapovacích systémů, který zahrnuje dvě oddělení specializované na vývoj a aplikaci leteckých a pozemních mapovacích metod. Zaměstnanci se zde zabývají vývojem nových metod, které budou sloužit pro rychlý a ekonomický sběr georeferencovaných dat. V podstatě jde o vývoj technologie šikmých leteckých snímků PixoView a mobilního mapovacího systému, kde jsou senzory umístěné na střeše automobilu nebo na jiném prostředku, například na lodi nebo železničním vozidle. Data jsou poté zpracovávána v softwarech PixoView a PanoramaGIS vyvíjených v GEODISu. Mobilní mapovací systém Mobilní mapovací systém určený pro pozemní a vodní nosiče je založený na panoramatické digitální kameře a laserových skenerech. Poloha senzorů je měřena pomocí GPS aparatury, registrující polohu v reálném čase, při běžných výpadcích družicového signálu, například v hustě zastavěných oblastech, je polohová přeswww.geobusiness.cz

nost vylepšována inerciální jednotkou (IMU) a otáčkoměry registrujícími pohyb kol automobilu. Díky těmto údajům je možno panoramatické snímky velmi přesně georeferencovat a v softwaru PanoramaGIS provádět na snímcích foto-

grammetrické mapování nebo měření zachycených objektů. Kromě panoramatických kamer jsou na vozech umístěny laserové skenery, které během jízdy snímají mračna 3D bodů. Mračna bodů se používají pro 3D mapování a modelování objektů, nebo k měření délek či ploch. Díky kombinaci těchto dvou metod mapování včetně softwarového řešení vzniká unikátní mapovací systém, který skýtá i další možnosti. „Oproti běžně nabízeným konkurenčním řešením směřujeme vývoj tak, abychom dosáhli větší přesnosti a univerzálnosti. Mobilní mapovací systém se brzy vybaví i termovizní kamerou, kterou bude možno mapovat například tepelné úniky na budovách po celých ulicích nebo sídlištích. Další aplikací bude pozorování kvality povrchu objektů pomocí speciálního zařízení na bázi laserového skenování o velmi vysokém rozlišení. Nyní se zabýváme například vývojem procesu tvorby ortofotomap extrémně vysokého rozlišení z panoramatických snímků pořízených ze střechy automobilu. Jednou z výhod našeho řešení je například použití souřadnicového systému JTSK, se kterým zahra-

niční technologie dosud zápasí,“ říká ředitel divize geoinformací Karel Sukup. Letecké šikmé snímky Projekt KoMaS zahrnuje také další vývoj šikmého leteckého snímkování známým pod názvem PixoView a svazkové kamery GbCam, které sice jsou již běžně komerčně využívány, nicméně je potřeba neustále držet krok s předními světovými dodavateli šikmých snímků a technologii PixoView zdokonalovat. V současné době se připravuje třetí generace modelu GbCam, což je v podstatě svazek pěti středně formátových digitálních kamer, fotících objekty na zemi pod šikmým úhlem, takže každý zachycený objekt je viděn ze čtyř směrů a shora. Oproti ortofotomapám nabízí georeferencované šikmé snímky komplexnější pohled na krajinu, umožňují analýzy, měření délek, výšek a ploch na zachycených objektech. V současné době je kamera GbCam používána v letadle Z-37 Čmelák, které svou pomalou letovou rychlostí vyhovuje stávajícímu hardwarovému a softwa-

rovému řešení. Předmětem vývoje je nový systém přenositelný i do rychlejších letounů. Šikmé snímky lze využívat nejen jako samostatného produktu v aplikaci PixoView pro měření a prostorové analýzy, ale také pro tvorbu ortofotomapy nebo pro realistické texturování 3D modelů měst. Důležitou částí provozu komplexních mapovacích systémů je jejich komerční nasazení a zajištění ekonomické udržitelnosti celého provozu. „Výhody KoMaSu, zejména možnost časté aktualizace dat a ekonomičnosti systému, využijí naši klienti z řad veřejné správy, integrovaného záchranného systému, správy budov, pojišťovnictví, lesnictví, správy železnic a silnic, ochrany životního prostředí, stavebních a projekčních firem, mobilních operátorů nebo webových portálů. Je jen otázkou času, kdy se stanou data z komplexního mapovacího systému součástí běžných GISů nebo katastru nemovitostí, “ dodává Karel Sukup. • — Petr Michovský obchodní manažer divize geoinformací GEOdIS BrNO 7+8/2010 |   GeoBusiness

11


Moravskoslezský kraj Rozšíření podpory ekologického poradenství Kraj od Státního fondu pro životní prostředí získal dotaci na realizaci projektu „Rozvoj environmentálního poradenství EPIC v Moravskoslezském kraji“ ve výši cca 2,6 milionu korun. Projekt bude realizován do dubna 2012. Cílem je rozšířit a zlepšit stávající síť ekologických poraden. Mezi hlavní aktivity projektu patří zajištění ekologického poradenství pro veřejnost, obce a podniky prostřednictvím přímého a internetového poradenství na základě nově vytvořených webových stránek projektu, na které budou moci občané zasílat své dotazy a na kterých budou zveřejňovány nejčastější otázky a rady. Projekt se zaměří rovněž na vzdělávání pracovníků v oblasti poradenské činnosti, a to jak ze zapojených ekoporaden, tak i z dalších organizací v kraji, jakou jsou například mateřská centra. Zapojení zahraničních odborníků do vědeckých projektů Moravskoslezský kraj v letošním roce podpoří zapojení zahraničních odborníků do vědeckých projektů a před12 GeoBusiness  |  7+8/2010

nášek, které se uskuteční na vysokých školách, výzkumných ústavech nebo nemocnicích v Moravskoslezském kraji. Tato aktivita je realizována pomocí dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2010“. Dotaci mohou získat vysoké školy, výzkumné ústavy a nemocnice kraje, které přizvou ke spolupráci experty ze zahraničí. Subjekty mohou využít dotaci k úhradě nákladů na mzdy a ubytování zahraničních odborníků. Více o dotačním programu naleznete na webu http://verejnasprava.kr-moravskoslezsky. cz/granty_02.html. Kraj vyhlašuje druhou výzvu na podporu vědy a výzkumu Byla vyhlášena druhá výzva dotačního programu 3 „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji“, která bude trvat od 28. června 2010 do 20. září 2010. Pro tuto výzvu je vyčleněno přes šest milionů korun. Kraj v letošním roce podporuje mimo jiné spolupráci mezi podniky a vysokými školami nebo výzkumnými ústavy. O dotaci mohou požádat všechny typy podniků na území České repub-

liky, které zahájí spolupráci s vysokými školami nebo výzkumnými ústavy v Moravskoslezském kraji. Dotace budou poskytovány na nákup služeb nebo procesů, jako jsou vývoj produktu, studie proveditelnosti, analýza trhu, navrhování prototypů apod. Ústecký kraj Příprava přeshraničního informačního systému pro krizové situace V rámci operačního programu Cíl 3 / Ziel 3 se připravuje projekt informačního systému - internetového portálu pro složky krizového řízení i laickou veřejnost. Portál do dvou let soustředí detailní informace o možných rizicích a aktuálních krizových situacích v Ústeckém kraji a v Sasku. Takzvaný krizový portál, tedy společný projekt kraje a Saska ve Spolkové republice Německo, konkrétně jeho Zemského okresu Východního Krušnohoří a Saské Švýcarsko, bude úplně zpřístupněn bude v průběhu roku 2013. Projekt je z 85 procent financován Evropským fondem pro regionální rozvoj a celkově si vyžádá v Ústeckém kraji a v sousedním Sasku 3,37 milionu euro.

Liberecký kraj Teroristický útok na školu cvičil krajský IZS v Turnově Krajské cvičení složek Integrovaného záchranného systému na téma teroristický útok „Turnov 2010“ se uskutečnilo v prostorách místní Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy. Akce, při níž složky IZS řešily nález nástražného výbušného systému, demonstraci sebevraždy, třídění velkého počtu zraněných po odpálení výbušniny, se zúčastnily Policie ČR, krajský Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná služba, Městská policie Turnov, zásahová jednotka Policie Ústeckého kraje a oddělení pyrotechniků Pražské policie. Seminář Brownfields Libereckého kraje nabídl zajímavé a užitečné informace Seminář „Brownfields Libereckého kraje“ připravil kraj ve spolupráci s Agenturou regionálního rozvoje a s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest.. Účastníkům semináře byly představeny databáze brownfields - da-

ILU: www.kraJ-Lbc.cz, www.krIzovY-portaL.cz

Kraje jako na dlani


radar

foto: www.kr-stredoceskY.cz

tabáze národní a databáze krajská, která je k dispozici na webu www.kraj-lbc. cz/brownfields. Seminář byl dále zaměřen na představení již revitalizovaných objektů v regionu, brownfields, které jsou v současnosti revitalizovány. Závěr semináře byl zaměřen na téma možností získání finančních prostředků na revitalizaci těchto objektů. V současnosti existuje více alternativ, jak financovat projekty z oblasti brownfields. Mezi nejvýznamnější patří dotační program Podnikání a inovace – program Nemovitosti, Regionální operační program NUTS II Severovýchod a Program rozvoje venkova. Královéhradecký kraj Kraj letos rozdělí na dotacích více než sto milionů korun Více než sto milionů korun v letošním roce rozdělí kraj prostřednictvím svých dotací. Peníze půjdou na opravy památek, podporu cyklostezek a turistického ruchu, sport a tělovýchovu, sociální služby, ochranu přírody, protipovodňovou ochranu, nakládání s odpady, praktickou péči o přírodní prostředí či výstavbu a modernizaci vodovodů a kanalizací. Na malé vodohospodářské projekty dostanou obce 37 milionů korun. Na sociální služby, na podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a prorodinné aktivity poskytne kraj 26,6 milionu korun, na obnovu památek 10,5 milionu, na volnočasové aktivity, sport a tělovýchovu pak půjde 6,5 milionu a 7,5 milionu si rozdělí žadatelé na ochranu přírody, nakládání s odpady, praktickou péči o životní prostředí či protipovodňová www.geobusiness.cz

opatření. Projekty v oblasti školství a prevence rizikového chování pak dostanou dva miliony korun. Po jednom a půl milionu korun je také určeno například na přípravu a výstavbu cyklostezek, úpravy lyžařských běžeckých tras, aktualizaci územních plánů obcí či obnovu historických varhan. Dva miliony korun byly rozděleny mezi svazky měst a obcí, na podporu jejich činnosti. Kraj rovněž podpořil 3,5 miliony korun provoz cyklobusů. V oblasti regionálního rozvoje bude dále během léta vyhlášen dotační program za téměř dva miliony korun na podporu činnosti Místních akčních skupin, které se snaží o rozvoj daných regionů. Na spolupráci firem s univerzitami a vysokými školami zase kraj vyčlenil částku 1,5 milionu korun. Kraj Vysočina Strategie elektronické bezpečnosti Kraj Vysočina představil svoji Strategii elektronické bezpečnosti. Jejím cílem je informovat o nebezpečí, které hrozí uživatelům informačních a komunikačních technologií a přijmout vůči vymezeným cílovým skupinám taková opatření, která zajistí dostatečnou informovanost uživatelů o rizicích a mož-

nostech ochrany před nimi. V následujících měsících se chce skupina odborníků na e-kriminalitu soustředit především na školení spolupracovníků, mapování nejčastějších problémů v elektronické sféře a především posílit a rozšířit odborné kapacity. Pracovní skupina pro elektronickou bezpečnost navrhuje v kraji v období 2010 – 2012 realizovat sadu opatření řešících problematiku elektronické bezpečnosti. Mezi ně mimo jiné patří vytvoření standardu pro efektivní ochranu, zvyšování povědomí cílových skupin o rizicích, nákladech a nebezpečí vyplývající z e-kriminality, vytvoření vzdělávacích kurzů a vytvoření sítě školitelů, , zřízení krajské informační linky e-bezpečnosti, vznik regionálního pracoviště, řešící akutní bezpečnostní incidenty. Budoucí nakládání s odpady Půl milionu obyvatel kraje ročně vyprodukuje 150 tisíc tun směsného odpadu. Zhruba pětkrát více opadu vyprodukují firmy. Přestože v posledních letech v regionu výrazně stouplo procento třídění odpadu, stále končí více než 70 procent na skládkách. Kraj a patnáct největ-

ších měst připravilo záměr, podle kterého budou společně připravovat řešení budoucího nakládání s odpady. Variantní studie proveditelnosti plánu odpadového hospodářství kraje zpracovaná Energetickou agenturou kraje Vysočina byla zaměřena na zvyšování materiálového využití odpadů, snížení hmotnostního podílu biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky a energetického využití zbývajícího množství odpadu. K tomu účelu navrhla vybudování integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v kraji Vysočina. Středočeský kraj Hmatové orientační mapy pro osoby se zrakovým postižením Kraj nechává zhotovit čtyřicet kusů hmatových map, které budou sloužit osobám se zrakovým postižením. Pomocí těchto map se nevidomí a slabozrací budou moci seznámit s krajem a jeho geomorfologickou stavbou. Mapy budou obsahovat všechna okresní města, pohoří, vodstvo, lesy, hlavní dopravní tahy, kulturní a přírodní památky. Dodavatelem map je Dana Fuxová, která se dlouhodobě zabývá vytvářením map pro osoby se zrakovým postižením. Mapy budou distribuovány například do informačních center, škol nebo knihoven. 3D hmatové mapy Středních Čech budou vytvořeny v rámci projektu „Prezentace Středočeského kraje v zahraničních médiích“. • — z informací na webech a z tiskového servisu krajských úřadů připravila

Barbora Hladišová

7+8/2010 |   GeoBusiness

13


reportáž

V Nesebaru měla sraz světová kartografie V

14 GeoBusiness  |  7+8/2010

Konference se konala v krásném prostředí přímořského letoviska Nesebar

K slavnostnímu zahájení a průběhu konference byl vybrán novotou zářící hotel Arsena přímo na břehu teplého Černého moře. Otevření konference se ujal Dobrin Denev, rektor Univerzity pro architekturu, civilní stavitelství a geodézii v Sofii krátkým proslovem ve zvučné bulharštině mimo jiné chválící aktivitu členů své akademické obce a dobrou pověst místa konání. V navazujícím slově Milan Konečný připomněl snahy ICA, kam směřovat kartografickou tvorbu v budoucnosti . Vzácným hostem uvítací části byl Martin Klepetko, velvyslanec České republiky v Bulharsku, který mimo jiné ocenil důležitost map v současném životě a připomněl, a to bez jakékoliv nostalgie, že mapy jsou svým způsobem také uměním a jejich budoucnost bez papíru nevidí. Na závěr úvodního bloku předal Milan Konečný cenu za nejlepší dětskou mapu

prezentovanou na nedávném světovém setkání ICA v Santiagu de Chile 15leté Daniele Karaivanovové. Program konference byl rozdělen do sekcí a seminářů podle různého tematického zaměření. Každý den byl nad rámec tohoto členění uveden speciálním referátem (keynote speech), který tematicky dané sekci či semináři vůbec nemusel předcházet. Praktickou část konference otevřel Paul Hardy z ESRI Europe. Zaměřil se na kartografické možnosti produktů mateřské společnosti a jejich adaptabilitu pro realizaci nejrůznějších mapovacích potřeb. Nové klíčové služby vidí v tzv. mnohoměřítkové kartografii, kdy je možné přecházet z jednoho měřítka do druhého, přičemž se mění nejen rozlišení map, ale i jejich obsah, byť cílová tematika mapy se zachovává. Budoucnost spatřuje ve výkonných zařízeních zpracovávajících datová mrač-

na v rozsahu terabajtů až petabajtů. Takového výkonu bude možné dosáhnout rovněž propojováním slabších počítačů a jejich vytěžování v době nižší potřeby držitelem. Jiné možnosti nabízí tzv. „volunteered geographic information“, prezentovaná například projekty Wikimapia, OpenStreetMap či Google MyMaps – což jsou příklady projektů, ve kterých si lidé mohou mapy doplňovat vlastními údaji a sdělovat je ostatním. Za společnost GEODIS promluvil Dimitar Žečev z bulharské pobočky společnosti na téma tvorby realistických modelů území na bázi lidarových (laserových) snímání, využití tzv. PanoramaGIS poskytujícího záznam například uličních stěn z jedoucího snímacího zařízení, případně PixoView – šikmého snímání. Spojením těchto dvou postupů lze sestavovat velmi realistické komplexní modely měst.

foto: autor

geoinformační komunitě se snad již natrvalo usadila tradice bulharských tvůrců map setkávat se co každé dva roky se zahraničními zástupci odborné komunity. Atraktivitu konferencím přidávají věhlasná jména z celého světa a také výběr míst konání. V pořadí třetí konferenci hostilo přímořské letovisko Nesebr, známé nejspíše unikátní poloostrovní městskou památkovou rezervací pod patronátem UNESCO. Bulharsko je branou k Blízkému a Střednímu východu. O konferenci byl tudíž značný zájem mezi sponzory, mezi nimiž byli společnost ESRI, Eurosense, Intergraph či GEODIS Brno. Magnetem byl rovněž vědecký výbor konference, v němž se skvěla světoznámá jména od Japonska přes Evropu až po Ameriku. Zásluhu na tom jistě měl také profesor Milan Konečný z Masarykovy univerzity v Brně, bývalý prezident Mezinárodní kartografické asociace, díky svým dobrým kontaktům prakticky ve všech koutech světa. Místnímu přípravnému výboru velela Temenuška Bandrova ze sofijské Univerzity pro architekturu, civilní stavitelství a geodézii. Ke dni zahájení konference 15. června 2010 bylo přihlášeno kolem stovky referujících z celkem 32 zemí , mezi nimiž vedle domácích účastníků byli početně nejsilnější Češi a Číňané. Konference navazovala na předchozí jednání semináře Mezinárodní společností pro digitální planetu Zemi, takže řada účastníků svůj pobyt na obou akcích spojila.


foto: autor

reportáž Každá reportáž z mezinárodní konference je nutně pouhým výřezem ze širokého spektra prezentovaných témat. Několik řečníků se věnovalo prostorovým datovým infrastrukturám, známým pod zkratkou SDI. Otázkou nadále zůstává, zda systémy teritoriálních informací dále centralizovat, nebo naopak existující decentralizovat či je tematicky orientovat (viz projekt eSDI-NET+). Notnou dávku filozofie do jednání vnesl Miklós Gross ze společnosti Eurosense. Podle něj je kartografie disciplínou sdělující informace o okolním světě. Jelikož sama informace je abstraktní, je nutno ji kódovat, aby z ní mohl být sestaven model pochopitelný dalšímu uživateli. O to se snaží tvorba map, relativně nedávno zvaná kartografií, od nejstarších dob. Atina Trakas, zastupující Open Geospatial Consortium, využila několik svých vystoupení ke zdůraznění přínosů budování SDI na mezinárodní úrovni. V podstatě jde o prosazování pokroku ve třech směrech: nastavení interoperability, formulování potřebných standardů a provádění osvěty mezi veřejností. Mezi zajímavá témata se zařadilo i kartografické vzdělávání. Zkušenosti ze světa jsou různé. V některých zemích se osvědčuje přímá kontaktní výuka na konkrétních účelových příkladech za osobní přítomnosti vyučujícího, jinde naopak e-learning. Pro rozvojové země jsou velice vhodné bezplatné distanční kurzy, což mohou zabezpečovat jazykově kompatibilní bývalé koloniální velmoci. Všeobecně však převládá skepticismus nad úrovní školních atlasů, ačkoliv byly demonstrovány kvalitní příklady, mimo jiné právě z Bulharska. www.geobusiness.cz

Milan Konečný (vpravo) uvedl v čele komise ICA Kartografie pro krizové řízení a včasné plánování dva semináře.

