Page 1

    Jak se sbírají data pro GIS

geobusiness 7/2009

Nezávislé zpravodajství o geoinformatice, již od roku 2002

iPhone opět o něco více „geo“

LocationBased Services ...řekni, kde ty služby jsou

Konference

GISáček 2009:

vítězné práce

www.geobusiness.cz

www.geobusiness.cz

Reportáže: Tipy+triky: Mise #6: Kompatibilita DWG Seminář CAGI Policie KMLfactbook.org Územní plánování a GIS v Hrotovicích Poradna: ve válce GSDI 11 + INSPIRE Souřadnicový nebo v Rotterdamu souřadný systém? s časem

ČR: 65 Kč / SR: 109 SK / 3.62 € (předplatné ČR: 43,50 Kč / SK: 1.975 €) Europe: € 6.90 | World: US$8.99

7/2009 |   GeoBusiness 
Víte, co dělá Zeměměřič?

Zeměměřič – časopis pro všechny, co se chtějí dozvědět o katastru nemovitostí, geodézii, kartografii a pozemkových úpravách Ročně 6 čísel za 393 Kč, pro studenty za 250 Kč Předplatné — www.zememeric.cz/objednavky Chcete si časopis nejdříve prolistovat? Ukázkový výtisk vám pošleme rádi zdarma. Na adresu redakce@zememeric.cz pošlete e-mail, ve které uveďte své jméno a poštovní adresu, na kterou Vám máme ukázkový výtisk doručit.


geobusiness ČeRvenec 2009 8. ROČNÍK / ČÍSLO 7

Téma

foto na tÉto straně shora: 1x denik.cz, 1x tomአřezník, 2x miloslav janČík

20 Location-Based Services: řekni, kde ty služby jsou? jaké možnosti přinášejí všudypřítomný internet a mobilní telefony s vestavěným gps přijímačem? historie firem tele atlas a navteq Konference GISáček 200 34 Jan Růžička: Přednáška ze Singapuru ohromila 35 Inventarizace starých ovocných sadů na území Bílých Karpat miroslav pizur představil webovou aplikaci pro inventarizaci ovocných sadů. 3 Plán parků Filozofické fakulty UP Olomouc s 3D vizualizací ondřej sadílek vytvořil přesný 3d model univerzitních parků. 42 3D model areálů VŠB - TU Ostrava pro aplikaci Google Earth radek fujak modeloval univerzitní areál. 44 Havárie: Někdy užitečný pomocník alena vondráková pomáhala určovat environmentální rizika pro krizový plán města olomouc.

0 Kraje jako na dlani každý měsíc novinky z regionů. Knižní servis náměty, co si přečíst či zařadit do své odborné knihovny.

Seriály

24 Mise #6: Ve válce s časem policejní prezidium Čr provozuje celou řadu aplikací, které pomáhají v dopravě. 30 Sběr dat pro GIS 5. díl seriálu Jak se co dělá... data jsou základní esencí geoinformačních systémů. podívali jsme se na postupy sběru dat pomocí gps přístrojů. 32 Citlivost není všelék gps přístroje vybírejte pečlivě a dle skutečných potřeb.

Poradna

2 Souřadnicový nebo souřadný systém? který výraz je správný?

2 Konference GSDI a INSPIRE konference novinky světových i evropských prostorových datových infrastruktur. 5 iPhone: opět o něco více „geo“

Řešení

Worldwide developer conference firmy apple představila nový iphone 3gs a vývojářské nástroje. Územní plánování a GIS Česká asociace pro geoinformace uspořádala 12. ročník semináře.

Radar

05 Radar aktuality z domova a zahraničí. užijte si svoji dávku novinek z geoinformačního světa. 06 Kalendář akcí

4 Nový ESID System GIS pre Slovenskú správu ciest společnost emis představuje nový informační systém.

Mise #6: Ve válce s časem (str. 24) navštívili jsme policejní prezidium Čr

Hádanka

50 Republika ze vzduchu zpoždění na d1 je 50 let. stavba první české dálnice byla schválena již 4. listopadu 1938.

geobusiness je nezávislý časopis, který nestranně informuje o dění v geoinformatice a řadě dalších oborů jako je gps, geografie, geologie, doprava, logistika, facility management, katastr nemovitostí, kartografie či fotogrammetrie a Dpz.

www.geobusiness.cz

Konference GSDI a INSPIRE konference (str. 12) reportáž z rotterdamu

Tipy a triky

46 Kompatibilita výkresů otestujte si svůj software, zda umí exportovat správně formát dWg. 4 Tematické mapy v KML vizualizace dat cia World factbook na mapě.

Reportáže

Konference GISáček 200: vybrané vítězné práce (od str. 34)

Jak se co dělá: Sběr dat pro GIS (str. 30)

Máte aktualitu, námět na reportáž nebo zajímavý rozhovor? Volejte nebo pište SMS: 775 239 478.

7/2009 |   GeoBusiness 

3


ÚvoDníK

Kubík Milé čtenářky, vážení čtenáři, toto číslo vychází s obrovským zpožděním. Po letech přípravy časopisu, kdy jsme se v redakci snažili (jakž takž :-) držet rytmus vydávání GeoBusinessu, se v létě na světě objevil můj prvorozený syn Jakub, který s mým, doposud veskrze pracovním životem, pěkně zamával (v dobrém slova smyslu). Protože znám ze svého okolí spoustu manažerů, kteří si ve svých padesáti letech nejednou posteskli, že jim utekly ty nejkrásnější roky života jejich dětí, nechtěl jsem opakovat jejich chyby a proto jsem v prvním měsíci byl doma co nejvíce, kochal se novorozencem a pomáhal ženě. Omlouvám se na tomto místě všem, kteří na vydání sedmičky GeoBusinessu čekali tak dlouho, a děkuji těm, co vydrželi čekat. Miloslav Jančík se byl zeptat specialistů, jak správně sbírat data pro geoinformační systémy pomocí GPS přístrojů. Dozvíte se, že citlivost přístroje není všelék. Zástupci Policejního prezidia ČR nás pozvali, abychom se k nim přišli podívat, jaké systémy používají pro práci s dopravními informacemi. Naši spolupracovníci se byli podívat na řadě konferencí a seminářů, mimo jiné na spojené celosvětové konferenci GSDI a INSPIRE konferenci v Rotterdamu a vývojářské Apple konferenci v San Franciscu. Tomáš Orlík se pro GeoBusiness zamyslel nad současnými službami, které označujeme Location-Based Services (LBS), a jejich využíváním laickými uživateli i firmami. V tomto čísle také otiskujeme vybrané vítězné práce ze studentské konference GISáček 2009. Je přeci dobré vědět, na čem ve svých bakalářských, diplomových i dizertačních pracích dělají studenti našich vysokých škol. Přeji vám čas na odpočinek a získání potřebných sil na podzimní maraton konferencí a seminářů, Josef Hnojil, šéfredaktor a vydavatel časopisu

FAQ – ptáte se nás:

Odpovědi na otázky... • Jakým způsobem vybíráte zprávy do rubriky Aktuality? • Měl/a bych zájem napsat pro GeoBusiness článek/případovou studii. Jak mám postupovat? Jak by měl být článek dlouhý? • Existuje studentské předplatné GeoBusinessu? • Rádi bychom v GeoBusinessu inzerovali své služby a řešení. Kde najdeme mediální plán a inzertní podmínky pro GeoBusiness? ... na tyto a celou řadu dalších otázek si můžete přečíst odpovědi na www.springwinter.cz

Výzva čtenářům K 20. výročí česko - slovenské geoinformatiky hledáme podkladové materiály (fotografie, videozáznamy, sborníky, hardware, screenshoty ze software apod.) a pamětníky/pamětnice, kteří jsou ochotni se podělit o své zážitky s ostatními čtenáři. Máte doma či v kanceláři schované archivní materiály? A jste ochotni je ukázat ostatním geoinformatikům? Ozvěte se, prosím, na telefonní číslo +420 775 239 478 nebo pošlete e-mail na josef.hnojil@geobusiness.cz 4 GeoBusiness  |  7/2009

GeoBusiness ...srozumitelně o geoinformatice v praxi měsíčník o geoinformatice v praxi 8. ročník, vydání červenec 2009 (číslo 7/2009) www.geobusiness.cz, e-mail: redakce@geobusiness.cz Redakce Šéfredaktor: Josef Hnojil (e-mail: josef.hnojil@geobusiness.cz,  mobil: 775 239 478, skype: jhnojil) Redakce: Miloslav Jančík, Jaroslav Burian Redakční spolupráce: Roman Ožana, Alena Vondráková,  Jakub Miřijovský, Jan Heisig, Miloš René Výroba Grafika a sazba: redakce Adresa redakce Springwinter, s. r. o., Rybalkova 29, 101 00 Praha 10 tel./fax: 251 565 572 mobil: 775 239 478, 603 787 118 e-mail: redakce@geobusiness.cz Vydavatel Springwinter, s. r. o., Brtnická 1169/9, 101 00 Praha 10 Tištěná a internetová inzerce Josef Hnojil (tel.: 775 239 478,  josef.hnojil@geobusiness.cz, skype: jhnojil) Radek Petr (tel.: 603 787 118,  redakce@zememeric.cz, skype: radekpetr) Ceník inzerce najdete na www.springwinter.cz Předplatné, nové objednávky   přes web www.predplatne.cz   emailem na geobusiness@predplatne.cz   na Slovensku objednávejte na www.predplatne.sk Distribuce a doručování předplatného A.L.L. production s.r.o., Areál VGP - Budova D1,  F. V. Veselého 2635/15, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice Registrace ISSN 1802-4521 Evidence MK ČR E 18118 Periodicita: V roce 2009 vyjde 10 čísel. Náklad tohoto čísla: 2 500 kusů Uzávěrka čísla: 10. července 2009 Změny uvedených údajů nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. Autorská práva k časopisu a navazujícím elektronickým publikacím vykonává vydavatel. Jakékoli užití částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoliv způsobem (mechanickým nebo elektronickým) i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Přetisk, přepracování, překlad do jiného jazyka a jiné užití díla nebo jeho části, jakož i zařazení díla do jiného díla (souborného, spojení s dílem jiným, zařazení do jakékoliv formy elektronické publikace ap.) bez písemného souhlasu vydavatele jsou zakázány. + Právní režim autorských děl nabídnutých redakci se řídí autorským zákonem č. 35/1965 Sb. a vyhláškou MK ČR č. 55/1978 Sb. (výjimky z povinnosti sjednávat písemně smlouvy o šíření literárních a jiných děl). + Rukopisy redakce nevrací. V případě přijetí díla k uveřejnění redakce autora o této skutečnosti uvědomí. Tím nabývá vydavatel výhradní práva k šíření přijatého díla časopiseckou formou včetně možnosti zveřejnění na webových stránkách časopisu, vydání na CD/DVD nebo jiným způsobem v elektronické podobě. + Autorská odměna bude poskytnuta jednorázově do pěti týdnů po prvním uveřejnění příspěvku, ve výši určené interním sazebníkem a zahrne i odměnu za případné vydání díla v elektronické podobě. Po uplynutí jednoho roku od prvního vydání příspěvku je autor oprávněn jej uveřejnit i jinde bez předchozího písemného souhlasu vydavatele.

Časopisy vydavatelství springwinter, s.r.o. geobusiness, zeměměřič, Kompendium geoinformatiky. obsahy časopisů jsou součástí monitoringu médií, provozovaného společností newton Media.

Prosíme, recyklujte: Abychom k vám časopis dopravili v neporušeném stavu,  balíme jej do igelitového obalu. Prosíme, abyste obal  vyhazovali do nádob, určených pro sběr plastů.


RADAR

Aktuality z domova i ze světa RADAR ... VŽDY POSKYTUJE SKVĚLÝ SERVIS

Interoperability 9.3.1 Patch). Řeší problém zjištěný ve verzi 9.3.1 u uživatelů SQL Server 2000. Uživatelé SQL Server 2000 v úlohách sysadmin, db_owner nebo db_datareader automaticky mohou vidět všechna data v geodatabázi. Ve verzi 9.3.1 však není toto oprávnění v ArcSDE dodrženo a jestliže se tito uživatelé připojí, nevidí žádná data kromě těch, která sami vlastní. Tuto chybu je možné odstranit právě instalací zmíněného patche.

ilu: nasa

Výšková data zdarma Americká vesmírná agentura NASA ve spolupráci s japonským ministerstvem průmyslu a obchodu vytvořila z družicového mapování nová výšková data, pokrývající 99 procent povrchu Země. Data pocházejí z družice Terra, konkrétně z jejího senzoru ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer). Z více než 1,3 milionu snímků byl sestaven digitální výškový model (Global Digital Elevation Model - GDEM) v rozlišení 30 metrů, který díky uvedenému pokrytí 99 procent povrchu Země představuje nejkomplexnější data tohoto typu vůbec. Data jsou k dispozici na webu NASA ke stažení zdarma ve formátu GeoTIFF. Aktualizace produktů ESRI Společnosti ESRI a ARCDATA PRAHA uvolnily aktualizace k vybraným produktům. ARCDATA PRAHA uveřejwww.geobusiness.cz

nila lokalizaci uživatelského rozhraní ArcGIS 9.3.1. Česká lokalizace pro ArcGIS Desktop 9.3.1 je k dispozici ke stažení v sekci download na webu společnosti. Společnost ESRI vydala novou „záplatu“ s označením ArcGIS Data Interoperability 9.3.1 Patch, která odstraňuje řadu chyb a potíží při použití nadstavby ArcGIS Data Interoperability. Byl vyřešen problém s chybovou hláškou generovanou Spatial ETL Tools při prázdných publikovaných parametrech zdrojových dat a dále byla odstraněna nemožnost zadat cestu k souborové či osobní geodatabázi v okně nástroje Quick Export. Patch zároveň obsahuje další dvě opravy, z nichž jedna řeší potíže při konverzi lineárních tříd prvků Oracle Spatial do souborové geodatabáze a druhá umožňuje otevírat MXD dokumenty bez ohledu na přístupnost referenčních dat. Druhý opravný balíček byl vydán pro produkt ArcSDE (ArcGIS Data

Inventarizaci zeleně v Rumunsku zpracuje GEODIS Brno Společnost GEODIS Brno získala zakázku na vytvoření zeleného katastru pro rumunské město Oradea. Jde o komplexní zpracování pasportu a inventarizace zeleně, zpracování generelu zeleně a vypracování studie na další rozvoj zelených ploch ve městě. Součástí projektu je rovněž dodání ortofotomapy města ve vysokém rozlišení a geodetické zaměření nejvýznamnějších městských parků. Projekt bude realizován v letech 2009 až 2010. GEODIS na projektu bude spolupracovat s brněnskou firmou PZK a GIS, která se na oblast veřejné zeleně specializuje. Součástí týmu bude profesorka Ildiko Smith z Oradei, která je přední rumunskou odbornicí na zahradní architekturu. GEODIS působí v Rumunsku od roku 2005 a patří zde k předním firmám v oblasti geodézie, fotogrammetrie a katastru.

3D data dálničních křížení Společnost Navteq představila pod názvem Motorway Junction Object nový datový produkt, který ve 3D znázorňuje detailní křížení dálničních křížení nebo nadjezdů. Data byla nejprve tvořena pro Austrálii, následně potom pro Spojené státy a Evropu. Díky dodatečným informacím o jízdních pruzích umožňují provádět mnohem lepší 3D navigaci, zejména potom ve složitých křižovatkách. Díky tomu by měla být jízda automobilem v neznámé oblasti příjemnější a zejména bezpečnější. Ukázková data jsou k dispozici pro beta testování. S komerčním spuštěním se počítá v červenci 2009. Nová beta verze Dynavix Manageru Společnost Dynavix uvolnila synchronizační program Dynavix Manager Beta2 určený pro správu a aktualizaci navigačních zařízení Dynavix. Díky tomuto nástroji je možné provádět aktualizace navigačního softwaru Dynavix pro všechna zařízení. Dále lze zálohovat uživatelské nastavení, získávat informace o dostupných aktualizacích mapových podkladů, editovat vlastní zájmové body (POI) nebo přistupovat ke knize jízd. Soubory knihy jízd je nově možné filtrovat podle požadovaného období a typu (záznamy o jízdách a tankování). Zdokonalena byla také práce s obnovením uživatelského nastavení, jehož  7/2009 |   GeoBusiness 

5


RADAR konference, semináře, školení, kongresy, uzávěrky soutěží a výběrových řízení

2009 - ČR a SR

září 7. – 8. 9. / GeoForum cs 2009/ Brno / www.intergraph.cz 10. – 11. 9. / Geografické aspekty středoevropského prostoru / Masarykova univerzita, Brno 15. 9. / zaslání předběžných přihlášek a přihlášek referátů včetně rozšířeného abstraktu na konferenci GIS Ostrava 2010 15. – 18. 9. / Geoecological Problems of High Mountains / Tatranská Lomnica, Slovensko 17. – 18. 9. / 12. Setkání uživatelů T-MAPY / Špindlerův Mlýn / www.tmapy.cz 17. – 18. 9. / 17. celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu / Znojmo / www.uur.cz 29. 9. / Student GIS Projekt 2009 – 5. studentská konference / Olomouc / www.arcdata.cz 29. – 30. 9. / DGI CEE - GIS Defence & Security Strategies For Central & Eastern Europe / Praha / www.dgicee.com 30. 9. – 2. 10. / 18. Kartografická konference / Olomouc / www.18kk.upol.cz říjen 5. - 6. 10. / 3IN e-governmentu / Brno / www.3-in.cz

8. 10. / Bentley Utility/Mapping Forum 2009 / Brno / www.bentley.cz 9. – 10. 10. / Regionální geografie: Ano či ne a jak? (seminář o výuce regionální geografie na školách) 19. – 20. 10. / 15. ročník setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO a ATLAS / Brno / www.gepro.cz 21. – 22. 10. / 18. konference GIS ESRI v ČR / Praha / www.arcdata.cz listopad 3. 11. / Den malých obcí / Vyškov / www.triada.cz 5. – 6. 11. / 17. Slovenské geodetické dni / Žilina / www.geodni.sk 10. 11. / Den malých obcí / Praha / www.triada.cz 18. 11. / Den GIS/ celý svět / www.gisday.com listopad / Seminár GIS v archeológii / SAGI, www.sagi.sk listopad / Implementácia INSPIRE v podmienkach SR / Bratislava / www.sagi.sk 23. - 24. 11. / Současnost a budoucnost krizového řízení / Praha / www.tsoft.cz 24. - 25. 11. / Inspirujme se „spoluprací“ / Průhonice u Prahy / CENIA, www.inspirujmese.cz

Poznámka k používání kalendáře: Údaje šedivou barvou zatím nebyly upřesněny pořadatelem.

KALENDÁŘ

leden 2010 24. – 27. 1. / GIS Ostrava 2010 / Ostrava / http://gis.vsb.cz/gis2010

září 2. 9. / ISPRS Workshop: Laser Scanning 2009 / Paříž, Francie / http://laserscanning2009.ign.fr 2. – 4. 9. / 6th International Symposium on LBS & TeleCartography / Nottingham, Velká Británie / www.lbs2009.org 4. 9. / ISPRS Workshop - Object Extraction for 3D City Models, Road Databases and Traffic Monitoring Concepts, Algorithms, and Evaluation / Paříž, Francie /

www.ipk.bv.tum.de/isprs/cmrt09/ 21. – 25. 9. / COSIT‘09, 9th International Conference on Spatial Information Theory / Aber Wrac‘h , Francie / www.cosit.info 22. – 24. 9. / INTERGEO 2009 / Karlsruhe, SRN / intergeo.de říjen 9. – 12. 9. / Digital Earth / Peking, Čína / www.isde6.org 20. – 23. 10. / Free and Open Source Geospatial Software (FOSS4G) Conference 2009 / Sydney, Austrálie / 2009.foss4g.org listopad 15. – 22. 11. / XXVI International Cartographic Conference / Santiago, Chile / http://cartography.tuwien.ac.at/ica/ prosinec 1. – 3. 12. / Earth from Space – The Most Effective

6 GeoBusiness  |  7/2009

Solutions / Moskva, Rusko /

www.transparentworld.ru/conference/2009/en/ duben 2010 9. – 16. 4. / International Federation of Surveyors (FIG) 2010 / Sydney, Austrálie / www.fig2010.com 11. – 16. 4. / XXIV FIG International Congress / Sydney, Austrálie / www.fig.net

Uveřejňování informací o akcích v kalendáři geobusinessu je zdarma. pořádáte konferenci, seminář, výstavu? nebo víte o akci, která v kalendáři zatím není? pište na adresu redakce@geobusiness.cz.

foto: josef polák, vŠb - tu ostrava

Chybí v kalendáři vaše akce? Pište na redakce@geobusiness.cz.  Zveřejnění v kalendáři je zdarma. Informace o akcích jsou platné k datu vydání časopisu.

2009 - svět


GIS Ôešení Autodesk

Street View tříkolky mapují republiku Do českých a moravských měst vyrazily tříkolky, které pro službu Google Street View snímají obtížně přístupná místa. Česká republika je první zemí střední a východní Evropy (a zároveň šestou v Evropě), kde se tříkolky objeví. Tříkolky se bez problémů dostanou do pěší zóny nebo třeba do zákazu vjezdu. Uživatelé Street View tak nepřijdou o snímky z historických ulic, náměstí a jiných míst, která jsou sice veřejným prostranstvím, ale vozům nepřístupná. Pro nasnímání historických nebo přírodních lokalit, které nejsou běžně veřejně přístupné, bude společnost Google jednat s příslušnými majiteli nebo organizacemi. Tříkolky společnosti Google budou využity i při snímání tří vítězných lokalit v rámci projektu České Street View tipy. Přes devět tisíc uživatelů v hlasování vybralo historické poklady Olomouce a Českého Krumlova a také přírodní krásy Hřenska – Českého Švýcarska. Tříkolky nesou logo a barvy společnosti Google a jsou vybaveny stejnými přístroji jako Street View auta, která sbírají fotodokumentaci. Kvalita snímání závisí u tříkolek na více faktorech: důležitou roli hraje nejen počasí, ale také výkon cykliswww.geobusiness.cz

ty a dostupnost terénu (zejména u přírodních úkazů). Street View tříkolky vůbec poprvé vyjely v květnu letošního roku do italských ulic, kde mapovaly například náměstí v Římě či Miláně. Vedle Itálie a ČR tříkolky zavítaly také do Španělska, Velké Británie a Nizozemí. Aktualizace map Portálu veřejné správy V mapových službách Portálu veřejné správy ČR byly aktualizovány mapové podklady středního měřítka. Konkrétně jde o automapy v měřítkách 1 : 500 000, 1 : 300 000 a 1 : 150 000, které dodává společnost Plan Studio. Aktuální verze automap zachycuje změny v území, provedené od poslední aktualizace koncem roku 2008. ESRI mezi finalisty Společnost ESRI byla vybrána mezi tři finalisty výročních partnerských cen firmy Microsoft v kategorii „Partner roku v oblasti veřejné správy“ (Public Sector, Government Partner of the Year 2009). Ocenění je udělováno partnerům, kteří na základě technologií firmy Microsoft vyvinuli výjimečná a progresivní řešení. Ceny „Partner roku“ jsou udělovány v několika kategoriích a vítězové se vybírají celosvětově z více než dvou tisíc projektů. Microsoft a ESRI spolupracují na technologiích pro operační centra civilní obrany (Data Fusion Centers). Ta začala vznikat po roce 2003 za účelem sdílení dat pro řešení výji-

mečných situací, například živelných pohrom, či teroristických útoků. Ve svém projektu použila ESRI technologii ArcGIS, na míru upravenou potřebám státních a místních zpravodajských služeb. Výsledné řešení je kompatibilní se stávajícími informačními systémy a pracuje se standardními formáty dat. Společnost ESRI je rovněž jediný výrobce GIS, který nabízí kompletní geoinformační software podporující prostorovou databázi Microsoft SQL Server 2008 Spatial. Technologie Fusion Core Solution umožňuje pracovníkům krizového centra modelovat a vyhodnocovat výjimečné situace pomocí dynamické mapy. Online Geografická bibliografie V květnu 2009 byla spuštěna beta verze česko-anglických stránek projektu Geografická bibliografie ČR online www.geobibline.cz. Cílem databáze je vytvořit a zpřístupnit digitální Geografickou bibliografii ČR 20. a 21. století. Databáze zpřístupňuje 114 000 bibliografických záznamů nichž některé jsou doplněny anglickými anotacemi nebo odkazy na plné texty. Obsahem databáze je především geografie, kartografie a demografie. Stránky jsou vytvářeny a redigovány v Geografické knihovně PřF UK. Od května navštívilo webové stránky projektu již 2 500 českých a 500 amerických uživatelů. • — z tiskových zpráv připravila redakce

PÔesné údaje v každém okamžiku

Autodesk Topobase 2010 komplexní tvorba, správa a publikování geoprostorových dat

školicí stÔedisko Autodesk

www.xanadu.cz info@xanadu.cz

inzerce

 spuštění je možné vybrat podle data provedené zálohy. Dynavix Manager Beta2 je určen pro zařízení vybavená softwarem Dynavix 8.

www.cadforum.cz

7/2009 |   GeoBusiness 
Moravskoslezský kraj Podpora obnovy historických vysokých pecí Moravskoslezský kraj se bude podílet na obnově industriální národní kulturní památky ze souboru Evropského dědictví v Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě. Kraj se bude také podílet na přípravě dokumentace pro žádost o dotace z Integrovaného operačního programu, aby se zvýšila šance sdružení Dolní oblast Vítkovic získat prostředky na uskutečnění rozsáhlých záměrů oživení industriálního kulturního dědictví Dolu Hlubina a vysokých pecí Vítkovic. Počítá se také finanční podporou z rozpočtu kraje, jejíž výše se odvine od jednotlivých záměrů, které projdou schválením v radě a zastupitelstvu Moravskoslezského kraje. Obnova nejcennějších částí objektů národní kulturní památky se plánuje do roku 2013. Sledování životního prostředí Moravskoslezský kraj zahájil projekt, jehož náplní je monitorování výskytu desítek druhů živočichů a rostlin v některých chráněných územích v kraji. Projekt je

 GeoBusiness  |  7/2009

finančně podpořen z finančních mechanismů EHP/ Norska. Díky této grantové pomoci bude mít severní Morava a Slezsko systém, který přispěje k efektivnějšímu získávání, zpracování a dostupnosti informací, týkajících se ochrany přírody. V projektu jsou sledováni živočichové a rostliny ve vytipovaných chráněných územích Moravskoslezského kraje, jsou prováděny průzkumy zaměřující se na výskyt vybraných druhů živočichů v celém regionu. Třetí částí projektu jsou průzkumy sledující významné faktory ohrožující přírodní prostředí. Výstupem projektu budou soubory údajů, získávaných především z terénních průzkumů, ale také sběrem a zpracováním již existujících dat. Všechny informace budou poté dostupné na internetu pro subjekty veřejné správy. Náklady na projekt dosáhnou 10 milionů korun. Většinu pokryje dotace z finančních mechanismů EHP/Norska, podíl kraje představuje 15 % těchto nákladů, tedy 1,5 milionu korun. Projekt byl zahájen počátkem roku 2009 a skončí v prosinci 2010.