Internetová kartografie prožívá v současnosti vzestup, ovšem ne každý, komu disponibilní nástroje umožňují mapu vytvořit a vyvěsit, právě respektuje byť základní kartografické nároky na mapy kladené. Kreativitě sice nelze klást meze, avšak propagace kartografických zásad je nezbytná. Nakonec existují výrazné diference mezi frekventovanými mapovými servery v rozsahu a kvalitě poskytovaných služeb (EMaps, BigMaps, GoogleMaps, MapQuest, AskMaps, YahooMaps, Openstreetmap, a celá řada národních mapových serverů). Na konferenci byli rovněž reprezentanti Íránu (využití GIS v hodnocení rekreačního potenciálu území), Pákistánu, Egypta (potenciál pro lokalizaci skládek odpadů umístění větrných elektráren), Mexika (digitální klimatický atlas státu obsahující 391 vrstev na bázi údajů z 1900 stanic, k dispozici na http://uniatmos.

atmosfera.unam.mx), Číny (systém monitoringu kvality jezerní vody, monitoring rizika sucha podle dlouhodobé konfigurace oblačnosti). Historické události připomněli ve svých příspěvcích William Cartwright, současný prezident ICA (mapy a nákresy z doby bojů australských a novozélandských vojáků o vstup do Dardanel u Galipoli) či Bohuslav Veverka z ČVUT v Praze (využití starých českých mapových děl). Zcela jinou dimenzi nabídla sekce věnovaná planetární kartografii, tedy mapování extraterestrických těles, zejména planet zemského typu a jejich družic. Součástí konference bylo také jednání stejnojmenné komise ICA. Zatímco distanční dokumentování těchto těles bylo alespoň v základní fázi dokončeno, hlavní problémy jsou kolem tematického a regionálního názvosloví. Zatímco evropská škola prosazuje používání latinských názvů s anglickým

výkladem, americká škola trvá na unikátnosti angličtiny. Kira Šingarevová z Moskvy uvedla, že na mimozemských tělesech je už známo na 9000 regionálních (orografických) názvů pro přibližně padesát typů objektů (zpravidla reliéfu, z toho jen šestnáct známých forem je i na Zemi). Atlasy řady planet již vyšly tiskem, v dohledné době jsou připravovány další. Do pozemské reality účastníky konference přivedlo téma krizového řízení. Během konference proběhly dva semináře komise ICA pro krizové řízení a včasné varování, kterou vede Milan Konečný. Na sezeních bylo možné se seznámit s různými přístupy kartografické podpory rozhodování v této klíčové a existenční oblasti života lidské společnosti, a to od ryze teoretických (sémantických) přístupů, přes konkrétní témata významná pro tu kterou oblast a stát až po koncepce systémů varování a managementu krizových situací s ohledem na mapovou podporu. Prozatím můžeme říci, že rozmanitost v této tematické oblasti je obrovská – a proto není divu, že vznikají první iniciativy na standardizaci pojmů a výrazových prostředků. Milou stránkou konference bylo jednání komise ICA pro kartografii a děti s ukázkami map, které děti vytvořily. V této sekci se dostalo také na problematiku čtení map dětmi a tvorby map pro děti. Značné rezervy jsou zejména při použití mobilních zařízení pro varování dětí před rozmanitými riziky, byť z událostí kolem tsunami v Indonésii v roce 2004 je známo, že to byly právě děti, kdo uměl správně rozpoznat hrozící nebezpečí díky kvalitě geografického vzdělávání ve školách. • — Jaromír Kolejka 7+8/2010 |   GeoBusiness

15


rozhovor

Goodchild: Expanze GIS? Zdravotnictví a marketing

Geoinformatika je křižovatka

Vnímáte dnes geoinformatiku jako samostatný vědecký obor nebo stále spíše jako součást geografie, kde GIT vznikaly?

Myslím si, že geoinformatika jako nová disciplína existuje na křižovatce několika stávajících oborů: Určitě nechybí geografie, ale také počítačové, kognitivní, informační vědy a statistiky. Nepochybně ale výrazně přispívá k vytváření dnešní geografie a ostatně i dalších zmíněných věd. Přitom ale v žádné z nich není obsažena úplně.

V oblasti informačních technologií již není Microsoft tak silným lídrem jako byl a další, dříve neznámé nebo neexistující společnosti, velmi rostou. Jak vnímáte situaci v geoinformatice, kdo podle vás jsou dnešní lídři? Určitě je to ESRI a její konkurenti na trhu GIS programů. Ale také Microsoft, Google a Yahoo! jsou nyní významnými hráči v této oblasti, stejně jako větší společnosti zaměřené na vojenství a kosmické technologie, jako napří-

16 GeoBusiness  |  7+8/2010

klad Lockheed Martin, BAE Systems nebo SPOT Image.

Co je aktuálně největším problémem, slabou stránkou nebo chybou současného světa geoinformačních technologií nebo GIS? Domnívám se, že největší slabina vychází z mylného přesvědčení, že geoinformatika je pouze část geografie nebo část počítačové vědy či stavebnictví. Krokem kupředu může být, pokud budeme znát součásti ze všech těchto oborů, zejména potom z geografie a informatiky. Chybou je také domnívat se, že pokud hovoříme o GIS, jde pouze o technologii, a že nejsou potřeba žádné zásadní znalosti, které by byly nutné pro efektivní využívání GIS.

si také, že geoinformatika bude i nadále expandovat do nových oblastí, zejména do oblasti zdravotnictví, marketingu a obchodu obecně.

Jak se bude podle vás v budoucnu vyvíjet vazba mezi komerčními produkty a open source?

Řekl bych, že oba typy produktů mají své místo. Open source programy budou stále růst, ale firmy a organizace budou i nadále spoléhat na jistotu, která jim plyne z komerčních řešení.

Pokud byste měl křišťálovou kouli a viděl do budoucna, jak by vypadala geoinformatika v roce 2050?

Podle mého názoru je to příliš daleko. Za padesát let budou vyčerpány zásoby ropy a vody a potravin a dalších přírodních zdrojů bude kritický nedostatek, takže společnost bude oproti dnešku k nepoznání. V krátkém časovém horizontu, řekněme pět až deset let, budeme vidět pokračující expanzi webově založených GIS řešení, geoprostorového webu nebo sledování objektů všeho druhu. Zvýšená pozornost bude věnována také dynamickým a 3D aspektům geografických dat.

Ze své dlouholeté praxe máte obrovské množství zkušeností. Kde by se podle vás mohl

Michael Frank Goodchild •M ichael Frank Goodchild (* 1944) je jedním z nejvýznamnějších geografů 20. století. Po získání titulu z fyziky na Cambridge University ve Velké Británii se zaměřil na výzkum jeskyní a v roce 1969 získal doktorský titul z geografie na McMaster University v Hamiltonu v Kanadě. Po

Budoucnost GIS? V obchodu

Jak se díváte na budoucnost geoinformačního trhu, kterým směrem se bude ubírat v příštích třech letech?

Myslím si, že se bude i nadále rozšiřovat, se zvyšujícím se významem Googlu a Microsoftu, a také se bude zvyšovat pozornost vůči open source projektům. Myslím

téměř dvaceti letech praxe na University of Western Ontario nasměroval své další profesní kroky do Santa Barbary, kde dnes působí jako profesor geografie na University of California. • Více než 20 let je Michael Goodchild hlavním osobou Národního centra pro geografické informace a analýzy (National Center for Geographic Information and Analysis). V roce 2002 se stal členem Národní akademie věd (National Academy of Sciences) a v roce 2003 získal medaili Královské geografické společnosti (Royal Geographical Society). Mike Goodchild je autorem obrovského množství odborných článků a knih, které nechybí v knihovně žádného geoinformatika kdekoliv na světě.

foto: archív Micheala F. Goodchildea

S profesorem Mikem Goodchildem jsme měli dohodnutou schůzku v rámci jeho plánovaných přednášek na Masarykově univerzitě v Brně. Islandská sopka Eyjafjallajökull však chrlila popel a zabránila mu do Brna přijet. Chystaný rozhovor s jedním z nejvýznamnějších geografů, kteří přispěli obrovským dílem k rozvoji geoinformatiky v celosvětovém měřítku, byl proto zrušen. Na řadu musela přijít elektronická forma dialogu, na jejímž konci je speciální rozhovor pro časopis GeoBusiness.


rozhovor GIS využívat a dnes se nevyužívá?

Oblasti, kde v tuto chvíli vidím obrovské možnosti, jsou zdravotnictví a marketing. Geografie v USA je malá, rozvíjející se disciplína

Jak by měl podle vás dnes vypadat ideální geoinformatik připravený vysokou školou do praxe? Měl by to být více geograf nebo více programátor? V ideálním případě by měl být vzdělán od obojího rovným dílem.

Hodně cestujete po světě, jaké jsou rozdíly v geoinformatice na úřadech, ve školách nebo soukromých firmách? Existují rozdíly mezi pojetím ve Spojených státech a Evropou?

Ano, rozdíly tu existují. Například geografie ve Spojených státech je malá, rozvíjející se disciplína, která proto zahrnuje i GIS, zatímco v mnoha evropských zemích má geografie mnohem větší tradici. Například v Německu má geodézie velmi silnou tradici. Země s velkou rozlohou (USA, Rusko, Kanada, Brazílie, Čína, Austrálie) jsou více motivovány ke GIS aplikacím v některých oblastech. Nikdo nedokázal předvídat dopad internetu

Celý život pracujete v oboru, kde v průběhu pouhých pět let může dojít k velkému pokroku. Když se díváte na své první publikace, řekněme třicet let staré, co jste předvídal správně a v čem jste se zmýlil?

Myslím, že nikdo z nás nedokázal předvídat dopad internetu a vytvoření World Wide Web, přičemž technický

www.geobusiness.cz

vývoj, který vedl k vytvoření Google Earth, probíhal již patnáct let před spuštěním webu.

Za svůj život jste se podílel na celé řadě velmi významných vědeckých projektů. Které z nich považujete za nejpřínosnější a nejhodnotnější?

1. V ýzkum v oblasti diskrétních globálních sítí, které vedly ke Google Earth 2. V ýzkum v oblasti chyby a neurčitosti 3. V ytvoření Národního centra pro geografické informace a analýzy (National Center for Geographic Information and Analysis)

Co podle vás nejvíce ovlivnilo vývoj geoinformatiky?

Určitě do byl vývoj grafického terminálu Tektronix 4010 s paměťovou obrazovkou (storage tube) na počátku sedmdesátých let, vynález datové struktury QuadTree (vymyslel ji Guy Morton v roce 1966 v IBM Canada) nebo vývoj pokročilých grafických karet pro herní průmysl, který umožnil, aby aplikace typu Google Earth byly spustitelné na běžném počítači. Velký vliv měla také vize Rona Adlera o vytvoření Národního centra GIS v roce 1985 nebo propagace Rogera Tomlinsona programu CGIS (The Canada Geographic Informatic System) v roce 1965. Významnou roli také hrálo to, že v roce 1969 založil Jack Dangermond společnost ESRI, která je dnes jednou z nejúspěšnějších softwarových společností. Rád zkoumám jeskyně

Ačkoliv jste svůj titul získal na univerzitě v Cambridge z fyziky, zasvětil jste svůj život

geoinformatice. Jak se to přihodilo?

Jedním z mých koníčků byl zájem o jeskyně. Využil jsem v rámci doktorského studia na McMaster University příležitost věnovat se tomuto koníčku i na úrovni vědy. Na univerzitě jsem se setkal s lidmi, kteří dělali zajímavé výzkumy v oblasti geografie, což postupně vedlo ke GIS.

Nejvýznamnější publikace • Geospatial Analysis: A Comprehensive Guide to Principles, Techniques and Software Tools Michael J. De Smith; Michael F. Goodchild; Paul A. Longley •G eographical Information Systems: Principles, Techniques, Management and Applications

Co byste dělal, kdybyste nebyl geograf?

Tak to si neumím představit. Asi bych měl pravděpodobně nudnou práci ve státní výzkumné laboratoři.

Paul A. Longley, Michael F. Goodchild , David J. Maguire , David W. Rhind • Uncertainty in Geographical Information (Complete Critical Guide to English Literature)

Co děláte ve svém volném čase, když zrovna nepíšete novou knihu? Hodně provozuji turistiku, rád prozkoumávám jeskyně nebo si hraji se svými vnoučaty.

Jingxiong Zhang , Michael F. Goodchild • Spatial Data Quality Wenzhong Shi , Peter Fisher , Michael F. Goodchild • Foundations of Geographic Information Science Matt Duckham , Michael F.

Kdy jste naposledy vytvořil nějakou mapu v počítači a jaká to byla? Naposledy minulé úterý v rámci výzkumného projektu, ve kterém vyvíjíme rozložený model všeobecné rovnováhy oblasti Los Angeles.

Goodchild , Michael Worboys • Scaling in Remote Sensing Data and GIS (Mapping sciences) Dale A. Quattrochi , Michael F. Goodchild • Geographic Information Systems and Science Paul A. Longley , Michael

Čemu dáváte přednost, autoatlasu nebo GPS?

V autě mám GPS přístroj, který občas používám k nalezení adresy, ale pokaždé mám displej nastavený tak, aby nahoře byl vždy sever, stejně jako na mapě. Rád se dívám do mapy, když někam vyrážím na výlet a snažím se v mysli udržet všechny detaily. Rád se potom dívám do mapy, když se vrátím a spojuji si to, co jsem viděl, s přesným umístěním do mapy. • — ptal se Jaroslav Burian

F. Goodchild , David J. Maguire , David W. Rhind • GIS and Environmental Modeling: Progress and Research Issues Michael F. Goodchild , Louis T. Steyaert , Bradley O. Parks , Carol Johnston , David Maidment , Michael Crane , Sandi Glendinning •S patial Uncertainty in Ecology: Implications for Remote Sensing and GIS Applications Carolyn T. Hunsaker , Michael F. Goodchild , Mark A. Friedl , Ted J. Case •S patially Integrated Social Science (Spatial Information Systems) Michael F. Goodchild , Donald G. Janelle 7+8/2010 |   GeoBusiness

17


gisáček 2010

Automatická 3D vizualizace digitálních dat v ArcGIS

amatujete si na první zkušenost s anaglyfickými brýlemi, na první filmové představení v 3D kině nebo na první průlet v Google Earth nad newyorskými mrakodrapy? Snad ve všech z nás tyto pohledy vyvolaly pocit údivu a absolutního nadšení. Protože od narození žijeme v třírozměrném světě, je pro nás vnímání 3D informací přirozenější a tedy i snadnější. Proto se 3D vizualizace objevuje v mnoha odvětvích lidské činnosti – v architektuře, vědě, ochraně obyvatelstva i v zábavě. V geoinformatice není pojem 3D ničím novým. Výstupy z analýz nad 3D daty jsou neocenitelnou podporou při rozhodování a 3D vizualizace přináší mnohem poutavější možnosti prezentace výsledků naší práce. Čím podrobnější a přesnější jsou vstupní data, tím jsou výsledky analýz spolehlivější a 3D scény věrohodnější. Vysoká preciznost dat s sebou nese vysoké finanční a časové nároky na jejich přípravu. Jedním z východisek, jak omezit tyto požadavky na tvorbu 3D dat, je automatizace převodu 2D dat na 3D data na základě atributových hodnot. Právě tuto možnost nabízí extenze 3Discworld pro ArcGIS 9.3. Extenze 3Discworld 1.0 3Discworld je programová nadstavba pro ESRI ArcGIS 9.3, umožňující automatický a interaktivní převod 2D geografických dat (například ZABAGED) do formátu multipatch, který byl společností ESRI vyvinut pro ukládání složitějších 3D objektů. Jde o typ ESRI geo18 GeoBusiness  |  7+8/2010

metrie stejné jako jsou body, linie a polygony, které jsou ukládány ve formátu ESRI shapefile, Personal nebo File Geodatabase feature class. Je jim přiřazena atributová tabulka a mohou být na ně aplikovány prostorové dotazy či některé nástroje poskytované konkrétní licencí ArcGIS Desktop. Objekty typu Multipatch mohou být zobrazeny v ArcScene a ArcGlobe a po konverzi do formátu KML také v Google Earth. Extenze byla vytvořena za využití programových komponent ESRI ArcObjects a jazyka VB.NET. Důležitou částí aplikace je knihovna 3D objektů, která obsahuje modely nejrůznějších objektů reálného světa. Po instalaci extenze má uživatel k dispozici 50 objektů, které může využívat jako zástupnou geometrii pro 2D data. Pokud stávající nabídka nevyhovuje, může ji uživatel obohatit o nové modely, které sám vytvoří, mazat nepotřebné objekty, či editovat popisy. Hlavní nástroje slouží pro práci s polygonovými, liniovými a bodovými vrstvami. Na základě výběru zástupné 3D geometrie a nastavení hustoty vykreslování se v rámci prostorového umístění vybraných geografických dat automaticky tvoří nová vrstva obsahující 3D objekty typu Multipatch. Další nástroje slouží pro změnu orientace a nadmořské výšky 3D objektů podle výškového gridu, nebo hodnoty zadané uživatelem. 3D vizualizace v ArcGIS V prostředí ArcScene, resp. ArcGlobe je 3D vizualizace umožněna dvěma způsoby.

 N astavení převodu bodových, liniových, nebo polygonových vrstev je umožněno prostřednictvím formulářů, kde uživatel volí vzhled zástupné geometrie z knihovny připravených 3D objektů, případně hustotu a pravidelnost, se kterou budou objekty v nové multipatch vrstvě vytvořeny, a výškový grid, z něhož je počítána nadmořská výška objektů.  Vizualizace výstupu z převodu liniové vrstvy v ArcScene.

První z nich se provádí nastavením vlastnosti vrstvy zobrazené v aktivním okně volbou Symbology. Pro stanovení vzhledu 3D reprezentace zobrazené vrstvy je možné využít objektů ve formátech 3DS, DAE, FLT, SKP a WRL. Uživatel volí velikost, orientace a texturu se kterou se objekty vykreslí. Touto metodou se ze zobrazených dat nestávají 3D data, jde o pouhou vizuální reprezentaci. Druhou z metod je zobrazení pravých 3D dat. Realističtějšího vzhledu lze dosáhnout zobrazením objektů typu multipatch. Nevýhodou je, že ArcGIS nemá implementované rozhraní, kde by šlo tyto objekty vytvářet.

Prvky typu multipatch je možné vytvářet programovým způsobem prostřednictvím ArcObjects, což rozhodně není příjemné řešení pro každého uživatele, nebo pomocí nástroje Import 3D Files (3D Analyst Tools) importovat hotový 3D objekt vytvořený v jednom z podporovaných formátů (3DS, FLT, SKP, WRL). V každém případě je nutné každý objekt zvlášť vymodelovat a zobrazit. Program Google SketchUp nabízí jednoduché a uživatelsky příjemné prostředí, ve kterém je modelování 3D objektů velice snadné. Kromě tvorby vlastních modelů je možné využít rozsáhlou knihovnu Google 3D Warehouse, do které přispí-

ilu: autorka

P


ilu: autorka

gisáček 2010 vají uživatelé z celého světa. Modely vytvořené ve SketchUpu mohou být připojeny ke knihovně 3D objektů extenze 3Discworld a využity jako vstupní geometrii u jednotlivých nástrojů. Při vizualizaci v prostředí ArcScene nebo ArcGlobe jsou obě výše popisované metody vizuálně k nerozeznání. Vykreslování velkého množství objektů zatěžuje systém stejným způsobem. Hlavním a velice důležitým rozdílem je, že pomocí první metody (nastavení vzhledu vrstvy prostřednictvím vlastnosti Symbology) nezískáme pravá 3D data, pouze 3D vjem, a proto tyto výsledky nejsou oproti druhé variantě (zobrazení multipatch objektů a využití extenze 3Discworld) použitelné v prostorových analýzách, ani exportovatelné do jiného 3D formátu.

a

b

Export 3D objektů ve formátu multipatch je možný do KML a VRML, nezachová však původní vizuální kvality multipatch objektu. Na ukázce je pro porovnání model ve formátu multipatch (a) a KML (b).

Úskalí automatizace Je nutné podotknout, že ne všechny objekty reálného světa je jednoduché vytvořit automaticky. Velké problémy může činit vytváření 3D dat pro technicky složité objekty, například plavební komory, podjezdy, elektrická vedení, vodopády a další. K těmto je nutné přistupovat individuálně – tzn. vymodelovat jejich nenapodobitelný tvar a ten umístit na konkrétní polohu.

S rostoucí mírou automatizace převodu 2D dat do 3D klesá věrohodnost trojdimenzionální scény. Svět je zkrátka nekonečně složitý a pro jeho plně automatické digitální ztvárnění by bylo zapotřebí nekonečně složitého algoritmu. Vždy bude tedy záležet na uživateli s jakou invencí se úkolu chopí. S novou verzí ArcGISu přichází i nové možnosti práce s multipatch geometrií,

které byly do verze 9.3 zprostředkovány pouze nadstavbami od cizích poskytovatelů. Nyní bude, mimo jiné, možné provádět viditelnostní analýzy. Chcete-li vyzkoušet extenzi 3Discworld v praxi, navštivte www.geoinformatics. upol.cz/dprace/magisterske/ brychtova10 a stáhněte si instalační soubor. • — Alžběta Brychtová

inzerce

www.geobusiness.cz

7+8/2010 |   GeoBusiness

19


TéMa

Digitální mapa veřejné správy se blíží Jedna z největších investicí do geoinformačních technologií pro veřejnou správu začíná klepat na dveře. Krajské samosprávy jako žadatelé, tak odborné společnosti jako realizátoři si jsou vědomi, že možná už další takováto příležitost dlouho nebude. Odbornou veřejností dlouho očekávaný projekt „Digitální mapa veřejné správy“ je součástí osmé výzvy na rozvoj služeb eGovernmentu v krajích ze dne 2 . ledna 2010. Jde o Integrovaný operační program (IOP), resp. jeho prioritní osu 2, týkající se zavádění informačních a komunikačních technologií v územní veřejné správě. rojekt Digitální mapy veřejné správy (DMVS) zahrnuje další projekty týkající se prostorových informací. Jejich cílem je zajištění dostupnosti garantovaných jednotných prostorových dat pro veřejnou správu a veřejnost, optimalizace služeb a procesů veřejné spráObsah studie proveditelnosti • popis využitelnosti prezentační vrstvy – digitální mapy veřejné správy • koncept práce s distribuovaným systémem prostorových dat v celé oblasti veřejné správy • legislativní podmínky fungování distri-

vy a zajištění návaznosti na evropské projekty jako je INSPIRE, PSI, GMES či SEIS. Jedním z důvodů vytvoření projektu DMVS byl fakt, že termín dokončení digitalizace souboru geodetických informací katastru nemovitostí se posunul až na rok 2015. Jako další důvod bývá uváděna silná vazba na aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech (registr obyvatel, registr osob, registr územní identifikace, adres a nemovitostí, registr práv a povinností). V roce 2008 zástupci Ministerstva vnitra, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK), Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR podepsali memorandum o spolupráci (přesněji Memorandum o spolupráci při přípravě, řešení, testování a realizaci projektu DMVS).

buovaného systému • smluvní a legislativní podmínky možnosti využívání příslušných prostorových dat v rámci komunity uživatelů GIS ve veřejné správě • vazby na směrnici INSPIrE, včetně posouzení možností využití dosavadních prací a projektů v předmětné oblasti • principy komunikace ve veřejné správě v oblasti GIS • systém datových služeb k zajištění funkce celého distribuovaného systé-

dMVS

20 GeoBusiness  |  7+8/2010

Klíčové podmínky pro tvorbu a provoz DMVS • V každém kraji vytvoření adekvátní ICT infrastruktury pro geoportál/úložiště, skládající se z vhodného hardware a sofware. • Služby poskytované geoportálem/úložištěm odpovídají směrnici INSPIrE. • V každém kraji vytvoření personálních předpokladů pro provoz geoportálu/úložiště. • Popsání a nastavení procesů a toků dat při naplnění, údržbě a aktualizaci celé dMVS. • zajištění financování pro zřízení a provoz geoportálu/úložiště, což znamená

Základní informace Uvedená výzva na rozvoj služeb eGovernmentu zahrnuje vedle DMVS dalších pět oblastí podpory (elektronická spisová služba, digitalizace a ukládání dat, vnitřní integrace úřadu, datové sklady, zřízení technologického centra). Žadatelem, hlavním řešitelem a garantem jsou v tomto případě krajské samosprávy s tím, že zmíněné služby budou poskytovat dalším partnerům (obcím s rozšířenou působností).

předem vypracování, schválení a zaručení spolehlivého mechanismu, který pokryje investiční a provozní náklady. • Naplánování a zajištění projektu jako dlouhodobě udržitelného po technické, personální, znalostní, organizační, procesní a finanční stránce. • Všichni potenciální uživatelé datových sad a vizualizovaných informací z dMVS budou umět plně využívat možností tohoto digitálního mapového díla. • Jednoznačné a bezesporné dořeše-

mu práce s prostorovými daty • Popis informačních potřeb nad rámec

mální výše dotace pro jednoho žadatele je 135 milionů korun. Financováno je 85 % uznatelných nákladů (krajské samosprávy vkládají do projektů při maximálním čerpání přibližně 20 milionů korun). Jednotlivé projekty mají maxi-

Finance Alokace pro danou výzvu (všech šest oblastí) je 1, 755 miliardy korun, maxi-

ní všech potřebných legislativních podmínek.

ILU: www.egoncentrUm.cz

P


téma mální možné čerpání nastaveno tak, že jejich součet překračuje částku pro jednoho žadatele, záleží tedy na samosprávách, kterou oblast zvolí jako prioritu, které oblasti budou podporovat částečně a které případně podporovat nebudou. Termín ukončení příjmu žádostí je 30. září 2010. Maximální výše dotace pro DMVS je 50 milionů korun, tato část výzvy se skládá z projektů: • Účelová katastrální mapy (ÚKM) – 10 milionů korun, • Digitální technická mapa (DTM) – 30 milionů korun, • Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP – 10 milionů korun. • Ministerstvo vnitra pro výše uvedené oblasti připravilo typizované projekty. Základní východiska projektů jsou: • Datové vrstvy – INSPIRE, metadatový popis, harmonizace • A ktualizace dat - subjekty veřejné správy • Distribuce dat - pomocí 14 regionálních technických center, dostupnost

všem oprávněným subjektům veřejné správy, podnikatelským subjektům a občanům (síťové služby a jednorázové dávkové přenosy) • Základní funkce - zdroj jednotných a aktuálních informací pro složky Integrovaného záchranného systému České republiky. Příprava projektu V souvislosti s přípravou projektu DMVS byla zpracována „Studie proveditelnosti realizace sdílení, distribuce a komunikace údajů prostorových informací pro potřeby geografických informačních systémů veřejné správy“. DMVS se také dotýká projektů operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a jeho prioritní osy 4, zaměřené na veřejnou správu a veřejné služby. Z ostatních projektů výzvy je stěžejní projekt technologických center, která zajišťují potřebný hardware a software. V době psaní tohoto textu jsou jednotlivé kraje ve fázi zpracování vlastních studií proveditelnosti.

Obsah ÚKM

Vztah ÚKM a DKM/KMD

• Hranice katastrálních území, hrani-

• Na území, kde není DKM nebo KMD,

ce parcel, vnitřní kresba v rámci par-

bude ÚKM dána do územního beze-

cel, značky budov, místní a pomístní

švého souladu s těmito díly tak, že

názvy, parcelní čísla stavebních par-

v místech styku DKM/KMD a ÚKM

cel, parcelní čísla pozemkových parcel.

budou pro zachování bezešvosti brány

Volitelně s pořízením stavu pozemko-

jako prioritní průběhy hranic katast-

vého katastru (PK) vybraných lokalit.

rálních území od ČÚZK a okolní kresba ÚKM jim bude přizpůsobena (katastrální hranice tak zajistí bezešvou ÚKM

Kde všude lze ÚKM využít

a soulad s DKM/KMD). Vymezující hranice katastrálních území a dalších

• v agendách správy majetku krajů a obcí (pořizování, prodej, směna, věcná břemena…), • pro evidenci nemovitého majetku krajů a obcí (pozemky, budovy) včetně inventarizace, • pro zobrazování územních prvků a adres RÚIAN,

územně správních jednotek jsou součástí RÚIAN. • KM-D nebudou až do doby jejich převedení na KMD v bezešvém souladu s ÚKM. • V územích s vytvořenou vektorovou mapou obce (vytvořenou na její náklady), provizorně nahrazující funkčnost

• při pozemkových úpravách,

vektorové katastrální mapy v úze-

• ve statistických službách (pohledy

mí, kde je katastrální mapa vedena na

na sídelní a statistické struktury území krajů ve vazbě na základní funkční plochy), • jako podklad pro územní plánování, investiční záměry, vytváření cenových map, daňových koeficientů, řízení dle

plastové fólii, bude tato (na žádost obce) do ÚKM převzata následovně: • její obsah bude upraven do datového modelu ÚKM, • v místech styku DKM/KMD a ÚKM budou pro zachování bezešvosti

stavebního zákona, vyhledávání par-

upraveny průběhy katastrálních hra-

cel, vlastníků.

nic a nejbližší parcely v ÚKM.

www.geobusiness.cz

Krajské úřady vyvíjejí snahu o centralizaci některých projektů, především ÚKM a portálu ÚAP. U digitálního modelu terénu je otázkou, které kraje budou schopny jeho realizace. Účelová katastrální mapa – povinný projekt Účelová katastrální mapa (ÚKM) je souhrnný název pro digitální bezešvou podobu vektorového obrazu katastrální mapy umístěného v S-JTSK, který zahrnuje všechna katastrální území v územním obvodu příslušného kraje mimo území s digitální katastrální mapou (DKM) a katastrální mapou digitalizovanou (KMD). Připravená vektorizovaná data účelové katastrální mapy převezme Český úřad zeměměřický a katastrální do jednotného datového skladu a po kontrole a odsouhlasení úplnosti a správnosti těchto dat s nimi bude moci být v příslušných agendách výkonu veřejné správy nakládáno stejně, jako je v současnosti nakládáno s orientační mapou parcel. Po spuštění registru územní identifikace budou data ÚKM za celé území ČR centrálně aktualizována činností ČÚZK. Pořízení dat je korigováno podle příslušných zákonů platných pro přepracování katastrálních map. Digitální technická mapa – volitelná služba Cílem typizovaného projektu „Digitální technická mapa“ (DTM) je především zajistit efektivní správu příslušných datových vrstev (po stránce finanční, procesní, personální, technologické). Jde o nastavení principů tvorby, aktualizace a sdílení digitální technické mapy. Digitální technická mapa je mapou velkého měřítka s obsahem povrchové situace a prvky inženýrských sítí. Samotný projekt pak bude realizován na bázi partnerství mezi státní správou, územní samosprávou a správci inženýrských sítí. Pro správu, aktualizaci a sdílení dat bude vytvořen odpovídající informační systém DTM. Správce bude do informačního systému DTM vkládat data na základě geodetických měření (dokumentace skutečného provedení staveb), která budou realizována v souvislosti s investiční či jinou činností partnerů projektu, a dále data 7+8/2010 |   GeoBusiness

21


téma dalších subjektů, a to na principu vyžádání podkladů pro geodetické měření a jejich následné začlenění do datového fondu DTM. Momentálně chybí hlubší legislativní rámec k této problematice, základní podmínkou úspěšné realizace projektu se stává zapojení všech partnerů do projektu. Inspirace při realizaci projektů bude hledána především v realizovaných DTM měst a v již realizované Jednotné digitální technické mapě Zlínského kraje. Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů Uživateli nástrojů pro tvorbu a údržbu ÚAP jsou úřady územního plánování a krajské úřady, poskytovatelé údajů o území a odborná i laická veřejnost. Cílem projektu je zefektivnění procesů při poskytování údajů o území tak, jak tento proces nastavuje stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu). Jde o vytvoření nástrojů pro ukládání a správu sledovaných jevů a údajů o území, údajů o stavu a vývoji území, hodnotách území, limitech a záměrech na Obsah DTM • polohopis

provedení změn v území, nástroje pro ukládání a správu metadat, založení systematické správy pasportů údajů o území a zajištění přímé vazby na projekt DTM, efektivní a kvalitní zpřístupnění ÚAP obcí a krajů. Úskalím projektů „ÚAP“ je především legislativa, která vyžaduje pořizování ÚAP na úrovni obcí s rozšířenou působností. Využitelnost projektů tedy závisí na koordinaci územního plánování v kraji (a to nejen technické a informační zajištění), ale také na postoji ministerstva pro místní rozvoj ke zvolenému technicko-legislativnímu řešení.