Jihomoravský kraj Inkubátor pro informatiky Rada Jihomoravského kraje schválila přípravu projektu „CERIT Science Park“. Jeho cílem je v letech 2009 až 2011 vybudovat vědeckotechnický park s inkubátorem, specializovaným na informační a komunikační technologie. Jihomoravský kraj plánuje v rámci projektu odkoupit od Masarykovy univerzity část budovy v ulici Botanická a Šumavská. V současné době je připravena ke schválení registrační žádost a byla zahájena předběžná jednání na přípravě plné žádosti z operačního programu Podnikání a inovace – program podpory Prosperita. Podání plné žádosti je plánováno na září 2009. Celkové náklady projektu dosáhnou zhruba 500 milionů korun. „Dotace z operačního programu na podporu vědy a výzkumu budou činit až 75 procent nákladů. Z národních zdrojů by se pak doplácelo mezi 100 a 120 miliony korun. Kraj Vysočina Stezky pro jezdce na koních budou přibývat Na Vysočině by do léta 2010 měly vzniknout stovky kilo-

metrů značených stezek pro jezdce na koních. Vyznavačů rekreačního jezdectví v kraji rok od roku přibývá, zatím jim ale slouží pouze několik desítek kilometrů dlouhá trasa mezi Telčí a jihočeskou Maříží. K novým stezkám se teď připravuje dokumentace, vyznačování by mohlo začít na podzim 2009. Zatím bylo zmapováno přibližně 600 kilometrů a podle předběžné komunikace s majiteli jízdáren by jich mohlo být zhruba ještě jednou tolik. Návrhy nových stezek nyní v terénu prověřují odborníci na koních. Zkoumají, zda bude terén jezdcům vyhovovat, jestli je cesta zavede k regionálním zajímavostem a vyhlídkám, ale také ke kvalitním službám, včetně veterináře a kováře. Stezky pro koně se také například nesmějí křížit s cyklotrasami. Páteřní stezky se napojí na úseky vyznačené v sousedních krajích. Na Vysočině bylo už dříve zmapováno přes 170 jezdeckých stanic. Někde si zájemci mohou půjčit koně na projížďku, absolvovat výcvik nebo si zajistit přenocování. Příprava dokumentace pro síť koňských tras je součástí projektu na zkvalitnění turistické nabídky na

foto: 1x archiv ostrava.cz, 1x archiv jic.cz

Kraje jako na dlani


radar

foto: 1x klet.com, 1x archiv virtualtravel.cz

Vysočině, který dotuje EU. Vysočina Tourism se pokusí sehnat evropské peníze také na značení stezek. Podle předběžného odhadu by vyznačovací práce měly stát kolem dvou milionů korun. Ke každé stezce bude také vydán podrobný tištěný průvodce. Jihočeský kraj Rekonstrukce rozhledny na Kleti V Jihočeském kraji byla znovu otevřena rozhledna na Kleti, která je nejstarší kamennou rozhlednou v Čechách. Desetiměsíční oprava stála zhruba deset milionů korun, více než osmi miliony přispěla Evropská unie. Projekt komplexní rekonstrukce kulturních památek na nejvyšší hoře Blanského lesa začal rekonstrukcí turistické chaty v sousedství rozhledny. Tato rekonstrukce byla dokončena v roce 2007. Rozhledna je od roku 1958 registrována jako nemovitá kulturní památka. Roku 1822 až 1825 ji nechal postavit kníže Josef Jan Nepomuk ze Schwarzenberku ve výšce 1084 metrů nad mořem. Od roku 1971 je v provozu lanová dráha Krásetín - Kleť, která téměř po celý rok dopravuje turisty na rozhlednu a chatu. Lanovka od začátku svého provozu přepravila na vrchol přes tři miliony návštěvníků. Podpora technického vzdělávání Cílem nového projektu s názvem IQ Industry je změnit systém přípravy mladých lidí na povolání s vyšší mírou spoluzodpo-

www.geobusiness.cz

vědnosti firem a průmyslových svazů, modernizovat a stabilizovat odborné školství a podpořit technické vzdělávání a jeho učitele. Projekt IQ Industry navazuje na projekt IQ Auto s názvem „Inovace - kvalifikace odborné přípravy pedagogických pracovníků“, v jehož rámci byl Jihočeský kraj druhým nejúspěšnějším krajem České republiky. V jižních Čechách se do projektu, který trval od listopadu 2006 do června 2008, zapojilo 12 firem, 27 škol a sedm úřadů práce. Cílem projektu byla podpora technického vzdělávání v ČR na středních a vyšších odborných školách v souladu s požadavky průmyslu, pozitivně změnit přístup společnosti k technickému vzdělávání a vytvořit systém moderní přípravy mladých lidí na jejich kariéru v průmyslu. Významnou měrou se na zabezpečení projektu IQ Auto v Jihočeském kraji podílela především Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická České Budějovice, která jako regionální vzdělávací centrum v rámci tohoto projektu organizovala

nabídku seminářů v jednotlivých firmách pro pedagogické pracovníky odborných škol Jihočeského kraje. Karlovarský kraj Finance pro obce na regeneraci památkových rezervací a zón Kraj rozdělí peníze obcím a vlastníkům památek na regeneraci městských památkových rezervací a zón z dotace Ministerstva kultury ČR. Pro rok 2009 dotace činí okolo 8, 2 milionu korun. Státní finanční podporu ministerstvo poskytuje každoročně v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. V druhé etapě udělování dotace, uzavřené 30. května,

bylo předloženo celkem 14 žádostí. Vlastníci památek a obce získají dohromady více než 5, 3 milionu korun. Poskytnutí financí vlastníkům památek ve výši 340 tisíc korun schválila krajská rada. Peníze budou využity například na opravy kostela sv. Václava v Lokti, opravu střechy a omítek kostela sv. Vavřince v Horní Blatné nebo na obnovu fasády barokní fary v Bečově. Krajské zastupitelstvo dále rozhodne o tom, zda bude poskytnuto téměř 5 milionů korun z tohoto programu obcím, například městu Františkovy Lázně na opravu pavilonů Solného a Lučního pramene, Hornímu Slavkovu na restaurování omítek a kamenických prvků Pluhova domu nebo městu Loket na restaurování románské rotundy hradu. Miliarda z ROPu Více než miliarda korun přijde do Karlovarského kraje z Regionálního operačního programu Evropské unie na projekty, které byly předloženy do páté a šesté výzvy programu. Přes 440 milionů půjde na opravy silnic, 370 milionů získá na přestavbu Integrovaná střední ško-

7/2009 |   GeoBusiness 
la technická a ekonomická v Sokolově. Mezi projekty z Karlovarského a Ústeckého kraje se peníze rozdělí zhruba napůl. „Výbor Regionální rady rozdělil mezi projekty více než dvě miliardy korun. Podporu výbor schválil pro 73 projektů. Největší část dotací, přes 880 milionů korun, je určena pro projekty zaměřené na modernizaci vzdělávací infrastruktury a zdravotnických zařízení. V posledních výzvách mohli žadatelé předkládat projekty z oblastí infrastruktury v oblasti rozvoje lidských zdrojů, budování kapacity pro místní rozvoj, investice pro zlepšení fyzické infrastruktury, inzerce

0 GeoBusiness  |  7/2009

zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení a podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu. Vedle stamilionových částek pro silnice a sokolovskou střední školu miliony korun získají i obce

v Karlovarském kraji na podporu cestovního ruchu a svoji propagaci. Ústecký kraj Podpora inovačním podnikatelským inkubátorům Zastupitelstvo Ústeckého

kraje schválilo program na podporu inovačních podnikatelských inkubátorů. Pro rok 2009 je pro zájemce připraveno v rozpočtu kraje pět milionů korun. Podnikatelský inkubátor je vlastně soubor kancelářských prostor, které jsou pronajímány začínajícím podnikatelům s inovačním podnikatelským záměrem. V České republice existuje několik podnikatelských inkubátorů. Ty úspěšné zřizují například vysoké školy (VŠE v Praze, VŠB – TU Ostrava nebo Univerzita Palackého v Olomouci), ale také města jako Hradec Králové nebo některé kraje. O podporu mohou žádat města a obce, neziskové organizace,

foto: WWW.ekovychovalk.cz

RADAR


radar

ilu: centrum celoživotního vzdělávání uherský brod

střední a vysoké školy nebo podnikatelé. Dotace se odvíjí od počtu podnikatelů či firem umístěných v inkubátoru a poskytnutá podpora se liší také v prvním, ve druhém a třetím roce podpory. Například v prvním roce lze získat až 11 800 Kč měsíčně na jeden subjekt v inkubátoru. Maximální podpora je stanovena hranicí 200 tisíc eur za 3 roky. Liberecký kraj Výlety po naučných stezkách Lesy ČR se podílejí na tvorbě naučných stezek. Od roku 2008 otevřely čtyři nové stezky v Libereckém kraji a další připravují. Hospodaření v lesích Lužických hor můžete poznávat na Lesnické naučné stezce Sokol. Ta začíná nedaleko Petrovic u Kočičí studánky. Na dvoukilometrové trase pod stejnojmenným vrchem Sokol se můžete dozvědět, jak se lesníci snaží ovlivnit vývoj zdejších lesů ku prospěchu jejich přirozené skladby. Další naučná trasa se nachází vedle sychrovského zámku. Můžete se zde dozvědět mnoho zajímavého o historii i současnosti místních lesů, ale také o fungování lesního ekosystému. Novinkou je naučná prožitková stezka Hravé putování ještědským lesem, když smích si odsud nesem. Vybudovali ji žáci Základní školy Křižanská z Liberce - Ostašova za finanční podpory Lesů ČR a města Liberec. Trasa zpestřená malůvkami a nejrůznějšími dřevěnými „hejblátky“ na hraní seznamuje s životem lesa. Vede ze sedla Na www.geobusiness.cz

Výpřeži (Tetřeví sedlo pod Ještědem) tři kilometry stále z kopce do Ostašova Horní Suché. Středočeský kraj Podpora rozvoje cykloa in-line stezek Středočeští radní v souladu s programem rozvoje cestovního ruchu v kraji schválili návrh na vyhlášení dotačního řízení na pořízení projektové dokumentace cyklostezek, in-line stezek a stezek pro terénní cyklistiku pro rok 2009. Na dotace je vyčleněno osm milionů korun, které jsou zahrnuty v rozpočtu schváleným zastupitelstvem. Cílem je především přispět ke zkvalitnění dopravní a turistické infrastruktury s důrazem na vytvoření funkční krajské páteřní sítě dálkových a regionálních cyklostezek včetně zvýšení bezpečnosti cyklistů a celkové atraktivnosti regionu. Zlínský kraj Nové centrum výuky hi-tech technologií Centrum výuky hi-tech technologií začalo vznikat ve Střední průmyslové škole Uherský Brod. Hlavním cílem projektu je zkvalitnění počátečního vzdělávání vytvořením materiálních

podmínek pro popularizaci a zpřístupnění nejnovějších poznatků vědy, výzkumu a nových hi-tech technologií ve výuce. Náklady na realizaci projektu budou 51, 5 milionu korun. Z 85 procent bude projekt financován z Regionálního operačního programu Střední Morava, Zlínský kraj ze svého rozpočtu přispěje částkou přesahující 7 milionů korun. Nové centrum má být hotovo koncem srpna 2010. Středisko bude rovněž sloužit středním školám obdobného zaměření z celého Zlínského kraje. Projekt propojí stávající vybavení Střední průmyslové školy Uherský Brod, technologické zázemí výroby Slováckých strojíren Uherský Brod a jejich Středisko vzdělávání. Je koncipován jako výukové a prezentační centrum, zahrnující podporu výuky hi-tech technologií v odborných předmětech středních škol, popularizaci a přenesení poznatků z vědy a výzkumu do odborné výuky, propojení odborného vzdělávání na středních školách celého Zlínského kraje s výrobní praxí v podnicích a novými technologiemi ve výrobě a zavádě-

ní nových metod do výuky, konkrétně interaktivního, projektového, audiovizuálního a virtuálního učení. Tvorba portálu pro vzdělávání pracovníků ve školství Projekt „Poradenský a informační portál pro oblast dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji“ schválila na svém zasedání krajská rada. Cílem projektu je vybudování poradenského a informačního portálu pro oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území Zlínského kraje. Zlínský kraj tímto projektem systematicky řeší sdílení profesních zkušeností pedagogických pracovníků na komunitní úrovni a přístup k informacím o dalším vzdělávání včetně databáze e-learningových kurzů a vzdělávacích programů. Projekt také pomůže vytvořit komunikační platformu pro výměnu názorů a zkušeností mezi školami, institucemi státní správy a koncovými uživateli. Finanční náklady projektu, který má být realizován v letech 2010 až 2013, dosáhnou 15 milionů korun. 85 procent bude financováno z Evropského sociálního fondu (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) a 15 procent ze státního rozpočtu. Partnerem projektu je Střední odborná škola Otrokovice. • — z informací na webech a z tiskového servisu krajských úřadů připravila redakce

7/2009 |   GeoBusiness 

11


radar / reportáž

Konference GSDI 11 a INSPIRE konference

V

Rotterdamu, druhém největším městě Nizozemí, se ve dnech 15. až 19. června uskutečnila třetí konference věnovaná evropské směrnici INSPIRE. Akce byla mimořádná již přinejmenším spojením s 11. ročníkem konference GSDI. Téma prostorových datových infrastruktur (SDI) tím bylo podtrženo a pod oficiální názvy obou konferencí přibylo motto „Building SDI Bridges to Address Global Challenges“. Mosty symbolizují propojení mezi jednotlivými komponentami prostorových datových infrastruktur. Vedle toho organizátoři konference most brali nejen jako analogii pro propojování samotné SDI, ale 12 GeoBusiness  |  7/2009

také pro vytvoření „mostů“ mezi lidmi, kteří se těchto aktivit účastní. Úspěšně a podstatně masivněji tak tato akce navázala na předchozí ročníky INSPIRE konference z Mariboru a GSDI 10 z Trinidadu. Smysl a struktura konference Snad každý už někdy zaslechl velmi často používané sousloví „prostorová datová infrastruktura“, ne každý si ovšem pod tímto pojmem dokáže představit něco konkrétního. Nejlépe to bude ilustrovat následující příklad. Producent svá data harmonizuje (do formátu GML – Geography Markup Language) a popíše je (vytvo-

ří metadata), která poté nahraje do katalogové služby. Právě katalogová služba představuje jedno z míst, kde se střetává producent s uživatelem. Uživatel potřebuje podkladová data pro jeho jiná data v GIS, navštíví proto webovou stránku, která je klientem katalogové služby a může si v ní na základě nějakého slova či fráze, časového období nebo nakreslením obdélníku do mapy vytvořit dotaz (nad metadaty producenta) a získat výsledky, tj. seznam databází (opět metadata), které se nacházejí na místě, jež zadal, nebo mají tematiku, kterou uživatel hledal. Infrastruktura spočívá v tom, že hledání neprobíhá pouze na jednom

serveru či u jedné organizace, ale jeho dotaz je poslán všem registrovaným serverům a vrací se všechny odpovědi z nich. Vedle toho si uživatel ve výsledku hledání může kliknout na náhled této databáze vybraného serveru (WMS), a pokud jej výsledek uspokojí, může si data stáhnout (ve výše zmíněném GML formátu přes webovou službu WFS) přímo k sobě do aplikace GIS a data přidat ke svým lokálním datům. Není-li spokojen se souřadnicovým systémem, při objednávce v obchodním modulu jej změní (pomocí WPS – Web Processing Services a WCTS – Web Coordinate Transformation Services) a přes webovou službu WFS

foto: 2x archiv autora

...novinky světových i evropských prostorových datových infrastruktur


radar / reportáž online dostává transformovanou datovou sadu a opět ji může přidat do svého GIS projektu. Vše popsané – současně pro řadu uživatelů a mnoho poskytovatelů – tvoří prostorovou datovou infrastrukturu. Právě pro přiblížení k tomuto cíli byla organizována uvedená společná konference. Samotný program konference byl opravdu široký, začínal prvním dnem plným workshopů, každý den pokračoval dvěma sekcemi vyzvaných přednášek a končil deseti paralelními sekcemi na prakticky všechna témata, která se dotýkají prostorových datových infrastruktur. Pokud jste nemohli tuto konferenci osobně navštívit, byla zde možnost sledovat vyzvané přednášky z hlavního sálu přes internet. Workshopy Výběr workshopů první den byl velmi pestrý (32) a jejich zaměření se dělilo na čtyři základní směry: o SDI obecně (například základy a principy, zapojení senzorových sítí či legislativní otázky), INSPIRE workshopy (zaměřené zejména na oblast datových specifikací, ale i prováděcí pravidla pro stahovací a transformační služby), příklady z implementací (tzv. best practices ať již na národní úrovni – tzv. národní geoportály, i ve specializovaných odvětvích – například v krizovém řízení) a workshopy zcela svérázného ražení (jako například PhD meeting). Konec workshopů byl tradičně věnován diskuzím k danému tématu, které byly velmi živé. A jaké byly hlavní závěry z workshopů? V případě INSPIRE workshopů mezi nejdůležitější postřehy patří časový posun ve vstoupení v platnost prováděcích pravidel (někdy označovaných jako implementačwww.geobusiness.cz

ní) — týká se zejména pravidel pro vyhledávací služby (označované v OGC terminologii také jako katalogové nebo CSW), prohlížecí služby (běžně známé jako WMS), stahovací služby (tj. WFS) a transformační služby (alias WPS a WCTS). Všechny tyto síťové služby (jak jsou v INSPIRE terminologii souhrnně nazývány) měly dle původního harmonogramu vstoupit v platnost začátkem prosince 2008. V současné době jsou platná pouze prováděcí pravidla pro metadata, výše zmíněná prováděcí pravidla síťových služeb budou přijata nejdříve v listopadu roku 2009. Všem povinným subjektům se proto oddaluje termín, do kterého by měly vypracovat náležitosti požadované těmito prováděcími pravidly. Zatím jedinými závaznými termíny zůstává vytvoření metadat pro data a služby pro tematiky dle příloh 1 a 2 směrnice INSPIRE do prosince 2010 a pro třetí přílohu do prosince 2013. O metadatech, stejně jako o vyhledávacích (resp. katalogových, CSW) službách, se na těchto workshopech hovořilo minimálně, a když, tak většinou v souvislosti s využitím nástroje ETL (Extract – Transform – Load pro hromadnou migraci a transformaci dat či metadat v reálném čase), který je využitelný pro automatickou aktualizaci metadat pro velké množství dat (implementaci tohoto přístupu předvedly společnosti Autodesk a Intergraph). Jednání v sekcích Dvakrát deset paralelních sekcí pro každé odpoledne (s výjimkou prvního dne) nabízelo rozsáhlé možnosti, na jakou tematiku se můžete zaměřit. Proto ani zde není možné zachytit a ve stručnosti zmínit celou mozaiku,

níže proto budou uvedeny pouze její střípky. Zajímavé řešení v oblasti geoportálů přiblížil Menno-Jan Kraak, který ukázal nizozemskou pilotní implementaci využívající SDI jako zdroj informací, která se automatizovaně transformuje pro tvorbu aktuální elektronické verze národního atlasu Nizozemí. Toto řešení má nahradit chybějící tištěný národní atlas Nizozemí, na který nezbývají finance. Inspirace pro tvorbu národního geoportálu představovala rozpracovaná řešení z Francie, Polska, Španělska, Švédska, Německa nebo Nizozemí. Naopak metadatová řešení, ukázky implementací síťových služeb či řešení na úrovni veřejného sektoru většinou představovala z pohledu českého uživatele průměrná řešení. Za nejzajímavější a současně nejvíce inovativní se dá považovat devadesátiminutová prezentace společnosti Snowflake o transformaci datového modelu pro kom-

patibilitu s datovými specifikacemi INSPIRE. Tato transformace je klíčem mezi datovým modelem původní (například produkční) databáze daného subjektu a databází (například distribuční), která odpovídá svojí geometrií, atributy, kódováním, výměnným formátem, rozšířenými metadaty, ale i vizualizací kontrolní XSD šabloně a textu dané datové specifikace pro příslušnou tematiku z příloh 1 až 3 směrnice INSPIRE. Stručně řečeno, taková řeka musí být liniová (asi každý „gisák“ si pamatuje na data, kde menší vodní toky jsou liniově a větší vodní toky plošně), musí mít uvedeny příslušné atributy (délka, název, stálost), musí být ve formátu GML (Geography Markup Language 3.2), mít kódování znaků UTF-8, být znázorněna modrou barvu o šířce 1 pixel. Nedodržení některého z těchto parametrů znamená nesoulad dle směrnice INSPIRE a dokumentů souvisejících. Proto společnost Snowflake vytvo7/2009 |   GeoBusiness 

13


řila nástroj s názvem GO Publisher, který umožňuje transformaci nejčastěji užívaných formátů (například SHP, DGN, DWG a další) a databází do požadovaného formátu GML 3.2. V současné době software zvládal efektivně všechny výše uvedené podmínky, s výjimkou vizualizace a rozšířených metadat. Pro úspěšnou transformaci je přitom nutné mít nejen hluboké znalosti o původním i koncovém datovém modelu, ale rovněž technologické znalosti o GML 3.2 a XSD. INSPIRE Geoportal Pilotní implementace INSPIRE principů a řešení byla nazvána INSPIRE Geoportal a slavnostně byla představena v roce 2008 na předchozí konferenci ve slovinském Mariboru. S podstatně menší slávou a konstatováním, že funkcionalita a uživatelské rozhraní doznaly změn, došlo během měsíce června 2009 také ke změně technologií. Původní řešení bylo z části nahrazeno výsledky open source projektů, pozorný návštěvník si například u vyhledávacích a prohlížecích služeb všimne, že klientská část těchto služeb je řešena pomocí OpenLayers. Oficiální vysvětlení, pokud je autorovi známo, nebylo podáno, můžeme proto vést pouze dohady o tom, zda jde o reakci na předcházející více než měsíční výpadek tohoto geoportálu. Celou situaci dokresluje aktuální třetí návrh (tzv. draft) prováděcích pravidel pro monitoring a reporting, kde je výslovně zmíněno zajištění funkcionality 99 procent času. Budeme-li uvažovat nepřestupný rok 2009, povolený výpadek (do něhož se započítává i aktualizace dat, softwaru, oprava či běžná údržba) se pohybuje do 3,65 dne za celý rok 2009. Stejné pra14 GeoBusiness  |  7/2009

vidlo dostupnosti bude platit i pro národní geoportál či jiná řešení povinných subjektů. K loni ohlášenému vývoji v podobě podpory stahovacích a transformačních služeb v plánovaném termínu nedošlo, posledních 12 měsíců evropský portál stagnuje. Do plánovaného ostrého provozu INSPIRE Geoportalu 15. listopadu 2010 ještě zbývá čas, uvidíme, k jakým změnám a vylepšením do té doby ještě dojde. Jak si stojí ČR? Na tuto jednoduchou otázku není jednoduchá odpověď – záleží na tom, koho se zeptáte. Pokud se budete ptát člověka, který navštívil konferenci v Rotterdamu a měl možnost srovnání, můžeme zhodnotit, že na evropském i mezinárodním geoinformačním poli si vedeme opravdu dobře. Můžeme se rovněž ztotožnit s prohlášením předsedy České asociace pro geoinformace Jiřího Hiesse na brněnském národním kongresu Geoinformační infrastruktury v praxi, že v oboru geoinformatiky jsme schopni i exportovat. To na konferenci dokazovali rovněž sami uživatelé; věci pro mnohého zahraničního uživatele nové a výjimečné jsou již určitou dobu samozřejmostí a standardem tuzemského uživatele. To je ovšem pouze jeden úhel pohledu. Ten druhý

prezentoval člen výzkumného centra JRC a Evropské komise Massimo Craglia ve své vyzvané přednášce. V příspěvku s úderným názvem „Building the European SDI“ komentoval šetření o transpozici INSPIRE směrnice do národní legislativy a postupu prací na národních geoportálech napříč Evropou. V případě České republiky se prezentace omezila pouze na vyjádření, že z tohoto státu nedorazily žádné informace, a proto není schopen nic říci o současném stavu v ČR (a dalších několika zemí jako například Slovenska a Polska). V porovnání s jinými státy Evropy, u kterých byl zeširoka rozebírán legislativní stav a způsob realizace národních geoportálů, vypadala Česká republika jako chudý příbuzný. Pak se stávalo, že po této prezentaci se zahraniční kolegové ptali: „To jste v České republice ještě nezačali?“ Pozadí této pro Českou republiku negativní prezentace není na první pohled zcela jasné. Objektivně řečeno, za Českou republiku skutečně neodešly požadované materiály, na straně druhé na jejich poslání bylo vyhrazeno pět pracovních dnů před začátkem konference, s poznámkou, že jde o osobní rychlý a dobrovolný průzkum v Evropě. Poté, co na tyto otázky CENIA za Českou republiku odpověděla, se v průběhu těchto pěti

Chcete si přečíst referáty z konference? Stačí navštívit webové stránky www.gsdi.org/ gsdi11/prog_details. html, kde naleznete informace o všech vystupujících a u většiny z nich také abstrakt, případně celý referát.