ÚAP Stavební zákon zavádí systém ÚAP, které slouží k trvalému zjišťování a vyhodnocování stavu a vývoje území, jeho hodnot, limitů využití území, záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (ÚPD). ÚAP tak umožňují kvalitní rozhodování o území na základě průběžně aktualizovaných dat. ÚAP jsou povinně zveřejňovány dálkovým přístupem. • — Jaroslav Burian

Navrhovaná architektura

Volitelné služby

Informačního systému ÚAP je postavena

• transformační: služba pro dosažení

na povinných a volitelných službách.

interoperability, nejčastěji transformace prostorových dat mezi souřadnými

Povinné služby • registrační: registrace uživatelů pro přístup k neveřejné části,

systémy, • umožňující spuštění služeb založených na prostorových datech.

• v yhledávací: vyhledávání údajů pomocí metadata, • prohlížecí: data jsou zpřístupněna formou klientské aplikace, • stahování dat: v rozsahu oprávnění sub-

Informační systém ÚAP (IS ÚAP) je plánován jako modulární: datový sklad, systém řízení přístupových práv, databáze pasportů údajů o území, metainformační

jektů, tyto služby jsou sice neveřej-

systém, aplikace pro aktualizaci dat, pro-

né, ale poskytovány zdarma, přístup

hlížecí služby (prezentační modul), staho-

k datům nejčastěji formou webových

vací služby (modul pro výdej dat), moni-

služeb WFS a WCS.

toring, referenční rozhraní .

• měřické body • bodové objekty • doprava • podzemní objekty • technické vybavení • v ýškopis

Možné využití DTM • v krizovém řízení jako zdroj jednotných a aktuálních informací pro složky IZS • správa a technická evidence majetku v rozsahu vlastněné infrastruktury • pro koordinaci stavebních akcí, projektová příprava investic • jako podklad pro tvorbu a aktualizaci územně analytických podkladů tace (ÚPD), stavební řízení, pozemkové úpravy

Další informace: Web Ministerstva vnitra www.mvcr.cz: Digitální technická mapa: Typizovaný projektový záměr, Účelová katastrální mapa: Typizovaný projektový záměr. Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů: Typizovaný projektový záměr. Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat. Projekt Digitální mapa veřejné správy. 22 GeoBusiness  |  7+8/2010

ILU: www.mvcr.cz

(ÚAP) a územně plánovací dokumen-


téma

Jasno v registrech: RÚIAN R

ÚIAN je jedním ze čtyř základních registrů dle zákona č. 119/2009 Sb. Tyto registry jsou základním stavebním kamenem elektronizace veřejné správy České republiky. Cílem registru je dodávání jednotných a ověřených informací pro všechny složky veřejné správy. RÚIAN staví na podkladech základního registru územní identifikace a nemovitostí, který pilotně v roce 2001 realizoval Český úřad zeměměřický a katastrální Prvotní zmínku o potřebě takového registru však můžeme nalézt již ve státní informační politice z roku 1998. Další vývoj je poté spojován především se zaváděním tzv. eGovernmentu. Registr obsahuje a také poskytuje referenční údaje, tj. zákonem vymezené údaje, jež budou v daném okamžiku aktuální, platné a jednotné. Jsou to údaje o základních územních prvcích a jednotkách (spolu s jejich vazbami), adresách a údaje o účelových územních prvcích. Atributy těchto údajů budou identifikační (kódy, názvy, například parcelní číslo, kód obce), lokalizační (například definiční body, hranice a vazby na další jednotky, například příslušnost obce k obci s rozšířenou působností). Ostatní údaje budou napojeny prostřednictvím kódů z dalších registrů. Údaje RÚIAN budou zobrazitelné nad státním mapovým dílem nebo nad Digitální mapou veřejné správy. Samotný registr si můžeme představit jako rozsáhlou databázi, která po prvotním naplnění daty bude aktualizována přes editační rozhraní. Její výstupy budou sloužit orgáwww.geobusiness.cz

nům veřejné správy a veřejnosti. Dále tyto fáze popíšeme, s současnosti probíhá testování pilotních projektů, a 1. července 2010 má být spuštěn zkušební provoz. Registr územní identifikace je postaven na již vytvořeném Informačním systému katastru nemovitostí (ISKN), provozovaném ČÚZK. Jeho komunikační prostředí bude pro potřeby RÚIAN upraveno. Editorem údajů v tomto informačním systému je ČÚZK a půjde především o údaje katastru nemovitostí. Dalším navrhovaným informačním systémem bude Informační systém územní identifikace (ISÚI), jehož editorem bude Český statistický úřad, obce a stavební úřady. Oba tyto informační systémy budou propojeny do centrálního Informačního systému základních registrů. Prvotní naplnění proběhne importem dat ze současných datových zdrojů: ISKN (ČÚZK), registru sčítacích obvodů (ČSÚ), adres z ÚIR-ADR a dalších (například Česká pošta dodá seznam PSČ). Data bude nutné rektifikovat, především v oblasti dat z obcí a stavebních úřadů lze očekávat komplikace již při prvotním naplnění. Aktualizační procesy budou prováděny přes editační agendové systémy a zodpovědné za ně a za data uvedená v registru budou editoři. Vedle Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, jenž edituje většinu prvků (pozemky, budovy), jsou dalšími editory Český statistický úřad pro základní sídelní jednotky, obce

pro části obcí, ulice, veřejná prostranství a adresy a stavební úřady pro adresy nových stavebních objektů. Hlavní funkcí registru RÚIAN je poskytování informačních a servisních služeb pro veřejnost a veřejnou správu. Vedle dotazů a vyhledávání v registru budou umožněny hromadné výstupy a také servisní služby, které využijí klienti, kteří zaznamenají v registru chybný údaj. Takto označený údaj bude se záznamem o nutnosti ověření předáván do jeho ověření editorem. Veškeré výstupy ze základních registrů budou prováděny prostřednictvím Informačního systému základních registrů. Uvedení všech základních registrů do „ostrého“ provozu byl novelou zákona o základních registrech odložen o rok k 1. červenci 2012. Vyhlášky k RÚIAN budou ze zákona upravovat • z působ, formu a náležitosti vyjádře-

ní a parametry přesnosti lokalizačních údajů, • z působ zápisu adresy s využitím údajů z registru územní identifikace, • z působ vedení technickoekonomických atributů o územním prvku „stavební objekt“, • z působ, jakým obce budou poskytovat správci registru lokalizační údaje územních prvků a územně evidenčních jednotek, • p ostup při zápisu údajů do registru územní identifikace obcemi a stavebními úřady a technické a bezpečnostní parametry, • z působ úplaty za poskytnutí údajů z registru územní identifikace, • z působ a náležitosti zápisu identifikátorů územních prvků a územně evidenčních jednotek, • provozní podmínky a rozhraní pro přístup k datům registru územní identifikace, adres a nemovitostí a k „vytěžování“ databáze způsobem umožňujícím dálkový přístup. • — Jaroslav Burian

Čtyři základní registry •R egistr obyvatel – ROB Obsahuje základní údaje o občanech a cizincích s povolením k pobytu, mezi tyto údaje patří jméno a příjmení, datum a místo narození a úmrtí a státní občanství. • Registr práv a povinností – RPP Obsahuje referenční údaje o působnosti orgánů veřejné moci, mimo jiné oprávnění k přístupu do k jednotlivým údajům, informace o změnách provedených v těchto údajích apod. Slouží jako garance bezpečné správy dat občanů a subjektů vedených v jednotlivých registrech. •R egistr osob – ROS Obsahuje údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách, orgánech veřejné moci i o nekomerčních subjektech, jako jsou občanská sdružení a církve. • Registr územní identifikace, adres a nemovitostí – RÚIAN Spravuje údaje o základních územních a správních prvcích.

7+8/2010 |   GeoBusiness

23


NáSTěNKa

: A ET Co si myslíte o projektu DMVS? K AN EMIL KUDRNOVSKÝ vedoucí odboru informatiky, MÚ Dvůr Králové nad Labem Projekt dVMS plně podporu ji jako geoinfor matik i jako pracovn ík veřejné správy. Potřeba sjednotit a zkomple tovat mapové podklad y pro výkon státní správy a samospr ávy je nutná, ne-li přímo akutní. K jednotliv ým etapám tohoto projektu mohu stručně říci: 1. Účelovo u katastrá lní mapu zatím nahrazu jeme hybridem složeným z dKM, KM-d, vlastní vektorové katastrá lní mapy (pro čtyři katastrá lní území polygony, pro ostatní defi ničními body parcel). 2. Není pochyb o tom, že bude třeba zefektiv nit správu územně analytic kých podklad ů. První roky jsme se teprve učili, co v nich vlastně má být a jak je naplnit. ruku na srdce – každá obec s rozšířen ou působno stí k tomu přistoup ila po svém a ne všechna geodata i v rámci jednoho kraje jsou srovnatelné úrovně. 3. digitáln í technická mapa je stejně důležitá jako ÚKM a ÚaP. Její absence má jednozn ačně vliv na efektivn ost výkonu a kvalitu rozhodování veřejné správy. V našem městě zatím bohužel chybí... z pohledu správce GIS jednoho OrP mohu vyslovit pouze přání, aby kraje do projektu dMVS šly v plném rozsahu .

JIŘÍ ŠAFRÁNEK vedoucí odboru informačních technologií, Olomoucký kraj ládám však, že ten kdo Není prostor analyzovat, co vlastně dMVS znamen á, předpok s projekte m seznáme n. Myslím dokáže otevřít časopis tohoto typu, je na určité úrovni myšlenka má své vyklada si, že projekt je dobrá myšlenka. a jako každá jiná dobrá státních i komerčn ích subjekče, legislativ ní omezen í, fi nanční omezen í, podléhá vlivu je čtrnáct krajů, které nejsou tů a zažitých postupů . Příjemce m dotace projektu dMVS působen í komise pro inforje činem ím Pozitivn úrovni. v této oblasti zdaleka na stejné stanovit minimál ní doporumatizac i veřejné správy asociace krajů čr, která se snaží použitel né dílo. Věřím, že čení ke spoluprá ci tak, aby výsledke m bylo jednotné , obecně tak nebude vznikat smysl, má to pokud a oblasti, v této někdo také působí jako dohled nad všemi ostatním i projekty (digitáln í mapa hasičské ho záchran dMhzS vnitra, stva minister mapa í (digitáln dMMV i bez vědomí existence dMVS ného sboru) a další jako autonom ní systémy.

HANA JIRSOVÁ správce GIS, Pardubický kraj záměr realizovat dMVS v uvedené m členění je z mého pohledu správný. Problem atika dTM a ÚKM by ale dle mého přesvěd čení měla být řešena a řízena z centráln í úrovně a neměla by být založena na předpok ládaném aktivním přístupu krajů. V oblasti řešení dTM by bylo v případě centráln ího řízení jednodu šší nastavit mechan ismy spoluprá ce s hlavním i správci dat a tak vytvořit podmínk y pro tvorbu jednotné digitální technické mapy čr. V oblasti ÚKM kraje nahrazu jí úlohu státu, respekti ve roli čÚzK, s cílem nahradit rastrovo u katastrá lní mapu digitální formou v místech , kde není katastrá lní mapa zatím digitalizována. V oblasti řešení ÚaP by mělo zásadní úlohu sehrát Minister stvo pro místní rozvoj, které metodic ky zastřešu je činnost stavebn ích úřadů. Bez ohledu na uvedené skutečnosti přistupu je Pardubi cký kraj k řešení dMVS aktivně a zadal zpracování studií proveditelnosti na všechny uvedené oblasti. Na základě studií proveditelnosti, předevš ím s ohledem na provozn í náklady, rozhodn e rada Pardubi ckého kraje, které části dMVS podpoří .

MARTIN HUDEC správce GIS, MÚ Uherské Hradiště se Na celý projekt mám dva pohledy. Globálně vnímám vytvoření metodik pro práci s daty jako velký přínos, jelikož částnanční fi významná vyčleněna bude dMVS budování rámci v že to, v doufám čr. celé úrovni na procesy sjednotí na úzeka na převody katastrálních map do digitální podoby. druhý pohled je z pozice obce s rozšířenou působností mí zlínského kraje. Takzvané typizované projekty (ÚaP, dTM, ÚKM) už v rámci zlínského kraje fungují pár let (JUaP, ale JdTM, ÚKM zK). z tohoto hlediska by se mohlo zdát, že projekt dMVS nepřináší pro náš úřad nic nového. Pokud mohla bude platit tvrzení, že projekty dMVS vychází ze skutečných potřeb v území, pak by se například v našem kraji doplnit datová základna digitální technické mapy.

24 GeoBusiness  |  7+8/2010


reportáž

O laserovém skenování

Ukázky přístrojů.

Foto: archiv společnosti geovap

V

e dnech 8. a 9. června 2010 se v Praze uskutečnila akce s názvem „5th International Terrestrial Laser Scanning User Meeting“. Setkání bylo zaměřeno na statické a mobilní laserové skenování a jeho praktické využití. Na akci přijelo osmdesát účastníků z devatenácti zemí. Brent W. Gelhar, viceprezident pořádající společnosti Optech, zmínil v úvodní řeči mohutný a rychlý vývoj technologie pozemního laserového skenování za posledních šest let, které uběhly od prvního ročníku konference. Nejradikálnější změnou je implementace laserového skenování na mobilní platformy - auta, vlaky a lodě. Po úvodním slovu následovalo představení několika novinek společnosti Optech pro tento rok. Jde především o novou verzi přístroje na 3D zaměření podzemních prostor - CMS V400 a nový typ statického laserového skeneru ILRIS s dosahem rozšířeným až na dva kilometry, určený pro snadnější zaměřovaní rozsáhlejších oblastí. Optech rovněž uvedl na trh systém Pegasus s integrovanou digitální kamerou. V této souvislosti bylo připomenuwww.geobusiness.cz

Společná fotografie účastníků setkání.

to spojení společnosti Optech s belgickou firmou DiMAC, vyrábějící digitální letecké kamery. Poté již program probíhal ve dvou sekcích současně. V jedné sekci byly jednotlivé referáty věnovány tématice statického laserového skenování a ve druhé sekci se týkaly tématu mobilního laserového skenování systémem LYNX. První blok přednášek sekce statického skenování byl věnován tématice geologického monitoringu. Elin Morgan z Norska ve své prezentaci představila projekt dokumentace současného stavu a kvality sypané zemní hráze a dokumentace kvality skalní stěny pomocí laserového skeneru při stavbě portálu tunelu. Souběžně se sekcí statického skenování probíhala v druhém sále série přednášek na téma mobilní laserové skenování a jeho využití. První blok se věnoval využití technologie LYNX Mobile Mapper při dokumentaci dopravní infrastruktury. Jednotlivé referáty ukazovaly přednosti mobilního skenování při získání přesných prostorových informací nejen silnic, dálnic a železnic, ale i městských aglomerací. Hlavní

výhody mobilního skenování jsou rychlost, komplexnost a přesnost zaměření. Druhý blok přednášek této sekce byl věnován možnostem použití mobilního skenovacího systému LYNX v dalších aplikacích. Frederica Zampa z Itálie představila projekt, ve kterém byl LYNX Mobile Mapper použit pro mapování města L‘Aquila po ničivém zemětřesení v roce 2009. Výsledky tohoto mapování poslouží k lepšímu pochopení této katastrofy, k plánování obnovy města i k zjednodušené inventarizaci budov pro potřeby pojišťoven. Po skončení přednáškových bloků vždy následovaly tzv. „produktové kliniky“, ve kterých se zájemci mohli prakticky seznámit a vyzkoušet laserové skenery a dozvědět se technické podrobnosti. Rovněž byla možnost naživo vyzkoušet CMS, ILRIS HD, případně využít jízdu vozem s nainstalovaným LYNX Mobile Mapperem v okolních ulicích. Druhý přednáškový den začal představením čtyř softwarů určených ke zpracování dat z laserového skenování. Následující přednášky byly zaměřené na „Skenování

v pohybu“. První dvě přednášky se věnovaly projektům, u kterých se kombinovalo spojení dat z laserového skeneru a dat z měření pod vodní hladinou. Objekty nad vodní hladinou byly měřeny laserovým skenerem umístěným na lodi a objekty pod vodní hladinou podvodním skenerem na bázi sonaru. Výsledkem bylo komplexní zaměření všech objektů nad i pod vodní hladinou, přičemž bylo možné sledovat zanášení přístavů nebo sledovat míru eroze přístavních mol. Odpolední blok přednášek byl opět rozdělen do dvou sekcí. V první sekci se věnovali statickému laserovému skenování přírodních a architektonických objektů. Druhá sekce pokračovala v geologickém monitoringu. V posledním bloku přednášek o geologickém monitoringu se přednášející zaměrili především na možnosti dokumentace a monitoringu v povrchových dolech pomocí laserového skenování. Zajímavá byla rovněž prezentace o několikaletém monitorování kráteru sopky Vesuv laserovým skenerem ILRIS.  • — Vít Borovička, Josef Pazdera, GEOVAP 7+8/2010 |   GeoBusiness

25


PřEhLEd

6 služeb nabízejících cloud computing Slova cloud computing jsou v poslední době na poli informačních technologií často skloňována. Mnoho lidí však stále neví, co se za těmito slovy skrývá nebo neví jak je odlišit od pojmů jako virtualizace či dedikovaný server hosting. Výhodou cloud computingu je především snadná škálovatelnost služeb a výkonu. Namísto pevně přiděleného výkonu serveru a kapacity disku je zátěž hostované aplikace rozdělena mezi část infrastruktury sítě a uživatel platí pouze za „spotřebovaný“ výkon a datové kapacity. Existuje několik úrovní, jak je cloud computing nabízen. Od služeb dávajících k dispozici kompletní infrastrukturu datových center, přes samotný úložný prostor až k hotovým a nakonfigurovaným serverovým aplikacím. Šest takovýchto služeb vám představíme v následujícím přehledu. Amazon Web Services http://aws.amazon.com/ amazon Web Services je jedním z předních hráčů na poli cloud computingu. Široké portfolio služeb zahrnuje využití výpočetního výkonu, hostování databáze nebo úložného prostoru. Na tyto služby navazuje řada dalších softwarových společností své produkty a mezi nimi nechybí ani společnost ESrI. Na stránkách http://www.esri.com/amazon se nachází rozcestník, jak lze integrovat například hostovat kompletně softwaru arcGIS Server na robustní struktuře amazon Web Services. Cena za služby je flexibilní a odvíjí se od využívané kapacity.

GoGrid www.gogrid.com GoGrid je firmou nabízející cloud computing jako tzv. IaaS (Infrastructure as a Service). To znamená, že nabízí svoji infrastrukturu, výpočetní výkon a datová úložiště pro vaše webové aplikace. disponuje velkou škálovatelností a opět platíte pouze za výkon/datový prostor/odchozí data, která reálně využijete.

Rackspace Cloud www.rackspacecloud.com rackspace Cloud je svoji nabídkou a službami podobný službám GoGrid a amazon Web Services. V nabídce má tři služby. Cloudservers, která nabízí kompletní serverové řešení pro cloud computing. Cloudfiles nabízí datové úložiště, které se elasticky přizpůsobuje potřebám uživatele. Poslední službou je Cloudsites, která nabízí prostředí pro běh aplikací postavených na klasických open source projektech jako je Wordpress, drupal, Joomla atd.

26 GeoBusiness  |  7+8/2010


PřEhLEd Google App Engine http://code.google.com/ intl/cs/appengine/ Také internetový gigant Google nabízí možnost spouštět vaše webové aplikace na jeho infrastruktuře, která je známá svojí velikostí i rychlostí. Google app Engine nabízí možnost provozovat aplikace napsané v jazyce Java nebo Python. Služba je dostupná pro nekomerční využití zdarma. Nedávno byla představena i placená verze pro korporátní využití, která nabízí širší možnosti. Placená verze navíc umožňuje například používání SQL jazyka. Neplacená nabízí pro ukládání dat jen rozhraní Bigtable, které je vyvíjeno společností Google a přináší odlišné chápání přístupu k datům než rozšířený jazyk SQL.

SkyGone www.skygoneic.com www.thegismarketplace.com Společnost SkyGone nabízí k dispozici hned několik hotových řešení z oblasti geoinformačního software. Vybrat si můžete z produktů ErdaS, ESrI, GeoServer, MapServer nebo OpenGeo. Každý z nich je nabízen v několika cenových variantách. Nejlevnější varianty stojí 225 dolarů za měsíc. hlouběji do kapsy sáhnete v případě řešení ErdaS aPOLLO, který vychází na 1 995 dolarů měsíčně – v současné době je však software dostupný takto pouze pro zákazníky v USa.

Windows Azure Platform http://www.microsoft.com/ windowsazure/ Windows azure je speciální operační systém, který byl vyvinut pro běh aplikací v datových centrech, k nimž uživatelé přistupují online. Kromě

pŘIpravIL: ondŘeJ rŮŽIčka

Windows azure lze využívat také produkt SQL azure, což je výkonné databázové úložiště na stejně silné infrastruktuře. Windows azure Platform je samozřejmě úzce propojena s programovacím prostředím Microsoft Visual Studio. V oblasti GIS je možné Windows azure Platform využít například u produktu MapIt společnosti ESrI. MapIt dovoluje snadné zobrazení obyčejné podnikové databáze na mapových podkladech.

www.geobusiness.cz

7+8/2010 |   GeoBusiness

2


mise / na návštěvě

Mise #17: Po stopách JDTM Může být návštěva úřadu zážitkem? V případě sídla krajského úřadu ve Zlíně rozhodně ano. Sídlí totiž ve slavném Baťově mrakodrapu, nejvyšší předválečné budově bývalého Československa. Až popadnete ve foyer dech, můžete se vyvézt stylovým páternosterem. A pokud nebudete chtít až k samotným mrakům, vystupte v jedenáctém poschodí. Tam sídlí oddělení informatiky a právě sem se vydal GeoBusiness na další misi. Jejím cílem bylo zjistit, jak se zrodil výjimečný počin zvaný Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje. Počin, který nemá oporu v legislativě, ale v dohodách lidí, kterým se jednoduše nelíbilo, že něco nefunguje.

Po stopách Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje se pro čtenáře GeoBusiness vydali Ivo Skrášek (vlevo), Miroslava Knotková a Ivan Kusák (vpravo).

Původ v Uherském Hradišti Počátek pokročilejšího digitálního zpracování prostorových dat má v našich končinách většinou původ na kraji bouřlivých devadesátých let. Tedy alespoň taková bývají při našich misích zjištění. I když možná pro většinu čtenářů bude projekt Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje mladším pojmem, má za sebou bohatou a dlouhou historii. Jeho příběh začíná na okresním úřadě v Uherském Hradišti v roce 1993, tedy v časech masivní plynofikace a výstavby telefonní sítě. Úřad přirozeně potřeboval kontrolovat informace o průběhu technických sítí v obcích a řešení začala hledat Miroslava Knotková z úseku energetiky a Ivo Skrášek z úseku regionálního rozvoje. „Když jsme si s kolegou dávali v programu MicroStation jednotlivé sítě přes sebe, zjistili jsme, že na sobě vůbec „nesedí“. Přemýšleli jsme, jak by šly průběhy sítí sjednotit a začali jsme jednat se správci, zda by chtěli společně využít finanční prostředky, které zatím na pořizování a správu

dat vynakládali každý zvlášť. V roce 1995 se podařilo udělat první dohodu o přebírání dat sítí a společném financování zaměření,“ vzpomíná Miroslava Knotková a její kolega doplňuje. „Zažili jsme situace, kdy měření vznikala, ale ztrácela se. Kolegyně také často zjistila, že obec zaplatila dvacet tisíc korun za zaměření, starosta dostal disketu, a když se na ni podívala, tak byla prázdná, nebo měření nesedělo. Byla potřeba nějaká supervize, která ovšem na městech nebo obcích nebyla. Protože jediné pracoviště široko daleko s MicroStationem jsme byli my, byli jsme jediní, kdo mohl plnit roli supervizora. Přišlo nám, že se měří neustále dokola a výsledek nikde není. Byli jsme motivovaní snahou zavést systém, aby se neplýtvalo,“ vysvětlil Ivo Skrášek. Účastníky první dohody, jež nebyla nijak podložená legislativou, bylo pět subjektů: Český Telecom, Jihomoravská energetika, Jihomoravské plynárny, vodárna a obec se dohodly na spoluúčasti na geodetickém zaměření obcí. Zároveň v případě, kdy například

28 GeoBusiness  |  7+8/2010

vodárny v době vzniku nepotřebovaly zaměření dané obce, převzala na sebe dočasně náklady obec a v okamžiku, kdy potřeba u vodáren vznikla například z důvodu výstavby další vodovodní sítě, došlo z jejich strany k doplacení jejich podílu. Takto bylo zaměřeno 78 obcí. Okresní úřad se v této dohodě smluvně nepodílel, přestože jeho zaměstnanci celý projekt spustili a řídili. Pro potřebu svých agend však mohl data využívat. Samotný systém měl adresářovou strukturu a data uchovával ve formátu DGN. Hlavní myšlenkou bylo a stále je jedno společné dílo, jehož aktualizace je zajištěna s pomocí geodetů, měřících na území obcí. Ti měli za povinnost odevzdávat svoje měření a na oplátku jim bylo vydáváno zaměření stávajícího stavu, což jim usnadňovalo práci. Výhody se ukázaly záhy. V období silné dotační politiky na budování plynofikace vyvstala u jednotlivých obcí potřeba na rychlou projektovou dokumentaci. Takto měli starostové veškeré technické sítě připraveny a mohli je okamžitě poskytnout projektantovi.

FOTO: Miloslav Jančík

Co je to Jednotná digitální technická mapa? A jak je možné, že vznikne úzká spolupráce veřejné správy se soukromým sektorem? Na tyto i řadu dalších otázek hledal GeoBusiness odpověď na další misi, tentokrát v srdci Zlínského kraje.


grafY: Jdtm zk

MISE / Na NáVŠTěVě Dva roky jednání V roce 2000 po reformě územní samosprávy zanikají okresní úřady a nahrazují je krajské. Systém Jednotné technické mapy okresu Uherského Hradiště končí a jeho tvůrci přecházejí na krajský úřad. S tím se však nehodlali smířit starostové z Uherskohradišťska a volají po zavedení systému na území nově vzniklého kraje. Jejich prosby zřetelně slyší hejtman František Slavík, který projekt dobře zná z doby svého působení ve funkci starosty ve Starém Městě, i statutární náměstek Libor Lukáš, který projekt využíval jako podnikatel ve stavebnictví. Rada Zlínského kraje tedy dává v roce 2002 projektu Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje zelenou. „V prvním období jsme bojovali s tím, aby tento projekt přijali starostové ostatních okresů, protože všichni říkali, že mají všechno. Ale když jsme šli do detailu, tak se ukázalo, že každý má něco, nic není uceleného a objevují se chyby, se kterými jsme se na Uherskohradišťsku potýkali v uplynulých šesti letech. Největším problémem byla města, která měla zavedený svůj systém, o kterém tvrdili, že je nejlepší a že se k ničemu připojovat nemusejí. Nebylo lehké je přesvědčit, museli jsme se s každým ze systémů podrobně seznámit a vysvětlit vedení měst výhody systému JDTMZK,“ vzpomíná Miroslava Knotková. Dva roky trvalo, než se podařilo smluvně zavázat všechny strany a nastavit systém plateb za jednoho obyvatele. Všechny náklady na správu datového skladu se rozdělily mezi obce v poměru k počtu obyvatel a mezi správce inženýrských sítí. „Nebylo jednoduché najít provozní model, tedy kolik procent správy datového skladu budou platit obce, správci sítí a kolik zaplatí jeden správce. Kolegyně ale měla u správců inženýrských sítí obrovskou autoritu, protože se správci pracovala na zavádění všech rozvodných sítí v městech a obcích. Systém se dokázal zavést a pro obce to v prvním roce provozu vyšlo na 2,60 Kč na obyvatele. Průměrná obec s třemi sty obyvateli měla za cca 800 korun po celý rok zajištěnou aktualizaci svého polohopisu a průběhu inženýrských sítí všech správců ve svém území,“ shrnul Ivo Skrášek. Zlínský kraj posbíral data od jednotlivých správců sítí, vypsal tendr na www.geobusiness.cz

Početzakázek zakázek v v letech letech 2004-2010 Počet 2004-2010 3000

Uživatelské zakázky 2626

Aktualizační zakázky

2500

2365

2313

2194

2000 1718

1804

1846

1951

1479

1500

1406 1278

1254 1093 1063

1044

1000

500 18

0

2004

2005

2006

2007

* ORP - obec s rozšířenou působností státní správy

2008

2009

2010

hypotéza 2010

** POU - obec s pověřeným obecním úřadem

jejich sjednocení Početregistrovaných registrovaných subjektů (k 17. Počet subjektů (k 3. 17.2010) 3. 2010) geodetickou firmou a nad touto 45 23 42 základní vrstvou se spustila aktuaProjektanti lizace dat pomocí Geodeti 1146 531 webového portálu Obce Stavební úřady www.jdtm-zk.cz. 209 Správci IS První rok provoOstatní zu zaplatil krajský úřad, aby si mohly obce vyzkoušet přínos systému JDTM pro vlastní činnost. Přes počáalizuje se stav identické situace. Navíc teční nedůvěru po roce fungování se projektanti požadovali kompletní podk JDTM neotočila zády ani jedna obec, klady, takže když byly někde centralinaopak se připojily další. zované, tak nám jako uživatelům to přineslo velkou časovou úsporu, protože Křehkost geodetického zájmu jsme nemuseli oddělení dokumentace Hlavní hybnou silou projektu však nejednotlivých správců inženýrských sítí jsou obce ani správci cítí, ale geodeobjíždět v úředních hodinách a objedti, jejichž měření jsou jediným nástronávat podklady. Navíc tehdy ani nebyjem aktualizace, bez kterých by systém li technicky vybaveni, aby nám je dali nemohl fungovat. Jakým způsobem se v digitální podobě, takže se skenovaje podařilo přesvědčit ke spolupráci bez ly a převáděly do vektorové podoby. chybějící legislativy? „Do tohoto proKdežto v JDTM byly už digitální.“ jektu jsem vstoupil ještě jako uživatel I přes tyto zjevné výhody nebylo jedna straně geodetické firmy,“ vzpomínání s geodetickými firmami jednoduná Ivan Kusák, který je v současnosti ché. „Geodeti z Uherskohradišťska už jako zaměstnanec společnosti GEOVAP věděli, že tento systém pro ně vytvásprávcem JDTM: „Jednoznačný příří další práci, protože po jeho zavedení nos pro geodety byl v tom, že pokud rostla potřeba geodetických prací a s tím jdou měřit na místo, ve kterém již exisi samotné geodetické firmy. Při jednátuje nějaké zaměření, mají snazší situní na Kraji ale byly bouřlivé debaty, proaci. Není to padesátiprocentní úspora, tože někteří geodeti byli zvyklí prodáale už se zaměří identické body a aktuvat jedno měření několika zákazníkům 7+8/2010 |   GeoBusiness

2


mise / na návštěvě JDTM z první linie

Projekt JDTM ZK byl zajímavý zejména z hlediska možnosti spravovat ucelenou oblast územně-správního celku. V ostatních projektech se jednalo a většinou stále jedná o dílčí oblasti DTM měst nebo o projekty jednotlivých správců IS bez účasti veřejné správy, případně menších sdružení subjektů. Zlínskému kraji se do současné doby jako jedinému v ČR podařilo sjednotit zájmy obcí a správců inženýrských sítí v projektu digitální technické mapy. Přestože v současnosti provozuje společnost GEOVAP informační systémy DTM v různých formách na téměř 50 % území ČR, vzhledem ke kompletnosti poskytovaných služeb a činností správy má projekt v rámci firmy jedinečné postavení. Ivan Kusák, správce JDTM ZK, GEOVAP Z pohledu geodeta tento projekt samozřejmě vítám, protože nám zjednodušuje práci při chystání podkladů pro projektanty. Za tu dobu, kterou existuje, už mnohokrát prokázal svůj přínos. Naše geodetická kancelář neměří jen na území Zlínského kraje, takže dobře víme, jaké problémy musíme při obstarávání průběhu sítí řešit v ostatních regionech. Určitě bych přivítal, kdyby podobný projekt běžel v každém kraji. Petr Čech, Geodetická kancelář Uherský Brod Projekt Jednotné digitální technické mapy je ojedinělý v rámci republiky a je to velká výhoda a zásluha Zlínského kraje. Někdo ji využívá více, jiný méně, pro nás je základní referenční mapou. Díky velkému počtu účastníků je tato služba pro nás levná, a víme, že když se objeví nová stavba nebo jiné geodetické zaměření, tak se v JDTM aktualizuje. V datovém skladu se určitě neobjeví všechna zaměření, protože to není dáno jako povinnost ze zákona a všichni správci na to žehrají, ale snažíme se působit na developery a partnery obce, města, ostatní provozovatelé sítí, aby v případě, když je někde postavená vodovodní síť a přibíráme nový vodovod, aby tam polohopis situace byl. Vojtěch Jaroš, Moravská vodárenská