pracovních dnů otázky na straně JRC změnily a byly opět odeslány e-mailem. Na tyto druhé otázky už nikdo za Českou republiku neodpověděl, přičemž ve svém referátu Massimo Craglia využíval odpovědi pouze na druhou sérii otázek, které měly opět představovat osobní rychlý a dobrovolný průzkum. Prezentace samotná tyto detaily zpracování, až na časový aspekt, ovšem nezmínila. O aktuálním stavu INSPIRE v České republice naštěstí bylo možné získat informace také ze dvou českých příspěvků. Ať již to byl Jiří Hiess, prezentující geografickou informaci a stav SDI ve střední a východní Evropě nebo Jiří Horák (VŠB-TU Ostrava), který ukazoval možnosti testů WMS služeb (na příkladu mapových služeb CENIA a ČÚZK). Věřím, že dobrý dojem udělala i početná česká skupina obsahující členy organizací a společností CENIA, ČÚZK, ČGS, HSRS, Intergraph, Ministerstva vnitra ČR, Masarykovy univerzity či Vysoké školy báňské. Vedle toho můžeme říci, že na dobu konání konference se podařilo vytvořit česko-slovenskou geoinformační federaci. Výměna názorů, zkušeností a řešení, stejně jako solidarita v podobě rezervování společných stolů pro přestávku na kávu či společná večeře probíhala ve vzájemné kooperaci Čechů a Slováků. Nezbývá než popřát, aby mosty, po kterých má evropská prostorová datová infrastruktura kráčet už měla svoji základní kostru, kterou bude moci využít následující INSPIRE konference 2010 v polském Krakově. • — Tomáš Řezník, Masarykova univerzita v Brně

ilu: archiv gsdi.org

radar / reportáž


radar / reportáž

iPhone: opět o něco více „geo“

ilU. archiv, Foto: aarontait@flickr

V první polovině června se v San Francisku konala WorldWide Developer Conference 2009, každoroční akce pořádaná firmou Apple. Letos zde bylo představeno několik novinek. Vedle změn v modelových řadách notebooků rodiny MacBook, nového operačního systému Snow Leopard se zde poprvé objevil nový iPhone společně s třetí verzí dovaný kompas. Ten umí operačního systému iPhone OS. Co nám jablíčko přichystalo? Pojďme se tedy podívat, co je nového u telefonu iPhone. Jak již bylo zmíněno, na svět byla uvedena jeho nová verze pod názvem iPhone 3GS. Přívlastek „S“ v názvu značí „speed“, tj. rychlost. Přestože se předchozí verze iPhone řadila mezi nejrychlejší telefony na trhu, Apple se rozhodl tuto vlastnost ještě posílit. Nyní má tedy iPhone ve svých útrobách ARM procesor, taktovaný na 600MHz. Do vínku se mu dostalo rovněž dvojnásobné množství paměti, konkrétně 256 MB. V důsledku těchto změn je nový iPhone v některých aplikacích až o 50 procent rychlejší. Písmeno S v názvu si tedy skutečně zaslouží a nejen díky výkonu. Jeho miliontý kus byl totiž prodán již třetí den po uvedení telefonu na trh. Díky novému PowerVR SGX grafickému procesowww.geobusiness.cz

ru telefon také podporuje platformu OpenGL ES 2.0 pro programování 2D a 3D grafiky. Procesor nyní podporuje programovatelné shadery, což s sebou přináší nové možnosti – lze je využít pro nejrůznější deformace modelů, úpravu textur či celých povrchů v reálném čase. Můžeme se tudíž těšit na strhující, úchvatně vypadající hry. Kdo ví, třeba se stane 3D prostředí standardem i pro běžné aplikace, podobně jako je tomu například u nově uvedené navigace. Výčet novinek tímto zdaleka nekončí. U nového iPhone můžete používat hlasové ovládání, které slouží nejen pro vytáčení kontaktů jako u běžných telefonů, ale můžeme jím i ovládat přehrávač hudby. Do budoucna se jistě objeví celá řada aplikací, které takovéto ovládání budou podporovat. Další zajímavou novinkou je zabu-

ukazovat směr ke geografickému i magnetickému severu – většina kompasů ukazuje přitom pouze sever magnetický. Běžné kompasy také můžete ovlivnit magnetickým zdrojem v jejich blízkosti, iPhone takovéto zdroje rozpozná a v některých případech je i odfiltruje. Je-li zdroj magnetu příliš silný, uživatele o tom informuje, aby se pokusil zdroj eliminovat. Rozlišení zabudovaného fotoaparátu se zvýšilo na tři megapixely a nově s ním můžete natáčet také video. Navigace Jednou z největších novinek u iPhone je podpora skutečné turn-by-turn navigace. Navigace přichází přímo od firmy TomTom, která je známá svými navigačními přístroji. Co se týče technologie navigace samotné, o žádnou převratnou novinku nejde. Navigace má běžné funkce jako je plánování trasy, 2D i 3D zobrazení map, hlaso-

vé navádění a další funkce, známé z běžných navigačních přístrojů. Revoluční je ovšem cena navigace. Jsteli majitelem iPhone, jde o nejlevnější řešení na trhu. TomTom uvádí na trh také držák do auta speciálně pro iPhone, který slouží nejen se zároveň postará o lepší přesnost příjmu GPS signálu, nabíjení a nezbytné handsfree pro volání za jízdy. Najdi můj iPhone Další novinkou je služba Find My iPhone, využívající push notifikaci (upozornění na zprávy ze serveru) nové verze 3.0. Pro využití této funkce stačí mít účet na applovské službě mobileMe a službu v telefonu aktivovat. Ztratíte-li svůj iPhone, můžete se podívat na internet a zjistit jeho polohu. IPhone zašle souřadnice místa, kde se právě nachází a webová aplikace jej ukáže přímo na mapě. Zjistíteli, že je telefon u vás doma, můžete poslat zprávu a telefon nechat zahrát melo7/2009 |   GeoBusiness 

15


dii, podle které jej najdete. Pokud se stane, že telefon jste zapomněli jinde než doma nebo vám jej ukradli, můžete použít službu mobileMe pro zaslání zprávy na iPhone, například s kontaktem pro případného nálezce. Pokud by vám telefon skutečně ukradli, máte poslední možnost, jak alespoň zabránit krádeži dat — data můžete vzdáleně ze svého telefonu vymazat. Pokud by se váš telefon v budoucnu podařilo najít, data můžete ze zálohy obnovit. Novinky pro vývojáře Zatím jsme se věnovali pouze novinkám v samotném přístroji. Velkou změnou ovšem prošla také vývojářská sada. Ta povýšila taktéž na verzi odpovídající operačnímu systému, v současnosti je tedy k dispozici SDK ve verzi 3.0. Ač tento článek není zaměřen na vývojáře aplikací pro iPhone, uživatelé si díky krátkému přehledu novinek mohou udělat představu, jaké aplikace se asi časem objeví na trhu. Novinky v SDK totiž určitě ovlivní vývoj budoucích aplikací pro platformu iPhone. Možná některé odvážnější čtenáře natolik osloví, že se také pustí do vývoje. 16 GeoBusiness  |  7/2009

Kromě nového API, které muselo nutně přibýt k ovládání nového hardware, přibyla také další zlepšená várka nových frameworků, tj. souborů knihoven a nástrojů pro vývoj. Zcela nově přibyl MapKit, který přináší mapovou kontrolku. Její použití je opravdu jednoduché, kdokoli může na pár kliknutí vytvořit mapu, která se zjednodušeně podobá Google Maps. Uživatelé s iPhonem často vyhledávají města, ulice nebo jiné lokace podle jejich názvu, proto se firma Apple rozhodla přidat podporu tohoto vyhledávání přímo do MapKitu. K tomu je použita geokódovací služba od firmy Google, pomocí níž získáte souřadnice lokality zadané jménem. Dostupná je také služba reverzního geokódování, která naopak vra-

cí jméno lokace podle zadaných souřadnic. Uvedené změny umožňují používat mapy přímo jako součást nově vyvíjených aplikací. To dříve možné nebylo— pokud jste chtěli využít mapu ve své aplikaci, museli jste ji nejdříve ukončit a spustit Google Maps. To je poněkud nepohodlný způsob práce, pokud si uživatel chce prohlédnout několik míst rychle za sebou. Použití ovládacího prvku pro mapy je skutečně velmi jednoduché, do aplikace jej přidáte doslova pomocí pár kliknutí. Chce někdo přidat? Málokdo by si mohl přát od mobilního telefonu ještě další funkce než iPhone 3GS v současnosti nabízí. Můžete namítnout, že některá funkce chybí, ale nejspíše to bude jen otáz-

Aplikace WhateverMap pro práci s geodaty Jiří Kamínek z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně se uvedené konference zúčastnil díky stipendiu firmy Apple. Také díky tomuto grantu se univerzita chystá zveřejnit svoji první aplikaci pro iPhone s názvem WhateverMap v elektronickém katalogu a obchodu AppStore, dostupném z adresy www.apple.com.

ka chybějící aplikace. Teď je tedy řada na vývojářích, aby plně využili potenciál iPhone pro tvorbu nových aplikací. Například pro využití v geoinformatice poskytuje snad veškerou potřebnou funkcionalitu. Nejde sice o nejpřesnější zařízení — nikdo jistě neočekává přesnost geodetických přístrojů s řádově vyšší cenou. Na druhé straně nabízí iPhone více funkcí. Například polohovací zařízení, které určí polohu pomocí sítě mobilního operátora, případně Wi-Fi sítě. Tento přístup není sice přesný, ale je rychlý a v mnoha případech i dostačující, navíc šetří energii baterie. Samozřejmě pro přesné určení polohy lze použít zabudovaný GPS přijímač. Dále v přístroji máme akcelerometr, který lze použít nejen jako ovládací prvek, ale s jeho pomocí můžeme detekovat pohyb uživatele a počítat jeho kroky jako s klasickým krokoměrem. Akcelerometr by ve spojení s kompasem mohl odhadnout pozici i po ztrátě signálu GPS, a to na základě počtu ušlých kroků v daném směru. • — Jiří Kamínek, MZLU v Brně

ilu: 2x archiv apple a tomtom, 3x archiv atutora

radar / reportáž


radar / reportáž

Územní plánování a GIS

V režii České asociace pro geoinformace se v Hrotovicích na Třebíčsku ve dnech 10. – 12. června uskutečnil již dvanáctý ročník semináře Územní plánování a GIS. Bez geoinformatiky to nepůjde Již z prvních příspěvků bylo zřejmé, že geoinformační technologie začínají a zcela jistě budou hrát v územním plánování stále větší roli. Seminář Územní plánování a GIS má za sebou již dvanáct ročníků a stal se pojmem nejen mezi urbanisty, kteří geoinformační systémy využívají častěji než dříve, ale také mezi geoinformatiky, kteří do problematiky územního plánování pronikají čím dál výrazněji. Každá z významnějších firem v České republice si to dobře uvědomuje a proto firmy nabízejí celou škálu možností pro územní plánování, zahrnující softwarové, datové či analytické zabezpečení. V průběhu třídenního setkání bylo často znát, že současné územní plánování se bez GIS a dalších geoinformačních technologií již prakticky neobejde.

foto: 2x autor

Digitální mapa veřejné správy První část středečního jed-

Robert Sobotka (Kraj Vysočina) www.geobusiness.cz

nání byla věnována nejprve problematice národní koordinace geoinformační infrastruktury, která by měla být nutnou podmínkou účinné a kvalitní územně plánovací činnosti. Eva Kubátová z Ministerstva vnitra ČR podrobně představila snahy ministerstva v oblasti prostorových dat. Důraz byl kladen zejména na Digitální mapu veřejné správy (DMVS), která v posledních měsících nenechá spát řadu předních odborníků. O DMVS podrobně hovořil také Stanislav Hasalík z Moravskoslezského kraje, který se zaměřil na vazbu DMVS s vedením dokumentace územně analytických podkladů. DMVS by do jisté míry měla fungovat jako dočasná náhrada v situaci, kdy digitální katastrální mapou je pokryto přibližně 40 procent území České republiky. Měla by vzniknout složením digitálních ortofotomap, existujících digitálních a digitalizovaných katastrálních map, digitálních účelových kata-

strálních map a digitálních technických map, vytvořených během činností samosprávy nebo správců sítí. Na setkání zaznělo mnoho protichůdných názorů pro i proti tomuto počinu. Na jedné straně je zřejmá potřeba celostátního digitálního podrobného mapového díla, odpůrci naopak poukazují na zbytečně investované finance namísto rychlého dokončení digitální katastrální mapy. O projektu podobného rozsahu, který může fungovat na vysoké úrovni, přesvědčil přítomné Jiří Čtyroký z Útvaru rozvoje hlavního města Prahy, který prezentoval Digitální mapu Prahy. Tento projekt je v současnosti natolik komplexní záležitostí, že svým obsahem prakticky předčí plánovanou DMVS. [Pozn. red.: O projektu Digitální mapy Prahy jsme podrobně psali v GeoBusinessu 6/2009.] Podaří-li se prosadit možnost prodávat digitální model Prahy za zmíněných pouhých deset tisíc korun, bude to velmi významný průlom v poskytování geo­dat v ČR. Aktuální témata V druhé části odpoledne představil Robert Sobotka

právní pohled na závaznost geodat pro územně plánovací praxi. Zmínil historické a mezinárodní souvislosti a mírně kriticky zhodnotil začínající zpoždění při implementaci směrnice INSPIRE do české legislativy. Středeční odpoledne uzavřel Jiří Bradáč ze společnosti T-MAPY. Z praktických ukázek prezentoval především vývoj software pro správu datových modelů ÚAP a pro převody mezi jednotlivými datovými modely (T-MAPY vs. Hydrosoft Veleslavín). Momentální situaci po právě dokončených ÚAP popsal jako „chvíle vydechnutí, zamyšlení, ale také částečného přešlapování na místě“. Podle jeho slov se dá očekávat, že v současné ekonomické krizi může velmi rychle dojít k zániku menších firem například fúzemi s většími společnostmi. ÚAP v praxi Druhý den setkání byl nejprve zaměřen na ÚAP v praxi. Milada Kadlecová ze společnost IRI, Renata Komínková z odboru výstavby a územního plánování města Moravské Budějovice a Jiří Raška z odboru územního plánování městského úřadu

Zdenek Hoffmann (GEPRO), Jiří Hiess (CAGI) 7/2009 |   GeoBusiness 

17


radar / reportáž

Mobilní technologie Možnosti využívání mobilních geoinformačních technologií pro současné územní plánování představili řečníci v druhé dopolední sekci. Juraj Flamik z Nadace Partnerství zaměřil svoji přednášku na monitoring

Frank Hoffmann (IGN) 18 GeoBusiness  |  7/2009

pohybu pěších a cyklistů. Zatímco ke sportovním aktivitám jako je golf či aquapark se průměrně hlásí velmi malá část obyvatelstva, cyklostezky schvaluje a využívá až 90 procent obyvatel měst. Kvalitní stezka často dokáže probudit život v málo navštěvovaných oblastech a podpořit tím rozvoj území. Na druhé straně je přitom budování nových cyklostezek věnována stále malá pozornost. Další z prezentujících, Marián Kolpák z ÚRM Praha posluchačům představil možnosti víceuživatelské editace geodat územního plánování. Michal Sýkora ze společnosti GEODIS Brno poté ukázal nejnovější mapovací systémy a jejich přínosy pro praxi. Novinky v plánovací praxi Možnosti využívání analytických funkcí na současných mapových serverech představil Jan Nožka ze společnosti ARCDATA PRAHA. Ukázal mapové a geoprocessingové služby, které budou v budoucnu hrát důležitou roli v územním plánování, i v celé řadě dalších oborů. Tomáš Kupča z Moravskoslezského kraje ukázal, jak vypadá výsledek snahy zveřejnit všechny územní plány kraje na mapovém serveru pomocí bezešvé rastrové mapy.

Michal Hadač z brněnské společnosti IRI podrobně představil rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) Zlínského kraje a postup při jeho zpracování. Při představení hlavních výsledků varoval před přeceňováním zásad územního rozvoje (ZÚR) slovy: „Kde nic není, ani ZÚR zázrak neučiní.“ Jindřich Poláček ze společnosti Hydrosoft Veleslavín krátce představil metodiku MINIS (zkratka pro Minimální standard pro digitální zpracování ÚP v GIS) a možnosti jejího využití při tvorbě územního plánu pomocí GIS. Metodiku využívají kraj Vysočina, Pardubický kraj, Královehradecký kraj a Středočeský kraj. Jaroslav Burian z Univerzity Palackého v Olomouci představil na příkladu studentských prací přístup katedry geoinformatiky k problematice územního plánování. Seminář byl obohacen o zahraniční příspěvek Franka Hoffmanna, který působí na Drážďanské univerzitě a předsedá IGN, Innovation Granzüberschreitendes Netzwerk. Ve své prezentaci se podělil o zkušenosti s územním plánováním v Sasku a představil místní informační systém o územním plánování

Josef Poláček (Hydrosoft Veleslavín)

„RAPIS“ (Raumplanung Informationssystem). Hoffmann dlouhodobě spolupracuje s krajem Vysočina na evropských projektech, přeshraniční GIS prezentoval jako výzvu pro současné územní plánování. Vladimír Plšek ze společnosti GEODIS Brno komentoval žhavou novinku „termální ortofoto budov“, která může v budoucnu nalézt široké uplatnění například při vyhodnocování tepelných ztrát, přidělování finančních dotací nebo plánování přestavby budov. V závěru dne byla pro účastníky připravena řízená degustace produkce vinařské společnosti Znovín Znojmo, jejíž součástí bylo také vyhlášení vítězů soutěže posterů. V příjemném prostředí Sporthotelu Hrotovice bylo v průběhu přednášek i v kuloárech znát, že územní plánování se díky implementaci geoinformačních technologií velmi výrazně a rychle mění. Seminář byl zakončen v pátek speciální sekcí, věnované nedaleké jaderné elektrárně v Dukovanech. Zájemci se mohli dozvědět detaily o její historii, k vidění byly ukázky plánovací dokumentace, strategického plánování a investic. Součástí sekce byla exkurze do Dukovan a na Dalešickou přehradu. • — Jaroslav Burian

foto: 4x autor

Nového Jičína představili, co všechno přinesly a přináší územně analytické podklady pro praxi úředníka. Vojtěch Zvěřina za společnost Gepro poukázal, že současné pořizování ÚAP je primárně záležitost kvalitních, přesných a aktuálních dat a teprve sekundárně záležitost rozborů a analýz. Bez kvalitních dat nikdy nevzniknou kvalitní výsledky nebo návrhy. Josef Beneš ze společnosti Hydrosoft Veleslavín zahájil svoje vystoupení s názvem „Uzené flámy a úderně anamnetické podsady“ s notnou dávkou nadsázky. Parafrázoval situaci, kdy spolu musí často hovořit urbanisté a geoinformatici, kteří si často nerozumějí, ačkoliv by si rozumět měli. Současné územní plánování by podle něj mělo dospět do fáze, kdy se urbanisté budou více zaměřovat na samotný urbanismus a návrhy změn v území, zatímco zpracování dat a kartografické vizualizace přenechají kartografům a geoinformatikům.


knižní servis rozhovor

Knižní

foto: 1x archiv intergraph cs; 1x Alina Pintelie ilu: archiv jednotlivých vydavatelství

novinky

Praktická příručka stavebního práva V nakladatelství Linde vyšlo třetí aktualizované vydání publikace, která komplexně popisuje problematiku stavebního práva v nové právní úpravě z pohledu veřejnoprávního a zapracovává novely nového stavebního zákona. Kniha je zaměřena zejména na vymezení změn všech typů řízení před stavebními úřady. Přibližuje základní instituty a základní pojmy územního plánování a popisuje jednotlivé typy správních řízení v režimu stavebního zákona. Charakterizuje nové postupy v územním plánování, územním řízení, dále ve stavebním řízení a činnostech s ním spojené, postupy stavebních úřadů, stavebníků a dalších dotčených osob při činnostech spojených s realizacemi, odstraňování a užívání staveb včetně zjednodušených postupů či institut autorizovaného inspektora. Nový stavební zákon vyčlenil vyvlastňování do samostatného zákona, přesto je v publikaci zmíněno rovněž problematika vyvlastnění. • Alena Kliková, Petr Havlan, Kateřina Valachová, Eva Hamplová: Stavební právo – praktická příručka, 3. aktualizované vydání, Linde Praha, ISBN: 978-80-7201-764-5, 224 stran, 360 Kč www.geobusiness.cz

GIS pro úplné začátečníky Nová publikace s názvem GIS for Dummies, což bychom mohli volně přeložit jako GIS pro laiky nebo začátečníky, se snaží co nejsrozumitelnějším a nejjednodušším způsobem přiblížit základy GIS zejména pro účely jednoduchých analýz a sestavování map. Kniha přináší základní informace také o odborné terminologii a základních principech při mapování, prostorových analýzách a při tvorbě mapových výstupů. Část publikace se věnuje technologickým a odborným záležitostem, není opomenut ani organizační aspekt při pořizování GIS. Pozorný čtenář by se měl naučit poznávat rozdíl mezi 2D a 3D mapami, měl by umět sestavit kvalitní mapu, nebo analyzovat modely a interpretovat jejich výsledky. Kniha přináší také řadu ukázek využití GIS například v obchodě, armádě, urbanismu nebo záchranných službách. S knihou se také naučíte rozpoznávat jaké prostorové faktory se týkají geografických dat nebo jaký GIS je pro vaši společnost ten nejvhodnější. V knize se mimo jiné dočtete, jak přenést analogové mapy do digitální

podoby, jakým způsobem provádět měření vzdáleností, jaké jsou výhody a nevýhody vektorových a rastrových dat, jakým způsobem vybrat vhodný software GIS nebo jak vytvořit animovaný mapový výstup. Autorem publikace je docent geografie Michael N. DeMers, který má více než 25 let zkušeností s prací v oblasti GIS. DeMers je rovněž ředitelem společnosti DeMers Geographics, která je významnou vzdělávací institucí v oblasti GIS. • Michael D. DeMers: GIS for Dummies, vydavatelství For Dummies, ISBN: 0470236825, 384 stran, Cena 25 USD.

GIS Cartography: Průvodce k efektivnímu návrhu map Nová kniha o využití GIS v kartografii přináší mnoho cenných informací a rad, které zahrnují všechny aspekty tvorby map. Zahrnuje klasická kartografická pravidla o správných barvách nebo fontech, ale také informace o speciálních technikách a nových přístupech. Část publikace se věnuje nejčastěji zobrazovaným jevům (komunikace, vodstvo, hranice, atd.) a rozebírá možnosti jejich vizualizace. Popisována je

jak tvorba klasických tištěných map, tak způsoby vizualizace map v prezentacích, posterech, knihách, přednáškách nebo webových stránkách. Autorka čerpá z klasických konceptů designu map i z nejnovější teorie a mnoha dalších oborů, které popisují, jak vytvořit kvalitní mapy, aby byly jasné, informativní a jedinečné. GIS Cartography se nezaměřuje pouze na jeden vybraný software GIS, který by popisovala krok za krokem, ale popisuje tvorbu map v GIS na obecnější úrovni, vhodné pro jakýkoliv programové vybavení nebo jakoukoliv platformu. V knize je uvedena celá řada užitečných doplňujících informací, zejména v podobě doporučených webových stránek. Gretchen Peterson je přední odbornicí na problematiku geoinformačních systémů a je hlavní představitelkou konzultační společnosti PetersonGIS. Její práce se zaměřují především na analýzu geografických dat pro řešení problémů a řízení přírodních zdrojů. • Gretchen Peterson: GIS Cartography — A Guide to Effective Map Design, CRC Press, ISBN: 1420082132, 246 stran, Cena 80 USD.

7/2009 |   GeoBusiness 

19


téma / LBS

Location-Based Services: řekni, kde ty služby jsou?

Tomáš Orlík v roce 1999 založil firmu GCWare, která se mimo jiné zaměřovala na vytváření systémů pro služby, založené na poloze. Vypadá to, že tehdy předběhli dobu. Dnes jsou location-based services, aniž by řada z nás tušila, téměř všudypřítomné. A ve většině případů tyto služby poskytují jiné, ne-geoinformační firmy.