30 GeoBusiness  |  7+8/2010

a tvrdili, že jim tento systém sebere práci, protože teď prodají měření jen jednou. Museli jsme legislativně dokázat, že geodetická měření nepodléhají autorskému zákonu. Při prvních jednáních jsme bojovali i s tím, že geodeti byli naštvaní na projektanty, že do projektu nic nevnášejí, ale jen se na něm přiživují. Poměrně složitá jednání se vedla také s ministerstvem pro místní rozvoj kvůli DPH. Peníze totiž jdou na sdružený účet kraje a byla otázka, jestli se tedy má platit s DPH nebo ne, jaké mají být smlouvy se správci sítí, protože ti jsou plátci DPH. Tato jednání měla několik úrovní a byla poměrně složitá. Ovšem smlouvy, které tu v průběhu dvou let vznikly, byly natolik dobře propracované, že se ani v dalších letech nenarazilo na nějaké problémy,“ vzpomíná Miroslava Knotková, v současnosti ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje. Spuštění projektu předcházela informační kampaň a vydání propagačních materiálů, které se distribuovaly geodetům, na stavební úřady a partnerům projektu. Taková služba dosud neexistovala a bylo nutné vysvětlit všem dotčeným stranám, k čemu Jednotná digitální technická mapa bude sloužit a jakým bude přínosem. „Tím, že projekt není legislativně podložen, nám bylo od začátku jasné, že uživatelům musíme hodně nabídnout. Obce přístupem k portálu získaly kvalitní GIS, ve kterém měly k dispozici řadu dat - od účelové katastrální mapy, kterou jsme jako jediní měli ve vektoru bezešvě pokrývajícím celé území kraje, přes letecké snímky až po řadu jiných služeb, které na portálu byly. Vedle elektronické komunikace přes Portál JDTM je od začátku projektu geodetům k dispozici stálá kancelář provozovatele datového skladu, která pomáhá řešit případné problémy související s využíváním služeb datového skladu. Zejména ze začátku měli někteří projektanti problémy s elektronickou formou komunikace. Takže nelze říci, že jsme z pozice úřadu rozhodli, ale nabídli jsme spoustu služeb a snažili se uživatelům vytvořit výhodné podmínky. Pokud by je geodeti odmítli, JDTM by po roce skončila,“ naznačuje Ivo Skrášek křehkost systému. Rozhraní pro tři sta obcí Pro obce byl systém JDTM výhodný, přínosem byl také pro projektan-

ty a geodety. Co díky němu získali správci sítí? „Pro síťaře byl ekonomický efekt v tom, že dříve museli uzavírat smlouvu o poskytnutí dat se všemi obcemi, kdežto takto uzavřeli jednu smlouvu s krajem a dostali jakési rozhraní vůči tři sta obcím. Ale je fakt, že v prvotní fázi museli být sami přesvědčeni, že potřebují přesné zaměření, protože není běžné všude v Evropě, aby informační systémy správců vznikaly nad takto přesným polohopisem. Je to velice nákladné z hlediska pořízení i následné aktualizace. Tento projekt je pro ně významný tím, že zhodnocuje peníze, které do pořízení dat vložili. Mají garantovánu aktualizaci dat, byť se neopírá o zákon, ale o dobrovolnost,“ vysvětlil Ivo Skrášek, vedoucí oddělení informatiky Zlínského kraje. Po roce do rukou správce Po ročním zkušebním režimu bylo zřejmé, že je projekt životaschopný, Zlínský kraj tedy vypsal výběrové řízení na správce datového skladu, které na čtyři roky vyhrála společnost GEOVAP. „Chtěli jsme JDTM budovat jako službu, která bude fungovat čtyřiadvacet hodin denně sedm dní v týdnu. Navíc vedení datového skladu je nejen o technologii, ale také o přidané hodnotě geodetické firmy a podle mě to nejsou záležitosti, které patří na úřad. My jsme sehráli roli koordinátora, toho, kdo projekt postavil, a pak je zde podle mě další prostor pro specializované firmy,“ vysvětlil Ivo Skrášek. Úloha krajského úřadu zůstala v rovině koordinátora, který obnovuje smlouvy se starosty obcí, jedná se správci sítí, realizuje informační kampaně a jednou za čtyři roky chystá výběrové řízení. Nevkládá však svoje finanční zdroje, ale lidský potenciál a odborné znalosti. Od roku 2004 postupně narůstal počet správců inženýrských sítí i geodetických firem. V květnu letošního roku byla vyměněna technologie datového skladu na mapový server Marushka a přibyla řada nových služeb, například online zadávání zakázek a poskytování dat, přístup do aplikace informací o parcelách katastru nemovitostí, dynamická legenda, či možnost procesního řízení. Systém aktualizace je poloautomatizovaný. Každý uživatel z řad projektantů či geodetů si zadá území o jehož data


mise / na návštěvě 1

2

3

4

ilu: JDTM ZK

JDTM ZK obsahuje vedle polohopisné situace (1) účelovou katastrální mapu (2), inženýrské sítě (3), či podrobný výis jednotlivých zakázek (4)

má zájem a doplní informace o zakázce. Po zpracování mu přijde informační e-mail s odkazem ke stažení dat. Podobně funguje aktualizace provedených zaměření. „Uživatelé se dělí na dva typy. Systém používají jednak projektanti, kteří data užívají pro projekční a koncepční činnost, druhým typem uživatelů jsou geodeti, kteří se podílejí na aktualizaci. Dalšími uživateli jsou obce a správci sítí, kteří jen kontrolují návratnost svých zakázek, ale nevstupují jako aktivní uživatelé,“ vysvětlil správce JDTM Ivan Kusák. Od roku 2005 je evidováno více než 24 tisíc zakázek a aktuálně je v systému registrováno kolem dvou tisíc uživatelů. V současné době nemá uzavřenou smlouvu jen pět obcí Zlínského kraje, u kterých ale neprobíhá žádná výstavba ani investice, jež by podléhaly geodetickému zaměření, takže nemají potřebu JDTM využívat. V roce 2008 proběhlo nové výběrové řízení, ve kterém opět uspěl GEOVAP, pro obce byla výsledkem soutěže cena 3,10 Kč na občana za rok. Roční náklady na provoz JDTM se pohybují kolem tří milionů korun, přičemž obce pokryjí 38,5 procenta a zbylých 61,5 procenta správci sítí. Ekonomičtější způsob www.geobusiness.cz

provozování digitální technické mapy, který koordinuje investice a dělí náklady a zajišťuje aktualizaci, si lze tedy jen stěží představit. Dalších šest krajů „Na tomto projektu je nejdůležitější, že existuje pro geodety a projektanty a ti pracují pro obec nebo investora. Pro řadu lidí je to kvalitní služba, kterou v současnosti jinde v České republice není, ale to se snad v blízké budoucnosti změní,“ přál by si Ivo Skrášek a na mysli má výzvu číslo 8 z Integrovaného operačního programu na eGovernment v krajích. Ta předpokládá realizaci typových projektů a jedním z nich je projekt Digitální technické mapy. O realizaci projektu uvažuje zatím asi šest krajů, během září 2010 bude jasné, kolik z nich k realizaci skutečně přistoupí. Vše závisí na výsledku právě probíhajících jednání se správci inženýrských sítí. Přinese pointu stavební zákon? Je pravděpodobné, že nově budované projekty v dalších krajích nebudou mít totožné rysy, metody pořizování dat se rychle vyvíjejí, princip dělby nákladů a jednoho díla však má svoji budouc-

nost. „Technologie vytváření dat se změní, ale princip správy na jednom místě by měl zůstat. Bez ohledu na charakter dat - model technické mapy, kdy na jedné straně stojí geodet a na druhé investor a na třetí straně kraj a obec, bude fungovat,“ je přesvědčený Ivan Kusák. Ani současný model zlínské Jednotné digitální technické mapy není bez chyb, těžko mu ovšem něco vytýkat bez opory v legislativě. „Cílem projektu pro nás byl stav, že jednoduše řečeno, na jednom místě přes webový portál, dostane stavebník ve stavebním, řízení kulaté razítko, stvrzující existenci inženýrských sítí jednotlivých správců v konkrétní lokalitě. To by teprve znamenalo pro správce sítí výraznou úsporu, protože vyjádření zatím musejí vystavovat sami, což něco stojí. Pro ně by bylo ideální, kdyby se vyjádření generovalo automaticky z datového skladu technické mapy a nemuseli by ho zajišťovat vlastními pracovníky. To je ta pointa. K tomu jsou ale potřeba legislativní změny, které se zřejmě s eGovernmentem otevírají. Je to ale běh na dlouhou trať,“ dobře ví Ivo Skrášek. • — Miloslav Jančík 7+8/2010 |   GeoBusiness

31


INOVaCE

Android: Obohaťte si svět A

ugmented Reality (AR) neboli rozšiřující realita je v poslední době aktuální pojem. Jde o stupeň mezi reálným a virtuálním světem. Rozšiřující realita je doplnění obrazu skutečnosti přídavnými informacemi a nereálnými objekty. Podstatou AR jsme se více zabývali v článku v GeoBusinessu 8/2009. Přestože je AR v odvětvích jako je lékařství nebo vojenství známá již poměrně dlouhou dobu, v současnosti se stává fenoménem a dostává se mezi širokou veřejnost díky chytrým mobilním telefonům. Ty mají všechny předpoklady pro fungování těchto aplikací – kameru pro obraz reálného světa, GPS přijímač pro zjištění přesné polohy, magnetický kompas a polohové čidlo pro zjištění přesného azimutu a natočení telefonu. Čtyři aplikace využívající AR dostupné na mobilní platformě Android představujeme na následujících řádcích. Databáze na scénu Nejčastější typ aplikací rozšiřující reality vykresluje do obrazu na displeji databáze se snadno lokalizovatelnými objekty, jako jsou hotely, restaurace, památky a další. Kromě skutečných

budov lze dnes přiřadit souřadnice, nebo chcete-li geotagovat i spoustu dalších věcí a tak se v AR aplikacích setkáváme i s příspěvky ze sítě Twitter, záznamy z Wikipedie nebo fotografiemi z portálu Flicker či Panoramio. Tyto databáze pro aplikace zpřístupňují samotní správci či společnosti, které za nimi stojí. Zájmové body na displeji lze samozřejmě „rozkliknout“ a dostat se tak na detailnější informace, se kterými se dá dále pracovat. Například vytočit telefonní číslo, navigovat na adresu nebo přejít na webový odkaz. Tento způsob AR využívají hned tři představené aplikace. Wikitude je jednou z předních mobilních AR aplikací. Je dostupná zdarma, a v současnosti si ji kromě zařízení s Androidem spustíte i na systémech Symbian a iPhone. Aplikace po spuštění zjistí přibližnou polohu přístroje a podle nich nabídne takzvané worlds, tedy „světy“ představující jednotlivé tematické vrstvy, které se vykreslí na displej k obrazu kamery přístroje. Vrstev je v závislosti na poloze proměnlivé množství. Nechybí globální vrstvy jako hesla z Wikipedie,

videa z YouTube, ubytovací zařízení ze serveru Booking.com, až po lokální vrstvy dostupné pouze v konkrétních oblastech. Například veřejné toalety pro vozíčkáře v estonském Tallinu. Specialitou Wikitude je projekt Wikitude.me dostupný na stejnojmenné adrese, který dovoluje vytváření vlastních zájmových bodů a přispívat tím k obsahové kvalitě aplikace. Layar je druhým zástupcem klasických AR aplikací. Disponuje bohatším obsahem než Wikitude, který je členěn do jednotlivých vrstev a kategorií. Většina globálních vrstev se shoduje s těmi ve Wikitude, nově se objevují také české vrstvy. Tou nejobsáhlejší je databáze Zlatých stránek. Některá větší města, například Praha či Olomouc, vytvořila pro Layar vrstvu průvodce městem. Layar si můžete nainstalovat také na iPhone. U obou aplikací lze fi ltrovat zobrazené objekty podle vzdálenosti od polohy přístroje, aby nedošlo k zahlcení displeje zájmové body. Jak již bylo nastíněno, zájmové body dodávají sami správci databází, Wikitude i Layar proto mají na svých webech dostupnou dokumentaci, jak zpřístupnit svoji databázi. Díky tomu se může každý stát tvůrcem obsahu těchto aplikací. •••

Aplikace

Wikitude

Layar

Goggles

SpecTrek

Vydavatel

Wikitude

Layar

Google

SpecTrekking.com

Cena

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma / 1.99$

Výhody

snadné ovládání

velký počet vrstev

další funkce kromě ar

propracované ovládání a hratelnost

Nevýhody

menší rozšíření v čr

na ovládání je potřeba si zvyknout

nenabízí aPI pro přidání vlastní databáze

všechny funkce pouze v placené verzi

Web

www.wikitude.org/

www.layar.com/

www.google.com/ mobile/goggles/

www.spectrekking.com/

ILU: aUtor

Náhled

32 GeoBusiness  |  7+8/2010


rEPOrTáž

foto: aUtor

Goggles je aplikace od společnosti Google, která má AR pouze jako doplňkovou funkci. Primárně aplikace slouží k vyfocení nějakého objektu či textu, který se poté odešle na servery společnosti, kde se provede analýza obrazu a výsledek je zaslán zpět do mobilního přístroje. V současnosti Google umí rozpoznat známé architektonické památky, vizitky, některé obaly knih, loga fi rem a světoznámé malby. Při snímání kamerou telefonu do obrazu promítá i část své databáze Places, která obsahuje restaurace, hotely a další, podobně jako Wikitude či Layar. Augmentovaná zábava Poslední testovaná aplikace SpecTrek využívá AR jako prostředek pro mobilní fitness hru. V ní je za úkol pochytat všechny duchy, kteří se vygenerují okolo vás. Duchy chytnete tak, že k nim přiběhnete, zaměříte mobilem a stisknete tlačítko pro jejich chycení. Postupně, jak postupujete hrou, tak získáváte zkušenosti a zlepšujete svoje vlastnosti. Hra nabízí tři časové módy: 15 minut, 45 minut a 2 hodiny. Program můžete mít buď zdarma v odlehčené verzi nebo v placené, která nabízí více kol, další typy duchů a bohaté statistiky pro sledování výkonnosti. SpecTrek je důkazem, že programy s AR nemusejí být všechny stejné a záleží jen na fantazii vývojářů, jak tento prostředek využijí. • — Ondřej Růžička www.geobusiness.cz

GeoKačer: 50 týmů, 120 středoškoláků

V soutěži GeoKačer si osvojují středoškolští studenti práci s prostorovými informacemi. Na snímku s výtvorem týmu Sakypaky jeden z garantů Vít Pászto.

S

akypaky, Násos, GeJoŠi, či Malá tulačka. To jsou jen některé názvy týmů, které se zúčastnily letošního ročníku soutěže GeoKačer 2010. Stejně jako v předchozích dvou letech jej uspořádalo olomoucké sdružení Buď Geo... geograficko-geoinformatickou soutěž pro středoškoláky GeoKačer. Hlavní náplní soutěže je outdoorová aktivita vycházející z geocachingu. Jde o hledání skrýší/pokladů pomocí GPS navigace (ale jde to i bez ní) různě v krajině i v městském prostoru. Soutěž je obohacena o různé úkoly, setkání soutěžících, geografické kvízy, poznávání míst z leteckých snímků, tvoření interaktivních map či fotografickou soutěž. Soutěž GeoKačer je unikátní v tom, že je to jediná akce tohoto typu v České republice, která zatím dokázala získat oficiální podporu firmy Groundspeak, vynálezce geocachingu a provozovatele serveru Geocaching.com.

Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 146 účastníků v 52 týmech. Aktivně se zapojilo 120 mladých lidí nejen z Olomouckého kraje a na slavnostním zakončení bylo vyhlášeno a oceněno nejlepších 25 týmů, pro které byly připraveny jízdenky po Evropě, licence geoinformačních programů, drobné ceny, ale rovněž například tandemový seskok padákem či předplatné časopisu GeoBusiness.

ků po vyhlášení výsledků, které se konalo v prostorách auly Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Z původní nízkonákladové aktivity dvou studentů místní katedry geoinformatiky se během let stala uznávaná soutěž známá nejen v Olomouckém kraji. Díky grantům z předchozích let je k dispozici několik GPS přístrojů, které si mohou soutěžící zdarma v případě potřeby v rámci GeoKačera zapůjčit. Do příštího ročníku soutěže uvažují organizátoři rozšířit soutěž o kategorii pro středoškolské pedagogy a tím zpřístupnit moderní metody výuky zeměpisu na středních školách v regionu. • — Jiří Pánek, garant soutěže Více informací

„Letošní ročník byl opravdu parádní a většina kešek nám dala něco nového a to je naprosto super!“ hodnotil soutěž jeden z účastní-

o GeoKačerovi a dalších aktivitách sdružení Buď Geo... naleznete na jejich webu www.budgeo.cz.

7+8/2010 |   GeoBusiness

33


TIPY A TRIKY

P

otřebujete vytvořit digitální model terénu (DMT)? Existuje řada způsobů a softwarů, ve kterých lze digitální model terénu realizovat. Jedním z řešení může být využití stereopárů neboli dvou či více překrývajících se leteckých nebo družicových snímků. Ukážeme si, jak vytvořit DMT právě z těchto stereopárů za použití programu LPS – Erdas Imagine. LPS (Leica Photogrammetry Suite) 9.3 Při tvorbě DMT v programu LPS je nutné využít jeho dvě hlavní komponenty - LPS Project Manager je základní součástí LPS (tato nadstavba funguje v programu Erdas Imagine). Nabízí nástroje pro triangulaci a ortorektifikaci snímků pořízených různými kamerami či družicovými senzory. Druhou komponentou je LPS ATE (Automatic Terrain Extraction), která funguje v pracovním prostředí LPS Project Manager, a je určena k tvorbě DMT. 1. Pro tvorbu DMT v prostředí LPS jsou nutné dva typy dat. Prvním z nich je stereopár, tedy dva snímky překrývající se alespoň šedesáti procenty plochy. Je samozřejmě možné použít více vzájemně se překrývajících snímků. Druhým typem dat jsou body, které mají změřenou rovněž výšku. Ohledně jejich množství obecně platí „čím více, tím lépe“. 2. Po otevření nového projektu v LPS vytvoříte tzv. blokový soubor (*.blk), který je nezbytný pro práci v LPS (File – New Block File). Je zpravidla tvořen jedním nebo více snímky, jež se překrývají a jsou zde uchovány informace spojené s blokem jako je lokalizace snímků, informace o kameře či senzoru, rámové značky a vlícovací body (GCP – ground control points). Blokové soubory mohou být také použity v ostatních aplikacích LPS jako je Stereo Analyst a Terrain Editor. 3. Dalším krokem je určení parametrů senzoru, který snímky pořídil, v příslušném dialogovém okně 34 GeoBusiness  |  7+8/2010

a nastavení parametrů blokového souboru. Jde například o souřadnicový systém, vertikální jednotky nebo průměrnou nadmořskou výšku modelovaného území. Dialogová okna se otevírají automaticky po vytvoření blokového souboru. 4. Po načtení snímků do bloku a vytvoření pyramidových vrstev (Edit – Compute Pyramid Layers ), které nám umožňují rychlejší práci se snímky, můžete prohlížet parametry snímku (Edit – Frame Editor). Značnou výhodou je, že LPS automaticky načítá metadata snímku a tudíž je nemusíte ručně zadávat. 5. V prostředí pro měření bodů (Edit – Point Measurement) je následně otevřeno šest náhledových oken, tři pro každý snímek. Zde načtete referenční vrstvy, které mohou být tvořeny například body zaměřenými GPS přijímačem (ikona Horizontal Reference Source). Pomocí referenční vrstvy jsou vytvořeny pozemní kontrolní body GCP. Ty tvoří propojení mezi snímky v projektu, senzorem a zemským povrchem. Jsou to identifikovatelné prvky na povrchu Země, u nichž známe souřadnice X, Y a Z. Jako kontrolní body volíme objekty dobře rozeznatelné na snímku, například křižovatky, rozhraní zemědělských ploch či objekty infrastruktury jako jsou hydranty a poklopy. Minimální počet GCP pro jeden stereopár jsou tři, doporučeno je však pořízení výrazně většího množství (řádově desítek) kvůli zvýšení přesnosti. Pokud jsou snímkové souřadnice všech GCP úspěšně určeny, je potřeba identifikovaným bodům přiřadit výškovou souřadnici, což lze provést manuálně či importem z externího souboru (ikona Vertical Reference Source). Poté je nutné označit GCP i na druhém snímku stereopáru (zrušením možnosti použití náhledového okna jako referenčního). 6. Poté můžeme přistoupit k vytvoření spojovacích bodů (Edit – Auto Tie Point Generation Properties).

ilu: autor

Jak na DMT ze stereopárů


ilu: autor

tIPY A TRIKY To jsou body, které nemají předem známé souřadnice. Nacházejí se však na rozeznatelných objektech překrývající se plochy obou snímků. U těchto bodů je identifikována a změřena pozice na snímku. Vázací body zhušťují původní GCP, což je nezbytné pro následnou triangulaci. Určení vázacích bodů může probíhat manuálně nebo automaticky (Process – Automatic Tie Point Generation), manuální způsob je však velice časově náročný. Pozice by měla být rovněž jako u pozemních kontrolních bodů jednoduše identifikovatelná, ale zároveň by body měly být rovnoměrně rozmístěny v celém bloku. 7. Nyní pustíme proces triangulace (Edit – Triangulation Properties a následně Process - Triangulate), ve kterém je možné počítat s fixními hodnotami kontrolních a vázacích bodů, pokud jsme si jisti jejich dostatečnou přesností. Pokud ne, lze nastavit směrodatnou odchylku těchto bodů. 8. Po proběhlé triangulaci již můžeme generovat DMT (Process – DTM Extraction) s libovolným prostorovým rozlišením. Výstupy lze vytvářet v několika různých formátech - DEM (*.img), Terramodel TIN, SOCET SET TIN, 3D shapefile, ASCII a Leica Terrain Format. Také je možné vytvořit vrstevnice v libovolném intervalu, k dispozici jsou formát shapefile nebo grid kvality DMT. • — Kristýna Leimerová www.geobusiness.cz

Tvorba cest pomocí Smooth Line P

ři tvorbě orientačních plánů například parků se často setkáme s nepravidelně se vinoucími pěšinkami. Stejné šířky a hladkého průběhu křivolakých cest lze jednoduše docílit pomocí funkcí Smooth Line a Buffer v programu ESRI ArcGIS. Jak vyhladit linie V mapě stačí vyznačit osy budoucích cest. Vhodné je linie lehce protáhnout až za hranici daného území. Při vyhlazování a následných úpravách by se vám totiž mohlo stát, že cesta „nedosáhne“ až k okraji. Na vzniklé liniové téma použijeme nástroj Smooth Line z pracovní lišty Data Management Tools – Generalization. Ten vyhladí průběh linie. Nastavíme vstupní liniovou vrstvu a místo uložení výstupu. Dále musíme zvolit jeden z algoritmů pro vyhlazení. Zatímco interpolace pomocí Bézierových křivek zachová průběh původními body (vertexy), mezi něž vloží křivku, algoritmus označovaný jako PAEK (Polynomial Approximation with Exponential Kernel) může obsahovat více bodů než původní linie. Navíc musíme zadat toleranci, tedy vzdálenost, o kterou budou posunuty nové lomové body. Čím větší tato hodnota bude, tím více se linie vyhladí. Nízká hodnota naopak může výrazně prodloužit dobu zpracování požadavku, vhodnější je proto nastavit toleranci větší.

Vzhledem k tomu, že oba nabízené algoritmy způsobují změny v topologii, lze v dialogovém okně nastavit zvýraznění případných chyb.

1

2

3

Jak na stejnou šířku Pokud potřebujeme vytvořit z linií polygonové téma, může nastat problém s tím, aby šířka cest byla všude stejná. Pro tento účel použijeme na vyhlazené linie funkci Buffer z toolboxu Analysis Tools – Proximity. V dialogovém okně opět zadáme vstupní a výstupní soubory, poté zvolíme šířku obalové zóny, která se bude rovnat polovině šířky vytvářené cesty. U parametru Side Type ponecháme FULL, případně změníme End Type na FLAT, aby konce cest byly ploché a ne zaoblené. Dissolve Type můžeme nastavit na ALL, čímž se vzniklé polygony spojí do jednoho. Konce linií bude zřejmě ještě potřeba upravit například oříznutím území pomocí nástroje Clip (Analysis Tools – Proximity). Výsledek Výsledkem je polygonové téma cesty, která bude mít vyhlazený průběh a po celé délce stejnou šířku. Na rozdíl od ruční digitalizace je tento způsob mnohem rychlejší a efektivnější. • — Petra Morkesová

!

Zdá se vám, že nepíšeme o software, který používáte právě vy?

Napište nám na adresu redakce@geobusiness.cz, jaký software používáte, a my pro vás připravíme tipy a triky.

7+8/2010 |   GeoBusiness

35


na stáži

Na stáži v Nyköpingu N

Na stáž? Už za dva týdny? Tak jo! V roce 2006 se ke konci chýlilo moje studium v magisterském programu kartografie a geoinformatiky na Masarykově univerzitě v Brně. V jarním semestru jsem plánoval dotáhnout do konce diplomovou práci a pomalu se začít připravovat na státnice. Na konci ledna mi jedna známá, která právě vyjížděla na zahraniční stáž, předala informaci ze zahraničního oddělení, že prý mají v rámci jednoho programu ještě finanční prostředky, a tak jestli bych prý někam nechtěl jet. Jediný zádrhel byl ten, že vše bylo nutné zařídit do dvou týdnů. Program Leonardo da Vinci, financovaný Evropskou komisí, je zaměřen na výjezdy studentů do zahraničí, a to za účelem pracovních stáží. Na jaře 2006 jeden z jeho cyklů končil, a proto ještě sháněli další zájemce, kteří by rozpočet mohli plně využít. [Pozn. red.: Aktuální možnosti programu Leonardo da Vinci hledejte na webu Národní agentury pro evropské vzdělávací programy www.naep.cz.] Student si vždy v rámci Leonarda najde nějaké pracoviště v zahraničí ve veřejném či privátním sektoru, a na

dobu pobytu dostal stipendium, které pokrylo náklady na živobytí. Od zaměstnavatele se žádná finanční spoluúčast neočekávala. Vzhledem k tomu, že jsem měl na hledání místa zaměstnání jen několik dnů, neváhal jsem a hned jsem kontaktoval své kamarády ve Švédsku, zda o něčem neví. Hned další den jsem získal kontakt na vedoucího úseku GIS na městském úřadu v Nyköpingu. Naštěstí nebyl problém se s ním domluvit na tříměsíční stáži, přeci jen - proč by nechtěli někoho, kdo pro ně bude Aplikace NyGIS se zobrazenou vrstvou katastrálních map, ukazující pracovat zadarcentrum města s budovou radnice. mo, že?

36 GeoBusiness  |  7+8/2010

Nyköping: malé město s velkou radnicí Plný očekávání jsem začátkem února 2006, v polovině „ladovské“ zimy, odjížděl do švédského Nyköpingu, abych si před koncem studia ještě vyzkoušel to, co mě jednou čeká a nemine: pravidelné zapojení do pracovního procesu. Hned další den po příjezdu jsem byl představen celému kolektivu úseku GIS, který tvořili vedle vedoucího další tři pracovníci, a musím říct, že věkový průměr jsem svým příjezdem příliš nesnížil. Jako dočasný pracovník jsem byl umístěn v úseku GIS v budově místní radnice. Dodnes se divím, k čemu potřebuje relativně malé město jako je Nyköping tak velkou budovu radnice. V jejím bludišti jsem i se svým dobrým orientačním smyslem měl občas problém najít své pracoviště. Všechny úseky a odbory zkrátka potřebují pro svoji existenci rozsáhlé prostory. Státní správa funguje asi všude na podobných principech, což

foto: Kamil Porembinski/Wikimedia Commons. Ilu: autor

ikdy mě ani nenapadlo, že bych na případnou studijní či pracovní stáž vyjel někam jinam než do některé ze skandinávských zemí. Přestože nejsem nikdy úplně nadšen zimou, která tam trvá skoro půl roku, místní příroda a přívětiví lidé mě vždy dokáží dostat na svoji stranu. Stejně tak to bylo před čtyřmi lety, kdy jsem jel na pracovní stáž do Švédska.


na stáži lýzy. Vytvářeli jsme mapu dostupnosti jednotlivých adresních bodů do všech školských zařízení v Nyköpings kommun („kommun“ se dá srovnat s našimi okresy) pomocí městské hromadné dopravy. V Nyköpingu mají studenti dojíždějící do města z okolí dopravu dotovánu. Výše příspěvku se liší v závislosti na vzdálenosti bydliště od konkrétní školy. Venkov ve Švédsku je svým charakterem trochu odlišný od toho, na který jsme zvyklí ze Střední Evropy: kromě vesnic se na venkově nachází i velké množství samot. V případě některých odlehlých vesnic či venkovských domů je nutné rozhodnout, jaký typ dopravního prostředku je vhodné pro studenty vypravit. Školní autobus je totiž v některých případech nahrazen školními „taxíky“ – je to finančně méně náročné. Na základě naší analýzy dostupnosti bylo poté v jiném odboru městského úřadu rozhodnuto, na jaký příspěvek má konkrétní student nárok. Lze tedy jen doufat, že jsme jim poskytli správné údaje.

jsem poznal také při komunikaci s některými dalšími úseky na úřadě. MapInfo ve švédštině? Žádný problém Během tříměsíční stáže jsem řešil několik různých pracovních úkolů. Mezi nejjednodušší patřilo vytváření a tisk mapových listů s městskou zelení pro účely technických služeb. Tyto mapy byly následně používány k plánování sledu úprav všech zelených ploch ve městě, například osev a sekání trávníků, výsadba nové zeleně a podobně. K jejich vytváření jsem používal nová prostorová data, která mělo město zrovna k dispozici. Jediným menším problémem bylo mé první setkání se softwarem MapInfo, který na úřadě úsek GIS používal. Po několika dnech jsem se s pomocí anglického manuálu a kolegů skamarádil i s jeho švédskou jazykovou verzí. V MapInfu jsem si vyzkoušel také nejrůznější síťové anawww.geobusiness.cz

Mapové podklady pro „Zelenou žábu“ V posledním měsíci svého pobytu jsem se stále více zapojoval do vytváření nového GIS serveru s fádním názvem NyGIS (v překladu „nový GIS“; pracovní název, který vymyslel náš vedoucí, byl ovšem „Gröna grodan“, tedy „Zelená žába“, což byla v té době oblíbená hračka jeho syna). Server byl určen především pracovníkům ostatních odborů na úřadě. Proto musel obsahovat široké spektrum prostorových dat – od katastrálních map až po mapy turistických zajímavostí. Některá data byla následně zveřejněna rovněž na webových stránkách Nyköpings kommun (www. nykoping.se). Mým úkolem bylo zejména vytváření některých nových tematických vrstev, což zahrnovalo lokalizaci jednotlivých prvků, popis jejich atributů a úprava vlastní kartografické vizualizace. Při přípravě těchto prostorových dat jsem se mimo jiné dozvěděl o okolí města řadu zajímavých informací, což jsem posléze využil při plánování cílů některých výletů.

jižně od hlavního města Stockholmu. V centru města je pevnost z 12. století, kolem které teče řeka Nyköpingsån. Kolem řeky je mnoho parků a zelených ploch, které místní zvláště v letních měsících velmi využívají. Přímo u pobřeží se nachází přístav s výbornými restauracemi, které mohu jen doporučit. Vzhledem k tomu, že město leží u mořského pobřeží, tu bývají zimy většinou mírné a téměř bez jakékoliv sněhové pokrývky. V roce 2006 zde ovšem stejně jako v České republice napadlo neobvykle velké množství sněhu, na což místní zareagovali tím, že si v okolí města vytvořili velké množství běžkařských tras. Vypůjčit si běžky od známých nebyl problém a proto jsem měl o zábavu ve většině volného času postaráno. Pokud bych měl říci, jaká pozitiva mně stáž přinesla, tak by to vydalo na celý samostatný článek. Zejména jsem si v praxi vyzkoušel práci v oboru, což považuji po pěti letech studia za velmi přínosné. Během tří měsíců jsem spolupracoval na několika rozdílných úkolech, které do velké míry rozšířily moje schopnosti při práci s různými programy pro správu prostorových dat. Získal jsem spoustu dobrých známých v oboru i mimo něj. Kontakty získané při práci na městském úřadu jsem později využil pro zajištění letní brigády na stejném pracovišti, kam jsem odjel ve stejném roce v době letních práznin. Přestože se ve Švédsku bez problému domluvíte anglicky, snažil jsem se za dobu pobytu vylepšit i svoje malé znalosti švédštiny, což se mi do jisté míry snad i podařilo. Po těchto zkušenostech se do Nyköpingu i do dalších částí Švédska rád vracím. • — Zbyněk Štěrba

Základní informace o stáži Místo stáže: Nyköping, Švédsko Název organizace na které byla stáž vykonána: Městský úřad Nyköping Název pozice/studovaného oboru: pracovník úseku GIS Délka trvání: únor – duben 2006 Program, přes který byla stáž realizována: Leonardo da Vinci

Nyköping a volný čas Nyköping je relativně malé město s přibližně třiceti tisíci obyvateli, ležící u mořského pobřeží asi 80 kilometrů

O autorovi: Odborný pracovník a doktorand Geografického ústavu Masarykovy Univerzity v Brně

7+8/2010 |   GeoBusiness

37


radar TIPY a TrIKY / KNIžNí SErVIS

Knižní servis

Python 3 Výukový kurz Kniha nabízí formou výukového kurzu široký záběr  témat věnovaných poslednímu evolučnímu stupni  Pythonu, se kterým zvládnete vyřešit drtivou většinu obvyklých zadání. Autor  provází v knize Pythonem  od prvních jednoduchých  programů až po komplexní projekty, které pracují se sítí, databázemi nebo  ve více vláknech. Pro rychlé osvojení nových informací jsou v knize odkazy na  podobná témata, která souvisejí s aktuálně probíranou  látkou. Na konci každé kapitoly najdete příklady, krátké shrnutí a cvičení, které  pomůže upevnit nově nabyté poznatky. Publikace vás mimo jiné  naučí tvorbě vlastních balíčků a modulů, zpracování souborů různých typů,  rozloženi zátěže do procesů a vláken, využití spolupráce s databázemi, efektivnímu ladění a testování  projektů, využití síly regulárních výrazů nebo vytvoření grafi ckého uživatelského rozhraní. •

DPZ urbanizovaných a suburbanizovaných oblastí

Úvod do geometrické a fyzikální geodézie – základy geomatiky

Summerfield, M.: Python 3

Publikace od vydavatelství  Sprinter s původním názvem  „Remote Sensing of Urban  and Suburban Areas“ přináší čtenářům nejnovější poznatky v oblasti aplikace DPZ při studiu městského  prostředí. Témata tvoří most  mezi dálkovým průzkumem  Země a studiem městského  prostředí pro hlubší vědecké poznání obou oblastí.  Kniha je rozdělena do sedmnácti kapitol, jejímiž autory jsou odborníci v daných  oblastech.  Důraz je kladen na teoretické a praktické aspekty v současném studiu měst  v souvislosti s DPZ. Sem patří  otázky spektrálního, prostorového a časového rozlišení  družicových snímků v souvislosti s nejrůznějšími městskými fenomény; dále potom  metody a techniky pro analýzu a integraci dat DPZ nebo  pokročilé zpracování dat  v prostředí GIS pro přesnější lokalizaci dílčích problémů  rozvoje měst. Kniha obsahuje celou řadu aplikací ve kterých data DPZ hrají klíčovou  roli při studiu měst. •

– Výukový kurz. Computer

rashed, d., Jürgens , C.:

ISBN: 978158948215, 260

Marada, M. a kol.: Doprava

Press, 2010, ISBN: 978-80-

Remote Sensing of Urban and

stran, 100 USd.

a geografická organizace spo-

251-2737-7, 584 stran, 587 Kč.

Suburban Areas. Springer,

Česká geografi cká společnost vydala druhou publikaci v rámci ediční řady  GEOGRAPHICA. Tentokrát je  publikace věnována organizaci dopravy a dopravním  systémům.  Doprava je jednou z nejdynamičtějších součástí našeho  každodenního života. Snad  proto se v současné geografi i  dopravy nejčastěji řeší problémy aplikačního charakteru,  například dopravní obslužnost venkova či vliv dálnic na  rozvoj sídel a regionů. Existují  ovšem i problémy obecnější povahy: dopravní hierarchie středisek osídlení z hlediska různých druhů dopravy  a její souvislosti s komplexní sídelní hierarchií, vývoj  dopravních interakcí v systému osídlení a jejich vliv na  změny významu středisek,  struktura dopravního zajištění vztahů střediska a zájemců  apod. Geografi e dopravy tak  může přispět také k základnímu výzkumu, ke studiu vývoje geografi cké organizace  společnosti. Dokladem je tato  monografi e z části  ostihující  uvedená témata. •

Kniha seznamuje se základy  geodézie, pomocí zemského gravitačního pole k určení přesné výšky dané polohy  a k projekci této trojrozměrné informace do dvourozměrné mapy. Cílem autora bylo přinést  knihu, která by vyplnila chybějící mezeru mezi příliš triviálními a naopak zbytečně podrobnými příručkami.  Autor v knize seznamuje  s nejběžnějšími pojmy geodézie, se kterými se pravděpodobně hodně geoinformatiků setká v průběhu své  praxe. Kniha je určena pro studenty geodézie, geografi ckých informačních systémů, dálkového průzkumu  Země, strojírenství a vědy  o zemi. Pomocí základních  geodetických vzorců kniha ukazuje řadu praktických příkladů z praxe, které  lze řešit pomocí vědeckých  metod. • Meyer, T. h.: Introduction to Geometrical and Physical Geodety: Foundations of Geomatics. ESrI Press, 2010,

— ( jb)

lečnosti v Česku. čGS, Praha,

2010, ISBN: 978-1402043710,

Vydali jste publikaci? Dejte

2010

290 stran, 99 USd.

nám o tom do redakce vedět.