V

roce 1999 jsme v nově založené firmě GCWare (dnes YMS Czech Republic) přemýšleli a snili o nových mobilně internetových službách založených na kombinaci znalosti souřadnic mobilního zařízení v terénu (mobilní telefon, PDA, notebook) a tomu přizpůsobenému uživatelskému obsahu. Přemýšleli jsme o roli malého startupu, o budoucích rolích tradičních GIS dodavatelů a o nástupu nových: mobilních operátorů, portálů. Uplynulo bezmála přesně 10 let. Pojďme si porovnat, jak „LBS“ vypadaly v roce 1999 a jak je může zákazník používat v současnosti. 1999: Než přišel Google Píše se poměrně poklidný rok 1999. Již si začínáme zvykat na podivný život pod kuratelou sociálně-demokratické vlády (zdaleka netušíme, že na Miloše Zemana budeme ještě vzpomínat jako na hodně menší zlo). E-mail je poměrně běžnou součástí života, i když hlavně firemního. Objevují se první volně dostupné e-mailové služby přes webové rozhraní. I když... přece nebudu psát a ukládat důvěrné obchodní nebo soukromé e-maily na serveru někoho jiného! Webové stránky má vytvo20 GeoBusiness  |  7/2009

řené téměř každá firma v ČR a někteří znají Seznam.cz. (Seznam v té době zaznamenává denně 100 tisíc přístupů, o deset let později je to více než dva miliony denně.) V Americe všichni na plné obrátky používají portál Yahoo!. Občas hledáme informaci pomocí portálů. Jenže zatím nikde nejsou mapy. A jak je to s mobilními telefony? Téměř všichni používáme GSM a na telefonech existuje možnost „datového připojení“, které je sice drahé, pomalé a nestabilní, ale WAP stránky lze skutečně zobrazit. No ne, wap.gcware. com – to je krása. Pomalu se v zákulisí mobilního operátora Eurotel chystá reklamní kampaň „jsem dostatečně sexy pro Juice?“ Navigační GPS přístroje jsou v roce 1999 speciální zařízení s vysokou cenou, která se používají v luxusních automobilech v rámci továrně vestavěné navigace. Signál GPS v té době používají zeměměřiči při měření a aktualizaci polohospisných podkladů nebo nadšenci mající GPS v autě i cestou za lyžováním na hory. Vedou se první diskuze o možnostech číst polohu mobilního telefonu z GSM sítě. Jenže, to asi bude chtít

podporu a součinnost operátora mobilní sítě... Poskytovatelé GIS a mapového software poměrně jednohlasně říkají, že mají strategii, jak „přinést mapy na internet“. Což v jejich případě většinou znamená pokus prodat vznikajícím internetovým firmám a operátorům mobilních sítí velký kus serverového software, který toho moc neumí, a nezřídka vzniká jako smysluplné vyplnění volného času programátora kdesi uprostřed rozlehlých plání clintonovské Ameriky. Kdo jiný by přeci měl jednou (v klidu) přinést mapy na internet než my? 2009: Je Google zlo? Duben 2009. Účastním se v San Franciscu konference RSA o internetové identitě a bezpečnosti na internetu. Právě končí přednáška a workshop s příznačným názvem výše uvedeného mezititulku. Netuším, proč v Americe vždy začíná „networking“ před první přednáškou již v 7:30 ráno. Po přednášce se jdu projít do parku na Union Square. Beru telefon do ruky a zkouším, jak jim to tady funguje s internetem. Apple iPhone vidí Wi-Fi síť, veřejně přístupnou pro návštěvníky Union Square. „Nebude vám vadit, když si provozovatel přečte informace o vašem zařízení a udělá statistiku vaší session, prosím?“ Nebude. A internet už jede. Telefon vidí, kde je, s přesností desítek metrů se najde v Google Maps. Ptám se na dobré restaurace v okolí. Na displeji telefonu se objevují vzdálenosti, cenové úrovně, typy kuchyně. Protože

žijeme v éře Web 2.0, tak jsou k dispozici samozřejmě mnohá zákaznická hodnocení. Samozřejmostí je také možnost zjistit, jak se dostat pěšky nebo hromadnou dopravou po dalších přednáškách do hotelu. Na displeji vidím místně přizpůsobené reklamní proužky velkých i malých lokálních firem a provozoven. Zkouším se připojit k internetu také bez Wi-Fi. Telefon se rychle připojuje k EDGE síti operátora AT&T a služby fungují přibližně stejně rychle a kvalitně. Když už používáme jako příklad iPhone, pojďme se ještě podívat na další LBS možnosti tohoto přístroje, reprezentujícího celou řadu dalších „chytrých“ telefonů:  Adresář kontaktů v telefonu je geograficky lokalizovatelný, ke každému kontaktu můžete přiřadit „špendlík“ v mapě, na základě adresy uložené u kontaktu nebo přímo interaktivně v mapě. Následně můžete vždy použít plánovač trasy v Google Maps.  V došlých e-mailech telefon pozná adresu a můžete si ji hned najít na mapě nebo si k ní naplánovat trasu.  Posloucháte-li v rozhlase hudbu, můžete přiložit k reproduktoru iPhone, který rozpozná skladbu a kapelu. Potom vám telefon doporučí nejbližší možné místo nákupu hudebního CD a také e-shop.  Prohlížení leteckých snímků anebo 360o pohledů do ulic, tzv. streetview, je už dnes samozřejmostí. Také počítače umějí LBS Uvedené krátké srovnání


Přehled aplikací LBS: Podle Reichenbacher, Tumasch (2004): Mobile Cartography - Adaptive Visualisation of Geographic Information on Mobile Devices. Verlag Dr. Hut, München, 2004

téma / LBS uživatelského zážitku před deseti lety a dnes ukazuje, že původní sen dostat jednou mapu do každého počítače a mobilního telefonu se rychle zhmotňuje. Vedle příkladu s iPhone jsou rozšířené LBS aplikace také na desktopu – webový prohlížeč většinou ví, kde se právě nachází. Pokud mu uživatel povolí, prohlížeč na počítači rovnou doporučuje restaurace, hotely, drobné provozovny apod. Doporučení vycházejí buď ze sledování zájmových témat obsahu při session anebo kontextově z obsahu e-mailových zpráv. Například v Google Gmailu uživatel napíše: „Ahoj, právě jsem se vrátil z Paříže z jednání o možné investici do firmy pro výrobu nového typu nábytku pro střední Evropu.“ Napravo od zprávy vidím, že můj notebook si uvědomil, že je právě v Praze (podle IP adresy) a navrhuje: letenky Praha – Paříž a zpět, hotely v Paříži

www.geobusiness.cz

a Praze, prodejny nábytku v Paříži a Praze, aktuální inzerci nábytkářských firem. Pokud si tedy e-mailem například dohodnete schůzku „sejdeme se tedy v pátek v Mnichově v ulici...“, obdrží nabídky cestování do Mnichova, místní hotely, přesnou mapku místa schůzku, popis cesty, možnost odeslat navigační údaje trasy přímo do svého navigačního přístroje a Gmail zapíše schůzku do kalendáře i s mapkou lokality. Uvedené vlastnosti mají sice vedle Gmailu i jiné poštovní programy, ale nutno uznat, že firma Google má obrovský náskok ve vývoji integrace všech informací dohromady tak, aby uživatel z toho měl skutečný užitek. Navigace Velmi významným momentem v dostupnosti mapové informace a LBS byl nástup spotřebitelsky dostupných navigačních přístrojů kolem roku 2000. Bylo zábavné

sledovat, jak rychle po nástupu společností TomTom, Mio a dalších mizel do té doby existující svět proprietárních (a také velmi drahých) navigačních systémů vestavěných přímo do vozu (značky jako Becker, VDO a další). Do jisté míry můžeme říci, že právě masové rozšíření navigačních přístrojů hrálo zásadní roli ve změně chování poskytovatelů mapových informací, a to posléze výrazně pomohlo při zrychlení tvorby podrobného mapového obsahu pro internet a spotřebitelské aplikace. Lídři

trhu sběru geografických navigačních dat Navteq a Tele Atlas se za posledních 10 let proměnili zcela zásadně, stejně jako obec jejich subdodavatelů. Přátelé Aktuálním fenoménem dnešní doby jsou sociální sítě na internetu či mobilním internetu. Lidé se sdružují na službách jako Facebook, Twitter, Lidé, WAYN a řadě dalších. Také sem pronikly v posledních letech geografickykontextové služby informující například o pohybu „přítele“

Odhady obratů v oblasti zákaznických location-based services (v milionech dolarů) Oblast

2008

Severní Amerika

327,2

713,7

Asie/Pacifik

327,1

607,4

Japonsko

2009

268,8

524,7

Západní Evropa

69,5

303,5

Střední Východ

4,1

22,7

Východní Evropa

0,2

13,6

Latinská Amerika

1,2

12,7

Afrika Celkem Zdroj: Gartner, červen 2009

0,1

2,8

998,3

2 201,1

z uživatelova seznamu po světě a automaticky navrhující setkání v lokalitě příhodné pro obě strany. LBS a firemní svět Ve světě firemních řešení došlo za posledních deset let k postupnému rozšíření řady služeb a nástrojů. Žádné převratná řešení se nekonala. Navigace se stala nezbytnou součástí vybavení služebního automobilu. Rozšířily se systémy sledování služebních vozidel a také velké „fleet management“ systémy v dopravních a logistických firmách. Dochází k rozvoji geograficky orientovaných systémů řízení pracovních procesů v terénu, tzv. mobile workforce management. Takové řešení typicky propojuje systém zadávání úkolů pracovním četám v terénu se znalostí jejich geografické polohy, dále je integrována navigace na místo pracovního zásahu a během cesty dochází

7/2009 |   GeoBusiness 

21


téma / LBS

Jak dále? Rozhodně budeme svědky dalšího rychlého rozvoje geografického a LBS obsahu: mapy, streetview, rozšíření využití databází zájmových bodů v mapách, další zkvalitnění a rozšíření pokrytí navigačních datových bází. V oblasti spotřebitelských LBS bude významnou roli hrát také rozvoj mobilních přístrojů (s GPS, se znalostí buněk sítě), v některých zemích přechod z GSM sítí

směrem k 3G, kde je geografická souřadnice přístroje součástí definice funkce sítě.

V souladu s obecnými trendy internetu a mobilního internetu budeme svědky

Realita 2009: Z kongresu Mobile GSMA World v Barceloně Jeden z manažerů Googlu přiletěl do Barcelony z USA. On sám a jeho paní jsou zaregistrováni na službě Google Latitude mapující online pohyb uživatelů po světě. Právě ve chvíli, kdy se dotyčný manažer chystal v taxíku zavolat své ženě, že v pořádku doletěl, přichází mu od ní SMS: „Miláčku, skvělé, že už jsi bezpečně v Barceloně. Přeji ti hezký večer.“

Jednou z celé řady LBS aplikací pro veřejnost je například Loopt

kešování vybraných geografických dat přímo u uživatele anebo přímo ukládání části informace v prohlížeči či mobilním telefonu. Velkou výzvou bude další zvyšování počtu operačních systémů v mobilních telefonech, které se jeví nevyhnutelné. Dle informací z kongresu GSMA Mobile World 2009 se do roku 2015 na trhu pravděpodobně objeví další dva až tři operační systémy pro mobilní zařízení, které rozšíří dosavadní jako jsou Symbian, Windows Mobile, iPhone, BlackBerry, a Android. Zdá se ovšem, že nejen posledních 10 let, ale i budoucnost LBS se odehrává s poměrně slabou rolí tradičních hráčů a průkopníků geografických informačních technologií. Kde ty služby jsou? Už jsou všude kolem nás a v budoucnu půjdou více do hloubky a detailu. Sen, že každý člověk na světě bude pracovat s elektronickou mapou, se naplňuje. • — Tomáš Orlík

inzerce

Staňte se členem České asociace pro geoinformace. Získáte předplatné GeoBusinessu na rok zcela zdarma. Jednou z výhod členství v CAGI totiž je, že přístup k důležitým informacím máte zdarma. Více na www.geobusiness.cz/cagi 22 GeoBusiness  |  7/2009

ILu a foto: archiv

k zaslání geograficky kontextové technické dokumentaci nezbytné pro realizaci úkolu. Řada zákaznických call center je vybavena integrací do geoinformačního systému, takže operátorky či operátoři call centra vidí během hovoru geografický kontext předávané informace. To jim pomáhá vyřešit vskutku zajímavé dotazy typu „nalezněte nám, prosím, bar s televizní obrazovkou pro sportovní přenosy do vzdálenosti jeden kilometr od místa, kde se právě nacházíme“. Uvedený dotaz je reálná a pozititivní zkušenost z ČR.


téMA / Lbs

ilu: redakce

Tele Atlas a NAVTEQ Tele Atlas 6: Don Cooke, který v současnosti pracuje jako výzkumný pracovník v Tele Atlasu, pomáhá v rámci týmu pro využití dat sčítání lidu v New Haven vytvořit systém DIME (Dual Independent Map Encoding). DIME představuje první praktické nasazení topologických datových struktur v počítačovém mapování. 0: Firma Geographic Data Technology (GDT), která bude v roce 2004 koupena Tele Atlasem, je spoluzaložena Donem Cookem. GDT vytváří první digitální celonárodní soubor s hranicemi ZIP kódů v USA. 4: Tele Atlas je založen v Nizozemí. 5: Tele Atlas vytváří Navigator, celosvětově první navigační systém do automobilu. : Tele Atlas představuje první počítačový celonárodní geokódovací program pro převod adres na souřadnice. : Tele Atlas patentuje technologii, která tvoří základ současného „map matchingu“, tj. systému, který zlepšuje schopnost určit pozici vozidla v navigaci. 3: Tele Atlas společně s firmami ETAK a Robert Bosch Group utváří European Digital Road Map Association (EDRA). Cílem sdružení je urychlit dokončení jednotné digitální mapy silniční sítě Evropy a zároveň podnítit vývoj souvisejících aplikací GIS. 5: Jsou představeny internetové mapy, které využívají data od GDT. Ve stejném roce dochází ke sloučení Tele Atlasu a mapovací divize v Robert Bosch Group. Tele Atlas na trh uvádí evropskou navigační digitální silniční mapu. 2000: 26. května se Tele Atlas stává veřejně obchodovanou společností. Finance z prvotního úpisu akcií jsou použity na vývoj databáze Severní Ameriky. V témže roce Tele Atlas kupuje ETAK, významného amerického vydavatele digitálních map a tvůrce navigačních technologií pro použití v automobilech. 2003: Tele Atlas spouští MultiNet North America, mapovou databázi s turn-by-turn informacemi. MultiNet obsahuje kódy polohy dopravy a umožňuje získávání informací o dopravě v reálném čase. 2004: Tele Atlas celosvětově prodává 1,5 milionu map pro přenosná navigační zařízení. V témže roce firma rovněž začíná používat tzv. mobile mapping, technologii pro sběr dat v terénu s pomocí vozidel a digitálních kamer, připevněných na vozidle a snímající okolí. 2005: Tele Atlas představuje na svých mapách adresní body, 2D mapy měst a 3D pamětihodnosti. Tele Atlas rovněž kupuje PPWK GeoInvent, polskou firmu, se kterou společně vyvinul Mobile Mapping. www.geobusiness.cz

2006: Tele Atlas dodává na trh více než sedm milionů map, je vybrán jako dodavatel map pro telefony Nokia N95, Blackberry Pearl a pro navigace v automobilech značky BMW. Tele Atlas sbírá data v Mexiku, vytváří divizi pro region Asie a Pacifiku a zakládá novou kancelář v Rusku. 200: O společnost projevuje zájem Tom Tom, výrobce navigačních zařízení, a je oznámena akvizice firmy. 200-200: Dokončena akvizice TomTomem za 2,9 miliardy euro.

NAVTEQ Srpen 5: Založena firma Karlin & Collins se sídlem v kalifornském Sunnyvale. Začalo mapování šesti okresů a více než 100 měst v oblasti San Francisco Bay. Září : Firma se přejmenovává na Navigation Technologies Corporation. Říjen : spuštěn komerční provoz DriverGuide. Po roce tyto přístroje v ceně 12 tisíc dolarů používá 80 autopůjčoven, hotelů, restaurací a prodejen. Uživatelé platí poplatek 50 centů za sadu instrukcí. Počátek 0. let: Společnost Philips investuje 600 milionů dolarů do Navigation Technologies. 4 a 5: Firma vykazuje ztrátu 41,1 milionu dolarů, prodeje dosahují pouze 1,7 milionu. V roce 1995 je to 56,9 milionu ztráta, prodeje 3,3 milionu dolarů. 6: Philips jako hlavní investor se snaží pod finančním tlakem uvést firmu na burzu. Kvůli špatným podmínkám na trhu je IPO odsunuto. Konec : Philips prodává cca 20 procent svého 60% podílu v Navigation Technologies konsorciu nizozemských finančních institucí. Říjen : Philips opět podniká kroky, aby se Navigational Technologies stala veřejně obchodovanou společností. Opět kvůli propadu technologického sektoru k upsání akcií na burze nedochází. Únor 2004: Společnost se přejmenovává na Navteq. Srpen 2004: Vedoucími upisovateli akcií na burze jsou Credit Suisse First Boston a Merrill Lynch & Co. Akcie se prodávají za 22 dolarů, výsledkem je získaných 880 milionů dolarů. Listopad 2004: Akcie Navtequ jsou dostupné za 40 dolarů. 2004: Obrat firmy je 376 milionů dolarů. 2005: Obrat Navtequ je 476 milionů dolarů. Říjen 200: Společnost Nokia kupuje Navteq za 8,1 miliardy dolarů. • — (jhn)

Zdroj: výroční zprávy firem Navteq a Tele Atlas 7/2009 |   GeoBusiness 

23


MISE / na návštěvě

Mise #6: Ve válce s časem

Více než pětatřicet let zkušeností se sběrem dopravních informací – to je dostatečná pobídka k tomu, abychom se pokusili zjistit, jak vlastně vznikají. Poptávka po nich navíc za poslední dekádu mnohonásobně vzrostla, ať už to přičítáme statisícům aut, jež v posledních letech zaplnily silnice, nebo současné době, která informace cení nadevše.

Pozor, zákruta! Sběr informací o dopravě a dopravní zpravodajství má u policie košatou minulost, která sahá až na počátek sedmdesátých let minulého století. Tehdy se objevila potřeba dopravního zpravodajství v souvislosti se spartakiádami a přesunem poloviny republiky do Prahy. „Já tohle osobně nepamatuji, v té době mi byly dva roky. Tenkrát létaly vrtulníky nad Prahou a příjezdovými komunikacemi, včetně tehdy jediné dálnice D1, a předávaly informace hlídkám, které podle toho regulovaly dopravu, a také rozhlasu, který o stavu informoval své posluchače,“ začal své 24 GeoBusiness  |  7/2009

povídání plukovník František Habada, zástupce vedoucího operačního odboru Policejního prezidia ČR. Do té doby také spadá zřízení pravidelných rozhlasových relací dopravních informací Zelená vlna nebo Pozor, zákruta! Významným milníkem bylo zřízení Centra dopravních informací (CDI) v roce 1994 v budově Českého rozhlasu, které již mělo nepřetržitý provoz. Tehdy ještě o online aplikaci nemohla být řeč. „V té době integrovaný komunikační a řídící systém Dispečer - Maják 158 (Maják 158) nefungoval síťově, neměli jsme propojená operační střediska mezi sebou. Do Majáku, tedy jakéhosi elektronického zápisníku, se informace zapsala kdesi na tehdejším operačním středisku, ale dál se musela na Centrum dopravních informací zatelefonovat a následně byla zpracována do Basys,“ zavzpomínal vedoucí operačního odboru PP ČR plukovník Petr Vaňata. Anglický systém Basys, který byl ve své době využíván světovými rozhlasovými a televizními společnostmi, byl aktualizován z nosičů, nefungoval tedy jako online aplikace. Po roce 1996 pře-

sídlilo CDI na policejní prezidium, kde je do současnosti. Došlo však k přejmenování na ODI, oddělení dopravních informací. Stále však toto oddělení v nepřetržitém provozu shromažďuje a zpracovává dopravní informace z vkladatelských pracovišť. Dalším významným milníkem bylo v roce 2003 nahrazení systému Basys dokonalejším CDI1. Ten už využíval interní počítačovou síť policie, dopravní informace prezentoval na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR, export dat byl ovšem stále prováděn pomocí diskety z počítače policie na počítač Českého rozhlasu. V online věku jedna­dvacátého století ovšem přišel čas aplikaci podstatně vylepšit, navíc dalším důležitým důvodem byl vstup ČR do Evropské unie a potřeba kódování položek pro jejich využitelnost v rámci EU. Od července 2007 k tomu přibyla i zákonná povinnost Policie ČR poskytovat dopravní informace v projektu Jednotného systému dopravních informací, tedy nutnost distribuce dopravních informací do připravovaného Národního dopravního informačního centra. Výsledkem byl systém CDI2,

foto: autor

GeoBusiness se nechal pozvat na další návštěvu a vydal se na svou misi. Tentokrát jeho hostitelem bylo Policejní prezidium ČR, přesněji jeho operační odbor, kde se rodí dopravní informace.


MISE / na návštěvě který umožňuje sběr, verifikaci, autorizaci a distribuci dopravních informací z prostředí Policie ČR do NDIC. K ostrému nasazení systému CDI2 došlo v dubnu 2008. Když se vytočí 158 GeoBusiness byl na návštěvě na operačním odboru Policejního prezidia, který je u policie tím nejpovolanějším v otázce dopravních informací. Na tomto odboru sídlí již výše zmíněné Oddělení dopravních informací, dále jsou tu Operační středisko a Oddělení analytiky a informačních technologií. Operační střediska jsou zastoupena v každém kraji i v bývalých okresech, nyní územních odborech, a jednoduše řečeno slouží k organizování, řízení a výkonu služeb při řešení policejních úkolů. Jejich základním pracovním nástrojem jsou informace, které proudí všemi směry. Jedním z nich je volání lidí v potížích na tísňové linky, dalším směrem proudí k policejním hlídkám v terénu, nebo k jiným útvarům policie. Všechny tyto informace jsou sbírány a distribuovány systémem Maják 158. „Když zvednete telefon a vytočíte 158, tak se dovoláte na vám místně příslušné operační středisko. Pracovník operačního střediska přijme hovor, zeptá se, co je potřeba a co požadujete a do již zmíněného systému Maják 158 tuto informaci zapíše. V ten moment vidí tuto informaci všechny nadřazené součásti,“ vysvětluje František Habada a pokračuje: „Nad operačními středisky územních odborů jsou operační střediska krajských ředitelství PČR a operační středisko Policejního prezidia ČR. Operační středisko PP ČR zastřešuje a koordinuje síly, prostředky a přenos informací v celé České www.geobusiness.cz

republice mezi celorepublikovými útvary a v případě, že některé akce přesahují jednotlivé kraje, pak tyto akce řídí.“ Cílem policie je v budoucnu vybudovat integrovaná střediska v počtu čtrnácti krajských a jednoho prezidiálního. Výstavba již byla započata a v současné době jsou integrovaná operační střediska dislokována v Plzni, Jihlavě, Brně a Zlíně. V roce 2013 by integrace všech operačních středisek měla být dokončena. Ve světle Majáku Právě Maják 158 odstranil zdlouhavé telefonování, zdržování a nabírání časové prodlevy v okamžicích, kdy často rozhodují minuty nebo vteřiny. „V okamžiku, kdy člověk zavolá na linku 158 a nahlásí dopravní nehodu, pracovník operačního střediska zapíše událost do systému Maják 158 a začne organizovat síly a prostředky pro záchranu života a zdraví. Pokud je potřeba, tak na místo události vyšle záchranku a hasiče. Poté organizuje naše síly a prostředky. Pokud se stala dopravní nehoda, vyšle hlídku, aby řídila provoz a provedla základní opatření přímo na místě. Informaci předá opět pomocí Majáku 158 skupině dopravních nehod, a vzápětí na místo vyjíždí výjezdová skupina, tzv. nehodovka. Posléze zadá informaci do systému pro dopravní zpravodajství,“ vysvětlil Habada. Pracovník v operačním středisku má před sebou plochu složenou z několika monitorů a do definovaných formulářů zadává zjištěné události. Samozřejmostí je filtrování zpráv a výstup na mapové podklady. Na územních a krajských úrovních jsou v programu přímo vidět hlídky pohybující se v terénu, což zjednodušuje jejich

nasazení. Jednu z ploch tvoří velká dotyková obrazovka sloužící pro příjem informací z nejrůznějších zdrojů – od zvedání telefonů přes vysílačky až po psaní SMS. Problematika lokalizace informace v prostoru je vyřešena tím nejjednodušším způsobem. „Operátoři jsou povinni nám poskytnout lokalizační údaje volajících na tísňovou linku 158. Volá-li někdo z mobilního telefonu, policie okamžitě vidí, kde se nachází. Podobně je lokalizován hovor z pevné linky,“ prozradil plukovník Habada. Další možností určení polohy v prostoru disponují operační střediska v Praze. Všechny sloupy veřejného osvětlení mají unikátní číselné označení, takže volající jen přečte číslo nacházející se na nejbližší lampě či sloupu elektrického vedení. V ostatních případech slouží k přibližné lokalizaci mapové podklady, pozici následně zpřesní policejní hlídka vybavená přístrojem GPS. Systém Maják 158 je určen nejen pro nehody, pokrývá veškerou činnost policie, což vysvětlil František Habada na jednoduchém příkladu. „Když jedou fotbaloví fanoušci z Ostravy do Prahy, jsou přizvána ke spolupráci všechna operační střediska na trase, kterých se to týká. Velitel opatření v Praze tedy vidí, že v Ostravě na nádraží má tři sta fanoušků. Stejné

informace sdílí všechna operační střediska, která jsou k akci přizvána. Má rovněž informace o tom, že na konkrétním místě jsme jich sto padesát vyložili, zbytek pokračuje na zápas a většina je jich v podnapilém stavu. Podle této informace již může organizovat síly a prostředky. V případě, že fanoušci jedou autobusem, informaci dostanou i dálniční oddělení na trase, která si organizují různá opatření na benzínových stanicích, kam fanoušci rádi najedou, poničí je a pokračují v cestě. Každý, kdo je do akce přizván, ví, co se děje. Všechny přizvané útvary také mohou do systému Maják 158 zapisovat své konkrétní poznatky,“ vysvětlil. Celý Maják 158 je optimalizovaný na snížení časových prodlev. „Čas je náš největší nepřítel. Když zavoláte na tísňovou linku a čekáte dvě minuty, máte pocit, že čekáte půl hodiny. Jste ve stresu, navíc po vás někdo chce informace, které se vám mohou zdát zbytečné a zdržující. Dříve při nahlášení na nižší úrovni měl pracovník povinnost zavolat na kraj, kde se mohlo ukázat, že jde o událost hlásnou až na prezidium, a tak se volalo na prezidium. Zbytečně vznikala „tichá pošta“, kdy si každý něco přidal nebo ubral a za druhé to samozřejmě prodlužovalo čas. Teď infor7/2009 |   GeoBusiness 

25


MISE / na návštěvě

Pracovní prostředí Maják 158

Jak se rodí dopravní informace Dalším pracovištěm na operačním odboru je Oddělení dopravních informací. Jeho úkolem je sbírat, ověřovat, autorizovat a předávat ke zveřejnění dopravní informace z policejního prostředí. Jejich odběratelem je NDIC, Národní dopravní informační centrum v Ostravě (reportáž o NDIC jste si mohli přečíst v GeoBusinessu 9/2008). Vraťme se zpátky k našemu volajícímu řidiči, který ohlásil nehodu. Pracovník na operačním středisku zadal informaci do Majáku, zajistil všechny záležitosti ohrožující život a zdraví zúčastněných a poslal na místo hlídku, aby řídila provoz a vyšetřila okolnosti nehody. Teď, v okamžiku, kdy nejsou ohroženy životy, je čas zveřejnit informaci o nehodě. V tomto okamžiku se rodí dopravní informace. A na svět jí pomáhá systém CDI2. Důvodem inovace systému CDI1 na CDI2 byly nejen potřeby distribuce dopravních informací do NDIC, což ukládal policii zákon, ale také morální zastaralost, která neodpovídala náro26 GeoBusiness  |  7/2009

kům současnosti. Základem CDI2 je geografická lokalizace místa událostí a jejich popis. Informace jsou kódovány v evropsky standardizovaném číselníku Alert+C, který zaručuje, že na navigacích uvidí dopravní informaci každý ve svém jazyce. Informace sbírané v CDI2 mají široký záběr. Nejsou to jen nehody tvořící překážku provozu, ale i přeprava nadměrných nákladů, poruchy světelných zařízení na železničních přejezdech nebo i semaforů na křižovatkách, či například zvířata na silnici, vypadlé kanály, spadlé stromy nebo zbytek pneumatiky, ležící na dálnici. CDI2 tedy slouží pro sběr, ověření, autorizaci a distribuci dopravních informací z prostředí policie. Informace do něj vkládají převážně operační střediska, ale vedle nich také dálniční oddělení a dopravní inspektoráty. „Zákonem máme nařízený sběr informací a podobně máme určeno, jaké informace máme sbírat a v jakém formátu mají být vkládány. Jak již bylo řečeno, jsou to různé překážky v provozu, či informace o komunikacích,“ vysvětlil František Habada. Po zadání vkladatelským pracovištěm míří dopravní informace na autorizační pracoviště (ODI), kde ji zkontrolují, zda obsa-

Uživatelské rozhraní systému CDI2 pro zveřejňování dopravních informací

huje povinné atributy. Autorizace je otázkou desítek vteřin, měla by být zárukou, že dopravní informace bude kvalitní. „Jsme garantem toho, že od nás neodejde žádná informace neúplná. Není možné, aby v informaci byly nějaké překlepy, pravopisné chyby a podobně. Nemohu však chtít po pracovnících operačních středisek, aby psali pravopisně správně, protože jsou ve stresu. Drží tři telefony najednou, zpovídají oznamovatele, organizují opatření — to vše ve spěchu, což je náročné. Vzhledem k tomu, že jsou informace distribuovány bez jakýchkoliv úprav cestou NDIC přímo veřejnosti, není možné informace v takovém stavu pustit. Ještě bychom se stali terčem pravdivých vtipů a co pak?“ směje se Habada. Autorizovaná informace

už může být bez obav předána do NDIC i jinam. Dvanáct minut. Hodně nebo málo? Od chvíle, kdy policie přijala volání na tísňovou linku až po okamžik, kdy ji opouští dopravní informace, uplynulo několik minut. „Průměrná doba od nabrání záležitosti do její distribuce v NDIC se pohybuje mezi dvanácti až čtrnácti minutami. Když si představíte, co vše za tu dobu musí proběhnout, je to slušný čas,“ myslí si plukovník František Habada a dodává: „Děláme vše pro to, aby se informace co nejdřív dostala k těm, co ji využívají.“ Dvanáct minut nelze zpochybňovat, stejně jako nutnost upřednostnit před dopravním zpravodajstvím záchranu života a zdraví ohrožených řidi-

ilu a foto: archiv pp ČR

maci pracovník zadá do Majáku 158 a každý na své úrovní s ní může v ten samý čas pracovat,“ dodal Habada.