3 GeoBusiness  |  7+8/2010

ILU: archIv JednotLIvÝch vYdavateLství

Doprava a geografická organizace společnosti v Česku


MarKET / NOVINKY TIPYNa a TrIKY TrhU

01 MOTOROLA ES400

02 LEICA DISTO DXT

Motorola představila v červnu podnikového digitálního asistenta (Enterprise Digital Assistant – EDA) ES400. Přístroj se  řadí do oblasti mobil computing a má klást vysoké nároky  na hlasové a datové schopnosti s výkonností blížící se stolnímu počítači. ES400 by mělo sloužit manažerům, ale i servisním pracovníkům v terénu pro sběr dat, či přístup k dalším  aplikacím. Je vybaven přizpůsobitelným rozhraním, plnou  klávesnicí, GPS, tříosým měřičem zrychlení, načítá čárové  kódy, či je kompatibilní s vlastností one button push-to-talk.  Komunikační systém umožňuje volbu 3.5G WAN: kompatibilita s GSM HSPA a CDMA RevA, to vše ukryté v odolné konstrukci. •

Mnoho společností často hovoří o odolnosti a robustnosti svých výrobků, ale jen někdy je možné brát jejich slova  vážně. Jedním z takových případů by mohl být nový laserový dálkoměr od Leicy. Leica DISTO DXT je vodotěsný, odolný proti prachu a pádu z výšky dvou metrů. Výrobce navrhuje jednoduchý způsob čištění – umýt přístroj přímo pod  kohoutkem. Mezi funkcemi nechybí kontinuální měření se zobrazením minima a maxima, rychlý výpočet objemů a ploch či nepřímé měření vzdáleností s pomocí funkce  Pythagoras. Vzdálenosti mohou být měřeny v rozsahu 5 cm  až 70 metrů s přesností 1,5 milimetru. Na přístroj je tříletá  záruka, cena kolem 7 000 Kč. •

03 MIO S600 Společnost Mio Technology představila  navigaci Moov S600 se širokým 5” displejem a tlačítkem pro okamžité ukládání  pozic a cestovních tras. Běží na platformě  Mio Spirit a nabízí funkci SmartFind pro  vyhledávání podle klíčových slov, podporu pro Google Local Search a Explore Mode a intuitivní navigační režim pro  vyhledávání nejbližších zájmových míst.  Umí i řazení do jízdních pruhů a hlasovou navigaci včetně názvů ulic v češtině  i slovenštině. Moov S600 je vybaven také  vstupními AV porty pro přehrávání obrazu a zvuku například z připojeného digitálního TV tuneru, přehrávače DVD nebo  parkovací kamery. • www.geobusiness.cz

04 EPSON ACULASER CX16 Společnost Epson uvedla na trh sérii barevných laserových multifunkčních tiskáren AcuLaser CX16. Zařízení, které  umí i skenovat a kopírovat se chlubí základními parametry tisku první černobílé strany za 14 sekund, barevné strany za 23 sekund a pracovním cyklem  až 35 tisíc stran za měsíc. Toner Epson  AcuBrite zajišťuje barevné výtisky s rozlišením 1 200 × 600 dpi v profesionální kvalitě. Účinné, velkokapacitní kazety  se značkou Energy Star by měly udržovat nízké provozní náklady. Doporučená  maloobchodní cena AcuLaser CX16 je  7 890 Kč včetně DPH. •

05 GARMIN GPSMAP 62 Garmin uvedl na trh model GPSMap  62, nástupce legendární outdoorové  navigace. V období dotykových diplejů  zůstává novinka věrna svému předchůdci tradičním displejem i výraznou anténou. Věrnost se však podepsala i pod  rozlišení, 160x240 bodů už je dnes skutečně přežitých, mělo by však přinést  menší spotřebu a displej bez rezistentní vrstvy i čitelnost a odolnost. GPSMap  62 je vybaven mini USB a výrobce udává výdrž 20 hodin.  Základní model má  vnitřní paměť 1,7 GB, vyšší modely lze  rozšířit pomocí microSD a bezdrátově  přenášet data. Ceny v USA začínají na  349,99 dolarech. • — (mj) 7+8/2010 |   GeoBusiness

3


nekrolog

Zemřel Milan Martinek

Milan Martinek se narodil 13. srpna 1930 v Břeclavi. Jak už to u lidí jeho formátu bývá, dochází k plnému pochopení, uznání a vymezení jeho široké vědecké, odborné a praktické činnosti až po jeho úmrtí. Můj vzácný přítel Milan byl člověkem skromným, přesto však viditelným, s významným a v mnoha případech i klíčovým názorem pro rozvoj řady oblastí kartografie a geoinformatiky, a to jak u nás, tak i v zahraničí. Jeho bohatý vědecký a odborný život ale nebyl snadný. V roce 1949 maturoval v Prostějově. Po těžkém rozhodování, zda studovat hudbu na akademii nebo se vydat směrem technickým, se rozhodl pro druhou variantu. Začal studovat v Brně, ale po přejmenování školy na Vojenskou akademii přešel po dvou letech do Prahy, kde v roce 1953 ukončil studia na Vysoké škole speciálních nauk a získal titul zeměměřického inženýra. Už v roce 1954 nastoupil jako asistent stavební fakulty ČVUT a v letech 1955 až 1958 byl přijat do interní vědecké aspirantury na katedře mapování a kartografie. Dlouhodobě se věnoval zejména tehdy moderní teoretické kartografii, byl průkopníkem užívání statistických metod v kartografii, a to zejména při navrhování velikostních stupnic tematických map. Jeho dizertační práce „Statistické zpracování a vyjádření kartograficky zobrazovaných jevů“ a její obhajoba v roce 1959 vedla k udělení vědeckého titulu CSc. v oblasti technických věd. V roce 1965 se zapojil do výzkumného úkolu Kartometrické vyšetře40 GeoBusiness  |  7+8/2010

ní morfometrických charakteristik orografických celků. V roce 1966 byl přijat na místo asistenta. Byl náročný pedagog, ale se studenty jednal velmi hezky a nikdy povýšeně, rád naslouchal jejich názorům. Kromě výuky zpracovával Koncepci komplexního regionálního atlasu hl. města Prahy obsahující řešení projektové přípravy a vydání atlasu. Atlas bohužel nebyl nikdy vydán. V roce 1970 byl povýšen do funkce odborného asistenta a až do roku 1973 se podílel na projektech státního plánu základního výzkumu, a sice: Vyšetření celkového objemu digitálních kartografických informací na vybraných prvcích mapy 1 : 10 000 a Výzkumu teoretických otázek kartografického zpracování map a atlasů. Připravil i docentskou habilitační dizertační práci, ale k její obhajobě už nikdy nedošlo. V období tzv. normalizace byl nucen z vysokoškolského pracoviště odejít. Ve své další práci se kromě kartografických aspektů,

zaměřoval stále více na problematiku GIS a oprávněně je považován za jednoho z otců jejich praktického využívání v ČR i střední Evropě. Od roku 1976 jako hlavní projektant vedl a řešil i v mezinárodním srovnání inovační projekt Informačního systému Útvaru hlavního architekta hlavního města Prahy, vytvořil a strukturoval PDÚ, tj. Proces Disponování Územím, agendu, která je v dnešní době s využitím současných informačních technologií úspěšně provozována. Později byl duší Městského informačního systému hl. m. Prahy. Další čeští a slovenští kartografové a geoinformatici, například profesor Veverka nebo profesor Krcho, jej považují za zakladatele městských informačních systémů v ČR – v Praze, konkrétně je to systém Základní Územní Identifikace – ZÚZI, obsahující informace o adresách, budovách, ulicích, katastrálních územích, městských částech, urbanistických obvodech a jejich vzájemných vazbách. Již zde

vznikly zásadní myšlenky, které až v našich dnech vedou ke zrodu skutečného Informačního systému o území. Ing.Martinek byl též na počátku vzniku digitální formy Územního plánu hlavního města Prahy a nadšeně podporoval využívání prvního geografického interakčního systému GRADIS. I v posledním období svého života se zajímal o nejnovější vývoj v oblasti prostorových informačních infrastruktur, konkrétně v oblasti směrnice INSPIRE. Ti, kteří s Milanem pracovali, dodnes oceňují jeho pracovitost a schopnosti komunikace s pracovišti různého zaměření, kdy hodiny, dny a měsíce vedl jednání s dotčenými úřady a snažil se o harmonizaci software a hardware, aby postupně jednotlivé části ISU začaly pracovat. Byl také náročným, ale spravedlivým manažerem, který vždy sázel na týmovou práci, pro kterou navíc dokázal dalším dávat inspiraci. Ještě dlouho po odchodu z tohoto útvaru se živě zajímal nejen o další postup realizace jeho původní myšlenky ISU v Praze, ale byl i iniciátorem setkání bývalých i stálých pracovníků oddělení ISÚHA a měl velkou radost z využívání a dalšího rozvoje jednotlivých agend a aplikací. Po roce 1989 se Milan Martinek zaměřil na poradenství v oblasti kartografie a geoinformatiky. Byl spoluzakladatelem poradenské firmy MARPO Praha. Významným v jeho životě bylo také setkání s dalším odborníkem a přítelem

foto: Štěpán Látal

V úterý 13. července 2010 zasáhla řady kartografů a geoinformatiků smutná zpráva – Ing. Milan Martinek, CSc. skonal po delší vážné nemoci, přičemž v srpnu by se dožil 80 let.


NEKrOLOG Josefem Hojdarem, s nímž pracoval od poloviny 80. let až do konce života. Od roku 1991 společně působili ve sdružení TERIS a REGIONAL2 a jsou spoluautory prací v oblasti modelování a rozvoje geoinformačních systémů zejména pro státní a veřejnou správu. Pozitivně ovlivňovali rozvoj geoinformatiky u nás a často svým poznáním i praktickými kroky předbíhali dobu. Mimo jiné spoluorganizovali též národní i mezinárodní konference k problematice městských informačních systémů a sami často vystupovali na řadě dalších konferencí v Československu a zahraničí. Milan Martinek také po celý život aktivně pracoval v orgánech Českého svazu vědeckotechnických společností. Za zásluhy o rozvoj české kartografie byl jmenován v roce 1993 čestným členem

Kartografické společnosti České republiky. Dále stál Milan Martinek u zrodu České asociace pro geoinformace, v níž byl v letech 1997 až 1998 vedoucím odborné skupiny Podmínky rozvoje geoinformačních systémů České republiky. Ve spolupráci s Josefem Hojdarem a řadou dalších, většinou mladých kolegů, vytvořil i rozsáhlou stejnojmennou studii, jež je základem i pro realizaci nejnovějších aktivit v geoinformatice, konkrétně realizace INSPIRE (potažmo GMES) a u kroků směřujících k tvorbě geoinformační politiky ČR, resp. Evropské unie. V Podmínkách rozvoje už tehdy vytvořili základní materiál, který je dodnes významnou znalostní vrstvou pro rozvoj a realizaci geoinformatiky u nás. Inovační a vpravdě novátorská byla také práce na

Standardech státního informačního systému. Osobně mě s Milanem spojovala celá řada věcí. I když se narodil v Břeclavi, měl výborný vztah k Valašsku, konkrétně ke Vsetínu, kde žila jeho maminka. Vedl příkladný rodinný život plný lásky a pochopení, své dvě dcery, Marcelu a Markétu, vychovával s manželkou Boženou již za studií. Obdivoval jsem jeho aktivity na konferencích, jeho smysl jít na podstatu věci, vyhýbat se osobním konfliktům a konstruktivně a hlavně velmi kriticky vést všechna jednání. Viděl ve mně naději pro realizaci řady svých myšlenek a splnění jeho plánů v oblasti mezinárodní, proto vždy, přátelsky a srdečně oceňoval mé zahraniční aktivity. Jeho názory, náměty a stanoviska mně velmi posilovala a i když si to možná neuvě-

domoval, ovlivňovala řešení řady problémů i v široké vědecké a odborné mezinárodní komunitě. Milane, moc ti za vše děkuji! Milan nám bude navždycky chybět. Byl to charakterní, čestný a silný člověk, který odcházel šťastný. To, pro co žil a usilovně a s nadšením pracoval, se ještě v průběhu jeho života začalo realizovat. K výsledkům jeho prací se budeme ještě řadu let vracet. Čest jeho památce. • — Milan Konečný exprezident Mezinárodní kartografické asociace, viceprezident Mezinárodní společnosti pro digitální zemi S přispěním Josefa hojdara, Miroslava Mikšovského, Věry Skalické, Václava Slabocha a Bohuslava Veverky

inzerce

www.geobusiness.cz

7+8/2010 |   GeoBusiness

41


panorama

Letecké digitální multispektrální snímky V rubrice Panorama představujeme různé typy geodat Nasazení digitálních leteckých měřických multispektrálních kamer přineslo významný posun ve využívání informací z infračervené oblasti v komunitě uživatelů geografických informačních systémů. Na rozdíl od spektrozonálních filmů odpadají ve zpracování digitálních leteckých snímků problémy se skladováním a chlazením spektrozonálních filmů, technickými opatřeními při snímkování i odesíláním filmů k vyvolání do Německa. Zatímco pro vizuální práci je vhodnější, a dnes téměř výhradně používaný, panchromaticky zaostřený multispektrální snímek nebo ortofotomapa (označované jako CIR – colour infrared), kde je čerfoto: © geodis brno

nobílý snímek s vysokým rozlišením obarven multispektrálními pásmy s nižším prostorovým rozlišením, pro poloautomatické a automatické analýzy multispektrálních snímků je panchromatické zaostřování nevhodné, protože deformu-

Tento výzkum provádí také ve

60 cm/pixel před panchroma-

je spektrální charakteristiky sle-

spolupráci s Katedrou mapo-

tickým zaostřením. Na tomto

ti automatické klasifikace je

Ke zkvalitnění úspěšnos-

dovaných objektů.

ověřováno současné využi-

vání a kartografie ČVUT v Pra-

snímku byla provedena polo-

GEODIS BRNO se dlou-

ze a Ústavem geoinformačních

automatická klasifikace lesa,

tí dat modelů povrchu a teré-

hodobě věnuje studiu mož-

technologií Mendelovy univer-

jejíž výsledek je zobrazen zele-

nu získaných leteckým lidaro-

ností automatické klasifikace

zity v Brně.

ně na druhém snímku. Použitá

vým systémem ALS 50-II, který

technologie může dramatic-

je spřažen s digitální kame-

vlastních leteckých multispek-

Na prvním obrázku je zob-

trálních snímků pořizovaných

razena kombinace infračer-

ky zrychlit digitalizaci hrani-

rou v jednom z letadel firmy ve

digitálními leteckými měřickými

veného, červeného a zelené-

ce lesa při tvorbě vektorových

dvoukomorovém systému.

kamerami VEXCEL UltraCamX.

ho pásma snímku s pixelem

databází.

— Vladimír Plšek

propagace

Technické informace o barevné ortofotomapě s digitálním modelem terénu bezešvě pokrývá celou ČR, snímkování a zpracování dat proběhlo ve třech kampaních:  v období 2002-2003 s rozlišením 50 cm  v období 2004-2006, 2007-2009 s rozlišením 20 cm  v roce 2010 byla zahájena další aktualizace dat, předpokládané rozlišení ortofotomapy je 10 – 12,5 cm dle typu terénu 42 GeoBusiness  |  7+8/2010

data jsou georeferencována v souřadnicovém systému JTSK nebo UTM, standardní grafický formát je TIFF nebo dle požadavku, členění dat je do souborů podle kladu SM 1 : 2000, bezešvý model terénu ČR s gridem 10 metrů, od roku 2009 aktualizovaný pomocí technologie laserového skenování, grid 2 × 2 m až 1 × 1 m dle důležitostí území

Možnosti objednání dat Data pro větší území lze získat přímo v obchodním oddělení. Objednávku lze provést telefonicky na čísle +420 538 702 040, přes www.geodis.cz (stránky „Divize služeb“) nebo e-mailem na geodis@geodis.cz.


Chcete vědět, co se děje v geoinformatice? Předplaťte si GeoBusiness.

10 čísel za 585 Kč 43 Kč

Ušetříte 148 Kč

Více než 2 čísla od nás ZDARMA!

Seriály Témata Reportáže

Inovace Tipy a Triky a další rubriky...

S předplatným ušetříte. www.geobusiness.cz/predplatne Běžná cena čísla je 65 Kč, v předplatném je cena pouze 43,70 Kč včetně poštovného. GeoBusiness v roce 2010 vychází v počtu 10 čísel ročně. Tato konkrétní nabídka platí pro objednávky předplatného na adresy v české republice, přijaté do 1. října 2010. Také nyní výhodné předplatné na Slovensko - aktuální ceny předplatného zjistíte rychle na www.predplatne.sk

S

VA E LIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.