MISE / na návštěvě

Zpracování dat           Informační aplikaci Centrum dopravních informací naleznete na webu http://aplikace.policie.cz/dopravni-informace/                     Prostředí aplikace OLDA – OnLine Dopravní aktuality

čů. GeoBusiness je ovšem časopis v první řadě o technologiích a z toho důvodu musí padnout myšlenka, zda je možné propojit systémy Maják 158 a CDI2 a tím pádem distribuovat informaci už v okamžiku jejího ohlášení, tedy během několiwww.geobusiness.cz

ka vteřin. „Ten, kdo chce oba systémy propojit, očekává, že ze systému pro dopravní zpravodajství získá informace, kterou mohu odkliknout jako potvrzenou, která je vysílatelná, čitelná a publikovatelná. Ale takovou zprávu nejsem schopen psát

v okamžiku, kdy přijímám emotivní oznámení. Z toho důvodu se budu bránit propojení obou systémů, protože policisté v daném okamžiku píšou samozřejmě tak, jak jim písmena přijdou pod prsty. Používají zkratky, v textu se mohou vyskytovat překlepy a pro veřejnost to může být nečitelné. Jistě se shodneme na tom, že části systému, které život zachraňují a zajišťují bezpečnost v místě, jsou důležitější. Ty policista musí udělat jako první, teprve potom se můžeme zabývat dopravní informací,“ vysvětlil vedoucí operačního odboru Petr Vaňata. Ani myšlenka, že okamžitě zveřejněná informace by mohla zabránit dalším nehodám, nepadá na úrodnou půdu. „Někomu by se samozřejmě mohlo líbit, že bude mít okamžitou informaci a že se tím zabrání případným dalším nehodám, které by na to mohly navázat, ale myslím si, že zase tak často taková situace nenastává. Zkušeností, že by se to dělo, tolik není,“ vysvětluje Petr Vaňata a dodává: „Určitě je dobré veřejnost informovat. Veřejnost vnímá, že tyto informace jsou a vnímá je pozitivně, ale bavíme-li se z pohledu času, tak si myslím, že je pořád důležitější starat se o místo z hlediska záchranářského a zajistit bezpečnost fyzicky. Zajistit, aby na kritickém místě bylo rychle auto s majákem, přenosnými prostředky, postavit tam policisty kvůli regulaci dopravy a podobně. To jsou záležitosti, které se musejí udělat a je potřeba zvážit co dříve.“ Je jisté, že dopravní informace musí splňovat nároky na přesnost a kvalitu a to není možné ve stresu při přijímání informací od mnohdy vyděšeného řidiče dodržet. Ostatně není to

právě v těch prvních okamžicích ani prioritou. „Je to skutečně někdy velice emotivní a poměrně složité, často se musí policista rozhodnout jestli momentálně bude analyzovat situaci a přemýšlet o silách a prostředcích, které je potřeba okamžitě vyslat, protože i on se podílí na záchraně života a zdraví. Současně se s tím člověkem musí bavit tak, aby ho uklidnil, a aby od něj získal i další informace,“ vysvětlil vedoucí operačního odboru. Je tedy průměrný čas dvanácti až čtrnácti minut od přijetí tísňového volání po distribuci informace konečný, nebo se bude v budoucnu ještě snižovat? Když si uvědomíme, že po průměrně dvanácti minutách produkujeme kvalitní informaci, která je publikovatelná okamžitě na internetových stránkách a splňuje veškeré požadavky z pohledu technologie zpracování a další distribuce, jde o dobrý čas. „Snažíme se tuto délku zkrátit, ale myslím, že pod nějakých sedm minut se asi těžko dostaneme,“ dodal plukovník Petr Vaňata. Olda jako OnLine Dopravní Aktuality Policie, tedy přesněji ODI produkuje dopravní informace pro Jednotný systém dopravních informací (JSDI), jež provozuje Národní dopravní informační centrum. Centrum sbírá data také z mnoha dalších zdrojů a dále je distribuuje médiím či řidičům obvyklými cestami, jako je například webový portál dopravniinfo.cz. Policie své dopravní informace zveřejňuje rovněž ve svém prostředí, jež se jmenuje OLDA, OnLine Dopravní Aktuality, což je prohlížeč dopravních informací. Ten slouží pro práci policie. Pracovníci policie mají k dispozici například 7/2009 |   GeoBusiness 

27


mise / na návštěvě

Utopené zprávy v rozhlasových vlnách Přestože je policie bezpochyby největším původcem dopravních informací, jsou v některých situacích odkázáni na samotné řidiče a ne vždy se od nich o problému dozví. Příkladem jsou různé relace dopravních informací na komerčních rozhlasových stanicích. Posluchači se sice od všímavého řidiče dozví, že uprostřed dálnice leží spadlá paleta, z rádia už ale tato informace k policii nedoputuje. „Dopravní 28 GeoBusiness  |  7/2009

zpravodajství je poměrně zajímavá věc pro média. V posledních dvou letech slyšíte, co se děje. Dopravní informace vysílá kdejaké rádio a snaží se z důvodů, které já neznám, patrně komerčních, mít své zpravodaje a snažit se jim nabídnout bezplatnou linku. My samozřejmě nejsme schopni monitorovat všechna rádia, ale vybereme dvě a jsem rád, že je zaměstnanci budou poslouchat. Je to ovšem takové zoufalství — policisté sice mají uloženo poslouchat rozhlasovou stanici,

rají o údržbu komunikací. Nevím ovšem, jak to funguje v ostatních organizacích,“ krčí rameny Petr Vaňata. Když se řekne GPS K lokalizaci dopravní informace ze strany volajícího postačí signál mobilního telefonu, přesto zůstává dost prostoru v policejní praxi pro využití technologie GPS. Jaká je realita u Policie ČR? „U nás využívají technologie GPS hlídky, které dojíždějí k nehodě. Přístroj je umístěný ve služebním vozidle, ovšem zdaleka ne všechna

Národní dopravní informační a řídící centrum jsme navštívili v roce 2008 na podzim. Článek o NDIC si můžete přečíst v archivu GeoBusinessu na www.geobusiness.cz/archiv. Hledejte číslo 11/2008.

ale nemohu jim vytknout, že neslyšeli nějakou informaci, protože v té chvíli zpracovávali informaci jinou, která nám byla dána legitimním způsobem prostřednictvím informačního systému. Je to takový bonus navíc,“ zamýšlí se Petr Vaňata. Odhadnout, kolik takových informací proběhne na rozhlasových vlnách skryto policii, je těžké. „Ani neumím říct, jak ti, kteří ji dostanou, s ní dál pracují. Bavili jsme se o tom s některými asistenčními službami, kde jsem si jist, protože zde pracují profesionálové, že skutečně informace běží na orgány Ředitelství silnic a dálnic, které se sta-

vozidla jsou GPS vybavena. Spíše se to pohybuje v rovině procent,“ přiznal Petr Vaňata. Důvodem může být rovněž možnost poradit si při lokalizaci jinými způsoby, ať už výše zmíněnými sloupy pouličního osvětlení v Praze nebo třeba čísly popisnými. Horší stav je ovšem mimo sídla. „V terénu je to samozřejmě složitější. Vše se řeší slovním popisem, používá se mapa a určení polohy v ní,“ dodal k lokalizaci Petr Vaňata. Zdrojem mapových podkladů pro CDI2 je Ředitelství silnic a dálnic. Policie by však ráda svou datovou základnu rozšíři-

la. „V nejbližší době bychom měli dostat lokalizované železniční přejezdy. Staneli se nějaká nehoda na železničním přejezdu, budeme podle identifikátoru hned vědět, kde k nehodě došlo,“ prozradil vedoucí operačního odboru a dodal: „Všechna tato data chceme mít, umíme je využít, ale myslím, že jsou to všechno záležitosti, na kterých se teď intenzivně pracuje. Vytváří se také datové prostředí pro složky záchranného systému, což je ovšem téma na další samostatnou reportáž.“ Změny v budoucnu? Není důvod Systém CDI2 má za sebou více než rok plného nasazení. Je to konečný stav, objevily se nějaké „mouchy“ či se v blízké budoucnosti chystá nějaké vylepšení? „Systém běží stabilně, nepadá a myslím si, že v tomto okamžiku nevidíme žádný důvod pro změnu. Systém nekolabuje, není naplněn, dáváme plnohodnotné dopravní informace, které obsahují vše co obsahovat mají, navíc je zde prostor pro doplňující informace. Pokud někdo nepřijde s tím, že by se měly dávat jiné informace – dost dobře si v této chvíli nedovedu představit jaké by to měly být – tak změnu žádnou neplánujeme,“ uzavřel plukovník Petr Vaňata. Operační odbor Policejního prezidia České republiky využívá pro svoji práci mnohé další zajímavé technologie a informační systémy. Proto věřím, že se na operační odbor Policejního prezidia ČR v budoucnu ještě vrátíme. • — Miloslav Jančík

ilu archiv redakce

pohledy z kamer na dálnicích a rychlostních komunikacích, vidět je též aktuál­ní meteorologická situace. Na své si ovšem přijde také veřejnost. „Vedle »Oldy« máme na webu policie.cz sekci dopravní zpravodajství, kde zveřejňujeme informace, které zpracováváme a které policie vytvoří. Není to zdvojování ani konkurence NDIC, ale čistě jen prezentace naší práce,“ vysvětlil František Habada. V tomto prostředí není mapový podklad, ale ve formě tabulky jsou seřazeny dopravní informace vždy s textovým popisem, zeměpisnými souřadnicemi a možností událost stáhnout ve formátu XML. „Před vznikem zákonné povinnosti probíhalo na stránkách Ministerstva vnitra ČR zveřejňování stejným způsobem. Proto jsme neviděli důvod, proč v tom nepokračovat. Odborná i laická veřejnost tuto službu od policie očekává. Je to užitečné a navíc svým způsobem dobré public relations Policie ČR. Najdete zde také statistiky dopravních nehod, které jsou každý den v pět hodin aktualizovány za předchozí den, z nichž různí dopravní experti a média ráno čerpají,“ dodal František Habada.


poradna

Souřadnicový nebo souřadný systém? Název souřadnicové systémy (WGS84, S-42, S-JTSK) se používá běžně, máme to vštípeno již ze školy; stále častěji se však setkávám s názvem kartografické souřadné systémy (WGS84, S‑42, S-JTSK). Je použití »kartografické souřadné systémy«, případně »souřadný systém WGS 84« správné?

ilu archiv redakce

převzato se svolením redakce časopisu zeměměřič

C

hceme-li s jistotou používat správnou odbornou terminologii, je účelné seznámit se s normativními dokumenty – právními a technickými. Jde o zákony, nařízení vlády, vyhlášky, přejaté mezinárodní normy (ČSN EN ISO) nebo původní české technické normy (ČSN). V daném případě definuje zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, v § 2 geodetický referenční systém jako souřadnicový, výškový nebo tíhový systém jednoznačně definovaný pro zeměměřické činnosti. Zmocňuje v § 17 vládu ČR k vydání nařízení vlády (naposledy č. 430/2006 Sb.), které mezi geodetickými referenčními systémy, platnými na celém území státu, jmenuje mimo jiné Souřadnicový systém JTSK, Katastrální souřadnicový systém gusterbergský, Katastrální souřadnicový systém svatoštěpánský a Souřadnicový systém 1942. Česká verze mezinárodní normy ČSN EN ISO 19111 definuje souřadnicový systém jako sadu matematických pravidel pro specifikování způsobu, jakým jsou souřadnice přiřazovány k bodům. Tato norma považuje za geodetický souřadnicový systém pouze takový, v němž je poloha definována geodetickou šířkou, geodetickou délkou a popřípadě elipsoidickou výškou (např. WGS84, ETRS). Souřadnicový systém, který udává polohu bodu k n vzájemně kolwww.geobusiness.cz

mým osám (např. S-JTSK, geocentrický souřadnicový systém), se označuje jako kartézský. Platná ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1990) uvádí termín souřadnicový systém. Stejně tak Výkladový geodetický a kartografický slovník renomovaného geodeta Karla Kučery (Edice VÚGTK, SNTL Praha 1964) a Slovník geodetického a kartografického názvosloví – část Geodetické základy (Edice VÚGTK, Praha 1973). V citovaných, zčásti závazných, normativních dokumentech se nikde neobjevuje termín souřadný systém. Adjektivum „souřadný“ patří především do jazykovědy, kde se souřadností označují dva prvky (například věty), které jsou spojeny tak, že na sobě nejsou gramaticky a významově závislé, mají stejnou platnost a mohou existovat samostatně (souvětí souřadné). Souřadný systém je normativně zaveden v nebeské mechanice (ČSN 310001) a často používán ve strojírenství při číslicovém řízení strojů, ačkoli nová norma ČSN ISO 841 mluví o souřadnicovém systému. Dále se používá v elektrotechnice (souřadný systém rotoru a statoru). V uvedených případech však nejde o určování bodů na zemském povrchu, které je předmětem geodézie, fotogrammetrie a kartografie (zeměměřictví). Lze uvést poměrně časté případy chybného užití termínu souřadný sys-

tém. Setkáváme se s ním v produktech převážně soukromých firem, vytvářejících tematická kartografická díla (autoatlasy, turistické mapy), geografické informační systémy (GIS), navigační systémy na bázi GPS a software pro prostorové projektování (například Autodesk AutoCAD). Lze se domnívat, že důvodem je skutečnost, že tvůrci těchto produktů jsou převážně informatici bez geodetického nebo kartografického vzdělání. Je též známo, že firmy dodávající hardware a software si při překladech příslušných manuálů nedělají velké starosti s terminologicky správnými termíny a uživatelé je pak přejímají a dále šíří. Bohužel, s termínem souřadný systém, který se vyskytoval v učebnicích a článcích do první poloviny uplynulého století, se ještě setkáme v některých současných učebních pomůckách (skriptech nebo počítačových prezentacích jako součásti e-learningu), například na Univerzitě Palackého v Olomouci, Mendelově univerzitě v Brně, Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Stavební fakultě ČVUT v Praze. Jsou však i opačné případy, svědčící o snaze důsledně používat normalizované termíny (Univerzita obrany v Brně, Technická univerzita v Liberci, Západočeská univerzita v Plzni). • — Jiří Šíma, předseda Terminologické komise ČÚZK 7/2009 |   GeoBusiness 

29


seriál / Jak se co dělá...

Sběr dat pro GIS

Data. Jedna ze základních esencí geoinformačních systémů, bez které by se snimi nedalo pracovat. Způsobů, jak data sbírat, je celá řada od geodézie přes digitalizaci map, fotogrammetrii až třeba po satelitní snímky. Jednou z možností je sběr dat pomocí GPS přístrojů, kdy se k poloze přidává i atributová informace. Jak se data pomocí GPS sbírají, jsme se vydali zjistit do firmy Geotronics Praha.

1. Příprava dat pro sběr Samotnému sběru musí předcházet příprava dat, a ta souvisí s tím, k čemu geoinformační systém slouží. U lesnické firmy bude jiná příprava než u společností zabývající se inženýrskými sítěmi. Společnou ale budou mít přípravu mapových podkladů, které budou sloužit orientaci v terénu. Nutná je i tvorba datové knihovny, která definuje prvky a atributy, jež budou předmětem sběru. Datová knihovna tvoří základ pro sběr nejen prostorových, ale i atributových informací, a zvyšuje komfort práce v terénu. V datové knihovně je definováno, zda půjde o bod, linii či polygon, dále je typu prvků přiřazen symbol, v případě stromu například kresba jehličnanu, a dále jsou mu přiřazeny další typy atributů – například výška, stáří, druh, zdravotní stav atd. Předmětem našeho pohybu v terénu však nemusí být jen sběr nových dat, ale i aktualizace stávajících dat. Také k tomu je nutné připravit stávající data určená k aktualizaci a nahrát je do GPS přístroje. Aktualizací nemusí být jen změna geometrie, ale i atributů, například dopravní značky či typu využití území.

2a. Zpřesnění dat Je celá řada úloh, pro které je vysoká přesnost na prvním místě. Pro část z nich je navíc důležitá už přímo při měření v terénu, například při vytyčování, nebo při hlášené poruše potrubí vedeného pod povrchem. V takovém případě přijde na řadu zpřesnění v reálném čase. Je tedy nutné zajistit příjem korekcí, které měření v terénu zpřesňují. Ty jsou u nás v dnešní době dostupné z několika zdrojů. Jedním ze zdrojů je síť národních referenčních stanic CZEPOS, poskytující korekce v reálném čase prostřednictvím GPRS. K tomu je nutná datová komunikace mezi sítí CZEPOS a naším GPS. V závislosti na použitém typu GPS přijímače vybereme typ služby. Kvalitní přijímače jsou schopny přijímat přesné fázové korekce a dosahovat tak decimetrové přesnosti. Při použití jednodušších přijímačů, lze aplikovat pouze kódové korekce, dosažená přesnost pak bývá půlmetrová, i výrazně horší podle podmínek a typu přijímače. Dalšími zdroji zpřesnění mohou být podobné sítě referenčních stanic, například. nová služba Trimble VRS Now Czech. Je možné využít i služby EGNOS, což jsou korekce z geostacionárních satelitů, nebo rádiové korekce zprovozněné zcela nedávno, které vyžadují speciální přijímač, tzv. GeoBeacon. 30 GeoBusiness  |  7/2009

foto a ilu: archiv geotronics praha

2. Sběr dat Sběr dat vždy vychází z přesnosti, se kterou chceme data sbírat. V závislosti na přesnosti je zvolen odpovídající typ přístroje, od jednoduchých PDA, které měří s přesností 10 metrů, až po ty dokonalejší, které měří s přesností 10 centimetrů. Součástí každého pořádného systému pro sběr dat by měl být tzv. navigační modul. Pokud máte k dispozici nějaké navigační body, které bude potřeba v terénu vyhledávat, pak by váš GPS systém měl mít prostředky, kterými vás do místa s patřičnou přesností dovede. Navigační modul, samozřejmě v jiné podobě, než je známý z automobilových navigací, by měl být tudíž zcela nezbytnou a základní součástí ovládacího software pro sběr dat.


SERIÁL / JAK SE CO DĚLÁ...

2b. Periférie Sběr dat je komplexní záležitost, a GPS není všelék. Jsou místa, kde se data sbírat nedají, ať je to u stěn vysokých budov, pod mostem nebo v tunelu. Tam při práci pomáhají různé periferie, například elektronický dálkoměr, či dálkoměr s kompasem, které slouží jako přídavná zařízení k GPS přístroji. Díky nim je možné sbírat data i v místech, kde by to se samotným GPS přístrojem bylo možné jen obtížně nebo vůbec. Periférií může být i digitální fotoaparát, kamera, georadar, sonar nebo hledačka podzemního vedení. Tou základní periferií k GPS přístroji je modem, který umožňuje přijímat zpřesňující informace, ale i připojovat data z mapových portálů přes webové služby WMS, posílat naměřená data apod.

foto a ilU: archiv geotronics praha

3. Přenos dat do počítače Přenos naměřených dat do desktopového počítače je softwarová záležitost. GPS přístroje jsou dnes většinou založené na operačním systému Windows Mobile. V kanceláři se obvykle pracuje s počítačem vybaveným operačním systémem Microsoft Windows, takže je potřeba tato dvě zařízení propojit a data přenést. Propojení je zkrátka rutinní záležitost závislá na konkrétním operačním systému. Zpracovatelský software musí umět dokonale komunikovat s ovládacím software, kterým je vybavena GPS, jinak by nebylo něco v pořádku. Systémy jsou ucelené, hotové a obvykle tam žádná úskalí nejsou. 4. Postprocessing Pokud nepotřebujeme přesnost v reálném čase a stačí nám zpřesnění naměřených dat až v kanceláři, bude pro nás dalším krokem postprocessing. Zdrojem korekcí nám může být opět síť referenčních stanic, ze kterých si stáhneme patřičná data, a své měření zpřesníme. Nese to však s sebou požadavek na software pro sběr dat. Ten totiž musí umět pro postprocessing ukládat data, tedy umožňovat následné opravy observací pomocí korekcí z referenční stanice. Zpřesnění dat z terénu je jedna ze základních funkcionalit kancelářského zpracovatelského software. Špičkové systémy v dnešní době mohou postprocesně využít data z tzv. virtuální stanice, která ve skutečnosti neexistuje, a jejíž poloha v místě měření je vypočítána pomocí existujících pevných stanic v okolí.

www.geobusiness.cz

7/2009 |   GeoBusiness 

31


seriál / Jak se co dělá...

P

6. Export dat do GIS Konečným krokem je export do námi požadovaného formátu. V současnosti by neměl být problém data získat v nejpoužívanějších GIS formátech. Zpracovatelský software by měl disponovat možností exportování do takového formátu, aby byla zachována kompatibilita s vámi používaným systémem. • — (mj) 32 GeoBusiness  |  7/2009

Na lovu satelitů Při honbě za přesností hrají důležitou roli i satelity GPS, Globálního polohovacího systému. Kolem Země jich krouží dvaatřicet ve třech různých drahách a počet přijímaných signálů samozřejmě ovlivňuje přesnost měření. Jejich konfigurace se neustále mění a v jeden okamžik lze přijímat signál z deseti satelitů a už za hodinu na tom samém místě třeba jen z pěti. Při samotném sběru dat nejste odkázáni na náhodu, vhodné období pro měření je možné přesně předvídat. Slouží k tomu takzvané plánování mise. „Na základě almanachu informací staženého ze satelitů je možné předvídat, jak bude situace vypadat na obloze na vaší pozici v danou hodinu v daný den. Takže se lze podívat na plánovací modul a zjistit, že za hodinu bude situace nepříznivá, ale za dvě hodiny bude mnohem příznivější, a proto je pro vás výhodnější jít mapovat později,“ vysvětlil Tomáš Vedra, specialista na přístroje pro použití v geoinformačních systémech u firmy Geotronics Praha. 

ilU a foto: archiv

5. Editace a analýza dat z hlediska přesnosti K editaci dat je nutné, aby zpracovatelský software ovládal základní CAD funkce, jako je snapping, kreslení kolmic a podobně. V některých případech je lepší tento krok přeskočit, data exportovat do formátu (například DGN nebo DXF), a editaci dat provést v některém z CAD programů, popřípadě exportovat do GIS a provést samotnou editaci v tomto prostředí. Data je však možné editovat už i pomocí editačního modulu. Ten umožňuje data vyčistit, vyhladit, tedy pracovat s hrubými naměřenými daty. Důležitá je rovněž analýza přesnosti dat, což je proces, ve kterém je možné na data nahlédnout a zjistit, zda přesnost nepřekročila námi požadované limity.

okud váš geoinformační systém nepotřebuje geodeticky přesná data, ale zároveň jsou pro vás větší než desetimetrové nepřesnosti neprůchozí, je ideální sáhnout pro pořizování dat po přístroji GPS. Spolehlivě pokrývá přesnost v rozmezí od deset metrů až po deset centimetrů. Při mapování zemědělských kultur i v lesnictví bude pravděpodobně stačit desetimetrová přesnost, při dohledávání průběhu vedení ve složitém intravilánu budeme měřit v centimetrech. „Obecně v inženýrských sítích, ať již jsou to společnosti z vodního hospodářství či energetiky, bude hrát přesnost významnou roli, přímo fatální, vysvětluje jednatel společnosti Geotronics Praha David Jindra a dodává: „Naopak v zemědělství a lesnictví pravděpodobně přesnost nebude hrát až tak klíčovou roli. I z toho důvodu, že v lese GPS přístroje měří obecně s horší přesností.“ Jak tedy na měření v lese, ale i na odlov satelitů a jak docílit požadované přesnosti?


SERIÁL / JAK SE CO DĚLÁ...

Citlivost není všelék už se nehledí na to, jak kvalitní jsou, odkud se odrazily apod.“

foto: autor

 Když je GPS v lese Les není prostředí, které by bylo GPS nakloněné, koruny stromů totiž výrazně omezují pronikání signálu. Dochází k jeho zeslabování, odrážení, lámání a ohýbání, zkrátka je v lese degradován. Rozhodně to ale není tak, že by nebylo možné v lese měřit, jen to není jednoduché. Velmi záleží na typu GPS modulu, jak se s tímto prostředím vypořádá. V dnešní době jsou velmi rozšířené především v outdoorových přístrojích SiRFstar čipy, které vynikají vysokou citlivostí a jsou velmi zdařilé i na příjem signálů ve ztíženém prostředí. Zároveň jsou velmi limitované v přesnosti. „Tyto čipy totiž přijímají data i v těch nejnepříznivějších podmínkách, ale tím, že jsou signály různě odražené a dochází u nich k rozptylu, není s takovým přístrojem možné docílit té nejvyšší přesnosti. Tuto možnost si volíme v případě, že budeme potřebovat sbírat data v obtížném prostředí a přesnost není klíčová,“ vysvětlil David Jindra. Protiváhou jsou sofistikovanější moduly GPS, které nemusejí být tak citlivé, ale na druhou stranu jsou vybawww.geobusiness.cz

vené technologiemi k eliminaci odražených signálů a jejich filtraci. Tyto moduly je možné nastavit, aby vlastnostmi vyhovovaly konkrétní aplikaci. „Pro velmi přesné měření a pro eliminaci nespolehlivých signálů je možné nastavit toleranci pro příjem signálu. Může se ale stát, že vnější podmínky nebudou vyhovovat mým přísně nastaveným tolerancím a v měření budou hluchá místa. Taková situace může nastat v lese, kde se často musí hledat kompromis mezi kvalitou signálu a tolerancemi, které si nastavím,“ prozradil David Jindra a dodal: „To, že nějaký GPS přístroj citlivý, nemusí ještě automaticky znamenat, že je zároveň i přesný.“ Jeho kolega Tomáš Vedra k tomu doplnil: „Mnoho laiků má představu, že čím více satelitů mají k dispozici, tím lépe. Setkáváme se se situacemi, kdy uživatelé vedle sebe postaví dva přístroje, podívají se na mapu oblohy a zjistí, že jeden GPS přístroj přijímá deset satelitů, zatímco ten druhý jen osm, takže je podle nich horší. To je ovšem úplně scestná úvaha z toho důvodu, že sice sledujete kolikrát jsou signály ze satelitů přijímány, ale

Přesnost nade vše V honbě za co největší přesností naměřených dat hraje důležitou roli zpřesnění, ať už to v reálném čase, nebo dodatečně v kanceláři pomocí tzv. postprocessingu. Do jaké míry je vůbec možné data zpřesnit? V prvé řadě záleží na tom, jaký GPS přístroj máme k dispozici. Existují jednoduché přijímače typu PDA, které ukládají pouze kódová data. Pak je možné realizovat jen kódové korekce a v nejlepším případě se dostáváme na přesnost nejlépe submetrovou. Pokud je GPS přístroj schopen ukládat také fázová data, pak je mnohem přesnější a můžeme se dostat až na centimetrovou či decimetrovou přesnost, zejména pokud je přijímač dvou­frekvenční, tedy měří na dvou frekvencích. „Při měření na dvou frekvencích lze aplikovat různé lineární kombinace mezi těmito dvěma frekvencemi, které tvoří základ pro algoritmy, jenž mnohem rychleji a spolehlivěji konvergují k vysoké přesnosti. Měřit dvoufrekvenčním GPS přístrojem je vždy výhodnější než s jednofrekvenčním, protože máme větší možnosti z hlediska dosažení přesnosti, spolehlivosti i rychlosti,“ vysvětlil David Jindra. Dvoufrekvenční přístroje ovšem nejsou pro sběr dat vůbec běžnou záležitostí, jde spíš o „vlajkové lodě“ každého výrobce. Časté jsou i jednofrekvenční modely, které ale přesto měří fázově. A pak tu máme řadu systémů, které jsou jen kódové, tedy ukládají jen část dat, které je možné měřit, což vede k dalšímu

poklesu přesnosti. „Je třeba mít na zřeteli, že pokud vyžadujeme vysokou přesnost, musíme být připraveni na vyšší investici do přístroje i do korekcí, protože ani ty nejsou zadarmo. Tedy s výjimkou GeoBeaconu, kde zadarmo jsou, ale je potřeba mít přijímač, který je umí zpracovat a poslat GPS přístroji,“ vysvětlil Tomáš Vedra. Periferním pohledem Při měření se často neobejdeme bez periférií. Ať už to je elektronický dálkoměr s kompasem, sonar, georadar nebo hledačka podzemního vedení. Slouží nám v místech, kde by bylo měření samotnou GPS obtížné, a zároveň mohou být zdrojem dalších informací při sběru. „Využijeme je například v intravilánu s úzkými ulicemi a vysokými domy, kde měříme třeba vodovodní přípojky a není možné s GPS přístrojem chodit až k domu. V takovém případě je možné se postavit do křižovatky, kde je výhled na oblohu a podrobné body naměřit s pomocí kombinace GPS, elektronického dálkoměru a elektronického kompasu,“ vysvětlil David Jindra. Jednou z periférií může být modem, který často bývá i součástí základního vybavení přístroje. Jeho prostřednictvím lze nejen přijímat zpřesňující informace, ale také se připojovat na mapové portály či posílat naměřená data do kanceláře. Existují rovněž systémy, kde je GPS součástí komunikace serverklient a mobilní klient pro komunikaci je přímo součástí GPS přístroje a předpokládá se online komunikace s kanceláří z terénu. •  — Miloslav Jančík 7/2009 |   GeoBusiness 

33


téma / Gisáček 2009

Jan Růžička: Přednáška ze Singapuru ohromila Studentská soutěžní konference GISáček si mezi studenty postupně získala oblibu. Protože řada detailů o konferenci možná čtenáři GeoBusinessu nebudou znát, zeptali jsme se na konferenční zákulisí Jana Růžičky z pořádajícího Institutu geoinformatiky na VŠB - TU Ostrava.

Jaké máte zkušenosti s přihlašováním studentů z jiných škol než je VŠB – TU Ostrava? Nesetkali jste se na začátku s podezíráním, že jste soutěž uspořádali pouze pro sebe? Po určitých rozpacích v začátcích, kdy byly přihlášky z jiných škol jen velmi sporadické, se dnes dá říci, že se účast z jiných škol ustálila. Většina škol vysílá vybrané zástup34 GeoBusiness  |  7/2009

ce a považuje účast za vhodnou formu své propagace. Spíše než z podezírání nebyl v úvodu zájem o tuto konferenci asi z jiných důvodů, například jak motivovat studenta aby se zúčastnil (v současné době jim obvykle školy například hradí ubytování a jízdné). První účastníci mimo VŠB se na konferenci objevili v roce 2003. Jaký máte osobní pocit z úrovně přihlašovaných prací? Rozhodně se nedá říci, že by úroveň nějak výrazně klesala, na druhou stranu je však těžké objevit téma, které by bylo něčím originální. Rozdíly mezi školami nejsou nijak zásadní a spíše závisí na aktuálním stavu končících ročníků. Máte nějakou příjemnou vzpomínku z GISáčka, na kterou rád vzpomínáte a kterou například vyprávíte

přátelům? Určitě bych rád připomněl jeden zajímavý moment z roku 2004, kdy se akce zúčastnila (byť v zastoupení) studentka ze Singapuru. Její prezentace tehdy vyrazila dech téměř všem účastníkům konference. Technologie a jejich užití, které byly prezentovány, byly natolik pokrokové, že zastínily všechny ostatní práce. Velmi úsměvné na tom celém bylo to, že konference byla otevřena pro studenty českých a slovenských škol, přesto k prezentaci došlo. Samotná prezentace byla nakonec z hodnocení vyloučena, přesto se jednalo o velmi zajímavé oživení programu.

yzvali jsme všechny autory vítězných prací z letošního ročníku konference GISáček 2009, zda mají zájem o uveřejnění své práce v GeoBusinessu. Někteří studenti již svoji práci zveřejnili jinde, někteří prohlásili, že je pro GeoBusiness „příliš plná vzorců“. Na následujících stranách proto uveřejňujeme pouze vybrané práce (které autoři pro účely publikování v GeoBusinessu upravili). Diplomové práce 1. místo: Jan Jiránek (ČVUT): Rozšíření a využití webového portálu o mapových službách 2. místo: Alena Vondráková (Univerzita Palackého v Olomouci): Analýza a geovizualizace environmentálních rizik 3. místo: Miroslav Pizur (UP v Olomouci): Webový portál pro inventarizaci starých ovocných sadů na území Bílých Karpat 4. místo: Zuzana Basíková (ČVUT): Prostorová vizualizace vybrané lokality na webu, Anton Mráz (VŠB-TU Ostrava): Geoinformačný systém pre správu budov Bakalářské práce 1. místo: Ondřej Sadílek (UP v Olomouci): Plán parků filozofické fakulty UP Olomouc s 3D vizualizací 2. místo: Radek Fujak (VŠB-TU Ostrava): 3D model ostravských areálů VŠB pro Google Earth 3. místo: Zbyněk Janoška (UP v Olomouci): Faktorová analýza výskytu vybraných botanických a zoologických taxonů 4. místo: Michal Samiec (VŠB-TU Ostrava): Návrh geografického informačního systému pro odbor školství, mládeže a sportu Moravsko-

Připravujete nějaké novinky v organizaci GISáčka? Rozhodně bychom rádi posílili posterovou sekci, o způsobu zatím diskutujeme, takže se nechte překvapit. • — ptal se Josef Hnojil

slezského kraje Postery 1. místo: Vojtěch Roupa (VŠB-TU Ostrava): Slezskoostravský hrad 2. místo: Alena Vondráková (UP v Olomouci): Analýza pohybu populace 3. místo: Miroslav Martvoň (Katolícka univerzita v Ružomberku): Využitie prostredia GML pre deskripciu kartografických dát

foto: josef polák

Kdy a kde vznikla myšlenka uspořádat GISáčka? Jaký tým stál u jejího zrodu? U zrodu soutěžní studentské konference stáli Petr Rapant a Jiří Horák. Protože v té době ti dva stále jen pracovali, tak předpokládám, že myšlenka vznikla v jejich kanceláři, ale to nevím určitě, protože jsem tehdy byl student. První ročník GISáčka se uskutečnil v roce 1998.

V


téma / gisáček 2009

Inventarizace starých ovocných sadů na území Bílých Karpat Uvažovali jste někdy, že byste si vytvořili zdarma vlastní jednoduchou aplikaci GIS? Aplikaci, která by uměla například zaznamenat cestu vašeho prázdninového cestování? Prostředí, ve kterém byste si ukládali místa svých oblíbených restaurací, a to nejen tuzemských, ale i těch ve světě? Díky API rozhraní nad mapovými podklady českých i zahraničních provozovatelů mapových portálů je tato myšlenka dnes snadno splnitelná.  nemusíte přitom mít s programováním zdaleka takové zkušenosti jako Bill Gates. Programátorům je nyní k dispozici plně funkční, přívětivý a velmi známý nástroj, na jehož základě tvoří. Jak se mu výsledné dílo povede, záleží již jen a jen na něm samotném. A že slova „přívětivost a oblíbenost“ nejsou jen reklamní slogany, tak často používané, svědčí realita. V současnosti jsem v zaměstnaneckém poměru, kde je mým úkolem kontakt s širokou laickou veřejností, nějak s počítačem svázanou (zaměstnanci úřadů). Ve chvíli, kdy jsem jim položil otázku, zda již někdy pracovali s internetovými mapami, skoro všichni se na mě podívali s mírně ironickým úsměvem a dovětkem „tak hloupí ještě nejsme“. Mapové API — technologie vs. idea Mapové API je rozhraní, které nám dovoluje přistupovat k mapovým podkladům různých webových portáwww.geobusiness.cz

lů. Portálů jako jsou domácí mapy.seznam.cz, mapy.atlas. cz, nebo zahraniční například maps.google.com, maps. yahoo.com, maps.microsoft. com. Základním stavebním kamenem těchto systémů, který zároveň řeší asi nejpalčivější místo současného GISu, jsou podkladová data. Můžeme mít software propracovaný do sebemenšího detailu, nicméně bez kvalitních dat stejně žádný relevantní výstup nevytvoříme. A to v geoinformatice platí dvojnásob. Obecně platí, že geodata „spolknou“ 80 procent finančních nákladů na vytvoření a provoz systému. Asi by nebylo na tomto místě správné tvrdit, že problém s daty je nasazením této technologie zcela vyřešený. Většina geoinformačních projektů se stejně bez dalších přídavných dat neobejde. Nicméně pro propagační, školní a řadu dalších, většinou nekomerčních tvůrčích nápadů, řešení v podobě mapového API bohatě postačuje.

Jaký je vlastně důvod, proč velké firmy investují svůj čas a peníze na pořízení základních dat a ovládacích funkcí, které posléze zdarma poskytnou uživatelům? Pro vysvětlení nemusíme chodit daleko. Vše je to jako vždy o reklamě. Malí uživatelé zpracovávají řadu svých projektů s využitím základního prostředí, které by si z důvodu finanční náročnosti nikdy nemohli sami vytvořit. A tak tento „hladový“ lidský potenciál pracuje efektivně pro rozšiřování povědomí o firmě po celém světě. Řeč je o mashupech. Tento anglický výraz, česky často překládaný jako „míchanice“, označuje webovou aplikaci kombinující data z více zdrojů do kompaktního celku. Mapové API je ovládané skrze skriptovací jazyk JavaScript. Výhody tohoto jazyka běžícího na straně klienta spočívají v možnosti rozšíření základní nabízené funkcionality webového prohlížeče. Je pravdou, že nabízená funkcionalita rozhod-

ně nekonkuruje špičkovým komerčním softwarům GIS. Nicméně pořád zůstává velmi velké pole použití, jehož velikost je omezena pouze fantazií a programátorskými schopnostmi. Jedno z možných použití ukáži na své diplomové práci, která se věnovala inventarizaci starých ovocných sadů na území chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Proč Google Maps? Již z mezititulku je zřejmé, kterého poskytovatele mapových API jsem si pro svou práci vybral. API českých firem Seznam či Atlas se s tímto celosvětovým gigantem nedá porovnávat. Čeština hraje ve světě internetu méně významnější roli a tím pádem je i menší počet potencionálních uživatelů, kteří jsou hnacím motorem dalšího rozvoje mapových služeb. Nespornou výhodou ovšem stále zůstává u českých poskytovatelů detailnější mapový podklad (Seznam i Google používají ortofotosnímky s rozli7/2009 |   GeoBusiness 

ilu. 2x autor

A

35


téma / gisáček 2009

Editace sadu – příjemná práce s vertexy

šením 0,5 metru; topografická mapa je u Seznamu detailnější). Firma Google svým mapovým API nehraje prim jenom na českém trhu, svou dominanci drží a stále posiluje i na trhu světovém. Důležitým faktorem je zdařilá komunikace vývojářů společnosti spolu s uživateli (nejčastěji skrze zřízená a kvalitně spravovaná fóra) s jejich následnou reakcí na připomínky a návrhy. Výsledkem této spolupráce je zdokonalující a rozšiřující se prostředí, které uživatelé dále hojně využívají. Prvkem, který mě negativně ovlivnil například od využití API od firmy Seznam, jsou její podmínky využití. Ač Seznam ve své podstatě často jenom kopíruje prvky z API Googlu, jeho podmínky využití jsou v porovnání s ním mnohem více omezující. Tento fakt je o to více zarážející v době, kdy se vynakládá nemalé úsilí na boj proti kopírování myšlenek a nápadů. Inventarizace starých ovocných sadů na území chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty Myšlenka tohoto projektu směřovala k vytvoření webového portálu, který by 36 GeoBusiness  |  7/2009

umožnil inventarizaci starých ovocných sadů. Území CHKO Bílé Karpaty je v současnosti jednou z mála lokalit, kde se doposud vyskytují staré ovocné stromy. Ty jsou pro svůj čistý genotyp vhodné pro šlechtění a hledání odolností vůči chorobám. Inventarizace těchto stromů probíhá v území již 15 let, během nichž bylo pomology monitorováno na 845 ovocných stromů a 27 sadů. Účelem tohoto snažení a projektů kolem této problematiky vyvíjených je vedle záchrany těchto starých dochovaných odrůd také názorná ukázka místním obyvatelům, jak lze využívat dříve zarostlá a neudržovaná luka v rezervaci. V rámci tohoto projektu probíhá dosadba a zakládání nových sadů. Aplikace zaznamenává do mapy přesné polohy ovocných stromů i sadů v lokalitě CHKO Bílé Karpaty, tj. umožňuje vkládání záznamu, jeho smazání, editaci i samotné zobrazení v mapě. Ke geografické informaci je možnost připojit i údaj popisný, taktéž libovolně editovatelný. Co aplikace umí Aplikace má dva základ-

ní režimy. Pro náhled již zaznamenané ovocné stromy a sady postačí volně přístupný režim uživatelský. Zde je možné si vybrat, v jaké části území se mají zobrazit požadované objekty. Vedle základních funkcí jsou k aplikaci přidány funkce pro textový výpis záznamů s možností následného uložení pro potřebu další práce s údaji (například ve formátu SQL) či generalizované zobrazení území při větší koncentraci stromů. Použité znaky a barevné rastry jsou popsány v legendě, která je spustitelná pomocí ikony pod mapovým polem. Stejně jako Google Maps mají své API rozhraní, nejinak je tomu i u dalšího velmi zdařilého produktu této firmy — Google Earth. V aplikaci je možnost toto prostředí spustit, nicméně již bez přímého napojení do databáze k objektům stromů a sadů. Jako u každé aplikace nesmí chybět nápověda, ve které jsou názorně popisovány jednotlivé pracovní kroky. Funkcepro tisk se stará o přímé napojení na tiskárnu, kde je následně možno vytisknout požadovaný výřez s načtenými objekty stromu či sadu. Stejnou funkcionalitu jako režim uživatelský, avšak

Programátorsky nejpalčivější místa: Konverze a ukládání dat Data z probíhající inventarizace v letech 2001 až 2005 na území CHKO Bílé Karpaty mi byla poskytnuta v podobě dvou shapefilů. Jeden tvořil bodovou vrstvu reprezentující ovocné stromy, druhý vrstvu polygonovou znázorňující ovocné sady. Data pro účely použití v prostředí Google Maps musela být konvertována, u polygonové vrstvy navíc i šifrována do požadované podoby. Poskytnutá data byla v zobrazení S-JTSK. Google Maps avšak pracují v zobrazení WGS84. U bodové vrstvy konverze bodů do potřebného zobrazení problémem nebyla, u polygonové vrstvy (obsahující sady) byl převod složitější. Narazil jsem zde na problematiku ukládání polygonu z obecného hlediska. Každý polygon je tvořen lomovými body, tzv. vertexy. Každý vertex je bod o vlastních souřadnicích X a Y. Máme-li například polygon o 100 vertexech, rázem máme 200 float čísel k načítání přes internet do databáze. Zde si dále musíme uvědomit, jak data uložit – každý bod na jeden řádek databáze či jako posloupnost čísel oddělených například středníkem? Řešení je mnoho, ale ve své podstatě většina jsou svým způsobem velmi databázově náročná. Google pro tento problém použil šifrovací algoritmus Douglas-Peucker. Jedná se v podstatě o způsob, kdy se hodnota souřadnice X zašifruje do řetězce ASCII znaků. Stejně je tomu i u Y hodnoty. Po vykonání těchto kroků

ilu. 2x autor

navíc s možností plné editace a možnosti přidávat nové záznamy, nabízí režim administrátorský. Do této části se ovšem dostanou pouze osoby znající přístupové údaje.


téma / gisáček 2009 se přechází k bodům dalším, které se zpracovávají (zašifrovávají) obdobným způsobem. V konečné fázi se dílčí řetězce sloučí do řetězce celkového, s kterým je již operace ukládání daleko snažší. Tzn. do databáze se nyní ukládá ne 200 samostatných čísel, ale například řetězec o délce 600 alfanumerických znaků. Technické nároky na PC, připojení a freehosting Rychlost aplikace závisí na řadě faktorů. Mezi nejdůležitější z nich patří rychlost připojení k internetu, rychlost databázového serveru, dostupná paměť počítače, na kterém aplikace pracuje, a použitý webový prohlížeč. Pokud má počítač velmi starou konfiguraci hardware dohromady s pomalým připojením k internetu, je pravděpodobné, že se webový prohlížeč při načítání aplikace „zasekne“. Načítání záznamů z databáze je mnohdy velmi náročnou záležitostí a ne vždy je možné načítat všechny záznamy zároveň. Proto jsem v online aplikaci vytvořil tzv. kvadranty. Zájmové území je rozděleno na čtyři dílčí jednotky a načítání záznamů potom nemusí probíhat pro celé území – z databáze se načítají pouze objekty pro požadovanou podoblast. Testování aplikace, aneb proč to zase nefunguje v jiném prohlížeči? Samotnému spuštění aplikace do provozu předchází více částí. Jedna z významných logicky spočívá v naprogramování celého systému do podoby, v níž by neměly nastat neočekávané situace. K naplnění tohoto cíle je nutno během celé etapy vývoje aplikaci testovat. Častým problémem při vytváření webové aplikace je www.geobusiness.cz

Vložení nového stromu do databáze

její vzájemná kompatibilita s internetovými prohlížeči. Aplikaci jsem vytvářel a zároveň testoval na počítači s prohlížeči Internet Explorer 7 a Mozilla Firefox verze 3.0.6 (v době vývoje aplikace nejpoužívanější prohlížeče). Důsledkem odlišné schopnosti prohlížečů interpretovat kód bylo, že aplikace, správně fungující v jednom prohlížeči, v druhém vykazovala nesrovnalosti. Dokonce i v okamžiku, kdy programový kód byl korektní pro oba prohlížeče, správná funkčnost aplikace nebyla nezaručena. Samotný prohlížeč má množství vlastních nastavení, která mohou zamezit správnému chodu online aplikace. Jako příklad mohou posloužit následující příklady: • v Internet Exploreru (IE) se mapa nezobrazí při vysoké úrovni vlastního zabezpečení, •IE verze 6 nezobrazuje oproti svému nástupci průhledné PNG obrázky, •Mozilla Firefox (MF) vypočítává velikost stránky v pixelech i s šíří pravého posuvníku, • u MF nelze u HTML objek-

tu (AREA) vypnout tisk pozadí, • r ozdílná správa cache paměti, která mnohdy zamezí zobrazení změněného objektu. Veškeré nalezené „chyby“ s jejich možným řešením jsou popsány v aplikaci pod informační ikonou o aplikaci. Program byl vyvíjen se základním předpokladem: možnost využití aplikace z libovolného počítače, připojeného k internetu, jehož součásti je„libovolný“ prohlížeč. Z tohoto důvodu bylo nutno striktně dodržovat její funkcionalitu na nejpoužívanějších prohlížečích (Internet Explorer a Mozilla Firefox). Při testování aplikace byly zjišťovány i hodnoty využití operační paměti. Ve výsledku se nejednalo o žádné konkrétní hodnoty, nicméně s jistotou mohu tvrdit, že při paměťově náročné práci (například při načítání polygonů) se po určitém čase Internet Explorer „nafoukne“ až na neuvěřitelných 300 MB. Při celkové velikosti operační paměti počítače čítající 512 MB se jedná o kritickou hranici. Systém se lidově řečeno „seká“ a nezbý-

vá nic jiného než mnohdy vynucené ukončení prohlížeče. Mozilla Firefox oproti tomu jakoby měla své limity. Není mi známa její technická specifikace, ale nikdy jsem se s ní i při zvyšující se náročnosti úkolů nedostal na více než 140 MB. V tomto hodnocení se jasným favoritem stal prohlížeč Opera, který je založen více méně na obdobné platformě jako Mozilla Firefox (jednoduše lze říci, že většina věcí co funguje ve Firefoxu, funguje i v Opeře). Hodnota využití operační paměti u Opery při práci se zastavila pod velmi příjemnou hodnotou 50 MB. Technické ovládnutí Google Maps API Přístup k mapovému podkladu je zprostředkován prostřednictvím skriptovacího jazyka JavaScript. Skrze něj jsme schopni ovládat kompletně prostředí mapy, měřítko, načítání bodů, přibližovací a oddalovací funkce apod. Vše běží na webové stránce naprogramované v HTML za použití kaskádových stylů CSS. Jako jakýsi prostředník mezi mapovým oknem a databází slouží skriptovací jazyk 7/2009 |   GeoBusiness 

37


téma / gisáček 2009 ní otázka: který z nich má přednost, který jazyk vstupuje do procesu jako první, kdo vytváří hodnoty pro toho druhého? Kvůli množství Mnoho „jazyků“ jazyků, které pohromadě musely pracoAplikace vznikala modulárvat naprosto v souladu, práně. Na začátku jsem ji celou navrhnul na papíře, stanoce ze začátku vil jsem jak má fungovat, jak nebyla vůbec se má chovat, jaké má být jednoduchá. Základní panel zobrazení stromů (kvadrant, okolí neboli aktivace generalizace) ovládání. Na základě tohoByly chvíle, to konceptu byl celek rozkdy aplikace pracovala jak nových rozšíření. Nicméně je daleko složitější tento bod dělen na množství jednotlijsem chtěl, zatímco jindy se co se společnosti Google ošetřit tak, aby se vložil do v současnosti daří asi ze vševých částí, které se následně chovala naprosto mimo mé mapového okna pouze ve postupně technicky řešily chápání. ho nejvíce, je spojení kapichvíli, kdy je uživatel přitálu, technologií a síly na IT do takové podoby, aby je bylo hlášený jako administrámožné poskládat do celistvé trhu. Díky těmto třem faktotor, aby se neukládaly změKvality a budoucnost aplikace. Google Maps API rům si tvůrci mohou dovony polohy bodu, pakliže není Google Maps API jsou v souPro dokončení práce bylo lit vypustit do světa většinu kliknuto na tlačítko „ulož“, časnosti v tomto mladém velmi důležité propojení jedzdrojových kódů svých proaby se mapový podklad přinotlivých použitých jazyků. odvětví webových aplikaduktů, na něž již čekají tisízpůsobil určitým, uživatePro laika (jakým jsem byl já), cí svou vyspělostí na prvce programátorů, kteří parlem vyfiltrovaným soubokterý kromě HTML se všením místě. Jeho tvůrci velmi ticipují na těchto otevřených rem bodů, aby se polygon ukládal v zašifrované podomi ostatními jazyky teprve hbitě pracují na jeho slabých základech. Ve výsledku vznimístech a vytváří nespočet bě a přitom byl kdykoli schozačínal, vyvstávala zásadkají nové aplikace, které jsou pen se rozšifrovat a připrazaloženy právě na platformě ven k editaci. Google. Touto filozofií si firma upevňuje jednu z předPotřebné znalosti, které jsem si musel osvojit Vytvořit ve všech směrech při vývoji online aplikace ních příček nejen na trhu funkčně provázanou aplikaci JavaScript, Google Maps API GIS produktů. již opravdu není úkol úměrS Google Maps API se dají •b od – vytvoření; změna ikony; změna polohy; smazání; skrytí; ný základní úrovni počítačotisk bodu; zvětšení klikací oblasti; stíny; animace vytvořit opravdu velmi rychvého uživatele. • polygon – vytvoření; editace; smazání; skrytí; změna barvy; le jednoduché mapové apliKromě faktu, že vývoj ucelenější a propracovanějkódování; generalizace kace. Nicméně pořád je to • mapa – navedení vhodných ovládacích entit; zoom funkce; přeprogramování. Úroveň hotoší aplikace vyžaduje určitý kryvy mapy georeferencovanými vrstvami; posluchače a vyvového programu je úměrstupeň programátorských lání přerušení při kliku myši ná úrovni znalostí dotyčschopností, spočívá určité „omezení“ také v technologii • reload a přesměrování stránky; ovládání objektů mapy; práce ného tvůrce. Společnost s řetězci; tisk; navádění externích skriptů Google dává k dispozici silný komunikace. Většina systéPHP nástroj, který ovšem zvládne mů mapových API je založe— p řenos dat z databáze do HTML stránky a naopak; zajišťovádo detailu jen velmi zkušený na na skriptovacím jazyku ní správné češtiny; kontrola oprávněnosti vstupu; escapováIT odborník. Javascript. Bohužel je to prání znaků Ve chvíli, kdy je potřeba vě tento jazyk, který ani zkuMySQL vytvořit nějakou složitější šení programátoři pro svo— zápis; editace; export; import; znaková sada aplikaci, závislou na mnoha ji nevyzpytatelnost nemají příliš v oblibě. CSS dílčích detailech (napří— komplexní grafické návrhy stylů klad kartografické zásady), Aplikaci si můžete vyzkouHTML složitost zdrojového kódu šet na adrese sady.webz.cz. • — komplexní práce při vytváření webové stránky úměrně roste. Není pro— Miroslav Pizur blém z ukázkových příklaGrafické programy — tvorba ikon a úprava dekoračních obrázků dů vykopírovat algoritmus pro načtení bodu. Nicméně

38 GeoBusiness  |  7/2009

ilu. autor

PHP. K práci s databázovými záznamy je použit MySQL server a jazyk SQL. Aplikace byla vyvíjena na free web hostingu. Využil jsem prostor na serveru www.webzdarma.cz, který i přes svoji častou nespolehlivost a pomalý přístup svému účelu posloužil.


téma / gisáček 2009

Plán parků Filozofické fakulty UP Olomouc s 3D vizualizací

Měření totální stanicí V plánu parků současného stavu bylo za úkol zachytit všechny stavební a parkové úpravy. Pro měření jsme použili totální stanici Trimble 5503 DR Standard. Použita byla polární metoda měření s volným stanoviskem, což znamená, že jsme neznali přesné souřadnice stanoviska. U polární metody je bod určen na základě polárních souřadnic. Ty vycházejí z vodorovného úhlu (mezi orientačním směrem a určovaným bodem) a délky (od stanoviska k měřenému bodu). U každého měření jsme museli zaznamenat pozici stanice a dva referenční body. Tyto tři základní body www.geobusiness.cz

Olomoucké hradby vybudované za vládnutí Marie Terezie v letech 1740 až 1742...

... a jejich 3D model

nám později sloužily k výpočtu souřadnic. Měřili jsme ze 13 stanovisek a zaměřili přibližně 1100 bodů. Vyšší počet stanovisek byl způsobený značnou členitostí celého parku. Během měření bylo důležité vést si orientační plánek, ve kterém byly značena čísla a přibližné polohy jednotlivých měře-

ných bodů. Následně jsme data zpracovali v programu Groma verze 7.0. Měření diferenční GPS Pro přesnou lokalizaci naměřených bodů totální stanicí jsme museli zaměřit vybrané body metodou diferenční GPS, pro což byl použit přístroj Ashtech

ProMark2. Při měření a mapování jsme dosahovali centimetrové přesnosti a při navigaci metrové přesnosti. Tento přístroj využívá podpůrný systém WAAS/ EGNOS. Celá sada se skládala z navigačního přístroje Magellan 315 a antény připojené kabelem. Pro měření jsme měli na 7/2009 |   GeoBusiness 

foto:autor

foto a ilu. autor

Vymezení území a důvod práce Úkolem mé bakalářské práce bylo vytvořit plán parků. Parky Filozofické fakulty Univerzity Palackého se rozkládají na šesti parcelách o celkové výměře 3700 čtverečních metrů v centru města Olomouce. Toto území je specifické hlavně svojí polohou na hradbách, které byly vybudovány za panování Marie Terezie v letech 1740 až 1742. Je to velmi členitý terén, kde jednotlivé parcely mají výškový rozdíl až 2,5 metru. Důvodem práce bylo vytvořit podklady pro plánovanou rekonstrukci parků a vizualizovat současnou podobu. Univerzita plánuje využít přírodní prostředí parků pro zpestření výuky studentů filozofie a také pro různé společenské akce.

39


téma / gisáček 2009

Plán parků Pro tvorbu plánu současného stavu parků Filozofické fakulty jsme použili software ESRI ArcGIS 9.3 v licenci ArcInfo. Vygenerování základních bodů jsme provedli z již vytvořeného tabulkového souboru, který obsahoval souřadnice X, Y a pro výšku Z. Použili jsme funkci Display XY Data, kde jsme nastavili, který sloupec značí souřadnici X a Y. Na základě souřadnic v excelovém souboru jsme vygenerovali body. Tuto vrstvu jsme uložili ve formátu SHP (shapefile) pro další práci. Jako další zdroj dat jsme použili výřez z digitální 40 GeoBusiness  |  7/2009

Pohled do 3D modelu parku

Fotografie z parku

3D model hradeb

katastrální mapy, který jsme získali od Katastrálního úřadu v Olomouci. Katastrální mapu jsme dostali ve formátu VFK, kdy za pomocí nástroje ImportISKN (datová konverze souborů ve výměnném formátu Informačního systému katastru nemovitostí do datového formátu Personal

Geodatabase) jsme mapu převedli do formátu SHP. Pro kontrolu jsme vše porovnali s katastrální mapou ve formátu DWG. Po načtení katastrální mapy a vygenerovaných bodů nedošlo k přesnému umístění bodů do mapy. Tato nepřesnost byla způsobena nepřesností kata-

strální mapy. Maximální rozdíl mezi hranicí katastrální mapy a námi naměřenými body bylo pět metrů. Naměřené body na hranici parcel přesně tvarově odpovídaly, museli jsme tedy vyřešit posun o tuto nepřesnost. Tuto skutečnost jsme konzultovali s geodety, kteří nás ujistili, že toto je napro-

foto a ilu. 6x autor

výběr ze dvou způsobů: statického a kinematického. Pro měření bodů v parcích jsme použili statickou metodu, měření jednoho bodu trvalo 30 až 45 minut. Celkem jsme zaměřili 26 bodů. Z každého měření totální stanicí jsme měřili stanovisko a jeden bod z příslušného měření. Pro zpracování dat naměřených diferenční GPS jsme použili software Survey Project Manager. Pro zvýšení přesnosti jsme využili korekční data ze sítě ČÚZK CZEPOS ve formátu RINEX. Tímto způsobem jsme získali přesné souřadnice stanovisek a referenčních bodů. Dále jsme potřebovali souřadnice převést z WGS84 do souřadnicového systému JTSK. K tomu jsme využili program Transform. Nové souřadnice jsme zadali v softwaru Groma do námi vypočítaných dat z totální stanice a nechali jsme znovu přepočítat na přesné zeměpisné souřadnice. Výstup z Gromy jsem uložili jako textový soubor, který jsme následně načetli do tabulek v Microsoft Excel. Data jsme upravili do podoby atributové tabulky ve formátu XLS.


téma / gisáček 2009

Kamenný maskaron na fotografii a ve 3D modelu

sto běžný problém. Tento posun jsme vyřešili pootočením a posunutím bodů do katastrální mapy, z důvodu pozdější práce v 3D modelu. Po vyřešení předchozích problémů jsme mohli vytvořit plán. Všechny body jsme identifikovali na základě jejich čísel z měření. K tvorbě plánu jsme potřebovali jednoduché náčrtky z měření, kde jsme měli vyznačeno, který bod ve spojení s jiným bodem vytváří určitý prvek v parcích. Po vytvoření všech prvků jsme jednotlivým polygonům udělili atributy pro výslednou vizualizaci. Atributově nejnáročnější byla vrstva samotných stromů a keřů, kde jsme při určování druhů spolupracovali se zahradní architektkou Jitkou Gajdoštinovou. Výsledné plány parků jsme zhotovili na formát A1 v měřítku 1 : 250. Tvorba 3D modelu Pro tvorbu 3D modelu jsme si vybrali software Google SketchUp 6. Pro účely bakalářské práce stačila demoverze, která je funkčně neomezená, jediným omezením jsou možnosti exportování výsledných modelů. V prvním a nejdůležitějším kroku jsme museli upravit terén v parcích, kdy bylo zapotřebí výškově rozlišit jednotlivé parcewww.geobusiness.cz

ly. Díky načtení katastrální mapy jako podkladu jsme měli vloženy tvary parcel. Tuto práci jsme prováděli na základě hodnot získaných během měření totální stanicí. Po vytvoření výškově rozlišených parcel bylo nutné některé z nich ještě upravit, jelikož nebyly celé v jedné rovině a vyskytovaly se zde zvlněné a ukloněné terény. Na základě načtení katastrální mapy jsme vytvořili také okolní tzv. „lowpoly“ objekty (objekty zachycující jen základní tvar bez detailů). Jako základ nám posloužily objekty od společnosti MOF’s (http://earth.mofs.cz), která se danou problematikou zabývá. Tyto lowpoly jsme upravovali a dotvářeli do námi požadované podoby. Pro modelování samotných zahradních a stavebních prvků v parcích jsme načetli již vytvořený plán současného stavu. Po přesném nasazení tohoto plánu na výškově upravené parcely začalo samotné modelování parků. Pro přesné zachycení

podoby jsme vycházeli z velkého množství fotek a opakovaně navštěvovali zahrady za účelem doměřování, hlavně stavebních prvků. Na závěr jsme použili reálné textury na objekty. Stromy v záhradách jsme nevytvářeli samostatně, ale použili jsme již vytvořené modely z Google Warehouse, kam uživatelé Google SketchUp z celého světa mohou uložit své modely. Většinu modelů jsme ještě dále upravovali do potřebných tvarů. Pro vizualizaci modelu v Google Earth jsme museli vytvořit hradby, na kterých se parky nacházejí, jinak by model „ležel“ ve vzduchu. Na této práci jsme rovněž spolupracovali s firmou MOF’s. Výstupy z 3D modelu Prvním výstupem z 3D modelu je obrazová galerie, kde dochází ke srovnání reálné fotky a stejného pohledu do modelu. Dále jsme vytvořili soubory KMZ, které jsou spustitelné v Google Earth. Tyto sou-

bory jsme vytvořili pro celý park i pro jednotlivé parcely. Model jsme rozdělili do více částí z důvodu rychlejšího načítání a lepší manipulaci. Uživatel si v Google Earth může jednotlivé časti modelu zobrazovat podle svých potřeb. Vytvořili jsme uživatelsky ještě příjemnější výstup v podobě 3D PDF souboru – uživatel při jeho použití nepotřebuje speciální software Google Earth, ale postačí mu běžně užívaný Adobe Reader, který je dostupný na většině počítačů. 3D modelem v PDF je možné otáčet, zapínat a vypínat textury a měnit osvětlení. Výstupem byly také dva průlety 3D modelem, které se navzájem liší jen hudbou v pozadí. Tyto modely můžete shlédnout na videoserveru YouTube.com po zadání názvu „Plán parků Filozofické fakulty UP Olomouc“ do vyhledávacího řádku. • —Ondřej Sadílek

Děkuji ing. Zdeně Dobešové Ph.D. za odborné vedení a užitečné rady při zpracování bakalářské práce a firmě MOF’s za odborné konzultace v problematice 3D modelování a za spolupráci při tvorbě hradeb. 7/2009 |   GeoBusiness 

41


téma / gisáček 2009

3D model areálů VŠB – TU Ostrava pro aplikaci Google Earth Hlavním tématem mé bakalářské práce a později i obsahem prezentace na konferenci GISáček 2009 bylo vytvoření 3D modelu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava pro následnou vizualizaci v aplikaci Google Earth.

Z

pracovaná oblast obsahuje porubský areál, zahrnující areál kolejí a menz, vědecko – technologický park, stavební fakultu, areál Krásnopolská a hvězdárnu a planetárium Johanna Palisy. Dále do řešené oblasti spadá areál ekonomické fakulty a dr. Malého v centru Ostravy a v neposlední řadě také areál fakulty bezpečnostního inženýrství v městské části Výškovice. Další práce na modelu vyžadovala zaměření výšek jednotlivých budov. Ty byly změřeny laserovým dálkoměrem Impulse 200 LR, které jsme následně zapsali do vytvořené geodatabáze. Současně pořízené fotografie jednotlivých budov a jejich detailů byly použity v popisných štítcích aplikace Google Earth, které představují informační bublinu s popisem vybraného místa. V neposlední řadě sloužily jako podkladový materiál při tvorbě 3D modelů v programu Google SketchUp. K vytvoření 3D modelu jsme využili vektorizace daných oblastí v programu ArcGIS 9.2. Pro její potřeby jsme navrhli datový model na základě, kterého byla v aplikaci ArcCatalog vytvořena geodatabáze. V té byla definována topo42 GeoBusiness  |  7/2009

Keyhole Markup Language (KML) je formát souborů, používaných k zobrazení zeměpisných dat v prohlížečích jako jsou aplikace Google Earth, Mapy Google a Mapy Google pro mobilní zařízení. Formát KML je založen na standardu XML a používá strukturu založenou na značkách s vnořenými prvky a atributy. Soubory KML je možné vytvořit pomocí uživatelského rozhraní aplikace Google Earth nebo kód KML zadat celý ručně pomocí editoru jazyka XML nebo textového

logická pravidla Must Not Overlap a Must Not Have Gaps. Pravidlo Must Not Overlap stanovuje, aby se polygony v dané třídě nepřekrývaly. Polygony mohou sdílet pouze hrany a vrcholy. Must Not Have Gaps stanovuje, že neexistují žádné „dutiny“ uvnitř jediného polygonu nebo mezi sousedními polygony. Všechny polygony musí tvořit souvislou plochu. Samotnou vektorizaci jsme řešili v prostředí ESRI ArcMap nad leteckým snímkem z roku 2008 zprostředkovaným pomocí služby WMS Ostrava, vytvořenou geo­databázi a topologií v souřadnicovém systému WGS84 UTM Zone 33N. Tento souřadnicový systém jsme zvolili s ohledem na další práci v prostředí Google Earth — geoprvky standardu KML ho využívají pro svou lokalizaci. Pro konverzi dat z vytvořené geodatabáze do prostředí SketchUp jsme využili plugin SketchUp6ESRI. Tento plugin vytvořila společnost Google a umožňuje konverzi vytvořených georeferencovaných dat v prostředí ESRI ArcGIS do prostředí programu Google SketchUp, kde z těchto dat můžeme vytvořit georeferencované 3D objekty. Plugin nej-

editoru. Soubory KML a případné obrázky, které se k nim vztahují, je možné zkomprimovat pomocí formátu ZIP do archivů KMZ. Soubory KML a KMZ můžete poslat e-mailem, sdílet je místně v soukromé síti nebo je umístit na veřejný webový server. Stejně jako webové prohlížeče zobrazují soubory HTML, zobrazují prohlížeče zeměkoule (jako je aplikace Google Earth) soubory KML. Po správném nastavení serveru a sdělení adresy URL souborů KML může soubory KML umístěné na veřejném webovém serveru zobrazit každý, kdo má nainstalovanou aplikaci Google Earth.

prve načte data z použité geodatabáze a následně exportuje zvolené vrstvy do formátu SKP. Při práci s pluginem jsme využili jeho funkce automatického vytažení polygonů do 3D na základě jejich definované výšky v geodatabázi. Protože plugin nedokáže exportovat křivky, bylo potřeba polygony tvořené křivkami dočasně převést na mnohoúhel-

níky pomocí editačního nástroje Generalize, a teprve poté exportovat do prostředí SketchUp. Tento hrubý model všech areálů jsme na základě dokumentace domodelovali v detailech map v měřítku 1 : 1000. Vzhledem k tomu, že terén v aplikaci Google Earth je značně generalizován, model působil, že se nad povrchem „vznáší“.

Web Map Service v překladu znamená webová mapová služba. Je to datová služba ve standardizovaném protokolu, vyvinutém a dále rozšiřovaném sdružením Open Geospatial Consortium (OGC). Data lze využívat v mnoha programech, které mapové služby WMS podporují, nebo přímo v internetovém prohlížeči. WMS pracuje na principu klient – server a umožňuje sdílet geografické informace ve formě rastrových map v prostředí internetu. Výsledkem požadavku na WMS server jsou primárně obrazová data v nejrůznějších formátech, které zobrazují tematické geografické informace, nebo mohou být výsledkem mapová kompozice. Skutečnost, že je obrázek georeferencován, umožní jeho správnou prezentaci. Georeferencováním v tomto případě můžeme chápat jako jednoznačně daný referenční souřadnicový systém.


téma / gisáček 2009

ilu. 3x autor

Ukázka objektu, ke kterému byla přidána pětimetrová podstava

Proto jsme všem objektům museli přidat k jejich skutečné výšce ještě podstavu o výšce 5 metrů, která tento jev eliminovala. Google Earth samozřejmě tento problém dovoluje eliminovat i elegantněji vytvořením vlastního terénu v okolí daného objektu. Vytvořený terén musí protínat terén aplikace Google Earth a musí být texturován realistickým barevným obrázkem. Tím se dostáváme také k možnosti texturovat vlastní modely. V aplikaci SketchUp je k dispozici předem nahraná knihovna fotografických textur jako jsou cihly, střecha a kámen, které můžete použít tak, aby byl model podrobný dle vašich představ. Můžete zde najít tisíce dalších textur online, a pokud umíte pracovat s aplikací pro úpravu fotografií jako je například Adobe Photoshop, můžete také vytvářet své vlastní textury. Použití fotorealistických textur je jednou z několika podmínek pro zařazení vytvořeného modelu do složky Galerie 3D objektů v knihovně Google 3D Warehouse. Při nesplnění podmínek pro přijetí spadají modely do složky Jiné budovy. Společnost Google umožňuje sdílet vytvořené modely ve SketchUp prostřednictvím Google 3D Warehouse. Uživatelé díky tomu mají rychle a zdarma k dispozici širokou škálu již vytvořených modelů, které mohou dále využít pro své projekty. 3D Warehouse obsahuje nejrůznější objekty od různých doplňků do interiéru až po velké modely budov. Tuto knihovnu je možné využít pro doplnění modelu o různé detaily bez nutnosti je znovu vytvářet – lavičky, pouliční osvětlení apod. www.geobusiness.cz

Výsledná vizualizace části modelu v prostředí programu Google Earth

Domodelování hrubého modelu v programu SketchUp

Hotový 3D model celého areálu VŠB – TU Ostrava byl exportován do formátu KMZ, podporovaného aplikací Google Earth. Pro vybrané budovy jsme vytvořili vlastní značky (placemark), které tvořily loga jednotlivých fakult a institucí nebo charakteristická zkratka pro daný objekt v prostředí Google Earth. Ke všem definovaným značkám modelu jsme připojili popisné štítky na základě předem navržené šablony v HTML kódu, který je aplikací Google Earth pro tento účel podporován. Klikneteli na ikonu značky vybraného místa v prohlížeči, zobrazí se informační bublina s popisem tohoto místa. • — Radek Fujak

Kritéria pro přijetí vašeho modelu do Google 3D Warehouse: 1.   Modelujte existující skutečné budovy. 2. Jako textury používejte fotografie. 3. Modelujte efektivně – čím méně polygonů, tím lépe. 4. V aplikaci Google Earth budovu přesně umístěte. 5. Ujistěte se, zda je model v Google Earth správně zasazen do terénu, pomocí tlačítka „Přepnout terén“ v aplikaci Google Sketch­ Up. 6. Nevytvářejte duplikáty existujících modelů. Stávající modely můžete vylepšovat! 7. Nezahrnujte do modelu nic, co ve skutečnosti neexistuje, včetně reklam nebo vodoznaků. 8. Zadejte užitečný a zajímavý popis budovy.

7/2009 |   GeoBusiness 

43


téma / gisáček 2009

Havárie: Někdy užitečný pomocník R

foto a ilu: 4x archiv autorky

ozvoj společnosti přináší vedle velkého množství nových objevů a poznatků také spoustu rizik, která byla dříve zanedbatelná, ale s postupem doby nabývají na významnosti. Takové hrozby, které ohrožují životní prostředí a lidi žijící v něm, nazýváme rizika environmentální. Město Olomouc se již několikrát potýkalo s řáděním přírodních živlů jako byly povodně nebo krupobití. Oběti na životech se přitom počítaly maximálně v desítkách. A přitom jediná havárie může způsobit obětí mnohem více. Analýzy těchto havarijních rizik a preventivní opatření, která na základě nich mohou být realizována, jsou tak nesmírně důležitá, protože cena každého zachráněného lidského života je nevyčíslitelná. A právě do této oblasti bylo zasazeno téma diplomové práce, o níž pojednává následující text. Samotný název práce Analýza a geovizualizace environmentálních rizik je mírně zavádějící. Hlavním cílem diplomové práce totiž bylo vedle teoretické části, věnované definování environmentálního rizika, především zaměření se na vybrané analýzy havarijních rizik dle požadavků a potřeb Odboru ochrany Magistrátu města Olomouce (OO MmOl). Proto zde čtenář nenajde kvantifikaci rizika sopečné činnosti nebo radonového záření na území hanácké metropole, ale ústřední částí práce jsou tři případové studie, zabývající hodnocením havarijních rizik pro občany města. Jak může být havárie užitečná? Laik by řekl, že práce úředníka na magistrátu je nudná. Práce je naplánována dlouho dopředu a většina úkolů se neustále opakuje. Zkrátka a dobře, synonymem pro práci ve státní správě je pro mnohé z nás slovo stereotyp. Nedokážu posoudit, jak je tomu jinde, ale na Odboru ochrany MmOl si o takovémto stereotypu mohou nechat zdát. Když neřeší povodně, přežene se městem vichřice nebo na důležitém silničním tahu havaruje cisterna s nebezpečnou látkou. Pokud se náhodou žádná podobná „krize“ neřeší, jsou na programu různá cvičení nebo realizace preven44 GeoBusiness  |  7/2009

tivních opatření. Když po půlroce stráveném teoretickou přípravou na aktualizaci a analýzy vycházející z téměř deset roků starého projektu AZER (Analýza zdravotních a environmentálních rizik) nabrala kvůli jedné havárii má práce pro Odbor ochrany úplně jiný směr, ani jsem se moc nedivila. Příčinou nebylo nic menšího než havárie cisterny s únikem propan-butanu v průmyslové oblasti na okraji Olomouce. Tato havárie svou  Havárie, která ovlivnila realizaci diplomové práce - únik propan-butapotenciální nebeznu z cisterny v průmyslové zóně na okraji Olomouce (zdroj TN.cz) pečností ukáza Ulice Velkomoravská v Olomouci – jedno ze sledovaných stanovišť la, že je skutečv hodnocení přepravy nebezpečných látek ve městě ně potřeba, aby se této problematice věnovala větší pozorvat od zdroje otevřeného ohně a díky tomu došlo k jeho rozptýlení do atmonost a aby byly analýzy a data k tomuto typu havarijních rizik spravována sféry bez vzplanutí či výbuchu. Nebylo v nanejvýš podrobné a aktuální podobě. však známo, jaké množství látky unikDíky této havárii byly zpracovány analo, ani jaké následky by případné vznícení a výbuch měly. Při analýze havárie lýzy, které by jinak ještě dlouho zůstaly bez povšimnutí ležet pod tlakem jiných bylo cílem stanovení množství uniklé látky a zjištění možných průběhů haváúkolů. rie za daných atmosférických podmínek. Na doporučení odborných konzultanI volně dostupný program může mít dobré výsledky tů veškeré modelování probíhalo ve volPrvní případová studie hodnotila možně dostupném softwaru ALOHA verze né riziko při již zmíněné havárii, ke kte5.4.1. Po celou dobu realizace analýz byly ré došlo na podzim roku 2008 v průvýsledky z programu ALOHA verifikovány profesorem Babincem z Vysokého myslové oblasti na okraji Olomouce. učení technického v Brně, který haváPravděpodobně při neopatrné manipulaci při přečerpávání propan-butanu do rii modeloval pomocí komerčního softsilniční cisterny ze stacionárního zásob- waru Effects. Budeme-li toto srovnání níku zde došlo k úniku plynu z utržené považovat za dostačující, můžeme konstatovat, že výsledky modelování v prohadice od cisterny do ovzduší. Mrak propan-butanu se podařilo jednotkám gramu ALOHA byly překvapivě dobré. hasičského záchranného sboru izoloPři realizaci této analýzy se podařilo


téma / gisáček 2009 na základě úvahy o koncentraci propanbutanu ve viditelném mraku mlhy určit poměrně přesně množství uniklé látky, které bylo následně potvrzeno provozovatelem cisterny. Na základě tohoto zjištěného množství bylo hodnoceno možné riziko pro občany města při případném vznícení nebo výbuchu látky, tedy při možných scénářích této havárie. Výsledky těchto analýz se posléze staly podklady pro jednání Bezpečnostní rady města Olomouce. Únik nebezpečných látek hrozí na více místech Aktuální potřeba vypracování analýz, týkajících se havarijních rizik s únikem nebezpečné látky do ovzduší, se následně promítla do realizace diplomové práce nejen v podobě první případové studie, ale rovněž zadáním dalších dvou analýz – hodnocením rizika mobilních zdrojů z hlediska dopravy, tedy analýzou a hodnocením rizika u vozidel převážejících nebezpečné látky na území města, a dále analýzou a hodnocením možného rizika havárií v objektu Zimního stadionu v Olomouci, kde je pro provozní potřeby stadionu skladován amoniak. Tyto dvě oblasti byly vybrány jako prioritní pro možnou prevenci závažných havárií tohoto druhu. Prvně jmenovaná analýza, tedy hodnocení rizika mobilních zdrojů z hlediska dopravy, slouží zároveň jako aktualizace projektu AZER a pro další potřeby MmOl, například jako možný podklad pro hodnocení účinnosti opatření pro odklon tranzitní dopravy na vnější obchvat města. Zajímavým výsledkem mimo jiné bylo, že během 6 roků, které uplynuly od posledního sledování, došlo ke kvalitativním změnám u typu převážených nebezpečných látek, což se dá zdůvodnit postupnou změnou výrobního zaměření firem v průmyslových zónách v Olomouci. Stejně jako v ostatních částech práce, i zde byla modelována možná havárie vozidla převážejícího nebezpečnou látku s hodnocením případných možných následků. Zjednodušená metodika nemusí být vždy správná Třetí případová studie byla především aktualizováním práce profesora Babince z roku 2002. Tehdy byla analýza a hodnocení možného rizika různých typů havárií v objektu Zimního stadionu v Olomouci vyhotovena na jiné množství www.geobusiness.cz

 Vizualizace scénáře možné havárie u objektu Zimního stadionu v Olomouci  Modelování v softwaru ALOHA

čpavku než je aktuálně skladováno. V roce 2002 to bylo pět tun, nyní je toto množství sníženo na polovinu. Výsledky

analýzy navíc nebyly zahrnuty do tvorby havarijních plánů, takže v dokumentu Plán mimořádných opatření – Zimní 7/2009 |   GeoBusiness 

45


téma / gisáček 2009 stadion Olomouc, který je v dikci odboru ochrany olomouckého magistrátu, jakožto část výpisu z Havarijního plánu ORP Olomouc, je deklarována maximální zóna ohrožení obyvatelstva jako polygon zasahující do vzdálenosti 70 metrů od zdroje (tedy od strojovny Zimního stadionu) a zóna opatření 120 metrů od zdroje, což jsou údaje, které byly vypočítány na základě velmi zjednodušené obecné metodiky výpočtu. Výsledky modelování však ukázaly, že skutečná ohrožená oblast je ve skutečnosti mnohem větší. Modelováno bylo celkem osm možných scénářů havárie. Nejhorší možnou havárií se ukázal být scénář Z2, kdy dojde ke kontinuálnímu úniku ze zásobníku utržením největšího připojeného potrubí. Při této havárii by mohlo být v zóně ohrožení až 10 tisíc lidí a při naplnění kapacity Zimního stadionu a sousedního Plaveckého areálu až téměř 16 tisíc lidí. S takto rozsáhlou oblastí se přitom v současné době vůbec nepočítalo. Naopak se v plochách, které mohou být při havárii a následném šíření amoniaku zasaženy, nachází i navrhovaná evakuační střediska a spádová zdravotnická zařízení. Práce se ihned po dokončení stala podkladem pro přepracování Havarijního plánu ORP v části týkající se tohoto objektu. Důležitá je i vizualizace Součástí všech částí práce byla vizua-

lizace dosažených výsledků. Stále totiž platí, že jedna mapa vydá za desítky stran textu. Během chvilky je jasné, které objekty se nachází v ohrožené oblasti, díky nástrojům GIS získáme statistiky o počtu obyvatel v jednotlivých domech, ulicích i oblastech i o hustotě dopravy na zasažených komunikacích. Bohužel dosud neexistovalo kvalitní propojení mezi výstupy ALOHA a softwarem GIS, proto výsledky získané jako obrázky musely být georeferencovány manuálně. Výsledné vizualizace byly vytvářeny v prostředí ESRI produktů za využití funkcí jako je průhlednost vrstev u jednotlivých zón ohrožení apod. V práci byly realizovány rovněž další analýzy a vizualizace nad rámec výše popsaných případových studií, například časové analýzy dat ze Systému řízení kvality ovzduší města Olomouce, kde byla provedena ukázka možného využití dat z různého časového období nebo mapa rizikových objektů, která vznikla z potřeby znalosti aktuální situace na území města Olomouce. Spokojenost na obou stranách Práce by měla kromě praktického významu pro Odbor ochrany Magistrátu města Olomouc přinést příklad, jak s výstupy ze simulačních softwarů typu ALOHA lze pracovat v prostředí geoinformačních systémů. Měla by také ukázat na aktuální potřebu vypracovávání podob-

ných analýz, protože například Zimní stadion je pouze jedním z mnoha rizikových objektů v Olomouci a na výsledcích analýzy je vidět, že zjednodušená metodika stanovení rizikové zóny kolem takovýchto objektů v žádném případě nenahradí konkrétní fundované modelování. Problematice environmentálních rizik je potřeba věnovat obrovskou pozornost a geovizualizace jejich analýz je nejefektivnější způsob prezentace těchto informací laické i odborné veřejnosti. Spolupráce s pracovníky odboru ochrany byla velmi přínosná a výsledkem je skutečnost, že některé výstupy této diplomové práce našly své uplatnění ještě před samotným odevzdáním a obhajobou. Konzultant práce a vedoucí odboru ochrany Radek Zapletal v závěrečném hodnocení zdůraznil, že práce bude efektivně využita nejen Magistrátem města Olomouce, ale i složkami integrovaného záchranného systému. Jako autorka diplomové práce a člověk, který téměř dva roky mohl být svědkem práce na odboru ochrany olomouckého magistrátu, smekám před všemi, kdo zajišťují naši každodenní bezpečnost nejen v krizových situacích, ale prostřednictvím preventivních opatření po celý rok. Tedy nejen před pracovníky IZS, ale i před úředníky veřejné správy, jejichž práce rozhodně není zbytečná. • — Alena Vondráková

P

ro uživatele CAD aplikací je zásadní otázkou kompatibilita a spolehlivost přenosu výkresových dat mezi různými CAD systémy. Prostředí s více CAD systémy přitom není jen specialitou projekčních týmů s více subdodavateli, ale objevuje se i v rámci jednotlivých firem a konstrukčních oddělení. Jakákoliv ztráta informací při přenosu dat je nepříjemná z důvodu možného vzniku chyb, stejně tak i kvůli prostředkům, které je na nápravu nutno vynaložit. Pro uživatele AutoCADu je nejlákavějším výměnným formátem přímo nativní výkresový formát AutoCADu – DWG. Další producenti CAD aplikací toho využívají a ve svých programech také nabízejí export/import formátu DWG. Specifikace formá46 GeoBusiness  |  7/2009

tu DWG firmy Autodesk je však neveřejná (narozdíl například od formátu DXF), a proto je kvalita a spolehlivost vytváření a načítání DWG souborů v takových aplikacích velmi sporná. O spolehlivosti načtení výkresu ve formátu DWG ve vaší aplikaci se můžete přesvědčit pomocí testovacího výkresu firmy XANADU s názvem Budweiser. DWG. Tento benchmark je u nás i ve

světě používán od roku 2001. Výkres obsahuje několik desítek příkladů jednoduchých i složitějších entit, které se mohou vyskytovat v CAD výkresech AutoCADu. Test kompatibility zobrazení DWG výkresů rozhodně není samoúčelným nástrojem. Stoprocentní interpretace výkresové dokumentace je pro mnoho projektantů a konstruktérů zásadním požadavkem. Test s pomocí DWG výkresu, který je nabízen volně ke stažení na www.xanadu.cz/budweiser, je rychlý a názorný i pro začínající uživatele a firmy, testující různé verze aplikací rozdílných dodavatelů. Výkres Budweiser byl právě aktualizován také na AutoCAD verze 2010 (DWG2010). • — (vm)

ilU: archiv xanadu

Kompatibilita výkresů


tIPY A TRIKY

Tematické mapy v KML World Factbook je volně dostupnou databází zejména statistických dat o státech celého světa, který je spravován a průběžně aktualizován americkou agenturou CIA. Pomocí webové aplikace kmlfactbook.org je možné z těchto dat velmi snadno vytvářet jednoduché tematické mapy a exportovat je do formátu KML.

Jak si sestavím vlastní mapu Práce s kmlfactbook.org je velmi jednoduchá. V prvním kroku (levý sloupec) je nutné vybrat téma, které budeme chtít zobrazit v mapě. V druhém kroku přichází na řadu nastavení jednotlivých parametrů, jak bude výsledná mapa vypadat. Nejprve je nutné zvolit, zda chceme mapu zobrazovat v podobě klasické 2D mapy (kartogram, pseudokartogram), 3D mapy (umělé převýšení jednotlivých států) nebo pomocí grafu (kartodiagram). Dále je uživateli umožněno nastavit jednotlivé barvy, průhlednost a tloušťku hraničních linií. Do mapy je možné pro každý stát přidat také bod (popup okno), které po kliknutí zobrazí další informace o zvoleném tématu. Po kliknutí na Preview in map se zobrazí mapa v podobě, v jaké jsme si nadefinovali. Umožněno je přepínat se mezi jednoduchým zobrazením tabulky s údaji, tematickou mapou zobrazenou nad Google Maps nebo 3D mapou pomocí pluginu Google Earth. Posledním krokem je stažení výsledku do souboru KML, který je možné používat v jakémkoliv jiném programu. Nevýhodou kmlfactbooku je to, že umožňuje sestavovat kartogramy přímo z absolutních hodnot, což je z pohledu kartografie obrovskou chybou. Problém je však možné vyřešit nahráním vlastních dat přepočítaných do relativní podoby, tedy například počet obyvatel na kilometr čtvereční a nikoliv pouze počet obyvatel.

World Factbook je databáze statistických, geografických, demografických a dalších dat pro všechny státy světa, která spravuje americká agentura CIA již od roku 1962. V roce 1971 byla data poprvé publikována pro veřejnost a od roku 1997 je databáze volně přístupná na internetu. Součástí World Factbook jsou především tabulkové informace o nejrůznějších statistických ukazatelích, ale najdete zde i jednoduché politické mapy a vlajku každé země. Data v databázi jsou rozdělena do sekcí obecné informace, geografie, demografie, vláda, ekonomika, komunikace, doprava, armáda a mezinárodní sféra. Několik posledních vydání World Factbook je možné stáhnout ve formátu PDF. Všechna data jsou zobrazena pouze v podobě tabulek, čísel a textu, avšak mají výrazný prostorový charakter. Proto přichází na řadu aplikace kmlfactbook.org, která umí z čísel sestavit jednoduché mapy.

ilU: archiv autora

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

Vlastní data Obrovskou výhodou kmlfactbooku je možnost nahrávání vlastních dat, což je umožněno po bezplatné registraci. Data je nutné nahrávat ve formátu csf a soubor musí obsahovat dva sloupce. V prvním by měl být uveden název státu a ve druhém příslušný číselný údaj. Pokud je název státu zadán přesně tak jako v databázi World Factbook, dokáže kmlfactbook informaci okamžitě a správně přiřadit, bez nutnosti dalších úprav. • — Jaroslav Burian www.geobusiness.cz

index.html Kmlfactbook.org je webová aplikace, která umí všechna číselná data z World Factbook převést do mapy. Ty jsou zobrazovány na podkladě Google Maps a v případě stažení příslušného pluginu také v Google Earth. Výslednou mapu je také možné stáhnout jako KML soubor a ten pak zobrazovat v libovolném programu, který s formátem umí pracovat. www.kmlfactbook.org

7/2009 |   GeoBusiness 

47


řešení

Nový ESID System GIS pre Slovenskú správu ciest

a prelome rokov 2008 a 2009 Slovenská správa ciest implementovala informačný systém ESID System GIS od firmy EMIS. Firma sa zameriava na zákaznícke riešenia v oblasti GIS, výrobných informačných systémov, registratúry atď. Informačný systém ESID System GIS je zameraný na správu nehnuteľného majetku, výkupy a predaj pozemkov a objektov, správu geometrických plánov, znaleckých posudkov, zmlúv, daní z nehnuteľností a úspešne tieto informácie dokáže previazať s grafickými dátami z importovaných geometrických plánov a s údajmi katastra nehnuteľností. Predstavou našej spoločnosti bolo získať nástroj, ktorý by spĺňal najnovšie štandardy v oblasti informačných technológií, grafických informačných systémov a bol natoľko prívetivý, že s ním dokáže pracovať široká skupina zamestnancov z rozdielnych oblastí. Slovenská správa ciest (SSC) je v rámci svojej činnosti správcom rozsiahlej siete ciest I. triedy na území Slovenskej republiky. IS ESID System GIS využívame na Odbore správy nehnuteľného majetku a transformácie pri identifikácii pozemkov pod cestami, ktoré sú predmetom delimitácie z SSC na iné subjekty, pri evidencii aktuálneho stavu nehnuteľného majetku SSC, pri majetkovoprávnej príprave a výstavbe pozemných komunikácií a iných stavieb. Samotný program ESID System sa skladá z rôznych modulov, ktoré je možné nakupovať samostatne podľa potreby a jednotlivé moduly sú previazané s používateľmi, čím takáto licenčná politika firmy EMIS umožňuje obstarať iba tú časť systému, ktorú v rámci našej činnosti skutočne potrebujeme. Najvyššou verziou je ESID System GIS, ktorý ponúka unikátnym spôsobom prepojené užívateľské dáta s údajmi z katastra nehnuteľností. Naša organizácia má organizačné zložky – Investičné výstavby a správy ciest (IVSC) v Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline a v Bratislave. Aj na týchto organizačných zložkách sa pracuje s týmto systémom. Dátový a aplikačný server je na generálnom riaditeľstve v Bratislave. Chod aplikácie ESID System GIS zabezpečuje server, 48 GeoBusiness  |  7/2009

na ktorom beží Microsoft SQL Server, Geomedia Webmap, file server a samotná aplikácia. Informačný systém ESID System, používa originálne technologické prvky, ktoré výrazne šetria čas pri práci s geodetickými a inými informáciami v rámci správy, majetkovej prípravy, výkupov a nakladania s nehnuteľnosťami. Modul GIS, ktorý je postavený nad grafickým informačným systémom Geomedia od firmy Intergraph je prepojený s celým systémom, čím umožňuje kontrolu vykupovaných pozemkov priamo s informáciami za určité časové obdobie z údajov KN. Nesmiernym prínosom sa javí prekrývanie jednotlivých importovaných KN údajov za rôzne roky, pretože umožňuje porovnávať históriu pred a po výkupoch, dedenie nehnuteľností atď. Ďalšou veľkou výhodou je možnosť výberu Geomedia Professional a Geomedia Standard, ktorý sa prispôsobuje požiadavkám na spracovanie informácií. Geomedia Professional je využívaná najmä našim administrátorom ESID System GIS, Katarínou Timurovou, ktorá má tak možnosť aktívne vstupovať do databázy, napr. prostredníctvom importovania dát. Tieto dáta sú zvláštnym samostatným modulom importované zo starých technológií DBF a VGI do štandardného geodatabázového prostredia a cez špeciálne funkcie spájané a plochované do jedného celku. Rovnaká

technológia je využívaná aj pri importoch geometrických plánov vo formáte Microstation DGN do systému. Na importovanie takýchto údajov postačuje Geomedia Standard, ktorú využívajú ostatní zamestnanci. V procese vysporiadavania pozemkov sa v systéme nachádza viac rozdielnych databázových skladov, ktoré navzájom komunikujú. Na jednej strane sa o užívateľské dáta, ktoré sa využívajú pri výkupoch, zlúčeniach alebo rozdeľovaní pozemkov, informácie o objektoch, daňových povinnostiach, skenovaných alebo importovaných geometrických plánoch a zmluvách. Modul zmlúv umožňuje automatizovane vytvárať jednotlivé zmluvy uzatvárané v procese výkupov a nakladania s nehnuteľným majetkom. Podmienkou bolo vypracovanie štandardizovaných vzorov pre celú SSC, zostavenie a zadefinovanie štruktúry prehľadného systému majetkových zmlúv, čo zastrešila Katarína Gogová, vedúca odboru správy nehnuteľného majetku a transformácie. Na druhej strane je databáza s popisnými katastrálnymi a grafickými údajmi. Týmto je zabezpečená informácia v každom momente s grafickým výstupom. Jadro systému, v ktorom je možné tieto informácie zobrazovať umožňuje import ortofotomáp, ktoré zrýchlia a spresnia informačnú databázu. Práve import údajov KN do SQL databázy ponúka možnosť ich využitia na ďalšie spracovanie,

foto: archiv intergraph

N


řešení či už v oblasti prepojenia s centrálnou databankou diaľnic a ciest, alebo definovaním vlastných užívateľských analýz a štruktúr. Taktiež produkt spadá pod rámec pravidiel a postupov európskej smernice INSPIRE, ktoré majú prispieť k efektívnejšiemu zdieľaniu geopriestorových údajov medzi rôznymi skupinami užívateľov od globálnej úrovne až po lokálnu, čo je záruka udržateľnosti a ďalšieho rozvoja systému. Informačný systém ESID System GIS je nástrojom na efektívnu evidenciu a prehľad o výkupoch pozemkov, ich zlučovaní ako aj delení takým spôsobom, že sleduje jednotlivé verzie pohybov a uchováva celú históriu transakcií. Z pohľadu spoločností jednoznačne uľahčuje správu nehnuteľného majetku a automatizuje tvorbu daňových priznaní. Pri platbách za daň sa automaticky vyplní dané tlačivo a zo strany užívateľa je potrebné takéto tlačivo iba podpísať a zaslať. Taktiež sa automaticky eviduje výška takýchto nákladov pre každý rok platby dane z nehnuteľností. Pri projektoch, ale aj pri tvorbe a uvažovaní o budovaní infraštruktúry je možné použiť silný GIS nástroj, ktorý je implementovaný priamo do informačného systému ESID System. Tento nástroj ponúka prácu pre geodetov, projektantov ako aj pre bežných užívateľov. Práve týmto nástrojom dokážeme efektívne využívať údaje katastra nehnuteľností poskytované Geodetickým a kartografickým ústavom v podmienkach Slovenskej správy ciest Vďaka všetkým zamestnancom, ktorý boli aj na školeniach sme tento soft-

vér vedeli nadefinovať na svoje potreby a dnes je aplikácia uspôsobená na naše podmienky. Náročnou úlohou z pohľadu SSC bolo zvládnutie prepojenia systémov ESID System GIS a Cestnej databanky a vzájomné publikovanie týchto údajov v rámci organizácie. Pre publikovanie sme mali možnosť výberu z viacerých technológií, no napokon sme sa rozhodli pre štandard Web Map Services – WMS. Zadanie bolo integrovať údaje cestnej databanky s poskytovanými údajmi KN. Pre publikovanie takto integrovaných údajov pre interné použitie na všetkých organizačných zložkách SSC sme sa rozhodli zakúpiť Geomedia Webmap, ktorý momentálne nemá na svetovom trhu konkurenciu v oblastí spracovania a publikovania údajov prostredníctvom WMS a WFS verzie 1.1.1 a verzie 1.3.0 v súradnicovom systéme JTSK, ETRS 84, WGS 84 a UTM 34 N. Rýchlosť odoziev getMap je do 3 sekúnd. Pri takýchto náročných prepojeniach a pri rôznych súradnicových systémoch nie je ľahké všetky faktory správne zlúčiť, ale momentálne v systéme ESID System GIS máme, údaje katastra nehnuteľností, údaje Cestnej databanky, ortofotomapy, SVM 1 : 50 000 a užívateľské informácie z vlastnej činnosti pri správe nehnuteľného majetku. Vďaka firme EMIS a technológiám Intergraph správu nehnuteľného majetku na Slovenskej správe ciest posúvame na vyššiu úroveň. • —Slovenská správa ciest, Odbor správy nehnuteľného majetku a transformácie

Predstavujeme spoločnosť EMIS Spoločnosť EMIS je novým partnerom firmy Intergraph CS na Slovensku. Požiadali sme Miroslava Vanka, konateľa spoločnosti, aby predstavil svoju spoločnosť. Môžete v stručnosti predstaviť EMIS, ktorá pre Slovenskú správu ciest pripravila uvedený systém? EMIS s. r. o. je spoločnosť, ktorá sa zaoberá vývojom a implementáciou podnikových informačných systémov, softvérovými auditmi, dodávkami hardvéru a outsourcingom. V rámci portfólia máme IS šité na mieru zákazníkom, ale aj voľne predajné krabicové systémy. Ktoré ďalšie zaujímavé projekty ste realizovali? Z iných sfér je potrebné spomenúť sofvér šitý na mieru v oblasti strojárenstva Forge Enterprise pre spoločnosť HKS Forge s. r. o., ktorá je najvačšia kováčna na Slovensku, ale aj veľmi úspěšný registratúrny program POD – podnikový obeh dokladov, či docházkový systém Persomis. Momentálne uvádzame do života produkt nad ESID Systém GIS pre obce a mestá, kde vidíme velký potenciál.

propagace společností emis a intergraph cs

Ktorým smerom sa podľa vás uberá slovenská geoinformatika? V poslednej dobe je citelný záujem o publikovanie geoúdajov na portáloch, začínajú sa využívať svetové štandardy, tlačia sa do popredia metadáta a aj ľudia, ktorý sú neni zo sféry geobiznisu, chápu doležitosť geoinfomatiky. Za EMIS s.r.o. možem povedať, že sme si dali velmi záležať na výbere vhodného partnera, na konkrétnych technologiách v oblasti geoinformatiky a Integraph bol správna voľba, protože pripravujeme spolu viacero zaujímavých projektov. • —(pred) www.geobusiness.cz

7/2009 |   GeoBusiness 

49


republika ze vzduchu

foto: © geodis brno

Zpoždění na D1 je 50 let

Hádanka č. 5

Stavba dálnice D1 byla schválena již 4. listopadu 1938. Stavba první české dálnice ustala během 2. světové války, v omezeném rozsahu pokračovala i po ní, ale až socialistický režim v roce 1950 výstavbu definitivně zastavil. Staveniště české dálnice mezi Prahou, Brnem a Slovenskem a německých dálnic v Chřibech a v Čechách byla zcela opuštěna a zarůstají vegetací. V krajině zůstalo 188 kilometrů zemního tělesa dálnice na různém stupni rozpracovanosti (jen mezi Prahou a Humpolcem je to přes 60 mostů). Naše přední pozice ve výstavbě dálnic, kterou jsme získali na konci třicátých let 20. století, je navždy ztracena. Řešení dopravních problémů se odsouvá do mnohem pozdějších období. Impozantní opuštěná staveniště naší i obou německých dálnic zůstávají po mnoho let němou připomínkou promarněné příležitosti. Ortofotosnímky ještě po sedmdesáti letech

o této historii přinášejí svědectví. Vyhledejte si na webových stránkách www.mapy.cz hádankovou obec (v levém horním rohu snímku) a uvidíte dálniční těleso na zoraných polích ještě výrazněji. V roce 1963 byla schválena páteřní síť českých dálnic a počítalo se samozřejmě i se stavbou D1. Oproti původním plánům z roku 1939 se trasa i parametry změnily, proto můžeme ještě dnes nalézt opuštěné a nepoužívané mosty z třicátých a čtyřicátých let minulého století v okolí vodní nádrže Švihov (Želivka), kde zpola zatopené pilíře marně čekají na mostovku. Výstavba dálnice D1 (jak ji známe dnes) začala v roce 1967 a souvislý dálniční tah mezi Brnem a Prahou byl dokončen až 8. listopadu 1980. • — Radek Petr Zdroj: www.ceskedalnice.cz, www.dalnice.com Odpověď si můžete ověřit na adrese www.geobusiness.cz/hadanka

propagace

Možnosti objednání dat Technické informace o barevné ortofotomapě ČR    Data z malých prostorů a informační náhledy bezešvě pokrývá celou ČR, v plném rozlišení jsou na webových stránkách snímkování a zpracování dat proběhlo v obdobích: http://www.geodis.cz/www/www_data 1. snímkování v letech 2002–2003,    Data pro větší území lze získat přímo. Kon- 2. snímkování v letech 2004-2006, taktní údaje na obchodní oddělení jsou 3. snímkování od roku 2007 do současnosti tel.: +420 538 702 040 velikost pixelu ortofotomapy je 20 cm, fax: +420 538 702 061 data jsou georeferencována v souřadnicovém systému JTSK, www.geodis.cz (stránky „fotogrammetrie“) standardní grafický formát je TIF (popř. jiný), e-mail: geodis@geodis.cz členění dat je do souborů podle kladu SM 1 : 2 000. 50 GeoBusiness  |  7/2009


sleva až 12 500 Kč pouze pro čtenáře GeoBusinessu Zvyšte svoji pracovní produktivitu díky novým verzím V8i produktů Bentley Systems. Používejte: » 2D i 3D, » data ve » WMS, GPS » šablony elementů, formátech DGN, » priority zobraStandard Checker, DWG, SHP, zování, 3D PDF, XFM modelování Oracle SDO, MIF Google Earth

» digitální práva, digitální podpis, historie výkresu » trust licensing

Začněte již dnes a získejte slevu až 12 500 Kč při nákupu do 31. října 2009! Bližší informace o možnostech produktů V8i žádejte u pracovníků Bentley Systems nebo autorizovaných obchodních partnerů. Pro získání slevy je zapotřebí k objednávce přiložit slevový kupon.

Vystřihněte nebo zkopírujte Slevový kupón pro čtenáře GeoBusinessu: až 12 500 Kč sleva na produkty: MicroStation V8i MicroStation PowerDraft V8i Bentley Map V8i Bentley PowerMap V8i Bentley Descartes V8i Akce a kupón platí pro zákazníky v ČR do 31. října 2009. Objednávejte poštou, e-mailem nebo faxem na níže uvedených kontaktech.

BENTLEY SYSTEMS ČR s.r.o. Mošnova 4/1306 150 00 Praha 5 tel.: +420 257 314 131 fax. +420 257 314 133 ondrej.patocka@bentley.com www.bentley.cz

Bentley je světově vedoucí firma ve vývoji a poskytování komplexních softwarových služeb pro budování a udržování infrastruktury. Architekti, projektanti, konstruktéři a vlastníci a provozovatelé infrastruktury jsou nepostradatelní při zvelebování našeho světa a při zvyšování kvality našeho života.


52 GeoBusiness  |  7/2009

Profile for Springwinter, s.r.o.

GeoBusiness 7/2009  

časopis o geoinformatice v praxi

GeoBusiness 7/2009  

časopis o geoinformatice v praxi

Advertisement